Svenska folkets åsikter om Public Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folkets åsikter om Public Service"

Transkript

1 Svenska folkets åsikter om Public Service intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT

2 Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: Sveriges Television och Sveriges Radio 2008 Omslagsfoto: Johan Ljungström/Sveriges Radio, SR Bild Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö 2008 SVT

3 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning av undersökningen 5 Förtroendet för public service-företagen 5 Vad är viktigast i utbudet? 5 Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? 6 Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 6 Hur viktigt är nya medier? 7 Relationen till publiken 7 1. Förtroendet för SR och SVT 8 Förtroendet för Sveriges Television 8 Förtroendet för Sveriges Radio Vad är viktigt i en TV eller radiokanals utbud? 12 Uppdraget är viktigt! 12 Små skillnader mellan olika grupper Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15 Publikens betyg på SVT 15 Publikens betyg på Sveriges Radio Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 20 TV: SVT högst betyg i fem av sju grenar 20 Radio: P1 och P4 bäst i samtliga grenar Internettjänsterna 22 Skillnader mellan olika grupper Relationen till publiken 24 Bakgrundsfrågor I: Konsumtion 26 TV- och radiokonsumtion 26 Internetkonsumtion 27 Bakgrundsfrågor II: Demografi 28 Metodik 30 Definitioner 30

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes av SIFO RESEARCH INTERNATIONAL på Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag mellan 11 september och 3 oktober 2007 i form av en postenkät till personer. Dessa erbjöds även besvara enkäten via webben. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, uttaget på riket år personer (49,3 procent) besvarade enkäten. Se sidan 26 för bakgrundsdata, metodkommentarer och definitioner. 4 Svenska folkets åsikter om Public Service

5 Sammanfattning av undersökningen Förtroendet för public service-företagen Av de som har en åsikt, är det mer än sju av tio personer, 71,2 procent, i undersökningen som anser att de har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete, 69,7 procent har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete. Var femte har Mycket stort förtroende för det sätt på vilket både Sveriges Television och Sveriges Radio sköter sitt arbete, Det höga förtroendet återfinns i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Exempelvis har mer än 75 procent av mittpartiernas sympatisörer högt förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete. Mellan procent har Mycket stort förtroende. Endast bland de som röstat på annat parti är bedömningen påtagligt lägre. Diagram 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande företag sköter sitt arbete? Procent av angivna svar. Svarsfrekvens SVT 91 % och SR 81 %. Hela Riket år. % ,2 69, ,7 24,1 10 8,0 6,2 0 SVT SR Mycket stort och ganska stort Varken eller Mycket lite och ganska lite Vad är viktigast i utbudet? I undersökningen tillfrågas publiken om 23 olika aspekter i public serviceuppdraget. Publiken tillfrågades dels hur viktiga de anser de olika aspekterna vara, dels hur bra de anser att företagen lever upp till aspekterna. Sammanfattning av undersökningen 5

6 Det viktigaste i TV och radiokanalers utbud är enligt undersökningen: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder, att visa respekt för människors värde i sina program, program med god hörbarhet och program som förklarar vad som händer i Sverige och världen. Alla dessa aspekter anges som viktiga för procent av de som besvarat frågan, under fem procent anser att frågorna är oviktiga. Skillnaderna mellan olika undergrupper är små. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är det i två frågor, vikten av att sända program som får mig att stanna till och tänka och att sända program som ger kulturupplevelser, där 15 procentenheter fler kvinnor än män anser det vara viktigt. Public service-företagens kärnpublik anser generellt att de flesta aspekterna är viktigare än den publik som mer sällan använder public service. I övrigt rangordnar de båda grupperna de olika aspekterna på samma sätt. Det är även små skillnader mellan alliansens och samarbetspartiernas sympatisörers prioriteringar i vad som är viktigt. Rangordningen mellan olika aspekter är densamma. Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? Frågebatteriet i frågan Hur viktigt tycker Du det är att ställdes även med formuleringen Hur bra tycker Du att (SVT eller SR) lyckas med att På nära hälften av aspekterna får de båda public service-företagen ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. Cirka 85 procent anser att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter, som även är det område som publiken anser vara viktigast. Även bland de som anger att de sällan eller aldrig tittar eller lyssnar på public service, anser cirka 75 procent att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Endast på varsitt område ges företagen ett medelbetyg under sex: Det är inom musik (SVT) respektive barnprogram (SR). Skillnaderna är små mellan olika grupper i betygsättningen av public servicebolagen, exempelvis när det gäller ålder, kön och politisk tillhörighet. Skillnaderna är särskilt små när det gäller de områden som bedöms som viktigast, exempelvis betygsättningen av public service-bolagens nyhetstjänster. Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna Undersökningen ställde ett antal frågor om public service-kanalerna i relation till de största kommersiella kanalerna. Frågorna var Hur bra tycker Du att följande kanaler lyckas med att: n sända pålitliga och trovärdiga nyheter? n sända program som ger kunskaper och insikter? n sända program som är underhållande och engagerande? n sända program som ger kulturupplevelser? n sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram? n sända program som håller hög kvalitet? n sända program som intresserar Dig? n sända varierande musik av många olika slag? (enbart till radio) 6 Svenska folkets åsikter om Public Service

7 På fem av sju aspekter får SVT1 och SVT2 högst betyg av de fem största tv-kanalerna, mellan procent anser att de lyckats bra eller mycket bra. Sveriges Radio tar förstaplatsen i samtliga kategorier. P1 och P4 får i samtliga kategorier ett högre betyg än de kommersiella kanalerna. På fem av åtta aspekter får alla SRs kanaler högre betyg än de kommersiella kanalerna. Hur viktigt är nya medier? Publiken tillfrågades om värdet av public services internettjänster. I alla undergrupper (ålder, kön utbildning, härkomst eller politiskt block) med de allra äldsta som enda undantag svarar över hälften, att de tycker det är bra att SVT och SR erbjuder tjänsterna och att de lyckas bra med detta (betyg 7 10). Även bland den äldre delen av befolkningen finns ett starkt stöd för verksamheten på internet. I gruppen år anser över 60 procent att public service-företagen lyckas bra och att det är en viktig tjänst. Bland pensionärer anser cirka 50 procent att det är viktigt eller mycket viktigt, medan 25 till 33 procent att det är oviktigt eller ganska oviktigt. Relationen till publiken I public service-uppdraget ingår att vara lyhörd för publikens förväntningar på verksamheten. Cirka 60 procent av de svarande anser att de två public serviceföretagen i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter. Den grupp som i allra högst grad anser att SVT i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter är den grupp som är född utanför Norden, och den grupp som i allra högst grad anser att SR gör det är åldersgruppen år. Sammanfattning av undersökningen 7

8 1. Förtroendet för SR och SVT Förtroendet för Sveriges Television Mer än sju av tio personer, 71,2 procent, uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Mönstret återkommer i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Till och med i de grupper som har minst förtroende för SVT, de som röstar på annat parti eller de som så gott som aldrig använder SVT är andelen som har ett stort förtroende betydligt större än de som har ett lågt förtroende. Cirka 70 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var fjärde har Mycket stort förtroende. Det största förtroendet återfinns bland de politiska mittpartiernas sympatisörer: centerpartiet, miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, med reservation för att antalet svarande är lågt i den sistnämnda gruppen. Diagram 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 8,0 Mycket stort och ganska stort Varken eller 20,7 Mycket lite och ganska lite 71,2 8 Svenska folkets åsikter om Public Service

9 Tabell 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 20,6 22,3 19,0 24,9 20,5 21,7 22,4 13,8 Ganska stort 44,1 43,0 45,1 39,8 43,6 44,0 44,3 46,8 Varken eller 18,8 17,8 19,7 16,9 17,7 20,1 18,1 20,2 Ganska litet 5,5 7,4 3,9 4,2 5,2 5,6 5,9 6,0 Mycket litet 1,8 2,6 1,1 3,4 2,4 0,5 1,6 Vet ej 8,3 6,6 9,8 14,1 9,3 5,4 8,4 8,6 Diagram 3. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Centerpartiet Miljöpartiet de gröna C+KD Folkpartiet Kristdemokraterna SVT kärntittare Samarbetspartierna Socialdemokraterna Eftergymnasial utb. SR kärnlyssnare Bosatt i Stockholm Alliansen Hemmavarande barn 7 18 år Bosatt i större stad Hemmavarande barn 0 6 år år M+FP Gymnasial utb år Privatradio ickelyssnare Jag är född i Sverige Män Vänsterpartiet år år år Kvinnor Privatradio kärnlyssnare Jag är inte född i Norden Moderaterna Bosatt i Göteborg/Malmö år Bosatt i glesbygd Funktionshinder Förgymnasial utb. SR ickelyssnare Annat parti SVT icketittare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 9

10 Förtroendet för Sveriges Radio 69,7 procent av de som avgivit en åsikt anser att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Liksom för SVT återkommer mönstret i alla grupper, oavsett ålder, kön och bostadsort. Över 60 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, drygt var femte har Mycket stort förtroende. Den grupp som angett minst förtroende är gruppen lågkonsumenter. Bland dessa anser var tredje att de har mycket stort eller ganska stort förtroende, medan cirka 7 procent anser att de har ett litet eller mycket litet förtroende. Diagram 4. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 6,2 Mycket stort och ganska stort Varken eller 24,1 Mycket lite och ganska lite 69,7 10 Svenska folkets åsikter om Public Service

11 Tabell 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 19,4 22,3 16,9 19,2 18,3 20,2 22,5 15,0 Ganska stort 37,2 38,2 36,3 30,9 39,3 33,2 38,1 42,2 Varken eller 19,6 20,0 19,2 16,6 17,6 22,4 19,4 19,6 Ganska litet 3,5 3,9 3,1 1,5 2,7 4,6 3,4 4,2 Mycket lite 1,5 2,0 1,1 2,3 2,1 1,0 1,0 1,8 Vet ej 17,6 13,2 21,6 29,5 19,3 17,2 15,0 14,1 Diagram 5. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Miljöpartiet de gröna SR kärnlyssnare Kristdemokraterna C+KD Centerpartiet Folkpartiet SVT kärntittare Samarbetspartierna Eftergymnasial utb. Socialdemokraterna Alliansen år Män Vänsterpartiet Bosatt i större stad M+FP Jag är född i Sverige Gymnasial utb. Privatradio ickelyssnare år år Bosatt i Stockholm år Moderaterna Hemmavarande barn 0 6 år Bosatt i glesbygd Privatradio kärnlyssnare år Kvinnor Hemmavarande barn 7 18 år Förgymnasial utb. Bosatt i Göteborg/Malmö år Funktionshinder Annat parti Jag är inte född i Norden SVT icketittare SR ickelyssnare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 11

12 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? Uppdraget är viktigt! Vi har i denna undersökning definierat Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag utifrån 23 olika aspekter. Svenska folket anser generellt att alla aspekter av uppdraget är viktiga. Detta gäller även när man bryter ner resultaten i olika undergrupper. Det viktigaste i TV- och radiokanalers utbud är: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder och att visa respekt för människors värde i sina program. Mindre viktiga delar är enligt undersökningen: program för språkliga och etniska minoriteter, svensk musik, kulturupplevelser, svenska serier och program som speglar mångfalden i Sverige. Diagram 6. Hur viktigt tycker du att det finns TV- och radiokanaler som sänder pålitliga och trovärdiga nyheter sänder program som intresserar mig sänder program av hög kvalitet sänder snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder visar respekt för människors värde i sina program sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sänder prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sänder program som är underhållande och engagerande sänder nyheter från min del av landet gör viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr sänder program med nya idéer och nya perspektiv sänder program som ger mig kunskaper och insikter sänder program som roar och engagerar barn sänder program som får mig att stanna till och tänka sänder prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram bevakar och sänder från stora. idrottsevenemang och konserter sänder varierande musik av många olika slag sänder program från och om min del av landet sänder bra svenska serier sänder prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sänder program som ger kulturupplevelser sänder en stor andel svensk musik sänder program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige % Viktigt år (Procent 7 10) Ej viktigt år (Procent 1 4) 12 Svenska folkets åsikter om Public Service

13 Tabell 3. Hur viktigt tycker Du det är att det finns TV- och radiokanaler som sänder (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Inte alls viktig och 10 är Mycket viktig ) år Medel 1 10 Viktigt (Procent 7 10) pålitliga och trovärdiga nyheter 9,5 96,0 program som intresserar mig 9,1 92,9 snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 9,0 90,0 program av hög kvalitet 8,9 91,1 visar respekt för människors värde i sina program 8,8 88,6 program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 8,8 88,0 program som hjälper mig förstå vad som händer i Sverige och världen 8,4 84,3 nyheter från min del av landet 8,1 79,9 gör viktiga avslöjanden och upptäckter i sina nyhets- och samhällsprogram 8,1 79,5 program som är underhållande och engagerande 8,1 82,2 program med nya idéer och nya perspektiv 7,9 77,4 program som ger mig kunskaper och insikter 7,9 76,6 program som roar och engagerar barn 7,6 70,9 program som får mig att stanna till och tänka 7,5 69,4 program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 7,3 67,4 bevakar och sänder från stora... idrottsevenemang och konserter 7,3 66,6 varierande musik av många olika slag 7,2 63,6 program från och om min del av landet 7,1 61,6 bra svenska tv-serier 6,7 58,5 program som speglar mångfalden i Sverige, tex. ålder och bakgrund 6,7 55,9 program som ger kulturupplevelser 6,3 48,6 en stor andel svensk musik 5,7 37,0 program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 5,0 30,2 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? 13

14 Små skillnader mellan olika grupper Lågkonsumenter och högkonsumenter Även de som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser ofta att de olika aspekterna på public service är viktiga eller mycket viktiga. Lågkonsumenter och högkonsumenter av public service rangordnar de olika aspekterna i stort sett lika. Med undantag för musik och underhållning finns dock en tendens att högkonsumenter anser att aspekterna är något viktigare än lågkonsumenter gör. Skillnaderna är något större bland de aspekter som bedöms som mindre viktiga. De som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser exempelvis i lägre grad att program för språkliga och etniska minoriteter är viktiga. Samma prioriteringar höger till vänster Skillnaderna mellan prioriteringarna i olika undergrupper är små. Exempelvis är det små skillnader mellan de politiska blocken vad gäller synen på vad som är viktigt. Prioriteringarna mellan olika aspekter på uppdraget är desamma. Skillnaden mellan vänster och höger är något större när det gäller de aspekter som av båda grupperna bedöms som minst betydelsefulla, exempelvis musik. Kvinnor vill ha program som får mig att stanna till och tänka män vill ha idrottsevenemang Kvinnor tycker generellt att alla aspekter är viktigare än män. Enda undantaget är aspekten, att bevaka och sända från stora nationella och internationella idrottsevenemang och konserter som män anser vara viktigare än kvinnor. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är i de två frågorna: sänder program som får mig att stanna till och tänka och sänder program som ger kulturupplevelser där 15 procentenheter fler kvinnor jämfört med män anser det vara viktigt. Mångfalden i Sverige och program för språkliga och etniska minoriteter Det område som anses minst viktigt är program för språkliga och etniska minoriteter. Drygt 30 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. Dock är spridningen stor inom de olika undergrupperna, från endast 18 procent som anser det viktigt till som mest 56 procent. Eftersom programmen riktar sig till särskilda grupper är det värt att notera att programmen anses viktigare bland exempelvis de som inte är födda i Norden. I samtliga undergrupper, inklusive bland de som inte är födda i Norden anses dock program som speglar mångfalden i Sverige vara viktigare. Viktigt med program från hela landet Resultaten visar även jämförelsevis små skillnader mellan olika delar av landet. Aspekter som rör i huvudsak mångfald, kultur och kunskap värderas något högre i storstäderna, medan program från och om min del av landet värderas högre utanför storstäderna. 14 Svenska folkets åsikter om Public Service

15 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? Publikens betyg på SVT På elva av de 23 aspekterna får SVT ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På ytterligare tio aspekter är medelbetyget över sex. På alla områden utom vad gäller att sända en stor andel svensk musik ges SVT mer positiva betyg än negativa. Publiken anser också att SVT lyckas särskilt bra i de områden som också bedömts som särskilt viktiga. Detta gäller exempelvis nyheter, som var det område som publiken bedömde som allra viktigast. 88 procent anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Diagram 7. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr visa respekt för människors värde i sina program sända program som roar och engagerar barn sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program av hög kvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända nyheter från min del av landet sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program som är underhållande och engagerande sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som ger kulturupplevelser sända program med nya idéer och nya perspektiv sända program som intresserar mig sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program från och om min del av landet sända bra svenska serier sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända varierande musik av många olika slag sända en stor andel svensk musik % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15

16 Tabell 4. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,3 87,9 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,7 76,5 sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder 7,6 75,8 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,5 73,4 visa respekt för människors värde i sina program 7,4 70,6 sända program som roar och engagerar barn 7,3 70,1 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,3 70,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 7,2 66,5 sända program av hög kvalitet 7,1 66,2 sända nyheter från min del av landet 7,0 63,2 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,0 63,9 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 57,8 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,5 54,0 sända program som är underhållande och engagerande 6,5 54,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,4 50,1 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 47,9 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,3 49,0 sända program från och om min del av landet 6,1 44,9 sända program som intresserar mig 6,1 48,1 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,1 42,9 sända bra svenska serier 6,0 43,8 sända varierande musik av många olika slag 5,7 37,3 sända en stor andel svensk musik 5,3 29,8 Inom ett par områden som av publiken bedömts som mycket viktiga, är dock betygen lägre även om de fortfarande är positiva. Det gäller att sända program som är underhållande och engagerande och sända program som intresserar mig. Skillnader mellan olika grupper Liksom det var små skillnader mellan olika undergrupper när det gäller bedömningarna kring vad som är viktigt är skillnaderna små när det gäller bedömningarna av hur väl SVT lyckas. Exempelvis är skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag små. Rangordningen mellan olika områden, det vill säga vad SVT anses vara bra respektive mindre bra på är i stort sett densamma för båda blocken som för hela gruppen år. Dock är den som sympatiserar med samarbetspartierna något nöjdare exempelvis när det gäller musikutbudet. Vad gäller andelen som anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända på- 16 Svenska folkets åsikter om Public Service

17 litliga och trovärdiga nyheter är andelen 90 procent i de båda blocken. På frågan Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända program som intresserar mig? svarar mer än varannan person som uppger sig sympatisera med något politiskt parti utom moderaterna att det stämmer bra eller mycket bra, vilket är högre än bland de som inte avgivit politisk tillhörighet. Skillnaderna är dock större mellan den större gruppen högkonsumenter och den mindre gruppen lågkonsumenter. Högkonsumenter ger generellt SVT högre betyg än lågkonsumenter. Det gäller i synnerhet aspekten sänder program som intresserar mig. På andra områden är bedömningen mer lika, exempelvis vad gäller nyheter. Även i gruppen lågkonsumenter anser 73 procent att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Tre av fyra personer med hemmavarande barn upp till sex år anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program som roar och engagerar barn. Andelen sjunker dock något bland de som har hemmavarande äldre barn. Denna äldre barn- och ungdomsgrupp ser förhållandevis mycket på kommersiell television. 55 procent av de som är födda utanför Norden anser att SVT lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Varannan person i gruppen anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 70 procent anser att SVT sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. Bland de som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radio lyssnande är andelen lägre. 45 procent i denna grupp anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet medan 24 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SVT lyckas dåligt (betyg 1 4) med detta. Publikens betyg på Sveriges Radio På tio av de 22 aspekterna får SR ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På alla områden utom ett får Sveriges Radio ett betyg över 6. Det område där SR ges ett lägre betyg är barnprogrammen. På alla områden får SR mer positiva betyg än negativa. Liksom SVT anses SR särskilt bra på de områden som har med nyhetsbevakningen att göra. 83 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter och 81 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 17

18 Diagram 8. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända program av hög kvalitet göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och samhällsprogram sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen visa respekt för människors värde i sina program sända nyheter från min del av landet sända varierande musik av många olika slag sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program som är underhållande och engagerande sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program från och om min del av landet sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som intresserar mig sända en stor andel svensk musik sända program med nya idéer och nya perspektiv sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program som ger kulturupplevelser sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända program som roar och engagerar barn % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) Skillnader mellan olika grupper Skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag är små. Prioriteringsordningen är i stort sett densamma som för hela gruppen år, dock är den som röstar på samarbetspartierna något nöjdare. De som uppgett parti, oavsett om det är alliansparti eller samarbetsparti, är generellt något mer nöjda än genomsnittet. Liksom för SVT finns det skillnader mellan högkonsumenter och lågkonsumenter. Även gruppen lågkonsumenter ger dock SR goda betyg inom i synnerhet nyhetsområdet. Exempelvis anser 75 procent av lågkonsumenterna att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. 18 Svenska folkets åsikter om Public Service

19 Tabell 5. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att... (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 8,1 81,4 sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,0 82,9 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,5 73,7 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,3 69,1 visa respekt för människors värde i sina program 7,2 66,8 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,2 67,9 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,2 68,2 sända program av hög kvalitet 7,2 68,2 sända nyheter från min del av landet 7,1 65,1 sända varierande musik av många olika slag 7,0 65,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 6,8 60,8 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 56,3 sända program som är underhållande och engagerande 6,6 57,0 sända program från och om min del av landet 6,6 54,8 sända en stor andel svensk musik 6,5 52,5 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,4 53,8 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,4 51,3 sända program som intresserar mig 6,4 52,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,3 48,5 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 49,3 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,0 41,2 sända program som roar och engagerar barn 5,8 38,3 Av de personer som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radiolyssnande är det 55 procent som anser att Sveriges Radio sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 21 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SR lyckas dåligt (betyg 1 4) med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 46 procent av de som är födda utanför Norden anser att Sveriges Radio lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Drygt en av tre personer i gruppen anser att Sveriges Radio lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 19

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG FÖRTROENDEBAROMETER 17 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 17-04-06 Medieakademins förtroendebarometer 17 q Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 PROJEKTNUMMER 1518232 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 PROJEKTNUMMER 1516976 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio

Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio Public service i radio och tv en politisk fråga? Public service i radio och tv en politisk fråga? Lennart Weibull Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio och tv i allmänhetens

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Betalt på internet Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Rapport från Kulturskaparna kulturskaparna.com 10 mars 2010 1 Innehåll 1

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I 2010 Projektnummer 1519154 Ulf Haraldsson

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007 FÖRTROENDE BAROMETER 07 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 21 november 07. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 SAMMANFATTNING Nato-opinionen december 2017 31 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato medan 44 procent anser

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer