Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015"

Transkript

1 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad

2 2

3 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever, personal och besökare på Nyköpings högstadieskolor. Mål Minska tobaksbruket bland eleverna. Öka elevernas och personalens positiva upplevelse av en trivsam och hälsosam skolmiljö. Att ge barn och unga ett tobaksfritt bemötande. Att ingen elev eller personal ofrivilligt utsätts för tobak under skoltid. Plan för tobaksfri skoltid Samtliga rektorer på Nyköpings högstadieskolor har en gemensam syn på tobak och ungdomar och har utifrån detta enats om att tobaksfri skoltid 1 ska råda på alla skolor och att tobaksbruk 2 bland elever ska hanteras på ett likartat sätt. Tobaksfri skoltid innebär att inget tobaksbruk bland eleverna ska förekomma under skoltid. Följande plan är en del i högstadieskolornas gemensamma ANDT-plan (alkohol, narkotika, doping och tobak) och anger riktlinjer för vad som gäller kring tobaksbruk på skoltid samt hur skolpersonal ska hantera tobaksbruk bland eleverna. Planen är även ett stöd för skolpersonalen i det förebyggande arbetet. Dokumentet finns att läsa och ladda ner på respektive skolas hemsida samt på Nyköpings kommuns hemsida: Tobaksfri skoltid Tobaksfri skoltid innebär att inget tobaksbruk bland elever ska förekomma under skoltid. Ambitionen är att verka för att tobaksfri skoltid även råder för personal och besökare på skolan. 1 Med skoltid inkluderas även idrottsdagar, klassresor, studiebesök, praktik etc. 2 Med tobak avses här cigaretter, E-cigaretter, vattenpipa, cigariller, snus, råtobak och andra preparat innehållandes tobak eller nikotin. Även nikotinfritt snus omfattas av definitionen. 3

4 Riktlinjer för tobaksfri skoltid Samtliga rektorer har enats om att verka för att följande riktlinjer följs; Tobaksfri skoltid råder på samtliga högstadieskolor i Nyköping. Tobaksfri skoltid innebär att inget tobaksbruk bland elever ska förekomma under skoltid. Ambitionen är att verka för att tobaksfri skoltid även råder för personal och besökare på skolan. Tobakslagen är en skyddslag (1993:581 2) och innebär att rökförbud råder på skolans område dygnet runt, året om. För elever på Nyköpings högstadieskolor gäller förbudet tobak och då även utanför skolområdet under hela elevens skoltid. Personalen har ett ansvar att agera som förebilder. Detta för att ge eleverna ett tobaksfritt bemötande samt för att inte ge eleverna dubbla budskap kring en tobaksfri miljö. Tobaksavvänjning ska erbjudas till elever som vill sluta röka eller snusa. Inga askkoppar ska finnas på skolans område. Tydliga skyltar om rökfritt skolområde (dygnet runt) bör finnas uppsatta på skolans område och vid entréer. Den offentliga versionen av Plan för tobaksfri skoltid på Nyköpings högstadieskolor ska finnas lättillgänglig på skolans hemsida. Vårdnadshavare, elever och all personal ska känna till planen och dess innehåll. Planen ska årligen diskuteras på föräldramöten, personalmöten samt elevråd. All personal på skolan har ansvar för att följa tobaksplanen (pedagoger, elevhälsa, rektor, vaktmästare, administratörer, kökspersonal, städpersonal mfl). Rektorn ansvarar för att förutsättningar för att följa planen finns, att planen följs samt att arbetet och resultatet av planen årligen följs upp och utvärderas. 4

5 Hantering av tobaksbruk bland elever Flödesschemat nedan beskriver hur skolpersonalen ska agera en elev använder tobak, vilket stöd eleven har rätt till, vem som ansvarar för vad samt i vilken ordning agerande skall ske. Varje ruta har en siffra, vilken hänvisar till en utförligare beskrivning i löpande text. 1. Eleven brukar tobak 2. Eleven ombeds släcka cigaretten/ta ut 3. Mentor/handledare kontaktas 4a. Eleven kallas för samtal hos skolhälsovården 4b. Skolhälsovården följer upp samtalet 5a. Vårdnadshavare kontaktas 5b. Mentor/handledare 6. Eleven upprepar tobaksbruket 7. Elevkonferens 1. Eleven brukar tobak Om en elev röker eller snusar är det all personals ansvar att agera om en elev brukar tobak 2. Eleven ombeds fimpa cigaretten eller ta ut snusen. Eleven påminns även om planens riktlinjer och handlingsplan. 3. Mentor/handledare kontaktas Elevens mentor/handledare ska informeras snarast möjligt. 4a och 4b. Eleven kallas för samtal hos skolhälsovården samt uppföljning Eleven kallas till skolsköterska och/eller kurator för samtal kring tobaksanvändning, där tobaksavvänjningsstöd ska erbjudas. Ett uppföljande samtal ska erbjudas eleven. 5

6 5a och 5b. Vårdnadshavare kontaktas och uppföljning Mentor/handledaren ansvarar för att kontakta vårdnadshavaren för att informera att eleven brutit mot skolans riktlinjer för tobaksbruk. Vårdnadshavaren påminns/informeras om planen och en lösning på problemet diskuteras fram. Vårdnadshavaren föreslås kontakta skolhälsovården för stöd i hur hantera situationen. Uppföljning med vårdnadshavaren sker via utvecklingssamtalet eller vid ett separat tidsbestämt tillfälle. 6. Eleven upprepar tobaksbruket Eleven ombeds släcka cigaretten, ta ut snusen samt påminns åter om planens riktlinjer och handlingsplan. 7. Elevkonferens Om en elev vid upprepade tillfällen röker eller snusar på skoltid kallas eleven och vårdnadshavaren till samtal med rektor och skolhälsovården. Skola och vårdnadshavare/god man kommer gemensamt överens om hur eleven fortsättningsvis skall hanteras i relation till tobaksbruket. Vilket stöd finns för den elev som vill sluta med tobak? Elevhälsan ska erbjuda råd och stöd för elever som vill sluta med tobak. På respektive skolas hemsida finns kontaktuppgifter till elevhälsan. Det går även bra att vända sig till sin vårdcentral eller till kommunens ungdomsmottagning för information. Numera finns det också bra stöd att få via nätet. Under 2014 tog Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) fram rökslutar-appen Fimpaaa, en app för unga som vill sluta röka. Besök hemsidan för mer information; 6

7 Kontaktuppgifter och länkar Nyköpings Kommun Kontaktuppgifter till folkhälsosamordnaren Kontaktuppgifter till Ungdomsstödjarna Ungdomsmottagningen på nätet Sveriges ungdomsmottagning på nätet Fimpaaa Information om sluta-röka-appen Fimpaaa (för ungdomar) Tobaksfakta Senaste informationen om vad som händer i tobaksfrågan, både i Sverige och världen. Tobaksnolla Webverktyg samt material att ladda ner eller beställa (för skolor, föräldrar, fritidsgårdar och föreningar) tobaksfria aktiviteter En inspirationshandbok om man vill veta mer/arrangera aktiviteter om tobak i skolan Non smoking generation En stödorganisation i tobaksförebyggande arbetet Lärare mot tobak Fakta, material, metodstöd och nyhetsbrev Drugnews Nyhetsbyrå som fokuserar på Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning Fakta och information om alkohol och narkotika 7

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer