Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter"

Transkript

1 Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

2 Innehåll Etablera instrument Introduktion Översikt Mätdisplay Valdisplay Pointfinder (Viewscreen) Lägga in batterier Funktioner Starta/Stänga av Rensa Meddelandekoder Multifunktionellt bakstycke Permanent / Minimum-Maximummätning Lägg till / Subtrahera Pointfinder (Viewscreen) Inställningar Översikt Längdenheter Ljud PÅ/AV In-/aktivera tangentbordet Starta med tangentbord Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering) Anpassade favoriter Belysning Offset Reset Funktioner Översikt Timer Justera mätreferens / stativ Minne Enkel längdmätning Smart horisontellt läge Area Volym Utsättning Pythagoras (2 punkter) Tekniska data Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Ansvarsområden Tillåten användning Förbjuden användning Risker vid användande Begränsningar i användande Avfallshantering Elektromagnetisk acceptans EMV Laserklassificering Produktetikettering Leica DISTO TM D

3 Etablera instrument Introduktion Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga innan du använder instrumentet första gången. Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter. Symbolerna har följande innebörd: VARNING Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död. OBSERVERA Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig påverkan. i Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de möjliggör att instrumentet används på ett tekniskt korrekt och effektivt sätt. Översikt Display På / Mät Pointfinder (Viewscreen) Navigation Rensa / Av Valtangenter för ovanstående symboler Funktionsdisplay Return / Lika med Lägg till / Subtrahera Leica DISTO TM D

4 Etablera instrument Mätdisplay Valdisplay Statuslist FUNC Funktion / Inställningar Huvudrad Aktiv funktion Favoriter Inställningar Hjälpfunktion Leica DISTO TM D

5 Etablera instrument Pointfinder (Viewscreen) Lägga in batterier Zoomnivå Belysningsjustering med navigationstangen ter vänster och höger 1x Hårkors i Använd inte zinkbatterier för att säkra pålitlig användning. Vi rekommenderar att använda batterier med hög kvalitet. Ladda batterierna när batterisymbolen blinkar. Aktiv funktion Zoom (1x, 2x, 4x) med navigationstangenter upp och ner Favoriter Leica DISTO TM D

6 Funktioner Starta/Stänga av Rensa Meddelandekoder PÅ AV 2 sek Instrumentet är avstängt. i Instrumentet stänger av automatiskt om ingen tangent trycks inom 180 sek. 1x Ångra senaste funktion. 2x Lämna aktuell funktion, gå till standardläge. Om infoikonen visas med ett nummer, se instruktionerna i avsnitt "Meddelandekoder". Exempel: Multifunktionellt bakstycke i Bakstyckets orientering känns av automatiskt och nollpunkten justeras motsvarande. Permanent / Minimum-Maximummätning min. max. 1 2 Mätt minimum- och maximumlängd visas (min, max.). Senaste mätt värde visas i huvudraden. 2 sek Används för bestämning av rumsdiagonal (maximalvärde) eller horisontallängd (minimivärde) 8.52 m Stoppar permanent / minimummaximummätning. Leica DISTO TM D

7 Funktioner Lägg till / Subtrahera 1 2 2x 4 i Upprepa detta vid behov. Samma tillvägagångssätt kan användas för att lägga till eller subtrahera areor eller volymer. 7.2 m Nästa mätning adderas till föregående. Nästa mätning subtraheras från föregående. 7.2 m m m Pointfinder (Viewscreen) 1x 4x 4x 1x 1 2 2x 2x 4 1x 1x Lämna Pointfinder (Viewscreen) i Detta är till stor hjälp vid mätning utomhus. Den integrerade sökaren (viewscreen) visar målet i displayen. Instrumentet mäter i mitten av hårkorset även om inte laserpunkten syns. Parallellfel uppstår när sökarkameran används för nära mål, laserpunkten ligger utanför hårkorset. Använd den riktiga laserpunkten i detta fall. Leica DISTO TM D

8 Inställningar Översikt 1 2 Längdenheter Ljud Knapplås Lutningskalibrering Favoriter Belysning Offset Reset Information Leica DISTO TM D

9 Inställningar Längdenheter 1 2 Växla mellan olika enheter: m m m 0.0 mm 0.00 ft 0.00 in 0 1/2 in 0'00" 1/2 Bekräfta inställning. Lämna inställningar. Ljud PÅ/AV PÅ AV In-/aktivera tangentbordet 2 Upprepa för att sätta PÅ. Upprepa för att inaktivera. Tangentbordet är aktivt om instrumentet stängs av. Lämna inställningar. 1 Lämna inställningar. Starta med tangentbord 2 inom 2 sek AV PÅ Leica DISTO TM D

10 Inställningar Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering) Placera instrumentet på en absolut plan yta Vrid instrumentet horisontellt 180 och placera det på en absolut plan yta igen Placera instrumentet på en absolut plan yta. 10 i Instrumentet återgår till normalt läge efter 2 sek. Vrid instrumentet horisontellt 180 och placera det på en absolut plan yta igen. Leica DISTO TM D

11 Inställningar Anpassade favoriter 1 Favorite 2 Välj favoritfunktion. 4 Tryck vänster eller höger valtangent. Funktionen anges som favorit ovanför motsvarande valtangent. 5 i Lämna inställningar. Välj dina favoritfunktioner för snabb åtkomst. Genväg: Tryck en valtangent i 2 sek. i mätläge. Belysning i Sänk ljusstyrkan för att spara ström. 1/6 1/6 2/6 /6 4/6 5/6 6/6 Välj ljusstyrka. Bekräfta inställning. Lämna inställningar. Leica DISTO TM D

12 Inställningar Offset Välj siffra m Justera siffra m Bekräfta värde. 6 i Lämna inställningar. Ett offset adderar eller subtraherar ett speciellt värde automatiskt till eller från alla mätningar. Denna funktion tillåter toleranser. Offset-ikonen visas. Reset 1 2 Bekräfta igen med valtangenter: Ignorera: Bekräfta: 4 i Reset återställer instrumentet till fabriksinställningar. Alla anpassade inställningar och minnen raderas. Lämna inställningar. Leica DISTO TM D

13 Funktioner Översikt Timer Justera mätreferens Minne En avståndsmätning Smart horisontellt läge Area Volym Utsättning Pythagoras 1 Timer i Självutlösaren startar när PÅ/Mät-tangenten trycks. 0 sec 5 sec 2 sec Off Välj utlösningstid. Bekräfta inställning. Leica DISTO TM D

14 Funktioner Justera mätreferens / stativ 1 2 Avståndet mäts från instrumentets baksida (standardinställning). Avståndet mäts från en Leica DISTO adapter FTA 60 (låssymbol = permanent). Avståndet mäts alltid från stativets gänga. Avståndet mäts från instrumentets framsida (låssymbol = permanent). 4 Bekräfta inställning. i Referensvärdet återgår till standardinställning (instrumentets bakkant) om instrumentet stängs av. Referensvärdet behöver inte anpassas till stativets gänga om du använder en original Leica DISTO adapter! Leica DISTO TM D

15 Funktioner Minne m m m m Växla mellan mätningar. Radera minne. Överta värdet för andra funktioner. 4 Använd Upp/Nertangenterna för att visa detaljerade resultat om en speciell mätning. i Genväg Enkel längdmätning 1 2 Sikta med den aktiva lasern mot målet. 4 i 8.52 m Mätbara ytor: Mätfel kan uppstå vid mätning mot färglösa vätskor, glasskivor, styropor eller liknande ljusgenomsläppande ytor eller mot högglansiga ytor. Mättiden ökar mot mörka ytor. Smart horisontellt läge 1 2 Sikta lasern mot målet m 0.02 m m x y z x z (upp till 60 och tvärlutning på ±10 ) y Leica DISTO TM D

16 Funktioner Area Sikta lasern mot första målpunkt. Sikta lasern mot andra målpunkt m Första längd 6 i Andra längd.9i0 m m m 2 Omkrets Area Resultatet visas i huvudraden och uppmätt värde ovanför. Delmätningar / målarfunktion: Tryck + eller - innan första mätningen. Mät och lägg till eller subtrahera längder. Avsluta med =. Mät längd 2. Leica DISTO TM D

17 Funktioner Volym Sikta lasern mot första målpunkt. Sikta lasern mot andra målpunkt. Sikta lasern mot tredje målpunkt m 2.8 m 2.41 m 2.65 m Första längd Andra längd Tredje längd Volym 9 Använd Upp/Ner-tangenterna för att visa flera resultat m m m Tak/golvarea Väggarea Omkrets Leica DISTO TM D

18 Funktioner Utsättning i Två olika avstånd (a och b) kan matas och användas vid olika definierade mätlängder. a = b 2 1 a a = b 2 1 a 1 2 b b b b Välj siffra m Justera siffra m Bekräfta värde "a". Justera värde "b" m 7 Bekräfta värde "b" och starta mätning. 8 Flytta instrumentet långsamt längs utsättningslinjen. Avståndet till nästa utsättningspunkt visas m fattas till nästa m avstånd. Nästa utsättningslängd m m i Instrumentet piper när man närmar sig en utsättningspunkt med mindre än 0.1 m. Funktionen kan stoppas REN- SA/AV-tangenten. Leica DISTO TM D

19 Funktioner Pythagoras (2 punkter) Sikta lasern mot första mål. Sikta lasern mot andra mål. 6 i 25.1 m 21.8 m m Resultatet visas i huvudraden. Tryck mättangenten 2 sek i denna funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt. Vi rekommenderar att endast använda Pythagoras för indirekt horisontell mätning. För höjdmätning (vertikal) är det mera exakt att använda en funktion med lutningsmätning. Leica DISTO TM D

20 Tekniska data Avståndsmätning Typisk mättolerans * ± 1.0 mm / ~1/16" *** Maximal mätning ± 2,0 mm / 0,08 in *** tolerans** Typisk räckvidd* 150 m / 500 ft Räckvidd vid ogynnsamma 80 m / 260 ft förhållanden **** Minsta displayenhet 0.1 mm / 1/2 in Power Range Technology Ø Laserpunkt i längder 6 / 0 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Smart horisontellt läge Mättolerans mot laserstråle***** ± 0.2 Räckvidd 60 Allmänt Laserklass 2 Lasertyp 65 nm, < 1 mw Skyddsklass IP65 (dammskyddad, vattenstråleskyddad) Auto. avstängn. laser efter 90 s Auto. avstängn. instrument efter 180 s Batteritid (2 x AA) upp till 5000 mätningar Mått (H x D x B) 14 x 58 x 29 mm 5,6 x 2,28 x 1,14 in Vikt (inkl. batterier) 198 g / 6,7 oz Temperaturområde: -Förvaring -Drift -25 till 70 C -1 till 158 F -10 till 50 C 14 till 122 F * gäller för 100 % reflekterande yta (vitmålad vägg), dålig bakgrundsbelysning, 25 ºC ** gäller för 10 till 100 % reflekterande yta, mycket bakgrundsbelysning, - 10 ºC till + 50 ºC *** Tolerans gäller från 0.05 m till 10 m med noggrannhetsnivå 95%. Maximal tolerans kan sjunka till 0,1 mm/m mellan 10 m till 0 m och till 0.20 mm/m vid avstånd mellan 0 m till 100 m och till 0.0 mm/m för avstånd över 100 m **** gäller för 100 % reflekterande yta, bakgrundsbelysning ca 0'000 lux ***** efter användarkalibrering. Ytterligare vinkelavvikelse på +/ per grad upp till +/-45 i varje kvadrant. Gäller vid rumstemperatur. Den maximala avvikelsen ökar med +/- 0.1 för hela driftstemperaturen. +/-0.1. i Använd ett stativ för noggranna indirekta resultat. Tvärlutning bör undvikas för noggranna lutningsmätningar. Funktioner Längdmätning Min/Max mätning Permanent mätning Utsättning Addition/Subtraktion Area Volym Målarfunktion (area med delmätning) Pythagoras Smart horisontellt läge / Indirekt höjd Minne Ljud Belyst färgdisplay Multifunktionellt bakstycke Pointfinder (Viewscreen) Anpassade favoriter Timer 2 punkter 0 displayer 4xZoom Leica DISTO TM D

21 Meddelandekoder Kontakta återförsäljaren om meddelandet Error inte visas när instrumentet har startats upprepade gånger. Om meddelandet InFo visas med ett nummer, tryck Rensa-tangenten och följ instruktionerna: Nr. Orsak Åtgärd 156 Tvärlutning över 10 Håll instrumentet utan tvärlutning. 162 Kalibreringsfel Kontrollera att instrumentet är placerat på en absolut horisontell och plan yta. Upprepa kalibreringen. Om felet fortfarande kvarstår, kontakta återförsäljaren. 204 Fel i beräkningen Gör om mätningen. 252 För hög temperatur Låt instrumentet svalna. 25 För låg temperatur Värm instrumentet. 255 Mottagen signal för svag, mättid för lång 256 Mottagen signal för stark 257 För mycket bakgrundsljus 258 Mätning utanför mäträckvidd Byt målyta (t.ex. vitt papper). Byt målyta (t.ex. vitt papper). Skugga målytan. Justera räckvidd. 260 Laserstråle bruten Upprepa mätning. Underhåll Rengör instrumentet med mjuk fuktig duk. Doppa inte instrumentet i vatten. Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel. Garanti Livslång tillverkargaranti Garantin omfattar instrumentets kompletta användningstid enligt Leica Geosystems internationella begränsade garanti. Gratis reparation eller utbyte av alla defekta instrument med material- eller tillverkningsfel under instrumentets kompletta användningstid. år gratis Garanterad service om instrumentet är defekt eller kräver service vid normal användning som beskrivet i handboken, utan extra kostnad. Instrumentet måste registreras på vår webbplats inom 8 veckor för att en gratis garanti på år skall gälla. Om instrumentet inte registreras gäller gratis garanti i 2 år. Säkerhetsföreskrifter Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter. Ansvarsområden Ansvarsområde för tillverkare av originalutrustning: Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-945 Heerbrugg Internet: Ovanstående företag är ansvarig för att leverans av instrumentet, inklusive handbok, sker i ett totalt säkert tillstånd. Ovanstående företag är inte ansvarig för tillbehör från annan tillverkare. Instrumentansvariges åligganden: Att förstå säkerhetsinstruktionerna för instrumentet och instruktionerna i handboken. Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter. Se alltid till att obehöriga inte får tillgång till instrumentet. Leica DISTO TM D

22 Säkerhetsföreskrifter Tillåten användning Mätning av avstånd Lutningsmätning Förbjuden användning Användning av instrumentet utan instruktioner Användning utanför angivna gränser Inaktivering av säkerhetssystem och eliminering av förklarande text eller varningsetiketter Öppna instrumentet med hjälp av verktyg (t.ex. skruvmejsel) Modifiering eller konvertering av instrumentet Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande. Medvetet blända annan person, även i mörker Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument (t ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser) Medvetet eller oansvarig hantering på byggnadsställningar vid användning av stege när mätning pågår i närheten av drifttagna maskiner eller nära oskyddade maskiner eller installationer Direkt inriktning mot solen Risker vid användande VARNING Se upp för felaktiga mätningar om ett defekt instrument används, efter ett fall eller andra otillåtna påfrestningar resp. förändringar av instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar. Särskilt efter onormal påfrestning och före/efter viktiga mätningar. OBSERVERA Försök inte själv att reparera instrumentet. Vänligen kontakta din återförsäljare vid defekt instrument. VARNING Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka användarens rätt att använda istrumentet. Begränsningar i användande i Se kapitel Tekniska data. Instrumentet är anpassat för användning i miljö lämpad för människor. Använd inte instrumentet i aggressiv eller explosiv miljö. Avfallshantering OBSERVERA Tomma batterier får inte avfallshanteras som hushållssopor. Tänk på miljön och lämna in batterierna till närmaste återvinningsstation enligt gällande miljölagstiftning. Instrumentet får inte avfallshanteras som hushållssopor. Se till att instrumentet skrotas på ett sådant sätt att nationella regler efterlevs. Följ nationella och landsspecifika regler. Information om avfallshantering kan laddas hem från vår hemsida. Leica DISTO TM D

23 Säkerhetsföreskrifter Elektromagnetisk acceptans EMV VARNING Instrumentet uppfyller kraven för gällande regler och normer. Möjligheten för inverkan på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas. Laserklassificering Laserklass 2 produkter: Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte mot andra personer i onödan. Skydd av ögat uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen. VARNING Det kan vara farligt att titta in i strålen med ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop. OBSERVERA Titta inte in i laserstrålen, det kan vara farligt för ögonen. Produktetikettering Instrumentet genererar en synlig laserstråle utgående från instrumentet: Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt: IEC : 2014 Lasersäkerhet Beskrivning Våglängd Maximal genomsnittlig impulseffekt Frekvens för återkommande impuls Impulstid Stråldivergens Värde 65 nm 0.95 mw 20 MHz > 400 ps 0.16 x 0.6 mrad Illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer är icke bindande och kan ändras vid behov. Leica DISTO TM D

24 Enligt SQS-certifikat förfogar Leica Geosystems AG Heerbrugg, Schweiz över ett kvalitetssystem som svarar mot International Standard of Quality Management and Quality Systems (ISO standard 9001) samt Enviroment Management System (ISO14001). Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz 2014 Översättning av originaltext ( EN) Pat. Nr. WO , WO , WO , WO , US , EP , US , US B2 Leica Geosystems AG CH-945 Heerbrugg (Switzerland)

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

BRUKSANVISNING. SAFERA Siro IN-line spisvakt. SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE

BRUKSANVISNING. SAFERA Siro IN-line spisvakt. SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE BRUKSANVISNING SAFERA Siro IN-line spisvakt SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE 1 BRUKSANVISNING SAFERA Siro IN-Line och Siro R-line spisvakt Gratulerar till köpet av

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer