Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. på Kungsholmen"

Transkript

1 1 Rapport från Kickoff med tobaksuppdraget augusti 2010 på Kungsholmen Deltagare Bollnäs Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg Gävle Johnny Gustavsson, drogsamordnare Kristina Mattson, skolsköterska Hofors Christina Eriksson, folkhälsostrateg Maria Östlin, förskollärare Hudiksvall Marika Almström, folkhälsosamordare Helén Dahlbom, projektledare Ljusdal Annika Öhlén, folkhälsosamordnare Nordanstig Christin Hübenette, folkhälsosamordnare Lennart Diamant, alkoholhandläggare Ovanåker Lisa Johansson, folkhälsostrateg Sandviken Lotta Åberg, drogsamordnare Ola Israelsson, fritidsledare Samhällsmedicin Gävleborg Anna-Kari Woxberg, projektledare Jessica Tanzilli Jansson, processledare Sven Persson, kompetensstöd Tupp 10 Viktoria Andersson, utvärderare Tupp 10 (inbjudna under em/kväll dag 1. Deltagarförteckning se bilaga 4. Sammanfattning Här följer en sammanfattning av kickoffens olika moment och diskussioner. Pressträff Anna-Kari, Jessica, Lisa, Christina E, Johnny, Kristina M, Lotta och Ola deltog på pressträffen dit länets media var inbjudna. Det resulterade bl.a. i att SVT sände ett inslag där både Lisa och Johnny intervjuades och att Radio Gävleborg sände ett reportage där Lisa, Ola och Jessica intervjuats. Ljusnan/HälsinglandsTidningar och GD skrev en artikel (se bilaga 2 och 3). Inledning Kickoffen inleddes med en genomgång av programmet och upplägget av kickoffen samt att alla deltagare fick bekanta sig med varandra i en presentationsrunda. Anna-Kari och Jessica gick igenom vad som hänt under våren och det aktuella läget av TUPP 10. Uppdrag 3 x plus och minus Jessica och Anna-Kari gav en kort introduktion till verkstadsmetoden 3 x plus och minus och delade in alla deltagare i två tvärgrupper med representation från varje kommun i vardera tvärgruppen. Därefter fick varje kommunpar i uppgift att hänga upp sin medtagna poster någonstans i byggnaden för vernissage. Vernissagen genomfördes där varje kommunrepresentant presenterade sin poster för de andra i respektive tvärgrupp. Tvärgrupperna gav direkt feedback på varje poster genom samtal, frågor och notislappar. Sandviken - 3 x minus och plus Minus Fastnat vad händer sen?, personalbyte, hur hålla liv i processen?

2 2 Tidsbrist - prioriterat? - Stort problem! Hälsoekonomi? Nyckelpersoner?? - Samordnare kopplas till verksamhetsutövare direkt. - Bygger på eldsjälar, tyvärr. - Knäckfråga! - Några av nyckelpersonerna måste vara utförare också. - Glapp från politiken till utförare. Högre tjänstemän och chefer? Plus Bra att frågan lyftes Bra material till skolan - Hur får man ut materialet på ett bra sätt? - Bra hemsidor t ex tobaksnollan. - Samordnaren förser med material. Tandvården har fått bra kontakt med skolorna - Bra att man fått med skolpersonal. Gävle - 3 x minus och plus Minus Politikerna svalt intresse för det pågående arbetet - Drar igång (fattar beslut) och sen skiter i det! - En bättre presentation av t ex KS vad man tänker om när man går med i Tupp Återsamling ofta samordnarna. - En bättre beskrivning vad projektet går ut på innan kommunen deltar! Tid, Pengar. Långsiktigheten - vad händer efter årsskiftet? - Omvärldshändelser påverkar processen ex svininfluensan. Ansvar hos Länsstyrelsen - ansvaret ska ligga kvar hos Landstinget - Visa på fördelarna med förebyggande arbete. Ekonomi - folkhälsa. Plus Projektledaren - Kunnig, tydlig. - Personlig kraft. - Bra driv i ert arbete. Gruppen 4 st, representerar olika områden, kommun/landsting. - Liten grupp. - Smidigt med liten grupp! - Kontinuerliga träffar (1ggr/mån). Liten men kraftfull arbetsgrupp. Handlingsplanen - Tobaksfri arbetstid, Tobaksfri Duo, Kontroll av försäljning. - Goda förebilder för ungdomarna. - Tobaksfri arbetstid Bra! - Kontroll försäljning Bra! Jobba med här och nu!

3 3 Bollnäs - 3 x minus och plus Minus Politiker fattar gärna beslut men har svårt att hålla sig till beslutet. Politiker/tjänstemän tar inte sitt ansvar. Finns inget tålamod till förändring. Ledord: Osäkerhet Teorin är bra, svår att omsätta det till praktiskt arbete. - Dubbelmoral? Orealistiska förväntningar på en person. - Instämmer! - Negativ attityd. - Bra tänka långsiktigt. - Tror inte på + förändringar. Plus Vilja att göra en förändring. Engagerade aktörer. Policy att arbeta efter. Ledord: Vilja. Bollnäs vill förbättra folkhälsan och göra en förändring. - Bra med Tobaksfri Duo. Ovanåker - 3 x minus och plus Minus Mindre resurser - både i antal personer och i verksamhetsmedel. Prioritering - mycket som ska göras som blir viktigare än tobaksarbetet. - Ge mer tid, det lönar sig. - Kommunikation, tobaksplan. Beslut - svårt att följa fattade beslut. - Har uppdraget hamnat hos rätt tjänsteman? Plus Liten kommun - Överskådligt och korta kommunikationsvägar. - Positivt och lättarbetat i små kommuner. Varför? Engagemang - vilja att agera och vänligt bemötande Skolan - Välvilligt inställd och samarbetar gärna. - Ta steget till samarbete. - Skolan är en viktig samarbetspart i tobaksarbetet. - Betyder väldigt mycket. - Svårt att få prioriterat för en sakfråga. Hade ev. varit en fråga för redan befintlig drogsamordnare. Hofors - 3 x minus och plus Minus Tobaksuppdragets kontrakt till kommunerna - borde ha funnits med krav till kommunerna att avsätta resurser (tid och pengar) till uppdraget. - Håller med! - Så sant, så sant. Dåligt engagemang från politikerna - trots tidig info. Om utbildningar osv. har deltagandet varit mycket lågt. Min fråga (Christina)?? Äger strategen den?

4 4 - Intressant fråga. Extra resurser är inte avsatta till projektet - arb. 25 % med folkhälsa. För lite tid, för många uppdrag, hinner tyvärr inte fördjupa mig tillräckligt i frågan. Plus Tobaksuppdraget har gett oss möjlighet att fördjupa oss i ett ämne - goda exempel, fokusering, utbildning, material, nätverk, studiebesök. - Tävling, prispengar. - Precis! Tobaksarbetet bland kommunens anställda utvecklas/förbättras - frågan har diskuterats i Centrala arbetsmiljökommittén, frågan om tobaksslutarstöd tas upp i medarbetarsamtalet, tobakspolicyn revideras. - Bra få igång diskussion på arbetsplatser. Vi har i Hofors utvecklat ett gott samarbete kring tobaksfrågan - CAN gruppen ( folktandvård, fritidsgård, ungdomsassisten, polis, skolchef, elevhälsa), samarbetet med högstadiet och gymnasiet kring folkhälsoveckan (NSG, FTV, SPIK). - Prispengar, gemensam aktivitet. - Vilka goda exempel. - Bra med konkreta aktiviteter. - Delaktighet ungdomar Bra. - + visar upp sitt arbete under folkhälsoveckan. - Tävlingsidé Bra! - Håller med! - Tobak detaljfråga? Prioriterar övergripande. Attityder - i samhället, ekonomisk vinning, coolt - Få fram lokala kända förebilder! Värderingar - egna, grupptryck - Spännande spaning - Dags för en ny Non smoking generation Plus Samarbete - samarbete internt och externt, kontinuitet, förankring, delaktighet - Bra att fråga ungdomarna ang. tobaksväskan. - Kreativt bra! - Vad bra det blir när man kan jobba ihop. - Fritidsledare i gruppen Bra. Insikt - utan insikt ingen positiv förändring, information, nå ut - Positiv inställning till egna insatser - Bra doers! Utveckling - vårt mål är att minska tobaksbruket i Hudiksvalls kommun Intressanta plus. Hudiksvall - 3 x minus och plus Minus Engagemang - brist på

5 5 Ljusdal - 3 x minus och plus Minus Prioriteringen av tobaksarbetet Ansvar - Hur breddar vi ansvaret av tobaksarbetet? - Vem ska återrapportera? - Viktigt! Både ansvar och arbetstid. Tydligt fördelad arbetstid - Svårt då det läggs som en uppgift bland 100 andra. - Bortprioriterat. - Återrapportering viktig. - Dokumentation. Plus Kommunöverskridande - SANT läger för åk 8 (BUN) - Kul med aktiviteter! Fantastiskt att baka in det i demokratiarbetet. - Stimulanspotter. - Positivt med verksamhetsmedel. - Bra idé! Inga pengar avsatta lokalt för tuppgruppen - prioriteringsfråga - Hög intensitet, ambitiöst! Plus Lokal tupp-grupp har bildats - Tänker man ÖPP info även med tobak? Får man det? God samverkan - gruppen, anda - Bra jobbat! Röd tråd genom arbetet. Etablerat kontakt med övriga aktörer - primärvården, föreningsrådet, folktandvården - Intressanta samverkanspartners. - Bra med föreningsråd. - Alla föreningar med ungdomsverksamhet bör ha en policy för tobak. Bra med så många o sånt engagemang kring fritidsgårdar. Tillsyn av skolgårdar (SBN) - Egna initiativ. - Värt att kolla på hemorten. - Bra med tillsyn på skolgårdar med projekt. Tobaksfri arbetstid (ON) - Jättebra satsningar! Nordanstig - 3 x minus och plus Minus Förlorad tid - struligt - Bra med dokumentation (man är inte oumbärlig). - Effektivitet. Sammanfattande kommentar Vid återsamlingen framfördes följande sammanfattade synpunkter och reflektioner - arbetssättet har varit roligt och inspirerande. Deltagarna upplevde att det fanns

6 6 en röd tråd speciellt då det gällde minussidan i de olika Posterutställningarna: tid, pengar, politikerstöd, osäker framtid, myrsteg - lång framförhållning krävs. - en självreflektion: hur mycket prioriterar jag själv tobaksfrågan? - kan ta jättekliv om man fått en bra idé - varför är inte tobaksarbetet lika uppmärksammat som många andra frågor. Jag vill synliggöra frågan under en mycket längre tid än bara under en Folkhälsovecka - resursbrist, men kanske nästa steg - pratas mycket om detaljer för mig är tobaksfrågan bredare - en helhet - läge för en ny Non Smoking Kampanj? En romantisering av tobaksbruket är på gång, en motkampanj kan behövas - varför arbetas det separat med tobak, alkohol och andra droger - vi kan själva fokusera bredden i vårt arbete - att kontinuerligt redovisa arbetet för politiker och chefer är viktigt för fortsatt stöd - inspirerades av Hofors tobaksvecka - tävlingar etc. men nästan ingen av oss samordnare har medel för insatser En Tobaksbox med ett gemensamt innehåll för länet bör kunna tas fram och finnas i varje kommun Deltagarna var eniga om att arbetet bör fortgå i de enskilda kommunerna samt att finna insatser för ett övergripande kontinuerligt länsarbete. Att få till stånd ett långsiktigt kontinuerligt arbete är en utmaning. Därefter smygstartades morgondagens arbetspass genom att var och en fick skriva ned förslag på samtalsämnen på notislappar samt om man ville agera samtalsdelare och dokumentatör eller deltagare och lyssnare för förslagen. Flertalet av de olika förslagen på samtalsämnen plockades med inspiration från dagens vernissage. Information inför utvecklingsverkstäder Sven Persson och Viktoria Andersson hade bjudits in för att kort informera om den utvecklingsverkstad som ska genomföras i varje enskild medverkande kommun under november - december. Utvecklingsverkstaden tar sin utgångspunkt i aktuell kommuns startverkstad, ett tillbakablickande för att hitta faktorer som kan stödja samordnarna och deras framtida arbete samt att blicka framåt, hur bör och kan det framtida tobakspreventiva arbetet utvecklas. Därför bör alla som deltog under startverkstaden bjudas in oavsett om de varit aktiva eller ej i det kommunala tobaksarbetet. Vidare ska eventuella nya personer i arbetsgruppen samt andra funktioner av värde för det lokala framtida tobakspreventiva arbetet, få en inbjudan. Inga begränsningar då det gäller deltagare finns. Viktoria som är tobaksprojektets utvärderare berättade att hennes syfte med att medverka i utvecklingsverkstaden främst är att få möjlighet att ställa följdfrågor till det som tas upp och om det som samordnarna tyckt varit positivt och/eller hindrande under processen samt att samordnarna och utvärderaren ska ha fått träffats. Viktorias roll under utvecklingsverkstaden kommer att vara som dokumentatör. Det sista arbetspasset för dagen var ett konkret prov på samarbete i form av kyrkbåtsrodd med 16 roddare vilket gick för-

7 7 vånansvärt bra. November - december. Utvecklingsverkstäder. En verkstad per kommun. 14 december. Avstamp 2011 Ett avslut och en utveckling framåt. Därefter blickade vi framåt med hjälp av de förslag på samtalsämnen som togs fram under dag 1. Open Space användes som metod. Dag 2 startade med att projektledningen presenterade höstens arbete utifrån temat Hur fortsätter vi att jobba med tobaksfrågan Jessica berättade om höstens agenda inom tobaksuppdraget. Följande möten och aktiviteter är planerade: 29 september Nätverksträff - tema planeringsmodeller 12 oktober Fördjupningsutbildning TUPP 10 på CFL i Söderhamn. En fördjupning av den tidigare grundutbildningen för medverkande kommuner 9 november Ett introduktionsseminarium för Ockelbo och Söderhamns kommun samt för de som inte kunde delta i grundutbildning TUPP 10 från medverkande kommuner. Utbildningens upplägg och innehåll överensstämmer till stora delar med grundutbildning TUPP november. Tobaksfria veckan Gemensamma och enskilda insatser håller på att planeras. Open Space är en dialogmetod där deltagarna själva skapar dagordningen, fyra principer gäller samt lagen om två fötter. De fyra principerna är: 1. Vem som än kommer är rätt person 2. Vad som än händer är rätt eftersom det hände 3. När man än börjar är rätt tid 4. När det är slut är det slut Lagen om två fötter handlar om friheten att välja var man vill lägga sin tid och energi vilket innebär en frihet att skifta grupp om och när så önskas. Den dagordning som deltagarna gemensamt tagit fram delades in i tre arbetspass med två - tre samtalsämnen per pass, dessa var: TobaksFRI duo samtalsledare/dokumentatör: Johnny - utveckling av tobaksfri duo i länet - hur få med skolan att genomföra TobaksFRI duo och i hela länet och i en helhet TUPP 10 ungdomar samtalsledare/dokumentatör: Helen hur få med ungdomarnas åsikter - lägg ut uppdraget på ungdomarna, där de är drivande - hur/(var )ska jag möta de ungdomar som är på väg in i rökning/tobak Tobaksfria veckan samtalsledare/dokumentatör: Jessica

8 8 - tips att ta del av - vad kan vi göra tillsammans - gemensam tävling bland ungdomarna som i Hofors större pris=större utmaning Tobaksfria miljöer samtalsledare/dokumentatör: Marika o Christina - tobaksfri arbetstid - tobaksfri skola - tobaksfria föreningar Fortsättningen efter TUPP 10 samtalsledare/dokumentatör: Johnny - vad händer efter den 31/ Attityder samtalsledare/dokumentatör Lotta - jag vill diskutera attityder och inställningen det kommer aldrig att fungera samordnarens roll/ansvar för tobaksarbetet. Förväntningar vad har du gjort? Mätbara parametrar samtalsleda re/dokumentatör Annika - mätbara parametrar i tobaksarbetetvilka? Arbetet fortsatte i dialoggrupper och med de deltagare som efter eget behov, intresse och engagemang valt ämnet i fråga. Vid återsamlingen presenterade samtalsledaren/dokumentatören en sammanfattning av samtalet som också fanns nerskriven enligt nedanstående. TobaksFRI duo Johnny, Christina, Lisa, Lotta, Lennart, Christin Skillnader - Umeå har 1) en heltidsanställd samordnare i landstinget 2) en heltidsanställd inspiratör från Non Smoking Generation 3) lång erfarenhet Det kan bli stora kostnader för Gävle p.gr av att en inspiratör från NSG engageras för specifika insatser och med medel som Johnny har att fördela. Insatsen ska samköras med tobaksfri/rökfri arbetstid. De startande skolorna för konceptet vidare - fasa ut själva arbetsgruppen Aktivitetskortet: eleverna skapar önskelista - exempelvis kläder, smink, hästsaker, fik TUPP 10 ungdomar börja i liten skala och öka efterhand Samköra prisutdelningar i samband med ett stort arrangemang, t.ex. Basar på stortorget i Gävle. Johnny kan komma ut och informera om tillvägagångssättet. Först om tre år kan effekter som en tobaksfri skola visa sig. Ungdomar som röker stängs av och får lämna tillbaka sitt aktivitetskort. Skolan bestämmer hur lång tid avstängningen gäller. Arbetsgruppen på skolan består av både vuxna och elever I Gävles plan: - Rökfri arbetstid ska ses - TobaksFRI duo som en - Tillsynsarbete röd tråd - Hänvisa till Sluta Röka Lin- jen Tobaksfria skolgårdar. Få hjälp av Ljusdal genom deras nystartade tillsynsprojekt ute på skolgårdarna. Gävle kan inte ta tobaksfria utan rökfria skolgårdar. I policyn för rökfri arbetstid finns dock en klausul om att vuxna inte ska använda snus i mötet med barn. Arbeta med goda förebilder och med hälsoperspektiv. Rabatter kring medlemskorten skulle vara önskvärt i hela länet där man använder

9 9 Duo:n ger ungdomarna möjlighet att träffa andra ungdomar samt att visa upp länet. Kommentar: Vid den gemensamma redovisningen framkom också att arbetsgruppen i Gävle är både drivande och operativa. Arbetsgruppen delade till exempel upp de företagare som skulle kontaktas för att få olika rabatter för medlemmarna. Det var inte helt lätt att motivera företagarna så Johnny har därför bjudit in dem till en gemensam informationsträff. Vidare kommer Bergby skola att anordna en vår Basar på stortorget med den förhoppningen att även andra skolor kommer att medverka i framtiden. TUPP 10 - ungdomar Jessica, Helén, Ola, Maria, Marika, Kristina Då det gäller att ta vara på ungdomarnas åsikter och att överlämna ansvar till dem föreslår gruppen GO -arbetsmodellen Ungdomarna är så kreativa och det är Coolt att inte röka! Bearbeta rektorerna. Fritidsgårdar och skolan har olika chefer och styrs av olika nämnder detta är ett problem för fritidsgårdarna som inte har en direkt väg in i skolan. Fritidsgårdar bör ha och har egna policies! Personalfråga. Policyn ska finnas synlig på dörren, alla ska känna till reglerna som också ska följas, t.ex. om någon bryter mot reglerna förs en diskussion med eleven, hemmet rings upp, eleven stängs av. Problem, fritidsgården får inte komma in i skolan. Tips från ungdomar via ungdomar ett specialarbete för gymnasieungdomar. Skolorna utmanar varandra, förlorarna får göra något för vinnarna; bjuda på middag, picknick, brännboll I Ljusdal har föreståndaren på elevhemmet, skolsköterskan, m.fl. formulerat diskussionsfrågor på läroplanen och ÖPP, dessa har sen alla gymnasielärare fått att använda sig av. Skolorna själva måste äga frågan för ett arbete med helheten ska komma till. Ett upplevt problem är att det förekommer en strid mellan friskolor och kommunala skolor, datorer/busskort är coolare än rökfrågor. Kanske kommunicerar vi på fel sätt? De kanske inte tittar på mejlen, vi bör finna alternativa vägar. Självkänsla/självförtroende Helén skickar sin arbetsbeskrivning Hur ungdomar ska bemötas som är på väg in i ett tobaksbruk handlar om att skapa och bevara relationer. Vuxna ska gå en annan väg om de inte orkar möta en tobaksbrukande ungdom. Snacka går ju! Föräldramedverkan är viktig. Kommentar: Fler tips som kom togs upp vid redovisningen: Skolorna bör ta mer ansvar för frågan - finna fler personer som vill arbeta med ungdomarna. Vuxna bör se och prata med den rökande/snusande eleven. Tobaksfrågan bör marknadsföras mer t.ex.

10 10 via affischer som Snacka går ju. bör kunna gå ut och prata med föreningarna. Tobaksfria veckan, vecka 47 Jessica, Annika, Ola, Lennart Christina, Helén. Maria, Kristina Krångla till rökning/tobak så mycket som möjligt få gå långt för att tillåtas röka m.m. Tips att ta del av och vad vi kan göra tillsammans Hur får man hockeylagen att sluta med snus? - gemensam tävling bland ungdomarna som i Hofors större pris=större utmaning - tipsrundor - tävlingar - gymnasieelever till grundskolorna - medieeleverna gör affischerna, glöm inte att diskutera innan tryckning - föreningslivet? - Sluta Röka Linjen, Folktandvården, bibliotek, museum, skolsköterskor - tipsa om tobaksboxen, få ungdomar att tycka till - tobakens barn, vilka rättigheter, - plasta in en lathund med tips - annonser, flera kommuner gå ihop - lokalradion, gå ut med någon slinga - pressträff - apoteket - avvänjningsgrupper Kommentar: Ännu ett tips vid redovisningen var att i samverkan med apotek, folkhälsoenheten, Folktandvården anordna utställningar. Bör vara lättare med rökfri miljö än med helt tobaksfri svårare med snuset stör inte lika mycket påverkar inte andra. Inför föreningsbidrag skapa en tobakspolicy likaväl som en för alkohol/droger. Kräv mer av föreningarna Är det rökfritt på kommunernas utomhusarenor? Använd miljökontoret stöd att följa tobakslagen. Kommentar: redovisningen kompletterades med följande: SISU har bra tobaksmaterial som kan användas. Det ska inte vara OK att röka direkt utanför entréer. Miljökontoret bör lägga fokus på skolorna som tobaksfria arenor. Snusdosans modell som en puck vore det inte en bra idé att förändra den. Fortsättning efter TUPP 10 Lisa, Johnny Tobaksfria miljöer och arenor Lotta, Marika, Ola, Kristina Ansöka om bidrag/premie för tobaksfri arena (idrott) hos SISU. Detta borde vara intressant då föreningar ofta har dålig ekonomi. Kontakta SISU angående information Det bör vara någon från landstinget som håller i arbetet vill inte att Länsstyrelsen ska hålla i arbetet - mycken okunskap där aldrig varit nöjda med Länssamordnaren - har saknat kompetens. Personen ska vara en stöttepelare och vägleda. stödet kan inte ge stöd när den inte kan sin fråga

11 11 samma ordförande -BIG och BRÅ i Gävle samverkansavtalet. - Lokalt Brå rekrytera säkerhetstjänst, skadegörelse brand bränder bolag exempel Brottsförebyggarna i Gävle Polis Socialtjänst drogsamordnaren Hälsopedagog Barn och ungdom Kultur och fritid arbetar mest mot vuxna Kan det vara så att kunskapen dalar? Har vi som vuxit upp i baksätet med rökande föräldrar blivit för stora? Dags för Non Smoking Generation igen? Nya tobaksfria förebilder? Det nya rökandet; Feströkandet White Trash kulturen. Såpoperor med sex sprit röka. Fina folkets belönings/avslappningsrökande. Valfråga? Höger styre = egna individens val/ansvar för sig själv Vänsterstyre = större kollektivt tryck på individen Utmärkande för Gävleborgs län. Man vill ha tjänster så att man kan säga att de finns, men innehållet är inte viktigt, ex länsstyrelsen och länssamordnarna. Du äger! Mia Törnblom. Kommentar: Vid redovisningen framkom också att inom ramen för landstingets fortbildningsansvar bör frågan om länssamordning för tobaksområdet ligga. Det upplevs krångligt och komplext med de länsansvar och olika funktioner som finns idag. Tydligare organisation och funktion av de länsövergripande frågorna är önskvärt - vem ska driva och stödja det lokala arbetet? Attityder Samtliga deltagare deltog i dialogen Tobak är en lågprioriterad fråga tråkig, ej spännande. För nära? Eget problem i närmiljön. Ny marknadsföring!!? Ex. preventivt narkotikaarbete visa på samband men ändå vilja jobba utifrån hälsofrämjande. Vad säger ungdomarna om skälen till att röka? Spaning självkänsla/psykisk ohälsa? Du äger! Kommentar: Vid redovisningen kom det också fram att mediernas vinkling av frågan har stor betydelse liksom nya marknadsföringsknep kittlande, spännande och provokativt. Mätbara parametrar Annika, Christin Dialogen avslutades efter några minuter med ett konstaterande av att mätbara parametrar finns via CAN-undersökningarna. Möjligen skulle ytterligare några frågor kunna läggas till CAN-enkäten. Kommentar: vid redovisningen framkom också att CAN-enkäten täcker de behov som finns i dagsläget.

12 12 Processarbetet på Kungsholmen genomfördes med hjälp av verkstadsmetoderna 3 x plus och minus samt Open Space Sammanfattande kommentarer Sammantaget har många och konkreta tips presenterats på insatser och på samverkanspartners till hjälp och utveckling i det lokala tobakspreventiva arbetet. Vidare har vikten av att arbeta med både delar och helhet då det gäller tobaksfrågan i sig men också för hela målområdet 11 framhållits. Några frågeställningar och utmaningar att gå vidare med både på en övergripande och lokal nivå har lyfts fram, exempel är önskemål om en tydlig och kompetent samordnings- och stödfunktion i länet. Vikten av omvärldsbevakning att känna till ungdomarnas utvecklingsmiljö, förebilder, kulturer, trender, o.s.v. som en grund i mötet med ungdomar och planering av insatser framkom också. Deltagarna har också gett uttryck för en försiktig tro på och styrka över att det är möjligt att arbeta med tobaksfrågor i kommunen. Nästa steg Ledningsgruppen kommer att diskutera era ståndpunkter och utveckla det fortsatta stödet efter dessa, andra sammanställningar och händelser i omvärlden. Utvärdering av kickoffen På väg ut från mötet lämnade deltagarna sina synpunkter, huvudsakligen positiva, på Kickoffen (se bilaga 1).

13 13 Utvärdering / Det här var BRA Bilaga 1 Bra modeller att arbeta efter Avslappnad trevlig arbetsform. + Givande samtal med kollegor + Samvaron miljön Blev väldigt inspirerad Inspiration Avslappnat Givande Bra upplägg Intensivt men fanns tid för reflektion + Bra konferensmiljö Diskussioner Tips Inspiration! Alla samtal Diskussioner Givande! + Bra diskussioner Bra att vi själva fick komma på idéer God mat Trevlig personal Open Space Open Space bra! Open Space Nytt och givande sätt att arbeta och inte bra God mat! Trevligt Konstruktiva samtal i grupper Att träffa och utbyta erfarenheter Utvärdering / Bra Bra/användbara metoder Bra diskussioner Bra Gruppkänsla Teambilding aktiviteten Jättehärligt ställe med bra boende och god mat o roddtur! Utvärdering / Det här var INTE BRA Intressant! Mycket fina tips Bra konkreta exempel Kunde ha varit med fler aktörer, unga, skola m. fl. = dynamik Ingen toa på rummet Kort tid för träffen - Snart slut på projektet när de flesta precis har kommit igång

14 14 Mediebevakning i samband med kickoff Bilaga 2 Hälsingekommuner hjälps åt mot rökning Unga i Hälsingland ska få skriva på ett avtal med en vuxen om att inte röka. Det är en av de nya metoderna som nu tas fram i länet mot rökning. Det är ett nationellt folkhälsomål att minska rökningen. Landstinget samordnar ett tvåårigt projekt där alla hälsingekommuner deltar, utom Söderhamn som saknat personalresurser. Vid årsskiftet ska projektet avslutas. Vi når delmålet att kommunerna ska ha en struktur och strategi för sitt arbete. Det andra målet är mer långsiktigt, att minska tobaksbruket bland unga, säger landstingets projektledare Anna-Kari Woxberg. Landstinget erbjuder kommunen en utvärdering under våren Där kan vi också ge förslag på hur kommunerna kan gå vidare, säger Anna-Kari Woxberg. Lisa Johansson har samordnat uppdraget i Ovanåkers kommun. Hon tycker att det projektet har varit en god hjälp. Det har varit bra att få stöd och råd från andra kommuner. En liten kommun har inte så stora resurser. Än så länge har projektet inte inneburit konkreta aktiviteter Ovanåker. Vi har förankrat arbetet och samordnat de olika inblandade i en styrgrupp. Till våren tänker Ovanåker börja använda en metod där en ung skriver ett avtal med en vuxen om att inte rökas. Det började användas i några skolor i Gävle i våras. Det kommer ursprungligen från Umeå och där har det varit mycket framgångsrikt, säger Lisa Johansson. På Ede skola i Delsbo ska man börja arbeta med samma slags kontrakt redan i höst. Inom friskvårds- och hälsoprojektet vid Bromangymnasiet finns det också grupper som arbetar med tobaksfrågor, säger Marika Almström, folkhälsosamordnare i Hudiksvalls kommun. Annars har de två åren använts till att ta fram ett handlingsprogram som nu är färdigt att skriva under. Länsprojektet har hjälpt oss att sätta fokus på frågorna. Nu gäller det att hålla i, så att det inte bara blir tomtebloss, säger Marika Almström. Joakim Westlund Ljusnan Tobaksanvändningen behöver minska Vid årsskiftet avslutas satsningen Tobaksuppdraget som ska minska användningen av tobak bland högstadieelever i länet. Men ännu kan man inte se om den gett något resultat. Tobaksuppdraget är en tvåårig statlig satsning som ska minska tobaksanvändningen bland högstadieelever. 8 av 10 kommuner i Gävleborg deltar. Men för att kunna mäta hur det gått krävs mer tid. Ännu kan vi inte se några skillnader. Men om några år hoppas vi kunna se att satsningen gett resultat, säger Jessica Tanzilli Jansson på landstingets avdelning samhällsmedicin. "Tobak orsak till död och sjukdom" Efter årsskiftet är den tvååriga projekttiden slut och det är nu upp till kommunerna själva att fortsätta på de handlingsplaner som de skapat. Lisa Johansson är drogsamordnare i Ovanåker och hon förklarar varför arbetet är så viktigt. Tobak är en av de största orsakerna till död och sjukdom och dessutom en inkörsport till tyngre droger. Är användningen av tobak bland elever ett problem i Ovanåker just nu? Ja, den behöver bli mindre. I Gävle testas nu en typ av kontrakt som både elever och vuxna skriver under där de förbinder sig att inte nyttja tobak under sin högstadietid. I gengäld kan ungdomarna ta del av olika aktiviteter och utlottningar. Ola Israelsson jobbar på Murgårdsskolan i Sandviken där några procent av skolans 400 elever använder tobak. Radio Gävleborg P4 30/8 2010

15 15 Mediebevakning i samband med kickoff Bilaga 3 Nu ska rökningen och snusningen bland ungdomar i Gävleborg minska. I nian röker var femte kille och var tredje tjej visar en undersökning från Samordnaren Marika Almström:"Vi måste prata med ungdomar på ungdomars sätt" Projektledningen för Tobaksuppdraget hade i dag vårens upptakt och snart drar lokala aktiviteter i gång i kommunerna. Men visst kan det vara svårt att nå tonåringarna menar Marika Almström som är samordnare i Hudiksvall. - Vi måste prata med ungdomar på ungdomars sätt och lyssna vad de tycker. Gävles alkohol och drogsamordnare Johnny Gustafsson tycker det ska vara svårt och besvärligt för ungdomar att få tag på tobak. Han tror att många vuxna behöver bli bättre på att säga till. - Vi är för flata vi vuxna och behöver skärpa attityden. Vi säger inte till när vi ser ungdomar röka som inte får göra det. Och han vill se mycket tuffare tag från skolan. En skola som gör det besvärligt för eleverna är högstadieskolan Lust och Lära i Bollnäs. Här finns en tydlig policy mot tobak menar rektorn Anders Ringård. - Ertappar vi elever som röker eller snusar kontaktar vi hemmet för vi vill inte att ungdomar ska använda tobak. Rökningen bland killar i nian har ökat från 15 till 21 procent mellan åren 2005 och 2008 Radio Gävleborg, Agneta Sundberg Tobaksfria elever belönas Gävle Fler högstadieelever än tidigare snusar eller röker. Med ett kontrakt och butiksrabatter hoppas landstinget att trenden ska vända. Två skolor i Gävle är redan med i projektet. Det är helt onödigt att röka. Man förstör ju bara för sig själv, säger Emmeli Nyblom i 7B på Stigslundsskolan. Tobaksfri Duo har funnits i Västerbotten sedan Projektet utvärderades i en doktorsavhandling och erfarenheterna därifrån visar att tobaksanvändningen minskade bland både flickor och pojkar i länet, medan det inte var någon minskning bland unga i övriga landet. I Gävleborg driver landstinget Tobaksuppdraget sedan 2008 och Tobaksfri Duo är ett projekt inom ramen för det arbetet. Stigslundsskolan och Bergby centralskola är först i länet och där har ett 40-tal elever redan valt att delta. Eleverna skriver ett kontrakt med en myndig person. I kontraktet lovar eleven att inte snusa eller röka under hela högstadietiden. I utbyte får de ett medlemskort som ska ge rabatter i butiker. Jag har kontaktat Centrumsamverkan både i Gävle och i Valbo, säger Johnny Gustafsson, lokal samordnare för Tobaksuppdraget. Eleverna har fått önska vilka butiker som ska ingå, men ännu är ingenting bestämt. Klädaffärer och sportaffärer vore bra, säger Linnea Svärd. Hon och Emmeli Nyblom skrev på kontraktet redan i våras och de tror att det är bra att möjligheten kommer redan innan högstadiestarten. För dem var det inget svårt val att inte börja röka. Man luktar illa och får gula tänder, säger Linnea Svärd. De elever som inte skrev på i våras kommer att få en ny möjlighet under hösten. Att börja röka i högstadiet handlar om att vara cool enligt tjejerna. De tycker väl att det är coolt att bryta regler, säger Emmeli Nyblom. Båda tjejerna har skrivit kontrakt med sina mammor. Den som bryter kontraktet kan bli avstängd en tid från rabattsystemet, men enligt Johnny Gustafsson går det att få en andra chans. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör undersökningar där högstadieelever får frågor om bland annat tobak. I Gävleborgs län använder nästan var fjärde kille i nian tobak. Bland tjejerna är det var tredje elev. Killarnas användning har ökat från tolv till 24 procent sedan Rökning ökar risken för alla andra beroenden också, säger Johnny Gustafsson, som på sikt vill se rökfri skoltid. Skolgårdarna ska vara rökfria, men eleverna röker i alla fall. Han vill också utöka Tobaksfri Duo, men inte under det här läsåret. Vi ska stötta skolan så mycket. Om vi har för många så hinner vi inte med, säger han. Tobaksfri Duo kommer också att finnas i en skola i Hudiksvall. Linda Berglund Gefle Dagblad

16 16 Deltagarföreteckning Billaga 4 Namn Kommun E-postadress Telefon Christina Eriksson, Folkhälsostrateg Hofors , Maria Östlin, Förskollärare Christin Hübenette, Folkhälsosamordnare Nordanstig Lennart Diamant, Alkoholhandläggare Annika Öhlén Folkhälso/Brå/Alkohol/ Drogsamord. Ljusdal , Johnny Gustafsson Alkohol och Drogsam. Gävle , Kristina Mattson Skolsköterska Marika Almström Folkhälsosamord./Utred. Hudiksvall Helén Dahlbom projektledare Lisa Johansson - Folkhälsostrateg Ovanåker , Jessica Ulvhag, Folkhälsostrateg Bollnäs , Lotta Åberg Drogsamordnare Sandviken , Ola Israelsson, Fritidsledare Anna Kari Woxberg Projektledare SMG , Jessica T Jansson - Processledare , Viktoria Andersson, Utvärderare TUPP 10 SMG Sven Persson, Folkhälsoutvecklare SMG

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer