Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer"

Transkript

1 Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer 100 l 2009 Biltema Nordic Services AB

2 Varmvattenberedare 100 l Introduktion: Denna manual skall anses som en del av produkten och de ska alltid förvaras tillsammans. Förvara manualen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan montering och användning sker. Kontrollera och anlita den alltid om eventuellt tvivel uppstår beträffande användningen av produkten. Viktigt: Innan du installerar varmvattenberedaren, kontrollera det eluttag du tänker ansluta den till och försäkra dig om att eluttaget är korrekt jordat. Anslut nätkabelns stickkontakt direkt till eluttaget och undvik att använda skarvsladd eller skarvdosa. Tänk på att en felaktigt installerad och använd varmvattenberedare kan orsaka såväl allvarliga personskador som skador på lösöre. 1. ALLMÄNNA EGENSKAPER Helautomatisk funktion; automatisk påfyllning av kallvatten och automatisk uppvärmning. Tredubbla skyddsanordningar; varmvattenberedaren har bland annat säkerhetsventil mot övertryck, skydd mot torrkörning och skydd mot överhettning. Emaljerad, rostsäker tank med värmeelement av koppar för lång livslängd. Värmerören är konstruerade för att hålla en låg termisk nivå; säkra och pålitliga, med bättre livslängd som resultat. Korrosionsbeständig och beläggningsfrånstötande. Tjockt uretanlager i ett stycke; god värmeisolering, energieffektiv och strömsparande. Värmereglage och termometer av god kvalitet; exakt och pålitlig temperaturkontroll med justerbar vattentemperatur C. Lättjusterad och lättanvänd. 2. TEKNISKA DATA Elanslutning: V AC ~ 50 Hz (10 A) Volym: l Effekt: W Arbetstryck: ,5 bar Vattentemp.: C (max. 85 C) Anslutningsgänga:... utv. R15 / 1/2" Avstånd mellan anslutningar: mm Avstånd mellan upphängningshål: mm Kapslingsklass:..... IPX4 Skyddsklass: I Mått: Ø 528 x 968 mm Vikt: kg 4. MONTERING OBS! Vid montering och uppsättning, var noggrann med att endast använda de medföljande delarna ämnade till din varmvattenberedare. Varmvattenberedaren bör inte sättas upp på väggen förrän du kontrollerat att fästena sitter säkert och stadigt om inte kan varmvattenberedaren lossna, bli skadad och till och med orsaka allvarliga personskador. När du ska avgöra var fästena ska monteras, försäkra dig om att det finns fritt utrymme om minst 2 dm på varmvattenberedarens högra sida. Detta för att underlätta vid underhåll och eventuella reparationer Installation 1. Varmvattenberedaren ska monteras på en stabil vägg. Om väggen inte klarar av att bära den dubbla vikten av en helt fylld varmvattenberedare så är det nödvändigt att installera extra stöd. 2. Efter att du funnit ett lämpligt ställe att sätta upp din varmvattenberedare på, mät ut var monteringshålen för de krokförsedda expanderskruvarna ska vara placerade. Borra två hål i väggen med djup och diameter som överensstämmer med de expanderskruvar som medföljer varmvattenberedaren. Fäst 2009 Biltema Nordic Services AB 2

3 3. DETALJFÖRKLARING (3) Innertank (1) Termometer (2) Ytterhölje (4) Värmeisolering (5) Värmeelement (6) Nätkabel med stickkontakt (7) Anod (8) Varmvattenutlopp (9) Kallvatteninlopp (10) ON/OFF-strömbrytare (11) Vred för temperaturjustering (12) Kontrollampa för värme (13) Kontrollampa för ström fig. 2 skruvarna så att krokarna pekar uppåt, fäst sedan muttrarna ordentligt och häng sedan upp varmvattenberedaren (fig. 2). Expanderskruv (med krok) fig. 3 (5) Nätkabel med stickkontakt Volym: 100 l Avstånd mellan borrhål: 198 mm 3. Anslut stickkontakten till ett jordat 230 V ~ 50 Hz (1-fas/10 A) eluttag. Eluttaget ska placeras enligt nationella elinstallationsregler (fig. 3). Anslut aldrig varmvattenberedarens stickkontakt till eluttaget när tanken är tom från vatten. 4. Om badrummet är för litet kan varmvattenberedaren installeras i annat utrymme, förutsatt att placeringen är skyddad från direkt solljus och regn. Tänk dock på att placera varmvattenberedaren så nära vattenkranen som möjligt, för att undvika värmeförluster från rören. (1) Varmvattenutlopp (2) Skruvnippel för varmvattenutlopp (3) Blandarhandtag (6) Kallvatteninlopp (7) Säkerhetsventil av envägstyp (8) Övertrycks/dräneringsrör (9) Skruvnippel för kallvatteninlopp (4) Duschmunstycke 4.2. Röranslutning 1. Rördimensionen är R15 / 1/2". 2. För att ansluta säkerhetsventilen av envägstyp: anslut den medföljande säkerhetsventilen till kallvatteninloppet på varmvattenberedaren. Se till att säkerhetsventilens övertrycks/dräneringsrör pekar nedåt. 3. För att undvika läckage vid montering av rören, så måste de medföljande gummipackningarna monteras på änden av gängorna. 4. Om man önskar ansluta varmvattenberedaren till fler utlopp eller anslutningar än ett, se tillvägagångssättet i fig. 4 beträffande för hur rören bör anslutas Biltema Nordic Services AB

4 fig. 4 (1) T-rör (3) Vattenbehållare (6) Nätkabel med stickkontakt (7) Varmvattenberedare (8) Säkerhetsventil av envägstyp (9) Ventil för kallvatteninlopp (5) Kallvatteninlopp (10) Duschmunstycke (11) Vatteninloppsventil (2) Varmvattenutlopp (4) Blandarhandtag (12) Vattenledning 5. ANVÄNDNING 1. Öppna först någon av utloppsventilerna vid beredarens varmvattenutlopp och öppna sedan inloppsventilen. Varmvattenberedaren ska nu börja fyllas med vatten. När vatten börjar rinna ur utloppsventilen med ett normalt flöde så indikerar detta att tanken är helt fylld och att utloppsventilen kan stängas. 2. OBS: Notera att vid normal användning så ska inloppsventilen alltid vara ställd i öppet läge. 3. Anslut stickkontakten till eluttaget. När du gjort detta kommer båda kontrollamporna att lysa. 4. Varmvattenberedaren reglerar automatiskt temperaturen. När vattentemperaturen inuti varmvattenberedaren har nått den inställda temperaturen (den är förinställd på 75 C) så kommer den automatiskt att stängas av och övergå till värmeisoleringsläge. När vattentemperaturen sjunker till en viss nivå, så kommer varmvattenberedaren automatiskt att starta för att återställa temperaturen, så att varmvattentillförseln inte avbryts. När varmvattenberedaren stängs av så kommer kontrollampan för värme att släckas. 6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Anslut aldrig varmvattenberedarens stickkontakt till eluttaget när tanken är tom från vatten. 2. Eluttaget måste vara korrekt jordat. Märkströmmen på vägguttaget får ej vara lägre än 10 A. Både eluttag och stickkontakt måste hållas torra för att utvika att utrustningen blir strömförande. Undersök regelbundet att stickkontakten har god kontakt med eluttaget. Du undersöker detta genom att 2009 Biltema Nordic Services AB 4 ansluta stickkontakten till eluttaget. Vänta en halvtimma, stäng av varmvattenberedaren och drag ur stickkontakten. Känn försiktigt på stickkontaktens båda stift. Om stiften känns heta vid beröring (över +50 C), flytta stickkontakten till ett eluttag med goda kontaktytor, detta för att undvika personskador, skador på skickkontakten eller risk för brand. 3. Eluttaget där varmvattenberedaren ska anslutas ska vara placerat enligt gällande nationella installationsregler. 4. Väggen som varmvattenberedaren ska monteras på måste kunna bära den dubbla vikten av en fylld varmvattenberedare utan att på något sätt skadas. Om inte väggen klarar vikten måste väggen förstärkas eller ett extra stöd monteras. 5. Säkerhetsventilen av envägstyp som medföljer måste monteras vid maskinens kallvatteninlopp. 6. När du använder varmvattenberedaren för första gången, efter rengöring eller vid underhåll, så ska den vara avstängd till dess att tanken helt fyllts med vatten. När du vid dessa tillfällen fyller på vatten så måste minst en ventil vara öppen för att släppa ut luft. Ventilen kan stängas när varmvattenberedaren är helt fylld. 7. Under uppvärmning kan det droppa lite vatten från övertrycks/dräneringsröret som sitter på säkerhetsventilen. Detta är dock helt normalt. Om det kommer en större mängd vatten, kontakta en behörig servicetekniker för reparation. Övertrycks/dräneringsröret får under inga villkor blockeras eller täppas igen, då detta kan skada varmvattenberedaren och även medföra risk för personskada. 8. Övertrycks/dräneringsrörets öppning måste peka nedåt.

5 9. Eftersom vattentemperaturen inuti varmvattenberedarens tank kan nå upp till +75 C, så får man ej utsätta kroppen för vattnet som kommer direkt från varmvattenberedaren. Justera vattentemperaturen till en rimlig nivå för att inte riskera att skållas av alltför hett vatten. 10. För att dränera tanken på vatten kan du antingen släppa ut det genom varmvattenutloppet (skruva loss utloppsröret från nippeln) eller genom säkerhetsventilen (skruva bort nippeln från säkerhetsventilen och vrid dräneringshandtaget uppåt). 11. Om nätkabeln skadas måste den ersättas med en utbyteskabel från tillverkaren. Detsamma gäller om andra delar eller utrustning på varmvattenberedaren blir skadade, kontakta behörig servicetekniker för byte och använd enbart de reservdelar som tillhandahålls av återförsäljaren/tillverkaren. fig UNDERHÅLL 1. Kontrollera regelbundet eluttag och stickkontakt för att försäkra dig om att ytorna har bra kontaktförmåga, att de inte drabbas av överhettning samt att de är väl jordade. 2. Om varmvattenberedaren inte skall vara i bruk under längre tid, särskilt i rum och utrymmen där temperaturen riskerar att sjunka under 0 C, så rekommenderar vi att man tömmer tanken för att undvika sönderfrysning. För instruktioner om hur du tömmer tanken, se punkt 10 i föregående avsnitt (Säkerhetsföreskrifter) i denna bruksanvisning. 3. För att försäkra dig om att varmvattenberedaren ska fungera effektivt under lång tid så rekommenderar vi att regelbundet rengöra den inre tanken och värmeelementen. 4. Dessutom rekommenderar vi att kontrollera anoden en gång varje halvår. När allt material på anoden försvunnit måste den ersättas. Gängad skruv Dräneringshandtag Öppning för overtryck/dränering 8. FELSÖKNING FEL ORSAK ÅTGÄRD Kontrollampan för värme lyser ej. Inget vatten kommer ut från varmvattenutloppet. Fel på anordningen som kontrollerar temperaturen. Vattentillförseln utifrån är avstängd. Vattentrycket är för lågt. Inloppsventilen på tillförselröret är stängd. Kontakta behörig servicetekniker för reparation. Invänta återställning av vattentillförseln. Vänta med användning tills vattentrycket har ökat. Öppna inloppsventilen. Vattentemperaturen är för hög. Fel på temperaturkontrollsystemet. Kontakta behörig servicetekniker för reparation. Vattenläckage. Tätningsproblem vid rörkopplingarna. Täta vid kopplingarna Biltema Nordic Services AB

6 9. KOPPLINGSSCHEMA (1) Temperaturbegränsare (2) Termostat (3) Brytare (4) Brun (5) Värmeelement (6) Blå (7) Kontrollampa för ström (9) Kontrollampa för värme (8) Gul/Grön 2009 Biltema Nordic Services AB 6

7 10. Instruktion för anodbyte Skall utföras av behörig elektriker. 1. Skruva bort 2 skruvar på locket. 2. Ta bort den röda och blå ringen. 3. Öppna locket. 7. Skruva bort 6 skruvar. 8. Ta bort brickan. 4. Ta bort termostaten och temperatursensorn. 5. Skruva bort jordningskontakterna. 6. Ta bort kablar. 9. Plocka ut element och anod. 10. Ta bort anoden Biltema Nordic Services AB

8 Varmtvannsbereder 100 l Innledning: Denne bruksanvisningen skal anses som en del av produktet, og de skal alltid oppbevares sammen. Oppbevar bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering og start. Slå alltid opp i den dersom det skulle oppstå tvil om bruken av produktet. Viktig: Før du installerer varmtvannsberederen, kontroller strømuttaket du vil koble den til, og forsikre deg om at dette er korrekt jordet. Koble nettkabelens støpsel rett til strømuttaket, og unngå bruk av skjøteledning eller skjøteboks. Husk på at en varmtvannsbereder som er feil installert og som brukes feil, kan forårsake så vel alvorlig personskade som materiell skade. 1. GENERELLE EGENSKAPER Helautomatisk funksjon; automatisk påfylling av kaldtvann og automatisk oppvarming. Tredoble beskyttelsesanordninger; varmtvannsberederen har blant annet sikkerhetsventil mot overtrykk, vern mot tørrkjøring og vern mot overoppheting. Emaljert, rustsikker tank med varmeelement av kobber for lang levetid. Varmerørene er konstruert for å holde et lavt termisk nivå; sikre og pålitelige, som gir lengre levetid. Korrosjonsbestandig og beleggavvisende. Tykt uretanlag i ett stykke; god varmeisolasjon, energieffektiv og strømbesparende. Varmeregulering og termometer av god kvalitet; nøyaktig og pålitelig temperaturkontroll med justerbar vanntemperatur C. Lettjustert og lettbrukt. 2. TEKNISKE DATA Modellnavn: D10-15L1 Eltilkobling: V AC, 50 Hz (10 A). Volum: l Effekt: W Arbeidstrykk: ,5 bar Vanntemp.: C (maks. 85 C) Tilkoblingsgjenger:... utv. R15 / 1/2" Avstand mellom tilkoblinger: mm Avstand mellom opphengshull: mm Beskyttelsesgrad:... IPX4 Isolasjonsklasse:.... I Mål: Ø 528 x 968 mm Vekt: kg 4. MONTERING OBS! Ved montering og oppsetting, vær nøye med å bruke kun de medfølgende delene beregnet for varmtvannsberederen. Berederen bør ikke settes opp på veggen før du har kontrollert at festene sitter sikkert og stødig dersom dette ikke er tilfellet, kan varmtvannsberederen løsne, bli skadet og forårsake alvorlig personskade. Når du skal avgjøre hvor festene skal monteres, forsikre deg om at det er fri avstand på minst 20 cm på varmtvannsberederens høyre side. Dette gjør det lettere å utføre vedlikehold og eventuelle reparasjoner Installasjon 1. Varmtvannsberederen skal monteres på en stabil vegg. Dersom veggen ikke klarer å bære den doble vekten av en helt fylt varmtvannsbereder, må det installeres ekstra støtte. 2. Etter at du har funnet et egnet sted for å varmtvannsberederen, måler du opp hvor monteringshullene for de krokutstyrte ekspansjonsboltene skal være plassert. Bor to hull i veggen med dybde og diameter i samsvar med ekspansjonsboltene som 2009 Biltema Nordic Services AB 8

9 3. DELEBESKRIVELSE (3) Tank (1) Termometer (2) Ytterdeksel (4) Varmeisolering (5) Varmeelement (6) Nettkabel med støpsel (7) Anode (8) Varmtvannsutløp (9) Kaldtvannsinnløp (10) ON/OFF-bryter (på/av) (11) Bryter for temperaturjustering (12) Kontrollampe for varme (13) Kontrollampe for strøm fig. 2 følger med varmtvannsberederen. Fest skruene slik at krokene peker oppover, fest deretter mutrene ordentlig, og heng så opp varmtvannsberederen (fig. 2). Ekspansjonsbolt (med krok) fig. 3 (5) Nettkabel med støpsel Volum: 100 l Avstand mellom borehull: 198 mm 3. Koble støpselet til et jordet 230 V ~ 50 Hz (1-fase/10 A) strømuttak. Strømuttaket skal plasseres i samsvar med nasjonale regler for elinstallasjon (fig. 3). Koble aldri varmtvannsberederens støpsel til strømuttaket når tanken er tom for vann. 4. Om baderommet er for lite, kan varmtvannsberederen installeres i et annet rom, forutsatt at plasseringen er beskyttet mot direkte sollys og regn. Plasser varmtvannsberederen så nær vannkranen som mulig for å unngå varmetap fra rørene. (1) Varmtvannsutløp (2) Skrunippel for varmtvannsutløp (3) Blandebatterihåndtak (4) Dusjmunnstykke (6) Kaldtvannsinnløp (7) Sikkerhetsventil av enveistype (8) Overtrykks-/dreneringsrør (9) Skrunippel for kaldtvannsinnløp 4.2. Rørtilkobling 1. Rørdimensjonen er R15 / 1/2". 2. For å koble sikkerhetsventilen av enveistype: koble den medfølgende sikkerhetsventilen til kaldtvannsinnløpet på varmtvannsberederen. Se til at sikkerhetsventilens overtrykks-/dreneringsrør peker nedover. 3. For at lekkasje ved montering av rør skal unngås, må de medfølgende gummipakningene monteres på enden av gjengene (fig. 3). 4. Dersom man ønsker å koble varmtvannsberederen til flere utløp eller tilkoblinger enn ett, se framgangsmåte i fig. 4 for hvordan rørene bør kobles Biltema Nordic Services AB

10 fig. 4 (1) T-rør (3) Vannbeholder (6) Nettkabel med støpsel (7) Varmtvannsbereder (8) Sikkerhetsventil av enveistype (9) Ventil for kaldtvannsinnløp (5) Kaldtvannsinnløp (10) Dusjmunnstykke (11) Vanninnløpsventil (2) Varmtvannsutløp (4) Blandebatterihåndtak (12) Vannledning 5. BRUK 1. Åpne først en av utløpsventilene ved berederens varmtvannsutløp, og åpne deretter innløpsventilen. Varmtvannsberederen skal nå begynne å fylles med vann. Når vann begynner å renne ut av utløpsventilen med normal strømning, indikerer dette at tanken er helt fylt, og at utløpsventilen kan stenges. 2. OBS! Ved normal bruk skal innløpsventilen alltid være stilt i åpen posisjon. 3. Koble støpselet til strømuttaket. Når du gjort dette, vil begge kontrollampene lyse. 4. Varmtvannsberederen regulerer automatisk temperaturen. Når vanntemperaturen i varmtvannsberederen har kommet opp i innstilt temperatur (forhåndsinnstilt på 75 C), slås den automatisk av og går over til varmeisolasjonsmodus. Når vanntemperaturen synker til et bestemt nivå, starter varmtvannsberederen automatisk for å tilbakestille temperaturen, slik at varmtvannstilførselen ikke avbrytes. Når varmtvannsberederen slås av, slukkes kontrollampen for varme. 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Koble aldri varmtvannsberederens støpsel til strømuttaket når tanken er tom for vann. 2. Strømuttaket må være korrekt jordet. Merkestrømmen på stikkontakten må ikke være lavere enn 10 A. Både strømuttak og støpsel må holdes tørre for å unngå at utstyret blir strømførende. Undersøk jevnlig at støpselet har god kontakt med stikkontakten. Du undersøker dette ved å koble støpselet til stikkontakten. Vent en halv time, slå av varmtvannsberederen og trekk ut støpselet. Kjenn forsiktig på støpselets to pinner. Dersom pinnene føles varme ved berøring (øver +50 C), flytt støpselet til en stikkontakt med gode kontaktflater, dette for å unngå personskade, skade på støpsel eller risiko for brann. 3. Strømuttaket der varmtvannsberederen skal kobles, skal være plassert i samsvar med gjeldende nasjonale installasjonsregler. 4. Veggen som varmtvannsberederen skal monteres på, må kunne bære den doble vekten av en fylt varmtvannsbereder uten å bli skadet på noen som helst måte. Dersom veggen ikke klarer vekten, må den forsterkes eller en ekstra støtte monteres. 5. Sikkerhetsventilen av enveistype som medfølger, skal monteres ved maskinens kaldtvannsinnløp (fig. 5). 6. Når du bruker varmtvannsberederen for første gang etter rengjøring eller vedlikehold, skal den være avslått til tanken er helt fylt med vann. Når du ved disse tilfellene fyller på vann, må minst én ventil være åpen for å slippe ut luft. Ventilen kan stenges når varmtvannsberederen er helt fylt. 7. Under oppvarming kan det dryppe litt vann fra overtrykks-/dreneringsrøret som sitter på sikkerhetsventilen. Dette er helt normalt. Dersom det kommer en større mengde vann, kontakt en godkjent servicetekniker for reparasjon. Overtrykks-/dreneringsrøret må under ingen omstendigheter blokkeres eller tettes til, fordi dette kan skade varmtvannsberederen og også medføre risiko for personskade. 8. Overtrykks-/dreneringsrørets åpning må peke nedover. 9. Fordi vanntemperaturen i varmtvannsbere Biltema Nordic Services AB 10

11 derens tank kan komme opp i +75 C, må ikke vann som kommer rett fra varmtvannsberederen komme i kontakt med kroppen. Juster vanntemperaturen til et rimelig nivå for ikke å risikere å bli skåldet av altfor varmt vann. 10. For å tømme tanken for vann, kan du enten slippe det ut gjennom varmtvannsutløpet (skru av utløpsrøret fra nippelen) eller gjennom sikkerhetsventilen (skru av nippelen fra sikkerhetsventilen og vri dreneringshåndtaket oppover). 11. Om nettkabelen skulle bli skadet, må den erstattas med en ny kabel fra produsent. Det samme gjelder dersom andre deler eller utstyr på varmtvannsberederen blir skadet; kontakt godkjent servicetekniker for skifte, og bruk kun reservedeler fra forhandler/produsent. fig VEDLIKEHOLD 1. Kontroller jevnlig strømuttak og støpsel for å forsikre deg om at flatene har god kontaktevne, at de ikke er overopphetet, og at de er godt jordet. 2. Dersom varmtvannsberederen ikke skal være i bruk på en god stund, spesielt i rom der temperaturen kan komme til å synke under 0 C, bør tanken tømmes for å unngå at den fryser i stykker. For instruksjoner om hvordan du tømmer tanken, se punkt 10 i foregående avsnitt (Sikkerhetsforskrifter) i denne bruksanvisningen. 3. For å forsikre deg om at varmtvannsberederen skal fungere effektivt i lang tid, bør den innvendige tanken og varmeelementene rengjøres jevnlig. 4. I tillegg bør anoden kontrolleres en gang hvert halvår. Når alt materiale på anoden er forsvunnet, må den erstattes. Gjenget skrue Dreneringshåndtak Åpning for overtrykk/drenering 8. FEILSØKING FEIL ÅRSAK TILTAK Kontrollampen for varme lyser ikke. Det kommer ikke vann ut fra varmtvannsutløpet. Feil på anordningen som kontrollerer temperaturen. Vanntilførselen utenfra er avstengt. Vanntrykket er for lavt. Innløpsventilen på tilførselsrøret er stengt. Kontakt godkjent servicetekniker for reparasjon. Vent på at vanntilførselen skal settes på igjen. Vent med bruk til vanntrykket har økt. Åpne innløpsventilen. Vanntemperaturen er for høy. Feil på temperaturkontrollsystemet. Kontakt godkjent servicetekniker for reparasjon. Vannlekkasje. Tetningsproblem ved rørkoblingene. Foreta tetting ved koblingene Biltema Nordic Services AB

12 9. KOBLINGSSKJEMA (1) Temperaturbegrenser (2) Termostat (3) Bryter (4) Brun (5) Varmeelement (6) Blå (7) Kontrollampe for strøm (9) Kontrollampe for varme (8) Gul/Grønn 2009 Biltema Nordic Services AB 12

13 10. Instruksjon for anodeskifte Skal utføres av kvalifisert elektriker. 1. Skru ut 2 skruer på lokket. 2. Ta av den røde og blå ringen. 3. Åpne lokket. 7. Skru ut 6 skruer. 8. Ta av skiven. 4. Fjern termostaten og temperatursensoren. 5. Skru bort jordingskontaktene. 6. Fjern kabler. 9. Ta ut element og anode. 10. Fjern anoden Biltema Nordic Services AB

14 Lämminvesivaraaja 100 l Johdanto Tämä käyttöohje on laitteeseen kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Säilytä käyttöohje helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt asentamaan laitetta tai käytät sitä. Jos mieleesi tulee kysymyksiä laitteen käyttämisestä, etsi vastaus käyttöohjeesta. Tärkeää: Ennen lämminvesivaraajan asentamista tarkista sähköpistorasia, johon ajattelit yhdistää sen. Varmista, että se on maadoitettu oikein. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. Vältä käyttämästä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa. Virheellisesti asennettu tai käytettävä lämminvesivaraaja voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 2. TEKNISET TIEDOT Mallin nimi: D10-15L1 Sähköliitäntä: V AC ~ 50 Hz (10 A) Tilavuus: l Teho: W Työpaine: ,5 baaria Veden lämpötila: C (enintään 85 C) Liitoskierre: ulkoinen R15 / 1/2" Liitäntöjen välinen etäisyys: mm Kiinnitysaukkojen välinen etäisyys: mm Kotelointiluokka:.... IPX4 Suojausluokka: I Mitat: Ø 528 x 968 mm Paino: kg 4. ASENTAMINEN 1. YLEISET OMINAISUUDET Laite toimii täysin automaattisesti. Kylmää vettä lisätään ja se kuumennetaan automaattisesti. Lämminvesivaraajassa on kolminkertainen suojaus eli varoventtiili ylipaineen varalta, kuivana kuumentamisen estävä suojaus ja ylikuumenemissuojaus. Emaloitu ruostumaton säiliö sisältää pitkään kestävät kupariset lämpövastukset. Lämminvesiputki on suunniteltu säilyttämään termisen tason korkeana. Se on turvallinen ja luotettava sekä kestää pidempään. Pinta kestää korroosiota ja estää kerrostumien muodostumista. Valmistettu yhtenä kappaleena paksusta lämpöä hyvin eristävästä uretaanista. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja säästää sähköä. Laadukas lämmönsäätö ja termostaatti toimivat tarkasti ja luotettavasti. Veden lämpötilaa voidaan säätää alueella C. Helppo säätää ja käyttää Biltema Nordic Services AB 14 HUOMIO! Kun lämminvesivaraajaa asennetaan, käytä vain sen mukana toimitettuja osia. Lämminvesivaraajaa ei saa kiinnittää seinään ennen kuin on tarkistettu, etä kiinnikkeet kestävät. Muutoin lämminvesivaraaja voi irrota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Kun valitset kiinnikkeiden paikat, varmista, että lämminvesivaraajan oikealle puolelle jää vähintään 20 cm vapaata tilaa. Tämä helpottaa kunnossapitoa ja mahdollisia korjauksia Asentaminen 1. Lämminvesivaraaja on asennettava tukevaan seinään. Täysi lämminvesivaraaja painaa kaksi kertaa enemmän kuin tyhjä. Jos seinä ei kestä tätä painoa, on asennettava lisätuki. 2. Kun olet valinnut sopivan asennuspaikan, mittaa asennusreikien paikat koukuilla varustettuja ankkuriruuveja varten. Poraa seinään kaksi reikää, joiden syvyys ja läpimitta vastaavat lämminvesivaraajan mukana toimitettuja ankkuriruuveja. Kiinnitä ruuvit siten, että ankkurit osoittavat ylöspäin. Kiinnitä mutterit huolellisesti ja ripusta lämmin-

15 3. OSAT (1) Lämpömittari (2) Ulkokuori (3) Sisäsäiliö (4) Lämpöeristys (5) Kuumennusvastus (6) Sähköjohto ja pistoke (7) Anodi (8) Lämpimän veden tulo (9) Kylmänvedenotto (10) Virtakatkaisin (11) Lämpötilan säädin (12) Lämmityksen merkkivalo (13) Virransyötön merkkivalo vesivaraaja seinälle (kuva 2). kuva 3 Ankkuriruuvi Tilavuus: Porattavien reikien välinen etäisyys: 100 l 198 mm 3. Työnnä pistoke maadoitettuun 230 V:n ja 50 Hz:n yksivaihepistorasiaan (10 A). Pistorasia on asennettava voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaisesti (kuva 3). Älä työnnä pistoketta pistorasiaan, jos lämminvesivaraajassa ei ole vettä. 4. Jos kylpyhuone on erittäin pieni, lämminvesivaraaja voidaan asentaa muuhun tilaan, joka on suojattu auringonpaisteelta ja sateelta. Lämminvesivaraaja on kuitenkin asennettava mahdollisimman lähelle vesihanaa vesijohdon aiheuttaman lämpöhäviön vähentämiseksi. kuva 3 (1) Lämpimän veden tulo (2) Lämpimän veden tulon ruuvinippa (3) Hana (4) Suihkusuutin (5) Sähköjohto ja pistoke (6) Kylmänvedenotto (7) Yksitievaroventtiili (8) Ylipaine-/tyhjennysputki (9) Kylmän veden tulon ruuvinippa 4.2. Putkiasennukset 1. Putkien mitoitus on R15 / 1/2". 2. Yksitievaroventtiiliin yhdistäminen: yhdistä mukana toimitettu varoventtiili lämminvesivaraajan kylmän veden syöttöön. Varmista, että varoventtiilin ylipaine-/tyhjennysputki osoittaa alaspäin. 3. Mukana toimitetut kumitiivisteet on asennettava kierteisiin vuotojen välttämiseksi (kuva 3). 4. Jos lämminvesivaraaja halutaan yhdistää useisiin veden ulostulopisteisiin, kuvassa 4 esitetään, kuinka putkiasennukset on tehtävä. 5. KÄYTTÄMINEN 1. Avaa ensin yksi lämminvesivaraajan ulostuloventtiileistä ja avaa sisäänmenoventtiili. Lämminvesivaraaja alkaa nyt täyttyä vedellä. Kun vettä valuu tuloventtiilistä normaaliin tapaan, säiliö on täynnä ja ulostuloventtiili voidaan sulkea. 2. HUOMIO: Kun laitetta käytetään, sisäänmenoventtiilin on oltava täysin auki. 3. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. Tämän jälkeen molemmat merkkivalot syttyvät. 4. Lämminvesivaraaja säätää veden lämpötilan automaattisesti. Kun vesi on saavuttanut asetetun lämpötilan (tehdasasetus on 75 C), kuumentaminen loppuu automaattisesti. Kun veden lämpötila laskee tietylle tasolle, lämminvesivaraaja ryhtyy kuumentamaan sitä automaattisesti, jotta lämpimän veden syöttö ei katkea. Kun lämminvesivaraajasta katkaistaan virta, kuumennuksen merkkivalo sammuu automaattisesti Biltema Nordic Services AB

16 kuva 4 (1) T-putki (3) Vesisäiliö (6) Sähköjohto ja pistoke (7) Lämminvesivaraaja (8) Yksitievaroventtiili (9) Kylmän veden venttiili (5) Kylmänvedenotto (10) Suihkusuutin (11) Vedenottoventtiili (2) Lämpimän veden tulo (4) Hana (12) Vesijohto 6. TURVALLISUUSOHJEET 1. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan, jos lämminvesivaraajassa ei ole vettä. 2. Sähköpistorasian on oltava oikein maadoitettu. Sähköpistorasian nimellisvirta saa olla vähintään 10 ampeeria. Pistoke ja pistorasia on pidettävä kuivina, jotta laite ei muutu virtaa johtavaksi. Tarkista säännöllisesti, että pistokkeen ja pistorasian välinen yhteys on kunnossa. Tee tämä painamalla pistoke pistorasiaan. Odota puoli tuntia, katkaise virta lämminvesivaraajasta ja irrota pistoke. Tunnustele pistokkeen koskettimia. Jos ne tuntuvat lämpimiltä eli niiden lämpötila ylittää +50 C), siirrä pistoke pistorasiaan, jossa se saa kunnollisen kosketuksen. Tämä vähentää henkilövahinkojen, pistokkeen vauroitumisen ja tulipalon vaaraa. 3. Pistorasian, johon lämminvesivaraaja yhdistetään, on täytettävä voimassa olevat sähköasennusmääräkset. 4. Täysi lämminvesivaraaja painaa kaksi kertaa enemmän kuin tyhjä. Seinän on kestettävä tämä paino. Jos seinä ei kestä tätä painoa, sitä on vahvistettava tai on käytettävä ylimääräistä tukea. 5. Mukana toimitettava yksitievaroventtiili on asennettava kylmän veden ottoon (kuva 5). 6. Kun lämminvesivaraajaa käytetään ensimmäistä kertaa tai se on puhdistettu tai sitä on huollettu, siitä on katkaistava virta, kunnes säiliö on kokonaan täynnä vettä. Kun säiliötä täytetään, vähintään yhden venttiilin on oltava auki ilman pääsemiseksi ulos. Kun lämminvesivaraaja on täyttynyt kokonaan, venttiili voidaan sulkea. 7. Lämmittämisen aikana varoventtiilin ylipaine-/tyhjennysputkesta voi tulla muutama tippa vettä. Tämä on täysin luonnollista. Jos vettä tulee paljon, tilaa korjaus valtuutetulta huoltoteknikolta. Ylipaine-/tyhjennysventtiiliä ei missään tapauksessa saa tukkia. Muutoin lämminvesivaraaja voi vaurioitua tai voi aiheutua henkilövahinko. 8. Ylipaine-/tyhjennysputken aukon on osoitettava alaspäin. 9. Vesi voi lämmitä jopa +75 C:n lämpötilaan, joten kehoa ei saa altistaa suoraan siitä tulevalle vedelle. Säädä veden lämpötila kohtuulliseksi, jotta ei aiheudu palovammoja. 10. Voit tyhjentää säiliön vedestä joko juoksuttamalla sitä lämpimän veden ulostulosta (irrota tuloputki nipasta) tai varoventtiilin avulla (irrota nippa varoventtiilistä ja käännä tyhjennyskahvaa ylöspäin). 11. Jos sähköjohto vaurioituu, sen tilalle on vaihdettava valmistajalta tilattu vaihtojohto. Sama koskee lämminvesivaraajan muita osia, jos ne vaurioituvat. Tilaa vaihtotyö valtuutetulta huoltoteknikolta. Käytä vain jälleenmyyjältä tai valmistajalta hankittuja varaosia Biltema Nordic Services AB 16

17 kuva 5 Kierteinen ruuvi Tyhjennyskahva 3. Voit varmistaa, että lämminvesivaraaja toimii tehokkaasti ja pitkään, kun puhdistat sen säiliön ja kuumennusvastuksen. 4. Lisäksi on suositeltavaa tarkistaa anodi kaksi kertaa vuodessa. Kun kaikki anodin materiaali on kadonnut, se on vaihdettava uuteen. Aukko ylipaine-/tyhjennysventtiiliä varten 7. KUNNOSSAPITO 1. Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti. Varmista, että kosketus on hyvä, että ylikuumenemista ei esiinny ja että maadoitus toimii hyvin. 2. Jos lämminvesivaraaja on pitkään käyttämättä ja sen asennuspaikan lämpötila alittaa 0 C, on suositeltavaa tyhjentää säiliö, jotta se ei rikkoudu jäätyessään. Säiliön tyhjennysohjeet ovat tämän käyttöohjeen edellisessä kohdassa 10 (Turvallisuusohjeet). 8. VIANETSINTÄ VIKA SYY TOIMENPIDE Lämmityksen merkkivalo ei syty. Lämpötilanvalvonnassa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon. Lämpimän veden ulostulosta ei tule vettä. Vedensyöttö on suljettu. Veden paine on liian alhainen. Syöttöputken venttiili on suljettu. Odota vedensyötön palautumista. Odota, kunnes vedenpaine kasvaa. Avaa sisääntuloventtiili. Veden lämpötila on liian korkea. Lämpötilanvalvonnassa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon. Vesivuoto. Putkiliitosten tiivisteet eivät pidä. Tiivistä liitokset: Biltema Nordic Services AB

18 9. KYTKENTÄKAAVIO (1) Lämpötilarajoitin (2) Termostaatti (3) Katkaisin (4) Ruskea (5) Kuumennusvastus (6) Sininen (7) Virransyötön merkkivalo (9) Lämmityksen merkkivalo (8) Keltainen/vihreä 2009 Biltema Nordic Services AB 18

19 10. Anodinvaihto-ohje On annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 1. Irrota 2 ruuvia kannesta. 2. Irrota punainen ja sininen rengas. 3. Avaa kansi. 7. Irrota 6 ruuvia. 8. Irrota aluslevy. 4. Poista termostaatti ja lämpötilatunnistin. 5. Irrota maadoituskoskettimet. 6. Irrota johdot. 9. Poista elementti ja anodi. 10. Poista anodi Biltema Nordic Services AB

20 Vandvarmer 100 l Introduktion: Denne manual skal betragtes som en del af produktet og skal altid opbevares sammen med dette. Opbevar manualen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den holdes i god stand. Læs manualen omhyggeligt igennem inden montering og brug. Kontroller og gør altid brug af den, hvis der opstår tvivl om produktets brug. Vigtigt: Inden du installerer vandvarmeren, skal du kontrollere, at eludtaget, hvor du påtænker at tilslutte vandvarmeren, er korrekt jordet. Slut ledningens stik direkte til stikkontakten og undgå at benytte forlængerledning eller stikdåse. Husk, at en forkert installeret og anvendt vandvarmer kan forårsage såvel alvorlige personskader som tingsskader. 2. TEKNISKE DATA Modelnavn: D10-15L1 Eltilslutning: V AC ~ 50 Hz (10 A) Volumen: l Effekt: W Arbejdstryk: ,5 bar Vandtemp.: C (maks. 85 C) Tilslutningsgevind:... udv. R15 / 1/2" Afstand mellem tilslutninger: mm Afstand mellem monteringshuller: mm Indkapslingsklasse:.. IPX4 Beskyttelsesklasse:.. I Mål: Ø 528 x 9680 mm Vægt: kg 4. MONTERING 1. GENERELLE EGENSKABER Helautomatisk funktion; automatisk påfyldning af koldt vand og automatisk opvarmning. Tredobbelt beskyttelsesanordninger; vandvarmeren har blandt andet sikkerhedsventil mod overtryk, sikret mod tørkørsel og sikret mod overophedning. Emaljeret, rustbeskyttet tank med varmeelement af kobber, som giver lang levetid. Varmerørene er konstruerede til at holde et lavt termisk niveau; sikre og pålidelige med længere levetid som resultat. Korrosionsbestandig og belægningsafstødende. Tykt uretanlag i ét stykke; god varmeisolering, energieffektiv og strømbesparende. Varmeregulering og termometer i god kvalitet; nøjagtig og pålidelig temperaturkontrol med justerbar vandtemperatur C. Let at justere og let at anvende Biltema Nordic Services AB 20 OBS! Ved montering og opsætning skal du være omhyggelig med kun at anvende de medfølgende dele, som er tiltænkt din vandvarmer. Vandvarmeren bør ikke sættes op på væggen, før du har sikret dig, at beslagene sidder sikkert og solidt hvis ikke, kan vandvarmeren løsne sig, beskadiges og oven i købet være årsag til alvorlige personskader. Når du skal afgøre, hvor beslagene skal sidde, skal du forvisse dig om, at der er mindst 20 cm luft på vandvarmerens højre side. Dette for at lette vedligeholdelse og eventuelle reparationer Installation 1. Vandvarmeren skal monteres på en stabil væg. Hvis væggen ikke kan bære den dobbelte vægt af en helt fyldt vandvarmer, skal der installeres ekstra støtte. 2. Når du har fundet et egnet sted til din vandvarmer, opmåles placeringen af monteringshullerne til ekspansionsskruerne med kroge. Bor to huller i væggen. Dybde og diameter skal være i overensstemmelse med de ekspansionsskruer, som følger med vandvarmeren. Sæt skruerne fast, så krogene peger opad. Spænd derefter møtrikkerne ordentligt fast og hæng vandvarmeren op (fig. 2).

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Installation 400 mm (4+5) 550 mm (5+6) 550 mm (6+7) Living full of energy 1/6 1 2 (DK) Åbn Prefab QuickSkabet med nøglen der følger

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W RIDGE TOOL COMPANY Bruksanvisning HC-1, HC-2, HC-2W & RB-3W Viktigt! Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifterna innan utrustningen tas i bruk. Spara denna

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com 20.6.2014 CAMDEN 60cm www.bathdeluxe.com CAMDEN 60cm Tack för att du valt vår produkt. Vi försökte att packa och transportera allt på bästa möjliga sätt. Men om du hittar en skadad del eller när en del

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

29.10.2013 MADISON 60. www.bathdeluxe.com

29.10.2013 MADISON 60. www.bathdeluxe.com 29.10.2013 MADISON 60 www.bathdeluxe.com MADISON 60 230V 230V OBS! Endast behörig elektriker OBS! Må bare monteres av autorisert elektrikker OBS! Skal tilsluttes af autoriseret elektriker NOTE! Authorized

Läs mer

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork.

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används! - Kontrollera att du har alla delar enligt packlistan nedan. Kontakta din återförsäljare om någon

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Luftpumpe / Luftpump Airflow 400

Luftpumpe / Luftpump Airflow 400 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump Airflow 400 Brugsanvisning Luftpumpe Airflow 400 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i brug. Vi anbefaler,

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

S LED STRÅLKASTARE MED RÖRELSESENSOR Art. Nr: 962413

S LED STRÅLKASTARE MED RÖRELSESENSOR Art. Nr: 962413 S ED STRÅKASTARE MED RÖRESESESOR Art. r: 962413 UPPMÄRKSAMMA: ÄS IGEOM FÖJADE ISTRUKTIOER OGGRAT SÅ ATT MOTERIG- E UTFÖRS PÅ RÄTT SÄTT. DESSA ISTRUKTIOER BÖR SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. VIKTIGT! Den här

Läs mer

Digital inomhusantenn DVBT/T2. Digital indendørsantenne DVBT/T2. Digitaalinen sisäantenni DVBT/T2

Digital inomhusantenn DVBT/T2. Digital indendørsantenne DVBT/T2. Digitaalinen sisäantenni DVBT/T2 24-1060 manual.indd 2013-02-4, 08.54.06 Art. 24-1060 Digital inomhusantenn DVBT/T2 Digital innendørsantenne DVBT/T2 Digitaalinen sisäantenni DVBT/T2 Digital indendørsantenne DVBT/T2 Tillverkat för Biltema

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Kombiberedare. Kombivandvarmer. Kombivaraaja

Kombiberedare. Kombivandvarmer. Kombivaraaja SE DA FI Kombiberedare 200-300 FR/FC Kombivandvarmer 200-300 FR/FC Kombivaraaja 200-300 FR/FC Handledning Vejledning Käyttöohje Art. nr: 12621 Utgåva: 2.1 SE Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Bruksanvisning. Modell: LEST-701. Egenskaper:

Bruksanvisning. Modell: LEST-701. Egenskaper: Modell: LEST-701 Trådlös förlängningsenhet Bruksanvisning Egenskaper: a. LEST-701 är en förlängningsenhet som används tillsammans med RF-fjärrkontrollenheter. b. LEST-701 ger ökad räckvidd åt RF-enheten

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

L 89495 FL DA Brugsanvisning 2 SV Bruksanvisning 29

L 89495 FL DA Brugsanvisning 2 SV Bruksanvisning 29 L 89495 FL DA Brugsanvisning 2 SV Bruksanvisning 29 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin QB 5250 Bruksanvisning Bruksanvisning Oppvaskmaskin Diskmaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland. Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland. Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co.

Läs mer

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V Bruksanvisning för downlight 12 V Bruksanvisning for downlight 12 V Operating Instructions Downlight 12 V 423-218 423-219 SV NO PL Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Läs mer

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter

Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter 120307 Feiyue Group Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. AVSEDD ANVÄNDNING...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Bewator - Simplebus2 Porttelefon. Quickguide. Siemens AB. Version 7. Security Products

Bewator - Simplebus2 Porttelefon. Quickguide. Siemens AB. Version 7. Security Products Bewator - Simplebus2 Porttelefon Quickguide Version 7 Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data og design kan ændres uden

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer