NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015"

Transkript

1 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR Torsdagen den 28 augusti kl ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På mötet presenterar sig avdelningens personal och du kan ställa frågor som rör studierna. Vi ses på mötet! 1

2 INNEHÅLL KONTAKTUPPGIFTER... 3 NYTTIGA NÄTADRESSER... 3 VÄLKOMMEN TILL NORDISK LITTERATUR!... 4 STUDIER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN... 5 EXAMENSSTRUKTUREN... 6 MÅLSÄTTNINGEN MED STUDIEHELHETERNA I NORDISK LITTERATUR... 7 HUVUDÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR... 8 BIÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR... 9 INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP) Studieplanen och att avlägga studiepoäng Anvisningar för studenter vid nordisk litteratur Rekommenderad studiegång Biämnen Utbytesstudier i andra länder och nordiska sommarkurser Ersatta studier Fakultetens gemensamma studier Mognadsprov Övriga studier Magisterstudier HANDLEDNING Tutorerna BIBLIOTEK OCH KURSMATERIAL STUDIELIV SAMT ÄMNESFÖRENINGARNA LÖ OCH SAGA INFORMATION OM KURSER OCH UNDERVISNING Undervisningskurser och tentamina Nordicas e-postlista DOKTORANDSTUDIER UNDERVISNINGEN Kurser vid andra litteraturämnen/institutioner PERSONAL

3 KONTAKTUPPGIFTER Humanistiska fakultetens kansli Fabiansgatan 33, andra våningen Studentservice öppet må kl , ti-to kl e-post Amanuens Maria Fremer Rum 409 Tel E-post Avdelningssekreterare Tiina Mäkelä (vik.) Mottagning enligt överenskommelse (rum C427). Tel E-post NYTTIGA NÄTADRESSER Intranätet Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/login WebOodi: Helsingfors universitets biblioteksdatabas: https://helka.linneanet.fi/ Obs! Anmäl dig till e-postlistan nordica-studenter! Detta gör du genom att skicka meddelande till Ärendefältet lämnas tomt. I meddelandefältet skriver du: subscribe nordica-studenter (Skriv ingenting annat och ta också bort eventuella signaturer. Anslut dig med din egen helsinki.fi-adress. Andra adresser accepteras inte.) 3

4 VÄLKOMMEN TILL NORDISK LITTERATUR! Med detta häfte, som innehåller information i lättillgänglig form om hur studierna i nordisk litteratur är uppbyggda samt om vår undervisning, välkomnar vi på Nordisk litteratur dig som inleder dina studier hos oss nu i höst. Kanske har du redan länge drömt om att studera litteratur. Eller kanske funderar du fortfarande på vilken inriktning du ska välja när det gäller studier och jobb men har nu bestämt dig för att prova på att studera hos oss. Vårt mål är att kunna erbjuda alla våra studenter möjligast givande, nyttiga och intressanta studier samt en trevlig och stimulerande studiemiljö. Vad just du får ut av studierna beror till stor del också på din egen insats och motivation. Om du vill få ut det mesta möjliga av dina studier kräver det alltid en aktiv insats från din egen sida. Vi utvecklar också gärna undervisningen i samarbete med er studenter och välkomnar idéer och initiativ från er sida. Målsättningen för undervisningen och studierna i läroämnet nordisk litteratur är dels att ge studenterna grundläggande kunskaper om särskilt den nordiska litteraturen, dels att ge dem förmågan att beskriva och tolka skönlitterära verk med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Studier i nordisk litteratur kan fungera som grund för en litteraturvetenskaplig forskarbana, och är även meriterande för läraryrket och för tjänster inom bl.a. kulturjournalistik och massmedier samt på förlag och arkiv. Genom att kombinera huvudämnesstudier i nordisk litteratur med fritt valda biämnen kan du skapa en examen som passar dig! Martin Modersmålslärare väljer att läsa nordiska språk och pedagogik som biämnen, Håkan Humanist vill vidga vyerna genom att studera filosofi och historia, Karin Kultur läser konsthistoria och estetik medan Jeanette Journalist vill förädla sina journalistiska anlag vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Nordisk litteratur utgör en del av Nordica, tillsammans med läroämnena nordiska språk och svensk översättning. Nordica hör i sin tur till Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Läroämnet nordisk litteratur är en liten gemenskap inom denna storinstitution. Till fördelarna hör att undervisningsgrupperna brukar vara ganska små, vilket gör att lärarna kan ge studenterna personlig handledning och att det finns gott om utrymme för diskussion. Förutom undervisning av lärarna vid Nordisk litteratur erbjuder vi litteraturkurser av Nordicas lärare i danska, norska och isländska. Denna bredd på kompetensen är vi ensamma om att ha i Finland och Sverige. 4

5 Vid sidan om möjligheten att fördjupa sig i litteraturen ur olika synvinklar innebär studierna hos oss också studieliv, nya vänner, studieresor och annat roligt! Lycksalighetens ö, ämnesföreningen för er som studerar nordisk litteratur, erbjuder aktiviteter och möjligheter att träffas och lära känna andra studenter. Torsdagen den 28 augusti kl håller vi inom läroämnet ett informationsmöte för nya, både huvud- och biämnesstudenter i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. Där får ni träffa vår personal och höra mera om studierna hos oss och om vad ni kan förvänta er av året. Vi önskar er ett gott och givande läsår, samt en intressant och rolig studietid hos oss! STUDIER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Vid Helsingfors universitet avlägger man examina i två steg. Först avlägger du en lägre högskoleexamen och sedan en högre examen. Alla studenter har studierätt till högre högskoleexamen, men du måste ha avlagt en lägre högskoleexamen innan du påbörjar magisterstudierna. Du kan ändå avlägga vissa studier som hör till magisterexamen redan tidigare. Observera att dessa moment inte ska räknas med i kandidatexamen, utan registreras inom magisterexamen. Tanken är att du ska klara av kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna med tre års heltidsstudier. Filosofie magisterexamen beräknas ta ytterligare två år. Arbetsmängden räknas i studiepoäng, så att en studiepoäng motsvarar 27 timmars arbete. Studiepoängen sammanfaller med de europeiska ECTSpoängen. Studieprestationerna bedöms enligt en sexgradig bedömningsskala (0-5), varav vitsordet 1 är det lägsta godkända. Avhandlingen pro gradu bedöms på en sjugradig skala med latinska vitsord. Läsåret indelas i fyra perioder, läsåret enligt följande: Undervisningsperiod I: (undervisningsfri vecka ) Undervisningsperiod II: Undervisningsperiod III: (undervisningsfri vecka ) Undervisningsperiod IV:

6 EXAMENSSTRUKTUREN KANDIDATEXAMEN I DE HUMANISTISKA VETENSKAPERNA (180 studiepoäng) Kandidatuppsats + proseminarium (10 sp) Ämnesstudier tot. 45 sp Ämnesstudier 35 sp Grundstudier 25 sp Grundstudier 25 sp Grundstudier 25 sp (10)-25 sp Huvudämnesstudier 70sp Biämnesstudier 50/60 sp Fakultetens gemensamma studier 25 sp Övriga studier FILOSOFIE MAGISTER (120 studiepoäng) Pro gradu (40 sp) Fördjupade studier tot. 81 sp Huvudämne 81 sp Biämnesstudier Övriga studier 6

7 MÅLSÄTTNINGEN MED STUDIEHELHETERNA I NORDISK LITTERATUR Efter att ha avlagt grundstudierna har studenten: Kännedom om grundläggande verk, epoker och stilar samt om allmänna kultur- och idéhistoriska sammanhang. Färdighet att beskriva och tolka skönlitterära verk såväl muntligt som skriftligt. Grundläggande insikter i litteraturvetenskapen som disciplin. Efter att ha avlagt ämnesstudierna har studenten: Utökade insikter i det litteraturhistoriska stoffet Utökad kännedom om litteraturvetenskap Grundläggande förmåga att använda litteraturvetenskapliga teorier och metoder (för huvudämnesstudenternas del i en självständig vetenskaplig uppsats). Efter att ha avlagt de fördjupade studierna har studenten: Ytterligare utökad och specialiserad litteraturkännedom Fördjupade och specialiserade teoretiska insikter Färdighet att självständigt begagna litteraturvetenskapliga metoder 7

8 HUVUDÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR Huvudämne Grundstudier för huvudämnesstudenter NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870* 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Sammanlagt sp 25 Ämnesstudier för huvudämnesstudenter NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870** 5 NLI152T Litteraturens fält och villkor 4 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurs 5 NLI285 Proseminarium och kandidatuppsats 10 NLI286 Individuell studieplan, uppdatering 1 Sammanlagt sp 45 Fördjupade studier för huvudämnesstudenter NLI395 Fördjupad litteraturteori och metodik 5 NLI360 Seminarium 10 NLI361 Individuell studieplan 1 NLI390 Specialkurser 20 NLI366 Orienterande studier för arbetslivet 5 NLI800 Pro gradu 40 Sammanlagt sp 81 *Studenten kan alternativt avlägga NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 här ** Om studenten redan avlagt denna kurs inom sina grundstudier ersätts den med NLI 272 Svensk och isländsk litteratur efter

9 BIÄMNESSTUDIER I NORDISK LITTERATUR Examensfordringarna för biämnesstudenter skiljer sig delvis från fordringarna för huvudämnesstudenter och ser ut på följande sätt: Grundstudier för biämnesstudenter NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870* 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Sammanlagt sp 25 Ämnesstudier för biämnesstudenter NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870** 5 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurser 10 Sammanlagt sp 35 Fördjupade studier för biämnesstudenter NLI395 Fördjupad litteraturteori och metodik 5 NLI360 Seminarium 10 NLI390 Specialkurser 21 NLI366 Orienterande studier för arbetslivet 5 NLI800ST Avhandling i fördjupade biämnesstudier 20 Sammanlagt sp 61 *Studenten kan alternativt avlägga NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 här ** Om studenten redan avlagt denna kurs inom sina grundstudier ersätts den med NLI 272 Svensk och isländsk litteratur efter

10 INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP) Universitetsstudier innebär en stor valfrihet och därmed även ett stort ansvar. För att du ska kunna studera systematiskt får du handledning i synnerhet i början av studierna, men även längs med studiegången. Som ny huvudämnesstuderande planerar du din studiegång fram till kandidatexamen genom att göra upp en individuell studieplan tillsammans med din handledare. Med hjälp av den individuella studieplanen får du en bättre helhetsbild av hur en kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna är uppbyggd och kan beräkna när studierna borde vara avklarade. I samband med den individuella studieplanen kan det vara nyttigt att fundera på din egen målsättning med studierna, framtida arbetsplaner, studieförmåga och tidsanvändning. Den studieplan du gör upp är inte bindande, men är en bra utgångspunkt för fortsatt planering. Den individuella studieplanen är ett verktyg som hjälper dig att komma i gång med och planera dina studier. Att göra upp en individuell studieplan är en del av det obligatoriska studiemomentet Orienterande studier och individuell studieplan som hör till de gemensamma studierna vid fakulteten. För att studiemomentet skall godkännas krävs en fullständigt ifylld och godkänd studieplan samt närvaro vid handledningsträffarna. Den individuella studieplanen behövs även i samband med ansökningar om JOO-studier (se under Biämnen), till utbytesprogram eller byte av huvudämne inom fakulteten. Studieplanen och att avlägga studiepoäng Du ska göra upp en preliminär studieplan för en kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna. De olika studiemomenten och minimikraven är utsatta i ISP-blanketten. Mer information om examensstrukturen, fordringarna och undervisningen ges på weboodi (www.helsinki.fi/weboodi) samt kortfattat i detta infohäfte. Bekanta dig med dem innan du fyller i blanketterna. För kandidatexamen krävs minst 180 sp. Du kan alltså ha fler poäng, men inte färre. Se till att du också har tillräckligt många poäng i din studieplan. Närmare information om hur du gör din studieplan ges under ISP-handledningen i början av studierna. Lite längre fram, när du avlagt kurser och/eller skrivit en tentamen ser läraren på kursen eller tentatorn till att vitsordet går vidare till registrering. På Nordica 10

11 är det sedan avdelningssekreteraren Maria Andersson (vik.) som ansvarar för den tekniska registreringen av kurser och studiemoment (men det lönar sig att också själv kontrollera att alla dina kurser blivit registrerade och om så inte är fallet kontakta läraren för den kurs som inte registrerats). Observera att färdiga studiehelheter (t.ex. grundstudierna) däremot registreras endast på ditt eget initiativ. Kom alltså ihåg att be om att få varje studiehelhet registrerad så fort alla delmoment är avlagda. Amanuensen Maria Fremer ansvarar för registrering av studiehelheter som hör till läroämnena på Nordica. Anvisningar för studenter vid nordisk litteratur För kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna med nordisk litteratur som huvudämne krävs följande huvudämnesstudier: Grundstudier 25 studiepoäng NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap 10 NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (eller NLI172) 5 NLI161 Litteraturhistoriens grundbegrepp 5 NLI182 Nyare finländsk litteratur 5 Ämnesstudier 45 studiepoäng NLI260 Delområde inom litteraturforskningen 5 NLI271 Nordens litteratur före NLI172 Norsk och dansk litteratur efter 1870 (eller NLI272) 5 NLI152T Litteraturens fält och villkor 4 NLI281 Äldre finländsk litteratur 5 NLI295 Litteraturteori 5 NLI290 Specialkurs 5 NLI285 Proseminarium och kandidatuppsats 10 NLI286 Individuell studieplan, uppdatering 1 11

12 Rekommenderad studiegång Under det första läsåret rekommenderas det att du avlägger grundstudierna (25 sp) i nordisk litteratur samt inleder ämnesstudierna. Avdelningen råder dig som studerar nordisk litteratur som huvudämne att i stort sett avlägga kurserna i den ordningsföljd de förekommer i examensfordringarna. I vissa fall är studiegången dock flexibel. Du kan t.ex. fritt välja om du avlägger kursen Svensk och isländsk litteratur efter 1870 ELLER Norsk och dansk litteratur i dina grundstudier (den andra kursen avläggs sedan inom ämnesstudierna, t.ex. andra studieåret). Observera att undervisningen och kursmaterialet när det gäller dansk och norsk litteratur är på danska och norska, medan svensk och isländsk litteratur undervisas och läses på svenska. Det kan rekommenderas att du övar upp din språkförståelse i särskilt danska innan du går på kurser där danska och norska används som undervisningsspråk. En möjlighet att göra detta är att delta i de fyra första veckorna av en grundkurs i danska (NGR171) i period I, vilket ger 1 sp. En del kurser inom ämnesstudierna kan också avläggas redan det första studieåret. Vi rekommenderar exempelvis att våra nya huvudämnesstudenter går kursen Litteraturens fält och villkor redan sin första hösttermin. Även en del specialkurser kan avläggas redan i början av studietiden osv. På vissa kurser, t.ex. vissa specialkurser, finns ändå specifika förhandskrav. Kontrollera alltid eventuella förhandskrav i examensfordringarna, samt i undervisningsprogrammet. Om du är osäker på om en kurs du tänkt avlägga är lämplig med tanke på var du befinner dig i studierna lönar det sig att fråga t.ex. amanuensen på Nordica, eller den lärare som ansvarar för kursen. Vi rekommenderar också starkt att du börjar med ett biämne åtminstone den andra terminen samt att du redan första året avlägger delar av fakultetens gemensamma studier. Exempelvis så här kan studierna läggas upp det första året: Period 1: Period 2: Introduktion till litteraturvetenskap Litteraturens fält och villkor ELLER Norsk och dansk litteratur efter Litteraturhistoriens grundbegrepp Nyare finländsk litteratur Ev. 4 veckors deltagande i grundkurs i danska (NGR171, 1 sp) Introduktion till litteraturvetenskap (forts.) Litteraturens fält och villkor ELLER Norsk och dansk litteratur efter 1870 (forts.) Litteraturhistoriens grundbegrepp (forts.) 12

13 Nyare finländsk litteratur (forts.) Därtill t.ex. delar av fakultetens gemensamma studier Period 3: Period 4: Introduktion till litteraturvetenskap (forts.) Svensk och isländsk litteratur efter 1870 Nordens litteratur före 1870 ELLER Äldre finländsk litteratur Biämnesstudier Ev. t.ex. en specialkurs och/eller delar av fakultetens gemensamma studier Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (forts.) Nordens litteratur före 1870 ELLER Äldre finländsk litteratur (forts.) Biämnesstudier Ev. t.ex. en specialkurs och/eller delar av fakultetens gemensamma studier Biämnen För kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna krävs minst grundstudier i två biämnen ( sp) eller grund- och ämnesstudier i ett biämne (60 sp), men också flera och/eller mera omfattande biämneshelheter kan få plats inom ramarna för kandidatexamen på 180 studiepoäng. I början av studierna kan du fylla i det biämne/de biämnen som för tillfället intresserar dig mest, även om du inte fattat ett slutgiltigt beslut om biämnena. Den första versionen är inte definitiv, under din studiegång kommer du att utvärdera och uppdatera din ursprungliga studieplan flera gånger. Som biämne kan du t.ex. välja bland läroämnena vid humanistiska fakulteten. Det finns många biämnen som du kan studera fritt när du väl är inskriven vid universitetet, medan andra ämnen har begränsad studierätt. Om ett ämne har begränsad studierätt betyder det att du måste avlägga ett biämnesprov i ämnet och bli antagen som biämnesstuderande (få studierätt i ämnet) för att kunna påbörja dina studier. Det är skäl att i god tid kolla när biämnesprov ordnas samt vilka kurser som erbjuds för biämnesstudenter. Det finns mera information om vilka ämnen vid humanistiska fakulteten som har fri respektive begränsad studierätt på i Flamma. (Studerande Studierätter Fria och begränsade ämnen). För närmare information om olika ämnen, se Weboodi och institutionernas hemsidor! Du kan även välja biämnen vid andra fakulteter inom Helsingfors universitet och vid andra högskolor i Finland. Avtalet för flexibel studierätt (JOO) är ett 13

14 avtal mellan alla universitet i Finland som ger studenterna rätt att inkludera studier vid andra universitet i sin examen. Du kan också läsa biämnen vid öppna universitetet eller vid ett universitet utomlands. För mer information om detta se Flamma (Studerande Studier) Diskutera också gärna biämnesval med andra studenter och tutorerna. Historia och filosofi kan rekommenderas som biämnen, de stöder studierna i nordisk litteratur. För den som siktar på arbete inom den kommersiella sektorn rekommenderas biämnesstudier i ekonomi och marknadsföring, t.ex. vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bibliotekariekompetens kan man få genom tilläggsstudier i informationsförvaltning; utbildning på svenska erbjuds vid Åbo Akademi (vart tredje år ordnas även distansutbildning i regi av öppna universitetet) och på finska vid universiteten i Tammerfors och Uleåborg. För biämnena och den fria tillvalsdelen kan även studier i t.ex. journalistisk vid Svenska social- och kommunalhögskolan rekommenderas. Andra biämnen som tillsammans med nordisk litteratur kan vara en fruktbar kombination är exempelvis estetik eller andra konstvetenskapliga ämnen, språkstudier och genusforskning. För modersmålslärarkompetens fordras ämnesstudier i såväl nordisk litteratur (eller allmän litteraturvetenskap) som nordiska språk, samt fördjupade studier i något av dessa ämnen. Som huvudämnesstudent i nordisk litteratur har du fri studierätt i nordiska språk på Nns-linjen (modersmålslinjen). Den som vill bli ämneslärare skall dessutom avlägga pedagogiska studier (60 sp). Studenter inom ämneslärarutbildningen rekommenderas avlägga grundstudierna i pedagogik (25 sp) i samband med kandidatexamen och ämnesstudierna (35 sp) i samband med magisterexamen. 14

15 Utbytesstudier i andra länder och nordiska sommarkurser Utomlands kan du t.ex. studera genom utbytesprogrammen Erasmus, Nordliks eller Nordlys. Amanuens Maria Fremer sköter ärenden som gäller Nordliks. Via Nordliks kan du åka på utbyte till andra universitet i Norden för att studera nordisk litteratur, nordisk kultur eller nordiska språk. Nordliks har ansökningsrundor både på hösten och på våren. Vill du studera något annat ämne på ett nordiskt universitet är det programmet Nordlys som gäller. Kontaktperson för Nordlys är Heidi Ilomäki och ansökningen sker på vårterminen. Information om ansökningsdatum sänds ut i god tid på institutionens e-postlista. Institutionens kontaktperson för utbytesstudier via Erasmus är Sasa Tkalcan Det är möjligt att studera både huvud- och biämne på utbyte. Via Nordica kan man åka för att studera de ämnen som vi undervisar i (eller liknande ämnen). Varje år ordnas det också sommarkurser i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Uppdaterad information om årets nordkurser finns på från och med årsskiftet. Information skickas även ut på Nordicas e-postlista. Kontaktperson på Nordica för sommarkurserna är Hanna Lahdenperä Ersatta studier I vissa fall kan du få studieperioder, kurser eller studiehelheter ersatta t.ex. med studier du avlagt vid ett annat universitet. Alla frågor som gäller tidigare studier som du avlagt redan innan du börjar studera hos oss och som eventuellt kan ersätta kurser inom din examen bör redas ut i början av studierna, i samband med studiehandledningen för nybörjare. Obs! Om du tidigare har avlagt litteraturstudier t.ex. vid ett annat universitet ska du så fort som möjligt, senast i början av orienteringsveckan (vecka 35) kontakta doktoranden i nordisk litteratur, Daniela Silén (se kontaktuppgifter på baksidan av detta häfte), eller amanuens Maria Fremer, för att diskutera huruvida dina tidigare studier kan ersätta delar av t.ex. grundstudierna i nordisk litteratur. Det är synnerligen viktigt att frågan reds ut innan den egentliga undervisningen börjar, måndagen den 2.9., eftersom studenter som får tidigare studier ersatta kanske delvis har ett avvikande schema för höstterminen, och det finns skäl att diskutera vilka kurser man ska välja. För att kunna avgöra vad dina tidigare kurser ersätter behöver vi ett intyg över tidigare avlagda studier, och ofta även mera konkret information om innehållet i avlagda kurser (t.ex. kursfordringar/-beskrivningar och/eller litteraturlista). 15

16 Mera information om hur t.ex. kurser kan ersättas ges i samband med studiehandledning i början av studierna. Det är också möjligt att få studier som du avlägger senare ersatta, t.ex. kurser du läser vid ett universitet utomlands. Kom ändå ihåg att inga kurser ersätts automatiskt. Om du vill veta säkert ifall du kan få en kurs du avlägger annanstans tillgodoräknad hos oss bör du kontakta oss på förhand. När det gäller ersatta studier i Nordicas egna läroämnen kan du vända dig till amanuens Maria Fremer. När det gäller ersatta studier inom andra helheter, t.ex. övriga studier, biämnen eller fakultetens gemensamma studier (se nästa avsnitt) bör du vända dig till fakultetens studierådgivning. Fakultetens gemensamma studier I kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna ingår 25 studiepoäng gemensamma studier enligt följande: Orienterande studier och ISP Studier i modersmålet Studier i det andra inhemska språket Studier i ett första främmande språk Studier i ett andra främmande språk Studier i informations- och kommunikationsteknik 2 sp 5 sp 5 sp 5 sp 3 sp 5 sp De orienterande studierna ingår i studierna under första året. Det är skäl att inleda även de övriga gemensamma studierna i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom bl.a. språkstudierna kan ta mer tid än beräknat. Du kan inte avlägga kandidatexamen innan alla de gemensamma studierna är avklarade och registrerade. Närmare information om fakultetens gemensamma studier finner du i Flamma (Examina Kandidatexamen Fakultetens gemensamma studier). Där finns information om bl.a. examensfordringar och innehåll i de gemensamma studierna. Studierna i modersmålet består av kurserna Skriftlig kommunikation (Vetenskapligt skrivande, YYs11) och Muntlig kommunikation (YYs12). Kurserna organiseras vid avdelningen för nordiska språk och kan avläggas redan första läsåret. Kursen i Vetenskapligt skrivande kan alternativt avläggas parallellt med proseminariet. Observera att studenter som läser 16

17 nordiska språk (t.ex. som biämne) rekommenderas ersätta de två kurserna i modersmålet med kursen Röstvård och muntlig kommunikation. Redan första läsåret rekommenderar vi att nyblivna studerande avlägger studierna i informations- och kommunikationsteknik, dvs. IKT-körkort samt den studieperiod som heter IKT-studier i samband med huvudämnet. Mera information om hur du avlägger IKT-körkortet får du i samband med IKTstarten under orienteringsveckan. IKT-studier i anknytning till huvudämnet (NLI008) avläggs genom deltagande i en kurs som arrangeras på Nordica. Vi rekommenderar också att du avlägger delar av studierna i andra inhemska språket och främmande språk redan under första året. Du kan studera språk bl.a. vid språkcentret vid Helsingfors universitet (https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kielikeskus) som också ansvarar för att ordna prov och kurser som motsvarar de obligatoriska språkstudierna (i främmande språk och andra inhemska språket) inom fakultetens gemensamma studier. Eftersom språkcentrets kurser i främmande språk oftast har finska som undervisningsspråk kan det löna sig, särskilt för t.ex. internationella studenter som inte talar finska, att kolla upp utbudet av språkkurser vid Hanken (Svenska handelshögskolan). Hanken erbjuder en del språkkurser med svenska som undervisningsspråk. Det finns också i flera fall möjligheter att studera språk vid de olika språkinstitutionerna vid Helsingfors universitet, vid andra universitet eller utomlands. Mognadsprov I samband med kandidatuppsatsen avläggs ett s.k. mognadsprov med syftet att testa dina färdigheter i modersmålet samt kunskap om det ämne som kandidatuppsatsen behandlar. Detta görs genom att man skriver att abstrakt om sin uppsats. För närmare information, se Flamma (Examina Kandidatexamen Mognadsprovet). Övriga studier Övriga studier behövs i det fall att du inte kommer upp till 180 studiepoäng med grund- och ämnesstudier i huvudämnet, biämneshelheterna och fakultetens gemensamma studier. Vanligtvis behövs det högst studiepoäng övriga studier för en minimiexamen. De övriga studierna är fritt valbara universitetsstudier. 17

18 Magisterstudier Efter att du avlagt kandidatexamen kan du påbörja dina magisterstudier, som förväntas ta två år om du studerar på heltid. Redan tidigare kan du emellertid avlägga vissa studiemoment som hör till magisterexamen, dock högst 30 studiepoäng och inte seminariet eller avhandlingen pro gradu. Magisterstudierna räknas inte med i kandidatexamen. Det rekommenderas inte att du inleder dina magisterstudier innan du avlagt minst 120 studiepoäng av din kandidatexamen. Filosofie magisterexamen består av minst 120 poäng, varav minst 80 poäng utgörs av fördjupade studier i nordisk litteratur samt en avhandling pro gradu. Därutöver bör du ha ytterligare 40 poäng. Om du inte kommer upp till totalt 120 sp med enbart dina huvudämnesstudier behöver du således också biämnes- och / eller fria studier. Om du siktar på att bli modersmålslärare kan du nu ta ämnesstudierna i pedagogik. Du gör upp en individuell studieplan även för dina magisterstudier. Numera är det också möjligt för studenter i bl.a. nordisk litteratur att ansöka om att få avlägga sin magistersexamen inom det tvärvetenskapliga magistersprogrammet Kultur och kommunikation. Se adressen för närmare information. HANDLEDNING I början av dina studier kommer du att delta i handledningsträffar. Tanken med dem är att du skall förstå vad universitetsstudier innebär samt få hjälp med att göra upp en individuell studieplan. Senare kommer du att uppdatera studieplanen och få handledning i samband med proseminariet. Handledning för magisterstudierna ger seminarieledaren och handledaren för avhandlingen pro gradu. När det gäller kursval och din personliga studiegång inom läroämnet nordisk litteratur kan du i början på höstterminen få studiehandledning av doktoranden i nordisk litteratur, Daniela Silén. Under hela läsåret ger också amanuensen på Nordica studiehandledning. Amanuensen ansvarar exempelvis för registrering av studiehelheter samt frågor om arbetspraktik. Doktoranden och amanuensen kan du även diskutera med då det gäller tidigare avlagda studier, kurser avlagda t.ex. vid ett annat universitet (exempelvis utomlands) och hur de ev. kan ersätta kurser/studieperioder inom Nordicas egna läroämnen. Också avdelningssekreteraren kan svara på 18

19 frågor om studierna, om t.ex. olika rutiner på institutionen samt registrering av enskilda kurser/studieperioder. Avdelningssekreteraren säljer också kompendier med kursmaterial för de kurser där sådana används. Mer specifika upplysningar om de enskilda kurser du deltar i m.m. får du också av läraren som leder kursen. Du kan även kontakta fakultetens kansli, byrån för studieärenden (Fabiansgatan 33, andra våningen, tel , , Byrån håller öppet må 14 16, ti to 10 14, e- post Med fakultetens studierådgivare lönar det sig att diskutera frågor om t.ex. examensstrukturen, gemensamma studier, JOO-studier eller val av biämne, samt huruvida studier du avlagt tidigare (t.ex. vid ett annat universitet) kan ersätta studieperioder inom t.ex. dina biämneshelheter eller fakultetens gemensamma studier. Tutorerna Råd av tutorerna och andra äldre studenter är ovärderliga. Tutorerna för nordisk litteratur detta läsår heter Matias Alderin och Madeleine Forsén. Kontakt: tfn tfn Tutorerna hjälper de nya studenterna att finna sig tillrätta i universitetsmiljön. Du får gärna kontakta dem med problem som rör studierna och universitetet! BIBLIOTEK OCH KURSMATERIAL Nordisk litteraturs egna samlingar samt mycket annan kurs- och skönlitteratur som våra studenter behöver i sina studier finns på det nya centrumcampusbiblioteket i Kajsahuset (Fabiansgatan 30) som öppnade sina dörrar för ett år sedan. Mera information om bibliotekets öppettider m.m. finns på bibliotekets hemsidor, se Ett annat viktigt bibliotek för litteraturstudenter är Finlands nationalbibliotek som hör till universitetet, och ligger på adressen Unionsgatan 36, se 19

20 Lånetiderna och lånevillkoren varierar för olika böcker, men framgår vid resultaten av databassökningar. Helka är den gemensamma biblioteksdatabasen vid Helsingfors universitet. En länk till Helka finner du på adressen Bibliotekskort fås vid disken på biblioteken. Legitimation krävs. Andra bibliotek som kan innehålla relevant litteratur för litteraturvetare är bl.a. - Svenska litteratursällskapet i Finland, biblioteket, Riddaregatan 5 (ger läsesalslån och har det mesta av äldre finlandssvensk litteratur samt flera specialsamlingar). Meddela gärna om ditt besök på förhand. (www.sls.fi) - Finska Litteratursällskapets bibliotek, Regeringsgatan 1, (www.finlit.fi/svenska/bibliotek). - Stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Deras gemensamma bibliotekskatalog HelMet (www.helmet.fi) är tillgänglig över nätet. - Arbis bibliotek, (www.arbis.hel.fi/bibliotek) - Kulturkontakt Nords bibliotek (tidigare Nifins bibliotek), (www.kulturkontaktnord.org/motesplats/sv/bibliotek/om-biblioteket) - Työväen liikkeen kirjasto, Sörnäs Strandväg 25 A 1, (www.tyovaenperinne.fi) Som studerande använder du ofta kopierat material. Kopieringsmaskiner finns bl.a. på universitetets bibliotek och i korridorerna på universitetet. Kopieringskort till maskinerna kan du köpa av personalen t.ex. på universitetets bibliotek. På en del kurser sammanställer läraren ett kompendium med kursmaterialet. Kompendier kan köpas på Nordicas kansli. På en del kurser finns däremot kursmaterialet eller delar av det i elektronisk form på Moodle https://moodle.helsinki.fi. 20

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister

Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister 27 Examina för kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till dina studier i socialpsykologi! 5 1 Vad är socialpsykologi? 6 2 Vad blir du när du blir

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI Kemiska institutionen, laboratoriet för svenskspråkig undervisning PB 55 (A.I. Virtanens plats 1) 00014 Helsingfors universitet Tel. 1911 (växel) Kansli tel. 191

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.

Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5. Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.2008 Examensfordringarna för filosofie doktorsexamen i nordiska

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI

DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI seminaarissa. Seminaari on jatkoa syyslukukaudelta. DEN SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN I KEMI Kemiska institutionen, laboratoriet för svenskspråkig undervisning PB 55 (A.I. Virtanens plats 1) 00014 Helsingfors

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING

STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL DINA STUDIER I STATSKUNSKAP 4 Allmänt om Soc&kom 4 Huvudämnet statskunskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2 Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST Innehållsförteckning INLEDNING 2 Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Praxis vid feedback

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

Sammandrag fra n gruppdiskussionerna

Sammandrag fra n gruppdiskussionerna PM 4/2012 1 (5) och Aaltos tutorutbildningar 2012 Sammandrag fra n gruppdiskussionerna Hur kan tutorn stödja phuxarnas studieförmåga? Resurser o tillräcklig sömn o svettig motion 3 ggr i veckan o att röra

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK

STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK LÄSÅRET 2015 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till studierna i journalistik 3 Målet för studierna i journalistik och mediekunskap 3 Strukturen för studierna 4 Utbildningen

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer