I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut"

Transkript

1 I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer effektiviseras. Här nätverkar du och finner ideérna! Så breddar och utvecklar du ditt gamla affärssystem med ny funktionalitet utan dyrt byte av ERP system eller komplicerade och komplexa releaselyft. Workshops Så har vi gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI. Verksamhetsnytta och ERP Ta chansen att få konkreta tips om hur du kopplar verksamhetsnytta till ditt affärssystem. Oavsett om du vill utveckla ett befintligt eller investera i ett nytt får du lärdomar som gör dig till en bättre beställare. Följ min resa från ett gammalt affärssystem in i ett nytt utifrån mitt perspektiv och de krav jag ställt. Olav Björk, Affärssystemsexpert Så uppnår du framtidens servicenivåer genom anpassningar i affärsystemen. ADVISORY SESSION Upphandling - så väljer du affärssystem! Valet av affärssystem ska leva med er organisation under en lång tid. Kanske är detta det viktigaste beslutet du kommer att fatta. För att minska ledtider och maximera nyttan av ditt affärssystem kan du ta hjälp av en upphandlingskonsult. Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar med hjälp av TPS och ERP. Lean management - en ledarskapsfilosofi för framtiden oavsett bransch. Anmälningskod: Verksamhetsnytta Sören Janstål, Data Resarch DPU Workshopkod: Upphandling Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut Premium partner Partners Organiseras av:

2 8 skäl till varför du ska delta på ERP Compact Möt din like Summan av kunskap och erfarenheter samlade under dagen ger dig goda möjligheter till nätverkande och konkreta verktyg att ta med dig in i din verksamhet. Sätt dina behov i centrum Under dagen har du chansen att djupdyka i de ämnen som bäst hjälper dig att affärsutveckla din verksamhet. Workshops, hearings och enskild rådgivning här får du allt på en och samma dag. Fokusera på affären ERP Compacts fokus är ditt fokus att skapa smartare affärer. Under dagen får du veta hur du tar ett initiativ och genomför det. Du får veta hur du länkar samman enskilda behov inom verksamheten till den gemensamma affärsstrategin. 4 Trendspana Utvecklingen inom IT är häpnadsväckande. ERP Compact har med sin marknadsledande ställning förmågan att ge dig överblicken över utvecklingen och kunskapen att använda den Utveckla din roll I din yrkesroll ställs du inför nya utmaningar varje dag. CIO ska ha ett verksamhetsperspektiv, CFO ett IT perspektiv, CEO ett helhetsperspektiv. Försäkra dig om att du tar kontroll över de förväntningar som ställs på dig. Väg risk kontra möjlighet Minimera de risker och hantera möjligheterna i vår snabbföränderliga värld. Ge dig själv kunskapen som hjälper dig att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Lär av andra Ibland krävs det bara några ord, eller någon annans sätt att resonera, för att sätta igång din tanke-verksamhet. En tankeverksamhet som leder till vidareutveckling inom ditt företag. Ingen annanstans får du fler möjligheter att öppna dina sinnen. Fatta rätt beslut Skaffa dig kunskap som hjälper dig att rikta in dig på rätt beslutsnivå. Förstå när du ska fatta de stora besluten och när är det den lilla förändringen som ger den stora inverkan. Vem bör delta? CEO CFO CIO Affärsområdeschef Ekonomichef IT-chef Verksamhetsutvecklare Finanschef IT-strateg Logistikchef Produktionschef Inköpschef Inköpsansvarig Controller Systemchef Processägare

3 COST OBSESSION med affären och kärnverksamheten i centrum! Du som delar ansvar för kassaflödet i din organisation är idag beroende av ett stabilt och säkert IT stöd. Ett stöd som möter dagens funktionella krav. Ert affärssystem ska leverera rätt data vid rätt tidpunkt till rätt person. Er systempartner ska hjälpa er att optimera ert system så att just er verksamhet kan bli så effektiv som det går utan att för den sakens skull tumma på kvalité och kundservice. Gemensamt har ni som kommer på ERP Compact ett behov av slimmad kapitalbindning, ett stabilt kassaflöde och en säker driftslösning. Ni har alla höga krav på resultat och väl avvägda investeringar. Den här dagen är till för er som inte vet om ni ska uppgradera eller köpa nytt. Ni som behöver ett stöd i processen att få med alla användare i processen. Ni med verksamheter som utvecklas konstant och behöver veta vilka möjligheter affärssystem kan innebära i form av nya applikationer och adderade tjänster. Den här dagen är naturligtvis också till för er som ännu inte tagit klivet och införlivat ett affärssystem i er verksamhet. Under dagen får ni höra verksamheter med olika krav och optimeringsmöjligheter dela med sig av sina erfarenheter. Vi går igenom processen inför, under och efter ett affärssystem-projekt vad ska du tänka på och hur utnyttjar du på bästa sätt ditt affärssystem. Du får veta vilka möjligheter du har inom respektive system. Under en och samma dag får du tillgång till marknadens ledande leverantörer av affärssystem Du får chansen att träffa dem i mindre grupper för att få svar på just era frågor. Välkommen! Anna Näsmark, programansvarig Tel , REGISTRERING OCH FRUKOST GEMENSAM INLEDNING AV KONFERENSEN Svenskt företagande i utmanande tider Sveriges ekonomi befinner sig i kris och svenska företag utmanas varje dag. Detta är Svenskt Näringslivs syn på utvecklingen i Sverige och omvärlden. Så här anser de att vi ska möta den ekonomiska krisen. Carl Oreland, Svenskt Näringsliv Vägen ut ur krisen Det är inte första gången Sverige och världen befinner sig i kris. Vad kan vi lära av tidigare kriser och hur kan vi förvänta oss att vi klarar av denna kris? Lyssna till lärdomar som kan hjälpa oss ur dödläget. Andreas Bergh, Ratio Näringslivets forskningsinstitut Lean Management för alla Oavsett vad du arbetar med är lean som utgångspunkt och mindset är ytterst bra i alla tider, bra som dåliga. Få konkreta tips på hur du enkelt kan överföra Toyotas hemligheter till din egen verksamhet i enlighet med The Toyota Way. Dag Lotsander, Toyota

4 FÖRMIDDAGSKAFFE DAGEN DELAS UPP I FÖLJANDE SPÅR I RESPEKTIVE KONFERENSSALAR FINANS & EKONOMI Sal: 1 LAGER & DISTRIBUTION Sal: 2 TILLVERKNING Sal: 3 Under dagen ger vi dig insikter kring det senaste inom compliance, rapport-utnyttjande, budgetering och kostnadsrationalisering. Ta reda på hur du kan stödja din verksamhet på bästa sätt och få total finansiell kontroll över din verksamhet. Under dagen får du lyssna till experter som berättar om framtid, utveckling och praktiska lärdomar. Du får veta hur du effektiviserar din lagerhållning, vilka krav du ska ställa på ditt affärssystem och hur din distribution kan förbättras. The Toyota way är industrihistoria, deviserna lean production och just in time är inte längre revolutionerande utan istället vardag för de flesta. Lär av andra och lyssna till det senaste inom tillverkning. Med fokus på verksamhetsnytta Tänk verksamhetsnytta vid utvecklingen av ditt befintliga affärssystem! Lyssna till hur du gör rätt inför ett systembyte för att minimera tidsoch kostnadsspill. Olav Björk, Affärssystemsexpert Byta affärssystem eller växa med ett gammalt Berika, bredda och utveckla det gamla affärssystemet med ny funktionalitet. Utan ett dyrt byte av ERP system kan Marbodal växa i sitt gamla system utan komplicerade och komplexa releaselyft. Conny Pettersson, Marbodal Så säkerställer du en effektiv och driftsäker varulogistik Det skärpta konkurrensläget har tvingat företag att pressa sina inköpspriser, som ofta står för ca 70 % av den totala kostnaden. De återstående 30 % består till stor del av logistikkostnader. Här finns ofta stora pengar att spara för den som lyckas optimera sin varuförsörjning. I den här presentationen får du höra ett företag berätta om hur de utvecklat sin verksamhet och ökat sin lönsamhet utan att tumma på kundservice. DEMAND CHAIN När kundbehovet får styra Att låta kundbehovet styra hela försörjningskedjan har varit en framgångsfaktor för många företag. Nyckeln är att koppla samman efterfrågan och marknadsföringen att kommunicera behov med målgrupperna. Lyssna på en guru inom området och få tips för din verksamhet. Dag Ericsson, Högskolan i Borås Total kontroll vid ordertillfället Få kontroll över hela kedjan, från order till levererad produkt till after market med merförsäljning redan vid ordertillfället! All data är integrerad i affärssystemet från försäljning, produktion med mera varje avdelning får full kontroll över produktionsflödet. Så ökar du din finansiella kontroll Om ni har en positiv tillväxt, ni har blivit fler anställda, ni står inför att bli uppköpta eller kan förvänta er andra radikala förändringar i er verksamhet då ska ni lyssna på den här presentationen. Du får veta vad du kan förvänta dig av ditt affärssystem. Tips om vilka nyheter du har att förvänta dig, hur du blir mest effektiv i din rapportering och vilken kontroll du kan förvänta dig att få över era ekonomiska flöden. Resan in i ett nytt affärssystem Följ en resa från ett gammalt affärssystem in i ett nytt utifrån en ekonomichefs perspektiv. Ta del av utvärderingen som gjordes och den kravbild som framställdes. Mikael Arkevret, Hydroscand Lageroptimering för framtiden Ålö har gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI. Målsättningen är att uppnå bättre materialtillgänglighet, lägre kapitalbindning och att förenkla planeringen för Ålös leverantörer. Niklas Åström, Ålö AB Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar med hjälp av TPS och ERP. Det finns många likheter mellan lyckade ERP implementeringar och Toyotas syn på hur deras produktionssystem kan anpassas och användas inom de flesta typer av verksamheter. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas få en långsiktig resultatförbättring i samband med införande av nya system och/eller processer? Peter Lindqvist, Cardo GLOBAL UTMANING Ett system och flera kunder Känner du igen dig? Ni har flera globala kunder som vill möta ett företag och inte flera olika system. Ni konkurrerar på en världsmarknad där du nästa dag kan bli utkonkurrerad av någon i Kina. Lyssna till hur ditt processkunnande, din snabbhet och din förmåga till anpassning blir din styrka.

5 FÖRMIDDAGSKAFFE DAGEN DELAS UPP I FÖLJANDE SPÅR I RESPEKTIVE KONFERENSSALAR PLANERING & BUDGETERING Så får du rätt data i rätt tid När Utvärdera ditt företag om står outsourcing inför ekonomiska rätt för utmaningar er verksamhet blir kontrollen Lösningar för en prispressad bransch är DISTRIBUTIONSEFFEKTIVISERING över Genom ekonomiska praktiska flöden kundexempel avgörande. får med små marginaler På du dina kunskap axlar om vilar vilka ett olika krav på modeller I framtiden kommer distributionsbranschen att stå ekonomisk finns det för övervakning Applikations över outsourcing och vilka verksamheten. fördelar och Färre risker det utökad värdekedja med tillhörande logistik, ökade den inför ännu fler utmaningar, så som globalisering, operativa resurser finns med gör detta. effektiviteten Du får tips i systemen om hur kundkrav och lägre marginaler. Företagets overheadkostnader behöver minskas och ledtider inom allt du går viktigare. tillväga I och den hur här ett presentationen business case får tas du fram. veta hur Martin du kan Rosendahl, optimera EquaTerra planering och budgetering med försörjningskedjan förbättras. Lyssna till hur ett hjälp av att få ut mätbara affärsvärden i rätt tid. företag lyckats öka sina marginaler genom förbättrad lageroptimering där antalet felaktiga order och leveranser minskat. Förvandla fasta kostnader till rörliga I dagens ekonomiska situation behöver företag minska de fasta kostnaderna. Lyssna till exempel där rörliga kostnader möjliggjort utveckling. E-handelns krav på logistiklösningarna Den växande E-handeln ställer nya krav på lager och distributionslösningar där konsumenten ständigt är i fokus. Lyssna till hur du uppnår framtidens servicenivåer samt vilka generella anpassningar i affärssystemen som är nödvändiga för att uppnå dessa. Carl Lumsden, Tretti.se Trender i den globala fordonsindustrin Vi hör dagligen rapporter om företag i nöd. Speciellt hårt drabbade är underleverantörer inom fordonsindustrin. Vad är det som händer och hur ser beredskapen ut för att vända underläge till framgång? Här får du en högaktuell branschöversikt och kunskap om kritiska framgångsfaktorer. Sven Åke Berglie, Fordonskomponentgruppen UPPKÖPTA När produktionen är densamma men kulturen en annan Företag konsolideras, blir uppköpta, ledningsgrupper flyttas över landsgränser. Kvar blir en mängd data och en rad olika processer som ska processas, utvärderas och mappas in i en ny företagskultur. Nya system ska sammanlänkas, produktion och data ska ändras eller flyttas och nya användare ska informeras. Lyssna till ett företag som befinner sig där just nu. Kostnadsbesparingar med bibehållen tillväxt Lyssna till hur du kan balansera besparingarna inom de områden där de kan göra mest nytta och samtidigt skapa utrymme för tillväxt inom andra områden. För detta krävs verktyg som säkerställer effekten på sista raden. Få tips om hur ni kan kapa kostnader och ändå växa. Pehr Ambuhm, Ernst & Young KOSTNADSFOKUS Hyra eller köpa? Idag finns flera olika finansieringsalternativ du kan både abonnera på en lösning och köpa licenser. Hur ser alternativen ut och vad lämpar sig för just din verksamhet? LAGEROPTIMERING Rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt Handelsbranschen befinner sig i snabb expansion och samtidigt i en fas av snabba omstruktureringar. Säljkanaler, orderhantering, lager och andra funktioner måste integreras för att försäkra sig om att ha rätt information vid rätt tid. Det behövs en lösning som kan hjälpa till att integrera affärsverksamheten och samtidigt tillhandahålla de verktyg som krävs för expansion. Lyssna på hur ett företag löst denna utmaning. Så lyckas du med ditt förbättringsarbete Grunden för att lyckas med förbättringsarbete går bortom förbättringsverktyg som TPM, Kaizen och 6 Sigma. Det måste finnas en kontinuerlig efterfrågan efter utveckling i alla led i verksamheten. Processerna måste alltid mätas och data utvärderas var är vi idag och vart ska vi imorgon. Lyssna på 15 års erfarenhet från en hårt konkurrensutsatt bransch. Pär Sundberg, Volvo Car Corporation NYA TILLVÄXTMÅL Från traditionell tillverkare till nätburen utmanare Med en marknad som sträcker sig över landsgränser, en intensiv utveckling som kulminerade i en e-handelslösning inom B2B tog det här företaget oanade kliv framåt i sin ekonomiska utveckling. I den här presentationen får du höra hur de på rekordtid lade om sin produktions- och produkttillverkning för att möte de nya kraven.

6 Talare ERP Compact 2009 Carl Oreland, Svenskt Näringsliv Detta är vår syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden och så ska vi möta den ekonomiska utvecklingen. Mikael Arkevret, Ekonomichef, Hydroscand Andreas Bergh, Nationalekonom Ratio Andreas disputerade i nationalekonomi 2004 vid Lunds universitet, och var gästforskare vid Harvard Numera föreläsare i Lund och välfärdsforskare vi Ratio i Stockholm och aktuell med boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Norstedts, 2009) Martin Rosendahl, Equa Terra Principal Consultant på EquaTerra som är ett globalt rådgivningsföretag. Han hjälper kunder att ta fram strategier för att effektivisera och öka kostnadseffektivetet inom IT, ekonomi och HR funktionen genom outsourcing, intern transformation, Shared Services och offshoring. Näringslivets forskningsinstitut Dag Lotsander, Toyota Motor Europé Dag Lotsander har tjugo års erfarenhet av Toyota, varav tio år som försäljnings- och marknadschef i Sverige. Du kommer att få konkreta tips hur du enkelt kan överföra Toyotas hemligheter till din egen verksamhet - oavsett vad du arbetar med i enlighet med The Toyota Way. Conny Pettersson, Marbodal Conny har arbetat på Marbodal sedan 1987 med ERP utveckling för Marbodal, Stora Byggprodukter, Star Byggprodukter och Nobia Gruppen. Han är System Architect och ansvarig för Nobia Data Warehouse och 3S Strategic Steering System sedan Ålö Ålö är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar frontlastare med tillhörande redskap och marknadsför dessa på global basis idag finns Ålö representerade på mer än 30 marknader. Olav Björk, expert Tidigare verksam på KPMG och upphandlingskonsult, med lång erfarenhet av projekt där verksamhetsnyttan får styra. Carl Lumsden, Tretti.se Carl Lumsden har tidigare jobbat med distributionslösningar inom den tyska dagligvarujätten Lidl och är sedan drygt ett år tillbaka logistikchef på tretti.se. Tretti har blivit utsedd till årets e-handlare inom vitvaror tre år i rad av konsumenterna på pricerunner och tog nyligen hem utmärkelsen årets e-handel av branschföreningen Svensk Handel. Svenåke Berglie, FKG Vd för bilindustrins underleverantörer Fordonskomponentgruppen. Pär Ambuhm, Ernst & Young Executive Director within Advisory Services and is responsible for Ernst & Young s Cost Reduction Initiative. Pehr has more than 10 years of consulting experience from Ernst & Young and Capgemini working with clients on business and risk management topics. He has a controller and treasury background prior to that. Pär Sundberg, AB Volvo Senior Productivity Engineer, har varit anställd på Volvo PV sedan 1993, har jobbat som operatör, teamledare, TPM-koordinator, och de senaste 9 åren med Produktionsteknik Montering. Peter Lindqvist, CIO, Cardo Är sedan 2006 CIO i Cardokoncernen. Har tidigare arbetet i samma roll i både svenska och utländska industriföretag. Har fokuserat speciellt på kostnadseffektivisering av IT förvaltning, lean management, projekthantering, öka nyttan av affärssystem i samband med utvecklingsprojekt och globalisering av IT.

7 4 starka skäl att bli partner 1. ERP Compact är Sveriges ledande konferens om affärssystem ERP Compact går för sjunde gången och är sedan länge etablerad som Sveriges i särklass populäraste konferens om affärssystem. Hit kommer beslutsfattare, påverkare, press och leverantörer. Syftet är att samla kunskap och presumtiva kunder och därmed skapa en mötesplats som generar affärer. 2. Affärsnytta för både deltagare och leverantörer Vi utvecklar hela tiden agendan för ERP Compact. För besökare innebär det rätt information till rätt beslutsfattare. Leverantörer/partners stöds med fler möten och riktade sessioner som gör kvalificeringen mot nya affärer enklare och effektivare. 3. Vi skräddarsyr er medverkan Vill ni profilera er, få fler leads eller bådadera? Valet är ert, vi ger er möjligheterna. Berätta för oss vad ni vill uppnå med ert deltagande så sätter vi samman ett paket anpassat just för er! 4. Nöjda Partners & Nöjda Delegater Midfield Media är en professionell partner med mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser. Ett väl genomfört arrangemang ger både nöjda partners och delegater! Missa inte ERP Compact, ring mig IDAG för att höra hur NI kan medverka på bästa sätt. Med vänlig hälsning John Dellow Projektledare Tel: , 5 enkla sätt att anmäla sig Deltagaravgifter för ERP Compact 5 maj 2009 Slutanvändare: kr (exkl. moms) Leverantör: kr (exkl. moms) I priset ingår konferensdeltagande, frukost, lunch, pausförtäring och dokumentation. Fax: Tel: Fyll i och posta till: ERP Compact.se, C/O Midfield Media Gamla Brogatan 23b, Stockholm ERP Compact.se är nätverket för dig som arbetar med ekonomi- och IT-system eller är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdelning inom nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter från genomförda implementeringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt implementerat system. Hårda erfarenheter för hårda beslut!

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN strategy NYCKELTAL FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 13 april 2011 TALARE FRÅN Moderator Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet Helena Forslund Volvo Aero Catarina Bovik Atlas Copco Construction

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Nominerade till Postens Logistikpris 2004 och 2009! Ruter Dam 2010! Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics,

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

EFFEKTIV KUNDSERVICE

EFFEKTIV KUNDSERVICE inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 MODERATOR Pål Burman Fairshopping.se VÅRA TALARE Arla Ulrika Kullander Director Customer Service & Support IBM Torbjörn Hägglöf Client Executive Life

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet SecurityWorld & TechDemo är två arrangemang inom säkerhetsområdet som den 2 september kraftsamlar till årets största mötesplats för it-säkerhet. Seminariet är ett samarbete mellan som dagligen bevakar

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2011 TALARE FRÅN Jurgen Polak Andreas Skillstedt Swedwood Fredrik Dahlman Lunds universitet Jan-Eric Ståhl Din viktiga roll för produktions- och processutvecklingen

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Träffa dina framtida affärskontakter på. Dagens industris mötesplatser!

Träffa dina framtida affärskontakter på. Dagens industris mötesplatser! Träffa dina framtida affärskontakter på Dagens industris mötesplatser! 2016 Världen 28 januari, Berns Stockholm Målgrupp: Beslutsfattare på större svenska företag som påverkas av förändringarna i världsekonomin

Läs mer

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2015 PRAKTIKFALL FRÅN Stora Enso Jan Lif Head of R&D and Innovation Sandvik Ola Wilhelmsson NPPD Manager W&HT Dilip Chandrasekaran R&D Manager W&HT

Läs mer

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 MODERATOR Svensk Handel Bo Svensson PRAKTIKFALL FRÅN SCA Magnus Nilsson Höga service nivåer och träffsäkra prognoser

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 VÅRA TALARE Ordförande: Anders Bley PriceGain Praktikfall från: Handelshögskolan Göteborgs universitet

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet:

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet: inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 VÅRA TALARE Skönsmomodellen Åsa Swan Verksamhetsutvecklare & projektledare Karin Holmin Affärsområdeschef hemtjänst Grums kommun Cathrine Jensen

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

L practice! CONTROLLER 2014 BUSINESS & FINANCIAL. Nya effektiva nyckeltal & styrmedel

L practice! CONTROLLER 2014 BUSINESS & FINANCIAL. Nya effektiva nyckeltal & styrmedel BUSINESS & FINANCIAL inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅ R A TA L A R E Volvo Personbilar Sverige AB Ola Sjölander Ekonomichef Microsoft Sweden Sophie Reinius Financial Controller

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

PRAKTISK BYGGLOGISTIK

PRAKTISK BYGGLOGISTIK Bygglogistik från teori till tillämpning! PRAKTISK BYGGLOGISTIK inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2012 TALARE FRÅN Key note speaker Laing O Rourke Wales & West Stephen Robbins Speciellt

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer