information till dig om Acromioplastik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "information till dig om Acromioplastik"

Transkript

1 information till dig om Acromioplastik

2 Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden, bröstben-nyckelbensleden, nyckelbens- och skulderhöjdsleden samt skulderblad-bröstkorgsleden. Ovanför ledhuvudet finns ett skulderhöjdsben som bildar ett tak till axelleden. Leden görs stadig med hjälp av ledband, brosk och ledkapsel. De lednära musklerna ger ytterligare stadga åt axelleden. De lednära musklerna går samman och fäster på ledhuvudet i en manschettformation och benämns som rotatorkuffen. Musklerna i rotatorkuffen har till uppgift att hålla ledhuvudet i centrum av ledhålan när armen används. Acromio Skulderhöjdsben Nyckelben Ledhuvud Ledpanna Överarmsben Skulderblad 2

3 Inklämningssyndrom Inklämningssyndrom i axelleden innebär smärta på grund av begränsat utrymme mellan undersidan på skulderhöjdsbenet och rotatorkuffen. Inklämningssyndrom benämns även som impingement. Risken för inklämning ökar med stigande ålder, om axeln utsätts för hög belastning, upprepade och ensidiga rörelser i synnerhet med armen ovanför axelhöjd. Diagnostik Diagnosen inklämningssyndrom ställs i första hand genom en läkarundersökning. Med hjälp av olika rörelser och belastningar av axeln ser man om det finns smärtreaktioner som är typiska för inklämningssyndrom. Läkaren lägger också en spruta med lokalbedövning och kortison under skulderhöjdsbenet. Om lokalbedövningen tar bort smärtan så talar detta för att smärtan sitter i området under skulderhöjdsbenet. Kortison syftar till att minska smärta och inflammation. En vanlig röntgenundersökning görs för att utesluta andra vanliga orsaker till smärta i axeln. Vid inklämningssyndrom är röntgenbilderna oftast normala. 3

4 olika former av behandling Icke operativ behandling Resultatet av insatser ger ofta större effekt då de görs i ett tidigt skede av besvärsdebuten. I första hand behandlas smärta kring axelleden med ett individuellt anpassat stabiliserande träningsprogram för hela skuldran. Träningen ska utföras regelbundet och pågå under minst tre månader innan dess effekt kan utvärderas. Tag kontakt med din sjukgymnast på din hemort för att få hjälp med detta. Utöver träning av skuldrans muskulatur kan även smärtlindrande behandling med till exempel TENS eller akupunktur och smärtstillande medicin ingå. En viktig del i att minska besvär från skuldran är att se över arbetsplatsen och arbetsställningar. Vid utebliven/otillfredställande effekt av ovanstående insatser kan injektion av kortison under skulderhöjdsbenet ges. Beslut om operation fattas i samråd mellan dig och ortopedläkaren. Operativ behandlig Operation acromioplastik väljs då du kan vinna en bättre funktion vad gäller rörlighet och rörelseomfång samt minska smärtan genom att öka utrymmet i axelleden så att mjukdelarna kan röra sig fritt. Rehabiliteringstiden är ungefär 4 till 6 månader efter operationen. Prata med din läkare om prognos. Förberedelser inför operation Om du har en vältränad skuldra och bål före operationen återhämtar sig skuldran lättare. Träna därför så mycket som möjligt efter din förmåga före operationen under guidning av en sjukgymnast. 4 Träna gärna igenom det program som finns i broschyren före operationen tillsammans med sjukgymnast på din hemort.

5 Operationen När du blivit sövd undersöks först stabiliteten i din axelled. Därefter görs en artroskopi (titthålsundersökning) av axelleden. Med titthålsinstrumentet tittar läkaren in i din axelled och undersöker ledytor, senfästen och ledkapsel. För att utrymmet under skulderhöjdsbenet ska förbättras mejslar eller fräser läkaren bort främre underkanten av skulderhöjdsbenet. Delar av slemsäcken tas också bort. Efter operationen Eftersom leden/operationsområdet spolas med vätska (koksaltlösning) under hela ingreppet kan axeln kännas stel och svullen efteråt. Svullnaden försvinner dock snabbt och är helt borta efter något eller några dygn. Ibland kan kroppen reagera med lätt feber efter en operation. Du bör dock vara feberfri andra dagen efter operationen. Efter operationen har du endast små sticksår som läker snabbt. Ibland sys några stygn men inte alltid. Förbandet kan vid behov bytas hos distriktssköterska, eller sitta kvar tills de eventuella stygnen tas bort efter cirka två veckor. Du får information av sjuksköterska efter operationen. Trots att du genomgått en titthålsoperation med små hudsår finns det en såryta på undersidan av skulderhöjdsbenet. Därmed finns det en risk att axeln stelnar till efteråt och därför börjar du med rörelseträningen redan på operationsdagen. 5

6 Smärtlindring Det finns flera sätt att behandla smärta. Före operationen får du smärtlindring i form av tabletter. När du är sövd lokalbedövar läkaren huden där snittet ska läggas. Under operationen kompletteras bedövningen med ytterligare läkemedel. Efter operationen får du smärtstillande tabletter. Målet är att genomföra operationen helt smärtfritt och med så lite smärtor som möjligt i efterförloppet. Du får recept på smärtstillande när du reser hem. Rehabilitering Det krävs en god blodförsörjning för att skelettet ska bli återställt. Därför är det viktigt att träningen sker på rätt ansträngningsnivå så att skuldran får en ökad blodcirkulation i det opererade området. Förutom ökad blodcirkulation syftar träningen till att bibehålla funktionen i skuldran. Stegvis ökas belastningen för att öka muskelstyrkan och förbättra samspelet mellan musklerna. Viloställning För att lindra smärta efter operation kan du placera en kudde under överarm och armbåge då du vilar på rygg. Fråga behandlande sjukgymnast om du behöver tips på fler viloställningar. 6

7 Träningsprogram På operationsdagen går en sjukgymnast igenom ditt träningsprogram med dig. Det är viktigt att du nära inpå operationen träffar en sjukgymnast på hemorten för att få ett komplett träningsprogram. Kom ihåg att dra ner på hushållssysslor och vardagliga aktiviteter så att du kan genomföra träningen. Komplettera gärna träningen med regelbundna och dagliga promenader i en intensitet så att du bli svettig. Använd armen i lättare dagliga aktiviteter så fort som möjligt och öka stegvis. Låt smärtan guida dig. FAS 1 Under FAS 1 ska cirkulationen öka i det opererade området. Övningarna är utan belastning och ska utföras mycket och ofta, 3 till 4 gånger dagligen under 10 minuter vid varje tillfälle. 1. Pumpa med handen för att få igång cirkulationen i din opererade arm. Upprepa 20 gånger. 7

8 2. Böj och sträck armbågen fullt ut i båda riktningarna. Handflatan ska vara riktad mot kroppen. Böj och sträck mjukt i armbågen. Upprepa 20 gånger. 3. Ligg ner. Placera händerna i nacken och låt armbågarna peka upp mot taket. För armarna in mot mitten i jämn takt så att armbågarna möts och ut så långt det går mot underlaget. Utför rörelsen under 30 sekunder. Upprepa 2 gånger. 8

9 4. Sitt eller stå. För handflatan bakom ryggen och försök nå ryggtavlan. Behåll rak rygg och sänkt skuldra. För fram handen igen. Utför rörelsen under 30 sekunder. Upprepa 2 gånger. 5. Stå upp och ta stöd mot en stol eller ett bord. Böj dig framåt och låt din opererade arm hänga rakt ner. Andas ut och slappna av. När armen är avslappnad gör du mjuka pendelrörelser i olika riktningar. Utför mjuka pendelrörelser under 30 sekunder, upprepa 2 gånger. 9

10 6. I sittande eller stående. Lyft upp båda axlarna mot öronen, sänk dem mjukt ner. Utför mjuka axellyft under 30 sek, upprepa 2 gånger. 7. I sittande eller stående. Andas ut och slappna av i axlar. Luta huvudet bort från den opererade axeln och håll kvar, andas ut. Dra in hakan något. Du ska känna en töjning på samma sida som den opererade axeln. Gör likadant på andra den sidan. Håll cirka sekunder. Upprepa 3 gånger per sida. 10

11 FAS 2 När smärtan efter operationen har lagt sig något och träningsprogrammet under FAS 1 går att utföra med lätthet flera gånger om dagen kan du med sjukgymnastens hjälp påbörja en mer belastad träning. Behåll de övningar från FAS 1 som du och behandlande sjukgymnast anser gör nytta. Under FAS 2 får det kännas i skuldran men den ska vara hanterbar. Innan nästa träningspass ska eventuella besvär klinga av och återgå till där de var före träningen. Ta hjälp av smärtskalan nedan. säker måttlig risk hög risk Ingen smärta Värsta tänkbara smärta Thomee R Rhys Ther, 1997 När FAS 2 är slut ska du kunna lyfta armen i alla riktningar och ha en god rörlighet. För att klara detta behöver du fortsätta träna rörlighet och muskler som ger skulderbladet stadga, till exempel att föra ihop skulderbladen. FAS 3 När FAS 3 påbörjas kan du lyfta armen i alla riktningar och har god rörlighet och en god kvalitet i utförandet av rörelserna i alla axelns riktningar. Under FAS 3 är målet att bygga upp styrkan till fullo i alla skuldrans muskler olika positioner. Styrkan ökas nära kroppen för att sedan successivt öka vinklar och utföras i olika positioner. Din sjukgymnast guidar dig. Uppföljning Omkring 6 till 8 veckor efter operationen kallas du till ett återbesök hos en sjukgymnast på Ortopedimottagningen i Hässleholm. Läkaren som opererade dig följer upp dig via telefon. Tiden för sjukskrivning är beroende av ditt arbete. Sjukskrivningstiden varierar mellan 6 till 12 veckor. 11

12 Kontakta oss gärna! Operationsplanerare Ortopedmottagning Hässleholm Övervakningsavdelning Sjukgymnastik Här hittar du aktuella e-tjänster inom vården. Illustartioner: Astrid Kvarneberg Foto: Colourbox Produktion: Skånevård Kryh Fakta: Monica Boss Holmgren, leg sjukgymnast och Sara Eriksson, leg sjukgymnast Faktagranskad: Johan Ohlsson, överläkare Kontakt: Ingela Ranebo, sjuksköterska Mars Reviderad mars Hässleholms sjukhus Ortopedimottagning Hässleholm Kristianstad Ystad Hässleholm Telefon: Skane.se/hassleholm

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation)

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation) ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation) Broschyren är utformad och faktagranskad av överläkare Sten

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till dig som ska bli knäprotesopererad Vad är knäartros? Artros betyder broskförlust i led. Vid knäartros har det brosk som i vanliga fall täcker knäledens ytor mer eller mindre försvunnit.

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer

Till Dig som skall få en knäledsprotes

Till Dig som skall få en knäledsprotes Till Dig som skall få en knäledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 En tobaksfri information... 5 Hjälpmedel 5 På ortopedavdelningen. 6 Att tänka på.. 7 Duschinformation.

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Information till Dig som ska få en höftledsprotes. Den friska höftleden

Information till Dig som ska få en höftledsprotes. Den friska höftleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Lars Lundmark. öl Godkänd: Anders Sundelin, Länschef ortopedi Datum : 090601 Information till Dig som ska få en höftledsprotes Den friska höftleden Höftleden består av en

Läs mer

o rto p e d i s k a k li n i k e n häs s le h o lm - k r i stian stad Så här minskar du risken att falla

o rto p e d i s k a k li n i k e n häs s le h o lm - k r i stian stad Så här minskar du risken att falla o rto p e d i s k a k li n i k e n häs s le h o lm - k r i stian stad Så här minskar du risken att falla Inledning En tredjedel av Sveriges äldre befolkning faller varje år. Eftersom det är så vanligt

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Här kommer lite information till Dig som Du kan läsa i lugn och ro tillsammans med Dina

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken Fysisk aktivitet vid MS MS-mottagningen Sjukgymnastiken Vikten av fysisk aktivitet Det är lika viktigt för personer med multipel skleros (MS), som för den friska befolkningen, att bibehålla muskelaktivitet,

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer