Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA"

Transkript

1 Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård under tiden Samarbetspartner på Åland: Företagsam Skärgård r.f.

2 Allmänt, 1/4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Allmänt, Brändö, 18/ Föglö, 22/ Kumlinge, 18/ Sottunga, 18/ Bilagor: - 1. Utskickad enkät (Kumlinge) - 2. Förklaringar för svarsalternativ - 3. Brändö, svaren i Excel - 4. Föglö, svaren i Excel - 5. Kumlinge, svaren i Excel - 6. Sottunga, svaren i Excel - 7. Jämförelse Brändö, Föglö, Kumlinge, Sottunga, svaren i Excel 2

3 Allmänt, 2/4 Målsättningen med denna undersökning och enkät med namnet Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället är att få en bild av intresset för distansarbete, erfarenheterna av det samt eventuella önskemål om förbättringar gällande möjligheter att arbeta på distans. Med distansarbete menas här sådant arbete som kan utföras på en annan ort / plats än den egentliga fysiska arbetsplatsen på deltid eller på heltid. Enkäten (i bilaga) skickades till alla fritidsfastighetsägare i de åländska skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge och Sottunga under tiden april-juni Som adresskälla användes de berörda kommunernas adressregister. Kommunernas svar behandlas skilt från varandra i denna rapport, dock alla enligt samma modell som presenteras nedan. I slutet av varje kommundel finns svar på de kommunspecifika frågor som enkäten innehöll. Dessutom listas kontaktuppgifterna till de fritidsfastighetsägare som önskar bli kontaktade av kommunen. Kontaktuppgifterna publiceras inte offentligt utan används enbart av kommunerna. Svaren i varje returnerad enkät är registrerade i medföljande bilagor. I denna sammanfattning behandlas svaren på följande sätt: Rubrik Alla åldrar Alla inkomna svar finns registrerade i detta blad (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik alla åldrar i Excel). I början presenteras fakta; kön och ålder på de som svarat samt hemkommun, arbetskommun ( = kommun där man arbetar) och yrkesgrupp. Därefter presenteras svaren på följande frågor: 2. Arbetar ni på distans? 3. Hur ofta? 4. Skulle ni vara intresserad av att arbeta på distans? 5. vad skulle distansarbete förutsätta? 6. Har ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? 7. Har ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? Rubrik Arbetsför ålder Av alla inkomna svar har här plockats fram de som är i arbetsför ålder, dvs. icke pensionärer (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik arbetsför ålder i Excel). Svaren presenteras på samma sätt som redovisas ovan, se kursiv text. Rubrik Distansarbetarna Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som distansarbetar (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik distansarbetarna i Excel). Svaren presenteras på samma sätt som redovisas ovan, se kursiv text. 3

4 Allmänt, 3/4 Rubrik Intresserade av distans Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som är intresserade av att arbeta på distans (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik intresserade av distans i Excel). Svaren presenteras på samma sätt som redovisas ovan, se kursiv text. Rubrik Icke intresserade Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som inte är intresserade av att arbeta på distans (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik icke intresserade i Excel). Svaren presenteras på samma sätt som redovisas ovan, se kursiv text. Rubrik Kommunspecifik information Här finns svaren på de frågor som de berörda kommunerna har lagt till i enkäten. Frågorna är följande: Brändö: Föglö: Kumlinge Sottunga 8. Hur ser ni på färjförbindelserna (om ni i något skede har tänkt bosätta er permanent i kommunen)? 9. Är ni intresserade av att ställa er specialkompetens till kommunens förfogande i form av goda råd / analys och er specialkompetens är i så fall 10. Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? 11. Har ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter service eller annat? 8. Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? 9. Kan du tänka dig att satsa kapital (pengar) och/eller tid i någon ny (eller befintlig) verksamhet på Föglö? 10. Ett tunnelbygge ( = fast förbindelse) för trafiken till Föglö planeras som bekant. Skulle ett tunnelbygge inverka så att du kunde tänka dig att flytta till kommunen för permanetboende? 11. Har ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter service eller annat? 8. Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? 9. Har ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter service eller annat? 8. Hur ser ni på färjförbindelserna (om ni i något skede har tänkt bosätta er permanent i kommunen)? 4

5 Allmänt, 4/4 9. Är ni intresserade av att ställa er specialkompetens till kommunens förfogande i form av goda råd / analys och er specialkompetens är i så fall 10. Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? 11. Har ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter service eller annat? Underrubrik Kontaktuppgifter & hälsningar Här listas kontaktuppgifterna till de fritidsfastighetsägare som vill bli kontaktade av kommunen samt alla hälsningar till kommunen. 5

6 BRÄNDÖ Brändö, 1/18 Alla åldrar - Vem returnerade enkäten? Totalt skickades 221 enkäter till personer som äger en fritidsfastighet i Brändö kommun. 181 enkäter returnerades vilket ger en svarsprocent på 81,9. Av alla personer som returnerade enkäten är 86 kvinnor (47,5%) och 93 män (51,5%). 2 personer (1%) har inte angett sitt kön. Medelåldern är 55,6 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Brändö, Finström, Föglö, Hammarland, Jomala, Lemland, Mariehamn, Saltvik, Borgå, Esbo, Helsingfors, kobstad, Malax, Nousis, Nådendal, Pedresöre, Pernå, Sibbo, St. Karins, Tusby, Vanda, Västanfjärd, Åbo, Bräcke, Hallsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Mariestad, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Upplands Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Väddö, Värmdö, Åkersberga, Örebro, Österåker och Östhammar. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland Finland Sverige annat/inget Åland 101 pers. (56%) Finland 27 pers (15%) Sverige 47 pers (26%) annat/inget 6 pers (3%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland Finland Sverige Åland 57 pers. (31,5%) Finland 19 pers (10,5%) Sverige 38 pers (21%) annat/inget 67 pers (37%) annat/inget Obs: annat/inget betyder oftast att personen är pensionerad eller i några fall jobbar han/hon på sjön och upplever därmed inte att man har någon egentlig arbetskommun 6

7 Brändö, 2/18 Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 4 pers (2%) 1= militär 1 (0,5%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 18 (10,5%) 3= specialexpert 6 (3,5%) 4= expert 5 (2,5%) 5= företagare 16 (9%) 6= yrkesutövare / freelancer 2 (1%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 18 (10,5%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 24 (13%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 1 (0,5%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 3 (1,5%) 11= processtransportanställda 0 (0%) 12= övriga anställda 19 (9,5%) 13= pensionärer 64 (36%) 14= studerande 0 (0%) yrkesgrupper Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 19 personer (10%) arbetar på distans från sin fritidsbostad. 150 personer (83,5) arbetar inte på distans, 5 personer (2,5%) har gjort det tidigare men inte längre av olika orsaker och 7 personer (4%) har inte svarat på frågan. Längre fram i rapporten granskas dessa 19 distansarbetare skilt för sig. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Svar Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 7

8 Brändö, 3/18 5 personer (2,5%) meddelar att de arbetar regelbundet på distans, 2 personer (1%) varje vecka och 14 personer (8%) sporadiskt. 160 personer (88,5%) har inte svarat på frågan eftersom de inte arbetar på distans. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 29 personer (16%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad, 5 personer (2,5%) i en annan ordnad arbetslokal i sin fritidskommun och 6 personer (3%) i båda. 109 personer (60,5%) är inte intresserade av att arbeta på distans och 32 personer (18%) svarade inte alls på frågan. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 68 personer (38%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden, 3 personer (1,5%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse, 1 person (0,5%) förutsätter särskild arbetslokal, 13 personer (7%) förutsätter flexiblare arbete, 3 personer (1,5%) förutsätter arbetsgivarens godkännande och 15 personer (8,5%) svarar att förutsättningen är någon annan. Som kommentar nämns ofta att nuvarande arbetet är av den arten att det inte lämpar sig för distansarbete överhuvudtaget. 78 personer (43%) har inte svarat på denna fråga. 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 25 personer (14%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 116 personer (64%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende och 37 personer (20,5%) meddelar att de redan har gjort det. 3 personer (1,5%) har inte svarat på denna fråga. 8

9 Brändö, 4/18 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 39 personer (21,5%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 140 personer (77,5%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö och 2 personer (1%) har inte svarat på denna fråga. 9

10 Brändö, 5/18 Arbetsför ålder Av alla inkomna svar har här plockats fram de som är i arbetsför ålder, dvs. icke pensionärer (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik arbetsför ålder i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 181 personer som returnerade enkäten är 117 i arbetsför ålder (65%). Av dessa är 62 kvinnor (53%) och 53 män (45,5%). 2 personer (1,5%) har inte angett sitt kön. Medelåldern är 50,1 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Brändö, Finström, Föglö, Hammarland, Jomala, Lemland, Mariehamn, Borgå, Esbo, Helsingfors, Malax, Nousis, Pedresöre, Pernå, St. Karins, Tusby, Vanda, Västanfjärd, Åbo, Bräcke, Hallsberg, Järfälla, Mariestad, Nacka, Sigtuna, Stockholm, Sundbyberg, Upplands Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Väddö, Värmdö, Örebro, Österåker och Östhammar. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 63 pers. (54%) Finland 19 pers (16%) Sverige 33 pers (28%) annat/inget 2 pers (2%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 56 pers. (48%) Finland 19 pers (16%) Sverige 38 pers (32%) annat/inget 4 pers (4%) Obs: annat/inget betyder oftast att personen jobbar på sjön och upplever därmed inte att man har någon egentlig arbetskommun 10

11 Brändö, 6/18 Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 4 pers (3,2%) 1= militär 1 (0,8%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 18 (15%) 3= specialexpert 6 (5%) 4= expert 5 (5%) 5= företagare 16 (13,7%) 6= yrkesutövare / freelancer 2 (2,5%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 18 (15%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 24 (20,5%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 1 (0,8%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 3 (2,5%) 11= processtransportanställda 0 (0%) 12= övriga anställda 19 (16%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 0 (0%) - Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 17 personer (14,6%) arbetar på distans från sin fritidsbostad. 99 personer (84,6%) arbetar inte på distans, 1 person (0,8%) har gjort det tidigare. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 4 personer (3,2%) meddelar att de arbetar regelbundet på distans. 4 personer (11,3%) meddelar att de arbetar sporadiskt på distans. 100 personer (85,5%) har inte svarat på frågan eftersom de arbetar inte på distans. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 11

12 Brändö, 7/18 28 personer (24%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad, 5 personer (5%) i en annan ordnad arbetslokal i sin fritidskommun och 6 personer (5%) i båda. 59 personer (50%) är inte intresserade av att arbeta på distans och 19 personer (16%) svarade inte på frågan. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 59 personer (50%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden, 3 personer (2,5%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse, 12 personer (10%) flexiblare arbete, 2 personer (2,5%) arbetsgivarens godkännande och 13 personer (11%) svarar att förutsättningen är någon annan. Som kommentar nämns ofta att nuvarande arbetet inte lämpar sig för distansarbete. 28 personer (24%) svarade inte alls på denna fråga. 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 18 personer (15%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 75 personer (64%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 23 personer (20,2%) meddelar att de redan har gjort det. 1 person (0,8%) har inte svarat på denna fråga. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 30 personer (25,6%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Brändö. 86 personer (73,6%) meddelar att de inte tänker flytta till Brändö och 1 person (0,8%) har inte svarat på denna fråga. 12

13 Brändö, 8/18 Distansarbetarna Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som distansarbetar (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik distansarbetarna i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 181 personer som returnerade enkäten distansarbetar 16 personer (9%) i arbetsför ålder. Av dessa är 3 kvinnor (19%) och 13 män (81%). Medelåldern är 52,9 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Föglö, Jomala, Mariehamn, Borgå, Esbo, Helsingfors, Åbo, Hallsberg, Järfälla, Nacka, Stockholm, Sundbyberg, Upplands Bro och Väddö. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 5 pers. (31%) Finland 4 pers (25%) Sverige 7 pers (44%) annat/inget 0 pers (0%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 4 pers. (25%) Finland 4 pers (25%) Sverige 8 pers (50%) annat/inget 0 pers (0%) Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 0 pers (0%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 8 (50%) 3= specialexpert 2 (13%) 4= expert 1 (5,5%) 5= företagare 2 (13%) 6= yrkesutövare / freelancer 0 (0%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 0 (0%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 0 (0%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 0 (0%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 1 (5,5%) 11= processtransportanställda 2 (13%) 12= övriga anställda 0 (0%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 0 (0%) 13

14 Brändö, 9/18 - Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 16 personer (100%) arbetar på distans från sin fritidsbostad. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 4 personer (25%) meddelar att de arbetar regelbundet på distans och 12 personer (75%) sporadiskt. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 1 person (6,25%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad. 15 personer (93,75%) svarade inte alls på frågan. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 12 personer (75%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden. 1 person (6,52%) nämner flexiblare arbete som förutsättning. 3 personer (18,75%) svarade inte alls på denna fråga. 14

15 Brändö, 10/18 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 6 personer (37,5%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 6 personer (37,5%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 4 personer (25%) meddelar att de redan har gjort det. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 10 personer (62,5%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 6 personer (37,5%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö. 15

16 Brändö, 11/18 Intresserade av distans Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som är intresserade av att arbeta på distans (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik intresserade av distans i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 181 personer som returnerade enkäten är 38 personer (21%) intresserade av distansarbete. Av dessa är 20 kvinnor (53%) och 18 män (47%). Medelåldern är 48,4 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Finström, Föglö, Jomala, Mariehamn, Helsingfors, Malax, St. Karins, Vanda, Åbo, Järfälla, Mariestad, Stockholm, Uppsala, Vallentuna, Väddö, Värmdö och Östhammar. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 19 pers. (50%) Finland 7 pers (18%) Sverige 12 pers (32%) annat/inget 0 pers (0%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 18 pers. (47%) Finland 7 pers (18%) Sverige 13 pers (35%) annat/inget 0 pers (0%) Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 2 pers (5%) 1= militär 1 (2,5%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 6 (16%) 3= specialexpert 3 (8%) 4= expert 2 (5%) 5= företagare 8 (21%) 6= yrkesutövare / freelancer 0 (0%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 9 (24%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 2 (5%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 0 (0%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 0 (0%) 11= processtransportanställda 0 (0%) 12= övriga anställda 5 (13,5%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 0 (0%) 16

17 Brändö, 12/18 - Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 1 person (2,5%) arbetar på distans från sin fritidsbostad, 36 personer (95%) meddelar att de inte arbetar på distans och 1 person (2,5%) meddelar att han/hon tidigare har arbetat på distans men inte längre gör det. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 2 personer (5%) meddelar att de arbetar sporadiskt på distans. 36 personer (95%) har inte svarat på denna fråga. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 27 personer (70,5%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad, 5 personer (13,5%) är intresserade av att arbetar på distans i annan ordnad arbetslokal i sin fritidskommun och 6 personer (16%) i båda. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 17

18 Brändö, 13/18 30 personer (79%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden. 2 personer (5%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen. 3 personer (8,5%) nämner flexiblare arbete som förutsättning. För 2 personer (5%) är förutsättningen någon annan. 1 person (2,5%) har inte svarat på denna fråga. 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 9 personer (23,5%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 20 personer (53%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 8 personer (21%) meddelar att de redan har gjort det. 1 person (2,5%) svarade inte på denna fråga. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 12 personer (32%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Brändö. 26 personer (68%) meddelar att de inte tänker flytta till Brändö. 18

19 Brändö, 14/18 Icke intresserade Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som inte är intresserade av att arbeta på distans (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik icke intresserade i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 181 personer som returnerade enkäten är 58 personer (32%) i arbetsför ålder ointresserade av distansarbete. Av dessa är 37 kvinnor (64%) och 20 män (34,5%). 1 person (1,5%) har inte angett sitt kön. Medelåldern är 50,8 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Brändö, Finström, Hammarland, Jomala, Lemland, Mariehamn, Helsingfors, Nousis, Pedresöre, Pernå, Tusby, Vanda, Västanfjärd, Åbo, Bräcke, Nacka, Sigtuna, Stockholm, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö, Örebro och Österåker. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 35 pers. (60,5%) Finland 8 pers (14%) Sverige 14 pers (24%) annat/inget 1 pers (1,5%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 31 pers. (53%) Finland 8 pers (14%) Sverige 15 pers (26%) annat/inget 4 pers (7%) Obs: annat/inget betyder oftast att personen jobbar på sjön och upplever därmed inte att man har någon egentlig arbetskommun 19

20 Brändö, 15/18 Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 1 pers (1,8%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 5 (8,6%) 3= specialexpert 1 (1,8%) 4= expert 2 (3,5%) 5= företagare 5 (8,6%) 6= yrkesutövare / freelancer 2 (3,5%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 8 (13,4%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 19 (32,7%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 1 (1,8%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 2 (3,5%) 11= processtransportanställda 0 (0%) 12= övriga anställda 12 (20,8%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 0 (0%) - Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 57 personer (98,2%) meddelar att de inte arbetar på distans och 1 person (1,8%) meddelar att han/hon tidigare har arbetat på distans men inte längre gör det. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt Ingen av 58 personer (100%) har svarat på denna fråga. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen Ingen av 58 personer (100%) är intresserad av att arbeta på distans. 20

21 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Brändö, 16/18 Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 16 personer (28%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen skulle förutsätta snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden. 1 person (1,8%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen. 8 personer (13,4%) nämner flexiblare arbete och 2 personer (2,5%) arbetsgivarens godkännande som förutsättning. 11 personer (19,5%) anger sista alternativet, Annat, vad? som förutsättning och som kommentar nämns annan typ av arbete. 20 personer (34,8%) har inte svarat på denna fråga. Observeras kan dock att ingen av dessa 58 personer är intresserad av distansarbete. 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 3 personer (5%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 47 personer (81%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 7 personer (12,2%) meddelar att de redan har gjort det. 1 person (1,8%) svarade inte på denna fråga. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 9 personer (15,5%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Brändö. 48 personer (82,7%) meddelar att de inte tänker flytta till Brändö. 1 person (1,8%) har inte svarat på denna fråga. 21

22 Brändö, 17/18 Kommunspecifik information Här finns svaren på de frågor som de berörda kommunerna har lagt till i enkäten. Brändös frågor är följande: 8. Hur ser ni på färjförbindelserna (om ni i något skede har tänkt bosätta er permanent i kommunen)? 9. Är ni intresserade av att ställa er specialkompetens till kommunens förfogande i form av goda råd / analys och er specialkompetens är i så fall (se svaren efter fråga nr. 10) 10. Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? 11. Har ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter service eller annat? Färjförbindelser Följande kommentarer nämns: Observeras kan dock att ett flertal personer har svarat på frågan om kommunikationerna utifrån sitt fritidsboende på Brändö, inte utifrån sin eventuella flytt till Brändö. Inom kommunen - goda - ok - alldeles för få turer - bra förbindelser - till Asterholma (Spoven) fungerar bra - bygg bro till Jurmo Alfågeln - goda - ok - få turer och trångt sommartid - bra - ok - för turer till/från Hummelvik - ok på vintern, dåligt på sommaren - alldeles för få turer - bra förbinselser - tätare turer behövs - ok 22

23 Viggen - goda - bra, men bättre samarbete med Gustavs vajerfärja önskas! - bra - ok - alldeles för få turer - bättre samarbete med vajerfärjan i Gustavs, alternativt Viggen direkt till Gustavs - Om jag bosätter mig på Brändö är denna kommunikation mycket viktig. Brändö, 18/18 Kontaktuppgifter & hälsningar Här listas kontaktuppgifterna till de fritidsfastighetsägare som vill bli kontaktade av Brändö kommun samt alla hälsningar som enkäterna innehöll. Följande personer önskar bli kontaktade av Föglö kommun för eventuell intervju eller hjälp / konsultering, eventuellt specialkompetensområde nämns efter kontaktuppgifterna: ekonomi-bokföring B. Wahlström, franskalärare Namnlös man, Följande hälsningar riktas till Brändö kommun: - Vilka lustiga frågor och alternativ i enkäten, kan man få ut något av detta? - För mycket fiskodling i Brändö! - Dricksvatten vore trevligt att få också från Åva-by, inte enbart från Brändö butikens pump. - För att kunna bo permanent på Brändö krävs ordentliga färjförbindelser (större färjor och flera turer), hoppas detta är möjligt i framtiden. Från ett annat sätt att se på saken är sparkampanjer inget för skärgården! - Kommunalväg ända till huset, ingen framkomlighet vintertid. - För mig som är pensionerad fungerar all färjtrafik bra i sin nuvarande form. - Teknisk- och fastighetsservice fungerar dåligt. - Trafikförbindelserna till/från Gustavs måste bli smidigare - Vi har just skaffat system till firman som underlättar distansarbete!! Skulle gärna jobba från stugan under tiden maj-augusti, bredband behövs. Alternativt utrymme i byn med it-förbindelse. 23

24 FÖGLÖ Föglö, 1/22 Alla åldrar - Vem returnerade enkäten? Totalt skickades 405 enkäter till personer som äger en fritidsfastighet i Föglö kommun. 182 enkäter returnerades vilket ger en svarsprocent på 45. Av alla personer som returnerade enkäten är 88 kvinnor (48,5%) och 93 män (51%). Medelåldern är 55,2 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Finström, Föglö, Hammarland, Jomala, Lemland, Mariehamn, Saltvik, Borgå, Ekenäs, Esbo, Hangö, Helsingfors, kobstad, Pedresöre, Sibbo, St. Karins, Vanda, Vasa, Västanfjärd, Åbo, Bräcke, Hallsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Linköping, Malmö, Mariestad, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Upplands Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Väddö, Västerås, Värmdö, Åkersberga, Österåker och Östhammar. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland Finland Sverige annat/inget Åland 104 pers. (57%) Finland 18 pers (10%) Sverige 55 pers (30%) annat/inget 5 pers (3%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland Finland Sverige annat/inget Åland 65 pers. (36%) Finland 12 pers (7%) Sverige 42 pers (23%) annat/inget 63 pers (34%) Obs: annat/inget betyder oftast att personen är pensionerad eller i några fall jobbar han/hon på sjön och upplever därmed inte att man har någon egentlig arbetskommun 24

25 Föglö, 2/22 Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 5 pers (3%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 19 (10%) 3= specialexpert 2 (1%) 4= expert 5 (3%) 5= företagare 16 (9%) 6= yrkesutövare / freelancer 2 (1%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 16 (9%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 27 (14,5%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 1 (0,5%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 3 (2%) 11= processtransportanställda 1 (0,5%) 12= övriga anställda 24 (13%) 13= pensionärer 60 (33%) 14= studerande 1 (0,5%) yrkesgrupper Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 23 personer (12,5%) arbetar på distans från sin fritidsbostad. 151 personer (82,5) arbetar inte på distans, 5 personer (3%) har gjort det tidigare men inte längre av olika orsaker och 3 personer (2%) har inte svarat på frågan. Längre fram i rapporten granskas dessa 23 distansarbetare skilt för sig. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Svar Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 25

26 Föglö, 3/22 6 personer (3%) meddelar att de arbetar regelbundet på distans, 2 personer (1%) varje vecka och 16 personer (9%) sporadiskt. 158 personer (87%) har inte svarat på frågan eftersom de inte arbetar på distans. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 27 personer (14,5%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad, 4 personer (2%) i en annan ordnad arbetslokal i sin fritidskommun och 4 personer (2%) i båda. 115 personer (63,5%) är inte intresserade av att arbeta på distans och 32 personer (18%) svarade inte alls på frågan. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 59 personer (47,5%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden, 4 personer (2%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse, 1 person (0,5%) förutsätter särskild arbetslokal, 15 personer (7,5%) förutsätter flexiblare arbete, 5 personer (3%) förutsätter arbetsgivarens godkännande och 11 personer (5%) svarar att förutsättningen är någon annan. Som kommentar nämns ofta att nuvarande arbetet är av den arten att det inte lämpar sig för distansarbete överhuvudtaget. 87 personer (47,5%) svarade inte alls på denna fråga. 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 32 personer (18%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 108 personer (59%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende och 38 personer (21%) meddelar att de redan har gjort det. 4 personer (2%) har inte svarat på denna fråga. 26

27 Föglö, 4/22 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 48 personer (26%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 131 personer (72%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö och 3 personer (2%) har inte svarat på denna fråga. 27

28 Föglö, 5/22 Arbetsför ålder Av alla inkomna svar har här plockats fram de som är i arbetsför ålder, dvs. icke pensionärer (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik arbetsför ålder i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 182 personer som returnerade enkäten är 122 i arbetsför ålder (67%). Av dessa är 62 kvinnor (51%) och 59 män (48%). Medelåldern är 51 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Finström, Föglö, Hammarland, Jomala, Lemland, Mariehamn, Saltvik, Borgå, Hangö, Helsingfors, Pedresöre, Vanda, Vasa, Västanfjärd, Åbo, Bräcke, Hallsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Linköping, Malmö, Mariestad, Nacka, Norrtälje, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Upplands Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Väddö, Värmdö, Österåker och Östhammar. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 72 pers. (59%) Finland 11 pers (9%) Sverige 38 pers (31%) annat/inget 1 pers (1%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 65 pers. (53%) Finland 11 pers (10%) Sverige 42 pers (34%) annat/inget 4 pers (3%) Obs: annat/inget betyder oftast att personen jobbar på sjön och upplever därmed inte att man har någon egentlig arbetskommun 28

29 Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: Föglö, 6/22 0= inget svar 5 pers (4%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 19 (16%) 3= specialexpert 2 (1,5%) 4= expert 5 (4%) 5= företagare 16 (13%) 6= yrkesutövare / freelancer 2 (1,5%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 16 (13%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 27 (22%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 1 (1%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 3 (2%) 11= processtransportanställda 1 (1%) 12= övriga anställda 24 (20%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 1 (1%) - Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 18 personer (15%) arbetar på distans från sin fritidsbostad. 102 personer (83,5%) arbetar inte på distans, 2 personer (1,5%) har gjort det tidigare. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 5 personer (4%) meddelar att de arbetar regelbundet på distans och 14 personer (12%) sporadiskt. 103 personer (84%) har inte svarat på frågan eftersom de arbetar inte på distans alls. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 29

30 Föglö, 7/22 26 personer (21%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad, 4 personer (3%) i en annan ordnad arbetslokal i sin fritidskommun och 4 personer (3%) i båda. 63 personer (52%) är inte intresserade av att arbeta på distans och 25 personer (21%) svarade inte alls på frågan. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 53 personer (43%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden, 4 personer (3%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse, 12 personer (710%) flexiblare arbete, 5 personer (4%) arbetsgivarens godkännande och 11 personer (10%) svarar att förutsättningen är någon annan. Som kommentar nämns ofta att nuvarande arbetet inte lämpar sig för distansarbete. 37 personer (30%) svarade inte alls på denna fråga. 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 25 personer (21%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 70 personer (57%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 24 personer (20%) meddelar att de redan har gjort det. 3 personer (2%) har inte svarat på denna fråga. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 38 personer (31%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 83 personer (68%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö och 1 person (1%) har inte svarat på denna fråga. 30

31 Föglö, 8/22 Distansarbetarna Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som distansarbetar (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik distansarbetarna i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 182 personer som returnerade enkäten distansarbetar 19 personer (15,5%) i arbetsför ålder. Av dessa är 4 kvinnor (21%) och 15 män (79%). Medelåldern är 51,8 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Föglö, Jomala, Mariehamn, Saltvik, Borgå, Helsingfors, Hallsberg, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Stockholm, Sundbyberg, Upplands Bro och Väddö. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 9 pers. (48%) Finland 2 pers (10%) Sverige 8 pers (42%) annat/inget 0 pers (0%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 8 pers. (42%) Finland 2 pers (10%) Sverige 8 pers (42%) annat/inget 1 pers (6%) Obs: annat/inget betyder oftast att personen jobbar på sjön och upplever därmed inte att man har någon egentlig arbetskommun Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 0 pers (0%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 9 (47%) 3= specialexpert 1 (5%) 4= expert 1 (5%) 5= företagare 3 (16,5%) 6= yrkesutövare / freelancer 0 (0%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 0 (0%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 1 (5%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 0 (0%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 1 (5%) 11= processtransportanställda 0 (0%) 12= övriga anställda 3 (16,5%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 0 (0%) 31

32 - Vilken är deras åsikt om distansarbete? Föglö, 9/22 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 19 personer (100%) arbetar på distans från sin fritidsbostad. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt 5 personer (26%) meddelar att de arbetar regelbundet på distans och 13 personer (69%) sporadiskt. 1 person (5%) har inte svarat på frågan. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 2 personer (11%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad. 17 personer (89%) svarade inte alls på frågan. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 15 personer (79%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden. 1 person (5%) nämner arbetsgivarens godkännande som förutsättning. 3 personer (16%) svarade inte alls på denna fråga. 32

33 Föglö, 10/22 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 8 personer (42%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 5 personer (26%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 6 personer (32%) meddelar att de redan har gjort det. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 11 personer (58%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 8 personer (42%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö. 33

34 Föglö, 11/22 Intresserade av distans Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som är intresserade av att arbeta på distans (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik intresserade av distans i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 182 personer som returnerade enkäten är 33 personer (49,9%) intresserade av distansarbete. Av dessa är 17 kvinnor (51,5%) och 16 män (48,5%). Medelåldern är 49,9 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Finström, Föglö, Hammarland, Jomala, Mariehamn, Vanda, Vasa, Huddinge, Järfälla, Mariestad, Stockholm, Uppsala, Vallentuna, Väddö, Värmdö och Österåker. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 19 pers. (58%) Finland 2 pers (6%) Sverige 12 pers (36%) annat/inget 0 pers (0%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 17 pers. (51,5%) Finland 2 pers (6%) Sverige 14 pers (42,5%) annat/inget 0 pers (0%) Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 2 pers (6%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 5 (15%) 3= specialexpert 1 (3%) 4= expert 2 (6%) 5= företagare 3 (9%) 6= yrkesutövare / freelancer 0 (0%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 8 (24,5%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 3 (9%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 0 (0%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 0 (0%) 11= processtransportanställda 1 (3%) 12= övriga anställda 8 (24,5%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 0 (0%) 34

35 Föglö, 12/22 - Vilken är deras åsikt om distansarbete? 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 2 personer (6%) arbetar på distans från sin fritidsbostad, 30 personer (91%) meddelar att de inte arbetar på distans och 1 person (3%) meddelar att han/hon tidigare har arbetat på distans men inte längre gör det. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt Ingen av 33 personer (100%) har svarat på denna fråga. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen 25 personer (76%) är intresserade av att arbeta på distans i sin fritidsbostad, 4 personer (12%) är intresserade av att arbetar på distans i annan ordnad arbetslokal i sin fritidskommun och 4 personer (12%) i båda. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 25 personer (76%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen förutsätter snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden. 3 personer (9%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen. 1 person (3%) nämner arbetsgivarens godkännande som förutsättning. 35

36 Föglö, 13/22 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 11 personer (33%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 13 personer (40%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 8 personer (24%) meddelar att de redan har gjort det. 1 person (3%) svarade inte på denna fråga. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 15 personer (45%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 18 personer (55%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö. 36

37 Föglö 14/22 Icke intresserade Av svaren inkomna från personer i arbetsför ålder har här plockats fram de som inte är intresserade av att arbeta på distans (se bilaga med kommunnamnet samt bladrubrik icke intresserade i Excel). - Vem returnerade enkäten? Av 182 personer som returnerade enkäten är 65 personer (36%) i arbetsför ålder ointresserade av distansarbete. Av dessa är 39 kvinnor (60%) och 26 män (40%). Medelåldern är 52,4 år. Dessa personer bor i följande kommuner: Finström, Hammarland, Jomala, Lemland, Mariehamn, Saltvik, Hangö, Helsingfors, Pedresöre, Västanfjärd, Åbo, Bräcke, Lidingö, Linköping, Malmö, Nacka, Norrtälje, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö, Örebro och Österåker. Boendet fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 41 pers. (63%) Finland 6 pers (9%) Sverige 18 pers (28%) annat/inget 0 pers (0%) Arbetskommunerna för personerna följer långt listan på hemkommunerna och fördelas enligt följande mellan Åland, övriga Finland, Sverige och annat alternativ: Åland 37 pers. (57%) Finland 6 pers (9%) Sverige 18 pers (28%) annat/inget 4 pers (6%) Personerna fördelas i olika yrkesgrupper enligt följande: 0= inget svar 1 pers (1,5%) 1= militär 0 (0%) 2= verkställande direktör / högre tjänsteman 6 (9%) 3= specialexpert 0 (0%) 4= expert 2 (3%) 5= företagare 8 (12%) 6= yrkesutövare / freelancer 2 (3%) 7= anställd inom kontors- och kundbetjäningsarbete 7 (11%) 8= anställd inom service-, försäljnings- och vårdarbete 21 (32,5%) 9= jordbrukare, skogsarbetare mm. 1 (1,5%) 10= bygg-, renoverings- och tillverkningsanställda 2 (3%) 11= processtransportanställda 0 (3%) 12= övriga anställda 14 (22%) 13= pensionärer 0 (0%) 14= studerande 1 (1,5%) 37

38 - Vilken är deras åsikt om distansarbete? Föglö, 15/22 2. Arbetar Ni på distans från Er fritidsbostad? Har arbetat men gör inte det längre eftersom 64 personer (98,5%) meddelar att de inte arbetar på distans och 1 person (1,5%) meddelar att han/hon tidigare har arbetat på distans men inte längre gör det. 3. Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? Regelbundet Varje vecka Varje månad Sporadiskt Ingen av 65 personer (100%) har svarat på denna fråga. 4. Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad av att arbeta på distans? I Er fritidsbostad I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun I båda Inte i något av alternativen Ingen av 65 personer (100%) är intresserad av att arbeta på distans. 5. Att distansarbeta eller att arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlöst) Särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen Särskild arbetslokal i fritidskommunen Flexiblare arbete Arbetsgivarens godkännande Annat, vad? 13 personer (20%) meddelar att distansarbete i fritidskommunen skulle förutsätta snabb Internetförbindelse i fritidsbostaden. 1 person (1,5%) förutsätter särskilt arbetsutrymme med it-förbindelse i fritidskommunen. 9 personer (14%) nämner flexiblare arbete och 3 personer (4,5%) arbetsgivarens godkännande som förutsättning. 10 personer (15%) anger sista alternativet, Annat, vad? som förutsättning och som kommentar nämns annan typ av arbete. 29 personer (45%) har inte svarat på denna fråga. Observeras kan dock att ingen av dessa 65 personer är intresserad av distansarbete. 38

39 Föglö, 16/22 6. Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? Är redan rustad för åretruntboende 4 personer (6%) meddelar att de har tänkt bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 49 personer (76%) meddelar att de inte tänker bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. 10 personer (15%) meddelar att de redan har gjort det. 2 personer (3%) svarade inte på denna fråga. 7. Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? g är redan kommuninvånare 12 personer (18,5%) meddelar att de har tänkt flytta permanent till Föglö. 51 personer (78,5%) meddelar att de inte tänker flytta till Föglö. 2 personer (3%) har inte svarat på denna fråga. 39

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

Arbetslöshetssituationen januari 2017

Arbetslöshetssituationen januari 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :1 (tel. 018-25 581) 2.2. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Det relativa arbetslöshetstalet

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2017

Arbetslöshetssituationen maj 2017 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå Arbetsmarknad :5 (tel. 018-25 581) 2.6. Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 0457-3425043) Arbetslöshetssituationen

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Arbetslöshetssituationen februari 2015

Arbetslöshetssituationen februari 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik och utredningsbyrå (tel. 018 25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (tel. 018 25 115) Arbetsmarknad :2 3.3. Arbetslöshetssituationen februari

Läs mer

Arbetslöshetssituationen maj 2015

Arbetslöshetssituationen maj 2015 Jonas Karlsson, Ålands statistik- och utredningsbyrå (tel. 018-25 581) Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (tel. 018-25 115) Arbetsmarknad :5 3.6. Arbetslöshetssituationen maj

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Den framtida kommunstrukturen på Åland en enkätstudie. Richard Palmer, ÅSUB

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Den framtida kommunstrukturen på Åland en enkätstudie. Richard Palmer, ÅSUB ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Den framtida kommunstrukturen på Åland en enkätstudie Richard Palmer, ÅSUB Syftet med undersökningen Att ta reda på invånarnas allmänna inställning till sammanslagning

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar

Vem och när Inställning till förslaget Har unga personer hörts? Övriga noteringar Casper Wrede, valadministratör 22 juni 2016 Inkomna svar på remiss angående sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala folkomröstningar. Remissen utsänd v. 4, svarstid

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Bilaga 2 Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Temadiskussioner från juni 2013 Möjliga effekter av kortrutt Hur man kan resa utan bil mellan färjorna (berör särskilt unga och åldringar).

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2007

Bostäder och boendeförhållanden 2007 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 28:1 23.12.28 Bostäder och boendeförhållanden 27 Det fanns 14 231 bostäder på Åland den 31.12.27. Av dessa var 12 416 stadigvarande bebodda, medan 1 815

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2008

Bostäder och boendeförhållanden 2008 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 29:2 9.12.29 Bostäder och boendeförhållanden 28 Det fanns drygt 14 5 bostäder på Åland den 31.12.28. Av dessa var 12 55 stadigvarande bebodda, medan 1

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2010

Bostäder och boendeförhållanden 2010 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 211:1 29.12.211 Bostäder och boendeförhållanden 21 Det fanns nästan 15 bostäder på Åland den 31.12.21. Av dessa var nästan 12 9 stadigvarande bebodda,

Läs mer

RIKSDAGSVALET

RIKSDAGSVALET Kenth Häggblom, led. statistiker Tel. 25497 Pb 1187, 22111 MARIEHAMN STATISTIKMEDDELANDE 25.3.2003 http://www.asub.aland.fi Val 2003:1 RIKSDAGSVALET 16.3.2003 Denna sammanställning innehåller slutliga

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommun- och stadsdirektörernas konferens 23-24.9, Pargas Linda Grönqvist, teamledare Vi vill synliggöra vår service Vi registerar alla

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter Landsbygd vs staden. Stora ytor Glesa strukturer Färre högutbildade Jordbruk Tillverkningsindustri Längre bort i produktcykeln Färre innovationer. Typ

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten ' Kenth Häggblom, statistikchef, tel. 25497 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. 25495 Val 2015:1 29.4.2015 Riksdagsvalet 2015 Högre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 58 procent,

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer