QW6271. SV Bruksanvisning

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QW6271. SV Bruksanvisning"

Transkript

1 QW6271 SV Bruksanvisning

2 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PRODUKTBESKRIVNING TILLBEHÖR KONTROLLPANELEN INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN PROGRAM ANVÄNDA PRODUKTEN RÅD OCH TIPS SKÖTSEL OCH RENGÖRING FELSÖKNING TEKNISK INFORMATION INSTALLATION BÄSTA KUND Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

3 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SVENSKA 3 Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade VARNING Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de har tillsyn eller har fått instruktioner om hur man använder den här produkten av någon person som är ansvarig för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. 1.2 Installation Avlägsna allt förpackningsmaterial. Installera eller använd inte en skadad produkt. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 C eller överstiger 35 C. Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Flytta alltid produkten vertikalt. Produktens bakre yta måste ställas mot väggen. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Kontrollera att mattan inte blockerar ventilationsöppningarna i produktens botten (om förefintligt). Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från apparater som förbränner gas eller andra bränslen. (i tillämpliga fall) Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finnas att köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara användas med produkten som angivits i anvisningarna som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före installation (se installationsbladet). Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika att gaser sugs in i installationens rum från produkter som använder andra bränslen, exempelvis öppna spisar. Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet). Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det. Elektrisk anslutning VARNING Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

4 4 Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv. 1.3 Användning VARNING Det finns risk för brand, explosion, elstötar eller skador på produkten. Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk. Ändra inte produktens specifikationer. Den avslutande delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas), för att säkerställa att tvätten inte skadas. Om du stannar produkten innan torkprogrammet har avslutats ska du snabbt ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Om du använder sköljmedel eller dylika produkter, följ instruktionerna på förpackningen. Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle. Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten. Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning. Torka inte föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, gummiklädda artiklar och plagg eller kuddar med skumgummistoppning. Innan du torkar tvätt som har varit i kontakt med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste den tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel. Torka inte tvätt i produkten som har tvättats med industriella kemikalier. Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor finns kvarlämnade i plaggens fickor. Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter. Torka inte otvättade plagg i produkten. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktumlaren startas. Använd inte kondensvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur. Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen. Följ den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet Programöversikt ). Torka inte genomblöta plagg i torktumlaren. 1.4 Skötsel och rengöring VARNING Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. 1.5 Avfallshantering VARNING Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

5 Kompressor VARNING Risk för skador på produkten föreligger. SVENSKA 5 Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med specialmedlet som är fluorklorkolvätefritt. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage. 2. PRODUKTBESKRIVNING Vattenbehållare 2 Kontrollpanel 3 Påfyllningslucka (omhängningsbar) 4 Primärt filter 5 Skjutreglage för att öppna kondensorluckan 6 Luftflödeshål 7 Justerbara fötter 8 Lucka för kondensor 9 Filterlock till kondensor 10 Låsvred 11 Typskylt

6 TILLBEHÖR 3.1 Pelarsats Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret. 3.3 Piedestal med låda Tillbehörets namn: SKP11, STA8, STA9 Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare. Pelarsatsen kan endast användas med de tvättmaskiner som anges i häftet. Se bifogade häfte. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret. 3.2 Avloppssats Tillbehörets namn: PDSTP10. Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare. Det är enklare att fylla och ta ut tvätt ur produkten om den ställs på den högre nivån. Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret. 3.4 Torkställ Tillbehörets namn: DK11. Finns att få hos din auktoriserade återförsäljare (kan bifogas några typer av torktumlare) Tillbehör för grundlig tömning av kondenserat vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Efter installationen töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren måste vara i produkten. Den installerade slangen måste vara minst 50 cm till max 1 m upp från golvnivå. Slangen får inte ligga i en ögla. Korta av slangens längd vid behov. Tillbehörets namn: RA5, RA6, RA11, RA12 Finns att få hos din auktoriserade återförsäljare (kan bifogas några typer av torktumlare). Kontrollera med återförsäljaren eller på webbplatsen om tillbehöret är kompatibelt med produkten. Med torkställstillbehöret kan du torka följande utan risk i torktumlaren:

7 SVENSKA 7 Gymnastikskor Ylle Mjuka leksaker Finunderkläder Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret. 4. KONTROLLPANELEN Programratt 2 Tryckknapp för På/Av 3 Tryckknapp för Skrynkelskydd 4 Tryckknapp för Signal 5 Tryckknapp 6 Tryckknapp för Fördröjd start 7 Displayen 8 Tryckknapp för Start/Paus 9 Kontrollamporna: torka vattenbehållaren, rengör det primära filtret, rengör kondensorfiltren 5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN Rengör torktumlarens trumma med en fuktad duk eller ställ in ett kort program (t.ex. 30 minuters tidsprogram) med de fuktiga kläderna. I början av torkcykeln (3 5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Det kommer från kompressorn som startar och är normalt för kompressordrivna maskiner, till exempel: kylskåp, frysar. 6. PROGRAM Program Vikt 1) Egenskaper Bomull Tillgängliga funktioner Materialmärkning

8 8 Program Vikt 1) Egenskaper Extra Torrt Torrt Skåptorrt 2) Stryktorrt 2) 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg För att torka bomullskläder. Torknivå: extra torrt. För att torka bomullskläder. Torknivå: mycket torr. För att torka bomullskläder. Torknivå: skåptorrt. För att torka bomullskläder. Torknivå: lämpligt för att stryka. Tillgängliga funktioner alla utom: alla utom: alla utom: alla utom: Materialmärkning Jeans 7 kg Kuddar 3 kg 7 kg Extra Torrt 3,5 kg Skåptorrt 2) 3,5 kg Stryktorrt 3,5 kg Torkning av fritidskläder såsom jeans, sweatshirts och liknande med varierande materialtjocklek (t.ex. vid hals, muddar och sömmar). För att torka sängläder som: enkla och dubbla lakan, örngott, sängöverkast. Torkning av tvätt med tid inställd av användaren. svärdet måste vara relaterat till tvättmängden. För torkning av ett plagg eller små mängder tvätt rekommenderar vi korta tider. Syntet För att torka syntetkläder. Torknivå: extra torrt. För att torka syntetkläder. Torknivå: skåptorrt. För att torka syntetkläder. Torknivå: lämpligt för att stryka. alla utom: alla utom: alla utom Skrynkelskydd och alla alla utom: alla utom: alla utom: Lättstruket 1 kg (eller 5 skjortor) För att torka lättskötta material som skjortor och blusar, för minimal strykning. Resultatet kan skifta mellan olika typer av material och dess ytbehandling. Lägg in plaggen i torktumlaren direkt. När programmet är klart tas plaggen omedelbart ut och hängs upp på klädhängare. alla utom:

9 Program Vikt 1) Egenskaper Sportskläder Finunderkläder Ylle Uppfräschning 2 kg 1 kg 1 kg För att torka träningskläder, tunna och lätta material, mikrofiber, polyester som inte skall strykas. För att torka silke/underkläder med varm luft och varsamma rörelser. För uppfräschning av ylleplagg. Plaggen blir mjuka och behagliga. Vi rekommenderar att plaggen tas ut direkt när programmet är klart. Tillgängliga funktioner alla utom: alla utom: alla utom Skrynkelskydd och Signal, 3), Fördröjd start SVENSKA 9 Materialmärkning 1) maximal vikt på torra kläder 2) Endast för testinstitut: För att göra prestandatest ska standardprogrammen som anges i EN dokumentet användas. Du måste rengöra värmeväxlarens filter efter 3 program. 3) Endast med torkstället - se kapitel TILLBEHÖR 7. ANVÄNDA PRODUKTEN 7.1 Förberedning av tvätten Materialmärkning Torka endast tvätt som är lämplig att torka i torktumlare. Kontrollera om tvätten är lämplig att torka i torktumlare. Kontrollera materialmärkningen i kläderna. Egenskap Får torkas i torktumlare Får torkas i torktumlare vid standardtemperatur Får torkas i torktumlare vid sänkt temperatur Får ej torkas i torktumlare Förbered tvätten på rätt sätt: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden) - tvätten kan trassla in sig Kontrollera att fickorna är tomma - plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc.). Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Endast torkning: bomull och linne med programmen Bomull syntet och blandmaterial med Syntet - programmen textilier med starka färger separat och ljust färgade textilier - färger kan fälla bomullsjersey och trikåvaror endast med lämpliga program - plaggen kan krympa Lägg inte i mer tvätt än max tvätt som är 7kg.

10 Fylla på tvätt 1. Öppna luckan till produkten 2. Lägg in tvätten löst. 3. Stäng luckan till produkten. FÖRSIKTIGHET Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten. 7.3 Slå på produkten Tryck på På/Av -knappen för att slå på eller av produkten. När produkten är på visas några indikeringar på displayen. 7.4 Automatisk standbyfunktion För att minska energiförbrukningen stänger den automatiska standby-funktionen av produkten: om Start/Paus -knappen inte tryckts in inom 5 minuter. efter 5 minuter från programmets slut. Tryck på På/Av -knappen för att sätta igång produkten. 7.5 Inställning av program Vrid programväljaren för att ställa in programmet. Den möjliga tiden för att slutföra programmet visas på displayen. Torktiden du ser är relaterad till en tvätt på 5 kg för bomulls- och jeansprogram. För de andra programmen är torktiden relaterad till rekommenderade tvättmängder. Torktiden för bomulls- och jeansprogram med en tvättmängd på mer än 5 kg är längre. 7.6 Specialfunktioner Tillsammans med programmet kan du ställa in ett eller fler specialfunktioner. Du aktiverar eller inaktiverar funktionen genom att trycka på lämplig tryckknapp. När funktionen är aktiverad visas LEDlampan ovanför tryckknappen på displayen. 7.7 Funktionen Skrynkelskydd Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet till 90 minuter. Funktionen förhindrar att tvätten blir skrynklig. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen. 7.8 Signal -funktionen När signalfunktionen är aktiverad kan du höra signalen vid: programslut skrynkelskyddsfasens start och slut programavbrott Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet funktionen Fungerar bara med -programmet. Låter användaren ställa in särskild tid för torkprogrammen från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter) Funktionen Fördröjd start Med denna funktion kan du fördröja starten av ett torkprogram från 30 minuter till max 20 timmar. 1. Ställ in torkprogram och funktionerna. 2. Tryck flera gånger på knappen Fördröjd start tills önskad fördröjd start visas på displayen (t.ex. om programmet ska starta efter 12 timmar.)

11 SVENSKA För att aktivera funktionen Fördröjd start, tryck på Start/Paus -knappen. en till start räknas ner i displayen Starta ett program start samtidigt tills symbolen tänds på displayen. Du inaktiverar genom att trycka igen ovanför knapparna tills symbolen försvinner från displayen. Du kan aktivera Barnlåset: innan du trycker på Start/Paus -knappen - produkten kan inte starta när du har tryckt på Start/Paus -knappen inaktiveras alla knapparna och programväljaren När programmet är klart Tryck på Start/Paus -knappen för att aktivera programmet. LED-lampan ovanför tryckknappen ändrar färg till rött Ändra ett program Du ändrar ett program genom att vrida programväljaren till Stop och ställer sedan in programmet igen Barnlås Barnlåset kan ställas in så att barn inte kan leka med produkten. Barnlåset spärrar alla tryckknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte På/Av - knappen). För att aktivera barnlåset, tryck på knapparna och Fördröjd När torkprogrammet är klart blinkar - symbolen på displayen. Om Signal -funktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut. Ta ut tvätten: 1. Tryck på På/Av -knappen i 2 sekunder för att inaktivera produkten. 2. Öppna luckan till produkten. 3. Plocka ur tvätten. 4. Stäng luckan till produkten. Efter varje torkprogram: rengör filtret töm vattenbehållaren (Se kapitlet UNDERHÅLL OCH REN- GÖRING.) 8. RÅD OCH TIPS 8.1 Ekologiska tips Använd inte sköljmedel vid tvätt om tvätten ska torktumlas. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktumlaren. Använd kondensvattnet som destillerat vatten, t.ex. vid ångstrykning. Rengör vid behov kondensvattnet innan (t.ex. med ett kaffefilter) för att ta bort eventuellt ludd. Håll alltid ventilationsöppningarna i produktens undersida fria. Fyll maskinen så mycket som anges i programkapitlet. Se till att ventilationen är bra där produkten installerats. Rengör det primära filtret efter varje torkprogram. Rengör kondensorfiltren när lämplig kontrollampa tänds på kontrollpanelen. Centrifugera tvätten väl före torkning. 8.2 Vattnets hårdhet och ledningsförmåga Vattnets hårdhet kan skilja sig åt på olika platser. Vattnets hårdhet påverkar vattnets ledningsförmåga och funktionen hos konduktivitetssensorn i produkten. Om du känner till värdet för vattnets ledningsförmåga kan du ställa in sensorn så att den torkar med bättre resultat. Ändra sensorns konduktivitet: 1. Vrid programväljaren till tillgängligt program.

12 Tryck samtidigt på knapparna Skrynkelskydd och och håll in dem tills någon av dessa symboler visas på displayen: låg konduktivitet <300 μs/cm medelhög konduktivitet μs/cm hög konduktivitet >600 μs/cm 3. Tryck på Start/Paus -knappen flera gånger tills du har ställt in den nödvändiga nivån. 4. Du memorerar inställningen genom att samtidigt trycka på knapparna Skrynkelskydd och. 8.3 Vattenbehållare full - indikering Kontrollampan är som standard alltid tänd. Den visas på displayen i slutet av programmet eller när vattenbehållaren är full. När du använder extern utrustning för att tömma behållaren kan lampan vara släckt. För att aktivera eller inaktivera indikeringen: 1. Vrid programväljaren till tillgängligt program. 2. Tryck samtidigt på knapparna Skrynkelskydd och Fördröjd start och håll in dem tills du ser rätt inställning: lampan är släckt och symbolen visas på displayen - Lampan är permanent släckt lampan är tänd och symbolen visas på displayen - Lampan är aktiverad 9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING 9.1 Rengöring av det primära filtret I slutet av varje program är motsvarande lampa (rengör det primära filtret) tänd för att berätta för dig att det primära filtret måste rengöras. Rengöring av det primära filtret: Filtret samlar upp luddet. Luddet uppstår när kläderna torkas i torktumlaren. 1. Öppna luckan. 2. Dra ut filtret.

13 SVENSKA Öppna filtret. 4. Rengör filtret med en fuktad hand. 5. Gör vid behov rent filtret med varmt vatten med en borste. Stäng filtret. FÖRSIKTIGHET Använd inte torktumlaren utan det primära filtret eller med skadade eller tilltäppta luddfilter. Rengör det primära filtret efter varje torkprogram. Ett igensatt filter ökar programtiden och orsakar högre energiförbrukning. 6. Ta bort luddet från filterhållaren. En dammsugare kan användas för detta ändamål. 7. Sätt filtret inuti filterhållaren. 9.2 Tömning av vattenbehållaren Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. Om vattenbehållaren är full avbryts programmet automatiskt och lampan för töm behållare är tänd. Fortsätt programmet genom att tömma vattenbehållaren och trycka på startknappen.

14 14 Du kan tömma vattenbehållaren automatiskt genom att installera tömningstillbehöret (se kapitel: TILLBEHÖR) Tömma kondensvattenbehållaren: 1. Dra i kondensvattenbehållaren och håll den i horisontellt läge. 2. Flytta ut plastanslutningen och töm kondensvattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl. 3. Flytta in plastanslutningen och installera vattenbehållaren. VARNING Förgiftningsrisk föreligger Kondensvattnet är inte lämpligt som dricksvatten eller till matlagning. Kondensvattnet kan användas som destillerat vatten, t.ex. till ångstrykning. Filtrera vid behov kondensvattnet (t.ex. med ett kaffefilter) för att avlägsna restprodukter och små luddpartiklar. För att rengöra filtren: 9.3 Rengöring av kondensorfilter Om motsvarande indikator (rengör kondensorfiltren) är tänd måste filtren rengöras. Hur ofta filtren ska rengöras beror på typen av tvätt och hur mycket det är. Om du torkar med maximal last ska filtren rengöras efter 3 program. 1. Öppna luckan. 2. Flytta spärren nedanför lucköppningen och öppna kondensorluckan.

15 SVENSKA Vrid spärren för att lossa kondensorluckan. 4. Sänk luckan till kondensorfiltren. 5. Lyft det primära filtret. Håll i kondensorfiltret och dra ut det från fackets undersida.

16 Tryck på haken för att öppna filtret. 7. Rengör filtret med en fuktad hand. Gör vid behov rent filtret med varmt vatten med en borste. Stäng filtret. 8. Rengör det lilla filtret från basen

17 SVENSKA Ta vid behov, en gång var sjätte månad, bort luddet från kondensorfacket. Du kan använda en dammsugare. FÖRSIKTIGHET Använd inte torktumlaren när kondensorfiltren är igensatta med ludd. Detta kan skada torktumlaren. Detta ökar även energiförbrukningen Använd inte vassa föremål för att rengöra kondensorfacket. Använd inte torktumlaren utan filtren. 9.4 Rengöring av trumman VARNING Koppla från produkten innan den rengörs. Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk. 10. Sätt tillbaka det lilla filtret och kondensorfiltret. 11. Stäng kondensorluckan. 12. Lås spärren tills den snäpper till. 13. Stäng luckan till kondensorfiltren. 14. Stäng kondensorluckan. 15. Sätt dit det primära filtret. FÖRSIKTIGHET Använd inte slipmedel eller stålull i trumman. 9.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet. Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk. FÖRSIKTIGHET Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

18 FELSÖKNING 10.1 Felsökning Problem 1) Möjlig orsak Lösning Torktumlaren är inte ansluten till elnätet. Torktumlaren fungerar Luckan är öppen. inte. På/Av -knappen trycktes inte in. Start/Paus -knappen trycktes inte in. Produkten är i standby-läge. Sätt i stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation). Stäng luckan. Tryck på På/Av -knappen. Otillfredsställande torkresultat. Luckan går inte att stänga. Err (Error) på displayen. Ingen trumbelysning 5) Onormal nedräkning av tid i displayen. ) Program inaktivt. Tryck på Start/Paus -knappen. Tryck på På/Av -knappen. Fel programval. Välj ett lämpligt program. 2) Filtret är igentäppt. Rengör filtret. 3) Funktionen Torrhet Plus var i minimiläget. Ändra funktionen Torrhet Plus till medelläge eller maxläge. Kondensorfiltren är igensatta. Rengör kondensorfiltren. 3) För mycket tvätt. Ventileringsgallret är igentäppt. Smuts på trummans insida. För hög vattenhårdhet. Filtret är inte låst i läge. Tvätten har fastnat mellan luckan och tätningen. Du försöker ändra program eller funktion efter att programmet startat. Funktionen du försöker aktivera finns inte med valt program. Trasig belysning i trumman. en till slutet beräknas med utgångspunkt från mängden tvätt och hur fuktig den är. Vattenbehållaren är fylld. Följ maximal tvättmängd. Avlägsna ventileringsgallret från produktens botten. Rengör trummans insida. Ställ in lämplig vattenhårdhet 4). Sätt filtret i rätt läge. Lägg tvätten rätt i trumman. Stäng av och sätt på torktumlaren. Gör ett nytt val. Stäng av och sätt på torktumlaren. Gör ett nytt val. Kontakta servicecentret om du vill byta belysningen i trumman. Den automatiska proceduren - detta är inte fel på produkten. Töm vattenbehållaren 3) genom att trycka på Start/Paus -knappen.

19 SVENSKA 19 Problem 1) Möjlig orsak Lösning Torkprogram för kort. Välj ett tidstyrt program. svärdet måste vara relaterat till tvättmängden. För torkning av ett plagg eller små mängder tvätt rekommenderar vi korta tider. Välj ett tidstyrt program eller högre torrhetsgrad (t.ex. Extra Torrt ) Rengör filtret. Följ maximal tvättmängd. Centrifugera tvätten på rätt sätt. Sänk rumstemperaturen om det går Torkprogram tar för lång tid 6) För liten tvättmängd. Tvätten är för torr. Filtret är igentäppt. För mycket tvätt. Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad. Mycket hög rumstemperatur - detta är inte fel på produkten. 1) Om ett felmeddelande visas på displayen (t.ex. E51): Stäng av och sätt på torktumlaren. Välj ett nytt program. Tryck på Start/Paus -knappen. Fungerar den inte? - kontakta servicecentret och ange felkoden. 2) Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM 3) Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 4) se avsnitt VATTENHÅRDHET i kapitlet RÅD OCH TIPS 5) Endast torktumlare med trumbelysning. 6) Obs! Efter max. 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se avsnitt Torkprogram klart). 11. TEKNISK INFORMATION Höjd x bredd x djup Trumvolym Max djup med öppen lucka Max bredd med öppen lucka Justerbar höjd Produktens vikt Maximal lastvolym spänning Frekvens Nödvändig säkring 850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm) 118 l 1090 mm 950 mm 850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna) 50 kg 7 kg 230 V 50 Hz 4 A

20 20 Total effekt 900 W Energiklass A+ Energiförbrukning kwh/program 1) årlig energiförbrukning 2) vänster - i läge effektförbrukning av läge effektförbrukning typ av användning 1,97 kwh 237 kwh 0,44 W 0,44 W Hushållsbruk Tillåten omgivningstemperatur + 5 C to + 35 C 1) 7 kg bomull, centrifugerad på varv/min. med hänvisning till EN ) Energiförbrukningen per år i kwh, baserad på 160 vanliga bomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukningen i lågenergilägen. Verklig energiförbrukning per program beror på hur produkten används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012). 12. INSTALLATION 12.1 Uppackning FÖRSIKTIGHET Innan torktumlaren används måste allt transportemballage tas bort. För att ta bort polystyrenstopp: 1. Öppna luckan. 2. Dra plastslangen med polystyrenstoppen ur trumman. 15mm 12.2 Installation under en bänk Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se bilden). 600 mm Det går att justera höjden på torktumlaren. Justera fötterna för att göra så (se bilden). > 850 mm 600 mm

21 12.3 Vända luckan SVENSKA 21 Användaren kan montera luckan på motsatta sidan. Det kan hjälpa att enkelt lägga i och ta ut tvätten eller om det finns en gräns för att installera produkten. (se separat blad). 13. MILJÖSKYDD Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

22 22

23 SVENSKA 23

24 A

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W bruksanvisning Iron Aid EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 50 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...51

Läs mer

T 4000. Bruksanvisning. Instruction No. 636781.AA WT09

T 4000. Bruksanvisning. Instruction No. 636781.AA WT09 T 4000 Bruksanvisning Instruction No. 636781.AA WT09 3 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 4000 K från CYLINDA. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare QW6273

Bruksanvisning Torktumlare QW6273 SV Bruksanvisning Torktumlare QW6273 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9 7. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDPP47401DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bästa Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp. Torkskåpet har många finesser, för att få

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Torktumlare TK970 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas

Läs mer