ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15, Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Foto: Michael Erhardsson Hällefors/Filipstad brons i U13 Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Team tjejer - brons i Stålbucklan, 2014 Örebro HU silver i U15 Länscupen 2013

2 Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör ordf. Länscupen ordf. Tävlingskommitté Regionsansvarig Ove Hillborg Carl Ivar Björklund Davor Dundic ordf. Ledamot Ledamot funktionärskommitté Kansli Kent Blomqvist Tjänsteman Hedersordförande Hedersledamöter Roger Andersson Göran Liljeson P O Larsson Inge Lars Bäck P-E Bruksner 2

3 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE TISDAG DEN 10 juni 2014 KLOCKAN SCANDIC ÖREBRO VÄSTHAGA FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd. 2 Fråga om årsmötet har blivit behörigen utlyst. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5 Val av 2 st justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet. 6 Val av 2 st rösträknare. 7 Föredragning av verksamhets - och förvaltningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse. c) Revisorernas berättelse. 8 Fastställande av balansräkning. 9 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 10 Beslut i anledning av distriktets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11 Val a) Val av distriktsordförande för tiden till nästkommande årsmöte Avgående: Mats Eriksson. 12 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år Avgående: Ove Hillborg, Carl Ivar Björklund, Mikael Andersell 13 Val av revisor för en tid av 2 år Avgående: Peter Warman 14 Val av valberedning Avgående: Hans Göran Hjälm, Anders Ceder och styrelsens reps. Björn Andersson 15 Avgifter a) årsavgifter b) anmälningsavgifter c administrationsavgifter 16 Fastställande av verksamhetsplan 17 Fastställande av inkomst och utgiftsstat 18 Av styrelsen väckta förslag 19 Från föreningar inkomna motioner 20 Meddelande 21 Årsmötets avslutning 3

4 Örebro läns Ishockeyförbunds 59:e verksamhetsår omfattar tiden 1 maj april 2014 Ordförande har ordet Den gångna säsongen går nog till historien som en etablering av vårt distrikt på elitnivå. Vi har även sett talanger som vi exporterat som nu kommit tillbaka till vårt distrikt. Satsningen från Örebro HK har gett och kommer att ger mycket resurser ut i våra andra föreningar i distriktet. Samarbetet i distriktet har tagit ytterligare ett steg i positiv bemärkelse. Vår stora utmaning är rekrytering av spelare, funktionärer, förtroendevalda och alla övriga viktiga funktioner i vår verksamhet. Det kändes som Hockeyns Dag kan utvecklas till en av våra stora rekryteringssatsningar. På nationella planet brottas Svensk hockey med det ekonomiska bakslaget från VM i Sverige. Underskottet ska jobbas tillbaka under de närmaste åren. Samtidigt kan jag känna att intresset för Tre Kronor har naggats i kanten då vi inte ges möjlighet att spela matcher med våra stora namn. Kommande säsong skulle jag vilja se ännu större samarbete i distriktet, en ökning av Idrottslyftet och mera SISU aktiviteter i våra föreningar. Vill också se att Dam och flickhockeyn får mer utrymme i vårt Distrikt. Kansliet. Det gångna året har kansliet administrerat vårt distrikt. Det har varit ett bra år med sedvanliga konferenser att sköta om. Kanslisten har även skött om uppdraget på ett mycket bra sätt. Kansliet administrerar även en del tävling åt Region väst. Kansliet har även hjälpt Västmanland med lite datautbildningar. Tävlingskommittén. Det gångna året har som vanligt flutit på med väl genomförda serier. Samarbetet med Västmanland har utökats. Man genomför som vanligt välarrangerade mötesplatser. Funktionärskommittén. Verksamheten har genomförts på ett bra sätt. Få distrikt omnämns med sådan respekt som vårt när man diskuterar domarutbildning och kvalité i Hockeysverige. Här behövs dock nyrekrytering för att vidmakthålla vår ställning. Utbildningar har hållits i samarbete med Västmanland. 4

5 Utveckling. Det har genomförts ett antal utbildningar vilket höjer nivån i distriktet. Under hösten 2013 utbildades ca 100 tränare i kurser på olika nivåer. Vi genomförde även en TR2 i distriktet på våren Gruppen Så mycket Bättre har jobbat ihop några höjdaraktiviteter med Örebro HK. Det var en inspirationstrippel som lockade över 100 deltagare vid 3 olika tillfällen. Man ordnade också Hockeyns dag i Distriktet där samtliga ishallar/föreningar öppnade upp sina hallar för allmänheten en lördag. SHL spelare från ÖHK deltog på varje ställe. Det var verkligen en superaktivitet för hela distriktet. Den gruppen svarar för alla delar i utvecklingsarbetet. Den kommer att bli mycket viktig i distriktets arbete för bl.a. Ledarutbildningar, Spelarutveckling, Distriktslagens verksamhet, Tränarlegitimationer, Föreningsutveckling och många mer uppdrag. Gruppen består av ca 10 deltagare. Länscupen. Har återigen visat vilken stor turnering vi har. Intresset och arrangemanget är på absoluta topp. Denna cup sätter oss på kartan. Länscupkommittén gjorde en mycket lyckad konferensresa med arrangerande föreningar i samarbete med SISU i år igen. Styrelse Styrelsen har genomfört ett bra år med bl.a. ett kvalitetssäkringsarbete kring distriktets verksamhet. Det har genomförts en distriktskonferens i Ånnaboda som kommer att leda till bättre samarbete i distriktet. Där deltog även föreningarnas utbildningsledare för att gemensamt söka nya Idrottslyftpengar. SISU/Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarna och Idrottslyftet är våra i särklass största samarbetspartner i distriktet. Dom ser till att föreningarna får resurser att genomföra nödvändiga utbildningar/aktiviteter. Här hade vi en Distriktkonferens i januari där vi fokuserade på ansökningar inför 2014/2015. Vi hoppas det ger ett resultat i mer aktiviteter. Hockeykonsulenten. Vi har förmånen att disponera troligen den absolut bästa konsulenten i Hockeysverige. Han är lika engagerad i alla föreningar såväl distriktet. Under 2014/2015 kommer HK att lägga mer tid i föreningarna. I vårt minne. Under den gångna säsongen har två personer som gjort fina insatser på Distriktsnivå lämnat oss. Det är Roland Edlund som arbetat med valberedningen och Lars-Åke Gyllander som arbetat med funktionärskommittén. Vi minns dom för deras fina insatser. Sammanfattning Med ovannämnda händelser och personer vill jag framföra ett varmt tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhet under det gångna året Ett särskilt tack till våra föreningar och dess ideellt arbetande människor. Det är med mycket stor glädje och spänning jag ser fram emot att följa arbetet i vårt distrikt under kommande säsong. Mats Eriksson Ordförande 5

6 Utmärkelser, 2013 FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM Idrottsförbund utdelat till: från Örebro läns Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund MEDALJ I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTDIPLOM från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund 6

7 Örebro läns Ishockeyförbund STYRELSENS ORGANISATION Ordförande: Mats Eriksson Gusselby Vice ordförande: Björn Andersson Hällefors Sekreterare: Claes E Hallqvist Örebro Kassör: Mikael Andersell Örebro Övriga ledamöter: Davor Dundic Örebro Carl Ivar Björklund Östansjö Ove Hillborg Hallsberg Tjänsteman: Kent Blomqvist Lindesberg Verkställande utskott: Mats Eriksson Gusselby Claes E Hallqvist Örebro Mikael Andersell Örebro Disciplinkommitté: Claes E Hallqvist Örebro Ove Hillborg Hallsberg Björn Andersson Hällefors Göran Hermansson Örebro Hedersordförande: Roger Andersson Örebro Hedersledamöter: Per Olof Larsson Örebro Göran Liljeson Örebro Inge Lars Bäck Lindesberg Per Erik Bruksner Arboga Revisorer: Sverker Dolk Örebro Peter Warman Örebro Valberedning: ordf. Hans Göran Hjälm Örebro Anders Ceder Storå Örebro läns Idrottsförbunds och SISU:s årsmöte: Mats Eriksson Gusselby 7

8 RÖSTLÄNGD VID ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2014 FÖRENING NR LICENSER TOTALT RÖSTER M K Fellingsbro/Frövi IK Guldsmedshytte SK HC Örnen Hällefors IK IFK Hallsberg Hockey Kumla HC Black Bulls Lindlövens IF Nora Hockey Vretstorps IF Örebro Hockey Örebro Hockey Ungdom Summa antal licenser LICENSUTVECKLING TOTALT hela distriktet ANTAL /97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Röstlängden baserat på antal Spelarkort per den 1/3,

9 RÖSTLÄNGD VID DISTRIKTSÅRSMÖTET, säsongen 2013/14 Röstlängd för distriktsmöte upprättas av förbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till förbundet ansluten förening som till förbundet erlagt årsavgift för sist förflutna verksamhetsår. Föreningar som har förfallna skulder den 31/1 äger ej rätt att rösta Röstberättigad förening äger en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilläggsröster enligt följande skala: 0-49 licensierade spelare ingen tilläggsröst licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster licensierade spelare fyra tilläggsröster licensierade spelare fem tilläggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tilläggsröster 400 eller flera licensierade spelare åtta tilläggsröster Förenings röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det uppropet godkända sammanlagda röstantalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening ned till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att företrädas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i föreningen. Ombud skall medföra fullmakt från den förening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin förenings rösträtt Ombud får företräda endast en förening. 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN säsongen Tävlingskommitténs sammansättning Claes E Hallqvist Ordförande Björn Andersson ledamot Henry Nordlund ledamot Göran Hermansson ledamot Kent Blomqvist adjungerad Kort tillbakablick Tävlingskommittén har under den gångna säsongen haft regelbundna möten fördelade jämt under året där man behandlat allehanda tävlingsfrågor knutna till distriktets tävlingsverksamhet Kommittén har också arrangerat konferenser för föreningarnas tävlingsansvariga för att gemensamt arbeta fram bättre lösningar i fråga om serieupplägg förbättra kommunikationen mellan lag-förening-förbund mm. En av dessa konferenser innehöll också stort mått av utbildning i tävlingsfrågor och hölls som tvådagarskonferens i anslutning till kryssning till Åland. Denna konferens genomfördes för tionde året och som vanligt numera, tillsammans med föreningar från Västmanland. 10

11 Tävlingsverksamheten Många mycket goda prestationer har gjorts från de flesta föreningarna sett ur var och ens förutsättning. Precis som tidigare har div. 2 organiserats av Region Väst. Örebro läns Ishockeyförbund har administrerat den ena av de två grupperna, div. 2 Västra B. Div. 3 är en ren distriktsserie och den har spelats, liksom de föregående åren, tillsammans med Västmanland. För andra året har gemensamt play-off med Värmland varit. Det har inneburit att ettan och tvåan i resp. serie mött varandra för att kunna utse de två bästa lagen till kvalserien till div. 2. Sportsligt har flera av distriktets lag gjort mycket bra ifrån sig, speciellt Örebro Hockeyklubb som överträffade förväntningarna genom att kvalificera sig för fortsatt spel i SHL. ÖHK:s J20-lag slog ut favoriten Frölunda HC i kvartsfinalen i SM-slutspelet. Mycket imponerande. Örebro Hockeys första år i SHL har också gjort hockeyn stekhet i hela distriktet. Arenan regelmässigt utsåld. Det är ingen tvekan om att Örebro Hockey kommer att utgöra en förebild och motorn för utvecklingen av distriktets hockey på såväl ungdoms-, junior- och seniornivå. Våra div. 1-lag, Lindlövens IF och Kumla Hockey har genomfört sin säsong på ett sätt som visar att man är inne i en stark utvecklingsfas. Under de senaste säsongerna har IFK Hallsberg, som vanligt, gjort mycket väl ifrån sig i div. 2. I div. 3 Västmanland/Örebro län gjorde Hällefors IK en mycket bra säsong och blev seriesegrare Tyvärr lyckades man inte kvalificera sig för spel i tvåan säsongen Vi tror dock att några av våra anrika div. 3-föreningar i framtiden kommer att vara mogna för spel i en högre division. Ungdomshockeyn i distriktet I U16 Elit har Örebro Hockeyklubb deltagit. Man kan väl påstå att det varit en mellansäsong för Örebroarna med ett högre inställt sikte kommande spelår. U11 och U12 har spelats, som vanligt, med fokusering enbart på utbildning Således har inga serietabeller förekommit i dessa åldersklasser. U16, U15, U14 och U13 har spelats tillsammans med Västmanland. Samarbetet med Västmanland är en modell som förmodligen kommer att bestå. Tack till föreningarna Kommittén vill här också framföra sitt varma tack till föreningarna, och då särskilt de som arbetar med tävlingsverksamheten. Tack vare ett bra samspel mellan förbund och föreningar liksom föreningarna sinsemellan, ges förutsättningarna för att organisera en bra och utvecklande tävlingsverksamhet. Tävlingar som administreras av TK framgår av förteckning på kommande sidor. Claes E Hallqvist, Björn Andersson, Göran Hermansson Henry Nordlund, Kent Blomqvist 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISCIPLINKOMMITTÉN Säsongen Disciplinkommitténs sammansättning: Ordförande: Ledamöter: Claes E Hallqvist Ove Hillborg Jens Stellansson Göran Hermansson Björn Andersson Kent Blomqvist adj. Inför säsongen genomfördes en större förändring av hanteringsrutinerna på så vis att vi tillsammans med Västmanlands Ishockeyförbund skapade ett gemensamt bestraffningsorgan. All hantering har sedan dess hanterats från kansliet i Örebro som för övrigt sedan flera år tillbaka expedierat disciplinärenden för Region Väst. Ordförande har varit samma oavsett det gällt spelare/ledare från föreningar i Västmanland eller Örebro län. Ledamöterna har dock skiftat på så vis att alla ärenden relaterade till Örebro län hanterats av ledamöter från Örebro läns Ishockeyförbund. Detta förfarande ger en rationell hantering och enhetlig bedömning. Disciplinkommittén har haft att hantera alla distriktsserier, d.v.s. ungdomsserierna samt div. 3 Antalet Örebroärenden som behandlats denna säsong uppgick till 9 st, ett färre än föregående säsong. Det ställer sig naturligt att antalet bestraffningsärenden är flest i de åldersgrupper som har största representationen i seriesystemet Vi kan konstatera att ett bra ledarskap alltid är bästa garantin för minimering av antalet bestraffningsfall och kommittén understryker därför vikten av att utbildning i ledarskap också i framtiden, sätts i första rummet. På det stora hela taget sköter såväl ledare som spelare sig mycket bra i de serier distriktets disciplinkommitté har att hantera Noteras att Hallqvist även ingått i Region Västs disciplinkommitté som ordförande också under den gångna säsongen Claes E Hallqvist, Ove Hillborg, Göran Hermansson Björn Andersson, Jens Stellansson och Kent Blomqvist 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Säsongen som genomförts har innehållit fler positiva sidor som kommer att få genomslag i en framtid bl.a. den positiva attityd som våra föreningar har till vår ungdomsdomarverksamhet. Länscupen betyder mycket i utbildningen för våra domare. Vissa attityds problem mellan spelare, ledare och domare har förekommit mera i år, det är ett problem som Funktionärskommittén jobbar med mot domarna. Domarkurserna har som vanligt genomförts enligt den kursplanering som fastställts i verksamhetsplanen men vi har fortfarande svårt att få gehör för rekryteringsproblemen av domarfunktionärer. Genom ett större urval av intresserade domare finns har man också lättare att få en bättre topp eller varje fall en bättre möjlighet att uppnå detta Här måste FK tillsammans med föreningarna arbeta ännu bättre med både kontakter och informera om vikten av bra rekrytering. Båsfunktionärskurserna har även dessa genomförts med våra föreningar men tyvärr har vi inte nått alla föreningar om vikten att inneha utbildade personer i sina respektive matchsekretariat En granskarkurs har genomförts enligt uppgjorda planer för att kunna hjälp våra funktionärer att utvecklas. Att utbilda och tillvarata bra personer som vill ta detta ansvar att vara granskare är en av våra stora och betydelsefulla uppgifter för får överlevnad. Domartillsättningar med Mattias Andersson som ansvarig har genomförts för Div 2, Div 3 J20 Elit västra, J18 C, U16 Elit samt Dam Div 1 och Div 2. Mötesverksamheten har som vanligt genomförts i den omfattning som vår verksamhet kräver. Funktionärskommittén och dess ledamöter vill framföra en stilla vädjan till våra föreningar att informera och utbilda sina ledare och föräldrar till ett bättre uppträdande mot domarfunktionärerna vid våra matcher inte minst inom ungdomsishockeyn Funktionärskommittén tackar föreningar, dess ledamöter, ledare, tränare, aktiva samt övriga hockeyvänner för den gångna säsongen för positiva och goda omdömen under säsongen. Ove Hillborg Ordförande Funktionärskommittén 13

14 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS FUNKTIONÄRSKOMMITTÉ SAMMANSTÄLLNING AV KURSVERKSAMHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET SÄSONGEN Plats Kurs Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Västerås Elit Gävle Instruktörskurs Örebro Granskarkurs Lindesberg Distriktskurs Hallsberg Föreningsdomarkurs Örebro Föreningsdomarkurs Skillingaryd Instruktörskurs Gävle Elit Gävle Regionskurs Bosön Förbundskurs Kumla Föreningsdomarkurs Båsfunktionärskurser: Plats Datum Antal Instrukt. Summa Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Dagar över 4 tim Fellingsbro Hällefors IFK Kumla Örebro U Örebro HK Nora Hallsberg Örebro U Lindesberg Summa KOMMITTÉ - MÖTEN Kurs Ort Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal Dag FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Hallsberg FK-möte Karlskoga FK-möte Örebro Summa

15 FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Ordförande: Ove Hillborg Hallsberg Övriga kommittéledamöter: Gunnar Hurtig Hallsberg Lars Åke Gyllander Örebro Mikael Carlsson Pålsboda Tomas Pettersson Lindesberg Göran Hermansson Örebro Ove Gefvert Kumla Mattias Andersson Hällefors Jörgen Åkerlund Örebro Anders Näsström Köping Ove Mattias Lars Åke Ove Tomas Hillborg Andersson Gyllander Gefvert Pettersson Gunnar Göran Mikael Jörgen Anders Hurtig Hermansson Carlsson Åkerlund Näsström 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UTVECKLINGSKOMMITTÉN SMB säsongen 2013/2014 Davor Dundic Jag vill börja med att framföra ett varmt stort tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhetsutveckling och utvecklingskommittén. Under det gångna året har vi bl.a. genom Camilla fått kontroll över alla tränarlegitimationer vi har genomfört ett antal kurser med bl.a. SISU. Vi har även haft spännande inslag som träning med tränare från USA och sist men inte minst så har vi börjat med Ishockeyns Dag en prova på dag i samarbete med Örebro Hockey och samtliga föreningar i distriktet detta blev en succé vilket gör att vi bestämt att fortsätta med denna aktivitet och göra den återkommande samt att den i samarbete med sponsorer och föreningsaktiviteter skall ge ett litet tillskott i kassan men framför allt kommer den att stärka bilden av en mycket populär sport och bidra till rekrytering till sporten. 16

17 Utvecklingskommittén Bilder från Hockeyns Dag i Nora och Lindesberg 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Verksamheten för ÖLISF team-1998 har under verksamhetsåret 2013/14 ingått i ÖHK elitverksamhet. ÖHK har startat U16 Elitverksamheten i egen organisation och tagit avstamp i ÖLISF totala verksamhetsbild för team-98 för införandet och genomförandet av spelarutvecklingen. Verksamheterna har därför varit parallella i sin struktur. I denna verksamhetsberättelse redovisas därför bara det som i förberedelser och genomförande ses som ÖLISF verksamhet. Den goda tanken med att utgå från distriktslagsverksamheten som grund till nominering av ÖHK elitprograms yngsta lag ger naturligt en koppling till elitföreningens verksamhet och en större möjlighet för de största talangerna för åldersgruppen att stanna hemma och utvecklas i elitverksamhet. Detta kan ses i att hela 8 spelare ur verksamheten kommande säsong ingår i ÖHK ishockeygymnasieprogram, programmet har ca 400 ansökningar. Ett mycket bra resultat för framtiden. Ledare för ÖLISF team-98 Per Östergren, huvudtränare Martin Johansson, målvaktstränare Ola Östergren, assisterande tränare - Dennis Johansson, assisterande tränare Jonas Dufåker, assisterande tränare - Hans Lindh, materialförvaltare Per Olsson, materialförvaltare - Mikael Born, lagledare 18

19 LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Lager, Mora Läger, Mora Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Läger, Lysekil Läger, Lysekil Läger, Lysekil Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Södertälje Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro TV Pucken, Tranås TV Pucken, Tranås Summa Per Östergren Huvudtränare ÖLISF team-98 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Den här säsongen haft två utbildningscamper med spelare. Där har det varit fokus på individuell utveckling och internmatcher. Vi har också haft samlingar med föreningarnas ledare under camperna. Detta har känts som ett bra upplägg för att få ett bra samarbete med föreningarna Efter jul tog vi ut en träningstrupp inför TV - pucken 2014 som innehåller 25+4 spelare. Vi har haft ett antal träningar med 25+4spelare, där fokus har varit på individuell spelarutveckling och att hitta ett eget grundspel inför kommande säsong. Vi har spelat två träningsmatcher och en turnering i Åmål, innan vi avslutade säsongen med Regionsmästerskapen. Efter lite blandade prestationer slutade vi på en 3:e plats i turneringen. Vi deltog med 20+2 spelare. Det har varit en bra säsong där vi började brett med camperna, för att sedan ta ut en trupp på 25+4 spelare. Vi har jobbat med individuell utveckling i kombination med att börja jobba med ett grundspel. Träningsmatcherna och turneringarna har varit mycket nyttiga erfarenheter för spelarna. Nästa säsong kommer att startas upp med en träningsvecka innan vi tar ut den slutgiltiga truppen. Allt har fungerat mycket bra i ledarteamet runt laget. Vi ser fram emot en spännande höst med kvalspel i Östersund Erik Westerlund Förbundskapten Team-99 Utbildning av ledare och funktionärer Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, ledare Utbildnings Camp, ledare Ledarmöte Ledarmöte Ledarmöte LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. 20 Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, Nora Utbildnings Camp, Örebro Teori, fyspass, Örebro Teori, försvarsspel, Kumla Teori, fyspass, Hallsberg Teori, Örebro Teori, backspel, Hallsberg Match mot Sörmland Teori, uppbyggnad, Örebro Match U /26 Teori, Örebro Regionsmästerskap Gävle Summa

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Team Organisation: Henrik Löfsäter Mikael Ryder Jensen Henrik Löwdahl Kristoffer Eriksson Tobias Berglund Palle Engberg Thomas Andersson Jens Andersson Daniel Sandberg Förbundskapten Ass Förbundskapten Ass Förbundskapten Målvaktstränare Lagledare Team manager Material Material Material Planering Vår säsong började I augusti då vi planerade hur verksamheten skulle se ut säsongen 2013/2014. Efter att organisationen var satt satte vi oss ner och läste olika dokument och information som vi fått av andra team som gjort denna resa. Vi beslutade ganska fort att första året göra väldigt likt de andra teamen. Under hösten åkte förbundskaptenerna ut och såg en hel del matcher i länet för att kunna plocka ut de spelare som skulle komma på första uttagningen i Guldsmedshyttan den 29 december. Till dessa uttagningar så blev det 74 spelare uttagna. Det var spelare representerade från länets alla klubbar. Efter en lärorik och intensiv dag i Guldsmedshyttan där alla uttagna spelade 3 matcher var så tog vi ut en trupp på 24 utespelare och 3 målvakter att matcha och träna med under resten av säsongen. Träningar & Cuper På träningarna har focusen varit på noggrannhet och lära sig agera när det går fortare än på klubblagsträningarna. Vi har även jobbat med enklare spelsekvenser som försvarsspel och uppspel. Vi har även innan träningarna samlats för att ha teori och om dessa sekvenser. Vi har även haft lättare fyspass där spelarna har fått lära sig grunderna i off-ice träning. Det man kan notera som extra roligt är att uppslutningen har varit väldigt bra under dessa pass. Den 22 mars åkte vi till Avesta för att möta våra krafter med Värmland, Dalarna, Västmanland och 2 klubblag från Dalarna. Vi spelade 6 matcher. Även om inte resultaten gick vår väg så gav denna cup en massa svar på vad vi behöver jobba vidare på mot TV-pucken Slutsatser och fokus framöver Tittar man på spelarnas individuella färdigheter så tycker vi dessa är mycket bra. De är väldigt bra skolade i sina hemmaklubbar. Fram till TV-pucken så kommer vi fokusera vidare på att hitta en bra lagkänsla där alla jobbar för varandra. Fortsätta att nöta på de spelsystem som vi har bestämt oss för att spela. Nedan finner Ni alla sammankomster vi haft under denna säsong. Ledarna i Team

22 Team -00 kursverksamhet Plats Kurs Datum Antal Instrukt. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Örebro Planering Örebro Planering Örebro Planering Guldsmedsh. Uttagningscamp Guldsmedsh Föräldrainformation och utbild Guldsmedsh Grupparbete + Spelförståelse Guldsmedsh Teori + Powerplay Örebro Grupparbete + Powerplay Örebro Träningsmatch Örebro Träningsmatch Kumla Grupparbete + Boxplay Kumla Föräldrainformation och utbild Kumla Träningsmatch Kumla Träningsmatch Örebro Teori + Boxplay Örebro Teori + Spelförståelse Avesta Cup Avesta Cup Summa

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2010-2011 Örebro HK, 2011 kvalserien till Elitserien Hällefors/Lindlöven, 2011 Kvalserien till Riksserien, Örebro län 2010, 6:e plats i TV pucken,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2014-2015 Uppdaterad 2014-08-20 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Gotlands Ishockeyförbund. Årsberättelse 2014/2015

Gotlands Ishockeyförbund. Årsberättelse 2014/2015 Gotlands Ishockeyförbund Årsberättelse 2014/2015 Ärenden vid distriktsmötet 2015-06-03 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Januari 2005 Årgång 10 Nummer 93

VÄSTGÖTAHOCKEY Januari 2005 Årgång 10 Nummer 93 Januari 2005 Årgång 10 Nummer 93 Inbjudan till ordförandekonferens/ Juniortemadag När: Var: Innehåll: Lördagen den 19 mars 2005. Samling med kaffe kl 9.00. Avslutning med kaffe kl 16.00 Scandic Billingen,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer