Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen"

Transkript

1 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors Christina Eriksson, folkhälsostrateg Maria Östlin, förskollärare Hudiksvall Marika Almström, folkhälsosamordare Helén Dahlbom, projektledare Ljusdal Annika Öhlén, folkhälsosamordnare Nordanstig Christin Hübenette, folkhälsosamordnare Lennart Diamant, alkoholhandläggare Ovanåker Lisa Johansson, folkhälsostrateg Sandviken Lotta Åberg, drogsamordnare Ola Israelsson, fritidsledare Samhällsmedicin Gävleborg Anna-Kari Woxberg, projektledare Jessica Tanzilli Jansson, processledare Sven Persson, kompetensstöd Tupp 10 Viktoria Andersson, utvärderare Tupp 10 (inbjudna under em/kväll dag 1. Deltagarförteckning se bilaga 4. Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. Pressträff Anna-Kari, Jessica, Lisa, Christina E, Johnny, Kristina M, Lotta och Ola deltog på pressträffen dit länets media var inbjudna. Det resulterade bl.a. i att SVT sände ett inslag där både Lisa och Johnny intervjuades och att Radio Gävleborg sände ett reportage där Lisa, Ola och Jessica intervjuats. Ljusnan/HälsinglandsTidningar och GD skrev en artikel (se bilaga 2 och 3). Inledning Kickoffen inleddes med en genomgång av programmet och upplägget av kickoffen samt att alla deltagare fick bekanta sig med varandra i en presentationsrunda. Anna-Kari och Jessica gick igenom vad som hänt under våren och det aktuella läget av TUPP 10. Uppdrag 3 x plus och minus Jessica och Anna-Kari gav en kort introduktion till verkstadsmetoden 3 x plus och minus och delade in alla deltagare i två tvärgrupper med representation från varje kommun i vardera tvärgruppen. Därefter fick varje kommunpar i uppgift att hänga upp sin medtagna poster någonstans i byggnaden för vernissage. Vernissagen genomfördes där varje kommunrepresentant presenterade sin poster för de andra i respektive tvärgrupp. Tvärgrupperna gav direkt feedback på varje poster genom samtal, frågor och notislappar. Sandviken - 3 x minus och plus Minus Fastnat vad händer sen?, personalbyte, hur hålla liv i processen?

2 2 Tidsbrist - prioriterat? - Stort problem! Hälsoekonomi? Nyckelpersoner?? - Samordnare kopplas till verksamhetsutövare direkt. - Bygger på eldsjälar, tyvärr. - Knäckfråga! - Några av nyckelpersonerna måste vara utförare också. - Glapp från politiken till utförare. Högre tjänstemän och chefer? Plus Bra att frågan lyftes Bra material till skolan - Hur får man ut materialet på ett bra sätt? - Bra hemsidor t ex tobaksnollan. - Samordnaren förser med material. Tandvården har fått bra kontakt med skolorna - Bra att man fått med skolpersonal. Gävle - 3 x minus och plus Minus Politikerna svalt intresse för det pågående arbetet - Drar igång (fattar beslut) och sen skiter i det! - En bättre presentation av t ex KS vad man tänker om när man går med i Tupp Återsamling ofta samordnarna. - En bättre beskrivning vad projektet går ut på innan kommunen deltar! Tid, Pengar. Långsiktigheten - vad händer efter årsskiftet? - Omvärldshändelser påverkar processen ex svininfluensan. Ansvar hos Länsstyrelsen - ansvaret ska ligga kvar hos Landstinget - Visa på fördelarna med förebyggande arbete. Ekonomi - folkhälsa. Plus Projektledaren - Kunnig, tydlig. - Personlig kraft. - Bra driv i ert arbete. Gruppen 4 st, representerar olika områden, kommun/landsting. - Liten grupp. - Smidigt med liten grupp! - Kontinuerliga träffar (1ggr/mån). Liten men kraftfull arbetsgrupp. Handlingsplanen - Tobaksfri arbetstid, Tobaksfri Duo, Kontroll av försäljning. - Goda förebilder för ungdomarna. - Tobaksfri arbetstid Bra! - Kontroll försäljning Bra! Jobba med här och nu!

3 3 Bollnäs - 3 x minus och plus Minus Politiker fattar gärna beslut men har svårt att hålla sig till beslutet. Politiker/tjänstemän tar inte sitt ansvar. Finns inget tålamod till förändring. Ledord: Osäkerhet Teorin är bra, svår att omsätta det till praktiskt arbete. - Dubbelmoral? Orealistiska förväntningar på en person. - Instämmer! - Negativ attityd. - Bra tänka långsiktigt. - Tror inte på + förändringar. Plus Vilja att göra en förändring. Engagerade aktörer. Policy att arbeta efter. Ledord: Vilja. Bollnäs vill förbättra folkhälsan och göra en förändring. - Bra med Tobaksfri Duo. Ovanåker - 3 x minus och plus Minus Mindre resurser - både i antal personer och i verksamhetsmedel. Prioritering - mycket som ska göras som blir viktigare än tobaksarbetet. - Ge mer tid, det lönar sig. - Kommunikation, tobaksplan. Beslut - svårt att följa fattade beslut. - Har uppdraget hamnat hos rätt tjänsteman? Plus Liten kommun - Överskådligt och korta kommunikationsvägar. - Positivt och lättarbetat i små kommuner. Varför? Engagemang - vilja att agera och vänligt bemötande Skolan - Välvilligt inställd och samarbetar gärna. - Ta steget till samarbete. - Skolan är en viktig samarbetspart i tobaksarbetet. - Betyder väldigt mycket. - Svårt att få prioriterat för en sakfråga. Hade ev. varit en fråga för redan befintlig drogsamordnare. Hofors - 3 x minus och plus Minus Tobaksuppdragets kontrakt till kommunerna - borde ha funnits med krav till kommunerna att avsätta resurser (tid och pengar) till uppdraget. - Håller med! - Så sant, så sant. Dåligt engagemang från politikerna - trots tidig info. Om utbildningar osv. har deltagandet varit mycket lågt. Min fråga (Christina)?? Äger strategen den?

4 4 - Intressant fråga. Extra resurser är inte avsatta till projektet - arb. 25 % med folkhälsa. För lite tid, för många uppdrag, hinner tyvärr inte fördjupa mig tillräckligt i frågan. Plus Tobaksuppdraget har gett oss möjlighet att fördjupa oss i ett ämne - goda exempel, fokusering, utbildning, material, nätverk, studiebesök. - Tävling, prispengar. - Precis! Tobaksarbetet bland kommunens anställda utvecklas/förbättras - frågan har diskuterats i Centrala arbetsmiljökommittén, frågan om tobaksslutarstöd tas upp i medarbetarsamtalet, tobakspolicyn revideras. - Bra få igång diskussion på arbetsplatser. Vi har i Hofors utvecklat ett gott samarbete kring tobaksfrågan - CAN gruppen ( folktandvård, fritidsgård, ungdomsassisten, polis, skolchef, elevhälsa), samarbetet med högstadiet och gymnasiet kring folkhälsoveckan (NSG, FTV, SPIK). - Prispengar, gemensam aktivitet. - Vilka goda exempel. - Bra med konkreta aktiviteter. - Delaktighet ungdomar Bra. - + visar upp sitt arbete under folkhälsoveckan. - Tävlingsidé Bra! - Håller med! - Tobak detaljfråga? Prioriterar övergripande. Attityder - i samhället, ekonomisk vinning, coolt - Få fram lokala kända förebilder! Värderingar - egna, grupptryck - Spännande spaning - Dags för en ny Non smoking generation Plus Samarbete - samarbete internt och externt, kontinuitet, förankring, delaktighet - Bra att fråga ungdomarna ang. tobaksväskan. - Kreativt bra! - Vad bra det blir när man kan jobba ihop. - Fritidsledare i gruppen Bra. Insikt - utan insikt ingen positiv förändring, information, nå ut - Positiv inställning till egna insatser - Bra doers! Utveckling - vårt mål är att minska tobaksbruket i Hudiksvalls kommun Intressanta plus. Hudiksvall - 3 x minus och plus Minus Engagemang - brist på

5 5 Ljusdal - 3 x minus och plus Minus Prioriteringen av tobaksarbetet Ansvar - Hur breddar vi ansvaret av tobaksarbetet? - Vem ska återrapportera? - Viktigt! Både ansvar och arbetstid. Tydligt fördelad arbetstid - Svårt då det läggs som en uppgift bland 100 andra. - Bortprioriterat. - Återrapportering viktig. - Dokumentation. Plus Kommunöverskridande - SANT läger för åk 8 (BUN) - Kul med aktiviteter! Fantastiskt att baka in det i demokratiarbetet. - Stimulanspotter. - Positivt med verksamhetsmedel. - Bra idé! Inga pengar avsatta lokalt för tuppgruppen - prioriteringsfråga - Hög intensitet, ambitiöst! Plus Lokal tupp-grupp har bildats - Tänker man ÖPP info även med tobak? Får man det? God samverkan - gruppen, anda - Bra jobbat! Röd tråd genom arbetet. Etablerat kontakt med övriga aktörer - primärvården, föreningsrådet, folktandvården - Intressanta samverkanspartners. - Bra med föreningsråd. - Alla föreningar med ungdomsverksamhet bör ha en policy för tobak. Bra med så många o sånt engagemang kring fritidsgårdar. Tillsyn av skolgårdar (SBN) - Egna initiativ. - Värt att kolla på hemorten. - Bra med tillsyn på skolgårdar med projekt. Tobaksfri arbetstid (ON) - Jättebra satsningar! Nordanstig - 3 x minus och plus Minus Förlorad tid - struligt - Bra med dokumentation (man är inte oumbärlig). - Effektivitet. Sammanfattande kommentar Vid återsamlingen framfördes följande sammanfattade synpunkter och reflektioner - arbetssättet har varit roligt och inspirerande. Deltagarna upplevde att det fanns

6 6 en röd tråd speciellt då det gällde minussidan i de olika Posterutställningarna: tid, pengar, politikerstöd, osäker framtid, myrsteg - lång framförhållning krävs. - en självreflektion: hur mycket prioriterar jag själv tobaksfrågan? - kan ta jättekliv om man fått en bra idé - varför är inte tobaksarbetet lika uppmärksammat som många andra frågor. Jag vill synliggöra frågan under en mycket längre tid än bara under en Folkhälsovecka - resursbrist, men kanske nästa steg - pratas mycket om detaljer för mig är tobaksfrågan bredare - en helhet - läge för en ny Non Smoking Kampanj? En romantisering av tobaksbruket är på gång, en motkampanj kan behövas - varför arbetas det separat med tobak, alkohol och andra droger - vi kan själva fokusera bredden i vårt arbete - att kontinuerligt redovisa arbetet för politiker och chefer är viktigt för fortsatt stöd - inspirerades av Hofors tobaksvecka - tävlingar etc. men nästan ingen av oss samordnare har medel för insatser En Tobaksbox med ett gemensamt innehåll för länet bör kunna tas fram och finnas i varje kommun Deltagarna var eniga om att arbetet bör fortgå i de enskilda kommunerna samt att finna insatser för ett övergripande kontinuerligt länsarbete. Att få till stånd ett långsiktigt kontinuerligt arbete är en utmaning. Därefter smygstartades morgondagens arbetspass genom att var och en fick skriva ned förslag på samtalsämnen på notislappar samt om man ville agera samtalsdelare och dokumentatör eller deltagare och lyssnare för förslagen. Flertalet av de olika förslagen på samtalsämnen plockades med inspiration från dagens vernissage. Information inför utvecklingsverkstäder Sven Persson och Viktoria Andersson hade bjudits in för att kort informera om den utvecklingsverkstad som ska genomföras i varje enskild medverkande kommun under november - december. Utvecklingsverkstaden tar sin utgångspunkt i aktuell kommuns startverkstad, ett tillbakablickande för att hitta faktorer som kan stödja samordnarna och deras framtida arbete samt att blicka framåt, hur bör och kan det framtida tobakspreventiva arbetet utvecklas. Därför bör alla som deltog under startverkstaden bjudas in oavsett om de varit aktiva eller ej i det kommunala tobaksarbetet. Vidare ska eventuella nya personer i arbetsgruppen samt andra funktioner av värde för det lokala framtida tobakspreventiva arbetet, få en inbjudan. Inga begränsningar då det gäller deltagare finns. Viktoria som är tobaksprojektets utvärderare berättade att hennes syfte med att medverka i utvecklingsverkstaden främst är att få möjlighet att ställa följdfrågor till det som tas upp och om det som samordnarna tyckt varit positivt och/eller hindrande under processen samt att samordnarna och utvärderaren ska ha fått träffats. Viktorias roll under utvecklingsverkstaden kommer att vara som dokumentatör. Det sista arbetspasset för dagen var ett konkret prov på samarbete i form av kyrkbåtsrodd med 16 roddare vilket gick för-

7 7 vånansvärt bra. November - december. Utvecklingsverkstäder. En verkstad per kommun. 14 december. Avstamp 2011 Ett avslut och en utveckling framåt. Därefter blickade vi framåt med hjälp av de förslag på samtalsämnen som togs fram under dag 1. Open Space användes som metod. Dag 2 startade med att projektledningen presenterade höstens arbete utifrån temat Hur fortsätter vi att jobba med tobaksfrågan Jessica berättade om höstens agenda inom tobaksuppdraget. Följande möten och aktiviteter är planerade: 29 september Nätverksträff - tema planeringsmodeller 12 oktober Fördjupningsutbildning TUPP 10 på CFL i Söderhamn. En fördjupning av den tidigare grundutbildningen för medverkande kommuner 9 november Ett introduktionsseminarium för Ockelbo och Söderhamns kommun samt för de som inte kunde delta i grundutbildning TUPP 10 från medverkande kommuner. Utbildningens upplägg och innehåll överensstämmer till stora delar med grundutbildning TUPP november. Tobaksfria veckan Gemensamma och enskilda insatser håller på att planeras. Open Space är en dialogmetod där deltagarna själva skapar dagordningen, fyra principer gäller samt lagen om två fötter. De fyra principerna är: 1. Vem som än kommer är rätt person 2. Vad som än händer är rätt eftersom det hände 3. När man än börjar är rätt tid 4. När det är slut är det slut Lagen om två fötter handlar om friheten att välja var man vill lägga sin tid och energi vilket innebär en frihet att skifta grupp om och när så önskas. Den dagordning som deltagarna gemensamt tagit fram delades in i tre arbetspass med två - tre samtalsämnen per pass, dessa var: TobaksFRI duo samtalsledare/dokumentatör: Johnny - utveckling av tobaksfri duo i länet - hur få med skolan att genomföra TobaksFRI duo och i hela länet och i en helhet TUPP 10 ungdomar samtalsledare/dokumentatör: Helen hur få med ungdomarnas åsikter - lägg ut uppdraget på ungdomarna, där de är drivande - hur/(var )ska jag möta de ungdomar som är på väg in i rökning/tobak Tobaksfria veckan samtalsledare/dokumentatör: Jessica

8 8 - tips att ta del av - vad kan vi göra tillsammans - gemensam tävling bland ungdomarna som i Hofors större pris=större utmaning Tobaksfria miljöer samtalsledare/dokumentatör: Marika o Christina - tobaksfri arbetstid - tobaksfri skola - tobaksfria föreningar Fortsättningen efter TUPP 10 samtalsledare/dokumentatör: Johnny - vad händer efter den 31/ Attityder samtalsledare/dokumentatör Lotta - jag vill diskutera attityder och inställningen det kommer aldrig att fungera samordnarens roll/ansvar för tobaksarbetet. Förväntningar vad har du gjort? Mätbara parametrar samtalsleda re/dokumentatör Annika - mätbara parametrar i tobaksarbetetvilka? Arbetet fortsatte i dialoggrupper och med de deltagare som efter eget behov, intresse och engagemang valt ämnet i fråga. Vid återsamlingen presenterade samtalsledaren/dokumentatören en sammanfattning av samtalet som också fanns nerskriven enligt nedanstående. TobaksFRI duo Johnny, Christina, Lisa, Lotta, Lennart, Christin Skillnader - Umeå har 1) en heltidsanställd samordnare i landstinget 2) en heltidsanställd inspiratör från Non Smoking Generation 3) lång erfarenhet Det kan bli stora kostnader för Gävle p.gr av att en inspiratör från NSG engageras för specifika insatser och med medel som Johnny har att fördela. Insatsen ska samköras med tobaksfri/rökfri arbetstid. De startande skolorna för konceptet vidare - fasa ut själva arbetsgruppen Aktivitetskortet: eleverna skapar önskelista - exempelvis kläder, smink, hästsaker, fik TUPP 10 ungdomar börja i liten skala och öka efterhand Samköra prisutdelningar i samband med ett stort arrangemang, t.ex. Basar på stortorget i Gävle. Johnny kan komma ut och informera om tillvägagångssättet. Först om tre år kan effekter som en tobaksfri skola visa sig. Ungdomar som röker stängs av och får lämna tillbaka sitt aktivitetskort. Skolan bestämmer hur lång tid avstängningen gäller. Arbetsgruppen på skolan består av både vuxna och elever I Gävles plan: - Rökfri arbetstid ska ses - TobaksFRI duo som en - Tillsynsarbete röd tråd - Hänvisa till Sluta Röka Lin- jen Tobaksfria skolgårdar. Få hjälp av Ljusdal genom deras nystartade tillsynsprojekt ute på skolgårdarna. Gävle kan inte ta tobaksfria utan rökfria skolgårdar. I policyn för rökfri arbetstid finns dock en klausul om att vuxna inte ska använda snus i mötet med barn. Arbeta med goda förebilder och med hälsoperspektiv. Rabatter kring medlemskorten skulle vara önskvärt i hela länet där man använder

9 9 Duo:n ger ungdomarna möjlighet att träffa andra ungdomar samt att visa upp länet. Kommentar: Vid den gemensamma redovisningen framkom också att arbetsgruppen i Gävle är både drivande och operativa. Arbetsgruppen delade till exempel upp de företagare som skulle kontaktas för att få olika rabatter för medlemmarna. Det var inte helt lätt att motivera företagarna så Johnny har därför bjudit in dem till en gemensam informationsträff. Vidare kommer Bergby skola att anordna en vår Basar på stortorget med den förhoppningen att även andra skolor kommer att medverka i framtiden. TUPP 10 - ungdomar Jessica, Helén, Ola, Maria, Marika, Kristina Då det gäller att ta vara på ungdomarnas åsikter och att överlämna ansvar till dem föreslår gruppen GO -arbetsmodellen Ungdomarna är så kreativa och det är Coolt att inte röka! Bearbeta rektorerna. Fritidsgårdar och skolan har olika chefer och styrs av olika nämnder detta är ett problem för fritidsgårdarna som inte har en direkt väg in i skolan. Fritidsgårdar bör ha och har egna policies! Personalfråga. Policyn ska finnas synlig på dörren, alla ska känna till reglerna som också ska följas, t.ex. om någon bryter mot reglerna förs en diskussion med eleven, hemmet rings upp, eleven stängs av. Problem, fritidsgården får inte komma in i skolan. Tips från ungdomar via ungdomar ett specialarbete för gymnasieungdomar. Skolorna utmanar varandra, förlorarna får göra något för vinnarna; bjuda på middag, picknick, brännboll I Ljusdal har föreståndaren på elevhemmet, skolsköterskan, m.fl. formulerat diskussionsfrågor på läroplanen och ÖPP, dessa har sen alla gymnasielärare fått att använda sig av. Skolorna själva måste äga frågan för ett arbete med helheten ska komma till. Ett upplevt problem är att det förekommer en strid mellan friskolor och kommunala skolor, datorer/busskort är coolare än rökfrågor. Kanske kommunicerar vi på fel sätt? De kanske inte tittar på mejlen, vi bör finna alternativa vägar. Självkänsla/självförtroende Helén skickar sin arbetsbeskrivning Hur ungdomar ska bemötas som är på väg in i ett tobaksbruk handlar om att skapa och bevara relationer. Vuxna ska gå en annan väg om de inte orkar möta en tobaksbrukande ungdom. Snacka går ju! Föräldramedverkan är viktig. Kommentar: Fler tips som kom togs upp vid redovisningen: Skolorna bör ta mer ansvar för frågan - finna fler personer som vill arbeta med ungdomarna. Vuxna bör se och prata med den rökande/snusande eleven. Tobaksfrågan bör marknadsföras mer t.ex.

10 10 via affischer som Snacka går ju. bör kunna gå ut och prata med föreningarna. Tobaksfria veckan, vecka 47 Jessica, Annika, Ola, Lennart Christina, Helén. Maria, Kristina Krångla till rökning/tobak så mycket som möjligt få gå långt för att tillåtas röka m.m. Tips att ta del av och vad vi kan göra tillsammans Hur får man hockeylagen att sluta med snus? - gemensam tävling bland ungdomarna som i Hofors större pris=större utmaning - tipsrundor - tävlingar - gymnasieelever till grundskolorna - medieeleverna gör affischerna, glöm inte att diskutera innan tryckning - föreningslivet? - Sluta Röka Linjen, Folktandvården, bibliotek, museum, skolsköterskor - tipsa om tobaksboxen, få ungdomar att tycka till - tobakens barn, vilka rättigheter, - plasta in en lathund med tips - annonser, flera kommuner gå ihop - lokalradion, gå ut med någon slinga - pressträff - apoteket - avvänjningsgrupper Kommentar: Ännu ett tips vid redovisningen var att i samverkan med apotek, folkhälsoenheten, Folktandvården anordna utställningar. Bör vara lättare med rökfri miljö än med helt tobaksfri svårare med snuset stör inte lika mycket påverkar inte andra. Inför föreningsbidrag skapa en tobakspolicy likaväl som en för alkohol/droger. Kräv mer av föreningarna Är det rökfritt på kommunernas utomhusarenor? Använd miljökontoret stöd att följa tobakslagen. Kommentar: redovisningen kompletterades med följande: SISU har bra tobaksmaterial som kan användas. Det ska inte vara OK att röka direkt utanför entréer. Miljökontoret bör lägga fokus på skolorna som tobaksfria arenor. Snusdosans modell som en puck vore det inte en bra idé att förändra den. Fortsättning efter TUPP 10 Lisa, Johnny Tobaksfria miljöer och arenor Lotta, Marika, Ola, Kristina Ansöka om bidrag/premie för tobaksfri arena (idrott) hos SISU. Detta borde vara intressant då föreningar ofta har dålig ekonomi. Kontakta SISU angående information Det bör vara någon från landstinget som håller i arbetet vill inte att Länsstyrelsen ska hålla i arbetet - mycken okunskap där aldrig varit nöjda med Länssamordnaren - har saknat kompetens. Personen ska vara en stöttepelare och vägleda. stödet kan inte ge stöd när den inte kan sin fråga

11 11 samma ordförande -BIG och BRÅ i Gävle samverkansavtalet. - Lokalt Brå rekrytera säkerhetstjänst, skadegörelse brand bränder bolag exempel Brottsförebyggarna i Gävle Polis Socialtjänst drogsamordnaren Hälsopedagog Barn och ungdom Kultur och fritid arbetar mest mot vuxna Kan det vara så att kunskapen dalar? Har vi som vuxit upp i baksätet med rökande föräldrar blivit för stora? Dags för Non Smoking Generation igen? Nya tobaksfria förebilder? Det nya rökandet; Feströkandet White Trash kulturen. Såpoperor med sex sprit röka. Fina folkets belönings/avslappningsrökande. Valfråga? Höger styre = egna individens val/ansvar för sig själv Vänsterstyre = större kollektivt tryck på individen Utmärkande för Gävleborgs län. Man vill ha tjänster så att man kan säga att de finns, men innehållet är inte viktigt, ex länsstyrelsen och länssamordnarna. Du äger! Mia Törnblom. Kommentar: Vid redovisningen framkom också att inom ramen för landstingets fortbildningsansvar bör frågan om länssamordning för tobaksområdet ligga. Det upplevs krångligt och komplext med de länsansvar och olika funktioner som finns idag. Tydligare organisation och funktion av de länsövergripande frågorna är önskvärt - vem ska driva och stödja det lokala arbetet? Attityder Samtliga deltagare deltog i dialogen Tobak är en lågprioriterad fråga tråkig, ej spännande. För nära? Eget problem i närmiljön. Ny marknadsföring!!? Ex. preventivt narkotikaarbete visa på samband men ändå vilja jobba utifrån hälsofrämjande. Vad säger ungdomarna om skälen till att röka? Spaning självkänsla/psykisk ohälsa? Du äger! Kommentar: Vid redovisningen kom det också fram att mediernas vinkling av frågan har stor betydelse liksom nya marknadsföringsknep kittlande, spännande och provokativt. Mätbara parametrar Annika, Christin Dialogen avslutades efter några minuter med ett konstaterande av att mätbara parametrar finns via CAN-undersökningarna. Möjligen skulle ytterligare några frågor kunna läggas till CAN-enkäten. Kommentar: vid redovisningen framkom också att CAN-enkäten täcker de behov som finns i dagsläget.

12 12 Processarbetet på Kungsholmen genomfördes med hjälp av verkstadsmetoderna 3 x plus och minus samt Open Space Sammanfattande kommentarer Sammantaget har många och konkreta tips presenterats på insatser och på samverkanspartners till hjälp och utveckling i det lokala tobakspreventiva arbetet. Vidare har vikten av att arbeta med både delar och helhet då det gäller tobaksfrågan i sig men också för hela målområdet 11 framhållits. Några frågeställningar och utmaningar att gå vidare med både på en övergripande och lokal nivå har lyfts fram, exempel är önskemål om en tydlig och kompetent samordnings- och stödfunktion i länet. Vikten av omvärldsbevakning att känna till ungdomarnas utvecklingsmiljö, förebilder, kulturer, trender, o.s.v. som en grund i mötet med ungdomar och planering av insatser framkom också. Deltagarna har också gett uttryck för en försiktig tro på och styrka över att det är möjligt att arbeta med tobaksfrågor i kommunen. Nästa steg Ledningsgruppen kommer att diskutera era ståndpunkter och utveckla det fortsatta stödet efter dessa, andra sammanställningar och händelser i omvärlden. Utvärdering av kickoffen På väg ut från mötet lämnade deltagarna sina synpunkter, huvudsakligen positiva, på Kickoffen (se bilaga 1).

13 13 Utvärdering / Det här var BRA Bilaga 1 Bra modeller att arbeta efter Avslappnad trevlig arbetsform. + Givande samtal med kollegor + Samvaron miljön Blev väldigt inspirerad Inspiration Avslappnat Givande Bra upplägg Intensivt men fanns tid för reflektion + Bra konferensmiljö Diskussioner Tips Inspiration! Alla samtal Diskussioner Givande! + Bra diskussioner Bra att vi själva fick komma på idéer God mat Trevlig personal Open Space Open Space bra! Open Space Nytt och givande sätt att arbeta och inte bra God mat! Trevligt Konstruktiva samtal i grupper Att träffa och utbyta erfarenheter Utvärdering / Bra Bra/användbara metoder Bra diskussioner Bra Gruppkänsla Teambilding aktiviteten Jättehärligt ställe med bra boende och god mat o roddtur! Utvärdering / Det här var INTE BRA Intressant! Mycket fina tips Bra konkreta exempel Kunde ha varit med fler aktörer, unga, skola m. fl. = dynamik Ingen toa på rummet Kort tid för träffen - Snart slut på projektet när de flesta precis har kommit igång

14 14 Mediebevakning i samband med kickoff Bilaga 2 Hälsingekommuner hjälps åt mot rökning Unga i Hälsingland ska få skriva på ett avtal med en vuxen om att inte röka. Det är en av de nya metoderna som nu tas fram i länet mot rökning. Det är ett nationellt folkhälsomål att minska rökningen. Landstinget samordnar ett tvåårigt projekt där alla hälsingekommuner deltar, utom Söderhamn som saknat personalresurser. Vid årsskiftet ska projektet avslutas. Vi når delmålet att kommunerna ska ha en struktur och strategi för sitt arbete. Det andra målet är mer långsiktigt, att minska tobaksbruket bland unga, säger landstingets projektledare Anna-Kari Woxberg. Landstinget erbjuder kommunen en utvärdering under våren Där kan vi också ge förslag på hur kommunerna kan gå vidare, säger Anna-Kari Woxberg. Lisa Johansson har samordnat uppdraget i Ovanåkers kommun. Hon tycker att det projektet har varit en god hjälp. Det har varit bra att få stöd och råd från andra kommuner. En liten kommun har inte så stora resurser. Än så länge har projektet inte inneburit konkreta aktiviteter Ovanåker. Vi har förankrat arbetet och samordnat de olika inblandade i en styrgrupp. Till våren tänker Ovanåker börja använda en metod där en ung skriver ett avtal med en vuxen om att inte rökas. Det började användas i några skolor i Gävle i våras. Det kommer ursprungligen från Umeå och där har det varit mycket framgångsrikt, säger Lisa Johansson. På Ede skola i Delsbo ska man börja arbeta med samma slags kontrakt redan i höst. Inom friskvårds- och hälsoprojektet vid Bromangymnasiet finns det också grupper som arbetar med tobaksfrågor, säger Marika Almström, folkhälsosamordnare i Hudiksvalls kommun. Annars har de två åren använts till att ta fram ett handlingsprogram som nu är färdigt att skriva under. Länsprojektet har hjälpt oss att sätta fokus på frågorna. Nu gäller det att hålla i, så att det inte bara blir tomtebloss, säger Marika Almström. Joakim Westlund Ljusnan Tobaksanvändningen behöver minska Vid årsskiftet avslutas satsningen Tobaksuppdraget som ska minska användningen av tobak bland högstadieelever i länet. Men ännu kan man inte se om den gett något resultat. Tobaksuppdraget är en tvåårig statlig satsning som ska minska tobaksanvändningen bland högstadieelever. 8 av 10 kommuner i Gävleborg deltar. Men för att kunna mäta hur det gått krävs mer tid. Ännu kan vi inte se några skillnader. Men om några år hoppas vi kunna se att satsningen gett resultat, säger Jessica Tanzilli Jansson på landstingets avdelning samhällsmedicin. "Tobak orsak till död och sjukdom" Efter årsskiftet är den tvååriga projekttiden slut och det är nu upp till kommunerna själva att fortsätta på de handlingsplaner som de skapat. Lisa Johansson är drogsamordnare i Ovanåker och hon förklarar varför arbetet är så viktigt. Tobak är en av de största orsakerna till död och sjukdom och dessutom en inkörsport till tyngre droger. Är användningen av tobak bland elever ett problem i Ovanåker just nu? Ja, den behöver bli mindre. I Gävle testas nu en typ av kontrakt som både elever och vuxna skriver under där de förbinder sig att inte nyttja tobak under sin högstadietid. I gengäld kan ungdomarna ta del av olika aktiviteter och utlottningar. Ola Israelsson jobbar på Murgårdsskolan i Sandviken där några procent av skolans 400 elever använder tobak. Radio Gävleborg P4 30/8 2010

15 15 Mediebevakning i samband med kickoff Bilaga 3 Nu ska rökningen och snusningen bland ungdomar i Gävleborg minska. I nian röker var femte kille och var tredje tjej visar en undersökning från Samordnaren Marika Almström:"Vi måste prata med ungdomar på ungdomars sätt" Projektledningen för Tobaksuppdraget hade i dag vårens upptakt och snart drar lokala aktiviteter i gång i kommunerna. Men visst kan det vara svårt att nå tonåringarna menar Marika Almström som är samordnare i Hudiksvall. - Vi måste prata med ungdomar på ungdomars sätt och lyssna vad de tycker. Gävles alkohol och drogsamordnare Johnny Gustafsson tycker det ska vara svårt och besvärligt för ungdomar att få tag på tobak. Han tror att många vuxna behöver bli bättre på att säga till. - Vi är för flata vi vuxna och behöver skärpa attityden. Vi säger inte till när vi ser ungdomar röka som inte får göra det. Och han vill se mycket tuffare tag från skolan. En skola som gör det besvärligt för eleverna är högstadieskolan Lust och Lära i Bollnäs. Här finns en tydlig policy mot tobak menar rektorn Anders Ringård. - Ertappar vi elever som röker eller snusar kontaktar vi hemmet för vi vill inte att ungdomar ska använda tobak. Rökningen bland killar i nian har ökat från 15 till 21 procent mellan åren 2005 och 2008 Radio Gävleborg, Agneta Sundberg Tobaksfria elever belönas Gävle Fler högstadieelever än tidigare snusar eller röker. Med ett kontrakt och butiksrabatter hoppas landstinget att trenden ska vända. Två skolor i Gävle är redan med i projektet. Det är helt onödigt att röka. Man förstör ju bara för sig själv, säger Emmeli Nyblom i 7B på Stigslundsskolan. Tobaksfri Duo har funnits i Västerbotten sedan Projektet utvärderades i en doktorsavhandling och erfarenheterna därifrån visar att tobaksanvändningen minskade bland både flickor och pojkar i länet, medan det inte var någon minskning bland unga i övriga landet. I Gävleborg driver landstinget Tobaksuppdraget sedan 2008 och Tobaksfri Duo är ett projekt inom ramen för det arbetet. Stigslundsskolan och Bergby centralskola är först i länet och där har ett 40-tal elever redan valt att delta. Eleverna skriver ett kontrakt med en myndig person. I kontraktet lovar eleven att inte snusa eller röka under hela högstadietiden. I utbyte får de ett medlemskort som ska ge rabatter i butiker. Jag har kontaktat Centrumsamverkan både i Gävle och i Valbo, säger Johnny Gustafsson, lokal samordnare för Tobaksuppdraget. Eleverna har fått önska vilka butiker som ska ingå, men ännu är ingenting bestämt. Klädaffärer och sportaffärer vore bra, säger Linnea Svärd. Hon och Emmeli Nyblom skrev på kontraktet redan i våras och de tror att det är bra att möjligheten kommer redan innan högstadiestarten. För dem var det inget svårt val att inte börja röka. Man luktar illa och får gula tänder, säger Linnea Svärd. De elever som inte skrev på i våras kommer att få en ny möjlighet under hösten. Att börja röka i högstadiet handlar om att vara cool enligt tjejerna. De tycker väl att det är coolt att bryta regler, säger Emmeli Nyblom. Båda tjejerna har skrivit kontrakt med sina mammor. Den som bryter kontraktet kan bli avstängd en tid från rabattsystemet, men enligt Johnny Gustafsson går det att få en andra chans. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör undersökningar där högstadieelever får frågor om bland annat tobak. I Gävleborgs län använder nästan var fjärde kille i nian tobak. Bland tjejerna är det var tredje elev. Killarnas användning har ökat från tolv till 24 procent sedan Rökning ökar risken för alla andra beroenden också, säger Johnny Gustafsson, som på sikt vill se rökfri skoltid. Skolgårdarna ska vara rökfria, men eleverna röker i alla fall. Han vill också utöka Tobaksfri Duo, men inte under det här läsåret. Vi ska stötta skolan så mycket. Om vi har för många så hinner vi inte med, säger han. Tobaksfri Duo kommer också att finnas i en skola i Hudiksvall. Linda Berglund Gefle Dagblad

16 16 Deltagarföreteckning Billaga 4 Namn Kommun E-postadress Telefon Christina Eriksson, Folkhälsostrateg Hofors , Maria Östlin, Förskollärare Christin Hübenette, Folkhälsosamordnare Nordanstig Lennart Diamant, Alkoholhandläggare Annika Öhlén Folkhälso/Brå/Alkohol/ Drogsamord. Ljusdal , Johnny Gustafsson Alkohol och Drogsam. Gävle , Kristina Mattson Skolsköterska Marika Almström Folkhälsosamord./Utred. Hudiksvall Helén Dahlbom projektledare Lisa Johansson - Folkhälsostrateg Ovanåker , Jessica Ulvhag, Folkhälsostrateg Bollnäs , Lotta Åberg Drogsamordnare Sandviken , Ola Israelsson, Fritidsledare Anna Kari Woxberg Projektledare SMG , Jessica T Jansson - Processledare , Viktoria Andersson, Utvärderare TUPP 10 SMG Sven Persson, Folkhälsoutvecklare SMG

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BRÅ- och folkhälsorådet 2010-08-23 Sida 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s)

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga

Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga Nätverksträffar 2014/15 Emma Hjälte Hur går det till? Tydlighet Kamratskap Vuxenstöd Vad kan vi uppnå? Förhindra tobaksbruk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad 2015-07-03 2 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever,

Läs mer

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Fredagen den 3 maj, 2013 Klockan 09.00 11.30 Region Gävleborg Närvarande: Jan Lahenkorva, Bollnäs Ann Sofie Stenbacka, Hofors Kenneth Axling, Hofors

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 11 Måndag 7 februari, 2011 kl. 10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 11 Måndag 7 februari, 2011 kl. 10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 11 Måndag 7 februari, 2011 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Ordförande Petra

Läs mer

Länsfolkhälsorådet Gävleborg

Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsorådet Gävleborg Rapport Folkhälsa är politik 17 februari, 2012, Stadshuset Gävle (Deltagarförteckning se bilaga) Introduktion och presentation Roger Persson hälsade alla välkomna till kursen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Skolans vision Att kunna erbjuda en rökfri skoltid för alla, såsom elever, personal och besökare på/ till Anders Ljungstedts Gymnasium.

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR TOBAKSARBETE Nordanstigs Kommun 1 Nordanstigs kommun har valt att fokusera på tre av målen för folkhälsan i sitt folkhälsoarbete. Mål 9 Ökad fysisk aktivitet. Mål 10 Goda matvanor

Läs mer

Reviderad senast. Högelidsskolans vision är en tobaksfri skoltid/arbetstid för alla elever och all personal.

Reviderad senast. Högelidsskolans vision är en tobaksfri skoltid/arbetstid för alla elever och all personal. Tobakspolicy. Datum Reviderad senast 2013-11-24 2015-01-22 Mål En rökfri skola Vision Högelidsskolans vision är en tobaksfri skoltid/arbetstid för alla elever och all personal. Regler om tobak Rökfri skola

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst. Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen

Tillsynsutveckling i Väst. Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen Tillsynsutveckling i Väst Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen Innehåll Om detta dokument... 3 Tema Yrkesrollen vem finns vi till för?... 3 Hög andel deltog... 3 Så ska vi använda

Läs mer

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Rökning på skolgårdar

Rökning på skolgårdar Diarienummer 2012 M0748 Rökning på skolgårdar Tillsyn vid Älmhults kommuns skolgårdar 2013 Johanna Hindelang 2013-03-18 Denna rapport är en sammanfattning av projektet Tobakstillsyn, vilket har varit en

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 6 december 2010 kl. 10:00-12:00. Kommunkontoret 2010

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 6 december 2010 kl. 10:00-12:00. Kommunkontoret 2010 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 6 december 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 Drivs av A Non Smoking Generation Finansieras av Folkhälsomyndigheten och genomförs i samverkan med Norrköping, Katrineholm, Säffle och Bollnäs Kontakt gällande Tobaksfri

Läs mer

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Tobaksförebyggande arbete i VB * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Styrdokument och lagstiftning Tobakslagen (1993:581) = en skyddslag Nationella

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

En utvärdering av projektet tobaksfri duo i två skolor i Gävle kommun

En utvärdering av projektet tobaksfri duo i två skolor i Gävle kommun 2011:3 En utvärdering av projektet tobaksfri duo i två skolor i Gävle kommun Viktoria Andersson Rapport från Samhällsmedicin Gävleborg En utvärdering av projektet tobaksfri duo i två skolor i Gävle kommun

Läs mer

Handlingsplan för Hofors kommuns CAN-grupp 2011

Handlingsplan för Hofors kommuns CAN-grupp 2011 Handlingsplan för Hofors kommuns CAN-grupp 2011 Människan är en social varelse och det är i samspel med andra som vi utvecklas en utveckling som pågår hela livet. Vi kallar det socialisation. Om socialisationen

Läs mer

Tobaksfria fritidsgårdar

Tobaksfria fritidsgårdar Tobaksfria fritidsgårdar Niklas Odén Varför det? Hur gå tillväga? Ett gott exempel! Vilka är det som börjar röka eller snusa? De behöver stöd från vuxenvärlden att hålla tobaksfönstret stängt! Är fritidsgårdar

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentation Örebro läns arbete för rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentera stödmaterialet Jesper Hellberg Elin Löfwenhamn Arbetet i Örebro län

Läs mer

Kommunmottagande av nyanlända

Kommunmottagande av nyanlända Flyktingmottagning Kommunmottagande av nyanlända 2014 46 504 2015 51 197 2016 69 900 prognos 2017 79 900 prognos Källa: Migrationsverket Mottagande av nyanlända i Gävleborg Kommun 2014 2015 2016 (tom sep)

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Lupp i Härryda kommun

Lupp i Härryda kommun Lupp i Härryda kommun MUCF 23 maj Anna Grunander Utvecklingssamordnare Folkhälsoenheten 1 2015-04-28 Sektorn för utbildning och kultur Här ligger Härryda kommun 2 2015-04-28 Sektorn för utbildning och

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak Välkommen till Mimers Hus en tobaksfri gymnasieskola Riktlinjer mot tobak http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/ http://www.kungalv.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/alla-styrdokument/

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län

HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län Nu har Din skola chansen att vinna 10 000 kronor genom att vara med och skapa en tobaks- fri skola tillsammans med eleverna.

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Tegs centralskola www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Antagen i Landstingfullmäktige 14 juni 2010 Tobakspolicy för Landstinget Blekinge 1(5) Innehållsförteckning Tobakspolicy för Landstinget Blekinge... Fel! Bokmärket

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Förebyggande arbete OLIKA METODER

Förebyggande arbete OLIKA METODER GRUNDSTENAR Tobakskonventionen Tobakslagen Skollagen Konventionen om barnets rättigheter Rökfri/tobaksfri kommun Tobaksfri skoltid Utan stabil grund har metoden lite att vila på INVENTERA FÖRANKRA SAMVERKANSPARTNERS

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens 2015 37 svar 1. Årskonferensen som helhet Hur upplevde du årskonferensen som helhet? Mycket bra Bra Mindre bra "Ev. ytterligare exempel från en kommun

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer