ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15, Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Foto: Michael Erhardsson Hällefors/Filipstad brons i U13 Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Team tjejer - brons i Stålbucklan, 2014 Örebro HU silver i U15 Länscupen 2013

2 Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör ordf. Länscupen ordf. Tävlingskommitté Regionsansvarig Ove Hillborg Carl Ivar Björklund Davor Dundic ordf. Ledamot Ledamot funktionärskommitté Kansli Kent Blomqvist Tjänsteman Hedersordförande Hedersledamöter Roger Andersson Göran Liljeson P O Larsson Inge Lars Bäck P-E Bruksner 2

3 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE TISDAG DEN 10 juni 2014 KLOCKAN SCANDIC ÖREBRO VÄSTHAGA FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd. 2 Fråga om årsmötet har blivit behörigen utlyst. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5 Val av 2 st justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet. 6 Val av 2 st rösträknare. 7 Föredragning av verksamhets - och förvaltningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse. c) Revisorernas berättelse. 8 Fastställande av balansräkning. 9 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 10 Beslut i anledning av distriktets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11 Val a) Val av distriktsordförande för tiden till nästkommande årsmöte Avgående: Mats Eriksson. 12 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år Avgående: Ove Hillborg, Carl Ivar Björklund, Mikael Andersell 13 Val av revisor för en tid av 2 år Avgående: Peter Warman 14 Val av valberedning Avgående: Hans Göran Hjälm, Anders Ceder och styrelsens reps. Björn Andersson 15 Avgifter a) årsavgifter b) anmälningsavgifter c administrationsavgifter 16 Fastställande av verksamhetsplan 17 Fastställande av inkomst och utgiftsstat 18 Av styrelsen väckta förslag 19 Från föreningar inkomna motioner 20 Meddelande 21 Årsmötets avslutning 3

4 Örebro läns Ishockeyförbunds 59:e verksamhetsår omfattar tiden 1 maj april 2014 Ordförande har ordet Den gångna säsongen går nog till historien som en etablering av vårt distrikt på elitnivå. Vi har även sett talanger som vi exporterat som nu kommit tillbaka till vårt distrikt. Satsningen från Örebro HK har gett och kommer att ger mycket resurser ut i våra andra föreningar i distriktet. Samarbetet i distriktet har tagit ytterligare ett steg i positiv bemärkelse. Vår stora utmaning är rekrytering av spelare, funktionärer, förtroendevalda och alla övriga viktiga funktioner i vår verksamhet. Det kändes som Hockeyns Dag kan utvecklas till en av våra stora rekryteringssatsningar. På nationella planet brottas Svensk hockey med det ekonomiska bakslaget från VM i Sverige. Underskottet ska jobbas tillbaka under de närmaste åren. Samtidigt kan jag känna att intresset för Tre Kronor har naggats i kanten då vi inte ges möjlighet att spela matcher med våra stora namn. Kommande säsong skulle jag vilja se ännu större samarbete i distriktet, en ökning av Idrottslyftet och mera SISU aktiviteter i våra föreningar. Vill också se att Dam och flickhockeyn får mer utrymme i vårt Distrikt. Kansliet. Det gångna året har kansliet administrerat vårt distrikt. Det har varit ett bra år med sedvanliga konferenser att sköta om. Kanslisten har även skött om uppdraget på ett mycket bra sätt. Kansliet administrerar även en del tävling åt Region väst. Kansliet har även hjälpt Västmanland med lite datautbildningar. Tävlingskommittén. Det gångna året har som vanligt flutit på med väl genomförda serier. Samarbetet med Västmanland har utökats. Man genomför som vanligt välarrangerade mötesplatser. Funktionärskommittén. Verksamheten har genomförts på ett bra sätt. Få distrikt omnämns med sådan respekt som vårt när man diskuterar domarutbildning och kvalité i Hockeysverige. Här behövs dock nyrekrytering för att vidmakthålla vår ställning. Utbildningar har hållits i samarbete med Västmanland. 4

5 Utveckling. Det har genomförts ett antal utbildningar vilket höjer nivån i distriktet. Under hösten 2013 utbildades ca 100 tränare i kurser på olika nivåer. Vi genomförde även en TR2 i distriktet på våren Gruppen Så mycket Bättre har jobbat ihop några höjdaraktiviteter med Örebro HK. Det var en inspirationstrippel som lockade över 100 deltagare vid 3 olika tillfällen. Man ordnade också Hockeyns dag i Distriktet där samtliga ishallar/föreningar öppnade upp sina hallar för allmänheten en lördag. SHL spelare från ÖHK deltog på varje ställe. Det var verkligen en superaktivitet för hela distriktet. Den gruppen svarar för alla delar i utvecklingsarbetet. Den kommer att bli mycket viktig i distriktets arbete för bl.a. Ledarutbildningar, Spelarutveckling, Distriktslagens verksamhet, Tränarlegitimationer, Föreningsutveckling och många mer uppdrag. Gruppen består av ca 10 deltagare. Länscupen. Har återigen visat vilken stor turnering vi har. Intresset och arrangemanget är på absoluta topp. Denna cup sätter oss på kartan. Länscupkommittén gjorde en mycket lyckad konferensresa med arrangerande föreningar i samarbete med SISU i år igen. Styrelse Styrelsen har genomfört ett bra år med bl.a. ett kvalitetssäkringsarbete kring distriktets verksamhet. Det har genomförts en distriktskonferens i Ånnaboda som kommer att leda till bättre samarbete i distriktet. Där deltog även föreningarnas utbildningsledare för att gemensamt söka nya Idrottslyftpengar. SISU/Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarna och Idrottslyftet är våra i särklass största samarbetspartner i distriktet. Dom ser till att föreningarna får resurser att genomföra nödvändiga utbildningar/aktiviteter. Här hade vi en Distriktkonferens i januari där vi fokuserade på ansökningar inför 2014/2015. Vi hoppas det ger ett resultat i mer aktiviteter. Hockeykonsulenten. Vi har förmånen att disponera troligen den absolut bästa konsulenten i Hockeysverige. Han är lika engagerad i alla föreningar såväl distriktet. Under 2014/2015 kommer HK att lägga mer tid i föreningarna. I vårt minne. Under den gångna säsongen har två personer som gjort fina insatser på Distriktsnivå lämnat oss. Det är Roland Edlund som arbetat med valberedningen och Lars-Åke Gyllander som arbetat med funktionärskommittén. Vi minns dom för deras fina insatser. Sammanfattning Med ovannämnda händelser och personer vill jag framföra ett varmt tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhet under det gångna året Ett särskilt tack till våra föreningar och dess ideellt arbetande människor. Det är med mycket stor glädje och spänning jag ser fram emot att följa arbetet i vårt distrikt under kommande säsong. Mats Eriksson Ordförande 5

6 Utmärkelser, 2013 FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM Idrottsförbund utdelat till: från Örebro läns Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund MEDALJ I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTDIPLOM från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund 6

7 Örebro läns Ishockeyförbund STYRELSENS ORGANISATION Ordförande: Mats Eriksson Gusselby Vice ordförande: Björn Andersson Hällefors Sekreterare: Claes E Hallqvist Örebro Kassör: Mikael Andersell Örebro Övriga ledamöter: Davor Dundic Örebro Carl Ivar Björklund Östansjö Ove Hillborg Hallsberg Tjänsteman: Kent Blomqvist Lindesberg Verkställande utskott: Mats Eriksson Gusselby Claes E Hallqvist Örebro Mikael Andersell Örebro Disciplinkommitté: Claes E Hallqvist Örebro Ove Hillborg Hallsberg Björn Andersson Hällefors Göran Hermansson Örebro Hedersordförande: Roger Andersson Örebro Hedersledamöter: Per Olof Larsson Örebro Göran Liljeson Örebro Inge Lars Bäck Lindesberg Per Erik Bruksner Arboga Revisorer: Sverker Dolk Örebro Peter Warman Örebro Valberedning: ordf. Hans Göran Hjälm Örebro Anders Ceder Storå Örebro läns Idrottsförbunds och SISU:s årsmöte: Mats Eriksson Gusselby 7

8 RÖSTLÄNGD VID ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2014 FÖRENING NR LICENSER TOTALT RÖSTER M K Fellingsbro/Frövi IK Guldsmedshytte SK HC Örnen Hällefors IK IFK Hallsberg Hockey Kumla HC Black Bulls Lindlövens IF Nora Hockey Vretstorps IF Örebro Hockey Örebro Hockey Ungdom Summa antal licenser LICENSUTVECKLING TOTALT hela distriktet ANTAL /97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Röstlängden baserat på antal Spelarkort per den 1/3,

9 RÖSTLÄNGD VID DISTRIKTSÅRSMÖTET, säsongen 2013/14 Röstlängd för distriktsmöte upprättas av förbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till förbundet ansluten förening som till förbundet erlagt årsavgift för sist förflutna verksamhetsår. Föreningar som har förfallna skulder den 31/1 äger ej rätt att rösta Röstberättigad förening äger en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilläggsröster enligt följande skala: 0-49 licensierade spelare ingen tilläggsröst licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster licensierade spelare fyra tilläggsröster licensierade spelare fem tilläggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tilläggsröster 400 eller flera licensierade spelare åtta tilläggsröster Förenings röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det uppropet godkända sammanlagda röstantalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening ned till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att företrädas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i föreningen. Ombud skall medföra fullmakt från den förening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin förenings rösträtt Ombud får företräda endast en förening. 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN säsongen Tävlingskommitténs sammansättning Claes E Hallqvist Ordförande Björn Andersson ledamot Henry Nordlund ledamot Göran Hermansson ledamot Kent Blomqvist adjungerad Kort tillbakablick Tävlingskommittén har under den gångna säsongen haft regelbundna möten fördelade jämt under året där man behandlat allehanda tävlingsfrågor knutna till distriktets tävlingsverksamhet Kommittén har också arrangerat konferenser för föreningarnas tävlingsansvariga för att gemensamt arbeta fram bättre lösningar i fråga om serieupplägg förbättra kommunikationen mellan lag-förening-förbund mm. En av dessa konferenser innehöll också stort mått av utbildning i tävlingsfrågor och hölls som tvådagarskonferens i anslutning till kryssning till Åland. Denna konferens genomfördes för tionde året och som vanligt numera, tillsammans med föreningar från Västmanland. 10

11 Tävlingsverksamheten Många mycket goda prestationer har gjorts från de flesta föreningarna sett ur var och ens förutsättning. Precis som tidigare har div. 2 organiserats av Region Väst. Örebro läns Ishockeyförbund har administrerat den ena av de två grupperna, div. 2 Västra B. Div. 3 är en ren distriktsserie och den har spelats, liksom de föregående åren, tillsammans med Västmanland. För andra året har gemensamt play-off med Värmland varit. Det har inneburit att ettan och tvåan i resp. serie mött varandra för att kunna utse de två bästa lagen till kvalserien till div. 2. Sportsligt har flera av distriktets lag gjort mycket bra ifrån sig, speciellt Örebro Hockeyklubb som överträffade förväntningarna genom att kvalificera sig för fortsatt spel i SHL. ÖHK:s J20-lag slog ut favoriten Frölunda HC i kvartsfinalen i SM-slutspelet. Mycket imponerande. Örebro Hockeys första år i SHL har också gjort hockeyn stekhet i hela distriktet. Arenan regelmässigt utsåld. Det är ingen tvekan om att Örebro Hockey kommer att utgöra en förebild och motorn för utvecklingen av distriktets hockey på såväl ungdoms-, junior- och seniornivå. Våra div. 1-lag, Lindlövens IF och Kumla Hockey har genomfört sin säsong på ett sätt som visar att man är inne i en stark utvecklingsfas. Under de senaste säsongerna har IFK Hallsberg, som vanligt, gjort mycket väl ifrån sig i div. 2. I div. 3 Västmanland/Örebro län gjorde Hällefors IK en mycket bra säsong och blev seriesegrare Tyvärr lyckades man inte kvalificera sig för spel i tvåan säsongen Vi tror dock att några av våra anrika div. 3-föreningar i framtiden kommer att vara mogna för spel i en högre division. Ungdomshockeyn i distriktet I U16 Elit har Örebro Hockeyklubb deltagit. Man kan väl påstå att det varit en mellansäsong för Örebroarna med ett högre inställt sikte kommande spelår. U11 och U12 har spelats, som vanligt, med fokusering enbart på utbildning Således har inga serietabeller förekommit i dessa åldersklasser. U16, U15, U14 och U13 har spelats tillsammans med Västmanland. Samarbetet med Västmanland är en modell som förmodligen kommer att bestå. Tack till föreningarna Kommittén vill här också framföra sitt varma tack till föreningarna, och då särskilt de som arbetar med tävlingsverksamheten. Tack vare ett bra samspel mellan förbund och föreningar liksom föreningarna sinsemellan, ges förutsättningarna för att organisera en bra och utvecklande tävlingsverksamhet. Tävlingar som administreras av TK framgår av förteckning på kommande sidor. Claes E Hallqvist, Björn Andersson, Göran Hermansson Henry Nordlund, Kent Blomqvist 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISCIPLINKOMMITTÉN Säsongen Disciplinkommitténs sammansättning: Ordförande: Ledamöter: Claes E Hallqvist Ove Hillborg Jens Stellansson Göran Hermansson Björn Andersson Kent Blomqvist adj. Inför säsongen genomfördes en större förändring av hanteringsrutinerna på så vis att vi tillsammans med Västmanlands Ishockeyförbund skapade ett gemensamt bestraffningsorgan. All hantering har sedan dess hanterats från kansliet i Örebro som för övrigt sedan flera år tillbaka expedierat disciplinärenden för Region Väst. Ordförande har varit samma oavsett det gällt spelare/ledare från föreningar i Västmanland eller Örebro län. Ledamöterna har dock skiftat på så vis att alla ärenden relaterade till Örebro län hanterats av ledamöter från Örebro läns Ishockeyförbund. Detta förfarande ger en rationell hantering och enhetlig bedömning. Disciplinkommittén har haft att hantera alla distriktsserier, d.v.s. ungdomsserierna samt div. 3 Antalet Örebroärenden som behandlats denna säsong uppgick till 9 st, ett färre än föregående säsong. Det ställer sig naturligt att antalet bestraffningsärenden är flest i de åldersgrupper som har största representationen i seriesystemet Vi kan konstatera att ett bra ledarskap alltid är bästa garantin för minimering av antalet bestraffningsfall och kommittén understryker därför vikten av att utbildning i ledarskap också i framtiden, sätts i första rummet. På det stora hela taget sköter såväl ledare som spelare sig mycket bra i de serier distriktets disciplinkommitté har att hantera Noteras att Hallqvist även ingått i Region Västs disciplinkommitté som ordförande också under den gångna säsongen Claes E Hallqvist, Ove Hillborg, Göran Hermansson Björn Andersson, Jens Stellansson och Kent Blomqvist 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Säsongen som genomförts har innehållit fler positiva sidor som kommer att få genomslag i en framtid bl.a. den positiva attityd som våra föreningar har till vår ungdomsdomarverksamhet. Länscupen betyder mycket i utbildningen för våra domare. Vissa attityds problem mellan spelare, ledare och domare har förekommit mera i år, det är ett problem som Funktionärskommittén jobbar med mot domarna. Domarkurserna har som vanligt genomförts enligt den kursplanering som fastställts i verksamhetsplanen men vi har fortfarande svårt att få gehör för rekryteringsproblemen av domarfunktionärer. Genom ett större urval av intresserade domare finns har man också lättare att få en bättre topp eller varje fall en bättre möjlighet att uppnå detta Här måste FK tillsammans med föreningarna arbeta ännu bättre med både kontakter och informera om vikten av bra rekrytering. Båsfunktionärskurserna har även dessa genomförts med våra föreningar men tyvärr har vi inte nått alla föreningar om vikten att inneha utbildade personer i sina respektive matchsekretariat En granskarkurs har genomförts enligt uppgjorda planer för att kunna hjälp våra funktionärer att utvecklas. Att utbilda och tillvarata bra personer som vill ta detta ansvar att vara granskare är en av våra stora och betydelsefulla uppgifter för får överlevnad. Domartillsättningar med Mattias Andersson som ansvarig har genomförts för Div 2, Div 3 J20 Elit västra, J18 C, U16 Elit samt Dam Div 1 och Div 2. Mötesverksamheten har som vanligt genomförts i den omfattning som vår verksamhet kräver. Funktionärskommittén och dess ledamöter vill framföra en stilla vädjan till våra föreningar att informera och utbilda sina ledare och föräldrar till ett bättre uppträdande mot domarfunktionärerna vid våra matcher inte minst inom ungdomsishockeyn Funktionärskommittén tackar föreningar, dess ledamöter, ledare, tränare, aktiva samt övriga hockeyvänner för den gångna säsongen för positiva och goda omdömen under säsongen. Ove Hillborg Ordförande Funktionärskommittén 13

14 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS FUNKTIONÄRSKOMMITTÉ SAMMANSTÄLLNING AV KURSVERKSAMHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET SÄSONGEN Plats Kurs Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Västerås Elit Gävle Instruktörskurs Örebro Granskarkurs Lindesberg Distriktskurs Hallsberg Föreningsdomarkurs Örebro Föreningsdomarkurs Skillingaryd Instruktörskurs Gävle Elit Gävle Regionskurs Bosön Förbundskurs Kumla Föreningsdomarkurs Båsfunktionärskurser: Plats Datum Antal Instrukt. Summa Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Dagar över 4 tim Fellingsbro Hällefors IFK Kumla Örebro U Örebro HK Nora Hallsberg Örebro U Lindesberg Summa KOMMITTÉ - MÖTEN Kurs Ort Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal Dag FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Hallsberg FK-möte Karlskoga FK-möte Örebro Summa

15 FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Ordförande: Ove Hillborg Hallsberg Övriga kommittéledamöter: Gunnar Hurtig Hallsberg Lars Åke Gyllander Örebro Mikael Carlsson Pålsboda Tomas Pettersson Lindesberg Göran Hermansson Örebro Ove Gefvert Kumla Mattias Andersson Hällefors Jörgen Åkerlund Örebro Anders Näsström Köping Ove Mattias Lars Åke Ove Tomas Hillborg Andersson Gyllander Gefvert Pettersson Gunnar Göran Mikael Jörgen Anders Hurtig Hermansson Carlsson Åkerlund Näsström 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UTVECKLINGSKOMMITTÉN SMB säsongen 2013/2014 Davor Dundic Jag vill börja med att framföra ett varmt stort tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhetsutveckling och utvecklingskommittén. Under det gångna året har vi bl.a. genom Camilla fått kontroll över alla tränarlegitimationer vi har genomfört ett antal kurser med bl.a. SISU. Vi har även haft spännande inslag som träning med tränare från USA och sist men inte minst så har vi börjat med Ishockeyns Dag en prova på dag i samarbete med Örebro Hockey och samtliga föreningar i distriktet detta blev en succé vilket gör att vi bestämt att fortsätta med denna aktivitet och göra den återkommande samt att den i samarbete med sponsorer och föreningsaktiviteter skall ge ett litet tillskott i kassan men framför allt kommer den att stärka bilden av en mycket populär sport och bidra till rekrytering till sporten. 16

17 Utvecklingskommittén Bilder från Hockeyns Dag i Nora och Lindesberg 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Verksamheten för ÖLISF team-1998 har under verksamhetsåret 2013/14 ingått i ÖHK elitverksamhet. ÖHK har startat U16 Elitverksamheten i egen organisation och tagit avstamp i ÖLISF totala verksamhetsbild för team-98 för införandet och genomförandet av spelarutvecklingen. Verksamheterna har därför varit parallella i sin struktur. I denna verksamhetsberättelse redovisas därför bara det som i förberedelser och genomförande ses som ÖLISF verksamhet. Den goda tanken med att utgå från distriktslagsverksamheten som grund till nominering av ÖHK elitprograms yngsta lag ger naturligt en koppling till elitföreningens verksamhet och en större möjlighet för de största talangerna för åldersgruppen att stanna hemma och utvecklas i elitverksamhet. Detta kan ses i att hela 8 spelare ur verksamheten kommande säsong ingår i ÖHK ishockeygymnasieprogram, programmet har ca 400 ansökningar. Ett mycket bra resultat för framtiden. Ledare för ÖLISF team-98 Per Östergren, huvudtränare Martin Johansson, målvaktstränare Ola Östergren, assisterande tränare - Dennis Johansson, assisterande tränare Jonas Dufåker, assisterande tränare - Hans Lindh, materialförvaltare Per Olsson, materialförvaltare - Mikael Born, lagledare 18

19 LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Lager, Mora Läger, Mora Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Läger, Lysekil Läger, Lysekil Läger, Lysekil Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Södertälje Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro TV Pucken, Tranås TV Pucken, Tranås Summa Per Östergren Huvudtränare ÖLISF team-98 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Den här säsongen haft två utbildningscamper med spelare. Där har det varit fokus på individuell utveckling och internmatcher. Vi har också haft samlingar med föreningarnas ledare under camperna. Detta har känts som ett bra upplägg för att få ett bra samarbete med föreningarna Efter jul tog vi ut en träningstrupp inför TV - pucken 2014 som innehåller 25+4 spelare. Vi har haft ett antal träningar med 25+4spelare, där fokus har varit på individuell spelarutveckling och att hitta ett eget grundspel inför kommande säsong. Vi har spelat två träningsmatcher och en turnering i Åmål, innan vi avslutade säsongen med Regionsmästerskapen. Efter lite blandade prestationer slutade vi på en 3:e plats i turneringen. Vi deltog med 20+2 spelare. Det har varit en bra säsong där vi började brett med camperna, för att sedan ta ut en trupp på 25+4 spelare. Vi har jobbat med individuell utveckling i kombination med att börja jobba med ett grundspel. Träningsmatcherna och turneringarna har varit mycket nyttiga erfarenheter för spelarna. Nästa säsong kommer att startas upp med en träningsvecka innan vi tar ut den slutgiltiga truppen. Allt har fungerat mycket bra i ledarteamet runt laget. Vi ser fram emot en spännande höst med kvalspel i Östersund Erik Westerlund Förbundskapten Team-99 Utbildning av ledare och funktionärer Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, ledare Utbildnings Camp, ledare Ledarmöte Ledarmöte Ledarmöte LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. 20 Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, Nora Utbildnings Camp, Örebro Teori, fyspass, Örebro Teori, försvarsspel, Kumla Teori, fyspass, Hallsberg Teori, Örebro Teori, backspel, Hallsberg Match mot Sörmland Teori, uppbyggnad, Örebro Match U /26 Teori, Örebro Regionsmästerskap Gävle Summa

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Team Organisation: Henrik Löfsäter Mikael Ryder Jensen Henrik Löwdahl Kristoffer Eriksson Tobias Berglund Palle Engberg Thomas Andersson Jens Andersson Daniel Sandberg Förbundskapten Ass Förbundskapten Ass Förbundskapten Målvaktstränare Lagledare Team manager Material Material Material Planering Vår säsong började I augusti då vi planerade hur verksamheten skulle se ut säsongen 2013/2014. Efter att organisationen var satt satte vi oss ner och läste olika dokument och information som vi fått av andra team som gjort denna resa. Vi beslutade ganska fort att första året göra väldigt likt de andra teamen. Under hösten åkte förbundskaptenerna ut och såg en hel del matcher i länet för att kunna plocka ut de spelare som skulle komma på första uttagningen i Guldsmedshyttan den 29 december. Till dessa uttagningar så blev det 74 spelare uttagna. Det var spelare representerade från länets alla klubbar. Efter en lärorik och intensiv dag i Guldsmedshyttan där alla uttagna spelade 3 matcher var så tog vi ut en trupp på 24 utespelare och 3 målvakter att matcha och träna med under resten av säsongen. Träningar & Cuper På träningarna har focusen varit på noggrannhet och lära sig agera när det går fortare än på klubblagsträningarna. Vi har även jobbat med enklare spelsekvenser som försvarsspel och uppspel. Vi har även innan träningarna samlats för att ha teori och om dessa sekvenser. Vi har även haft lättare fyspass där spelarna har fått lära sig grunderna i off-ice träning. Det man kan notera som extra roligt är att uppslutningen har varit väldigt bra under dessa pass. Den 22 mars åkte vi till Avesta för att möta våra krafter med Värmland, Dalarna, Västmanland och 2 klubblag från Dalarna. Vi spelade 6 matcher. Även om inte resultaten gick vår väg så gav denna cup en massa svar på vad vi behöver jobba vidare på mot TV-pucken Slutsatser och fokus framöver Tittar man på spelarnas individuella färdigheter så tycker vi dessa är mycket bra. De är väldigt bra skolade i sina hemmaklubbar. Fram till TV-pucken så kommer vi fokusera vidare på att hitta en bra lagkänsla där alla jobbar för varandra. Fortsätta att nöta på de spelsystem som vi har bestämt oss för att spela. Nedan finner Ni alla sammankomster vi haft under denna säsong. Ledarna i Team

22 Team -00 kursverksamhet Plats Kurs Datum Antal Instrukt. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Örebro Planering Örebro Planering Örebro Planering Guldsmedsh. Uttagningscamp Guldsmedsh Föräldrainformation och utbild Guldsmedsh Grupparbete + Spelförståelse Guldsmedsh Teori + Powerplay Örebro Grupparbete + Powerplay Örebro Träningsmatch Örebro Träningsmatch Kumla Grupparbete + Boxplay Kumla Föräldrainformation och utbild Kumla Träningsmatch Kumla Träningsmatch Örebro Teori + Boxplay Örebro Teori + Spelförståelse Avesta Cup Avesta Cup Summa

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2011-2012 Behrn Arena, Örebro Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse 2011-2012 Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell Ordförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2012-2013 Foto: Johan Bernström Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse 2012-2013 Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2010-2011 Örebro HK, 2011 kvalserien till Elitserien Hällefors/Lindlöven, 2011 Kvalserien till Riksserien, Örebro län 2010, 6:e plats i TV pucken,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 60 år Säsongen 2014-2015 Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse 2014-2015 Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Ove Hillborg Ordförande Vice ordförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE ----------------------------------------------------- Örebro HK:s J-20 Super Elitlag

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE ----------------------------------------------------- Örebro HK:s J-20 Super Elitlag ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE ----------------------------------------------------- Örebro HK:s J-20 Super Elitlag ------------------------------------------------ Säsongen 2007-2008

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2011/12 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan

Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan Grupp A U-13 Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan Lag A 1 GSK/LIF Lag A 2 Örebro HU vit Lag A 3 IFK Tumba Lag A 4 Frisk Asker (N) Lag A 5 VIK Västerås U 1 Lag A 6 Valbo HC SPELORDNING U-13 Fre 30 sept

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 2015/2016 Innehållsförteckning Tävlingskommittén... 3 Disciplinkommittén... 5 Funktionärskommittén... 6 Utbildningskommittén... 9 Distriktslagskommittén...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2012-2013 Uppdaterad 2012-09-24 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

- Början sept kalla till ett uppstartmöte - September ta fram fakta, förutsättningar

- Början sept kalla till ett uppstartmöte - September ta fram fakta, förutsättningar Välkommen! Mötesplanering hösten 2012 tidplan -Augusti sätta ihop en grupp genom nomineringar - Början sept kalla till ett uppstartmöte - September ta fram fakta, förutsättningar m.m. (kansliet) - 2 okt

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

UBK VERKSAMHETSPLAN

UBK VERKSAMHETSPLAN 2016-09-14 UBK VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Spelarutbildning Team -03 2016-09-25 Utskick inbjudan Smålands Hockeycamp Alla 2016-11-13 Smålands Hockeycamp, Diö Alla 2016-11-20 Smålands Hockeycamp, Lenhovda

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS STADGAR För Smålands Brevduvesport förbund SBS Stadgar gäller för följande klubbar: 16,25,88,94 1 Ändamål Smålands Brevduveförbundet (förkortat SBS),

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund 2013-03-24 Representerade föreningar: BS Nordboulen (2 repr) Guldstadens Boule Club (1 repr) IF Bodens Petanque Arctique Boule (2 repr) IFK Anderstorp

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Västsvenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Västsvenska Volleybollförbundet VERKSAMHET 2011... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 2 FÖRENINGAR... 2 LICENSER...

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer

STADGAR TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB

STADGAR TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB MED HEMORT I TIERPS KOMMUN. Bakgrund Tierp Ashihara Karate Klubb bildades 2005-02-06 som en förening till Aktiv Ungdom. Föreningen har därefter

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer