Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal"

Transkript

1 Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kallade Ledamöter: Christer Akej (M) Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C) Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Ersättare: (för kännedom) Jarl Kemnefeldt (FP) Christer Grankvist (S) Margareta Nilsson (C) Ingela Bröndel (KD) Else-Beth Rolf (S) Ärenden 1. Val av justeringsman. Barn- och utbildningsnämnden (barn- och utbildningschef): 2. Barn- och utbildningsnämndens anhållan om medel för finansiering till handledare för att erbjuda sommarjobb inom kultursektorn. Kommunstyrelsen (kommundirektören): 3. Månadsrapport för april månad Rådgivning pension - Peter Agardh från Agenda och ekonomichefen, kl Kommunrevisionens PM angående delegationsbeslut inom personalområdet (yttrandet lämnas vid sammanträdet). 6. Översyn av kommunens organisation. 7. Utbetalning av partistöd till Sverige ADRESS: Simrishamn BESÖK: Stadshuset, Stortorget TELEFON: FAX: E-POST: T:\OFFICE\KLK\KALLELSE\KsUb\ doc

2 2 (7) Demokraterna. 8. Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samordningsförbund. 9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 10. Utseende av ombud till ägarsamråd och extra bolagsstämma med SYSAV. 11. Handlingsprogram för ökad trygghet och säkerhet i Simrishamns kommun Försäljning av Slipen i Skillinge. 13. Ansökan om bidrag till Ålfonden. 14. Möte med Tomelilla kommun, kl i Tomelilla: - Bildande av Österlenvatten. - ÖKRAB:s framtid. Samhällsbyggnadsnämnden (samhällsbyggnadschefen): 15. Detaljplan för del av Mellby 25:2 m.fl. i Kivik. 16. Detaljplan för Simrishamn, Svanen 1 i Simrishamn. 17. Detaljplan för del av Sandby 69: Skrivelse från Lions Club om flyttning av skulpturen Fiskarna vid hamnplanen i Simrishamn. 19. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.

3 3 (7) Övriga ärenden: 20. Kurser och konferenser. 21. Meddelanden. Simrishamn Staffan Tellman Kommundirektör

4 4 (7) Kurser och konferenser Sveriges Kommuner och Landsting Konferensen Äldres säkerhet Det goda livet bl.a. den 10 november i Malmö. 2. LRF Skåne Dialoag om De Hållbara Gröna Näringarna den 3 juni 2010 i Borrby. 3. Länsstyrelsen m.fl. Överläggningar om möjligheter att regionalisera mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn och ungdomar den 7 juni i Malmö.

5 5 (7) Meddelanden Sveriges Kommuner och landstings cirkulär 2010:22-25, 2010: Fiskeriverkets beslut om ekonomiskt stöd för gemensamma insatser inom ramen för europeiska fiskerifonden (hamnchefen för handläggning/åtgärd) 2010/ Länsstyrelsen: a) Beslut om förlängning av prövotiden för Kiviks Musteri AB (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) b) Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning vid kabelnedläggning mellan Kivik och Vitaby Österlens Kraft AB (kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) c) Beslut om incidentrapport om oljeskimmer i Simrishamns hamn den 14 april 2010 (hamnchefen för kännedom) d) Beslut om ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av ett bostadshus på fastigheterna Gladsax 34:69 och Gladsax 34:90 Solveig Fernlund (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) e) Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt förordnande om landskapsbildsskydd för uppställningsplats för båtar och båtutrustning på del av fastigheten Gislöv 25:8 Skillinge Båtklubb (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) f) Beslut om samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken för nedgrävning av kabel mellan Kivik och Vitaby Österlens Kraft AB (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) g) Beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att utföra genombrott för väg i stengärde på fastigheten Gärsnäs 1:16 respektive Östra Herrestad 32:4 Vattenfall Vindkraft Ab (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) h) Beslut om tillstånd inom område med förordnande om landskapsbildsskydd samt samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken för schaktning och uppförande av fyra nätstationer i samband med kabelnedläggning på sträckan S:t Olofs ställverk E.ON ES (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) i) Beslut om godkännande av slutrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet kommunalt naturreservat Skansen 2004/325. j) Meddelande med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende etablering av vindkraftverk på fastigheten Fröslöv 2:3, Ystads kommun (myndighetsnämnden för handläggning/åtgärd) 2010/148.

6 6 (7) 4. Region Skåne, regionstyrelsens beslut avseende avsiktsförklaring Simrishamnsbanan 2010/ Region Skånes årsrapport Skånetrafikens trafikförsörjningsplan Skånetrafikens förfrågan om tillköp av regional busstrafik i Skåne för trafikåret och ett år framåt Kommunförbundet Skånes skrivelse om lyft - en chans till fler jobb (personalchefen för kännedom) Vägverkets information om inrättande av den nya myndigheten Trafikverket (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsredovisning Malmö stads samrådsredogörelse för dialog-pm 2008:2 Klimatet, havsnivån och planeringen Ystad-Österlenregionens miljöförbunds verksamhetsplan Ystad-Österlenregionens meddelande med uppmaning om inventering av PCB i byggnader fastigheterna Simrishamn 2:7 m.fl. (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Vitemölle Lejeförenings yttrande till Miljödomstolen angående vindkraftsparken i Hanöbukten 2009/ Skrivelse från Claes-Erik Simonsbacka till Statsrådsberedningen om vindkraftverk (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Protokoll/minnesanteckningar: a) Direktionen i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund b) Kommunala pensionärsrådet c) Nätverket Simrishamnsbanan.com / Års- och verksamhetsberättelse för Gärsnäs Räddningsvärn och dess kamratförening för verksamhetsåret Socialförvaltningens redovisning av feriearbetare sommaren Samhällsbyggnadsnämndens beslut om intern kontrollplan / Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Skrivelser till kommunstyrelsen:

7 7 (7) a) PRO Östra-Tommarp-Gärsnäs Hjärtstartare i Allaktivitetshuset i Gärsnäs (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) b) Callin Bostads AB Anhållan om att få köpa fastighetsbestånd i kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) c) Transportstyrelsen m.fl. Allvarliga konsekvenser vid försenad hantering av trafikföreskrifter på webben (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) d) Leif Nilsson, Kivik m.fl. Vägbulor på sträckan Österhillgården Eternellgården i Kivik samt sänkning av hastigheten (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) e) Per Andersson Kostnader för blomlådor m.m. (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 14 april 2010, kl 08.00-12.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (31) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer