Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?"

Transkript

1 Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

2 Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna sig trygga när de deltar. Att leda och ansvara för andras barn och ungdomar innebär ett stort ansvar. Att vara föreningsledare och tränare innebär att man bör ha mer än bara kunskaper kring det idrottsliga eller kulturella utövandet Figur. Sex utvecklingsområden Alkohol och droger Ledare som förebilder Stöd till ledare och föräldrar Jämställdhet Flickors och pojkars lika möjligheter Medvetet ledarskap Allas lika värde Kränkningar Attityder Socialt ansvar Säkerhet Trygghet Skadeförebyggande arbete LABC D-HLR Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en möjlighet att utveckla verksamheten så att den blir mindre sårbar och tryggare för medlemmarna samtidigt som föreningen får lättare att hitta samarbetspartners, spon sorer och ledare. Vi erbjuder metod, verktyg och processledare ni satsar er tid och ert engagemang! Utmärkt förening är ett samarbete mellan Nacka kommun och SISU Idrottsutbildarna. Vi vill stödja kommunens föreningar att utveckla verksamheten. Alla föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan vara med. Idrottsföreningar, kulturföreningar, hobbyföreningar, scoutkårer, idéburna föreningar och andra föreningar är välkomna. Satsningen innebär en utbildningshelg per halvår, en verktygslåda på webben fylld med tips på aktiviteter och metoder samt stöd av processledare. Föreningar som deltar och engagerar sig får inspiration, ny kunskap, nya insikter och kontaktnät. En metod och kvalitetsutmärkelse Utmärkt förening handlar om att kvalitetssäkra föreningens verksamhet och utveckla föreningens arbete med värdegrundsfrågor. När föreningen arbetat med metoden under ett till två år finns möjlighet att få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. Utmärkelsen gäller sedan för ett år i taget och förnyas årligen. Det innebär inte att föreningen måste göra om allt arbete efter ett år. Däremot måste föreningen delta på en årlig uppföljning med kommunen och SISU Idrottsutbildarna. Utmärkt förening består av sex områden. På föreningsledarhelgen, som anordnas varje termin, hålls ett seminarium för varje område. Då kan alla ledare, tränare, styrelseledamöter och andra i föreningen få ny kunskap och inspiration. Här kan även de föreningar som inte jobbar med Utmärkt förening vara med. Seminarierna är öppna för alla föreningar, även de som ännu inte tagit beslut att bli en Utmärkt förening. Ungas delaktighet och inflytande Ungt ledarskap Representation 2 Föreningskunskap Ekonomi och juridik Organisation Marknadsföring

3 Vill ni vara med?. Första steget mot att få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka är att styrelsen fattar beslut och anmäler föreningens intresse. Intresseanmälan görs på kommunens webbplats under fliken för dig som är föreningsledare. 2. I steg två träffas föreningens styrelse, kanske någon föreningskonsulent om föreningen har anställd personal, och processledaren för Utmärkt förening i Nacka. Ni får mer information och vi går igenom era behov och önskemål. Det här får ni Under ett första år får ni stöd från processledaren. Tillsammans inventerar ni ert nuläge och gör en handlingsplan för styrelsen, ledare, tränare och ungdomar. Ni avgör själva ambitionsnivån och hur lång tid arbetet ska ta. I handlingsplanen kan ni prioritera vilka områden ni vill arbeta med och vilka aktiviteter ni vill genomföra. I verktygslådan finns tips och idéer på aktiviteter, diskussionsfrågor och övningar. Att vara med i Utmärkt förening är gratis för föreningen, men ni måste satsa er egen tid. Det tar ett till två år för föreningen att arbeta igenom alla sex utvecklings om råden och innan föreningen kan få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. Figur 2. Moment och metod Styrelsebeslut Inventering Handlingsplan Aktiviteter Utbildningar Uppföljning Dialog Kriterier för att få utmärkelsen Vad måste föreningen göra för att få utmärkelsen? Verktygslåda metoder aktiviteter kunskapsinhämtning processer Föreningsledarhelg workshops föreläsning dialog nätverkande information underhållning utdelning av utmärkelser 3

4 Kriterier för att få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. Värdegrund, mål och vision Följande frågor måste föreningen kunna besvara med ja: Har föreningen en aktuell värdegrund? Är föreningens medlemmar informerade om värdegrunden? Har föreningen en aktuell vision? Är föreningens aktiva, ledare och föräldrar informerade om visionen? Har föreningen tydliga och aktuella mål? Är föreningens aktiva, ledare och föräldrar informerade om dessa mål? Har föreningens ledare/tränare/medlemmar/lag/grupper/aktiva diskuterat värdegrunden, visionen och målen samt vad de anser att dessa betyder för dem? Känner föräldrar och ungdomar till föreningens värdegrund? Föreningen ska även kunna redogöra för vilka insatser den har gjort för att både flickor och pojkar ska uppleva att föreningens verksamhet vänder sig till dem. Dessutom ska föreningen kunna redogöra för vilka insatser den har gjort för att möjliggöra för unga med funktionsnedsättning att delta i vissa aktiviteter. Om föreningen har gjort det som den anser är möjligt och lämpligt behöver följande två frågor inte besvaras med ja. Däremot måste föreningen kunna redogöra för sina förutsättningar för att anordna aktiviteter för både flickor och pojkar samt unga med funktionsnedsättning. Erbjuder föreningen verksamhet för både flickor och pojkar? Erbjuder föreningen verksamhet för unga med funktionsnedsättning? 2. Föreningspolicy Föreningen måste ha en skriftligt dokumenterad föreningspolicy som är antagen på ett årsmöte eller motsvarande. Föreningspolicyn ska ta upp nedan nämnda områden. Under det första året kan föreningen välja att utelämna två valfria områden i sin policy. Har föreningen en föreningspolicy? Innehåller den en alkohol- och drogpolicy? en policy för att motverka mobbning och kränkningar? en jämställdhetspolicy? en policy för skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet? en policy för ledarutveckling? en policy för ungas delaktighet och inflytande? 3. Ledarskap för aktiviteter för barn och ungdomar Föreningen måste kunna svara ja på följande frågor om ledarskap. Har minst hälften av föreningens ledare genomgått någon form av ledarskapsutbildning under de tre senaste åren? 4

5 Har minst två ledare, som är delaktiga i verksamhet för unga från 13 år och äldre, deltagit i ett seminarium om värderingar, alkohol och ungdomar det senaste året? Har minst två ledare deltagit i ett seminarium kring jämställdhet det senaste året? Har minst två ledare deltagit i ett seminarium kring medvetet ledarskap det senaste året? Har minst två ledare, som är delaktiga i verksamhet för unga från 13 år och äldre, deltagit i ett seminarium kring ungas delaktighet och inflytande det senaste året? Dessa seminarier erbjuds en gång per termin, i mars och oktober, under Föreningsledarhelgen som Nacka kommun och SISU Idrottsutbildarna arrangerar. Varje seminarium innehåller en mindre föreläsning, diskussioner och övningar samt förslag på hur man kan arbeta med utvecklingsområdena hemma i den egna föreningen. För att kunna få utmärkelsen Utmärkt förening ska föreningen delta på föreningsledarhelgen. 4. Medlemsaktiviteter kring värdegrundsfrågor Om föreningen har verksamhet för unga i åldern år ska föreningen ha genomfört minst en aktivitet för åldersgruppen inom valfritt utvecklingsområde som ingår i Utmärkt förening i Nacka. Under första året kan föreningen få hjälp av processledare med planeringen av dessa medlemsaktiviteter. Vid uppföljningen ska föreningen redovisa vilka och hur många aktiviteter som genomförts det senaste året. Har föreningen genomfört några aktiviteter för åldersgruppen 13 år och äldre kring något av områdena som ingår i Utmärkt förening i Nacka? ( ) föreningen har ingen verksamhet för unga 13 år och äldre Vilka aktiviteter har genomförts och vilka grupper deltog? En årlig uppföljning Vid den årliga uppföljningen går vi igenom kriterierna för utmärkelsen och tittar på vad som är aktuellt och vad föreningen kan behöva arbeta vidare med. Minst halva styrelsen ska delta i uppföljningen av föreningens arbete tillsammans med företrädare från Nacka kommun och SISU Idrottsutbildarna. Under uppföljningen diskuterar vi utifrån kriterierna för utmärkelsen. Efter uppföljningen bedöms om arbetet inom de sex områdena inom Utmärkt förening i Nacka är tillräckligt omfattande för att föreningen ska tilldelas utmärkelsen. Inför uppföljningen ska dokument som beskriver följande delar av verksamheten lämnas in: Föreningens värdegrund Föreningens mål och visioner Hur föreningen informerar aktiva, föräldrar och ledare om sina policyprogram 5

6 Beskrivning av vilka utbildningar med ledare som har genomförts senaste året Beskrivning av vilka aktiviteter kring kvalitetsfrågor och värdegrundsfrågor som genomförts med ledare och/eller aktiva Utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka är kvittot på att man lever upp till dessa krav. Utmärkelsen och logotypen kan föreningen använda i sin marknadsföring. Utmärkta föreningar kommer också att marknadsföras av kommunen i olika sammanhang. Utmärkelsen Utmärkt förening delas ut två gånger per år i samband med Föreningsledarhelgen. Vi tror att en Utmärkt förening i Nacka... blir mindre sårbar, när föreningen får fler långsiktiga strategier för sin utveckling. blir en mer trygg verksamhet för sina medlemmar och deltagare, när ledarna utvecklar sitt ledarskap och fler ledare får utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. får bättre möjligheter att finna samarbetspartners, sponsorer och ledare. Därför vill vi ha flera Utmärkta föreningar i Nacka! Att som ledare känna sig trygg i sitt ledarskap handlar om mer än att bara ha kunskaper kring det idrottsliga eller kulturella utövandet. Ett viktigt område är också den sociala aspekten. Allt från att kunna prata med barn och ungdomar på deras språk till att veta hur situationer med mobbning, våld, droger, trakasserier, missbruk eller andra sociala problem kan hanteras. Med ett mer medvetet ledarskap kan föräldrar uppleva än större tillit till föreningarna som möter deras barn. De flesta barn och ungdomar som är med i föreningslivet har det bra. De har bra kontakt med sina föräldrar, har många vänner och trivs med livet. Men det finns också barn och ungdomar som lever i ett utanförskap, som upplever otrygghet i familjen, i skolan eller på fritiden. Om fler unga känner sig välkomna till fritidsaktiviteter och om färre unga slutar med sina aktiviteter i tidig ålder, kan det ha betydelse för valet av livsstil och välbefinnandet. 6

7 HUR gör Vi EgEntLigEn? Samling på parkeringen, föräldrarna ska köra barnen till lägret och en pappa luktar alkohol Styrelsen har fått en ny ledamot som börjar ställa besvärliga frågor på sitt första styrelsemöte, hon undrar varför föreningen inte anpassat sina stadgar till förbundets normalstadgar och så ställer hon besvärliga frågor kring valberedningens arbete, och vi som hade det så trevligt och gör som vi alltid gjort Ledaren skrek Fan, vad kassa ni är, Lisa, försök att göra något rätt nästa gång. Bekymrade blickar utbyts i barngruppen och bland föräldrarna som är åskådare medan uppmaningarna haglar På lägret på grillkvällen tände en ledare brasan med bensin, och sen brände han sig illa på armen Vi jobbar ju med fel saker, enligt vår verksamhetsidé ska vi ju satsa på bredden men vi satsar ju allt på de bästa äntligen har föreningen fått två av de unga ledarna i styrelsen, och så vill de hoppa av nästan på en gång, för att de tycker att mötena är så krångliga och tråkiga och förresten verkar det som om de vuxna egentligen inte vill ha några ungdomar i styrelsen Ett helt gäng av föreningens 3-åringar sitter och röker utanför föreningsstugan när en ledare kommer förbi för att hämta en kvarglömd föreningspärm i helgen ska föreningen ha en aktivitet 60 mil från nacka. Elin som är 9 år och som fi ck körkort för en månad sen vill köra de 60 milen på egen hand... Dags för föreningens årliga läger. Föreningens ungdomar är indelade i olika grupper för att lära känna varandra. En av ledarna som är ansvarig för lära känna varandra -övningarna startar klädstrecket, längst sträcka bestående av kläder vinner. Efteråt kommer det fram att fl ertalet av ungdomarna har tagit illa vid sig men var med på tävlingen ändå 7

8 8

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer