I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut"

Transkript

1 I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer effektiviseras. Här nätverkar du och finner ideérna! Så breddar och utvecklar du ditt gamla affärssystem med ny funktionalitet utan dyrt byte av ERP system eller komplicerade och komplexa releaselyft. Workshops Så har vi gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI. Verksamhetsnytta och ERP Ta chansen att få konkreta tips om hur du kopplar verksamhetsnytta till ditt affärssystem. Oavsett om du vill utveckla ett befintligt eller investera i ett nytt får du lärdomar som gör dig till en bättre beställare. Följ min resa från ett gammalt affärssystem in i ett nytt utifrån mitt perspektiv och de krav jag ställt. Olav Björk, Affärssystemsexpert Så uppnår du framtidens servicenivåer genom anpassningar i affärsystemen. ADVISORY SESSION Upphandling - så väljer du affärssystem! Valet av affärssystem ska leva med er organisation under en lång tid. Kanske är detta det viktigaste beslutet du kommer att fatta. För att minska ledtider och maximera nyttan av ditt affärssystem kan du ta hjälp av en upphandlingskonsult. Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar med hjälp av TPS och ERP. Lean management - en ledarskapsfilosofi för framtiden oavsett bransch. Anmälningskod: Verksamhetsnytta Sören Janstål, Data Resarch DPU Workshopkod: Upphandling Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut Premium partner Partners Organiseras av:

2 8 skäl till varför du ska delta på ERP Compact Möt din like Summan av kunskap och erfarenheter samlade under dagen ger dig goda möjligheter till nätverkande och konkreta verktyg att ta med dig in i din verksamhet. Sätt dina behov i centrum Under dagen har du chansen att djupdyka i de ämnen som bäst hjälper dig att affärsutveckla din verksamhet. Workshops, hearings och enskild rådgivning här får du allt på en och samma dag. Fokusera på affären ERP Compacts fokus är ditt fokus att skapa smartare affärer. Under dagen får du veta hur du tar ett initiativ och genomför det. Du får veta hur du länkar samman enskilda behov inom verksamheten till den gemensamma affärsstrategin. 4 Trendspana Utvecklingen inom IT är häpnadsväckande. ERP Compact har med sin marknadsledande ställning förmågan att ge dig överblicken över utvecklingen och kunskapen att använda den Utveckla din roll I din yrkesroll ställs du inför nya utmaningar varje dag. CIO ska ha ett verksamhetsperspektiv, CFO ett IT perspektiv, CEO ett helhetsperspektiv. Försäkra dig om att du tar kontroll över de förväntningar som ställs på dig. Väg risk kontra möjlighet Minimera de risker och hantera möjligheterna i vår snabbföränderliga värld. Ge dig själv kunskapen som hjälper dig att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Lär av andra Ibland krävs det bara några ord, eller någon annans sätt att resonera, för att sätta igång din tanke-verksamhet. En tankeverksamhet som leder till vidareutveckling inom ditt företag. Ingen annanstans får du fler möjligheter att öppna dina sinnen. Fatta rätt beslut Skaffa dig kunskap som hjälper dig att rikta in dig på rätt beslutsnivå. Förstå när du ska fatta de stora besluten och när är det den lilla förändringen som ger den stora inverkan. Vem bör delta? CEO CFO CIO Affärsområdeschef Ekonomichef IT-chef Verksamhetsutvecklare Finanschef IT-strateg Logistikchef Produktionschef Inköpschef Inköpsansvarig Controller Systemchef Processägare

3 COST OBSESSION med affären och kärnverksamheten i centrum! Du som delar ansvar för kassaflödet i din organisation är idag beroende av ett stabilt och säkert IT stöd. Ett stöd som möter dagens funktionella krav. Ert affärssystem ska leverera rätt data vid rätt tidpunkt till rätt person. Er systempartner ska hjälpa er att optimera ert system så att just er verksamhet kan bli så effektiv som det går utan att för den sakens skull tumma på kvalité och kundservice. Gemensamt har ni som kommer på ERP Compact ett behov av slimmad kapitalbindning, ett stabilt kassaflöde och en säker driftslösning. Ni har alla höga krav på resultat och väl avvägda investeringar. Den här dagen är till för er som inte vet om ni ska uppgradera eller köpa nytt. Ni som behöver ett stöd i processen att få med alla användare i processen. Ni med verksamheter som utvecklas konstant och behöver veta vilka möjligheter affärssystem kan innebära i form av nya applikationer och adderade tjänster. Den här dagen är naturligtvis också till för er som ännu inte tagit klivet och införlivat ett affärssystem i er verksamhet. Under dagen får ni höra verksamheter med olika krav och optimeringsmöjligheter dela med sig av sina erfarenheter. Vi går igenom processen inför, under och efter ett affärssystem-projekt vad ska du tänka på och hur utnyttjar du på bästa sätt ditt affärssystem. Du får veta vilka möjligheter du har inom respektive system. Under en och samma dag får du tillgång till marknadens ledande leverantörer av affärssystem Du får chansen att träffa dem i mindre grupper för att få svar på just era frågor. Välkommen! Anna Näsmark, programansvarig Tel , REGISTRERING OCH FRUKOST GEMENSAM INLEDNING AV KONFERENSEN Svenskt företagande i utmanande tider Sveriges ekonomi befinner sig i kris och svenska företag utmanas varje dag. Detta är Svenskt Näringslivs syn på utvecklingen i Sverige och omvärlden. Så här anser de att vi ska möta den ekonomiska krisen. Carl Oreland, Svenskt Näringsliv Vägen ut ur krisen Det är inte första gången Sverige och världen befinner sig i kris. Vad kan vi lära av tidigare kriser och hur kan vi förvänta oss att vi klarar av denna kris? Lyssna till lärdomar som kan hjälpa oss ur dödläget. Andreas Bergh, Ratio Näringslivets forskningsinstitut Lean Management för alla Oavsett vad du arbetar med är lean som utgångspunkt och mindset är ytterst bra i alla tider, bra som dåliga. Få konkreta tips på hur du enkelt kan överföra Toyotas hemligheter till din egen verksamhet i enlighet med The Toyota Way. Dag Lotsander, Toyota

4 FÖRMIDDAGSKAFFE DAGEN DELAS UPP I FÖLJANDE SPÅR I RESPEKTIVE KONFERENSSALAR FINANS & EKONOMI Sal: 1 LAGER & DISTRIBUTION Sal: 2 TILLVERKNING Sal: 3 Under dagen ger vi dig insikter kring det senaste inom compliance, rapport-utnyttjande, budgetering och kostnadsrationalisering. Ta reda på hur du kan stödja din verksamhet på bästa sätt och få total finansiell kontroll över din verksamhet. Under dagen får du lyssna till experter som berättar om framtid, utveckling och praktiska lärdomar. Du får veta hur du effektiviserar din lagerhållning, vilka krav du ska ställa på ditt affärssystem och hur din distribution kan förbättras. The Toyota way är industrihistoria, deviserna lean production och just in time är inte längre revolutionerande utan istället vardag för de flesta. Lär av andra och lyssna till det senaste inom tillverkning. Med fokus på verksamhetsnytta Tänk verksamhetsnytta vid utvecklingen av ditt befintliga affärssystem! Lyssna till hur du gör rätt inför ett systembyte för att minimera tidsoch kostnadsspill. Olav Björk, Affärssystemsexpert Byta affärssystem eller växa med ett gammalt Berika, bredda och utveckla det gamla affärssystemet med ny funktionalitet. Utan ett dyrt byte av ERP system kan Marbodal växa i sitt gamla system utan komplicerade och komplexa releaselyft. Conny Pettersson, Marbodal Så säkerställer du en effektiv och driftsäker varulogistik Det skärpta konkurrensläget har tvingat företag att pressa sina inköpspriser, som ofta står för ca 70 % av den totala kostnaden. De återstående 30 % består till stor del av logistikkostnader. Här finns ofta stora pengar att spara för den som lyckas optimera sin varuförsörjning. I den här presentationen får du höra ett företag berätta om hur de utvecklat sin verksamhet och ökat sin lönsamhet utan att tumma på kundservice. DEMAND CHAIN När kundbehovet får styra Att låta kundbehovet styra hela försörjningskedjan har varit en framgångsfaktor för många företag. Nyckeln är att koppla samman efterfrågan och marknadsföringen att kommunicera behov med målgrupperna. Lyssna på en guru inom området och få tips för din verksamhet. Dag Ericsson, Högskolan i Borås Total kontroll vid ordertillfället Få kontroll över hela kedjan, från order till levererad produkt till after market med merförsäljning redan vid ordertillfället! All data är integrerad i affärssystemet från försäljning, produktion med mera varje avdelning får full kontroll över produktionsflödet. Så ökar du din finansiella kontroll Om ni har en positiv tillväxt, ni har blivit fler anställda, ni står inför att bli uppköpta eller kan förvänta er andra radikala förändringar i er verksamhet då ska ni lyssna på den här presentationen. Du får veta vad du kan förvänta dig av ditt affärssystem. Tips om vilka nyheter du har att förvänta dig, hur du blir mest effektiv i din rapportering och vilken kontroll du kan förvänta dig att få över era ekonomiska flöden. Resan in i ett nytt affärssystem Följ en resa från ett gammalt affärssystem in i ett nytt utifrån en ekonomichefs perspektiv. Ta del av utvärderingen som gjordes och den kravbild som framställdes. Mikael Arkevret, Hydroscand Lageroptimering för framtiden Ålö har gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI. Målsättningen är att uppnå bättre materialtillgänglighet, lägre kapitalbindning och att förenkla planeringen för Ålös leverantörer. Niklas Åström, Ålö AB Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar med hjälp av TPS och ERP. Det finns många likheter mellan lyckade ERP implementeringar och Toyotas syn på hur deras produktionssystem kan anpassas och användas inom de flesta typer av verksamheter. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas få en långsiktig resultatförbättring i samband med införande av nya system och/eller processer? Peter Lindqvist, Cardo GLOBAL UTMANING Ett system och flera kunder Känner du igen dig? Ni har flera globala kunder som vill möta ett företag och inte flera olika system. Ni konkurrerar på en världsmarknad där du nästa dag kan bli utkonkurrerad av någon i Kina. Lyssna till hur ditt processkunnande, din snabbhet och din förmåga till anpassning blir din styrka.

5 FÖRMIDDAGSKAFFE DAGEN DELAS UPP I FÖLJANDE SPÅR I RESPEKTIVE KONFERENSSALAR PLANERING & BUDGETERING Så får du rätt data i rätt tid När Utvärdera ditt företag om står outsourcing inför ekonomiska rätt för utmaningar er verksamhet blir kontrollen Lösningar för en prispressad bransch är DISTRIBUTIONSEFFEKTIVISERING över Genom ekonomiska praktiska flöden kundexempel avgörande. får med små marginaler På du dina kunskap axlar om vilar vilka ett olika krav på modeller I framtiden kommer distributionsbranschen att stå ekonomisk finns det för övervakning Applikations över outsourcing och vilka verksamheten. fördelar och Färre risker det utökad värdekedja med tillhörande logistik, ökade den inför ännu fler utmaningar, så som globalisering, operativa resurser finns med gör detta. effektiviteten Du får tips i systemen om hur kundkrav och lägre marginaler. Företagets overheadkostnader behöver minskas och ledtider inom allt du går viktigare. tillväga I och den hur här ett presentationen business case får tas du fram. veta hur Martin du kan Rosendahl, optimera EquaTerra planering och budgetering med försörjningskedjan förbättras. Lyssna till hur ett hjälp av att få ut mätbara affärsvärden i rätt tid. företag lyckats öka sina marginaler genom förbättrad lageroptimering där antalet felaktiga order och leveranser minskat. Förvandla fasta kostnader till rörliga I dagens ekonomiska situation behöver företag minska de fasta kostnaderna. Lyssna till exempel där rörliga kostnader möjliggjort utveckling. E-handelns krav på logistiklösningarna Den växande E-handeln ställer nya krav på lager och distributionslösningar där konsumenten ständigt är i fokus. Lyssna till hur du uppnår framtidens servicenivåer samt vilka generella anpassningar i affärssystemen som är nödvändiga för att uppnå dessa. Carl Lumsden, Tretti.se Trender i den globala fordonsindustrin Vi hör dagligen rapporter om företag i nöd. Speciellt hårt drabbade är underleverantörer inom fordonsindustrin. Vad är det som händer och hur ser beredskapen ut för att vända underläge till framgång? Här får du en högaktuell branschöversikt och kunskap om kritiska framgångsfaktorer. Sven Åke Berglie, Fordonskomponentgruppen UPPKÖPTA När produktionen är densamma men kulturen en annan Företag konsolideras, blir uppköpta, ledningsgrupper flyttas över landsgränser. Kvar blir en mängd data och en rad olika processer som ska processas, utvärderas och mappas in i en ny företagskultur. Nya system ska sammanlänkas, produktion och data ska ändras eller flyttas och nya användare ska informeras. Lyssna till ett företag som befinner sig där just nu. Kostnadsbesparingar med bibehållen tillväxt Lyssna till hur du kan balansera besparingarna inom de områden där de kan göra mest nytta och samtidigt skapa utrymme för tillväxt inom andra områden. För detta krävs verktyg som säkerställer effekten på sista raden. Få tips om hur ni kan kapa kostnader och ändå växa. Pehr Ambuhm, Ernst & Young KOSTNADSFOKUS Hyra eller köpa? Idag finns flera olika finansieringsalternativ du kan både abonnera på en lösning och köpa licenser. Hur ser alternativen ut och vad lämpar sig för just din verksamhet? LAGEROPTIMERING Rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt Handelsbranschen befinner sig i snabb expansion och samtidigt i en fas av snabba omstruktureringar. Säljkanaler, orderhantering, lager och andra funktioner måste integreras för att försäkra sig om att ha rätt information vid rätt tid. Det behövs en lösning som kan hjälpa till att integrera affärsverksamheten och samtidigt tillhandahålla de verktyg som krävs för expansion. Lyssna på hur ett företag löst denna utmaning. Så lyckas du med ditt förbättringsarbete Grunden för att lyckas med förbättringsarbete går bortom förbättringsverktyg som TPM, Kaizen och 6 Sigma. Det måste finnas en kontinuerlig efterfrågan efter utveckling i alla led i verksamheten. Processerna måste alltid mätas och data utvärderas var är vi idag och vart ska vi imorgon. Lyssna på 15 års erfarenhet från en hårt konkurrensutsatt bransch. Pär Sundberg, Volvo Car Corporation NYA TILLVÄXTMÅL Från traditionell tillverkare till nätburen utmanare Med en marknad som sträcker sig över landsgränser, en intensiv utveckling som kulminerade i en e-handelslösning inom B2B tog det här företaget oanade kliv framåt i sin ekonomiska utveckling. I den här presentationen får du höra hur de på rekordtid lade om sin produktions- och produkttillverkning för att möte de nya kraven.

6 Talare ERP Compact 2009 Carl Oreland, Svenskt Näringsliv Detta är vår syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden och så ska vi möta den ekonomiska utvecklingen. Mikael Arkevret, Ekonomichef, Hydroscand Andreas Bergh, Nationalekonom Ratio Andreas disputerade i nationalekonomi 2004 vid Lunds universitet, och var gästforskare vid Harvard Numera föreläsare i Lund och välfärdsforskare vi Ratio i Stockholm och aktuell med boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Norstedts, 2009) Martin Rosendahl, Equa Terra Principal Consultant på EquaTerra som är ett globalt rådgivningsföretag. Han hjälper kunder att ta fram strategier för att effektivisera och öka kostnadseffektivetet inom IT, ekonomi och HR funktionen genom outsourcing, intern transformation, Shared Services och offshoring. Näringslivets forskningsinstitut Dag Lotsander, Toyota Motor Europé Dag Lotsander har tjugo års erfarenhet av Toyota, varav tio år som försäljnings- och marknadschef i Sverige. Du kommer att få konkreta tips hur du enkelt kan överföra Toyotas hemligheter till din egen verksamhet - oavsett vad du arbetar med i enlighet med The Toyota Way. Conny Pettersson, Marbodal Conny har arbetat på Marbodal sedan 1987 med ERP utveckling för Marbodal, Stora Byggprodukter, Star Byggprodukter och Nobia Gruppen. Han är System Architect och ansvarig för Nobia Data Warehouse och 3S Strategic Steering System sedan Ålö Ålö är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar frontlastare med tillhörande redskap och marknadsför dessa på global basis idag finns Ålö representerade på mer än 30 marknader. Olav Björk, expert Tidigare verksam på KPMG och upphandlingskonsult, med lång erfarenhet av projekt där verksamhetsnyttan får styra. Carl Lumsden, Tretti.se Carl Lumsden har tidigare jobbat med distributionslösningar inom den tyska dagligvarujätten Lidl och är sedan drygt ett år tillbaka logistikchef på tretti.se. Tretti har blivit utsedd till årets e-handlare inom vitvaror tre år i rad av konsumenterna på pricerunner och tog nyligen hem utmärkelsen årets e-handel av branschföreningen Svensk Handel. Svenåke Berglie, FKG Vd för bilindustrins underleverantörer Fordonskomponentgruppen. Pär Ambuhm, Ernst & Young Executive Director within Advisory Services and is responsible for Ernst & Young s Cost Reduction Initiative. Pehr has more than 10 years of consulting experience from Ernst & Young and Capgemini working with clients on business and risk management topics. He has a controller and treasury background prior to that. Pär Sundberg, AB Volvo Senior Productivity Engineer, har varit anställd på Volvo PV sedan 1993, har jobbat som operatör, teamledare, TPM-koordinator, och de senaste 9 åren med Produktionsteknik Montering. Peter Lindqvist, CIO, Cardo Är sedan 2006 CIO i Cardokoncernen. Har tidigare arbetet i samma roll i både svenska och utländska industriföretag. Har fokuserat speciellt på kostnadseffektivisering av IT förvaltning, lean management, projekthantering, öka nyttan av affärssystem i samband med utvecklingsprojekt och globalisering av IT.

7 4 starka skäl att bli partner 1. ERP Compact är Sveriges ledande konferens om affärssystem ERP Compact går för sjunde gången och är sedan länge etablerad som Sveriges i särklass populäraste konferens om affärssystem. Hit kommer beslutsfattare, påverkare, press och leverantörer. Syftet är att samla kunskap och presumtiva kunder och därmed skapa en mötesplats som generar affärer. 2. Affärsnytta för både deltagare och leverantörer Vi utvecklar hela tiden agendan för ERP Compact. För besökare innebär det rätt information till rätt beslutsfattare. Leverantörer/partners stöds med fler möten och riktade sessioner som gör kvalificeringen mot nya affärer enklare och effektivare. 3. Vi skräddarsyr er medverkan Vill ni profilera er, få fler leads eller bådadera? Valet är ert, vi ger er möjligheterna. Berätta för oss vad ni vill uppnå med ert deltagande så sätter vi samman ett paket anpassat just för er! 4. Nöjda Partners & Nöjda Delegater Midfield Media är en professionell partner med mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser. Ett väl genomfört arrangemang ger både nöjda partners och delegater! Missa inte ERP Compact, ring mig IDAG för att höra hur NI kan medverka på bästa sätt. Med vänlig hälsning John Dellow Projektledare Tel: , 5 enkla sätt att anmäla sig Deltagaravgifter för ERP Compact 5 maj 2009 Slutanvändare: kr (exkl. moms) Leverantör: kr (exkl. moms) I priset ingår konferensdeltagande, frukost, lunch, pausförtäring och dokumentation. Fax: Tel: Fyll i och posta till: ERP Compact.se, C/O Midfield Media Gamla Brogatan 23b, Stockholm ERP Compact.se är nätverket för dig som arbetar med ekonomi- och IT-system eller är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdelning inom nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter från genomförda implementeringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt implementerat system. Hårda erfarenheter för hårda beslut!

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU!

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER 4TIPS Marknaden avregleras Apoteket

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00 Multikanalstrategidagen 2014 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Så vårdar du och integrerar dina digitala och analoga marknadskanaler för en maximal kundupplevelse och optimerad försäljning

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Välkommen till Årets konferens om elektronisk fakturahantering

Välkommen till Årets konferens om elektronisk fakturahantering Välkommen till Årets konferens om elektronisk fakturahantering ~ 21 maj - Marriott Courtyard Stockholm ~ Nästa nivå för fakturahantering - E-faktura - Inköp & beställningar - Avtal och kontrakt Nästa nivå

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer