ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15, Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Foto: Michael Erhardsson Hällefors/Filipstad brons i U13 Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Team tjejer - brons i Stålbucklan, 2014 Örebro HU silver i U15 Länscupen 2013

2 Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör ordf. Länscupen ordf. Tävlingskommitté Regionsansvarig Ove Hillborg Carl Ivar Björklund Davor Dundic ordf. Ledamot Ledamot funktionärskommitté Kansli Kent Blomqvist Tjänsteman Hedersordförande Hedersledamöter Roger Andersson Göran Liljeson P O Larsson Inge Lars Bäck P-E Bruksner 2

3 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE TISDAG DEN 10 juni 2014 KLOCKAN SCANDIC ÖREBRO VÄSTHAGA FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd. 2 Fråga om årsmötet har blivit behörigen utlyst. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5 Val av 2 st justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet. 6 Val av 2 st rösträknare. 7 Föredragning av verksamhets - och förvaltningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse. c) Revisorernas berättelse. 8 Fastställande av balansräkning. 9 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 10 Beslut i anledning av distriktets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11 Val a) Val av distriktsordförande för tiden till nästkommande årsmöte Avgående: Mats Eriksson. 12 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år Avgående: Ove Hillborg, Carl Ivar Björklund, Mikael Andersell 13 Val av revisor för en tid av 2 år Avgående: Peter Warman 14 Val av valberedning Avgående: Hans Göran Hjälm, Anders Ceder och styrelsens reps. Björn Andersson 15 Avgifter a) årsavgifter b) anmälningsavgifter c administrationsavgifter 16 Fastställande av verksamhetsplan 17 Fastställande av inkomst och utgiftsstat 18 Av styrelsen väckta förslag 19 Från föreningar inkomna motioner 20 Meddelande 21 Årsmötets avslutning 3

4 Örebro läns Ishockeyförbunds 59:e verksamhetsår omfattar tiden 1 maj april 2014 Ordförande har ordet Den gångna säsongen går nog till historien som en etablering av vårt distrikt på elitnivå. Vi har även sett talanger som vi exporterat som nu kommit tillbaka till vårt distrikt. Satsningen från Örebro HK har gett och kommer att ger mycket resurser ut i våra andra föreningar i distriktet. Samarbetet i distriktet har tagit ytterligare ett steg i positiv bemärkelse. Vår stora utmaning är rekrytering av spelare, funktionärer, förtroendevalda och alla övriga viktiga funktioner i vår verksamhet. Det kändes som Hockeyns Dag kan utvecklas till en av våra stora rekryteringssatsningar. På nationella planet brottas Svensk hockey med det ekonomiska bakslaget från VM i Sverige. Underskottet ska jobbas tillbaka under de närmaste åren. Samtidigt kan jag känna att intresset för Tre Kronor har naggats i kanten då vi inte ges möjlighet att spela matcher med våra stora namn. Kommande säsong skulle jag vilja se ännu större samarbete i distriktet, en ökning av Idrottslyftet och mera SISU aktiviteter i våra föreningar. Vill också se att Dam och flickhockeyn får mer utrymme i vårt Distrikt. Kansliet. Det gångna året har kansliet administrerat vårt distrikt. Det har varit ett bra år med sedvanliga konferenser att sköta om. Kanslisten har även skött om uppdraget på ett mycket bra sätt. Kansliet administrerar även en del tävling åt Region väst. Kansliet har även hjälpt Västmanland med lite datautbildningar. Tävlingskommittén. Det gångna året har som vanligt flutit på med väl genomförda serier. Samarbetet med Västmanland har utökats. Man genomför som vanligt välarrangerade mötesplatser. Funktionärskommittén. Verksamheten har genomförts på ett bra sätt. Få distrikt omnämns med sådan respekt som vårt när man diskuterar domarutbildning och kvalité i Hockeysverige. Här behövs dock nyrekrytering för att vidmakthålla vår ställning. Utbildningar har hållits i samarbete med Västmanland. 4

5 Utveckling. Det har genomförts ett antal utbildningar vilket höjer nivån i distriktet. Under hösten 2013 utbildades ca 100 tränare i kurser på olika nivåer. Vi genomförde även en TR2 i distriktet på våren Gruppen Så mycket Bättre har jobbat ihop några höjdaraktiviteter med Örebro HK. Det var en inspirationstrippel som lockade över 100 deltagare vid 3 olika tillfällen. Man ordnade också Hockeyns dag i Distriktet där samtliga ishallar/föreningar öppnade upp sina hallar för allmänheten en lördag. SHL spelare från ÖHK deltog på varje ställe. Det var verkligen en superaktivitet för hela distriktet. Den gruppen svarar för alla delar i utvecklingsarbetet. Den kommer att bli mycket viktig i distriktets arbete för bl.a. Ledarutbildningar, Spelarutveckling, Distriktslagens verksamhet, Tränarlegitimationer, Föreningsutveckling och många mer uppdrag. Gruppen består av ca 10 deltagare. Länscupen. Har återigen visat vilken stor turnering vi har. Intresset och arrangemanget är på absoluta topp. Denna cup sätter oss på kartan. Länscupkommittén gjorde en mycket lyckad konferensresa med arrangerande föreningar i samarbete med SISU i år igen. Styrelse Styrelsen har genomfört ett bra år med bl.a. ett kvalitetssäkringsarbete kring distriktets verksamhet. Det har genomförts en distriktskonferens i Ånnaboda som kommer att leda till bättre samarbete i distriktet. Där deltog även föreningarnas utbildningsledare för att gemensamt söka nya Idrottslyftpengar. SISU/Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarna och Idrottslyftet är våra i särklass största samarbetspartner i distriktet. Dom ser till att föreningarna får resurser att genomföra nödvändiga utbildningar/aktiviteter. Här hade vi en Distriktkonferens i januari där vi fokuserade på ansökningar inför 2014/2015. Vi hoppas det ger ett resultat i mer aktiviteter. Hockeykonsulenten. Vi har förmånen att disponera troligen den absolut bästa konsulenten i Hockeysverige. Han är lika engagerad i alla föreningar såväl distriktet. Under 2014/2015 kommer HK att lägga mer tid i föreningarna. I vårt minne. Under den gångna säsongen har två personer som gjort fina insatser på Distriktsnivå lämnat oss. Det är Roland Edlund som arbetat med valberedningen och Lars-Åke Gyllander som arbetat med funktionärskommittén. Vi minns dom för deras fina insatser. Sammanfattning Med ovannämnda händelser och personer vill jag framföra ett varmt tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhet under det gångna året Ett särskilt tack till våra föreningar och dess ideellt arbetande människor. Det är med mycket stor glädje och spänning jag ser fram emot att följa arbetet i vårt distrikt under kommande säsong. Mats Eriksson Ordförande 5

6 Utmärkelser, 2013 FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM Idrottsförbund utdelat till: från Örebro läns Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund MEDALJ I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTDIPLOM från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund 6

7 Örebro läns Ishockeyförbund STYRELSENS ORGANISATION Ordförande: Mats Eriksson Gusselby Vice ordförande: Björn Andersson Hällefors Sekreterare: Claes E Hallqvist Örebro Kassör: Mikael Andersell Örebro Övriga ledamöter: Davor Dundic Örebro Carl Ivar Björklund Östansjö Ove Hillborg Hallsberg Tjänsteman: Kent Blomqvist Lindesberg Verkställande utskott: Mats Eriksson Gusselby Claes E Hallqvist Örebro Mikael Andersell Örebro Disciplinkommitté: Claes E Hallqvist Örebro Ove Hillborg Hallsberg Björn Andersson Hällefors Göran Hermansson Örebro Hedersordförande: Roger Andersson Örebro Hedersledamöter: Per Olof Larsson Örebro Göran Liljeson Örebro Inge Lars Bäck Lindesberg Per Erik Bruksner Arboga Revisorer: Sverker Dolk Örebro Peter Warman Örebro Valberedning: ordf. Hans Göran Hjälm Örebro Anders Ceder Storå Örebro läns Idrottsförbunds och SISU:s årsmöte: Mats Eriksson Gusselby 7

8 RÖSTLÄNGD VID ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2014 FÖRENING NR LICENSER TOTALT RÖSTER M K Fellingsbro/Frövi IK Guldsmedshytte SK HC Örnen Hällefors IK IFK Hallsberg Hockey Kumla HC Black Bulls Lindlövens IF Nora Hockey Vretstorps IF Örebro Hockey Örebro Hockey Ungdom Summa antal licenser LICENSUTVECKLING TOTALT hela distriktet ANTAL /97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Röstlängden baserat på antal Spelarkort per den 1/3,

9 RÖSTLÄNGD VID DISTRIKTSÅRSMÖTET, säsongen 2013/14 Röstlängd för distriktsmöte upprättas av förbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till förbundet ansluten förening som till förbundet erlagt årsavgift för sist förflutna verksamhetsår. Föreningar som har förfallna skulder den 31/1 äger ej rätt att rösta Röstberättigad förening äger en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilläggsröster enligt följande skala: 0-49 licensierade spelare ingen tilläggsröst licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster licensierade spelare fyra tilläggsröster licensierade spelare fem tilläggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tilläggsröster 400 eller flera licensierade spelare åtta tilläggsröster Förenings röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det uppropet godkända sammanlagda röstantalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening ned till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att företrädas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i föreningen. Ombud skall medföra fullmakt från den förening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin förenings rösträtt Ombud får företräda endast en förening. 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN säsongen Tävlingskommitténs sammansättning Claes E Hallqvist Ordförande Björn Andersson ledamot Henry Nordlund ledamot Göran Hermansson ledamot Kent Blomqvist adjungerad Kort tillbakablick Tävlingskommittén har under den gångna säsongen haft regelbundna möten fördelade jämt under året där man behandlat allehanda tävlingsfrågor knutna till distriktets tävlingsverksamhet Kommittén har också arrangerat konferenser för föreningarnas tävlingsansvariga för att gemensamt arbeta fram bättre lösningar i fråga om serieupplägg förbättra kommunikationen mellan lag-förening-förbund mm. En av dessa konferenser innehöll också stort mått av utbildning i tävlingsfrågor och hölls som tvådagarskonferens i anslutning till kryssning till Åland. Denna konferens genomfördes för tionde året och som vanligt numera, tillsammans med föreningar från Västmanland. 10

11 Tävlingsverksamheten Många mycket goda prestationer har gjorts från de flesta föreningarna sett ur var och ens förutsättning. Precis som tidigare har div. 2 organiserats av Region Väst. Örebro läns Ishockeyförbund har administrerat den ena av de två grupperna, div. 2 Västra B. Div. 3 är en ren distriktsserie och den har spelats, liksom de föregående åren, tillsammans med Västmanland. För andra året har gemensamt play-off med Värmland varit. Det har inneburit att ettan och tvåan i resp. serie mött varandra för att kunna utse de två bästa lagen till kvalserien till div. 2. Sportsligt har flera av distriktets lag gjort mycket bra ifrån sig, speciellt Örebro Hockeyklubb som överträffade förväntningarna genom att kvalificera sig för fortsatt spel i SHL. ÖHK:s J20-lag slog ut favoriten Frölunda HC i kvartsfinalen i SM-slutspelet. Mycket imponerande. Örebro Hockeys första år i SHL har också gjort hockeyn stekhet i hela distriktet. Arenan regelmässigt utsåld. Det är ingen tvekan om att Örebro Hockey kommer att utgöra en förebild och motorn för utvecklingen av distriktets hockey på såväl ungdoms-, junior- och seniornivå. Våra div. 1-lag, Lindlövens IF och Kumla Hockey har genomfört sin säsong på ett sätt som visar att man är inne i en stark utvecklingsfas. Under de senaste säsongerna har IFK Hallsberg, som vanligt, gjort mycket väl ifrån sig i div. 2. I div. 3 Västmanland/Örebro län gjorde Hällefors IK en mycket bra säsong och blev seriesegrare Tyvärr lyckades man inte kvalificera sig för spel i tvåan säsongen Vi tror dock att några av våra anrika div. 3-föreningar i framtiden kommer att vara mogna för spel i en högre division. Ungdomshockeyn i distriktet I U16 Elit har Örebro Hockeyklubb deltagit. Man kan väl påstå att det varit en mellansäsong för Örebroarna med ett högre inställt sikte kommande spelår. U11 och U12 har spelats, som vanligt, med fokusering enbart på utbildning Således har inga serietabeller förekommit i dessa åldersklasser. U16, U15, U14 och U13 har spelats tillsammans med Västmanland. Samarbetet med Västmanland är en modell som förmodligen kommer att bestå. Tack till föreningarna Kommittén vill här också framföra sitt varma tack till föreningarna, och då särskilt de som arbetar med tävlingsverksamheten. Tack vare ett bra samspel mellan förbund och föreningar liksom föreningarna sinsemellan, ges förutsättningarna för att organisera en bra och utvecklande tävlingsverksamhet. Tävlingar som administreras av TK framgår av förteckning på kommande sidor. Claes E Hallqvist, Björn Andersson, Göran Hermansson Henry Nordlund, Kent Blomqvist 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISCIPLINKOMMITTÉN Säsongen Disciplinkommitténs sammansättning: Ordförande: Ledamöter: Claes E Hallqvist Ove Hillborg Jens Stellansson Göran Hermansson Björn Andersson Kent Blomqvist adj. Inför säsongen genomfördes en större förändring av hanteringsrutinerna på så vis att vi tillsammans med Västmanlands Ishockeyförbund skapade ett gemensamt bestraffningsorgan. All hantering har sedan dess hanterats från kansliet i Örebro som för övrigt sedan flera år tillbaka expedierat disciplinärenden för Region Väst. Ordförande har varit samma oavsett det gällt spelare/ledare från föreningar i Västmanland eller Örebro län. Ledamöterna har dock skiftat på så vis att alla ärenden relaterade till Örebro län hanterats av ledamöter från Örebro läns Ishockeyförbund. Detta förfarande ger en rationell hantering och enhetlig bedömning. Disciplinkommittén har haft att hantera alla distriktsserier, d.v.s. ungdomsserierna samt div. 3 Antalet Örebroärenden som behandlats denna säsong uppgick till 9 st, ett färre än föregående säsong. Det ställer sig naturligt att antalet bestraffningsärenden är flest i de åldersgrupper som har största representationen i seriesystemet Vi kan konstatera att ett bra ledarskap alltid är bästa garantin för minimering av antalet bestraffningsfall och kommittén understryker därför vikten av att utbildning i ledarskap också i framtiden, sätts i första rummet. På det stora hela taget sköter såväl ledare som spelare sig mycket bra i de serier distriktets disciplinkommitté har att hantera Noteras att Hallqvist även ingått i Region Västs disciplinkommitté som ordförande också under den gångna säsongen Claes E Hallqvist, Ove Hillborg, Göran Hermansson Björn Andersson, Jens Stellansson och Kent Blomqvist 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Säsongen som genomförts har innehållit fler positiva sidor som kommer att få genomslag i en framtid bl.a. den positiva attityd som våra föreningar har till vår ungdomsdomarverksamhet. Länscupen betyder mycket i utbildningen för våra domare. Vissa attityds problem mellan spelare, ledare och domare har förekommit mera i år, det är ett problem som Funktionärskommittén jobbar med mot domarna. Domarkurserna har som vanligt genomförts enligt den kursplanering som fastställts i verksamhetsplanen men vi har fortfarande svårt att få gehör för rekryteringsproblemen av domarfunktionärer. Genom ett större urval av intresserade domare finns har man också lättare att få en bättre topp eller varje fall en bättre möjlighet att uppnå detta Här måste FK tillsammans med föreningarna arbeta ännu bättre med både kontakter och informera om vikten av bra rekrytering. Båsfunktionärskurserna har även dessa genomförts med våra föreningar men tyvärr har vi inte nått alla föreningar om vikten att inneha utbildade personer i sina respektive matchsekretariat En granskarkurs har genomförts enligt uppgjorda planer för att kunna hjälp våra funktionärer att utvecklas. Att utbilda och tillvarata bra personer som vill ta detta ansvar att vara granskare är en av våra stora och betydelsefulla uppgifter för får överlevnad. Domartillsättningar med Mattias Andersson som ansvarig har genomförts för Div 2, Div 3 J20 Elit västra, J18 C, U16 Elit samt Dam Div 1 och Div 2. Mötesverksamheten har som vanligt genomförts i den omfattning som vår verksamhet kräver. Funktionärskommittén och dess ledamöter vill framföra en stilla vädjan till våra föreningar att informera och utbilda sina ledare och föräldrar till ett bättre uppträdande mot domarfunktionärerna vid våra matcher inte minst inom ungdomsishockeyn Funktionärskommittén tackar föreningar, dess ledamöter, ledare, tränare, aktiva samt övriga hockeyvänner för den gångna säsongen för positiva och goda omdömen under säsongen. Ove Hillborg Ordförande Funktionärskommittén 13

14 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS FUNKTIONÄRSKOMMITTÉ SAMMANSTÄLLNING AV KURSVERKSAMHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET SÄSONGEN Plats Kurs Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Västerås Elit Gävle Instruktörskurs Örebro Granskarkurs Lindesberg Distriktskurs Hallsberg Föreningsdomarkurs Örebro Föreningsdomarkurs Skillingaryd Instruktörskurs Gävle Elit Gävle Regionskurs Bosön Förbundskurs Kumla Föreningsdomarkurs Båsfunktionärskurser: Plats Datum Antal Instrukt. Summa Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Dagar över 4 tim Fellingsbro Hällefors IFK Kumla Örebro U Örebro HK Nora Hallsberg Örebro U Lindesberg Summa KOMMITTÉ - MÖTEN Kurs Ort Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal Dag FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Hallsberg FK-möte Karlskoga FK-möte Örebro Summa

15 FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Ordförande: Ove Hillborg Hallsberg Övriga kommittéledamöter: Gunnar Hurtig Hallsberg Lars Åke Gyllander Örebro Mikael Carlsson Pålsboda Tomas Pettersson Lindesberg Göran Hermansson Örebro Ove Gefvert Kumla Mattias Andersson Hällefors Jörgen Åkerlund Örebro Anders Näsström Köping Ove Mattias Lars Åke Ove Tomas Hillborg Andersson Gyllander Gefvert Pettersson Gunnar Göran Mikael Jörgen Anders Hurtig Hermansson Carlsson Åkerlund Näsström 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UTVECKLINGSKOMMITTÉN SMB säsongen 2013/2014 Davor Dundic Jag vill börja med att framföra ett varmt stort tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhetsutveckling och utvecklingskommittén. Under det gångna året har vi bl.a. genom Camilla fått kontroll över alla tränarlegitimationer vi har genomfört ett antal kurser med bl.a. SISU. Vi har även haft spännande inslag som träning med tränare från USA och sist men inte minst så har vi börjat med Ishockeyns Dag en prova på dag i samarbete med Örebro Hockey och samtliga föreningar i distriktet detta blev en succé vilket gör att vi bestämt att fortsätta med denna aktivitet och göra den återkommande samt att den i samarbete med sponsorer och föreningsaktiviteter skall ge ett litet tillskott i kassan men framför allt kommer den att stärka bilden av en mycket populär sport och bidra till rekrytering till sporten. 16

17 Utvecklingskommittén Bilder från Hockeyns Dag i Nora och Lindesberg 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Verksamheten för ÖLISF team-1998 har under verksamhetsåret 2013/14 ingått i ÖHK elitverksamhet. ÖHK har startat U16 Elitverksamheten i egen organisation och tagit avstamp i ÖLISF totala verksamhetsbild för team-98 för införandet och genomförandet av spelarutvecklingen. Verksamheterna har därför varit parallella i sin struktur. I denna verksamhetsberättelse redovisas därför bara det som i förberedelser och genomförande ses som ÖLISF verksamhet. Den goda tanken med att utgå från distriktslagsverksamheten som grund till nominering av ÖHK elitprograms yngsta lag ger naturligt en koppling till elitföreningens verksamhet och en större möjlighet för de största talangerna för åldersgruppen att stanna hemma och utvecklas i elitverksamhet. Detta kan ses i att hela 8 spelare ur verksamheten kommande säsong ingår i ÖHK ishockeygymnasieprogram, programmet har ca 400 ansökningar. Ett mycket bra resultat för framtiden. Ledare för ÖLISF team-98 Per Östergren, huvudtränare Martin Johansson, målvaktstränare Ola Östergren, assisterande tränare - Dennis Johansson, assisterande tränare Jonas Dufåker, assisterande tränare - Hans Lindh, materialförvaltare Per Olsson, materialförvaltare - Mikael Born, lagledare 18

19 LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Lager, Mora Läger, Mora Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Läger, Lysekil Läger, Lysekil Läger, Lysekil Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Södertälje Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro TV Pucken, Tranås TV Pucken, Tranås Summa Per Östergren Huvudtränare ÖLISF team-98 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Den här säsongen haft två utbildningscamper med spelare. Där har det varit fokus på individuell utveckling och internmatcher. Vi har också haft samlingar med föreningarnas ledare under camperna. Detta har känts som ett bra upplägg för att få ett bra samarbete med föreningarna Efter jul tog vi ut en träningstrupp inför TV - pucken 2014 som innehåller 25+4 spelare. Vi har haft ett antal träningar med 25+4spelare, där fokus har varit på individuell spelarutveckling och att hitta ett eget grundspel inför kommande säsong. Vi har spelat två träningsmatcher och en turnering i Åmål, innan vi avslutade säsongen med Regionsmästerskapen. Efter lite blandade prestationer slutade vi på en 3:e plats i turneringen. Vi deltog med 20+2 spelare. Det har varit en bra säsong där vi började brett med camperna, för att sedan ta ut en trupp på 25+4 spelare. Vi har jobbat med individuell utveckling i kombination med att börja jobba med ett grundspel. Träningsmatcherna och turneringarna har varit mycket nyttiga erfarenheter för spelarna. Nästa säsong kommer att startas upp med en träningsvecka innan vi tar ut den slutgiltiga truppen. Allt har fungerat mycket bra i ledarteamet runt laget. Vi ser fram emot en spännande höst med kvalspel i Östersund Erik Westerlund Förbundskapten Team-99 Utbildning av ledare och funktionärer Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, ledare Utbildnings Camp, ledare Ledarmöte Ledarmöte Ledarmöte LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. 20 Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, Nora Utbildnings Camp, Örebro Teori, fyspass, Örebro Teori, försvarsspel, Kumla Teori, fyspass, Hallsberg Teori, Örebro Teori, backspel, Hallsberg Match mot Sörmland Teori, uppbyggnad, Örebro Match U /26 Teori, Örebro Regionsmästerskap Gävle Summa

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Team Organisation: Henrik Löfsäter Mikael Ryder Jensen Henrik Löwdahl Kristoffer Eriksson Tobias Berglund Palle Engberg Thomas Andersson Jens Andersson Daniel Sandberg Förbundskapten Ass Förbundskapten Ass Förbundskapten Målvaktstränare Lagledare Team manager Material Material Material Planering Vår säsong började I augusti då vi planerade hur verksamheten skulle se ut säsongen 2013/2014. Efter att organisationen var satt satte vi oss ner och läste olika dokument och information som vi fått av andra team som gjort denna resa. Vi beslutade ganska fort att första året göra väldigt likt de andra teamen. Under hösten åkte förbundskaptenerna ut och såg en hel del matcher i länet för att kunna plocka ut de spelare som skulle komma på första uttagningen i Guldsmedshyttan den 29 december. Till dessa uttagningar så blev det 74 spelare uttagna. Det var spelare representerade från länets alla klubbar. Efter en lärorik och intensiv dag i Guldsmedshyttan där alla uttagna spelade 3 matcher var så tog vi ut en trupp på 24 utespelare och 3 målvakter att matcha och träna med under resten av säsongen. Träningar & Cuper På träningarna har focusen varit på noggrannhet och lära sig agera när det går fortare än på klubblagsträningarna. Vi har även jobbat med enklare spelsekvenser som försvarsspel och uppspel. Vi har även innan träningarna samlats för att ha teori och om dessa sekvenser. Vi har även haft lättare fyspass där spelarna har fått lära sig grunderna i off-ice träning. Det man kan notera som extra roligt är att uppslutningen har varit väldigt bra under dessa pass. Den 22 mars åkte vi till Avesta för att möta våra krafter med Värmland, Dalarna, Västmanland och 2 klubblag från Dalarna. Vi spelade 6 matcher. Även om inte resultaten gick vår väg så gav denna cup en massa svar på vad vi behöver jobba vidare på mot TV-pucken Slutsatser och fokus framöver Tittar man på spelarnas individuella färdigheter så tycker vi dessa är mycket bra. De är väldigt bra skolade i sina hemmaklubbar. Fram till TV-pucken så kommer vi fokusera vidare på att hitta en bra lagkänsla där alla jobbar för varandra. Fortsätta att nöta på de spelsystem som vi har bestämt oss för att spela. Nedan finner Ni alla sammankomster vi haft under denna säsong. Ledarna i Team

22 Team -00 kursverksamhet Plats Kurs Datum Antal Instrukt. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Örebro Planering Örebro Planering Örebro Planering Guldsmedsh. Uttagningscamp Guldsmedsh Föräldrainformation och utbild Guldsmedsh Grupparbete + Spelförståelse Guldsmedsh Teori + Powerplay Örebro Grupparbete + Powerplay Örebro Träningsmatch Örebro Träningsmatch Kumla Grupparbete + Boxplay Kumla Föräldrainformation och utbild Kumla Träningsmatch Kumla Träningsmatch Örebro Teori + Boxplay Örebro Teori + Spelförståelse Avesta Cup Avesta Cup Summa

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008

Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 Verksamhetsberättelse Tyresö FF 2008 1 2 Styrelsen Tyresö FF s styrelse har under 2008 haft följande sammansättning; Ordförande Erik Strand Vice ordförande Ulf Lönnqvist Sekreterare Sickan Lönnkvist Kassör

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 4 Ordföranden har ordet 5 Kansliet 6 Verksamhetsplan 7 Allsvenska

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte Nr 1-95 Klubbtidning för IF Ifo Nytt tel nr till klubblokalen 711 74 66 Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 1994/95 i klubblokalen Kungsgatan 5 Onsdagen den 17 Maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer