äxa VNummer Tillsammans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "äxa VNummer Tillsammans"

Transkript

1 äxa V En tidning från Skellefteå pastorat Diakoner vill lyfta det sociala arbetet Sidorna 4-5 Lärorikt utbyte med vänstiftet i Tanzania Sidorna 8-9 Därför ska du rösta i höstens kyrkoval! Sidorna Tema: Tillsammans Byske-Fällfors församling, Kågedalens församling, Jörn-Bolidens församling, Sankt Olovs församling och Skellefteå landsförsamling

2 2 Växa Tro tillsammans Sommaren är snart slut och vardagen dominerar. Igen. Dagarna byter av varandra och lite tycks förändrat. Globalt och lokalt pendlar livet mellan hopp och förtvivlan för många, som för mig. Utan tro blir livet svårare. Vem vill stiga upp ur sängen på morgonen om tron saknas. Tron på att det kan komma något gott av denna dag. Kanske. Att tro rymmer en stor portion av gemenskapskänsla. Ofrivillig ensamhet är svår. Tillsammans med andra, i goda sammanhang, är det enklare finna nya möjligheter, mening och livsmod. Finna Vad är mission? Mission är inte att värva medlemmar, utan att Guds kärlekslängtan att hela skapelsens befrielse ska bli varje människas erfarenhet. Genom dopet är alla lika välkomna att dela kyrkans missionsuppdrag. Mission är att i sin vardagliga gärning vara del av Guds tjänst för världen. (citat från församlingsinstruktionen i Skellefteå) Sinnesrobönen Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. tro. Så vill kyrkans gemenskap fungera, som en kraftkälla för den vacklande, slitna och längtande. En kraftkälla från Gud till hela mänskligheten. Den ger mig hopp när mörkret tätnar. Kyrkovalet 17 september väcker frågor om tro, tillsammans. I dagens Växa ställs frågor till de nomineringsgrupper som vill vara med. Läs, begrunda, välj och sök upp din vallokal. Vilka tror du bäst kan bidra till att förverkliga det vi i kyrkan vill åstadkomma tillsammans av tro i världen? Rösta så. Tillsammans är ett ord för gränsöverskridande och visar att tron gäller hela livet och alla människor. I Apostlagärningarna 1:4 berättas det att Jesus är tillsammans med sina lärjungar och att han sänder dem ut i hela världen. Det är vardagslivets alla relationer, lokalt och globalt, som är centralt i den tro Jesus väcker varje morgon. Ofta önskar jag att alla skelleftebor skulle få samma förmån som jag, att veta om vad som sker i kyrkorna varje vecka. trons livgivande funktion i vårt Skellefteå går inte värdera nog. En del vill denna tidning berätta om, men det är inte möjligt rymma allt i tidningsform. Enklaste sättet att få del av mer är att söka sig till våra lokala sammanhang i Skellefteås kyrkor. Tillsammans med varandra och Gud gör vi skillnad, året runt. Det är Guds mission till världen vi delar, trons gåva! Jan Fredriksson Kyrkoherde Skellefteå pastorat Redaktionsruta Växa ges ut av Skellefteå pastorat. Tidningen distribueras gratis till alla hushåll i pastoratet. Adress: Skellefteå pastorat, Box 376, Skellefteå Telefon: Mejl: Hemsida: svenskakyrkan.se/skelleftea Redaktion samt text och bild (om inget annat anges): P-O Sjödin Ansvarig utgivare: Jan Fredriksson Alla musik- och kulturarrangemang i pastoratet sker i samarbete med Sensus. Skellefteå pastorat Skellefteå pastorat är en samverkan mellan fem församlingar i de nordöstra delarna av Västerbotten med cirka medlemmar och140 årsanställda. I pastoratet ingår: Jörn-Bolidens församling Byske-Fällfors församling Kågedalens församling Skellefteå landsförsamling Sankt Olovs församling

3 Växa 3 Instabila gravstenar är en arbetsmiljörisk Vi är som huvudman skyldig att kontrollera alla gravstenar vart femte år. Det berättar Ronny Hägglöf, chef för begravnings- och fastighetsförvaltning, i Skellefteå pastorat. Begravningslagen skiljer tydligt på begravningsplats och gravplats. Huvudmannen (oftast Svenska kyrkan) ska, enligt lagen, hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick, medan gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Gravskötsel är därmed inte begravningsverksamhet. Den här gravstenen har lagts omkull av säkerhetsskäl. Fakta / Säker sten Följande krav gäller för att en gravsten ska betraktas som säker. n Stenen får inte luta mer än ett visst antal grader. Ju högre sten dess då lägre antal grader. n Tåla 35 kilo (350 N) vid belastningsprov. n Ha minst två dubbar av tillräckligt uthållig hållfasthet. n Stenen ska kunna lyftas av. n Samtliga delar av gravvården ska vara dubbade och tåla testlasten. God gravkultur Centrala Gravvårdskommittén (CGK), som bland annat ska verka för god gravkultur och utarbeta kontrollsystem för gravvårdar, har slagit fast att instabila gravvårdar är en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården samt en säkerhetsfråga för besökare och utsmyckning på kyrkogården. Kontroll av monterade gravstenar ska alltid utföras av två personer. En gravsten som bedöms som instabil ska, enligt Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravvårdar av natursten, åtgärdas med stöttning eller nedläggning. Vid åtgärd ska den estetiska aspekten beaktas och gravrättsinnehavaren ska underrättas på lämpligt sätt. Kontroll och bedömning av stabiliteten för gravvårdar av sten mellan 0,3 och 1,5 meters höjd görs i tre steg vart femte år. 1) Okulär besiktning med ögonen. Om en sten är uppenbart instabil ska den åtgärdas. 2) Kontroll av dubbar. En säker gravsten ska vara förankrad med två dubbar i sockeln. Om stenen är klistrad på sockeln måste montören/leverantören intyga att dubbar finns. 3) Belastningsprov. Syftet med provet är att visa att stenen har tillräcklig stabilitet för att stå kvar utan åtgärd, betonar Ronny Hägglöf. Belastningsprovet innebär att stenen utsätts för viss statisk kraft vid normal väderlek. Kravet är att stenen ska klara belastningen 35 kilo (350 N) från såväl fram- som baksida utan att börja luta för mycket. Numera grävs också en balk med flexostöd ned i marken vid gravgrävning och upp till fem gravstenar till kistgravar säkras i en och samma balk. Bryggarbacken i Skellefteå. Foto: Patrik Degerman. Muslimerna kommer! Satsningen Skellefteå för alla - en föreläsningsserie i fyra delar - fortsätter i höst och först ut är debattören Maimuna Abdullahi och frilansskribenten Sabrin Maysa Jaja. Flera aktörer i Västerbotten, bland annat Svenska kyrkan i Skellefteå, bjuder in till en kostnadsfri föreläsningsserie på temat rasism och mångfald under Den första föreläsningen hölls i maj. Föreläsare var Gellert Tamas om Det svenska hatet och Henrik Arnstad om Hotet mot demokratin. Den 27 september är det dags för andra föreläsningen och den här gången är temat Muslimerna kommer! Skapandet av den andre. Hur kan vi förstå den ökande antimuslimska rasismen?, skriver arrangörerna Rättighetscentrum Västerbotten, studieförbundet Sensus och Region Västerbotten i inbjudan. n Maimuna Abdullahi är en etablerad debattör inom muslimska civilsamhället och sakkunnig i frågor som berör muslimers rättigheter och islamofobi. n Sabrin Maysa Jaja är frilansskribent, ordförande i organisationen Pantrarna i Göteborg och en flitigt anlitad föreläsare kring frågor om bland annat rasism och identitet. Föreläsningen med workshop är kl på Arena på Campus.

4 V 4 äxa Lyft för lokal diakoni Nu ska det sociala arbetet inom Svenska kyrkan i Skellefteå - diakonin - lyftas fram. Vi vill höja medvetenheten om att vi är professionella medvandrare i vår yrkesutövning, säger diakonerna Lena Forsman och Maria Lundgren. Lena Forsman, som är socionom i grunden, har arbetat som diakon i 30 år och Maria Lundgren, som är lågstadielärare och specialpedagog, är vigd i diakoni sedan tio år tillbaka. Vi är också mentorer och handledare för ett team av frivilliga medarbetare. Diakonerna i Svenska kyrkan i Skellefteå är nämligen lite av första linjen för människor som ramlar mellan stolarna. Det är väl inte lika skämmigt att gå till kyrkan som att gå till socialtjänsten eller psykiatrin, tror Maria Lundgren. Ett annat skäl kan vara, enligt Lena Forsman, att kyrkan inte är en myndighet. Vi skriver inga papper eller journaler, så det är inte hotande på det sättet, säger hon. Altaret i centrum Begreppet diakoni, som hör hemma i det kristna språkbruket, handlar om socialt arbete på Kristi uppdrag. Diakoni är att i handling förmedla hopp och gudsnärvaro till människor i utsatta livssituationer, förklarar Maria Lundgren. Diakoner har, till skillnad mot socialarbetare, altaret i centrum. Det är också därför som det är viktigt att diakoner har en roll i gudstjänsten och mässan. De är kraftcentret och motivationen till vårt arbete. Trasiga familjer Kopplingen till altaret är också en del i att orka med allt för diakoner. Retreater en eller två dagar i stillhet och tystnad - är en annan bra kraftkälla för återhämtning. Vi fäster fokus på Guds ord och vilar under en retreat. Och får utrymme för samtal. Man får bara vara på något sätt, förklarar Lena Forsman. Och som medvandrare till medmänniskor som behöver stöd från samhället behövs numera all kraft som går att uppbringa. Vi upplever allt mer av tuffa situationer, trasiga familjer samt ekonomisk och psykisk utslagning, berättar de. Särskild satsning Diakonins månad i september, som är ett samarbete mellan olika kyrkor och som har temat Ungas psykiska hälsa i år, startades av Sveriges Kristna Råd i syfte att sätta fokus på diakonin. Diakonin borde uppmärksammas året runt. Det är ju ett förhållningssätt som bör genomsyra allt som kyrkan håller på med. Men man har väl märkt att det behövs en särskild satsning, säger Maria Lundgren. Nu ska en liknande satsning se dagens ljus i Skellefteå pastorat. Vi brukar göra en liten punktinsats på Diakonins dag. Det är alltid den 13:e söndagen efter trefaldigheten Fakta Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder tjänst och används främst som begrepp inom den kristna kyrkan. Sveriges kristna råd formulerar (2014) sin diakonibeskrivning som följer: Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonalt arbete innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i olika utsatta situationer. Diakoni kan vara att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjuka eller ensamma. Källa: Wikipedia Bilden på sid 5: Lena Forsman (t v), som har arbetat som diakon i 30 år, och Maria Lundgren, som blev vigd till diakon 2007, vill göra den lokala diakonin mer känd för en bredare allmänhet. med temat medmänniskan, men nu vill vi lyfta fram hela månaden lite tydligare. Pilgrimscentrum Hans-Erik Lindström, medförfattare till boken Diakonins sju bord, kommer på besök till Skellefteå under helgen 9-10 september. Han, som har jobbat mycket med diakonala utvecklingsfrågor i Linköping, ska tala om diakoni utifrån boken som han har skrivit tillsammans med sin fru Sanna som är diakon, berättar Lena Forsman. Hans-Erik Lindström är också känd för att han startade Nordens första pilgrimscentrum i Vadstena och föreningen Ny gemenskap. Det är en förening för utsatta människor med hemlöshet och missbruksproblematik, förklarar Maria Lundgren. Samtalskvällar Hans-Erik Lindström ska medverka vid ett antal pass i Skellefteå landsförsamlings församlingsgård och predika i Landskyrkan på söndagen. Helgen riktar sig främst till diakoner och ideella medlemmar som jobbar med diakonalt arbete, berättar Lena Forsman. Kollegorna hoppas också att helgen ska bli ett avstamp för en liten utbildningssatsning för alla ideella medarbetare. Vi har dessutom planer på att arrangera ett antal samtalskvällar under Diakonins månad, avslutar de. Läs hela reportaget på våra hemsidor!

5 5 Mässan är kraftcentret och motivationen till diakonin.

6 6 Nytt i Svenska kyrkan i Skellefteå Johannes ny pastorsadjunkt Johannes Lindsund, som blev vigd till präst av biskop Hans Stiglund den 11 juni, ska jobba som pastorsadjunkt i Sankt Olovs församling i ett år. Foto: Emma Berkman. Johanna Asplund, som är utbildad barnskötare med erfarenhet, är ny lokalvårdare i Skellefteå landsförsamling efter Berit Häggström som har gått i pension. Adam Wahlberg, som har slutat som komminister i Jörn-Bolidens församling, börjar sin tjänst som komminister i Morö Backe kyrka den 1 september. Tage Andersson, präst i Sankt Olovs församling, kommer att jobba 50 procent i Jörn-Bolidens församling och 50 procent i Skellefteå landsförsamlingen fram till den sista januari Jan Lundman ersätter Tage i Sankt Olovs församling under samma period. Gabriella Fahlman Andreasen, som har vikarierat som assistent i församlingsverksamheten sedan 2015, är numera fast anställd med placering i Anderstorps kyrka. Albin Lundmark är ny assistent i församlingsarbete i Byske-Fällfors församling efter Per-Anton Hedström. Växa Luther död eller levande Skådespelaren Per Ragnar och organisten Patrik Sandin gör en hyllad gestaltning av Martin Luther i föreställningen Luther död eller levande. Föreställningen Luther död eller levande har spelats i över 400 kyrkor i och med jubileumsåret för reformationen. I den vänder skådespelaren och författaren Per Ragnar upp och ner på bilden av reformatorn, bibelöversättaren och själasörjaren Luther. Fram träder istället en man med humor, livsglädje och varm omsorg Skådespelaren Per Ragnar. Foto: Karl-Magnus Fredriksson Medlemsnära om andra. Liksom en man som kämpade med sin Gud, med sin tro och sina tvivel. I gestaltningen ingår orgelmusik som är komponerad för programmet av nuvarande domkyrkoorganisten i Storkyrkan i Stockholm, Mattias Wager, och framförs av Patrik Sandin, organist och konstnärlig ledare i Ersta kyrka. Ung röst i Svenska kyrkan Scouten Sara älskar Scouterna i Bergsbykyrkan är mycket ute i naturen och har kul. Vi lär oss saker och får utmana oss själva. Det är mycket gemenskap och samarbete, säger scoutledaren Sara Forsberg. Erica Andersson är ny förskollärare i Morö Backe kyrka efter Maria Wallgren. Marie-Louise Andersson, som är legitimerad audionom, är ny diakoniassistent i Morö Backe kyrka efter Elisabeth Forsmark. 21-åriga Sara Forsberg, Bergsbyn, gick med i scoutrörelsen vid sju-årsåldern. Alla kompisar gick med. När jag var i den åldern gick alla i aktiviteterna i Bergsbykyrkan. Scoutledaren har nästan varit Alltid redo sedan dess. Jag var inte med en termin och just då var det övernattning. Jag blev så avundsjuk, så efter den så började jag om igen. Många av de gamla kompisarna har slutat under årens lopp, men hon har lärt känna nya kompisar istället. Johan Norström, som tidigare har jobbat på Fonus i Skellefteå, är ny kyrkogårdsarbetare i Kågedalens församling efter Maria Nilsson. Nystart för EFS Jörn EFS Jörn gör en nystart med sitt arbete i höst. En stor och spännande förändring, kommenterar församlingsherden Stig Sundström. Föreningen kommer att bedriva stora delar av sitt arbete tillsammans med Jörn-Bolidens församling och i Sankt Mikaels kyrka. Det finns många tankar om hur det arbetet kommer att se ut och vi ser fram emot en spännande höst tillsammans med EFS i Jörn. Även om EFS sedan länge är en självklar part i kyrkans arbete blir samarbetet nu ännu tydligare och mer konkret. Vi hälsar EFS välkomna med sin verksamhet och sina medlemmar till Sankt Mikaels kyrka! Åk på scoutläger om du har möjlighet! Läger är roligast, säger scoutledaren Sara Forsberg. Vad gör en scout? Vi är mycket ute i naturen. Vi har

7 Växa 7 Händer i våra församlingar under september - november 10/9 Diakonins dag Kl och i Sankt Olovs kyrka Temagudstjänst kl Se mig! Solidaritetsmanifestation tillsammans med olika organisationer och föreningar för afghanska ungdomars rätt att få stanna i Sverige. Temagudstjänst kl Internationella suicidpreventionsdagen. 16/9 Temagudstjänst Kl i Sankt Olovs kyrka Hans Stiglund, biskop i Luleå stift, inviger Fredskorset. Det är Fredsvandrarna, kvinnor i Svenska kyrkan i Skellefteå som vandrar för fred, som har fått korset som är tillverkat av Henric Johansson i Kågedalens församling. Körer och musiker medverkar också under högtiden. Det blir en föreställning klockan den 29 september i Byske kyrka och en klockan den 30 september i Landskyrkan. Biljetterna till föreställningen kostar 170 kronor och de kan köpas på ticketmaster.se. Föreställningen i Landskyrkan kan också kryddas med en måltid i Luthers anda i Församlingsgården. Pris för föreställning och måltid är 250 kronor. 22/9 Din tjänare hör Kl i Österjörns kyrka Hilding Carlsson, Ellenor Lindgren, Elisabeth Engberg och Gunnel Flinta. Fri entre. Ingår i projektet Lyssna på oss i Jörn. 24/9 Körsvit Kl i Kusmarks kyrka Nära möten människor emellan. Körsvit med Motettkören (bilden) och Göran hansson. lägerlivet kul, vi lär oss saker och får utmana oss själva. Scouterna arbetar alltid i patruller och alla får hjälpa till. Det är mycket gemenskap, samarbete och friluftsliv. Men vi kan vara inne och bara umgås också. Det är ganska fritt. Vad gillar du allra bäst? Jag gillar att vara på läger och få utmana sig själv. Träffa nya människor är också väldigt trevligt. Det stora rikslägret Patrullriks, som arrangerades i Mossebo utanför Kalmar i början av augusti, lockade uppemot scouter från hela landet. Sara Forsberg var med som en av fyra ledare för åtta ungdomar från Bergsbykyrkan. Lägret var väldigt trevligt. Det regnade en del, men det var ändå gott humör och ungdomarna var som små änglar, berättar hon. 1/10 Seniordagen Kl i Bolidens kyrka Söndagsgudstjänst. Stig Sundström. Bolidens kyrkokör. S:t Mikaelskören. Kyrklunch i församlingshemmet för församlingens pensionärer. Obs! Anmälan till lunchen. Doris Ahrling (bilden) sjunger i S:t Mikaelskören. 8/10 Seniordagen Kl i S:t Mikaels kyrka Söndgsgudstjänst. Tage Andersson. Bolidens kyrkokör. S:t Mikaelskören. Kyrklunch i S:t Mikaelssalen för församlingens pensionärer. Obs! Anmälan till lunchen. 8/10 Festgudstjänst Kl i Sankt Olovs kyrka Sankt Olovs kyrka 90 år. Byggstarten var den 23 mars Invigningshögtiden hölls den 9 oktober 1927 i närvaro av stiftets biskop Olof Bergqvist och ärkebiskop Nathan Söderblom. 19/10 Opera Kl i Landskyrkan Under en kvinnas hjärta. Piteå kyrkopera. Musiken är skriven av Sven-David Sandström, dirigent är David Björkman och regissör är Mira Bartov. Berättelsen kretsar kring undret att föda barn. Inträde. 29/10 Gemensam gudstjänst Kl i Ersmarks kyrka Gemensam gudstjänst med hela Kågedalens församling. Barnkören. Nils Hedlund. Reservation för ändringar. Se annons i Norran eller svenskakyrkan.se/skelleftea

8 8 Växa Lärorikt möte för Catrin Församlingsmedlemmen Catrin Marklund fick chansen att möta de kvinnliga prästerna i delegationen från vänstiftet Konde i Tanzania i maj. Det var otroligt lärorik och jag tänker att ett kvinnligt nätverk mellan stiften skulle vara givande. Catrin Marklund har varit medlem i Skellefteå landsförsamling i många år, men det är först under de senaste fem-sex åren som hon har blivit en ganska aktiv medlem. Nu är jag kyrkvärd i Landskyrkan. Hon sitter också med i gruppen Liv i kyrkan i Sankt Olovs församling. Vi är en grupp som för ett öppet och kreativt resonemang. Vi försöker tänka i lite nya banor och hoppas att fler ska uppleva gudstjänsterna meningsfulla. Läser teologi Till vardags jobbar hon som studierektor på Medlefors folkhögskola i Skellefteå. Jag är tjänstledig för studier och läser teologi via Uppsala och Umeå. Det var av en ren slump som hon i våras mötte biskop Dr Israel-Peter Mwakyolile och tio distriktspastorer från vänstiftet Konde i Tanzania. Jag var på Befriande bibelläsning under ledning av kyrkoherde Jan Fredriksson i Sjungande dalens kyrka när delegationen kom på besök. Spännande möte Tre av distriktspastorerna var kvinnor och det väckte hennes intresse. Jag tog kontakt med en av kvinnorna och frågade om jag skulle kunna få en pratstund med dom. Det blev ett timmeslångt möte om livet som kvinnlig präst i Tanzania på Stiftsgården. Läs hela reportaget på våra hemsidor! Catrin Marklund, Skellefteå, berättar att det är enbart 21 kvinnliga präster i Konde stift i Tanzania och kvinnorna jobbar ofta ensamma bland många män. Det blev ett väldigt spännande möte. Även om dom var lite försiktiga i sina uttalanden och vi alla inte var så jättebra på engelska. Viktigt att be Catrin Marklund fick uppfattningen att de kvinnliga pastorerna i Konde har det ungefär som de kvinnliga prästerna i Sverige hade det på och 1970-talet. Jag tolkade det som att det är ganska svårt att vara kvinnlig pastor i Tanzania. Ett ganska litet misstag av en kvinnlig pastor kunde bli en ganska stor sak. Men det finns ljusglimtar också och en är att kyrkan har börjat att ge kvinnliga pastorer förtur vid rekrytering. Jag frågade också vad dom tyckte var det viktigaste med jobbet. Att be, att känna att man är Guds representant när man känner sig ensam samt att inspirera och uppmuntra andra kvinnor blev svaren. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania har 23 sjukhus och över 140 hälsocenter spridda över landet. Kyrkan har en ganska stor roll i det diakonala arbete i landet. Den är bland annat engagerad i HIV-rådgivning, palliativ vård, bekämpning av fattigdom och miljöprojekt. Pastorerna undervisar i skolan också, berättar Catrin Marklund. Behålla kontakten Mötet avslutades med att man bytte mejladresser med varandra. Det skulle vara roligt om jag kunde behålla kontakten med dom på något sätt och utforska lite mer hur det funkar för dom. Hon tänker att någon form av samarbete mellan kvinnliga präster i stiften skulle vara väldigt inspirerande för alla. Dom har haft det ganska tufft under en längre period, så det skulle vara roligt om vi kunde hjälpa till och bidra med något som kan underlätta deras situation, säger Catrin Marklund.

9 Växa 9 Vi lär av varandra Vänstiftsutbytet är viktigt utifrån att vi har så mycket att lära av varandra. Lars Öberg, församlingsherde i Byske-Fällfors, har bara gott att säga om utbytet mellan Luleå stift och Konde stift i Tanzania. Vi skickade ut missionärer till andra delar av världen förr i tiden, men numera handlar det snarare om att vi har mycket att lära varandra som kristna systrar och bröder i olika delar av världen. Det kan till exempel handla om hur vi ska tolka bibeln och kristen tro i den tid vi lever. Han besökte själv Tanzania i oktober i fjol utifrån sin roll som ordförande i styrelsen för Älvsby folkhögskola. Läs hela reportagen på våra hemsidor! Vi satt i teologiska samtal för att få en annan förståelse från våra olika kulturer i dom frågor som ändå berör oss gemensamt i vår kristna tro. Lars Öberg hade också förmånen att få besöka en kyrka ute på landsbygden. Flera kollekter En ganska intressant och omtumlande sak var att församlingen hade flera kollekter till olika ändamål under en och samma gudstjänst. Dom som inte hade pengar skänkte frukt, grönsaker, hantverk eller djur istället och efter gudstjänsten hade församlingen auktion av de skänkta varorna. En del församlingsbor ropade dessutom in skänkta varor och gav de till någon annan. Blåset firade 60 år EFS Blåsorkester i Boliden - Blåset - fyllde 60 år i år. Sommargården EFS Strandudden, som ligger i Strömfors några kilometer utanför Boliden, invigdes 1951 och storstugan byggdes ut Allt sedan starten hålls alla gudstjänster under sommaren här, berättar Kaisa Lundqvist, ordförande i Musikutskottet. Strandudden var också platsen för Kaisa Lundqvist och Björn Wallin firade ett stort kalas i mitten av juli. Blåset 60 år på EFS Strandudden i juli. Blåset blev 60 år i år och vi firade jubileet ordentligt, berättar orkesterledaren Björn Wallin. Den nuvarande orkesterledaren södra Sverige, berättar Björn Wallin. Det finns, enligt honom, gott om tog över dirigentpinnen 1974 och duktigt folk i föreningen och de behövdes för att ro jubileet i hamn. Orkestern låg nere fram till höll på till Utan alla ideella insatser skulle Det var ingen som orkade dra lasset. ett sådant här jubileum inte vara 2007 startade vi upp igen. möjligt att genomföra, säger han. I dag har orkestern 25 medlemmar Alfons Sundkvist, lärare i Boliden, i åldrarna år. startade blåsorkestern på 1950-talet. Det är en mycket blandad ålder Han började med att dra igång på medlemmarna, men jag tror att en blockflöjtsorkester och sen köptes det är det som gör att det fungerar så det in instrument från Röke Blås i bra, säger Björn Wallin. Tankar om Kommunalrådet Lorents Burman tänker till om aktuellt tema. Tillsammans Foto: Paulina Holmgren Tänk om vi tillsammans bestämde oss för att vara goda mot varandra. Både mot de vi känner och mot främlingar. Så mycket bättre livet skulle kännas då. För i grunden så är mäniskan god, men av olika anledningar så är det inte alltid så. När man tänker på hur kort tid vi lever på jorden så är en människas livslängd som en ögonblinkning. I det perspektivet borde vi lägga levnadstiden på de goda gärningarna och inte på de onda handlingarna. Visst skiljer vi oss åt till utseendet, läggning, språket och från vilken plats på jorden vi kommer ifrån. Religiös och politisk uppfattning, uppväxt och social bakgrund formar oss till olika individer. Men det är också just här som hat, ilska, våld, avund och fördömmande kan växa fram hos en del av oss. Men jag tror att i grunden så vill nog ingen leva ett liv där hatet i mig är målet med min levnadstid. Om man själv upplever döden nära eller nära anhörigas svåra sjukdomar som försätter oss i livskris, så blir lärdomen oftast att se livet ur ett nytt positivare perspektiv. Man lägger mindre energi på möjliga konflikter i vardagen. När man har känslan i kroppen att man är glad och människor man möter och umgås med är vänliga och positiva då mår vi riktigt bra. När vi mäniskor känner så då finns det en stark kraft som kan övervinna våld och hat. Om vi tillsammans bestämde oss för att se det goda i andra mäniskor, så skulle färre känna sig i utanförskap och många fler känna sig behövda. Vår tid tillsammans skulle vara en mycket bättre värld att leva i.

10 10 Växa Fyra nomineringsgrupper ställer upp i årets kyrkoval Levande kyrka Sverigedemokraterna Kersti Karlsson Kåge Vilken är den mest angelägna frågan för Svenska kyrkan i vår tid? Att visa för människor att Gud älskar vår värld och ständigt skapar nytt, att Jesus är den som tog på sig vår skuld och kalllar människor att följa honom - att bli utmanade att kämpa för försoning, fred och rättvisa i vår värld. Den skall ta människors andliga sökande på allvar, visa på den kristna tron och vara en öppen famn för alla som söker, tvivlar eller tror. Vilken är er hjärtefråga för kyrkans roll i Skellefteå och hur vill ni konkret arbeta för den under den kommande mandatperioden? Att vara en mötesplats där människor av olika åldrar och bakgrund kommer tillsammans för att växa som människor och som kristna. Varje människa har utrustats med talanger av olika slag, i kyrkans gemenskap kan de få utlopp för dem. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör den världsvida kyrkan. I Skellefteå vill vi fortsätta att stötta Stadsmissionens arbete, att de på bästa möjliga sätt kan arbeta bland dem som mest behöver det. Linda Strandberg Boliden Vilken är den mest angelägna frågan för Svenska kyrkan i vår tid? Att värna vår kristna tro och förvalta det svenska kulturarvet. Vilken är er hjärtefråga för kyrkans roll i Skellefteå och hur vill ni konkret arbeta för den under den kommande mandatperioden? Tro och tradition är Sverigedemokraternas ledord till den Svenska kyrkan. Det vänsterliberala påverkandet har varit så pass skadligt för kyrkan att många nu väljer att gå ur Svenska kyrkan, inte för att dom själva inte är troende, utan för att kyrkan har tappat så mycket av sin kristna grund att kyrkan inte anses troende. Svenska kyrkan ska koncentrera sig på den kristna läran och bejaka sin roll som förvaltare av vårt kristna arv och historia, och bör inte ägna sig åt att understödja islams frammarsch i Sverige. Vad betyder Svenska kyrkan för dig? Den är mitt hem, mitt näringsställe och mitt sammanhang, där evigheten bryter in i tiden. Vad betyder Svenska kyrkan för dig? Det är en mötesplats i både glädje och sorg. Där sammanflätas livets början med dopet, med livets slut då vi säger ett sista farväl till våra nära. Den svenska kyrkan uppbär en stor del av våra traditioner och historia och är en viktig del i bilden av vår svenska landsbygd såväl som i våra städer. Varför är det viktigt att ta sig till vallokalen och rösta i kyrkovalet? Människan är inte bara kropp hon har också en själ och en ande. Livet är mer än bara prylar. Kyrkovalet vill mobilisera alla goda krafter i vårt samhälle. Att stärka känslan av stolthet att tillhöra Svenska kyrkan är en uppgift för alla kyrkans församlingar. Varför är det viktigt att ta sig till vallokalen och rösta i kyrkovalet? Det är viktigt att kyrkans arbete avspeglar den bild som dess medlemmar vill att den ska ha. Då så många nu lämnar Svenska kyrkan är det viktigt att istället stanna kvar som medlem och med sin röst påverka hur vår kyrkas arbete ska utformas.

11 Växa 11 Fyra nomineringsgrupper ställer upp i årets kyrkoval Centerpartiet Socialdemokraterna Anna Frohm-Lindqvist Skellefteå Vilken är den mest angelägna frågan för Svenska kyrkan i vår tid? Det allra viktigaste är att nå ut till människor i deras vardag, både de som bor eller tillfälligt vistas i församlingen/pastoratet. Visa på det kristna budskapet i handling och skapa en gemenskap där alla blir sedda. En trygg oas med värme, stöd och medmänsklighet. Vilken är er hjärtefråga för kyrkans roll i Skellefteå och hur vill ni konkret arbeta för den under den kommande mandatperioden? Vi tycker att det är viktigt att kyrkan är öppen för alla och att vi ska erbjuda en gemenskap där alla skall känna sig trygga, sedda och välkomna. Vi vill stå upp för det goda, bidra med konkreta förslag för hur kyrkans arbete skall utvecklas. Centerpartiet vill ha en verksamhet som finns nära människorna i staden och i våra byar. Vi vill satsa på barn-och ungdomsverksamhet och ta tillvara deras intressen och kreativitet. Vi skall vara ett stöd för människor i utsatta situationer. Vi skall stödja ett rikt musik- och körliv. Vad betyder Svenska kyrkan för dig? K: Kärlek Y: Ypperst R: Robust K: Känner med alla A: Alltid närvarande i livets alla varierande skeenden N: Naturlig mötesplats Varför är det viktigt att ta sig till vallokalen och rösta i kyrkovalet? Kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta och är en viktig del av vår historia. Vi tycker det är viktigt att kyrkan finns nära människor. Både geografiskt och i allas vårt medvetande. Stödja kyrkans resurser så den kan fortsätta vara tillgänglig vid glädje, kris och katastrofer. Kyrkan skall vara en angelägen part i livets alla skeenden. Utan engagemang och ett brett folkligt stöd riskerar vi att en av våra viktigaste stöttepelare i livet utarmas på resurser och verksamhet. Därför skall ni rösta! Daniel Steinwall Skellefteå Vilken är den mest angelägna frågan för Svenska kyrkan i vår tid? Hitta och visa på en god samverkan inom alla delar av organisationen och genom detta se till att man genom kyrkans grundläggande arbete i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blir ett trovärdigt redskap för människor och miljöns bästa. För detta krävs att kostnadseffektivt rekrytera och jobba både med anställda och ideella krafter. Vilken är er hjärtefråga för kyrkans roll i Skellefteå och hur vill ni konkret arbeta för den under den kommande mandatperioden? Ungdomar och andra utsatta är oerhört viktigt att satsa på. Ett socialpedagogiskt arbete. Jag menar detta inte bara för att jag jobbat med ungdomar under många många år och NU jobbar med utlandsfödda och andra som står utanför ett meningsfullt liv. En kyrka och ett samhälle som inte ger alla en chans oavsett funktionsvariation, ålder, kön, etnicitet läggning mm. är inte trovärdig. Konkret bör kyrkan arbeta med socialt företagade som café Mobacken, Kyrkholmen, Tuvan, och det kommande växthuset i pastoratet. Insatser för människor med missbruksproblem som Skellefteå Stadsmission är också viktigt. Vad betyder Svenska kyrkan för dig? För mig har Sv. kyrkan gett mig mening, känsla av ett stort och viktigt sammanhang som vidgat vyer och insikt allt från tidiga ungdomsår fram tills idag. Med sorg ser jag brister internt då det gäller arbetsmiljö och bristande tillgänglighet. Själv har jag fått redskap och verktyg att hantera livets alla sidor. Varför är det viktigt att ta sig till vallokalen och rösta i kyrkovalet? Vissa lever i det förgångna och inser inte att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Sverigedemokraternas försök att skaffa sig makt i kyrkan är ett hot mot kyrkans identitet, därför hoppas jag att många går och röstar och visar vad man vill att Svenska kyrkan ska stå för. Genom att rösta kan man redan som ung (16-åring) pröva sina vingar i en demokratisk organisation. Dessutom få chansen att tidigt anförtros viktiga uppgifter i kyrka, samhälle och värld.

12 12 Växa Kontakt Bokning Här bokar du dop, begravningar, vigslar och lokaler i Skellefteå pastorat. Bokningen nås säkrast mellan kl och Hemsida: Byske-Fällfors församling Ringvägen 6, Byske Hemsida: Jörn-Bolidens församling Storgatan 51, Boliden Hemsida: I livet som det är Jag funderar över livsmodet. Vad är det som ger mig modet, orken att leva? Vissa dagar är det ingen fråga, livsmodet finns där bara. I varje möte, i människors leenden. Det är en glädje att få finnas, få vara med. Andra dagar är frågan relevant. Var kommer livsmodet ifrån? Hur är det? På den kanske vanligaste frågan vi räcker varandra har jag ibland svårt att svara. Kanske för att svaret skulle bli för komplicerat, för svårt eller för att det skulle röra upp för många känslor. Ibland svarar jag att det är bra. För att kunna gå vidare. Men ibland säger jag: - det är som det är! Och även om just inget då är sagt så är det viktigaste sagt. Det är som det är. För att vara i det som är även om det är mörkt är slutord Nils Hedlund Församlingsherde Kågedalens församling något slags golv i mitt liv. Där kan jag bottna. Jag är åtminstone sann mot mig själv och det liv som just nu är mitt. Det är som det är. Och min erfarenhet är att det är där de riktiga och viktiga mötena sker. Därifrån kan ett varsamt samtal med livets alla nyanser börja. Därifrån kan kanske ljuset så småningom anas. Och om du då pekar på Gud i himlen så pekar jag på golvet och säger att för mig är Gud här, i livet som det är. Kågedalens församling Holmforsvägen 6, Kåge Hemsida: Sankt Olovs församling Box 376, Skellefteå Besök: Kyrkogatan 6 svenskakyrkan.se Hemsida: Skellefteå landsförsamling Brännavägen 23, Skellefteå Hemsida: Skellefteå pastorat Pastoratskansliet flyttar till Älvsbacka Pastoratskansliet flyttar till Sankt Olovsgården på Älvsbacka i november. Huvudentrén blir ned mot Storgatan och besöksadressen blir, mest troligt, Storgatan 63. Öppna möten i Skellefteå ACA är en gemenskap för vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer. Gemenskapen anordnar öppna möten på torsdagar, udda veckor, kl på Sankt Olovsgården. Läs mer på På pastoratskansliet återfinns kyrkoherden, ekonomichefen, chefen för begravnings- och fastighetsförvaltning samt en del administrativa avdelningar som till exempel Bokningen.

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Pastoralteologisk dag

Pastoralteologisk dag Pastoralteologisk dag ERSTA 2 OKTOBER 2013 MALMÖ MYCKET ÖVERBYGGNAD LITE FÖRANKRING FRÅGOR Vilken betydelse kan sammanslagningen få ur ett diakonalt perspektiv? Finns det nya möjligheter för de samlade

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

500 år av reformation

500 år av reformation 500 år av reformation Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Men vem var Martin Luther? Vad hände när han spikade

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla En trovärdig folkkyrka, öppen för alla Centerpartiets valprogram 2017 Fastställt av Partistyrelsen 2017-02-05 2 Närodlad politik Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Aro(s)bladet. Älska din nästa

Aro(s)bladet. Älska din nästa Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017

Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017 Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017 KURS: SJÄLAVÅRD Biskopsmötets brev om tystnadsplikt och sekretess. (2004) Finns att ladda ner från Svenska kyrkans hemsida. Falk, Bent (2005/2012) Att

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Studiegrupper. Örgryte församlingshem. Hösten 2016

Studiegrupper. Örgryte församlingshem. Hösten 2016 Studiegrupper Örgryte församlingshem Hösten 2016 Studiegrupper för öppna och tillåtande samtal om tro och liv Örgryte församlingshem Hösten 2016 I studiegrupperna tillåter vi oss själva och varandra att

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer