CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 CQUBE SE20 BRIST NVÄNDRMNUL UM_SV Part No.: _01

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 LLMÄN INFORMTION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 vsedd användning...4 Fakta & vikt...5 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER... 6 Yttre framsida...6 Inre framsida...7 Knappfunktioner...8 nvändarkort...9 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul Placering Procedur för maskinstart Påfyllning av ingrediensbehållare och bönbehållare DRIFT Brygga en kopp kaffe RENGÖRINGSPROGRM Rengör bryggmekanism Rengör blandarskål Rengör ventiler Daglig mjölkrengöring Rotera bryggmekanism Skölj bryggmekanismen Bakåtspola mjölksystemet RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av espressogrupp Rengöring av espressogrupp Återmontering av espressogrupp Demontering av blandarskål Diska dessa delar Återmontering av blandarskål

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rengöring av kyl och mjölkbehållare Nollställa räknaren for mjölkrengöring Byt mjölkrengöringsflaska Tömma spillbrickor och behållare Utvändig rengöring MEDDELNDE I DISPLY PROGRMMERING ktivera programmering med användarkort Ladda nytt recept i maskinen Dryckesmenyalternativ Rengöring av maskin Räkneverk MÅTTSKISS CQube SE BRIST En del viktig information kan visas i textrutor nedan VIKTIGT! INFO. VRNING! INFO. Mer INFO. Obs! INFO. 3

4 LLMÄN INFORMTION Inledning Tack för att du har valt espressoautomaten. Vi hoppas du får mycket glädje av den! Läs bruksanvisningen innan du använder automaten. Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner för korrekt och säker användning av maskinen. Varningar Ha alltid den här bruksanvisningen till hands för framtida referens. Doppa inte maskinen, kontakten eller elsladden i vatten eftersom det innebär risk för elchocker. Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte en person som ansvarar för deras säkerhet har gett dem vägledning eller instruktioner om hur maskinen används. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med maskinen. nvänd inte maskinen om elsladden eller kontakten är skadad eller om maskinen har ramlat ned. För att undvika olyckor måste en skadad elsladd bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicemekaniker eller liknande kvalificerade personer. nslut maskinen till en korrekt installerad och jordad kontakt vars nätspänning överensstämmer med de tekniska uppgifterna för maskinen. Försiktighetsåtgärder nvänd inte maskinen utomhus där den kan utsättas för väderleken (regn, snö, frost). Det skadar maskinen. Försök inte öppna maskinen eller reparera den på något sätt. Undvik skador genom att lämna maskinen till en verkstad, ett serviceställe eller en kvalificerad person om den behöver repareras. Koppla bort elsladden från eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid. Dra i kontakten, inte i sladden när du gör det. Maskinen ska placeras horisontalt på ett ställe som tål eventuellt vattenläckage. Placera maskinen utom räckhåll för barn. Placera elsladden så att ingen riskerar att snubbla på den. Se till att den inte kommer i kontakt med vassa kanter eller värmekällor. nvänd den nya uppsättning slangar som levereras tillsammans med maskinen. Återanvänd inte gamla slangar. Maskinen är inte lämplig för installation i utrymmen där en högtryckstvätt kan komma att användas. pparaten får inte rengöras med en högtryckstvätt. vsedd användning Maskinen är avsedd för hushållsanvändning eller liknande användning, exempelvis följande: - Personalpentry i verkstäder. - Kontor och annan användning i affärsmiljöer. - I jordbruksanläggningar. - v gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer. - I bed och breakfast-miljöer. För optimala prestanda bör följande parametrar inte överskridas: - Högsta tillåtna inloppsvattentryck: 800 kpa (8 bar) - Lägsta tillåtna inloppsvattentryck: 200 kpa (2 bar) - Högsta drifttemperatur: 40 ºC - Lägsta drifttemperatur: 10 ºC 4

5 LLMÄN INFORMTION Fakta & vikt FKT CQUBE SE20 BRIST Dryckalternativ 1-12 Kannbryggningsfunktion Typ av kvarn Nej 2 x EK-7 ntal bönbehållare 2 ntal ingrediensbehållare 1 Typ av bryggmekanism Pekskärm Typ av espressopump Mjölkbehållare Storlek på spillbricka Storlek på mjölkavfallsbehållare Sumplåda Underskåp Tankvolym Espressotank Elanslutning Vattenanslutning Vattenfilter Höjd, bredd, djup Espresso Standard Vibrationspump 5 l 0,5 l 1,1 l ~ 200 espressopuckar Tillval 1,8 l 0,7 l VC/2200 W Hz 1/2" utvändig gänga Tillval 818, 562, 532 mm CQube SE20 BRIST MODELL/NMN VIKT 37 kg 37 kg 5

6 ter ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Yttre framsida Bönbehållare Pekskärm e Dryckesmeny ESPRESSO DRINKS Starta energisparläget Dörrlås Smartkortläsare Utlopp för varm dryck Kopphylla Spillgaller Spillbricka Dörrhandtag Barista enhet 6

7 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Inre framsida Chokladbehållare Bönbehållare Bönstopp Kvarnar Kvarnjustering Kvarnutlopp Espressogrupp Blandarskål Mjölkkyl Dryckesutlopp Mjölkavfallsbehållare Sumplåda Ingrediensbehållare DETLJER INGREDIENSER BREDD DJUP HÖJD KPCITET KOPPR/ ENHET Behållare Bönor ,25 kg ~175 koppar Behållare Bönor ,25 kg ~175 koppar Behållare Choklad 130 mm 180 mm 135 mm 1,2 kg ~65 koppar Behållare Mjölk 115 mm 320 mm 190 mm 5 l ~70 koppar 7

8 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER Pekskärmsnavigering Knappfunktioner Välj typ av dryck genom att trycka på ikonen på pekskärmen. Double Espresso Coffee Double Espresso Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Coffee Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Double Espresso STRT BCK BCK-knappen om du vill lämna undermenyn och gå bakåt i menyn. ENTER ENTER-knappen för att bekräfta ett inställt värde eller en inställning. Bekräfta en ny inställning genom att trycka på E-knappen. STRT STRT-knappen för att bekräfta val av dryck. STOP STOP-knappen om du vill gå tillbaka till startmenyn. MINUS-knappen för att välja dryckens styrka/volym eller minska ett värde i service menyn. PLUS-knappen för att välja dryckens styrka/volym eller öka ett värde i service menyn. strömikonen för att aktivera energisparläget. ENERGISPRLÄGE Maskinen sänker temperaturen i vattentanken till 65 ºC. 8

9 ÖVERSIKT ÖVER KOMPONENTER nvändarkort Framsida Baksida nvändarkort nvänds för rengöring och räkneverksinställningar. Rengöringskort tillhandahålls av din återförsäljare. För in användarkortet med chippet vänt framåt som i bild. Servicemenyn visas på displayen. Du kan bläddra framåt genom att trycka på dessa ikoner. Ta ur användarkortet för att använda maskinen igen. Förvara kortet på ett säkert ställe. 9

10 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul 01 D C B C B D nslut kommunikationskabeln och vattenslangarna enligt bilden. Förväxla inte positionen för, B, C och D. Om du gör det fungerar inte maskinen korrekt. 10

11 INSTLLTION OCH UPPSTRT nsluta CQube SE till BRIST-modul E E Dra slangen från utloppsbalken genom hålen i sidopanelen på maskinen och barista enheten. Fäst sedan slangen på mixerskålen. Skjut den främre och bakre profilen mittemellan de båda maskinerna (E). Tryck profilerna hela vägen ned F G H G Montera locket på ovansidan genom att trycka fast styrtapparna i profilerna. nslut elsladdarna (G, H) och vatteninloppsslangen (F) enligt bilden. 11

12 INSTLLTION OCH UPPSTRT Placering minst 10 cm Placera maskinen på ett plant underlag som kan bära maskinens vikt. Efter att du har anslutit alla vattenslangar och monterat den främre och den bakre profilen skjuter du maskinen i rätt läge enligt bilden. Obs! Se till att luften kan cirkulera fritt bakom maskinen (minst 10 cm). Procedur för maskinstart B B D C nslut vattenslangen till CQube SE20-maskinens skåp (). nslut den medföljande vattenslangen till en kallvattenledning med en ½" R-anslutning. Se till att det inte finns något i vägen som hindrar vattenflödet i slangen när maskinen skjuts på plats. Om inloppsslangen är ny spolar du först igenom systemet med vatten för att få bort kopparavlagringar. Dessa kan skada inloppsventilen. Den nya slangen som levereras tillsammans med maskinen måste användas. Gamla slangar får inte återanvändas. nslutning till en ventil som går att stänga rekommenderas. Lägsta vattentryck: 2 bar (200 kpa). Högsta vattentryck: 8 bar (800 kpa). Öppna vattenkranen. nslut elsladden från CQube SE20 till Barista (B) och elsladden (C) till ett jordat vägguttag. Slå på strömbrytaren (D) på baksidan av maskinen. Displayen visar Low Water Level Press Enter Key ENTER knappen. Huvudvattentanken fylls nu automatiskt med 1,8 liter vatten. Samtidigt börjar espressovattensystemet att fyllas. När espressosystemet är fullt rinner en del vatten ut i spillbrickan. När uppvärmningen är klar försvinner texten "Low temperature" från displayen. Ikonerna låses upp och meddelandena "ESPRESSO DRINKS" och "SELECT PRODUCT" alternerar. Obs! Standardtemperaturer: Vattentank = 96 ºC, Espressotank =98 ºC, Mjölkvärmare 1 = 70 ºC, Mjölkvärmare 2= 65 ºC 12

13 INSTLLTION OCH UPPSTRT Påfyllning av ingrediensbehållare och bönbehållare Öppna dörren. Lyft på locket och fyll bönbehållaren med färskrostade bönor utan tillsatser. Lyft också på baristalocket och fyll på chokladpulver. Se till att öppningen på utloppsrännan pekar uppåt när du fyller på chokladpulver. 04 B Öppna kyldörren och dra ut mjölkbehållaren. Fyll behållaren med färsk mjölk. Öppna bönstoppet () på bönbehållaren. Se till att öppningen på behållarens utloppsränna pekar nedåt mot blandarskålen (B). Stäng dörren så är maskinen klar att användas. 13

14 DRIFT Brygga en kopp kaffe Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Double Espresso STRT Placera en kopp under utloppet för varm dryck (). Välj dryck genom att trycka på dryckesknappen på skärmen. Bekräfta drycken genom att trycka på STRT -knappen. Displayen visar: och kopplampan tänds. Vänta tills kopplampan släcks och animeringen har försvunnit från displayen innan du tar bort koppen. 14

15 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör bryggmekanism Total rengöringstid cirka 5 minuter. Espressorengöringstabletter är tillgängliga hos återförsäljaren: rtikelnr: B VIKTIGT! Brygg en kopp kaffe när rengöringen av bryggmekanismen är klar och slå ut kaffet för att få bort eventuella rester av rengöringsmedel i filtret eller bryggkammaren. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 1 liter under utloppet för varm dryck. på rengöringspanelen. (Se bild B.) Displayen visar: Place jug Press ENTER to start Lägg i en rengöringstablett i bryggmekanismen. (Se bild C.) Enter på rengöringspanelen så startar rengöringsprocessen. Bild C Displayen visar: Displayen visar: sekunder Preparing Brewer Please Wait. Cleaning Unit Time Left 60 seconds Maskinen räknar ner från 60 Displayen visar: Rinsing Brewer Cycles left 3 Displayen visar: Cleaning hot key när rengöringen är klar. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! När rengöringstabletten har tillsatts får processen inte avbrytas utan måste köras klart. 15

16 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör blandarskål Rengöring innebär att man sköljer med vatten och roterar vispen. B Blandarskålen bör rengöras en gång om dagen. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck. -knappen på rengöringspanelen. (Se bild B.) Maskinen rengör nu blandarskålen i 5 sekunder. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 16

17 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rengör ventiler B Rengöring innebär att ventilerna "knackar bort" eventuell kalk och andra partiklar som kan ha fastnat i cylindrarna och sköljer dem med vatten. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en behållare som rymmer minst 0,5 liter under utloppet för varm dryck. -knappen på rengöringspanelen. (Se bild B.) Maskinen rengör nu utloppsventilerna i 5 sekunder. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 17

18 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Daglig mjölkrengöring Den här rengöringen är schemalagd att köras kl varje natt B Rengöringsvätska för mjölksystemet är tillgängligt hos återförsäljaren: rtikelnr: Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key på rengöringspanelen på dörrens insida (se bild B) Filling System.. Det tar cirka sekunder Cleaning System Time Left: 60s Maskinen räknar ner från 60 sekunder ir Drying System Time Left: 120s Maskinen räknar ner från 120 sekunder När rengöringen är klar visar displayen Cleaning Hot Key Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Upprepa rengöringsproceduren 2 3 gånger för bästa resultat. 18

19 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Rotera bryggmekanism B Funktionen kan användas till att positionera espressogruppen så att det är lättare att ta bort den och komma åt filtret i botten på bryggcylindern för rengöring. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key på rengöringspanelen. (Se bild B.) När maskinen är utrustad med espressobryggare används den funktionen enligt principen "Push and Hold". Bryggaren roterar så länge som du håller knappen intryckt. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. Obs! Om du inte roterar espressogruppen till rätt position innan du avslutar rengöringsläget, första drycken du gör därefter kanske inte innhehåller något pulver i bryggkammaren. Den andra drycken kommer serveras som normalt. 19

20 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Skölj bryggmekanismen B Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Placera en mugg eller behållare för minst 200 ml vid bryggmekanismens utlopp. När maskinen är utrustad med espressobryggare stängs bryggmekanismen och enheten sköljs med 50 ml varmt vatten. Därefter återgår den till normalläget. på rengöringspanelen för att starta sköljningen. (Se bild B.) När sköljningen är klar kan du upprepa den här processen 2-3 gånger när Cleaning Hot Key visas för att få en bättre effekt. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. 20

21 RENGÖRINGSPROGRM Detaljerade rengöringsanvisningar Bakåtspola mjölksystemet B Utför den här rengöringen när du byter mjölkpaket eller mjölkbehållare. Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. (Se bild.) Cleaning Hot key visas på displayen (rengöringspanelen är nu aktiv). displayen visar: Cleaning Hot Key Öppna kylen i baristaenheten och kontrollera att mjölkpaketet eller mjölkbehållaren är tom. på rengöringspanelen. (Se bild B.) Rengöringen startar och kommer att spola mjölksystemet baklänges med varmt vatten för att främst rengöra riktningsventilen inuti kylaren. vfallsvatten från rengöringen kommer automatiskt ut i mjölkpaketet eller mjölkbehållaren. Rengöringsprocessen tar cirka 10 sekunder. Upprepa den här processen 2-3 gånger när Cleaning Hot Key visas på displayen för att få en bättre effekt. När bakåtspolningen är klar kastar du mjölkpaketet eller diskar mjölkbehållaren innan du fyller på ny mjölk. Stäng dörren när du vill återgå till normalläget. 21

22 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av espressogrupp Öppna dörren och ta ut sumplådan. 03 Tryck ned säkerhetsringen på kopplingen samtidigt som du drar teflonslangen rakt uppåt. 05 Lossa fästskruven från bryggmekanismens undersida. 04 Sätt handen under bryggmekanismen enligt bilden och tryck samtidigt uppåt och framåt tills mekanismen lossnar på baksidan. Dra sedan bryggmekanismen rakt ut. Lossa slangen från utloppet genom att dra slangen rakt ut. 22

23 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Rengöring av espressogrupp Bild 1 Bild 2 Ta först bort espressogruppen från maskinen enligt anvisningarna tidigare i den här manualen. Fortsätt sedan genom att rengöra den med neutralt rengöringsmedel (undvik lösningsmedel som kan skada målning eller plast). nvänd helst desinficerande produkter som t.ex. klorhaltiga rengöringsmedel. (Se bild 1-2) Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar vid användning av frätande rengöringsmedel. VIKTIGT! Vänd gruppen upp och ned för att rengöra det övre filtret () i espressokammaren. (Se bild 3.) Bild 3 Obs! Rengör det övre filtret omsorgsfullt så fort kvaliteten eller hastigheten på espressotillverkningen ändras. Det brukar ofta vara delvist tilltäppt av små kaffepartiklar. Genom att rengöra filtret löser du hastighets- och kvalitetsproblem. Därefter rengör du gruppens övriga ytor. (Se bild 4.) Torka bryggmekanismen med en mjuk trasa, vänd bryggmekanismen upp och ned och skaka den så att så mycket vatten som möjligt kommer ut. Var extra noga när du torkar pulvertratten ovanför bryggkammaren, eftersom det är den som tar emot det malda kaffet. Om tratten är fuktig kan den bli tilltäppt av kaffepulver. När rengöringen är klar och du har satt tillbaka bryggmekanismen rekommenderar vi att du utför en automatisk sköljning. (Se sidan 20) Bild 4 23

24 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Återmontering av espressogrupp Click Sätt tillbaka bryggmekanismen framför växellådan. 03 Fäst den övre delen på bryggmekanismens baksida i hakarna på växellådan. Skjut in underdelen tills den klickar på plats. 04 Dra åt fästskruven. 05 B nslut slangarna för inlopp () och utlopp (B). Sätt tillbaka sumplådan så är bryggmekanismen klar att användas igen. 24

25 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Demontering av blandarskål 01 Dra ut utloppsslangen. Vrid monteringsplattans spak motsols Lossa blandarskålen genom att dra den rakt ut. 04 Lossa vispen genom att dra den rakt ut Lossa monteringsplattan. Vrid monteringsplattans spak motsols så långt det går. Dra monteringsplattan rakt ut. Återmontering av blandarskål Se nästa sida 25

26 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Veckorengöring Diska dessa delar Blandarskål Monteringsplatta Visp Rengör med en fuktig trasa och lla delar måste vara torra innan de återmonteras. torka torrt. Återmontering av blandarskål Kontrollera alla packningar (röda) innan delarna återmonteras. Vispaxelns platta sida måste vara mitt för den markerade pilen () på vispen. Tryck fast vispen på axeln tills du hör ett klickljud. Vispen kan bara monteras på ett sätt. Sätt fast blandarskålen och kondensfällan. Tryck in blandarskålen och lås fast den med spaken. 04 nslut utloppsslangen. Obs! Se till att alla vattenslangar har anslutits och monterats. 26

27 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Rengöring av kyl och mjölkbehållare Den här rengöringen bör göras minst en gång i veckan. 1 Mjölkbehållare Öppna kyldörren och ta ut mjölkbehållaren. 2 Mjölkavfallsbehållare Rengör kylens insida med en mjuk trasa. Diska mjölkbehållaren och mjölkavfallsbehållaren med en borste under rinnande vatten. 27

28 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Nollställa räknaren for mjölkrengöring Reset Soldout Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Milk Cleaner Bild B Cappuccino Cafe Latte Cappuccino Cafe Latte Choco-milk Pitcher Milk Hot Water Milk Cleaner Replace Bottle Bild Milk Cleaner Bottle Replaced ENTER Bild C Efter 15 dagliga mjölkrengöringscykler behöver rengöringsflaskan bytas. Det finns ett räkneverk som visar ett meddelande på skärmen när det är dags. På skärmen visas: Milk Cleaner Replace Bottle (Bild ) Öppna dörren och byt rengöringsflaskan enligt anvisningarna på sidan 29. När flaskan har bytts ut måste räkneverket nollställas. Det gör du genom att trycka på knappen Milk Cleaner som syns när maskindörren är öppen (bild B). När du trycker på knappen visas meddelandet: Nu är räkneverket nollställt. (Bild C) Milk Cleaner Bottle Replaced. Stäng maskindörren när du vill återgå till normalläget. 28

29 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Byt mjölkrengöringsflaska Öppna dörren och ta ut sumplådan. 03 Placera flaskan i dess ursprungliga position. B Ta ut flaskan och skruva loss den gamla flaskan (). Behåll locket och röret som är anslutna till maskinen och sätt in en ny flaska (B) 04 Sätt tillbaka sumplådan i dess ursprungliga position och stäng dörren när du vill gå tillbaka till normalläget. 29

30 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Tömma spillbrickor och behållare Empty Drip Tray Dörr ENTER Om maskinen anger Emty Drip Tray (), finns det tre olika spillbrickor som kan behöva tömmas. Kontrollera de behållare som visas nedan och töm vattnet. Ta tag i spillbrickan med båda händerna och dra den rakt ut. Övertrycksvatten Öppna maskindörren, ta först ut sumplådan, ta sedan tag i metallådans handtag med fingret och dra den rakt ut. Mjölkavfall Öppna baristadörren, ta tag i behållaren och lyft ut det. 30

31 ESPRESSO DRINKS e ter RENGÖRING OCH SKÖTSEL Utvändig rengöring Rengör utvändigt vid behov nvänd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar vid utvändig rengöring av maskinen. Om du har en maskin med pekskärm ska du inte spruta rengöringsmedel direkt på skärmen. nvänd endast rengöringsmedel som är avsett för ändamålet när du rengör pekskärmen. Rengöring av bönbehållare Stäng bönstoppet. Lyft bönbehållaren uppåt för att ta bort den. nvänd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar. Obs! Se till att bönbehållaren är helt torr innan du monterar tillbaka den. Rengöring av kvarn Kvarnen ska rengöras en gång i månaden i samband med tekniskt underhåll. 31

32 MEDDELNDE I DISPLY Meddelande i display Indikering Energy Saving Mode Maskinen är i energisparläge. Not vailable Drycken är ej tillgänglig för kannbryggning. Heating Water Please Wait... Low Water Level Press Enter Key Filling Water Please Wait... Warning Low Temperature Low temperature Blocked Låg temperatur i vattentanken, maskinen värms upp (spärrad). Låg vattennivå i vattentanken. Enter för att börja fylla på vattentanken. Maskinen fyller på vatten. Låg temperatur, det går fortfarande att få ut dryck. Låg temperatur, maskinen är spärrad. Empty Drip Tray Spillbrickan eller mjölkavfallsbehållaren är full med vatten. Low Water Level Blocked Check Water Supply Empty Waste Box Change Brewer Filter Låg vattennivå i vattentanken, upphällning av dryck är spärrad. Vattnet har inte nått rätt nivå i vattentanken, kontrollera vatteninloppsslangen, starta om maskinen. Sumplådan är full. Öppna dörren och töm all sump. E för att nollställa räkneverket när du stänger dörren. Kan väljas i huvudprogrammet. Bryggfiltret har täppts igen. Filtret behöver bytas eller rengöras. Bev. Disabled Drycken har spärrats. Door Open Dörren är öppen. Change Water Filter Vattenfiltret behöver bytas, tryck på E-knappen för att återställa räkneverket. 32

33 PROGRMMERING ktivera programmering med användarkort För in användarkortet i kortläsaren (). Displayen ser ut så här: 33

34 PROGRMMERING Ladda nytt recept i maskinen B USB Sätt i servicekort () och öppna maskindörren. Sätt i USB-minnet i uttaget (B) på dörrens insida. C Obs! Maskinen måste visa servicemenyn innan du sätter i USB-enheten. Nu visas installationsskärmen (bild 1) När maskinen har läst in USB-minnet (tar cirka 5 sekunder) trycker du på knappen Install. (C) Bläddra genom recepten med knapparna Next och Prev D D Bild 1 (D). Dryckesmenyer och namnen på deras recept återfinns på sidan 35. Välj önskat recept och tryck på knappen Install. (E) Maskinen överför det nya receptet och startar om automatiskt. Låt servicekortet sitta kvar medan maskinen startar om. När maskinen har startat om och gått till servicemenyn kan du ta ut USB-minnet, stänga dörren och börja använda maskinen. E Obs! Om du uppdaterar till ett specialanvändargränssnitt med animering under serveringen kan det ta upp till sekunder innan den första koppen efter maskinstarten börjar serveras. Det beror på att programvaran måste läsa in alla animeringsbilder i minnet. 34

35 PROGRMMERING Dryckesmenyalternativ Espresso Double Espresso Coffee mericano B Dryckesmeny 1 Receptfilnamn: nvänder vänster kvarn: 422_x_CQube_SE20_Barista.mef nvänder höger kvarn: Cappuccino Pitcher Milk Cafe Latte Latte Macchiato ESPRESSO DRINKS Choco-milk Hot Water Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte Latte Macchiato Coffee mericano B B Double Espresso Coffee Double Espresso Coffee Dryckesmeny 2 Receptfilnamn: 423_x_CQube_SE20_Barista.mef Cappuccino Choco-milk Cafe Latte Pitcher Milk Cappuccino Cafe Latte Hot Water nvänder vänster kvarn: Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte nvänder höger kvarn: Double espresso Coffee Cappuccino Café Latte ESPRESSO DRINKS B Espresso Double Espresso Coffee mericano Dryckesmeny 3 Receptfilnamn: 424_x_CQube_SE20_Barista.mef Cappuccino Cafe Latte Latte Macchiato Choco-milk För alla drycker används båda kvarnarna samtidigt: 50 % från varje kvarn. Pitcher Milk Hot Water ESPRESSO DRINKS 35

36 PROGRMMERING Rengöring av maskin Öppna dörren. ENTER på rengöringspanelen på dörrens insida. Välj X-knappen för varje rengöring. Cleaning Hot Key Se sidorna om rengöringsprogram för information om rengöring av maskinen. 3 Rengör bryggmekanism 4 Rengör blandarskålen 5 Rengör ventiler Enter 6 Daglig mjölkrengöring 7 8 Öppna\rotera bryggmekanismen Rengör kvarn 1 9 Rengör kvarn 2 10 Skölj bryggmekanismen 11 Milk Prime 12 vkalka espressosystem 36

37 PROGRMMERING Räkneverk Se räkneverket för respektive dryck eller totalräkneverken för alla drycker. Det går också att återställa dryckesräkneverken. Service Menu Counters Service Menu Counters ENTER Counters Beverages ENTER Beverage Counters Per Beverage ENTER Drink 1 served xxx framåt i menyn för att gå Drink 2 served xxx Beverage Counter Total Served Beverage Counter Master Total Beverage Counter Clear Counters ENTER ENTER ENTER Total Beverages Served xxx Master Total Served xxx Hold Enter to Clear Counters ENTER ENTER i 3 sekunder BCK för att gå bakåt i menyn Counters Cleared Press Back 37

38 PROGRMMERING Räkneverk Se hur många gånger rengöring har utförts eller nollställa räkneverket: Service Menu Counters Counters Clean Counter ENTER Clean Counter Brewer xxx för att gå framåt i menyn Clean Counter Total xxx BCK för att gå bakåt i menyn Counters Water Filter ENTER Water Filter Reset Filter ENTER Reset? NO/YES Months Left 6 Standard = 6 månader för att gå framåt i menyn Water Filter Interval 6 ENTER Water Filter Interval 1 12 BCK för att gå bakåt i menyn 38

39 MÅTTSKISS Mått B C D Modell B C D 818 mm 562 mm 532 mm 50 mm 39

40 MÅTTSKISS Mått CQube SE20 B C D E Modell B C D E CQube SE mm 290 mm 532 mm 110 mm 155 mm 40

41 MÅTTSKISS Mått BRIST B C Modell B C BRIST 818 mm 222 mm 456 mm 41

42

43

44 För att garantin ska gälla måste villkoren för underhåll ha följts enligt våra anvisningar, försiktighetsåtgärder ha vidtagits och garantianspråket måste ha gjorts utan dröjsmål. Den berörda utrustningen får inte användas under väntan på service om det finns risk för att skadan eller defekten förvärras. Garantin täcker inte förbrukningsvaror som glasbehållare, normalt underhåll så som rengöring av filter, föroreningar i vatten, kalk, felaktig spänning, felaktigt tryck eller justering av vattenmängder. Garantin täcker inte heller skador på grund av defekter som orsakas av felaktigt handhavande och felaktig drift av maskinen. FÖR SERVICE Kontakta din återförsäljare Din återförsäljare

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning Art. Nr. 64598 9/04 JURA IMPRESSA E10/20/25 Svenska... 5 21 Legend: DISPLAY: ger information DISPLAY: var god och följ bildskärmens anvisningar. = Märk = Viktigt = Tips

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer