Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1"

Transkript

1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling : A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar utveckling dnr Handlingsplanen har reviderats utifrån Konverteringstabell för högskolans styrdokument i samband med implementering av ny organisation den 1 juli 2014 med dnr , och gäller from Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för UTBILDNING Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i utbildningen. Vid utgången av år 2016 ska samtliga studenter som avslutat sina utbildningar ha fått kunskap om och reflekterat kring hållbar utveckling Samtliga utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå ska innehålla minst en obligatorisk diplomerad kurs inom hållbar utveckling. : 1. Nominera kurser enligt nomineringsplan. Planen är att nominera en kurs per termin så att samtliga utbildningsprogram innehåller minst en diplomerad kurs. 2. Arbeta fram en progressionsmodell för integrationen hållbar utveckling i utbildningen Lars Hedegård, vid ledningsgrupp jan vid ledningsgrupp jan 2015.

2 Antal utbildningsprogram som innehåller en högskolegemensam kurs/-moment i hållbar utveckling ska öka. : 1. se över behov och möjligheter att ge utrymme i befintliga utbildningar för en högskolegemensam kurs Resp. utbildningsleda re begär in skriftlig bedömning under Detaljerat mål 3 Studenternas självständiga arbeten ska i ökad omfattning belysa ett förhållningssätt till hållbar utveckling. Examensarbeten som som har ett fokus på hållbar utveckling, och som bedöms vara av god kvalitet, ska uppmärksammas vid ett årligen återkommande högskolegemensamt högtidstillfälle. : 1. Undersöka hur hållbar utveckling systematiskt Resp utbildningsledare kan integreras i examensarbeten : 1. ta fram modell för att vid terminsutvärderingar värdera, dokumentera och rapportera utbildningens helhetsintryck gällande HUintegration Maragareta Zetterblom & Lars Hedegård, er begär in skriftlig bedömning under kontrollerar fastställt dokument som beskriver modellen Detaljerat mål 4 Mål och innehåll i utbildningsplaner för programutbildningar ska kontinuerligt uppdateras med avseende på HU-integrationen.

3 FORSKNING Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i forskningen och i egna forskarutbildningar. Högskolans forskningsprogram ska explicitgöra förhållningssätt till hållbar utveckling och bidra till en kunskapsutveckling och ett högskolegemensamt förhållningssätt till hållbar utveckling. Omfattningen av publikationer som behandlar hållbar utveckling ska öka inom samtliga forskningsområden. Informera forskare om rutiner för publicering i BADA och kriterier för bedömning om publikationen behandlar hållbar utveckling Terese Rosenblad Eriksson, informatör Högskolans egna forskarutbildningar ska vid 2016 års utgång innehålla ett högskolegemensamt moment, där doktoranderna relaterar sitt forskningsämne till hållbar utveckling. Utreda möjligheter till gemensamt moment i forskarutbildningen och dokumentera dessa Resp. för forskarutb.. Jan 2015 Detaljerat mål 3 Högskolegemensamma forskningsprogram ska innefatta hållbar utveckling. Vid 2016 års utgång ska programmens olika sätt att belysa hållbar utveckling gemensamt ha vidareutvecklats i syfte att generera underlag för gemensamma frågeställningar

4 Publicera beskrivningar på inslag av hållbar Therese. Jan utveckling inom befintliga forskningsprogram på Rosenblad 2015 Textilhögskolans hemsida. Eriksson, informatör

5 SOCIALT ANSVARSTAGANDE Övergripande mål Högskolan i Borås ska vara en förebild i strategier och handlingar avseende socialt ansvarstagande. Innan 2016 års utgång ska området lika villkor vara integrerat i det systematiska hållbarhetsarbetet. Se över lokala rutiner för lika villkor och integrera i lokala rutiner för HU. Publicera information om integreringen av lika villkor och hållbar utveckling på hemsidan Veronica Malm, miljöombud och Lars Hedegård, Therese Rosenblad Eriksson, informatör i januari 2014 i juli 2015 Utredningsmål/aktiviteter 2014 Vilka områden inom socialt ansvarstagande, förutom lika villkor, som ska prioriteras för vidare åtgärder ska utredas. Etablerade standarder/rekommendationer ska, där så är relevant, användas som en vägledning i detta arbete Inga aktiviteter planerade i väntan på central utredning. Mätbara mål sätts för perioden SAMVERKAN Övergripande mål Högskolan ska i ökad omfattning samverka inom området hållbar utveckling såväl internt som med det omgivande samhållet. (studenter, fastighetsägare och övriga externa aktörer/parter)

6 Högskolan ska i dialog med studentkåren organisera studentaktiviteter/-projekt, som syftar till att öka medvetenheten om och inspirera till ett hållbart agerande. utveckla en sworkshop för årskurs 2 och 3 ut tex ett konsument/brukarperspektiv Genomföra gemensam workshop för nya studenter under introduktionen på temat re-design och hållbarutveckling Lars Hedegård, Lars Hedegård, Genomfört i mars vid högskolan som har ett fokus på hållbar utveckling ska i ökad utsträckning genomföras i samverkan med det omgivande samhället och samverkan internt. Identifiera och implementera formell struktur för ökat studentinflytande (gällande HU) i Textilhögskolans organisation miljöombud/studi erektor Ej genomförbart pga. införandet av ny organisation. KLIMATPÅVERKAN Övergripande mål Högskolan ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Arbetet med att minska mängden koldioxidutsläpp ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Högskolan ska minska mängden koldioxidutsläpp från tjänsteresor och energianvändning, totalt och per årsarbetskraft med 5% jämför med 2013.

7 Sprida policy och riktlinjer för tjänsteresor genom Miljöombud och Lars Hedegård, e-postutskick och reportage på webben. informatör Informatör Antalet utbildade under året följs upp vid årets slut (141231) av adm. chef eller motsv. Kontinuerlig utbildning av personal i användningen av digital mötesteknik för att ersätta resor. Information om möjlighet till utbildning skickas ut via e-post. Utrustat två konferensrum vid Textilhögskolan för distansmöten. Genomföra utbildning av administratörer i digital mötesteknik för att stärka den teknisk supporten lokalt Stig Abrahamsson, tekniker Lars Hedegård, Lars Hedegård, : Högskolan ska minska energianvändningen per m2 med 4 % under målperioden. Påbörja utredning av förbättringspotential för Textilhögskolans klimatpåverkande verksamhet genom att ta fram data på befintlig utrustning/lokaler Miljöombud vid ledningsgrupp i januari 2015.

8 RESURSANVÄNDNING Högskolan i Borås ska bidra till en mer hållbar resursanvändning utifrån ett livscykelperspektiv Högskolan ska öka andelen upphandlingar och inköp där såväl ekologiska som etiska och sociala aspekter ska beaktas. Revidera rutiner för inköp med avseende på miljömässiga, sociala och etiska krav Adm. Chef Högskolan i Borås ska minska det brännbara avfallet med 7 % under målperioden genom effektiv avfallshantering, återbruk och återvinning Utreda möjligheterna till att mäta avfallet Miljöombud I dagsläget är Textilhögskolans avfall ej mätbart eftersom det blandas med avfall från hela Textile Fashion Center. Arbete för införande av återvinning av textilt avfall bör utredas vidare. Utredningsmål 2014: Förbättringsområden för en mer hållbar resursanvändning ska identifieras i dialog med berörda intressentgrupper.

9 Studien ska leda till formulering av detaljerade / mål för resterande målperiod ( ). enhetschefer KOMPETENSNIVÅ Medarbetare vid Högskolan i Borås ska ha en för sitt arbetsområde relevant kompetensnivå inom hållbar utveckling. Anställda vid högskolan ska i ökad omfattning ha relevant kompetensnivå inom hållbar utveckling. Kompetensutvecklingsplaner ska vara ett stöd i detta Fånga upp kompetensbehov inom HU hos personal vid utvecklingssamtal Genomföra erfarenhetsutbyte med andra institutioner gällande integrationen hållbar utveckling i utbildningen Resp. chef Deltagande vid möte i juni 2014 genomfört. Det utbildningsutbud som centralt erbjuds högskolans anställda ska i ökad utsträckning möta identifierade behov lokalt Mål som ej kan appliceras lokalt.

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer