CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 CQUBE SE20 BRIST NVÄNDRMNUL UM_SV Part No.: _01

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 LLMÄN INFORMTION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 vsedd användning...4 Fakta & vikt...5 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER... 6 Yttre framsida...6 Inre framsida...7 Knappfunktioner...8 nvändarkort...9 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul Placering Procedur för maskinstart Påfyllning av ingrediensbehållare och bönbehållare DRIFT Brygga en kopp kaffe RENGÖRINGSPROGRM Rengör bryggmekanism Rengör blandarskål Rengör ventiler Daglig mjölkrengöring Rotera bryggmekanism Skölj bryggmekanismen Bakåtspola mjölksystemet RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av espressogrupp Rengöring av espressogrupp Återmontering av espressogrupp Demontering av blandarskål Diska dessa delar Återmontering av blandarskål

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rengöring av kyl och mjölkbehållare Nollställa räknaren for mjölkrengöring Byt mjölkrengöringsflaska Tömma spillbrickor och behållare Utvändig rengöring MEDDELNDE I DISPLY PROGRMMERING ktivera programmering med användarkort Ladda nytt recept i maskinen Dryckesmenyalternativ Rengöring av maskin Räkneverk MÅTTSKISS CQube SE BRIST En del viktig information kan visas i textrutor nedan VIKTIGT! INFO. VRNING! INFO. Mer INFO. Obs! INFO. 3

4 LLMÄN INFORMTION Inledning Tack för att du har valt espressoautomaten. Vi hoppas du får mycket glädje av den! Läs bruksanvisningen innan du använder automaten. Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner för korrekt och säker användning av maskinen. Varningar Ha alltid den här bruksanvisningen till hands för framtida referens. Doppa inte maskinen, kontakten eller elsladden i vatten eftersom det innebär risk för elchocker. Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte en person som ansvarar för deras säkerhet har gett dem vägledning eller instruktioner om hur maskinen används. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med maskinen. nvänd inte maskinen om elsladden eller kontakten är skadad eller om maskinen har ramlat ned. För att undvika olyckor måste en skadad elsladd bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicemekaniker eller liknande kvalificerade personer. nslut maskinen till en korrekt installerad och jordad kontakt vars nätspänning överensstämmer med de tekniska uppgifterna för maskinen. Försiktighetsåtgärder nvänd inte maskinen utomhus där den kan utsättas för väderleken (regn, snö, frost). Det skadar maskinen. Försök inte öppna maskinen eller reparera den på något sätt. Undvik skador genom att lämna maskinen till en verkstad, ett serviceställe eller en kvalificerad person om den behöver repareras. Koppla bort elsladden från eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid. Dra i kontakten, inte i sladden när du gör det. Maskinen ska placeras horisontalt på ett ställe som tål eventuellt vattenläckage. Placera maskinen utom räckhåll för barn. Placera elsladden så att ingen riskerar att snubbla på den. Se till att den inte kommer i kontakt med vassa kanter eller värmekällor. nvänd den nya uppsättning slangar som levereras tillsammans med maskinen. Återanvänd inte gamla slangar. Maskinen är inte lämplig för installation i utrymmen där en högtryckstvätt kan komma att användas. pparaten får inte rengöras med en högtryckstvätt. vsedd användning Maskinen är avsedd för hushållsanvändning eller liknande användning, exempelvis följande: - Personalpentry i verkstäder. - Kontor och annan användning i affärsmiljöer. - I jordbruksanläggningar. - v gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer. - I bed och breakfast-miljöer. För optimala prestanda bör följande parametrar inte överskridas: - Högsta tillåtna inloppsvattentryck: 800 kpa (8 bar) - Lägsta tillåtna inloppsvattentryck: 200 kpa (2 bar) - Högsta drifttemperatur: 40 ºC - Lägsta drifttemperatur: 10 ºC 4

5 LLMÄN INFORMTION Fakta & vikt FKT CQUBE SE20 BRIST Dryckalternativ 1-12 Kannbryggningsfunktion Typ av kvarn Nej 2 x EK-7 ntal bönbehållare 2 ntal ingrediensbehållare 1 Typ av bryggmekanism Pekskärm Typ av espressopump Mjölkbehållare Storlek på spillbricka Storlek på mjölkavfallsbehållare Sumplåda Underskåp Tankvolym Espressotank Elanslutning Vattenanslutning Vattenfilter Höjd, bredd, djup Espresso Standard Vibrationspump 5 l 0,5 l 1,1 l ~ 200 espressopuckar Tillval 1,8 l 0,7 l VC/2200 W Hz 1/2" utvändig gänga Tillval 818, 562, 532 mm CQube SE20 BRIST MODELL/NMN VIKT 37 kg 37 kg 5

6 ter ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Yttre framsida Bönbehållare Pekskärm e Dryckesmeny ESPRESSO DRINKS Starta energisparläget Dörrlås Smartkortläsare Utlopp för varm dryck Kopphylla Spillgaller Spillbricka Dörrhandtag Barista enhet 6

7 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Inre framsida Chokladbehållare Bönbehållare Bönstopp Kvarnar Kvarnjustering Kvarnutlopp Espressogrupp Blandarskål Mjölkkyl Dryckesutlopp Mjölkavfallsbehållare Sumplåda Ingrediensbehållare DETLJER INGREDIENSER BREDD DJUP HÖJD KPCITET KOPPR/ ENHET Behållare Bönor ,25 kg ~175 koppar Behållare Bönor ,25 kg ~175 koppar Behållare Choklad 130 mm 180 mm 135 mm 1,2 kg ~65 koppar Behållare Mjölk 115 mm 320 mm 190 mm 5 l ~70 koppar 7

8 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Pekskärmsnavigering Knappfunktioner Välj typ av dryck genom att trycka på ikonen på pekskärmen. Double Espresso Coffee Double Espresso Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Coffee Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Double Espresso STRT BCK BCK-knappen om du vill lämna undermenyn och gå bakåt i menyn. ENTER ENTER-knappen för att bekräfta ett inställt värde eller en inställning. Bekräfta en ny inställning genom att trycka på E-knappen. STRT STRT-knappen för att bekräfta val av dryck. STOP STOP-knappen om du vill gå tillbaka till startmenyn. MINUS-knappen för att välja dryckens styrka/volym eller minska ett värde i service menyn. PLUS-knappen för att välja dryckens styrka/volym eller öka ett värde i service menyn. strömikonen för att aktivera energisparläget. ENERGISPRLÄGE Maskinen sänker temperaturen i vattentanken till 65 ºC. 8

9 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER nvändarkort Framsida Baksida nvändarkort nvänds för rengöring och räkneverksinställningar. Rengöringskort tillhandahålls av din återförsäljare. För in användarkortet med chippet vänt framåt som i bild. Servicemenyn visas på displayen. Du kan bläddra framåt genom att trycka på dessa ikoner. Ta ur användarkortet för att använda maskinen igen. Förvara kortet på ett säkert ställe. 9

10 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul 01 D C B C B D nslut kommunikationskabeln och vattenslangarna enligt bilden. Förväxla inte positionen för, B, C och D. Om du gör det fungerar inte maskinen korrekt. 10

11 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul E E Dra slangen från utloppsbalken genom hålen i sidopanelen på maskinen och barista enheten. Fäst sedan slangen på mixerskålen. Skjut den främre och bakre profilen mittemellan de båda maskinerna (E). Tryck profilerna hela vägen ned F G H G Montera locket på ovansidan genom att trycka fast styrtapparna i profilerna. nslut elsladdarna (G, H) och vatteninloppsslangen (F) enligt bilden. 11

12 INSTLLTION OCH UPPSTRT Placering minst 10 cm Placera maskinen på ett plant underlag som kan bära maskinens vikt. Efter att du har anslutit alla vattenslangar och monterat den främre och den bakre profilen skjuter du maskinen i rätt läge enligt bilden. Obs! Se till att luften kan cirkulera fritt bakom maskinen (minst 10 cm). Procedur för maskinstart B B D C nslut vattenslangen till CQube SE20-maskinens skåp (). nslut den medföljande vattenslangen till en kallvattenledning med en ½" R-anslutning. Se till att det inte finns något i vägen som hindrar vattenflödet i slangen när maskinen skjuts på plats. Om inloppsslangen är ny spolar du först igenom systemet med vatten för att få bort kopparavlagringar. Dessa kan skada inloppsventilen. Den nya slangen som levereras tillsammans med maskinen måste användas. Gamla slangar får inte återanvändas. nslutning till en ventil som går att stänga rekommenderas. Lägsta vattentryck: 2 bar (200 kpa). Högsta vattentryck: 8 bar (800 kpa). Öppna vattenkranen. nslut elsladden från CQube SE20 till Barista (B) och elsladden (C) till ett jordat vägguttag. Slå på strömbrytaren (D) på baksidan av maskinen. Displayen visar Low Water Level Press Enter Key ENTER knappen. Huvudvattentanken fylls nu automatiskt med 1,8 liter vatten. Samtidigt börjar espressovattensystemet att fyllas. När espressosystemet är fullt rinner en del vatten ut i spillbrickan. När uppvärmningen är klar försvinner texten "Low temperature" från displayen. Ikonerna låses upp och meddelandena "ESPRESSO DRINKS" och "SELECT PRODUCT" alternerar. Obs! Standardtemperaturer: Vattentank = 96 ºC, Espressotank =98 ºC, Mjölkvärmare 1 = 70 ºC, Mjölkvärmare 2= 65 ºC 12

13 INSTLLTION OCH UPPSTRT Påfyllning av ingrediensbehållare och bönbehållare Öppna dörren. Lyft på locket och fyll bönbehållaren med färskrostade bönor utan tillsatser. Lyft också på baristalocket och fyll på chokladpulver. Se till att öppningen på utloppsrännan pekar uppåt när du fyller på chokladpulver. 04 B Öppna kyldörren och dra ut mjölkbehållaren. Fyll behållaren med färsk mjölk. Öppna bönstoppet () på bönbehållaren. Se till att öppningen på behållarens utloppsränna pekar nedåt mot blandarskålen (B). Stäng dörren så är maskinen klar att användas. 13

14 DRIFT Brygga en kopp kaffe Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Double Espresso STRT Placera en kopp under utloppet för varm dryck (). Välj dryck genom att trycka på dryckesknappen på skärmen. Bekräfta drycken genom att trycka på STRT -knappen. Displayen visar: och kopplampan tänds. Vänta tills kopplampan släcks och animeringen har försvunnit från displayen innan du tar bort koppen. 14

15 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör bryggmekanism Total rengöringstid cirka 5 minuter. Espressorengöringstabletter är tillgängliga hos återförsäljaren: rtikelnr: B VIKTIGT! Brygg en kopp kaffe när rengöringen av bryggmekanismen är klar och slå ut kaffet för att få bort eventuella rester av rengöringsmedel i filtret eller bryggkammaren. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 1 liter under utloppet för varm dryck. på rengöringspanelen. (Se bild B.) Displayen visar: Place jug Press ENTER to start Lägg i en rengöringstablett i bryggmekanismen. (Se bild C.) Enter på rengöringspanelen så startar rengöringsprocessen. Bild C Displayen visar: Displayen visar: sekunder Preparing Brewer Please Wait. Cleaning Unit Time Left 60 seconds Maskinen räknar ner från 60 Displayen visar: Rinsing Brewer Cycles left 3 Displayen visar: Cleaning hot key när rengöringen är klar. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! När rengöringstabletten har tillsatts får processen inte avbrytas utan måste köras klart. 15

16 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör blandarskål Rengöring innebär att man sköljer med vatten och roterar vispen. B Blandarskålen bör rengöras en gång om dagen. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck. -knappen på rengöringspanelen. (Se bild B.) Maskinen rengör nu blandarskålen i 5 sekunder. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 16

17 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör ventiler B Rengöring innebär att ventilerna "knackar bort" eventuell kalk och andra partiklar som kan ha fastnat i cylindrarna och sköljer dem med vatten. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck. -knappen på rengöringspanelen. (Se bild B.) Maskinen rengör nu utloppsventilerna i 5 sekunder. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 17

18 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Daglig mjölkrengöring Den här rengöringen är schemalagd att köras kl varje natt B Rengöringsvätska för mjölksystemet är tillgängligt hos återförsäljaren: rtikelnr: Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key på rengöringspanelen på dörrens insida (se bild B) Filling System.. Det tar cirka sekunder Cleaning System Time Left: 60s Maskinen räknar ner från 60 sekunder ir Drying System Time Left: 120s Maskinen räknar ner från 120 sekunder När rengöringen är klar visar displayen Cleaning Hot Key Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 18

19 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rotera bryggmekanism B Funktionen kan användas till att positionera espressogruppen så att det är lättare att ta bort den och komma åt filtret i botten på bryggcylindern för rengöring. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key på rengöringspanelen. (Se bild B.) När maskinen är utrustad med espressobryggare används den funktionen enligt principen "Push and Hold". Bryggaren roterar så länge som du håller knappen intryckt. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Om du inte roterar espressogruppen till rätt position innan du avslutar rengöringsläget, första drycken du gör därefter kanske inte innhehåller något pulver i bryggkammaren. Den andra drycken kommer serveras som normalt. 19

20 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Skölj bryggmekanismen B Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en mugg eller behållare för minst 200 ml vid bryggmekanismens utlopp. När maskinen är utrustad med espressobryggare stängs bryggmekanismen och enheten sköljs med 50 ml varmt vatten. Därefter återgår den till normalläget. på rengöringspanelen för att starta sköljningen. (Se bild B.) När sköljningen är klar kan du upprepa den här processen 2-3 gånger när Cleaning Hot Key visas för att få en bättre effekt. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. 20

21 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Bakåtspola mjölksystemet B Utför den här rengöringen när du byter mjölkpaket eller mjölkbehållare. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Öppna kylen i baristaenheten och kontrollera att mjölkpaketet eller mjölkbehållaren är tom. på rengöringspanelen. (Se bild B.) Rengöringen startar och kommer att spola mjölksystemet baklänges med varmt vatten för att främst rengöra riktningsventilen inuti kylaren. vfallsvatten från rengöringen kommer automatiskt ut i mjölkpaketet eller mjölkbehållaren. Rengöringsprocessen tar cirka 10 sekunder. Upprepa den här processen 2-3 gånger när Cleaning Hot Key visas på displayen för att få en bättre effekt. När bakåtspolningen är klar kastar du mjölkpaketet eller diskar mjölkbehållaren innan du fyller på ny mjölk. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. 21

22 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av espressogrupp Öppna dörren och ta ut sumplådan. 03 Tryck ned säkerhetsringen på kopplingen samtidigt som du drar teflonslangen rakt uppåt. 05 Lossa fästskruven från bryggmekanismens undersida. 04 Sätt handen under bryggmekanismen enligt bilden och tryck samtidigt uppåt och framåt tills mekanismen lossnar på baksidan. Dra sedan bryggmekanismen rakt ut. Lossa slangen från utloppet genom att dra slangen rakt ut. 22

23 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Rengöring av espressogrupp Bild 1 Bild 2 Ta först bort espressogruppen från maskinen enligt anvisningarna tidigare i den här manualen. Fortsätt sedan genom att rengöra den med neutralt rengöringsmedel (undvik lösningsmedel som kan skada målning eller plast). nvänd helst desinficerande produkter som t.ex. klorhaltiga rengöringsmedel. (Se bild 1-2) Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar vid användning av frätande rengöringsmedel. VIKTIGT! Vänd gruppen upp och ned för att rengöra det övre filtret () i espressokammaren. (Se bild 3.) Bild 3 Obs! Rengör det övre filtret omsorgsfullt så fort kvaliteten eller hastigheten på espressotillverkningen ändras. Det brukar ofta vara delvist tilltäppt av små kaffepartiklar. Genom att rengöra filtret löser du hastighets- och kvalitetsproblem. Därefter rengör du gruppens övriga ytor. (Se bild 4.) Torka bryggmekanismen med en mjuk trasa, vänd bryggmekanismen upp och ned och skaka den så att så mycket vatten som möjligt kommer ut. Var extra noga när du torkar pulvertratten ovanför bryggkammaren, eftersom det är den som tar emot det malda kaffet. Om tratten är fuktig kan den bli tilltäppt av kaffepulver. När rengöringen är klar och du har satt tillbaka bryggmekanismen rekommenderar vi att du utför en automatisk sköljning. (Se sidan 20) Bild 4 23

24 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Återmontering av espressogrupp Click Sätt tillbaka bryggmekanismen framför växellådan. 03 Fäst den övre delen på bryggmekanismens baksida i hakarna på växellådan. Skjut in underdelen tills den klickar på plats. 04 Dra åt fästskruven. 05 B nslut slangarna för inlopp () och utlopp (B). Sätt tillbaka sumplådan så är bryggmekanismen klar att användas igen. 24

25 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av blandarskål 01 Dra ut utloppsslangen. Vrid monteringsplattans spak motsols Lossa blandarskålen genom att dra den rakt ut. 04 Lossa vispen genom att dra den rakt ut Lossa monteringsplattan. Vrid monteringsplattans spak motsols så långt det går. Dra monteringsplattan rakt ut. Återmontering av blandarskål Se nästa sida 25

26 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Diska dessa delar Blandarskål Monteringsplatta Visp Rengör med en fuktig trasa och lla delar måste vara torra innan de återmonteras. torka torrt. Återmontering av blandarskål Kontrollera alla packningar (röda) innan delarna återmonteras. Vispaxelns platta sida måste vara mitt för den markerade pilen () på vispen. Tryck fast vispen på axeln tills du hör ett klickljud. Vispen kan bara monteras på ett sätt. Sätt fast blandarskålen och kondensfällan. Tryck in blandarskålen och lås fast den med spaken. 04 nslut utloppsslangen. Obs! Se till att alla vattenslangar har anslutits och monterats. 26

27 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Rengöring av kyl och mjölkbehållare Den här rengöringen bör göras minst en gång i veckan. 1 Mjölkbehållare Öppna kyldörren och ta ut mjölkbehållaren. 2 Mjölkavfallsbehållare Rengör kylens insida med en mjuk trasa. Diska mjölkbehållaren och mjölkavfallsbehållaren med en borste under rinnande vatten. 27

28 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Nollställa räknaren for mjölkrengöring Reset Soldout Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Milk Cleaner Bild B Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Milk Cleaner Replace Bottle Bild Milk Cleaner Bottle Replaced ENTER Bild C Efter 15 dagliga mjölkrengöringscykler behöver rengöringsflaskan bytas. Det finns ett räkneverk som visar ett meddelande på skärmen när det är dags. På skärmen visas: Milk Cleaner Replace Bottle (Bild ) Öppna dörren och byt rengöringsflaskan enligt anvisningarna på sidan 29. När flaskan har bytts ut måste räkneverket nollställas. Det gör du genom att trycka på knappen Milk Cleaner som syns när maskindörren är öppen (bild B). När du trycker på knappen visas meddelandet: Nu är räkneverket nollställt. (Bild C) Milk Cleaner Bottle Replaced. Stäng maskindörren när du vill återgå till normalläget. 28

29 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Byt mjölkrengöringsflaska Öppna dörren och ta ut sumplådan. 03 Placera flaskan i dess ursprungliga position. B Ta ut flaskan och skruva loss den gamla flaskan (). Behåll locket och röret som är anslutna till maskinen och sätt in en ny flaska (B) 04 Sätt tillbaka sumplådan i dess ursprungliga position och stäng dörren när du vill gå tillbaka till normalläget. 29

30 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Tömma spillbrickor och behållare Empty Drip Tray Dörr ENTER Om maskinen anger Emty Drip Tray (), finns det tre olika spillbrickor som kan behöva tömmas. Kontrollera de behållare som visas nedan och töm vattnet. Ta tag i spillbrickan med båda händerna och dra den rakt ut. Övertrycksvatten Öppna maskindörren, ta först ut sumplådan, ta sedan tag i metallådans handtag med fingret och dra den rakt ut. Mjölkavfall Öppna baristadörren, ta tag i behållaren och lyft ut det. 30

31 ESPRESSO DRINKS e ter RENGÖRING OCH SKÖTSEL Utvändig rengöring Rengör utvändigt vid behov nvänd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar vid utvändig rengöring av maskinen. Om du har en maskin med pekskärm ska du inte spruta rengöringsmedel direkt på skärmen. nvänd endast rengöringsmedel som är avsett för ändamålet när du rengör pekskärmen. Rengöring av bönbehållare Stäng bönstoppet. Lyft bönbehållaren uppåt för att ta bort den. nvänd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar. Obs! Se till att bönbehållaren är helt torr innan du monterar tillbaka den. Rengöring av kvarn Kvarnen ska rengöras en gång i månaden i samband med tekniskt underhåll. 31

32 MEDDELNDE I DISPLY Meddelande i display Indikering Energy Saving Mode Maskinen är i energisparläge. Not vailable Drycken är ej tillgänglig för kannbryggning. Heating Water Please Wait... Low Water Level Press Enter Key Filling Water Please Wait... Warning Low Temperature Low temperature Blocked Låg temperatur i vattentanken, maskinen värms upp (spärrad). Låg vattennivå i vattentanken. Enter för att börja fylla på vattentanken. Maskinen fyller på vatten. Låg temperatur, det går fortfarande att få ut dryck. Låg temperatur, maskinen är spärrad. Empty Drip Tray Spillbrickan eller mjölkavfallsbehållaren är full med vatten. Low Water Level Blocked Check Water Supply Empty Waste Box Change Brewer Filter Låg vattennivå i vattentanken, upphällning av dryck är spärrad. Vattnet har inte nått rätt nivå i vattentanken, kontrollera vatteninloppsslangen, starta om maskinen. Sumplådan är full. Öppna dörren och töm all sump. E för att nollställa räkneverket när du stänger dörren. Kan väljas i huvudprogrammet. Bryggfiltret har täppts igen. Filtret behöver bytas eller rengöras. Bev. Disabled Drycken har spärrats. Door Open Dörren är öppen. Change Water Filter Vattenfiltret behöver bytas, tryck på E-knappen för att återställa räkneverket. 32

33 PROGRMMERING ktivera programmering med användarkort För in användarkortet i kortläsaren (). Displayen ser ut så här: 33

34 PROGRMMERING Ladda nytt recept i maskinen B USB Sätt i servicekort () och öppna maskindörren. Sätt i USB-minnet i uttaget (B) på dörrens insida. C Obs! Maskinen måste visa servicemenyn innan du sätter i USB-enheten. Nu visas installationsskärmen (bild 1) När maskinen har läst in USB-minnet (tar cirka 5 sekunder) trycker du på knappen Install. (C) Bläddra genom recepten med knapparna Next och Prev D D Bild 1 (D). Dryckesmenyer och namnen på deras recept återfinns på sidan 35. Välj önskat recept och tryck på knappen Install. (E) Maskinen överför det nya receptet och startar om automatiskt. Låt servicekortet sitta kvar medan maskinen startar om. När maskinen har startat om och gått till servicemenyn kan du ta ut USB-minnet, stänga dörren och börja använda maskinen. E Obs! Om du uppdaterar till ett specialanvändargränssnitt med animering under serveringen kan det ta upp till sekunder innan den första koppen efter maskinstarten börjar serveras. Det beror på att programvaran måste läsa in alla animeringsbilder i minnet. 34

35 PROGRMMERING Dryckesmenyalternativ Espresso Double Espresso Coffee mericano B Dryckesmeny 1 Receptfilnamn: nvänder vänster kvarn: 422_x_CQube_SE20_Barista.mef nvänder höger kvarn: Cappuccino Pitcher Milk Cafe Latte Latte Macchiato ESPRESSO DRINKS Choco-milk Hot Water Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte Latte Macchiato Coffee mericano B B Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Dryckesmeny 2 Receptfilnamn: 423_x_CQube_SE20_Barista.mef Cappuccino Choco-milk Cafe Latte Pitcher Milk Cappuccino Cafe Latte Hot Water nvänder vänster kvarn: Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte nvänder höger kvarn: Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte ESPRESSO DRINKS B Espresso Double Espresso Coffee mericano Dryckesmeny 3 Receptfilnamn: 424_x_CQube_SE20_Barista.mef Cappuccino Cafe Latte Latte Macchiato Choco-milk För alla drycker används båda kvarnarna samtidigt: 50 % från varje kvarn. Pitcher Milk Hot Water ESPRESSO DRINKS 35

36 PROGRMMERING Rengöring av maskin Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. Välj X-knappen för varje rengöring. Cleaning Hot Key Se sidorna om rengöringsprogram för information om rengöring av maskinen. 3 Rengör bryggmekanism 4 Rengör blandarskålen 5 Rengör ventiler Enter 6 Daglig mjölkrengöring 7 8 Öppna\rotera bryggmekanismen Rengör kvarn 1 9 Rengör kvarn 2 10 Skölj bryggmekanismen 11 Milk Prime 12 vkalka espressosystem 36

37 PROGRMMERING Räkneverk Se räkneverket för respektive dryck eller totalräkneverken för alla drycker. Det går också att återställa dryckesräkneverken. Service Menu Counters Service Menu Counters ENTER Counters Beverages ENTER Beverage Counters Per Beverage ENTER Drink 1 served xxx framåt i menyn för att gå Drink 2 served xxx Beverage Counter Total Served Beverage Counter Master Total Beverage Counter Clear Counters ENTER ENTER ENTER Total Beverages Served xxx Master Total Served xxx Hold Enter to Clear Counters ENTER ENTER i 3 sekunder BCK för att gå bakåt i menyn Counters Cleared Press Back 37

38 PROGRMMERING Räkneverk Se hur många gånger rengöring har utförts eller nollställa räkneverket: Service Menu Counters Counters Clean Counter ENTER Clean Counter Brewer xxx för att gå framåt i menyn Clean Counter Total xxx BCK för att gå bakåt i menyn Counters Water Filter ENTER Water Filter Reset Filter ENTER Reset? NO/YES Months Left 6 Standard = 6 månader för att gå framåt i menyn Water Filter Interval 6 ENTER Water Filter Interval 1 12 BCK för att gå bakåt i menyn 38

39 MÅTTSKISS Mått B C D Modell B C D 818 mm 562 mm 532 mm 50 mm 39

40 MÅTTSKISS Mått CQube SE20 B C D E Modell B C D E CQube SE mm 290 mm 532 mm 110 mm 155 mm 40

41 MÅTTSKISS Mått BRIST B C Modell B C BRIST 818 mm 222 mm 456 mm 41

42

43

44 För att garantin ska gälla måste villkoren för underhåll ha följts enligt våra anvisningar, försiktighetsåtgärder ha vidtagits och garantianspråket måste ha gjorts utan dröjsmål. Den berörda utrustningen får inte användas under väntan på service om det finns risk för att skadan eller defekten förvärras. Garantin täcker inte förbrukningsvaror som glasbehållare, normalt underhåll så som rengöring av filter, föroreningar i vatten, kalk, felaktig spänning, felaktigt tryck eller justering av vattenmängder. Garantin täcker inte heller skador på grund av defekter som orsakas av felaktigt handhavande och felaktig drift av maskinen. FÖR SERVICE Kontakta din återförsäljare Din återförsäljare

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Franke Kaffemaskiner

Franke Kaffemaskiner Franke Kaffemaskiner FRANKE PURA Pronto OCH Fresco Franke PURA Pulverbehållaren är indelad i två sektioner, vilket gör det möjligt att servera t.ex. två olika sorters chokladdrycker. Det finns även två

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Användarmanual COFFEE QUEEN. TOWER 10 Liter för väggmontering. Din återförsäljare U_SE. Rev 080522

Användarmanual COFFEE QUEEN. TOWER 10 Liter för väggmontering. Din återförsäljare U_SE. Rev 080522 Användarmanual COFFEE QUEEN TOWER 10 Liter för väggmontering Din återförsäljare U_SE Rev 080522 1. Innehållsförteckning Tower 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Allmänt 3 3. Funktionsbeskrivning, allmänt

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN Följande termer används

Läs mer

Thermoplan Black&White

Thermoplan Black&White Thermoplan Black&White Thermoplan BLACK&WHITE DET SENASTE INOM KAFFEMASKINER Två bönbehållare: möjlighet att erbjuda specialkaffe och bryggkaffe eller två olika sorters espresso. Modellen med två kvarnar

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding Kaffeemühle CM 80 / CM 81 Kaffekvarn CM 80 / CM 81 Moulin à café CM 80 / CM 81 Molino de café CM 80 / CM 81 Macinacaffè CM 80 / CM 81 Koffiemolen CM 80 / CM 81 Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV APPARATEN (se sidan 3)....................................................7 2 SÄKERHETSANVISNINGAR...................................................................7

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER SE Gratulerar till valet av C3 Kaffebryggare. Du har köpt en

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Nästa. Fresh Brew. Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN)

Nästa. Fresh Brew. Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN) Nästa generation Fresh Brew Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN) OptiFresh Next generation OptiFresh från Animo OptiFresh Bean NG OptiFresh Bean NG OptiFresh NG OptiFresh NG Fresh Brew har fått

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in.

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in. 2008/2009 surpresso EQ.7 Helautomatiska kaffemaskiner Framtiden flyttar in. En ny stjärna är född. Nya Siemens EQ.7 lyfter din kaffestund till nya höjder. Fulländad arom och oöverträffat mjölkskum ger

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Manual Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Kortfattat handhavande Starta skrivaren För att starta upp skivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta till skärmen slutar

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

PRISLISTA GÄLLER FRÅN MAJ 2014. ORIGINAL Original Line... 3 Tillbehör... 4. SERVING CONCEPT Serving Concept... 5 Tillbehör... 6

PRISLISTA GÄLLER FRÅN MAJ 2014. ORIGINAL Original Line... 3 Tillbehör... 4. SERVING CONCEPT Serving Concept... 5 Tillbehör... 6 PRISLISTA MAJ 2014 ORIGINAL Original Line... 3 Tillbehör... 4 SERVING CONCEPT Serving Concept... 5 Tillbehör... 6 PREZZO CONCEPT Prezzo... 7 Tillbehör... 7 CQUBE FILTERBREW CQube SF... 8 Tillbehör... 8

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

INNEHÅLL. Hur du gör för att få varmt vatten... 91 Förfarande... 91 Ändra mängden vatten som maskinen automatiskt låter rinna ut...

INNEHÅLL. Hur du gör för att få varmt vatten... 91 Förfarande... 91 Ändra mängden vatten som maskinen automatiskt låter rinna ut... INNEHÅLL Inledning... 83 Symboler som används i denna bruksanvisning... 83 Bokstäver inom parentes... 83 Problem och reparationer... 83 Säkerhet... 83 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 83 Avsedd användning...

Läs mer

Ta bort systemkortets täckplåt

Ta bort systemkortets täckplåt Du kan enkelt ta bort minne och gränssnittstillval som du tidigare har installerat genom att följa beskrivningarna på de följande sidorna. 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln. 3 Dra ur skrivarens

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer