ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15, Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Foto: Michael Erhardsson Hällefors/Filipstad brons i U13 Länscupen 2013 Foto: Martin Armborg Team tjejer - brons i Stålbucklan, 2014 Örebro HU silver i U15 Länscupen 2013

2 Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör ordf. Länscupen ordf. Tävlingskommitté Regionsansvarig Ove Hillborg Carl Ivar Björklund Davor Dundic ordf. Ledamot Ledamot funktionärskommitté Kansli Kent Blomqvist Tjänsteman Hedersordförande Hedersledamöter Roger Andersson Göran Liljeson P O Larsson Inge Lars Bäck P-E Bruksner 2

3 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE TISDAG DEN 10 juni 2014 KLOCKAN SCANDIC ÖREBRO VÄSTHAGA FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop och godkännande av fullmakter, samt fastställande av röstlängd. 2 Fråga om årsmötet har blivit behörigen utlyst. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5 Val av 2 st justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet. 6 Val av 2 st rösträknare. 7 Föredragning av verksamhets - och förvaltningsberättelse. a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse. c) Revisorernas berättelse. 8 Fastställande av balansräkning. 9 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 10 Beslut i anledning av distriktets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11 Val a) Val av distriktsordförande för tiden till nästkommande årsmöte Avgående: Mats Eriksson. 12 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år Avgående: Ove Hillborg, Carl Ivar Björklund, Mikael Andersell 13 Val av revisor för en tid av 2 år Avgående: Peter Warman 14 Val av valberedning Avgående: Hans Göran Hjälm, Anders Ceder och styrelsens reps. Björn Andersson 15 Avgifter a) årsavgifter b) anmälningsavgifter c administrationsavgifter 16 Fastställande av verksamhetsplan 17 Fastställande av inkomst och utgiftsstat 18 Av styrelsen väckta förslag 19 Från föreningar inkomna motioner 20 Meddelande 21 Årsmötets avslutning 3

4 Örebro läns Ishockeyförbunds 59:e verksamhetsår omfattar tiden 1 maj april 2014 Ordförande har ordet Den gångna säsongen går nog till historien som en etablering av vårt distrikt på elitnivå. Vi har även sett talanger som vi exporterat som nu kommit tillbaka till vårt distrikt. Satsningen från Örebro HK har gett och kommer att ger mycket resurser ut i våra andra föreningar i distriktet. Samarbetet i distriktet har tagit ytterligare ett steg i positiv bemärkelse. Vår stora utmaning är rekrytering av spelare, funktionärer, förtroendevalda och alla övriga viktiga funktioner i vår verksamhet. Det kändes som Hockeyns Dag kan utvecklas till en av våra stora rekryteringssatsningar. På nationella planet brottas Svensk hockey med det ekonomiska bakslaget från VM i Sverige. Underskottet ska jobbas tillbaka under de närmaste åren. Samtidigt kan jag känna att intresset för Tre Kronor har naggats i kanten då vi inte ges möjlighet att spela matcher med våra stora namn. Kommande säsong skulle jag vilja se ännu större samarbete i distriktet, en ökning av Idrottslyftet och mera SISU aktiviteter i våra föreningar. Vill också se att Dam och flickhockeyn får mer utrymme i vårt Distrikt. Kansliet. Det gångna året har kansliet administrerat vårt distrikt. Det har varit ett bra år med sedvanliga konferenser att sköta om. Kanslisten har även skött om uppdraget på ett mycket bra sätt. Kansliet administrerar även en del tävling åt Region väst. Kansliet har även hjälpt Västmanland med lite datautbildningar. Tävlingskommittén. Det gångna året har som vanligt flutit på med väl genomförda serier. Samarbetet med Västmanland har utökats. Man genomför som vanligt välarrangerade mötesplatser. Funktionärskommittén. Verksamheten har genomförts på ett bra sätt. Få distrikt omnämns med sådan respekt som vårt när man diskuterar domarutbildning och kvalité i Hockeysverige. Här behövs dock nyrekrytering för att vidmakthålla vår ställning. Utbildningar har hållits i samarbete med Västmanland. 4

5 Utveckling. Det har genomförts ett antal utbildningar vilket höjer nivån i distriktet. Under hösten 2013 utbildades ca 100 tränare i kurser på olika nivåer. Vi genomförde även en TR2 i distriktet på våren Gruppen Så mycket Bättre har jobbat ihop några höjdaraktiviteter med Örebro HK. Det var en inspirationstrippel som lockade över 100 deltagare vid 3 olika tillfällen. Man ordnade också Hockeyns dag i Distriktet där samtliga ishallar/föreningar öppnade upp sina hallar för allmänheten en lördag. SHL spelare från ÖHK deltog på varje ställe. Det var verkligen en superaktivitet för hela distriktet. Den gruppen svarar för alla delar i utvecklingsarbetet. Den kommer att bli mycket viktig i distriktets arbete för bl.a. Ledarutbildningar, Spelarutveckling, Distriktslagens verksamhet, Tränarlegitimationer, Föreningsutveckling och många mer uppdrag. Gruppen består av ca 10 deltagare. Länscupen. Har återigen visat vilken stor turnering vi har. Intresset och arrangemanget är på absoluta topp. Denna cup sätter oss på kartan. Länscupkommittén gjorde en mycket lyckad konferensresa med arrangerande föreningar i samarbete med SISU i år igen. Styrelse Styrelsen har genomfört ett bra år med bl.a. ett kvalitetssäkringsarbete kring distriktets verksamhet. Det har genomförts en distriktskonferens i Ånnaboda som kommer att leda till bättre samarbete i distriktet. Där deltog även föreningarnas utbildningsledare för att gemensamt söka nya Idrottslyftpengar. SISU/Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarna och Idrottslyftet är våra i särklass största samarbetspartner i distriktet. Dom ser till att föreningarna får resurser att genomföra nödvändiga utbildningar/aktiviteter. Här hade vi en Distriktkonferens i januari där vi fokuserade på ansökningar inför 2014/2015. Vi hoppas det ger ett resultat i mer aktiviteter. Hockeykonsulenten. Vi har förmånen att disponera troligen den absolut bästa konsulenten i Hockeysverige. Han är lika engagerad i alla föreningar såväl distriktet. Under 2014/2015 kommer HK att lägga mer tid i föreningarna. I vårt minne. Under den gångna säsongen har två personer som gjort fina insatser på Distriktsnivå lämnat oss. Det är Roland Edlund som arbetat med valberedningen och Lars-Åke Gyllander som arbetat med funktionärskommittén. Vi minns dom för deras fina insatser. Sammanfattning Med ovannämnda händelser och personer vill jag framföra ett varmt tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhet under det gångna året Ett särskilt tack till våra föreningar och dess ideellt arbetande människor. Det är med mycket stor glädje och spänning jag ser fram emot att följa arbetet i vårt distrikt under kommande säsong. Mats Eriksson Ordförande 5

6 Utmärkelser, 2013 FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM från Svenska Ishockeyförbundet utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTMÄRKE I SILVER från Örebro läns Idrottsförbund utdelat till: Göran Hermansson, Kumla Hockey FÖRTJÄNSTDIPLOM Idrottsförbund utdelat till: från Örebro läns Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund MEDALJ I GULD Claes E Hallqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Kent Blomqvist, Örebro läns Ishockeyförbund Björn Andersson, Örebro läns Ishockeyförbund Göran Hermansson, Kumla Hockey från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: FÖRTJÄNSTDIPLOM från Örebro läns Ishockeyförbund utdelat till: Gunnar Hurtig, Funktionärskommittén Örebro läns Ishockeyförbund Mikael Carlsson, Funktionärskommittén, Örebro läns Ishockeyförbund 6

7 Örebro läns Ishockeyförbund STYRELSENS ORGANISATION Ordförande: Mats Eriksson Gusselby Vice ordförande: Björn Andersson Hällefors Sekreterare: Claes E Hallqvist Örebro Kassör: Mikael Andersell Örebro Övriga ledamöter: Davor Dundic Örebro Carl Ivar Björklund Östansjö Ove Hillborg Hallsberg Tjänsteman: Kent Blomqvist Lindesberg Verkställande utskott: Mats Eriksson Gusselby Claes E Hallqvist Örebro Mikael Andersell Örebro Disciplinkommitté: Claes E Hallqvist Örebro Ove Hillborg Hallsberg Björn Andersson Hällefors Göran Hermansson Örebro Hedersordförande: Roger Andersson Örebro Hedersledamöter: Per Olof Larsson Örebro Göran Liljeson Örebro Inge Lars Bäck Lindesberg Per Erik Bruksner Arboga Revisorer: Sverker Dolk Örebro Peter Warman Örebro Valberedning: ordf. Hans Göran Hjälm Örebro Anders Ceder Storå Örebro läns Idrottsförbunds och SISU:s årsmöte: Mats Eriksson Gusselby 7

8 RÖSTLÄNGD VID ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2014 FÖRENING NR LICENSER TOTALT RÖSTER M K Fellingsbro/Frövi IK Guldsmedshytte SK HC Örnen Hällefors IK IFK Hallsberg Hockey Kumla HC Black Bulls Lindlövens IF Nora Hockey Vretstorps IF Örebro Hockey Örebro Hockey Ungdom Summa antal licenser LICENSUTVECKLING TOTALT hela distriktet ANTAL /97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Röstlängden baserat på antal Spelarkort per den 1/3,

9 RÖSTLÄNGD VID DISTRIKTSÅRSMÖTET, säsongen 2013/14 Röstlängd för distriktsmöte upprättas av förbundsstyrelsen senast under februari månad. Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd blivit upprättad. Röstberättigad är varje till förbundet ansluten förening som till förbundet erlagt årsavgift för sist förflutna verksamhetsår. Föreningar som har förfallna skulder den 31/1 äger ej rätt att rösta Röstberättigad förening äger en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antalet licensierade spelare inom distriktet. Förening kan erhålla maximalt åtta tilläggsröster enligt följande skala: 0-49 licensierade spelare ingen tilläggsröst licensierade spelare en tilläggsröst licensierade spelare två tilläggsröster licensierade spelare tre tilläggsröster licensierade spelare fyra tilläggsröster licensierade spelare fem tilläggsröster licensierade spelare sex tilläggsröster licensierade spelare sju tilläggsröster 400 eller flera licensierade spelare åtta tilläggsröster Förenings röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det uppropet godkända sammanlagda röstantalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening ned till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet. Förening äger vid distriktsmöte rätt att företrädas av högst två ombud, som skall vara medlemmar i föreningen. Ombud skall medföra fullmakt från den förening ombudet representerar. Av fullmakt skall framgå i vilken utsträckning ombud äger utöva sin förenings rösträtt Ombud får företräda endast en förening. 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN säsongen Tävlingskommitténs sammansättning Claes E Hallqvist Ordförande Björn Andersson ledamot Henry Nordlund ledamot Göran Hermansson ledamot Kent Blomqvist adjungerad Kort tillbakablick Tävlingskommittén har under den gångna säsongen haft regelbundna möten fördelade jämt under året där man behandlat allehanda tävlingsfrågor knutna till distriktets tävlingsverksamhet Kommittén har också arrangerat konferenser för föreningarnas tävlingsansvariga för att gemensamt arbeta fram bättre lösningar i fråga om serieupplägg förbättra kommunikationen mellan lag-förening-förbund mm. En av dessa konferenser innehöll också stort mått av utbildning i tävlingsfrågor och hölls som tvådagarskonferens i anslutning till kryssning till Åland. Denna konferens genomfördes för tionde året och som vanligt numera, tillsammans med föreningar från Västmanland. 10

11 Tävlingsverksamheten Många mycket goda prestationer har gjorts från de flesta föreningarna sett ur var och ens förutsättning. Precis som tidigare har div. 2 organiserats av Region Väst. Örebro läns Ishockeyförbund har administrerat den ena av de två grupperna, div. 2 Västra B. Div. 3 är en ren distriktsserie och den har spelats, liksom de föregående åren, tillsammans med Västmanland. För andra året har gemensamt play-off med Värmland varit. Det har inneburit att ettan och tvåan i resp. serie mött varandra för att kunna utse de två bästa lagen till kvalserien till div. 2. Sportsligt har flera av distriktets lag gjort mycket bra ifrån sig, speciellt Örebro Hockeyklubb som överträffade förväntningarna genom att kvalificera sig för fortsatt spel i SHL. ÖHK:s J20-lag slog ut favoriten Frölunda HC i kvartsfinalen i SM-slutspelet. Mycket imponerande. Örebro Hockeys första år i SHL har också gjort hockeyn stekhet i hela distriktet. Arenan regelmässigt utsåld. Det är ingen tvekan om att Örebro Hockey kommer att utgöra en förebild och motorn för utvecklingen av distriktets hockey på såväl ungdoms-, junior- och seniornivå. Våra div. 1-lag, Lindlövens IF och Kumla Hockey har genomfört sin säsong på ett sätt som visar att man är inne i en stark utvecklingsfas. Under de senaste säsongerna har IFK Hallsberg, som vanligt, gjort mycket väl ifrån sig i div. 2. I div. 3 Västmanland/Örebro län gjorde Hällefors IK en mycket bra säsong och blev seriesegrare Tyvärr lyckades man inte kvalificera sig för spel i tvåan säsongen Vi tror dock att några av våra anrika div. 3-föreningar i framtiden kommer att vara mogna för spel i en högre division. Ungdomshockeyn i distriktet I U16 Elit har Örebro Hockeyklubb deltagit. Man kan väl påstå att det varit en mellansäsong för Örebroarna med ett högre inställt sikte kommande spelår. U11 och U12 har spelats, som vanligt, med fokusering enbart på utbildning Således har inga serietabeller förekommit i dessa åldersklasser. U16, U15, U14 och U13 har spelats tillsammans med Västmanland. Samarbetet med Västmanland är en modell som förmodligen kommer att bestå. Tack till föreningarna Kommittén vill här också framföra sitt varma tack till föreningarna, och då särskilt de som arbetar med tävlingsverksamheten. Tack vare ett bra samspel mellan förbund och föreningar liksom föreningarna sinsemellan, ges förutsättningarna för att organisera en bra och utvecklande tävlingsverksamhet. Tävlingar som administreras av TK framgår av förteckning på kommande sidor. Claes E Hallqvist, Björn Andersson, Göran Hermansson Henry Nordlund, Kent Blomqvist 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISCIPLINKOMMITTÉN Säsongen Disciplinkommitténs sammansättning: Ordförande: Ledamöter: Claes E Hallqvist Ove Hillborg Jens Stellansson Göran Hermansson Björn Andersson Kent Blomqvist adj. Inför säsongen genomfördes en större förändring av hanteringsrutinerna på så vis att vi tillsammans med Västmanlands Ishockeyförbund skapade ett gemensamt bestraffningsorgan. All hantering har sedan dess hanterats från kansliet i Örebro som för övrigt sedan flera år tillbaka expedierat disciplinärenden för Region Väst. Ordförande har varit samma oavsett det gällt spelare/ledare från föreningar i Västmanland eller Örebro län. Ledamöterna har dock skiftat på så vis att alla ärenden relaterade till Örebro län hanterats av ledamöter från Örebro läns Ishockeyförbund. Detta förfarande ger en rationell hantering och enhetlig bedömning. Disciplinkommittén har haft att hantera alla distriktsserier, d.v.s. ungdomsserierna samt div. 3 Antalet Örebroärenden som behandlats denna säsong uppgick till 9 st, ett färre än föregående säsong. Det ställer sig naturligt att antalet bestraffningsärenden är flest i de åldersgrupper som har största representationen i seriesystemet Vi kan konstatera att ett bra ledarskap alltid är bästa garantin för minimering av antalet bestraffningsfall och kommittén understryker därför vikten av att utbildning i ledarskap också i framtiden, sätts i första rummet. På det stora hela taget sköter såväl ledare som spelare sig mycket bra i de serier distriktets disciplinkommitté har att hantera Noteras att Hallqvist även ingått i Region Västs disciplinkommitté som ordförande också under den gångna säsongen Claes E Hallqvist, Ove Hillborg, Göran Hermansson Björn Andersson, Jens Stellansson och Kent Blomqvist 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Säsongen som genomförts har innehållit fler positiva sidor som kommer att få genomslag i en framtid bl.a. den positiva attityd som våra föreningar har till vår ungdomsdomarverksamhet. Länscupen betyder mycket i utbildningen för våra domare. Vissa attityds problem mellan spelare, ledare och domare har förekommit mera i år, det är ett problem som Funktionärskommittén jobbar med mot domarna. Domarkurserna har som vanligt genomförts enligt den kursplanering som fastställts i verksamhetsplanen men vi har fortfarande svårt att få gehör för rekryteringsproblemen av domarfunktionärer. Genom ett större urval av intresserade domare finns har man också lättare att få en bättre topp eller varje fall en bättre möjlighet att uppnå detta Här måste FK tillsammans med föreningarna arbeta ännu bättre med både kontakter och informera om vikten av bra rekrytering. Båsfunktionärskurserna har även dessa genomförts med våra föreningar men tyvärr har vi inte nått alla föreningar om vikten att inneha utbildade personer i sina respektive matchsekretariat En granskarkurs har genomförts enligt uppgjorda planer för att kunna hjälp våra funktionärer att utvecklas. Att utbilda och tillvarata bra personer som vill ta detta ansvar att vara granskare är en av våra stora och betydelsefulla uppgifter för får överlevnad. Domartillsättningar med Mattias Andersson som ansvarig har genomförts för Div 2, Div 3 J20 Elit västra, J18 C, U16 Elit samt Dam Div 1 och Div 2. Mötesverksamheten har som vanligt genomförts i den omfattning som vår verksamhet kräver. Funktionärskommittén och dess ledamöter vill framföra en stilla vädjan till våra föreningar att informera och utbilda sina ledare och föräldrar till ett bättre uppträdande mot domarfunktionärerna vid våra matcher inte minst inom ungdomsishockeyn Funktionärskommittén tackar föreningar, dess ledamöter, ledare, tränare, aktiva samt övriga hockeyvänner för den gångna säsongen för positiva och goda omdömen under säsongen. Ove Hillborg Ordförande Funktionärskommittén 13

14 ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUNDS FUNKTIONÄRSKOMMITTÉ SAMMANSTÄLLNING AV KURSVERKSAMHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET SÄSONGEN Plats Kurs Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Västerås Elit Gävle Instruktörskurs Örebro Granskarkurs Lindesberg Distriktskurs Hallsberg Föreningsdomarkurs Örebro Föreningsdomarkurs Skillingaryd Instruktörskurs Gävle Elit Gävle Regionskurs Bosön Förbundskurs Kumla Föreningsdomarkurs Båsfunktionärskurser: Plats Datum Antal Instrukt. Summa Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Dagar över 4 tim Fellingsbro Hällefors IFK Kumla Örebro U Örebro HK Nora Hallsberg Örebro U Lindesberg Summa KOMMITTÉ - MÖTEN Kurs Ort Datum Antal Instr. Antal deltagare Antal Dag FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Örebro FK-möte Hallsberg FK-möte Karlskoga FK-möte Örebro Summa

15 FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN Ordförande: Ove Hillborg Hallsberg Övriga kommittéledamöter: Gunnar Hurtig Hallsberg Lars Åke Gyllander Örebro Mikael Carlsson Pålsboda Tomas Pettersson Lindesberg Göran Hermansson Örebro Ove Gefvert Kumla Mattias Andersson Hällefors Jörgen Åkerlund Örebro Anders Näsström Köping Ove Mattias Lars Åke Ove Tomas Hillborg Andersson Gyllander Gefvert Pettersson Gunnar Göran Mikael Jörgen Anders Hurtig Hermansson Carlsson Åkerlund Näsström 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UTVECKLINGSKOMMITTÉN SMB säsongen 2013/2014 Davor Dundic Jag vill börja med att framföra ett varmt stort tack till samtliga som deltagit i vårt distrikts verksamhetsutveckling och utvecklingskommittén. Under det gångna året har vi bl.a. genom Camilla fått kontroll över alla tränarlegitimationer vi har genomfört ett antal kurser med bl.a. SISU. Vi har även haft spännande inslag som träning med tränare från USA och sist men inte minst så har vi börjat med Ishockeyns Dag en prova på dag i samarbete med Örebro Hockey och samtliga föreningar i distriktet detta blev en succé vilket gör att vi bestämt att fortsätta med denna aktivitet och göra den återkommande samt att den i samarbete med sponsorer och föreningsaktiviteter skall ge ett litet tillskott i kassan men framför allt kommer den att stärka bilden av en mycket populär sport och bidra till rekrytering till sporten. 16

17 Utvecklingskommittén Bilder från Hockeyns Dag i Nora och Lindesberg 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Verksamheten för ÖLISF team-1998 har under verksamhetsåret 2013/14 ingått i ÖHK elitverksamhet. ÖHK har startat U16 Elitverksamheten i egen organisation och tagit avstamp i ÖLISF totala verksamhetsbild för team-98 för införandet och genomförandet av spelarutvecklingen. Verksamheterna har därför varit parallella i sin struktur. I denna verksamhetsberättelse redovisas därför bara det som i förberedelser och genomförande ses som ÖLISF verksamhet. Den goda tanken med att utgå från distriktslagsverksamheten som grund till nominering av ÖHK elitprograms yngsta lag ger naturligt en koppling till elitföreningens verksamhet och en större möjlighet för de största talangerna för åldersgruppen att stanna hemma och utvecklas i elitverksamhet. Detta kan ses i att hela 8 spelare ur verksamheten kommande säsong ingår i ÖHK ishockeygymnasieprogram, programmet har ca 400 ansökningar. Ett mycket bra resultat för framtiden. Ledare för ÖLISF team-98 Per Östergren, huvudtränare Martin Johansson, målvaktstränare Ola Östergren, assisterande tränare - Dennis Johansson, assisterande tränare Jonas Dufåker, assisterande tränare - Hans Lindh, materialförvaltare Per Olsson, materialförvaltare - Mikael Born, lagledare 18

19 LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Lager, Mora Läger, Mora Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Läger, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Läger, Lysekil Läger, Lysekil Läger, Lysekil Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Södertälje Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro Utbildningsverksamhet, Örebro TV Pucken, Tranås TV Pucken, Tranås Summa Per Östergren Huvudtränare ÖLISF team-98 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE säsongen Den här säsongen haft två utbildningscamper med spelare. Där har det varit fokus på individuell utveckling och internmatcher. Vi har också haft samlingar med föreningarnas ledare under camperna. Detta har känts som ett bra upplägg för att få ett bra samarbete med föreningarna Efter jul tog vi ut en träningstrupp inför TV - pucken 2014 som innehåller 25+4 spelare. Vi har haft ett antal träningar med 25+4spelare, där fokus har varit på individuell spelarutveckling och att hitta ett eget grundspel inför kommande säsong. Vi har spelat två träningsmatcher och en turnering i Åmål, innan vi avslutade säsongen med Regionsmästerskapen. Efter lite blandade prestationer slutade vi på en 3:e plats i turneringen. Vi deltog med 20+2 spelare. Det har varit en bra säsong där vi började brett med camperna, för att sedan ta ut en trupp på 25+4 spelare. Vi har jobbat med individuell utveckling i kombination med att börja jobba med ett grundspel. Träningsmatcherna och turneringarna har varit mycket nyttiga erfarenheter för spelarna. Nästa säsong kommer att startas upp med en träningsvecka innan vi tar ut den slutgiltiga truppen. Allt har fungerat mycket bra i ledarteamet runt laget. Vi ser fram emot en spännande höst med kvalspel i Östersund Erik Westerlund Förbundskapten Team-99 Utbildning av ledare och funktionärer Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, ledare Utbildnings Camp, ledare Ledarmöte Ledarmöte Ledarmöte LÄGERVERKSAMHET Datum Utbildningen avser/innehåll antal instr. 20 Antal dagar Antal deltagare kursdagar Utbildnings Camp, Nora Utbildnings Camp, Örebro Teori, fyspass, Örebro Teori, försvarsspel, Kumla Teori, fyspass, Hallsberg Teori, Örebro Teori, backspel, Hallsberg Match mot Sörmland Teori, uppbyggnad, Örebro Match U /26 Teori, Örebro Regionsmästerskap Gävle Summa

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Team Organisation: Henrik Löfsäter Mikael Ryder Jensen Henrik Löwdahl Kristoffer Eriksson Tobias Berglund Palle Engberg Thomas Andersson Jens Andersson Daniel Sandberg Förbundskapten Ass Förbundskapten Ass Förbundskapten Målvaktstränare Lagledare Team manager Material Material Material Planering Vår säsong började I augusti då vi planerade hur verksamheten skulle se ut säsongen 2013/2014. Efter att organisationen var satt satte vi oss ner och läste olika dokument och information som vi fått av andra team som gjort denna resa. Vi beslutade ganska fort att första året göra väldigt likt de andra teamen. Under hösten åkte förbundskaptenerna ut och såg en hel del matcher i länet för att kunna plocka ut de spelare som skulle komma på första uttagningen i Guldsmedshyttan den 29 december. Till dessa uttagningar så blev det 74 spelare uttagna. Det var spelare representerade från länets alla klubbar. Efter en lärorik och intensiv dag i Guldsmedshyttan där alla uttagna spelade 3 matcher var så tog vi ut en trupp på 24 utespelare och 3 målvakter att matcha och träna med under resten av säsongen. Träningar & Cuper På träningarna har focusen varit på noggrannhet och lära sig agera när det går fortare än på klubblagsträningarna. Vi har även jobbat med enklare spelsekvenser som försvarsspel och uppspel. Vi har även innan träningarna samlats för att ha teori och om dessa sekvenser. Vi har även haft lättare fyspass där spelarna har fått lära sig grunderna i off-ice träning. Det man kan notera som extra roligt är att uppslutningen har varit väldigt bra under dessa pass. Den 22 mars åkte vi till Avesta för att möta våra krafter med Värmland, Dalarna, Västmanland och 2 klubblag från Dalarna. Vi spelade 6 matcher. Även om inte resultaten gick vår väg så gav denna cup en massa svar på vad vi behöver jobba vidare på mot TV-pucken Slutsatser och fokus framöver Tittar man på spelarnas individuella färdigheter så tycker vi dessa är mycket bra. De är väldigt bra skolade i sina hemmaklubbar. Fram till TV-pucken så kommer vi fokusera vidare på att hitta en bra lagkänsla där alla jobbar för varandra. Fortsätta att nöta på de spelsystem som vi har bestämt oss för att spela. Nedan finner Ni alla sammankomster vi haft under denna säsong. Ledarna i Team

22 Team -00 kursverksamhet Plats Kurs Datum Antal Instrukt. Antal deltagare Antal dagar Summa kursdagar Örebro Planering Örebro Planering Örebro Planering Guldsmedsh. Uttagningscamp Guldsmedsh Föräldrainformation och utbild Guldsmedsh Grupparbete + Spelförståelse Guldsmedsh Teori + Powerplay Örebro Grupparbete + Powerplay Örebro Träningsmatch Örebro Träningsmatch Kumla Grupparbete + Boxplay Kumla Föräldrainformation och utbild Kumla Träningsmatch Kumla Träningsmatch Örebro Teori + Boxplay Örebro Teori + Spelförståelse Avesta Cup Avesta Cup Summa

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2011-2012 Behrn Arena, Örebro Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse 2011-2012 Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell Ordförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2012-2013 Foto: Johan Bernström Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse 2012-2013 Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Mikael Andersell

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2010-2011 Örebro HK, 2011 kvalserien till Elitserien Hällefors/Lindlöven, 2011 Kvalserien till Riksserien, Örebro län 2010, 6:e plats i TV pucken,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 60 år Säsongen 2014-2015 Örebro läns Ishockeyförbund Styrelse 2014-2015 Mats Eriksson Björn Andersson Claes Hallqvist Ove Hillborg Ordförande Vice ordförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE ----------------------------------------------------- Örebro HK:s J-20 Super Elitlag

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE ----------------------------------------------------- Örebro HK:s J-20 Super Elitlag ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE ----------------------------------------------------- Örebro HK:s J-20 Super Elitlag ------------------------------------------------ Säsongen 2007-2008

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2011/12 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan

Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan Grupp A U-13 Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan Lag A 1 GSK/LIF Lag A 2 Örebro HU vit Lag A 3 IFK Tumba Lag A 4 Frisk Asker (N) Lag A 5 VIK Västerås U 1 Lag A 6 Valbo HC SPELORDNING U-13 Fre 30 sept

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista Verksamhetsberättelse 2008 Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars 2009 Föredragningslista 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2012-2013 Uppdaterad 2012-09-24 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Styrelsen har den gångna säsongen bestått av ledamöterna Jan Berg, Björn Landin, Marie Strömfalk och Jörgen Lidström. Suppleanter har varit Stefan Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgarna bygger på SIF:s riktlinjer för SDF:s stadgar. Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser Årsmötet Distriktsstyrelsen Dessa

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 2015/2016 Innehållsförteckning Tävlingskommittén... 3 Disciplinkommittén... 5 Funktionärskommittén... 6 Utbildningskommittén... 9 Distriktslagskommittén...

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

- Början sept kalla till ett uppstartmöte - September ta fram fakta, förutsättningar

- Början sept kalla till ett uppstartmöte - September ta fram fakta, förutsättningar Välkommen! Mötesplanering hösten 2012 tidplan -Augusti sätta ihop en grupp genom nomineringar - Början sept kalla till ett uppstartmöte - September ta fram fakta, förutsättningar m.m. (kansliet) - 2 okt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2014/15

Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2014/15 Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2014/15 Team -01 2014-10-10 Utskick rankinglistor 2014-10-20 Inlämning rankinglistor 2014-11-13 Zonmatch Kalmar län 6+40 2014-11-20 Zonmatch

Läs mer

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret Org nr Årsredovisning förräkenskapsåret2000-10-01-2001-09-30 Byske Skidklubb Sida 2 (7) Styrelsen för Byske skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2000-10-01 2001-09- 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

UBK VERKSAMHETSPLAN

UBK VERKSAMHETSPLAN 2016-09-14 UBK VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Spelarutbildning Team -03 2016-09-25 Utskick inbjudan Smålands Hockeycamp Alla 2016-11-13 Smålands Hockeycamp, Diö Alla 2016-11-20 Smålands Hockeycamp, Lenhovda

Läs mer

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna Protokoll fört vid Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2011 Dag och tid: Lördagen den 12 mars 2010, kl. 10.00 Plats: Värmlands Museum, Karlstad Närvarande: Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning.

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Verksamhetsplan ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2016-17 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2016-2017 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2015 Maj Juni V 23 V 25

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

IFK Motala Bandyklubb

IFK Motala Bandyklubb Årsredovisning för IFK Motala Bandyklubb Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1,2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4,5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS

STADGAR. För Smålands Brevduvesport förbund SBS. SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS SMÅLANDS BREVDUVESPORT Pigeon Racing of the Småland SBS STADGAR För Smålands Brevduvesport förbund SBS Stadgar gäller för följande klubbar: 16,25,88,94 1 Ändamål Smålands Brevduveförbundet (förkortat SBS),

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer