CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 CQUBE SE20 BRIST NVÄNDRMNUL UM_SV Part No.: _01

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 LLMÄN INFORMTION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 vsedd användning...4 Fakta & vikt...5 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER... 6 Yttre framsida...6 Inre framsida...7 Knappfunktioner...8 nvändarkort...9 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul Placering Procedur för maskinstart Påfyllning av ingrediensbehållare och bönbehållare DRIFT Brygga en kopp kaffe RENGÖRINGSPROGRM Rengör bryggmekanism Rengör blandarskål Rengör ventiler Daglig mjölkrengöring Rotera bryggmekanism Skölj bryggmekanismen Bakåtspola mjölksystemet RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av espressogrupp Rengöring av espressogrupp Återmontering av espressogrupp Demontering av blandarskål Diska dessa delar Återmontering av blandarskål

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rengöring av kyl och mjölkbehållare Nollställa räknaren for mjölkrengöring Byt mjölkrengöringsflaska Tömma spillbrickor och behållare Utvändig rengöring MEDDELNDE I DISPLY PROGRMMERING ktivera programmering med användarkort Ladda nytt recept i maskinen Dryckesmenyalternativ Rengöring av maskin Räkneverk MÅTTSKISS CQube SE BRIST En del viktig information kan visas i textrutor nedan VIKTIGT! INFO. VRNING! INFO. Mer INFO. Obs! INFO. 3

4 LLMÄN INFORMTION Inledning Tack för att du har valt espressoautomaten. Vi hoppas du får mycket glädje av den! Läs bruksanvisningen innan du använder automaten. Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner för korrekt och säker användning av maskinen. Varningar Ha alltid den här bruksanvisningen till hands för framtida referens. Doppa inte maskinen, kontakten eller elsladden i vatten eftersom det innebär risk för elchocker. Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte en person som ansvarar för deras säkerhet har gett dem vägledning eller instruktioner om hur maskinen används. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med maskinen. nvänd inte maskinen om elsladden eller kontakten är skadad eller om maskinen har ramlat ned. För att undvika olyckor måste en skadad elsladd bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicemekaniker eller liknande kvalificerade personer. nslut maskinen till en korrekt installerad och jordad kontakt vars nätspänning överensstämmer med de tekniska uppgifterna för maskinen. Försiktighetsåtgärder nvänd inte maskinen utomhus där den kan utsättas för väderleken (regn, snö, frost). Det skadar maskinen. Försök inte öppna maskinen eller reparera den på något sätt. Undvik skador genom att lämna maskinen till en verkstad, ett serviceställe eller en kvalificerad person om den behöver repareras. Koppla bort elsladden från eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid. Dra i kontakten, inte i sladden när du gör det. Maskinen ska placeras horisontalt på ett ställe som tål eventuellt vattenläckage. Placera maskinen utom räckhåll för barn. Placera elsladden så att ingen riskerar att snubbla på den. Se till att den inte kommer i kontakt med vassa kanter eller värmekällor. nvänd den nya uppsättning slangar som levereras tillsammans med maskinen. Återanvänd inte gamla slangar. Maskinen är inte lämplig för installation i utrymmen där en högtryckstvätt kan komma att användas. pparaten får inte rengöras med en högtryckstvätt. vsedd användning Maskinen är avsedd för hushållsanvändning eller liknande användning, exempelvis följande: - Personalpentry i verkstäder. - Kontor och annan användning i affärsmiljöer. - I jordbruksanläggningar. - v gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer. - I bed och breakfast-miljöer. För optimala prestanda bör följande parametrar inte överskridas: - Högsta tillåtna inloppsvattentryck: 800 kpa (8 bar) - Lägsta tillåtna inloppsvattentryck: 200 kpa (2 bar) - Högsta drifttemperatur: 40 ºC - Lägsta drifttemperatur: 10 ºC 4

5 LLMÄN INFORMTION Fakta & vikt FKT CQUBE SE20 BRIST Dryckalternativ 1-12 Kannbryggningsfunktion Typ av kvarn Nej 2 x EK-7 ntal bönbehållare 2 ntal ingrediensbehållare 1 Typ av bryggmekanism Pekskärm Typ av espressopump Mjölkbehållare Storlek på spillbricka Storlek på mjölkavfallsbehållare Sumplåda Underskåp Tankvolym Espressotank Elanslutning Vattenanslutning Vattenfilter Höjd, bredd, djup Espresso Standard Vibrationspump 5 l 0,5 l 1,1 l ~ 200 espressopuckar Tillval 1,8 l 0,7 l VC/2200 W Hz 1/2" utvändig gänga Tillval 818, 562, 532 mm CQube SE20 BRIST MODELL/NMN VIKT 37 kg 37 kg 5

6 ter ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Yttre framsida Bönbehållare Pekskärm e Dryckesmeny ESPRESSO DRINKS Starta energisparläget Dörrlås Smartkortläsare Utlopp för varm dryck Kopphylla Spillgaller Spillbricka Dörrhandtag Barista enhet 6

7 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Inre framsida Chokladbehållare Bönbehållare Bönstopp Kvarnar Kvarnjustering Kvarnutlopp Espressogrupp Blandarskål Mjölkkyl Dryckesutlopp Mjölkavfallsbehållare Sumplåda Ingrediensbehållare DETLJER INGREDIENSER BREDD DJUP HÖJD KPCITET KOPPR/ ENHET Behållare Bönor ,25 kg ~175 koppar Behållare Bönor ,25 kg ~175 koppar Behållare Choklad 130 mm 180 mm 135 mm 1,2 kg ~65 koppar Behållare Mjölk 115 mm 320 mm 190 mm 5 l ~70 koppar 7

8 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Pekskärmsnavigering Knappfunktioner Välj typ av dryck genom att trycka på ikonen på pekskärmen. Double Espresso Coffee Double Espresso Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Coffee Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Double Espresso STRT BCK BCK-knappen om du vill lämna undermenyn och gå bakåt i menyn. ENTER ENTER-knappen för att bekräfta ett inställt värde eller en inställning. Bekräfta en ny inställning genom att trycka på E-knappen. STRT STRT-knappen för att bekräfta val av dryck. STOP STOP-knappen om du vill gå tillbaka till startmenyn. MINUS-knappen för att välja dryckens styrka/volym eller minska ett värde i service menyn. PLUS-knappen för att välja dryckens styrka/volym eller öka ett värde i service menyn. strömikonen för att aktivera energisparläget. ENERGISPRLÄGE Maskinen sänker temperaturen i vattentanken till 65 ºC. 8

9 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER nvändarkort Framsida Baksida nvändarkort nvänds för rengöring och räkneverksinställningar. Rengöringskort tillhandahålls av din återförsäljare. För in användarkortet med chippet vänt framåt som i bild. Servicemenyn visas på displayen. Du kan bläddra framåt genom att trycka på dessa ikoner. Ta ur användarkortet för att använda maskinen igen. Förvara kortet på ett säkert ställe. 9

10 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul 01 D C B C B D nslut kommunikationskabeln och vattenslangarna enligt bilden. Förväxla inte positionen för, B, C och D. Om du gör det fungerar inte maskinen korrekt. 10

11 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul E E Dra slangen från utloppsbalken genom hålen i sidopanelen på maskinen och barista enheten. Fäst sedan slangen på mixerskålen. Skjut den främre och bakre profilen mittemellan de båda maskinerna (E). Tryck profilerna hela vägen ned F G H G Montera locket på ovansidan genom att trycka fast styrtapparna i profilerna. nslut elsladdarna (G, H) och vatteninloppsslangen (F) enligt bilden. 11

12 INSTLLTION OCH UPPSTRT Placering minst 10 cm Placera maskinen på ett plant underlag som kan bära maskinens vikt. Efter att du har anslutit alla vattenslangar och monterat den främre och den bakre profilen skjuter du maskinen i rätt läge enligt bilden. Obs! Se till att luften kan cirkulera fritt bakom maskinen (minst 10 cm). Procedur för maskinstart B B D C nslut vattenslangen till CQube SE20-maskinens skåp (). nslut den medföljande vattenslangen till en kallvattenledning med en ½" R-anslutning. Se till att det inte finns något i vägen som hindrar vattenflödet i slangen när maskinen skjuts på plats. Om inloppsslangen är ny spolar du först igenom systemet med vatten för att få bort kopparavlagringar. Dessa kan skada inloppsventilen. Den nya slangen som levereras tillsammans med maskinen måste användas. Gamla slangar får inte återanvändas. nslutning till en ventil som går att stänga rekommenderas. Lägsta vattentryck: 2 bar (200 kpa). Högsta vattentryck: 8 bar (800 kpa). Öppna vattenkranen. nslut elsladden från CQube SE20 till Barista (B) och elsladden (C) till ett jordat vägguttag. Slå på strömbrytaren (D) på baksidan av maskinen. Displayen visar Low Water Level Press Enter Key ENTER knappen. Huvudvattentanken fylls nu automatiskt med 1,8 liter vatten. Samtidigt börjar espressovattensystemet att fyllas. När espressosystemet är fullt rinner en del vatten ut i spillbrickan. När uppvärmningen är klar försvinner texten "Low temperature" från displayen. Ikonerna låses upp och meddelandena "ESPRESSO DRINKS" och "SELECT PRODUCT" alternerar. Obs! Standardtemperaturer: Vattentank = 96 ºC, Espressotank =98 ºC, Mjölkvärmare 1 = 70 ºC, Mjölkvärmare 2= 65 ºC 12

13 INSTLLTION OCH UPPSTRT Påfyllning av ingrediensbehållare och bönbehållare Öppna dörren. Lyft på locket och fyll bönbehållaren med färskrostade bönor utan tillsatser. Lyft också på baristalocket och fyll på chokladpulver. Se till att öppningen på utloppsrännan pekar uppåt när du fyller på chokladpulver. 04 B Öppna kyldörren och dra ut mjölkbehållaren. Fyll behållaren med färsk mjölk. Öppna bönstoppet () på bönbehållaren. Se till att öppningen på behållarens utloppsränna pekar nedåt mot blandarskålen (B). Stäng dörren så är maskinen klar att användas. 13

14 DRIFT Brygga en kopp kaffe Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Double Espresso STRT Placera en kopp under utloppet för varm dryck (). Välj dryck genom att trycka på dryckesknappen på skärmen. Bekräfta drycken genom att trycka på STRT -knappen. Displayen visar: och kopplampan tänds. Vänta tills kopplampan släcks och animeringen har försvunnit från displayen innan du tar bort koppen. 14

15 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör bryggmekanism Total rengöringstid cirka 5 minuter. Espressorengöringstabletter är tillgängliga hos återförsäljaren: rtikelnr: B VIKTIGT! Brygg en kopp kaffe när rengöringen av bryggmekanismen är klar och slå ut kaffet för att få bort eventuella rester av rengöringsmedel i filtret eller bryggkammaren. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 1 liter under utloppet för varm dryck. på rengöringspanelen. (Se bild B.) Displayen visar: Place jug Press ENTER to start Lägg i en rengöringstablett i bryggmekanismen. (Se bild C.) Enter på rengöringspanelen så startar rengöringsprocessen. Bild C Displayen visar: Displayen visar: sekunder Preparing Brewer Please Wait. Cleaning Unit Time Left 60 seconds Maskinen räknar ner från 60 Displayen visar: Rinsing Brewer Cycles left 3 Displayen visar: Cleaning hot key när rengöringen är klar. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! När rengöringstabletten har tillsatts får processen inte avbrytas utan måste köras klart. 15

16 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör blandarskål Rengöring innebär att man sköljer med vatten och roterar vispen. B Blandarskålen bör rengöras en gång om dagen. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck. -knappen på rengöringspanelen. (Se bild B.) Maskinen rengör nu blandarskålen i 5 sekunder. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 16

17 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör ventiler B Rengöring innebär att ventilerna "knackar bort" eventuell kalk och andra partiklar som kan ha fastnat i cylindrarna och sköljer dem med vatten. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck. -knappen på rengöringspanelen. (Se bild B.) Maskinen rengör nu utloppsventilerna i 5 sekunder. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 17

18 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Daglig mjölkrengöring Den här rengöringen är schemalagd att köras kl varje natt B Rengöringsvätska för mjölksystemet är tillgängligt hos återförsäljaren: rtikelnr: Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key på rengöringspanelen på dörrens insida (se bild B) Filling System.. Det tar cirka sekunder Cleaning System Time Left: 60s Maskinen räknar ner från 60 sekunder ir Drying System Time Left: 120s Maskinen räknar ner från 120 sekunder När rengöringen är klar visar displayen Cleaning Hot Key Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 18

19 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rotera bryggmekanism B Funktionen kan användas till att positionera espressogruppen så att det är lättare att ta bort den och komma åt filtret i botten på bryggcylindern för rengöring. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key på rengöringspanelen. (Se bild B.) När maskinen är utrustad med espressobryggare används den funktionen enligt principen "Push and Hold". Bryggaren roterar så länge som du håller knappen intryckt. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Om du inte roterar espressogruppen till rätt position innan du avslutar rengöringsläget, första drycken du gör därefter kanske inte innhehåller något pulver i bryggkammaren. Den andra drycken kommer serveras som normalt. 19

20 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Skölj bryggmekanismen B Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en mugg eller behållare för minst 200 ml vid bryggmekanismens utlopp. När maskinen är utrustad med espressobryggare stängs bryggmekanismen och enheten sköljs med 50 ml varmt vatten. Därefter återgår den till normalläget. på rengöringspanelen för att starta sköljningen. (Se bild B.) När sköljningen är klar kan du upprepa den här processen 2-3 gånger när Cleaning Hot Key visas för att få en bättre effekt. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. 20

21 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Bakåtspola mjölksystemet B Utför den här rengöringen när du byter mjölkpaket eller mjölkbehållare. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Öppna kylen i baristaenheten och kontrollera att mjölkpaketet eller mjölkbehållaren är tom. på rengöringspanelen. (Se bild B.) Rengöringen startar och kommer att spola mjölksystemet baklänges med varmt vatten för att främst rengöra riktningsventilen inuti kylaren. vfallsvatten från rengöringen kommer automatiskt ut i mjölkpaketet eller mjölkbehållaren. Rengöringsprocessen tar cirka 10 sekunder. Upprepa den här processen 2-3 gånger när Cleaning Hot Key visas på displayen för att få en bättre effekt. När bakåtspolningen är klar kastar du mjölkpaketet eller diskar mjölkbehållaren innan du fyller på ny mjölk. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. 21

22 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av espressogrupp Öppna dörren och ta ut sumplådan. 03 Tryck ned säkerhetsringen på kopplingen samtidigt som du drar teflonslangen rakt uppåt. 05 Lossa fästskruven från bryggmekanismens undersida. 04 Sätt handen under bryggmekanismen enligt bilden och tryck samtidigt uppåt och framåt tills mekanismen lossnar på baksidan. Dra sedan bryggmekanismen rakt ut. Lossa slangen från utloppet genom att dra slangen rakt ut. 22

23 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Rengöring av espressogrupp Bild 1 Bild 2 Ta först bort espressogruppen från maskinen enligt anvisningarna tidigare i den här manualen. Fortsätt sedan genom att rengöra den med neutralt rengöringsmedel (undvik lösningsmedel som kan skada målning eller plast). nvänd helst desinficerande produkter som t.ex. klorhaltiga rengöringsmedel. (Se bild 1-2) Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar vid användning av frätande rengöringsmedel. VIKTIGT! Vänd gruppen upp och ned för att rengöra det övre filtret () i espressokammaren. (Se bild 3.) Bild 3 Obs! Rengör det övre filtret omsorgsfullt så fort kvaliteten eller hastigheten på espressotillverkningen ändras. Det brukar ofta vara delvist tilltäppt av små kaffepartiklar. Genom att rengöra filtret löser du hastighets- och kvalitetsproblem. Därefter rengör du gruppens övriga ytor. (Se bild 4.) Torka bryggmekanismen med en mjuk trasa, vänd bryggmekanismen upp och ned och skaka den så att så mycket vatten som möjligt kommer ut. Var extra noga när du torkar pulvertratten ovanför bryggkammaren, eftersom det är den som tar emot det malda kaffet. Om tratten är fuktig kan den bli tilltäppt av kaffepulver. När rengöringen är klar och du har satt tillbaka bryggmekanismen rekommenderar vi att du utför en automatisk sköljning. (Se sidan 20) Bild 4 23

24 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Återmontering av espressogrupp Click Sätt tillbaka bryggmekanismen framför växellådan. 03 Fäst den övre delen på bryggmekanismens baksida i hakarna på växellådan. Skjut in underdelen tills den klickar på plats. 04 Dra åt fästskruven. 05 B nslut slangarna för inlopp () och utlopp (B). Sätt tillbaka sumplådan så är bryggmekanismen klar att användas igen. 24

25 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av blandarskål 01 Dra ut utloppsslangen. Vrid monteringsplattans spak motsols Lossa blandarskålen genom att dra den rakt ut. 04 Lossa vispen genom att dra den rakt ut Lossa monteringsplattan. Vrid monteringsplattans spak motsols så långt det går. Dra monteringsplattan rakt ut. Återmontering av blandarskål Se nästa sida 25

26 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Diska dessa delar Blandarskål Monteringsplatta Visp Rengör med en fuktig trasa och lla delar måste vara torra innan de återmonteras. torka torrt. Återmontering av blandarskål Kontrollera alla packningar (röda) innan delarna återmonteras. Vispaxelns platta sida måste vara mitt för den markerade pilen () på vispen. Tryck fast vispen på axeln tills du hör ett klickljud. Vispen kan bara monteras på ett sätt. Sätt fast blandarskålen och kondensfällan. Tryck in blandarskålen och lås fast den med spaken. 04 nslut utloppsslangen. Obs! Se till att alla vattenslangar har anslutits och monterats. 26

27 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Rengöring av kyl och mjölkbehållare Den här rengöringen bör göras minst en gång i veckan. 1 Mjölkbehållare Öppna kyldörren och ta ut mjölkbehållaren. 2 Mjölkavfallsbehållare Rengör kylens insida med en mjuk trasa. Diska mjölkbehållaren och mjölkavfallsbehållaren med en borste under rinnande vatten. 27

28 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Nollställa räknaren for mjölkrengöring Reset Soldout Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Milk Cleaner Bild B Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Milk Cleaner Replace Bottle Bild Milk Cleaner Bottle Replaced ENTER Bild C Efter 15 dagliga mjölkrengöringscykler behöver rengöringsflaskan bytas. Det finns ett räkneverk som visar ett meddelande på skärmen när det är dags. På skärmen visas: Milk Cleaner Replace Bottle (Bild ) Öppna dörren och byt rengöringsflaskan enligt anvisningarna på sidan 29. När flaskan har bytts ut måste räkneverket nollställas. Det gör du genom att trycka på knappen Milk Cleaner som syns när maskindörren är öppen (bild B). När du trycker på knappen visas meddelandet: Nu är räkneverket nollställt. (Bild C) Milk Cleaner Bottle Replaced. Stäng maskindörren när du vill återgå till normalläget. 28

29 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Byt mjölkrengöringsflaska Öppna dörren och ta ut sumplådan. 03 Placera flaskan i dess ursprungliga position. B Ta ut flaskan och skruva loss den gamla flaskan (). Behåll locket och röret som är anslutna till maskinen och sätt in en ny flaska (B) 04 Sätt tillbaka sumplådan i dess ursprungliga position och stäng dörren när du vill gå tillbaka till normalläget. 29

30 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Tömma spillbrickor och behållare Empty Drip Tray Dörr ENTER Om maskinen anger Emty Drip Tray (), finns det tre olika spillbrickor som kan behöva tömmas. Kontrollera de behållare som visas nedan och töm vattnet. Ta tag i spillbrickan med båda händerna och dra den rakt ut. Övertrycksvatten Öppna maskindörren, ta först ut sumplådan, ta sedan tag i metallådans handtag med fingret och dra den rakt ut. Mjölkavfall Öppna baristadörren, ta tag i behållaren och lyft ut det. 30

31 ESPRESSO DRINKS e ter RENGÖRING OCH SKÖTSEL Utvändig rengöring Rengör utvändigt vid behov nvänd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar vid utvändig rengöring av maskinen. Om du har en maskin med pekskärm ska du inte spruta rengöringsmedel direkt på skärmen. nvänd endast rengöringsmedel som är avsett för ändamålet när du rengör pekskärmen. Rengöring av bönbehållare Stäng bönstoppet. Lyft bönbehållaren uppåt för att ta bort den. nvänd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar. Obs! Se till att bönbehållaren är helt torr innan du monterar tillbaka den. Rengöring av kvarn Kvarnen ska rengöras en gång i månaden i samband med tekniskt underhåll. 31

32 MEDDELNDE I DISPLY Meddelande i display Indikering Energy Saving Mode Maskinen är i energisparläge. Not vailable Drycken är ej tillgänglig för kannbryggning. Heating Water Please Wait... Low Water Level Press Enter Key Filling Water Please Wait... Warning Low Temperature Low temperature Blocked Låg temperatur i vattentanken, maskinen värms upp (spärrad). Låg vattennivå i vattentanken. Enter för att börja fylla på vattentanken. Maskinen fyller på vatten. Låg temperatur, det går fortfarande att få ut dryck. Låg temperatur, maskinen är spärrad. Empty Drip Tray Spillbrickan eller mjölkavfallsbehållaren är full med vatten. Low Water Level Blocked Check Water Supply Empty Waste Box Change Brewer Filter Låg vattennivå i vattentanken, upphällning av dryck är spärrad. Vattnet har inte nått rätt nivå i vattentanken, kontrollera vatteninloppsslangen, starta om maskinen. Sumplådan är full. Öppna dörren och töm all sump. E för att nollställa räkneverket när du stänger dörren. Kan väljas i huvudprogrammet. Bryggfiltret har täppts igen. Filtret behöver bytas eller rengöras. Bev. Disabled Drycken har spärrats. Door Open Dörren är öppen. Change Water Filter Vattenfiltret behöver bytas, tryck på E-knappen för att återställa räkneverket. 32

33 PROGRMMERING ktivera programmering med användarkort För in användarkortet i kortläsaren (). Displayen ser ut så här: 33

34 PROGRMMERING Ladda nytt recept i maskinen B USB Sätt i servicekort () och öppna maskindörren. Sätt i USB-minnet i uttaget (B) på dörrens insida. C Obs! Maskinen måste visa servicemenyn innan du sätter i USB-enheten. Nu visas installationsskärmen (bild 1) När maskinen har läst in USB-minnet (tar cirka 5 sekunder) trycker du på knappen Install. (C) Bläddra genom recepten med knapparna Next och Prev D D Bild 1 (D). Dryckesmenyer och namnen på deras recept återfinns på sidan 35. Välj önskat recept och tryck på knappen Install. (E) Maskinen överför det nya receptet och startar om automatiskt. Låt servicekortet sitta kvar medan maskinen startar om. När maskinen har startat om och gått till servicemenyn kan du ta ut USB-minnet, stänga dörren och börja använda maskinen. E Obs! Om du uppdaterar till ett specialanvändargränssnitt med animering under serveringen kan det ta upp till sekunder innan den första koppen efter maskinstarten börjar serveras. Det beror på att programvaran måste läsa in alla animeringsbilder i minnet. 34

35 PROGRMMERING Dryckesmenyalternativ Espresso Double Espresso Coffee mericano B Dryckesmeny 1 Receptfilnamn: nvänder vänster kvarn: 422_x_CQube_SE20_Barista.mef nvänder höger kvarn: Cappuccino Pitcher Milk Cafe Latte Latte Macchiato ESPRESSO DRINKS Choco-milk Hot Water Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte Latte Macchiato Coffee mericano B B Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Dryckesmeny 2 Receptfilnamn: 423_x_CQube_SE20_Barista.mef Cappuccino Choco-milk Cafe Latte Pitcher Milk Cappuccino Cafe Latte Hot Water nvänder vänster kvarn: Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte nvänder höger kvarn: Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte ESPRESSO DRINKS B Espresso Double Espresso Coffee mericano Dryckesmeny 3 Receptfilnamn: 424_x_CQube_SE20_Barista.mef Cappuccino Cafe Latte Latte Macchiato Choco-milk För alla drycker används båda kvarnarna samtidigt: 50 % från varje kvarn. Pitcher Milk Hot Water ESPRESSO DRINKS 35

36 PROGRMMERING Rengöring av maskin Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. Välj X-knappen för varje rengöring. Cleaning Hot Key Se sidorna om rengöringsprogram för information om rengöring av maskinen. 3 Rengör bryggmekanism 4 Rengör blandarskålen 5 Rengör ventiler Enter 6 Daglig mjölkrengöring 7 8 Öppna\rotera bryggmekanismen Rengör kvarn 1 9 Rengör kvarn 2 10 Skölj bryggmekanismen 11 Milk Prime 12 vkalka espressosystem 36

37 PROGRMMERING Räkneverk Se räkneverket för respektive dryck eller totalräkneverken för alla drycker. Det går också att återställa dryckesräkneverken. Service Menu Counters Service Menu Counters ENTER Counters Beverages ENTER Beverage Counters Per Beverage ENTER Drink 1 served xxx framåt i menyn för att gå Drink 2 served xxx Beverage Counter Total Served Beverage Counter Master Total Beverage Counter Clear Counters ENTER ENTER ENTER Total Beverages Served xxx Master Total Served xxx Hold Enter to Clear Counters ENTER ENTER i 3 sekunder BCK för att gå bakåt i menyn Counters Cleared Press Back 37

38 PROGRMMERING Räkneverk Se hur många gånger rengöring har utförts eller nollställa räkneverket: Service Menu Counters Counters Clean Counter ENTER Clean Counter Brewer xxx för att gå framåt i menyn Clean Counter Total xxx BCK för att gå bakåt i menyn Counters Water Filter ENTER Water Filter Reset Filter ENTER Reset? NO/YES Months Left 6 Standard = 6 månader för att gå framåt i menyn Water Filter Interval 6 ENTER Water Filter Interval 1 12 BCK för att gå bakåt i menyn 38

39 MÅTTSKISS Mått B C D Modell B C D 818 mm 562 mm 532 mm 50 mm 39

40 MÅTTSKISS Mått CQube SE20 B C D E Modell B C D E CQube SE mm 290 mm 532 mm 110 mm 155 mm 40

41 MÅTTSKISS Mått BRIST B C Modell B C BRIST 818 mm 222 mm 456 mm 41

42

43

44 För att garantin ska gälla måste villkoren för underhåll ha följts enligt våra anvisningar, försiktighetsåtgärder ha vidtagits och garantianspråket måste ha gjorts utan dröjsmål. Den berörda utrustningen får inte användas under väntan på service om det finns risk för att skadan eller defekten förvärras. Garantin täcker inte förbrukningsvaror som glasbehållare, normalt underhåll så som rengöring av filter, föroreningar i vatten, kalk, felaktig spänning, felaktigt tryck eller justering av vattenmängder. Garantin täcker inte heller skador på grund av defekter som orsakas av felaktigt handhavande och felaktig drift av maskinen. FÖR SERVICE Kontakta din återförsäljare Din återförsäljare

CQUBE S FILTER BREW SF03 SF12 SF20 ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764027_01

CQUBE S FILTER BREW SF03 SF12 SF20 ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764027_01 UM_SV Part No.: 1764027_01 CQUBE S FILTER BREW SF03 SF12 SF20 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

CQube MF & LF ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764056_01

CQube MF & LF ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764056_01 UM_SV Part No.: 1764056_01 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

UM_SV Part No.: _01 PREZZO ANVÄNDARMANUAL

UM_SV Part No.: _01 PREZZO ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764173_01 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 3 Inledning...3 Varningar...3 Försiktighetsåtgärder...3 Avsedd användning...3 Fakta & vikt...4

Läs mer

UM_SV Part No.: 1764046_01 CAFÉ ELITE ANVÄNDARMANUAL

UM_SV Part No.: 1764046_01 CAFÉ ELITE ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764046_01 ANVÄNDARMANUAL INNHÅLLSFÖRTCKNING INNHÅLLSFÖRTCKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

RENGÖRINGS- MANUAL CQUBE. Teknisk Service: Kundservice: RENGÖRINGSFOLDER

RENGÖRINGS- MANUAL CQUBE. Teknisk Service: Kundservice: RENGÖRINGSFOLDER RENGÖRINGS- MANUAL CQUBE HUR SKA RENGÖRINGS- MANUALEN ANVÄNDAS? Rengöringsmanualen är till för att underlätta den obligatoriska skötseln av CQube. Instruktioner för den rengöring som ska utföras finns

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

CQUBE SE12 ANVÄNDARMANUAL

CQUBE SE12 ANVÄNDARMANUAL CQUBE SE12 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764157_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användarmanual MOCCA. Din återförsäljare U_SE. Rev. 110607

Användarmanual MOCCA. Din återförsäljare U_SE. Rev. 110607 Användarmanual MOCCA Din återförsäljare U_SE Rev. 110607 1. Innehållsförteckning MOCCA 1. Innehållsförteckning 2 2. Allmänt 3 3. Översikt komponenter, front. 4 3. Översikt komponenter, invändigt 5 3. Aktivera

Läs mer

UM_SV Part No.: 1730061_02 BRILLIANCE ANVÄNDARMANUAL

UM_SV Part No.: 1730061_02 BRILLIANCE ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1730061_02 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 ALLMÄN INFORMATION...4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Användarmanual U_SE. Rev. 101130. Din återförsäljare

Användarmanual U_SE. Rev. 101130. Din återförsäljare Användarmanual U_SE Din återförsäljare Rev. 101130 1. Innehållsförteckning CQube 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 2. Allmänt, Fakta, Vikt 4 3. Översikt komponenterna, front 5 3. Översikt komponenterna,

Läs mer

CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: _01

CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: _01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764107_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

CHOCOLINO DUO CAFÉLINO DUO

CHOCOLINO DUO CAFÉLINO DUO Användarmanual CHOCOLINO DUO CAFÉLINO DUO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 110901 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt

Läs mer

Användarmanual CAFÉ ELITE. Din återförsäljare U_SE. Rev

Användarmanual CAFÉ ELITE. Din återförsäljare U_SE. Rev Användarmanual CAFÉ ELITE Din återförsäljare U_SE Rev. 110119 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt; Varning och föreskrifter/ Funktionsbeskrivning 3 3. Översikt av komponenter,

Läs mer

COFFEE QUEEN MOCCA BTC

COFFEE QUEEN MOCCA BTC Användarmanual COFFEE QUEEN MOCCA BTC Din återförsäljare U_SE Rev. 080828 1. Innehållsförteckning MOCCA BTC Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Översikt av komponenter, front 4 Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

CARAT ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764181_01

CARAT ANVÄNDARMANUAL UM_SV. Part No.: 1764181_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764181_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

CQUBE-SERIEN UNDERHÅLLSMANUAL. MM_SV Date: 131203

CQUBE-SERIEN UNDERHÅLLSMANUAL. MM_SV Date: 131203 CQUBE-SERIEN UNDERHÅLLSMANUAL MM_SV Date: 131203 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Fakta & vikt...4 Mått...6 CQube SF12 SF03 SF20 och CQube SE12 & SE20...6 BARISTA...7 CQube MF13 & MF04 och

Läs mer

Användarmanual MOCCA BTB. Din återförsäljare U_SE. Rev

Användarmanual MOCCA BTB. Din återförsäljare U_SE. Rev Användarmanual MOCCA BTB Din återförsäljare U_SE Rev. 110113 1. Innehållsförteckning MOCCA BTB 1. Innehållsförteckning 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenter, front 4 3. Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual. COFFEE QUEEN Royal. Din återförsäljare U / SE. Rev. 090914

...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual. COFFEE QUEEN Royal. Din återförsäljare U / SE. Rev. 090914 ...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual COFFEE QUEEN Royal Din återförsäljare U / SE Rev. 090914 1. Innehållsförteckning Royal 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna,

Läs mer

Användarmanual U_SE. Rev Din återförsäljare

Användarmanual U_SE. Rev Din återförsäljare Användarmanual U_SE Din återförsäljare Rev. 110418 1. Innehållsförteckning CQube 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Fakta 4 4. Översikt komponenterna, front 5 4. Översikt komponenterna, blandarsystem

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning 3 Innehåll 1 Säkerhet 2 1.1 Säkerhetsrisker 2 1.2 Säkerhet och varningar 2 1.3 Normer och direktiv 2 2 Beskrivning av bryggaren 3 2.1 Allmänt 3 2.2 Bryggarens insida och utsida 3

Läs mer

Användarmanual. Excellence. Din återförsäljare ... U / SE ... Rev. 090915

Användarmanual. Excellence. Din återförsäljare ... U / SE ... Rev. 090915 Användarmanual Excellence Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090915 1. Innehållsförteckning Excellence 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna, front 4 3. Översikt av

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Servicemanual COFFEE QUEEN. HVA/HVM Hetvattenautomat. Din återförsäljare ... S_SE ... ... Rev. 080915

Servicemanual COFFEE QUEEN. HVA/HVM Hetvattenautomat. Din återförsäljare ... S_SE ... ... Rev. 080915 Servicemanual COFFEE QUEEN HVA/HVM Hetvattenautomat Din återförsäljare... S_SE...... Rev. 080915 1. Innehållsförteckning. 1. Innehåll 2 2. Allmänt 3 3. Funktionsbeskrivning 4 4. Installation och igångsättning

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

MANUAL. TOWER 2 x 5 Liter S_SE. Rev 091030. Din återförsäljare

MANUAL. TOWER 2 x 5 Liter S_SE. Rev 091030. Din återförsäljare MANUAL TOWER 2 x 5 Liter Din återförsäljare S_SE Rev 091030 1. Innehållsförteckning Tower. 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Allmänt Tower 3 3. Funktionsbeskrivning, allmänt 3 4. Igångsättning, allmänt

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer... INNEHÅLL INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...107 SÄKERHETSÅTGÄRDER...107 Väsentliga säkerhetsföreskrifter...107 AVSEDD

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

COFFEE QUEEN CAFÉ III / IV

COFFEE QUEEN CAFÉ III / IV Användarhandbok COFFEE QUEEN CAFÉ III / IV SE Din återförsäljare / Your retail dealer......... Rev. 031006 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee.

CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips. A passion for coffee. CafeRomatica NICR7.. Helautomatisk kaffemaskin Instruktioner och användbara tips S A passion for coffee. 1 S A Display L Servicedörr B Vänstervred M Fack för färdigmalet C Högervred N Slaskbricka D Bönsymbol

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Endast för hushållsbruk

Endast för hushållsbruk SVENSK BRUKSANVISNING Endast för hushållsbruk MASKINDELAR OCH TILLBEHÖR - KONTROLLPANELEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vattentank + lock Koppvärmare Intag färdigmalet Servicedörr Styrkevred Utlopp

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning Bidette R3 Art. nr

Bruksanvisning Bidette R3 Art. nr Bruksanvisning Bidette R Art. nr. Efter installation ska bruksanvisning och installationsmanual lämnas kvar hos användaren Produktbeskrivning Bidette R är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 DISPLAY... 8 (OPTI-DOSE)

Läs mer

Z6 Det viktigaste i korthet

Z6 Det viktigaste i korthet Z6 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning Z6. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Du kan när

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Användarmanual COFFEE QUEEN CATER SINGLE. Din återförsäljare. U / SE Rev 090318

Användarmanual COFFEE QUEEN CATER SINGLE. Din återförsäljare. U / SE Rev 090318 Användarmanual COFFEE QUEEN CATER SINGLE Din återförsäljare U / SE Rev 090318 1. Innehållsförteckning. Cater Single 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Allmänt 3 3. Funktionsbeskrivning 3 4. Igångsättning

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

COFFEE QUEEN Harmony

COFFEE QUEEN Harmony ...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual COFFEE QUEEN Harmony Din återförsäljare...... U / SE Rev. 080215 1. Innehållsförteckning. : 1. Innehållsförteckning sida. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer