Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin"

Transkript

1 Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus AD SLIEDRECHT Nederländerna Telefon +31 (0) Fax: +31 (0)

2 Copyright 2010, J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. Alla rättigheter förbehålles. Denna bruksanvisning har förvisso sammanställts med största omsorg, men J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. påtar sig ingen ansvarsskyldighet för felaktigheter eller utelämnanden. Företaget påtar sig ingen ansvarsskyldighet för konsekvenser som uppstått när utrustningen använts i enlighet med information i denna bruksanvisning. J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg till köparen. Förord: Denna bruksanvisning gäller maskinen som levererats av tillverkaren, inklusive de tillbehör som installerats av tillverkaren. Tillverkaren påtar sig ingen ansvarsskyldighet för eventuell skada som uppstått vid felaktig eller olämplig användning av maskinen, eller som är resultatet av modifieringar som inte har godkänts av tillverkaren. Bruksanvisningen innehåller instruktioner för hur maskinen används och underhålls. Dessutom innehåller den lösningar på enkla fel som kan inträffa. Instruktionerna i vissa stycken är endast avsedda för personer som är utbildade i att använda och underhålla maskinen. Utöver denna bruksanvisning, finns det även en teknisk manual. I den tekniska manualen finns anvisningar för hur man åtgärdar fel och reparerar maskinen. Instruktioner för installation av maskinen finns i en separat installationsmanual. Använd alltid originaldelar från tillverkaren om maskinen behöver repareras. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe ifall du skulle behöva den senare. Endast personal med lämplig utbildning får reparera, installera eller transportera maskinen. Bruksanvisningen kan inte betraktas som en ersättning för utbildning och instruktioner, utan ska ses som ett komplement till utbildningen samt som ett referensverk. 2

3 CONTENTS 1 SÄKERHET SÄKERHET OCH VARNINGAR STANDARDER OCH NORMER SÄKERHETSRISKER BESKRIVNING AV MASKINEN ALLMÄNT MASKINENS FRAMSIDA ÖVERSIKT ÖVER MASKINENS INSIDA MÄRKPLÅT TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖRE ANVÄNDNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSPLATS TA MASKINEN UR DRIFT DRIFT ANVÄNDA MASKINEN I FRITT UPPHÄLLNINGSLÄGE ANVÄNDA MASKINEN I BETALLÄGE MUGGUPPHÄLLNING UNDERHÅLL OCH PÅFYLLNING DAGLIGT UNDERHÅLL VECKOVIS UNDERHÅLL MÅNATLIGT UNDERHÅLL PLACERA SÄKERHETSNYCKEL RENGÖRINGSCYKEL FÖR COEX-BRYGGARE FYLLA PÅ BEHÅLLARE TA BORT BRYGGAREN INSTALLERA BRYGGAREN MONTERA OCH DEMONTERA BLANDAREN FEL OCH FELMEDDELANDEN

4 1 Säkerhet 1.1 Säkerhet och varningar Förvara bruksanvisningen nära maskinen så att man snabbt kan plocka fram den. Använd inte frätande rengöringsprodukter eller slipande föremål för att rengöra (delar av) maskinen. Vattenanslutningen måste efterleva lokala bestämmelser. Rengör maskinen med friskt, rent vatten. Vattensystemet (kokare, rör osv.) kan innehålla hett vatten. Var försiktig! Skaka inte maskinen medan den används. Använd inte vatten i eller nära maskinen, såvida du inte uttryckligen uppmanas att göra det i bruksanvisningen. Använd inte en skadad maskin. Om du är tveksam, kontakta först din leverantör. Skadade vattenanslutningar får endast repareras av utbildad personal. Om ett fel inträffar, koppla bort maskinen från el- och vattenanslutningar. Luta dig inte mot luckan när den är öppen. Använd inte en förlängningssladd. Använd maskinen enbart på platser där utbildad personal kan övervaka användningen. Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nersatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras i användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara. 1.2 Standarder och normer Maskinen är byggd enligt CE-normer. Maskinen efterlever följande standarder: Maskinstandard: 89/392/EEG EMC-standard: 89/336/EEG, Maskinen efterlever följande normer: EN 292: maskinsäkerhet. UL och cul 751: automatnorm (endast om tecken finns på märkplåt) 1.3 Säkerhetsrisker Viktiga säkerhetsrisker vid användning av denna maskin: - Het dryck kommer ut från maskinen. Se upp så att du inte skållar dig. - Om muggar eller koppar inte är rätt placerade, kommer maskinen att spilla vätska längs framsidan. - Maskinens utlopp kan ibland droppa het vätska även när maskinen inte används. 4

5 2 Beskrivning av maskinen 2.1 Allmänt Maskinen är en kompakt halvautomatisk maskin för tillagning och servering av heta drycker. Din leverantör kan justera smak och storlek på dryckerna. 2.2 Maskinens framsida Maskinen kan användas med hjälp av driftspanelen på luckan. Genom att trycka på en av väljarknapparna på skärmen, kan du välja produkt. Innan du gör ditt val måste du placera en kopp under kranen. 2.3 Översikt över maskinens insida 1. Lock 2. Behållare för snabbkaffe 3. Behållare för kaffebönor 4. Lucklås 5. Avfallshink 6. Extern droppbricka 7. Droppbricka under bryggare 8. Upphällningsmunstycken 9. CoEx-bryggarsystem 10. Blandningsskål 11. Behållare för nybryggt kaffe 12. Skåp

6 2.4 Märkplåt Märkplåten sitter uppe till vänster inuti maskinen. Följande data anges på märkplåten: Tillverkarens namn Serienummer Typ/modellspecifikation Tillverkningsdatum Vattenanslutning 2.5 Tekniska specifikationer Mått: Vikt (tom): höjd bredd djup 795 mm 370 mm 530 mm +/- 45 kg Elektricitet: Nätström: 230 V växelström +/- 10 % Frekvens: 50 Hz +/- 2 % Max. kapacitet: 2,9 kw Vattentryck: Minimum: Maximum: Vattenanslutning: Ljudtryck: 90 kpa (0,9 bar) 600 kpa (6,0 bar) ¾ BSP-anslutning < 70 db (A) Omgivningstemperatur för drift: +5 C till +40 C Omgivningstemperatur för förvaring: +10 till +50 6

7 3 Före användning 1.1. Installation Installation, transport och justering av maskinen är specialistuppgifter. Endast lämpligt utbildad servicepersonal ska utföra sådant arbete. För instruktioner om transport, uppackning och installation av maskinen, se den tekniska manualen Användningsplats Denna maskin får endast användas inomhus i ett hygieniskt, torrt rum med en temperatur mellan 5 och 40 grader Celsius. Placera maskinen på ett plant, stabilt underlag Ta maskinen ur drift Om maskinen inte ska användas på länge (t.ex. under veckoslutet), rekommenderas du att stänga av vattentillförseln och strömmen (det räcker att dra ut kontakten). Detta förhindrar slöseri med energi. 7

8 4 Drift 4.1 Använda maskinen i fritt upphällningsläge 1. Placera en kopp under utloppet på koppstativet. All dryck doseras mitt i koppen, med undantag för hett vatten som svalnat. 2. Välj önskad dryck. 3. Följ instruktionerna på skärmen. 4. När du har tryckt på startknappen tillagar maskinen din dryck och häller upp den i koppen. 5. Drycken är klar när en ljudsignal hörs och meddelandet ready (klar) visas på skärmen. 4.2 Använda maskinen i betalläge I betalläge ska du först stoppa in erforderligt antal pengar, och därefter fortsätta med steg 1 i det fria upphällningsläget. 4.3 Muggupphällning 1. Ta bort koppstativet och placera en mugg under utloppet. 2. Tryck på muggknappen. 3. Välj dryck och muggstorlek. 4. Tryck på startknappen. 5. Maskinen häller upp vald dryck i muggen. 6. Drycken är klar när en ljudsignal hörs och meddelandet klar visas på skärmen. 8

9 5 Underhåll och påfyllning 5.1 Dagligt underhåll Underlåtelse att utföra det dagliga underhållet påverkar produkternas kvalitet negativt och kan leda till att maskinen fungerar bristfälligt. 1. Öppna luckan på maskinen. 2. Installera säkerhetsnyckeln (se stycke: Installera säkerhetsnyckel) Spola blandare och bryggare 3. Placera en mugg under munstycket för att samla upp det heta vattnet. 4. Tryck på knappen för daglig sköljning på skärmen. Hett vatten från kokaren flödar genom CoEx-bryggare och blandare. 5. Upprepa steg 4 tills rent vatten kommer ut ur maskinen. Tömma avfallshink och dropptråg 6. Ta bort dropptråg, koppstativ och galler. 7. Ta bort dropptråget under bryggaren. 8. Skölj dropptråg, koppstativ och galler i varmt vatten. 9. Ta bort avfallshinken. 10. Töm hinken och skölj den i varmt vatten. Kontrollera om det finns tillräckligt med ingredienser i behållarna. Vid behov, fyll på behållarna enligt instruktioner i stycke Fylla på behållare. Rengöra maskinens utsida 11. Rengör maskinens utsida med en mjuk, fuktig trasa. 12. Installera dropptråg, galler och koppstativ. 13. Stäng maskinens lucka och lämna serviceläget. Tömma avfallshink och dropptråg: 9

10 5.2 Veckovis underhåll Underlåtelse att utföra det veckovisa underhållet påverkar produkternas kvalitet negativt och kan leda till att maskinen fungerar bristfälligt. 1. Öppna luckan på maskinen. Rengöra blandningssystemet 2. Ta bort blandningssystemet enligt stycke Demontera blandningsskål. 3. Skölj av alla lösa delar till blandningssystemet med varmt vatten. 4. Rengör alla delar av blandningssystemet som finns kvar i maskinen med en våt borste. 5. Montera blandningssystemet enligt stycke Montera blandningsskål. Kontrollera att delarna är torra innan de monteras. Kontrollera om det finns tillräckligt med ingredienser i behållarna. Vid behov, fyll på behållarna enligt instruktioner i stycke Fylla på behållare. Rengöra bryggare 6. Placera en mugg under munstycket för att samla upp det heta vattnet. 7. Installera säkerhetsnyckeln. 8. Tryck på knappen Veckovis rengöring av cykelbryggare på skärmen. 9. Följ instruktionerna på skärmen: a. Placera en tablett i bryggaren b. Stäng luckan eller sätt servicenyckeln på plats. c. Placera en 1-litersmugg under utloppet. d. Var försiktig: hett vatten rinner ut. e. Tryck på knappen för att köra rengöringscykeln. 10. Hett vatten från kokaren flödar genom CoEx-bryggaren. Se stycke Rengöringscykel för CoEx-bryggare för utförlig information. Tömma avfallshink och dropptråg 14. Ta bort dropptråg, koppstativ och galler. 15. Ta bort dropptråget under bryggaren. 16. Skölj dropptråg, koppstativ och galler i varmt vatten. 17. Ta bort avfallshinken. 18. Töm hinken och skölj den i varmt vatten. Rengöra maskinens utsida 19. Rengör maskinens utsida med en mjuk, fuktig trasa. 20. Installera dropptråg, galler och koppstativ. 21. Stäng maskinens lucka och lämna serviceläget. 10

11 5.3 Månatligt underhåll Underlåtelse att utföra det månatliga underhållet påverkar produkternas kvalitet negativt och kan leda till att maskinen fungerar bristfälligt. Utöver det veckovis underhållet, måste följande uppgifter utföras varje månad för att säkerställa att maskinen fungerar korrekt och optimal kvalitet på dryckerna. Rengöra behållaren med vatten 1. Ta bort behållaren från maskinen. 2. Ta bort locket från behållaren. 3. Töm behållaren. 4. Skölj ur behållaren med varmt vatten tills alla produktrester är borta. 5. Torka behållaren ytterst noggrant både inuti och utanpå. Om du fyller behållaren medan den ännu inte är riktigt torr, kan produkten bilda klumpar som gör systemet obrukbart. 6. Fyll behållaren och sätt tillbaka den i maskinen enligt proceduren i stycke Fylla på behållare. Rengöra CoEx-bryggaren med vatten 1. Ta bort CoEx-bryggaren från maskinen enligt proceduren i stycke Ta bort bryggaren. 2. Skölj bryggaren med varmt vatten. 3. Sätt tillbaka CoEx-bryggaren enligt proceduren i stycke Installera bryggaren. 11

12 5.4 Placera säkerhetsnyckel Sätt in säkerhetsnyckeln och vrid den ett kvarts varv medsols: Nu får maskinen ström. Delar i maskinen kan röra sig automatiskt och hett vatten kan rinna ut. Var försiktig! 12

13 5.5 Rengöringscykel för CoEx-bryggare Kör rengöringscykeln för CoEx-bryggaren varje vecka med användning av CoExrengöringstabletten. 1. Öppna luckan på maskinen. 2. Tryck på knappen veckovis rengöringscykel och följ instruktionerna på skärmen: a. Placera rengöringstabletten i bryggaren. b. Sätt i servicenyckeln. c. Placera en mugg under bryggarutloppet. d. Tryck på knappen för att starta. 3. Rengöringscykeln startar och tar ± 5 minuter. Vänta tills cykeln är klar. 4. Stäng luckan och kör en testomgång för att testa maskinen. Om du inte rengör bryggaren kan maskinen fungera bristfälligt! Obs: Underlåtelse att rengöra bryggaren varje vecka med den medföljande rengöringstabletten från tillverkaren, upphäver garantin på relaterade delar. 13

14 5.6 Fylla på behållare Fyll inte på behållarna med mer ingredienser än vad som räcker en eller två dagar. Detta håller produkterna färska. Se till att behållarna alltid är fyllda med minst 4 cm av produkten. Använd endast produkter som rekommenderas av maskinens tillverkare. Du måste fylla på behållarna utanför maskinen. För att du lättare ska kunna ta ut behållarna, kan du fälla upp maskinens ovansida (när du har öppnat luckan). Utför följande procedur för att fylla en behållare: 1. Vrid behållarens munstycke uppåt. 2. Lyft upp behållaren en aning framtill, tills positioneringsfliken lämnar hålet. 3. Dra i behållarens framsida och ta ut den från maskinen. 4. Fyll behållaren med den produkt som anges på den. Sätt tillbaka locket på behållaren. 14

15 5. Sätt tillbaka behållaren i maskinen. Kontrollera att behållarens baksida passas in ordentligt med motordrivningen. 6. Tryck framtill på behållaren över positioneringsfliken. 7. Vrid behållarens munstycke neråt. Kontrollera positionen för behållarens munstycke. Munstycket måste vara rätt positionerat ovanför bryggaren eller blandningsskålen. 15

16 Fylla på bönbehållare (om tillämpligt) 1. Tryck på det gröna låsvredet för att låsa upp behållarluckan. 2. Dra det gröna låshandtaget mot dig för att frigöra behållaren. 3. Dra behållaren uppåt. 4. Fyll behållaren med färska kaffebönor. 16

17 5.7 Ta bort bryggaren Du måste ta bort bryggaren för att kunna utföra underhåll. Endast personal med lämplig utbildning får utföra arbete på själva bryggaren. Instruktioner för arbete på bryggaren finns i den tekniska manualen. Utför följande procedur för att ta bort bryggaren: 1. Öppna luckan på maskinen. 2. Ta bort utloppsröret från bryggaren. 3. Tryck det gröna handtaget uppåt och dra samtidigt ut bryggaren från maskinen. A B C 4. Klart. 17

18 5.8 Installera bryggaren Utför följande procedur för att sätta tillbaka bryggaren: 1. Placera bryggaren i hållaren. 2. Tryck in bryggaren stadigt i maskinen tills du hör ett klick och den gröna handtaget pekar neråt i sitt utgångsläge. Kontrollera att det gröna handtaget pekar neråt. Om bryggaren inte är rätt installerad, kan den hoppa ur hållaren under en cykel. 3. Sätt tillbaka rören. 4. Kontrollera bryggarens funktion genom att göra en testdryck. Placera en kopp under utloppet. 18

19 5.9 Montera och demontera blandaren Demontera blandningssystemet: 1. Ta bort utloppsrören från blandarna. 2. Vrid bajonettfattningen motsols (cirka 10º). 3. Ta bort blandarhuset. 4. Dra blandardelarna mot dig. 19

20 5. Dra vispbladet mot dig. 6. Vrid basplattan motsols och dra den mot dig. 7. Klart. 20

21 Montera blandningssystemet: 1. Installera basplattan. 2. Installera vispbladet. Se till att pilen befinner sig på axelns plana sida. 3. Sätt tillbaka blandarhuset. 4. Vrid bajonettfattningen medsols. 21

22 5. Installera utloppsrören på blandarna. 6. Klart. 22

23 6 Fel och felmeddelanden Kontrollera huruvida ett felmeddelande visas på displayen eller inte. Om inget felmeddelande visas men maskinen inte fungerar som den ska, hittar du kanske en tänkbar orsak och lösning i följande tabell. För fel som inte omnämns i denna bruksanvisning, kontakta serviceteknikern. Skölj bryggare med tablett Denna veckovis rengöringscykel är obligatorisk. Kör rengöringscykeln så försvinner meddelandet. Bryggaren befinner sig inte i utgångsläget Bryggaren är inte rätt installerad. Ta bort och sätt tillbaka bryggaren på anvisat sätt. Kommunikationsfel Kontakta serviceteknikern. Rengöringsfel Rengöringscykeln slutfördes inte. Kör rengöringscykeln igen och slutför den på rätt sätt. Luckan är öppen Stäng luckan eller sätt i servicenyckeln för att köra maskinen. Dropptråg är fullt Töm dropptråget framtill på maskinen och under bryggaren och kontrollera att avkännarna är torra. Tillräckligt med vatten? Bryggarskärmarna är smutsiga. Kör den veckovis rengöringscykeln med en rengöringstablett. Töm avfallshink Töm avfallshinken Kokare fylls Vänta tills kokaren är fylld. Om meddelandet fortfarande visas efter 10 minuter, rådfråga serviceteknikern. Malningsenhet blockerad Malningsenheten är blockerad och måste rengöras. Värmer kokare 1 eller VÄNTA, värmer kokare 2 Vänta tills kokaren är uppvärmd. Om meddelandet fortfarande visas efter 10 minuter, rådfråga serviceteknikern. Installera avfallshink. Installera avfallshinken i maskinen. Blandare blockerad Rengör blandningsskålaren. 23

24 Inget vatten är anslutet Inget vatten har detekterats på mer än 30 sekunder. Öppna och stäng maskinens lucka för omstart. Placera kopp i mitten eller Placera kopp rätt Koppen måste placeras på gallret innan startknappen fungerar. Är vattenfilter installerat? Kontakta serviceteknikern. Byt ut vattenfilter Kontakta serviceteknikern. Kortslutning temp.sensor Kontakta serviceteknikern. Startproblem Öppna och stäng maskinens lucka för omstart. Om meddelandet visas igen, kontakta serviceteknikern. Temp. sensor bortkopplad Kontakta serviceteknikern. Temp. kokare för hög Kontakta serviceteknikern. Vattennivå för låg Kontakta serviceteknikern. 24

25 Anteckningar: 25

Virtu 70 och 90 serien. Kaffemaskin

Virtu 70 och 90 serien. Kaffemaskin Virtu 70 och 90 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu 70 och 90 Maskintyp: 9CEC... Revision 01-00, Svenska Referens: 5DUCEK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke

Läs mer

Virtu 20 serien. Kaffemaskin

Virtu 20 serien. Kaffemaskin Virtu 20 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9FND Revision A, svenska Referens: 5DUFNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning 3 Innehåll 1 Säkerhet 2 1.1 Säkerhetsrisker 2 1.2 Säkerhet och varningar 2 1.3 Normer och direktiv 2 2 Beskrivning av bryggaren 3 2.1 Allmänt 3 2.2 Bryggarens insida och utsida 3

Läs mer

COFFEE QUEEN MOCCA BTC

COFFEE QUEEN MOCCA BTC Användarmanual COFFEE QUEEN MOCCA BTC Din återförsäljare U_SE Rev. 080828 1. Innehållsförteckning MOCCA BTC Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Översikt av komponenter, front 4 Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Milk Island Bruks- och skötselanvisning

Milk Island Bruks- och skötselanvisning Milk Island Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 Copyright Adesso AB 2008 Upphovsrätten till detta material ägs av Adesso AB i enlighet med Uphovsrättslagen. Mångfaldigande av någon del

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE CN TYP: 5e, 10e, 20e, 5i, 10i, 20i Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.1 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI ESAM 3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar URNBRYGGARE PERCOSTAR 6, 12, 15 4157250, 4157252, 4157254 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelska anvisningar Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT...1 2. TEKNISKA DATA...1

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Tekniken. bakom Quooker

Tekniken. bakom Quooker Tekniken bakom Quooker I den här broschyren hittar du den tekniska beskrivningen och specifikationer för Quooker. Kranar Vår krankollektion består av åtta modeller - Basic, Classic, Design, Modern, Nordic

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning SALAMANDER OS200 Installations- och bruksanvisning INNEHÅLL 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Montering... 3 4. Transport och flyttning av apparaten... 3 5. Manöverpanel... 4 6. Användning...

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS RI 9747. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual MOCCA. Din återförsäljare U_SE. Rev. 110607

Användarmanual MOCCA. Din återförsäljare U_SE. Rev. 110607 Användarmanual MOCCA Din återförsäljare U_SE Rev. 110607 1. Innehållsförteckning MOCCA 1. Innehållsförteckning 2 2. Allmänt 3 3. Översikt komponenter, front. 4 3. Översikt komponenter, invändigt 5 3. Aktivera

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 Filter/Ventil Set 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 SV SV Bruksanvisning Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan nebulsatorn tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual. COFFEE QUEEN Royal. Din återförsäljare U / SE. Rev. 090914

...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual. COFFEE QUEEN Royal. Din återförsäljare U / SE. Rev. 090914 ...WITH A PASSION FOR COFFEE Användarmanual COFFEE QUEEN Royal Din återförsäljare U / SE Rev. 090914 1. Innehållsförteckning Royal 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna,

Läs mer

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Bruksanvisning art. nr. 71-103 EAN 735001204 3094 Sida 1:10 BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Vid brukande av skall denna bruksanvisning efterföljas. Annat handhavande kan medföra fara! I de fall

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer