Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?"

Transkript

1 Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland och Södermanland i topp... 6 Praktik är vanligaste anledningen till kontakt...8 Vart femte företag vill ha mer kontakt... 9 Stor potential i välfungerande kontakter Slutsatser Appendix: frågor Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder över företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser mars

3 Sammanfattning Företagarna har undersökt vilka kontakter småföretag (1-49 anställda) har med högskolor och universitet i regionen. Förhållandevis låg andel av småföretagen har regelbunden kontakt; 8 procent av företagen. Ytterligare 13 procent har kontakt vid enstaka tillfällen. De riktigt små företagen (1-4 anställda) har i mindre grad kontakt med högskolan än företag med 5 anställda eller fler. Praktik och examensarbeten för studenter är den vanligaste anledningen till kontakt, och står för nästan hälften av företagens kontakter med högskolan. Det finns stora skillnader mellan länen: 33 procent av företagen i Östergötland och Södermanland har haft kontakt med högskolan/universitetet medan endast 14 procent av företagen på Gotland haft det. Vart femte företag vill utöka kontakten med högskolan/universitetet. Rapporten konstaterar att det finns stor potential i välfungerande kontakter mellan företag och högskolor då detta kan bidra till att inspirera studenter att starta företag, en bättre matchning på arbetsmarknaden och att skapa ett mer innovativt näringsliv mars

4 Inledning Under de senaste decennierna har den svenska högskolan förändrats. Högskolesystemet har byggts ut kraftigt både vad gäller antal studenter och antal högskolor. Större andel av varje årskull än någonsin går nu vidare till högskola eller universitet och det finns högskolor över hela landet. Samtidigt har högskolan fått ett tydligare uppdrag att ha kontakter med övriga samhället. I högskolelagen står sedan slutet av 1990-talet att i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället. Denna samverksuppgift handlar bland annat om att informera om högskolornas verksamhet, bidra till kunskapsspridning och tillväxt, samt att ha bidra till studenternas omvärldskontakter och utbildningens arbetsmarknadskontakt procent av Sveriges företag är små, och småföretagen borde därför ha en naturlig plats i högskolornas olika kontakter med näringslivet. Företagen å sin sida kan tänkas vilja ha kontakt med högskolor och universitet bland annat i rekryteringssyfte eller för forskningssamarbeten. Att det finns högskolor i hela landet innebär ökade möjligheter för småföretag att ha kontakter med en högskola i närområdet. Det finns därmed stora möjligheter såväl för företagen, studenter och i förlängningen samhället i stort med välfungerande kontakter mellan småföretag och regionala högskolor. För att få en bild av hur kontakterna fungerar har Företagarna frågat landets småföretagare hur deras kontakter med högskola och universitet ser ut. Så gjordes undersökningen Undersökningen bygger på telefonintervjuer med företagare i hela Sverige med 1-49 anställda, utförda mellan den 20 september och 11 oktober Studien genomfördes av SIFO Research International. Få småföretag har kontakt med högskolan Det är en relativt låg andel av företagen som haft regelbunden kontakt med den regionala högskolan/universitetet de senaste tolv månaderna. Vi har ställt frågan om företagarna haft kontakt med högskola/universitet, men inte om vem som tagit kontakten. Det kan därför vara företaget som kontaktats av högskolan, men även företaget som initierat kontakten. Denna frågeställning tar inte upp eventuella kontakter som småföretagen haft med högskolor/universitet i andra delar av landet. 1 Högskoleverket 2008:10 R Högskolan samverkar vidare. mars

5 % Har ert företag haft kontakt med högskola/universitet i regionen de senaste 12 månaderna? ja, regelbundet vid något enstaka tillfälle nej Diagram 1 8 procent av företagarna i landet svarar att de har regelbunden kontakt med högskola eller universitet i regionen. 13 procent har haft kontakt vid något enstaka tillfälle, medan 78 procent uppger att de inte haft någon kontakt. Totalt har alltså 21 procent av småföretagarna haft någon form av kontakt med högskolan eller universiteten i regionen de senaste 12 månaderna Kontakt uppdelat på branscher ja, regelbundet vid något enstaka tillfälle nej totalt tillverkning tjänster Diagram 2 Det är något vanligare att företagare inom tjänstenäringen haft kontakt med högskola eller universitet i regionen än att företagare inom industrin haft det. mars

6 Har ert företag haft kontakt med högskola/universitet i regionen de senaste 12 månaderna? anställda 20 0 ja regelbundet vid något enstaka tillfälle nej vet ej 5-19 anställda anställda Diagram 3 Ju större företagen är, desto vanligare är det att de haft kontakt med högskola/universitet. 7 procent av företagen med 1-4 anställda har haft regelbunden kontakt med högskolan, 9 procent av företagen med 5-19 anställda medan 15 procent av företagen med anställda har haft kontakt med högskolan/universitet regelbundet, det vill säga dubbelt så stor andel som bland de allra minsta företagen. Östergötland och Södermanland i topp Det finns förhållandevis stora skillnader mellan länen vad gäller andelen företag som haft kontakt med högskola/universitet i regionen. Andelen är högst i Södermanland och Östergötland där 14 procent av småföretagarna har regelbunden kontakt med högskolan. Lägst är andelen på Gotland där 3 procent av företagarna haft regelbunden kontakt med högskolan. mars

7 Gotland Dalarna Västernorrland Stockholm Jönköping Värmland Gävleborg Uppsala Örebro Norrbotten Blekinge Skåne Jämtland Riket Kronoberg Västmanland Halland Kalmar VGL Västerbotten Södermanland Östergötland % Gotland Blekinge Jämtland Kronoberg Uppsala Värmland Västernorrland Halland Västmanland Norrbotten Dalarna Gävleborg Stockholm Kalmar Riket Skåne VGL Jönköping Örebro Västerbotten Södermanland Östergötland % Andel som har regelbunden kontakt med högskola/universitet i regionen Diagram 4 En liknande bild framträder om man studerar vilka län där flest företag haft någon typ av kontakt (regelbunden eller vid något enstaka tillfälle) med regionens högskolor och universitet. Andel som haft kontakt med högskola Diagram 5 Även här ligger Gotland i botten medan Östergötland och Södermanland ligger i topp. En tredjedel av småföretagarna i Östergötland och Södermanland har haft någon typ av kontakt med en högskola i regionen. De län där flest företagare haft regelbunden kontakt med högskolan är också de län där flest företagare haft kontakt med högskolan överhuvudtaget. mars

8 Praktik är vanligaste anledningen till kontakt Vi har även frågat de företag som uppger att de haft regelbunden kontakt med högskolan om vad kontakten rörde. Den vanligaste anledningen till kontakt är praktikplatser och examensarbeten för studenter. Totalt har 44 procent av kontakterna rört praktikplatser/examensarbeten för studenter. Därefter följer alternativet annat, med 32 procent av kontakterna. Tänkbara kontakter skulle här kunna vara rekryteringsdagar och -mässor, studiebesök på högskolan eller på företaget, gästföreläsningar mm. Därefter kommer alternativen gemensamma projekt, till exempel EU-projekt (22 procent av kontakterna), kommersialisering av forskning (16 procent), kursplaners och utbildningars innehåll (15 procent) och därefter regionala utvecklingsplaner (6 procent) totalt tillverkning tjänstenäring Diagram 6 Praktikplats/examensarbeten är den vanligaste anledningen till kontakt mellan högskola och småföretag inom både industrin och tjänstesektorn. En betydligt större andel av kontakterna inom industrin än inom tjänstenäringen rörde praktikplatser: 71 procent respektive 38 procent. Byggnadsindustrins höga andel kontakter om praktik får ett stort genomslag för hela tillverkningsindustrin; inom byggnadsindustrin hade hela 87 procent av kontakterna mellan företag och högskola rört praktikplatser eller examensarbeten. mars

9 Vart femte företag vill ha mer kontakt En dryg femtedel (22 procent) av företagarna uppger i undersökningen att de skulle vilja ha ökad kontakt med högskola/universitet de kommande tolv månaderna. 100 Skulle ni vilja ha ökad kontakt med högskola/universitet i regionen de kommande tolv månaderna? totalt tillverkning tjänstenäring 0 ja nej vet ej Diagram 7 72 procent vill inte ha ökad kontakt och 6 procent vet ej. Intresset för ökad kontakt är lägre bland företagare inom tillverkningsindustrin än bland tjänsteföretag. Större företag önskar i högre grad än mindre företag ha en ökad kontakt med högskolan de kommande månaderna: 21 procent av företagen med 1-4 anställda vill ha mer kontakt medan 26 procent av företagen med 5-19 anställda och 29 procent av företagen men anställda skulle vilja ha ökad kontakt med högskolan. mars

10 Jönköping Gotland Västmanland Dalarna Uppsala Stockholm Västernorrland Riket VGL Norrbotten Södermanland Kalmar Skåne Halland Värmland Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Blekinge Jämtland Östergötland % Skulle ni vilja ha ökad kontakt med högskola/universitet i regionen de kommande tolv månaderna? ja nej vet ej 1-4 anställda 5-19 anställda anställda Diagram 8 Vad gäller länen sticker Östergötland ut; där vill hela 39 procent av företagarna ha ökad kontakt med högskola/universitet det kommande året. Östergötland var också det län där flest företag hade kontakt med högskolan, vilket tyder på att företagarna i Östergötland uppskattar den kontakt de har med högskola/universitet i regionen och skulle vilja utöka denna Andel som skulle vilja ha ökad kontakt med högskola/universitet de kommande tolv månaderna Diagram 9 Kontakten som företagarna efterfrågar är till största delen angående praktik eller examensarbeten för studenter. 39 procent av de företagare som önskar ha ökad mars

11 % kontakt efterfrågar denna typ av kontakt. Därefter följer kategorin annat med 21 procent. 18 procent efterfrågar kontakter om gemensamma projekt och 7 procent önskar ha kontakt om kommersialisering av forskning respektive kursplaner och utbildningars innehåll. 4 procent av de som önskar ha kontakt vill ha det om regionala utvecklingsplaner Vad skulle kontakten röra? riket tillverkning tjänstenäring Diagram 10 Skillnaderna mellan branscher är förhållandevis små, men det är vanligare att företag inom tillverkning önskar ha ökad kontakt om praktikplatser och examensarbeten. Stor potential i välfungerande kontakter Utbyggda och välfungerande kontaktnät och kanaler mellan småföretagen och högskoleväsendet skulle kunna ha flera positiva effekter: Inspirera studenter att starta företag: Många studenter är intresserade av företagande men få studenter går vidare till att starta företag efter studierna. Av de som tog examen var det endast 2 procent som ett och halvt år efter examen blivit företagare. 2 Drivhuset gjorde år 2007 en stor undersökning av studenters attityder till företagande. 3 Den visar att det finns ett stort intresse för företagande bland landets studenter. Nästan 25 procent tror att de kommer att starta företag inom tio år, och en majoritet av studenterna uppger att de har en affärsidé. Samtidigt menar cirka 60 procent att de inte har kunskaper om vad som krävs för att starta företag. En av de saker som studenterna i Drivhusets undersökning efterfrågar är 2 Högskoleverket, Etableringen på arbetsmarknaden examinerade läsåret 2006/07 Rapport 2010: 19 R 3 Drivhuset, Attityd 07 Är studenter morgondagens företagare? 2007 mars

12 kontakter med inspirerande företagare i sin utbildning. Studenterna efterfrågar fler kontakter med unga företagare som mentorer, bollplank, gästföreläsare och värdar för studiebesök. Med ökade kontakter mellan småföretag och studenter skulle kanske fler studenter göra slag i saken och förverkliga sina idéer om företagande. Sverige har bland Europas äldsta företagare och i en undersökning från Företagarna våren uppgav var fjärde företagare att de planerade att dra sig tillbaka de kommande fem åren. Det är därför viktigt att det finns en återväxt av unga företagare i Sverige. Bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden: Praktikperioder är ett ofta uppskattat sätt för studenter att få tillämpa sina kunskaper. De kan även vara en väg till det första jobbet efter examen. Fler praktikplatser och tillfällen att göra examensarbeten på småföretag skulle därmed kunna vara ett sätt för studenter att få kontakt med potentiella arbetsgivare och för småföretagen att rekrytera nya medarbetare. Det skulle inte bara gynna studenternas möjlighet att få jobb, utan även företagarnas möjligheter att hitta lämplig arbetskraft. Arbetskraftsbrist är nämligen ett stort problem för många småföretag. Under toppen av högkonjunkturen uppgav cirka 30 procent av företagen med 1-49 anställda i Företagarnas Småföretagsbarometer att det största expansionshindret för dem var att de inte kunde få tag på rätt personal. Vi ser nu att arbetskraftsbristen nu ökar igen, trots att arbetslösheten fortfarande är hög. I höstens Småföretagsbarometer uppgav 20 procent att arbetskraftsbrist var det största hindret för att expandera. En del av den höga arbetslösheten beror på matchningsproblem på arbetsmarknaden: arbetskraft och arbetsgivare hittar inte varandra. Ett tecken på den bristande matchningen är att Arbetsförmedlingen får ett lågt betyg av företagarna i den Myndighetsranking som Företagarna gör återkommande. 5 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel som upplever arbetskraftsbrist som största expansionshinder Diagram 11 4 Företagarna: Företag till salu- vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? Företagarna: Myndighetsranking 2010, mars

13 Företagarna verkar ha tagit till sig vikten och nyttan av att ta emot lärlingar på gymnasiet. I en rapport från Företagarna hösten 2010 svarade 47 procent av småföretagen att de kunde tänka sig att ta emot en lärling. 6 Att kunna tänka sig att ta emot praktikanter från högskola och universitet verkar inte vara lika vanligt. Unga anställda direkt från högskolan skulle kunna vara en injektion av nyförvärvad kunskap till Sveriges småföretag. Skapa ett mer innovativt näringsliv: Sverige är ett globalt sett mycket konkurrenskraftigt land. Men vi är också kända för den svenska paradoxen ; att stora resurser satsas på forskning och utveckling men att förhållandevis lite forskning kommersialiseras. Välfungerande kontakter mellan forskningsmiljöer och näringsliv är ett måste för en ökad kommersialisering av forskning. Även här visar undersökningen att det finns potential att öka kontakterna. Slutsatser Relativt låg andel av småföretagen (8 procent) har de senaste 12 månaderna haft regelbunden kontakt med högskolan/universitetet i regionen, och totalt har 21 procent av småföretagen haft kontakt med högskola/universitet det senaste året. Flest företag har haft kontakt med högskolan i Östergötland och Södermanland, medan Gotland ligger lägst. Ju större företaget är, desto vanligare är det att det haft kontakt med högskolan. Fler än dubbelt så många företag i storleksklassen anställda har haft kontakt med högskolan än bland företagen med 1-4 anställda. Den vanligaste anledningen att ha kontakt är praktikplatser/examensarbeten för studenter. Det finns en hög efterfrågan på ökad kontakt med högskolan hos Sveriges småföretag. Cirka en femtedel av företagen önskar ha ökad kontakt med högskolan de kommande tolv månaderna och av dem är det ca 40 procent som önskar ha kontakt om praktikplatser. Sverige har idag en hög ungdomsarbetslöshet samtidigt som företagen upplever svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Praktik på småföretag skulle kunna vara ett bra sätt för högskolestuderande att få erfarenhet och för företagare att rekrytera arbetskraft. Företagens efterfrågan på kontakter angående praktik är en direkt avspegling av deras svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Möten med småföretagare skulle också kunna vara en källa till inspiration för högskolestudenter som är intresserade av att starta företag. Det finns unga 6 Företagarna: Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan, 2010 mars

14 studenter i Sverige med företagsidéer, för den svenska tillväxten är det viktigt att vågar förverkliga dem och tar steget och startar företag. Med bättre utbyggda kontakter mellan näringslivet och regionens högskolor, skulle småföretagens kraft att driva utvecklingen och sysselsättningen bli än starkare. mars

15 Appendix: frågor Har ert företag haft kontakt med högskola/universitet i regionen de senaste tolv månaderna? Län Ja, regelbundet Vid något enstaka tillfälle Nej Vet ej Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket mars

16 Vad rörde kontakten? Län Komme rsialiser ing av forskni ng Gemensamma projekt till exempel EUprojekt Praktikplatser eller examensarbeten för studenter Kursplaner s/utbildnin gars innehåll Regional a utvecklin gsplaner Annat Vet ej Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrla nd Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket mars

17 Skulle ni vilja ha ökad kontakt med högskola/universitet i regionen de kommande tolv månaderna? län Ja Nej Vet ej Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket mars

18 Vad skulle i så fall kontakten handla om? Län kommersiali sering av forskning Gemensamma projekt, till exempel EUprojekt Praktikplatser och examensarbeten för studenter Kursplaners/u tbildningars innehåll Regionala utvecklingsp laner Stockholm Uppsala Södermanlan d Östergötlan d Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland VGL Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrl and Jämtland Västerbotte n Norrbotten Riket Annat Vet ej mars

Sysselsättningstillväxt i småföretag, större företag samt offentlig sektor 1990-2010

Sysselsättningstillväxt i småföretag, större företag samt offentlig sektor 1990-2010 Rapport från Företagarna juli 211 juli 211 Bakgrund småföretagen är motorn i ekonomin... 2 Kompetenser avgörande... 3 Brist på företagare... 3 Brist på entreprenörskap i skolan... 5 Arbetskraftsbrist ett

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Använder ej internet

Använder ej internet Rapport från Företagarna Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 2 Internetanvändning... 3 Försäljning via internet... 6 Betalningar via internet...8 Uppgiftslämnande och regel-värk... 9 Behövs mer

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Stockholms län har högst andel kvinnor bland företagarna, 33 procent.

Stockholms län har högst andel kvinnor bland företagarna, 33 procent. Rapport från Företagarna mars 2013 Bakgrund...2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen...3 Län för län...3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 12 Län

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. GOTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning Medlemsföretaget Sakab i Kumla Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Q1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca varav

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN HALLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer