INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE. ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG. Code:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE. ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG. Code: 565620"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG SV Code:

2 PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt Vi önskar fästa din uppmärksamhet på punkterna som anges nedan, eftersom dessa kan äventyra produktens funktion: felaktig strömförsörjning; felaktig installation; felaktig eller olämplig användning, eller som i alla falli inte överensstämmer med de varningar som ges i användarhandboken som levereras tillsammans med produkten; byte av originalkomponenter eller tillbehör mot annan typ som ej godkänts av tillverkaren, eller som utförts av obehörig personal. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 INSTALLATION AV ECR PROGRAMMERINGSVERKTYG... 5 ANVÄNDA ECR PROGRAMMERINGSVERKTYG... 9 ECR HJÄLPPROGRAMVARA PROGRAMMERA ETT NYTT KASSAREGISTER...11 ECR HJÄLPPROGRAMVARA UPPDATERA KASSAREGISTRETS PROGRAMMERING...11 ECR HJÄLPPROGRAMVARA STÄLLA IN EN LOGO...13 ECR HJÄLPPROGRAMVARA ANPASSA EN GAMMAL KONFIGURATION...14 ECR HJÄLPPROGRAMVARA HJÄLP...14 ECR HJÄLPPROGRAMVARA UPPGRADERING FAST PROGRAM...15 TA BORT ECR HJÄLPPROGRAMVARA MÖJLIGA FELMEDDELANDEN UNDER INSTALLATION AV DET FASTA PROGRAMMET 20 3

4 FÖRUTSÄTTNINGAR För att installera ECR programmeringsverktyg som inkluderar en hjälpprogramvara för uppdatering av fast program krävs: ECR programmeringsverktyg, Version 6.xx.zip Skrivbordsdator eller bärbar dator med en USB-port, standard 1.1 eller senare En USB till seriell RJ45-adapter med respektive drivrutiner för versionen på operativsystemet som du ska använda. USB-kabelns omvandlare måste beställas separat (kod. B ). ECR8200 eller ECR8220 kassaregister (svensk version). Ecr_82xx_SVE_Software_6.xx.zip 4

5 INSTALLATION AV ECR PROGRAMMERINGSVERKTYG ECR programmeringsverktyg, Version 6.xx körs under Windows och stöds av 32-bit and 64 bit operativsystem. Win2000, XP, Vista och Windows 7. För att installera OLIVETTI ECR programmeringsverktyg på Windows,, följ instruktionerna nedan: 1. Ladda ner zip-filen med namnet Ecr_82xx_SVE_Software_6.xx.zip från kundens supportsajt). 2. Extrahera innehållet i zip-filen i en mapp. Ecr_82xx_SVE _Software_6.xx 3. Och kör filen setup.exe (dubbelklicka på filen setup.exe). OBS! På vissa operativsystem, när du dubbelklickar på filen setup.exe för att köra programmet, uppmanas du att bekräfta detta ( Är du säker på att du vill köra programmet? ). Bekräfta i detta fall att installationsprogrammet ska köras. 4. Följ instruktionerna som visas på skärmen, välj språket som du vill ha för installationen och bekräfta med OK. OBS! Språket du väljer för installationen hindrar inte att du kan välja ett annat språk efter att installationen slutförts. Språket som används för gränssnittet kan ändras inom programmet. 5

6 5. Klicka på Nästa för att fortsätta installeringen av programmet. Följ instruktionerna som ges på skärmen för att slutföra installationen. 6. Klicka på Installera. Vänta tills installationen slutförts och tills skärmen för en automatisk detektering av kringutrustningen visas. In Windows Xp I Windows Vista och i Windows 7 7. För operativsystemen Windows Vista och Windows 7, klicka på skärmen som visas i bakgrunden för att ställa den i förgrunden. För systemen Windows 2000/XP, gå till nästa steg. 6

7 8. Anslut kassaregistret till ett 220V strömuttag. Om kassaregistret redan är anslutet till strömmen, gå till steg Välj Huvudmenyn, använd pilknapparna för att välja OFF-LÄGE, och bekräfta sedan med knappen TOTAL. 10. Anslut datorn till kassaregistret med USB till seriekabeln RJ Klicka på Detektera ny maskinvara på skärmen i förgrunden. Skärmen visar en bild under tiden som en ny kringutrustning detekteras. 7

8 12. Vänta tills datorn detekterat den nya USB-enheten och söker efter drivrutinen som krävs. På skärmen visas en bild som bekräftar att installationen har slutförts. 13. Klicka på Avsluta för att avsluta installationen av drivrutinen. På skärmen visas installationen av programmet som förblev i bakgrunden. 14. Klicka på Slutför. 15. Olivetti ECR programmeringsverktyg installeras på din dator. För att köra programmet, dubbelklicka på ikonen Ecr Utility 82xx Svenska. som finns på skrivbordet eller från menyn Start>Program>Olivetti 8

9 ANVÄNDA ECR HJÄLPPROGRAMVARA FÖR PROGRAMMERING ECR programmeringsverktyg gör att användaren kan programmera kassaregistret från datorn och omfattar följande driftsmiljöer. Efter en start av programmet, vänta några sekunder tills COM-portens fönster blir gröna. Om de förblir röda, försök att installera COM-testporten manuellt (se avsnitt Installera COM-test manuellt ). För att ändra språk för gränssnittet, tryck på knappen Språkval. För att inleda programmeringen, beroende på ditt kassaregister, klicka antingen på ikonen ECR8200 eller ECR8220 i startfönstret. Huvudanvändarens skärm visas. 9

10 För att börja, välj: PROGRAMMERA ETT NYTT KASSAREGISTER för att programmera ett kassaregister för första gången. UPPDATERA KASSAREGISTRETS PROGRAMMERING för att ändra på kassaregistrets programmeringsdata. INSTALLERA EN LOGO för att skapa en anpassad logo för utskrift av kvitton. IMPORTERA FRÅN GAMMAL KONFIGURATION för att anpassa den föregående konfigurationen. UPPGRADERING FAST PROGRAM för att komma åt enkla, vägledda uppdateringar av kassaregistrets fasta program. HJÄLP - För att få hjälp angående en dialogruta, klicka på bokikonen (nere till höger) eller knappen F1 på ditt tangentbord. OBS! Innan du använder Olivetti ECR programmeringsverktyg måste kassaregistret anslutas till ett 220V strömuttag ECR82xx måste stå på läget OFF. Vid sändning av programmeringsdata för första gången till kassaregistret, eller vid en ändring av befintlig programmeringsdata, beror tiden på ditt operativsystem och datorns konfiguration. För komplexa inställningar kan tiden som krävs överstiga en minut. 10

11 ECR HJÄLPPROGRAMVARA PROGRAMMERA ETT NYTT KASSAREGISTER Denna funktion används först och främst av en servicetekniker för att ställa kassaregistret på fabriksinställningar (standard). För att skapa en ny konfiguration, gör så här: 1. Klicka på knappen PROGRAMMERA ETT NYTT KASSAREGISTER. 2. Välj Ja för att fortsätta eller Nej för att gå tillbaka till huvudskärmen. 3. Efter att du valt Ja, visas huvudskärmen från vilken du kan välja olika programmeringsåtgärder. 4. För att programmera ett kassaregister kan du välja mellan dessa alternativ: Installationsläge för att ställa in alternativen för: o den grundläggande inställningen, som datum och tidformat o ekonomiska kalkyleringar (moms och utländsk valuta) o kvittots skattinformation och utskrift av rapporter o aktivering expeditsystem o Lagring av elektronisk Journal (EJ) Programläge för inställning: o satser för försäljningsregistrering, data, som PLU:er, avdelningar, moms och utländsk valuta o individuella expediter och deras lösenord o lösenord för chef och träningsläge o transaktionsknappar som Utbetalning (PO), Mottagen på konto (RA) och rabatt/tillägg o streckkoder. Inställningsläge rubriker för att anpassa texten som visas på kvitton och skärmarna. Avancerad inställning för automatisk utskrift av rapporter och programmering av tangentbordets funktioner och popup-listor. Rapporter för att skapa rapporter och spara dem på din dator. OBS: För att ändringarna i programmeringsskärmarna ska tillämpas, tryck på knappen Spara och därefter Sänd till ECR för att spara ändringarna på kassaregistret. 11

12 ECR HJÄLPPROGRAMVARA UPPDATERA KASSAREGISTRETS PROGRAMMERING Denna funktion används för att hämta programmeringsdata från kassaregistret, eller för att hämta programmeringsdata från datorn på vilken hjälpprogramvaran installerats. För att ändra programmeringsdata, gör så här: 1. Klicka på knappen PROGRAMMERA ETT NYTT KASSAREGISTER. 2. Välj Ja för att hämta programmeringsdatan som finns på kassaregistret. Tryck på Nej för att hämta programmeringsdata som finns på datorn. Tryck på Avbryt för att gå tillbaka till Huvudmenyn. 3. Efter att du valt antingen Ja eller Nej, visas Huvudmenyn från vilken de olika programmeringsverktygen kan väljas. 4. För att programmera ett kassaregister kan du välja mellan dessa alternativ: Installationsläge för att ställa in alternativen för: o den grundläggande inställningen, som datum och tidformat o ekonomiska kalkyleringar (moms och utländsk valuta) o kvittots skattinformation och utskrift av rapporter o aktivering expeditsystem o Lagring av elektronisk Journal (EJ) Programläge för inställning: o satser för försäljningsregistrering, data, som PLU:er, avdelningar, moms och utländsk valuta o individuella expediter och deras lösenord o lösenord för chef och träningsläge o transaktionsknappar som Utbetalning (PO), Mottagen på konto (RA) och rabatt/tillägg o streckkoder. Inställningsläge rubriker för att anpassa texten som visas på kvitton och skärmarna. Avancerad inställning för automatisk utskrift av rapporter och progrmmering av tangentbordets funktioner och popup-listor. Rapporter för att skapa rapporter och spara dem på din dator. OBS: För att ändringarna i programmeringsskärmarna ska tillämpas, tryck på knappen Spara och därefter Sänd till ECR för att spara ändringarna på kassaregistret. 12

13 ECR HJÄLPPROGRAMVARA STÄLLA IN EN LOGO För att kunna sända en logo till kassaregistret, måste en bild skapas med hjälp av datorn med följande funktioner: Grafiska funktioner Vissa begränsningar finns för logotypen: Logons storlek: Bredd 288 x höjd 216 (pixel) i svartvitt (läget S/V). Om mängden svarta punkter som skrivs ut är hög i förhållande till de vita, kan inte ECR skriva ut den grafiska bilden riktigt på grund av begränsningarna av effektförbrukningen. För att skapa en log, kan du använda ett program som Paintbrush som finns i alla operativsystem, och spara bilden i katalogen C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82xx_SVE\Image. Gör så här för att hämta logon som du sparade på datorn: 1. Klicka på knappen STÄLL IN LOGO. En dialogruta visas på skärmen. 2. Klicka på knappen Bläddra för att välja bilden som sparats på datorn och som ska användas som en logo. Välj den från katalogen C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82xx_SVE\Image 3. Tryck på knappen Sänd till ECR för att sända den till kassaregistret. 13

14 ECR HJÄLPPROGRAMVARA IMPORTERA FRÅN GAMMAL KONFIGURATION Denna funktion används huvudsakligen av Serviceteknikern för att importera programmeringsdatan från en tidigare kassaregistermodell. För att importera programmeringsdata, gör så här: 1. Klicka på knappen IMPORTERA FRÅN GAMMAL KONFIGURATION. 2. Välj Ja för att importera till programmet den data som angetts för en tidigare modell av kassaregister.. Hjälpprogrammet är mycket användbart eftersom det undviker en manuell programmering av all data om denna operation redan utförts för en tidigare modell av det aktuella kassaregistret. ECR HJÄLPPROGRAMVARA HJÄLP Hjälpprogrammet ger användaren en kontextuell hjälp på varje programskärm och information gällande alla objekt som visas på skärmen. För att aktivera hjälp, tryck bara på F1 eller klicka på ikonen. 14

15 ECR HJÄLPPROGRAMVARA UPPGRADERING FAST PROGRAM Denna funktion används för att uppdatera programmet (fast program) som installerats på kassaregistret. För att uppdatera det fasta programmet, gör så här: 1. Huvudmenyn visas på datorns skärm. 2. Från Huvudmenyn, välj UPPGRADERING FAST PROGRAM : OBS! För att kontrollera versionen på det fasta programmet som installerats på kassaregistret, kontrollera numret som ges nere till vänster på Huvudmenyn. I detta exempel är Utgåvans nummer Skärmen för start av uppdateringen av det fasta programmet visas. Klicka på Uppgradera nu för att uppdatera programvaran. Innan programmet fortsätter rekommenderas du att först skriva ut rapporterna Z1 och Z2. OBS! för att avbryta proceduren och gå tillbaka till startrutan, välj Tillbaka eller svara NEJ vid uppmaningen som begär en bekräftelse att fortsätta. 15

16 4. Tryck på Ja för att fortsätta. Proceduren sparar först och främst den aktuella konfigurationen för det anslutna kassaregistret. 5. När konfigurationen som finns på kassaregistret sparas, visas följande meddelande på skärmen. 6. Koppla ur kontakten från eluttaget och ta bort batterierna. 7. Vänta vänta minst 60 sekunder. 8. Koppla tillbaka kassaregistret till eluttaget. 9. Programmet börjar att ladda det fasta programmet och statusfältet visas. Om det fasta programmet inte körs, upprepa stegen 6, 7 och 8 och fortsätt sedan med nästa steg. Keep repeating this until firmware uploading starts. Upprepa tills överföringen av det fasta programmet inleds. 16

17 10. När den slutförts visas följande meddelande. 11. Sätt i batterierna i kassaregistret. 12. Koppla tillbaka kassaregistret till eluttaget. 13. En startskärm visas på kassaregistret, tryck på Radera (knappen C). Gå till ECR Huvudmeny med ECR tangentbord och välj OFF-LÄGE. Tryck sedan på knappen TOTAL. 17

18 14. På datorskärmens meddelande, bekräfta med OK och vänta tills den tidigare sparade konfigurationen laddats. På skärmen visas: 15. Laddningsproceduren för det fasta programmet har nu slutförts. Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till Huvudmenyn. 16. Ditt kassaregister kan nu användas. 18

19 TA BORT ECR HJÄLPPROGRAMVARA Vid en avinstallering av programvaror från Windows ska du alltid använda Lägg till/ta bort program så att filerna och registerposterna även tas bort. Det går att ta bort dessa program på 3 olika sätt: genom konfigurationen med vilken det installerats från Windows-menyn från Windows kontrollpanel 1. Borttagning från installationsprogrammet 2. Kör filen setup.exe (dubbelklicka på filen setup.exe) OBS! På vissa operativsystem, när du dubbelklickar på filen setup.exe, uppmanas du att bekräfta att den ska köras ( Är du säker på att du vill köra programmet? ). I detta fall, bekräfta att installationsprogrammet ska köras. Klicka på Nästa för att gå vidare. 3. När skärmen visas föreslås 3 alternativ: Ändra, Reparera och Ta bort. Välj Ta bort och klicka på Nästa. 4. Följ instruktionerna som ges på skärmen och slutför avinstalleringen. Avinstallering från menyn Windows För att ta bort programmet ECR Programming Utility: På Windows 2000/XP, välj Start > Program > ECR Olivetti Utility 82xx Swedish edition och välj sedan Avinstallera Olivetti ECR Utility 82xx Swedish för att ta bort motsvarande program. På Windows Vista/7, välj Startikon > Program > ECR Olivetti Utility 82xx Swedish edition och välj sedan Uninstall Olivetti ECR Utility 82xx Swedish för att ta bort motsvarande program. Avinstallering från Windows kontrollpanel För att ta bort programmet ECR Programming Utility: På Windows 2000/XP, välj Start > Kontrollpanel > Lägg till/ta bort program (beroende på ditt operativsystem) och välj sedan ECR Olivetti Utility 82xx Swedish edition för att ta bort motsvarande program. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ta bort motsvarande program. På Windows Vista/7, välj Start > Kontrollpanel > Program > Avinstallera ett program. Välj ECR Olivetti Utility 82xx Swedish edition. Klicka på Avinstallera för att ta bort motsvarande program. 19

20 MÖJLIGA FELMEDDELANDEN UNDER INSTALLATION AV PROGRAMVARAN Under installationen av programvaran kan fel uppstå ifråga om installationen av drivkrets för kommunikation som emulerar en COM-port för USB-porten. Problem Hjälpprogram varan kommunicera r inte med kassaregistret Kontroller som ska utföras Kontrollera att USB:ns båda kontaktdon till COM-adapterns anslutningskabel anslutits riktigt i datorns USB-port och kassaregistrets RJ45-port. Kontrollera att COM-porten installerats riktigt i datorn. För att kontrollera, öppna Kontrollpanel > Enhetshanteraren (detta spår kan skilja sig beroende på operativsystemet) och se till att COM testport finns ("Korrekt installerad" måste stå vid enheten). Försök att stänga av och sätta på kassaregistret. Om kassaregistret är anslutet till eluttaget, se till att det är på och att Huvudmenyn visas på skärmen. Installera COM testport manuellt 1. Öppna Kontrollpanel > Enhetshanteraren (detta spår kan skilja sig beroende på operativsystemet) och välj COM testport om den finns. OBS! Om den inte finns, gör en sökning efter Ny hårdvara. 2. Välj Uppdatera drivrutin och välj katalogen C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82xx_SVE\DRIVER. 3. Fortsätt installationen av drivrutinen och bekräfta införseln av drivrutinerna som finns i den valda katalogen. 4. När USB COM Testenhet känner igen drivrutinen, visas meddelandet Enheten har installerats korrekt. 20

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installera USB-adapter

Installera USB-adapter Installera USB-adapter i Windows 7 Har du Windows XP, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor. OBS! Innan du påbörjar installationen sätt i din USB-kabel i datorn.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (12) (Zebra GX420d) för Landstinget i. 2 (12) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin av skrivardrivrutin... 5 5.1 Nedladdning av

Läs mer