NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015"

Transkript

1 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR Torsdagen den 28 augusti kl ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På mötet presenterar sig avdelningens personal och du kan ställa frågor som rör studierna. Vi ses på mötet! 1

2 INNEHÅLL KONTAKTUPPGIFTER... 3 NYTTIGA NÄTADRESSER... 3 VÄLKOMMEN TILL NORDISK LITTERATUR!... 4 STUDIER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN... 5 EXAMENSSTRUKTUREN... 6 MÅLSÄTTNINGEN MED STUDIEHELHETERNA I NORDISK LITTERATUR... 7 HUVUDÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR... 8 BIÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR... 9 INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP) Studieplanen och att avlägga studiepoäng Anvisningar för studenter vid nordisk litteratur Rekommenderad studiegång Biämnen Utbytesstudier i andra länder och nordiska sommarkurser Ersatta studier Fakultetens gemensamma studier Mognadsprov Övriga studier Magisterstudier HANDLEDNING Tutorerna BIBLIOTEK OCH KURSMATERIAL STUDIELIV SAMT ÄMNESFÖRENINGARNA LÖ OCH SAGA INFORMATION OM KURSER OCH UNDERVISNING Undervisningskurser och tentamina Nordicas e-postlista DOKTORANDSTUDIER UNDERVISNINGEN Kurser vid andra litteraturämnen/institutioner PERSONAL

3 KONTAKTUPPGIFTER Humanistiska fakultetens kansli Fabiansgatan 33, andra våningen Studentservice öppet må kl , ti-to kl e-post Amanuens Maria Fremer Rum 409 Tel E-post Avdelningssekreterare Tiina Mäkelä (vik.) Mottagning enligt överenskommelse (rum C427). Tel E-post NYTTIGA NÄTADRESSER Intranätet Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/login WebOodi: Helsingfors universitets biblioteksdatabas: https://helka.linneanet.fi/ Obs! Anmäl dig till e-postlistan nordica-studenter! Detta gör du genom att skicka meddelande till Ärendefältet lämnas tomt. I meddelandefältet skriver du: subscribe nordica-studenter (Skriv ingenting annat och ta också bort eventuella signaturer. Anslut dig med din egen helsinki.fi-adress. Andra adresser accepteras inte.) 3

4 VÄLKOMMEN TILL NORDISK LITTERATUR! Med detta häfte, som innehåller information i lättillgänglig form om hur studierna i nordisk litteratur är uppbyggda samt om vår undervisning, välkomnar vi på Nordisk litteratur dig som inleder dina studier hos oss nu i höst. Kanske har du redan länge drömt om att studera litteratur. Eller kanske funderar du fortfarande på vilken inriktning du ska välja när det gäller studier och jobb men har nu bestämt dig för att prova på att studera hos oss. Vårt mål är att kunna erbjuda alla våra studenter möjligast givande, nyttiga och intressanta studier samt en trevlig och stimulerande studiemiljö. Vad just du får ut av studierna beror till stor del också på din egen insats och motivation. Om du vill få ut det mesta möjliga av dina studier kräver det alltid en aktiv insats från din egen sida. Vi utvecklar också gärna undervisningen i samarbete med er studenter och välkomnar idéer och initiativ från er sida. Målsättningen för undervisningen och studierna i läroämnet nordisk litteratur är dels att ge studenterna grundläggande kunskaper om särskilt den nordiska litteraturen, dels att ge dem förmågan att beskriva och tolka skönlitterära verk med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Studier i nordisk litteratur kan fungera som grund för en litteraturvetenskaplig forskarbana, och är även meriterande för läraryrket och för tjänster inom bl.a. kulturjournalistik och massmedier samt på förlag och arkiv. Genom att kombinera huvudämnesstudier i nordisk litteratur med fritt valda biämnen kan du skapa en examen som passar dig! Martin Modersmålslärare väljer att läsa nordiska språk och pedagogik som biämnen, Håkan Humanist vill vidga vyerna genom att studera filosofi och historia, Karin Kultur läser konsthistoria och estetik medan Jeanette Journalist vill förädla sina journalistiska anlag vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Nordisk litteratur utgör en del av Nordica, tillsammans med läroämnena nordiska språk och svensk översättning. Nordica hör i sin tur till Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Läroämnet nordisk litteratur är en liten gemenskap inom denna storinstitution. Till fördelarna hör att undervisningsgrupperna brukar vara ganska små, vilket gör att lärarna kan ge studenterna personlig handledning och att det finns gott om utrymme för diskussion. Förutom undervisning av lärarna vid Nordisk litteratur erbjuder vi litteraturkurser av Nordicas lärare i danska, norska och isländska. Denna bredd på kompetensen är vi ensamma om att ha i Finland och Sverige. 4

5 Vid sidan om möjligheten att fördjupa sig i litteraturen ur olika synvinklar innebär studierna hos oss också studieliv, nya vänner, studieresor och annat roligt! Lycksalighetens ö, ämnesföreningen för er som studerar nordisk litteratur, erbjuder aktiviteter och möjligheter att träffas och lära känna andra studenter. Torsdagen den 28 augusti kl håller vi inom läroämnet ett informationsmöte för nya, både huvud- och biämnesstudenter i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. Där får ni träffa vår personal och höra mera om studierna hos oss och om vad ni kan förvänta er av året. Vi önskar er ett gott och givande läsår, samt en intressant och rolig studietid hos oss! STUDIER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Vid Helsingfors universitet avlägger man examina i två steg. Först avlägger du en lägre högskoleexamen och sedan en högre examen. Alla studenter har studierätt till högre högskoleexamen, men du måste ha avlagt en lägre högskoleexamen innan du påbörjar magisterstudierna. Du kan ändå avlägga vissa studier som hör till magisterexamen redan tidigare. Observera att dessa moment inte ska räknas med i kandidatexamen, utan registreras inom magisterexamen. Tanken är att du ska klara av kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna med tre års heltidsstudier. Filosofie magisterexamen beräknas ta ytterligare två år. Arbetsmängden räknas i studiepoäng, så att en studiepoäng motsvarar 27 timmars arbete. Studiepoängen sammanfaller med de europeiska ECTSpoängen. Studieprestationerna bedöms enligt en sexgradig bedömningsskala (0-5), varav vitsordet 1 är det lägsta godkända. Avhandlingen pro gradu bedöms på en sjugradig skala med latinska vitsord. Läsåret indelas i fyra perioder, läsåret enligt följande: Undervisningsperiod I: (undervisningsfri vecka ) Undervisningsperiod II: Undervisningsperiod III: (undervisningsfri vecka ) Undervisningsperiod IV:

6 EXAMENSSTRUKTUREN KANDIDATEXAMEN I DE HUMANISTISKA VETENSKAPERNA (180 studiepoäng) Kandidatuppsats + proseminarium (10 sp) Ämnesstudier tot. 45 sp Ämnesstudier 35 sp Grundstudier 25 sp Grundstudier 25 sp Grundstudier 25 sp (10)-25 sp Huvudämnesstudier 70sp Biämnesstudier 50/60 sp Fakultetens gemensamma studier 25 sp Övriga studier FILOSOFIE MAGISTER (120 studiepoäng) Pro gradu (40 sp) Fördjupade studier tot. 81 sp Huvudämne 81 sp Biämnesstudier Övriga studier 6

7 MÅLSÄTTNINGEN MED STUDIEHELHETERNA I NORDISK LITTERATUR Efter att ha avlagt grundstudierna har studenten: Kännedom om grundläggande verk, epoker och stilar samt om allmänna kultur- och idéhistoriska sammanhang. Färdighet att beskriva och tolka skönlitterära verk såväl muntligt som skriftligt. Grundläggande insikter i litteraturvetenskapen som disciplin. Efter att ha avlagt ämnesstudierna har studenten: Utökade insikter i det litteraturhistoriska stoffet Utökad kännedom om litteraturvetenskap Grundläggande förmåga att använda litteraturvetenskapliga teorier och metoder (för huvudämnesstudenternas del i en självständig vetenskaplig uppsats). Efter att ha avlagt de fördjupade studierna har studenten: Ytterligare utökad och specialiserad litteraturkännedom Fördjupade och specialiserade teoretiska insikter Färdighet att självständigt begagna litteraturvetenskapliga metoder 7

8 HUVUDÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR Huvudämne Grundstudier för huvudämnesstudenter NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870* 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Sammanlagt sp 25 Ämnesstudier för huvudämnesstudenter NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870** 5 NLI152T Litteraturens fält och villkor 4 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurs 5 NLI285 Proseminarium och kandidatuppsats 10 NLI286 Individuell studieplan, uppdatering 1 Sammanlagt sp 45 Fördjupade studier för huvudämnesstudenter NLI395 Fördjupad litteraturteori och metodik 5 NLI360 Seminarium 10 NLI361 Individuell studieplan 1 NLI390 Specialkurser 20 NLI366 Orienterande studier för arbetslivet 5 NLI800 Pro gradu 40 Sammanlagt sp 81 *Studenten kan alternativt avlägga NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 här ** Om studenten redan avlagt denna kurs inom sina grundstudier ersätts den med NLI 272 Svensk och isländsk litteratur efter

9 BIÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR Examensfordringarna för biämnesstudenter skiljer sig delvis från fordringarna för huvudämnesstudenter och ser ut på följande sätt: Grundstudier för biämnesstudenter NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870* 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Sammanlagt sp 25 Ämnesstudier för biämnesstudenter NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870** 5 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurser 10 Sammanlagt sp 35 Fördjupade studier för biämnesstudenter NLI395 Fördjupad litteraturteori och metodik 5 NLI360 Seminarium 10 NLI390 Specialkurser 21 NLI366 Orienterande studier för arbetslivet 5 NLI800ST Avhandling i fördjupade biämnesstudier 20 Sammanlagt sp 61 *Studenten kan alternativt avlägga NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 här ** Om studenten redan avlagt denna kurs inom sina grundstudier ersätts den med NLI 272 Svensk och isländsk litteratur efter

10 INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP) Universitetsstudier innebär en stor valfrihet och därmed även ett stort ansvar. För att du ska kunna studera systematiskt får du handledning i synnerhet i början av studierna, men även längs med studiegången. Som ny huvudämnesstuderande planerar du din studiegång fram till kandidatexamen genom att göra upp en individuell studieplan tillsammans med din handledare. Med hjälp av den individuella studieplanen får du en bättre helhetsbild av hur en kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna är uppbyggd och kan beräkna när studierna borde vara avklarade. I samband med den individuella studieplanen kan det vara nyttigt att fundera på din egen målsättning med studierna, framtida arbetsplaner, studieförmåga och tidsanvändning. Den studieplan du gör upp är inte bindande, men är en bra utgångspunkt för fortsatt planering. Den individuella studieplanen är ett verktyg som hjälper dig att komma i gång med och planera dina studier. Att göra upp en individuell studieplan är en del av det obligatoriska studiemomentet Orienterande studier och individuell studieplan som hör till de gemensamma studierna vid fakulteten. För att studiemomentet skall godkännas krävs en fullständigt ifylld och godkänd studieplan samt närvaro vid handledningsträffarna. Den individuella studieplanen behövs även i samband med ansökningar om JOO-studier (se under Biämnen), till utbytesprogram eller byte av huvudämne inom fakulteten. Studieplanen och att avlägga studiepoäng Du ska göra upp en preliminär studieplan för en kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna. De olika studiemomenten och minimikraven är utsatta i ISP-blanketten. Mer information om examensstrukturen, fordringarna och undervisningen ges på weboodi (www.helsinki.fi/weboodi) samt kortfattat i detta infohäfte. Bekanta dig med dem innan du fyller i blanketterna. För kandidatexamen krävs minst 180 sp. Du kan alltså ha fler poäng, men inte färre. Se till att du också har tillräckligt många poäng i din studieplan. Närmare information om hur du gör din studieplan ges under ISP-handledningen i början av studierna. Lite längre fram, när du avlagt kurser och/eller skrivit en tentamen ser läraren på kursen eller tentatorn till att vitsordet går vidare till registrering. På Nordica 10

11 är det sedan avdelningssekreteraren Maria Andersson (vik.) som ansvarar för den tekniska registreringen av kurser och studiemoment (men det lönar sig att också själv kontrollera att alla dina kurser blivit registrerade och om så inte är fallet kontakta läraren för den kurs som inte registrerats). Observera att färdiga studiehelheter (t.ex. grundstudierna) däremot registreras endast på ditt eget initiativ. Kom alltså ihåg att be om att få varje studiehelhet registrerad så fort alla delmoment är avlagda. Amanuensen Maria Fremer ansvarar för registrering av studiehelheter som hör till läroämnena på Nordica. Anvisningar för studenter vid nordisk litteratur För kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna med nordisk litteratur som huvudämne krävs följande huvudämnesstudier: Grundstudier 25 studiepoäng NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (eller NLI172) 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Ämnesstudier 45 studiepoäng NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 (eller NLI272) 5 NLI152T Litteraturens fält och villkor 4 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurs 5 NLI285 Proseminarium och kandidatuppsats 10 NLI286 Individuell studieplan, uppdatering 1 11

12 Rekommenderad studiegång Under det första läsåret rekommenderas det att du avlägger grundstudierna (25 sp) i nordisk litteratur samt inleder ämnesstudierna. Avdelningen råder dig som studerar nordisk litteratur som huvudämne att i stort sett avlägga kurserna i den ordningsföljd de förekommer i examensfordringarna. I vissa fall är studiegången dock flexibel. Du kan t.ex. fritt välja om du avlägger kursen Svensk och isländsk litteratur efter 1870 ELLER Norsk och dansk litteratur i dina grundstudier (den andra kursen avläggs sedan inom ämnesstudierna, t.ex. andra studieåret). Observera att undervisningen och kursmaterialet när det gäller dansk och norsk litteratur är på danska och norska, medan svensk och isländsk litteratur undervisas och läses på svenska. Det kan rekommenderas att du övar upp din språkförståelse i särskilt danska innan du går på kurser där danska och norska används som undervisningsspråk. En möjlighet att göra detta är att delta i de fyra första veckorna av en grundkurs i danska (NGR171) i period I, vilket ger 1 sp. En del kurser inom ämnesstudierna kan också avläggas redan det första studieåret. Vi rekommenderar exempelvis att våra nya huvudämnesstudenter går kursen Litteraturens fält och villkor redan sin första hösttermin. Även en del specialkurser kan avläggas redan i början av studietiden osv. På vissa kurser, t.ex. vissa specialkurser, finns ändå specifika förhandskrav. Kontrollera alltid eventuella förhandskrav i examensfordringarna, samt i undervisningsprogrammet. Om du är osäker på om en kurs du tänkt avlägga är lämplig med tanke på var du befinner dig i studierna lönar det sig att fråga t.ex. amanuensen på Nordica, eller den lärare som ansvarar för kursen. Vi rekommenderar också starkt att du börjar med ett biämne åtminstone den andra terminen samt att du redan första året avlägger delar av fakultetens gemensamma studier. Exempelvis så här kan studierna läggas upp det första året: Period 1: Period 2: Introduktion till litteraturvetenskap Litteraturens fält och villkor ELLER Norsk och dansk litteratur efter Litteraturhistoriens grundbegrepp Nyare finländsk litteratur Ev. 4 veckors deltagande i grundkurs i danska (NGR171, 1 sp) Introduktion till litteraturvetenskap (forts.) Litteraturens fält och villkor ELLER Norsk och dansk litteratur efter 1870 (forts.) Litteraturhistoriens grundbegrepp (forts.) 12

13 Nyare finländsk litteratur (forts.) Därtill t.ex. delar av fakultetens gemensamma studier Period 3: Period 4: Introduktion till litteraturvetenskap (forts.) Svensk och isländsk litteratur efter 1870 Nordens litteratur före 1870 ELLER Äldre finländsk litteratur Biämnesstudier Ev. t.ex. en specialkurs och/eller delar av fakultetens gemensamma studier Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (forts.) Nordens litteratur före 1870 ELLER Äldre finländsk litteratur (forts.) Biämnesstudier Ev. t.ex. en specialkurs och/eller delar av fakultetens gemensamma studier Biämnen För kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna krävs minst grundstudier i två biämnen ( sp) eller grund- och ämnesstudier i ett biämne (60 sp), men också flera och/eller mera omfattande biämneshelheter kan få plats inom ramarna för kandidatexamen på 180 studiepoäng. I början av studierna kan du fylla i det biämne/de biämnen som för tillfället intresserar dig mest, även om du inte fattat ett slutgiltigt beslut om biämnena. Den första versionen är inte definitiv, under din studiegång kommer du att utvärdera och uppdatera din ursprungliga studieplan flera gånger. Som biämne kan du t.ex. välja bland läroämnena vid humanistiska fakulteten. Det finns många biämnen som du kan studera fritt när du väl är inskriven vid universitetet, medan andra ämnen har begränsad studierätt. Om ett ämne har begränsad studierätt betyder det att du måste avlägga ett biämnesprov i ämnet och bli antagen som biämnesstuderande (få studierätt i ämnet) för att kunna påbörja dina studier. Det är skäl att i god tid kolla när biämnesprov ordnas samt vilka kurser som erbjuds för biämnesstudenter. Det finns mera information om vilka ämnen vid humanistiska fakulteten som har fri respektive begränsad studierätt på i Flamma. (Studerande Studierätter Fria och begränsade ämnen). För närmare information om olika ämnen, se Weboodi och institutionernas hemsidor! Du kan även välja biämnen vid andra fakulteter inom Helsingfors universitet och vid andra högskolor i Finland. Avtalet för flexibel studierätt (JOO) är ett 13

14 avtal mellan alla universitet i Finland som ger studenterna rätt att inkludera studier vid andra universitet i sin examen. Du kan också läsa biämnen vid öppna universitetet eller vid ett universitet utomlands. För mer information om detta se Flamma (Studerande Studier) Diskutera också gärna biämnesval med andra studenter och tutorerna. Historia och filosofi kan rekommenderas som biämnen, de stöder studierna i nordisk litteratur. För den som siktar på arbete inom den kommersiella sektorn rekommenderas biämnesstudier i ekonomi och marknadsföring, t.ex. vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bibliotekariekompetens kan man få genom tilläggsstudier i informationsförvaltning; utbildning på svenska erbjuds vid Åbo Akademi (vart tredje år ordnas även distansutbildning i regi av öppna universitetet) och på finska vid universiteten i Tammerfors och Uleåborg. För biämnena och den fria tillvalsdelen kan även studier i t.ex. journalistisk vid Svenska social- och kommunalhögskolan rekommenderas. Andra biämnen som tillsammans med nordisk litteratur kan vara en fruktbar kombination är exempelvis estetik eller andra konstvetenskapliga ämnen, språkstudier och genusforskning. För modersmålslärarkompetens fordras ämnesstudier i såväl nordisk litteratur (eller allmän litteraturvetenskap) som nordiska språk, samt fördjupade studier i något av dessa ämnen. Som huvudämnesstudent i nordisk litteratur har du fri studierätt i nordiska språk på Nns-linjen (modersmålslinjen). Den som vill bli ämneslärare skall dessutom avlägga pedagogiska studier (60 sp). Studenter inom ämneslärarutbildningen rekommenderas avlägga grundstudierna i pedagogik (25 sp) i samband med kandidatexamen och ämnesstudierna (35 sp) i samband med magisterexamen. 14

15 Utbytesstudier i andra länder och nordiska sommarkurser Utomlands kan du t.ex. studera genom utbytesprogrammen Erasmus, Nordliks eller Nordlys. Amanuens Maria Fremer sköter ärenden som gäller Nordliks. Via Nordliks kan du åka på utbyte till andra universitet i Norden för att studera nordisk litteratur, nordisk kultur eller nordiska språk. Nordliks har ansökningsrundor både på hösten och på våren. Vill du studera något annat ämne på ett nordiskt universitet är det programmet Nordlys som gäller. Kontaktperson för Nordlys är Heidi Ilomäki och ansökningen sker på vårterminen. Information om ansökningsdatum sänds ut i god tid på institutionens e-postlista. Institutionens kontaktperson för utbytesstudier via Erasmus är Sasa Tkalcan Det är möjligt att studera både huvud- och biämne på utbyte. Via Nordica kan man åka för att studera de ämnen som vi undervisar i (eller liknande ämnen). Varje år ordnas det också sommarkurser i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Uppdaterad information om årets nordkurser finns på från och med årsskiftet. Information skickas även ut på Nordicas e-postlista. Kontaktperson på Nordica för sommarkurserna är Hanna Lahdenperä Ersatta studier I vissa fall kan du få studieperioder, kurser eller studiehelheter ersatta t.ex. med studier du avlagt vid ett annat universitet. Alla frågor som gäller tidigare studier som du avlagt redan innan du börjar studera hos oss och som eventuellt kan ersätta kurser inom din examen bör redas ut i början av studierna, i samband med studiehandledningen för nybörjare. Obs! Om du tidigare har avlagt litteraturstudier t.ex. vid ett annat universitet ska du så fort som möjligt, senast i början av orienteringsveckan (vecka 35) kontakta doktoranden i nordisk litteratur, Daniela Silén (se kontaktuppgifter på baksidan av detta häfte), eller amanuens Maria Fremer, för att diskutera huruvida dina tidigare studier kan ersätta delar av t.ex. grundstudierna i nordisk litteratur. Det är synnerligen viktigt att frågan reds ut innan den egentliga undervisningen börjar, måndagen den 2.9., eftersom studenter som får tidigare studier ersatta kanske delvis har ett avvikande schema för höstterminen, och det finns skäl att diskutera vilka kurser man ska välja. För att kunna avgöra vad dina tidigare kurser ersätter behöver vi ett intyg över tidigare avlagda studier, och ofta även mera konkret information om innehållet i avlagda kurser (t.ex. kursfordringar/-beskrivningar och/eller litteraturlista). 15

16 Mera information om hur t.ex. kurser kan ersättas ges i samband med studiehandledning i början av studierna. Det är också möjligt att få studier som du avlägger senare ersatta, t.ex. kurser du läser vid ett universitet utomlands. Kom ändå ihåg att inga kurser ersätts automatiskt. Om du vill veta säkert ifall du kan få en kurs du avlägger annanstans tillgodoräknad hos oss bör du kontakta oss på förhand. När det gäller ersatta studier i Nordicas egna läroämnen kan du vända dig till amanuens Maria Fremer. När det gäller ersatta studier inom andra helheter, t.ex. övriga studier, biämnen eller fakultetens gemensamma studier (se nästa avsnitt) bör du vända dig till fakultetens studierådgivning. Fakultetens gemensamma studier I kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna ingår 25 studiepoäng gemensamma studier enligt följande: Orienterande studier och ISP Studier i modersmålet Studier i det andra inhemska språket Studier i ett första främmande språk Studier i ett andra främmande språk Studier i informations- och kommunikationsteknik 2 sp 5 sp 5 sp 5 sp 3 sp 5 sp De orienterande studierna ingår i studierna under första året. Det är skäl att inleda även de övriga gemensamma studierna i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom bl.a. språkstudierna kan ta mer tid än beräknat. Du kan inte avlägga kandidatexamen innan alla de gemensamma studierna är avklarade och registrerade. Närmare information om fakultetens gemensamma studier finner du i Flamma (Examina Kandidatexamen Fakultetens gemensamma studier). Där finns information om bl.a. examensfordringar och innehåll i de gemensamma studierna. Studierna i modersmålet består av kurserna Skriftlig kommunikation (Vetenskapligt skrivande, YYs11) och Muntlig kommunikation (YYs12). Kurserna organiseras vid avdelningen för nordiska språk och kan avläggas redan första läsåret. Kursen i Vetenskapligt skrivande kan alternativt avläggas parallellt med proseminariet. Observera att studenter som läser 16

17 nordiska språk (t.ex. som biämne) rekommenderas ersätta de två kurserna i modersmålet med kursen Röstvård och muntlig kommunikation. Redan första läsåret rekommenderar vi att nyblivna studerande avlägger studierna i informations- och kommunikationsteknik, dvs. IKT-körkort samt den studieperiod som heter IKT-studier i samband med huvudämnet. Mera information om hur du avlägger IKT-körkortet får du i samband med IKTstarten under orienteringsveckan. IKT-studier i anknytning till huvudämnet (NLI008) avläggs genom deltagande i en kurs som arrangeras på Nordica. Vi rekommenderar också att du avlägger delar av studierna i andra inhemska språket och främmande språk redan under första året. Du kan studera språk bl.a. vid språkcentret vid Helsingfors universitet (https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kielikeskus) som också ansvarar för att ordna prov och kurser som motsvarar de obligatoriska språkstudierna (i främmande språk och andra inhemska språket) inom fakultetens gemensamma studier. Eftersom språkcentrets kurser i främmande språk oftast har finska som undervisningsspråk kan det löna sig, särskilt för t.ex. internationella studenter som inte talar finska, att kolla upp utbudet av språkkurser vid Hanken (Svenska handelshögskolan). Hanken erbjuder en del språkkurser med svenska som undervisningsspråk. Det finns också i flera fall möjligheter att studera språk vid de olika språkinstitutionerna vid Helsingfors universitet, vid andra universitet eller utomlands. Mognadsprov I samband med kandidatuppsatsen avläggs ett s.k. mognadsprov med syftet att testa dina färdigheter i modersmålet samt kunskap om det ämne som kandidatuppsatsen behandlar. Detta görs genom att man skriver att abstrakt om sin uppsats. För närmare information, se Flamma (Examina Kandidatexamen Mognadsprovet). Övriga studier Övriga studier behövs i det fall att du inte kommer upp till 180 studiepoäng med grund- och ämnesstudier i huvudämnet, biämneshelheterna och fakultetens gemensamma studier. Vanligtvis behövs det högst studiepoäng övriga studier för en minimiexamen. De övriga studierna är fritt valbara universitetsstudier. 17

18 Magisterstudier Efter att du avlagt kandidatexamen kan du påbörja dina magisterstudier, som förväntas ta två år om du studerar på heltid. Redan tidigare kan du emellertid avlägga vissa studiemoment som hör till magisterexamen, dock högst 30 studiepoäng och inte seminariet eller avhandlingen pro gradu. Magisterstudierna räknas inte med i kandidatexamen. Det rekommenderas inte att du inleder dina magisterstudier innan du avlagt minst 120 studiepoäng av din kandidatexamen. Filosofie magisterexamen består av minst 120 poäng, varav minst 80 poäng utgörs av fördjupade studier i nordisk litteratur samt en avhandling pro gradu. Därutöver bör du ha ytterligare 40 poäng. Om du inte kommer upp till totalt 120 sp med enbart dina huvudämnesstudier behöver du således också biämnes- och / eller fria studier. Om du siktar på att bli modersmålslärare kan du nu ta ämnesstudierna i pedagogik. Du gör upp en individuell studieplan även för dina magisterstudier. Numera är det också möjligt för studenter i bl.a. nordisk litteratur att ansöka om att få avlägga sin magistersexamen inom det tvärvetenskapliga magistersprogrammet Kultur och kommunikation. Se adressen för närmare information. HANDLEDNING I början av dina studier kommer du att delta i handledningsträffar. Tanken med dem är att du skall förstå vad universitetsstudier innebär samt få hjälp med att göra upp en individuell studieplan. Senare kommer du att uppdatera studieplanen och få handledning i samband med proseminariet. Handledning för magisterstudierna ger seminarieledaren och handledaren för avhandlingen pro gradu. När det gäller kursval och din personliga studiegång inom läroämnet nordisk litteratur kan du i början på höstterminen få studiehandledning av doktoranden i nordisk litteratur, Daniela Silén. Under hela läsåret ger också amanuensen på Nordica studiehandledning. Amanuensen ansvarar exempelvis för registrering av studiehelheter samt frågor om arbetspraktik. Doktoranden och amanuensen kan du även diskutera med då det gäller tidigare avlagda studier, kurser avlagda t.ex. vid ett annat universitet (exempelvis utomlands) och hur de ev. kan ersätta kurser/studieperioder inom Nordicas egna läroämnen. Också avdelningssekreteraren kan svara på 18

19 frågor om studierna, om t.ex. olika rutiner på institutionen samt registrering av enskilda kurser/studieperioder. Avdelningssekreteraren säljer också kompendier med kursmaterial för de kurser där sådana används. Mer specifika upplysningar om de enskilda kurser du deltar i m.m. får du också av läraren som leder kursen. Du kan även kontakta fakultetens kansli, byrån för studieärenden (Fabiansgatan 33, andra våningen, tel , , Byrån håller öppet må 14 16, ti to 10 14, e- post Med fakultetens studierådgivare lönar det sig att diskutera frågor om t.ex. examensstrukturen, gemensamma studier, JOO-studier eller val av biämne, samt huruvida studier du avlagt tidigare (t.ex. vid ett annat universitet) kan ersätta studieperioder inom t.ex. dina biämneshelheter eller fakultetens gemensamma studier. Tutorerna Råd av tutorerna och andra äldre studenter är ovärderliga. Tutorerna för nordisk litteratur detta läsår heter Matias Alderin och Madeleine Forsén. Kontakt: tfn tfn Tutorerna hjälper de nya studenterna att finna sig tillrätta i universitetsmiljön. Du får gärna kontakta dem med problem som rör studierna och universitetet! BIBLIOTEK OCH KURSMATERIAL Nordisk litteraturs egna samlingar samt mycket annan kurs- och skönlitteratur som våra studenter behöver i sina studier finns på det nya centrumcampusbiblioteket i Kajsahuset (Fabiansgatan 30) som öppnade sina dörrar för ett år sedan. Mera information om bibliotekets öppettider m.m. finns på bibliotekets hemsidor, se Ett annat viktigt bibliotek för litteraturstudenter är Finlands nationalbibliotek som hör till universitetet, och ligger på adressen Unionsgatan 36, se 19

20 Lånetiderna och lånevillkoren varierar för olika böcker, men framgår vid resultaten av databassökningar. Helka är den gemensamma biblioteksdatabasen vid Helsingfors universitet. En länk till Helka finner du på adressen Bibliotekskort fås vid disken på biblioteken. Legitimation krävs. Andra bibliotek som kan innehålla relevant litteratur för litteraturvetare är bl.a. - Svenska litteratursällskapet i Finland, biblioteket, Riddaregatan 5 (ger läsesalslån och har det mesta av äldre finlandssvensk litteratur samt flera specialsamlingar). Meddela gärna om ditt besök på förhand. (www.sls.fi) - Finska Litteratursällskapets bibliotek, Regeringsgatan 1, (www.finlit.fi/svenska/bibliotek). - Stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Deras gemensamma bibliotekskatalog HelMet (www.helmet.fi) är tillgänglig över nätet. - Arbis bibliotek, (www.arbis.hel.fi/bibliotek) - Kulturkontakt Nords bibliotek (tidigare Nifins bibliotek), (www.kulturkontaktnord.org/motesplats/sv/bibliotek/om-biblioteket) - Työväen liikkeen kirjasto, Sörnäs Strandväg 25 A 1, (www.tyovaenperinne.fi) Som studerande använder du ofta kopierat material. Kopieringsmaskiner finns bl.a. på universitetets bibliotek och i korridorerna på universitetet. Kopieringskort till maskinerna kan du köpa av personalen t.ex. på universitetets bibliotek. På en del kurser sammanställer läraren ett kompendium med kursmaterialet. Kompendier kan köpas på Nordicas kansli. På en del kurser finns däremot kursmaterialet eller delar av det i elektronisk form på Moodle https://moodle.helsinki.fi. 20

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

TID ATT TÄNKA DIMENSIONERING AV FINLÄNDSKA UNIVERSITETSSTUDIER. Vi hoppas att du har tid att läsa detta verk.

TID ATT TÄNKA DIMENSIONERING AV FINLÄNDSKA UNIVERSITETSSTUDIER. Vi hoppas att du har tid att läsa detta verk. TID ATT TÄNKA DIMENSIONERING AV FINLÄNDSKA UNIVERSITETSSTUDIER Vi hoppas att du har tid att läsa detta verk. Asko Karjalainen Katariina Alha Suvi Jutila 2006 2 TID ATT TÄNKA DIMENSIONERING AV FINLÄNDSKA

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 På Kåren har under årtiondes lopp arrangerats tusentals fester, konserter och andra tillställningar. Glada minnen har format Kårens rykte som ett legendariskt

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer