Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer"

Transkript

1 Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer 100 l 2009 Biltema Nordic Services AB

2 Varmvattenberedare 100 l Introduktion: Denna manual skall anses som en del av produkten och de ska alltid förvaras tillsammans. Förvara manualen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan montering och användning sker. Kontrollera och anlita den alltid om eventuellt tvivel uppstår beträffande användningen av produkten. Viktigt: Innan du installerar varmvattenberedaren, kontrollera det eluttag du tänker ansluta den till och försäkra dig om att eluttaget är korrekt jordat. Anslut nätkabelns stickkontakt direkt till eluttaget och undvik att använda skarvsladd eller skarvdosa. Tänk på att en felaktigt installerad och använd varmvattenberedare kan orsaka såväl allvarliga personskador som skador på lösöre. 1. ALLMÄNNA EGENSKAPER Helautomatisk funktion; automatisk påfyllning av kallvatten och automatisk uppvärmning. Tredubbla skyddsanordningar; varmvattenberedaren har bland annat säkerhetsventil mot övertryck, skydd mot torrkörning och skydd mot överhettning. Emaljerad, rostsäker tank med värmeelement av koppar för lång livslängd. Värmerören är konstruerade för att hålla en låg termisk nivå; säkra och pålitliga, med bättre livslängd som resultat. Korrosionsbeständig och beläggningsfrånstötande. Tjockt uretanlager i ett stycke; god värmeisolering, energieffektiv och strömsparande. Värmereglage och termometer av god kvalitet; exakt och pålitlig temperaturkontroll med justerbar vattentemperatur C. Lättjusterad och lättanvänd. 2. TEKNISKA DATA Elanslutning: V AC ~ 50 Hz (10 A) Volym: l Effekt: W Arbetstryck: ,5 bar Vattentemp.: C (max. 85 C) Anslutningsgänga:... utv. R15 / 1/2" Avstånd mellan anslutningar: mm Avstånd mellan upphängningshål: mm Kapslingsklass:..... IPX4 Skyddsklass: I Mått: Ø 528 x 968 mm Vikt: kg 4. MONTERING OBS! Vid montering och uppsättning, var noggrann med att endast använda de medföljande delarna ämnade till din varmvattenberedare. Varmvattenberedaren bör inte sättas upp på väggen förrän du kontrollerat att fästena sitter säkert och stadigt om inte kan varmvattenberedaren lossna, bli skadad och till och med orsaka allvarliga personskador. När du ska avgöra var fästena ska monteras, försäkra dig om att det finns fritt utrymme om minst 2 dm på varmvattenberedarens högra sida. Detta för att underlätta vid underhåll och eventuella reparationer Installation 1. Varmvattenberedaren ska monteras på en stabil vägg. Om väggen inte klarar av att bära den dubbla vikten av en helt fylld varmvattenberedare så är det nödvändigt att installera extra stöd. 2. Efter att du funnit ett lämpligt ställe att sätta upp din varmvattenberedare på, mät ut var monteringshålen för de krokförsedda expanderskruvarna ska vara placerade. Borra två hål i väggen med djup och diameter som överensstämmer med de expanderskruvar som medföljer varmvattenberedaren. Fäst 2009 Biltema Nordic Services AB 2

3 3. DETALJFÖRKLARING (3) Innertank (1) Termometer (2) Ytterhölje (4) Värmeisolering (5) Värmeelement (6) Nätkabel med stickkontakt (7) Anod (8) Varmvattenutlopp (9) Kallvatteninlopp (10) ON/OFF-strömbrytare (11) Vred för temperaturjustering (12) Kontrollampa för värme (13) Kontrollampa för ström fig. 2 skruvarna så att krokarna pekar uppåt, fäst sedan muttrarna ordentligt och häng sedan upp varmvattenberedaren (fig. 2). Expanderskruv (med krok) fig. 3 (5) Nätkabel med stickkontakt Volym: 100 l Avstånd mellan borrhål: 198 mm 3. Anslut stickkontakten till ett jordat 230 V ~ 50 Hz (1-fas/10 A) eluttag. Eluttaget ska placeras enligt nationella elinstallationsregler (fig. 3). Anslut aldrig varmvattenberedarens stickkontakt till eluttaget när tanken är tom från vatten. 4. Om badrummet är för litet kan varmvattenberedaren installeras i annat utrymme, förutsatt att placeringen är skyddad från direkt solljus och regn. Tänk dock på att placera varmvattenberedaren så nära vattenkranen som möjligt, för att undvika värmeförluster från rören. (1) Varmvattenutlopp (2) Skruvnippel för varmvattenutlopp (3) Blandarhandtag (6) Kallvatteninlopp (7) Säkerhetsventil av envägstyp (8) Övertrycks/dräneringsrör (9) Skruvnippel för kallvatteninlopp (4) Duschmunstycke 4.2. Röranslutning 1. Rördimensionen är R15 / 1/2". 2. För att ansluta säkerhetsventilen av envägstyp: anslut den medföljande säkerhetsventilen till kallvatteninloppet på varmvattenberedaren. Se till att säkerhetsventilens övertrycks/dräneringsrör pekar nedåt. 3. För att undvika läckage vid montering av rören, så måste de medföljande gummipackningarna monteras på änden av gängorna. 4. Om man önskar ansluta varmvattenberedaren till fler utlopp eller anslutningar än ett, se tillvägagångssättet i fig. 4 beträffande för hur rören bör anslutas Biltema Nordic Services AB

4 fig. 4 (1) T-rör (3) Vattenbehållare (6) Nätkabel med stickkontakt (7) Varmvattenberedare (8) Säkerhetsventil av envägstyp (9) Ventil för kallvatteninlopp (5) Kallvatteninlopp (10) Duschmunstycke (11) Vatteninloppsventil (2) Varmvattenutlopp (4) Blandarhandtag (12) Vattenledning 5. ANVÄNDNING 1. Öppna först någon av utloppsventilerna vid beredarens varmvattenutlopp och öppna sedan inloppsventilen. Varmvattenberedaren ska nu börja fyllas med vatten. När vatten börjar rinna ur utloppsventilen med ett normalt flöde så indikerar detta att tanken är helt fylld och att utloppsventilen kan stängas. 2. OBS: Notera att vid normal användning så ska inloppsventilen alltid vara ställd i öppet läge. 3. Anslut stickkontakten till eluttaget. När du gjort detta kommer båda kontrollamporna att lysa. 4. Varmvattenberedaren reglerar automatiskt temperaturen. När vattentemperaturen inuti varmvattenberedaren har nått den inställda temperaturen (den är förinställd på 75 C) så kommer den automatiskt att stängas av och övergå till värmeisoleringsläge. När vattentemperaturen sjunker till en viss nivå, så kommer varmvattenberedaren automatiskt att starta för att återställa temperaturen, så att varmvattentillförseln inte avbryts. När varmvattenberedaren stängs av så kommer kontrollampan för värme att släckas. 6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Anslut aldrig varmvattenberedarens stickkontakt till eluttaget när tanken är tom från vatten. 2. Eluttaget måste vara korrekt jordat. Märkströmmen på vägguttaget får ej vara lägre än 10 A. Både eluttag och stickkontakt måste hållas torra för att utvika att utrustningen blir strömförande. Undersök regelbundet att stickkontakten har god kontakt med eluttaget. Du undersöker detta genom att 2009 Biltema Nordic Services AB 4 ansluta stickkontakten till eluttaget. Vänta en halvtimma, stäng av varmvattenberedaren och drag ur stickkontakten. Känn försiktigt på stickkontaktens båda stift. Om stiften känns heta vid beröring (över +50 C), flytta stickkontakten till ett eluttag med goda kontaktytor, detta för att undvika personskador, skador på skickkontakten eller risk för brand. 3. Eluttaget där varmvattenberedaren ska anslutas ska vara placerat enligt gällande nationella installationsregler. 4. Väggen som varmvattenberedaren ska monteras på måste kunna bära den dubbla vikten av en fylld varmvattenberedare utan att på något sätt skadas. Om inte väggen klarar vikten måste väggen förstärkas eller ett extra stöd monteras. 5. Säkerhetsventilen av envägstyp som medföljer måste monteras vid maskinens kallvatteninlopp. 6. När du använder varmvattenberedaren för första gången, efter rengöring eller vid underhåll, så ska den vara avstängd till dess att tanken helt fyllts med vatten. När du vid dessa tillfällen fyller på vatten så måste minst en ventil vara öppen för att släppa ut luft. Ventilen kan stängas när varmvattenberedaren är helt fylld. 7. Under uppvärmning kan det droppa lite vatten från övertrycks/dräneringsröret som sitter på säkerhetsventilen. Detta är dock helt normalt. Om det kommer en större mängd vatten, kontakta en behörig servicetekniker för reparation. Övertrycks/dräneringsröret får under inga villkor blockeras eller täppas igen, då detta kan skada varmvattenberedaren och även medföra risk för personskada. 8. Övertrycks/dräneringsrörets öppning måste peka nedåt.

5 9. Eftersom vattentemperaturen inuti varmvattenberedarens tank kan nå upp till +75 C, så får man ej utsätta kroppen för vattnet som kommer direkt från varmvattenberedaren. Justera vattentemperaturen till en rimlig nivå för att inte riskera att skållas av alltför hett vatten. 10. För att dränera tanken på vatten kan du antingen släppa ut det genom varmvattenutloppet (skruva loss utloppsröret från nippeln) eller genom säkerhetsventilen (skruva bort nippeln från säkerhetsventilen och vrid dräneringshandtaget uppåt). 11. Om nätkabeln skadas måste den ersättas med en utbyteskabel från tillverkaren. Detsamma gäller om andra delar eller utrustning på varmvattenberedaren blir skadade, kontakta behörig servicetekniker för byte och använd enbart de reservdelar som tillhandahålls av återförsäljaren/tillverkaren. fig UNDERHÅLL 1. Kontrollera regelbundet eluttag och stickkontakt för att försäkra dig om att ytorna har bra kontaktförmåga, att de inte drabbas av överhettning samt att de är väl jordade. 2. Om varmvattenberedaren inte skall vara i bruk under längre tid, särskilt i rum och utrymmen där temperaturen riskerar att sjunka under 0 C, så rekommenderar vi att man tömmer tanken för att undvika sönderfrysning. För instruktioner om hur du tömmer tanken, se punkt 10 i föregående avsnitt (Säkerhetsföreskrifter) i denna bruksanvisning. 3. För att försäkra dig om att varmvattenberedaren ska fungera effektivt under lång tid så rekommenderar vi att regelbundet rengöra den inre tanken och värmeelementen. 4. Dessutom rekommenderar vi att kontrollera anoden en gång varje halvår. När allt material på anoden försvunnit måste den ersättas. Gängad skruv Dräneringshandtag Öppning för overtryck/dränering 8. FELSÖKNING FEL ORSAK ÅTGÄRD Kontrollampan för värme lyser ej. Inget vatten kommer ut från varmvattenutloppet. Fel på anordningen som kontrollerar temperaturen. Vattentillförseln utifrån är avstängd. Vattentrycket är för lågt. Inloppsventilen på tillförselröret är stängd. Kontakta behörig servicetekniker för reparation. Invänta återställning av vattentillförseln. Vänta med användning tills vattentrycket har ökat. Öppna inloppsventilen. Vattentemperaturen är för hög. Fel på temperaturkontrollsystemet. Kontakta behörig servicetekniker för reparation. Vattenläckage. Tätningsproblem vid rörkopplingarna. Täta vid kopplingarna Biltema Nordic Services AB

6 9. KOPPLINGSSCHEMA (1) Temperaturbegränsare (2) Termostat (3) Brytare (4) Brun (5) Värmeelement (6) Blå (7) Kontrollampa för ström (9) Kontrollampa för värme (8) Gul/Grön 2009 Biltema Nordic Services AB 6

7 10. Instruktion för anodbyte Skall utföras av behörig elektriker. 1. Skruva bort 2 skruvar på locket. 2. Ta bort den röda och blå ringen. 3. Öppna locket. 7. Skruva bort 6 skruvar. 8. Ta bort brickan. 4. Ta bort termostaten och temperatursensorn. 5. Skruva bort jordningskontakterna. 6. Ta bort kablar. 9. Plocka ut element och anod. 10. Ta bort anoden Biltema Nordic Services AB

8 Varmtvannsbereder 100 l Innledning: Denne bruksanvisningen skal anses som en del av produktet, og de skal alltid oppbevares sammen. Oppbevar bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering og start. Slå alltid opp i den dersom det skulle oppstå tvil om bruken av produktet. Viktig: Før du installerer varmtvannsberederen, kontroller strømuttaket du vil koble den til, og forsikre deg om at dette er korrekt jordet. Koble nettkabelens støpsel rett til strømuttaket, og unngå bruk av skjøteledning eller skjøteboks. Husk på at en varmtvannsbereder som er feil installert og som brukes feil, kan forårsake så vel alvorlig personskade som materiell skade. 1. GENERELLE EGENSKAPER Helautomatisk funksjon; automatisk påfylling av kaldtvann og automatisk oppvarming. Tredoble beskyttelsesanordninger; varmtvannsberederen har blant annet sikkerhetsventil mot overtrykk, vern mot tørrkjøring og vern mot overoppheting. Emaljert, rustsikker tank med varmeelement av kobber for lang levetid. Varmerørene er konstruert for å holde et lavt termisk nivå; sikre og pålitelige, som gir lengre levetid. Korrosjonsbestandig og beleggavvisende. Tykt uretanlag i ett stykke; god varmeisolasjon, energieffektiv og strømbesparende. Varmeregulering og termometer av god kvalitet; nøyaktig og pålitelig temperaturkontroll med justerbar vanntemperatur C. Lettjustert og lettbrukt. 2. TEKNISKE DATA Modellnavn: D10-15L1 Eltilkobling: V AC, 50 Hz (10 A). Volum: l Effekt: W Arbeidstrykk: ,5 bar Vanntemp.: C (maks. 85 C) Tilkoblingsgjenger:... utv. R15 / 1/2" Avstand mellom tilkoblinger: mm Avstand mellom opphengshull: mm Beskyttelsesgrad:... IPX4 Isolasjonsklasse:.... I Mål: Ø 528 x 968 mm Vekt: kg 4. MONTERING OBS! Ved montering og oppsetting, vær nøye med å bruke kun de medfølgende delene beregnet for varmtvannsberederen. Berederen bør ikke settes opp på veggen før du har kontrollert at festene sitter sikkert og stødig dersom dette ikke er tilfellet, kan varmtvannsberederen løsne, bli skadet og forårsake alvorlig personskade. Når du skal avgjøre hvor festene skal monteres, forsikre deg om at det er fri avstand på minst 20 cm på varmtvannsberederens høyre side. Dette gjør det lettere å utføre vedlikehold og eventuelle reparasjoner Installasjon 1. Varmtvannsberederen skal monteres på en stabil vegg. Dersom veggen ikke klarer å bære den doble vekten av en helt fylt varmtvannsbereder, må det installeres ekstra støtte. 2. Etter at du har funnet et egnet sted for å varmtvannsberederen, måler du opp hvor monteringshullene for de krokutstyrte ekspansjonsboltene skal være plassert. Bor to hull i veggen med dybde og diameter i samsvar med ekspansjonsboltene som 2009 Biltema Nordic Services AB 8

9 3. DELEBESKRIVELSE (3) Tank (1) Termometer (2) Ytterdeksel (4) Varmeisolering (5) Varmeelement (6) Nettkabel med støpsel (7) Anode (8) Varmtvannsutløp (9) Kaldtvannsinnløp (10) ON/OFF-bryter (på/av) (11) Bryter for temperaturjustering (12) Kontrollampe for varme (13) Kontrollampe for strøm fig. 2 følger med varmtvannsberederen. Fest skruene slik at krokene peker oppover, fest deretter mutrene ordentlig, og heng så opp varmtvannsberederen (fig. 2). Ekspansjonsbolt (med krok) fig. 3 (5) Nettkabel med støpsel Volum: 100 l Avstand mellom borehull: 198 mm 3. Koble støpselet til et jordet 230 V ~ 50 Hz (1-fase/10 A) strømuttak. Strømuttaket skal plasseres i samsvar med nasjonale regler for elinstallasjon (fig. 3). Koble aldri varmtvannsberederens støpsel til strømuttaket når tanken er tom for vann. 4. Om baderommet er for lite, kan varmtvannsberederen installeres i et annet rom, forutsatt at plasseringen er beskyttet mot direkte sollys og regn. Plasser varmtvannsberederen så nær vannkranen som mulig for å unngå varmetap fra rørene. (1) Varmtvannsutløp (2) Skrunippel for varmtvannsutløp (3) Blandebatterihåndtak (4) Dusjmunnstykke (6) Kaldtvannsinnløp (7) Sikkerhetsventil av enveistype (8) Overtrykks-/dreneringsrør (9) Skrunippel for kaldtvannsinnløp 4.2. Rørtilkobling 1. Rørdimensjonen er R15 / 1/2". 2. For å koble sikkerhetsventilen av enveistype: koble den medfølgende sikkerhetsventilen til kaldtvannsinnløpet på varmtvannsberederen. Se til at sikkerhetsventilens overtrykks-/dreneringsrør peker nedover. 3. For at lekkasje ved montering av rør skal unngås, må de medfølgende gummipakningene monteres på enden av gjengene (fig. 3). 4. Dersom man ønsker å koble varmtvannsberederen til flere utløp eller tilkoblinger enn ett, se framgangsmåte i fig. 4 for hvordan rørene bør kobles Biltema Nordic Services AB

10 fig. 4 (1) T-rør (3) Vannbeholder (6) Nettkabel med støpsel (7) Varmtvannsbereder (8) Sikkerhetsventil av enveistype (9) Ventil for kaldtvannsinnløp (5) Kaldtvannsinnløp (10) Dusjmunnstykke (11) Vanninnløpsventil (2) Varmtvannsutløp (4) Blandebatterihåndtak (12) Vannledning 5. BRUK 1. Åpne først en av utløpsventilene ved berederens varmtvannsutløp, og åpne deretter innløpsventilen. Varmtvannsberederen skal nå begynne å fylles med vann. Når vann begynner å renne ut av utløpsventilen med normal strømning, indikerer dette at tanken er helt fylt, og at utløpsventilen kan stenges. 2. OBS! Ved normal bruk skal innløpsventilen alltid være stilt i åpen posisjon. 3. Koble støpselet til strømuttaket. Når du gjort dette, vil begge kontrollampene lyse. 4. Varmtvannsberederen regulerer automatisk temperaturen. Når vanntemperaturen i varmtvannsberederen har kommet opp i innstilt temperatur (forhåndsinnstilt på 75 C), slås den automatisk av og går over til varmeisolasjonsmodus. Når vanntemperaturen synker til et bestemt nivå, starter varmtvannsberederen automatisk for å tilbakestille temperaturen, slik at varmtvannstilførselen ikke avbrytes. Når varmtvannsberederen slås av, slukkes kontrollampen for varme. 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Koble aldri varmtvannsberederens støpsel til strømuttaket når tanken er tom for vann. 2. Strømuttaket må være korrekt jordet. Merkestrømmen på stikkontakten må ikke være lavere enn 10 A. Både strømuttak og støpsel må holdes tørre for å unngå at utstyret blir strømførende. Undersøk jevnlig at støpselet har god kontakt med stikkontakten. Du undersøker dette ved å koble støpselet til stikkontakten. Vent en halv time, slå av varmtvannsberederen og trekk ut støpselet. Kjenn forsiktig på støpselets to pinner. Dersom pinnene føles varme ved berøring (øver +50 C), flytt støpselet til en stikkontakt med gode kontaktflater, dette for å unngå personskade, skade på støpsel eller risiko for brann. 3. Strømuttaket der varmtvannsberederen skal kobles, skal være plassert i samsvar med gjeldende nasjonale installasjonsregler. 4. Veggen som varmtvannsberederen skal monteres på, må kunne bære den doble vekten av en fylt varmtvannsbereder uten å bli skadet på noen som helst måte. Dersom veggen ikke klarer vekten, må den forsterkes eller en ekstra støtte monteres. 5. Sikkerhetsventilen av enveistype som medfølger, skal monteres ved maskinens kaldtvannsinnløp (fig. 5). 6. Når du bruker varmtvannsberederen for første gang etter rengjøring eller vedlikehold, skal den være avslått til tanken er helt fylt med vann. Når du ved disse tilfellene fyller på vann, må minst én ventil være åpen for å slippe ut luft. Ventilen kan stenges når varmtvannsberederen er helt fylt. 7. Under oppvarming kan det dryppe litt vann fra overtrykks-/dreneringsrøret som sitter på sikkerhetsventilen. Dette er helt normalt. Dersom det kommer en større mengde vann, kontakt en godkjent servicetekniker for reparasjon. Overtrykks-/dreneringsrøret må under ingen omstendigheter blokkeres eller tettes til, fordi dette kan skade varmtvannsberederen og også medføre risiko for personskade. 8. Overtrykks-/dreneringsrørets åpning må peke nedover. 9. Fordi vanntemperaturen i varmtvannsbere Biltema Nordic Services AB 10

11 derens tank kan komme opp i +75 C, må ikke vann som kommer rett fra varmtvannsberederen komme i kontakt med kroppen. Juster vanntemperaturen til et rimelig nivå for ikke å risikere å bli skåldet av altfor varmt vann. 10. For å tømme tanken for vann, kan du enten slippe det ut gjennom varmtvannsutløpet (skru av utløpsrøret fra nippelen) eller gjennom sikkerhetsventilen (skru av nippelen fra sikkerhetsventilen og vri dreneringshåndtaket oppover). 11. Om nettkabelen skulle bli skadet, må den erstattas med en ny kabel fra produsent. Det samme gjelder dersom andre deler eller utstyr på varmtvannsberederen blir skadet; kontakt godkjent servicetekniker for skifte, og bruk kun reservedeler fra forhandler/produsent. fig VEDLIKEHOLD 1. Kontroller jevnlig strømuttak og støpsel for å forsikre deg om at flatene har god kontaktevne, at de ikke er overopphetet, og at de er godt jordet. 2. Dersom varmtvannsberederen ikke skal være i bruk på en god stund, spesielt i rom der temperaturen kan komme til å synke under 0 C, bør tanken tømmes for å unngå at den fryser i stykker. For instruksjoner om hvordan du tømmer tanken, se punkt 10 i foregående avsnitt (Sikkerhetsforskrifter) i denne bruksanvisningen. 3. For å forsikre deg om at varmtvannsberederen skal fungere effektivt i lang tid, bør den innvendige tanken og varmeelementene rengjøres jevnlig. 4. I tillegg bør anoden kontrolleres en gang hvert halvår. Når alt materiale på anoden er forsvunnet, må den erstattes. Gjenget skrue Dreneringshåndtak Åpning for overtrykk/drenering 8. FEILSØKING FEIL ÅRSAK TILTAK Kontrollampen for varme lyser ikke. Det kommer ikke vann ut fra varmtvannsutløpet. Feil på anordningen som kontrollerer temperaturen. Vanntilførselen utenfra er avstengt. Vanntrykket er for lavt. Innløpsventilen på tilførselsrøret er stengt. Kontakt godkjent servicetekniker for reparasjon. Vent på at vanntilførselen skal settes på igjen. Vent med bruk til vanntrykket har økt. Åpne innløpsventilen. Vanntemperaturen er for høy. Feil på temperaturkontrollsystemet. Kontakt godkjent servicetekniker for reparasjon. Vannlekkasje. Tetningsproblem ved rørkoblingene. Foreta tetting ved koblingene Biltema Nordic Services AB

12 9. KOBLINGSSKJEMA (1) Temperaturbegrenser (2) Termostat (3) Bryter (4) Brun (5) Varmeelement (6) Blå (7) Kontrollampe for strøm (9) Kontrollampe for varme (8) Gul/Grønn 2009 Biltema Nordic Services AB 12

13 10. Instruksjon for anodeskifte Skal utføres av kvalifisert elektriker. 1. Skru ut 2 skruer på lokket. 2. Ta av den røde og blå ringen. 3. Åpne lokket. 7. Skru ut 6 skruer. 8. Ta av skiven. 4. Fjern termostaten og temperatursensoren. 5. Skru bort jordingskontaktene. 6. Fjern kabler. 9. Ta ut element og anode. 10. Fjern anoden Biltema Nordic Services AB

14 Lämminvesivaraaja 100 l Johdanto Tämä käyttöohje on laitteeseen kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Säilytä käyttöohje helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt asentamaan laitetta tai käytät sitä. Jos mieleesi tulee kysymyksiä laitteen käyttämisestä, etsi vastaus käyttöohjeesta. Tärkeää: Ennen lämminvesivaraajan asentamista tarkista sähköpistorasia, johon ajattelit yhdistää sen. Varmista, että se on maadoitettu oikein. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. Vältä käyttämästä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa. Virheellisesti asennettu tai käytettävä lämminvesivaraaja voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 2. TEKNISET TIEDOT Mallin nimi: D10-15L1 Sähköliitäntä: V AC ~ 50 Hz (10 A) Tilavuus: l Teho: W Työpaine: ,5 baaria Veden lämpötila: C (enintään 85 C) Liitoskierre: ulkoinen R15 / 1/2" Liitäntöjen välinen etäisyys: mm Kiinnitysaukkojen välinen etäisyys: mm Kotelointiluokka:.... IPX4 Suojausluokka: I Mitat: Ø 528 x 968 mm Paino: kg 4. ASENTAMINEN 1. YLEISET OMINAISUUDET Laite toimii täysin automaattisesti. Kylmää vettä lisätään ja se kuumennetaan automaattisesti. Lämminvesivaraajassa on kolminkertainen suojaus eli varoventtiili ylipaineen varalta, kuivana kuumentamisen estävä suojaus ja ylikuumenemissuojaus. Emaloitu ruostumaton säiliö sisältää pitkään kestävät kupariset lämpövastukset. Lämminvesiputki on suunniteltu säilyttämään termisen tason korkeana. Se on turvallinen ja luotettava sekä kestää pidempään. Pinta kestää korroosiota ja estää kerrostumien muodostumista. Valmistettu yhtenä kappaleena paksusta lämpöä hyvin eristävästä uretaanista. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja säästää sähköä. Laadukas lämmönsäätö ja termostaatti toimivat tarkasti ja luotettavasti. Veden lämpötilaa voidaan säätää alueella C. Helppo säätää ja käyttää Biltema Nordic Services AB 14 HUOMIO! Kun lämminvesivaraajaa asennetaan, käytä vain sen mukana toimitettuja osia. Lämminvesivaraajaa ei saa kiinnittää seinään ennen kuin on tarkistettu, etä kiinnikkeet kestävät. Muutoin lämminvesivaraaja voi irrota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Kun valitset kiinnikkeiden paikat, varmista, että lämminvesivaraajan oikealle puolelle jää vähintään 20 cm vapaata tilaa. Tämä helpottaa kunnossapitoa ja mahdollisia korjauksia Asentaminen 1. Lämminvesivaraaja on asennettava tukevaan seinään. Täysi lämminvesivaraaja painaa kaksi kertaa enemmän kuin tyhjä. Jos seinä ei kestä tätä painoa, on asennettava lisätuki. 2. Kun olet valinnut sopivan asennuspaikan, mittaa asennusreikien paikat koukuilla varustettuja ankkuriruuveja varten. Poraa seinään kaksi reikää, joiden syvyys ja läpimitta vastaavat lämminvesivaraajan mukana toimitettuja ankkuriruuveja. Kiinnitä ruuvit siten, että ankkurit osoittavat ylöspäin. Kiinnitä mutterit huolellisesti ja ripusta lämmin-

15 3. OSAT (1) Lämpömittari (2) Ulkokuori (3) Sisäsäiliö (4) Lämpöeristys (5) Kuumennusvastus (6) Sähköjohto ja pistoke (7) Anodi (8) Lämpimän veden tulo (9) Kylmänvedenotto (10) Virtakatkaisin (11) Lämpötilan säädin (12) Lämmityksen merkkivalo (13) Virransyötön merkkivalo vesivaraaja seinälle (kuva 2). kuva 3 Ankkuriruuvi Tilavuus: Porattavien reikien välinen etäisyys: 100 l 198 mm 3. Työnnä pistoke maadoitettuun 230 V:n ja 50 Hz:n yksivaihepistorasiaan (10 A). Pistorasia on asennettava voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaisesti (kuva 3). Älä työnnä pistoketta pistorasiaan, jos lämminvesivaraajassa ei ole vettä. 4. Jos kylpyhuone on erittäin pieni, lämminvesivaraaja voidaan asentaa muuhun tilaan, joka on suojattu auringonpaisteelta ja sateelta. Lämminvesivaraaja on kuitenkin asennettava mahdollisimman lähelle vesihanaa vesijohdon aiheuttaman lämpöhäviön vähentämiseksi. kuva 3 (1) Lämpimän veden tulo (2) Lämpimän veden tulon ruuvinippa (3) Hana (4) Suihkusuutin (5) Sähköjohto ja pistoke (6) Kylmänvedenotto (7) Yksitievaroventtiili (8) Ylipaine-/tyhjennysputki (9) Kylmän veden tulon ruuvinippa 4.2. Putkiasennukset 1. Putkien mitoitus on R15 / 1/2". 2. Yksitievaroventtiiliin yhdistäminen: yhdistä mukana toimitettu varoventtiili lämminvesivaraajan kylmän veden syöttöön. Varmista, että varoventtiilin ylipaine-/tyhjennysputki osoittaa alaspäin. 3. Mukana toimitetut kumitiivisteet on asennettava kierteisiin vuotojen välttämiseksi (kuva 3). 4. Jos lämminvesivaraaja halutaan yhdistää useisiin veden ulostulopisteisiin, kuvassa 4 esitetään, kuinka putkiasennukset on tehtävä. 5. KÄYTTÄMINEN 1. Avaa ensin yksi lämminvesivaraajan ulostuloventtiileistä ja avaa sisäänmenoventtiili. Lämminvesivaraaja alkaa nyt täyttyä vedellä. Kun vettä valuu tuloventtiilistä normaaliin tapaan, säiliö on täynnä ja ulostuloventtiili voidaan sulkea. 2. HUOMIO: Kun laitetta käytetään, sisäänmenoventtiilin on oltava täysin auki. 3. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. Tämän jälkeen molemmat merkkivalot syttyvät. 4. Lämminvesivaraaja säätää veden lämpötilan automaattisesti. Kun vesi on saavuttanut asetetun lämpötilan (tehdasasetus on 75 C), kuumentaminen loppuu automaattisesti. Kun veden lämpötila laskee tietylle tasolle, lämminvesivaraaja ryhtyy kuumentamaan sitä automaattisesti, jotta lämpimän veden syöttö ei katkea. Kun lämminvesivaraajasta katkaistaan virta, kuumennuksen merkkivalo sammuu automaattisesti Biltema Nordic Services AB

16 kuva 4 (1) T-putki (3) Vesisäiliö (6) Sähköjohto ja pistoke (7) Lämminvesivaraaja (8) Yksitievaroventtiili (9) Kylmän veden venttiili (5) Kylmänvedenotto (10) Suihkusuutin (11) Vedenottoventtiili (2) Lämpimän veden tulo (4) Hana (12) Vesijohto 6. TURVALLISUUSOHJEET 1. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan, jos lämminvesivaraajassa ei ole vettä. 2. Sähköpistorasian on oltava oikein maadoitettu. Sähköpistorasian nimellisvirta saa olla vähintään 10 ampeeria. Pistoke ja pistorasia on pidettävä kuivina, jotta laite ei muutu virtaa johtavaksi. Tarkista säännöllisesti, että pistokkeen ja pistorasian välinen yhteys on kunnossa. Tee tämä painamalla pistoke pistorasiaan. Odota puoli tuntia, katkaise virta lämminvesivaraajasta ja irrota pistoke. Tunnustele pistokkeen koskettimia. Jos ne tuntuvat lämpimiltä eli niiden lämpötila ylittää +50 C), siirrä pistoke pistorasiaan, jossa se saa kunnollisen kosketuksen. Tämä vähentää henkilövahinkojen, pistokkeen vauroitumisen ja tulipalon vaaraa. 3. Pistorasian, johon lämminvesivaraaja yhdistetään, on täytettävä voimassa olevat sähköasennusmääräkset. 4. Täysi lämminvesivaraaja painaa kaksi kertaa enemmän kuin tyhjä. Seinän on kestettävä tämä paino. Jos seinä ei kestä tätä painoa, sitä on vahvistettava tai on käytettävä ylimääräistä tukea. 5. Mukana toimitettava yksitievaroventtiili on asennettava kylmän veden ottoon (kuva 5). 6. Kun lämminvesivaraajaa käytetään ensimmäistä kertaa tai se on puhdistettu tai sitä on huollettu, siitä on katkaistava virta, kunnes säiliö on kokonaan täynnä vettä. Kun säiliötä täytetään, vähintään yhden venttiilin on oltava auki ilman pääsemiseksi ulos. Kun lämminvesivaraaja on täyttynyt kokonaan, venttiili voidaan sulkea. 7. Lämmittämisen aikana varoventtiilin ylipaine-/tyhjennysputkesta voi tulla muutama tippa vettä. Tämä on täysin luonnollista. Jos vettä tulee paljon, tilaa korjaus valtuutetulta huoltoteknikolta. Ylipaine-/tyhjennysventtiiliä ei missään tapauksessa saa tukkia. Muutoin lämminvesivaraaja voi vaurioitua tai voi aiheutua henkilövahinko. 8. Ylipaine-/tyhjennysputken aukon on osoitettava alaspäin. 9. Vesi voi lämmitä jopa +75 C:n lämpötilaan, joten kehoa ei saa altistaa suoraan siitä tulevalle vedelle. Säädä veden lämpötila kohtuulliseksi, jotta ei aiheudu palovammoja. 10. Voit tyhjentää säiliön vedestä joko juoksuttamalla sitä lämpimän veden ulostulosta (irrota tuloputki nipasta) tai varoventtiilin avulla (irrota nippa varoventtiilistä ja käännä tyhjennyskahvaa ylöspäin). 11. Jos sähköjohto vaurioituu, sen tilalle on vaihdettava valmistajalta tilattu vaihtojohto. Sama koskee lämminvesivaraajan muita osia, jos ne vaurioituvat. Tilaa vaihtotyö valtuutetulta huoltoteknikolta. Käytä vain jälleenmyyjältä tai valmistajalta hankittuja varaosia Biltema Nordic Services AB 16

17 kuva 5 Kierteinen ruuvi Tyhjennyskahva 3. Voit varmistaa, että lämminvesivaraaja toimii tehokkaasti ja pitkään, kun puhdistat sen säiliön ja kuumennusvastuksen. 4. Lisäksi on suositeltavaa tarkistaa anodi kaksi kertaa vuodessa. Kun kaikki anodin materiaali on kadonnut, se on vaihdettava uuteen. Aukko ylipaine-/tyhjennysventtiiliä varten 7. KUNNOSSAPITO 1. Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti. Varmista, että kosketus on hyvä, että ylikuumenemista ei esiinny ja että maadoitus toimii hyvin. 2. Jos lämminvesivaraaja on pitkään käyttämättä ja sen asennuspaikan lämpötila alittaa 0 C, on suositeltavaa tyhjentää säiliö, jotta se ei rikkoudu jäätyessään. Säiliön tyhjennysohjeet ovat tämän käyttöohjeen edellisessä kohdassa 10 (Turvallisuusohjeet). 8. VIANETSINTÄ VIKA SYY TOIMENPIDE Lämmityksen merkkivalo ei syty. Lämpötilanvalvonnassa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon. Lämpimän veden ulostulosta ei tule vettä. Vedensyöttö on suljettu. Veden paine on liian alhainen. Syöttöputken venttiili on suljettu. Odota vedensyötön palautumista. Odota, kunnes vedenpaine kasvaa. Avaa sisääntuloventtiili. Veden lämpötila on liian korkea. Lämpötilanvalvonnassa on vika. Ota yhteys valtuutettuun huoltotekniikkoon. Vesivuoto. Putkiliitosten tiivisteet eivät pidä. Tiivistä liitokset: Biltema Nordic Services AB

18 9. KYTKENTÄKAAVIO (1) Lämpötilarajoitin (2) Termostaatti (3) Katkaisin (4) Ruskea (5) Kuumennusvastus (6) Sininen (7) Virransyötön merkkivalo (9) Lämmityksen merkkivalo (8) Keltainen/vihreä 2009 Biltema Nordic Services AB 18

19 10. Anodinvaihto-ohje On annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 1. Irrota 2 ruuvia kannesta. 2. Irrota punainen ja sininen rengas. 3. Avaa kansi. 7. Irrota 6 ruuvia. 8. Irrota aluslevy. 4. Poista termostaatti ja lämpötilatunnistin. 5. Irrota maadoituskoskettimet. 6. Irrota johdot. 9. Poista elementti ja anodi. 10. Poista anodi Biltema Nordic Services AB

20 Vandvarmer 100 l Introduktion: Denne manual skal betragtes som en del af produktet og skal altid opbevares sammen med dette. Opbevar manualen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den holdes i god stand. Læs manualen omhyggeligt igennem inden montering og brug. Kontroller og gør altid brug af den, hvis der opstår tvivl om produktets brug. Vigtigt: Inden du installerer vandvarmeren, skal du kontrollere, at eludtaget, hvor du påtænker at tilslutte vandvarmeren, er korrekt jordet. Slut ledningens stik direkte til stikkontakten og undgå at benytte forlængerledning eller stikdåse. Husk, at en forkert installeret og anvendt vandvarmer kan forårsage såvel alvorlige personskader som tingsskader. 2. TEKNISKE DATA Modelnavn: D10-15L1 Eltilslutning: V AC ~ 50 Hz (10 A) Volumen: l Effekt: W Arbejdstryk: ,5 bar Vandtemp.: C (maks. 85 C) Tilslutningsgevind:... udv. R15 / 1/2" Afstand mellem tilslutninger: mm Afstand mellem monteringshuller: mm Indkapslingsklasse:.. IPX4 Beskyttelsesklasse:.. I Mål: Ø 528 x 9680 mm Vægt: kg 4. MONTERING 1. GENERELLE EGENSKABER Helautomatisk funktion; automatisk påfyldning af koldt vand og automatisk opvarmning. Tredobbelt beskyttelsesanordninger; vandvarmeren har blandt andet sikkerhedsventil mod overtryk, sikret mod tørkørsel og sikret mod overophedning. Emaljeret, rustbeskyttet tank med varmeelement af kobber, som giver lang levetid. Varmerørene er konstruerede til at holde et lavt termisk niveau; sikre og pålidelige med længere levetid som resultat. Korrosionsbestandig og belægningsafstødende. Tykt uretanlag i ét stykke; god varmeisolering, energieffektiv og strømbesparende. Varmeregulering og termometer i god kvalitet; nøjagtig og pålidelig temperaturkontrol med justerbar vandtemperatur C. Let at justere og let at anvende Biltema Nordic Services AB 20 OBS! Ved montering og opsætning skal du være omhyggelig med kun at anvende de medfølgende dele, som er tiltænkt din vandvarmer. Vandvarmeren bør ikke sættes op på væggen, før du har sikret dig, at beslagene sidder sikkert og solidt hvis ikke, kan vandvarmeren løsne sig, beskadiges og oven i købet være årsag til alvorlige personskader. Når du skal afgøre, hvor beslagene skal sidde, skal du forvisse dig om, at der er mindst 20 cm luft på vandvarmerens højre side. Dette for at lette vedligeholdelse og eventuelle reparationer Installation 1. Vandvarmeren skal monteres på en stabil væg. Hvis væggen ikke kan bære den dobbelte vægt af en helt fyldt vandvarmer, skal der installeres ekstra støtte. 2. Når du har fundet et egnet sted til din vandvarmer, opmåles placeringen af monteringshullerne til ekspansionsskruerne med kroge. Bor to huller i væggen. Dybde og diameter skal være i overensstemmelse med de ekspansionsskruer, som følger med vandvarmeren. Sæt skruerne fast, så krogene peger opad. Spænd derefter møtrikkerne ordentligt fast og hæng vandvarmeren op (fig. 2).

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk 470 500-550-600-700-750-800-900-000 Ø 00-Ø 25 84 Ø 00-Ø 25 50 66 495 Fig. Fig.2 2 0 = = 2 3 2 0 2 0 2 3 0 Fig.3 2 Fig.4 2 Fig.5 Fig.6 3 2 ca. 6mm Fig.7 3 4 Inledning Denna

Läs mer

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES liquids in a safe manner. Only use fuses of the correct strength in the electrical system. Never experiment with homenade fuses of any sort. Replace faulty electric leads and power points. Only use approved

Läs mer

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET Retro Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET FIN Sisällysluettelo Laitteen ominaisuudet Asennusohjeet Varotoimenpiteet Huolto ja puhdistus Vianetsintä Lue ohjeet huolellisesti. Noudata seuraavia

Läs mer

KK 3400-91 T. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20

KK 3400-91 T. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20 KK 3400-91 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Hydraulisk vedklyv Hydraulihalkoja Modell/Malli: LS5T-52 Nr/Nro: 30-8710 Vers: 001-200408 SE Säkerhetsföreskrifter Läs igenom hela bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk Brugsanvisning De første skridt Användarhandbok De första stegen Dansk Svensk 2 Frankeringssystem PostBase Om denne vejledning Læs denne vejledning, inden du opstiller og tager frankeringssystemet PostBase

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

19LED-DVD T2K GOCAMP

19LED-DVD T2K GOCAMP BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÖR 19LED-DVD T2K GOCAMP FARVE - TV MED FJERNETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL 50260147 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger...

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Unit cooler unit heater ATDC

Unit cooler unit heater ATDC Unit cooler unit heater SE Luftkylare luftvärmare General description The is used to heat air with water. The water circulates in the unit heater s heat exchanger and heats or cools with the help of the

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer