Ledarutbildning PATRULL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarutbildning PATRULL"

Transkript

1 Handledning för kursledare Scouterna Reviderad mars 2011

2 Innehåll 1 Inledning Syfte Patrulledarens roll Friluftsteknik Scoutmetoden Patrullen Jag Säkerhet och ansvar Hantverk Pedagogisk grundsyn Ledarskap Mångfald Scoutprogrammet Pedagogik i scoututbildningar Utvärdering Sidan 2

3 1 Inledning Denna handledning vänder sig till dig som ska vara kursledare på. Den kan också användas av dig som är utbildningsansvarig och vägleder patrulledare till rätt utbildning. Handledningen beskriver innehållet i utbildningen och ger förslag på genomförande. När det gäller att utveckla metodiken är det något som kursledarkurserna behandlar. Scouting handlar om att ge unga människor verktyg för att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar för sig själv och andra. I all utbildning måste det här perspektivet finnas med. Barn och unga är scoutings målgrupp. 1.1 Syfte syftar till att ge scouterna redskap för att lära sig leda sina jämnåriga kamrater i en patrull för att göra ännu bättre scouting lokalt. 2 vänder sig till scouter som har varit äventyrarscouter under minst ett år. omfattar sju delar fördelat i kurspass om minst 40 timmar. De 40 timmarna fördelas enligt följande: Patrulledarens roll Friluftsteknik Scoutmetoden Patrullen Jag Säkerhet och ansvar Hantverk minst 7 timmar minst 8 timmar minst 6 timmar minst 5 timmar minst 8 timmar minst 3 timmar minst 3 timmar Kursteamet och deltagarna bildar en scoutavdelning för att deltagarna ska få en upplevelse om hur man skulle kunna arbeta hemma i patrullen. Deltagarna ska ges möjlighet att påverka innehållet inom kursens ramar. Det kan handla om hur morgonsamlingarna läggs upp och i vilken ordning patrullerna genomför sin samling, vilken maträtt som lagas till middag eller vilken del i programmet som läggas mer tid på än övriga under ett moment. Utbildningen genomförs i patruller för att tillämpa scoutmetoden och att för att scouterna ska utvecklas i grupp. Varje patrull har en fadder ur kursteamet som har rollen att vara lyssnade och stödjande ledare utifrån patrullens v. Det är fadderns ansvar att avgöra hur mycket tid som bör läggas i patrullen. Alla får vara Patrulledare (PL) under olika delar av kursen för att träna ledarskap praktiskt. Sidan 3

4 Patrullen är under hela kursen i centrum och detta kan utformas på olika sätt. Ett sätt är att hela patrullen bor tillsammans, lagar sin mat och följs åt på alla aktiviteter. Ett annat alternativ är att man har två olika patrullsammansättningar. Bopatrullen är den fasta patrullen med deltagare från samma geografiska område. I bopatrullen bor och lagar deltagarna mat tillsammans. Aktivitetspatrullen följs åt under dagsaktiviteterna. Detta upplägg kan ge deltagarna en större trygghet med möjlighet att dela tält etc. med personer som hon/han har träffat tidigare. Utbildningen genomförs sammanhängande under minst fem dagar eller uppdelat på två tillfällen. Utbildningen genomförs utomhus i så stor utsträckning som möjligt. PL-möten och patrullmöten och aktiviteter med hela gruppen varvas under utbildningstiden. Patrullen går på hajk under ett dygn. Dokumentationen för utbildningen skapas av deltagarna under tiden och den kan samlas i en pärm eller på ett USB-minne. Vid kursstart och kursslut, när man varit Pl och i övrigt vid behov har faddern individuella reflekterande samtal med scouten. Detta är ett sätt att visa att patrulledarens roll är viktig och att stötta scouten i sin egen utveckling. Inledande faddersamtal kan innehålla följande: Hur känner du inför ditt kommande patrulledarskap? Vad kan jag som fadder göra för dig? Vad tror du om dina styrkor/svagheter som patrulledare? Vad har du för förväntningar inför kursen? Är det något speciellt du vill jobba med? Avslutande faddersamtal kan innehålla följande: Konfronteras med synpunkterna från början på veckan som finns nerskrivna av ledaren. Hur har veckan varit? Hur har jag som fadder varit? Stämde dina styrkor/svagheter? Har du blivit medveten om några nya? Något från dina patrullkompisar? Har dina förväntningar infriats? Känner du att du har fått med dig nåt härifrån? Det bästa och det sämsta? Har du blivit stärkt att kunna leda egna patrullmöten hemma? Har du fått tips och idéer till patrullen hemma? Vill du ha någon ytterligare hjälp från oss i teamet? 2.1 Patrulledarens roll Syfte Scouterna ska få kännedom om patrulledarens (PLs) olika uppgifter Mål Deltagarna ska vara patrulledare under olika delar av utbildningen Sidan 4

5 2.1.3 Tid Delmomentet omfattar 7 timmar Innehåll Kunskap om vad som är PLs uppgifter. Exempelvis: Ansvara för att patrullen tar emot nya scouter på ett så bra sätt som möjligt. Att nya och gamla scouter känner sig viktiga är en del av den uppgiften. Att organisera patrullen på ett positivt sätt och försäkra dig om att det ni gör blir bra. Det här kan handla om att patrullmedlemmarna kan ha olika ansvar men att ni hjälps åt att lösa uppgifterna. Vara kontakten mellan patrullen och avdelningsledaren. Avdelningsledarens information till scouterna går genom PL. PL informerar avdelningsledaren om läget, t ex i patrullen och tar patrullens frågor tillbaka till avdelningsledaren. Delta i PL-möte och där föra patrullens talan Avdelningsledaren samlar PL och planerar avdelningens verksamhet. Ta initiativ till egna hajker och utflykter I patrullen. Pl medverkar till att patrullens möten, utfärder och hajker blir ordentligt planerade och genomförda. Vara beredd på att ta beslut och säga stopp för att undvika farliga situationer. I normala fall fattar patrullen tillsammans beslut men ibland krävs det att PL sätter ner foten Att jobba med att ha en bra kontakt med varje patrullmedlem. Det kan exempelvis handla om att lägga märke till när ngn gör något bra och uppmuntra dem att fortsätta. Att stödja dina patrullkamrater så att de tycker om att vara scouter och att ni blir en patrull där alla känner sig behövda Tankar kring genomförande Ett patrullmöte genomförs varje dag. Reflektion genomförs efter hela passet eller varje aktivitet, tillsammans med faddern (en ledare från teamet). Detta ger en möjlighet att praktiskt få prova och uppleva ett lyssnande och stödjande ledarskap. Vid fler än fem deltagare per patrull rekommenderas att PL byts varje halvdag. Patrullmöte hålles utifrån detta. Deltagarna är med och formulerar PLs uppgifter under kursen. Scouterna skapar själva sina patrullmötesmallar utifrån genomförda patrullmöten. De ska få uppleva ett antal patrullmöten med en inledningsceremoni, avslutningsceremoni, lekinstruktion och att lära ut något som sedan praktiseras. 2.2 Friluftsteknik Syfte Scouterna ska lära sig att leva lägerliv och gå på hajk tillsammans med sina kamrater Mål Deltagarna ska praktiskt pröva att använda sina friluftskunskaper och få lära sig nya saker av sina patrullkamrater. Sidan 5

6 2.2.3 Tid Delmomentet omfattar 8 timmar Innehåll Eldning Scouten ska lära sig att elda för att kunna laga mat och ha en lägereld. Dessutom ska eldningsvett ingå. Att det finns vatten och eldruska vid eldstaden. Innan patrullen använder stormkök ska man få instruktion om hur man eldar för att försäkra sig om att alla vet. Matplanering och matlagning Scouten ska lära sig att tillsammans med sina kamrater planera sin mat för kursen och laga den. I vissa fall kan patrullen även göra matinköpen. Lägerslagning Scouten ska lära sig att slå läger så att patrullen för allas välbefinnande och trivsel. Orientering Scouten ska lära sig kunna hantera karta och kompass för att klara att genomföra hajken. Hantera yxa och såg Scouten ska lära sig att säkert hantera yxa och såg och hur dessa förvaras när de ej används Tankar kring genomförande Lägerslagning, eldning, matplanering och matlagning praktiseras i patrullen under hela utbildningen. Patrullerna går på hajk under minst ett dygn. Under hajken praktiserar deltagarna orientering, eldning, matlagning (lagar minst en måltid över öppen eld) och lägerslagning. Varje patrull planerar sina frukostar, luncher och middagar utifrån en kokbok med flera förslag till varje måltid. I kokboken finns listor på ingredienser för varje maträtt. Patrullen bestämmer sig för en rätt, listar ingredienserna och beräknar åtgången. Sidan 6

7 2.3 Scoutmetoden Syfte Scouterna ska få förståelse för vad scouting är Mål Deltagarna ska kunna beskriva scouting utifrån scoutmetoden Tid Delmomentet omfattar 6 timmar Innehåll Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Scoutmetoden består av följande delar: Scoutlag och scoutlöfte. Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal. Patrullsystemet (den lilla gruppen) Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Detta innebär att scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvarstagande och ledarskap. Lära genom att göra - Learning by doing Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden. Symboler och ceremonier Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser. Friluftsliv Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö. Lokalt och globalt samhällsengagemang Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället. Stödjande och lyssnande ledarskap Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande. Varje del i scoutmetoden har sin specifika funktion och tillsammans bildar de en helhet. Alla delarna är inte lika tydliga varje gång men sett över året behöver alla finnas med. Scoutmetoden är en av de saker som särskiljer scouting från annan fritidsverksamhet med liknande syfte. Sidan 7

8 2.3.5 Tankar kring genomförande De olika delarna lyfts fram och visar att scoutmetoden finns i det mesta vi gör i kursen. Varje del i scoutmetoden tas upp specifikt både med en teoretisk förklaring och med en diskussion kring vad det betyder i kursen och i programmet hemma. Dessutom kan man dagligen gå igenom dagens program för att koppla till Scoutmetodens olika delar och se vilka som varit med. Ett sätt är att på ett rutsystem pricka av varje del. På så sätt säkerställs att alla delar är med vid något tillfälle under utbildningen. Sidan 8

9 2.4 Patrullen Syfte Scouterna ska genom egna upplevelser få känsla för utveckling i en grupp Mål Deltagarna ska genom att leva i en patrull bli medveten om grupprocesser, konflikter och att alla medlemmar i en patrull är viktiga Tid Delmomentet omfattar 5 timmar Innehåll Allas lika värde Grupprocess Roller i en grupp Arbetsuppgifter i patrullen Tankar kring genomförande Allas lika värde - det ska kännas lätt och rätt att ta egna initiativ Genomföres med värderingsövningar, som tydliggör kulturskillnader. Hämta aktiviteter, ur boken Vi och dom. Grupprocess - gemensamma upplevelser, äventyr och minnen påverkar processen. Patrullen reflekterar över sin egen grupprocess och över att en grupp förändras över tiden, tillsammans med sin fadder från kursteamet. Deltagarna bör få ett enkelt verktyg att hantera konflikter. Vid flera tillfällen under utbildningen kan man genomföra olika samarbetsövningar för att lära känna varandra och skapa gemenskap i patrullen och i avdelningen. Roller i en grupp I en grupp finns det oftast olika roller såsom till exempel spelevinken, ordningshållaren, ledaren och visionären. Genomför ett rollspel där patrullmedlemmarna får en roll att spela. Arbetsuppgifter i patrullen - delaktighet skapar sammanhållning, vi-känsla och trivsel. I patrullen ska finnas ett välkomnande klimat och alla ska känna sig behövd. Detta kan man göra genom att alla i patrullen får en uttalad arbetsuppgift exempelvis patrulledare, vice patrulledare och, materialförvaltare och dessa roterar i patrullen. Deltagarna får möjlighet att fundera på hur de olika arbetsuppgifterna kan fungera hemma. Sidan 9

10 2.5 Jag Syfte Deltagarna ska bli stärkta som individer Mål Scouterna ska ges möjlighet till personlig utveckling Tid Delmomentet omfattar 8 timmar Innehåll Vem är jag? Varför scout? Ta hand om sin kropp Kritiskt tänkande Träna på att stå emot grupptryck Andlighet/livsfrågor Trygga möten Tankar kring genomförande Vem är jag? Påvisa att hela livet handlar om att växa genom egen reflektion. Deltagaren ska ges möjlighet till en egen tyst reflektion. Låt t.ex. deltagaren hålla ett tal till sig själv på dennes 50-årsdag. Varför scout? Deltagarna får i uppdrag att fundera över vad som får dom att fortsätta i scouterna. Alla ritar en bild av en scout för att visa att scouting är så mycket mer än man först tänker. Ta hand om sin kropp Deltagarna får kunskap om vad man mår bra av och träna sig i att göra aktiva val kring saker som påverkar kroppen. Diskussioner och övningar genomförs både i patrullen och i storgrupp. Andlighet/livsfrågor Att ge scouterna en möjlighet att bearbeta frågor som handlar om meningen med livet och sitt förhållningssätt till andra människor och till något större. Ceremonier, morgonsamlingar och andakter genomförs med eftertanke. En patrull i taget får ansvar för genomförandet av morgonsamling eller kvällsavrundning. Vad är positivt/negativt grupptryck Deltagarna får i uppgift att i patrullen diskutera när ett grupptryck är positivt och hur de kan se faran när det blir negativt. Trygga möten Hur är jag en schysst kompis? Förebyggande arbete kring fysiska, psykiska, sexuella övergrepp och mobbning. Exempel på genomförande: 1,5 2 timmar, patrullvis eller 2 patruller tillsammans, max 12 deltagare Tydliggör att det som sägs och görs under passet inte nämns utanför detta rum. Sidan 10

11 Vad är Trygga Möten (Vision-Mål-Verksamhet) INTERVJU Låt deltagarna 2 och 2 intervjua varandra: Det här gör mig glad och det här gör mig arg. Presentera varandras svar. ÖVERGREPP Låt deltagarna enskilt fundera ett par minuter på: Vad tänker jag när jag hör ämnet Övergrepp? Vad är mina erfarenheter kring ämnet? Notera deltagarnas ord och tankar på whiteboard eller blädderblock. Diskutera och definiera Vad är ett övergrepp. 4-HÖRN-ÖVNING Välj två ställningstaganden ur boken: Övning ger trygghet sid.15. Låt frivilliga i varje hörn motivera sina val. Viktigt att betona att det finns inga rätt och fel i denna övning. Låt deltagare uttrycks sina känslor utan att låta dem ta över initiativet. (Diskussionerna viktigare än övningen) LÅT DELTAGARNA ENSKILT FUNDERA OCH SKRIVA NER: 5 punkter: Vad är de viktigaste man kan göra så att övergrepp inte förekommer? 5 punkter: Vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare? Låt sedan deltagarna 4 och 4 jämföra sina punkter och enas om tre punkter på varje fråga. Skriv sedan upp vad deltagarna enats om på whiteboard eller blädderblock. TRYGGHET Lägg upp en linje på golvet graderad 1 till 6. (1 = inte alla trygg 6 = Väldigt trygg) Låt deltagarna ställa sig på den siffra som symboliserar hur trygga de känner sig På stan I skolan Hos scouterna På denna kursen Följdfrågor: Vad har gjort att du känt dig trygg? Vad kunde ha varit annorlunda? HETA STOLEN Genomför övningen enligt boken: Övning ger trygghet sid SAMTAL - Vad gör jag som Pl om någon mobbas/mobbar i min patrull eller om jag får veta att någon i patrullen far illa hemma. Jag tänker att det är viktigt att ge utrymme för den typen av frågeställningar och att stärka pl att våga se och agera om något händer och tala om vart PL kan vända sig för att få stöd. AVSLUTNING Dela ut Trygga Kortet och samtala kring det. Sidan 11

12 2.6 Säkerhet och ansvar Syfte Scouterna ska ges grundläggande kunskaper för att skapa en trygg och säker miljö för sig själv och patrullen Mål Deltagarna ska kunna genomföra säkra aktiviteter tillsammans i sina patruller Tid Delmomentet omfattar 3 timmar Innehåll Hygien på läger Första hjälpen Fysiska behov Hitta vilse Lära sig skriva ett säkerhetsdokument med färdmeddelande Tankar kring genomförande Hygien på läger När patrullens lägerområde byggs upp ska det finnas disk- och tvättmöjlighet. Handtvättmöjlighet ska finnas vid matlagningsplatsen. Alla ska ha möjlighet att kunna duscha eller tvätta sig noggrant vid skilda tider eller skilda platser för killar och tjejer. Att bada utan badkläder ska deltagarna inte ges möjlighet till. Ledarna bör ge scouterna bra verktyg för att våga stå emot och säga ifrån hemma på kåren. Tjejer och killar som är mitt uppe i sin pubertet bör få välja hur man vill sova och dessutom bör det finnas ledare av båda könen. Första hjälpen Scouterna lär sig handla utifrån Första hjälpen Deltagarna ska genom fingerade olyckor praktiskt få träna första hjälpen, stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning. Fysiska behov Deltagarna får en insikt om att kroppen behöver mat, man behöver gå på toa regelbundet och röra på sig. Dessutom är det viktigt att få sin sömn. Hitta vilse Genomför Hitta vilse. Eventuellt kan Civilförsvaret hjälpa till med genomförandet. Säkerhetsdokument Patrullen får, före hajken, i uppgift att göra ett säkerhetsdokument som innehåller färdmeddelande, anhöriglista och telefonnummer till ansvarig ledare. Sidan 12

13 2.7 Hantverk Syfte Scouterna ska under utbildningen ha fått prova minst ett hantverk Mål Deltagarna ska ges möjlighet att skapa något utifrån sina egna förutsättningar Tid Delmomentet omfattar 3 timmar Innehåll Ett antal hantverkstekniker och alster. Exempelvis: Täljning Tovning Rephantverk Skinnhantverk Akvarellmålning Scrapbooking Trycktekniker Göra reklamfilm för scouting Tankar kring genomförandet Deltagarna får ett smörgåsbord av olika tekniker att välja bland. Antingen gör man en symbol/pryl till patrullen, avdelningen eller till sig själv. Sidan 13

14 3 Pedagogisk grundsyn 3.1 Ledarskap I scouterna arbetar vi med det lyssnande och stödjande ledarskapet det. Det innebär i korthet att ledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande. Ledarens uppgift är också att ge scouten bra förutsättningar för att kunna leda sig själv. Olika grupper fungerar olika och då behövs olika sorters ledarskap 1. Scoutledaren är en närvarande vuxen med uppgift att se både gruppen och individen. Som ledare krävs det öppenhet för andra människor och respekt för olikheter. Ledarskap tränas på många olika sätt i scouterna redan från tidig ålder. Ledaren får möjlighet att utvecklas både genom utbildningar och i mötet med scouterna. 3.2 Mångfald Scouterna har antagit en handlingsplan för mångfald. I denna definieras mångfald som alla som är intresserade av scouting och ställer upp på scouternas värderingar ska vara välkomna in i och vilja stanna i scoutrörelsen. Detta är en viktig del i utbildningarnas planering och genomförande. Konsekvensen av detta blir att kurserna läggs upp så att de passar så många som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att deltagarna har olika förförståelse kring utbildning och vad kunskap är. I kursen kan det hända att det finns deltagare med särskilda behov, tex. människor med viss tro, dyslektiker, personer med särskild kosthållning och andra saker att ta hänsyn till. 3.3 Scoutprogrammet Scoutprogrammet är en helhet av varför vi gör något, hur vi gör det och vad vi gör. Scoutprogrammet bedrivs inom fem utvecklingsområden, fysisk, känslomässig, andlig, intellektuell och social utveckling. Scoutprogrammet syftar till att ge scouterna möjlighet att utvecklas. Lärandet är centralt och bygger på att scouten själv och tillsammans med andra lär sig i en miljö där det är lätt och roligt att ta till sig nya saker genom att prova på och dra slutsatser. Scouting syftar till att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet. Det handlar om att göra unga människor redo för livet. Scoutmetoden, med sju delar 2, är en metod för personlig utveckling genom informellt lärande. Den är utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar och det som särskiljer scouting från annan verksamhet med liknande syfte. 1 Läs mer i Ledarskap en fråga om varför, vad och hur eller Bit för bit Boken om scoutmetoden 2 För en utförligare beskrivning av scoutmetodens sju delar se Bit för bit Boken om scoutmetoden Sidan 14

15 3.4 Pedagogik i scoututbildningar Utgångspunkten i all scoutledarutbildning är att deltagarna är aktiva och ansvarstagande. Det innebär att alla deltagare ska bemötas som vuxna. Oavsett vilken utbildning det handlar om är det inte avdelningsverksamhet som genomförs utan en kurssituation där vuxna deltar. Alla som kommer till en utbildning har värdefulla erfarenheter och kunskaper med sig som de kan bidra med till övriga. Varje kurstillfälle är unikt. Mål och ramar finns och är grunden samtidigt som utbildningen skapas i samspel mellan de som är där. Lärande innebär en förändring av hur vi förstår vår omvärld. Det kan vara helt nya saker som vi lär oss eller så fördjupar vi sådant vi redan kände till. Vi lär oss saker hela tiden, men utbildning har en chans att koncentrera lärandet eftersom vi då fokuserar på att lära och är öppna för nya infallsvinklar. Scoutledarutbildning är något annat än traditionell förmedlingspedagogik där läraren är den som har svaren Genomförande av scoutledarutbildning När vi genomför scoutledarutbildningar är det en fördel att medvetet arbeta i kursteam. Då kan vi visa på ett positivt sätt att samarbeta där vi hjälper och stöttar varandra. Kursteamet måste se till att de olika delarna hänger ihop och att kursen blir en helhet. Som kursledare krävs också ett professionellt förhållningssätt. Scoutledarutbildningarna har sin grund i scoutmetoden. Med detta menar vi att scoutmetoden finns med och att kursledarna gör medvetna val kring hur man använder de olika delarna i metoden. Deltagarna har rätt till att känna en trygghet i programmet. De behöver få veta förutsättningarna för att vara med, vad man ska ha med sig, när man ska vara där osv. Det kan finnas uppgifter att utföra och hur mycket tid deltagaren förväntas lägga på det. När det gäller kurser på plats bör det finnas ett trygghetsprogram som talar om när det är mat, rast och sovtider samt att var och en får veta hur man ska bo. 3.5 Utvärdering Systematiska utvärderingar av kurserna inom Ramverket är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten och kunna utveckla utbildningarna. En del i utvärderingen är att mäta om deltagarna har nått målen med modulen/kursen och hur de har gått till väga. En annan del handlar om deltagarnas upplevelse av kursen som helhet och det praktiska i kursen. Kursteamets utvärdering handlar om hur målen har nåtts och hur helheten i kursen har fungerat. Sidan 15

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Å R S M Ö T E T

Å R S M Ö T E T Stadgar för Svenska Scoutrådet (Beslutade av Svenska Scoutrådets årsmöte 22 november 2003 och skall under 2004 godkännas av WAGGGS och WOSM) Kapitel 1 Inledning 1 Svenska Scoutrådet Svenska Scoutrådet

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare 2012-01-17 Monica Svenselius Torbjörn Lundberg Henrik Lindståhl Det här dokumentet berättar om Hanekinds scoutkårs syn på scouting och vad vi ska syssla

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. Redo för livet Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. Scouterna gör unga redo Redo för naturen Redo för sjön Redo för livet Scoutmetoden Patrullsystemet

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Scouternas program. Programförklaring

Scouternas program. Programförklaring Scouternas program Programförklaring 2Programförklaring Scouternas programförklaring Det här dokumentet är programförklaringen för scoutförbundens gemensamma program. Programförklaring är grunden för programmet

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Beslutsunderlag: Programförklaring

Beslutsunderlag: Programförklaring Beslutsunderlag: Programförklaring Genom Färdplan för framtid tog utvecklingen av ett förbundsgemensamt program fart. 2007 inleddes arbetet av en projektgrupp och sedan dess har det hänt mycket i programutvecklingsprojektet.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Djursholms Scoutkår Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Innehåll Välkommen... 2 Du som ledare... 3 Redo för livet... 4 Om det inte är roligt, är det inte scouting... 4 Scoutmötet... 6 Mötesmallen... 7 Hajk...

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

jamboree förbedelser för utmanarscouter, år För dig som är ny scout- eller spårarledare

jamboree förbedelser för utmanarscouter, år För dig som är ny scout- eller spårarledare jamboree förbedelser för För dig som är ny scout- eller spårarledare utmanarscouter, 15-18 år UTMANARNAS Kort om jamboree17 Sommaren 2017 samlas hela scoutrörelsen och många som ännu inte är scouter på

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Tellus Mars. Venus + Venus. Merkurius. Neptunus. Saturnus. Saturnus. Jupiter. Framtida utbildningar. Anpassat ledarskap.

Tellus Mars. Venus + Venus. Merkurius. Neptunus. Saturnus. Saturnus. Jupiter. Framtida utbildningar. Anpassat ledarskap. Patrull Redo för naturen Treklöver Gilwell Merkurius Venus Venus + Tellus Mars Trygga möten Värdebaserat ledarskap Saturnus Neptunus Saturnus Jupiter Projektledarkurs Utbildning för utbildare Normkritik

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning:

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning: Dokumentation Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23 Frågeställning: Hur/på vilket sätt skapar vi hälsa i skolan för ALLA? Genomförare & dokumentation: Märta Schewenius, Ungdomsutvecklare

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Sweden Outdoor arena

Sweden Outdoor arena Vår hemmaplan Sweden Outdoor arena Tänk dig en egen arena där alla får obegränsat med speltid, alla har VIP-loger och offside existerar inte. Självklart finns det, vi kallar det för scouting. Vår hemmaplan

Läs mer

Åldersgrupp Från Spårarscout

Åldersgrupp Från Spårarscout Plåstra En förutsättning för att du som scout ska kunna ta eget ansvar och ge dig ut på olika äventyr är att du kan hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. Det är viktigt att du vet vad man

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2017 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Programworkshop Workshopunderlag En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i det förbundsgemensamma scoutprogrammet. Se det som

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Likabehandlingsplan Barnens Ark

Likabehandlingsplan Barnens Ark Likabehandlingsplan Barnens Ark Reviderad januari 2016 Bakgrund och syfte På Barnens Ark ska alla barn, föräldrar och personal känna sig välkomna, trygga, få uppleva gemenskap och bli respekterade. Enligt

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Hur vill du utvecklas? Det är en

Hur vill du utvecklas? Det är en Valbart pass 1 Lördag klockan 10.30 12.00 Titel Best practice Leda scouting och Leda avdelning Välfungerande utbildarteam! Ledarskapsön grunderna Ditt personliga ledarskap Konflikthantering Är du utbildare

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Terminsprogram hösten 2009. äventyrare

Terminsprogram hösten 2009. äventyrare Terminsprogram hösten 2009 äventyrare Välkommen till ny termin! För att du ska få en enklare start i ditt nya uppdrag som scoutledare får du här förslag på hur ett terminsprogram kan se ut i åldersgruppen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014 Lokal pedagogisk planering för s förskoleklass, läsår 2013/2014 Syfte: Skolans uppdrag: Mål: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Projektet 2014 från ax till limpa!

Projektet 2014 från ax till limpa! Projektet 2014 från ax till limpa! Syfte: Att dela med oss av våra erfarenheter och beskriva vårt förhållningssätt i mötet med barn med så kallade problemskapande och annorlunda beteenden för att skapa

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Råby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Råby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-11-27 Råby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. för planen: Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2014-09-01 Planen gäller till: 2015-10-30 Vision: På vår förskola

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer