INSTALLATIONSINSTRUKTION FÖR DICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSINSTRUKTION FÖR DICE"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION Support Komponenter Produktöversikt Utbytesdelar KOMMA IGÅNG Flödesschema Avinstallera Bluetooth-stack Installation av kompatibel Bluetooth - USB-adapter Installera den senaste versionen av VIDA Installation av USB-drivrutin för DiCE Kontrollera och uppdatera firmware i DiCE-enheten Testa DiCE kommunikation med VIDA Lägga till fler DiCE-enheter Ansluta DiCE till en bil Ta bort en DiCE-enhet Fullständigt DiCE-test med DiCE testenhet LÄGGA TILL YTTERLIGARE EN DICE -ENHET I VIDA KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL Bluetooth Anmärkningar om Bluetooth Prestanda Säkerhet och tillförlitlighet USB BESKRIVNING AV STATUSLAMPOR Firmware status USB com status (gul) Bluetooth com status (blå) Vehicle interface status (orange) FÖRKORTNINGAR REVISIONSFÖRTECKNING SV SV SV SV SV ALFABETISKT INDEX Volvo Car Corporation SV06 2

3 1 INTRODUKTION DiCE (Diagnostic Communication Equipment) används tillsammans med VIDA All-inone för att kommunicera med bilen. Med hjälp av kommunikationen går det att felsöka och diagnostisera bilen, och ladda ner mjukvara. Mekanikerna kan arbeta mer obehindrat då DiCE överför information via Bluetooth mellan bilen och VIDA All-in-one. Som alternativ till kommunikation med Bluetooth finns möjligheten att använda USB-kabel. OBS Skärmbilderna i de här instruktionerna kan skilja sig från det du ser på datorskärmen då du gör installationen, beroende på om du har operativsystemet Windows XP eller Windows 7 på datorn. Fig. 1 En DiCE-enhet 1.1 Support Om du behöver support skickar du en rapport i TIE med Berört område DiCE och Berört underområde Problem med DiCE, eller kontaktar din lokala VCC Helpdesk. 1.2 Komponenter DiCE har en integrerad OBD-kabel som kan anslutas till bilens diagnosuttag. Då DiCE-enheten är ansluten till bilen försörjs den med ström under förutsättning att bilbatteriet är laddat. Använd DiCE-enhetens fällbara krok för att hänga den från till exempel från ett handtag. Häng DiCE-enheten så att du får optimal Bluetooth-kommunikation, det vill säga utan några hinder i en rak linje mellan USB-adaptern och DiCE-enheten. Volvo Car Corporation SV06 3

4 DiCE har fyra statuslampor som indikerar: Status för Firmware Status för USB-kommunikation Status för Bluetooth-kommunikation Status för bilgränssnitt INSTALLATIONSINSTRUKTION FÖR DICE För mer information, se kapitel 5 BESKRIVNING AV STATUSLAMPOR på sidan 31. DiCE har en strömingång där du kan ansluta en batterikabel eller adapter (12 V). Adaptern används vid uppgradering och felsökning av DiCE. Den kan också användas då komplexa moment som kräver att bilbatteriet tillfälligt kopplas ifrån utförs i VIDA. Fig. 2 Anslut strömkälla här På enhetens andra sida finns en borttagbar kåpa. Du tar bort skruven genom att vrida på skruven enligt bilden nedan: Fig. 3 DiCE-enhet med avtagen kåpa Volvo Car Corporation SV06 4

5 Här finns kontakter för USB [1] och minneskort [2]. Minneskort (Secure Digital) används med Volvo CAN Recorder. Fig. 4 DiCE-enhet utan kåpa För att kunna kommunicera trådlöst med DiCE måste också VIDA-klienten vara utrustad med Bluetooth. Den adapter som stöds för DiCE är Ezurios USB-till-Bluetooth-adapter, som ansluts till datorns USB-port. Observera att inga externa eller interna Bluetooth-adaptrar från andra tillverkare kan användas med DiCE. Enbart VCC:s DiCE-utrustning kan användas. Vid uppgradering av DiCE ska en USB-kabel användas. DiCE har stöd för USB Produktöversikt I tabellerna nedan förklaras alla tillgängliga artikelnummer. Namn Artikelnummer Syfte DiCE Med integrerad OBDkabel. DiCE Test Unit Används för felsökning av DiCE. USB-kabel, 5 meter Används för bilkommunikation, om Bluetooth inte används. USB-kabel, 1 meter Används vid installation samt uppdatering av DiCE-mjukvara. Batterikabel Används för felsökning och uppdatering av mjukvara för DiCE. USB-Bluetooth-adapter Används för trådlös bilkommunikation. USB-förlängningskabel, 2 meter USB-förlängningskabel, 0,5 meter Används som förlängning till Bluetooth-adapter Används som förlängning till Bluetooth-adapter. Strömadapter V strömadapter. Volvo Car Corporation SV06 5

6 1.3.1 Utbytesdelar DiCE utbytesenhet är en renoverad DiCE-enhet med samma prestanda och kvalitet som en ny DiCE. Beställ en DiCE utbytesenhet om om din nuvarande DiCE-enhet är trasig och vid tester visat sig ha fel. Namn Artikelnummer Syfte DiCE Med integrerad OBDkabel. Volvo Car Corporation SV06 6

7 2 KOMMA IGÅNG I det här kapitlet finns information om hur du installerar DiCE-enheten och testar kommunikationen med VIDA. 2.1 Flödesschema I det följande flödesschemat visas hur du installerar DiCE. I följande kapitel finns mer information om installationen. Fig. 5 Flödesschema 2.2 Avinstallera Bluetooth-stack Om du redan har en Bluetooth-stack installerad på din dator måste du avinstallera den innan du kan installera DiCE. Mer information om hur du gör det i en Panasonic 28 eller 29 får du från ditt säljbolag. Alla andra modeller får du information om från din återförsäljare. Volvo Car Corporation SV06 7

8 2.3 Installation av kompatibel Bluetooth - USB-adapter Fig. 6 Bluetooth-adapter Sätt i adaptern i USB-porten. Den enda kompatibla Bluetooth-adaptern är den som Volvo levererar, artikelnummer Då datorn hittat och identifierat USB-adaptern visas följande meddelande: Ny maskinvara har hittats Fig. 7 Meddelande i meddelandefältet 2.4 Installera den senaste versionen av VIDA Installera den senaste utgåvan av VIDA enligt det normala installationsförfarandet. 2.5 Installation av USB-drivrutin för DiCE För varje ny eller ytterligare DiCE-enhet som ska användas i VIDA måste USB-drivrutinen installeras separat. Det görs automatiskt i Windows när du ansluter DiCEenheten till en USB-port. Följ instruktionerna nedan: OBS För att kunna installera drivenheten till DiCE USB måste användaren ha administratörsrättigheter på den dator som används. Det krävs för operativsystemen Windows XP och Windows 7 32-bit, men inte för Windows 7 64-bit. Volvo Car Corporation SV06 8

9 1. Slå på och ansluta DiCE till en dator via USB Starta DiCE-enheten genom att ansluta den till 12 V-adaptern, enligt bilden nedan. Alternativt kan du använda batterikabeln (artikelnummer ) och ansluta den till bilbatteriet. Fig. 8 Anslut strömkälla här Fig. 9 Batterikabel ansluten Volvo Car Corporation SV06 9

10 2. Ta bort locket på DiCE-enheten genom att vrida på skruven på locket. Fig. 10 Ta bort locket genom att vrida på skruven på locket 3. Anslut en kort USB-kabel till DiCE-enheten. Fig. 11 USB-kontakt 4. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn. Dra tillfälligt ut Bluetoothadapterkabeln om det endast finns en USB-port på datorn. Windows installerar automatiskt DiCE-enheten när du ansluter USBkabeln till USB-porten. Det kan ta flera minuter. Fig. 12 Volvo Car Corporation SV06 10

11 5. Följ instruktionerna i bilden ovan och klicka på Nästa. Fig Gör det markerade valet och klicka på Nästa. Fig Slutför installationen genom att klicka på Avsluta (Finish). Därefter visas meddelandet: Fig. 15 Meddelande i meddelandefältet Volvo Car Corporation SV06 11

12 2.6 Kontrollera och uppdatera firmware i DiCE-enheten Du uppdaterar den interna mjukvaran (även kallad firmware) i en DiCE-enhet i VIDA All-in-one eller applikationen DiCE Firmware Update. Det förutsätter att USB-drivrutinen för DiCE-enheten är installerad, se kapitel 2.5 Installation av USB-drivrutin för DiCE på sidan 8. DiCE-enheten ska vara ansluten med en USB-kabel och 12 V-matning. Kontrollera att statuslampan Firmware blinkar grönt. Användargränssnittet för uppdatering av applikationsvara finns endast på engelska. 1. Ansluta DiCE Anslut DiCE-enheten till 12 V strömförsörjning. Fig. 16 Batterikabel ansluten Volvo Car Corporation SV06 12

13 2. Anslut DiCE med USB-kabeln, se kapitel 2.5 Installation av USB-drivrutin för DiCE på sidan 8. Fig. 17 USB-kabel ansluten 3. Välj DiCE-enhet i VIDA Välj fliken BILPROFIL och därefter rätt DiCE i listrutan Kommunikationsverktyg. Knappen Konfigurera DiCE visas. Fig. 18 Konfigurera DiCE Volvo Car Corporation SV06 13

14 4. Klicka på Konfigurera DiCE. Fönstret Konfigurera DiCE öppnas Öppna fönstret för att uppdatera firmware genom att klicka på UPPDATERA DICE. Fig. 19 Applikationen DiCE Firmware Update kan också startas från Starta Alla program DiCE DiCE Firmware Update. Fig. 20 Firmware-uppdateringsprogram 5. Uppdatera DiCE-enhetens mjukvara Kontrollera att rätt DiCE-enhet och ny firmware, är valda i fönstret för att uppdatera Firmware. Firmware finns i mappen C:\Program Files\DiCE \Tools \DiCE_x_x_x.mot. Volvo Car Corporation SV06 14

15 6. Klicka på UPPDATERA. Uppdateringen bör inte ta mer än några minuter. Om DiCE-enheten redan har den senaste firmware visas nedanstående dialogruta. Välj Nej om du inte vill installera firmware igen eller klicka på Ja om du vill installera om den. Fig. 21 Bekräfta firmware-uppdatering 7. Stäng applikationsverktyget Firmware Update genom att klicka på STÄNG. Om det inte fungerar startar du om DiCE och försöker igen. När uppdateringen är klar ska en text som säger att enheten uppdaterats visas. 2.7 Testa DiCE kommunikation med VIDA Du testar DiCE kommunikation med VIDA så här: 1. Anslut den nya DiCE-enheten till din dator med USB-kabeln. 2. Starta VIDA All-in-one. 3. Välj fliken BILPROFIL. Fig. 22 Fliken Bilprofil Volvo Car Corporation SV06 15

16 4. Välj den DiCE-enhet du vill testa i listrutan Kommunikationsverktyg. Fig Du testar DiCE genom att klicka på KONFIGURERA DICE till höger om listrutan Kommunikationsverktyg. Fig. 24 Fönstret Testa/Ta bort DiCE Volvo Car Corporation SV06 16

17 6. När du klickar på TESTA KOMMUNIKATIONSVERKTYG startas ett test av USB-anslutningen. Fönstret Testa kommunikationsverktyg öppnas. Fig. 25 Utför moment 7 till 14 nedan för att säkerställa, kontrollera och initiera kommunikation mellan VIDA och DiCE-enheten. Volvo Car Corporation SV06 17

18 7. Starta testet genom att klicka på KÖR. Resultatet ska vara ett grönt OK. Se bilden nedan. Fig Klicka på STÄNG i fönstret Testa kommunikationsverktyg. Stäng INTE fönstret Testa/Ta bort DiCE. 9. Ta bort USB-kabeln från DiCE-enheten. Sätt tillbaka locket. Lägg märke till placeringen. Fig. 27 USB-kontakt 10. Anslut Bluetooth-adaptern till en ledig USB-port på datorn. Volvo Car Corporation SV06 18

19 11. Fig. 28 Fönstret Testa/Ta bort DiCE Starta nästa test (Bluetooth-anslutning) genom att klicka på TESTA KOMMU NIKATIONSVERKTYG. Fig. 29 Volvo Car Corporation SV06 19

20 12. Klicka på KÖR i fönstret Testa kommunikationsverktyg. Bluetooth-anslutningen initieras och konfigureras. Det tar ungefär en minut. När testet av Bluetooth-anslutningen är klar visas ett grönt "OK". Se bilden nedan. Fig Klicka på STÄNG i fönstret Testa kommunikationsverktyg. Fig. 31 Fönstret Testa/Ta bort DiCE 14. Stäng fönstret KONFIGURERA DICE genom att klicka på STÄNG. Du har nu lyckats installera och konfigurera DiCE. DiCE-enheten är nu konfigurerad för både USB- och Bluetooth-anslutning till VIDA-klienten. Om du ansluter DiCE-enheten med en USB-kabel går kommunikationen alltid via den kabeln. Volvo Car Corporation SV06 20

21 2.8 Lägga till fler DiCE-enheter Du lägger till fler DiCE-enheter till VIDA, se kapitel 2.5 Installation av USB-drivrutin för DiCE på sidan 8 och de följande två kapitlen. Upprepa för varje ytterligare DiCEenhet. 2.9 Ansluta DiCE till en bil Det är enkelt att ansluta DiCE till en bil. Gör enligt följande: 1. Se till att Bluetooth-adaptern är inkopplad i VIDA-klienten. 2. Se alltid till att bilen är kopplad till en batteriladdare innan du ansluter DiCE till bilen. DiCE får strömmen från fordonet, inte via USB. 3. Anslut DiCE till fordonets diagnosuttag. Häng DiCE-enheten så att den är synlig. Ställ tändningsnyckeln i läge II. 4. Starta VIDA All-in-one. 5. Välj fliken BILPROFIL i VIDA. 6. Kontrollera att du valt rätt DiCE-enhet i listrutan Kommunikationsverktyg. 7. Klicka på LÄS UT BILEN för att läsa av bilens VIN-nummer Ta bort en DiCE-enhet Alla DiCE-enheter du installerat och lagt till i VIDA blir kommunikationsverktyg som du kan välja i listrutan. Om du vill ta bort en DiCE-enhet gör du enligt följande: 1. Starta VIDA All-in-one. Välj fliken BILPROFIL. 2. Välj den DiCE-enhet du vill ta bort i listrutan Kommunikationsverktyg. Volvo Car Corporation SV06 21

22 3. Klicka på KONFIGURERA DICE intill rutan Kommunikationsverktyg. Fig. 32 Ta bort DiCE 4. Kontrollera att du valt rätt DiCE och klicka på Ta bort DiCE Fullständigt DiCE-test med DiCE testenhet Du gör ett fullständigt test med DiCE testenhet enligt instruktionerna nedan. Fig. 33 DiCE Test Unit Volvo Car Corporation SV06 22

23 1. Starta DiCE genom att ansluta enheten till en 12 V strömkälla. Strömindikeringslampan tänds när enheten är riktigt ansluten. Fig. 34 Batterikabel ansluten 2. Anslut DiCE till DiCE testenhet. Statuslampan för bilgränssnitt tänds (fast rött sken). 3. Starta VIDA All-in-one. Välj fliken BILPROFIL. 4. Välj den aktuella DiCE-enheten i listrutan Kommunikationsverktyg. Fig. 35 Volvo Car Corporation SV06 23

24 5. Klicka på punkterna intill listrutan Kommunikationsverktyg. Fig Välj den aktuella DiCE i listrutan DiCE och klicka på TESTA KOMMUNIKA TIONSVERKTYG. Fig. 37 Testa kommunikationsverktyg Volvo Car Corporation SV06 24

25 7. Klicka på KÖR. Fig. 38 DiCE-dialogruta 8. Ställ omkopplaren på DiCE-testenheten i läge 1. Klicka på OK. Fig. 39 OBD-kabelkontakt Fig. 40 DiCE-dialogruta Volvo Car Corporation SV06 25

26 9. Ställ omkopplaren på DiCE-enheten i läge 2. Klicka på OK. Fig. 41 Testa kommunikationsverktyg 10. Slutför testet genom att klicka på STÄNG. 11. Du har nu utfört ett fullständigt DiCE-test med DiCE testenhet. Volvo Car Corporation SV06 26

27 12. Om kommunikationen inte fungerar visas följande meddelande. Se bilden nedan. Fig. 42 Felmeddelande från kommunikationstest Kontrollera omkopplarnas läge och försök igen. Om det ändå inte fungerar är DiCE-enheten trasig och måste bytas ut. Upprepa detta avsnitt för DiCE anslutna både via USB och Bluetooth. Volvo Car Corporation SV06 27

28 3 LÄGGA TILL YTTERLIGARE EN DICE -ENHET I VIDA För att koppla in DiCE och kommunicera med fordonet behöver enheten läggas till VIDA-klienten. Kontrollera att den senaste versionen av VIDA är installerad, se kapitel 2.4 Installera den senaste versionen av VIDA på sidan 8. Alla DiCE som ska användas av en VIDA-klient måste konfigureras var för sig. Förslagsvis installerar du alla DiCE-enheter när du konfigurerar VIDA-applikationen,se kapitel 2.5 Installation av USB-drivrutin för DiCE på sidan 8. Volvo Car Corporation SV06 28

29 4 KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL 4.1 Bluetooth Bluetooth används för trådlös kommunikation mellan bilen och VIDA All-in-one. Fig. 43 Bluetooth-adapter 4.2 Anmärkningar om Bluetooth Prestanda För att optimera prestanda vid trådlös överföring är det viktigt att komma ihåg att vissa elektroniska apparater utnyttjar samma frekvensband. WLAN, DECT-telefoner, mobiltelefoner och andra Bluetooth-enheter är några exempel på utrustning som begränsar prestanda om de används samtidigt som DiCE i en verkstadsmiljö. Signalerna kan försämras av väggar, möbler, plåt, människor etc. DiCE har en trådlös räckvidd på 100 meter vid fri sikt. För att uppnå en stabil kommunikation med fordonet bör avståndet begränsas till ungefär 50 meter. Häng DiCE i fordonet med hjälp av kroken och rikta Bluetooth-adaptern mot DiCE. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan DiCE och Bluetooth Säkerhet och tillförlitlighet Bluetooth-tekniken garanterar störningsskydd och höjer datasäkerheten på många sätt. I tekniken används 128-bitarskryptering för att data inte ska kunna läsas av om någon annan i ovanliga fall skulle snappa upp signalen. För att garantera hög tillförlitlighet kan signalen överföras via 70 olika frekvenser (inom 2,4 GHz-frekvensbandet). DiCE växlar mellan olika frekvenser upp till 1600 gånger per sekund för att hitta den mest tillförlitliga frekvensen. 4.3 USB Som ett alternativ till Bluetooth finns möjligheten att använda USB-kabel. USB-kabeln ansluts till DiCE. Du tar bort kåpan på DiCE-enheten genom att vrida skruven enligt nedan. Volvo Car Corporation SV06 29

30 USB prioriteras före Bluetooth. Fig. 44 Ta bort locket genom att vrida på skruven på locket Volvo Car Corporation SV06 30

31 5 BESKRIVNING AV STATUSLAMPOR I det här kapitlet förklaras hur du tolkar DiCE-enhetens statuslampor. I bilden nedan visas de fyra statuslamporna: Fig. 45 DiCE statuslampor De fyra statuslamporna är: 1. Firmware status 2. USB-kommunikationsstatus 3. Bluetooth-kommunikationsstatus 4. Fordonsgränssnittsstatus 5.1 Firmware status Statuslampan för firmware kan vara röd eller grön. I tabellen nedan förklaras hur du tolkar statuslampan: Firmware status Blinkande grön Blinkande röd Blinkar växelvis rött och grönt Fast röd Av Benämning DiCE är påslagen och i drift. Felaktig programvara eller ingen programvara. Uppgradering av den interna programvaran (Firmware) behöver göras. DiCE programmeras. Allvarligt fel i DiCE-enheten. Vänteläge. Volvo Car Corporation SV06 31

32 5.2 USB com status (gul) Statuslampan för USB-kommunikation är gul. I tabellen nedan förklaras hur du tolkar statuslampan: USB-kommunikationsstatus Fast gul Blinkande gul Av Benämning USB-anslutning ansluten. USB-kommunikation pågår. Vänteläge. Om du ansluter USB medan DiCE är påslagen blinkar statuslampan för USB snabbt i ungefär tre sekunder. Statuslampan för USB-kommunikation har inget att göra med USB-standarden. 5.3 Bluetooth com status (blå) Statuslampan för Bluetooth-kommunikation är blå. I tabellen nedan förklaras hur du tolkar statuslampan: Bluetooth-kommunikationsstatus Fast blå Blinkande blå Av Benämning Bluetooth-anslutning ansluten. Bluetooth-kommunikation pågår. Vänteläge. När DiCE startas blinkar statuslampan för Bluetooth-kommunikation snabbt i ungefär tre sekunder. Om initieringen misslyckas fortsätter statuslampan att blinka. Om ingen Bluetooth-modul är monterad på DiCE-enheten eller om modulen är trasig tänds aldrig statuslampan. Statuslampan för Bluetooth-kommunikation har inget att göra med Bluetooth-standarden. 5.4 Vehicle interface status (orange) Statuslampan för bilgränssnitt är orange. I tabellen nedan förklaras hur du tolkar statuslampan: Status för bilgränssnitt Blinkande orange Fast orange Av Benämning Kommunikation pågår i ett eller flera av fordonets gränssnitt. DiCE-testenhet ansluten. Vänteläge. Blinkande orange visar på pågående kommunikation. Det går inte att skilja mellan: Intern kommunikation (DiCE skickar någonting eller loopback-test genomförs). Bilaktivitet (DiCE berörs inte). Kommunikation mellan DiCE och en kontrollenhet i fordonet. Statuslampan blinkar inte om DiCE skickar data utan att vara ansluten till fordonet eller DiCEtestenheten. Volvo Car Corporation SV06 32

33 6 FÖRKORTNINGAR DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (digital förbättrad trådlös telekommunikation) DiCE Diagnostic Communication Equipment ECU Electronic Control Unit (elektronisk styrenhet) LED Light Emission Diod (lysdiod) OBD On Board Diagnostics (diagnostik ombord) TIE Technical Information Exchange (tekniskt informationsutbyte) VCC Volvo Car Corporation VIDA Vehicle Information and Diagnostics for Aftersales (bilinformation och diagnostik för eftermarknaden) WLAN Wireless Local Area Network (trådlöst lokalt nätverk) Volvo Car Corporation SV06 33

34 7 REVISIONSFÖRTECKNING SV02 Flödesschemat har uppdaterats. Information om vilken bluetooth-adapter som stöds tillagd SV03 Dokumentet har uppdaterats med en ny dokumentmall. Flödesschemat har uppdaterats. Informationen om förfarandet vid installation av DiCE har uppdaterats. Dokumentets struktur har förbättrats SV04 Nya bilder. Artikelnummer har uppdaterats. Information om installation av USB-drivrutin har uppdaterats. Information om hur DiCE interna mjukvara uppdateras har uppdaterats SV05 Informationen om inställningar för kommunikationsverktyg i VIDA har uppdaterats SV06 Tillagd information om USB-drivenheter för Windows 7. Nya skärmbilder på grund av ändringar i det grafiska gränssnittet. Volvo Car Corporation SV06 34

35 8 ALFABETISKT INDEX A Adapter... 8 Administratör... 8 Ansluta Artikelnummer... 5, 6 B Bluetooth... 3, 7, 29 Bluetooth-kommunikationsstatus D Diagnosuttag... 3 DiCE Test Unit F Firmware Firmware status Flödesschema... 7 Förkortningar K Kommunikationsprotokoll L LED O OBD-kabel... 3 P Prestanda S Status för bilgränssnitt Statuslampor... 4, 31 Support... 3 Säkerhet och tillförlitlighet T Ta bort Testa DiCE U Uppdatera USB... 3, 29 USB-drivrutin... 8 USB-kommunikationsstatus Utbytesdelar... 6 V VIDA... 8, 28 M Mjukvara Volvo Car Corporation SV06 35

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE 1 SÅ HÄR BESTÄLLER DU OCH LADDAR NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA I det här dokumentet beskrivs hur fristående

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen Workshop Support Guide eller Dealer Development Platform...

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 HUR DU ANSLUTER VDS-PROTOKOLLBASERADE FORDON TILL VIDA... 4 3 VIDA-KRAV... 5 3.1 Rekommenderade specifikationer

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA 2015, PUNKT-TILL-PUNKT-INFRASTRUKTUR INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA 2015... 4 2.1 Tidlinje... 4 3 KRAV... 5 3.1 VIDA-krav... 5 3.1.1 Rekommenderade specifikationer

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA 2015, PEER-TO-PEER-INFRASTRUKTUR INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ANSLUTA FORDONET TILL VIDA FRÅN 2015... 4 2.1 Tidlinje... 4 3 KRAV... 5 3.1 VIDA-krav... 5 3.1.1

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA ALL-IN-ONE VIDA ON WEB VIDA MENU PRICING TIE

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA ALL-IN-ONE VIDA ON WEB VIDA MENU PRICING TIE VIDA ALL-IN-ONE VIDA ON WEB VIDA MENU PRICING TIE INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 1.1 Processbeskrivning... 3 2 VIDA ALL-IN-ONE... 4 2.1 Rekommenderade specifikationer för VIDA All-in-one... 4 2.2 Tidslinje

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: 2013C INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: 2013C INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER UTGÅVA: 2013C INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER OM DET HÄR DOKUMENTET... 1 INSTALLATION... 2 KOMMUNIKATIONSVERKTYG... 3 NYA BILMODELLER OCH INFORMATION... 3 FLIKEN START... 3 FLIKEN BILPROFIL... 4

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIDA INNAN DU BESTÄLLER EN PRENUMERATION

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIDA INNAN DU BESTÄLLER EN PRENUMERATION ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIDA INNAN DU BESTÄLLER EN PRENUMERATION INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA - VEHICLE INFORMATION AND DIAGNOSTICS FOR AFTERSALES... 4 2.1 Reservdelsinformation... 4 2.2 Serviceinformation...

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 VIDA CONFIGURATION... 3 1.1 Placering... 3 1.2 Proxyinställningar... 4 1.2.1 Automatisk konfigurering (Automatic configuration)... 4 1.2.2 Proxyserver... 4 1.2.3 NTLM-autentisering

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

13. Driftsätta dörrar

13. Driftsätta dörrar 13. Driftsätta dörrar D.Postol 2015-01-26 1. Starta SALTO och logga in. 2. Anslut PPD till datorn 3. Välj knappen Anslut PPD 4. Om detta är första gången denna PPD ansluts till datorn kommer ett meddelande

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

SNABBGUIDE TILL TIE KOMMA IGÅNG MED TIE FÖR FRISTÅENDE VERKSTÄDER

SNABBGUIDE TILL TIE KOMMA IGÅNG MED TIE FÖR FRISTÅENDE VERKSTÄDER KOMMA IGÅNG MED TIE FÖR FRISTÅENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 VÄLKOMMEN TILL TECHNICAL INFORMATION EXCHANGE... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Varför har vi TIE?... 4 2.2 Hur får jag tillgång till TIE?... 4 2.3 Hur

Läs mer

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING INNEHÅLL

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING INNEHÅLL HUR FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLER OCH LADDAR NED MJUKVARA TILL BILAR MED HJÄLP AV VIDA 2015 INNEHÅLL 1 BESTÄLLNING OCH NEDLADDNING AV MJUKVARA TILL BILAR MED HJÄLP AV VIDA... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 USB-minne...

Läs mer

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810 JABRA speak 810 BRUKSANVISNING jabra.se/speak810 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA ALL-IN-ONE

VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA ALL-IN-ONE VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 1.1 Allmän information om DVD-skivor... 4 1.2 Alla VIDA-språk på tre DVD-skivor... 4 2 FÖRE INSTALLATION... 5 2.1 Checklista för

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE. ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG. Code: 565620

INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE. ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG. Code: 565620 INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG SV Code: 565620 PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt Vi önskar fästa din

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA ALL-IN-ONE VIDA ON WEB VIDA MENU PRICING EWD TIE

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN VIDA ALL-IN-ONE VIDA ON WEB VIDA MENU PRICING EWD TIE VIDA ALL-IN-ONE VIDA ON WEB VIDA MENU PRICING EWD TIE INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 1.1 Processbeskrivning... 3 2 VIDA ALL-IN-ONE... 4 2.1 Rekommenderade specifikationer för VIDA All-in-one... 4 2.2 Tidslinje

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer