NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015"

Transkript

1 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR Torsdagen den 28 augusti kl ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På mötet presenterar sig avdelningens personal och du kan ställa frågor som rör studierna. Vi ses på mötet! 1

2 INNEHÅLL KONTAKTUPPGIFTER... 3 NYTTIGA NÄTADRESSER... 3 VÄLKOMMEN TILL NORDISK LITTERATUR!... 4 STUDIER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN... 5 EXAMENSSTRUKTUREN... 6 MÅLSÄTTNINGEN MED STUDIEHELHETERNA I NORDISK LITTERATUR... 7 HUVUDÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR... 8 BIÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR... 9 INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP) Studieplanen och att avlägga studiepoäng Anvisningar för studenter vid nordisk litteratur Rekommenderad studiegång Biämnen Utbytesstudier i andra länder och nordiska sommarkurser Ersatta studier Fakultetens gemensamma studier Mognadsprov Övriga studier Magisterstudier HANDLEDNING Tutorerna BIBLIOTEK OCH KURSMATERIAL STUDIELIV SAMT ÄMNESFÖRENINGARNA LÖ OCH SAGA INFORMATION OM KURSER OCH UNDERVISNING Undervisningskurser och tentamina Nordicas e-postlista DOKTORANDSTUDIER UNDERVISNINGEN Kurser vid andra litteraturämnen/institutioner PERSONAL

3 KONTAKTUPPGIFTER Humanistiska fakultetens kansli Fabiansgatan 33, andra våningen Studentservice öppet må kl , ti-to kl e-post Amanuens Maria Fremer Rum 409 Tel E-post Avdelningssekreterare Tiina Mäkelä (vik.) Mottagning enligt överenskommelse (rum C427). Tel E-post NYTTIGA NÄTADRESSER Intranätet Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/login WebOodi: Helsingfors universitets biblioteksdatabas: https://helka.linneanet.fi/ Obs! Anmäl dig till e-postlistan nordica-studenter! Detta gör du genom att skicka meddelande till Ärendefältet lämnas tomt. I meddelandefältet skriver du: subscribe nordica-studenter (Skriv ingenting annat och ta också bort eventuella signaturer. Anslut dig med din egen helsinki.fi-adress. Andra adresser accepteras inte.) 3

4 VÄLKOMMEN TILL NORDISK LITTERATUR! Med detta häfte, som innehåller information i lättillgänglig form om hur studierna i nordisk litteratur är uppbyggda samt om vår undervisning, välkomnar vi på Nordisk litteratur dig som inleder dina studier hos oss nu i höst. Kanske har du redan länge drömt om att studera litteratur. Eller kanske funderar du fortfarande på vilken inriktning du ska välja när det gäller studier och jobb men har nu bestämt dig för att prova på att studera hos oss. Vårt mål är att kunna erbjuda alla våra studenter möjligast givande, nyttiga och intressanta studier samt en trevlig och stimulerande studiemiljö. Vad just du får ut av studierna beror till stor del också på din egen insats och motivation. Om du vill få ut det mesta möjliga av dina studier kräver det alltid en aktiv insats från din egen sida. Vi utvecklar också gärna undervisningen i samarbete med er studenter och välkomnar idéer och initiativ från er sida. Målsättningen för undervisningen och studierna i läroämnet nordisk litteratur är dels att ge studenterna grundläggande kunskaper om särskilt den nordiska litteraturen, dels att ge dem förmågan att beskriva och tolka skönlitterära verk med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Studier i nordisk litteratur kan fungera som grund för en litteraturvetenskaplig forskarbana, och är även meriterande för läraryrket och för tjänster inom bl.a. kulturjournalistik och massmedier samt på förlag och arkiv. Genom att kombinera huvudämnesstudier i nordisk litteratur med fritt valda biämnen kan du skapa en examen som passar dig! Martin Modersmålslärare väljer att läsa nordiska språk och pedagogik som biämnen, Håkan Humanist vill vidga vyerna genom att studera filosofi och historia, Karin Kultur läser konsthistoria och estetik medan Jeanette Journalist vill förädla sina journalistiska anlag vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Nordisk litteratur utgör en del av Nordica, tillsammans med läroämnena nordiska språk och svensk översättning. Nordica hör i sin tur till Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Läroämnet nordisk litteratur är en liten gemenskap inom denna storinstitution. Till fördelarna hör att undervisningsgrupperna brukar vara ganska små, vilket gör att lärarna kan ge studenterna personlig handledning och att det finns gott om utrymme för diskussion. Förutom undervisning av lärarna vid Nordisk litteratur erbjuder vi litteraturkurser av Nordicas lärare i danska, norska och isländska. Denna bredd på kompetensen är vi ensamma om att ha i Finland och Sverige. 4

5 Vid sidan om möjligheten att fördjupa sig i litteraturen ur olika synvinklar innebär studierna hos oss också studieliv, nya vänner, studieresor och annat roligt! Lycksalighetens ö, ämnesföreningen för er som studerar nordisk litteratur, erbjuder aktiviteter och möjligheter att träffas och lära känna andra studenter. Torsdagen den 28 augusti kl håller vi inom läroämnet ett informationsmöte för nya, både huvud- och biämnesstudenter i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. Där får ni träffa vår personal och höra mera om studierna hos oss och om vad ni kan förvänta er av året. Vi önskar er ett gott och givande läsår, samt en intressant och rolig studietid hos oss! STUDIER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Vid Helsingfors universitet avlägger man examina i två steg. Först avlägger du en lägre högskoleexamen och sedan en högre examen. Alla studenter har studierätt till högre högskoleexamen, men du måste ha avlagt en lägre högskoleexamen innan du påbörjar magisterstudierna. Du kan ändå avlägga vissa studier som hör till magisterexamen redan tidigare. Observera att dessa moment inte ska räknas med i kandidatexamen, utan registreras inom magisterexamen. Tanken är att du ska klara av kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna med tre års heltidsstudier. Filosofie magisterexamen beräknas ta ytterligare två år. Arbetsmängden räknas i studiepoäng, så att en studiepoäng motsvarar 27 timmars arbete. Studiepoängen sammanfaller med de europeiska ECTSpoängen. Studieprestationerna bedöms enligt en sexgradig bedömningsskala (0-5), varav vitsordet 1 är det lägsta godkända. Avhandlingen pro gradu bedöms på en sjugradig skala med latinska vitsord. Läsåret indelas i fyra perioder, läsåret enligt följande: Undervisningsperiod I: (undervisningsfri vecka ) Undervisningsperiod II: Undervisningsperiod III: (undervisningsfri vecka ) Undervisningsperiod IV:

6 EXAMENSSTRUKTUREN KANDIDATEXAMEN I DE HUMANISTISKA VETENSKAPERNA (180 studiepoäng) Kandidatuppsats + proseminarium (10 sp) Ämnesstudier tot. 45 sp Ämnesstudier 35 sp Grundstudier 25 sp Grundstudier 25 sp Grundstudier 25 sp (10)-25 sp Huvudämnesstudier 70sp Biämnesstudier 50/60 sp Fakultetens gemensamma studier 25 sp Övriga studier FILOSOFIE MAGISTER (120 studiepoäng) Pro gradu (40 sp) Fördjupade studier tot. 81 sp Huvudämne 81 sp Biämnesstudier Övriga studier 6

7 MÅLSÄTTNINGEN MED STUDIEHELHETERNA I NORDISK LITTERATUR Efter att ha avlagt grundstudierna har studenten: Kännedom om grundläggande verk, epoker och stilar samt om allmänna kultur- och idéhistoriska sammanhang. Färdighet att beskriva och tolka skönlitterära verk såväl muntligt som skriftligt. Grundläggande insikter i litteraturvetenskapen som disciplin. Efter att ha avlagt ämnesstudierna har studenten: Utökade insikter i det litteraturhistoriska stoffet Utökad kännedom om litteraturvetenskap Grundläggande förmåga att använda litteraturvetenskapliga teorier och metoder (för huvudämnesstudenternas del i en självständig vetenskaplig uppsats). Efter att ha avlagt de fördjupade studierna har studenten: Ytterligare utökad och specialiserad litteraturkännedom Fördjupade och specialiserade teoretiska insikter Färdighet att självständigt begagna litteraturvetenskapliga metoder 7

8 HUVUDÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR Huvudämne Grundstudier för huvudämnesstudenter NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870* 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Sammanlagt sp 25 Ämnesstudier för huvudämnesstudenter NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870** 5 NLI152T Litteraturens fält och villkor 4 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurs 5 NLI285 Proseminarium och kandidatuppsats 10 NLI286 Individuell studieplan, uppdatering 1 Sammanlagt sp 45 Fördjupade studier för huvudämnesstudenter NLI395 Fördjupad litteraturteori och metodik 5 NLI360 Seminarium 10 NLI361 Individuell studieplan 1 NLI390 Specialkurser 20 NLI366 Orienterande studier för arbetslivet 5 NLI800 Pro gradu 40 Sammanlagt sp 81 *Studenten kan alternativt avlägga NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 här ** Om studenten redan avlagt denna kurs inom sina grundstudier ersätts den med NLI 272 Svensk och isländsk litteratur efter

9 BIÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR Examensfordringarna för biämnesstudenter skiljer sig delvis från fordringarna för huvudämnesstudenter och ser ut på följande sätt: Grundstudier för biämnesstudenter NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870* 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Sammanlagt sp 25 Ämnesstudier för biämnesstudenter NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870** 5 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurser 10 Sammanlagt sp 35 Fördjupade studier för biämnesstudenter NLI395 Fördjupad litteraturteori och metodik 5 NLI360 Seminarium 10 NLI390 Specialkurser 21 NLI366 Orienterande studier för arbetslivet 5 NLI800ST Avhandling i fördjupade biämnesstudier 20 Sammanlagt sp 61 *Studenten kan alternativt avlägga NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 här ** Om studenten redan avlagt denna kurs inom sina grundstudier ersätts den med NLI 272 Svensk och isländsk litteratur efter

10 INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP) Universitetsstudier innebär en stor valfrihet och därmed även ett stort ansvar. För att du ska kunna studera systematiskt får du handledning i synnerhet i början av studierna, men även längs med studiegången. Som ny huvudämnesstuderande planerar du din studiegång fram till kandidatexamen genom att göra upp en individuell studieplan tillsammans med din handledare. Med hjälp av den individuella studieplanen får du en bättre helhetsbild av hur en kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna är uppbyggd och kan beräkna när studierna borde vara avklarade. I samband med den individuella studieplanen kan det vara nyttigt att fundera på din egen målsättning med studierna, framtida arbetsplaner, studieförmåga och tidsanvändning. Den studieplan du gör upp är inte bindande, men är en bra utgångspunkt för fortsatt planering. Den individuella studieplanen är ett verktyg som hjälper dig att komma i gång med och planera dina studier. Att göra upp en individuell studieplan är en del av det obligatoriska studiemomentet Orienterande studier och individuell studieplan som hör till de gemensamma studierna vid fakulteten. För att studiemomentet skall godkännas krävs en fullständigt ifylld och godkänd studieplan samt närvaro vid handledningsträffarna. Den individuella studieplanen behövs även i samband med ansökningar om JOO-studier (se under Biämnen), till utbytesprogram eller byte av huvudämne inom fakulteten. Studieplanen och att avlägga studiepoäng Du ska göra upp en preliminär studieplan för en kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna. De olika studiemomenten och minimikraven är utsatta i ISP-blanketten. Mer information om examensstrukturen, fordringarna och undervisningen ges på weboodi (www.helsinki.fi/weboodi) samt kortfattat i detta infohäfte. Bekanta dig med dem innan du fyller i blanketterna. För kandidatexamen krävs minst 180 sp. Du kan alltså ha fler poäng, men inte färre. Se till att du också har tillräckligt många poäng i din studieplan. Närmare information om hur du gör din studieplan ges under ISP-handledningen i början av studierna. Lite längre fram, när du avlagt kurser och/eller skrivit en tentamen ser läraren på kursen eller tentatorn till att vitsordet går vidare till registrering. På Nordica 10

11 är det sedan avdelningssekreteraren Maria Andersson (vik.) som ansvarar för den tekniska registreringen av kurser och studiemoment (men det lönar sig att också själv kontrollera att alla dina kurser blivit registrerade och om så inte är fallet kontakta läraren för den kurs som inte registrerats). Observera att färdiga studiehelheter (t.ex. grundstudierna) däremot registreras endast på ditt eget initiativ. Kom alltså ihåg att be om att få varje studiehelhet registrerad så fort alla delmoment är avlagda. Amanuensen Maria Fremer ansvarar för registrering av studiehelheter som hör till läroämnena på Nordica. Anvisningar för studenter vid nordisk litteratur För kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna med nordisk litteratur som huvudämne krävs följande huvudämnesstudier: Grundstudier 25 studiepoäng NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (eller NLI172) 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Ämnesstudier 45 studiepoäng NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 (eller NLI272) 5 NLI152T Litteraturens fält och villkor 4 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurs 5 NLI285 Proseminarium och kandidatuppsats 10 NLI286 Individuell studieplan, uppdatering 1 11

12 Rekommenderad studiegång Under det första läsåret rekommenderas det att du avlägger grundstudierna (25 sp) i nordisk litteratur samt inleder ämnesstudierna. Avdelningen råder dig som studerar nordisk litteratur som huvudämne att i stort sett avlägga kurserna i den ordningsföljd de förekommer i examensfordringarna. I vissa fall är studiegången dock flexibel. Du kan t.ex. fritt välja om du avlägger kursen Svensk och isländsk litteratur efter 1870 ELLER Norsk och dansk litteratur i dina grundstudier (den andra kursen avläggs sedan inom ämnesstudierna, t.ex. andra studieåret). Observera att undervisningen och kursmaterialet när det gäller dansk och norsk litteratur är på danska och norska, medan svensk och isländsk litteratur undervisas och läses på svenska. Det kan rekommenderas att du övar upp din språkförståelse i särskilt danska innan du går på kurser där danska och norska används som undervisningsspråk. En möjlighet att göra detta är att delta i de fyra första veckorna av en grundkurs i danska (NGR171) i period I, vilket ger 1 sp. En del kurser inom ämnesstudierna kan också avläggas redan det första studieåret. Vi rekommenderar exempelvis att våra nya huvudämnesstudenter går kursen Litteraturens fält och villkor redan sin första hösttermin. Även en del specialkurser kan avläggas redan i början av studietiden osv. På vissa kurser, t.ex. vissa specialkurser, finns ändå specifika förhandskrav. Kontrollera alltid eventuella förhandskrav i examensfordringarna, samt i undervisningsprogrammet. Om du är osäker på om en kurs du tänkt avlägga är lämplig med tanke på var du befinner dig i studierna lönar det sig att fråga t.ex. amanuensen på Nordica, eller den lärare som ansvarar för kursen. Vi rekommenderar också starkt att du börjar med ett biämne åtminstone den andra terminen samt att du redan första året avlägger delar av fakultetens gemensamma studier. Exempelvis så här kan studierna läggas upp det första året: Period 1: Period 2: Introduktion till litteraturvetenskap Litteraturens fält och villkor ELLER Norsk och dansk litteratur efter Litteraturhistoriens grundbegrepp Nyare finländsk litteratur Ev. 4 veckors deltagande i grundkurs i danska (NGR171, 1 sp) Introduktion till litteraturvetenskap (forts.) Litteraturens fält och villkor ELLER Norsk och dansk litteratur efter 1870 (forts.) Litteraturhistoriens grundbegrepp (forts.) 12

13 Nyare finländsk litteratur (forts.) Därtill t.ex. delar av fakultetens gemensamma studier Period 3: Period 4: Introduktion till litteraturvetenskap (forts.) Svensk och isländsk litteratur efter 1870 Nordens litteratur före 1870 ELLER Äldre finländsk litteratur Biämnesstudier Ev. t.ex. en specialkurs och/eller delar av fakultetens gemensamma studier Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (forts.) Nordens litteratur före 1870 ELLER Äldre finländsk litteratur (forts.) Biämnesstudier Ev. t.ex. en specialkurs och/eller delar av fakultetens gemensamma studier Biämnen För kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna krävs minst grundstudier i två biämnen ( sp) eller grund- och ämnesstudier i ett biämne (60 sp), men också flera och/eller mera omfattande biämneshelheter kan få plats inom ramarna för kandidatexamen på 180 studiepoäng. I början av studierna kan du fylla i det biämne/de biämnen som för tillfället intresserar dig mest, även om du inte fattat ett slutgiltigt beslut om biämnena. Den första versionen är inte definitiv, under din studiegång kommer du att utvärdera och uppdatera din ursprungliga studieplan flera gånger. Som biämne kan du t.ex. välja bland läroämnena vid humanistiska fakulteten. Det finns många biämnen som du kan studera fritt när du väl är inskriven vid universitetet, medan andra ämnen har begränsad studierätt. Om ett ämne har begränsad studierätt betyder det att du måste avlägga ett biämnesprov i ämnet och bli antagen som biämnesstuderande (få studierätt i ämnet) för att kunna påbörja dina studier. Det är skäl att i god tid kolla när biämnesprov ordnas samt vilka kurser som erbjuds för biämnesstudenter. Det finns mera information om vilka ämnen vid humanistiska fakulteten som har fri respektive begränsad studierätt på i Flamma. (Studerande Studierätter Fria och begränsade ämnen). För närmare information om olika ämnen, se Weboodi och institutionernas hemsidor! Du kan även välja biämnen vid andra fakulteter inom Helsingfors universitet och vid andra högskolor i Finland. Avtalet för flexibel studierätt (JOO) är ett 13

14 avtal mellan alla universitet i Finland som ger studenterna rätt att inkludera studier vid andra universitet i sin examen. Du kan också läsa biämnen vid öppna universitetet eller vid ett universitet utomlands. För mer information om detta se Flamma (Studerande Studier) Diskutera också gärna biämnesval med andra studenter och tutorerna. Historia och filosofi kan rekommenderas som biämnen, de stöder studierna i nordisk litteratur. För den som siktar på arbete inom den kommersiella sektorn rekommenderas biämnesstudier i ekonomi och marknadsföring, t.ex. vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bibliotekariekompetens kan man få genom tilläggsstudier i informationsförvaltning; utbildning på svenska erbjuds vid Åbo Akademi (vart tredje år ordnas även distansutbildning i regi av öppna universitetet) och på finska vid universiteten i Tammerfors och Uleåborg. För biämnena och den fria tillvalsdelen kan även studier i t.ex. journalistisk vid Svenska social- och kommunalhögskolan rekommenderas. Andra biämnen som tillsammans med nordisk litteratur kan vara en fruktbar kombination är exempelvis estetik eller andra konstvetenskapliga ämnen, språkstudier och genusforskning. För modersmålslärarkompetens fordras ämnesstudier i såväl nordisk litteratur (eller allmän litteraturvetenskap) som nordiska språk, samt fördjupade studier i något av dessa ämnen. Som huvudämnesstudent i nordisk litteratur har du fri studierätt i nordiska språk på Nns-linjen (modersmålslinjen). Den som vill bli ämneslärare skall dessutom avlägga pedagogiska studier (60 sp). Studenter inom ämneslärarutbildningen rekommenderas avlägga grundstudierna i pedagogik (25 sp) i samband med kandidatexamen och ämnesstudierna (35 sp) i samband med magisterexamen. 14

15 Utbytesstudier i andra länder och nordiska sommarkurser Utomlands kan du t.ex. studera genom utbytesprogrammen Erasmus, Nordliks eller Nordlys. Amanuens Maria Fremer sköter ärenden som gäller Nordliks. Via Nordliks kan du åka på utbyte till andra universitet i Norden för att studera nordisk litteratur, nordisk kultur eller nordiska språk. Nordliks har ansökningsrundor både på hösten och på våren. Vill du studera något annat ämne på ett nordiskt universitet är det programmet Nordlys som gäller. Kontaktperson för Nordlys är Heidi Ilomäki och ansökningen sker på vårterminen. Information om ansökningsdatum sänds ut i god tid på institutionens e-postlista. Institutionens kontaktperson för utbytesstudier via Erasmus är Sasa Tkalcan Det är möjligt att studera både huvud- och biämne på utbyte. Via Nordica kan man åka för att studera de ämnen som vi undervisar i (eller liknande ämnen). Varje år ordnas det också sommarkurser i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Uppdaterad information om årets nordkurser finns på från och med årsskiftet. Information skickas även ut på Nordicas e-postlista. Kontaktperson på Nordica för sommarkurserna är Hanna Lahdenperä Ersatta studier I vissa fall kan du få studieperioder, kurser eller studiehelheter ersatta t.ex. med studier du avlagt vid ett annat universitet. Alla frågor som gäller tidigare studier som du avlagt redan innan du börjar studera hos oss och som eventuellt kan ersätta kurser inom din examen bör redas ut i början av studierna, i samband med studiehandledningen för nybörjare. Obs! Om du tidigare har avlagt litteraturstudier t.ex. vid ett annat universitet ska du så fort som möjligt, senast i början av orienteringsveckan (vecka 35) kontakta doktoranden i nordisk litteratur, Daniela Silén (se kontaktuppgifter på baksidan av detta häfte), eller amanuens Maria Fremer, för att diskutera huruvida dina tidigare studier kan ersätta delar av t.ex. grundstudierna i nordisk litteratur. Det är synnerligen viktigt att frågan reds ut innan den egentliga undervisningen börjar, måndagen den 2.9., eftersom studenter som får tidigare studier ersatta kanske delvis har ett avvikande schema för höstterminen, och det finns skäl att diskutera vilka kurser man ska välja. För att kunna avgöra vad dina tidigare kurser ersätter behöver vi ett intyg över tidigare avlagda studier, och ofta även mera konkret information om innehållet i avlagda kurser (t.ex. kursfordringar/-beskrivningar och/eller litteraturlista). 15

16 Mera information om hur t.ex. kurser kan ersättas ges i samband med studiehandledning i början av studierna. Det är också möjligt att få studier som du avlägger senare ersatta, t.ex. kurser du läser vid ett universitet utomlands. Kom ändå ihåg att inga kurser ersätts automatiskt. Om du vill veta säkert ifall du kan få en kurs du avlägger annanstans tillgodoräknad hos oss bör du kontakta oss på förhand. När det gäller ersatta studier i Nordicas egna läroämnen kan du vända dig till amanuens Maria Fremer. När det gäller ersatta studier inom andra helheter, t.ex. övriga studier, biämnen eller fakultetens gemensamma studier (se nästa avsnitt) bör du vända dig till fakultetens studierådgivning. Fakultetens gemensamma studier I kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna ingår 25 studiepoäng gemensamma studier enligt följande: Orienterande studier och ISP Studier i modersmålet Studier i det andra inhemska språket Studier i ett första främmande språk Studier i ett andra främmande språk Studier i informations- och kommunikationsteknik 2 sp 5 sp 5 sp 5 sp 3 sp 5 sp De orienterande studierna ingår i studierna under första året. Det är skäl att inleda även de övriga gemensamma studierna i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom bl.a. språkstudierna kan ta mer tid än beräknat. Du kan inte avlägga kandidatexamen innan alla de gemensamma studierna är avklarade och registrerade. Närmare information om fakultetens gemensamma studier finner du i Flamma (Examina Kandidatexamen Fakultetens gemensamma studier). Där finns information om bl.a. examensfordringar och innehåll i de gemensamma studierna. Studierna i modersmålet består av kurserna Skriftlig kommunikation (Vetenskapligt skrivande, YYs11) och Muntlig kommunikation (YYs12). Kurserna organiseras vid avdelningen för nordiska språk och kan avläggas redan första läsåret. Kursen i Vetenskapligt skrivande kan alternativt avläggas parallellt med proseminariet. Observera att studenter som läser 16

17 nordiska språk (t.ex. som biämne) rekommenderas ersätta de två kurserna i modersmålet med kursen Röstvård och muntlig kommunikation. Redan första läsåret rekommenderar vi att nyblivna studerande avlägger studierna i informations- och kommunikationsteknik, dvs. IKT-körkort samt den studieperiod som heter IKT-studier i samband med huvudämnet. Mera information om hur du avlägger IKT-körkortet får du i samband med IKTstarten under orienteringsveckan. IKT-studier i anknytning till huvudämnet (NLI008) avläggs genom deltagande i en kurs som arrangeras på Nordica. Vi rekommenderar också att du avlägger delar av studierna i andra inhemska språket och främmande språk redan under första året. Du kan studera språk bl.a. vid språkcentret vid Helsingfors universitet (https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kielikeskus) som också ansvarar för att ordna prov och kurser som motsvarar de obligatoriska språkstudierna (i främmande språk och andra inhemska språket) inom fakultetens gemensamma studier. Eftersom språkcentrets kurser i främmande språk oftast har finska som undervisningsspråk kan det löna sig, särskilt för t.ex. internationella studenter som inte talar finska, att kolla upp utbudet av språkkurser vid Hanken (Svenska handelshögskolan). Hanken erbjuder en del språkkurser med svenska som undervisningsspråk. Det finns också i flera fall möjligheter att studera språk vid de olika språkinstitutionerna vid Helsingfors universitet, vid andra universitet eller utomlands. Mognadsprov I samband med kandidatuppsatsen avläggs ett s.k. mognadsprov med syftet att testa dina färdigheter i modersmålet samt kunskap om det ämne som kandidatuppsatsen behandlar. Detta görs genom att man skriver att abstrakt om sin uppsats. För närmare information, se Flamma (Examina Kandidatexamen Mognadsprovet). Övriga studier Övriga studier behövs i det fall att du inte kommer upp till 180 studiepoäng med grund- och ämnesstudier i huvudämnet, biämneshelheterna och fakultetens gemensamma studier. Vanligtvis behövs det högst studiepoäng övriga studier för en minimiexamen. De övriga studierna är fritt valbara universitetsstudier. 17

18 Magisterstudier Efter att du avlagt kandidatexamen kan du påbörja dina magisterstudier, som förväntas ta två år om du studerar på heltid. Redan tidigare kan du emellertid avlägga vissa studiemoment som hör till magisterexamen, dock högst 30 studiepoäng och inte seminariet eller avhandlingen pro gradu. Magisterstudierna räknas inte med i kandidatexamen. Det rekommenderas inte att du inleder dina magisterstudier innan du avlagt minst 120 studiepoäng av din kandidatexamen. Filosofie magisterexamen består av minst 120 poäng, varav minst 80 poäng utgörs av fördjupade studier i nordisk litteratur samt en avhandling pro gradu. Därutöver bör du ha ytterligare 40 poäng. Om du inte kommer upp till totalt 120 sp med enbart dina huvudämnesstudier behöver du således också biämnes- och / eller fria studier. Om du siktar på att bli modersmålslärare kan du nu ta ämnesstudierna i pedagogik. Du gör upp en individuell studieplan även för dina magisterstudier. Numera är det också möjligt för studenter i bl.a. nordisk litteratur att ansöka om att få avlägga sin magistersexamen inom det tvärvetenskapliga magistersprogrammet Kultur och kommunikation. Se adressen för närmare information. HANDLEDNING I början av dina studier kommer du att delta i handledningsträffar. Tanken med dem är att du skall förstå vad universitetsstudier innebär samt få hjälp med att göra upp en individuell studieplan. Senare kommer du att uppdatera studieplanen och få handledning i samband med proseminariet. Handledning för magisterstudierna ger seminarieledaren och handledaren för avhandlingen pro gradu. När det gäller kursval och din personliga studiegång inom läroämnet nordisk litteratur kan du i början på höstterminen få studiehandledning av doktoranden i nordisk litteratur, Daniela Silén. Under hela läsåret ger också amanuensen på Nordica studiehandledning. Amanuensen ansvarar exempelvis för registrering av studiehelheter samt frågor om arbetspraktik. Doktoranden och amanuensen kan du även diskutera med då det gäller tidigare avlagda studier, kurser avlagda t.ex. vid ett annat universitet (exempelvis utomlands) och hur de ev. kan ersätta kurser/studieperioder inom Nordicas egna läroämnen. Också avdelningssekreteraren kan svara på 18

19 frågor om studierna, om t.ex. olika rutiner på institutionen samt registrering av enskilda kurser/studieperioder. Avdelningssekreteraren säljer också kompendier med kursmaterial för de kurser där sådana används. Mer specifika upplysningar om de enskilda kurser du deltar i m.m. får du också av läraren som leder kursen. Du kan även kontakta fakultetens kansli, byrån för studieärenden (Fabiansgatan 33, andra våningen, tel , , Byrån håller öppet må 14 16, ti to 10 14, e- post Med fakultetens studierådgivare lönar det sig att diskutera frågor om t.ex. examensstrukturen, gemensamma studier, JOO-studier eller val av biämne, samt huruvida studier du avlagt tidigare (t.ex. vid ett annat universitet) kan ersätta studieperioder inom t.ex. dina biämneshelheter eller fakultetens gemensamma studier. Tutorerna Råd av tutorerna och andra äldre studenter är ovärderliga. Tutorerna för nordisk litteratur detta läsår heter Matias Alderin och Madeleine Forsén. Kontakt: tfn tfn Tutorerna hjälper de nya studenterna att finna sig tillrätta i universitetsmiljön. Du får gärna kontakta dem med problem som rör studierna och universitetet! BIBLIOTEK OCH KURSMATERIAL Nordisk litteraturs egna samlingar samt mycket annan kurs- och skönlitteratur som våra studenter behöver i sina studier finns på det nya centrumcampusbiblioteket i Kajsahuset (Fabiansgatan 30) som öppnade sina dörrar för ett år sedan. Mera information om bibliotekets öppettider m.m. finns på bibliotekets hemsidor, se Ett annat viktigt bibliotek för litteraturstudenter är Finlands nationalbibliotek som hör till universitetet, och ligger på adressen Unionsgatan 36, se 19

20 Lånetiderna och lånevillkoren varierar för olika böcker, men framgår vid resultaten av databassökningar. Helka är den gemensamma biblioteksdatabasen vid Helsingfors universitet. En länk till Helka finner du på adressen Bibliotekskort fås vid disken på biblioteken. Legitimation krävs. Andra bibliotek som kan innehålla relevant litteratur för litteraturvetare är bl.a. - Svenska litteratursällskapet i Finland, biblioteket, Riddaregatan 5 (ger läsesalslån och har det mesta av äldre finlandssvensk litteratur samt flera specialsamlingar). Meddela gärna om ditt besök på förhand. (www.sls.fi) - Finska Litteratursällskapets bibliotek, Regeringsgatan 1, (www.finlit.fi/svenska/bibliotek). - Stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Deras gemensamma bibliotekskatalog HelMet (www.helmet.fi) är tillgänglig över nätet. - Arbis bibliotek, (www.arbis.hel.fi/bibliotek) - Kulturkontakt Nords bibliotek (tidigare Nifins bibliotek), (www.kulturkontaktnord.org/motesplats/sv/bibliotek/om-biblioteket) - Työväen liikkeen kirjasto, Sörnäs Strandväg 25 A 1, (www.tyovaenperinne.fi) Som studerande använder du ofta kopierat material. Kopieringsmaskiner finns bl.a. på universitetets bibliotek och i korridorerna på universitetet. Kopieringskort till maskinerna kan du köpa av personalen t.ex. på universitetets bibliotek. På en del kurser sammanställer läraren ett kompendium med kursmaterialet. Kompendier kan köpas på Nordicas kansli. På en del kurser finns däremot kursmaterialet eller delar av det i elektronisk form på Moodle https://moodle.helsinki.fi. 20

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 1(5) INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 Välkommen till ämneslärarutbildningen! De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga)

NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga) NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga) Till NPK110/NPK111 anmäler man sig på papperslistor som finns i Nordicas korridor från måndag 30.8.2010 klockan 8 till onsdag 1.9.2010 klockan 19.45.

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA BARNTRÄDGÅRDSLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2016

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA BARNTRÄDGÅRDSLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2016 INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA BARNTRÄDGÅRDSLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2016 Välkommen till barnträdgårslärarutbildningen! Barnträdgårdslärarutbildningen är ett samarbete

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6. Sida 1/11 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.2012 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen Dagens program Studierna i de inhemska språken i kandidatexamen Introduktion till studier på Kandidatprogrammet i Elektroteknik inledning av kursen och praktiska ärenden Kurspraxis och modelläsordningar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp VT16 Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp)

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Examensfordringar 2015 2020 Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Magisterexamen (120 sp) tar två år och bygger vidare på kandidatexamen i teaterkonst (180 sp) eller motsvarande studier, kunskaper,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

humanistiska vetenskaper

humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (6) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Institutionen för psykologi och logopedi

Institutionen för psykologi och logopedi Förhandsanmälan * Närvaro * Skräddarsydda lösningar * Delprestationer * Materialhantering * Ansvar * Föreläsningspraxis * Kursfeedback * Hjälpmedel och stöd * Tentresultat * Slutbedömning * Institutionen

Läs mer

Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister

Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister 27 Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Tankar kring Åbo Akademis reformarbete 2014 19.2.2014

Tankar kring Åbo Akademis reformarbete 2014 19.2.2014 Tankar kring Åbo Akademis reformarbete 2014 19.2.2014 Påverka som studerande I kontakt till ordförande i arbetsgruppen för utbildningsplanering för den egna linjen https://www.abo.fi/personal/framtid_2013

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

IV. FORSKARUTBILDNING

IV. FORSKARUTBILDNING IV. FORSKARUTBILDNING Allmänt Forskarutbildningen organiseras från och med 1.1.2012 i Doktorandprogrammet vid Teologiska fakulteten som är fakultetens interna doktorandprogram som hör till Forskarskolan

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI Kemiska institutionen, laboratoriet för svenskspråkig undervisning PB 55 (A.I. Virtanens plats 1) 00014 Helsingfors universitet Tel. 02941 911 (växel) Hemsida:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-02-22 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer