Fritt symbolstöd för fri kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritt symbolstöd för fri kommunikation"

Transkript

1 Open Accessibility Everywhere Groundworks, Infrastructures, Standards Fritt symbolstöd för fri kommunikation öppet tillgänglighetsstöd via AEGIS m.fl. projekt Mats Lundälv, Sandra Derbring DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 9:e Västsvenska Kommunikationskarnevalen Göteborg, 3 juni 2010

2 AEGIS är ett stort pågående internationellt projekt med ekonomiskt stöd från EU:s 7:e ramprogram. Det syftar till att öka tillgängligheten på olika plattformar dator, Internet och mobil för personer med funktionsnedsättningar. Konkret innebär det att ha ramverktyg som underlättar för programutvecklare att göra standardprogram och tjänster tillgängliga för alla. DART är en av de projektpartners i fyra olika länder som utför tester med potentiella slutanvändare och är även med och utvecklar ett symbolstöd till de fria kontorsprogrammen i Open- Office. Vi kommer att demonstrera hur det kan fungera både i datormiljö och för mobilen.

3 Detta tänker vi prata om: Lite allmänt om ÆGIS-projektet Kort om vad vi vill åstadkomma vad gäller AKK och grafiskt symbolstöd - i ÆGIS och öht Var vi står idag en snabb demo Något om bakgrunden hur vi jobbar, och vilka resurser vi bygger på och utvecklar Vad vi kommer att gå vidare med härnäst

4 ÆGIS - Accessibility Everywhere Groundworks, Infrastructures, Standards ÆGIS vill bidra med: Ta fram byggklotsar för tillgänglighet Bygga vidare på det som gjorts och görs för tillgänglighet till skrivbordsmiljöer göra också för Internet-tjänster och mobila apparater och tjänster. Undersöka hur man kan bygga en bas ett s.k.oaf öppet ramverk för tillgänglighet som underlättar för vanliga utvecklare att få fram produkter som fungerar bättre för personer med f.h. Bidra till en fri/öppen infrastruktur för tillgänglighet

5 Allmän tillgänglighet också vad det gäller kognition!? ÆGIS-projektet: Vill angripa tillgänglighetsfrågorna på en generell nivå Och ja, även kognitiva tillgänglighetsfrågor ingår i ambitionerna Men, detta är det mest komplexa och minst etablerade och åtgärdade området vad gäller allmänn tillgänglighet Hanteras vanligen via särskilda lösningar och resurser Mycket skulle kunna vinnas om generella infrastrukturer för kognitivt stöd kunde utvecklas och erbjudas brett Fokus på stöd för tillgång till kommunikation och språkligt innehåll multimodalt språkstöd.

6 Forskningsmål: Undersöka sätt att tillämpa etablerade metoder som används i särskilda lösningar för lognitivt stöd inom språkområdet inom AKK och specialundervisning på en mer generell nivå genom att: Tillämpa och testa CCF-baserat generellt symbolstöd tillsammans med användare och experter i kombination med andra fria tillgänglighetsfunktioner (TTS etc) - för öppen källkodsbaserade och plattformsöverskridande skrivbordsapplikationer i form av en tilläggskomponent för OpenOffice.org... och som ett fritt Java-program for AKK-stöd på en rad mobila platformar som stödjer Java Vidareutveckla och förbättra Concept Coding Framework (CCF)- teknologin för flerspråkig och tmultimodalt språk- och symbolstöd (baserat på resultat från WWAAC- and SYMBERED-projekten (då främst för webben nu för mobil- och skrivbordsprogram)

7 Så här långt har vi kommit idag: En första provversion av symbolstödstillägget för OpenOffice (baserad på sk personas och scenarior) Pilot-testas nu med brukare och experter De planerade funktionerna är bara delvis på plats Vissa viktiga grundfunktioner har lösts (databasformat mm), men mycket återstår vad gäller optimering och användarvänlighet En första preliminär påfyllning av språkdatabasen har gjorts med Bliss- och ARASAAC-symboler, och på engelska och svenska. Massor med bortstädning av fel, förbättringar och manuella korrigeringar återstår Metoderna för mer effektiv halvautomatisk påfyllnad av språkmaterialet i CCF pågår

8 User Interface & Interaction design 1 Användargränssnitt - designskiss Med stöd för Ruby Annotation-layout och hantering av flertydig symbolrepresentation

9 User Interface & Interaction design 2... som det ser ut nu: Inget stöd för Ruby Annotation-layout och hantering av flertydig symbolrepresentation (utom en möjlighet att visa alla tillgängliga alternativ)

10 User Interface & Interaction design 3 Kontroll Nuvarande design för att slå på och av det grafiska symbolstödet (och begreppskodningen):

11 User Interface & Interaction design 4 Inställningar Nuvarande design med stöd för Bliss och/eller ARASAAC i valfri prioritet, och för engelska och svenska (delvis)

12 Concept Coding Framework -1 Multimodalt språk- och symbolstöd - CCF:

13 CCF vad är nu det för något: Struktur för att hantera begreppsbaserat språk Underlätta för användare av olika symbolsystem att kommunicera via nätet En bro mellan olika teknologier Concept Coding Framework -2 Att lättare kunna anpassa för olika system och behov Främst tänkt för nätet, men kan också byggas in i vanliga program

14 CCF the basic components: Concept Coding Framework -3

15 CCF an alternative view: Concept Coding Framework -4

16 Hur språkresurserna byggs: Grunden till symbolstödet är symbolresurserna I tidigare projekt har symboler lagts in i databaser till största delen manuellt Önskvärt att göra processen (mer) automatisk Ordrepresentationen för varje symbol slås upp i en stor databas och hämtar alla förekomster

17 WordNet - symbolbaser C:a 4500 symboler i Bliss, c:a 5500 i ARAS Lexikal databas med engelska ord Grupperade i synonymset som representerar ett unikt koncept (function, work, operate, go, run) Ett ord kan ingå i flera synonymset (work, process) Ordklass för böjningsmönster Ordförklaring för att skilja ut betydelse Hur vanligt ordet är för att hitta det troligaste

18 Grundmaterial Utgår från filnamnen på bildfilerna i ett symbolbibliotek filer (Bliss): verb: drive-to ('to' som verbmarkör) med förklaring: sharp_(taste), sharp_(knife) ambiguösa: accident_1, accident_2 begynnelseversaler: Adam, Africa (egennamn etc) flerordsuttryck: baking_pan begreppsynonymer: sofa,couch

19 Förberedelser Det krävs en konsistent struktur på filnamnen för att de ska kunna hanteras automatiskt Första steget var att manuellt granska symbolerna och korrigera stavfel och inkonsekvenser Detta arbete pågår allt eftersom nya fel i filerna upptäcks i takt med att programmet försöker hantera dem

20 För att filnamnen ska hittas i WordNets databas måste de vara på normal form för att bli sökbara. drive-to ---> drive sharp-(taste) ---> sharp accident_1 ---> accident Adam ---> adam Normalisering sofa,couch ---> söks var för sig Ledtrådar som ord inom parentes, versal och verbändelse sparas och används vid sökning Viktig del eftersom det avgör hur väl de hittas i WordNet. Därför är filstrukturen viktig från början så att orden passar in i mallarna för att normaliseras

21 Rankning Ordet kan hittas på flera ställen i WordNet: inom samma ordklass (rock klippa, rock musik) inom olika ordklasser (behind bakom, behind - bakdel) Programmet ska föreslå vilken ordklass och ordförklaring som är troligast rankning därför en viktig del För varje uppslag kan man se hur vanligt det är Alla uppslag samlas ihop och jämförs. Det som är vanligast väljs ut. De andra blir alternativ. Då ordet har en ledtråd prioriteras det uppslag som förutom huvudordet även innehåller denna information

22 Presentation Kan köras både med och utan gränssnitt. Utan gränssnitt går snabbare under arbetets gång, med gränssnitt finns det möjlighet att korrigera Bild tillsammans med information om ordklass och ordförklaring för att kunna göra rätt bedömning Resultatet symbolerna matchade mot rätt ord läggs in i en databas som används vid uppslagning av text i OpenOffice

23 Presentation I gränssnittet kan man också söka på enskilda ord och få upp alla symboler som matchar

24 Vad vi avser att uträtta framöver: En färdig version av symbolstödtillägget för OpenOffice.org släpp som fri öppen-källkods-komponent... med genomarbetat användargränssnitt med flera alternativa nivåer och former av symbolstöd Stöd för fler symbolsystem t.ex. Mulberry symbols och fler språk; Spanska, Holländska... Vidareutvecklat ord/fras-till-begrepp/symbol-uppslagning så långt resurserna räcker, och i kontakt med andra projekt Integration med talsyntesstöd i OO.org, och med alsternativ input från symbolkartor/tangentbord på skärmen Ett fritt AKK-redskap med motsvarande symbolstöd för mobila enheter (i Java) Integration med andra funktioner för talsyntes och alternativ styrning som utvecklas i AEGIS så långt möjligt

25 Fritt symbolstöd på mobilen Inte så mycket att säga än - något i stil med... men som fri öppen-källkodsmodul som ska kunna användas på flera slags mobila apparater - t ex Android, Symbian m.fl...

26 Slutsatser och perspektiv Halvvägs genom AEGIS-projektet kan man säga följande: Det kommer att vara möjligt att erbjuda ett bra grundläggande fritt multimodal språkstöd i form av begreppskodat grafiskt symbolstöd i OpenOffice Writer, möjligen också i Impress och andra delprogram i OO.org Vilken nivå av språkhantering vi kan uppnå återstår att se Vi hoppas kunna erbjuda en motsvarande grundläggande fri AKKtillämpning för flera mobila plattformar men här är utsikterna mer osökra, eftersom arbetet bara knappt påbörjats Nuvarande kommersiella specialtillämpningar (apparater, program och tjänster) för målgrupperna kommer inte att bli överflödiga, men ett viktigt komplement kan erbjudas som kan öppna för bredare användning i både fria och kommersiella programmiljöer, och erbjuda ett alternativ att pröva dessa redskap i väntan på hjälpmedel och som ett alternativ i resurssvaga omständigheter.

Det FRIA ORDET - ska det vara något - också för användare av AKK?

Det FRIA ORDET - ska det vara något - också för användare av AKK? Det FRIA ORDET - ska det vara något - också för användare av AKK? Mats Lundälv IT-pedagog DART (Sahlgrenska universitetssjukhuset ) Goddag! Hur står det till? Får man krångla till det lite? Hur blev det

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Språkteknologi för ökad tillgänglighet vilka möjligheter finns?

Språkteknologi för ökad tillgänglighet vilka möjligheter finns? Språkteknologi för ökad tillgänglighet vilka möjligheter finns? Rickard Domeij Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen Rickard.Domeij@sprakradet.se Sammanfattning Kraven på myndigheterna att

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer