Bäckadalsgymnasiets elevresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013"

Transkript

1 Bäckadalsgymnasiets elevresultat Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående utan analys, eftersom vi vill att läsaren själv skall skapa sig sin egen bild utifrån det redovisade materialet. Vi använder oss i redovisningen genomgående av endast en källa: Skolverkets databas SIRIS (http://siris.skolverket.se/siris/). De nyckeltal som redovisas är de i Sverige vanligast använda sådana. Resultaten redovisas genomgående per kön där det via källan (SIRIS) finns tillgång till könsuppdelad statistik. 1. Andelen elever som uppnått slutbetyg från gymnasiet inom fyra år för hela skolan Nedan redovisas hur stor andel av Bäckadalsgymnasiets elever som uppnått slutbetyg från gymnasieskolan fyra år efter att man påbörjat en gymnasieutbildning under perioden Denna siffra jämförs med siffran för riket. För att uppnå slutbetyg krävs betyg i samtliga kurser som ingår i en gymnasieutbildning. Även Icke Godkänt (IG) räknas som ett betyg. Tabell 1: Andelen elever som uppnått slutbetyg efter fyra år uppdelat på BD totalt, BD tjejer, BD killar och riket totalt Andel uppnått slutbetyg efter fyra år Bäckadal 76,4 73,1 76, 73,6 83,6 Andel tjejer uppnått slutbetyg efter 77,5 7,6 - * 64,7 79,8 fyra år Bäckadal Andel killar uppnått slutbetyg efter 75,5 74,6 - * 77,7 84,8 fyra år Bäckadal Andel uppnått slutbetyg efter fyra år riket 75,9 76, 76, 73,6 76,6 * Inga siffror finns tyvärr tillgängliga för tjejer respektive killars medelresultat på detta område för läsåret 21/2111

2 Diagram 1: Andelen elever som uppnått slutbetyg efter fyra år på Bäckadalsgymnasiet jft med i riket. Observera att y-axeln är bruten för att tydliggöra skillnader mellan Bäckadal och riket Andel uppnått slutbetyg efter fyra år Bäckadal Andel som uppnått slutbetyg efter fyra år Riket Diagram 2: Andelen tjejer respektive killar på Bäckadalsgymnasiet som uppnått slutbetyg efter fyra år jft med andelen totalt för riket Andel tjejer som uppnått slutbetyg efter fyra år Bäckadal Andel killar som uppnått slutbetyg efter fyra år Bäckadal Andel som uppnått slutbetyg efter fyra år Riket 1

3 2. Andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år per nationellt program Nedan redovisas hur stor andel av Bäckadalsgymnasiets elever per program som uppnått slutbetyg från gymnasieskolan fyra år efter att man påbörjat en gymnasieutbildning läsåret 212/213. Resultatet jämförs genomgående med siffran för kommunen (d.v.s. Jönköping), kommungruppen (d.v.s. kommuner med samma strukturella förutsättningar som Jönköping) och riket. Om resultatuppgiften baseras på färre än 1 elever redovisas den ej nedan. Detta markeras i så fall med tre punkter - Tabell 2: Andel som fullföljt sin gymnasieutbildning efter fyra år 213 (avgångselever) uppdelat på BD totalt, BD tjejer, BD killar, Jönköpings kommun, kommungruppen samt riket efter fyra år totalt 212/213 efter fyra år tjejer 212/21 3 efter fyra år killar 212/21 3 efter fyra år kommunen 213 efter fyra år kommungruppen 213 efter fyra år riket 213 Byggprogrammet 95,8 95,4 91,3 86,1 86, Elprogrammet 92,4 92,4 87,3 82,9 82,2 Fordonsprogrammet 87,4 87,2 88,2 84,4 76,4 75, Hantverksprogrammet 9,9 92,3 85,8 86,9 82,3 Hotell- och Restaurangprogrammet 91,9 92,9 89,1 78,8 75,4 Industriprogrammet 93,9 93,3 89,7 79,4 78,6 Teknikprogrammet 96,4 96,2 94,4 9,6 87,7 Totalt 92, 91,8 92,6 88,2 65,5 62,6

4 Diagram 3: Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning efter fyra år 213 uppdelat på Bäckadal tjejer ( BD tjejer ), Bäckadal killar ( BD killar ) och riket efter fyra år BD tjejer 212/213 efter fyra år BD killar 212/213 efter fyra år riket Genomsnittlig betygspoäng för avgångseleverna för hela skolan Nedan redovisas genomsnittlig betygspoäng ( medelbetyg ) för hela Bäckadalsgymnasiet under perioden Siffran jämförs för varje år med medelsiffran för samtliga gymnasieutbildningar i Sverige (i siffran ingår alltså både högskoleförberedande gymnasieutbildningar och yrkesutbildningar). Tabell 3: Genomsnittlig betygspoäng för Bäckadalsgymnasiet jfrt med samma siffra för riket Genomsnittlig betygspoäng 13, 12,8 12,9 12,5 12,5 Bäckadal Genomsnittlig betygspoäng riket 14,7 14, 14,1 14, 14,

5 Diagram 4: Jämförelse genomsnittlig betygspoäng mellan Riket och Bäckadalsgymnasiet under perioden , , ,5 12 Genomsnttlig betygspoäng Bäckadal Genomsnttlig betygspoäng Riket 11,5 11 Nedbrutet per kön ser statistiken ut enligt följande: Tabell 4: Genomsnittlig betygspoäng jfrt mellan tjejer och killar Bäckadalsgymnasiet samt genonsnittet för riket under perioden Genomsnittlig betygspoäng 14,1 13,7 13,9 13,3 13, BD tjejer Genomsnittlig betygspoäng 12,6 12,5 12,4 12,3 12,3 BD killar Genomsnittlig betygspoäng riket 14,7 14, 14,1 14, 14,

6 Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng jfrt mellan tjejer och killar Bäckadalsgymnasiet samt genomsnittet för riket under perioden , , ,5 12 Genomsnittlig betygspoäng BD tjejer Genomsnittlig betygspoäng BD killar Genomsnittlig betygspoäng riket 11, Genomsnittlig betygspoäng för avgångseleverna per nationellt program Nedan redovisas genomsnittlig betygspoäng ( medelbetyg ) per program på Bäckadalsgymnasiet under perioden Siffran jämförs för läsåret 212/213 med medelsiffran för samma gymnasieutbildning i hela riket. På grund av att det finns stora luckor i SIRIS-statistiken vad det gäller genomsnittlig betygspoäng per kön (uppgift saknas för de flesta av BD:s program) så redovisas ej resultatet indelat i kön under denna rubrik. Tabell 5: Genomsnittlig betygspoäng totalt per program på Bäckadalsgymnasiet jfrt perioden jfrt med genomsnittlig betygspoäng per program för riket 213 BD BD BD BD BD Riket Byggprogrammet 13,2 14,3 13,9 13,5 13, 12,2 Elprogrammet 12, 13,2 13,4 12,9 12,2 12,3 Fordonsprogrammet 11,8 1,6 11, 1,1 11,1 11,5 Hantverksprogrammet 15,1 14,5 14,1 13,7 14,1 13,8 Hotell- och Restaurangprogrammet 13, 13, 13,7 14, 12, 12,7 Industriprogrammet 12,4 13, 11,7 12, 14, 12,8 Teknikprogrammet 15,6 13,9 14,7 15,1 14,6 14,1

7 Diagram 6: Genomsnittlig betygspoäng per program på Bäckadalsgymnasiet under perioden BD BD BD BD BD Diagram 7: Genomsnittlig betygspoäng per program på Bäckadalsgymnasiet jfrt med medel för samma program i riket för 212/ BD Riket läsåret

8 5. Andel av avgångseleverna som uppnått grundläggande högskolebehörighet för hela skolan Nedan redovisas hur stor andel av avgångseleverna vid Bäckadalsgymnasiet som uppnått grundläggande högskolebehörighet under perioden Siffran jämförs för läsåret 212/213 med samma siffra för riket. För att uppnå grundläggande högskolebehörighet är eleverna tvungna att ha uppnått godkänt betyg på minst 9 % av de gymnasiekurser som ingår i slutbetyget. Dessutom måste eleven ha godkänt i de grundläggande kurserna i Svenska, matematik och engelska. Tabell 6: Andel elever vid Bäckadalsgymnasiet som uppnått grundläggande högskolebehörighet, jämförelse totalt och per kön, underperioden Andel högskolebehöriga totalt Andel högskolebehöriga tjejer totalt Andel högskolebehöriga killar totalt BD BD BD BD BD Riket Diagram 8: Andelen av avgångseleverna som uppnått grundläggande högskolebehörighet vid Bäckadalsgymnasiet under perioden Andel högskolebehöriga totalt Andel högskolebehöriga tjejer Andel högskolebehöriga killar 7 BD läsåret BD läsåret BD läsåret BD läsåret BD läsåret

9 Diagram 9: Andelen av avgångseleverna som uppnått grundläggande högskolebehörighet vid Bäckadalsgymnasiet 212/213 jfrt med samma andel för riket BD läsåret Riket läsåret Andel högskolebehöriga totalt Andel högskolebehöriga tjejer Andel högskolebehöriga killar 6. Andel av avgångseleverna som uppnått grundläggande högskolebehörighet per program Nedan redovisas hur stor andel av avgångseleverna vid Bäckadalsgymnasiet per program som uppnått grundläggande högskolebehörighet under perioden Siffran jämförs för läsåret 212/213 med samma siffra för riket. På grund av att det finns stora luckor i SIRIS-statistiken vad det gäller grundläggande högskolebehörighet per kön och program (uppgift saknas för de flesta av BD:s program) så redovisas ej resultatet indelat i kön under denna rubrik.

10 Tabell 7: Andelen avgångselever per program som uppnått grundläggande gymnasiebehörighet under perioden jfrt med andelen elever i riket som uppnått samma behörighet läsåret 212/213 Riket Byggprogrammet Elprogrammet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och Restaurangprogrammet Industriprogrammet Teknikprogrammet Diagram 1: Andelen av avgångseleverna per program som uppnått högskolebehörighet under perioden

11 Diagram 11: Andelen avgångselever per program som uppnått grundläggande högskolebehörighet vid Bäckadalsgymnasiet läsåret 212/213 jfrt med samma andel för riket BD Riket

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:1 Establishment

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer