så blir du en vinnare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "så blir du en vinnare!"

Transkript

1 villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den digitala revolution som sprider sig över landet. Kritikerna tycker att det går för långsamt. Samtidigt är många fortfarande i valet och kvalet till att göra denna relativt sett kostsamma investering. text: karin arnell illustration: kristina alfonsdotter Sedan internet slog igenom på 90-talet har utvecklingen gått snabbt. Långsamma och opålitliga modemuppkopplingar har ersatts av nya tekniker. Idag har de flesta av oss bredband via telenätet, det som kallas adsl. Men det går också att få bredband via kabel-tv-nät och mobilnät. Allra bäst prestanda ger fiber, som av många experter spås komma att dominera på bredbansmarknaden inom de närmaste åren. Det här teknikskiftet är en fullständigt genomgripande samhällsförändring, ungefär som när telefonen eller elektriciteten kom till samhället, säger it-strategen Jörgen Sandström vid Sveriges kommuner och landsting. Sverige är känt för att ligga i teknikens framkant och vara piggt på att hänga på trender och testa nyheter. Regeringen avsatte tidigare i höstas ytterligare 600 miljoner kronor under två år för att bidra till utbyggnaden av bredband till landsbygden och i samma veva utnämndes Sverige av stiftelsen World wide web foundation till det land som är bäst i världen på att använda internet. Redan idag kan vi prata i telefon, lyssna på radio, titta på tv, hyra film och spela via nätet. Ju fler tjänster som distribueras digitalt, desto viktigare blir det att näten fungerar och har den kvalitet som krävs. Det är ungefär som att landets vägar måste vara anpassade efter trafikvolymen för att trafiken ska flyta. Det gamla kopparbaserade telenätet fungerade bra när den huvudsakliga kommunikationen var telefoni. Men det krävs en helt ny typ av infrastruktur för att hantera internetbaserade tjänster som inkluderar att enorma mängder av film, tal och text ska överföras samtidigt via till exempel Facebook, Youtube, Skype och Svt play. Vi blir allt mer beroende av elektroniska kommunikationer. Enligt EU väntas 30 procent av den framtida tillväxten 16 villaägaren

2 film, tv, musik Kraven på snabb uppkoppling blir allt större är fiber snart ett måste? villaägaren 17

3 villaägaren granskar Det är viktigt att villaägaren har makten över anslutningen och kan välja leverantör. komma från de möjligheter som digitaliseringen ger. De som inte får tillgång tillräckligt snabbt riskerar att hamna i bakvattnet, säger Jörgen Sandström. För att regeringen ska nå målet att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 krävs omfattande satsningar på infrastruktur. Detta ska enligt regeringen ske på marknadsmässiga grunder. I tätorterna är det Telia och stadsnäten, ofta ägda av kommunala elbolag, samt andra nätoperatörer som bygger ut fiber till flerbostadshus. På senare år har även mindre företag som exempelvis Svensk infrastruktur fokuserat på villaområden, där också Telia/Skanova börjat erbjuda anslutning av villor. Lokala byalag för fiber i glesbygd Utanför tätorterna är det i stället lokalt engagemang i form av olika byalag som styr utbyggnaden av fibernäten. Det finns inte särskilt mycket pengar att tjäna här och därför är marknaden måttligt intresserad. Pengarna tjänar man istället på det som sedan levereras. Det gör att lokalt engagemang är viktigt för att det ska kunna bli någon utbyggnad i områden där de kommersiella förutsättningarna är sämre, säger Jörgen Sandström. Men frågan om utbyggnad av den svenska infrastrukturen för internet är långt ifrån ny. Anne-Marie Eklund- Löwinder var med när IT-kommissionen för 13 år sedan lade fram ett förslag till regeringen om att bygga en nationell, finmaskig infrastruktur, öppen för alla att i konkurrens erbjuda tjänster för både transport och innehåll. Vi hade svårt att få något gehör från politikerna om behovet. De litade fullt och fast på att marknaden skulle lösa prob lemet och att det inte behövdes någon samordning. Så är det i stor utsträckning fortfarande, säger Anne-Marie Eklund-Löwinder, som idag är säkerhetschef på stiftelsen för internetinfrastruktur. Hennes personliga uppfattning om den politiska målsättningen är att den bör vara att landets samtliga hushåll och verksamheter ska ha tillgång till en väl utbyggd bredbandig it-infrastruktur, av världsledande teknisk standard, tillhandahållen till ett internationellt konkurrenskraftigt pris. Läget idag är att det finns många lokala monopol och oligopol och prissättningar som inte är konkurrensvänliga. Staten kanske tycker man samordnar, men det går inte särskilt bra. Titta bara på vilket sammelsurium det är bland statsnät och regionala nät som har fått stöd för utbyggnad under olika perioder. Det är en salig röra rent ut sagt, säger hon. Mikael Ek, vd för svenska stadsnätsföreningen, och Karin Ahl, ordförande för Fibre to the home council Europe, är exempel på andra som också tycker att det är hög tid att regeringen tar ansvar för att hela landet får riktigt bredband via fiber. De skrev tidigare i höstas en debattartikel idagens Nyheter där de varnade för att Sverige håller på att förlora sin ledande position på it-området vilket sätter både tillväxt och välfärd på spel. Idag kan bredbandsnäten ägas av byalag, stadsnät, kommuner och operatörer. Det är viktigt att villaägaren har makten över anslutningen och själv kan välja leverantör av tjänsterna. Man bör sträva efter öppna nätlösningar som innebär att man själv kan välja vem som ska leverera tjänsterna. Samtidigt ska man se till att inte sitta fast i långa avtal då marknaden och priserna hela tiden förändras, säger konsulten Lars Hedberg vid EkoT Konsult. Skanova har mångårig erfarenhet av att bygga ut fiber och driver Sveriges största öppna nät. Regeringens 600 miljoner kronor räcker inte långt, och jag tycker att det vore bra med en debatt om hur vi ska stimulera utbyggnaden. Höghastighetsbredband gör det möjligt att utveckla och använda helt nya tjänster inom exempelvis vård och utbildning. Det är en förutsättning för en fungerande välfärd i framtiden, säger Ove Alm, vd vid Skanova. I Sverige finns idag mellan 800 och 1000 fiberföreningar, eller byalag, som på egen hand eller tillsammans med kommunen har byggt sitt eget bredbandsnät. Fördelen med byanät är att de ofta kan byggas billigare än vad som är möjligt för kommersiella aktörer. Personliga kontakter och kortare beslutsvägare är ett par förklaringar. Det har utvecklats till en folkrörelse, säger Marcus Ternstedt vid bynet, som varit med och anslutit cirka fastigheter på landsbygden sedan företaget startade för snart tio år sedan. Han tycker att det har blivit vanligare att kommunerna är med och på så sätt även ser till att inga hushåll lämnas utanför. Största utmaningen är att engagera tillräckligt många människor i ett område så att föreningen får det stöd som den behöver. Många vill ha anslutning, men det kräver också att man är beredd på att lägga ned tid på allt från administration till information och kaffekokande, säger han. Hans bästa råd är att redan i ett tidigt skede försöka få med såväl kommunen som markägare och se till att det är ett område som känner samhörighet. 18 villaägaren

4 Megabit används för att ange överföringshastighet. Anges vanligen som ett mått på den hastighet per sekund som du kan nå upp till. Visste du att en optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals tv-kanaler samtidigt? Bredbandsabonnemang via olika tekniker (2011) Bredband totalt: 8,4 miljoner abonnemang Fast bredband: Drygt 3 miljoner, varav via kabel-tv , fiber och xdsl (telefonjack) Mobilt bredband: 5,1 miljoner totalt. Varav bredband via instickskort eller så kallad dongel till pc 1,9 miljoner, samt bredbandsabonnemang som tilläggstjänst till smartphoneabonnemang 3,2 miljoner. Källa: PTS foto:colourbox.com villaägaren 19

5 villaägaren granskar Fiber eller 4G, vad behöver du? Många är redo att investera från ca kr och uppåt för att dra fibernät till villan en annan trend är att vi ständigt vill vara mobilt uppkopplade, då är det trådlöst 4G som gäller. text: Karin Arnell Post- och telestyrelsen, PTS, konstaterar att en fiberanslutning framtidssäkrar bostaden, så att man klarar ökade behov av kapacitet. En förutsättning när till exempel flera familjemedlemmar samtidigt använder internettjänster, ser på tv eller ringer. Redan idag tittas det en hel del på tv via play-tjänster över internet. Även tv via bredbandsuppkopplingen, så kallad ip-tv, ökar varje år. En trend är så kallat on demand-tittande som gör oss oberoende av tv-tablåerna. Denna utveckling kommer att fortsätta, samtidigt som de traditionella tv-sändningarna via marknätet kommer att finnas kvar i många år framöver, säger Peter Ekstedt, presschef vid PTS. Är fiberanslutning en bra investering? Det beror på vilka behov man kan tänkas ha. Många kan nog klara sig med en adsl-anslutning eller mobilt bredband, om man mest använder uppkopplingen för att till exempel surfa, e-posta och sköta bankärenden. Andra storanvändare märker snart att det behövs bättre hastigheter på bredbandet. Fiber kan vara en bra investering eftersom det förmodligen påverkar priset för bostaden positivt vid en eventuell försäljning, säger han. Telia investerar för närvarande fem miljarder kronor i fiber i Sverige och ska öka antalet fiberanslutna hushåll till närmare en miljon fram till Även om flertalet av dessa kommer att vara lägenheter har man nu på allvar också börjat dra in fiber till villor. Kostnaden för en villa ligger vanligen mellan och kronor. Priset varierar beroende på hur omfattande grävarbetet är och hur långt som fiberkabeln måste dras till närmaste omkopplingsstation. Dyrt kan tyckas, men Telias affärschef för fiber, Henrik Forssell, menar att det finns en acceptans för priset bland de kunder som vill framtidssäkra sin villa. Bredband över koppar börjar nå maxgränsen. Det är ytterst få villaägare som kan få ens 100 megabit per sekund. Med fiber har kunden idag tillgång till upp emot 1000 megabit per sekund, säger han. Peter Ekstedt vid PTS ser två generella trender som präglar utvecklingen av hur vi kommunicerar. Å ena sidan skickar och tar vi emot allt mer data, till exempel i form av rörlig bild, vilket ställer krav på att det finns en uppkoppling med hög kapacitet. Å andra sidan vill vi ha tillgång till internettjänster alltid och överallt, det vill säga att vi också vill ha mobil uppkoppling. Detta avspeglas också i den snabba utbyggnad av det trådlösa 4Gnätet, som kan erbjuda hastigheter på i bästa fall 80 megabit. Samtidigt kan knappast hela Sverige räkna med att få tillgång till fiber. På en del håll kommer utbyggnaden att bli för dyr. Där kan uppkoppling via mobilnätet bli det enda alternativet, säger Mattias Grafström vid Telekområdgivarna. Oavsett hur snabbt och bra ett 4G-nät än blir så bygger den mobila tekniken på att ett antal användare delar på en resurs. Fördelen med fast bredband är förutsägbarheten. När man delar uppkoppling med resten av familjen vet man ändå vilken hastighet man får. Det mobila bredbandet påverkas mer av antalet som använder det samtidigt, säger Henrik Forssell, vid Telia. Peter Ekstedt, PTS Olika typer av bredbandsuppkoppling Via fiber Optisk fiber dras idag bland annat till villor, till exempel i samband med andra installationer. Det är en anslutningsform som anses framtidssäker eftersom den möjliggör hög överföringskapacitet. Fibertekniken har i princip obegränsad kapacitet och du slipper uppgradera tekniken när behoven växer. Med fiber går det lika snabbt att ladda ned som att ladda upp data. Idagsläget är hastigheten vanligen 100 megabit, men det kommer att kunna mångdubblas i framtiden. Via telefonjack (adsl) Adsl (Assymetric Digital Subscriber Line) är den vanligaste tekniken som används för att skicka data via den traditionella telefonledningen. Den gör det möjligt att surfa via telefonjacket med en fast anslutning. Med adsl går det betydligt snabbare att ladda ned än att skicka data. Endast ett fåtal kunder når upp till 100 megabit. Kabel-tv Om du bor i en villa med kabel-tv kan leverantören vanligen även erbjuda bredband. Du behöver ett kabelmodem, som kabel-tv-företaget erbjuder. Kan nå upp till hastigheter på 200 megabit. 4G Mobilt bredband 4G är fjärde generationens nät för mobil kommunikation med en hastighet på upp till 80 megabit under perfekta förhållanden. 20 villaägaren

6 Annons

7 villaägaren granskar Vi tog saken i egna händer I det lilla samhället Gällersta utanför Örebro tog de boende saken i egna händer nu har snart både unga och gamla snabb fiber till bästa möjliga pris. text: Karin Arnell Fiberutbyggnaden i Gällersta utanför Örebro har skett utan obehagliga överraskningar i form av oförstående markägare, vattendrag eller stenrösen med kulturhistoriskt värde. Allt det praktiska har gått över förväntan och vi lyckades hålla budgeten, säger byalagets projektledare och eldsjäl Lars Lindegren (tillika anställd hos Villaägarna Region??). När vägföreningen i slutet Lars LIndegren av 2010 hörde talas om möjligheten att söka EU-pengar för att dra fiber till området var så gott som alla överens. Intresset var hundraprocentigt och en arbetsgrupp utsågs för att leda arbetet. Ungefär ett 50-tal hushåll ställde sig bakom den ansökan som beviljades av länsstyrelsen i april Eftersom utbygganden av högkapacitetstät huvudsakligen sker i större tätorter var vi tvungna att ta saken i egna händer, säger Lars Lindegren. Han betonar att tillgången till teknik är en förutsättning för att inte minst unga ska vilja bo kvar. För egen del innebär det att han kan jobba hemma i större utsträckning än tidigare. Men även äldre som kanske inte kände ett behov av bredband på samma sätt hakade på. De såg det som en ekonomisk fördel inför att de en dag kanske ska sälja sitt hus, säger han. Grävarbetet för att lägga ned totalt 4,5 kilometer rör till fiber startade i somras, och har nu nått fram till de olika fastigheternas tomtgräns. Under hösten planerar ungefär hälften av hushållen att ansluta sig till fibernätet via Stadsnät i Örebro, för en engångskostnad på kronor. Byalagets grävarbete har gjort det möjligt för Stadsnät att enkelt ansluta och därmed har kostnaden blivit jämförelsevis låg. De som ansluter sig får tillgång till ett öppet nät där det går att välja tjänster från ett antal olika leverantörer. Processen från informationsmöte till att fibern nu ska dras in i fastigheterna har gått väldigt smidigt. Även om vi har fått stort stöd av länsstyrelsen så har det varit mycket byråkrati och ideellt arbete under den här tiden. Nyttan med bredband Konsultfirman Arthur D Little uppskattar att en ökning med 10 procentenheter i bredbandspenetration i genomsnitt skapar en ökning i samlat välstånd, BNP, med cirka 1 procent. På samma sätt visar det sig att en ökning med bredbandsanvändare i genomsnitt skapar 80 nya arbetstillfällen. Forskningsinstitutet Acreo konstaterar att varje svensk krona som investeras i bredband i snitt ger 1,5 kronor i avkastning över en femårsperiod. Förklaringen är lägre kommunikationskostnader och fler arbetstillfällen. Källa: Bredbandsforum 600 miljoner Så många kronor avsätter regeringen i statsbudgeten till bredband på landsbygden under två år. 7 tips när du väljer bredband Ta reda på vilka alternativ som finns. Möjligheten att få fast bredband kan variera beroende på var du bor. I större städer finns vanligen större konkurrens och flera olika alternativ. I glesbygd eller när det gäller att ansluta bredband till ett nybyggt hus kan alternativen vara färre. När du har valt bredband gäller det att kolla vilka bredbandsoperatörer som finns att välja bland, och hur länge du binder upp dig. Undersök vilken service och hjälp du kan om något inte fungerar. Vilka öppettider har kundtjänsten och hur når du dem enklast? Provring till kundtjänsten innan du väljer din bredbandsoperatör för att få en känsla av servicenivån. Vissa abonnemang tillåter inte användning av IP-telefoni som Skype eller Viber. Tjänster som bygger på fildelning kan också vara blockerade. Vilken hastighet behöver du på ditt bredband? Om du till exempel laddar ned musik, filmer eller om du spelar spel på internet är det bättre att välja ett snabbare bredband som går upp till 8 megabit. Om du bara surfar, mejlar och betalar räkningarna räcker det med en hastighet upp till 2 megabit. Tänk på att till exempel bostads- och trygghetslarm kan vara kopplade till telefonjacket. Kontakta din larmoperatör för att inte riskera att bli utan larm vid ett eventuellt byte. Mobilnäten är känsliga för överbelastning. Utgå inte från att du får den upp-till hastighet som anges. Fråga operatören hur kapaciteten i nätet ser ut och be att få prova tjänsten i det område där du helst vill kunna använda den. Källa: Telekområdgivarna 22 villaägaren

8 Snabbt internet till fler svenskar Regeringens mål är att 90 procent av de svenska hushållen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s* år I oktober 2011 hade 49 procent redan den möjligheten. Antalet fiberanslutna fastigheter var vid samma tidpunkt cirka , en ökning med ungefär 27 procent jämfört med året innan. källa: SRV villaägaren 23

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Allt om fiber. Äntligen kan hela familjen använda internet samtidigt! Populära TV-serier. Det gör vi på internet i framtiden. så funkar det!

Allt om fiber. Äntligen kan hela familjen använda internet samtidigt! Populära TV-serier. Det gör vi på internet i framtiden. så funkar det! Fiber En specialtidning om stadsfibernätet i Öckerö kommun Äntligen kan hela familjen använda internet samtidigt! 9 Populära TV-serier Det gör vi på internet i framtiden Allt om fiber så funkar det! 1

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer