Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl Rådhusets lilla sessionssal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal"

Transkript

1 Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl Rådhusets lilla sessionssal Kallade Ledamöter: Anders Johnsson (M) Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Ersättare: (för kännedom) Stefan Lamme (M) Margareta Nilsson (C) Beat Senn (ÖP) Gudrun Schyman (FI) Siv Bildtsén (MP) Ärenden 1. Val av justeringsperson. Barn- och utbildningsnämnden (barn- och utbildningschef): 2. Resultatenheter inom barn- och utbildningsnämnden (2011/19) 3. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystad kommun (2011/89) 4. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (2011/88) 5. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (2011/87) 6. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan ADRESS: Simrishamn BESÖK: Stadshuset, Stortorget TELEFON: FAX: E-POST: T:\OFFICE\KLK\KALLELSE\KSAU\ doc

2 2 (8) från Drivkraft Värend AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ystad kommun (2011/86) 7. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Bollerups lantbruksgymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Tomelilla kommun (2011/90) 8. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Bollerups lantbruksgymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Tomelilla kommun (2011/119) 9. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (2011/77) 10. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från YISAC AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (2011/75) 11. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (2011/73) 12. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Petter Jenninger/Hemmavid ITservice i Simrishamn om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Simrishamns kommun (2011/74) 13. Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (2011/76) Kommunstyrelsen (kommundirektören): 14. Ansökan om sponsorpengar - Österlens BTK (2011/131) 15. Ansökan on sponsring - Österlens Rid-

3 3 (8) klubb (2010/308) 16. Skrivelse från Anders Johnsson /M) m fl om kommunstyrelsens uppföljning av likabehandling (2011/63) 17. Skrivelse från Anders Johnsson (M) om att ge kommunens anställda rätt till tjänstledigt för att driva eget företag (2011/130) 18. Skrivelse från Leif Lexert m fl, Skillinge, om att Simrishamnbostäder AB ska sälja ut sina fastigheter Orion och Lugnet i Skillinge (2011/117) 19. Planering inför 20-års jubileum med Palanga som vänort (2011/82) 20. Kommunförbundet Skånes skrivelse om IT-samverkan mellan kommunerna i Skåne (2011/113) 21. Uppföljning internkontroll 2010 för nämnderna information (2011/107) 22. Anhållan om nämndernas överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 (2011/105) 23. Pensionsmedelsförvaltning - uppföljning gentemot etiska riktlinjer Agenta (2011/127) 24. Kommunstyrelsens budget för Motion från Gudrun Schyman (FI) m fl om inrättande av ett jämställdhetsråd och anställning av en jämställdhetsstrateg (2011/111) 26. Medborgarförslag från Margareta Arvidson om att förslagsställare av ett medborgarförslag skall få information om när verkställighet av förslaget sker (2010/131) 27. Information om arbetsgång m m avseende ungdomspolitiskt program (2010/286) 28. Ändring av fastighetsplan för fastigheten Baskemölla 3:15 (2011/71) 29. Ändring av fastighetsplan för fastigheterna Baskemölla 93:3 och 93:4

4 4 (8) (2011/84) 30. Begäran om planmedgivande för bostadsbebyggelse på fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 (2011/80) 31. Detaljplan för del av Hoby 18:17, Simrishamns kommun, Skåne Län (2011/5) 32. Detaljplan för Sandby 69:1, Simrishamns kommun, Skåne län (2011/4) 33. Detaljplan för Äsperöd 1:5, 1:6 m fl "Kiviks Musteri" (2010/106) 34. Fastighetsplan för Simrishamn, Joneberg 1 (2011/12) 35. Områdesbestämmelser för Örnahusen/Norrekås. Samhällsbyggnadsnämnden (samhällsbyggnadschefen): 36. Miljödepartementets remiss beträffande "Havsplaneringsutredningens betänkande Planering på djupet - fysisk planering i havet" (SOU 2010:91) (2010/367) 37. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - Ejlertslunds Grus & Betong (2010/320) 38. Rivning av Jonebergsskolan. Övriga ärenden: 39. Kurser och konferenser. 40. Meddelanden.

5 5 (8) Simrishamn Staffan Tellman Kommundirektör

6 6 (8) Kurser och konferenser Region Skåne Revisionssamverkan i Skåne den 14 april i Lund Försvarsmakten Samarbetsnämnden den 28 april 2011 i Revingehed. 3. Sveriges planerares Riksförbund Plandagar i Ystad den 3-5 maj 2011

7 7 (8) Meddelanden Migrationsverkets information om individbaserade insatser Skolverkets information om statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning Region Skåne Regional transportinfrastrukturplan / Kommunförbundet Skåne skrivelse regional samverkansorganisation kring En skola på vetenskaplig grund Sveriges Kommuner och Landstings rapport om samhällsbyggande för klimat Konkurrensverkets årsredovisning Länsstyrelsen: a) Förordnande enligt begravningslagen Froste Persson 2010/305. b) Meddelande om förfrågan angående rapporter rörande marina undersökningar c) Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 92 i Ravlunda socken i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Tullekille 1:1 Högestad & Christinehofs Fideikommiss AB d) Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 111 i Vitaby socken i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärnaboda 1:1 Högestad & Christinehofs Fideikommiss AB e) Beslut om invändig restaurering och nytt värmesystem i Vitaby kyrka - Kiviks församling f) Remiss angående ansökan om tävling på väg Simrishamns Motorklubb g) Meddelande angående förfrågan om påverkan på vattenregimen i rikkärr i området med avseende på nybyggnad på del av fastigheten Simris 15:24-1 Stig Larssons dödsbo h) Beslut avseende anmälan om vattenverksamhet samt biotopskyddsdispens för att restaurera våtmark på fastigheten Gladsax 34:74 Ekoll AB Verksamhetsberättelser för räddningsvärnen år 2010: a) Ö.Vemmerlövs Brandvärn 2011/125.

8 8 (8) b) Ö.Tommarps Räddningsvärn 2011/ Kallelse: a) Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd b) Österlens Kommunala Renhållnings AB Protokoll/minnesanteckningar: a) Förvaltningschefsträff b) Region Skåne, regionala tillväxtnämnden c) Kommunförbundet Skåne, beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor d) Sydöstra Skånes Samordningsförbund, , e) Leader Ystad-Österlenregionen f) Österlens Kommunala Renhållnings AB, styrelsen Handlingsprogram för äldrefrågor SPF Sumaros Simrishamn Sjöbo kommuns beslut om Trygghetens Hus 2011/ Lärarförbundets protokollsanteckning till Lokala Samverkan i skolenhet syd 15 mars Skrivelse från Bo Thorson Bromma om den kommunala sophämtningen

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer