qxp :51 Page 1. Bruksanvisning. Torktumlare TK7515

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "125989361.qxp 2007-07-23 08:51 Page 1. Bruksanvisning. Torktumlare TK7515"

Transkript

1 qxp :51 Page 1 Bruksanvisning Torktumlare TK7515

2 qxp :51 Page 2 Tack för att du valde en av våra produkter! Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av din nya torktumlare och att du har vårt märke i åtanke nästa gång du köper hushållsapparater. Läs denna bruksanvisning noggrant, ta väl vara på den och spar den som referens under hela produktens livstid. Om maskinen överlåts skall bruksanvisningen medfölja maskinen. Symbolerna som du finner i vissa avsnitt av denna bruksanvisning har följande betydelse: Varningstriangeln riktar uppmärksamheten på information som är särskilt viktig för din säkerhet eller för att maskinen skall fungera på korrekt sätt. Vid denna symbol finns ytterligare instruktioner och praktiska tips om maskinens användning. Tips och information om ekonomisk och miljövänlig användning av maskinen är märkt med denna symbol. Innehåll Viktig säkerhetsinformation Beskrivning av torktumlaren Kontrollpanel Torkprogram Innan torktumlaren används första gången Tips om torkning Användning av torktumlaren Skötsel och rengöring Om maskinen inte fungerar Tekniska data Förbrukningsvärden Kassering Installation

3 qxp :51 Page 3 Viktig säkerhetsinformation För din egen säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning är det viktigt att du noga läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du använder maskinen första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder maskinen har god kännedom om dess funktioner och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den medföljer maskinen om den flyttas eller säljs så att alla som använder maskinen får korrekt information om maskinens handhavande och säkerhet. Allmän säkerhet Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt. Se till att inga husdjur kryper in i trumman. Titta efter inne i trumman innan du använder maskinen. Mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar och andra hårda och vassa föremål kan orsaka allvarliga skador om de kommer in i maskinen. Se till att sådana föremål inte hamnar i maskinen. Duntäcken och vissa andra skrymmande artiklar bör torkas i stora industrimaskiner p.g.a. sin volym. Innan du torktumlar sådana artiklar i din maskin bör du kontakta tillverkaren och ta reda på om artikeln i fråga är lämpad för torktumling i en hushållsmaskin, även om artikelns torrvikt ligger inom rekommenderade gränser. Använd inte maskinen för att torktumla textilier som kan bli alltför torra och orsaka brandrisk, t.ex. kuddar, täcken och dylikt (som lagrar värme) eller artiklar innehållande skumgummi och liknande material. Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning, rengöring och underhåll. Försök under inga omständigheter att reparera maskinen på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga funktionsstörningar. ontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att originalreservdelar används för reparationer. Fara för explosion: Torktumla aldrig textilier som har varit i kontakt med antändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättsvätska och dylikt). Sådana ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumla endast textilier som tvättats i vatten. Brandrisk: Textilier som har fläckats eller smutsats med vegetabilisk olja eller matolja kan orsaka brand och får inte läggas i torktumlaren. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning köras innan tvätten läggs in i torktumlaren. Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna på plaggen som skall läggas in i maskinen. VARNING: Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Installation Denna maskin är tung. Var försiktig när du flyttar den. Kontrollera att maskinen inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen utan kontakta Kundtjänst. Allt förpackningsmaterial och alla 3

4 qxp :51 Page 4 transportbultar skall avlägsnas före användning. Annars kan både maskinen och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ha en temperatur som säkerställer att den inte skadas vid programmets slut. Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker. Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln. Om maskinen placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luften kan cirkulera obehindrat. Kontrollera att maskinen inte står på eller trycker mot nätkabeln, eller evakueringsslangen efter att maskinen har installerats. Om torktumlaren skall placeras ovanpå en tvättmaskin måste pelarsatsen (extra tillbehör) användas. kvar i plaggen när de läggs in i torktumlaren. Dra aldrig i nätkabeln för att ta ut stickkontakten ur eluttaget. Dra alltid i själva stickkontakten. Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, arbetsytan eller basen är skadad på sådant sätt att det finns risk att torktumlarens insida blir åtkomlig. Barnsäkerhet Maskinen får inte användas av barn eller förståndshandikappade utan tillsyn. Små barn skall övervakas så att de inte leker med maskinen. Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn - kvävningsrisk föreligger! Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn. Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman. Användning Denna maskin är avsedd för hushållsbruk. Den får inte användas för andra ändamål än det den är konstruerad för. Torktumla endast material som är lämpade för maskintorkning. Följ anvisningarna på de enskilda klädvårdsetiketterna. Sköljmedel och dylikt skall användas enligt tillverkarens anvisningar. Fyll inte trumman för mycket. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Genomblöta kläder får inte läggas in i torktumlaren. Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintorkas. Om en flyktig tvättvätska har använts till tvätten måste du se till att ingen sådan vätska finns 4

5 qxp :51 Page 5 Beskrivning av torktumlaren 1 Kontrollpanel 2 Luddfilter 3 Typskylt 4 Kondensor 5 Vattenbehållare 6 Justerbara fötter

6 qxp :52 Page 6 Kontrollpanel Program/Tidsväljare Knapp för Indikatorlampor låg temperatur Textilknapp Start/Paus-knapp Program/tidsväljare Används för att välja elektroniskt styrd eller tidstyrd torkning. Vrid programväljaren till önskat program eller önskad tid. Knapp för låg temperatur Tryck på denna knapp när du vill torka ömtåliga plagg vid lägre temperatur. Textilknapp Du kan välja mellan två olika tillvalsfunktioner: - Bomullsprogram: avsett för bomull, - Syntetmaterial avsett för syntetmaterial och ömtåliga textilier. Indikatorlampor Torkning Programslut Rengöring av kondensorn Rengöring av filter Vattenbehållaren full Start/Paus-knapp Tryck på denna knapp för att starta torktumlaren efter att du har valt program och tillvalsfunktioner. 6

7 qxp :52 Page 7 Torkprogram Program Max. vikt kg Typ av tvätt Tillval Programbeskrivning Extratorrt 6 Bomull Textil Bomull Torkning av tjocka textilier eller textilier i flera skikt, t.ex. frottéhanddukar Skåptorrt 6 Bomull Textil Bomull Genomtorkning av textilier med samma tjocklek, t.ex. frotté, trikå, handdukar. Extratorrt 3 Syntetmaterial Textil Syntetmaterial Skåptorrt 3 Syntetmaterial Textil Syntetmaterial Genomtorkning av tjocka textilier eller textilier i flera skikt, t.ex. tröjor, sängkläder, dukar. För tunna textilier som inte skall strykas, t.ex. lättskötta skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar. Tid 6 Bomull 3 Syntetmaterial Textil Syntetmaterial Bomull Skontorkning Det tidstyrda programmet har programtider på mellan 30 och 150 minuter och kan justeras i steg om fem eller tio minuter. Torkning av tjocka textilier eller textilier i flera skikt, t.ex. frotté. 7

8 qxp :52 Page 8 Innan torktumlaren används första gången Kontrollera att elanslutningen är gjord enligt installationsanvisningarna. Ta ut polystyrenblocket och annat material ur trumman. Innan du använder torktumlaren till att torka din tvätt första gången rekommenderar vi att du lägger in ett par fuktiga trasor i maskinen och låter dem torka i 30 minuter. Det kan finnas damm inuti en helt ny torktumlare. Tips om torkning Innan du lägger in tvätten i maskinen Torktumla aldrig...: Särskilt ömtåliga artiklar, t.ex. trådgardiner, ylle, silke, tyger med metalldekorationer, nylonstrumpor, skrymmande artiklar såsom anoraker, filtar, duntäcken, sovsäckar, artiklar innehållande skumgummi eller liknande material. Följ alltid anvisningarna på klädvårdsetiketterna: får torktumlas normal torkning (hög temperatur) skonsam torkning (låg temperatur) torktumla inte Stäng örngott och påslakan med fäst- eller knäppanordningar för att hindra att små plagg hamnar inuti dem. Stäng tryckknappar, blixtlås och hakar och knyt ihop knytskärp och förklädesband. Sortera tvätten efter typ och önskad torrhetsgrad. Övertorka inte tvätten så slipper du onödig skrynkling och sparar energi. Undvik att torka mörka kläder tillsammans med luddiga textilier i ljus färg, t.ex. handdukar, eftersom de mörka kläderna kan dra åt sig det ljusa luddet. Tvätten måste vara väl centrifugerad innan den torktumlas. Lättskötta textilier, t.ex. skjortor, bör centrifugeras kort innan de torktumlas (cirka 30 sekunder eller med tvättmaskinens speciella korta centrifugeringsprogram, beroende på hur skrynkeltåliga textilierna är). Trikåvaror (underkläder i trikå) kan krympa en aning när de torktumlas. Övertorka inte textilier av denna typ. Ta hänsyn till krympmånen när du väljer storlek på nya plagg. Stärkta textilier kan torkas i torktumlaren. För att få önskad stärkeffekt bör du välja programmet stryktorrt. Efter torktumlingen bör du torka trumman ren med en fuktig trasa och gnida den torr för att få bort alla rester av stärkelse. Du slipper statisk laddning i tvätten efter torktumlingen om du antingen använder ett sköljmedel i tvätten eller ett antistatmedel som är särskilt avsett för torktumlare. Ta ut tvätten när torktumlaren har avslutat torkningen. Om enskilda artiklar fortfarande är fuktiga efter torkningen ställer du in en kort eftertorkningstid, dock minst 30 minuter. Detta kan vara nödvändigt, särskilt när plagg med flera skikt (t.ex. kragar och fickor) skall torktumlas. 8

9 qxp :52 Page 9 Kontrollera att det inte finns några metallföremål (t.ex. hårklämmor, säkerhetsnålar, knappnålar) i tvätten. Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Bind ihop bälten och långa band. Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden). Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Då torkar de bättre. Max. tvättmängd Rekommenderade tvättmängder anges i programöversikten. Allmänna regler: Bomull, linne: full trumma, men inte fört hårt packad tvätt; Syntetmaterial: inte mer än halvfull trumma; Ömtåliga material och ylle: trumman inte fylld till mer än en tredjedel. Försök alltid att utnyttja maskinens maximala kapacitet. Att torktumla små mängder tvätt är oekonomiskt. Tvättens vikt Följande vikter är ungefärliga: Badrock Servett Påslakan Lakan Frottéhandduk Nattlinne Örngott Torkhandduk Nattlinne Trosor Herrarbetsskjorta Herrskjorta Herrpyjamas Blus Kalsonger 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g 9

10 qxp :53 Page 10 Användning av torktumlaren Lägg i tvätten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Öppna luckan (se bilden). 149 Skaka ut plaggen så mycket det går innan tvätten läggs in i trumman och lägg in ett plagg i taget. Stäng luckan. Kontrollera att inga tvättpersedlar har fastnat mellan luckan och filtret. P1108 Välj lämpligt program Vrid programväljaren 10 till önskat program. Kontrollampan för Start/Paus börjar att blinka. Programväljaren är indelad i följande sektioner: Bomull Syntet Tid Används för att välja elektroniskt (automatiskt) styrd eller tidstyrd torkning. Vrid programväljaren till önskat program eller önskad tid. Elektroniskt styrd (automatisk) torkning När torktumlaren kör dessa program använder den sig av sensorer som känner av fuktgraden i tvätten. Allt du behöver göra är att välja torkprogram efter typ av tvättgods och önskad torrhetsgrad. Väljaren kan vridas medurs. Lamporna Torkning och Slut tänds. När programmet är klart måste programväljaren vridas till position 0 så att maskinen stängs av. OBS! Om du vrider programväljaren till ett annat program när maskinen arbetar börjar programfasindikeringen att blinka. Maskinen kommer inte att köra det nya programmet. Program Tillvalsknappar Olika funktioner kan kombineras med olika program. Tillvalsfunktionerna måste väljas efter att önskat program har valts och innan Start/Paus-knappen trycks in. När tillvalsknapparna trycks in tänds motsvarande kontrollampor. När knapparna trycks in igen slocknar kontrollamporna. Skontorkning Tryck på denna knapp när du vill torka ömtåliga plagg vid lägre temperatur. Motsvarande indikering tänds. Tillvalsfunktionen i fråga kan även användas för tidstyrd torkning. SKON- PROGRAMMET är lämpat för högst 3 kg tvätt! När programmet är klart tänds indikeringen Slut. Välj Textil Tryck på Textilknappen lämpligt antal gånger för att välja önskad tillvalsfunktion. Motsvarande kontrollampa tänds. Du kan välja mellan två olika tillvalsfunktioner: Bomull: avsett för bomull, När programmet är klart tänds kontrollampan Slut. Syntetmaterial avsett för syntetmaterial och ömtåliga textilier. När programmet är klart tänds kontrollampan Programslut.

11 qxp :53 Page 11 Start/Paus Tryck på denna knapp för att starta torktumlaren efter att du har valt program och tillvalsfunktioner. Motsvarande indikering slutar att blinka. Om du vrider på programväljaren när maskinen arbetar ljuder summern och programfasindikeringen blinkar. Trumman roterar omväxlande åt höger och vänster under torkningen. Samtliga torkprogram avslutas med en 10 minuter lång avkylningsfas (lampan Avkylning lyser). Efter avkylningen kan tvätten tas ut. På displayen visas symbolen Skontorkning, Filter, och Behållare tänds och summern ljuder. Om torktumlarens lucka eller den lilla luckan på maskinens underdel öppnas under programmets gång måste du stänga luckan och trycka på startknappen igen för att starta programmet från den punkt där det avbröts. Knappen måste även tryckas in igen efter strömavbrott. Samma sak gäller när lampan Behållare tänds och du blir tvungen att tömma vattenbehållaren och sätta in den igen under ett pågående program. I båda fallen blinkar Start/Paus-knappens kontrollampa för att påminna dig om att du måste trycka på knappen igen. Indikatorlampor Nedan finns en lista över maskinens indikatorlampor och en förklaring till deras betydelse: Lampa för torkning pågår Denna lampa visar att torkning pågår. Lampa för programslut Denna lampa tänds efter avkylningsfasen och lyser under skrynkelskyddsfasen och efter programslutet. Lampa för full vattenbehållare Denna lampa visar att torkning pågår. Denna lampa tänds när programmet avslutats och påminner om att vattenbehållaren måste tömmas. Om denna lampa tänds under ett pågående program betyder det att vattenbehållaren är full. Summern ljuder, programmet stoppas och Start/Pausknappens Start/Paus lampa blinkar. Denna lampa tänds när vattenbehållaren inte är insatt på korrekt sätt. Rengöring av filter Denna lampa tänds när programmet avslutats och påminner dig om att filtren måste rengöras. Rengöring av kondensorn Denna lampa tänds vart 80:e program och påminner dig om att kondensorn måste rengöras. Avbryta ett program Vrid programväljaren till O för att avbryta ett pågående program. Nu kan du välja ett nytt program. När programmet är klart Om tvätten inte tas ut när programmet är klart startar ett skrynkelskyddsprogram (som varar i högst 30 minuter). Om tvätten inte tas ut efter skrynkelskyddsprogrammet stoppas torktumlaren automatiskt. Lamporna ProgramSlut och Behållare lyser och summern ljuder i 2 minuter. Vrid programväljaren till O för att stänga av maskinen. Plocka ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Stäng vattenkranen om du inte tänker fortsätta tvätta. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och obehaglig lukt inuti maskinen. Vrid programväljaren till O. Alla lampor slocknar. Maskinen stängs av. Ta ut tvätten ur trumman. Om luckan öppnas och stängs igen innan väljaren har vridits till O tänds alla lampor 11

12 qxp :53 Page 12 motsvarande programfaserna i det aktuella programmet. Efter varje användning Rengör filtren. Töm vattenbehållaren. Välja ett nytt program För att kunna välja ett nytt program måste du först radera det pågående programmet genom att vrida programväljaren till O. Välj sedan ett nytt program och tryck på Startknappen. 12

13 qxp :53 Page 13 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / / / ' - 85' 30' - 45' 80' - 100' 55' - 70' 75' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Skötsel och rengöring OBS! Du måste koppla loss maskinen från eluttaget innan du gör någon typ av rengöring eller underhåll. Rengöring av torktumlarens utsida Använd endast tvål och vatten och torka sedan noggrant. OBS! Använd inte denaturerad sprit, förtunningsmedel eller dylikt. P1110 Filtret i innerluckan måste tas ut för rengöring. Rengöring av luckan Rengör regelbundet insidan av luckan för att få bort allt ludd från tätningarna runt filtret. En noggrann rengöring är en garanti för att torktumlaren skall fungera optimalt. A U T O R E V E R S E A U T O R E V E R S E P1151 P1150 Rengöring av filtren För att torktumlaren skall fungera på korrekt sätt måste filtren vara rena. I filtren samlas allt ludd som bildas under torkningen. Filtren måste rengöras efter varje program, innan tvätten tas ut. Använd en fuktig trasa för ändamålet. Lampan lyser för att påminna dig om att detta måste göras. Bli inte orolig när du ser hur mycket ludd som samlas i luddfiltret. Det är helt normalt och beror inte på att torktumlaren sliter på kläderna. Alla textilier tappar ludd när de torkar, men det märks inte när de torkar i luften. I en torktumlare samlas luddet i filtret. Efter ett tag bildas det också en vitaktig beläggning på filtren. Den orsakas av tvättmedelsrester från tvättgodset. Rengör filtren med varmt vatten och en borste för att få bort beläggningen. Ta ut filtret som finns i lucköppningen enligt anvisningarna på bilden (det kan placeras med piggen riktad åt vänster eller höger). 13

14 qxp :53 Page 14 kg 5 kg 2,5 800 / / / / ' - 90' 35' - 50' 65' - 85' 30' - 45' 80' - 100' 55' - 70' 75' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' A U T O R E V E R S E P1152 OBS! Använd inte torktumlaren utan filter. Rengör kondensorn med en borste och spola den vid behov under duschen. Rengör även kondensorns utsida och ta bort allt ludd. Rengör gummitätningen runt kondensorhöljet och insidan av den lilla luckan med en fuktig trasa. P1153 Rengöring av kondensorn Rengör kondensorn när indikatorlampan Kondensor tänds. Kondensorn sitter bakom en liten lucka, nedtill på maskinhöljet. Öppna luckan genom att trycka på spärren som på bilden. Det är normalt att det finns vatten på ytorna där kondensorn sitter, både under torkprogrammet och efter att programmet avslutats OBS! Använd inte spetsiga föremål eller verktyg för att rengöra utrymmena mellan lamellerna. Det kan skada kondensorn och göra den otät. Sätt tillbaka kondensorn, vrid de röda låsanordningarna uppåt och stäng luckan. OBS! Använd inte torktumlaren om kondensorn inte sitter på plats. P1159 Vrid först de två röda låsanordningarna nedåt, ta tag i kondensorns handtag och dra ut kondensorn. Tömning av vattenbehållaren Kondensvattnet från de torktumlade textilierna samlas upp i en vattenbehållare. Vattenbehållaren måste tömmas efter varje torkprogram för att säkerställa god funktion nästa 14

15 qxp :53 Page 15 gång torktumlaren används. Indikatorlampan Behållare påminner dig om att detta måste göras. Gör på följande sätt: Öppna den lilla luckan som sitter nedtill på höljet Vrid de gula låsanordningarna uppåt Dra ut vattenbehållaren Öppna det lilla locket och låt vattnet rinna ut Stäng det lilla locket och sätt tillbaka vattenbehållaren Skjut in behållaren så att den klickar på plats och vrid den gula låsanordningen nedåt så att behållaren låses fast Stäng den lilla luckan och tryck på START/PAUS-knappen igen så att programmet fortsätter. Rengöring av luftintagsgallret Använd en dammsugare för att få bort luddet från luftintagsgallret på baksidan av maskinen. Rengöring av trumman När tvätten inte får önskad grad av torrhet, med andra ord när den antingen blir för torr eller för fuktig, rekommenderar vi att du rengör insidan av trumman med en trasa som doppats i ättika. Ättikan tar bort den tunna beläggning som bildats av tvättmedels- och sköljmedelsresterna från tvätten och av kalken som finns i vattnet. Det är viktigt att beläggningen tas bort eftersom den gör att sensorerna inte kan känna av torrhetsgraden på korrekt sätt. 203 Vattenbehållaren måste sättas in på korrekt sätt. Efter att vattenbehållaren har tömts och satts på plats måste du trycka på START-knappen igen så att programmet kan fortsätta. Praktiskt tips: Kondensvattnet kan användas i ångstrykjärn eller till att fylla batterier, osv. Innan vattnet används måste det filtreras (t.ex. genom ett kaffefilter). 15

16 qxp :53 Page 16 Om maskinen inte fungerar Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och som enkelt kan lösas utan att en servicetekniker tillkallas. Kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar vår lokala serviceavdelning. Under användningen av maskinen kan det hända att den röda indikatorlampan Start/Paus börjar blinka för att visa att maskinen inte fungerar. När problemet har åtgärdats, tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet igen. Kontakta Electrolux Service om problemet kvarstår efter alla kontroller. Problem Möjlig orsak Lösning Torktumlaren fungerar inte. Stickkontakten sitter inte i eluttaget eller det är fel på säkringen. Luckan är öppen. Har du tryckt på START/PAUS-knappen? Sätt in stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsboxen i ditt hem. Stäng luckan. Tryck på START/PAUS-knappen igen. Otillfredsställande torkresultat. Fel program har valts. Luddfiltret är tilltäppt. Värmeväxlaren är tilltäppt av ludd. Fel tvättvolym. Ventilationsöppningarna på torktumlarens underdel är övertäckta. Beläggningar på trummans insida eller ribbor. Vattnets konduktans på installationsplatsen avviker från maskinens standardinställning. Välj ett annat program nästa gång du torktumlar (se Programöversikt ). Rengör luddfiltret. Rengör värmeväxlaren. Följ rekommendationerna om tvättvolymer. Ta bort det som täpper igen ventilationsöppningarna på maskinens underdel. Rengör trummans insida och ribbor. Ändra maskinens standardinställning av torrhetsgrad (se Programmeringsmöjligheter ). Luckan stängs inte. Det fina luddfiltret sitter inte på plats och/eller det stora luddfiltret är inte fastlåst. Sätt det fina luddfiltret på plats och/eller lås fast det stora luddfiltret. 16

17 qxp :53 Page 17 Problem Möjlig orsak Lösning När man trycker på en knapp blinkar motsvarande lampa flera gånger. Torkprogrammet avslutas kort efter programstart. Lampan SLUT lyser. Textilskydd. Efter att programmet har startat kan denna funktion inte ställas in längre. Den ilagda tvättmängden är otillräcklig eller den ilagda tvätten är för torr för det valda programmet. Vrid programväljaren till 0 Ställ in programmet igen. Välj ett tidstyrt program eller högre torrhetsgrad (t.ex. EXTRA TORRT i stället för SKÅPTORRT). Programmet stoppas, vattenbehållarens lampa lyser. Torkningen tar ovanligt lång tid. Anmärkning: Efter cirka 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se Torkprogrammet klart ). Vattenbehållaren är full. Luddfiltret är tilltäppt. Värmeväxlaren är tilltäppt av ludd. Knappen för SKON- TORKNING har tryckts in och tvättmängden är för stor. För stor tvättmängd. Tvätten var inte tillräckligt torr när den lades in i torktumlaren. Töm vattenbehållaren. Starta sedan programmet med START/PAUS-knappen. Rengör luddfiltret Rengör värmeväxlaren. SKONPROGRAMMET är lämpat för högst 3 kg tvätt! Reducera tvättvolymen. Tvätten måste vara tillräckligt torr (centrifugerad) när den läggs in i torktumlaren. OBS! VIKTIGT: Om du tillkallar en servicetekniker för att avhjälpa ett fel som är beskrivet i listan ovan, eller för ett fel orsakat av felaktigt handhavande, kommer en avgift att tas ut även om maskinens garanti fortfarande gäller. 17

18 qxp :53 Page 18 Mod.... Prod. No.... Ser. No.... Service och reservdelar Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel eller via på Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogens Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvarorservice. Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Konsumentköp EHL Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkringsbevis. Konsumentkontakt Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Mod.... Prod. No.... Ser. No.... P1206 Modellbeteckning Produktnummer Serienummer Inköpsdatum Hur och när uppträder felet? 18

19 qxp :53 Page 19 Tekniska data Tekniska data Mått Bredd Höjd Djup 60 cm 85 cm 58 cm Nätspänning - Total effekt - Säkring Eldata finns på typskylten som sitter på innerkanten av maskinens lucka Djup med öppen lucka 109 cm Max. tvättmängd Användning Bomull Syntetmaterial 6 kg 3 kg I hushållet + 5 C + 35 C Denna apparat uppfyller kraven i följande EU-direktiv: - Lågspänningsdirektivet 73/23/EEG av den EMC-direktivet 89/336/EEG av den , omfattande direktiv 92/31/EEG med ändringar - CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG av den

20 qxp :53 Page 20 Förbrukningsvärden Förbrukningsvärden (*) Program Programtid (i minuter) Energiförbrukning (i kwh) Varv per minut Skåptorr bomull 1) 115 3, Skåptorr bomull 1) 105 3, Skåptorrt syntetmaterial 2) 50 1, Max. vikt: 1) Tvättmängd - bomull: 6 kg 2) Tvättmängd - syntetmaterial: 3 kg Förbrukningsvärdena har fastställts vid standardvillkor. När maskinen används i hemmet kan de verkliga förbrukningsvärdena avvika från värdena som visas i tabellen. 20

21 qxp :53 Page 21 Kassering Förpackningsmaterial Material märkta med återvinningssymbolen kan återvinnas. Detta betyder att de kan återvinnas om de placeras i rätt avfallsbehållare. Maskin Lämna in din gamla maskin till en auktoriserad återvinningsstation. Hjälp till att hålla ditt land rent! Gammal maskin Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. För mer information om återvinning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades Miljöskyddsråd För att spara energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer råden nedan: Försök att fylla maskinen med maximal tvättmängd. Att torktumla små mängder tvätt är oekonomiskt. Se till att tvätten som skall torktumlas är väl centrifugerad. Ju högre centrifugeringshastighet, desto lägre strömförbrukning och desto kortare torktid. Övertorka inte tvätten så slipper du onödig skrynkling och sparar energi. Välj torkprogram efter typ av tvättgods och önskad torrhetsgrad. För att du skall kunna utnyttja maskinens kapacitet maximalt kan du torktumla textilier som skall torkas skåptorra tillsammans med textilier som skall strykas. Välj programmet stryktorrt, ta ut tvätten som skall strykas när detta program är klart och torka sedan klart resten av tvätten som skall vara skåptorr. Rengör filtren regelbundet så slipper du onödigt långa torktider och hög elförbrukning. Ventilera rummet väl. Rumstemperaturen bör inte överskrida +35 C när torktumlaren används. 21

22 qxp :53 Page 22 Installation Uppackning Ta ut plastpåsen med polystyrenfyllningen innan torktumlaren används. Dra bort klisterremsorna som finns inuti maskinen, på trumman. P1106 Om maskinen skall flyttas måste den transporteras i vertikalt läge. Torktumlaren får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida om torktumlaren. Placering Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras i närheten av tvättmaskinen. Platsen där torktumlaren installeras måste hållas ren. Luften måste kunna cirkulera obehindrat runt maskinen. Täck inte över ventilationsgallret på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av maskinen. För att vibrationer och buller skall hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används skall maskinen placeras på en stadig och plan yta. Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren står helt horisontellt när den står på platsen där den skall användas. Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få maskinen att stå helt plant och horisontellt. Fötterna får aldrig demonteras från maskinen. Ställ inte maskinen på tjocka mattor, trälister eller dylikt så att det fria avståndet mellan maskinen och golvet minskar. Det kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka torktumlarens funktion negativt. OBS! Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå temperaturer på upp till 60 C. Torktumlaren får därför inte placeras på golv som inte tål höga temperaturer. När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än +5 C eller högre än +35 C. Högre och lägre temperaturer kan påverka torktumlarens prestanda. Pelarsats En speciell pelarsats kan beställas genom en återförsäljare och användas för att montera torktumlaren ovanpå en frontmatad tvättmaskin som är mellan 48 och 60 cm djup. Läs anvisningarna som medföljer satsen noggrant. P1148 Omhängning av luckan För att göra det enklare att lägga in och ta ut tvätten kan luckan hängas om. 22

23 qxp :53 Page 23 OBS! Det går inte att hänga om luckan om detta innebär att torktumlaren kommer att stå bakom en dörr med gångjärn mot torktumlaren. Omhängningen av luckan skall utföras av kvalificerad personal. Kontakta närmaste serviceavdelning. Elektrisk anslutning Denna maskin skall anslutas till enfas nätspänning, 230 V, 50 Hz. Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs (2,35 kw), även med hänsyn till andra apparater som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll. Anslut maskinen till ett jordat eluttag, i enlighet med gällande kabeldragningsbestämmelser. OBS! Tillverkaren accepterar inget ansvar för sakeller personskador orsakade av att ovanstående säkerhetsanvisningar inte har följts. Om maskinens nätkabel behöver bytas ut bör detta utföras av vår serviceavdelning. OBS! Nätkabeln måste vara åtkomlig efter att maskinen har ställts på plats. 23

24 qxp :53 Page

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7027

Bruksanvisning. Torktumlare TK7027 Bruksanvisning Torktumlare TK7027 Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Innan torktumlaren används första gången 7 Programöversikt _ 7 Sortering och förberedning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK INNEHÅLL SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET VAL AV PROGRAM OH TILLVALSFUNKTIONER STARTA OH AVSLUTA ETT PROGRAM ÄNDRA PROGRAM AVBRYTA ETT PROGRAM DAGLIGT UNDERHÅLL OH RENGÖRING BRUKSANVISNING

Läs mer

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Viktig säkerhetsinformation Viktigt För din egen säkerhet och för att

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV TORKTUMLAREN/ANSLUTNINGAR SIDAN 4

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV TORKTUMLAREN/ANSLUTNINGAR SIDAN 4 INNEHÅLL SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET VAL AV PROGRAM OH TILLVALSFUNKTIONER STARTA OH AVSLUTA ETT PROGRAM ÄNDRA PROGRAM AVBRYTA ETT PROGRAM DAGLIGT UNDERHÅLL OH RENGÖRING BRUKSANVISNING

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W bruksanvisning Iron Aid EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LTH57560. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LTH57560

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

DAGLIG INFORMATIONSBOK

DAGLIG INFORMATIONSBOK DAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL För en mer omfattande hjälp och service, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register WWW Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV TORKTUMLAREN/ANSLUTNINGAR SIDAN 4

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV TORKTUMLAREN/ANSLUTNINGAR SIDAN 4 INNEHÅLL SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET VAL AV PROGRAM OH TILLVALSFUNKTIONER STARTA OH AVSLUTA ETT PROGRAM ÄNDRA PROGRAM AVBRYTA ETT PROGRAM DAGLIGT UNDERHÅLL OH RENGÖRING BRUKSANVISNING

Läs mer

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDPP47401DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Bosch. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01

Bruksanvisning. Torktumlare T5190LE. Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Bruksanvisning Torktumlare T5190LE Typ N1190.. 438 9097-70/SE Originalanvisningar 2014.07.01 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter... 5 1.1 Symboler... 6 2 Programbeskrivning... 7 2.1 Allmänt... 7

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Torktumlare TK970 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas

Läs mer

DAGLIG INFORMATIONSBOK

DAGLIG INFORMATIONSBOK DAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL. För att få fullständig assistans, registrera din apparat på http://www.whirlpool.eu/register Innan apparaten används ska

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP48521DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning T / 03 SE

Bruksanvisning T / 03 SE Bruksanvisning T3190 487 19 36 20 / 03 SE Torktumlare 3 Säkerhetsföreskrifter Maskinen är endast avsedd för att torka vattentvättat gods. Om plaggen rengjorts med kemikalier eller brandfarlig vätska får

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EW 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EW 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. EO-valve för bättre tvätt-

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI TC7122

Din manual ZANUSSI TC7122 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI TC7122. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI TC7122 instruktionsbok

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW381T

Din manual HUSQVARNA QW381T Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QW381T. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QW381T instruktionsbok

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W

bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer