DOM (DELDOM) meddelad i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad"

Transkript

1 V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras Ruksenas, Frihetsberövande: Häktad Raudandvanis Salgiria 49 Kauno Raj Lita u en Medborgare i Litauen Offentlig försvarare: Advokat Anders Runebjer Carlstads Advokatbyrå HB Drottninggatan l O Karlstad DOMSLUT Begångna brott Grovt narkotikabrott Lagrum l och 3 narkotikastramagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 5 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fångelse i högst l år. Förverkande och beslag l. l beslag tagen narkotika med emballage och motorcykel förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (Tullverket; beslagsliggare G p 1-15 och samt G p 1). Postadress Uox 188 Bcsöl<sndrcss Västra Torggatan 13 Telefon Telefax Karlstad E-post: Vftnnlands. www. varmlandstingsratt.dmnsto \.se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2

3 2 V ÄRMLANDS TINGSRÄ TT 2. Beslaget av mobiltelefoner och telefonkort ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Tullverket (Tullverket; beslagsliggare G p 23-27). Häktning m.m. Gintaras Ruksenas ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen ( 1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Advokat Anders Runebjer tillerkänns ersättning av allmänna medel med Il O 757 kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr 50 öre utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaden skall stanna på staten.

4 3 V ÄRMLANDS TINGSRÄ TT DOM (D ELD OM) YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden se bilaga l DOMSKÄL Skuldfrågan Gintaras Ruksenas har förnekat gärningen. Nännare hörd har han uppgett bl a följande. Hans far dog i april. Han dog i Novosibirsk i Ryssland. Han hade inte träffat sin far på 17 år. Han var inte med vid begravningen men planerade att åka till begravningsplatsen men hade inte pengar till resan. Resan för honom och sonen skulle kosta omkring euro. Han gick till en bekant, Gytis Silvanavicius, för att låna pengar till resan. I stället för att låna pengar erbjöd Gytis honom arbete. Han tackade ja men visste till en bötjan inte vilket slags arbete det var fråga om. Gytis talade om att var fråga om att transportera något till Sverige. Därefter var det fråga om att transportera något från Holland till Sverige. Han skulle få l 000 euro för transpm1en. Han och Gytis hade flera gånger varit i Sverige och andra länder och köpt bilar och bildelar som Gytis renoverade och sålde vidare. Ä ven han utförde mindre reparationsarbeten i sin verkstad. I slutet av maj förklarade Gytis att han skulle åka till gränsen mellan Holland och Tyskland. Han körde med sin motorcykel från sitt hem i Litauen till Polen där han övernattade på ett hotell. På kvällen fick han sms från Gytis som förklarade att hans bil gått sönder och att han skulle vända och hämta en annan bil. Han visste vilken bil denne avsåg att hämta. Den var grön och stod på hans gård. Han hade kontakt med sin fru via sms och meddelade detta. Han hade två mobiltelefoner och SIM-kort. Det var fråga om litauiska kontantkort Mobiltelefonerna var kvarglömda i den gröna bilen eller så låg de i en låda i hans garage. Han kunde inte numren till telefonema men det gjorde Gytis. Han körde mot Holland och Gytis sade att han skulle stanna vid den första bensinstationen före Venia i Holland vilket han gjorde. Han möttes av en engelsktalande person. Personen kände igen honom. Personen förklarade att han skulle köra till en

5 4 V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT Enhet 5 ( fortur) campingplats i Holland som han kände till. Han brukade köpa bilar där. Han sade till personen att han var utan pengar och fick då 200 euro. Han körde från bensinstationen till campingplatsen. Gytis hade tidigare sagt att dc skulle övernatta där. Han träffade Gytis där. Han kommer inte ihåg om Gytis redan var där eller om denne kom efter honom.. Gytis visade stugan där de skulle bo. I stugan fanns en kvinna och en man båda från Litauen. De åt middag och Gytis och de två andra drack alkohol. Han ville prata med Gytis om arbetet men denne sade att det skulle ske nästa dag. Nästa dag sade Gytis att något hade förändrats och att han skulle köra till Sverige via Tyskland och Danmark och att de skulle övernatta i närheten av den tysk-danska gränsen. Gytis tillade att det skulle bli bra och att allt skulle ordna sig. Han fick inga pengar av Gytis. Han packade och körde iväg med sin motorcykel. Gytis körde före honom i elen gröna bilen. De körde inte tillsammans. Efter vägen stannade han och Gytis för att dricka kaffe några gånger. De övernattade på ett hotell. Han frågade Gytis vad han skulle göra och vad syftet med resan var. Gytis svarade att han inte skulle oroa sig. Han ställde konkreta frågor men Gytis undvek att svara. Han hade 30 euro kvar av de 200 som han fick i Tyskland. Dessa pengar tog Gytis mot hans vilja och det uppstod en konflikt. Han hade egna pengar med sig. På hotellet tog Gytis ifrån honom en telefon. Gytis sade att de skulle träffas i Helsingborg där de brukade lämna bilar. Gytis körde före honom och han såg inte Gytis förrän i Helsingborg. Han körde över Öresundsbron in i Sverige. Han körde till den avtalade platsen och väntade där till kvällen. Han kände personer i Helsingborg däribland Gytis bror, Robertas. Gytis kom och de gick till ett cafe. Han frågade Gytis vad som hände. Han sade till Gytis att det inte passade honom att åka fram och tillbaka på sätt som skett. Gytis sade att allt var bra och att han skulle få träffa personer nästa dag som skulle överlämna mediciner. Gytis sade att det var fråga om sportmedicin er. Hans transport skulle innebära att han skulle ta sig till E 18 och sedan få ytterligare instruktioner. Han och Gytis övernattade i Helsingborg i den gröna Peugeoten. Gytis hade saker i sin bil men han antog att det var dennes privata saker. Sakerna flyttades från baksätet till framsätet eftersom de skulle sova i baksätet. Gytis sade att de skulle köra mot Göteborg och svänga av vid Borås till

6 5 V ÄRMLANDS TINGSRÄ TT DOM (D ELD OM) Kinna. Då han kom till Kinna skulle han stanna på en parkering. Han hittade parkeringen så småningom. Det kom en husbil. Han minns inte om Gytis var med i husbilen eller om denne kom i sin gröna bil. Gytis kom med en väska på hjul och sade att innehållet skulle han transportera till El8. han frågade Gytis vad det var. Gytis öppnade och han såg att väskan innehöll paket som Gytis sade innehöll medikamenter. Han sade till Gytis att paketen inte skulle få plats i motorcykel väskorna. Gytis uppmanade honom att tömma väskorna på sina saker och i stället lägga i paketen. Han lastade i paketen själv för han visste hur han skulle lasta får att balansera motorcykeln. Gytis ansåg att han skulle transportera paketen eftersom han skulle få betalt. Gytis lade hans saker i en påse. Då paketen var lastade sade Gytis att han skulle köra till Åtjäng och de skulle träffas där. Gytis förklarade hur han skulle åka och att han skulle stanna vid en bensinstation och tanka. Gytis sade inte var paketen skulle lämnas utan sade att han skulle få besked i Åtjäng. Han stannade någon gång och läste sms. Han förstod vid något tillfall e att allt inte stod rätt till då Gytis sade att han skulle undvika polisen eftersom det saknades "papper" rörande paketen. Gytis sade att han om han blev stoppad av polis skulle få böter eller högst tre månaders fängelse. Gytis skulle betala böterna. Innan Åtjäng stannade han för att se efter vad det var får paket men han vågade inte öppna dem. Han kunde inte på utsidan se vad paketen innehöll och han kände ingen lukt från dem. Han träffade Gytis i Åtjäng och fick anvisning att köra till Täcksfors och Shell bensinstation där. Vidare mot en rondell och till höger där en husbil skulle vänta på honom vid en aft:ir. Ingen var vid affaren. Han stannade en stund. Han såg inte Gytis och tänkte ringa. Han körde vidare och då han körde över ett krön såg han arbetare med gröna västar på vägen. Han visste inte om han skulle stanna eller inte. En bil med stege på taket körde förbi honom och svängde till vänster. Han följde efter. Längre fram på vägen fick han sladd på motorcykeln och han kunde inte vända om. Han bötjade lasta ur paketen eftersom det då skulle vara lättare att vända motorcykeln. Han tog paketen ur ena motorcykelväskan och bar dem tio meter in i skogen. Paketen upptäckte han låg utspridda. Då han skulle ta ut kassen som Gytis lade i hans väska fanns en rulle med burkar. Någon kom och han blev gripen.

7 6 V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT B Den bil som Gytis åkte i var en Grön Peuegot som han tidigare hade köpt i Sverige för Gytis räkning Han och Gytis har rest tillsamman flera gånger med Hitjan från Riga och Tallinn till Sverige för att därifi ån transportera bilar till Litauen. Han och Gytis har haft ett intensivt samarbete under de senaste åren. Han känner Gytis men de umgås inte på fritiden. Han varken röker eller dricker men det gör Gytis. Han och Gytis är olika. Han har fast anställning som nattvakt. Det går bra att byta skift med andra då han reser vilket han gjort inför den nu aktuella resan. Han hade möjlighet att vara ledig en vecka. Bedömning Det är till en bötjan utrett att Gintaras Rukscnas transporterat 29997,55 gram cannabisharts och 1991,9 gram amfetamin från Kinna i Västergötland till Östervallskog i Värmland med sin motorcykel. Det är vidare utrett att han på sin motorcykel på bötjade sin resa från sitt hem i utkanten av Kaunas i Litauen I-Ian körde genom Polen, Holland, Tyskland, Danmark och in i Sverige via Öresunds bron. Han har uppgett att hans uppdragsgivare Gytis Silvanavicius körde samma rutt i bil före honommen de körde inte tillsammans. Under resan hade de två kontakt med varandra vid flera till fållen. l Kinna lastade han in det ifrågavarande narkotikapartiet i sadelväskorna på sin motorcykel och körde mot Åtjäng, Täcksfors och slutligen Östervallsskog där han greps av tullpersonal. Frågan är om Gintaras Ruksenas var medveten om att han transporterade narkotika eller som han uppgett mediciner fcir användning i idrottsliga sammanhang. Gintaras Ruksenas och Gytis känner varandra. De har företagit ett flertal resor tillsammans bott på gemensamma hotell, campingplatser och övernattat i samma bil. Gintaras Ruksenas har för Gytis räkning inköpt en bil i Sverige, för övrigt

8 7 VÄRMLANDs T!NGSRÄTT DOM (D ELD OM) samma bil som Gytis använt i nu ifrågavarande sammanhang. Gintaras Ruksenas ifrågasatte inte då han tog emot narkotikapartiet vad innehållet var. Resan var ryckig med ändringar vid flera tillfällen. Då han körde mot Östervallskog svängde han av allfartsvägen strax f'öre en tullkontroll. Gintara Ruksenas har i polisförhör sagt att han såg "polisen" och svängde därför av vägen till vänster. Ett stycke in på den avsmalnande vägen stannade han och tullpersonalen såg hur han sprang till skogs och kastade ifrån sig flera narkotikapaket Enligt tingsrättens mening är det mot bakgrund av dessa omständigheter uppenbart att Gintaras Ruksenas kände till att det var narkotika som han transporterade. Han har således gjort sig skyldig till narkotikabrott som med hänsyn till den stora mängden narkotika och den i sammanhanget betydande sträcka som narkotikan transporterades skall bedömas som grovt narkotikabrott. Påföljd Brottet är av sådan art och har ett så högt straffvärde att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Någon utredning som visar att gärningen ingått som ett led i en organiserad verksamhet och att Gintaras Ruksenas varit en del av denna verksamhet föreligger inte i målet utan hans insats har varit begränsad till en förhållandevis lång transport av narkotikan inom Sverige Tingsrätten bedömer att straffvärdet motsvarar fängelse i fem år. Förverkande Gintaras Ruksenas har bestritt åklagarens förverkandeyrkande avseende den i beslag tagna motorcykeln

9 8 V ÄRMLANDS TINGSRÄ TT Enhet 5 (fdrtur) B Den i belag tagna motorcykeln har värderats till kr. Motorcykeln har av åklagaren yrkats förverkad som hjälpmedel vid brott. Några omständigheter som utgör skäl att inte bifalla åklagarens förverkandeyrkande föreligger inte. Tingsrätten bifaller därför åklagarens förverkandeyrkande. Åklagarens forverkandeyrkande avseende den beslagtagna narkotikan är lagligen grundat och skall bifallas. Tingsrätten bifaller åklagarens yrkande om bevisbeslag avseende mobiltelefoner och telefonkort Utvisning Det brott som Gintaras Ruksenas nu dömts har med hänsyn till den skada det har inneburit för allmänna intressen varit så allvarligt att han inte bör få stanna kvar i Sverige. Utredningen visar att Gintaras Ruksenas inte har någon anknytning till Sverige. han har inte ansökt om uppehållstillstånd eller registrerat uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket har i ett yttrande kunnat konstatera att det saknas anledning att anta att det finns hinder mot verkställighet av en utvisning till BU-medlemsstaten Litauen. Tingsrätten beslutar att Gintaras Ruksenas skall utvisas och förbjudas att återvända till Sverige under tio år. Häktning Gintaras Ruksenas skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

10 9 V ÄRMLANDS TINGSRÄTT HUR MAN ÖVERKLAGA se bilaga 2 Överklagande senast den 14 december 2012 ställs till Hovrätten för Västra Sverige och ges in till tingsrätten. Paul Rebanc A VRÄKN1NGSUNDERLAG aktbil ~

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer