KURSRESA TILL VIETNAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSRESA TILL VIETNAM"

Transkript

1 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE samt KURSRESA TILL VIETNAM 2 16 september 2009 Kursprogram tandvårdspersonal Sista anmälningsdag 2/6 FDI VietmanTandl

2 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 SEPTEMBER 2009 Vår resa till FDI-kongressen 2009 och kursen i Vietnam anordnas tillsammans med tandläkare Bengt-Åke Orrell i Praktikertjänst. Förmöten kommer att starta redan på måndagen 31 augusti och under hela veckan kommer en stor dentalutställning att pågå, med de senaste nyheterna inom dental teknologi och nya förbrukningsmaterial. Kongressen har valt följande huvudtema: Advancing Dentistry at the Crossroads of the World. Det vetenskapliga programmet kommer att omfatta ett stort antal områden som munhålans sjukdomar, estetik och protetik, implantologi, oral medicin, tandvårdsrädsla, diagnos och behandling av det åldrande bettet, etc. Framstående experter och ledande forskare inom odontologi kommer att närvara. Singapore har en brokig historia med ett kolonialt förflutet och landet består huvudsakligen av en ö vid Malackahalvöns sydspets och förvärvades för brittiska kronan 1819 av Stanford Raffles. Vid den tidpunkten befolkades ön av en handfull fiskare, men sedan dess har Singapore genomgått en remarkabel utveckling till dagens sjudande finansmetropol. Här finns en av världens största hamnar, Sydostasiens viktigaste flygplats Changi Airport som är knutpunkten för flygförbindelser mellan olika världsdelar, banker och finansinstitutioner som är navet i regionens ekonomiska system. Med rätta kan Singapore göra anspråk på att vara porten till Fjärran Östern. Kongressavgift: 365 euro före 15 maj, för tandläkare medlem i Sveriges Tandläkarförbund, 110 euro för hygienister och tekniker, 110 euro för tandsköterskor, 440 euro efter 15 maj (550 icke medlem), resp 135; 135 euro. Mer info: ; e-post: Efter kongressen arrangeras en kursresa till Vietnam med två teman, det ena Nytt om de vita materialen med fokus på operativ tandvård och det andra vad vi kan lära av Vietnams syn på det mångkulturella samhället och den snabba förändring som sker här beträffande livsstil och sjukdomspanorama. Medvetenheten om att människans hela livssituation är avgörande för hälsans upprätthållande har ökat i Västerlandet, erfarenheter som delvis gått förlorade genom framgångarna med vår högteknologiska och farmakologiskt inriktade vård. Den ofrånkomliga globaliseringen har också medfört att vi måste lära oss att samexistera med människor från olika kulturer och med olika perspektiv på sjukdom, hälsa och vårdande. PRELIMINÄR RESPLAN KONGRESSRESA TILL FDI I SINGAPORE MÅNDAG 31 AUGUSTI: AVRESA TILL SINGAPORE Avresa till Singapore med KLM enligt följande tider: STOCKHOLM AMSTERDAM kl AMSTERDAM SINGAPORE kl * FDI VietmanTandl

3 * = nästa dag Anslutningar till Göteborg och Köpenhamn kommer att finnas. TISDAG 1 SEPTEMBER: SINGAPORE Ankomst till Singapore på eftermiddagen. Efter pass- och tullformaliteter sker transfer till Carlton Hotel för inkvartering. Carlton Hotel klassas som fyrstjärnigt och ligger inom promenadavstånd från kongressen. ONSDAG 2 SEPTEMBER LÖRDAG 5 SEPTEMBER: SINGAPORE Registrering och invigning av kongressen. Deltagande i det vetenskapliga programmet. Besök på dentalutställningen. LÖRDAG 5 SEPTEMBER: AVRESA TILL VIETNAM FDI-kongressen avslutas och under dagen sker transfer till flygplatsen för flygresan till Vietnam. Flyget till Ho Chi Minhstaden (Saigon) avgår enligt följande: SINGAPORE HO CHI MINHSTADEN kl Transfer och inkvartering Sofitel Plaza Saigon i centrala Ho Chi Minhstaden. KURS OCH STUDIERESA TILL VIETNAM MED KURSEN NYTT OM DE VITA MATERIALEN ALLMÄNT OM KURSEN Vietnam genomgår stora förändringar när det gäller livsstil och hälsovanor. Man övergår t.ex. mer och mer till en föda som innehåller mycket kolhydrater och fetter samtidigt som man arbetar fysiskt allt mindre. Stressen ökar gradvis i samhället och sannolikt är landet, i likhet med många andra länder i Sydostasien, en tickande bomb när det gäller frekvensen av vällevnadssjukdomar. Förändringarna sker snabbt eftersom landet för bara några år sedan öppnade sig mot omvärlden. Kursen är förlagd till Vietnam eftersom skillnaden i livsstil mellan olika befolkningsgrupper medger ett unikt studiematerial för att belysa sambandet mellan folkhälsa och livsstil. Redan ser man man hur diabetes, hjärtkärlsjukdomar, karies och parodontit visar stigande kurvor i sjukdomsstatistiken.. Tandläkare Bengt-Åke Orell från Praktikertjänst är ansvarig för den odontologiska delen, Professor Chien, chef vid Pasteurinstitutet i Nha Trang är ansvarig för den medicinska delen. Christian Lien, förste sekreterare vid svenska ambassaden i Hanoi svarar för kontakter och djupa kunskaper om lokala förhållanden och har samordnat studiebesöken för att vi skall få maximalt utbyte av dessa. Christian Lien är samordnare för hela det svenska hälsobiståndet i Sydostasien och har stora kunskaper om hälsoutvecklingen i Vietnam. Kursen är godkänd för Praktikertjänsts personal. FDI VietmanTandl

4 MÅL Denna kursresa har två mål: 1. Att skapa en spetskompetens när det gäller de vita materialen inom tandvården. Genom att förmedla de senaste kunskaperna när det gäller tekniker och material från en av Sveriges ledande kursgivare på området, där också nyheterna från FDI behandlas. 2. Att förmedla Vietnamesiska forskningsresultat och erfarenheter som kan implementeras i svensk vård: Lokal vietnamesisk kompetens inom olika odontologiska och medicinska områden, framförallt med inriktning på sambandet mellan livsstilsfaktorer och hälsa; Förmedla de speciella medicinska/odontologiska kunskaper och erfarenheter som utvecklats vid universitet, forskningsinstitutioner och kliniker i Vietnam för att motverka de negativa konsekvenserna för hälsan av ändrade kost- och levnadsvanor. Hälsa och sjukdom i olika kulturer Livsstilens betydelse för hälsa och sjukdom; Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse för hur sjukdom och hälsa relaterar till samhälle och kultur. Kursen skall genomsyras av Malmö högskolas perspektivområden genus, miljö och migration och etnicitet. PLATS: Ho Chi Minh staden och Dalat/Nha Trang TID: 4-16 september 2009 KURSFORM: Föreläsningar, seminarier och studiebesök. MÅLGRUPP: All tandvårdspersonal. SYFTE/VERKSAMHETSNYTTA: Att öka den kliniska skickligheten för den deltagande tandvårdspersonalen samt att förmedla de speciella medicinska/odontologiska kunskaper och erfarenheter som utvecklats vid universitet, forskningsinstitutioner och kliniker i Vietnam för att motverka negativa konsekvenser för hälsan av ändrade kost- och levnadsvanor. Den odontologiska och medicinska samverkan som finns i denna kurs medför stor verksamhetsnytta då patienternas tillstånd ofta kräver en samverkan mellan medicin och odontologi. KURSORTEN: VIETNAM Vietnams historia handlar om krig och risodlingar; krigen för att bevara landets självständighet och riset för att bygga högtstående civilisationer. Nu har freden säkrats sedan tjugo år tillbaka och en ny epok står för dörren med stora förändringar av traditioner och levnadssätt. Ekonomin växer snabbt och politiska förändringar är oundvikliga. När det gäller sjukdomspanoramat sker också dramatiska förändringar där typiska vällevnadssjukdomar, som tidigare knappast förekom, är ett snabbt växande hälsoproblem. Vietnam har en lång historia som sträcker sig 4000 år tillbaka i tiden till Hungkungarnas tid. Mäktiga kungadömen och kulturellt högtstående statsbildningar har avlöst varandra under tidernas gång, och deras makt har alltid varit baserad på Sydostasiens bördiga jordar. I norr har Röda floden och i söder Mekongfloden varit garanten för åkerbrukets höga avkastning. FDI VietmanTandl

5 KURS- OCH RESEPROGRAM För deltagare i enbart kursen sker avresa från Sverige fredagen 4 september med ankomst till Vietnam på eftermiddagen nästföljande dag. Samtidigt anländer deltagarna i FDI-kongressen i Singapore till Ho Chi Minhstaden och båda grupperna strålar samman på Sofitel Plaza Saigon. FREDAG 4 SEPTEMBER: SKANDINAVIEN TILL VIETNAM Avresa med Air France till Vietnam via Paris med ankomst nästföljande dag; STOCKHOLM PARIS kl PARIS HO CHI MINHSTADEN kl * * nästa dag LÖRDAG 5 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) Ankomst under eftermiddagen till Ho Chi Minhstaden, eller Saigon som den tidigare kallades, antingen från Singapore eller från Skandinavien. Transfer till Sofitel Plaza Saigon i centrala stadskärnan. SÖNDAG 6 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (2 tim) Introduktion. Redovisning av nyheter från FDI mässa och konferens. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (4 tim) Keramiska kronor, broar i höghållfast keramik Broar från 3 till 14 led i keramik är det möjligt Höghållfasta keramer. Film : Diastemaslutning med komposit MÅNDAG 7 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (4 tim) Ny teknik med fabriksframställda brobalkar i fiber.iberförstärkt Komposit Fibre - Kor : om kron och bro. Det nerslitna bettet: Vad gör vi när tandläkarens terapiförslag är för dyrt. STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (2 tim) Syfte med studiebesöket Vi besöker Thoi Son utanför Ho Chi Minhstaden för att jämföra storstad och landsbygd när det gäller förändrad livsstil och naturens inverkan på hälsotillståndet. I Sverige och övriga Europa sker nu en stor satsning på naturrehabilitering, bland annat har Alnarps rehabiliteringsträdgårdar startat ett stort internationellt projekt. Vi får här ta del av vietnamnesernas syn på naturens läkande och lugnande inverkan. Stress och stressrelaterade syndrom är en stor bidragande faktor till sjukdom, inte minst hos patienter inom tandvården med tandgnissling, tandpressning, FDI VietmanTandl

6 huvudvärk och muskelbesvär som vanliga symtom. TISDAG 8 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (4 tim) Kliniskt framställda pelare och rotstift Pelare med individuellt utformade stift. Luscent- Något att reparera med? KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (2 tim) Fasader -20 års erfarenhet. När, var och hur gör man. Cementering och bonding- rätt och fel teknik. ONSDAG 9 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN (SAIGON) STUDIEBESÖK PÅ FÖRMIDDAGEN: kl ( 3 tim) Förmiddagen ägnas åt studiebesök på Universitetssjukhuset i Ho Chi Minhstaden. Syfte med studiebesöket Tydliggöra de förändringar av sjukdomspanoramat som sker i Vietnam vid övergången från traditionell diet och livsstil till västerländska kost- och levnadsvanor. Lokala representanter för landets hälsovårdsorganisation presenterar epidemiologiska data med särskild tonvikt på livsstilsrelaterade sjukdomar. Sverige har aktivt deltagit i uppbyggnaden av den vietnamesiska hälsovårdssektorn under en lång period och därför finns det även goda kunskaper inom den svenska biståndsorganisationen om hälsosituationen. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Keramer : Höghållfasta vs. Lågbrända. När använder vi dessa? Fasader i dagens tandvårdsförsäkring. Är detta möjligt. Hur gör man? Silanisering och Empress e-max. Är det nödvändigt? TORSDAG 10 SEPTEMBER: HO CHI MINHSTADEN/DALAT På förmiddagen avreser vi med buss till Dalat/Natrangregionen för att få möjlighet att besöka de mycket intressanta Pasteurinstitut som finns i denna region. Bland annat arbetar fjolårets nobelpristagare i medicin Françoise Barré-Sinoussi periodvis vid ett av dessa institut. Övernattning på Dalat Palace Hotel. Bakgrund: Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier lyckades 1983 finna och karakterisera ett nytt retrovirus från patienter med svullna lymfkörtlar. De visade att detta tillhörde undergruppen lentivirus. Det kallas numera humant immunbristvirus, HIV. Upptäckten har konfirmerats, utvidgats och sambandet har klarlagts med den dessförinnan nyidentifierade sjukdomen förvärvad immunbrist, AIDS. Identifieringen av viruset har varit en förutsättning för framtagande av preventiva åtgärder och terapi som på ett dramatiskt sätt minskat dödligheten i denna nya pandemi. KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Anatomic Endodontic Tecnology. Vad är det och FDI VietmanTandl

7 är det något för allmänpraktikern. Högestetiska kompositer -Vad har vi idag och hur använder vi dessa. Nya kompositer med låg krympning. Silorane vs. Venus Diamond. FREDAG 11 SEPTEMBER: DALAT KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl (3 tim) Estetisk och kosmetisk tandvård och hälsa Funktionell tandvård och hälsa Fenomenet oral galvanism/elöverkänslighet STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Studiebesök under eftermiddagen på Pasteurinstitutet i Dalat. Pasteurinstitut finns idag på flera platser och det första grundades i Nha Trang 1895 av den franske läkaren Alexandre Yersin. Förmodligen är Dr Yersin den mest populäre fransmannen i Vietnam eftersom han förutom vaccinationsprogram även introducerade gummiträdet. Hans namn förknippas dessutom med kartläggningen av den mikroorganism som orsakar böldpest en forskningsbragd han lyckades med 1894 i Hongkong. Pasteurinstituten har kliniska laboratorium där man framställer vacciner mot en rad tropiska infektionssjukdomar och bedriver en omfattande forskning. Man är också delaktig i planeringen av vaccinationsprogram och allmän hälsoinformation med särskild tonvikt på kostrådgivning. LÖRDAG 12 SEPTEMBER: DALAT/NHA TRANG Efter fömiddagens kurs sker transfer till Nha Trang. Inkvartering på Nha Trang: Sofitel Vinpearl Resort. KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (3 tim) Ljushärdning i samband med komposit. LED- Är det något för framtiden? Högestetiska framtandsfyllningar KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Blekning av tänder. Är det något för vår vardag. Opalustre. Vad är det och hur används detta material. SÖNDAG 13 SEPTEMBER: NHA TRANG KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl (3 tim) Implantat : I-Bridge 2, Cresco -vad är det? Ny bettregistreringsteknik i samband med implanta Keramer och implantat fungerar det? KURS PÅ EFTERMIDDAGEN kl (3 tim) Beteendevetenskap för positiv påverkan av livsstilen. Samarbete mellan läkare, tandläkare och psykolog. FDI VietmanTandl

8 MÅNDAG 14 SEPTEMBER: NHA TRANG KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: kl (3 tim) Avslutande seminarium. Hur kan vi som sjukvårds- och tandvårdspersonal samarbeta, i vårt eget mångkulturella samhälle, för att tillgodose samhällets och våra patienters behov? Utvärdering av kursen. STUDIEBESÖK PÅ EFTERMIDDAGEN: kl (3 tim) Vi besöker ett buddistkloster utanför Nha Trang där traditionell vietnamesisk medicin praktiseras sedan urminnes tider. Buddistisk läkekonst är inspirerad av den indiska ayurvedamedicinen, som infördes i Sydostasien under Champarikets era, när centrala Vietnam stod under hinduiskt inflytande. Ayurveda är en urgammal medicinsk kunskap, vars rötter sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden och har ett holistiskt synsätt på människan. Hälsa och livsstil är oskiljaktiga begrepp. Syfte med studiebesöket Lära känna den traditionella buddistiska läkekonsten där psyke och soma är olika manifestationer av människans existentiella villkor. Kost och arbete, fysisk aktivitet och mental harmoni måste befinna sig i balans för att vi skall uppnå och bevara hälsa. Buddismen är en lära om levnadskonst lika mycket som ett metafysiskt system. Det var nog ingen tillfällighet att Jean Paul Sartre var inspirerad av buddismen när han utvecklade tankarna runt existentialismen. TISDAG 15 SEPTEMBER: ÅTERRESA TILL SKANDINAVIEN Flyg till Ho Chi Minhstaden under eftermiddagen med reguljärt inrikesflyg där flygplansbyte sker för den fortsatta flygresan med Air France till Europa: HO CHI MINH STADEN (SAIGON) PARIS kl * AF 169 ONSDAG 16 SEPTEMBER: HEMKOMST Ankomst till Paris på morgonen. Planbyte för den fortsatta flygresan till Sverige: PARIS STOCKHOLM kl AF 2062 FDI VietmanTandl

9 Priser och resfakta: Kongressresa till FDI i Singapore 2009 samt kurs i Vietnam efter kongressen. Kursavgift: kr Pris för flyg: ca kr, Flyget sker i ekonomiklass Stockholm, Köpenhamn, Göteborg Singapore - Vietnam - Stockholm, Köpenhamn, Göteborg. Pris för alla arrangemang i Singapore och Vietnam: ca kr I priset (ca kr) för arrangemangen ingår: Hotell med del i dubbelrum med frukostpension; Transfers och transporter enligt programmet Svensk färdledning/kursvärd I priset för arrangemangen ingår inte: Internationellt flyg (se ovan) Dricks och drycker Enkelrumstillägg Kurs i Vietnam: Nytt om de vita materialen. Kursavgift: kr Pris för flyg: ca kr, Flyget sker i ekonomiklass Stockholm, Köpenhamn, Göteborg Vietnam - Stockholm tor. Pris för alla arrangemang i Vietnam: ca kr I priset (ca kr) ingår: Transporter och transfers enligt programmet; Hotell med del i dubbelrum med frukostpension; Svensk färdledning/kursvärd. I priset för arrangemangen ingår inte: Internationellt flyg (se ovan) Dricks och drycker Enkelrumstillägg Bakgrunden till att vi separerat flyget från övriga arrangemang är att man som enskild person ofta kan erhålla bättre pris än vi kan erhålla vid en gruppbokning. Det står alltså var och en fritt att själv boka sitt eget flyg. Självklart bokar vi flygen för dem som så önskar. FDI VietmanTandl

10 Resevillkor Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i februari Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll. Resans pris är även baserat på att minst 25 personer deltar i respektive arrangemang. Allmänna resevillkor För arrangerandet av dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits av Svenska Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. Särskilda Resevillkor Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är kr. Vid avbeställning senare än 3 månader före avresa är kostnaden kr. Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan har arrangören rätt att debitera hela resans pris. Ändringar utöver det givna researrangemanget debiteras, förutom ev. tilläggskostnad, med kr i administrationsavgift. Avbeställningsskydd, när det gäller privatresor, ingår ibland i hemförsäkringen. För tjänsteresor har de flesta försäkringsbolag tjänstereseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta eller kontakta Nord Reseskydd per tel , fax , e-post Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, Umeå tel , fax Hemsida: E-post: Bankgiro Plusgiro FDI VietmanTandl

11 Anmälan, senast 2/6 Skickas till: Curomed Utbildning AB Håkmark Umeå fax Kongressresa till FDI i Singapore 2009 samt kurs i Vietnam efter kongressen. Kurs i Vietnam: Nytt om de vita materialen Jag önskar att Curomed även bokar flyget. Jag/vi anmäler oss till ovan angivna program. Curomed skickar bokningsbekräftelse samt faktura på anmälningsavgiften (6000 kr), som avräknas i samband med fakturering. Frågor kring dessa arrangemang kan ställas till Curomed Utbildning, tel eller fax Obs! Stava namnet som i passet (giltigt minst 6 månader). Namn (1):... Fullst. födelsenr:... Passnummer:...exp date:...yrke:... Adress:... Postnr,ort Tel arb:... /... Bostad:.. / e-post:. Fax: / Ev. kostnadsställenr: Ytterligare konferensdeltagare: Namn (2): Fullst. födelsenr::.... Passnummer:...exp date:...yrke:... Namn (3): Fullst. födelsenr: Passnummer:...exp date:...yrke:... Önskar medtaga medresenär: Namn (4): Fullst. födelsenr: Passnummer:...exp date:...yrke:... Under förutsättning att flygbokning via Curomed önskas: Önskar avresa från: Stockholm Göteborg Köpenhamn Önskar anslutningsflyg från:... Specialkost på flyget för resenär nr: ( ) ( ) Dubbelrum delas med ( ) + ( ) ( ) + ( ) ( ) +( ) Enkelrum om möjligt för resenär nr ( ) ( ) Beträffande avbeställningskydd se Särskilda Resevillkor under Priser och Resfakta... Ort, datum Underskrift FDI VietmanTandl

FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009

FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009 samt KURSRESA TILL VIETNAM Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv 5 16 september 2009 Kursprogram Sista anmälningsdag 2/6 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE

Läs mer

FDI World Dental Congress

FDI World Dental Congress FDI World Dental Congress Shenzhen, Kina Komposit, glas och porslin i odontologin Shanghai 19 30 september 2006 FDI20063Kina 1 FDI World Dental Congress i Shenzen i kombination med kursen: Komposit, glas

Läs mer

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 200 år sedan Darwins födelse - 150 år sedan Darwins teser! Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 1 Kurs: Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin 2009 firar vi Charles

Läs mer

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 24/3-30/3 2011 Kurs i Sikkim

Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 24/3-30/3 2011 Kurs i Sikkim Indisk läkekonst: Ayurveda och Buddistisk Medicin 24/3-30/3 2011 Kurs i Sikkim Kursprogram 1 Kurs och studieresa till Sikkim: Indisk läkekonst - Ayurveda och Buddistisk medicin 24 mars 30 mars 2011 Kursgivare:

Läs mer

KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN

KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN 3-13 september 2010 Kursprogram RioManausKursprogr10 www.curomed.se - info@curomed.se 090-38375 1 KURS I MANAUS: LEAN I VÅRDEN Ta bort tidstjuvar, krångel, väntan och oordning

Läs mer

Effektiv stresshantering

Effektiv stresshantering Effektiv stresshantering Kerala Indien 13 20 november 2008 Privata tilläggsarrangemang: Tigrar och kultur i Indien 6 13 november 2008 Kerala Backwaters 19 24 november 2008 Curomed Utbildning AB Curomed

Läs mer

Kreativ marknadsföring i vården

Kreativ marknadsföring i vården Kreativ marknadsföring i vården Kurs i Costa Rica, 18-24 september 2011 Kursprogram FDIMexCostaRicaResprogram11 1 KREATIV MARKNADSFÖRING FÖR VÅRDEN ALLMÄNT OM KURSEN Vårdens marknad förändras snabbt: ökad

Läs mer

Organisera dig Hjärna!

Organisera dig Hjärna! Organisera dig Hjärna! Cypern 6/10 13/10 2008 Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se 1 Organisera dig Hjärna! Kursen vänder

Läs mer

MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA

MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA KURSRESA TILL MYANMAR (BURMA): MULTIDIMENSIONELL SYN PÅ SMÄRTA 2 13 JANUARI 2014 Privat tilläggsarrangemang Burma Kultur och levnadssätt 28 december 2013 4 januari 2014 Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ

Läs mer

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT 2-10 januari 2016 La Digue, Seychellerna Sista anmälningsdag 30/6! Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 info@curomed.se www.curomed.se

Läs mer

Effektiv Stresshantering

Effektiv Stresshantering Effektiv Stresshantering Costa Rica, 18-24 september 2011 Kursprogram Anmäl dig på www.curomed.se senast den 30/6 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam

Läs mer

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Tamarindo, Costa Rica 4 13 januari 2015 Kursprogram Anmälan snarast KursprogrCostaRica14.odt 1 Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Programmet

Läs mer

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Konferensresa till 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Uganda 10 22 Oktober 2014 KursprogramUganda14 1(5) Konferensprogram 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Digital information i praktiken

Digital information i praktiken Digital information i praktiken Göteborg 9-10/3 eller Stockholm 30-31/3 2012 Bra, Italien 17 22 maj 2012 Kursprogram E-post: info@curomed.se Hemsida: www.curomed.se sid 1 Digital information i praktiken

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Effektiv Stresshantering Seglingskonferens i Antikens farvatten, Turkiet

Effektiv Stresshantering Seglingskonferens i Antikens farvatten, Turkiet Effektiv Stresshantering Seglingskonferens i Antikens farvatten, Turkiet 22-29 september 2012 Kursprogram 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet

Läs mer

Effektiv stresshantering. Island 13-18 maj 2015. Kursprogram. Islandstress215odt

Effektiv stresshantering. Island 13-18 maj 2015. Kursprogram. Islandstress215odt Effektiv stresshantering Island 13-18 maj 2015 Kursprogram 1 Effektiv stresshantering Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet Programmet vänder sig till dig, som vill lära

Läs mer

Work and Life Management

Work and Life Management Work and Life Management Azorerna Måndag 12 Måndag 19 Oktober 2015 Kursprogram 1 Work and Life Management Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet! Kursen vänder sig till

Läs mer

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI. Kurs i Costa Rica, 4 13 januari 2015. Privat tilläggsarrangemang: Rundresa i Costa Rica

Kommunikation för effektivare samarbete med CPI. Kurs i Costa Rica, 4 13 januari 2015. Privat tilläggsarrangemang: Rundresa i Costa Rica Kommunikation för effektivare samarbete med CPI Kurs i Costa Rica, 4 13 januari 2015 Privat tilläggsarrangemang: Rundresa i Costa Rica 28 december 2014-5 januari 2015 Resprogram Anmälan snarast 1 Kommunikation

Läs mer

Work and Life Management Turkiet lördag 26/9 lördag 3/10 2015. Kursprogram. TurkietstWorkLife15

Work and Life Management Turkiet lördag 26/9 lördag 3/10 2015. Kursprogram. TurkietstWorkLife15 Work and Life Management Turkiet lördag 26/9 lördag 3/10 2015 Kursprogram 1 Work and Life Management Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam kreativitet! Kursen vänder sig till dig,

Läs mer

The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning. Surinam 13-26 februari 2016. Kursprogram

The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning. Surinam 13-26 februari 2016. Kursprogram The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning Surinam 13-26 februari 2016 Kursprogram The 1st Int CMDM Conference on Intercultural Healthcare Learning Suriname, February 2016 TIME: February

Läs mer

Ingen affär är för liten på

Ingen affär är för liten på Ingen affär är för liten på världens största marknad SWEDISH CHINESE CHAMBER OF COMMERCE, SCCC har den stora glädjen att bjuda in Dig och Ditt företag till Kina och besöka städerna Peking, Tangshan och

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE KURSER HÖSTEN 2014 KONSTEN ATT SKAPA ESTETIK MED FLYTBAR KOMPOSIT Från den minsta Klass V till den största

Läs mer

Överbrygga kulturella skillnader Natur. Välkommen på ytterligare en resa utöver det vanliga!

Överbrygga kulturella skillnader Natur. Välkommen på ytterligare en resa utöver det vanliga! Akupunktur Överbrygga kulturella skillnader Natur Välkommen på ytterligare en resa utöver det vanliga! Temat på denna resa kommer att vara Akupunktur; En resa från österlandet till västerländsk medicinsk

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer