Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se."

Transkript

1 Hittills har omkring sex miljoner kronor lagts på föroreningarna vid den före detta Enköpingstvätten. Och då har man ännu inte börjat sanera området. Om det måste göras kan notan stiga till hundra miljoner. Någon form av sanering måste det nog bli, säger VA-chefen Ulf Pilö. Han tror dock att staten kommer att gå in med pengar den dagen det blir tal om sanering. Snart kan invånarna i Uppsala län sitta hemma vid datorn och läsa sina sjukjournaler. Sekretessen garanteras med e-legitimation. Den nya e-tjänsten ska ge fler tillgång till den information de har rätt till. Centerns Solveig Zander gör sin andra riksdagsperiod, och tycker att hon får mer och mer inflytande. Men för att kunna arbeta ännu mer med sina hjärtefrågor så skulle hon gärna bli familjeminister. De julgranar som affärerna inte lyckas sälja går inte nödvändigtvis till spillo utan ges som foder till getter. De cirka 60 djuren på Vallgarns gårdsmejeri kastade sig över granarna när grinden till den nya hagen öppnades. Det är fullt med vitaminer och mineraler i barren och barken, förklarar Michael Sjöman som driver gården. Fallet med pojken som lämnades kvar i Uppsala vid en innebandycup har upprört många. Jag blev störtförbannad, nästan tårögd, när jag hörde det, berättar Petri Karppinen Blomdahl, tränare för det Fannalag som var med i samma cup som den kvarlämnade pojken. Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se. Bank & Försäkring Linnea Mellgren, Jubileumsstipendiat 2011 Välkommen på vår stora visningshelg den 14 och 15 januari Källgatan 17, Enköping ENKÖPING

2 CITERAT ÅSIKTER LEDARE TISDAG 10 JANUARI PRESSKLIPP agens Nyheter presenterade på måndagen en djupgående analys av var riksdagspartierna har sina starkaste fästen, baserat på valresultatet I stort bekräftade undersökningen de gängse uppfattningarna om partierna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet blir starkare ju längre norr om Stockholm man kommer. Moderaterna är precis tvärtom, starkast i storstadsområden, Mälardalen och söderöver från Mellansverige. Folkpartister och miljöpartister finns det flest av i större städer. Centern blir starkare ju längre från Stureplan i Stockholm man kommer. Kristdemokraterna finns mest i landets bibelbälten och Sverigedemokraterna i inlandet söder om Stockholm, samt blekinge och Skåne. Kort sagt: Alla partier har sina starka och svaga punkter i landet utifrån vilka väljargrupper de tilltalar och var grupperna finns. Det indikerar att något grundläggande är fel i vårt valsystem, som bygger på att alla partier skall ges representation över hela landet. Kanske borde vi justera om så att det tillåter större regional olikhet och inte som nu snarare är en metod för att leverera rikstäckning för de etablerade partierna. I dag får det parti som når över fyra procent automatiskt representation genom utjämningsmandat i flertalet valkretsar. Når partiet inte upp till den nivån finns en nödventil att det får mandat om det får tolv procent i en valkrets. Kanske borde vi ta bort båda dessa spärrar och partiernas etableringsbonus utjämningsmandaten. Då skulle vi få ett tydligare system där det parti som får ett mandat i en valkrets behåller det oavsett resultatet på riksplanet. Det skulle visa acceptans för att vi medborgare tycker olika i olika delar av landet. Det skulle i högre grad bejaka att olikheten kompletterar snarare än att bekämpa den. Som en bonus skulle vi slippa taktikdiskussioner om vilka som riskerar att åka ut och vilket block som därmed vinner eller förlorar. Partiernas verkliga sympatier skulle synas då väljarna inte vinner på att taktikrösta för att hålla något parti över spärren. Det senaste dryga 20-talet år har alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna och Moderaterna någon gång riskerat att hamna utanför riksdagen. Och spärren till trots har Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna lyckats etablera sig som rikspartier. Spärrarna har förvisso fördröjt förloppet något, men välorganiserade rörelser tycks till slut komma in ändå. Och då får de en skjuts genom utjämningsmandat där de är svaga. Valsystemets tvångsrepresentation har givit nykomlingarna draghjälp. Så här kommer det förbli så länge vi har det valsystem vi har med hög proportionerlig representation, utjämningsmandat och godtyckliga spärrar. Reglerna i mycket en rest av 1970-talets sätt att tänka är dock inte huggna i sten. De går att förändra så att vi som väljare får de ombud vi valt och inte de som fördelats ut till oss. DEBATT En ny Novus-undersökning visar att svenskarna är oroade över att man får vård på olika villkor i Sverige. 85 procent av de tillfrågade tror inte att alla svenskar får vård på lika villkor. 58 procent tror att det finns skillnader i hur manliga respektive kvinnliga patienter behandlas inom vården. 85 procent instämmer med påståendet att det finns geografiska skillnader inom vården. 82 procent anser att hälsan är ojämlikt fördelad mellan olika sociala grupper. Socialstyrelsen beskrivning av läget bekräftar allmänhetens oro. Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen har, i sin öppna jämförelse av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet för 2011 visat att skillnaderna mellan landstingen visserligen minskar något, medan de socioekonomiska skillnaderna består. Att vi i Sverige i dag inte känner oss trygga i att vi kommer bli bemötta och behandlade rättvist av sjukvården är illa. Att oron bekräftas av verkligheten är ännu värre. Förutom den uppenbara orättvisa som ojämlikheten i vården skapar är den mycket kostsam för samhället. Socialstyrelsen har låtit beräkna vad skillnader mellan utbildningsgrupper i förtida åtgärdbar dödlighet och undvikbar slutenvård motsvarar i samhälleliga kostnader. Kostnaderna för skillnaderna mellan hög- och lågutbildade uppgår till minst cirka 1 miljard kronor per år i direkta sjukvårdskostnader och ytterligare 5 miljarder per år i indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. Till detta kan läggas över 100 miljarder kronor per år i indirekta kostnader på grund av lägre livskvalitet. Regeringen har gjort arbetslinjen till sin politiska profilfråga. För att sådan politik ska bli trovärdig bör arbetslinjen, och ambitionen att hjälpa folk tillbaka till arbete, genomsyra även hälso- och sjukvårdspolitiken. Ojämlikheten i sjukvården är ett problem som kräver uppmärksamhet och initiativ på högsta politiska nivå. Att uppnå en mer jämlik hälsooch sjukvård och samtidigt stärka patientens ställning, oberoende dennes socio-ekonomiska status, ursprung, ålder, hemort och kön anser jag är en av de största och viktigaste utmaningarna för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

3 MERA ÅSIKTER I fredags den 6 januari besökte jag Vårfrukyrkan för att titta på den traditionella trettondagskonserten, med fin sång och musik. Med förvåning märkte jag att de levande ljus som finns i takkronorna, runt väggar och uppe vid koret inte var tända. Något som gjorde mig besviken efter som det annars brukar vara upptänt och fint. Detta drabbade konsertens stämning som försvann i och med det. Var detta kyrkoherde Grapes beslut att i år inte tända upp kyrkan till stämning på trettondagen?...till dig som såg till att min dotter Josefine kom med tåget till Alingsås 22 dec. Underbart att få en hjälpande hand när det kör ihop sig. Stort tack vi glömmer det aldrig. Lena Green De senaste veckorna har den privata vården i form av Carema varit i det mediala blickfånget. Flera missförhållanden där gamla människor behandlats illa har avslöjats. Företagets skatteplaneringar och bitvis absurda spariver däribland vägande av blöjor för att om möjligt skjuta bytandet någon timme framåt i tiden har med rätta kritiserats. Flera utredningar kring vad som är sant och falskt i de på ståenden som just nu florerar i mediadrevets kölvatten pågår. För oss moderater är det därför viktigt att slå fast att den vård och omsorg vi betalar gemensamt via våra skattsedlar alltid skall vara av hög kvalité. Undermålig vård och omsorg är på samma gång kränkande för den enskilde patienten det drabbar men också i realiteten en stöld från alla oss som betalar våra skatter i akt och mening att kunna känna trygghet inför svåra frågor kopplade till åldrande och sjukdom. Vanvård, slarv och inkompetens måste därför alltid stävjas. Den politiska debatten de senaste veckorna har på ett tydligt sätt visat skillnaderna mellan alliansen och den rödgröna oppositionen. Socialdemokraterna har plötsligt anammat hela vänsterpartiets gamla retorik från sjuttiotalet. Nu talas det högt, vitt och brett om onda riskkapitalister och giriga privata vårdgivare som bara vill tjäna pengar på människors olycka. Lösningen på vården och omsorgens alla problem är, enligt socialdemokraterna, att gå tillbaka till den modell av detaljerad politikerstyrning som gällde fram till mitten av åttiotalet. Socialdemokraternas lösning Jan Guillou är ju en framstående författare. Men människan bakom författaren, vad har han för människosyn och vad har han för syn på våra medvarelser här på jorden, djuren? Jag upplever honom som sittande på en piedestal blickande ner på alla de honom underlägsna djurraser. En man som ser sig innebär i praktisk politisk tillämpning att valfrihet, patientmakt och mångfald kraftigt begränsas. Partiet ger sjuttiotalets politiska svar på talets politiska frågor. Partiets enda bärande politiska idé tycks vara att backa in i själv ha rätt att urskiljningslöst döda och förnedra djur, gärna exotiska. Nu har han varit ute på ny troféjakt i Tanzania och då ställer TV4 upp på att medverka, filma och sända två avsnitt. Verkligen högst omoraliskt att man låter sig utnyttjas i sådant här tvivelaktigt sammanhang. framtiden med handbromsen i. Eller för att tala med landstingsrådet Macdisis ord: konkurrens saboterar vården. Vi moderater har som parti och del av alliansregeringen agerat kraftfullt mot missförhållanden Dagens ros 80:- max 8 rader Kontant betalning bifogas manus. utan att backa tillbaka till gamla planekonomiska sjuttiotalslösningar. Anders Borg har tydligt markerat politisk vilja att täppa igen de kryphål i lagen som innebär att exempelvis Carema kan skatteplanera sin verksamhet genom riskkapitalbolag på exempelvis Jersey. Vidare har socialutskottets moderate ordförande Mats Gerdau tillsammans med partisekreterare Sofia Arkelsten initierat ett utvecklingsarbete inom vårt parti för en långsiktigt bättre äldrevård. Allt detta visar att vi som parti tar frågor kopplade till vård och äldreomsorg på största allvar. Vanvård skall alltid bekämpas. Om vanvården sker inom ramen för en kommunal, landstingskommunal eller privat aktör är ointressant. För oss moderater är dock kampen mot all form av vanvård lika naturlig som försvaret av mångfald och patientinflytande. Valfrihet och välfärd är alltid varandras förutsättningar, två för oss moderater lika självklara sidor av det välfärdspolitiska myntet. Dagens ros-annonsen skall vara ett forum för små vänliga med del an den till personer som gjort sig förtjänta av en Dagens ros. Annonser med olämplig text, för mycket text eller fel innehåll ändras om så är möjligt. Om inte sparas annonsen till dess annonsören hör av sig. Anonyma annonsbe ställ ning ar införes ej. För- och efternamn skall sättas ut på avsändaren och om möjligt på mottagaren. Vid tack till företag hänvisas till annan annonsrubrik. Vad innehållet beträffar gäller tidningens policy. Annonsbeställningen skall vara oss tillhanda senast två arbetsdagar före in föringsdag. Dagens ros lämnas på vårt kontor på Badhus gatan 5, Enköping eller sändes per post till Enköpings-Posten, Dagens ros, Box 918, Enköping.

4 Någon form av sanering måste det nog bli, säger VA-chefen Ulf Pilö. Precis innan jul fick kommunen besked från länsstyrelsen att man får de pengar man sökt för att kunna fortsätta det som kallas hydraulisk styrning av grundvattnet vid den gamla kemtvätten. Det man då gör är att vända det förorenade grundvattnets strömningsmönster och leda in det mot en pumpstation där ett kolfilter fångar upp föroreningarna. Denna styrning påbörjades för drygt tre år sedan och sedan dess har över 200 kilo av lösningsmedlet tetrakloreten tagits omhand den vägen. Halterna i Munksundskällan har minskat och varit stabila sedan vi började med detta, vilket tyder på att styrningen gör nytta. Därför var det viktigt att vi fick de här pengarna, säger Ulf Pilö. Dessa pengar, drygt en miljon kronor, är en mindre del av de sammanlagt fem miljoner som kommunen hittills fått av staten för Enköpingstvätten. Omkring en miljon har Enköpings kommun själv lagt i projektet. Större delen av pengarna har gått till de omfattande undersökningar som pågått i princip sedan föroreningen upptäcktes Som EP berättade nyligen är den så kallade huvudstudien nu klar men denna ger inte svaret på alla frågor. Därför måste ytterligare kompletterande provtagningar genomföras innan man vet exakt vilka åtgärder som måste till. När vi vet var spridningen sker görs en riskbedömning och vi tar fram ett förslag till saneringsmetod, säger Pilö. Han tror att staten kommer att gå in med pengar även den dagen det blir tal om sanering. Naturvårdsverket har ju bedömt föroreningen som mycket allvarlig. Och vi har inte haft några problem att få de tidigare bidragen, säger han. I det regionala program för förorenade områden, som länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket, är Enköpingstvätten det högst prioriterade. Där görs bedömningen att det kan kosta mellan 50 och 100 miljoner kronor att sanera föroreningarna. FAKTA

5 Patienterna ska få tillgång till sina journaler via en e-tjänst på internet. För att kunna se sin journal måste man ha e-legitimation. Man laddar inte ner dokumentet till sin egen dator utan går in i landstingets journalsystem och läser. Det här systemet har samma säkerhet som när man hanterar sina pengar på banken, säger Ludvig Larsson. En viktig fördel med journaler på nätet är, enligt Ludvig Larsson, att till exempel synskadade har större möjligheter att läsa dem. De kan förstora texten med de hjälpmedel de har. Fler grupper får tillgång till den information de har laglig rätt till, säger han. Innan journalen lämnas ut granskas den så att man inte lämnar ut vårdinformation som kan skada patienten eller någon närstående. En viktig poäng är att patienten blir mer delaktig i vården. Dialogen mellan patient och läkare kan bli bättre när patienten vet vad som står i journalen. Och Fruktmarknad Blanda som du vill! /kg APELSINER ICA. Spanien. Klass 1. Jfr pris 10: /kg. ÄPPLE GOLDEN DELICIOUS ICA. Italien. Klass 1. Jfr pris 10: /kg. PÄRON CONFERENCE ICA. Holland/Belgien. Klass 1. Jfr pris 10: /kg. kan titta på uppgifterna igen när han eller hon har glömt vad doktorn sa. 2 för Redan i dag kan patienter begära ut sina journaler och få dem hemskickade med posten. Ludvig SEMLOR Eget bageri. Ca 200 g. Jfr pris 50: /kg Storpack! FALUKORV Scan. 1,5 kg. Jfr pris 19:33/kg. Max 2 köp/hushåll. ENKÖPING Vagnsgatan 3, tel: , Larsson menar att sekretessen skyddas bättre på nätet: Om brevet kommer i rätt Handla andra varor för minst 100: så får du köpa... brevlåda, det är ju inga garantier för att det gör det, så är det ju inte säkert att det är rätt person som öppnar brevet. E-tjänsten kommer man bara åt med e-legitimation. För att förhindra att en person med hot tvingar en annan att öppna sin journal kan man spärra den. En vårdcentral i Uppsala har haft e-tjänsten på prov för ett antal patienter i åtta år. Under första halvåret 2012 ska de som vill av de anställda i landstinget få prova att ha tillgång till sina journaler via nätet. Under hösten kommer alla invånare i Uppsala län att erbjudas tjänsten. Det här har väckt intresse internationellt. Landstinget i Uppsala län ska leda och koordinera arbetet med journaler på nätet i Europa. Det ser vi som ett erkännande av det arbete vi lagt ner, säger Ludvig Larsson. /kg KASSLER Köttcentralen. Ursprung Danmark. Jfr pris 29: /kg. Max 2 köp/hushåll. Öppet alla dagar 7 22 Priserna gäller 10/1 15/ Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

6 VÅRA RIKSDAGSMÄN DEL 2 Men Försäkringskassan anser att man följer de lagar som politikerna beslutat, lagar som initierats av alliansregeringen och Solveig Zanders eget centerparti. Det håller jag inte alls med om. Många av deras beslut är okänsliga för den enskilda människan. Solveig berättar att hon nyligen blev uppringd av en person, som Försäkringskassan säger kan arbeta, trots att både läkare och Arbetsförmedlingen säger motsatsen. Solveig Zander anser också att alliansregeringen har korrigerat sjukreglerna, så att många av de fall som upprört svenska folket de senaste åren inte ska hända igen. I riksdagens socialförsäkringsutskott får Solveig Zander utlopp för sitt engagemang i frågor om barn som far illa, invandrarbarns uppväxt och vårdnadstvister. Men hon har också skrivit motioner om stickmyggor i nedre Dalarna och om dansbandsmomsen. I ett litet parti, centern har ju bara 23 riksdagsmän, måste man ta ansvar för många frågor. När det gäller sänkt moms för dansband, har hon inte fått något gehör av sina borgerliga kollegor i regeringen. Det är ju absurt att en som ordnar en rockkonsert eller en fotbollsmatch betalar sex procents moms, medan den som arrangerar dans med dansband måste betala 25 procent. Här är det Finansdepartementet som styr. Solveig Zander tycker annars att hon kan påverka politiken, trots att hon inte sitter i regeringen. Vi träffar socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) varje vecka, och jag tycker jag har en bra chans att får fram mina synpunkter. Men det är klart. Hon skulle inte ha något emot att själv ingå i regeringen och bli familjeminister. Familjeminister i dag är kristdemokraten Maria Larsson. Men hon har också andra arbetsuppgifter och kallas för barn- och äldreminister. Jag tycker vi borde ha en renodlad familjeminister. De här frågorna är så viktiga. Solveig Zander ser ännu inte slutet på sin riksdagskarriär. Nej, nog vill jag vara med om minst en period till. Det skulle betyda ytterligare drygt sex år i riksdagen. Återstår att se om karriären också kröns med en plats i regeringen.

7 Hela landet hade det i fjol varmare än normalvärdena för perioden , enligt SMHI:s preliminära årsstatistik. Värst var Norrland med drygt 2 grader över det normala. Lokalt i norr blev 2011 sannolikt det varmaste året sedan mätningarna inleddes under andra halvan av 1800-talet. I söder var temperaturöverskottet 1 2 grader över det normala. Bortsett från februari blev alla månader varmare, med april och november som utropstecken. April krossade flera värmerekord och kvalificerade sig som sommarmånad i till exempel Göteborg och Malmö genom en medeltemperatur över 10 grader. November satte rekord i snöbrist. Praktiskt taget hela landet hade barmark fram till den 18 november unikt så sent på säsongen. På så sätt visade 2011 upp den svenska vinterns två ansikten: Först strängt bister vid årets början. Sedan glåmigt grön vid årsslutet. De inre delarna av Norrland fick mer än hälften så mycket nederbörd som normalt. Lokalt slogs nederbördsrekord lite varstans i landet. Jokkmokk noterade 900 millimeter, en bra bit över det tidigare rekordet 737 millimeter från Som helhet blev sommaren den åskrikaste sedan 2002, då blixtregistreringssystemet togs i drift. Liksom för att understryka årets väderlynnighet slog dessutom rejäl åska till i södra Sverige den december. FAKTA Under natten till lördagen var det inbrott i en firmabil på Abbotvägen. Bakrutan slogs sönder och en verktygslåda togs. (EP) Under helgen har det varit inbrott i en lastbil i Dragrännan. Gärningsmannen har tagit sig in i hytten. Det är oklart vad som har tagits. (EP) Någon gång under jul- och nyårsveckorna (från och med den 23 december till och med den 9 januari) har det varit inbrott i en villa på Enköpingsvägen. Någon eller några har tagit sig in i bostaden via en balkongdörr. Men sedan har stölden av något skäl avbrutits. Inget rapporteras ha stulits. (EP) Under natten till lördagen utsattes en bil i Bredsdal för skadegörelse. Ett av bilens framdäck har punkterats. (EP) Någon gång mellan den 17 december och den 7 januari har en släpkärra, ett Tranesläp, stulits i Enköping. Släpet stod uppställt på parkeringen vid Lillebergsgatan och Torggatan. (EP) I samband med en trafikolycka i söndags eftermiddag vid Västerleden och Doktor Westerlunds gata uppstod misstanke om att en av förarna hade gjort sig skyldig till smitning från betalningen på en mack. En 46-årig man är misstänkt för att tidigare på dagen ha smitit från Statoil i Salatullen. (EP) Under helgen har det varit inbrott i en villa på Fagerskogsgatan. Ett fönster på baksidan bröts upp och villan genomsöktes. (EP) I lördags eftermiddag eller kväll utsattes en bil på Fannagatan för skadegörelse. Bakrutan på bilen krossades. (EP) Under helgen var det inbrott i ett källarförråd på Bergsgatan. Förrådsdörren har brutits upp och två tv-apparater har stulits. (EP)

8 INRIKES INRIKES I KORTHET. Spöknäten fiskar för alltid SVERIGE. Övergivna och glömda ligger de gamla fisknäten på havsbotten och fiskar vidare. De senaste fyra åren har över meter spöknät tagits upp längs våra kuster. Men nya nät tillkommer ständigt. Det sitter hundratals levande torskar, halvdöda torskar, i garnen som hänger där på vraken. Det är ju fruktansvärt. Det är ett stort lidande för fisken också, säger Svend Koppetsch, fältassistent vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. (TT) Bara i Östersjön fastnar uppskattningsvis ett par hundra ton torsk i spökgarn varje år. Fiskaren Lars Andersson visare en dragg som man drar upp spöknäten med. FOTO: SCANPIX Jakt på olagliga spelautomater SVERIGE. Flera tusen spelautomater blev olagliga efter en dom i Högsta domstolen för tre veckor sedan. Tar inte lokalägarna bort automaterna frivilligt väntar besök av polisen, hotar Lotteriinspektionen. Det handlar om spelautomater som är uppkopplade mot dataservrar utomlands. Bolagen bakom automaterna och lokalägarna som ställt upp dem har hävdat att de på grund av utlandskopplingen inte rör sig om svenska spel och att tillstånd därför inte behövs. (TT) Tobaksbolag manipulerade data medvetet STOCKHOLM. Världens största tobaksbolag, Philip Morris, manipulerade medvetet data som gjorde att cigarettrökning framstod som mindre farligt än vad det faktiskt är. Det konstaterar en grupp forskare vid University of California i tidskriften Plos Medicine. Forskarna har granskat en studie som företaget genomförde 2002 där de tillsatser som blandas i tobaken studerades. Genom att manipulera ett protokoll framstod tillsatserna som betydligt mindre farliga än vad de är. (TT) 350 kronor är fällavgiften för älgar. Det nya älgjaktssystem som infördes vid årsskiftet innebär att fällavgifter införs för kalvar. Hur stor kalvavgiften blir bestäms av länsstyrelserna, men den får vara högst en tredjedel av avgiften för vuxet djur, skriver Örnsköldsviks Allehanda. (TT) Nya bevis ska fria Gubbligan MALMÖ. De tre männen i den så kallade gubbligan dömdes till långa fängelsestraff för en rad grova rån. Nu vill deras advokater att männen ska frias i hovrätten. Det vi har hittat ska visa för hovrätten att polisutredningen inte är tillförlitlig. Den är ganska slarvigt gjord, säger Lena Ebervall som försvarar en 64-årig man. Jag vet inte vad det är som skulle vara slarvigt gjort. Tingsrätten har ju sagt att det var en bra utredning, säger chefsåklagare Pär Andersson. (TT) SVERIGE. SEB tror på fortsatt höjning Högt pris på guld gynnar pantbanker GLIMMAR. Guldpriset steg förra året för elfte året i rad och i år väntas guldet nå nya rekordnivåer. Det höga priset gör att rusningen till att låna pengar på sitt guld fortsätter. Det höga guldpriset påverkar oss eftersom kunderna kan låna mer på sina varor. Branschen blomstrar, det kommer in nya aktörer och vi har öppnat många nya pantbanker under året, säger Peter Sundström, vd för Pantbanken Sverige och ordförande för Svenska pantbanksföreningen. Guldpriset nådde den högsta nivån någonsin den 6 september förra året, dollar per uns. I svenska kronor nådde guldet samma dag en ny rekordnivå på 400:63 kronor per gram. Fram till årsskiftet har priset sedan sjunkit, men för hela 2011 blev facit för guldpriset en uppgång med cirka tio procent i dollar. Det var elfte året i rad som guldpriset i dollar steg. Tillfälliga butiker Torbjörn Iwarsson, råvaruchef på SEB, tror att guldpriset kommer att fortsätta stiga även i år. Avtagande oro i världsekonomin kan göra att priset inte utvecklas lika starkt, medan ökad Lactalis bud är värt drygt en miljard kronor. Men i det komplicerade avtalet ingår att intäkter från Skånemejeriers sålda innehav i Proviva stannar hos de skånska bönderna. Det värderas till 1,5 miljard. Fler kommer att producera mjölk. Det här är första gången som en bonde får bra betalt för sitt företag, säger Björn Sederblad. Färre företag Mejeribranschen har koncentrerats till allt färre företag. Arla dominerar i Sverige och affären ska stärka Skånemejeriers möjligheter att hävda sig på en tuff marknad. Det här ändrar på spelreglerna på mjölkmarknaden och säkrar Skånemejeriers varumärken, säger Björn Sederblad. Avtalet omfattar regler om mjölkleveranser och priser under tio år och ska nu oro och en svagare svensk krona försvagas kan göra att guldpriset i svenska kronor stiger, enligt Iwarsson. Det finns också skäl att tro att efterfrågan på guld från tillväxtländerna, bland annat Kina, fortsätter att öka. Under de senaste åren har de stigande guldpriserna gjort att det poppat upp många nya aktörer som köper eller ger lån på guld, till exempel via sms eller i tillfälliga butiker i gallerior. Guldruschen gynnar också de traditionella pantbankerna, som ökade sin omsättning med cirka tio procent i fjol, enligt Sundström. Smycken blir tackor Pantbankerna märker att allt fler kunder som lånar på sitt guld inte kommer och hämtar ut det. Tidigare när guldsmycken inte hämtades ut sålde pantbankerna dem ofta vidare till andra kunder, medan smycken i dag oftast säljs vidare för att smältas slutförhandlas. Familjeägda Lactalis beskrivs som ett slutet företag. Det kan vara en fördel, enligt Sederblad. Öppenhet kan hämma och i kooperationen finns en tröghet som inte finns i Ägs av mjölkbönder Skånemejerier ägs av cirka 570 mjölkbönder i södra Sverige. Bland varumärkena finns Bravo, Allerum och Åsens lantmjölk. Omsättningen uppgår till drygt tre miljarder och antalet anställda i koncernen är cirka 590. Familjeägda Group Lactalis omsätter 15 miljarder euro ned och bli guldtackor. Även silverpriset har ökat ordentligt de senaste åren, vilket gör det mer intressant att till exempel låna på sina silverbestick. Kunder som säljer eller lånar på guld bör jämföra priser hos olika aktörer, tipsar Peter Sundström, eftersom priserna varierar. Det är bra att gå till olika ställen och jämföra vad man får för karaten. Det finns vissa aktörer därute som inte är superseriösa. Amanda Billner TT MALMÖ. Positivt besked för mjölkbönderna Fransk jätte övertar Skånemejerier Franska mejerijätten Lactalis är på väg att ta över Skånemejerier. En extrastämma i Malmö gav styrelsen mandat att genomföra affären. Ett lyft för mjölkböndernas lönsamhet, anser Skånemejeriers vd Björn Sederblad. NYA PANTBANKER Det höga guldpriset påverkar oss eftersom kunderna kan låna mer på sina varor. Peter Sundström (kronor/gram) 79 KÄLLA: goldprice.org Guld Lactalis, säger han. På extrastämman röstade 35 för och sju emot. Övertagandet beräknas ske 1 mars. Bengt Ljungahl TT Guldpriset 9 januari 2012 klockan 12.30: 360 kr/g TT/SVENSKA GRAFIKBYRÅN och har anställda. Varumärken som Président, Galbani och Parmalat ingår. Arla Foods är störst i Sverige och svarar för 64 procent av den svenska mjölkproduktionen. Därefter följer Skånemejerier med 13 procent. Källor: Skånemejerier, Svensk mjölk.

9 UTRIKES NEW HAMPSHIRE. Febril aktivitet Just nu jobbar de republikanska kandidaterna för att vinna röster i det viktiga primärvalet i New Hampshire. Även volontärerna har bråda dagar för att i slutet få just sin kandidat vald. Aktivister nyckel i USA-val De republikanska kandidaterna spurtar med debatter och otaliga kampanjmöten inför det viktiga primärvalet i New Hampshire. Men de aktivister som vill få sin kandidat vald jobbar minst lika hårt. Jag har stått här sedan halv tio i morse, säger Keith Myrdek med ett stort leende. Han är oklanderligt klädd i kostym och trenchcoat och han bär på två amerikanska flaggor och en skylt med den grundlagsivrande kandidaten Ron Pauls namn. Kylan biter, det är sen eftermiddag i den mest upptagna korsningen i staden Manchester i New Hampshire, där republikanerna går till valurnorna på tisdagen. Jätteskylt Ron Paul vill återföra oss till det vi ska vara, enligt konstitutionen. Det behövs, landet är på fel väg, säger Myrdek och ropar rösta på Paul till en förbipasserande bil. De senaste veckorna har han viftat med sina flaggor en timme varje morgon, innan han gått till jobbet, och hela dagar när han varit ledig. Några kvarter nedåt på huvudgatan Elm street baxar Joseph Smith in en jätteskylt med Mitt Romneys namn i Grantlee Hoffman, 6, har hittat sitt eget sätt för att hjälpa till. FOTO: MATT ROURKE bilen. Hustrun Theresa bär på mindre plakat som hon ska dela ut till grannar och vänner. Jag har läst och följt Mitt Romney under en tid nu. Han verkar så stark och full av självförtroende, säger hon. Paret Smith betonar att ingen omkring dem vill att Barack Obama ska stanna vid makten. Orsakerna är ökad arbetslöshet och hemlöshet samt en fallande börs. Joseph, som är sjukpensionerad maskinist efter en olycka, och Theresa, som arbetar med kommunikation på ett sjukhus, säger sig båda ha dålig sjukvårdsförsäkring och beskriver det nuvarande systemet som en röra. Till skillnad från många andra republikaner tycker de att Obamas reform är bra. Vård borde vara gratis för alla. Knacka dörr Och Mitt Romney genomförde en liknande vårdreform under sin tid som guvernör i Massachusetts. De närmaste dagarna planerar paret Smith att sprida Romneys budskap via telefon och möten. På valdagen ska de rösta och sedan följa omräkningen från sin villa i norra Manchester. Primärvalet kan mycket väl komma att avgöras av personer som dem. Gång på gång har det visat sig att den FOTO: SCANPIX kandidat som kan mobilisera frivilliga och få ut folk till vallokalerna tar hem segern i amerikanska val. Inne på Romneys kampanjkontor står Maggie Paulin och Alex Ingram som båda nyligen tagit sina universitetsexamina och som rest upp från Boston för att vara volontärer. Vi ska knacka på 61 dörrar, säger Ingram som har händerna fulla av valmaterial. Vi behöver någon som kan business i Vita huset. Nu ska vi se till att folk röstar. Tina Magnergård Bjers TT UTRIKES I KORTHET. Osannolikt bungydrama i Zambia LUSAKA. Zambias informationsminister Given Lubinda försäkrar att det är säkert att bungyhoppa i landet, sedan den dramatiska historien om australiskan Erin Langworthys hopp spridits över världen. Linan gick av när Langworthy hoppade från Victoria Falls Bridge vid nyår. Linstumpen fastnade i något i den krokodiltäta Zambezifloden, och hon fick dyka ner för att dra loss den. Det är definitivt ett mirakel att jag överlevde, säger hon till australiska Channel 9. De twittrar och sjunger för far USA. Snackisen i USA:s politiska värld just nu är republikanen Jon Huntsmans döttrars grepp för att hjälpa sin pappa att bli presidentkandidat. Genom egna videor på Youtube och Twitter för de tre döttrarna Mary Anne, Liddy och Abby ut budskapet om sin fars förträfflighet. (TT) Friande dom överraskar KUALA-LUMPUR. En friande dom i Malaysia ses som ett politiskt vårtecken. Den friade oppositionsledaren Anwar Ibrahim kan nu starta sin kampanj inför nästa val. Utslaget markerar slutet på en två år lång rättegång gällande anklagelser om otukt. (TT-AFP) Anwar Ibrahim Statoil gör nytt oljefynd OSLO. Norska Statoil har gjort ännu ett stort oljefynd i Barents hav. Det har fått namnet Havis och är det andra stora fyndet i regionen på nio månader. Denna gång rör det sig om miljoner fat oljeekvivalenter. Norge är världens åttonde största oljeexportör. (TT-Reuters)

10 Han leder inte bara Lagunda kyrkokör utan har också haft hand om Söderfors kyrkokör i två terminer. Under den gångna helgen gav de två körerna konserter både i Söderfors och Hjälsta. 45 sångare och musiker var i söndags samlade framme i Hjälsta kyrkans kor och när Carl Michael Bergerheim lyfte taktpinnen fylldes hela kyrkorummet av Hoppets klara låga med komminister Sigrid Sundmark som solist. Det var också mäktigt när Elisabeth Gustavsson läste bibeltexten och körerna sjöng profetian ur Jesajas bok, Ty ett barn har fötts, i Carl Michael Bergerheims eget arrangemang. De två körerna tillsammans med Helena Hansson, oboe, Annika Blomfeldt, violoncell, Johan Westre, piano och slagverk och Per Johansson, kontrabas bjöd på en glad, stämningsfull och mycket variationsrik musikgudstjänst. Olika musikstilar blandades friskt. Från välkända julpsalmer som Stilla natt av Frans Gruber, ett vemodigt oboesolo framfört av Helena Hansson, juljazzigt sväng i Lyssna, gläd dig, som fick kyrkan i gungning till stilla piano solo och lekfullt julpotpurri med elva kända barn- och julvisor. Helt fantastiskt, vilken variation, vilken fin musikeftermiddag, sade kyrkorådets ordförande Rolf Johansson när han tackade sångare, musiker, dirigent och Hjälsta kyrkliga syförening, som bjöd körmedlemmar och musiker på buljong och snittar och församlingsborna på kaffe och hembakt. För dagens betraktelse svarade komminister Sigrid Sundmark. Kollekten inbringade kronor till The Bethune House, ett center i Hong Kong som hjälper främst kvinnliga immigranter. Det stöds av många trossamfund, bland andra Svenska kyrkan i Örsundsbro.

11 När borren viner och skräcken ökar i tandläkarstolen behöver du inte känna dig ensam. Enligt nya studier från Sahlgrenska akademin i Göteborg upplever hälften av Sveriges invånare obehag inför tandläkarbesöket. Och fem procent av befolkningen lider av grav tandvårdsrädsla. I studierna ser vi att de som ändå går till tandläkaren trots sin grava rädsla tänker mer optimistiskt än de som inte går, säger Jenny Bernson, doktorand och forskare vid Sahlgrenska akademin. Enligt Jenny Bernson är det mer effektivt att tänka positivt, och själv ha kontrollen, än att till exempel be till högre makter. Även relationen till tandvårdspersonalen spelar stor roll. Humor kan avdramatisera den kliniska stelhet som finns i ett behandlingsrum, säger hon. Daniel Rigsjö, tandläkare på tandvårdsmottagningen Dandent i Göteborg, känner igen problemen. Som läkare handlar det om att ha erfarenhet och känna empati. Alla patienter har sin egen nyckel som passar i låset. Grunden bygger på tillit, säger han. FAKTA Elkombo. Fastprisavtal med bytesrätt. Läs mer om våra Medelhavspaket och boka på birka.se. Bara hytten kostar från 50:-/person utvalda dagar. Saknar du Saknar du medelhavskänslan? Vi har tagit ombord de läckra grönsakerna, frukterna, olivoljorna och vinerna och komponerat somriga menyer som väcker känslor och får det att vattnas i var mun. Vi har värmt upp poolen och skruvat upp temperaturen och så har vi satt paraplyer i drinkarna för att isen i dem inte ska smälta i värmen. Vi bjuder på medelhavshow av Tribute del Sol, söndag-onsdag och torsdag-lördag är det Beach Party med DJ och dansare på Paradise Beach. Kom nu och unna dig lite Medelhav i vintermörkret. Temat pågår under perioden 26/1-31/ Ibland uppstår väldigt bra saker när man kombinerar det som inte borde kunna kombineras. Som disco och bowling till exempel. Detsamma gäller givetvis elavtal. Tidigare har man kunnat välja antingen fast eller rörligt elavtal. Nu har vi kombinerat fördelarna från både fast och rörligt. Vi kallar det Elkombo. Med Elkombo får du tryggheten av ett fast elavtal med rätt att binda om när priset går ner. En osannolik kombination som vi hoppas att ni tycker blev lyckad. Ungefär som discobowling. Teckna på vattenfall.se/elkombo eller ring så hjälper vi dig. Vattenfall Försäljning

12 Allmänhetens åkning med klubba står på programmet. Klubba och puck är naturligtvis frivilliga attiraljer. Ett gäng från Haga: Diana Thorfeldt, 8, och syskonen Gräf, Jonna, 5, och Elise, 7, med pappa Jonas Gräf, åker utan klubba och håller sig för säkerhets skull i närheten av rinkens balanskälke. Man ska lära sig att åka utan klubba först, säger Jonas Gräf. De brukar åka mycket skridsko om vintrarna, både i ishallen och på uterinken. Bara vädret håller i sig kommer isen på Mälaren utanför Haga att bli kanonfin, enligt Jonas Gräf som håller koll på isläget på Mälaren. Om någon vecka till så är det nog fullt åkbart, säger han. Många använder sig naturligtvis av möjligheten att tricksa med puck och klubba nu när det är tillfälle för allmänhetens åkning med klubba. Det smäller friskt av stenhårda puckar mot sargen. En kille som långt ifrån är puckrädd är Rocco Di Grazia, som spelar hockey med ESK:s 02:or. Han har en svettig eftermiddag i målet där han motar puckar för brinnande livet. Just nu är Rocco Di Grazia extra inspirerad, efter småkronornas JVM-guld under jullovet. Den unge hockeytalangen berättar att han fick se på de sena nattmatcherna. Det har ju trots allt varit jullov med goda möjligheter att återhämta förlorad sömn. En annan entusiast på rinken är Andreas Hedén Håll, 9 år gammal och bosatt i Järlåsa. Tillsammans med storebror Alexander och morfar Mats Hedén hade han varit i farten på skridskorna ända sedan halv elva på förmiddagen, med uppehåll för lunch.

13 ENKÖPING FRYS Elektro Helios FG 3471W Frys med Superkabinett, automatisk avfrostning samt LCD-display på dörren. Energiklass A+. Volym: 250 liter. HxBxD: 1750x595x623 mm. Ord. Pris: 8990:- KYL Elektro Helios KS 3971W Kyl med Superkabinett, dynamisk kylning samt LCDdisplay på dörren. Energiklass A+. Volym: 351 liter. HxBxD 1750x595x623 mm. Ord. Pris: 7990:- 3985k PAKETPRIS 12995k DU VET VÄL ATT DU SOM 5% TILLBAKA PÅ MEDLEM KAN FÅ UPP TILL ALLT DU HANDLAR! Kom in och hämta Hafa katalogen och få inspiration till ditt nya badrum! 20% RABATT PÅ HAFA BADRUM BESTÄLLNINGS- SORTIMENT* * RABATTEN GÄLLER PÅ ORDINARIE KATALOGPRISER OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN. TOALETTSTOL IFÖ Cera Hel- och halvspolning ( 4 och 2 liter.) Dolt vattenlås underlättar städning. Vit plastsits speciellt anpassad för Cera. Ord. pris 1795:- UTFÖRSÄLJNING 300k 1495k 50% UPP TILL PÅ KAKEL OCH KLINKER Gäller v.2, 9/1-15/1, 2012 med reservation för slutförsäljning.

14 Mums gran! är nog det enda som flyger genom getternas huvud på Vallgarns Gårdsmejeri, cirka en mil utanför Enköping, denna kalla januaridag. De 55 getterna släpps in i en ny hage och de stormar genast fram till de fem granarna som låg på marken. Omedelbart börjar getterna tugga i sig barken, barren och grenarna. Det råder ingen tvekan om att getterna verkligen älskar den här något udda kosten. De äter allt, konstaterar Michael Sjöman, som driver gården tillsammans med Christina Fredriksson. Han pekar på hagen bredvid. Där kan man skåda resterna från de granar som getterna hade slaktat dagen innan. Som du ser är barken borta på stammen och grenarna. Barren är också borta. De försöker skala av allting. Inne hos de nio ungdjuren i en närliggande hage ligger dock bara två granar och de attackeras inte lika ivrigt av getterna. De behöver lära sig vad det är, förklarar Michael. De gör kanske av med tre granar om dagen om en vecka. Michael och Christina har gett sina getter gran sedan en lång tid tillbaka. Idén föddes för några år sedan när gården inte fick tag på tillräckligt med tall att ge till getterna. De tänkte att gran kanske kunde vara ett alternativ och efter lite efterforskningar beslutade man sig för att pröva. Getternas iver när de ser granarna talar klart om att försöket lyckades. I bland har Michael varit ute i skogen hos en granne och hämtat granarna själv, men under de tre senaste åren har granarna kommit från Växtriket/Underbara hem. Det är bra att ta reda på granar som ändå är huggna, tycker Michael. Getter är idisslare och kallas grovfoderomvandlare eftersom de mår bra av att äta fiberrika ämnen, exempelvis gran och salix. Det är fullt med vitaminer och mineraler i barren och barken, förklarar Michael. Gårdens getter äter så mycket som cirka sju granar per dag, vilket ger Christina och Michael lite mer att göra än under en vanlig arbetsdag på gården. Man bär in 70 till 80 kilo per dag och lyfter ut 7 till 8 kilo, berättade Christina. Återstoderna utgörs av de pinnar och stammar som getterna inte äter upp. De överblivna julgranarnas resa slutar dock inte där. Stammarna och pinnarna mals sedan sönder i en flis maskin och fliset kommer till nytta på flera sätt. Vi lägger ut det på till exempel ridvägar som stabilisering, sa Michael. Flis kan även brännas på värme verket och omvandlas till värme. Getterna kan nu se fram emot ungefär två långa, härliga månader med granutfodring. Det är årstiden som gör granen aktuell, berättar Michael. Innan jul är det svårt att få tag på och vi kan inte ge gran under mjölksäsongen för då blir osten missfärgad. På sommaren får getterna i stället salix eller andra lövträd. Det påverkar inte mjölken och osten. Frågan är då vad som hade hänt med julgranarna om de inte hade blivit getfoder. Då hade de gått till återbruket och blivit värme, berättar Peter From på Växtriket/Underbara hem.

15

16 Belysnings-REA upp till 60% rabatt på utvalda armaturer Nytt kursprogram Månd-fred Lörd Tel medborgarskolan.se ag satte mig på stolen i köket och tittade ut genom det stora fönstret. Det var en solig dag, och mina grannar höll på i trädgården. Mamma stod vid diskbänken och lindade in en pajform i folie. Jag ska till Cornelia snart, jag ska lämna en paj. Vill du följa med? Hennes katt har precis fått kattungar. Typiskt. Mamma kände till min svaga punkt. Katter har alltid haft en stor plats i mitt hjärta, men på grund av min systers, Alexandra, allergi så finns inte möjligheten till att skaffa en. Vi hade en katt för ungefär ett år sedan, men allergin tog överhanden och vi kunde inte behålla honom. Jag vet att min syster inte kan göra något åt det, men jag har alltid anklagat henne för att jag inte kan ha en av sakerna jag älskar mest. Jag följer med, suckade jag som svar. Mamma log. Vi gick upp för trappuppgången och knackade på dörren där det stod C. Andersson. Cornelia har mamma lärt känna genom jobbet. Hon är ganska ung, och är själv en mamma. Hon har en aning rörigt liv, hon är ju en ung, ensam mamma och har haft en dålig uppväxt. Hon och mamma har en väldigt bra relation och träffas ganska ofta. Hon är väldigt trevlig och snäll, men som sagt Lite virrig. Cornelia öppnade dörren och vi gick in. Hennes dotter, Emelie, är två år och stod nära hennes mamma så fort någon smått främmande människa kom igenom dörren. Mamma hukade sig ner och hälsade på Emelie, dom hade ju träffats förut så Emelie gick sakta fram. Lägenheten är inte helt främmande för mig heller, så jag gick till vardagsrummet och satte mig i den svarta soffan. Vill du ha en? Fråga mamma. Jag tittade upp på henne med glittrande ögon, som sen förvandlades till tveksamhet. Men Alex då? Men allergin kanske har gått över, jag har pratat med din faster, hon är ju veterinär. Hon sa att allergin kan bli bättre om man umgås med katter. Vi kan ringa din pappa och fråga vad han tycker. Jag log. Så vi fick en dammsugarkartong av Cornelia att lägga kattungen i. Hon hade haft lite svårt att sälja dem, så vi fick henne gratis. Hon heter Puma, sa Cornelia med ett leende på läpparna. Jag åkte i bilen med kartongen i mitt knä. Puma gnydde. Men det förstår man ju, hon har tagits från sin familj, sitt hem. Jag tittade ner i lådan och insåg att jag hade fått det jag hade drömt om sen Puff flyttade, och jag kände att jag var den lyckligaste i världen. Dagarna gick, och nätterna var jobbiga. Puma sprang runt som en galning. Hon hoppade upp i sängen och sen ner igen, hon gick över mitt ansikte och försöka gräva i min säng för att komma under min rygg. Men allt det var värt det, på kvällarna så rullade hon ihop sig på min mage och somnade. Och hon var alldeles för söt för att vara sur på. Jag gick upp till övervåningen och satte mig på stolen i köket. Mamma satt mittemot. Det är en sak jag måste berätta för dig, sa mamma sorgset. Okej Varje gång hon säger sådär, får jag en isande känsla i kroppen. När hon låter så kan det aldrig vara något bra hon skulle berätta. Igår Så kunde din syster nästan inte andas, hon EP:S NOVELLTÄVLING HEDERSPRIS mådde jättedåligt. Hon var täppt och Mamma tog ett djupt andetag. Vi kan inte ha kvar Puma. Jag är så ledsen, gumman. Jag gjorde ingenting, jag satt helt stilla. Jag började inte gråta, jag sa ingenting. Men inom mig bröt helvetet löst. Jag skulle förlora det jag älskade igen. Sen så gick vi och satte oss vid matbordet, och resten av familjen kom. Jag vet inte om de pratade med mig, min kropp var helt avdomnad. Jag hörde att mamma frågade om jag ville följa med och lämna av Puma. Jag skakade sakta på huvudet, och petade runt spagettin på tallriken. Jag visste inte att det beslutet var ett av mina största misstag. Efter det var allt bara en dimma, jag kommer inte ihåg någonting. Allt jag vet är att, när Puma åkte den dagen, följde en bit av mig med henne

17 SPORTEN DEL 2 2:A PLATS Konståkning är kanske en av världens svåraste sporter att utföra. Enköpingstjejen Linnea Mellgren inledde året med fina internationella resultat då hon slutade fyra på Student-OS samt tvåa på Nordiska Mästerskapen. Student- OS var en väldig häftig upplevelse, säger hon och fortsätter: Min andraplats på Nordiska Mästerskapen är jag väldigt nöjd med då jag kom före Joshi Helgesson. Efter sommarens hårda träningar i både Schweiz och Ryssland har Linnea återigen visat att hon håller en mycket hög klass, det är tredjeplatsen i den internationella tävlingen i Österrike ett bevis på. För några veckor sedan avgjordes även SM där Mellgren slutade trea efter syskonen Victoria och Joshi Helgesson. Jag tycker att jag börjat närma mig dem, Victoria (SM-guldvinnare) är otroligt duktig och dit är det en bit, men jag och Joshi var jämna på SM så det känns bra, säger Linnea och fortsätter: Jag är ändå lite besviken med tävlingen då jag inte åkte felfritt i det fria programmet. Med Linneas fina framgångar är hon ett hett namn att representera Sverige i mästerskap som EM och VM. Tyvärr har Sverige just nu bara två platser till EM i vår, där det är klart att syskonen Helgesson får åka. för bra just nu. Jag har fått ytterligare en tränare från Ryssland som fått mig att gå framåt. Mina hopp börjar sitta mer och mer och vi har även jobbat mycket med åkningen. Ja absolut, mitt mål på lång sikt är att få representera Sverige på ett mästerskap och så länge jag tycker det är roligt är det värt det. Det är såklart tråkigt att inte få åka EM men mitt stora mål i vår kommer att bli Nordiska Mästerskapen där jag satsar stenhårt på att försvara min andraplats. Visst vill jag vinna men Victoria är lite Det är svårt att undgå att tänka på att Linnea Mellgren har chansen att delta i OS I Sotji Det är klart att jag vill vara med där, men för att bli uttagen av SOK måste jag komma bland de 10 bästa på VM först, så jag får hoppas att syskonen Helgesson går bra på EM så Sverige kan få fler platser till de internationella mästerskapen, säger Linnea. Att vara konståkning-stjärna är inget lyxliv, då Linnea även jobbar en del utövar all träning och tävling. Det är svårt att leva på sporten, men placerar man sig på ett mästerskap och blir ett känt namn öppnas naturligtvis en del dörrar, säger Linnea. Linneas år har varit framgångsrikt och fortsätter hon att utvecklas och slipper skador finns möjligheten att hon i framtiden får vara med på de riktigt stora arenorna. Fanna BK har länge fört samtal med Norell och nu har han bestämt sig. Jag ville vara säker på att min tid skulle räcka till, säger han. Han har inte träffat spelarna än och såg inte laget alls i fjol. Jag såg dem nyligen inomhus och någon av dem spelade nog i ESK:s juniorer när jag tränade dem. Jag har ju min spelfilosofi, men jag vill träffa spelarna först och prata med dem om hur de spelat förut och vad de kan innan jag vet hur vi ska spela. Att man jobbar mycket som ett kollektiv, jobbar tillsammans, ofta blir det lätt att man arbetar för mycket individuellt. I nästa vecka möts han och spelarna för första gången. Det är första gången som Nichlas Norell har huvudansvaret för ett seniorlag (vilka som blir hans assisterande tränare är inte klart). Jag var assisterande till Gary Sundgren i EIS och har tränat ESK:s juniorer. Som spelare gjorde han debut i ESK 16 år gammal 1987, den tränare som lyfte fram honom var nuvarande förbundskaptenen Erik Hamrén. Norell var länge ESK trogen, men han hann också med att vara proffs i Grekland. Han har aldrig tillhört Fanna BK. Han gjorde 5 mål på 23 allsvenska matcher och har sammanlagt nätat omkring 100 gånger för ESK på seniornivå.

18 SPORT De uteblivna framgångarna var bara ett av många problem för Roland Nilsson. Saknat förtroende och respekt hos spelarna gjorde att han slutligen fick ta konsekvenserna. På måndagen fick han sparken som tränare för FC Köpenhamn. (TT) Rolf-Göran Bengtsson, 49, kammade rent vid Ryttargalan. Den svenske stjärnan gjorde årets bragd, utsågs till årets ryttare och tog emot priset för årets häst (Ninja La Silla). Bragden var EM-guldet i Madrid i september. Rolf-Göran Bengtsson blev då förste svensk att vinna EM-guld i hoppning. (TT) Några Luleåsupportrar stal och eldade upp en Modoflagga i samband med lördagens match mellan lagen i ishockeyns elitserie. Nu polisanmäler Modo tillgreppet. Vi kommer aldrig att acceptera att någon bränner någonting som bär vårt klubbmärke, säger Modos vd Anders Trollsås till nättidningen Allehanda. Flaggan var avsedd att hedra Modolegendaren Anders Hedberg. Den stals efter matchen och eldades sedan upp på en parkeringsplats. (TT) Mittbacken Morten Skjönsberg är nära en övergång till IFK Norrköping. Enligt Expressen kommer norrmannen att presenteras som klubbens senaste nyförvärv under tisdagen. Skjönsberg spelade förra säsongen för Stabaek där han under en tid var lagkapten. Norrmannen är Norrköpings första stora värvning inför årets fotbollsallsvenska. Klubben jobbar också på att få loss mittfältaren Andreas Johansson från Bochum. (TT) Manchester City överklagar det röda kortet på Vincent Kompany från söndagens FA-cupmatch mot Manchester United, bekräftar fotbollsklubben på sin hemsida. Belgaren blev utvisad redan efter tolv minuter för en hård satsning mot Nani. Manchester Citys tränare Roberto Mancini hävdade efteråt att Wayne Rooneys reaktion påverkat domaren Chris Foy att ta upp det röda kortet. Fotbollförbundet (FA) kommer att sammanträda i ärendet på onsdag. (TT) Under måndagen lämnade polisen över ärendet till åklagare. Vi har blivit nedringda av upprörda föräldrar hela dagen, berättar polisens talesman Christer Nordström. Fast vilket lag pojken spelat för, vem han var eller vem pappan var hade varken han eller åklagaren någon information om. För de som arbetar med ungdomsidrott är dock det viktigaste för deras del att se till så det aldrig händer, i första hand i deras egen organisation. Men jag har aldrig hört talas om att ens något liknande skulle ha hänt, säger Petri Karppinen Blomdahl, tränare för Fanna P99. Inte alls, jag känner inte igen något av det. De ledare från Upplands innebandyförbund vi träffade under turneringen hade också samma inställning som vi. Att alla ska spela, man spelar för att ha roligt, ingen toppar sitt lag i innebandy finns inte den hårda kultur som ibland kan ses i andra sporter, som ishockey. Nej, vi hade redan åkt ut och var på väg hem då. Tomas Lindgren är ordförande i EIBK, den enda klubb i Enköping som har innebandy för ungdomar (förutom just Fannas P99:or). Han ringde under söndagen och måndagen runt bland ledare han känner inom innebandyn för att dels få klarhet i vad som hänt, dels se till så att reglerna för vad som gäller i EIBK ska vara helt klara. Nej. Vi träffar ju föräldrarna flera gånger före och under säsongen och pratar igenom vad som gäller. De får gärna peppa laget och spelarna, men inget mer. På träningarna får de helt enkelt inte vara med om de ropar sånt men det har aldrig varit aktuellt. Då skulle många reagera. De gånger jag hört det har varit bland äldre lag när spelares kompisar suttit på läktaren och skrikit. Min första tanke var det kan inte vara möjligt, det kändes fruktansvärt, att något sånt skulle kunna hända i den sport vi brinner för, säger EIBK-ordföranden. Lagen hade varsin halvlek, Sollentuna var bäst i den första, Bålsta i den andra. Hemmalaget ledde med 9 8 i halvtid, sedan vände Bålsta och ledde som mest med Men på slutet var Sollentuna starkast och kunde avgöra. De ledde med då Bålsta kvitterade, men då bara 35 sekunder återstod nätade Sollentuna åter. Bålsat hade chansen att kvittera, men lite schabbel gjorde att de inte fick till något mer avslut. När lagen möttes senast vann Bålsta hemma med 25 20, nu sakade de flera spelare och fick det därför svårt. Alla kämpar bra, men det räckte inte, kommenterar tränaren Lena Larsson. Nej, däremot domarna, de var väldigt bra. Bålstas mål gjordes av Camilla hellblom 9, Emelie Norén 3, Josefin Ryd 3, Frida Shamoun 2. Grillby svarade för en stark insats i den svåra bortamatchen mot topplaget Midas. Efter en knackig förstaperiod, underläge med 1 4, kom man in i matchen och tog över. Vi ändrade lite i vårt spel, säger tränaren Johan Lind. Vi pressade lite högre och fick därmed kontakt. Mellanperioden slutade 1 1. I sista perioden knappade Grillby in, men närmare än till 6 5 kom man inte. Vi släppte in några enkla mål och det har man inte råd med, säger Lind. Grillby reducerade till 6 5 med tre minuter kvar. Men man lyckades inte skapa någon riktig kvitteringschans. Hela laget svarade för en stark insats, med ett extra plus för backen Jimmy Boberg. Identiteterna på både pappan För målen stod David Mörtberg 2, Jesper Egarsson, Jouni Widberg och Jimmy Boberg. Bålstalaget Vangen befäste sin serieledning i fyran genom att besegra Livets Ord med klara Vi gjorde en stabil insats, säger tränaren Tomas Smeds. Vi kopplade greppet direkt och ledde med 4 0 efter den första perioden. Vi åkte visserligen på några kontringsmål bakåt, men det kändes väldigt säkert. Vangen skapade, förutom de tio målen, en hel del chanser. Men lite oskärpa i avsluten gjorde att segern inte blev större. Man saknade också några av de ordinarie spelare, men ersättarna gjorde det bra. Ja, vi lät några yngre spelare få chansen och de gjorde det riktigt bra, säger Smeds. Bästa spelare var dock backen Andreas Rådmans och forwarden Johan Alveus. och pojken är fortsatt okända. Inte heller den förälder som ska ha skjutsat pojken hem har trätt fram, och det är oklart vilken klubb pojken spelade i. På måndagen beslutade åklagaren Lena Jonsson om att inleda en förundersökning om händelsen, som har väckt mycket starka reaktioner. Uppsalapolisen har blivit fullständigt nedringd: Målen gjordes av Jakob Fertig 3, Johan Alveus 2, Oskar Manninen 2, Joakim Alveus, Tomas Lindström och Martin Wikström. På grund av skador och sjukdomar hade Lamadjuret bara åtta spelare i mötet med Alunda. Trots det tog Örsundsbrolaget ledningen genom Jacob Bojlert i matchens tionde minut. Innan första perioden var över hade dock Alunda vänt och skulle efter det hålla ledningen hela matchen. De är bra framåt men svaga bakåt så vi hade chansen många sa efteråt att vi var det bästa laget men vi hade inte orken, kommenterar Valhalltränaren Christian Björklund. 2 1 blev till 5 1 innan Valhall fick in två mål (genom Linus Wallén och Jonas Hagman). Ställningen efter två perioder var 5 3 till Alunda. När de möttes senast vann Lamadjuret, men den här gången

19 blev det inga poäng. Ett mål till blev det, Jacob Bojlert sköt sitt lags fjärde mål. Just sedan de missat en jättechans att komma bara ett mål ifrån kunde Alunda kontra in ytterligare ett mål och sedan var det kört för Lamadjuret. Jag tycker att alla kämpade bra, extra beröm till Micke Bodin som egentligen lagt av med innebandy men hoppade in med kort varsel. Joakim Johansson måste också få ett plus. Jag kan inte erinra mig över någon tidigare händelse då vi har tagit emot så här mycket samtal, det är helt sanslöst. Det är beteendet som många har reagerat över. Och om det har hänt det som sägs, då är det upprörande. Men vi vet inte det än, säger Uppsalapolisens presstalesperson Christer Nordström till TT. Initialt bedömde vi det i grunden som ett föräldraansvar. Nu är brottsrubriceringen ofredande och möjligen kan det handla om hänsynslöst beteende. Han medger att det finns många oklara omständigheter. Vi ska identifiera de här människorna så att vi får ordning på det och vi är oerhört angelägna om allmänhetens hjälp, säger Nordström. Jag hoppas det, men några vet vi kommer att vara borta då också, säger Christian Björklund. Valhall är fortfarande utan seger sedan laget förlorat i bottenmötet med Arlanda. Avgörandet kom strax innan halva matchen spelats, då ökade Arlanda från 1 0 till 3 0. Valhalls mål gjordes av Linnéa Wikberg. Pontus Jöheden gav Liljan ledningen, dominansen i första perioden var total, hemmalaget vann skottstatistiken med 19-4 i Bahcohallen. Större delen av matchen tryckte Liljan på och med bättre effektivitet framför mål hade siffrorna kunnat bli ännu större. Att SDE emellanåt tilläts gå till anfall och till och med göra mål var olycksfall i arbetet. onödigt, men inget som hotade Liljan-segern. Sista målet gjordes på straff då bara elva sekunder återstod av Andreas Jensen. Inför säsongen flödade optimismen i Linköping och det pratades om SM-guld. Inte nu längre. Förlusten mot Växjö i lördags var den 19:e för säsongen och den nionde på de senaste 13 matcherna. Klubben ligger nästjumbo i elitseriehockeyn och inför tisdagens viktiga streckmatch borta mot AIK väljer Linköping att sparka Hans Särkijärvi och i stället plocka in Harald Lückner som ny tränare. Hasse har gjort ett bra jobb, men inte presterat resultatmässigt. Det känns som rätt läge att göra det här och samtidigt skruva ned målsättningen, säger Helber. Vi har valt Harald för hans erfarenhet. Han har vunnit SMguld (med Modo), han har tagit upp lag från allsvenskan till elitserien (Mora), så han har en bred erfarenhet. Helber var med och genomförde en liknande rockad för fem år sedan. Den gången sparkades Gunnar Persson och assisterande tränaren Janne Karlsson fick ta över. Då låg Linköping sexa och slutade i SM-final mot just Lückner och Modo. Men några såna tankar finns inte i dag. Nej, vi måste acceptera vårt läge och vår situation. Skulle vi sedan lyckas ta oss till slutspel, visst...men vi har 19 matcher kvar och det blir fullt krig, säger Helber om den tuffa streckstriden där den skiljer fem poäng mellan elvan Linköping och sexan Frölunda. Särkijärvi var inne på sin andra säsong i Linköping som förra året tog sig till SM-semifinal. Vi har inte fått tillräckligt med resultat. Bara att acceptera, säger han till Aftonbladet. Särkijärvi är den första tränaren i elitserien som får sparken den här säsongen. För en tid sedan valde Per-Erik Johnsson att hoppa av som tränare i jumbolaget Timrå. Harald Lückner, vars kontrakt gäller resten av säsongen, fick i december sparken i allsvenska Mora.

20 SPORT Isac Selder vägde in i 60 kg för dagen. Tyvärr blev det endast en match för honom. Motståndaren var Markus Wilkman HBK-Bergania Helsingborg. Isac Selder styrde matchen från början. Efter en halvminut fick han ett armdrag som han plockade en etta på. Han följde upp med en rullning. I samma situation lyfte Isac ett smidjebälte och direkt på det en rullning. Det gav poängställningen 7-0 och periodseger. Andra perioden blev lite mer trevande. Stående brottning slutade 0-0. Isac fick överläge och gick på omvänt livtag. Han höjde koppling till en arm- och huvudkoppling som blev en 3-poängare. SPELRUTAN

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2009 Bilen stannade försäkringen löste det Roberth Landers har hittat flytet i bankens gamla lokaler Stiftelsen utrustade

Läs mer

Recept sid 7 Serier & sudoku sid 18 Tv-tips sid 19.

Recept sid 7 Serier & sudoku sid 18 Tv-tips sid 19. ISHOCKEY Recept sid 7 Serier & sudoku sid 18 Tv-tips sid 19. v. 07 2014 TISDAG 11 FEB IDEELLA LUND KRÖNIKAN ANAHITA NICOOBAYAN SHIRI SIDAN 4 Min bävan hade fullkomligt tagit över mitt liv under flera månader.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv

Läs mer

Revansch! CHEF FICK LYX- BIL PO-SKÅNE FÅR KRITIK. trott.» SIDAN 6. Che Guevara SIDAN 9. stöttar andra SIDAN 20

Revansch! CHEF FICK LYX- BIL PO-SKÅNE FÅR KRITIK. trott.» SIDAN 6. Che Guevara SIDAN 9. stöttar andra SIDAN 20 Revansch! 5/2010 Årgång 30 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa 30 ÅR 2010 CHEF FICK LYX- BIL PO-SKÅNE FÅR KRITIK ARVID LAGERCRANTZ:»Det var faktiskt lite pinsamt när jag upptäckte att jag

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Satsning på modigt högstadium skrotas

Satsning på modigt högstadium skrotas 13-19 MARS 2007 ÅRG 18, NR 11 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se INGARÖ 24 Crossåkning stör boende SALTSJÖ-BOO 30 Clownen Turildo fyller 25 NACKA 21

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 nyhet! private banking Private Banking & James Bond En vinnande ramsa i maris värld entreprenörsakademin två familjer med fyra

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fler vill hjälpa romer i tältläger

Fler vill hjälpa romer i tältläger 9 000 läsare sex dagar i veckan hela året Senaste nytt eposten.se TORSDAG 0 NOVEMBER 04 VECKA 47 GRUNDAD 880 PRIS: 0 KR NYHETER D S0 Toans dag blev en protest mot miljöförstöring Fler vill hjälpa romer

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Rekordlånga köer i trafiken

Rekordlånga köer i trafiken 4 SEPTEMBER 2007 ÅRG 18, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NYHETER 8 Byggarbetare fick bo i industrilokal NACKA 16 Ny forskning på äldre patienter

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PRATA PENSION MED OSS! fotboll för hela slanten DET GÅR BRA NU Tjustbanken Rescue Pengarna stannade i Västervik

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Så länge får du vänta på räddningstjänsten

Så länge får du vänta på räddningstjänsten 27 DECEMBER 2012 ÅRG 23, NR 52 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 16 VM-kocken: Det blir guld LÄSARSIDAN 20 Här är det

Läs mer

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till DAGYBLADET Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4 Den trendiga välgörenheten Volontärarbete blir bara mer och mer populärt bland ungdomar s.8-9

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

BETALA ENKELT MED SWISH. Nummer 2 2014

BETALA ENKELT MED SWISH. Nummer 2 2014 Nummer 2 2014 Czarnecki har hittat hem Västerviksprofilen Niklas Czarneckis tränarkarriär gick spikrakt uppåt. Sedan kraschade den. Nu är han tillbaka och gör succé i Vita Hästen. Vi har följt honom på

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

Terapi med goda resultat snart igång

Terapi med goda resultat snart igång Viktoria besviken femma efter två missar i finalen Skaraborgs Allehanda MÅNDAG 28 JANUARI 2013 Hur är det att driva ett eget UF-företag? Terapi med goda resultat snart igång Sjukhusens roll ska bli tydligare

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer