Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer har en tydlig strategi gällande kundorientering 2-3april IT SOLUTIONS EXPO på Svenska Mässan i Göteborg Ta effektiva beslut FOTO: DAVID LAGERLÖF LÄS MER PÅ WEBBEN! Mona Riabacke: Effektivt beslutsfattande är en direkt nödvändighet för att kunna hävda sig på en global arena. RÄTT INFORMATION VID RÄTT TILLFÄLLE Våra kunder blir både inspirerade och arbetar effektivare genom att använda våra lösningar det gör oss stolta! Be business intelligent

2 2 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR I en affärsvärld där hjulen snurrar allt snabbare är ett effektivt beslutsfattande en överlevnadsfråga, en direkt nödvändighet för att kunna hävda sig på en global arena. Att fatta snabba beslut skiljer agnarna från vetet REKOMMENDERAT Under det senaste året har vi sett ett ökat fokus mot realtidsdata och även försök mot mer avancerad prognostisering. Pedro Hansson Vd, DevCode. Läs vad expertpanelen säger om Business intelligence på sid. 12 Läs mer på webben! dinitlösning.se Mona Riabacke Doktor i beslutsfattande och författare. FOTO: DAVID LAGERLÖF Utvecklingen går helt klart mot mobilitet, visualisering, egenkontroll och prediktiv analys, egenskaper som passar dagens tempo och tilltalar en bredare målgrupp. Det senaste decenniets lavinartade ökning av tillgänglig information har ökat behovet av att kunna hantera stora mängder data inom de flesta branscher. Det har i sin tur medfört en snabb teknisk utveckling inom Business Intelligence (BI) området. Vi ser idag hur verktyg och lösningar som är förhållandevis enkla att implementera och använda tar allt större marknadsandelar, vilket har stor påverkan på framtidens produkter. Utvecklingen går helt klart mot mobilitet, visualisering, egenkontroll och prediktiv analys, egenskaper som passar dagens tempo och tilltalar en bredare målgrupp. Fördelar med BI Att investera i BI förväntas ha en direkt positiv inverkan på ett företags effektivitet genom en förbättrad förmåga att fatta välgrundade beslut, men långt ifrån alla företag får ut maximalt av sina BI satsningar trots stor potential. Själva syftet med BI är ju att strukturera och analysera information på olika sätt för att kunna fatta bättre och snabbare beslut. Rätt information, i rätt tid, till rätt person är en välanvänd fras. Tyvärr får de allra flesta idag alldeles för mycket information, vilket gör det svårt att veta vilken information man ska agera på. Avgörande beslut I slutändan är det vi människor som fattar de flesta besluten, men det beslutsstöd vi kan få av våra BI system får ofta stå tillbaka för mänskliga faktorer såsom känslor, systematiska felbedömningar och företagskultur. Genom en ökad medvetenhet om hur vi fungerar så kan vi minska risken att detta sker. Vidare måste vi anpassa tekniken till de organisatoriska förutsättningarna. När vi ser över vilka mål och strategier organisationen har, så är det viktigt att identifiera vilka beslut inom organisationen som har störst påverkan på företagets resultat. Denna delmängd av så kallade kritiska beslut utgör en stor del av företagets muskler, vilket bekräftas av regeln, det vill säga att 80 procent av resultaten genereras av 20 procent av de beslut som fattas. Att ha koll på dessa 20 procent vilka de är och att det finns tydliga processer för hur beslutsfattandet ska gå till är A och O. Hur ser beslutskartan ut? Det är helt klart en utmaning och ett fortlöpande arbete. Alla berörda måste ha en tydlig bild av hur beslutskartan ser ut på företaget förstå sambandet mellan beslutsfattare, organisation och teknik. Kartan måste ritas om allteftersom världen förändras. Teknikutvecklingen går så fort att det annars är lätt att människorna, beslutsfattarna, inte hänger med och att verksamhetskopplingen bleknar. De lösningar som tas fram kommer då inte att stödja organisationens beslutsfattande på bästa sätt och generera den affärsnytta som eftersträvas. Så, har ni en tydlig bild av er beslutskarta, vilka är era viktigaste beslut och hur fattar ni dem? Vi får våra läsare att lyckas! BUSINESS INTELLIGENCE NR 11 FEBRUARI 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Hampus Lundin Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Richard Waller Formgivning: Carolina Martinson Distribution: Dagens Industri, Februari 2014 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Richard Waller Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VARFÖR KRÅNGLA TILL DET? Visste du att det redan kraftfulla verktyg i Excel för att skapa smarta beslutsstödsrapporter? Kontakta oss så berättar vi hur du kommer igång med Microsoft Self-Service Business Intelligence med hjälp av verktyg som Microsoft PowerPivot och PowerView. Ring Anna, Johan eller Niklas och ställ dina frågor eller boka in dig på vår BI-kurs eller EXCELSPECIALISTEN

3 RÄKNA MED RESULTAT Mgruppens Executive MBA har gett mig möjlighet till fördjupade kunskaper inom många områden som är viktiga för mitt ledarskap. Intressanta föreläsningar, givande projektarbeten och skapandet av ett brett kontaktnät är bara några av de fördelar som kurserna har gett. Helt enkelt en toppenutbildning som jag har haft och kommer ha stor nytta av i mitt arbete! GUNILLA HELLQVIST VICE PRESIDENT, MARKET OPERATIONS NASDAQ OMX Mgruppens Executive MBA program har ändrat mitt sätt att tänka och agera i mitt dagliga arbete. Idag är det ofta jag som ställer frågorna och diskuterar och driver strategiska ämnen och finans iella nyckeltal som leder till framgång för företaget. Nätverket jag har fått under dessa år är också en enorm resurs när det gäller att lösa någon utmaning. Jag är imponerad av Mgruppens upplägg med inter nationella studier och fantastiska föreläsare blandat med intressant litteratur. MARIE HAGBERG KVALITETS- OCH MILJÖDIREKTÖR MTR Mgruppens Executive MBA program har verkligen inneburit ett stort kompetenslyft för mig som ledare. Jag har fått en komplett mycket användbar verktygslåda av modern och framtidsinriktad kunskap inom ledarskap, strategi och ekonomi. Alla föreläsare har genom hela programmet hållit yppersta klass. Alla nya vänner som jag fått för hela livet gör utbildningen extra upplyftande. THOMAS BERGER CU LEADER ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE NORDIC & BALTIC REGION MGRUPPENS EXECUTIVE MBA utvecklar dig som chef och ledare. Med sex starter årligen och en flexibel modulupp byggnad har du friheten att själv bestämma hur du bäst utvecklas. För fler start datum och mer information, kontakta våra utbildningsrådgivare på tel eller besök Chefs- och ledarutbildningar som utvecklar företag. försäljnings- Kreativt marknadsarbete med kartanalys Vilka utmaningar har du i ditt marknadsarbete? Uppt Med kartanalys ser du dina utmaningar ur ett nytt perspektiv!

4 4 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER NÄR TV-TITTANDET FÖRÄNDRAS måste även TV-leverantörerna göra det. Ett avslutat kundabonnemang kallas churn och är något som en av Nordens ledande aktörer Boxer TV-Access AB helst vill undvika. Med hjälp av Microsoft beslutsstöd har de kommit en bra bit på väg. FOTO: THINKSTOCK INTELLIGENT LÖSNING SPETSAR KUNDFOKUS BOXER KUNDORIENTERING Vi har en tydligt uttalad strategi att sätta kundfokus i första rum, berättar Martin Pamrin, försäljningschef hos TV-leverantören Boxer. Det innebär att vi hela tiden uppmuntrar våra kunder att berätta för oss om önskningar och behov. På så sätt kan vi matcha dessa med erbjudanden ibland kan vi till och med överraska kunder med lösningar de inte visste att de efterfrågade. Intelligent system intelligenta erbjudanden Sedan införandet av BI-systemet, som bygger på Microsoft SQL Server Enterprise 2012, har det underlättat Boxers arbete med att spetsa till sina erbjudanden och öka lojaliteten. Systemet sammanlänkar data från olika affärssystem och kan visa sannolikheten för churn hos olika kunder. Analysen hjälper Boxer att erbjuda kundanpassade och relevanta erbjudanden med ökad lojalitet som följd. Vi kan dra slutsatser utifrån en kundgrupps attribut och val av lösningar- kanske skulle det kunna passa andra, liknande kunder? Vi kan bli betydligt mer riktade i vårt arbete vilket gör att vi blir mer specifika och effektiva i försäljningen. Martin drar paralleller med Boxers så kallade Berättakampanj där kunder får chans att berätta om hur de vill ha sitt TV-tittande. Syftet är att fråga kunderna hur de vill ha sin TV-upplevelse och därmed säkerställa Boxers relevans även i framtiden. Han menar att BI-systemet bidrar med liknande möjligheter för Boxer att genom information inte bara vara kundfokuserade utan också kunna stå på tittarnas sida. Örat mot rälsen Martin betonar örat mot rälsen som avgörande för framtidens TV-leverantörer. Marknaden är starkt konkurrensutsatt, rent av mättad, och den stora utmaningen ligger inte bara i att attrahera så många kunder som möjligt, utan att sedan också behålla dem. TVtittandet, berättar han, är relativt stabilt över tid. Det som ändrar sig är teknik och sättet vi ser på TV. Det klassiska TV-tittandet kommer alltid vara intressant, inte minst vid stora evenemang, men kompletteras med möjligheter som ny teknik ger. För att klara dessa förändringar, och öka lojaliteten hos kunderna, gäller det att vara uppmärksam på skiftningar. Genom BI-systemet kan de få fram analyser och prognoser som gör att de kan agera proaktivt istället för reaktivt och göra förändringarna till möjligheter. Systemet i sig är till viss del adaptivt och förfinar sig själv. Beslutsunderlagen kan alltså bli bättre med tid och användande. Fler användningssätt Martin Pamrin berättar att de även påbörjat ett pilotprojekt där systemet vidareutvecklas från att i grunden vara beslutsunderlag vid paketering och kampanjer till att även användas som support vid skarpt säljarbete. Med hjälp av ett enkelt användargränssnitt kan säljaren ställa frågor och utifrån dessa hitta bra lösningar till kunden. Projektet är i sin linda just nu, men vi tror starkt på det. Vi måste ständigt vara fokuserade på att försöka förstå kundernas behov, det ligger mer hos oss som jobbar än själva systemet. Men med hjälp av BI-lösningen kan vi samla ihop all kunskap och ge tillbaka detta till kunden i form av bättre erbjudanden. Förhoppningen för Boxer är såklart att kunderna inte skall finna anledning att lämna oss, säger Martin Pamrin. CATHARINA HOLM Martin Pamrin Försäljningschef, Boxer. FOTO: PRIVAT Business Intelligence Prediktiv Analys Churn Scoring Data Mining Data Warehouse Vi tar fram intelligent beslutstöd Självlärande BI för fler och smartare beslut baserat på Microsoft SQL Server Vill du veta mer om vad vi gör för Boxer, ta kontakt med oss eller gå in på

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FEBRUARI TV4 tjänar hundratals miljoner på rätt beslutsstöd Med sitt beslutsstöd har TV4 bättre kontroll än någonsin över ledigt reklamutrymme, tittarsiffror och priser. Nu kan de enkelt optimera reklamförsäljningen och intäkterna har ökat med hundartals miljoner. BESLUTSSTÖD SÄLJSTYRNING När programtablåerna är lagda beräknar TV4 antalet tittare som programmet skall locka. Varje tittare prissätts och företag kan köpa reklamtid. Affärsmodellen gör det viktig att i förhand kunna göra väldigt bra uppskattningar. Bättre säljstyrning Tidigare använde TV4 Excelsnurror för att göra uppskattningarna, men för några år sedan bestämde de sig för att köpa in bästa möjliga beslutsstöd. Valet föll på Hypergene. Tidigare kunde vi ta ut en loggrapport en gång per dygn med vad vi hade sålt. Nu kan vi göra det när som helst. Det ger oss en mycket bättre säljstyrning och underlättar vår planering avsevärt, säger Carl Hemmingsson, biträdande försäljningsdirektör på TV4. Stöttar andra processer För TV4:s kunder, mediebyråerna, innebär detta att de i lättförståeliga rapporter får en realtidsbild av vad de kan köpa och vad det kostar. För TV4 innebär det bättre underlag för sina beräkningar. Innan vi skaffade Hypergene trodde vi att vi hade en möjlighet att sälja ut ungefär 90 procent av vår potentiella affärsmöjlighet. Den siffran är nu procent. Eftersom vi omsätter 3,5 miljarder FRAMSTEG.Tidigare kunde vi ta ut en loggrapport en gång per dygn med vad vi hade sålt. Nu kan vi göra det när som helst, säger Carl Hemmingsson (th). FOTO: ANDREAS EKLUND per år så handlar det om hundratals miljoner. Framgången har gjort att Hypergene nu även används för att stötta andra processer hos TV4. Vi använder redan nu Hypergene för ekonomisk uppföljning samt att analysera och följa upp personal kostnader. Eftersom allt ligger i Hypergene kan vi enkelt integrera olika funktioner, säger Stefan Högberg, controller på TV4. Fullständiga rapporter En integration mellan försäljning och ekonomi är på gång. När det arbetet är klart kommer det att gå att koppla programkostnaderna i bokföringen med de detaljer som ligger i säljsystemet. Det blir då enkelt att få fram fullständiga lönsamhetsrapporter för varje program. KURT OLAUSSON MISSA INTE! Fler efterfrågar snabbimplementerade Data Warehouse lösningar Efterfrågan ökar på Data Warehouse lösningar som bygger på beprövade standardkomponenter från välkända mjukvaruoch hårdvaruleverantörer och dessutom ger kunden möjlighet att driftsätta sin nya tekniska plattform på bara ett par veckor. DATA WAREHOUSE STOCKHOLM Vi har valt att erbjuda en mångsidig Data Warehouse/BI lösning som bygger på en Appliance från HP och Microsoft. Lösningen kan hantera såväl traditionell Big Data som ostrukturerad data från exempelvis sociala media. Vi är specialister på IT-infrastruktur, SQL, nätverk mm. För att hjälpa kunden att implementera lösningen krävs även bra analysoch verksamhetskompetens, vi har därför valt att samarbeta med Acando som kan hantera den biten, säger Bo Eliasson på Advania. Många fördelar Han ser flera fördelar med den här typen av anpassningsbara standardlösningar. De är kraftfulla och erbjuder kunden möjlighet att ständigt anpassa lösningen efter behoven snarare än tvärtom. Anpassad efter behov Den här typen av skalbara lösningar som kan växa med Bo Eliasson Advania. FOTO: ADVANIA kunden fungerar bra, oavsett om man vill bygga en Data Warehouse lösning från grunden, söker en ny teknisk plattform eller satsar på en lösning för Big Data. Traditionella Data Warehouse lösningar tar uppemot ett halvår att implementera, den här typen av lösning möjliggör att komma igång på mindre än en månad säger Bo Eliasson. Styr i realtid Skalbarheten, den extrema prestandan som erbjuds samt möjligheten att bygga på funktioner likväl som kapacitet vartefter behoven uppstår gör detta till en unikt flexibel och kostnadseffektiv lösning som också möjliggör för verksamheten att styras mer eller mindre i realtid. ANNIKA WIHLBORG Verksamhetsstyrning med den nya generationens beslutsstöd VI STÄRKER ER KONKURRENSKRAFT Vi kan verksamhetsstyrning. Våra kunskaper tillsammans med marknadens effektivaste beslutsstödsprodukt gör att vi på allvar kan förbättra era styrprocesser och stärka er konkurrenskraft. Rapportering & Analys Budget & Prognos Strategisk styrning Vill du veta mer? Anmäl dig till ett seminarium på:

6 6 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER PERSONLIG INSIKT ÅSA LANDÉN ERICSSON 2014 ett nytt år med starka trender inom Business Intelligence BI är en bransch där utvecklingen är snabb. Förra årets största snackis får väl sägas vara Big Data, en trend som jag tror fortsätter Big Data gör komplexa datamängder överskådliga En avgörande skillnad mellan traditionell BI och Big Data är att Big Data också kan innehålla ostrukturerade källor, exempelvis data från sensorer, sociala media, positioneringsdata, publik data och transaktionsdata. BIG DATA DATAANALYS Tre faktorer karakteriserar Big Data; volym, komplexitet och hastighet. Det är med andra ord inte bara volymen som avgör om en datamängd bör kategoriseras som Big Data. Big Data är vanligast förekommande i branscher som telekom, energi och snabbrörliga konsumentvaror, där kundbeteendet kan styras på kort sikt, exempelvis med hjälp av prissättning och kommunikation. Det omfattande informationsflöde som Big Data innebär gör det än viktigare för företag att arbeta aktivt med de nyckeltal som driver verksamhetens affär och lönsamhet. Framåtblickande analyser En utmaning för konsumentföretag är att det på kort varsel kan dyka upp nya källor med ostrukturerad social data. I det läget behöver företaget ha en strukturerad process och rutin för hur de går tillväga vid hanteringen av den sortens data. Det blir allt vanligare att företag utser en CDO, Chief Digital Officer, som ansvarar för att omsätta informationsflödet till affärer. Sättet att arbeta med analys präglas numera mer av samarbete mellan olika enheter och avdelningar, vilket passar svenska organisationers sätt att arbeta med ansvar delegerat i organisationerna. Fler företag strävar också FOTO: THINKSTOCK efter att hitta analysmetoder som blickar framåt, predictive analysis. Ytterligare en förändring är att säkerhet hamnat högre på agendan i många organisationer. God investering En av de utmaningar företag hanterar vid införande av Big Data och traditionella BI-lösningar är att få användarna att lita på systemen, vilket bidrar till att de verkligen används. För att uppnå det krävs att systemen är visuella, intuitiva, lättåtkomliga och relevanta för användarna. Big Data-lösningar är kostsamma och ofta relativt komplexa. För att få maximal valuta för pengarna och nytta av lösningarna krävs att företaget gjort sin hemläxa i form av ett gediget grundarbete innan investeringen görs. ANNIKA WIHLBORG TRENDER BIG DATA För företag inom detaljhandel och konsumentvaror blir det allt viktigare att dagligen analysera försäljningen och komplexa samband inom den, samt hur det som sägs på sociala medier påverkar det ekonomiska resultatet. COOP och MedMera Bank är exempel på två företag som med hjälp av att implementera en Big Data-lösning baserad på Microsoft Parallel Datawarehouse har avancerat. Resultaten av analyserna ska visa sig i både bättre och mer individualiserat kundbemötande och samtidigt ökad lönsamhet, två begrepp som tidigare kunde stå i motsatsförhållande till varandra men som tack vare djup analys inte längre är det. Ökande dataflöden Trenden att dataflödena stadigt ökar fortsätter. Under 2012 skapades 2,5 exabytes data per dag. Någon sa härom dagen data är vår tids olja. En av mina kollegor replikerade rappt ja, men vilken är oljan som får hjulen att spinna och vilken är bara oljespill på stranden?. Slutsatsen är att det blir ännu viktigare framöver att välja: vilka data ska vi omvandla till information, vilka nyckeltal/kpier ska vi styra vår verksamheter efter och hur ska vi prioritera vår styrning för att uppnå bästa möjliga resultat? Konsten att välja och välja bort blir ännu viktigare 2014! Förenklat nätverkande Andra trender som står sig: collaboration och prediktiv analys. Det ska vara lika lätt att samarbeta och kommunicera kring BI på jobbet som det är att nätverka privat, och vi vill planera framåt, inte titta bakåt på vad som hände igår. Välkommen till ett spännande år med BI! Andra trender som står sig: collaboration och prediktiv analys. Det ska vara lika lätt att samarbeta och kommunicera kring BI på jobbet som det är att nätverka privat, och vi vill planera framåt, inte titta bakåt på vad som hände igår. Enfo Pointer växer. Gör du? Enfo Pointer är Sveriges ledande oberoende konsultföretag inom Business Intelligence (BI) med mer än 12 års erfarenhet av framgångsrika Business Intelligence-projekt. Just nu söker vi dig som är databasutvecklare med ambitioner att vidareutvecklas inom Business Intelligence och dig som är duktig utvecklare/specialist inom Microsoft BI, QlikView, IBM Cognos eller SAP BO. Du kan också ha erfarenhet från andra DW-plattformar. Enfo Pointer AB, med kontor i centrala Stockholm och Malmö, är en del av Enfo Oy, en nordisk IT-koncern som omsätter ca 140 MEUR. Vi är Microsoft Gold Partner, QlikView Solution Provider och IBM Cognos Reseller. Att arbeta hos oss är både roligt, spännande och utvecklande. Vi arbetar ofta i projektbaserade team med agila projektmetoder åt kunder i många branscher. Du får samarbeta med en härlig grupp duktiga människor som har många olika intressen och talanger. Välkommen! Läs mer om Enfo Pointer och våra tjänster på enfo.se/pointer Kontakta följande personer om du bor i eller kring: Stockholm Mila Javander, +46(0) Malmö Johan Leveen, + 46(0) Vill du utvecklas i ett företag som fokuserar på Business Intelligence, där dina kollegor är drivna problemlösare av samma höga kaliber som du? Då skall ska du söka dig till oss! Åsa Landén Ericsson vd, Enfo Pointer enfo.se

7 BUSINESS INTELLIGENCE - precis som ett vägbygge När en väg byggs sker givetvis en stor grundinvestering i form av planering och detaljplanering, sprängningar, fyllnadsmaterial, underlag, vägbeläggning, avfarter, påfarter, viadukter etc. När bandet klippts och invigningen av vägen är klar, behöver vägen underhållas. Om en väg inte sköts förfaller den snabbt och blir i det närmaste oanvändbar, eller åtminstone försämras dess funktion avsevärt. Det är precis samma sak med en beslutsstödslösning. Även en sådan lösning måste förvaltas och underhållas för att inte tappa i affärsnytta och förfalla. Av erfarenhet vet vi att detta tyvärr inte är lika självklart som i fallet med vägexemplet och för många kommer det som en överraskning att någon måste ta hand om och förvalta BI-lösningen. Advectas kan hjälpa dig att få ut maximalt av din Business Intelligence-lösning. För mer information, kontakta oss på något av våra regionala kontor eller läs mer på 1. SUPPORT 2. FÖRVALTNING 3. HELHETSANSVAR Stockholm Göteborg Malmö

8 8 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Med hjälp av statistik från QlikView kan ambulanspersonalen i Uppsala rädda liv. Med verktyget kan hela vårdkedjan analyseras allt ifrån hur de olika uttryckningarna fördelar sig till när larmsamtalen kommer in och hur belastningen ligger över dygnet. FOTO: UTRYCKNING-UPPSALA.SE Analysverktyg för ambulanspersonal räddar liv QLIKVIEW UPPSALA Dödligheten på grund av hjärtinfarkt i Sverige har minskat de senaste 15 åren tack vare en snabb och kvalificerad vård. I Uppsala län är vården på snabbast på plats i Sverige och drygt nio av tio kan få hjälp inom en och en halv timme enligt en rapport från nationella hjärtregistret Swedheart. Når fram snabbare Ett prioriterat arbete hos ambulansen är att förkorta utryckningstiderna. Med hjälp av beslutsstödet QlikView har man börjat analysera hur de olika utryckningarna fördelar sig under en viss vecka och under vilka klockslag de sker, ända ner på adressnivå. Vår målsättning är att kunna allokera resurser bättre så att hjälpen kan komma fram snabbare. När vi till exempel ser att vi i en viss stadsdel i Uppsala har en utryckning mellan klockan sju och nio, sex dagar i veckan, kan vi skicka upp en tom ambulans i två timmar och därmed pricka en utryckning sex dagar av sju, säger Per Andersson som är verksamhetschef ambulanssjukvården i Uppsala län. Positiva resultat Ambulanssjukvården i Uppsala har även genomfört tester med hjälp av QlikView som visar att en omplacering av ambulanser till platser där det statistiskt sett sker fler utryckningar har gjort att insatstiderna till de svåråtkomliga adresserna på landsbygden har sänkts med upp till tio minuter. 9/10 personer kan få hjälp inom en och en halv timme, enligt en rapport från nationella hjärtregistret Swedheart. Testet genomfördes under en månad och ett 30-tal utryckningar analyserades. Vi håller just nu på att utvärdera en visualisering av information via olika kartsystem för att bättre förstå var nya stationer ska byggas. Nästa steg är att med så kallade heat maps kunna se vart det är mest sannolikt att en utryckning ska ske. Vi är mycket nöjda med det utfall som QlikView hittills gett, konstaterar Per Andersson. Fortsätter rädda liv Tidigare skrevs journalerna löpande under inkommande samtal till larmcentralen, något som gjort det svårt att visualisera hur patienten beskriver sina symptom. Nu har man utvecklat ett digitalt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler, utformat så att det är enkelt att visualisera de stora mängderna data med QlikView. Qlikview hjälper oss att rädda liv, vid en utryckning räknas varje sekund. Denna analys är viktig eftersom en viss typ av symptom kan betyda mer för utgången än ett annat symptom gör. Att analysera anonymiserade larmsamtal så här är ett stort område som ingen tidigare kunnat arbeta med på ett lätthanterligt sätt. Djupanalysen vi nu kan göra är av stort värde för oss och våra patienter, fortsätter Per Andersson. LINDA KANTE

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FEBRUARI TIPS Ta kontroll över dina projekt och öka lönsamheten! administratören i en enda bild får PROJEKT total överblick över vad som skall AFFÄRSSYSTEM göras och hur det ekonomiska läget ser ut. Finns det små jobb, uppdrag eller arbetsordrar så skall även dessa kunna resursplaneras, följas upp och faktureras effektivt. Ingen ska behöva bläddra mellan olika system eller rutiner utan allt ska finnas samlat i en enda bild. Nya affärsmöjligheter skapas ofta genom projekt. Effektivt genomförda projekt i samverkan mellan kund och leverantör säkrar framtida affärer. Erfarenheter från ett projekt kan tillvaratas inför kommande projekt och kompetensen inom hela företaget kan höjas. Projektredovisning skall automatiskt hämta alla tillgängliga uppgifter ur affärssystemet innan planeringen sätts igång. Arbeta effektivt För ett företag som jobbar i projektform är det viktigt att välja rätt affärssystem om man vill förenkla och effektivisera sitt sätt att arbeta på. Idag finns det kompletta system som innehåller allt från CRM, offerthantering till inköp och slutredovisning, som normalt skulle kräva flera sammankopplade program. Det optimala är om projektledaren, VD och Ger bättre kontroll I ett samlat system så skapas fakturor till kunder från fakturaunderlag som skrivs in i projektet. Ett bra affärssystem för projektföretag ger företagen möjlighet att fakturera på olika sätt beroende på om det är löpande-, avtalseller anbudsjobb. I exempelvis ett projekt med löpande fakturering kan man i en del system få förslag på kostnader som lagts ner hittills och därmed kan faktureras. Leverantörs fakturor scannas in och attesteras direkt i systemet. En viktig del som avgör om ett projekt blir lönsamt är tiden. Det är därför viktigt att alla medarbetare enkelt kan redovisa all arbetad tid vilket kommer ge företaget bättre kontroll över hur lönsamt projektet är och hur man ligger till mot budget. Har man kontroll på arbetad tid så kan man även debitera detta löpande. Vad ska finnas med? Sammanfattningsvis så kan man idag kräva att affärssystemet för företag som jobbar projektstyrt, inom exempelvis byggbranchen, innehåller följande komponenter: Projektledare- CRM/Sälj Projektledning & uppföljning Arbetsorder med appar & tidsuppföljning Tidregistrering via web Faktura/Leverantörsfaktura hantering Dokumentsystem Budget & prognos PATRIK AXELSSON GÖTEBORG IT-lösningar som ger Innovationshöjd, effektivitet och affärsnytta Den 2 och 3 april är det dags för IT Solutions Expo på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan är en trendhubb som visar möjlig heterna med framtidens teknik. Här upplever besökarna hur IT genererar affärer genom nya digitala lösningar. På IT Solutions Expo kan utställare och besökare delta i matchmaking och nätverkande, två välbesökta aktiviteter som gör det möjligt att knyta nya kontakter för företagens framtida välfärd. Mässan besöks årligen av drygt 3000 verksamhetschefer och IT-ansvariga. På IT Solutions Expo kan besökarna ta del av marknadens senaste trender och innovationer, bland annat kring hur IT kan bidra till att optimera olika typer av verksamheter. Besökare kan också låta sig inspireras på föredrag och seminarier med intressanta och aktuella IT-profiler. I årets program deltar bland annat Harri Koponen, Chief Executive Officer på NPTV samt mannen på bakom succén Angry Birds, Alexander Bard, som talar om framtidens digitala trender samt Mikael Lindberg från Gartner. ANNIKA WIHLBORG Mässan är gratis för alla besökare och anmälan sker via mässans hemsida: FOTO: EASY FAIR HAR DU FULL KOLL PÅ ALLA PROJEKT Vill du ha tydlig översikt och i detalj följa kostnader och intäkter? Få in underlag snabbt för fakturering? I vårt rollbaserade system finns allt som användaren behöver för att kunna arbeta effektivt. Ni får allt samlat i ett system, både redovisning och projektstyrning. PP7 Affärssystem är speciellt framtaget för de projektdrivna företagen. Hitta raka vägen till lönsammare projekt! PP7 Affärssystem AB

10 10 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Krav på både beställare och leverantörer för införandet och den tänka leveranssituationen, säger Anette Holm, it-direktör på Stockholms Stad, med lång erfarenhet av stora offentliga it-upphandlingar. Stockholm stads it-avdelning upphandlar tjänster och tekniska lösningar för hundratals miljoner kronor årligen. För att allt ska gå rätt till så följer man LOU lagen om offentlig upphandling mycket noga. UPPHANDLING STOCKHOLM Att som offentlig verksamhet upphandla it-tjänster, produkter och lösningar kräver goda kunskaper om upphandlingsförfarandet samt noggrann planering, speciellt om det rör sig om komplexa lösningar och många berörs, som det ofta gör. Stockholms stad har genom åren gjort många riktigt stora och komplexa it-upphandlingar, den erfarenhet man skaffat sig delar man gärna med sig av. Bra planering är oerhört viktig. Planera redan i upphandlingen Anette Holm It-direktör, Stockholms Stad FOTO: CHRISTINA OTTOSSON FRÅGOR & SVAR Krav och behovsfångst För att upphandlingen ska bli så bra som möjligt med ett anbud som matchar det som verksamheten vill ha måste verksamhetens behov översättas till krav i upphandlingen. Kraven ska om de är rätt definierade endast kunna tolkas på ett sätt, detta för att undvika eventuella framtida tolkningstvister. Var tydlig med vad som ska upphandlas, minsta otydlighet innebär för höga riskpremier från leverantören. Framtida förändringar av tjänsteinnehållet kan innebära en strid med upphandlingsreglerna, därför är det bra att tänka efter före, fortsätter Anette Holm. Vanligtvis omfattas en offentlig upphandling av en Hur bör ett projektteam se ut? Jag förordar små kompetenta projekt team med 5 10 personer, inte mer. För stora team kan bli ineffektiva och tappa fokus. Det gäller att alla drar åt samma håll, både egen personal och konsulter. Hur hanterar man en exit för den befintliga leverantören? En befintlig leverantör som inte vinner nästa upphandling måste slussas ut på ett bra sätt. För att det ska fungera så friktionsfritt som möjligt så behöver en exit mängd skall- och bör krav som anbudsgivarna svarar på. På så sätt gallrar man ut vilka anbudsgivare som möter de krav som verksamheten ställer på en lösning eller tjänst som ska upphandlas. Utvärderingskriterier Utvärderingskriterierna måste tydligt definieras i upphandlingsunderlaget. Om flera anbudsgivare uppfyller de krav som ställs så gäller det att ha tydliga kriterier för hur urvalsprocessen ser ut. Pris är ofta en viktig faktor i utvärderingskriterierna, men inte alltid avgörande enligt Anette Holm. Att få den kvalitet vi behöver är viktigt, att bara gå för den billigaste lösningen fungerar inte. Upphandlingsprocessen Upphandlingsprocessen tar tid och en allt för snäv tidplan kan medföra risk för att fel tjänster upphandlas eller risk för bristande konkurrens. Nu för tiden så vara planerad och underlätta för den nya lösningen och för leverantören. Vad är governance? Governance är styrningen och de samverkansmodeller som finns mellan leverantören och kunden. Governance reglerar nivåer i samverkan, hur man följer upp leveransen, hur man eskalerar frågor etc. Ge ett konkret tips i upphandlingsprocessen: En alltför snabb överföring till hanteras de flesta offentliga upphandlingar elektroniskt, både annonsering och svar. Denna utveckling har underlättat arbetet för båda parter. Leverantörer kan till exempel prenumerera på elektroniska utskick för annonsering av en viss typ av it-tjänst. Alla frågor som kommer in under upphandlingsprocessen måste alla parter som avser att svara på anbudet få ta del av. Frågor och svar publiceras elektroniskt så att ingen part får någon informationsfördel. Ett av mina bästa råd till upphandlande offentliga verksamheter är att organisationen och upphandlingsprojektet strikt håller sig till LOU:s regelverk. Syftet med LOU är affärsmässighet, transparans, konkurrensneutralitet och likabehandling, avslutar Anette Holm. OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK ny leverantör där leveransen inte hinner kvalitetssäkras riskerar att medföra stora driftstörningar och andra problem. En stabil överföring tar tid! Vad har du som ansvarig för roll i upphandlingen? Jag är ytterst ansvarig, påläst och deltar aktivt i allt som sker och är uppdaterad på alla ändelser. OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Jobb direkt Anneli Moberg Tidigare student på Folkuniversitetet. FOTO: PRIVAT Efter att ha arbetat i många år i mediebranschen valde Anneli Moberg att sadla om och gå en YH-utbildning med fokus på BI. I den arton månader långa utbildningen ingick bland annat två LIA-perioder, lärande i arbetet. De gav Anneli Moberg kontakter som efter utbildningen ledde till jobb på konsultbolaget Acando. När jag arbetade i mediebranschen kom jag i kontakt med rapporter, databaser och analyser. Jag tyckte att det var intressant och ville lära mig mer. Utbildningen innehöll en kombination av praktiska och teoretiska moment med lärare direkt från näringslivet. För Annelis del bjöd utbildningen dessutom på aha-upplevelser när hon fick en teoretisk grund till det hon gjort i praktiken i sin tidigare yrkesroll. Fick jobb direkt Under utbildningens gång läste Anneli Moberg bland annat databashantering, Performance Management, Business Analytics och tränade upp färdigheter i att bygga analyskuber med Scorecards och Dashboards i SharePoint. Direkt efter examen fick jag jobb, det märks att BI-kompetensen är efterfrågad i näringslivet. Det känns bra att det finns många karriärvägar att välja mellan efter en YH-utbildning, säger Anneli Moberg. ANNIKA WIHLBORG Tredagarskursen ger dig kunskap att ta fram beslutsunderlag genom BI. Den riktar sig till alla typer av organisationer, små som stora. BIBÄTTRE BESLUT MED BI BUSINESS INTELLIGENCE FÖR BESLUTSFATTARE ANMÄL DIG PÅ

11 CORBIS MER ÄN ETT BOKFÖRINGSPROGRAM Business Intelligence SÖKER DU EFTER ETT KOMPLETT EKONOMISYSTEM TILL DITT FÖRETAG? Corbis heter bokföringsprogrammet som passar alla företag, oavsett storlek. Kompatibelt med både Mac OS och Windows finns Corbis tillgängligt i tre olika bokföringsnivåer, eller i kombination med moduler för fakturering, order, lager samt kund- och leverantörsreskontra. Därtill finns det moduler för valutahantering och integrerat anläggnings- och inventarieregister. Corbis är ett flexibelt och utbyggbart system, vilket innebär att det enkelt kan växa i takt med verksamheten. Corbis kan hantera ett obegränsat antal företagsfiler och har en omfattande uppsättning funktioner och verktyg som är anpassade för allt ifrån grundläggande till mer avancerade områden. Med en intuitiv och genomarbetad uppläggning av inmatningsfält, listor, knappar och övriga verktyg är Corbis ett lättarbetat program. För att underlätta ytterligare innehåller det dessutom ett unikt guidesystem som förenklar navigering i programmet. Heltidsutbildning, 1,5 år på deldistans Två praktikperioder Start september 2014 i Göteborg Sista ansökningsdag är 15 maj För mer information, se vår hemsida. Telefon: E-post: Samtliga våra YH-utbildningar hittar du på folkuniversitetet.se/yh Vill du veta mer? Kontakta Corbisoft på , eller besök

12 12 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANEL Pedro Hansson Vd, DevCode. FOTO: GUNILLA SIKSTRÖM Niklas Mattsson Business Manager, Excelspecialisten. FOTO: PRIVAT Hellen Wohlin Lidgard Vd, Affecto. FOTO: AFFECTO.SE Niklas Bredberg Vd och partner, Random Forest. FOTO: KATE GABOR Maria Hiort Account Manager, Symtrax. FOTO: ANNE CLAIRE REBOURG Vilka är de stora utmaningarna för Business Intelligence området? Historiskt har BI-projekt syftat till att visualisera historiska data. Under det senaste året har vi sett ett ökat fokus mot realtidsdata och även försök mot mer avancerad prognostisering. De här stegen har varit nödvändiga, men det är när detta kopplas till ett Aktivt Beslutsstöd som det intressanta börjar. Vad menar du med Aktivt Beslutsstöd? Aktivt Beslutsstöd är för företagen vad automat-trading är för de finansiella institutionerna man låter ett system övervaka verksamheten och signalera samt ta action när något avviker från de mål och parametrar man satt för verksamheten. Ett exempel kan vara att systemet märker att orderingången har sjunkit tre månader i rad för kund X. Systemet kan då skicka en fråga till ansvarig säljchef eller till och med till kunden för att stämma av vad som gått fel. Alternativt kan systemet dynamiskt förändra prissättning enligt förutbestämda parametrar. Det låter opersonligt och dyrt? Snarare tvärtom! Det här ger företagen nya möjligheter till ökad trygghet för både personal och chefer. De viktiga målen blir lättare att uppfylla och samtidigt kan du vässa processerna ytterligare. De här systemen kan också sättas att reagera på positiva avvikelser, för att sedan dela med sig av positiva erfarenheter i organisationen. Starta med verksamhetens viktigaste mål. Fundera över vilka signaler ni vill ha. Några sista råd för ett lyckat BI-projekt? Starta med verksamhetens viktigaste mål. Fundera över vilka signaler ni vill ha, och vilka beslut/ actions som ska utlösas vid avvikelser. Företag som saknar BI-verktyg idag, hur kommer de igång? Det enskilt bästa rådet jag kan ge till de som ligger i startgroparna är att inte krångla till det. Börja med att ta fram en vision om vart ni vill nå. Tänk stort från början och bjud in representanter från alla användar grupper för värdefull input. Prioritera sedan vad som är viktigast och börja i liten skala med ett par av de viktigaste rapporterna. Ta sedan ett steg i taget på vägen till en komplett BI-lösning. Vad är viktigast att tänka på vid införande av ett BI-system? Själva kärnan i ett BI-system är den data som ska hanteras och det absolut viktigaste är att strukturera den på ett bra och tydligt sätt. Ta reda på var just er data finns och hur den ser ut. Ofta finns affärskritisk data i centrala system men också utspritt i fristående filer hos användarna. Behöver ni samköra till exempel försäljning med omvärldsdata (väder, valutakurser, befolkningsmängd etc.) finns det idag en mängd onlinetjänster att välja bland. Vilket BI-verktyg ska man välja? Har ni redan verktyg i organisationen så undersök möjligheten att vidareutveckla och anpassa dessa för att slippa nyinvesteringar och onödiga kostnader. Idag finns stora möjligheter med så kallad Self Service BI där användarna själva kan skapa och anpassa sina rapporter, allt eftersom verksamhetens behov förändras. Excel kommer med en rad kraftfulla verktyg till exempel PowerPivot och PowerView och sammantaget ger detta såväl lägre kostnader som ett välbekant gränssnitt för användarna. Vad präglar utvecklingen inom BI just nu? Just nu befinner vi oss mitt i ett enormt tekniksprång och en utveckling mot en ny generations BIlösningar som medför minskade svarstider och halverade utvecklingstider. Samtidigt blir nyttan för användarens större genom att mer visuella gränssnitt och information till mobilen. Ytterligare en trend är att företagens BI-lösningarna integreras i samverkanslösningar såsom Shareopoint, vilket tillgängliggör informationen för en bredare målgrupp. Vilken typ av ny information efterfrågas i dagens och framtidens BI-lösningar? Efterfrågan på lösningar som kombinerar intern och extern information ökar. Vi ser även ett ökat inslag av extern information i BIlösningarna, exempelvis en 360 graders bild av företagets kunder som skapar möjligheter till ökad kors- och merförsäljning. Vi har även noterat ett ökat inslag av information från sociala medier och Internet i BI-lösningarna. Man bör inte underskatta de nya spännande visualiseringslösningar som gör information lättillgänglig och inspirerade. Hur får användare maximal nytta av sin befintliga BI-lösning? Genom att jobba närmare verksamheten och ta hjälp av agila projektmetoder där verksamheten tar ett utökat ansvar för datakvaliteten och för att själva skapa analyser och rapporter som stöder deras behov. Man bör inte underskatta de nya spännande visualiseringslösningar som gör information lättillgänglig och inspirerade, det ökar användandet och kundnyttan. Hur kommer BI-branschen att se ut under 2014? Många av våra kunder har under en längre tid byggt upp beslutsstödslösningar med fokus på historiska uppföljningar. De flesta har nu uppnått en sådan mognad att de är redo att ta nästa steg; att ta fler och smartare beslut. I många fall kan befintliga system och information även skapa kunskap om framtiden för våra kunder. Det kan exempelvis vara att förutse slutkundernas beteenden, identifiera risker eller att förutsäga tidpunkt för underhåll allt för att optimera lönsamheten framåt i tiden. På vilket sätt kan detta skapa affärsnytta för era kunder? Data mining och prediktiv analys kan hjälpa ett företag hitta nya, ibland oväntade, samband mellan t.ex. produktinnehav och kunders beteenden. Vanliga områden där detta kan ge stora förbättringar i verksamheten är att förutsäga avhopp, mer- och korsförsäljning. Kan man dessutom kombinera detta med en lönsamhetsanalys har man grunden till att på många sätt öka vinsten i organisationen. Som vi ser det ska detta vara en automatiserad och integrerad del av verksamheten. Är det komplicerat? Att komma igång är ofta inte så svårt som man kan tro, för många finns redan den tekniska plattformen på plats. Till att börja med bör man identifiera verksamhetens affärsmöjligheter och förbättringsområden, för att sedan gå vidare med de lågt hängande frukterna. För tjänsteföretag med många privatkunder kan till exempel en snabb vinst vara att förutsäga köpbeteenden i inkommande säljkanaler och agera därefter i realtid. På detta sätt kan man öka merförsäljningen samtidigt som man får en ökad kundnöjdhet där endast relevanta erbjudanden ges till varje kund. Vilka krav ställer företagen idag vid val av beslutsstöd? En utmaning är att kunna ge verksamheten tillgång till realtidsdata utan att äventyra affärssystemets säkerhet och prestanda. Vi anser att en lyckad BI-lösning måste kunna möta behoven både hos IT-avdelningen och verksamheten, vilket inte alltid är så lätt. Medan verksamheten vill ha största möjliga flexibilitet att analysera information så vill IT kunna garantera säkerheten och datans integritet. Det gäller att hitta rätt balans. Med vår lösning kan IT erbjuda verksamheten en förenklad och säkrad vy av databasen vilket slutanvändarna drar nytta av genom att bygga sina rapporter i realtid utan att känna till SQL-språk och databasens struktur. Vad är fördelarna med ett rapportverktyg som StarQuery? Då vi även jobbar som konsulter kan vi konstatera att de flesta företagen har redan implementerat någon sorts BI-lösning som ger användarna möjligheten att fråga ut databasen och analysera datan. Dock så förväntar sig många användare mer rapporteringsflexibilitet och självständighet än vad de får från sin nuvarande BI-lösning. Varför är Excel en nyckelroll då vi pratar om operativt beslutsstöd? Oavsett hur avancerade affärssystem och BI-plattformar man investerar i så brukar det mesta ändå landa i Excel. Excel är sannolikt även det vanligaste redskapet för ekonomiska beräkningar, budget och analyser. Genom att se till att BI-systemets underliggande frågeverktyg har förmågan att utnyttja dessa Excelfunktioner ger det slutanvändarna mer kraft och sparar värdefulla IT-resurser. Ett verkligt avancerat frågeverktyg kan kombinera SQLfrågor med Excel-funktioner som möjliggör skapandet av nästan alla typer av rapporter och analyser. Vi har sällan stött på någon BI-begäran som inte har kunnat lösas med denna kraftfulla kombination. Gillar du Business Intelligence, Microsoft och Qlikview? Sök jobb hos Acando Vi utsågs av Microsoft till 2013 års bästa Business Intelligence Partner. Vi söker Business Intelligence konsulter som har några års erfarenhet av att arbeta med BI-lösningar, kanske som utvecklare och arkitekt? Läs mer och ansök på

13 Utveckla din organisation med The Diver Solution beslutsstöd värt namnet! Användarvänligt planeringssystem i verkligheten Infotool Budget och Prognos

14 14 FEBRUARI 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Från reaktiv till proaktiv med flexibelt system En flexibel Business intelligence-lösning har gjort Lekolar mer konkurrenskraftiga genom ökad kundkännedom och analysförmåga. Mattias Johansson Head of Commercial Management, Lekolar. FOTO: PRIVAT BI-LÖSNING NORDEN Från mitten av 2000-talet växte Lekolar snabbt. Genom uppköp av bolag i samtliga av de fyra nordiska länderna kom företaget att bli Nordens ledande leverantör av produkter och lösningar till skolor och förskolor. De tillhandahåller allt från möbler och inredning till leksaker, pedagogiska hjälpmedel och skolförbruknings- och hobbymaterial. Ökad försåelse för kunder Snabb expansion innebär stora möjligheter men kan också leda till svårigheter att få en tydlig överblick av verksamheten. Lekolar inledde i detta skede arbetet med att skapa en Business intelligence-lösning som skulle kunna hjälpa dem. Ett system i vilket information från flera olika källor kunde sammanföras och bearbetas digitalt. Det var för oss ett sätt att få en samlad bild av hur våra affärer såg ut för tillfället. Vi byggde ett datalager som samlade hela företagets försäljningsdata, säger Mattias Johansson, Head of Commercial Management på Lekolar. I denna första fas handlade det främst om kontroll. Men med tiden förändrades vårt fokus till att vilja öka förståelsen av våra kunders beteenden och behov och därmed bli mer relevanta för dem. Genom att bli mer kundfokuserade kunde vi också öka vår konkurrenskraft. Reaktiv till proaktiv Lekolars datalager har gett koncernen en grund för övergripande rapportering och uppföljning, den har gett organisationen ett gemensamt språk. Men genom att addera ytterligare information från externa källor till det redan befintliga affärssystemet har Business intelligence-lösningen också kunnat bli ett pålitligt analysverktyg som kan ligga till grund för att proaktiva beslut kan tas inom hela koncernen. Vi hade i stort sett redan informationen som behövdes för att bygga detta system. För oss handlade det om att få denna information bearbetad och förädlad, säger Mattias Johansson. Vi ville lära oss mer om våra kunder. Men i takt med att vår kunskap ökade uppstod hela tiden nya frågor. Vi behövde en lösning med stor flexibilitet. Förutom att kunna ge oss de svar vi behöver idag måste den kunna besvara de frågor vi kommer att ställa imorgon. Positiva effekter Lekolar vill kunna svara på många frågor ur många aspekter och har därför tagit in och integrerat mycket information av olika kategorier i sitt datalager. Detta ger dem möjlighet, till skillnad från traditionella affärssystem, att i Business intelligence-lösningen enkelt segmentera utifrån olika aspekter av sin affär och på olika detaljnivåer. Business intelligence-lösningen har gett Lekolar kunskap om sina kunder vilket skapat nya förutsättningar för att utveckla sitt sortiment, sitt erbjudande och sin kommunikation som är så relevant som möjligt för kunden. Rätt produkt till rätt kund vid rätt tidpunkt helt enkelt. Detta är möjligt då Business intelligence-lösningen är utformad utifrån en gemensamt definierad affärsstruktur där affärssystem och övriga källor samverkar. JAKOB KAAE FOTO: LEKOLAR ENKLARE VÄG TILL ATT FATTA RÄTT BESLUT MED SIGMA BI FOUNDATION Sigma BI Foundation är framtidens BI-plattform som hjälper dig fatta de rätta besluten, även när de är svåra att överblicka. Minimera er arbetsinsats och få snabbt synliga resultat för användarna och maximera därmed er ROI. Läs på sigmaitm.se om hur vi hjälpte Malmö stad att minska sin ledtid.

15 OPTIMERA DIN VERKSAMHETSSTYRNING MED AKTIVT BESLUTSSTÖD DIN EGEN INFORMATIONSROBOT Där klassiska beslutsstödsystem producerar en diagnos levererar erar Aktivt Beslutsstöd konkreta åtgärdspunkter och lösningar. SÅ HÄR FUNGERAR AKTIVT BESLUTSSTÖD Sätt mål, till exempel ekonomiska, marknadsmässiga, aktuell orderingång, HR-index eller leveranskvalitet. Definiera intervall och formler inom vilka målen får avvika. Sätt periodicitet. Följ med i hur verksamheten utvecklas. Systemet agerar och startar självständigt processer vid eventuella avvikelser. Lätt att komma igång; obegränsade möjligheter att komma vidare! Aktivt Beslutsstöd levererar r det som stora affärssystemsleverantörer lovat sina kunder i åratal en plattform och process för chefer och ledningspersoner soner som självständigt tar beslut och genererar action points utifrån internt t genererad data. VILL DU VETA MER? Kontakta DevCode på O8-23 1O 8O eller läs mer på Följ oss s på Facebook. BOKA TID FÖR DEMO! AKTIVT BESLUTSSTÖD FATTAR DYNAMISKA BESLUT BASERAT PÅ AKTUELL INFORMATION Behöver du göra snabba METOD.SE analyser av stora datavolymer Har du fler frågor än svar? Då är du välkommen att anmäla dig till Advanias webinar eller demodagar där vi förklarar hur din verksamhet kan dra nytta av snabba analyser med hjälp av Parallell Data Warehouse. Fördelarna med vår lösning är bl a att den är modulärt uppbyggd av standardiserade IT lösningar. Vilket ger enorma fördelar avseende t ex kostnader, utbyggbarhet, prestanda och tid jämfört med traditionella lösningar. Anmäl dig på:

16 SAP INNOVATION FORUM Clarion Sign Hotel, Stockholm 19 mars 2014 Innovation är nyckeln till utveckling och tillväxt. Under en heldag lyfter vi fram hur ditt företag med hjälp av innovativa lösningar inom Cloud, Big Data och Mobilitet säkrar fortsatt framgång. Du får även ta del av hur ökad digitalisering och nya e-commerce Läs mer och anmäl dig redan idag på Årets huvudtalare Andreas Ekström Dagens moderator. Författare till succéboken Google-koden och föreläsare kring digitala revolutionen Sven Denecken Vice President Cloud Strategy SAP Shekhar Iyer Vice President Big Data and Analytics SAP Brian Walker VP Strategy hybris, tidigare chefsanalyiker på Forrester Christian Sandström Teknologie doktor, Chalmers. Forskar och föreläser om disruptiva innovationer Michael Bell Oberoende rådgivare och tidigare CIO på Årets sponsorer som du också möter på plats: Platinumsponsorer Premiumsponsorer Sponsorer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 36 MARS 2014 Tips! AFFÄRSRESOR PÅ KONFERENS GENOM SVERIGE Missa inte MAXA DINA FÖRMÅNER Bli medlem i hotellets lojalitetsprogram ÖKA

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

99.8. Informationsfetma? BISNODE. Allt om mirakelkuren Big data

99.8. Informationsfetma? BISNODE. Allt om mirakelkuren Big data BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2013 Informationsfetma? Allt om mirakelkuren Big data 99.8 SÅ KUNDE IF UNDVIKA INFORMATIONSKAOS NICOLA MILLARD SPANAR IN I FRAMTIDEN RÄDDNINGEN FÖR

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer