Omtanke om hus och människor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtanke om hus och människor"

Transkript

1 Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, GÖTEBORG, TEL , FAX oesterreichreklam.se

2 Välkommen till ett personligt fastighetsföretag! Att äga och förvalta hyresfastigheter är en alldeles speciell känsla för oss. Det finns få verksamheter där kundernas levnadsvanor, krav och önskemål varierar så mycket. Gemensamt för alla är att de vill ha ett tryggt och problemfritt boende som inte kräver stora ekonomiska insatser. Hos oss styr inte tillgången och efterfrågan på bostäder. Hos oss styr omtanke om människor, trivsel och långsiktighet. Vi vet att goda och nära relationer med kunder och leverantörer ger bättre resultat i det långa loppet. Men framförallt ger det oss glädje och tillfredställelse i vårt dagliga arbete och i kontakten med våra hyresgäster. FOKUS PÅ BRA BOSTÄDER Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett familjeföretag. Det betyder att vi inte behöver fundera på aktiekurser och börskommentarer, utan kan koncentrera oss på att skapa bättre bostäder. Vi vill vara ett fastighetsföretag med hyresgäster som bor hos oss under lång tid. Då är det viktigt att skapa trevliga miljöer, välja hållbara material och lägga tid på service. När kvalitet och omtanke får styra är hyresrätten en mycket bra boendeform både nu och i framtiden!

3 Ivar var med och byggde Göteborg Ivar Kjellberg Fastighets AB grundades ursprungligen 1932 av byggmästare Ivar J. Kjellberg. Han startade sitt byggföretag i liten skala där målet inte var volymtillväxt, utan att skapa byggen han kunde vara stolt över. ALLTID NÄRA VERKLIGHETEN Ivar fanns varje dag mitt ute i verksamheten, vilket gav närkontakt med dem som arbetade där, men också erfarenheter som han kunde ta med sig till nästa projekt. Det gällde att välja kloka material och utföranden, för han visste redan då att god kvalitet lönar sig. Men det var lika viktigt att skapa ett fungerande arbetsteam tillsammans med verkmästare, lagbasar, byggnadsarbetare och en god relation med byggfacket för att resultatet skulle bli optimalt. Ivar gick själv till banken för att både betala fakturor och ordna kreditivlyft. På så sätt fick han en bra känsla för verksamheten ute på arbetsplatserna och ekonomin i företaget. Kunskapsmässigt var han en generalist, han behärskade byggmästaryrkets alla krav och han var engagerad och uthållig. MEDMÄNSKLIGHET, RESPEKT OCH VÄRME ÄR LEDORD Ivar J. Kjellberg har satt stilen och lagt grundvärderingarna i vårt företag. Samhället och projekten har förändrats drastiskt under åren som gått, men filosofin är densamma: Medmänsklighet, respekt och värme är våra ledord. Man kan också säga att vi har över 70 års erfarenhet av tillämpad kvalitet, nämligen att arbeta på lång sikt, göra rätt för sig och hålla det man lovar. Goda relationer var lika viktiga för Ivar J. Kjellberg som de är för oss idag. Det gäller inte bara våra medarbetare och kunder utan också förhållandet till konsulter, leverantörer, kommuner, myndigheter och kreditgivare. Ett friskt land är aldrig färdigbyggt

4 Långsiktighet skapar trivsel Familjeföretagsarvet innebär kontinuitet, ansvar och stabilitet, vilket leder bort från snabba affärer och kortsiktigt tänkande. Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett medelstort fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat på bostadsförvaltning. För oss känns det tryggt att äga den här typen av fastigheter. Därför har vi också ett djupt engagemang i det som är centralt för vår affärsidé, nämligen omtanken om våra kunder, hyresgästerna. TRENDVÅGOR ÄR INGET FÖR OSS Att ägna tid till viktiga detaljer i våra kunders trivsel kostar i längden inte mera, det ger istället mer både för oss och våra hyresgäster. Vi har därför alltid satsat på hållbara material som trä, tegel och kakel. Men inte bara materialvalet har betydelse för hur ett hus upplevs. Planlösningar, färgval och detaljer som antalet vägguttag i lägenheten påverkar trivseln. Därför lägger vi ner ett stort engagemang när det gäller design och funktion i våra hus. Vi är alltid öppna för nya idéer, men bara om de håller måttet. Vi anser att ett bostadshus måste ha ett hållbarhetsdatum som sträcker sig många decennier framåt och som både tillfredställer dagens och morgondagens behov. DET ÄR TOTALEKONOMIN SOM RÄKNAS Ibland har vi burit merkostnader vid nyproduktioner och renoveringar, men det har lönat sig. I underhållsskedet har ofta de extra byggkostnaderna visat sig vara väl investerade pengar. Det är totalkostnaden som är den viktiga, inte priset på exempelvis en bättre kakelkvalitet, en effektivare tvättmaskin eller tätare fönster. För att kunna åstadkomma en bättre totalekonomi måste man ha ett djupt och mångsidigt kunnande om hela processen, från stadsplan till produktion, förvaltning och de boendes värderingar. Hellre familjeekonomi än kvartalsekonomi

5 Nyckeln till framgång är nöjda kunder Hos oss på Ivar Kjellberg Fastighets AB styr värderingar och kundernas önskemål hur våra fastigheter skall se ut. Inte efterfrågan och tillgång på hyreslägenheter. Den som trivs bor längre i sin lägenhet vilket leder till minskade underhållskostnader, mindre skadegörelse och lägre flyttkostnader. Dessutom sover vi som jobbar på företaget bättre på natten när vi känner att vi gjort allt vi kan för att våra hyresgäster skall ha det bra. RÖD OCH BLÅ FÄRG ÄR INTE DYRARE ÄN GRÅ Att skapa trivsel handlar oftast mer om omsorgsfull planering än dyra renoveringar. Minimistandard har aldrig varit vår modell, vare sig det gäller lägenheterna eller de allmänna utrymmena. En väl planerad källare kan ha mosaikgolv istället för målad betong, det håller bättre och är trevligare. Väl valda färger i tvättstugan är inte dyrare än standardgrått, men det skapar trivsel. Kök och badrum skall klara hög påfrestning och det skall finnas plats för flexibla lösningar. VI VAR TIDIGA MED HYRESGÄSTENKÄTER Vi frågar våra kunder med jämna mellanrum hur de trivs hos oss, faktum är att vi har sedan länge mätt kundtillfredställelse med hjälp av hyresgästenkäter. Det är bara genom synpunkter och kritik som man får reda på hur man kan förbättra sin verksamhet. Vi ser därför enkäterna som ett viktigt instrument för att kunna höja boendekvaliteten ytterligare för våra kunder. HYRESRÄTT KAN TÄVLA MED BOSTADSRÄTT Vi vet att vi ständigt måste utveckla våra hyresgästers boende. I framtiden får vi kanske flexiblare avtalsformer, där våra kunder i större utsträckning kan bestämma standarden på sitt boende. Det kommer att medföra krav på individuell anpassning som höjer attraktiviteten ytterligare på våra lägenheter. Något som vi ser fram emot, för vi tror starkt på hyresrätten som boendeform även i framtiden. Vi trivs när våra kunder trivs

6 Alltid nära till direktkontakt Förhållandet till våra hyresgäster ser vi som något av det allra viktigaste och vår verkliga styrka. Vi vill arbeta med människor som visar ett personligt intresse för sitt boende och vilket område de vill bo i. När vi får en vakans i ett av våra hus tittar vi i möjligaste mån på sammansättningen bland hyresgästerna i fastigheten, vi tror det är viktigt med en blandning mellan olika åldrar och människor med olika aktiviteter. Vid kontraktsskrivningen lägger vi därför ned extra tid på vad boendet innebär. Med utgångspunkt från vår hyresgästpärm informerar vi om allt från hyresregler till hur tvättmaskinen fungerar. HOS OSS KAN DU SOVA TRYGGT Det skall kännas tryggt att bo hos oss. Därför byter vi alltid lås när en ny hyresgäst flyttar in. Besiktningen av lägenheten görs av fastighetsskötaren i området, som på så sätt redan från början presenteras för den nya hyresgästen. Dessutom ringer vi personligen upp efter inflyttningen för att se hur han eller hon trivs och att allt fungerar i lägenheten. Att satsa på service är viktigt. Därför har vi ett Boserviceteam med en eller flera fastighetsskötare per hus eller område. Fastighetsskötaren skall vara en väl känd person med vårt firmamärke på kläderna, någon alla kan ha förtroende för och som tycker om att hjälpa till. För arbetsuppgifterna varierar, allt från att kratta löv till att leta löständer i sopnedkastet. RENT HUS I TRAPPUPPGÅNGEN Vi vill agera mänskligt och bry oss om våra hyresgäster och hus. Till exempel har vi slopat anslagstavlor, förbudsskyltar och annan opersonlig information i trappuppgångarna. Istället ger vi varje hyresgäst en pärm med information och vi kommunicerar direkt via meddelanden i brevlådan eller telefonsamtal. Det är också viktigt att det är rent och snyggt i och runt fastigheten, att det exempelvis finns korrekta namnskyltar och att kodlås och dörrar fungerar. Misstag kan göras, men får aldrig göras till regel

7 Lokala affärsmöjligheter med hög kvalitet Kommersiella hyresgäster har andra önskemål än de som hyr en bostad. Här vistas människor som skall prestera bra resultat och samtidigt trivas på sin arbetsplats. Inredning, ljud, ljus och luft spelar stor roll för dem som skall arbeta här. I grunden är vår inställning densamma oavsett vem som hyr av oss. Kvalitet, service, funktion och trivsel är alltid lika betydelsefullt. NÄROMRÅDET VIKTIGT FÖR AFFÄRERNA Vi kan inte påverka fastighetens läge, men väl lokalens utformning och anpassning till den verksamhet som skall ske där. Våra kommersiella lokaler skall skapa största möjliga nytta för rätt hyresgäst, som ofta har nära anknytning till det område där lokalen ligger. Därför är det extra viktigt att se närområdet som en del i något större. LEVANDE MILJÖER DYGNET RUNT Vi lägger stor vikt vid att miljön runt våra kommersiella lokaler skall vara optimal. Läget, entréns utformning och skyltning kan vara viktigt för hur verksamheten skall utveckla sig. Likaså påverkar design och funktion av IT-struktur, tillfartsvägar, parkeringsmöjligheter och allmänna kommunikationer hur attraktiv en kommersiell lokal är. Därför arbetar vi ständigt med dessa frågor, både internt och tillsammans med kommunen och berörda myndigheter. FOKUS PÅ KVALITET OCH MILJÖ Även om kvalitetstänkandet och omsorgen om miljön ligger i vår företagshistoria måste vi säkerställa att dessa frågor ständigt hålls aktuella. Det gäller naturligtvis såväl kommersiella lokaler som hyresrätter. Vi är certifierade enligt kvalitets- och miljöledningssystemet FR 2000, vilket bildar basen i vårt utvecklingsarbete. Därmed har vi skapat den formella ordning som behövs. Men det är bara genom personligt engagemang, vilja och kreativitet som vi kan nå de verkliga resultaten ute i samhället i allmänhet och hos våra kunder i synnerhet. Rätt läge för rätt verksamhet

8 Hus skall leva länge! Våra hyresgäster ställer höga krav på oss vilket stimulerar till att ständigt utveckla våra fastigheter och tjänster. För oss innebär det att vi måste ha en aktiv förvaltning så att vi kan erbjuda rätt standard och service till våra kunder. BRA MATERIAL ÄR INTE LYX En del talar ibland om lyx men för oss är sten, marmor och tegel ett genomtänkt val. Samma sak gäller totalupplevelsen av huset med smarta lösningar där form och funktion hänger ihop. Det är bara genomtänkt design och rätt materialval som håller i många år. Vi har därför aldrig haft anledning att ångra några ombyggnader där vi höjt standarden. Det enda som vi möjligtvis någon gång ångrat är att vi inte gick ytterligare ett steg längre i vårt förbättringsarbete. ALLA GILLAR INTE SKVALRADIO Att reparera och renovera innebär ofrånkomligt att man inkräktar i människors privatliv. Därför är vårt motto: akta, skydda och städa. Vi ställer stora krav både på vår egen personal och på våra underentreprenörer vid alla typer av arbeten inne i hyresfastigheten. De skall uppträda på ett sådant sätt att hyresgästen störs så lite som möjligt, även när det gäller detaljer som ljudet på radion. Givetvis är alla våra arbetsplatser rökfria. NYA SPÄNNANDE PROJEKT Kraven från beställarna och kompetensen hos dessa ökar när det gäller exempelvis utformning, kvalitet och miljö. Vi känner oss väl rustade och ser nya spännande projekt i framtiden. Det kan vara nyproduktion, komplettering eller förädling av fastigheter. Behovet av olika typer av specialoch seniorbostäder samt bostäder för studenter ökar. Vi ser också ett ökat behov av kontors- och butikslokaler där designen och kundanpassningen spelar allt större roll. Vår målsättning är att utveckla projekt med särprägel och attraktivitet där vår långa erfarenhet från byggnadsarbete och fastighetsförvaltning kommer våra uppdragsgivare till godo. Kompetens, engagemang och kreativitet är våra främsta verktyg för att uppnå detta. Goa gubbar som bryr sig

9 Kvalitet bygger på kompetenta medarbetare Förvaltning är inte bara vår profession, det är också vår passion. Vi kan fastighetsförvaltning och vi trivs med detta. Därför är viljan stor hos oss alla att göra något positivt, att utveckla verksamheten och att ligga i framkant när det gäller nytänkande. Allt utgår från att vi vill ha nöjda kunder som trivs med oss. Vi skall tillfredställa kundens krav, behov och önskemål samt helst överträffa förväntningarna. Grundinställningen till hög kvalitet är att vi skall göra rätt från början. VI LEVER NÄRA VÅRA KUNDER I ett företag av vår storlek är kanske karriärmöjligheterna begränsade. Därför är kamratskap och möjlighet till personlig utbildning och utveckling viktig. Mycket av detta ligger i att alla får vara med och ta ett ansvar för helheten. Alla måste vara mycket operativa, vi lever dagligen nära våra kunder och vår verksamhet. Trivseln i vårt företag är lika viktig som att vi skapar trivsel hos våra hyresgäster. BRA LEVERANTÖRER ÄR EN DEL AV OSS Vi måste alla vara beredda och lyhörda för förändringar. Det gäller i lika hög grad att ta till oss vad våra hyresgäster säger som att ha kunskap om det allmänna konjunktur- och marknadsläget. En stor del av vårt arbete består i att arbeta tillsammans med våra konsulter, entreprenörer och leverantörer. Det medför att vi ständigt måste hålla oss uppdaterade på vad som händer hos våra samarbetspartners. Vi ser dem som goda medarbetare där vi tillsammans utvecklar våra affärer. Vi hör vad du säger

10 Ivar Kjellberg Byggnads AB, rötterna i vår verksamhet Det var som byggare vi först blev kända på 1930-talet genom koncernens grundare Ivar J. Kjellberg. Idag är vi ett medelstort byggföretag som främst arbetar med ombyggnader och renoveringar på general- eller totalentreprenad. Våra kunder hittar oss bland badrum, vindslägenheter, kontor, butiker och bostäder. HOS OSS LEVER BYGGMÄSTARANDAN KVAR Hos oss lever byggmästarandan som bygger på långsiktighet och kvalitet kvar. Våra uppdragsgivare skall kunna lita på oss, vi fanns igår och vi kommer att finnas i morgon. Samtidigt har vi vuxit i takt med tiden till ett modernt byggföretag som arbetar med korta beslutsvägar och enkel administration. TVÅHUNDRA BADRUM ELLER BARA ETT TITTÖGA Vi genomför projekten i den entreprenadform som passar kunden bäst. De flesta av våra kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Vi jobbar med allt från nyproduktion och hyresgästanpassningar till badrumsrenoveringar och byggservice. Samarbetet med många av våra kunder brukar vara över en längre tid, vilket gör att vi lär känna varandra bra och bidrar till att projekten blir kostnadseffektiva. SERVICE I ALLA LÄGEN Ett hus som skall leva länge kräver daglig omvårdnad. Därför tecknar många av våra underhållskunder ett serviceavtal med oss när det gäller byggservice och mindre reparationer. På så sätt får de tillgång till snabb och enkel service för att hålla fastigheterna i bra skick, något som lönar sig i längden. Att bygga är att ständigt utvecklas

11 Aranäs, en fastighetspärla på Västkusten Vi på Ivar Kjellberg Fastighets AB arbetar hela tiden för att hitta nya spännande och stimulerande affärsmöjligheter. Genom vårt delägarskap i Aranäs KB är vi en betydande fastighetsägare i Kungsbacka, en av Sveriges mest attraktiva och expansiva kommuner, belägen på bekvämt pendelavstånd från storstaden Göteborg. KUNGSMÄSSAN, ETT LEDANDE KÖPCENTRUM Aranäs största och mest kända fastighet är Kungsmässan, ett av norra Europas ledande köpcentrum. Här finns ett 80-tal butiker, caféer och restauranger samt fria p-platser. Kungsmässan utgör en del av Kungsbacka centrum med endast några minuters gångavstånd till innerstaden samt buss- och pendeltågstation. Aranäs utvecklar ständigt köpcentrat tillsammans med hyresgästerna och kommunen för att motsvara de senaste kraven från besökarna. STORT FASTIGHETS- OCH MARKINNEHAV Förutom Kungsmässan äger och förvaltar Aranäs ett stort bestånd av såväl bostadshus som kommersiella fastigheter. Dessutom har företaget ett betydande markinnehav i och runt Kungsbacka. Hög aktivitet är något som kännetecknar Aranäs, under den senaste tiden har man bl a byggt nya hyresrätter och bostadsrätter samt genomfört ett större antal ombyggnader. BIOGRAFER, BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER Bland några exempel kan nämnas ombyggnaden av Postens gamla lokaler till Filmhuset Facklan, en multibiograf med tre salonger. Aranäs satsar liksom Ivar Kjellberg Fastighets AB på hyresrätter. I centrala Kungsbacka och i attraktiva Kolla-området har företaget byggt nya bostäder och ett nytt toppmodernt äldreboende. Aranäs målsättning är att även fortsättningsvis växa tillsammans med Kungsbacka och arbeta aktivt för att hålla innerstaden levande. Vi växer med Kungsbacka

12 Göteborg är en del av oss Ända sedan Ivars dagar har en god och nära relation till lokala myndigheter och kommunen varit en central del i vårt arbete. Vi har varit noga med att skapa förtroende, vilket resulterat i ett gott samarbete med beslutsfattare och politiker i Göteborgsregionen. IVAR KJELLBERG AB Ivar Kjellberg AB är moderbolag i en koncern som omfattar Ivar Kjellberg Fastighets AB, Ivar Kjellberg Byggnads AB samt 50% av Aranäs KB. Företagens verksamhet bedrivs främst i Göteborgsregionen och är inriktad på ägande och förvaltning av fastigheter samt byggverksamhet. EN ATTRAKTIV STAD För en fastighetsägare är det viktigt att regionen utvecklas. Göteborg skall vara en attraktiv region, där det skall vara intressant att etablera sin verksamhet och att bosätta sig. Vi vill i samarbete med bl a Göteborg & Co och andra aktörer bevara och utveckla stadens attraktivitet och stödjer därför det arbetet i olika former. Likaså sponsrar vi kultur och ett antal idrottsföreningar framförallt på ungdomsnivå och i några fall på elitnivå. SAMHÄLLSANSVAR SOM TRADITION För att något skall bli bättre så måste man samarbeta och samverka över de vanliga gränserna. Vi har ett djupt engagemang i lokala branschorganisationer och stödjer även forskning och utveckling på ett flertal områden. För oss är det viktigt att ta ett samhällsansvar främst i vår närmiljö och på ett engagerat sätt utveckla den. Det har vi gjort sedan Ivars dagar och den familjtraditionen tänker vi föra vidare. Med engagemang når vi längre

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Resultat efter skatt Mkr 100 80 Året i korthet 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service En tidning utgiven av Strängnäs Bostads AB, Strängnäs Fastighets AB 2014 Tosterö: 48 NYA LÄGENHETER Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola Kommunens FÖRSTA NATTIS Fastighetsbranschens pris

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

LOKALGUIDEN. Västsveriges. största lokalbank

LOKALGUIDEN. Västsveriges. största lokalbank LOKALGUIDEN Västsverige Tidningen för dig som söker lokal no 5 2004 Årgång 10 pris: 49 kr FASTIGHET/BYGGNATION Månadens flytt snabba ryck REPORTAGE Nyckeln till en stark företagsprofilering Communitys

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer