IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y"

Transkript

1 Puff använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG

2

3 Möjligheter och hot IT är en av Uppsalas strategiska klustersatsningar. Styrkorna är kunskapsmiljön i Uppsala med universitetens kraft och innovationssystemet där samarbetet mellan universitet, näringsliv och samhälle hjälper små innovativa företag att växa. IT är möjliggörare i många samhällssektorer och de etablerade företagen bidrar starkt till ekosystemet och skapar lönsam tillväxt med bred kundbas. Det finns en, givet en relativt ung bransch, lång historik av växande företag inom IT som är framgångsrika lokalt, regionalt och globalt. Det finns logiska faktorer som gör Uppsala till en perfekt bas för dessa företag. Kunskapsmiljön, Uppsalas attraktivitet samt enkelheten att resa internationellt från staden. Resurser som UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) och Birdie (Sveriges största dataspelsfestival som drivits sedan 1993) är också exempel på positiva faktorer som stärker klustret. Det finns också logiska faktorer som gör att dessa företag i många fall överväger eller fattar beslut att flytta från Uppsala. Bostadsbristen, framförallt mindre lägenheter och hyresrätter som man snabbt kan få tag på när man flyttar till Uppsala. Betänker man att en verklighet med arbetstider i praktiken när många andra sover så ställs också andra krav. Det begränsade urvalet av nöjesutbud för de ofta relativt unga anställda i företagen, nattis för barnen och nattöppna butiker till exempel. Problem med pendlandet i regionen, speciellt kväll och natt, är också avgörande. När företagen växer så ökar också behoven av ännu tydligare klustersynergier, bl.a. för att hitta rätt kompetens. När marknaden för växande företag inom IT i större grad blir global så måste tillgången på tillgängliga direktlinjer med flyg till andra noder, till exempelvis USA:s västkust bli fler. Tillgången av riskvilligt kapital är också en faktor som är viktig att bejaka. Det går bra för Uppsala. Det är strategiskt viktigt att utveckla näringslivsförutsättningarna och öka attraktiviteten för befintliga och nyetablerade företag så att det, i den globala konkurrensen går ännu bättre. Göran Brocknäs Regionchef Handelskammaren i Uppsala län 5

4 Sverige har ett försprång Modern informationsteknik, IT, har på kort tid blivit en central del av vår tillvaro. Så sent som i mitten av 1990-talet hade bara en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige tillgång till datorer. Enbart två procent utnyttjade Internet. Sedan dess har tekniken både spridit sig och förbättrats i snabb takt. I dag använder den breda allmänheten datorer, Internet och annan form av avancerad kommunikationsteknik till arbete, studier och nöje. 1 Ibland används IKT (informations- och kommunikationsteknik) i stället för IT, begreppen avser samma sak. I många andra delar av världen har en liknande utveckling skett. IT representerar därför en global marknad med omfattande möjligheter för export av såväl tjänster som produkter. Ericsson uppskattar som exempel att hela en miljard smarta mobiltelefoner såldes under Den stora merparten av de vuxna i Sverige, med undantag från framförallt en del äldre personer, använder regelbundet datorer och Internet. Två tredjedelar av svenskarna utnyttjar smarta mobiltelefoner medan en tredjedel utnyttjar surfplattor. Även bland barn i åldrarna nio till elva år är det sju av tio som dagligen på olika sätt använder Internet. Källa: Findahl (2013). 2 Ericsson (2014). 6

5 Enbart marknaden för digitala spel har vuxit till att globalt omsätta motsvarande nära 600 miljarder kronor årligen. De lösningarna sprider sig dessutom i snabb takt till nya delar av världen. Mellan åren 2010 och 2013 ökade andelen afrikaner som hade tillgång till mobilt bredband från två till elva procent. 3 De lösningarna sprider sig dessutom i snabb takt till nya delar av världen. Sverige har lyckats utmärka sig som ett av de länder som är mest framstående inom IT-branschen. Den internationella kartläggningen Measuring the Information Society utgår från en rad olika mått för att ta fram ett utvecklingsindex inom IT. Senaste utgåvan av indexet visar att Sverige, näst efter Sydkorea, har den högsta nivån av utveckling i världen. Bland annat visar det att andelen som utnyttjar bredband i Sverige är högst i Europa och att företag liksom privatpersoner har tillgång till snabba uppkopplingar. 4 Försprånget kan ge Sverige omfattande fördelar, men ska inte tas för givet. Den snabba utvecklingen leder till att andra länder snabbt kan komma ikapp eller rentav gå om Sverige. En internationell jämförelse av OOKLA det globala hastighetstestet för servrar visar exempelvis att Litauen, trots att landet knappt har hälften av Sveriges välståndsnivå, har nästan lika snabb bredbandskoppling som i Sverige. 5 För att svenska företag ska klara den omfattande internationella konkurrensen är det viktigt att fortsätta vässa konkurrenskraften. Eftersom IT-sektorn tenderar att växa fram i specialiserade kluster finns goda skäl att rikta fokus mot de kluster av innovativa företag som bland annat finns i Uppsala och Stockholm. En förklaring till Sveriges framsteg är att grunden för dagens kunskapssamhälle lades tidigt. Redan 1972 beslöt man exempelvis att införa en utbildning i datateknik i Uppsala. Till en början omfattade utbildningen enbart 32 platser och var en kombination av informationsbehandling, datateknik och optimeringslära. 6 I dag erbjuder Uppsala universitet en imponerande bredd av kurser som på olika sätt relaterar till IT. Studenter kan fördjupa sig inom alltifrån datorintensiv statistik och informationsutvinning till avancerad datorarkitektur och tillämpad speldesign. Som diskuteras i denna analys är IT inte bara en intressant tillväxtbransch i sig. Dessutom kan det sägas utgöra en slags infrastruktur för annan form av innovativt företagande. Både Uppsala och Stockholm omfattar kluster av innovativa företag som utgår ifrån IT-lösningar för att ta fram nytänkande tjänster och produkter. En rad åtgärder kan stärka förutsättningarna för nya och existerande verksamheter i dessa städer. Inte minst finns möjligheten att stimulera de två städerna att utvecklas till ett gemensamt kluster. Innovativa företag som verkar inom eller förlitar sig på IT gynnas av närhet till varandra, till den kompetensförsörjning och forskning som sker i lokala högskolor samt 3 Reuters (2013) och egna beräkningar. 4 Ibid. 5 OOKLA. 6 Utbildningsutskottet (1972). 7

6 till inkubatorer, riskkapital och annan form av stöd för innovativt företagande. Alla dessa fördelar kan stärkas om snabbare och smidigare restider mellan Uppsala och Stockholm möjliggör för de två städerna att fungera som en gemensam region. Det är också viktigt att reformera de skatter som primärt påverkar entreprenöriella företag samt förbättra den lokala attraktionskraften för globala talanger. IT SKÄR HORISONTELLT ÖVER HELA SAMHÄLLET Det är svårt att uppskatta betydelsen av IT i samhällsekonomin, eftersom många om inte de flesta verksamheter i olika grad förlitar sig på den nya tekniken och tillhörande tjänster. Vinnova har i en kartläggning studerat hur många företag som har informationsteknik som sin huvudverksamhet, inte är rena säljbolag, och har minst fem anställda. Trots den kraftiga avgränsningen finner myndigheten att cirka personer var verksamma i branschen år Sysselsättningen inom IT ökade med 13 procent mellan 2007 och Det är en imponerande utveckling givet att perioden karaktäriseras av en djup global kris. 7 Studien når slutsatsen: IKT-sektorn i Sverige är således i sig en snabbt växande sektor inom svenskt näringsliv men dessutom utgör IKT en viktig komponent och en drivande kraft i utvecklingen av många andra branscher och offentliga verksamheter. 8 IT-näringen har vuxit fram som mix av avancerad tillverkning och kunskapsintensiv tjänstesektor. Andra nyskapande verksamheter förlitar sig ofta på de tekniker och tjänster som företagen som verkar med kommunikation och information erbjuder. Därmed kan IT sägas utgöra en viktig infrastruktur för andra nyskapande verksamheter. Pär Nygårds, näringspolitisk expert för IT&Telekomföretagen, säger att IT skär horisontellt genom hela samhället. Oavsett om man är verksam inom offentlig sektor, industrin eller tjänstenäringarna är beroendet av elektronisk kommunikation och informationsteknik i det närmaste totalt. Goda förutsättningar för IT-sektorn ökar därför möjligheten att utveckla nya produkter och tjänster också i andra delar av ekonomin. Den nya tekniken bygger på smart och smidig hantering av information. Därför kan den bidra till stärkt innovationskraft i samhällsekonomin via flera olika mekanismer. En effekt är snabbare diffusion av kunskaper inom och mellan akademin och näringslivet. Genom att underlätta jämförelser av pris och kvalitet kan IT bidra till framväxten av smartare marknader där hushåll och företag kan ta mer välinformerade beslut. Tekniken kan dessutom underlätta globala transaktioner, vilket bidrar till marknads- 7 Giertz m.fl. (2013). Statistiken anges för OOKLA. Jämförelsen gjordes Då hade Sverige den sjunde snabbaste uppkopplingen i världen, jämfört med Litauen som hade den åttonde snabbaste. Skillnaden mätt i Mbit/s var enbart två procent mellan länderna. 8

7 förstoring och därmed större skalfördelar. Till sist kan IT på olika vis utnyttjas för att direkt främja produktiviteten inom arbetsplatser, vilket bidrar till minskade produktionskostnader. 9 Denna moderna näring spelar en viktig roll för samhällsekonomin som stort, och framförallt så i en kunskapsintensiv stad som Uppsala. SPELFÖRETAGENS BETYDELSE FÖR UPPSALA Uppsala är en anrik universitetsstad som än i dag utmärker sig med världsledande utbildning och forskning. Den internationella kartläggningen The World University Rankings nådde i sin senaste upplaga slutsatsen att Uppsala universitet är Europas 39:e bästa universitet. 10 Bland de nystartade företagen kan Night Node nämnas. Det lilla spelföretaget startades upp i slutet av 2013 och tecknade snart ett avtal om strategiskt samarbete med Google. Avtalet innebär att Google kommer att hjälpa spelbolaget att få genomslag för sina spel på global nivå. Företaget har också nyligen listats av engelska Develop 100 som en av Europas 100 mest spännande start-ups inom spelutveckling. 11 Ett ytterligare exempel är spelstudion Machine Games i Uppsala, som för närvarande håller på att utveckla en av de 50 största kommande speltitlarna i världen. 12 LIVSVETENSKAP I UTVECKLING Vid sidan av IT är också Uppsala ett globalt ledande kluster inom livsvetenskap, en samlingsterm för olika vetenskapligt baserade lösningar som bidrar till bättre hälsa. Uppsalas livsvetenskapssektor, inom exempelvis bioteknik, samverkar aktivt med andra delar av Sverige och omvärlden. Forskarna Enrico Baraldi och Torkel Ströms- 9 Se exempelvis Vu (2011) samt Ceccobelli, Gitto och Mancuso (2012). 10 The World University Rankings (2014). 11 Uppsala Innovation Centre (2014). 12 Bedömning av vilka de 50 största speltitlarna är har genomförts av Level (2013). 9

8 ten har exempelvis lyft fram att nätverk av bioteknikaktörer samverkar mellan Uppsala, Stockholm och det världsledande innovationsklustret kring Stanford i USA. Samarbetet omfattar såväl högskolor som företag och investerare. 13 Som en rapport av Entreprenörskapsforum belyst bidrar ca 250 företag inom livsvetenskapssektorn tillsammans med Uppsala Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och en rad myndigheter inom livsvetenskap ett omfattande kluster i Uppsala. Stadens livsvetenskapsnäring befinner sig i utveckling. Mellan 2003 och 2010 ökade antalet anställda med 12 procent till ca Samtidigt ökade omsättningen med hela 55 procent. 14 SYNERGIER MELLAN BRANSCHER Redan 2002 kunde en kartläggning visa att flertal företag i Uppsala län antingen verkade inom gränslandet mellan IT och livsvetenskap, eller var IT-företag specialiserade på att erbjuda stöd till livsvetenskapsföretag. 15 I dag finns många exempel på nära samverkan mellan dessa fält. Ett exempel är Biacore, som under senare tid har köpts upp av GE Healthcare. Det Uppsalabaserade företaget specialiserar sig på att mäta protein proteininteraktioner. Tekniken bygger på en form av molekylära chip som kombinerar bioteknik med informationsteknik. Ett annat exempel är Scandidos, som grundades 2002 och tio år senare nådde upp till en omsättning av nära 36 miljoner kronor. Företaget arbetar med kvalitetssäkring inom strålbehandling av cancer. Den lösning som erbjuds är avancerad mätteknik, som säkerställer att strålbehandling faktiskt ger rätt dos av strålning i rätt del av kroppen för att bekämpa cancer. Enligt Scandidos kan deras lösning markant minska den effektiva tiden för cancerbehandling, vilket frigör värdefull utrustningen liksom vårdpersonalens tid så att de kan utföra fler behandlingar. Innovationen kan sägas utgöra gränsland mellan modern mätteknik, läkemedelsteknik och IT. 16 C-Rad är ett företag i Uppsala inom strålbehandling. Lösningarna företaget erbjuder möjliggör positionering av strålbehandlingsutrustning, identifiering av tumörer och strålbehandling till 2012 växte företagets omsättning med nära procent till knappt 26 miljoner kronor. 17 Vid sidan av livsvetenskap har Uppsala län också kluster av företag inom energiteknik och verkstadsteknik. Även den senare gruppen av företag kan dra nytta av samverkan med framstående IT-verksamheter, exempelvis när det kommer till informationsbaserade lösningar som kan optimera olika tekniska rutiner. Gemensamt för de innovativa företagen i Uppsala är att de ofta arbetar direkt eller indirekt med IT, och dessutom är utsatta för omfattande global konkurrens. Därför finns goda skäl att fråga sig hur förutsättningarna för framgångsföretagande i staden 13 Baraldi, E. och T. Strömsten (2009). 14 Sölvell, Lindqvist och Williams (2012). 15 CMA Research (2002). 16 Deloitte (2013). 17 Ibid. 10

9 kan stärkas. TALANGER LOCKAS TILL KLUSTER Företag inom innovativa näringar tenderar att växa fram inom ramarna för kluster. I den alltmer specialiserade globala ekonomin finns nämligen omfattande skalfördelar med att företag inom samma näring samlas i geografiskt begränsade miljöer, där de kan dra nytta av närhet till varandra och till högskolor där utbildningar och forskning riktas mot det egna fältet. En anledning är att talanger med rätt specialiserade färdigheter tenderar att lockas till dessa kluster. En annan är att innovationer i stor utsträckning inte sker isolerat i enskilda verksamheter, utan i komplexa miljöer där akademi och olika företag samverkar för att skapa utveckling. 18 SÄTE FÖR AKADEMISK FORSKNING I dag har Stockholmsregionen utvecklat omfattande kluster inom IT, elektroniska spel samt IT-relaterade näringar som livsvetenskap. Uppsala är liksom Stockholm säte för omfattande akademisk forskning och utbildning med relevans för dessa fält. Uppsala har redan i dag framstående verksamheter inom livsvetenskap samt i viss mån även inom elektroniska spel och IT. I båda städerna finns också olika former av något som man skulle kunna likna vid en infrastruktur som syftar till att stimulera innovativt företagande, i form av inkubatorer, innovationskontor och liknande satsningar. Pär Nygårds vid IT&Telekomföretagen menar att det finns skäl att rikta större fokus för hur förutsättningarna för IT-kluster i städer som Uppsala och Stockholm kan stärkas. Det finns ingen riktig 'sense of urgency' i Sverige, säger Pär och fortsätter politiker verkar överlag inte fullt medvetna om hur hård den internationella konkurrensen är, och hur snabbt ekonomin kan svänga. Se bara på Nokia. För några år sen var företaget globalt ledande, men föll snabbt efter i konkurrensen när en ny generation mobiltelefoner lanserades. Så fungerar IT-branschen, och det torde gälla även för regioner. Den som inte är konkurrenskraftig klarar sig inte länge. 18 Se till exempel Bouwman De Vos och Haaker (2008). 11

10 ETT GEMENSAMT KLUSTER FÖR BÅDA STÄDERNA Ifall Uppsala bättre kan integreras med Stockholm uppstår möjligheten att växa samman till ett gemensamt kluster. Då kan existerande och nya verksamheter i båda regionerna dra fördel av närhet till fler högskolor, företag och inkubatorer. Ett traditionellt perspektiv är att näringar som IT, eftersom de är så pass beroende av just elektroniska kommunikationer, inte skulle påverkas av geografisk närhet. Varför kan inte utvecklarna lika gärna sitta på en strand i Gotland och hålla kontakten med sina samarbetspartners i Kista, snarare än att fysiskt befinna sig på plats i Kista? Erfarenheten pekar dock på att personliga möten är avgörande komplement till elektroniska kommunikationer. Utvecklingen inom IT sker i hög grad i storstäder, som har tillräcklig koncentration av företag, högskolor och talanger för att kunna vara konkurrenskraftiga inom denna specialiserade bransch. 19 PERSONLIGA MÖTEN NÖDVÄNDIGA Möjligheten att samverka påverkas samtidigt inte i första hand av avstånd, utan av den tid som det tar att resa mellan närliggande orter. Ju smidigare och snabbare det går att färdas inom en ort eller mellan närliggande orter, desto större blir de regioner där kunskapsintensiva verksamheter kan frodas Se bland annat Brita (2007). 20 Vilket berörs i exempelvis Iimi (2005) samt Stockholms Handelskammare (2008). 12

11 Som exempel tenderar närhet till flygplatser gynna innovativa företag som verkar inom en global marknad. 21 Förbättringar av de fysiska kommunikationerna mellan Stockholm och Uppsala kan leda till att de två regionerna i större utsträckning kan bilda gemensamma kluster. Detta kan påverka möjligheten att hävda sig i den skarpa internationella konkurrensen inom IT överlag, elektroniska spel samt livsvetenskap. Självklart kan bättre kommunikationer även gynna andra former av kluster i de båda regionerna. Per Strömbäck är talesperson för Dataspelsbranschen. Han menar att en av de frågor som medlemmarna i Dataspelsbranschen ofta lyfter fram är bostadssituationen i Uppsala och Stockholm. Det är svårt att locka dit unga talanger när det är så svårt för dem att hitta boende. En annan fråga är att pendlingen mellan städerna tar lång tid och är för opålitlig, förklarar Per. Jag känner en chef för ett spelföretag som till slut gav upp idén att jobba från Uppsala, eftersom tåget till Stockholm så ofta blev försenat och ledde till att han missade sina möten. FEM HÖGSKOLOR MED VÄRLDSLEDANDE FORSKNING Redan i dag finns omfattande samverkan inom livsvetenskap mellan Uppsala och Stockholm. Om de två städerna räknas som ett gemensamt kluster omfattar de fem högskolor med världsledande forskning, universitetssjukhus som erbjuder högkvalitativ vård samt innovativa företag inom fält som bioteknik och läkemedelsutveckling. 22 Enligt Uppsala Bio står Stockholm Uppsalaregionen för 60 procent av Sveriges samlade sysselsättning inom livsvetenskap. Sammanlagt fanns år 2010 nära 600 företag med över anställda inom Stockholm, Uppsala och Södermanland som verkar i denna näring. 23 Investeringar i fysisk infrastruktur som bättre kan länka samman städerna kan förbättra näringsdynamiken. Det är också relevant att öka möjligheterna för resenärer att vara uppkopplade och arbeta under restiden. Exempelvis kan det ske genom att tågen som färdas mellan städerna och de resecentrum som finns erbjuder goda möjligheter att koppla upp sig mot Internet och använda datorer och annan IT-utrustning. 21 Conventz och Thierstein (2011). 22 Stockholm-Uppsala Lifescience (2013). 23 Uppsala Bio (2010). 13

12 MÅNGA SATSNINGAR MISSLYCKAS Även andra former av reformer kan vara viktiga för att stimulera utvecklingen inom dessa innovativa näringar. Den tidigare nämnda kartläggning som Vinnova genomfört av IT-sektorn når slutsatsen: IKT-sektorn i sin helhet kännetecknas av kraftig strukturomvandling, branschglidningar och stor dynamik. Det tar sig bland annat uttryck i att företag blir uppköpta av utländska koncerner. Under perioden har antalet anställda i utlandsägda bolag ökat från drygt till knappt Dynamiken yttrar sig även i att en förhållandevis stor andel av företagen gör förluster under ett enskilt år. 24 Innovativa näringar som informationsteknik, utveckling av elektroniska spel samt livsvetenskap präglas av omfattande uppsida för de verksamheter som fungerar väl, men också omfattande risker. Branscherna är beroende av att många entreprenörer, investerare och högkvalificerade medarbetare engagerar sig i entreprenöriella satsningar. De flesta satsningar tenderar att misslyckas. Belöningen för de fåtal företag som lyckas måste därför vara tillräckligt hög för att också stimulera de många satsningar som inte når hela vägen fram. 25 Merparten av den avkastning som entreprenörer i liknande branscher får kommer från kapitalvinster Giertz m.fl. (2013). Statistiken anges för Henrekson och Sanandaji (2012). 26 Vilket noterades av MIT professorn James Poterba redan Källa: Poterba (1989). 14

13 De relativt sett höga kapitalvinsterna kan förklara varför många av de framgångsrika företagen inom branscher som IT flyttar sitt ägande utomlands. FRAMGÅNGSFÖRETAGEN SKYPE, SPOTIFY OCH DICE Exempel på svenska framgångsföretag inom IT som flyttat ut sitt ägande till andra länder är Skype, Spotify och Dice. Om liknande företag i framtiden i större utsträckning ska stanna i Sverige bör de svenska skatterna bli mer förmånliga för framgångsrika entreprenörer och de investerare som står bakom dem. På samma sätt finns goda skäl att öka Sveriges attraktionskraft för talangfulla medarbetare, genom att införa konkurrenskraftiga skatter på arbete och i det specifika fallet med tidiga nyckelmedarbetare i entreprenöriella företag införa mer förmånlig beskattning av optioner. Nicklas Dunham har tidigare arbetat som spelutvecklare och bland annat varit vd för det svenska spelbolaget Starbreeze. I dag jobbar han med Dunham Entertainment Agency, ett konsultföretag som hjälper spelutvecklare i olika länder att samverka med investerare, utgivare och andra spelbolag. DÄRFÖR FLYTTAR FÖRETAGEN Nicklas menar att många intressanta nya företag utvecklar spel i Uppsala, men att många senare flyttar bort från staden. Jag tror att det delvis beror på att spelutvecklare ofta är höginkomsttagare som uppskattar stort utbud av nattliv, restauranger och liknande, säger han. Uppsala har stort potential. Men för att de unga talangerna ska stanna kvar krävs att staden får en mer uttalad prägel. Ett eget kulturliv som man kan vara stolt över. Det är självklart svårt att från politiskt håll planera fram ett aktivt kulturliv. Däremot kan lokala politiska beslut kring stadsplanering indirekt påverka hur attraktivt staden upplevs också från kulturellt perspektiv. Det illustrerar betydelsen av ett brett perspektiv inom politiken. Ingen enskild förändring räcker för att stärka Uppsalas möjligheter inom IT och IT-relaterade verksamheter. Som i många andra fall krävs ett helhetsperspektiv och viljan att kontinuerligt verka för ett bättre klimat för innovationer och företagande. 15

14 REFERENSER Baraldi, E. och T. Strömsten (2009). Controlling and combining resources in networks from Uppsala to Stanford, and back again: The case of a biotech innovation, Industrial Marketing Management, 38;5: Brita, H. (2007). The urbanization and suburbanization of the service economy: producer services and specilization in Stockholm, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 89: Bouwman, H., H. De Vos och T. Haaker (2008). Mobile Service Innovation and Business Models, Springer. Ceccobelli, M., S. Gitto och P. Mancuso (2012). ICT capital and labour productivity growth: A non-parametric analysis of 14 OECD countries, Telecommunications Policy, 36;4: CMA Research (2002). Kartläggning av IT-klustret i Uppsala län. Conventz, S. och A. Thierstein (2011). The knowledge economy, hub airports and accessibility. A location based perspective, ERSA conference paper, Louvain-la-Neuve. Deloitte (2013). Powerful connections Sweden Technology Fast Ericsson (2014). Ericsson Mobility Report On the Pulse of the Networked Society, februari. Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet, internetstatistik. Giertz, E., P. Levén, R. Sörensson och M. Lougui (2013). Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige , Vinnova. Henrekson, M. och T. Sanandaji (2012). Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande, IFN Policy Paper nr 54. International Telecommunication Union (2013). Measuring the Information Society. Iimi, A. (2005). Urbanization and Development of Infrastructure in the East Asian Region, JBICI Review, 10: Level (2013). Nr 88. OOKLA. Jämförelsen genomfördes på den interaktiva hemsida som finns på Poterba, J. (1989). Capital Gains Tax Policy towards Entrepreneurship. National Tax Journal, 42: Reuters (2013). FACTBOX - A look at the $66 billion video-games industry, Hämtad från: Stockholm-Uppsala Lifescience (2013). Digital Health programs in Stockholm-Uppsala: Focus on ICT solutions in health care, publicerad tillsammans med Stockholm The Capital of Scandinavia. Stockholms Handelskammare (2008). Satsa på storstäderna en bra affär för hela Sverige. Sölvell, Ö., G. Lindqvist och M. Williams (2012). Innovationskraft, regioner och kluster vägen till en framgångsrik innovationspolitik, Entreprenörskapsforum. 16

15 The World University Rankings (2014). Hämtad från: Uppsala Bio (2010). Unik kartläggning: Stockholm-Uppsalaregionen står för 60 procent av landets samlade sysselsättning inom life science, nyhet publicerad Hämtad från: media=pressrelease Uppsala Innovation Centre (2014). Google tecknar avtal med nystartade spelbolaget Night Node, pressmeddelande Utbildningsutskottet (1972). Utbildningsutskottets betänkande nr 37 år 1972, UbU 1972:37. Hämtad från: file:///c:/users/nima%20sanandaji/downloads/bet_1972_ubu_37.pdf Vu, K.M. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the period, Telecommunications Policy, 35; 4:

16 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Box Stockholm Telefon: ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström 18

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Dataspelsbranschens rapporter 1-07

Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Spelutvecklarindex 2005 Battlefield 2142 (EA DICE) Championship Manager Online (Jadestone) Dawnspire (Silent Grove) Häst och Ponny: Min första ponny (Upside Studios)

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

1 (12) FAKTABLAD FAKTABLAD. Kunskap, kompetens och förnyelseförmåga i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors

1 (12) FAKTABLAD FAKTABLAD. Kunskap, kompetens och förnyelseförmåga i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors 1 (12) FAKTABLAD FAKTABLAD Kunskap, kompetens och förnyelseförmåga i, och 2 (12) Länsstyrelsen arbetar för att stärka som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt @IVA1919 #Attraktionskraft Attraktionskraft för hållbar tillväxt http://www.iva.se/publicerat/nycklar-till-okad-attraktivitetoch-konkurrenskraft--nu-kommer-filmen/ Visionen Skapa Sveriges framtida välstånd

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Frågan om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden har en central roll i årets valrörelse. Diskussionen begränsar sig ofta till möjligheten

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Remissvar Dnr 2012/3.2.2/84 Sid. 1(8) 2012-04-23 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 297 58 Till Finansroteln Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Svar

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad

Framtidens arbetsmarknad Framtidens arbetsmarknad Magnus Henrekson Senioruniversitetet 17 november 2015 Kompetens eller låga löner? Frågan är felställd Det ekonomiska värdet av en viss kompetens förändras över tiden: efterfrågan,

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 2016-09-16 IT & Telekomföretagen ealmeoa gemensamma_principer@pts.se IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet IT& Telekomföretagen tackar för möjligheten

Läs mer

Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015

Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015 Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015 Statssekreterare Oscar Stenström Sveriges nya jobbagenda Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation (Målgruppen för denna agenda är forskningsfinansiärer, politiker, företag, organisationer

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer