Kungl. Bostadsstyrelsen Byråchefen Strokirks samling SE/RA/ /FII Riksarkivet. Bilaga. Bostadsstyrelsen Evert Strokirks samling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungl. Bostadsstyrelsen Byråchefen Strokirks samling SE/RA/420019.03/FII Riksarkivet. Bilaga. Bostadsstyrelsen Evert Strokirks samling"

Transkript

1 Kungl. Bostadsstyrelsen Byråchefen Strokirks samling SE/RA/ /FII Riksarkivet Bilaga Bostadsstyrelsen Evert Strokirks samling Kodnyckel till byråchefen Strokirks samling A. Aktuella arbetsuppgifter, Ta 45 Aktuella byggnadskostnader 10 Aktuella materialfrågor, allmänt 2e Akustik 113 Allmänt, byggstandardiseringen 5a AMA Amerikaresan Anställningar 9 Anvisningar, byggnadsstyrelsen 19 Arbetsbeskrivning, Träkommittén 8b Arbetstidsrationalisering, volymtid 131 Arkitektsektionen, KTH, avd.råd 56 Asbestcementprodukter 2p Asfaltisolering 2z Avdelningsråd, KTH 56 B. BABS 19 Balkonger 139 Barnsjukhuset, Örebro 117 Bergfästet, Göteborg 144 Beslagsstandard, byggstandardiseringen 5b Betongdelegerades klassindelning 26a Betongdelegerade, statens betongkommitté 26b Betongelement 63 Betongelementkontrollrådet 26c Betongformar 142 Betongkontroll 35 Betongkongress, Köpenhamn a Betongplattor (meddelande nr 4) 109 Betongvaror 2q Biblioteket 108 Boligdirektoratet, Oslo 110 Bostadsforskning 25 Bostadskonferens, nordisk, Nyköping Bostadspolitisk konferens 8/ Bostadsstyrelsens officiella skrivelser 121 Bostadsstyrelsens organisation 42

2 Bostadsstyrelsens sammanträden 121a Bostadsutredning, SJ Brandskydd 2g Brandskyddskurs 23b Bränsleutredningen ByggAMA Bygganvisningskommittén 19 Byggeforskningsinstitut, Danska 44 Byggelement, tävling 76 Byggeugen 57, Köpenhamn 44a Byggforskning, statens nämnd 6(d) Byggforskningsutredningen Byggforskningens organisation (1959) 15 Byggförbundets informationskurs 49 Bygghandbok 13 Byggkostnader, aktuella 10 Byggkostnadskommittén, Trestadsutredningen 118 Byggluncher 117 Byggmekanisering 22 Byggmekanisering a Byggmetoder (byggsystem) 112 Byggmästaren 78 Byggnadsberedningen Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Köpenhamn) I Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Stockholm) II Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Oslo) III Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Helsingfors) IV Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Köpenhamn) V Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Stockholm) VI Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Helsingfors) VII Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Oslo) VIII Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Köpenhamn) IX Byggnadsforskningsmöte, nordiskt (Stockholm) X Byggnadsfrågor, samarbetskommittén 8a Byggnadsföreningen, Stockholm 61 Byggnadsstadgan 142 Byggnadshandboken 13 Byggnadsinstitutet 17 Byggnadskommittén 1947 (institutet) 59 Byggnadskommitténs remissvar 59a Byggnadskostnader, aktuella 10 Byggnadskostnadsindex 70 Byggnadsordningar 31 Byggnadsstyrelsens tekniska anvisningar 19 Byggnadstillstånd, omorganisation 60 Byggnadstillstånd, organisation 1 Byggrotary 76 Byggskador 45 Byggstandardiseringen, allmänt 5a Byggstandardiseringen, beslagsstandard 5b Byggstandardiseringen, tegelmåttsstandard 5d Byggtekniska utskottet 6g Byggtjänst 57

3 Byggvärmeutskottet 6e Byråns träundersökningar 40 C. Canada 33 C.I.B. Rotterdamkongressen D. Danska Byggeforskningsinstitutet 44 Decentraliseringen 65 Dokumentationsfrågor 80 Dresdenkongressen Driftkostnaderna 95 E. ECE, CIB, OEEC (EPA 105a + 150) 105 Egnahemsbyggandets kostnader 10 Egnahemsbyggandets ekonomi 10 Egnahemsbyggare (betr. planerat meddelande) 47 Egnahemskonferenser 37 Egnahemskurs 152 Elementbyggeri 63 Elementhus (se även 25) 35 Engineering newsletter 135 E.P.A. 150 Eternit 2p Experimenthuskvoten 73 Experimenthusgruppen, Byggforskningen 6h F. Fasadmaterial 103 Felredovisningen 59 Fibercement 2p Filmverksamhet 148 Finansdepartementet 132 Finlandsresan Finlands Tekniska Forskningsanstalt 83 Folieisolering 2y Folkhälsoinstitutet 43 Formbyggen 142 Forskningsråd, Norges Tekniska 110 Frankrikeresan Fukt- och frostskador på ytterväggar 93 Färger 60 Fönster 11 Förenklad bostadslångivning 71 Föredrag och uppsatser 51 Förvaltningsutskottet 6f G. Genèveresan I, juli 1950, ECE Timber Committée 104 Genèveresan II, nov 1950, ECE Housing-Sub Committé 105 Gipsplattor 2s Glidformar 99

4 Golvgruppen 6k Grundläggningsmetoder 153 Göteborgsbyggen 81 Göteborgskonferensen Göteborgsmässan H. Hafniahuset 89 Halm 2r Halmstad, kv. Makrillen 69 HKB 34 Hollandskongressen, Rotterdam 13 HSB 151 Husbyggnadstekniska kommittén 67 Hustaxekommittén 18 Hustypsgruppen 6i Hyresrådet 20 Högre kurs i husbyggnadsteknik 43 I. IK:s materialrapporter 32 Index 70 Informationskurs, byggförbundet 49 Informationsutskottet 6j Informationsverksamhet 87 Ingenjörsvetenskapsakademien 111 Inredningar 65 Insektsbekämpning 2h Inselbric 32 Institutet för folkhälsan 43 Institutkommittén år Institutkommitténs remissvar 59a Interna meddelanden 38 J. Järn 2a K. Kanada 33 Kinne-Kleva-utredningen 15 Koloxidfrågan 100 Konferenser i bostadspolitik 55 Konferens, trähus 28 Konstruktionsritningar, normer 48 Kontrollfrågor 133 Kontrollrådet för betongelement 26c Korkprodukter 2å Kostnader, aktuella 10 Kostnader väggar 136 Kostnadsprovhusen 118 Kostnadsindex 70 Kreditgarantisystemet 134 Krångelbestämmelser 41 Kungl. Tekniska Högskolan 56

5 Kuriosa 122 Kurs i husbyggnadsteknik 43 Kurskonferenser 152 Källarlösa hus 107 Köpenhamn Byggeugen -57" 44a L. Laffaille 91a Lamellparkett 2u Lantmannabyggnader, Forskningsanstalten 46 Linerohuset Litteratur, bostadsstyrelsen 108 Ljudisolering 113 Londonkongressen Lånebyrån 27 Lånetillägg S värmeekonomiskt 69a Lånetillägg S fasadmaterial 69b Lånetillägg S balkonger 69c Långviksmon 155 Länsbostadsnämnderna 64 Lättbetong 2i Lättbetongsymposium Löner byrån 11 M. Maskinfrågan 22a Maskinlånefonden 149 Materialaccis (hemlig) 46 Materialfrågor, allmänt 2e Materiallicenser, organisation 12 Materialrapport från IK 32 Mathson-Hus 86 Meddelande för egnahemsbyggare 47 Meddelande, interna 38 Meddelande nr 4 (betongplattor) 109 Meddelande, värmetekniskt 39 Mineralull 2o Modulutredningen 5c Mo och Domsjö utredning 138 Montagebyggeri 63 Montaget, Åkersberga 29 Målning 60 Mässan, Göteborg 141 N. Natursten 2t Nomenklaturfrågor 146 Nordbetong 155 Nordisk administrativ bostadskonferens i Nyköping Nordisk Byggnadsdag 53 Nordisk Byggnadsdag, Oslo Nordisk Byggnadsdag, utställningskommitté 53a Nordiska putskommittén 6a Nordiska småhuskommittén 143

6 Nordiska trähuskommittén 143 Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Köpenhamn I Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Stockholm II Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Oslo III Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Helsingfors IV Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Köpenhamn V Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Stockholm VI Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Helsingfors VII Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Oslo VIII Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Köpenhamn 98IX Nordiskt Byggnadsforskningsmöte i Stockholm 98X Norges Husbank 110 Norges Tekniska forskningsråd 110 Normalskyddsrumsutredningen 1955, Nordiska putskommittén 58b Normer för konstruktionsritningar 48 Norska husbyggen, Seelvaag 74 Nämnden för byggnadsforskning 145 O. Officiella skrivelser bostadsstyrelsen 121 Omorganisation av byggnadstillstånden 60 Organisation Organisation av byggnadstillstånden 1 Organisation bostadsstyrelsen 42 Organisation materiallicenser 12 Oslo, byggnadsforskningsmötet 98III P. Pariskonferensen Parisresan, januari Parkettlamellgolv 2u Personalfrågor 9 Perstorpsprodukter 2ö Petitaarbetet 1959/60 4 Plana tak 66 Planerat meddelande för egnahemsbyggare 47 Planeringsbyrån, bostadsstyrelsen 145 Planeringsutskottet 6i Plastprodukter 2ö Plywood 2k Prefabgruppen, Statens betongkommitté 26c Produktionsteknik 116 Produktionsråd 134 Produktionsutskottet SNB 6d Produktivitetskommittén 105a o. 150 Provhuset 72 Provhuskvoten 73 Puts för betong (betongformar) 142 Putsgruppen 6a Putsutskottet, SNB, a R. Remisser, st.blb. och bostadsstyrelsen 54

7 Remissvar, byggnadskommittén 59a Rilem, Göteborg Rostaområdet, Örebro 27 Rotterdamkongressen 1959, CIB 13 Roxtunautredningen Rysslandskontakter 100 Rysslandsresan Rör 2b S. SABO 55 Samarbetskommittén för byggnadsfrågor 8a Sammanträden bostadsstyrelsen 121a Sanitetsporslin 2m Sanitetstekniska frågor 137 Seelvaag, Norska husbyggen 74 Seriehus 29 Sidiplattor 2p Silit 2i SJ bostadsutredning Skadeinventering 45 Skolbyggnadsutredningen Skorstensfrågan 96 Skrivelser, bostn S officiella 121 Skumplast 2ö Skyddsrum 58 Skyddsrumsfrågor 3 Skyddsrumsutredningen a Skyddsrumsutredningen, normal b Småhuskommittén nordiska 143 Småhusvärmegruppen 6e Sovjetresan Spisar 2n Standardiseringen, bygg-, allmänt 5a Standardiseringen, bygg-, beslagsstandard 5b Standardtrappor 2l Statens nämnd för byggnadsforskning 6 Stenhuggaren, Sundsvall 147 Stenhuskonferens 68 Stockholms byggnadsförening 61 Stramit 2r Studieresor 119 Stål 2a Stångåstaden 49 Surtekatastrofen 115 Svenska Teknologföreningen 23 SVR 7 Sågspånsbetong 2v T. Tak, plana 66 Takstolar 85 Tegel 2f Tegelformat 5d

8 Tegelkommittén Tekniska byrån 12 Teknologföreningen 23 Tidningsklipp 14 o. 52 Torvisolering 2ä Trappor 38 Trekronorsbidraget 50 Trestadsutredningen 118 Tretong 2v Träavfall 2x Träbjälklag 79 Träcement, Tretong 2v Träfiberplattor 2k Träförbindningar 2cI Trähuskommittén, nordiska 143 Trähuskonferens 28 Träinsekter 2h Träkommittén, arbetsbeskrivning 8b Träkommittén, SfB 8b Träkonstruktioner, typhus 94 Trätakstolar 85 Träullsplattor 2j Träundersökningar, byråns 40 T-virkesföreningen 8b Typhus, träkonstruktioner 94 Tysklandsresan, maj Tävling om byggelement 76 U. Underhållskostnader 95 Uppfinningar, diverse 30 Upplysningsverksamhet 87 Uppsatser och föredrag 51 Utlandsbesök S utlandsresor 90 Utredningsbyrån 128 Utredningsverksamhetens organisation, förslag Utställningskommitté, Nordisk byggnadsdag 53a V. Wallboard 2k Vindsinredningar 124 Vinterarbeten 106 Vinterbyggnadsstudierna W.M.B. 50 Väg- och vattenbyggnadskonst 23a Väggar, kostnader 136 Värmesystem 24 Värmeteknik 39 Värmeanläggningar, värmepannor m.m. 54 Värmebesparingsteknik (kurs) 23c Värmeekonomiskt lånetillägg 69a Värme- och sanitetstekniska föreningen 137 Värmeutskottet, SNB 6e

9 Å. Åkersberga, Montaget 29 Årsredogörelsen 31 Ä. Älmebyutredningen 71 Ö. Örebro, Barnsjukhuset 117 Örebro, Rostaområdet 27

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Nu kan vi bygga till rätt pris

Nu kan vi bygga till rätt pris ativ n r e t l a igt d r ä f t t us E h s j l i m Flerfa! s i r p t s a till f TRYA BOENDET, JSB AB 1 BO, HOPP & KÄRLEK, BOKLOK HOUSIN AB 4 våningar Färgalternativ 2 2 3 HEMLÄNTAN, LINDBÄCKS BYNADS AB

Läs mer

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer

Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses

Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses NORDIC INNOVATION REPORT 2012:05 APPENDIX 1 // OCTOBER 2008 Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses Harmonisering av de nordiska träbyggreglerna Delrapport 1: Trähusindustrins

Läs mer

Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler Trähusindustrins problem och byggreglernas krav

Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler Trähusindustrins problem och byggreglernas krav Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler Trähusindustrins problem och byggreglernas krav Anna Pousette, Anders Gustafsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Trätek SP Rapport 2008:45

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

.. 11. UTREDNING OCH PROGRAMMERING INOM BYGGNADSSTYRELSEN NUMMER 101 OKTOBER 1974 ERS- En inventering. 6% lp 4 MVL-

.. 11. UTREDNING OCH PROGRAMMERING INOM BYGGNADSSTYRELSEN NUMMER 101 OKTOBER 1974 ERS- En inventering. 6% lp 4 MVL- 101 9 9.. 11.., UTREDNING OCH PROGRAMMERING INOM BYGGNADSSTYRELSEN En inventering f V 'o 6% lp 4.. NUMMER 101 OKTOBER 1974 ERS- MVL- KBS-ANVISNINGAR NR DATUM ANM 1 Regler för yt- och volymberäkning mars

Läs mer

Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2.

Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2. Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9 SAMDOK - allmänt 1 Rosander, Göran, Nu börjar vi! - 1, 1977, s. 1. 2 SAMDOK-nytt. - 2, 1978, s. 8. 3 Rentzhog, Sten, SAMDOK - ett steg mot framtidens museum. - 3,

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Distribueras i KRETSLOPP Nr 4-2002. som dammbindare. Det innehåller också lim som innehåller formaldehyder. som bör undvikas i inomhusmiljön.

Distribueras i KRETSLOPP Nr 4-2002. som dammbindare. Det innehåller också lim som innehåller formaldehyder. som bör undvikas i inomhusmiljön. Distribueras i KRETSLOPP Nr 4-2002 Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. I detta nummer presenterar vi en marknadsöversikt av isolermaterial. Varis Bokalders inleder med att presentera

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Begrepp. i bygg- och fastighetssektorn. Bengt Hansson Stefan Olander Helena Evertsson

Begrepp. i bygg- och fastighetssektorn. Bengt Hansson Stefan Olander Helena Evertsson 1 070728 Begrepp i bygg- och fastighetssektorn Bengt Hansson Stefan Olander Helena Evertsson 2 Sammanfattning I bygg och fastighetsutvecklingsprocessen måste finnas en fungerande kommunikation mellan medverkande

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

En bild av Sveriges banvaktstugor

En bild av Sveriges banvaktstugor Rasmus Axelsson B A N V A K T S T U G O R En bild av Sveriges banvaktstugor Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet Högskolan på Gotland SE-621 67 Visby KURS Examensarbete i byggnadsvård 15

Läs mer

MAKTEN ÖVER RUMMET TANKAR OM DEN HÅLLBARA STADEN

MAKTEN ÖVER RUMMET TANKAR OM DEN HÅLLBARA STADEN MAKTEN ÖVER RUMMET TANKAR OM DEN HÅLLBARA STADEN MAKTEN ÖVER RUMMET TANKAR OM DEN HÅLLBARA STADEN Redaktörer Göran Graninger och Christer Knuthammar Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande 2010

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

FTI:s tidsaxel 50 år

FTI:s tidsaxel 50 år FTI:s tidsaxel 50 år 1964 FTI grundas Klippt från Jubilumsskriften där Ulf-L Andersson berättar:...och hur det nu kom sig så råkade han [Lasse Forsslund, då informationschef på Tekniska forskningsrådet]

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Byggnadsstyrelsens. Krav och råd. Arkivlokaler

Byggnadsstyrelsens. Krav och råd. Arkivlokaler Byggnadsstyrelsens Krav och råd C8 Arkivlokaler Dokumentets utgivare BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman ( män), konsult (er), etc Hans Olsson Dokumentnamn och dokumentbeteckning Krav och råd,

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012

Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012 Plan och förutsättningar Föreningens angelägenheter hanteras av styrelsen vars

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer

l(emicenlnurn Lund Aa Telen,.ín" Holmherg Sürtrych ur Viìg- och aa,ttenbyggøren n 4/7965

l(emicenlnurn Lund Aa Telen,.ín Holmherg Sürtrych ur Viìg- och aa,ttenbyggøren n 4/7965 l(emicenlnurn Lund Aa Telen,.ín" Holmherg Sürtrych ur Viìg- och aa,ttenbyggøren n 4/7965 l(ernicenlr.urrr i Lund Au Tekn dr Åke Holmberg Särtrycls ur Täg- ach aøttenbyggaren nr 4/1965 lt(ernicenlnurn i

Läs mer