FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009"

Transkript

1 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009 samt KURSRESA TILL VIETNAM Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv 5 16 september 2009 Kursprogram Sista anmälningsdag 2/6

2 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 SEPTEMBER 2009 Vår resa till FDI-kongressen 2009 och kursen i Vietnam anordnas tillsammans med tandläkare Bengt-Åke Orrell i Praktikertjänst. Förmöten kommer att starta redan på måndagen 31 augusti och under hela veckan kommer en stor dentalutställning att pågå, med de senaste nyheterna inom dental teknologi och nya förbrukningsmaterial. Kongressen har valt följande huvudtema: Advancing Dentistry at the Crossroads of the World. Det vetenskapliga programmet kommer att omfatta ett stort antal områden som munhålans sjukdomar, estetik och protetik, implantologi, oral medicin, tandvårdsrädsla, diagnos och behandling av det åldrande bettet, etc. Framstående experter och ledande forskare inom odontologi kommer att närvara. Singapore har en brokig historia med ett kolonialt förflutet och landet består huvudsakligen av en ö vid Malackahalvöns sydspets och förvärvades för brittiska kronan 1819 av Stanford Raffles. Vid den tidpunkten befolkades ön av en handfull fiskare, men sedan dess har Singapore genomgått en remarkabel utveckling till dagens sjudande finansmetropol. Här finns en av världens största hamnar, Sydostasiens viktigaste flygplats Changi Airport som är knutpunkten för flygförbindelser mellan olika världsdelar, banker och finansinstitutioner som är navet i regionens ekonomiska system. Med rätta kan Singapore göra anspråk på att vara porten till Fjärran Östern. Kongressavgift: 365 euro före 15 maj, för tandläkare medlem i Sveriges Tandläkarförbund, 110 euro för hygienister och tekniker, 110 euro för tandsköterskor, 440 euro efter 15 maj (550 icke medlem), resp 135; 135 euro. Mer info: ; e-post: Efter kongressen arrangeras en kursresa till Vietnam med fokus på sambandet mellan livsstil, kost, kultur och hälsa. Medvetenheten om att hela människans livssituation är avgörande för hälsans upprätthållande har ökat i Västerlandet, erfarenheter som delvis gått förlorade genom framgångarna med vår högteknologiska, farmakologiskt inriktade vård. Pendeln börjar svänga tillbaka och mycket finns att lära av uråldriga medicinska traditioner i asiatiska kulturer. Den ofrånkomliga globaliseringen har också medfört att vi måste lära oss att samexistera med människor från olika kulturer och med olika perspektiv på sjukdom, hälsa och vårdande. Kursen Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv äger rum 5 16 september efter FDI-kongressen i Singapore. Det går också att anlända direkt från Sverige till kursen i Vietnam PRELIMINÄR RESPLAN KONGRESSRESA TILL FDI I SINGAPORE MÅNDAG 31 AUGUSTI: AVRESA TILL SINGAPORE Avresa till Singapore med KLM enligt följande tider: STOCKHOLM AMSTERDAM kl AMSTERDAM SINGAPORE kl *

3 * = nästa dag Anslutningar till Göteborg och Köpenhamn kommer att finnas. TISDAG 1 SEPTEMBER: SINGAPORE Ankomst till Singapore på eftermiddagen. Efter pass- och tullformaliteter sker transfer till Carlton Hotel för inkvartering. Carlton Hotel klassas som fyrstjärnigt och ligger inom promenadavstånd från kongressen. ONSDAG 2 SEPTEMBER LÖRDAG 5 SEPTEMBER: SINGAPORE Registrering och invigning av kongressen. Deltagande i det vetenskapliga programmet. Besök på dentalutställningen. LÖRDAG 5 SEPTEMBER: AVRESA TILL VIETNAM FDI-kongressen avslutas och under dagen sker transfer till flygplatsen för flygresan till Vietnam. Flyget till Ho Chi Minhstaden (Saigon) avgår enligt följande: SINGAPORE HO CHI MINHSTADEN kl Transfer och inkvartering Sofitel Plaza Saigon i centrala Ho Chi Minhstaden. KURS OCH STUDIERESA TILL VIETNAM Paradigmskifte i vården - kultursjukdomarnas tidevarv ALLMÄNT OM KURSEN Vietnam genomgår stora förändringar när det gäller livsstil och hälsovanor. Man övergår t.ex. mer och mer till en föda som innehåller mycket kolhydrater och fetter samtidigt som man arbetar fysiskt allt mindre. Stressen ökar gradvis i samhället och sannolikt är landet, i likhet med många andra länder i Sydostasien, en tickande bomb när det gäller frekvensen av vällevnadssjukdomar. Förändringarna sker snabbt eftersom landet för bara några år sedan öppnade sig mot omvärlden. Kursen är förlagd till Vietnam eftersom skillnaden i livsstil mellan olika befolkningsgrupper medger ett unikt studiematerial för att belysa sambandet mellan folkhälsa och livsstil. Redan ser man man hur diabetes, hjärtkärlsjukdomar, karies och parodontit visar stigande kurvor i sjukdomsstatistiken. Kursen Paradigmskifte i vården - kultursjukdomarnas tidevarv kommer att belysa sambandet mellan kultur och hälsa både i odontologiskt och medicinskt avseende men också estetikens och det läkande mötets betydelse i vårdprocessen. Som kursgivare har vi en av Vietnams främsta experter på området, Professor Chien, chef vid Pasteurinstitutet i Nha Trang, och från Sverige medverkar tandläkare Bengt-Åke Orrell, omvärldsfilosof Sven-Olov Einarsson och parodontolog och konsult Tore Sahlin. Christian Lien, förste sekreterare vid svenska ambassaden i Hanoi svarar för kontakter och djupa kunskaper om lokala förhållanden. Christian Lien är samordnare för hela det svenska hälsobiståndet i Sydostasien och har stora kunskaper om hälsoutvecklingen i Vietnam.

4 MÅL Vietnamesiska forskningsresultat och erfarenheter: Lokal vietnamesisk kompetens inom olika odontologiska och medicinska områden, framförallt med inriktning på sambandet mellan livsstilsfaktorer och hälsa; Förmedla de speciella medicinska/odontologiska kunskaper och erfarenheter som utvecklats vid universitet, forskningsinstitutioner och kliniker i Vietnam för att motverka de negativa konsekvenserna för hälsan av ändrade kost- och levnadsvanor. Senaste rönen inom kultur, hälsa och sjukdom: Hälsa och sjukdom i olika kulturer Livsstilens betydelse för hälsa och sjukdom; Filosofiska och religiösa aspekter på hälsa och sjukdom i olika kulturer Tandvården, sjukvården och kultursjukdomarna. Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse för hur sjukdom och hälsa relaterar till samhälle och kultur. Den innehåller vidare aktuella teoretiska begrepp och perspektiv inom fältet sjukdom och hälsa och ger träning i tillämpning av dessa perspektiv på hälso- och sjukdomsrelaterade företeelser i samhället. Kursen skall genomsyras av Malmö högskolas perspektivområden genus, miljö och migration och etnicitet. PLATS: Ho Chi Minh staden och Dalat/Nha Trang TID: 4-16 september 2009 KURSFORM: Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök. MÅLGRUPP: Alla personalkategorier inom odontologisk och medicinsk verksamhet. SYFTE/VERKSAMHETSNYTTA: Allmänhälsa och tandhälsa är nära knutna till livsstilsfaktorer, varför all vårdpersonal bör har en grundläggande kunskap och förståelse för dessa samband. I mötet med patienten skapas också möjligheten till läkande. Förståelsen för olika kulturer och kulturyttringar har en avgörande betydelse för att nå framgång med olika behandlingsstrategier. Odontologins och sjukvårdens uppgift är ytterst att befrämja hälsa och individens välbefinnande. Engagemang i patientens hälsosituation i vidare bemärkelse skapar också ett intresse hos patienten för den egna hälsan. Resultatet blir lojala och engagerade patienter till nytta för både vårdgivaren och vårdtagaren. Doktorn eller tandläkaren och hans eller hennes personal botar inte bara sjukdomar utan skapar också hälsa. KURSORTEN: VIETNAM Vietnams historia handlar om krig och risodlingar; krigen för att bevara landets självständighet och riset för att bygga högtstående civilisationer. Nu har freden säkrats sedan tjugo år tillbaka och en ny epok står för dörren med stora förändringar av traditioner och levnadssätt. Ekonomin växer snabbt och politiska förändringar är oundvikliga. När det gäller sjukdomspanoramat sker också dramatiska förändringar där typiska vällevnadssjukdomar, som tidigare knappast förekom, är ett snabbt växande hälsoproblem. Vietnam har en lång historia som sträcker sig 4000 år tillbaka i tiden till Hungkungarnas tid. Mäktiga kungadömen och kulturellt högtstående statsbildningar har avlöst varandra under tidernas gång, och deras makt har alltid varit baserad på Sydostasiens bördiga jordar. I norr har Röda floden och i söder Mekongfloden varit garanten för åkerbrukets höga avkastning.

5 KURS- OCH RESEPROGRAM För deltagare i enbart kursen sker avresa från Sverige fredagen 4 september med ankomst till Vietnam på eftermiddagen nästföljande dag. Samtidigt anländer deltagarna i FDI-kongressen i Singapore till Ho Chi Minhstaden och båda grupperna strålar samman på Sofitel Plaza Saigon. FREDAG 4 SEPTEMBER: SKANDINAVIEN TILL VIETNAM Avresa med Air France till Vietnam via Paris med ankomst nästföljande dag; STOCKHOLM PARIS kl PARIS HO CHI MINHSTADEN kl * * nästa dag LÖRDAG 5 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) Ankomst under eftermiddagen till Ho Chi Minhstaden, eller Saigon som den tidigare kallades, antingen från Singapore eller från Skandinavien. Transfer till Sofitel Plaza Saigon i centrala stadskärnan. SÖNDAG 6 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (2 tim) Kursintroduktion med presentation av kursens målsättningar, kursgivare och indelning i arbetsgrupper. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (4 tim) Kultursjukdomar -vad menar vi? Kultursjukdomarna -den subjektiva ohälsans olika ansikten Var kommer odontologen och medicinaren in? MÅNDAG 7 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (4 tim) Kultur för hälsa - kultur som hälsobefrämjande faktor Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat. Det vetenskapliga stödet likaså. Idag vet man att kulturaktiviteter kan vara hälsofrämjande och utgöra ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Kulturella, ekonomiska och sociala faktorer har mycket stor betydelse för hur vi mår. Så har till exempel PET-scanning (positronemissionstomografi) av hjärnor visat att icke-verbala estetiska hörsel- och synintryck kan väcka överraskande emotionella reaktioner i den snabbprocessande emotionshjärnan, vilket vanlig ordkommunikation inte gör i samma utsträckning, eftersom den i första hand analyseras av det långsammare förnuftet. De mest välkända effekterna av kulturupplevelser är att de kan ge både lugnande och stimulerande effekter. Enligt andra genomförda studier kan kulturupplevelser ge ett längre liv. En brittisk longitudinell studie visar också att kulturell inaktivitet innebär hälsorisker och poängterar att kulturell aktivitet, liksom fysisk, är att betrakta som färskvara. Den mest utforskade kulturupplevelsen är musik. Som terapiform har både dans och musik länge använts framgångsrikt, med såväl psykiska som fysiska effekter. Här finns resultat som pekar på ökad intelligenskvot och sänkta stresshormonnivåer hos barn efter musikundervisning. Stora resurser

6 satsas för att ytterligare belysa kulturens betydelse för hälsan, bl a har en tvärvetenskaplig grupp bildats på Göteborgs universitet. STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (2 tim) Syfte med studiebesöket Vi besöker Thoi Son utanför Ho Chi Minhstaden för att jämföra storstad och landsbygd när det gäller förändrad livsstil och naturens inverkan på hälsotillståndet. I Sverige och övriga Europa sker nu en stor satsning på naturrehabilitering, bland annat har Alnarps rehabiliteringsträdgårdar startat ett stort internationellt projekt. Vi får här ta del av vietnamnesernas syn på naturens läkande och lugnande inverkan. Stress och stressrelaterade syndrom är en stor bidragande faktor till sjukdom, inte minst inom tandvården med tandgnissling, tandpressning, huvudvärk och muskelbesvär som vanliga symtom. TISDAG 8 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (4 tim) Nya rön om livsstil och hälsa. Motion och hjärnfunktion, bl a inlärning och antioxidativa system. Ökad stress i vår kultur som en bidragande faktor till livsstilsrelaterade sjukdomar KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (2 tim) Vårdens filosofiska grunder - Varför vårdar vi? - Synen på människan; - Idéhistorisk exposé; - Fenomenologins och existentialismens analytiska verktyg för att förstå begreppet sjukdom; ONSDAG 9 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) STUDIEBESÖK PÅ FÖRMIDDAGEN: kl ( 3 tim) Förmiddagen ägnas åt studiebesök på Universitetssjukhuset i Ho Chi Minhstaden. Syfte med studiebesöket Tydliggöra de förändringar av sjukdomspanoramat som sker i Vietnam vid övergången från traditionell diet till västerländska kost- och levnadsvanor. Lokala representanter för hälsovårdsorganisationen presenterar epidemiologiska data med särskild tonvikt på livsstilsrelaterade sjukdomar. Sverige har aktivt deltagit i uppbyggnaden av den vietnamesiska hälsovårdssektorn under en lång period och därför finns det även goda kunskaper inom den svenska biståndsorganisationen om hälsosituationen. Vi får träffa representanter för Vietnam Sweden Health Cooperation som finansieras av SIDA. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling? Diet och gener; Kost sedan stenåldern Tandhälsa, allmänhälsa och kost.

7 TORSDAG 10 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN/DALAT På förmiddagen avreser vi med buss till Dalat/Natrangregionen för att få möjlighet att besöka de mycket intressanta Pasteurinstitut som finns i denna region. Bland annat arbetar fjolårets nobelpristagare i medicin Françoise Barré-Sinoussi periodvis vid ett av dessa institut. Övernattning på Dalat Palace Hotel. Bakgrund: Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier lyckades 1983 finna och karakterisera ett nytt retrovirus från patienter med svullna lymfkörtlar. De visade att detta tillhörde undergruppen lentivirus. Det kallas numera humant immunbristvirus, HIV. Upptäckten har konfirmerats, utvidgats och sambandet har klarlagts med den dessförinnan nyidentifierade sjukdomen förvärvad immunbrist, AIDS. Identifieringen av viruset har varit en förutsättning för framtagande av preventiva åtgärder och terapi som på ett dramatiskt sätt minskat dödligheten i denna nya pandemi. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Skönhetsuppfattning, kroppsestetik och kroppsideal i olika kulturer. Dagens västerländska skönhetsideal och betydelsen för hälsan Tändernas roll i skönhetsuppfattningen FREDAG 11 SEPTEMBER: DALAT KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl (3 tim) Estetisk och kosmetisk tandvård och hälsa Funktionell tandvård och hälsa Fenomenet oral galvanism/elöverkänslighet STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Studiebesök under eftermiddagen på Pasteurinstitutet i Dalat. Pasteurinstitut finns idag på flera platser och det första grundades i Nha Trang 1895 av den franske läkaren Alexandre Yersin. Förmodligen är Dr Yersin den mest populäre fransmannen i Vietnam eftersom han förutom vaccinationsprogram även introducerade gummiträdet. Hans namn förknippas dessutom med kartläggningen av den mikroorganism som orsakar böldpest en forskningsbragd han lyckades med 1894 i Hongkong. Pasteurinstituten har kliniska laboratorium där man framställer vacciner mot en rad tropiska infektionssjukdomar och bedriver en omfattande forskning. Man är också delaktig i planeringen av vaccinationsprogram och allmän hälsoinformation med särskild tonvikt på kostrådgivning. LÖRDAG 12 SEPTEMBER: DALAT/NHA TRANG Efter fömiddagens kurs sker transfer till Nha Trang. Inkvartering på Nha Trang: Sofitel Vinpearl Resort. KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (3 tim) Det läkande dramat Naturmedicin, ceremonier, ritualer, traditionell medicin, alternativmedicin; Fungerar det och i så fall varför? Dagens syn på Placebo/Nocebo KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim)

8 Det läkande mötet - Odontologi och medicin som fronesis, praktiskt förnuft; - Sjukdomens komplexitet; - Läkekonsten som både biokemisk/fysiologisk vetenskap och hermeneutisk vetenskap; - Patientomhändertagandet kärnan i allt vårdande. SÖNDAG 13 SEPTEMBER: NHA TRANG KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl (3 tim) Vetenskaplig metodik - Experimentell empirism Skolastisk medicin (ex.tibetansk medicin); - Evidensbaserad medicin hermeneutisk, förståelsebaserad vårdvetenskap; (vårdvetenskap förstådd som medicin och odontologi); - Kritik av det rena förnuftet (parafras över titeln på Kants huvudverk); KURS PÅ EFTERMIDDAGEN kl (3 tim) Beteendevetenskap för positiv påverkan av livsstilen. Samarbete mellan läkare, tandläkare och psykolog. MÅNDAG 14 SEPTEMBER: NHA TRANG KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (3 tim) Avslutande seminarium om kultursjukdomarnas tidevarv. Hur kan vi som sjukvårds- och tandvårdspersonal agera, i vårt eget mångkulturella samhälle, för att tillgodose samhällets och våra patienters behov? Utvärdering av kursen. STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Vi besöker ett buddistkloster utanför Nha Trang där traditionell vietnamesisk medicin praktiseras sedan urminnes tider. Buddistisk läkekonst är inspirerad av den indiska ayurvedamedicinen, som infördes i Sydostasien under Champarikets era, när centrala Vietnam stod under hinduiskt inflytande. Ayurveda är en urgammal medicinsk kunskap, vars rötter sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden och har ett holistiskt synsätt på människan. Hälsa och livsstil är oskiljaktiga begrepp. Syfte med studiebesöket Lära känna den traditionella buddistiska läkekonsten där psyke och soma är olika manifestationer av människans existentiella villkor. Kost och arbete, fysisk aktivitet och mental harmoni måste befinna sig i balans för att vi skall uppnå och bevara hälsa. Buddismen är en lära om levnadskonst lika mycket som ett metafysiskt system. Det var nog ingen tillfällighet att Jean Paul Sartre var inspirerad av buddismen när han utvecklade tankarna runt existentialismen. TISDAG 15 SEPTEMBER: ÅTERRESA TILL SKANDINAVIEN Flyg till Ho Chi Minhstaden under eftermiddagen med reguljärt inrikesflyg där flygplansbyte sker för den fortsatta flygresan med Air France till Europa:

9 HO CHI MINH STADEN (SAIGON) PARIS kl * AF 169 ONSDAG 16 SEPTEMBER: HEMKOMST Ankomst till Paris på morgonen. Planbyte för den fortsatta flygresan till Sverige: PARIS STOCKHOLM kl AF 2062 Vetenskaplig bakgrundslitteratur: Beland, Markus (2003): Kultursjukdomar med högt pris. Läkartidningen 48: Benson, Herbert (1997). The nocebo effect: History and physiology. Preventive Medicine 26: Bärmark, Jan, 2007: Den läkande Buddha, Carlssons, 2007 Cassel, Eric J, 1996: Lidandets natur och medicinens mål, Studentlitteratur, 1996 Eco, Umeberto, 2005: Om Skönhet, Brombergs, 2005 Ekeland, Tor-Johan, 2000: Placebofenomenet hvordan kan det forstås? Läkartidningen 49: Gärdenfors, Peter, 2000: Hur homo blev sapiens, Nya Doxa Gärdenfors, Peter, 2005: Tankens vindlar, om språk, minne och berättande, Nya Doxa Gärdenfors, Peter, 2006: Den meningssökande människan, Natur och Kultur, Hesslow, Germund (1996 [1979]). Medicinsk vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. Kap 7: Definitioner, s Kap 8: Sjukdomsbegreppet, s s. Hornborg, Alf (2003): Självets gränser och fasor i olika kulturer. Moderna människor: Antropologiska perspektiv på samtiden. Red: C Garsten & K Sundman. Stockholm: Liber. s (13 s.) Janzen, John M (2002). The social fabric of health. New York: McGraw-Hill. 313 s. Johannisson, Karin (1990). Sjukdom som kulturell konstruktion. Tvärsnitt, nr 1: s. Johannisson, Karin (2005): När samhället glider isär glider också individen isär. Axess 8: s. Johannisson, Karin (2006): Hur skapas en diagnos? Diagnoserns makt. Red: G Hallerstedt. Daidalos Josefsson, Ingela, 1998: Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur, 1998 Lindeberg, Staffan, 2007: Maten och folksjukdomarna - ett evolutionsmedicinskt perspektiv, Studentlitteratur, 2007 Lupton, Deborah (1996). Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies. London: Sage. Ch 1: Theoretical Perspectives on Medicine and Society, s Lynöe, Niels (2005). Placebo biter inte alltid på nocebobaciller: Samspelet mellan kropp och själ ännu höljt i dunkel. Läkartidningen 102(38): Malmquist, Jörgen (2004). Sjukdomsföreställningar under 1900-talet: Från kloros och fokalinfektion till elallergi, fibromyalgi och utbrändhet. Läkartidningen 1-2: s. Miner, Horace (1956). Body Ritual among the Nacirema. American Anthropologist 58: s. Radley, Alan (1995). Making Sense of Illness: The Social Psychology of Health and Disease. London: Sage. Ch 2: Illness, the patient and society, s s. Sachs, Lisbeth (2002). Från magi till bioteknik: medicinsk antropologi i molekylärbiologins tidevarv. Lund: Studentlitteratur. 197 s. Svenaeus, Fredrik, 2003: Sjukdomens mening, Natur och kultur, 2003 Tengland, Per-Anders (2005). Teorier om hälsa, sjukdom, livskvalitet i "Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan?" ur Faresjö, T och Åkerlind, I (red.). Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning, Lund: Studentlitteratur. Thörn, Åke (2004):...bland undanglidande syndrom och tillstånd: Folkhavet brusar av värk, trötthet, oro, huvudvärk, yrsel, magont... Läkartidningen 51-52: s. Bates, Maryann S (1990). A Critical Perspective on Coronary Artery Disease and Coronary Bypass Surgery. Social Science and Medicine 30(2): Lepowsky, Maria (1990). Sorcery and Penicillin: Treating Illness on a Papua New Guinea Island. Social Science and Medicine 30(10): Patel, Vimla L, et al. (1988). Causal Reasoning and the Treatment of Dhiarrhoeal Disease by Mothers in Kenya. Social Science and Medicine 27(11): Roseman, Marina (1988). The Pragmatics of Aesthetics: The Performance of Healing Among Senoi Temiar. Social Science and Medicine 27(8): Stolt, Carl-Magnus, 2006: Att vara levande, Natur och Kultur, Stolt, Carl.Magnus, 2007: Medicin och religion, Proprius, 2007.

10 Priser och resfakta: Kongressresa till FDI i Singapore 2009 samt kurs i Vietnam efter kongressen. Kursavgift: kr Pris för flyg: ca kr, Flyget sker i ekonomiklass Stockholm, Köpenhamn, Göteborg Singapore - Vietnam - Stockholm, Köpenhamn, Göteborg. Pris för alla arrangemang i Singapore och Vietnam: ca kr I priset ( ca kr) för arrangemangen ingår: Hotell med del i dubbelrum med frukostpension; Transfers och transporter enligt programmet Svensk färdledning/kursvärd I priset för arrangemangen ingår inte: Internationellt flyg (se ovan) Dricks och drycker Enkelrumstillägg Kurs i Vietnam: Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv Kursavgift: kr Pris för flyg: ca kr, Flyget sker i ekonomiklass Stockholm, Köpenhamn, Göteborg Vietnam - Stockholm tor. Pris för alla arrangemang i Vietnam: ca kr I priset (ca kr) ingår: Transporter och transfers enligt programmet; Hotell med del i dubbelrum med frukostpension; Svensk färdledning/kursvärd. I priset för arrangemangen ingår inte: Internationellt flyg (se ovan) Dricks och drycker Enkelrumstillägg Bakgrunden till att vi separerat flyget från övriga arrangemang är att man som enskild person ofta kan erhålla bättre pris än vi kan erhålla vid en gruppbokning. Det står alltså var och en fritt att själv boka sitt eget flyg. Självklart bokar vi flygen för dem som så önskar.

11 Resevillkor Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i februari Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll. Resans pris är även baserat på att minst 25 personer deltar i respektive arrangemang. Allmänna resevillkor För arrangerandet av dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits av Svenska Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. Särskilda Resevillkor Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är kr. Vid avbeställning senare än 3 månader före avresa är kostnaden kr. Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan har arrangören rätt att debitera hela resans pris. Ändringar utöver det givna researrangemanget debiteras, förutom ev. tilläggskostnad, med kr i administrationsavgift. Avbeställningsskydd, när det gäller privatresor, ingår ibland i hemförsäkringen. För tjänsteresor har de flesta försäkringsbolag tjänstereseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta eller kontakta Nord Reseskydd per tel , fax , e-post Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, Umeå tel , fax Hemsida: E-post: Bankgiro Plusgiro

12 Anmälan, senast 2/6 Skickas till: Curomed Utbildning AB Håkmark Umeå fax Kongressresa till FDI i Singapore 2009 samt kurs i Vietnam efter kongressen. Kurs i Vietnam: Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv. Önskar att Curomed även bokar flyget. Jag/vi anmäler oss till ovan angivna program. Curomed skickar bokningsbekräftelse samt faktura på anmälningsavgiften (6000 kr), som avräknas i samband med fakturering. Frågor kring dessa arrangemang kan ställas till Curomed Utbildning, tel eller fax Obs! Stava namnet som i passet (giltigt minst 6 månader). Namn (1):... Fullst. födelsenr:... Passnummer:...exp date:...yrke:... Adress:... Postnr,ort Tel arb:... /... Bostad:.. / e-post:. Fax: / Ev. kostnadsställenr: Ytterligare konferensdeltagare: Namn (2): Fullst. födelsenr::.... Passnummer:...exp date:...yrke:... Namn (3): Fullst. födelsenr: Passnummer:...exp date:...yrke:... Önskar medtaga medresenär: Namn (4): Fullst. födelsenr: Passnummer:...exp date:...yrke:... Under förutsättning att flygbokning via Curomed önskas: Önskar avresa från: Stockholm Göteborg Köpenhamn Önskar anslutningsflyg från:... Specialkost på flyget för resenär nr: ( ) ( ) Dubbelrum delas med ( ) + ( ) ( ) + ( ) ( ) +( ) Enkelrum om möjligt för resenär nr ( ) ( ) Beträffande avbeställningskydd se Särskilda Resevillkor under Priser och Resfakta... Ort, datum Underskrift

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Konferensresa till 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Uganda 10 22 Oktober 2014 KursprogramUganda14 1(5) Konferensprogram 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA En studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa Linköping Studies in Arts and Science no. 318 Linköping Dissertations on Health and Society no. 7 Sofia Kjellström ANSVAR

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Det räcker inte med kunskap om epilepsi... Epilepsivården för vuxna ur ett kunskapsstyrnings-och patientperspektiv

Det räcker inte med kunskap om epilepsi... Epilepsivården för vuxna ur ett kunskapsstyrnings-och patientperspektiv Det räcker inte med kunskap om epilepsi... Epilepsivården för vuxna ur ett kunskapsstyrnings-och patientperspektiv Svenska Epilepsiförbundet 2009 Ulf-Johan Olson, Utvecklingspartner i Stockholm AB Det

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa Ulf Nilsson Examensarbete 2007 Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete vid Pedagogiska

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

3 Ledare Riskbruksprojektet lyfter fram lokal fortbildning Anders Lundqvist

3 Ledare Riskbruksprojektet lyfter fram lokal fortbildning Anders Lundqvist Innehåll 3 2005 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar som finns på SFAMs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer