Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer"

Transkript

1 Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer 100 l 2009 Biltema Nordic Services AB

2 Varmvattenberedare 100 l Introduktion: Denna manual skall anses som en del av produkten och de ska alltid förvaras tillsammans. Förvara manualen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan montering och användning sker. Kontrollera och anlita den alltid om eventuellt tvivel uppstår beträffande användningen av produkten. Viktigt: Innan du installerar varmvattenberedaren, kontrollera det eluttag du tänker ansluta den till och försäkra dig om att eluttaget är korrekt jordat. Anslut nätkabelns stickkontakt direkt till eluttaget och undvik att använda skarvsladd eller skarvdosa. Tänk på att en felaktigt installerad och använd varmvattenberedare kan orsaka såväl allvarliga personskador som skador på lösöre. 1. ALLMÄNNA EGENSKAPER Helautomatisk funktion; automatisk påfyllning av kallvatten och automatisk uppvärmning. Tredubbla skyddsanordningar; varmvattenberedaren har bland annat säkerhetsventil mot övertryck, skydd mot torrkörning och skydd mot överhettning. Emaljerad, rostsäker tank med värmeelement av koppar för lång livslängd. Värmerören är konstruerade för att hålla en låg termisk nivå; säkra och pålitliga, med bättre livslängd som resultat. Korrosionsbeständig och beläggningsfrånstötande. Tjockt uretanlager i ett stycke; god värmeisolering, energieffektiv och strömsparande. Värmereglage och termometer av god kvalitet; exakt och pålitlig temperaturkontroll med justerbar vattentemperatur C. Lättjusterad och lättanvänd. 2. TEKNISKA DATA Elanslutning: V AC ~ 50 Hz (10 A) Volym: l Effekt: W Arbetstryck: ,5 bar Vattentemp.: C (max. 85 C) Anslutningsgänga:... utv. R15 / 1/2" Avstånd mellan anslutningar: mm Avstånd mellan upphängningshål: mm Kapslingsklass:..... IPX4 Skyddsklass: I Mått: Ø 528 x 968 mm Vikt: kg 4. MONTERING OBS! Vid montering och uppsättning, var noggrann med att endast använda de medföljande delarna ämnade till din varmvattenberedare. Varmvattenberedaren bör inte sättas upp på väggen förrän du kontrollerat att fästena sitter säkert och stadigt om inte kan varmvattenberedaren lossna, bli skadad och till och med orsaka allvarliga personskador. När du ska avgöra var fästena ska monteras, försäkra dig om att det finns fritt utrymme om minst 2 dm på varmvattenberedarens högra sida. Detta för att underlätta vid underhåll och eventuella reparationer Installation 1. Varmvattenberedaren ska monteras på en stabil vägg. Om väggen inte klarar av att bära den dubbla vikten av en helt fylld varmvattenberedare så är det nödvändigt att installera extra stöd. 2. Efter att du funnit ett lämpligt ställe att sätta upp din varmvattenberedare på, mät ut var monteringshålen för de krokförsedda expanderskruvarna ska vara placerade. Borra två hål i väggen med djup och diameter som överensstämmer med de expanderskruvar som medföljer varmvattenberedaren. Fäst 2009 Biltema Nordic Services AB 2

3 3. DETALJFÖRKLARING (3) Innertank (1) Termometer (2) Ytterhölje (4) Värmeisolering (5) Värmeelement (6) Nätkabel med stickkontakt (7) Anod (8) Varmvattenutlopp (9) Kallvatteninlopp (10) ON/OFF-strömbrytare (11) Vred för temperaturjustering (12) Kontrollampa för värme (13) Kontrollampa för ström fig. 2 skruvarna så att krokarna pekar uppåt, fäst sedan muttrarna ordentligt och häng sedan upp varmvattenberedaren (fig. 2). Expanderskruv (med krok) fig. 3 (5) Nätkabel med stickkontakt Volym: 100 l Avstånd mellan borrhål: 198 mm 3. Anslut stickkontakten till ett jordat 230 V ~ 50 Hz (1-fas/10 A) eluttag. Eluttaget ska placeras enligt nationella elinstallationsregler (fig. 3). Anslut aldrig varmvattenberedarens stickkontakt till eluttaget när tanken är tom från vatten. 4. Om badrummet är för litet kan varmvattenberedaren installeras i annat utrymme, förutsatt att placeringen är skyddad från direkt solljus och regn. Tänk dock på att placera varmvattenberedaren så nära vattenkranen som möjligt, för att undvika värmeförluster från rören. (1) Varmvattenutlopp (2) Skruvnippel för varmvattenutlopp (3) Blandarhandtag (6) Kallvatteninlopp (7) Säkerhetsventil av envägstyp (8) Övertrycks/dräneringsrör (9) Skruvnippel för kallvatteninlopp (4) Duschmunstycke 4.2. Röranslutning 1. Rördimensionen är R15 / 1/2". 2. För att ansluta säkerhetsventilen av envägstyp: anslut den medföljande säkerhetsventilen till kallvatteninloppet på varmvattenberedaren. Se till att säkerhetsventilens övertrycks/dräneringsrör pekar nedåt. 3. För att undvika läckage vid montering av rören, så måste de medföljande gummipackningarna monteras på änden av gängorna. 4. Om man önskar ansluta varmvattenberedaren till fler utlopp eller anslutningar än ett, se tillvägagångssättet i fig. 4 beträffande för hur rören bör anslutas Biltema Nordic Services AB

4 fig. 4 (1) T-rör (3) Vattenbehållare (6) Nätkabel med stickkontakt (7) Varmvattenberedare (8) Säkerhetsventil av envägstyp (9) Ventil för kallvatteninlopp (5) Kallvatteninlopp (10) Duschmunstycke (11) Vatteninloppsventil (2) Varmvattenutlopp (4) Blandarhandtag (12) Vattenledning 5. ANVÄNDNING 1. Öppna först någon av utloppsventilerna vid beredarens varmvattenutlopp och öppna sedan inloppsventilen. Varmvattenberedaren ska nu börja fyllas med vatten. När vatten börjar rinna ur utloppsventilen med ett normalt flöde så indikerar detta att tanken är helt fylld och att utloppsventilen kan stängas. 2. OBS: Notera att vid normal användning så ska inloppsventilen alltid vara ställd i öppet läge. 3. Anslut stickkontakten till eluttaget. När du gjort detta kommer båda kontrollamporna att lysa. 4. Varmvattenberedaren reglerar automatiskt temperaturen. När vattentemperaturen inuti varmvattenberedaren har nått den inställda temperaturen (den är förinställd på 75 C) så kommer den automatiskt att stängas av och övergå till värmeisoleringsläge. När vattentemperaturen sjunker till en viss nivå, så kommer varmvattenberedaren automatiskt att starta för att återställa temperaturen, så att varmvattentillförseln inte avbryts. När varmvattenberedaren stängs av så kommer kontrollampan för värme att släckas. 6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Anslut aldrig varmvattenberedarens stickkontakt till eluttaget när tanken är tom från vatten. 2. Eluttaget måste vara korrekt jordat. Märkströmmen på vägguttaget får ej vara lägre än 10 A. Både eluttag och stickkontakt måste hållas torra för att utvika att utrustningen blir strömförande. Undersök regelbundet att stickkontakten har god kontakt med eluttaget. Du undersöker detta genom att 2009 Biltema Nordic Services AB 4 ansluta stickkontakten till eluttaget. Vänta en halvtimma, stäng av varmvattenberedaren och drag ur stickkontakten. Känn försiktigt på stickkontaktens båda stift. Om stiften känns heta vid beröring (över +50 C), flytta stickkontakten till ett eluttag med goda kontaktytor, detta för att undvika personskador, skador på skickkontakten eller risk för brand. 3. Eluttaget där varmvattenberedaren ska anslutas ska vara placerat enligt gällande nationella installationsregler. 4. Väggen som varmvattenberedaren ska monteras på måste kunna bära den dubbla vikten av en fylld varmvattenberedare utan att på något sätt skadas. Om inte väggen klarar vikten måste väggen förstärkas eller ett extra stöd monteras. 5. Säkerhetsventilen av envägstyp som medföljer måste monteras vid maskinens kallvatteninlopp. 6. När du använder varmvattenberedaren för första gången, efter rengöring eller vid underhåll, så ska den vara avstängd till dess att tanken helt fyllts med vatten. När du vid dessa tillfällen fyller på vatten så måste minst en ventil vara öppen för att släppa ut luft. Ventilen kan stängas när varmvattenberedaren är helt fylld. 7. Under uppvärmning kan det droppa lite vatten från övertrycks/dräneringsröret som sitter på säkerhetsventilen. Detta är dock helt normalt. Om det kommer en större mängd vatten, kontakta en behörig servicetekniker för reparation. Övertrycks/dräneringsröret får under inga villkor blockeras eller täppas igen, då detta kan skada varmvattenberedaren och även medföra risk för personskada. 8. Övertrycks/dräneringsrörets öppning måste peka nedåt.

5 9. Eftersom vattentemperaturen inuti varmvattenberedarens tank kan nå upp till +75 C, så får man ej utsätta kroppen för vattnet som kommer direkt från varmvattenberedaren. Justera vattentemperaturen till en rimlig nivå för att inte riskera att skållas av alltför hett vatten. 10. För att dränera tanken på vatten kan du antingen släppa ut det genom varmvattenutloppet (skruva loss utloppsröret från nippeln) eller genom säkerhetsventilen (skruva bort nippeln från säkerhetsventilen och vrid dräneringshandtaget uppåt). 11. Om nätkabeln skadas måste den ersättas med en utbyteskabel från tillverkaren. Detsamma gäller om andra delar eller utrustning på varmvattenberedaren blir skadade, kontakta behörig servicetekniker för byte och använd enbart de reservdelar som tillhandahålls av återförsäljaren/tillverkaren. fig UNDERHÅLL 1. Kontrollera regelbundet eluttag och stickkontakt för att försäkra dig om att ytorna har bra kontaktförmåga, att de inte drabbas av överhettning samt att de är väl jordade. 2. Om varmvattenberedaren inte skall vara i bruk under längre tid, särskilt i rum och utrymmen där temperaturen riskerar att sjunka under 0 C, så rekommenderar vi att man tömmer tanken för att undvika sönderfrysning. För instruktioner om hur du tömmer tanken, se punkt 10 i föregående avsnitt (Säkerhetsföreskrifter) i denna bruksanvisning. 3. För att försäkra dig om att varmvattenberedaren ska fungera effektivt under lång tid så rekommenderar vi att regelbundet rengöra den inre tanken och värmeelementen. 4. Dessutom rekommenderar vi att kontrollera anoden en gång varje halvår. När allt material på anoden försvunnit måste den ersättas. Gängad skruv Dräneringshandtag Öppning för overtryck/dränering 8. FELSÖKNING FEL ORSAK ÅTGÄRD Kontrollampan för värme lyser ej. Inget vatten kommer ut från varmvattenutloppet. Fel på anordningen som kontrollerar temperaturen. Vattentillförseln utifrån är avstängd. Vattentrycket är för lågt. Inloppsventilen på tillförselröret är stängd. Kontakta behörig servicetekniker för reparation. Invänta återställning av vattentillförseln. Vänta med användning tills vattentrycket har ökat. Öppna inloppsventilen. Vattentemperaturen är för hög. Fel på temperaturkontrollsystemet. Kontakta behörig servicetekniker för reparation. Vattenläckage. Tätningsproblem vid rörkopplingarna. Täta vid kopplingarna Biltema Nordic Services AB

6 9. KOPPLINGSSCHEMA (1) Temperaturbegränsare (2) Termostat (3) Brytare (4) Brun (5) Värmeelement (6) Blå (7) Kontrollampa för ström (9) Kontrollampa för värme (8) Gul/Grön 2009 Biltema Nordic Services AB 6

7 10. Instruktion för anodbyte Skall utföras av behörig elektriker. 1. Skruva bort 2 skruvar på locket. 2. Ta bort den röda och blå ringen. 3. Öppna locket. 7. Skruva bort 6 skruvar. 8. Ta bort brickan. 4. Ta bort termostaten och temperatursensorn. 5. Skruva bort jordningskontakterna. 6. Ta bort kablar. 9. Plocka ut element och anod. 10. Ta bort anoden Biltema Nordic Services AB

8 Varmtvannsbereder 100 l Innledning: Denne bruksanvisningen skal anses som en del av produktet, og de skal alltid oppbevares sammen. Oppbevar bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering og start. Slå alltid opp i den dersom det skulle oppstå tvil om bruken av produktet. Viktig: Før du installerer varmtvannsberederen, kontroller strømuttaket du vil koble den til, og forsikre deg om at dette er korrekt jordet. Koble nettkabelens støpsel rett til strømuttaket, og unngå bruk av skjøteledning eller skjøteboks. Husk på at en varmtvannsbereder som er feil installert og som brukes feil, kan forårsake så vel alvorlig personskade som materiell skade. 1. GENERELLE EGENSKAPER Helautomatisk funksjon; automatisk påfylling av kaldtvann og automatisk oppvarming. Tredoble beskyttelsesanordninger; varmtvannsberederen har blant annet sikkerhetsventil mot overtrykk, vern mot tørrkjøring og vern mot overoppheting. Emaljert, rustsikker tank med varmeelement av kobber for lang levetid. Varmerørene er konstruert for å holde et lavt termisk nivå; sikre og pålitelige, som gir lengre levetid. Korrosjonsbestandig og beleggavvisende. Tykt uretanlag i ett stykke; god varmeisolasjon, energieffektiv og strømbesparende. Varmeregulering og termometer av god kvalitet; nøyaktig og pålitelig temperaturkontroll med justerbar vanntemperatur C. Lettjustert og lettbrukt. 2. TEKNISKE DATA Modellnavn: D10-15L1 Eltilkobling: V AC, 50 Hz (10 A). Volum: l Effekt: W Arbeidstrykk: ,5 bar Vanntemp.: C (maks. 85 C) Tilkoblingsgjenger:... utv. R15 / 1/2" Avstand mellom tilkoblinger: mm Avstand mellom opphengshull: mm Beskyttelsesgrad:... IPX4 Isolasjonsklasse:.... I Mål: Ø 528 x 968 mm Vekt: kg 4. MONTERING OBS! Ved montering og oppsetting, vær nøye med å bruke kun de medfølgende delene beregnet for varmtvannsberederen. Berederen bør ikke settes opp på veggen før du har kontrollert at festene sitter sikkert og stødig dersom dette ikke er tilfellet, kan varmtvannsberederen løsne, bli skadet og forårsake alvorlig personskade. Når du skal avgjøre hvor festene skal monteres, forsikre deg om at det er fri avstand på minst 20 cm på varmtvannsberederens høyre side. Dette gjør det lettere å utføre vedlikehold og eventuelle reparasjoner Installasjon 1. Varmtvannsberederen skal monteres på en stabil vegg. Dersom veggen ikke klarer å bære den doble vekten av en helt fylt varmtvannsbereder, må det installeres ekstra støtte. 2. Etter at du har funnet et egnet sted for å varmtvannsberederen, måler du opp hvor monteringshullene for de krokutstyrte ekspansjonsboltene skal være plassert. Bor to hull i veggen med dybde og diameter i samsvar med ekspansjonsboltene som 2009 Biltema Nordic Services AB 8

9 3. DELEBESKRIVELSE (3) Tank (1) Termometer (2) Ytterdeksel (4) Varmeisolering (5) Varmeelement (6) Nettkabel med støpsel (7) Anode (8) Varmtvannsutløp (9) Kaldtvannsinnløp (10) ON/OFF-bryter (på/av) (11) Bryter for temperaturjustering (12) Kontrollampe for varme (13) Kontrollampe for strøm fig. 2 følger med varmtvannsberederen. Fest skruene slik at krokene peker oppover, fest deretter mutrene ordentlig, og heng så opp varmtvannsberederen (fig. 2). Ekspansjonsbolt (med krok) fig. 3 (5) Nettkabel med støpsel Volum: 100 l Avstand mellom borehull: 198 mm 3. Koble støpselet til et jordet 230 V ~ 50 Hz (1-fase/10 A) strømuttak. Strømuttaket skal plasseres i samsvar med nasjonale regler for elinstallasjon (fig. 3). Koble aldri varmtvannsberederens støpsel til strømuttaket når tanken er tom for vann. 4. Om baderommet er for lite, kan varmtvannsberederen installeres i et annet rom, forutsatt at plasseringen er beskyttet mot direkte sollys og regn. Plasser varmtvannsberederen så nær vannkranen som mulig for å unngå varmetap fra rørene. (1) Varmtvannsutløp (2) Skrunippel for varmtvannsutløp (3) Blandebatterihåndtak (4) Dusjmunnstykke (6) Kaldtvannsinnløp (7) Sikkerhetsventil av enveistype (8) Overtrykks-/dreneringsrør (9) Skrunippel for kaldtvannsinnløp 4.2. Rørtilkobling 1. Rørdimensjonen er R15 / 1/2". 2. For å koble sikkerhetsventilen av enveistype: koble den medfølgende sikkerhetsventilen til kaldtvannsinnløpet på varmtvannsberederen. Se til at sikkerhetsventilens overtrykks-/dreneringsrør peker nedover. 3. For at lekkasje ved montering av rør skal unngås, må de medfølgende gummipakningene monteres på enden av gjengene (fig. 3). 4. Dersom man ønsker å koble varmtvannsberederen til flere utløp eller tilkoblinger enn ett, se framgangsmåte i fig. 4 for hvordan rørene bør kobles Biltema Nordic Services AB

10 fig. 4 (1) T-rør (3) Vannbeholder (6) Nettkabel med støpsel (7) Varmtvannsbereder (8) Sikkerhetsventil av enveistype (9) Ventil for kaldtvannsinnløp (5) Kaldtvannsinnløp (10) Dusjmunnstykke (11) Vanninnløpsventil (2) Varmtvannsutløp (4) Blandebatterihåndtak (12) Vannledning 5. BRUK 1. Åpne først en av utløpsventilene ved berederens varmtvannsutløp, og åpne deretter innløpsventilen. Varmtvannsberederen skal nå begynne å fylles med vann. Når vann begynner å renne ut av utløpsventilen med normal strømning, indikerer dette at tanken er helt fylt, og at utløpsventilen kan stenges. 2. OBS! Ved normal bruk skal innløpsventilen alltid være stilt i åpen posisjon. 3. Koble støpselet til strømuttaket. Når du gjort dette, vil begge kontrollampene lyse. 4. Varmtvannsberederen regulerer automatisk temperaturen. Når vanntemperaturen i varmtvannsberederen har kommet opp i innstilt temperatur (forhåndsinnstilt på 75 C), slås den automatisk av og går over til varmeisolasjonsmodus. Når vanntemperaturen synker til et bestemt nivå, starter varmtvannsberederen automatisk for å tilbakestille temperaturen, slik at varmtvannstilførselen ikke avbrytes. Når varmtvannsberederen slås av, slukkes kontrollampen for varme. 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Koble aldri varmtvannsberederens støpsel til strømuttaket når tanken er tom for vann. 2. Strømuttaket må være korrekt jordet. Merkestrømmen på stikkontakten må ikke være lavere enn 10 A. Både strømuttak og støpsel må holdes tørre for å unngå at utstyret blir strømførende. Undersøk jevnlig at støpselet har god kontakt med stikkontakten. Du undersøker dette ved å koble støpselet til stikkontakten. Vent en halv time, slå av varmtvannsberederen og trekk ut støpselet. Kjenn forsiktig på støpselets to pinner. Dersom pinnene føles varme ved berøring (øver +50 C), flytt støpselet til en stikkontakt med gode kontaktflater, dette for å unngå personskade, skade på støpsel eller risiko for brann. 3. Strømuttaket der varmtvannsberederen skal kobles, skal være plassert i samsvar med gjeldende nasjonale installasjonsregler. 4. Veggen som varmtvannsberederen skal monteres på, må kunne bære den doble vekten av en fylt varmtvannsbereder uten å bli skadet på noen som helst måte. Dersom veggen ikke klarer vekten, må den forsterkes eller en ekstra støtte monteres. 5. Sikkerhetsventilen av enveistype som medfølger, skal monteres ved maskinens kaldtvannsinnløp (fig. 5). 6. Når du bruker varmtvannsberederen for første gang etter rengjøring eller vedlikehold, skal den være avslått til tanken er helt fylt med vann. Når du ved disse tilfellene fyller på vann, må minst én ventil være åpen for å slippe ut luft. Ventilen kan stenges når varmtvannsberederen er helt fylt. 7. Under oppvarming kan det dryppe litt vann fra overtrykks-/dreneringsrøret som sitter på sikkerhetsventilen. Dette er helt normalt. Dersom det kommer en større mengde vann, kontakt en godkjent servicetekniker for reparasjon. Overtrykks-/dreneringsrøret må under ingen omstendigheter blokkeres eller tettes til, fordi dette kan skade varmtvannsberederen og også medføre risiko for personskade. 8. Overtrykks-/dreneringsrørets åpning må peke nedover. 9. Fordi vanntemperaturen i varmtvannsbere Biltema Nordic Services AB 10

11 derens tank kan komme opp i +75 C, må ikke vann som kommer rett fra varmtvannsberederen komme i kontakt med kroppen. Juster vanntemperaturen til et rimelig nivå for ikke å risikere å bli skåldet av altfor varmt vann. 10. For å tømme tanken for vann, kan du enten slippe det ut gjennom varmtvannsutløpet (skru av utløpsrøret fra nippelen) eller gjennom sikkerhetsventilen (skru av nippelen fra sikkerhetsventilen og vri dreneringshåndtaket oppover). 11. Om nettkabelen skulle bli skadet, må den erstattas med en ny kabel fra produsent. Det samme gjelder dersom andre deler eller utstyr på varmtvannsberederen blir skadet; kontakt godkjent servicetekniker for skifte, og bruk kun reservedeler fra forhandler/produsent. fig VEDLIKEHOLD 1. Kontroller jevnlig strømuttak og støpsel for å forsikre deg om at flatene har god kontaktevne, at de ikke er overopphetet, og at de er godt jordet. 2. Dersom varmtvannsberederen ikke skal være i bruk på en god stund, spesielt i rom der temperaturen kan komme til å synke under 0 C, bør tanken tømmes for å unngå at den fryser i stykker. For instruksjoner om hvordan du tømmer tanken, se punkt 10 i foregående avsnitt (Sikkerhetsforskrifter) i denne bruksanvisningen. 3. For å forsikre deg om at varmtvannsberederen skal fungere effektivt i lang tid, bør den innvendige tanken og varmeelementene rengjøres jevnlig. 4. I tillegg bør anoden kontrolleres en gang hvert halvår. Når alt materiale på anoden er forsvunnet, må den erstattes. Gjenget skrue Dreneringshåndtak Åpning for overtrykk/drenering 8. FEILSØKING FEIL ÅRSAK TILTAK Kontrollampen for varme lyser ikke. Det kommer ikke vann ut fra varmtvannsutløpet. Feil på anordningen som kontrollerer temperaturen. Vanntilførselen utenfra er avstengt. Vanntrykket er for lavt. Innløpsventilen på tilførselsrøret er stengt. Kontakt godkjent servicetekniker for reparasjon. Vent på at vanntilførselen skal settes på igjen. Vent med bruk til vanntrykket har økt. Åpne innløpsventilen. Vanntemperaturen er for høy. Feil på temperaturkontrollsystemet. Kontakt godkjent servicetekniker for reparasjon. Vannlekkasje. Tetningsproblem ved rørkoblingene. Foreta tetting ved koblingene Biltema Nordic Services AB

12 9. KOBLINGSSKJEMA (1) Temperaturbegrenser (2) Termostat (3) Bryter (4) Brun (5) Varmeelement (6) Blå (7) Kontrollampe for strøm (9) Kontrollampe for varme (8) Gul/Grønn 2009 Biltema Nordic Services AB 12

13 10. Instruksjon for anodeskifte Skal utføres av kvalifisert elektriker. 1. Skru ut 2 skruer på lokket. 2. Ta av den røde og blå ringen. 3. Åpne lokket. 7. Skru ut 6 skruer. 8. Ta av skiven. 4. Fjern termostaten og temperatursensoren. 5. Skru bort jordingskontaktene. 6. Fjern kabler. 9. Ta ut element og anode. 10. Fjern anoden Biltema Nordic Services AB

14 Lämminvesivaraaja 100 l Johdanto Tämä käyttöohje on laitteeseen kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Säilytä käyttöohje helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt asentamaan laitetta tai käytät sitä. Jos mieleesi tulee kysymyksiä laitteen käyttämisestä, etsi vastaus käyttöohjeesta. Tärkeää: Ennen lämminvesivaraajan asentamista tarkista sähköpistorasia, johon ajattelit yhdistää sen. Varmista, että se on maadoitettu oikein. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. Vältä käyttämästä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa. Virheellisesti asennettu tai käytettävä lämminvesivaraaja voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 2. TEKNISET TIEDOT Mallin nimi: D10-15L1 Sähköliitäntä: V AC ~ 50 Hz (10 A) Tilavuus: l Teho: W Työpaine: ,5 baaria Veden lämpötila: C (enintään 85 C) Liitoskierre: ulkoinen R15 / 1/2" Liitäntöjen välinen etäisyys: mm Kiinnitysaukkojen välinen etäisyys: mm Kotelointiluokka:.... IPX4 Suojausluokka: I Mitat: Ø 528 x 968 mm Paino: kg 4. ASENTAMINEN 1. YLEISET OMINAISUUDET Laite toimii täysin automaattisesti. Kylmää vettä lisätään ja se kuumennetaan automaattisesti. Lämminvesivaraajassa on kolminkertainen suojaus eli varoventtiili ylipaineen varalta, kuivana kuumentamisen estävä suojaus ja ylikuumenemissuojaus. Emaloitu ruostumaton säiliö sisältää pitkään kestävät kupariset lämpövastukset. Lämminvesiputki on suunniteltu säilyttämään termisen tason korkeana. Se on turvallinen ja luotettava sekä kestää pidempään. Pinta kestää korroosiota ja estää kerrostumien muodostumista. Valmistettu yhtenä kappaleena paksusta lämpöä hyvin eristävästä uretaanista. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja säästää sähköä. Laadukas lämmönsäätö ja termostaatti toimivat tarkasti ja luotettavasti. Veden lämpötilaa voidaan säätää alueella C. Helppo säätää ja käyttää Biltema Nordic Services AB 14 HUOMIO! Kun lämminvesivaraajaa asennetaan, käytä vain sen mukana toimitettuja osia. Lämminvesivaraajaa ei saa kiinnittää seinään ennen kuin on tarkistettu, etä kiinnikkeet kestävät. Muutoin lämminvesivaraaja voi irrota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Kun valitset kiinnikkeiden paikat, varmista, että lämminvesivaraajan oikealle puolelle jää vähintään 20 cm vapaata tilaa. Tämä helpottaa kunnossapitoa ja mahdollisia korjauksia Asentaminen 1. Lämminvesivaraaja on asennettava tukevaan seinään. Täysi lämminvesivaraaja painaa kaksi kertaa enemmän kuin tyhjä. Jos seinä ei kestä tätä painoa, on asennettava lisätuki. 2. Kun olet valinnut sopivan asennuspaikan, mittaa asennusreikien paikat koukuilla varustettuja ankkuriruuveja varten. Poraa seinään kaksi reikää, joiden syvyys ja läpimitta vastaavat lämminvesivaraajan mukana toimitettuja ankkuriruuveja. Kiinnitä ruuvit siten, että ankkurit osoittavat ylöspäin. Kiinnitä mutterit huolellisesti ja ripusta lämmin-

15 3. OSAT (1) Lämpömittari (2) Ulkokuori (3) Sisäsäiliö (4) Lämpöeristys (5) Kuumennusvastus (6) Sähköjohto ja pistoke (7) Anodi (8) Lämpimän veden tulo (9) Kylmänvedenotto (10) Virtakatkaisin (11) Lämpötilan säädin (12) Lämmityksen merkkivalo (13) Virransyötön merkkivalo vesivaraaja seinälle (kuva 2). kuva 3 Ankkuriruuvi Tilavuus: Porattavien reikien välinen etäisyys: 100 l 198 mm 3. Työnnä pistoke maadoitettuun 230 V:n ja 50 Hz:n yksivaihepistorasiaan (10 A). Pistorasia on asennettava voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaisesti (kuva 3). Älä työnnä pistoketta pistorasiaan, jos lämminvesivaraajassa ei ole vettä. 4. Jos kylpyhuone on erittäin pieni, lämminvesivaraaja voidaan asentaa muuhun tilaan, joka on suojattu auringonpaisteelta ja sateelta. Lämminvesivaraaja on kuitenkin asennettava mahdollisimman lähelle vesihanaa vesijohdon aiheuttaman lämpöhäviön vähentämiseksi. kuva 3 (1) Lämpimän veden tulo (2) Lämpimän veden tulon ruuvinippa (3) Hana (4) Suihkusuutin (5) Sähköjohto ja pistoke (6) Kylmänvedenotto (7) Yksitievaroventtiili (8) Ylipaine-/tyhjennysputki (9) Kylmän veden tulon ruuvinippa 4.2. Putkiasennukset 1. Putkien mitoitus on R15 / 1/2". 2. Yksitievaroventtiiliin yhdistäminen: yhdistä mukana toimitettu varoventtiili lämminvesivaraajan kylmän veden syöttöön. Varmista, että varoventtiilin ylipaine-/tyhjennysputki osoittaa alaspäin. 3. Mukana toimitetut kumitiivisteet on asennettava kierteisiin vuotojen välttämiseksi (kuva 3). 4. Jos lämminvesivaraaja halutaan yhdistää useisiin veden ulostulopisteisiin, kuvassa 4 esitetään, kuinka putkiasennukset on tehtävä. 5. KÄYTTÄMINEN 1. Avaa ensin yksi lämminvesivaraajan ulostuloventtiileistä ja avaa sisäänmenoventtiili. Lämminvesivaraaja alkaa nyt täyttyä vedellä. Kun vettä valuu tuloventtiilistä normaaliin tapaan, säiliö on täynnä ja ulostuloventtiili voidaan sulkea. 2. HUOMIO: Kun laitetta käytetään, sisäänmenoventtiilin on oltava täysin auki. 3. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. Tämän jälkeen molemmat merkkivalot syttyvät. 4. Lämminvesivaraaja säätää veden lämpötilan automaattisesti. Kun vesi on saavuttanut asetetun lämpötilan (tehdasasetus on 75 C), kuumentaminen loppuu automaattisesti. Kun veden lämpötila laskee tietylle tasolle, lämminvesivaraaja ryhtyy kuumentamaan sitä automaattisesti, jotta lämpimän veden syöttö ei katkea. Kun lämminvesivaraajasta katkaistaan virta, kuumennuksen merkkivalo sammuu automaattisesti Biltema Nordic Services AB

16 kuva 4 (1) T-putki (3) Vesisäiliö (6) Sähköjohto ja pistoke (7) Lämminvesivaraaja (8) Yksitievaroventtiili (9) Kylmän veden venttiili (5) Kylmänvedenotto (10) Suihkusuutin (11) Vedenottoventtiili (2) Lämpimän veden tulo (4) Hana (12) Vesijohto 6. TURVALLISUUSOHJEET 1. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan, jos lämminvesivaraajassa ei ole vettä. 2. Sähköpistorasian on oltava oikein maadoitettu. Sähköpistorasian nimellisvirta saa olla vähintään 10 ampeeria. Pistoke ja pistorasia on pidettävä kuivina, jotta laite ei muutu virtaa johtavaksi. Tarkista säännöllisesti, että pistokkeen ja pistorasian välinen yhteys on kunnossa. Tee tämä painamalla pistoke pistorasiaan. Odota puoli tuntia, katkaise virta lämminvesivaraajasta ja irrota pistoke. Tunnustele pistokkeen koskettimia. Jos ne tuntuvat lämpimiltä eli niiden lämpötila ylittää +50 C), siirrä pistoke pistorasiaan, jossa se saa kunnollisen kosketuksen. Tämä vähentää henkilövahinkojen, pistokkeen vauroitumisen ja tulipalon vaaraa. 3. Pistorasian, johon lämminvesivaraaja yhdistetään, on täytettävä voimassa olevat sähköasennusmääräkset. 4. Täysi lämminvesivaraaja painaa kaksi kertaa enemmän kuin tyhjä. Seinän on kestettävä tämä paino. Jos seinä ei kestä tätä painoa, sitä on vahvistettava tai on käytettävä ylimääräistä tukea. 5. Mukana toimitettava yksitievaroventtiili on asennettava kylmän veden ottoon (kuva 5). 6. Kun lämminvesivaraajaa käytetään ensimmäistä kertaa tai se on puhdistettu tai sitä on huollettu, siitä on katkaistava virta, kunnes säiliö on kokonaan täynnä vettä. Kun säiliötä täytetään, vähintään yhden venttiilin on oltava auki ilman pääsemiseksi ulos. Kun lämminvesivaraaja on täyttynyt kokonaan, venttiili voidaan sulkea. 7. Lämmittämisen aikana varoventtiilin ylipaine-/tyhjennysputkesta voi tulla muutama tippa vettä. Tämä on täysin luonnollista. Jos vettä tulee paljon, tilaa korjaus valtuutetulta huoltoteknikolta. Ylipaine-/tyhjennysventtiiliä ei missään tapauksessa saa tukkia. Muutoin lämminvesivaraaja voi vaurioitua tai voi aiheutua henkilövahinko. 8. Ylipaine-/tyhjennysputken aukon on osoitettava alaspäin. 9. Vesi voi lämmitä jopa +75 C:n lämpötilaan, joten kehoa ei saa altistaa suoraan siitä tulevalle vedelle. Säädä veden lämpötila kohtuulliseksi, jotta ei aiheudu palovammoja. 10. Voit tyhjentää säiliön vedestä joko juoksuttamalla sitä lämpimän veden ulostulosta (irrota tuloputki nipasta) tai varoventtiilin avulla (irrota nippa varoventtiilistä ja käännä tyhjennyskahvaa ylöspäin). 11. Jos sähköjohto vaurioituu, sen tilalle on vaihdettava valmistajalta tilattu vaihtojohto. Sama koskee lämminvesivaraajan muita osia, jos ne vaurioituvat. Tilaa vaihtotyö valtuutetulta huoltoteknikolta. Käytä vain jälleenmyyjältä tai valmistajalta hankittuja varaosia Biltema Nordic Services AB 16

17 kuva 5 Kierteinen ruuvi Tyhjennyskahva 3. Voit varmistaa, että lämminvesivaraaja toimii tehokkaasti ja pitkään, kun puhdistat sen säiliön ja kuumennusvastuksen. 4. Lisäksi on suositeltavaa tarkistaa anodi kaksi kertaa vuodessa. Kun kaikki anodin materiaali on kadonnut, se on vaihdettava uuteen. Aukko ylipaine-/tyhjennysventtiiliä varten 7. KUNNOSSAPITO 1. Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti. Varmista, että kosketus on hyvä, että ylikuumenemista ei esiinny ja että maadoitus toimii hyvin. 2. Jos lämminvesivaraaja on pitkään käyttämättä ja sen asennuspaikan lämpötila alittaa 0 C, on suositeltavaa tyhjentää säiliö, jotta se ei rikkoudu jäätyessään. Säiliön tyhjennysohjeet ovat tämän käyttöohjeen edellisessä kohdassa 10 (Turvallisuusohjeet). 8. VIANETSINTÄ VIKA SYY TOIMENPIDE Lämmityksen merkkivalo ei syty. Lämpötilanvalvonnassa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon. Lämpimän veden ulostulosta ei tule vettä. Vedensyöttö on suljettu. Veden paine on liian alhainen. Syöttöputken venttiili on suljettu. Odota vedensyötön palautumista. Odota, kunnes vedenpaine kasvaa. Avaa sisääntuloventtiili. Veden lämpötila on liian korkea. Lämpötilanvalvonnassa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon. Vesivuoto. Putkiliitosten tiivisteet eivät pidä. Tiivistä liitokset: Biltema Nordic Services AB

18 9. KYTKENTÄKAAVIO (1) Lämpötilarajoitin (2) Termostaatti (3) Katkaisin (4) Ruskea (5) Kuumennusvastus (6) Sininen (7) Virransyötön merkkivalo (9) Lämmityksen merkkivalo (8) Keltainen/vihreä 2009 Biltema Nordic Services AB 18

19 10. Anodinvaihto-ohje On annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 1. Irrota 2 ruuvia kannesta. 2. Irrota punainen ja sininen rengas. 3. Avaa kansi. 7. Irrota 6 ruuvia. 8. Irrota aluslevy. 4. Poista termostaatti ja lämpötilatunnistin. 5. Irrota maadoituskoskettimet. 6. Irrota johdot. 9. Poista elementti ja anodi. 10. Poista anodi Biltema Nordic Services AB

20 Vandvarmer 100 l Introduktion: Denne manual skal betragtes som en del af produktet og skal altid opbevares sammen med dette. Opbevar manualen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den holdes i god stand. Læs manualen omhyggeligt igennem inden montering og brug. Kontroller og gør altid brug af den, hvis der opstår tvivl om produktets brug. Vigtigt: Inden du installerer vandvarmeren, skal du kontrollere, at eludtaget, hvor du påtænker at tilslutte vandvarmeren, er korrekt jordet. Slut ledningens stik direkte til stikkontakten og undgå at benytte forlængerledning eller stikdåse. Husk, at en forkert installeret og anvendt vandvarmer kan forårsage såvel alvorlige personskader som tingsskader. 2. TEKNISKE DATA Modelnavn: D10-15L1 Eltilslutning: V AC ~ 50 Hz (10 A) Volumen: l Effekt: W Arbejdstryk: ,5 bar Vandtemp.: C (maks. 85 C) Tilslutningsgevind:... udv. R15 / 1/2" Afstand mellem tilslutninger: mm Afstand mellem monteringshuller: mm Indkapslingsklasse:.. IPX4 Beskyttelsesklasse:.. I Mål: Ø 528 x 9680 mm Vægt: kg 4. MONTERING 1. GENERELLE EGENSKABER Helautomatisk funktion; automatisk påfyldning af koldt vand og automatisk opvarmning. Tredobbelt beskyttelsesanordninger; vandvarmeren har blandt andet sikkerhedsventil mod overtryk, sikret mod tørkørsel og sikret mod overophedning. Emaljeret, rustbeskyttet tank med varmeelement af kobber, som giver lang levetid. Varmerørene er konstruerede til at holde et lavt termisk niveau; sikre og pålidelige med længere levetid som resultat. Korrosionsbestandig og belægningsafstødende. Tykt uretanlag i ét stykke; god varmeisolering, energieffektiv og strømbesparende. Varmeregulering og termometer i god kvalitet; nøjagtig og pålidelig temperaturkontrol med justerbar vandtemperatur C. Let at justere og let at anvende Biltema Nordic Services AB 20 OBS! Ved montering og opsætning skal du være omhyggelig med kun at anvende de medfølgende dele, som er tiltænkt din vandvarmer. Vandvarmeren bør ikke sættes op på væggen, før du har sikret dig, at beslagene sidder sikkert og solidt hvis ikke, kan vandvarmeren løsne sig, beskadiges og oven i købet være årsag til alvorlige personskader. Når du skal afgøre, hvor beslagene skal sidde, skal du forvisse dig om, at der er mindst 20 cm luft på vandvarmerens højre side. Dette for at lette vedligeholdelse og eventuelle reparationer Installation 1. Vandvarmeren skal monteres på en stabil væg. Hvis væggen ikke kan bære den dobbelte vægt af en helt fyldt vandvarmer, skal der installeres ekstra støtte. 2. Når du har fundet et egnet sted til din vandvarmer, opmåles placeringen af monteringshullerne til ekspansionsskruerne med kroge. Bor to huller i væggen. Dybde og diameter skal være i overensstemmelse med de ekspansionsskruer, som følger med vandvarmeren. Sæt skruerne fast, så krogene peger opad. Spænd derefter møtrikkerne ordentligt fast og hæng vandvarmeren op (fig. 2).

Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer

Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer 50 l 2009 Biltema Nordic Services AB Varmvattenberedare 50 l Introduktion: Denna manual skall anses som en del av produkten och de ska

Läs mer

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin Fjärrströmbrytare utomhus Fjernbryter utendørs Kauko-ohjattava virtakatkaisin ulkotiloihin 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 44-078 Fjärrströmbrytare, utomhus INLEDNING Med

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 10" 32" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Svetsskärm Sveiseskjerm Hitsausvisiiri Svejseskærm

Svetsskärm Sveiseskjerm Hitsausvisiiri Svejseskærm Art. 15-1050 Svetsskärm Sveiseskjerm Hitsausvisiiri Svejseskærm Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före användning av svetsskärmen! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk av sveiseskjermen!

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 DANSK MANUAL SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 DANSK MANUAL Montage af poolens skimmerfilter Vigtigt: Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinformationer

Läs mer

OSO Wallsmart IP44 W 30 W 50 W 80 W 100. http://www.oso.no 146009-01 W 11-09

OSO Wallsmart IP44 W 30 W 50 W 80 W 100. http://www.oso.no 146009-01 W 11-09 RU OSO Wallsmart Montasje, bruksanvisning og reservedeler Montering, bruksanvisning och reservdelar User manual and spare parts list Руководство по монтажу и эксплуатации и перечень запасных частей W 30

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Installation 400 mm (4+5) 550 mm (5+6) 550 mm (6+7) Living full of energy 1/6 1 2 (DK) Åbn Prefab QuickSkabet med nøglen der følger

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm LET S GO OUT 1 77 95 cm 24,5 cm 20 cm 67 cm 20 cm 59.5 cm 40.5 cm 58.5 cm 2 1. 2. 3. 4. 3 DANSK Lets Go udendørs rollator Tillykke med købte af Deres nye udendørs rollator, der vil gøre livet lettere,

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

Anvisning till VD8A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VD8A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VD8A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VD8A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter ventilen. Ventilen anpassas för seriekoppling

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Kompressor Kompressori OL 15-6/OL 15-6 N

Kompressor Kompressori OL 15-6/OL 15-6 N Kompressor Kompressori OL 15-6/OL 15-6 N Art. 17-637 2008 TYPE: OL 15-6 SERIAL: 179 l/min 118 l/min 230 V/50 Hz, 5,0 A 1,5 hp, 1,1 kw, 2850 rpm 95 db(a) 8 bar 17-637 ratinglabel.indd 1 2008-12-18 12:28:08

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 42006 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK FLISKÆRER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye iseskærer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 3 507A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Läs mer

Solvärme v Monteringsanvisning

Solvärme v Monteringsanvisning Solvärme v Monteringsanvisning Testvägen 4A 232 37 Arlöv 040-434305 Din nya anlägging Grattis till din nya anläggning. Solvärme enbart till bruksvatten är den enklaste sortens anläggning. Men med vakuumsolfångaren

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner DK Læs hele brugsanvisningen, før du starter installation og montage. Hvis du har nogen spørgsmål til de instruktioner eller advarsler du finder her i manualen, skal du kontakte din lokale forhandler for

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

LED-taskulamppu dynamolla

LED-taskulamppu dynamolla Ficklampa LED med dynamo Lommelykt LED med dynamo LED-taskulamppu dynamolla Lommelygte LED med dynamo 008 Biltema Nordic Services AB Ficklampa LED med dynamo 5 ljusstarka Mega LED-lysdioder ger bra ljus.

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Manual - DK Model: VCM40A16L

Manual - DK Model: VCM40A16L Manual - DK Model: VCM40A16L Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

Gasolgrill Barbeque med 4+1 brännare

Gasolgrill Barbeque med 4+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill arbeque med 4+1 brännare Gassgrill arbeque med 4+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1236 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Dörr med ASSA 565 låshus / Dør med ASSA/Ruko 565 låsekasse / Dør med ASSA/Trio Ving 565 låskasse / Door with ASSA 565 lock case

Dörr med ASSA 565 låshus / Dør med ASSA/Ruko 565 låsekasse / Dør med ASSA/Trio Ving 565 låskasse / Door with ASSA 565 lock case MYLOQ 1101 Kodcylinder Monteringsanvisning, Lås med 90 nyckelvridning Montering, Lås med 90 nøglevridning Monteringsanvisning, Lås med 90 key-sving Fitting Instruction, Lock with 90 key-turn Dörr med ASSA

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende pumpe FP3000 Flytande pump FP3000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende pumpe FP3000 Flytande pump FP3000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende pumpe FP3000 Flytande pump FP3000 DANSK Brugsanvisning Pondfriend flydende fontæne med pumpe Brugsanvisningen bør læses omhyggeligt igennem, inden pumpen tages

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Montasje veiledning Monteringsanvisning

Montasje veiledning Monteringsanvisning Montasje veiledning Monteringsanvisning 3406 20141126 1/7 Generell informasjon / Generell information 3406 Aldersgrupp / Åldersgrupp: Arealbehov: Mål / Mått: Forankring / Förankring: Fallhøyde: Underlag:

Läs mer

Drift & Underhåll EVM ZSAL 105

Drift & Underhåll EVM ZSAL 105 Drift & Underhåll Ø21 500 670 730 G1/2 150/160 Ø46 M26x1,5 alt. G3/4" 302 81 + ZSAL 105 Duschblandare med tryckbalanserad termostat. Duschset Majorca i krom. Free fixation och massagehanddusch. Justerbara

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Placera karet upp och ned och skruva fast den fotskruv, på vilken (glöm ej distanshylsan).

Läs mer

QR 331 I Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp

QR 331 I Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp QR 331 I Bruksanvisning Bruksanvisning Kjøleskap Kylskåp 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer