Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt"

Transkript

1 Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men Bild 3 För att lyckas minska ungas tobaksbruk behövs bredd och helhet i arbetet på alla nivåer Den unga människan blir inte rökare i ett vakuum utan i ett socialt sammanhang Övergripande samhällsnivå Lokal- och individnivå t ex tillsyn åldersgräns i butiker och på skolgård, rök- eller tobaksfri skoltid, förebyggande program, avvänjning

2 Bild 4 Hur vill barnen ha det...? vilken är deras inställning till tobak och tobaksbrukare? - Nästan hälften vill sluta - Många har försökt - Majoriteten vill ha mer tobaksundervisning - De flesta är positiva till begränsande åtgärder - Nästan alla tycker att föräldrar ska försöka påverka sina barns rökning - Tobaksbrukare beskrivs oftare i negativa termer, också vid självskattning Bild 5 Skyddsfaktorer det finns tydlig evidens att nedanstående faktorer skyddar mot tobaksbruk tobaksfri skolpersonal reglerna mot tobaksbruk är tydliga för eleverna och de följs upp konsekvent eleverna känner sig som en del av skolan och närsamhället eleverna har en känsla av mål, mening och hopp ett gott klimat; socialt och känslomässigt eleverna upplever att tobaksfrihet är normen, det socialt accepterade eleverna är medvetna om att rökning är/kan vara överrepresenterat i media bra skolprestationer eleverna är involverade i skolaktiviteter eleverna har ingen tillgång till tobak majoriteten av eleverna är tobaksfria skolan har en dialog med föräldrarna om skyddsfaktorer Bild 6 Vad är en stödjande miljö...? då det handlar om tobak En tobaksfri miljö underlättar för barn att aldrig börja minskar återfallsrisk för dem som slutat utsätter ingen för hälsorisk genom passiv rök

3 Bild 7 Vilken metodik är bra...? arbeta långsiktigt och få in det i vardagen, börja i det lilla Engagerat ledarskap ge förutsättningar, prioritera, fatta beslut Kom överens, samverka, informera gör gemensamma överenskommelser och planer involvera barnen, föräldrar och omkringvuxna Arbeta med vuxnas förhållningssätt öka medvetenheten, ge kunskap och träning i samtalsmetodik, dialog- och värderingsövningar Jobba med utvärderade program ge stöd för att aldrig börja med tobak och för att sluta Bild 8 Vilken metodik är bra...? arbeta långsiktigt och få in det i vardagen, börja i det lilla Engagerat ledarskap ge förutsättningar, prioritera, fatta beslut Kom överens, samverka, informera gör gemensamma överenskommelser och planer involvera barnen, föräldrar och omkringvuxna Arbeta med vuxnas förhållningssätt öka medvetenheten, ge kunskap och träning i samtalsmetodik, dialog- och värderingsövningar Jobba med utvärderade program ge stöd för att aldrig börja med tobak och för att sluta Bild 9 Vad behöver göras...? gör en aktiv policy men börja i det lilla. Det är en process. Engagerat ledarskap sätt mål och ge tid; planera med personal, fördela uppdrag och följ upp Kom överens, samverka, sprid information inom skolan (med kollegor och elever) mellan skolor med vuxna i närsamhället (butiker, organisationer, fritidsgård, tillsyn, hälsocentral, folktandvård etc) med föräldrar kontakter med media Arbeta med vuxnas förhållningssätt ge utbildning i fakta och metodik; samtalsmetodik, dialogoch värderingsövningar. Kollegialt stöd och utvärdering.

4 Bild 10 Vad behöver göras...? om ni ska jobba med särskilda program Jobba med utvärderade program t ex SOTIS Tobaksfri duo (www.tobaksfri.se) Anpassa till er verklighet, utveckla nytt Bild 11 Vad behöver göras...? för att upprätthålla insatserna Gör regelbundna avstämningar i arbetslag med elever; utvecklingssamtal, elevråd, enkäter, fokusgrupper vid planeringsdagar i samband med sommarlovet Ha tålamod alla förändringar tar tid beredskap för bakslag håll riktningen Uppmärksamma framsteg - FIRA markera framsteg ge guldkant Bild 12 Ett tryggt skolklimat En tydlig policy handlingsplan Samverkan, information Undervisning om hälsa och levnadsvanor

5 Bild Bredd i basen ett tryggt skolklimat, en god anda skolans normer och värderingar kvalitén på relationer; barn och barn, barn och vuxen, vuxen och vuxen elevernas inställning till skolan skolfokus på omtanke, inkludering och engagemang Bild Policy struktur och kontinuitet vilken betydelse kan det ha? visar att frågan är prioriterad ger mål att jobba mot mer sampratad skola ger mandat att agera styr resurser uttalar ansvar för att nå mål efterfrågar uppföljning driver på utveckling styr resurser Bild 15 Effekt av policy Källa: Moore, Roberts, Tudor-Smith Tobacco Control 2001;10: School smoking policies and smoking prevalence among adolescents: multilevel analysis of cross-sectional data from Wales

6 Bild Samverkan med föräldrar & närsamhälle föräldrar påverkar barnen närsamhället påverkar enhetliga budskap stärker - social norm Bild 17 Ida-Maria 15 år, om föräldrar Mina föräldrar är viktiga för mig. Dom accepterar mig och får mig att känna mig uppskattad för det jag gör. Det händer ganska ofta att vi bråkar, ungefär varje dag faktiskt. Det är oftast om hur länge man får vara ute på kvällarna och så kan det vara om småsaker som läxor, datorn mm. Man bråkar om det mesta faktiskt. Fast oftast blir man sams ganska snabbt igen Bild 18 Samband familjens och ungdomarnas rökvanor 100 % Ingen i fam röker vet att de inte ,5 2,7 5,7 8,9 47, Någon i familjen Ingen i familjen röker röker vet att de inte vet inte om de Någon i familjen röker vet inte om de Någon i familjen röker

7 Bild Undervisning om hälsa och levnadsvanor öka elevernas tobakskunskaper; brett, på kort och lång sikt spräck majoritetsmissförstånd träna ungdomarna i att motstå påverkan; socialt och från tobaksindustrin öka ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga; självkänsla, brett spektra av färdigheter, livskunskap Bild 20 Vad kan ingå i en policy? Gör den kort och enkel, ta ett steg i taget skolans vision regler om tobak ansvarsfördelning riktlinjer för elev- och föräldrasamarbete riktlinjer för samarbete med närsamhället plan för personalens fortbildning tobaksavvänjning; vuxna och elever uppföljningsplan Bild 21 Sammanfattning En god skolanda stärker och förebygger En aktiv policy är ett viktigt redskap; ett gemensamt förhållningssätt är en framgångsfaktor Samverkan med föräldrar och andra omkring ger framgång. Kan skapa social norm Bredd i fakta och metodik i undervisningen; fakta, attityder, känslor

8 Bild 22 Webben Bild 23 Samtal i grupper 1) Vilka är era positiva erfarenheter och goda exempel från tobaksförebyggande arbete bland unga? 2) Vilka frågor har ni som ni söker svar på för att lyckas bättre i det tobaksförebyggande arbetet? Utse någon som antecknar från gruppen

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Minnesanteckningar HFSU gymnasienätverk. Karlskoga 2010-03-12

Minnesanteckningar HFSU gymnasienätverk. Karlskoga 2010-03-12 Minnesanteckningar HFSU gymnasienätverk Karlskoga 2010-03-12 Bregårdsskolan Elisabeth Nielsen, rektor på Bregårdsskolan hälsade alla välkomna och berättade om de tre temaåren som skolan arbetar utifrån.

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Personalenkät 2007 Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Skolledningen bidrar aktivt och medvetet till att skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av trygghet och förtroende och som inspirerar till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Visst är tobaksförebyggande arbete viktigt, men hur ska man få till det..?

Visst är tobaksförebyggande arbete viktigt, men hur ska man få till det..? Visst är tobaksförebyggande arbete viktigt, men hur ska man få till det..? Maria Nilsson, Umeå universitet När jag började som rektor kände jag mig otroligt inspirerad av att leda en så viktig verksamhet.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer