FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009"

Transkript

1 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009 samt KURSRESA TILL VIETNAM Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv 5 16 september 2009 Kursprogram Sista anmälningsdag 2/6

2 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 SEPTEMBER 2009 Vår resa till FDI-kongressen 2009 och kursen i Vietnam anordnas tillsammans med tandläkare Bengt-Åke Orrell i Praktikertjänst. Förmöten kommer att starta redan på måndagen 31 augusti och under hela veckan kommer en stor dentalutställning att pågå, med de senaste nyheterna inom dental teknologi och nya förbrukningsmaterial. Kongressen har valt följande huvudtema: Advancing Dentistry at the Crossroads of the World. Det vetenskapliga programmet kommer att omfatta ett stort antal områden som munhålans sjukdomar, estetik och protetik, implantologi, oral medicin, tandvårdsrädsla, diagnos och behandling av det åldrande bettet, etc. Framstående experter och ledande forskare inom odontologi kommer att närvara. Singapore har en brokig historia med ett kolonialt förflutet och landet består huvudsakligen av en ö vid Malackahalvöns sydspets och förvärvades för brittiska kronan 1819 av Stanford Raffles. Vid den tidpunkten befolkades ön av en handfull fiskare, men sedan dess har Singapore genomgått en remarkabel utveckling till dagens sjudande finansmetropol. Här finns en av världens största hamnar, Sydostasiens viktigaste flygplats Changi Airport som är knutpunkten för flygförbindelser mellan olika världsdelar, banker och finansinstitutioner som är navet i regionens ekonomiska system. Med rätta kan Singapore göra anspråk på att vara porten till Fjärran Östern. Kongressavgift: 365 euro före 15 maj, för tandläkare medlem i Sveriges Tandläkarförbund, 110 euro för hygienister och tekniker, 110 euro för tandsköterskor, 440 euro efter 15 maj (550 icke medlem), resp 135; 135 euro. Mer info: ; e-post: Efter kongressen arrangeras en kursresa till Vietnam med fokus på sambandet mellan livsstil, kost, kultur och hälsa. Medvetenheten om att hela människans livssituation är avgörande för hälsans upprätthållande har ökat i Västerlandet, erfarenheter som delvis gått förlorade genom framgångarna med vår högteknologiska, farmakologiskt inriktade vård. Pendeln börjar svänga tillbaka och mycket finns att lära av uråldriga medicinska traditioner i asiatiska kulturer. Den ofrånkomliga globaliseringen har också medfört att vi måste lära oss att samexistera med människor från olika kulturer och med olika perspektiv på sjukdom, hälsa och vårdande. Kursen Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv äger rum 5 16 september efter FDI-kongressen i Singapore. Det går också att anlända direkt från Sverige till kursen i Vietnam PRELIMINÄR RESPLAN KONGRESSRESA TILL FDI I SINGAPORE MÅNDAG 31 AUGUSTI: AVRESA TILL SINGAPORE Avresa till Singapore med KLM enligt följande tider: STOCKHOLM AMSTERDAM kl AMSTERDAM SINGAPORE kl *

3 * = nästa dag Anslutningar till Göteborg och Köpenhamn kommer att finnas. TISDAG 1 SEPTEMBER: SINGAPORE Ankomst till Singapore på eftermiddagen. Efter pass- och tullformaliteter sker transfer till Carlton Hotel för inkvartering. Carlton Hotel klassas som fyrstjärnigt och ligger inom promenadavstånd från kongressen. ONSDAG 2 SEPTEMBER LÖRDAG 5 SEPTEMBER: SINGAPORE Registrering och invigning av kongressen. Deltagande i det vetenskapliga programmet. Besök på dentalutställningen. LÖRDAG 5 SEPTEMBER: AVRESA TILL VIETNAM FDI-kongressen avslutas och under dagen sker transfer till flygplatsen för flygresan till Vietnam. Flyget till Ho Chi Minhstaden (Saigon) avgår enligt följande: SINGAPORE HO CHI MINHSTADEN kl Transfer och inkvartering Sofitel Plaza Saigon i centrala Ho Chi Minhstaden. KURS OCH STUDIERESA TILL VIETNAM Paradigmskifte i vården - kultursjukdomarnas tidevarv ALLMÄNT OM KURSEN Vietnam genomgår stora förändringar när det gäller livsstil och hälsovanor. Man övergår t.ex. mer och mer till en föda som innehåller mycket kolhydrater och fetter samtidigt som man arbetar fysiskt allt mindre. Stressen ökar gradvis i samhället och sannolikt är landet, i likhet med många andra länder i Sydostasien, en tickande bomb när det gäller frekvensen av vällevnadssjukdomar. Förändringarna sker snabbt eftersom landet för bara några år sedan öppnade sig mot omvärlden. Kursen är förlagd till Vietnam eftersom skillnaden i livsstil mellan olika befolkningsgrupper medger ett unikt studiematerial för att belysa sambandet mellan folkhälsa och livsstil. Redan ser man man hur diabetes, hjärtkärlsjukdomar, karies och parodontit visar stigande kurvor i sjukdomsstatistiken. Kursen Paradigmskifte i vården - kultursjukdomarnas tidevarv kommer att belysa sambandet mellan kultur och hälsa både i odontologiskt och medicinskt avseende men också estetikens och det läkande mötets betydelse i vårdprocessen. Som kursgivare har vi en av Vietnams främsta experter på området, Professor Chien, chef vid Pasteurinstitutet i Nha Trang, och från Sverige medverkar tandläkare Bengt-Åke Orrell, omvärldsfilosof Sven-Olov Einarsson och parodontolog och konsult Tore Sahlin. Christian Lien, förste sekreterare vid svenska ambassaden i Hanoi svarar för kontakter och djupa kunskaper om lokala förhållanden. Christian Lien är samordnare för hela det svenska hälsobiståndet i Sydostasien och har stora kunskaper om hälsoutvecklingen i Vietnam.

4 MÅL Vietnamesiska forskningsresultat och erfarenheter: Lokal vietnamesisk kompetens inom olika odontologiska och medicinska områden, framförallt med inriktning på sambandet mellan livsstilsfaktorer och hälsa; Förmedla de speciella medicinska/odontologiska kunskaper och erfarenheter som utvecklats vid universitet, forskningsinstitutioner och kliniker i Vietnam för att motverka de negativa konsekvenserna för hälsan av ändrade kost- och levnadsvanor. Senaste rönen inom kultur, hälsa och sjukdom: Hälsa och sjukdom i olika kulturer Livsstilens betydelse för hälsa och sjukdom; Filosofiska och religiösa aspekter på hälsa och sjukdom i olika kulturer Tandvården, sjukvården och kultursjukdomarna. Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse för hur sjukdom och hälsa relaterar till samhälle och kultur. Den innehåller vidare aktuella teoretiska begrepp och perspektiv inom fältet sjukdom och hälsa och ger träning i tillämpning av dessa perspektiv på hälso- och sjukdomsrelaterade företeelser i samhället. Kursen skall genomsyras av Malmö högskolas perspektivområden genus, miljö och migration och etnicitet. PLATS: Ho Chi Minh staden och Dalat/Nha Trang TID: 4-16 september 2009 KURSFORM: Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök. MÅLGRUPP: Alla personalkategorier inom odontologisk och medicinsk verksamhet. SYFTE/VERKSAMHETSNYTTA: Allmänhälsa och tandhälsa är nära knutna till livsstilsfaktorer, varför all vårdpersonal bör har en grundläggande kunskap och förståelse för dessa samband. I mötet med patienten skapas också möjligheten till läkande. Förståelsen för olika kulturer och kulturyttringar har en avgörande betydelse för att nå framgång med olika behandlingsstrategier. Odontologins och sjukvårdens uppgift är ytterst att befrämja hälsa och individens välbefinnande. Engagemang i patientens hälsosituation i vidare bemärkelse skapar också ett intresse hos patienten för den egna hälsan. Resultatet blir lojala och engagerade patienter till nytta för både vårdgivaren och vårdtagaren. Doktorn eller tandläkaren och hans eller hennes personal botar inte bara sjukdomar utan skapar också hälsa. KURSORTEN: VIETNAM Vietnams historia handlar om krig och risodlingar; krigen för att bevara landets självständighet och riset för att bygga högtstående civilisationer. Nu har freden säkrats sedan tjugo år tillbaka och en ny epok står för dörren med stora förändringar av traditioner och levnadssätt. Ekonomin växer snabbt och politiska förändringar är oundvikliga. När det gäller sjukdomspanoramat sker också dramatiska förändringar där typiska vällevnadssjukdomar, som tidigare knappast förekom, är ett snabbt växande hälsoproblem. Vietnam har en lång historia som sträcker sig 4000 år tillbaka i tiden till Hungkungarnas tid. Mäktiga kungadömen och kulturellt högtstående statsbildningar har avlöst varandra under tidernas gång, och deras makt har alltid varit baserad på Sydostasiens bördiga jordar. I norr har Röda floden och i söder Mekongfloden varit garanten för åkerbrukets höga avkastning.

5 KURS- OCH RESEPROGRAM För deltagare i enbart kursen sker avresa från Sverige fredagen 4 september med ankomst till Vietnam på eftermiddagen nästföljande dag. Samtidigt anländer deltagarna i FDI-kongressen i Singapore till Ho Chi Minhstaden och båda grupperna strålar samman på Sofitel Plaza Saigon. FREDAG 4 SEPTEMBER: SKANDINAVIEN TILL VIETNAM Avresa med Air France till Vietnam via Paris med ankomst nästföljande dag; STOCKHOLM PARIS kl PARIS HO CHI MINHSTADEN kl * * nästa dag LÖRDAG 5 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) Ankomst under eftermiddagen till Ho Chi Minhstaden, eller Saigon som den tidigare kallades, antingen från Singapore eller från Skandinavien. Transfer till Sofitel Plaza Saigon i centrala stadskärnan. SÖNDAG 6 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (2 tim) Kursintroduktion med presentation av kursens målsättningar, kursgivare och indelning i arbetsgrupper. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (4 tim) Kultursjukdomar -vad menar vi? Kultursjukdomarna -den subjektiva ohälsans olika ansikten Var kommer odontologen och medicinaren in? MÅNDAG 7 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (4 tim) Kultur för hälsa - kultur som hälsobefrämjande faktor Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat. Det vetenskapliga stödet likaså. Idag vet man att kulturaktiviteter kan vara hälsofrämjande och utgöra ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Kulturella, ekonomiska och sociala faktorer har mycket stor betydelse för hur vi mår. Så har till exempel PET-scanning (positronemissionstomografi) av hjärnor visat att icke-verbala estetiska hörsel- och synintryck kan väcka överraskande emotionella reaktioner i den snabbprocessande emotionshjärnan, vilket vanlig ordkommunikation inte gör i samma utsträckning, eftersom den i första hand analyseras av det långsammare förnuftet. De mest välkända effekterna av kulturupplevelser är att de kan ge både lugnande och stimulerande effekter. Enligt andra genomförda studier kan kulturupplevelser ge ett längre liv. En brittisk longitudinell studie visar också att kulturell inaktivitet innebär hälsorisker och poängterar att kulturell aktivitet, liksom fysisk, är att betrakta som färskvara. Den mest utforskade kulturupplevelsen är musik. Som terapiform har både dans och musik länge använts framgångsrikt, med såväl psykiska som fysiska effekter. Här finns resultat som pekar på ökad intelligenskvot och sänkta stresshormonnivåer hos barn efter musikundervisning. Stora resurser

6 satsas för att ytterligare belysa kulturens betydelse för hälsan, bl a har en tvärvetenskaplig grupp bildats på Göteborgs universitet. STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (2 tim) Syfte med studiebesöket Vi besöker Thoi Son utanför Ho Chi Minhstaden för att jämföra storstad och landsbygd när det gäller förändrad livsstil och naturens inverkan på hälsotillståndet. I Sverige och övriga Europa sker nu en stor satsning på naturrehabilitering, bland annat har Alnarps rehabiliteringsträdgårdar startat ett stort internationellt projekt. Vi får här ta del av vietnamnesernas syn på naturens läkande och lugnande inverkan. Stress och stressrelaterade syndrom är en stor bidragande faktor till sjukdom, inte minst inom tandvården med tandgnissling, tandpressning, huvudvärk och muskelbesvär som vanliga symtom. TISDAG 8 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (4 tim) Nya rön om livsstil och hälsa. Motion och hjärnfunktion, bl a inlärning och antioxidativa system. Ökad stress i vår kultur som en bidragande faktor till livsstilsrelaterade sjukdomar KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (2 tim) Vårdens filosofiska grunder - Varför vårdar vi? - Synen på människan; - Idéhistorisk exposé; - Fenomenologins och existentialismens analytiska verktyg för att förstå begreppet sjukdom; ONSDAG 9 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) STUDIEBESÖK PÅ FÖRMIDDAGEN: kl ( 3 tim) Förmiddagen ägnas åt studiebesök på Universitetssjukhuset i Ho Chi Minhstaden. Syfte med studiebesöket Tydliggöra de förändringar av sjukdomspanoramat som sker i Vietnam vid övergången från traditionell diet till västerländska kost- och levnadsvanor. Lokala representanter för hälsovårdsorganisationen presenterar epidemiologiska data med särskild tonvikt på livsstilsrelaterade sjukdomar. Sverige har aktivt deltagit i uppbyggnaden av den vietnamesiska hälsovårdssektorn under en lång period och därför finns det även goda kunskaper inom den svenska biståndsorganisationen om hälsosituationen. Vi får träffa representanter för Vietnam Sweden Health Cooperation som finansieras av SIDA. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling? Diet och gener; Kost sedan stenåldern Tandhälsa, allmänhälsa och kost.

7 TORSDAG 10 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN/DALAT På förmiddagen avreser vi med buss till Dalat/Natrangregionen för att få möjlighet att besöka de mycket intressanta Pasteurinstitut som finns i denna region. Bland annat arbetar fjolårets nobelpristagare i medicin Françoise Barré-Sinoussi periodvis vid ett av dessa institut. Övernattning på Dalat Palace Hotel. Bakgrund: Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier lyckades 1983 finna och karakterisera ett nytt retrovirus från patienter med svullna lymfkörtlar. De visade att detta tillhörde undergruppen lentivirus. Det kallas numera humant immunbristvirus, HIV. Upptäckten har konfirmerats, utvidgats och sambandet har klarlagts med den dessförinnan nyidentifierade sjukdomen förvärvad immunbrist, AIDS. Identifieringen av viruset har varit en förutsättning för framtagande av preventiva åtgärder och terapi som på ett dramatiskt sätt minskat dödligheten i denna nya pandemi. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Skönhetsuppfattning, kroppsestetik och kroppsideal i olika kulturer. Dagens västerländska skönhetsideal och betydelsen för hälsan Tändernas roll i skönhetsuppfattningen FREDAG 11 SEPTEMBER: DALAT KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl (3 tim) Estetisk och kosmetisk tandvård och hälsa Funktionell tandvård och hälsa Fenomenet oral galvanism/elöverkänslighet STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Studiebesök under eftermiddagen på Pasteurinstitutet i Dalat. Pasteurinstitut finns idag på flera platser och det första grundades i Nha Trang 1895 av den franske läkaren Alexandre Yersin. Förmodligen är Dr Yersin den mest populäre fransmannen i Vietnam eftersom han förutom vaccinationsprogram även introducerade gummiträdet. Hans namn förknippas dessutom med kartläggningen av den mikroorganism som orsakar böldpest en forskningsbragd han lyckades med 1894 i Hongkong. Pasteurinstituten har kliniska laboratorium där man framställer vacciner mot en rad tropiska infektionssjukdomar och bedriver en omfattande forskning. Man är också delaktig i planeringen av vaccinationsprogram och allmän hälsoinformation med särskild tonvikt på kostrådgivning. LÖRDAG 12 SEPTEMBER: DALAT/NHA TRANG Efter fömiddagens kurs sker transfer till Nha Trang. Inkvartering på Nha Trang: Sofitel Vinpearl Resort. KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (3 tim) Det läkande dramat Naturmedicin, ceremonier, ritualer, traditionell medicin, alternativmedicin; Fungerar det och i så fall varför? Dagens syn på Placebo/Nocebo KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim)

8 Det läkande mötet - Odontologi och medicin som fronesis, praktiskt förnuft; - Sjukdomens komplexitet; - Läkekonsten som både biokemisk/fysiologisk vetenskap och hermeneutisk vetenskap; - Patientomhändertagandet kärnan i allt vårdande. SÖNDAG 13 SEPTEMBER: NHA TRANG KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl (3 tim) Vetenskaplig metodik - Experimentell empirism Skolastisk medicin (ex.tibetansk medicin); - Evidensbaserad medicin hermeneutisk, förståelsebaserad vårdvetenskap; (vårdvetenskap förstådd som medicin och odontologi); - Kritik av det rena förnuftet (parafras över titeln på Kants huvudverk); KURS PÅ EFTERMIDDAGEN kl (3 tim) Beteendevetenskap för positiv påverkan av livsstilen. Samarbete mellan läkare, tandläkare och psykolog. MÅNDAG 14 SEPTEMBER: NHA TRANG KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (3 tim) Avslutande seminarium om kultursjukdomarnas tidevarv. Hur kan vi som sjukvårds- och tandvårdspersonal agera, i vårt eget mångkulturella samhälle, för att tillgodose samhällets och våra patienters behov? Utvärdering av kursen. STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Vi besöker ett buddistkloster utanför Nha Trang där traditionell vietnamesisk medicin praktiseras sedan urminnes tider. Buddistisk läkekonst är inspirerad av den indiska ayurvedamedicinen, som infördes i Sydostasien under Champarikets era, när centrala Vietnam stod under hinduiskt inflytande. Ayurveda är en urgammal medicinsk kunskap, vars rötter sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden och har ett holistiskt synsätt på människan. Hälsa och livsstil är oskiljaktiga begrepp. Syfte med studiebesöket Lära känna den traditionella buddistiska läkekonsten där psyke och soma är olika manifestationer av människans existentiella villkor. Kost och arbete, fysisk aktivitet och mental harmoni måste befinna sig i balans för att vi skall uppnå och bevara hälsa. Buddismen är en lära om levnadskonst lika mycket som ett metafysiskt system. Det var nog ingen tillfällighet att Jean Paul Sartre var inspirerad av buddismen när han utvecklade tankarna runt existentialismen. TISDAG 15 SEPTEMBER: ÅTERRESA TILL SKANDINAVIEN Flyg till Ho Chi Minhstaden under eftermiddagen med reguljärt inrikesflyg där flygplansbyte sker för den fortsatta flygresan med Air France till Europa:

9 HO CHI MINH STADEN (SAIGON) PARIS kl * AF 169 ONSDAG 16 SEPTEMBER: HEMKOMST Ankomst till Paris på morgonen. Planbyte för den fortsatta flygresan till Sverige: PARIS STOCKHOLM kl AF 2062 Vetenskaplig bakgrundslitteratur: Beland, Markus (2003): Kultursjukdomar med högt pris. Läkartidningen 48: Benson, Herbert (1997). The nocebo effect: History and physiology. Preventive Medicine 26: Bärmark, Jan, 2007: Den läkande Buddha, Carlssons, 2007 Cassel, Eric J, 1996: Lidandets natur och medicinens mål, Studentlitteratur, 1996 Eco, Umeberto, 2005: Om Skönhet, Brombergs, 2005 Ekeland, Tor-Johan, 2000: Placebofenomenet hvordan kan det forstås? Läkartidningen 49: Gärdenfors, Peter, 2000: Hur homo blev sapiens, Nya Doxa Gärdenfors, Peter, 2005: Tankens vindlar, om språk, minne och berättande, Nya Doxa Gärdenfors, Peter, 2006: Den meningssökande människan, Natur och Kultur, Hesslow, Germund (1996 [1979]). Medicinsk vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. Kap 7: Definitioner, s Kap 8: Sjukdomsbegreppet, s s. Hornborg, Alf (2003): Självets gränser och fasor i olika kulturer. Moderna människor: Antropologiska perspektiv på samtiden. Red: C Garsten & K Sundman. Stockholm: Liber. s (13 s.) Janzen, John M (2002). The social fabric of health. New York: McGraw-Hill. 313 s. Johannisson, Karin (1990). Sjukdom som kulturell konstruktion. Tvärsnitt, nr 1: s. Johannisson, Karin (2005): När samhället glider isär glider också individen isär. Axess 8: s. Johannisson, Karin (2006): Hur skapas en diagnos? Diagnoserns makt. Red: G Hallerstedt. Daidalos Josefsson, Ingela, 1998: Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur, 1998 Lindeberg, Staffan, 2007: Maten och folksjukdomarna - ett evolutionsmedicinskt perspektiv, Studentlitteratur, 2007 Lupton, Deborah (1996). Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies. London: Sage. Ch 1: Theoretical Perspectives on Medicine and Society, s Lynöe, Niels (2005). Placebo biter inte alltid på nocebobaciller: Samspelet mellan kropp och själ ännu höljt i dunkel. Läkartidningen 102(38): Malmquist, Jörgen (2004). Sjukdomsföreställningar under 1900-talet: Från kloros och fokalinfektion till elallergi, fibromyalgi och utbrändhet. Läkartidningen 1-2: s. Miner, Horace (1956). Body Ritual among the Nacirema. American Anthropologist 58: s. Radley, Alan (1995). Making Sense of Illness: The Social Psychology of Health and Disease. London: Sage. Ch 2: Illness, the patient and society, s s. Sachs, Lisbeth (2002). Från magi till bioteknik: medicinsk antropologi i molekylärbiologins tidevarv. Lund: Studentlitteratur. 197 s. Svenaeus, Fredrik, 2003: Sjukdomens mening, Natur och kultur, 2003 Tengland, Per-Anders (2005). Teorier om hälsa, sjukdom, livskvalitet i "Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan?" ur Faresjö, T och Åkerlind, I (red.). Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning, Lund: Studentlitteratur. Thörn, Åke (2004):...bland undanglidande syndrom och tillstånd: Folkhavet brusar av värk, trötthet, oro, huvudvärk, yrsel, magont... Läkartidningen 51-52: s. Bates, Maryann S (1990). A Critical Perspective on Coronary Artery Disease and Coronary Bypass Surgery. Social Science and Medicine 30(2): Lepowsky, Maria (1990). Sorcery and Penicillin: Treating Illness on a Papua New Guinea Island. Social Science and Medicine 30(10): Patel, Vimla L, et al. (1988). Causal Reasoning and the Treatment of Dhiarrhoeal Disease by Mothers in Kenya. Social Science and Medicine 27(11): Roseman, Marina (1988). The Pragmatics of Aesthetics: The Performance of Healing Among Senoi Temiar. Social Science and Medicine 27(8): Stolt, Carl-Magnus, 2006: Att vara levande, Natur och Kultur, Stolt, Carl.Magnus, 2007: Medicin och religion, Proprius, 2007.

10 Priser och resfakta: Kongressresa till FDI i Singapore 2009 samt kurs i Vietnam efter kongressen. Kursavgift: kr Pris för flyg: ca kr, Flyget sker i ekonomiklass Stockholm, Köpenhamn, Göteborg Singapore - Vietnam - Stockholm, Köpenhamn, Göteborg. Pris för alla arrangemang i Singapore och Vietnam: ca kr I priset ( ca kr) för arrangemangen ingår: Hotell med del i dubbelrum med frukostpension; Transfers och transporter enligt programmet Svensk färdledning/kursvärd I priset för arrangemangen ingår inte: Internationellt flyg (se ovan) Dricks och drycker Enkelrumstillägg Kurs i Vietnam: Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv Kursavgift: kr Pris för flyg: ca kr, Flyget sker i ekonomiklass Stockholm, Köpenhamn, Göteborg Vietnam - Stockholm tor. Pris för alla arrangemang i Vietnam: ca kr I priset (ca kr) ingår: Transporter och transfers enligt programmet; Hotell med del i dubbelrum med frukostpension; Svensk färdledning/kursvärd. I priset för arrangemangen ingår inte: Internationellt flyg (se ovan) Dricks och drycker Enkelrumstillägg Bakgrunden till att vi separerat flyget från övriga arrangemang är att man som enskild person ofta kan erhålla bättre pris än vi kan erhålla vid en gruppbokning. Det står alltså var och en fritt att själv boka sitt eget flyg. Självklart bokar vi flygen för dem som så önskar.

11 Resevillkor Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i februari Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll. Resans pris är även baserat på att minst 25 personer deltar i respektive arrangemang. Allmänna resevillkor För arrangerandet av dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits av Svenska Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. Särskilda Resevillkor Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är kr. Vid avbeställning senare än 3 månader före avresa är kostnaden kr. Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan har arrangören rätt att debitera hela resans pris. Ändringar utöver det givna researrangemanget debiteras, förutom ev. tilläggskostnad, med kr i administrationsavgift. Avbeställningsskydd, när det gäller privatresor, ingår ibland i hemförsäkringen. För tjänsteresor har de flesta försäkringsbolag tjänstereseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta eller kontakta Nord Reseskydd per tel , fax , e-post Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, Umeå tel , fax Hemsida: E-post: Bankgiro Plusgiro

12 Anmälan, senast 2/6 Skickas till: Curomed Utbildning AB Håkmark Umeå fax Kongressresa till FDI i Singapore 2009 samt kurs i Vietnam efter kongressen. Kurs i Vietnam: Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv. Önskar att Curomed även bokar flyget. Jag/vi anmäler oss till ovan angivna program. Curomed skickar bokningsbekräftelse samt faktura på anmälningsavgiften (6000 kr), som avräknas i samband med fakturering. Frågor kring dessa arrangemang kan ställas till Curomed Utbildning, tel eller fax Obs! Stava namnet som i passet (giltigt minst 6 månader). Namn (1):... Fullst. födelsenr:... Passnummer:...exp date:...yrke:... Adress:... Postnr,ort Tel arb:... /... Bostad:.. / e-post:. Fax: / Ev. kostnadsställenr: Ytterligare konferensdeltagare: Namn (2): Fullst. födelsenr::.... Passnummer:...exp date:...yrke:... Namn (3): Fullst. födelsenr: Passnummer:...exp date:...yrke:... Önskar medtaga medresenär: Namn (4): Fullst. födelsenr: Passnummer:...exp date:...yrke:... Under förutsättning att flygbokning via Curomed önskas: Önskar avresa från: Stockholm Göteborg Köpenhamn Önskar anslutningsflyg från:... Specialkost på flyget för resenär nr: ( ) ( ) Dubbelrum delas med ( ) + ( ) ( ) + ( ) ( ) +( ) Enkelrum om möjligt för resenär nr ( ) ( ) Beträffande avbeställningskydd se Särskilda Resevillkor under Priser och Resfakta... Ort, datum Underskrift

KURSRESA TILL VIETNAM

KURSRESA TILL VIETNAM FDI KONGRESSEN I SINGAPORE samt KURSRESA TILL VIETNAM 2 16 september 2009 Kursprogram tandvårdspersonal Sista anmälningsdag 2/6 FDI VietmanTandl 09 www.curomed.se - info@curomed.se 090-38375 1 FDI KONGRESSEN

Läs mer

Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal

Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal KursSKinaLakare12 1(6) Hjärnan beteende kultur och hälsa 27 augusti - 5 september Kursgivare:

Läs mer

FDI World Dental Congress

FDI World Dental Congress FDI World Dental Congress Shenzhen, Kina Komposit, glas och porslin i odontologin Shanghai 19 30 september 2006 FDI20063Kina 1 FDI World Dental Congress i Shenzen i kombination med kursen: Komposit, glas

Läs mer

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT KURS OCH STUDIERESA TILL KUBA: ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT 2-11 januari 2013 Havanna, Kuba Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se

Läs mer

3rd Wonca Africa Conference

3rd Wonca Africa Conference 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe 17 23 november 2012 KursprWonca12 1(5) KONGRESSRESA TILL 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe Hälsotillståndet i ett land påverkas av

Läs mer

KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN

KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN 3-13 september 2010 Kursprogram RioManausKursprogr10 www.curomed.se - info@curomed.se 090-38375 1 KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN Ta bort tidstjuvar, krångel, väntan och oordning

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

Kursresa till FDI i Hongkong samt Södra Kina

Kursresa till FDI i Hongkong samt Södra Kina Kursresa till FDI i Hongkong samt Södra Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram tandvårdspersonal KursFDISKina12 1(5) FDI i Hongkong och kursen Vitt, vackert, välgjort 27 augusti - 5 september I

Läs mer

Hälsa och sjukdom - kultursjukdomar i tiden 2-9 januari 2012 Mahé, Seychellerna Kursprogram

Hälsa och sjukdom - kultursjukdomar i tiden 2-9 januari 2012 Mahé, Seychellerna Kursprogram Hälsa och sjukdom - kultursjukdomar i tiden 2-9 januari 2012 Mahé, Seychellerna Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 24/3-30/3 2011 Kurs i Sikkim

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 24/3-30/3 2011 Kurs i Sikkim Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 24/3-30/3 2011 Kurs i Sikkim Kursprogram 1 Kurs och studieresa till Sikkim: Indisk läkekonst - Ayurveda och Buddistisk medicin 24 mars 30 mars 2011 Kursgivare:

Läs mer

Kursresa till Salt Lake City: Nytt om de vita materialen

Kursresa till Salt Lake City: Nytt om de vita materialen Kursresa till Salt Lake City: Nytt om de vita materialen 21 februari 1 mars 2009 Curomed Utbildning AB SaltLake09 1 Kursresa till Salt Lake City: Nytt om de vita materialen Kursgivare: Tandläkare Bengt-Åke

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Curomed Utbildning AB 1 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 9-18/11 2007 Kursgivare: Bo Freyschuss, MD, Överläkare,

Läs mer

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 22/4-3/5 2010 Kurs och Studieresa till Sikkim och Bhutan Kursprogram 1 Kurs och studieresa till Sikkim och Bhutan: Indisk läkekonst - Ayurveda och Buddistisk

Läs mer

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 22/4-3/5 2010 Kurs och Studieresa till Sikkim och Bhutan Kursprogram 1 Kurs och studieresa till Sikkim och Bhutan: Indisk läkekonst - Ayurveda och Buddistisk

Läs mer

FDI KONGRESSEN I SALVADOR

FDI KONGRESSEN I SALVADOR FDI KONGRESSEN I SALVADOR med Kurs i Rio, 27 augusti 7 september 2010 med Kurs i Manaus, 1-13 september 2010 Kursprogram I samarbete med Sveriges Tandläkarförbund, Södra regionens kursnämnd FDIBrasilKursprogr10

Läs mer

Organisera dig Hjärna!

Organisera dig Hjärna! Organisera dig Hjärna! Cypern 6/10 13/10 2008 Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se 1 Organisera dig Hjärna! Kursen vänder

Läs mer

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT 2-10 januari 2016 La Digue, Seychellerna Sista anmälningsdag 30/6! Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 info@curomed.se www.curomed.se

Läs mer

KURSRESA TILL CHILE:

KURSRESA TILL CHILE: KURSRESA TILL CHILE: Bedriva Effektiv Vård 5 13 januari 2017 Valparaiso, Chile Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375 E-post: info@curomed.se www.curomed.se kursresor16/kursprochile16

Läs mer

Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012

Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 20-29 augusti 2012 Kursprogram Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong MongolietKursplan12 1 Kursresa till Mongoliet

Läs mer

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Konferensresa till 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Uganda 10 22 Oktober 2014 KursprogramUganda14 1(5) Konferensprogram 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a

Läs mer

Med patienten i centrum

Med patienten i centrum Kursresa till Tanzania och Zanzibar Med patienten i centrum 3-12 Januari 2011 Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90 383 75 fax +46(0)90 383 31 info@curomed.se www.curomed.se KursTanzania11

Läs mer

Personlighet, hälsa och utveckling

Personlighet, hälsa och utveckling Personlighet, hälsa och utveckling Kursresa till Nya Zeeland 5-15 januari 2018 Queenstown, Dunedin, Nya Zeeland Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 info@curomed.se www.curomed.se

Läs mer

Indisk läkekonst: Ayurveda och Yoga Kerala Indien 13 20 november 2008

Indisk läkekonst: Ayurveda och Yoga Kerala Indien 13 20 november 2008 Indisk läkekonst: Ayurveda och Yoga Kerala Indien 13 20 november 2008 Privata tilläggsarrangemang: Tigrar och kultur i Indien 6 13 november 2008 Kerala Backwaters 19 24 november 2008 Curomed Utbildning

Läs mer

Med patienten i centrum

Med patienten i centrum Kursresa till Tanzania och Zanzibar Med patienten i centrum 3-12 Januari 2011 Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90 383 75 fax +46(0)90 383 31 info@curomed.se www.curomed.se MED PATIENTEN

Läs mer

Effektiv Stresshantering

Effektiv Stresshantering Effektiv Stresshantering Costa Rica, 18-24 september 2011 Kursprogram Anmäl dig på www.curomed.se senast den 30/6 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam

Läs mer

Effektiv Coaching. Vandring i Sikkim. 15 25 april 2010. under. Kursprogram. CoachingkursSikkim10 1

Effektiv Coaching. Vandring i Sikkim. 15 25 april 2010. under. Kursprogram. CoachingkursSikkim10 1 Effektiv Coaching 15 25 april 2010 under Vandring i Sikkim Kursprogram CoachingkursSikkim10 1 Effektiv coaching Huvudsakligen är detta ett upplevelse-och erfarenhetsbaserat program, byggt på övningar,

Läs mer

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 200 år sedan Darwins födelse - 150 år sedan Darwins teser! Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 1 Kurs: Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin 2009 firar vi Charles

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Effektiv Stresshantering som seglingskonferens i Egeiska Havet!

Effektiv Stresshantering som seglingskonferens i Egeiska Havet! Effektiv Stresshantering som seglingskonferens i Egeiska Havet! 14-21 maj 2011 Kursprogram 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet Programmet

Läs mer

Work and Life Management

Work and Life Management Work and Life Management Lissabon 30 april - 4 maj 2008 Work and Life Management Kursen vänder sig till dig, som vill lära dig fokusera på det viktiga och organisera din vardag mot det som är meningsfullt.

Läs mer

3rd Wonca Africa Conference

3rd Wonca Africa Conference KONGRESSRESA TILL 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe Resprogram Flera länder i södra Afrika genomgår gör närvarande dramatiska förändringar både i ekonomiskt och socialt avseende. Länder

Läs mer

Effektiv stresshantering

Effektiv stresshantering Effektiv stresshantering Sharm El Sheikh 21-28 oktober 2009 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet Programmet vänder sig till dig, som vill lära

Läs mer

Resprogram för kursresan till Madagaskar 11 18/11 2007 Tilläggsarrangemang: Natur på Madagaskar 17 24/11 2007

Resprogram för kursresan till Madagaskar 11 18/11 2007 Tilläggsarrangemang: Natur på Madagaskar 17 24/11 2007 Resprogram för kursresan till Madagaskar 11 18/11 2007 Tilläggsarrangemang: Natur på Madagaskar 17 24/11 2007 Efter kursresan Utvärdering av vårdens metoder arrangeras en privat rundresa på huvudön med

Läs mer

Digital information i praktiken

Digital information i praktiken Digital information i praktiken Göteborg 9-10/3 eller Stockholm 30-31/3 2012 Bra, Italien 17 22 maj 2012 Kursprogram E-post: info@curomed.se Hemsida: www.curomed.se sid 1 Digital information i praktiken

Läs mer

KURSRESA TILL CHILE:

KURSRESA TILL CHILE: KURSRESA TILL CHILE: BEDRIVA EFFEKTIV VÅRD 3 januari 12 januari 2009 PRIVATA TILLÄGGSARRANGEMANG: RUNDRESA I ARGENTINA 27 december 2008 4 januari 2009 PÅSKÖN 11 januari 16 januari 2009 För detaljerat resprogram

Läs mer

Effektiv Stresshantering Seglingskonferens i Antikens farvatten, Turkiet

Effektiv Stresshantering Seglingskonferens i Antikens farvatten, Turkiet Effektiv Stresshantering Seglingskonferens i Antikens farvatten, Turkiet 22-29 september 2012 Kursprogram 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet

Läs mer

Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong samt Södra Kina 20 augusti - 5 september 2012 Kursprogram tandvårdspersonal

Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong samt Södra Kina 20 augusti - 5 september 2012 Kursprogram tandvårdspersonal Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong samt Södra Kina 20 augusti - 5 september 2012 Kursprogram tandvårdspersonal KursMongFDISKina12 1(9) Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong samt Södra Kina

Läs mer

Effektiv stresshantering

Effektiv stresshantering Effektiv stresshantering Kerala Indien 13 20 november 2008 Privata tilläggsarrangemang: Tigrar och kultur i Indien 6 13 november 2008 Kerala Backwaters 19 24 november 2008 Curomed Utbildning AB Curomed

Läs mer

MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA

MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA KURSRESA TILL MYANMAR (BURMA): MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA 2 13 JANUARI 2014 Privat tilläggsarrangemang Burma Kultur och levnadssätt 28 december 2013 4 januari 2014 Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ

Läs mer

Kursresa till Zanzibar. Effektiv stresshantering för hela teamet eller hela familjen. 13 20 juni 2016

Kursresa till Zanzibar. Effektiv stresshantering för hela teamet eller hela familjen. 13 20 juni 2016 Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för hela teamet eller hela familjen 13 20 juni 2016 Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 info@curomed.se www.curomed.se

Läs mer

Kreativ marknadsföring i vården

Kreativ marknadsföring i vården FDI kongressen i Mexico City 13 19 september 2011 Kreativ marknadsföring i vården Costa Rica, 18-24 september 2011 Kursprogram FDIMexCostaRicaKursprogram11 1 FDI KONGRESSEN I MEXICO CITY 13-19 SEPTEMBER

Läs mer

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Funchal, Madeira 27 september 4 oktober 2016 KursMadeira16.odt 1 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Programmet vänder sig till dig, som vill

Läs mer

Effektiv stresshantering

Effektiv stresshantering Effektiv stresshantering Budapest - Ungern 25-29 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 250, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se StresskBudapest10 1 Effektiv

Läs mer

Bli effektiv med nya insikter

Bli effektiv med nya insikter Bli effektiv med nya insikter Organisera dig Hjärna! Cypern 6/10 13/10 2008 1 Bli effektiv med nya insikter - Organisera dig Hjärna! Kursen vänder sig till dig som vill fatta beslut effektivt, lära dig

Läs mer

PEPP Personligt effektivitetsprogram i praktiken

PEPP Personligt effektivitetsprogram i praktiken PEPP Personligt effektivitetsprogram i praktiken 2-9 januari 2016 Victoria, Mahé Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 info@curomed.se www.curomed.se KursprogrSey16 1 PEPP Personligt

Läs mer

Bli effektiv med nya insikter

Bli effektiv med nya insikter Bli effektiv med nya insikter Organisera dig Hjärna! Sicilien 19-26 maj 2009 1 Bli effektiv med nya insikter - Organisera dig Hjärna! Kursen vänder sig till dig som vill fatta beslut effektivt, lära dig

Läs mer

Kreativ marknadsföring i vården

Kreativ marknadsföring i vården Kreativ marknadsföring i vården Kurs i Costa Rica, 18-24 september 2011 Kursprogram FDIMexCostaRicaResprogram11 1 KREATIV MARKNADSFÖRING FÖR VÅRDEN ALLMÄNT OM KURSEN Vårdens marknad förändras snabbt: ökad

Läs mer

Effektiv Coaching. Vandring i Sikkim april under. Kursprogram. CoachingkursSikkim10 1

Effektiv Coaching. Vandring i Sikkim april under. Kursprogram. CoachingkursSikkim10 1 Effektiv Coaching 16 25 april 2010 under Vandring i Sikkim Kursprogram CoachingkursSikkim10 1 Effektiv coaching Huvudsakligen är detta ett upplevelse-och erfarenhetsbaserat program, byggt på övningar,

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 info@curomed.se www.curomed.se KursprogrStressZanzibar16.odt

Läs mer

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Tamarindo, Costa Rica 4 13 januari 2015 Kursprogram Anmälan snarast KursprogrCostaRica14.odt 1 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Programmet

Läs mer

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 200 år sedan Darwins födelse - 150 år sedan Darwins teser! Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 1 Kurs: Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin 2009 firar vi Charles

Läs mer

Effektiv Stresshantering som seglingskonferens i Adriatiska Havet!

Effektiv Stresshantering som seglingskonferens i Adriatiska Havet! Effektiv Stresshantering som seglingskonferens i Adriatiska Havet! Kristihimmelfärds veckan 8 15 maj 2010 Resprogram 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam

Läs mer

FDI World Dental Congress i New Delhi

FDI World Dental Congress i New Delhi FDI World Dental Congress i New Delhi 10-15 september 2014 samt kursen Effektiv Stresshantering i Kerala 15 20 september 2014 Konferens- /kursprogram tandvårdspersonal Anmälan snarast ProgrFDIKerala214.odt

Läs mer

Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong

Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong Kursresa till Mongoliet och FDI i Hongkong 20 augusti - 2 september 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan 1 Resplan: Det är sjätte gången vi genomför denna studieresa

Läs mer

Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 24/8 3/9 2007

Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 24/8 3/9 2007 Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 24/8 3/9 2007 Curomed Utbildning AB 1 Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 24/8 3/9 2007 Kursgivare: Professor Jan Bärmark, Göteborg, Dr Tsewang

Läs mer

Kursresa till Hongkong samt Södra Kina

Kursresa till Hongkong samt Södra Kina Kursresa till Hongkong samt Södra Kina 27 augusti - 5 september 2012 Privat tilläggsresa: På väg till Shangri-La 5-8 september 2012 Resplan 1 Hongkong samt kursresa till Södra Kina 2012 Resplan: Dag 1:

Läs mer

Effektiv Stresshantering och Kaizen. Kalabrien 8-15 maj Kursprogram. Kursresor18/Kalabrien18/TropeaStressKaizen18.odt 1(6)

Effektiv Stresshantering och Kaizen. Kalabrien 8-15 maj Kursprogram. Kursresor18/Kalabrien18/TropeaStressKaizen18.odt 1(6) Effektiv Stresshantering och Kaizen Kalabrien 8-15 maj 2018 Kursprogram Kursresor18/Kalabrien18/StressKaizen18.odt 1(6) Effektiv Stresshantering och Kaizen Lär dig förvandla stress till hälsosam kreativitet

Läs mer

Effektiv Stresshantering i Kerala

Effektiv Stresshantering i Kerala Effektiv Stresshantering i Kerala 14 20 september 2014 Kursprogram Anmälan snarast ProgrEffStressKerala14.odt 1 Effektiv Stresshantering i Kerala Programmet vänder sig till dig, som vill lära dig hantera

Läs mer

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI. Turkiet lördag 26/9 lördag 3/10 2015 Kursprogram. TurkietstKommunik15

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI. Turkiet lördag 26/9 lördag 3/10 2015 Kursprogram. TurkietstKommunik15 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Turkiet lördag 26/9 lördag 3/10 2015 Kursprogram 1 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Programmet vänder sig till dig, som vill lära dig modeller

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral Medicin

Infektionssjukdomar och Oral Medicin Infektionssjukdomar och Oral Medicin 2-9 januari 2012, Poovar, Kerala, Indien Privat tilläggsarrangemang: 28 december 2011-1 januari 2012, Kerala Backwaters Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel.

Läs mer

Kursresa till Mongoliet

Kursresa till Mongoliet Kursresa till Mongoliet Kursresa 21-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-23 augusti 2012 Detaljerad resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong 1 Resplan:

Läs mer

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela 1(7) Danderyds församling pilgrimsvandring 2014 Camino Portugués Tui Santiago de Compostela Den portugisiska pilgrimsvägen är den näst mest populära pilgrimsleden efter Den franska vägen. En led som slingrar

Läs mer

KURSRESA TILL CHILE BEDRIVA EFFEKTIV VÅRD. 4 januari 11 januari 2009

KURSRESA TILL CHILE BEDRIVA EFFEKTIV VÅRD. 4 januari 11 januari 2009 KURSRESA TILL CHILE BEDRIVA EFFEKTIV VÅRD 4 januari 11 januari 2009 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se, www.no-stress.nu kursresor08/chile09

Läs mer

The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning. Surinam 13-26 februari 2016. Kursprogram

The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning. Surinam 13-26 februari 2016. Kursprogram The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning Surinam 13-26 februari 2016 Kursprogram The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning Suriname, February 2016 TIME: February

Läs mer

KURSRESA TILL SYDAFRIKA

KURSRESA TILL SYDAFRIKA KURSRESA TILL SYDAFRIKA KURS I KAPSTADEN: ATT VÅRDA PÅ EN ÖPPEN MARKNAD 2 januari 11 januari 2008 PRIVATA TILLÄGGSARRANGEMANG: VICTORIAFALLEN OCH BOTSWANA 27 december 2007 3 januari 2008 MOCAMBIQUE: EXOTISK

Läs mer

Hälsa, Ekonomi och Management

Hälsa, Ekonomi och Management Hälsa, Ekonomi och Management 4-12 november 2011 Mombasa, Kenya Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se KursprogramKenya112

Läs mer

Kommunikation i praktiken

Kommunikation i praktiken Kommunikation i praktiken Azorerna 15 22 maj 2008 Med retorik! E-post: info@curomed.se Hemsida: www.curomed.se... sid 1 Kommunikation i praktiken Den här kursen handlar om kommunikation som omfattar hela

Läs mer

Bli en ledare över ditt liv

Bli en ledare över ditt liv EN RESA FÖR KNOPP & KROPP TILL PALMA DE MALLORCA, 6 APRIL - 13 APRIL 2013 Bli en ledare över ditt liv FÖLJ MED PÅ EN UNIK RESA SOM KAN BLI STARTEN PÅ NÅGOT NYTT Vi har skräddarsytt ett program utifrån

Läs mer

Resa til Sri Lanka med tidningen nära med vistelse på Ayurvedisk klinik 11 nov Avresa 12 nov Framme på Sri Lanka (m)

Resa til Sri Lanka med tidningen nära med vistelse på Ayurvedisk klinik 11 nov Avresa 12 nov Framme på Sri Lanka (m) Resa till Sri Lanka med tidningen nära med vistelse på Ayurvedisk klinik 11 nov Avresa Flygtider Arlanda: Avresa med Qatar från Stockholm kl. 21.30. Flygtider Göteborg: Avresa med SAS kl. 18.50 och ankomst

Läs mer

En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015

En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015 En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015 Flera av Indiens viktigaste besöksmål ligger som ett pärlband, tvärs över norra Indien; Agra, Khajuraho, Varanasi. Detta är platser som alla gör ett djupt intryck

Läs mer

Ayurvedaresa. till sydindiska Kerala. med hälsorådgivaren Peter Ljungsberg

Ayurvedaresa. till sydindiska Kerala. med hälsorådgivaren Peter Ljungsberg Ayurvedaresa till sydindiska Kerala med hälsorådgivaren Peter Ljungsberg 21 mars till 2 april 2015 Kerala House Interiör Följ med på en välgörande resa för kropp och själ med ayurvedabehandlingar i sydindiska

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Pilgrimsvandring 2013. Camino Francés Sarria Santiago de Compostela

Pilgrimsvandring 2013. Camino Francés Sarria Santiago de Compostela 1(6) Pilgrimsvandring 2013 Resa 24 september 2 oktober 2013 Pris 11 070: -/person i dubbelrum 12 585: -/person i enkelrum Camino Francés Sarria Santiago de Compostela Priset är baserat på 16 deltagare

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 30/8 8/9 2013

Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 30/8 8/9 2013 Kurs- och studieresa till Ladakh: Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 30/8 8/9 2013 Kursprogram Curomed Utbildning AB 1 Indisk läkekonst i ett vetenskapligt perspektiv 30/8 8/9 2013 Kursgivare:

Läs mer

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL.

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé Infektioner runt implantat har visat sig vara vanliga komplikationer efter implantatbehandling. Oftast

Läs mer

Work and Life Management

Work and Life Management Work and Life Management Burma 30 oktober 8 november 2016 Kursprogram KursprogramBurma16 1 Work and Life Management Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet! Kursen vänder

Läs mer

Vietnam & Kambodja LIGHT

Vietnam & Kambodja LIGHT Vietnam & Kambodja LIGHT 12 DAGAR HO CHI MINH CITY - SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH NYHET! Upplev södra Vietnam och Kambodjas allra främsta sevärdheter. Vi inleder vår resa i spännande Ho Chi Minh

Läs mer

Vi ska till Karibien!

Vi ska till Karibien! Inbjudan kursresa: modern protetik i kliniken Vi ska till Karibien! vill du följa med? Teamkurs i protetik En inspirations- och kunskapskurs med kliniken i fokus. Kurshållare: Hans Nilsson, specialist

Läs mer

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI. Turkiet lördag 19/9 lördag 26/9 2015 Kursprogram. TurkietKommunik215

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI. Turkiet lördag 19/9 lördag 26/9 2015 Kursprogram. TurkietKommunik215 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Turkiet lördag 19/9 lördag 26/9 2015 Kursprogram 1 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Programmet vänder sig till dig, som vill lära dig modeller

Läs mer

Effektiv stresshantering. Island 8-12 maj 2013. Kursprogram. Senaste anmälningsdag 30 november 2012. IslandstressKursplan13.odt

Effektiv stresshantering. Island 8-12 maj 2013. Kursprogram. Senaste anmälningsdag 30 november 2012. IslandstressKursplan13.odt Effektiv stresshantering Island 8-12 maj 2013 Kursprogram Senaste anmälningsdag 30 november 2012 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet Programmet

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

Nya metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete mot social ohälsa Island 9-14 maj 2017 Kursprogram. PsykosocialOhälsaIsland17odt

Nya metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete mot social ohälsa Island 9-14 maj 2017 Kursprogram. PsykosocialOhälsaIsland17odt Nya metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete mot social ohälsa Island 9-14 maj 2017 Kursprogram 1 Nya metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete mot social ohälsa Lär dig hantera din och dina anställdas

Läs mer

Jordanien. 3-12 november 2014. Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare.

Jordanien. 3-12 november 2014. Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare. Jordanien Rundresa genom Jordanien Vi besöker Amman, Jerash, Anjon, berget Nebo, Madaba, Kerak och klippstaden Petra. Jeepsafari i Wadi Rum. Sol och bad får vi vid Döda havet och i Aqaba vid Röda havet.

Läs mer

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2014

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2014 GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2014 Flyg avgår från Landvetter Flygplats, Göteborg. För den som önskar kan man ansluta från Stockholm el. Köpenhamn eftersom huvudflyget avgår från

Läs mer

Effektiv stresshantering. Island 10-15 maj 2016. Kursprogram. Islandstress216odt

Effektiv stresshantering. Island 10-15 maj 2016. Kursprogram. Islandstress216odt Effektiv stresshantering Island 10-15 maj 2016 Kursprogram 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet Programmet vänder sig till dig, som vill lära

Läs mer

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2016

GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2016 GRUNDPROGRAM FÖR RESAN CUBA-Karibiens Pärla 24/2-9/3 2016 Flyg avgår från Landvetter Flygplats, Göteborg med KLM via Amsterdam till Havanna Onsdag 24/2 (DAG 1) MOT CUBA-DAGEN : 06.30: Avgång Landvetter

Läs mer

ZHelhet. Program. entaio m. Motion Motivation Möten Mat

ZHelhet. Program. entaio m. Motion Motivation Möten Mat ZHelhet entaio m 4e Motion Motivation Möten Mat Program Turkiet / Side 8 oktober 2011 Vår idé om helhetstänk / Zentaio: ZHelhet entaio m 4e Motion Motivation Möten Mat Alla gör vi vår egen resa, ensam

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen Varje människa är en konstnär Endast konsten kan förändra världen Hur kan vi som

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Work and Life Management

Work and Life Management Work and Life Management Bhutan 11 18 april 2015 Kursprogram Work and Life Management Bhutan 11 18 april 2015 Kursprogram KonferensprogramBhutan152 1 Work and Life Management Lär dig förvandla din farliga,

Läs mer

Brasilien. Vidareutbildning i Natal, Brasilien 22 okt - 4 nov 2011

Brasilien. Vidareutbildning i Natal, Brasilien 22 okt - 4 nov 2011 Brasilien Vidareutbildning i Natal, Brasilien 22 okt - 4 nov 2011 Vi har återigen nöjet att erbjuda vidareutbildning i Brasilien. Kombinera en härlig semesterupplevelse med en lärorik kurs. I vårt grundupplägg

Läs mer

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien Wise Mind AB erbjuder en utbildning i Acceptance and Commitment Therapy, ACT Jordanien 4-12 januari 2014 Jordanien som är en av de mest välmående arabländerna, är känt för sin gästvänlighet, uråldrig historia,

Läs mer

MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA

MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA KURSRESA TILL MYANMAR (BURMA): MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA 2 13 JANUARI 2014 Privat tilläggsarrangemang Burma Kultur och levnadssätt 28 december 2013 4 januari 2014 Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ

Läs mer

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana!

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Vi vill med denna yttre och inre resa bjuda in dig till att utforska dig själv och den kvinnliga sidan

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer