Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30"

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C) ledamot Katarian Roos (V) ledamot Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Christin Hübenette Catarina Westrin Torbjörn Hallberg Stefan Trönnhagen Thomas Wiik Jan Olsson Fredrik Pahlberg David Lindqvist Marika Almkvist Rebecca Rönnqvist Katarina Roos (V) Kommunkontoret Sekreterare Enhetschef primärvården Räddningstjänst Polis Polis Polis Kommunchef Socialchef Alkoholhandläggare Tillsyn tobak Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Christin Hübenette Ordförande Monica Olsson Justerande Katarina Roos Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag BRÅ- och folkhälsoråd Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret i Bergsjö Christin Hübenette

2 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (11) 1 Val av justerare Monica Olsson öppnar mötet, till justerare föreslås Katarina Roos. 1. Godkänna förslaget att Katarina Roos justerar protokollet. 1. et av justerare godkändes.

3 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (11) 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen justeras då ärende 7 utgår på grund av förhinder att delta och ett tillägg på ärende gällande DNA märkning till övriga frågor. 1. Godkännande av justerad dagordning 1. Den justerade dagordningen godkändes

4 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (11) 3 Presentationsrunda Eftersom det är nya ledamöten och några nya tjänstemän i BRÅ- och folkhälsorådet hade man en kort presentationsrunda.

5 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (11) 4 Primärvården informerar Catarina Westrin informerade från Hälsocentralen i Bergsjö att det är lugnt just. Landstinget har fått nya e: post adresser efter regionbildningen. Diskussioner om avsaknaden av MVC (mödravårdcentral) i Nordanstigs kommun som egentligen ska finnas med som ett av benen i en familjecentral 1. Att BRÅ- och folkhälsorådet gör en skrivelse till Region Gävleborg om att det ska finnas mödravård i Nordanstigs kommun. 1. et godkändes av rådet.

6 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) 5 Folkhälsa Folkhälsosamordnaren redovisade resultaten från Hälsa på lika villkor undersökningen Polisen och folkhälsosamordnaren återkopplade från Grannsamverkansutbildningen som hölls på Bergsjögården 4 februari Cirka 10 personer deltog på utbildningen som polisen höll i. Ett förslag på verksamhetsplan för BRÅ- och folkhälsorådet 2015 presenterades av folkhälsosamordnaren. Folkhälsosamordnaren informerade kort om ambassadörsutbildningen med TobaksFRI duo 20 januari, Ett 40 tal ungdomar från högstadiet i Bergsjö, Delsbo och Färila skola deltog. Ungdomssamordnaren och folkhälsosamordnaren var processledare under dagen. Folkhälsosamordnaren presenterade ett tjänsteutlåtande med förslag på prioriterade folkhälsomål tillhörande folkhälsoplanen för som ska skickas för beslut till ledningsutskottet. 1. Att BRÅ- och folkhälsorådet godkänner redovisningen av hälsa på lika villkor Att rådet godkänner den föreslagna verksamhetsplanen för 2015 och om tillägg bör göras, lämnas de till folkhälsosamordnaren inför nästa råd 27 april, Att rådet godkänner förslaget på prioriterade folkhälsomål för och skickas till ledningsutskottet för beslut. 1. Informationen av Hälsa på lika villkor godkändes av rådet. 2. Rådet godkände verksamhetsplanen och att eventuella tillägg ska lämnas till folkhälsosamordnaren innan nästa råd 27 april Rådet godkände förslaget på prioriterade folkhälsomål för perioden och att de går till ledningsutskottet som förslag till beslut.

7 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (11) 6 BRÅ Polisen Jan Olsson informerade om den nya polismyndigheten som har bildats. Från Polismyndighet, 7 polisregioner. Gävleborg tillhör Region mitt. Det kommer finnas kommunpoliser, troligtvis en tjänst för Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig, områdespoliser ska finnas för respektive kommun. Medborgarlöftena ska vara klara innan årets slut helst innan sommaren Polisen redovisade brottstatistik för 12 jan-31 dec. 2014, våld i offentlig miljö. 123 tillgrepp genom inbrott., november 40 stycken. Åtgärder planerade av polisen. Inbrott i bostad totalt 59 stycken 2014, november 29 stycken. Brott i nära relation 34 stycken 2014, skadegörelse 43, 7 stycken narkotikabrott. Siffrorna är relevanta med socialtjänstens. 1. Att rådet godkänner informationen 1. Rådet godkände polisens information

8 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (11) 8 Information från socialtjänst Alkoholhandläggarna redovisade tillsynen för Nordanstigs kommun, hittills varit ute på vid två tillfällen under De kommer att anordna utbildning i ansvarsfull alkoholservering för näringsidkarna. Socialchefen informerade att socialtjänsten håller på att uppdatera nationella riktlinjerna för missbruksenheten. Rådet diskuterade om tiggarna som ökat i hela landet också i vår kommun det senaste året. En fråga ställdes av ordförande om socialtjänsten blivit kontaktad gällande detta. Socialchefen svarade att man inte blivit kontaktad men att socialchefen deltagit på konferensen Vem tigger på våra gator? Om utsatta EU-medborgare i svenska kommuner. Socialtjänsten ska träffa föreningslivet och Röda korset inom området och återkommer med mer information på nästa råd. 1. Att rådet godkänner alkohol- och tobakshandläggarnas redovisning av tillsynen i Nordanstigs kommun. 2. Att rådet godkänner socialchefens information från verksamheten. 1. Rådet godkände alkohol och tobakshandläggarnas redovisning. 2. Rådet godkände informationen

9 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (11) 9 Information från Räddningstjänsten Torbjörn Hallberg informerade att räddningstjänsten deltog på grannsamverkansutbildningen med information om säkrare hem. Det finns önskemål om att de som gör tillsyn får en utbildning i brandskydd också. Det pågår rekrytering av chef för Norrhälsinge Räddningstjänst. I slutet av mars kommer det att vara ett krishanteringsråd för samhällsriktiga tjänstemän med temat klimatanpassning. Det är beslutat om att det ska installeras ett reservkraftverk på Sörgården. Ockelbo kommer på nästa råd 20 april, 2015 och informerar om projektet SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan) 1. Att rådet godkänner informationen 1. Rådet godkände informationen

10 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (11) 10 Utbildningar och konferenser BRÅ nationellt anordnar råd för framtiden mars i Sundsvall, med Temat Trygghet- allas vår rättighet. 1. Monica Olsson föreslår att politikerna i rådet kan anmäla sig genom henne till konferensen. Tjänstemännen ansvarar själva för sitt deltagande. 1. Rådet godkände förslaget.

11 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (11) 11 Övriga ärenden och beslut Rådet diskuterade samverkan mellan polis och kommun gällande information för våra medborgare om DNA märkning av sina ägodelar. Nästa BRÅ- och folkhälsoråd 20 april, Att rådet fortsätter samverkan med mål att information om DNA märkning möjliggörs för våra medborgare. 1. Rådet beslutade att fortsätta arbetet genom samverkan mellan kommun och polis med målet att informera medborgarna om DNA märkning av sina ägodelar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rådet för folkhålsa och broffsförebyggande arbete

Rådet för folkhålsa och broffsförebyggande arbete Hudiksvalls kommun Protokoll 1(12~ 2014-12-17 Rådet för folkhålsa och broffsförebyggande arbete Plats och tid: Onsdagen den 10december, 13.15 17.30 Närvarande: Ej närvarande: Förtroendevalda: Matts Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer