MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion"

Transkript

1 MILJÖLABORATORIT Nyttig energi vid ångproduktion 008 Miljölaboratoriet i Trelleborg AB

2 Innehållsförteckning Inledning... System... 4 System... System... 7 System System...

3 Inledning Denna handledning visar exempel på hur den nyttiga energin vid ångproduktion kan bestämmas. Den nyttiga energin är lika med den energimängd som pannan levererar minus energiförluster och energiförbrukningar som kan relateras till ångproduktionen. xempel på dessa förluster och förbrukningar är: Värmning av spädvatten till följd av bottenblåsning. Värmning av spädvatten till följd av ångsotning. Uppvärmning av förbränningsluft. Förvärmning av eldningsolja. xempel på när energi skall adderas till den nyttiga energin är värmeåtervinning i samband med bottenblåsning. I följande flödesscheman över ång- och kondensatsystem förutsätts att mätningen av ångflödet alltid sker i punkt. Temperatur och tryck mäts i punkt om ångan är överhettad. Om ångan däremot är mättad mäts endast tryck eller temperatur i denna punkt. Matarvattentemperaturen mäts i punkt. I punkt tas den ånga ut som skall distribueras till förbrukare av nyttig energi och i punkt 4 återförs kondensat tillsammans med spädvatten. Den nyttiga energin är lika med skillnaden mellan energimängder i punkterna och 4. n energibalans ställs upp för en viss kontrollvolym. Summan av tillförd energi till denna skall vara lika med summan av bortförd. Med hjälp av energibalansen, uppgifter om levererad energimängd från pannan och uppskattade värden på energiförluster bestäms sedan den nyttiga energin. Varmhållningen av matarvattentanken med hjälp av ånga äger rum inom kontrollvolymen och påverkar därför inte energibalansen. Konvektionsförluster och förluster i form av avgasning från matarvattentanken försummas helt.

4 System nergiförluster/energiförbrukningar: Inga KONTROLLVOLYM PANNA 4 MATARVATTN- TANK Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: Förklaringar: = 4 nergi i utgående ånga från panna. nergi i inkommande matarvatten till panna. nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i kondensat och spädvatten som återförs från ångförbrukare. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. 4

5 System nergiförluster/energiförbrukningar: Bottenblåsning från matarvattentanken i punkt Sotningsånga i punkt 6 Bottenblåsning från ångdom och chockblåsning från bottentuber i pannan i punkt 7 6 KONTROLLVOLYM PANNA 4 7 MATARVATTN- TANK Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: = Förklaringar: nergi i den ånga som går ut från pannan i punkt nergi i den andel av matarvattnet i punkt som senare går ut som ånga i punkt. nergi i den andel av matarvattnet i punkt som senare går ut som sotningsånga i punkt 6. nergi i den andel av matarvattnet i punkt som senare går ut som botten- och chockblåsningsvatten i punkt 7. nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden avtappat

6 vatten i punkt nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden sotningsånga i punkt 6. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden avtappat vatten i punkt 7. nergi i den mängd vatten som blåses ut från matarvattentanken i punkt. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( 6 46 ) ( 7 47 ) ( 4 ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) 6 Förlust lika med sotningsångmängden i punkt multiplicerad med 46 skillnaden mellan matarvattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. ( 7 47 ) Förlust lika med bottenblåsningsmängden i punkt 7 multiplicerad med skillnaden mellan matarvattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. ( ) Förlust lika med bottenblåsningsmängden i punkt multiplicerad med 4 skillnaden mellan vattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. 6

7 System nergiförluster/energiförbrukningar: Förvärmning av eldningsolja med hjälp av ånga (punkt ) KONTROLLVOLYM PANNA 4 MATARVATTN- TANK Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: = + Förklaringar: nergi i ångan som går ut från pannan i punkt. nergi i matarvattnet i punkt. 4 4 nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden bortförd ånga i punkt. nergi i den mängd ånga i punkt som används för förvärmning av eldningsolja. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : = ( ) ( 4 ) 4 7

8 Uttryck att beräkna: ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) nergiförbrukning för förvärmning av eldningsolja beräknad som 4 ångmängden i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. 8

9 System 4 nergiförluster/energiförbrukningar: Drift av matarvattenpump med ånga som bortförs i punkt Uppvärmning av förbränningsluft med ånga i punkt 6 KONTROLLVOLYM PANNA 4 MATARVATTN- TANK 6 Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: = Förklaringar: nergi i ångan som går ut från pannan i punkt. nergi i matarvattnet i punkt nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden bortförd ånga i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden bortförd ånga i punkt 6. nergi i den mängd ånga i punkt som används för drift av matarvattenpump. 9

10 6 nergi i den mängd ånga i punkt 6 som används för värmning av förbränningsluft. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( 4 ) ( 6 46 ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) nergiförbrukning för drift av matarvattenpunp beräknad som 4 ångmängden i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och kondensatets/spädvattnets entalpi i punkt 4. ( 6 46 ) nergiförbrukning för uppvärmning av förbränningsluft beräknad som ångmängden i punkt 6 multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt 6 och kondensatets/spädvattnets entalpi i punkt 4. 0

11 System nergiförluster/energiförbrukning: Atomiseringsånga i punkt nergiåtervinning: Bottenblåsningsvatten i punkt 6 för förvärmning av spädvatten KONTROLLVOLYM PANNA 4 6 MATARVATTN- TANK 7 Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: = Förklaringar: nergi i ångan som går ut från pannan i punkt. 6 4 nergi i den andel av matarvattnet i punkt som går ut som ånga i punkt. nergi i den andel av matarvattnet i punkt som går ut som botten- och chockblåsningsvatten i punkt 6. nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt.

12 4 46 nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden sotningsånga i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter bottenblåsningsmängden i punkt 6. nergi i den mängd atomiseringsånga som tas ut i punkt. 6 nergi i den bottenblåsningsmängd som tas ut i punkt 6. 7 nergi i bottenblåsningsmängden efter energiåtervinningen i punkt 7. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( 4 ) + ( 6 7 ) ( 6 46 ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) nergiförlust i form av atomiseringsånga beräknad som ångmängden i 4 punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. ( 6 7 ) nergiåtervinning i bottenblåsning från panna beräknad som bottenblåsningsmängden i punkt 6 multiplicerad med skillnaden mellan entalpier i punkt 6 och 7. ( 46 ) 6 nergiförlust i form av bottenblåsning från panna beräknad som bottenblåsningsmängden i punkt 6 multiplicerad med skillnaden mellan matarvattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4.

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften VÄGLEDNING OM NYTTIGGJORD ENERGI FÖR KVÄVEOXIDAVGIFTEN Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften Följande vägledning beskriver vad Naturvårdsverket anser vara nyttiggjord energi i lag om miljöavgift

Läs mer

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Matarvattenkonferensen 2013 Stockholm den 12 november 2013 Föredragshållare: Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Grundläggande matarvattenkemi Inledning Att koka vatten i en panna är inget

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Integrerad etanol- och kraftvärmeanläggning

Integrerad etanol- och kraftvärmeanläggning Simulering och optimering av energisystem - Övningar reviderad.doc, Sida 1 av 5 Integrerad etanol- och kraftvärmeanläggning Övningsuppgift 1 En kraftvärmeanläggning med en maximal värmeeffekt på 76 MW

Läs mer

Technical Description Process Control Model UV 300

Technical Description Process Control Model UV 300 Technical Description Process Control Model UV 300 Steam Boiler This technical description contains an overview of the different parts of the process unit and short descriptions of these. See also the

Läs mer

ÅNGCYKEL CARNOT. Modifieras lämpligen så att all ånga får kondensera till vätska. Kompressionen kan då utföras med en enkel matarvattenpump.

ÅNGCYKEL CARNOT. Modifieras lämpligen så att all ånga får kondensera till vätska. Kompressionen kan då utföras med en enkel matarvattenpump. ÅNGCYKEL CARNOT Arbetsmedium: H 2 O, vanligt vatten. Isobarer och isotermer sammanfaller i det fuktiga området. Låt därför vattnet avge värme under kondensation vid ett lågt tryck (temperaturt L ) ochuppta

Läs mer

Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar

Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar Matarvattensektionen 1987 / Göteborgs Mässan Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar 20161005 Bo Ramsbäck Ramsbäck Matarvattenteknik AB Norberg bosse@bramava.se 072745 02 86 Bo Ramsbäck 1 Vattenångcykel

Läs mer

Energibalans och temperatur. Oorganisk Kemi I Föreläsning

Energibalans och temperatur. Oorganisk Kemi I Föreläsning Energibalans och temperatur Oorganisk Kemi I Föreläsning 5 20.4.2010 Innehåll Värme i förbränning Energibalans Värmeöverföring Temperaturer Termer och begrepp Standardbildningsentalpi Värmevärde Effektivt

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Eassist Combustion Light

Eassist Combustion Light MILJÖLABORATORIET Eassist Combustion Light Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Telefon 0410-36 61 54 Fax 0410-36 61 94 Internet www.mlab.se Innehållsförteckning Eassist Combustion Light Inledning...3 Installation...5

Läs mer

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet 1 Beräkningsexempel för bostadshus från 1960-talet I detta beräkningsexempel anges energiförbrukningen

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset CHALMERS 2012-05-21 1 (4) Energi och miljö/ Värmeteknik och maskinlära TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B:

Läs mer

Energiåtervinning av processvattenläckage vid kraftvärmeverket i Lugnvik

Energiåtervinning av processvattenläckage vid kraftvärmeverket i Lugnvik Energiåtervinning av processvattenläckage vid kraftvärmeverket i Lugnvik Energy recovery of water leakage at the combined power and heating plant in Lugnvik Emilia Svedberg Löpnummer EN1301 Examensarbete

Läs mer

Lite kinetisk gasteori

Lite kinetisk gasteori Tryck och energi i en ideal gas Lite kinetisk gasteori Statistisk metod att beskriva en ideal gas. En enkel teoretisk modell som bygger på följande antaganden: Varje molekyl är en fri partikel. Varje molekyl

Läs mer

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson Ångkraftsprocessen (Rankinecykeln) Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson Ångkraftsprocessens roll i svensk elproduktion Ångtabellen: mättad vätska och mättad ånga efter tryck Ångtabellen:

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

- Rörfriktionskoefficient d - Diameter (m) g gravitation (9.82 m/s 2 ) 2 (Tryckform - Pa) (Total rörfriktionsförlust (m))

- Rörfriktionskoefficient d - Diameter (m) g gravitation (9.82 m/s 2 ) 2 (Tryckform - Pa) (Total rörfriktionsförlust (m)) Formelsamling för kurserna Grundläggande och Tillämpad Energiteknik Hydromekanik, pumpar och fläktar - Engångsförlust V - Volymflöde (m 3 /s) - Densitet (kg/m 3 ) c - Hastighet (m/s) p - Tryck (Pa) m Massa

Läs mer

FELAKTIGA PROVTAGNINGSSYSTEM

FELAKTIGA PROVTAGNINGSSYSTEM FELAKTIGA PROVTAGNINGSSYSTEM Matarvattensektionen Medlemsblad Nr 1, 2014 Mats Hellman, Hellman Vatten AB På senare tid har det visat sig att ansvarig pannleverantör har installerat provtagningssystem med

Läs mer

Det material Du lämnar in för rättning ska vara väl läsligt och förståeligt.

Det material Du lämnar in för rättning ska vara väl läsligt och förståeligt. Industriell energihushållning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N11C TGENE13h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-16 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel: Alvarez. Formler och

Läs mer

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer Kapitel 4 handlade om slutna system! Nu: öppna system (): energi och massa kan röra sig över systemgränsen. Exempel: pumpar, munstycken, turbiner, kondensorer mm Konstantflödesmaskiner (steady-flow devices)

Läs mer

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Hur mycket energi. Förbränning av fasta bränslen

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Hur mycket energi. Förbränning av fasta bränslen Innehåll balans och temperatur Oorganisk Kemi I Föreläsning 4 14.4.2011 Förbränningsvärme balans Värmeöverföring Temperaturer Termer och begrepp Standardbildningsentalpi Värmevärde Effektivt och kalorimetriskt

Läs mer

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Squad task 1. Förbränning av fasta bränslen

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Squad task 1. Förbränning av fasta bränslen Innehåll balans och temperatur Oorganisk Kemi I Föreläsning 5 20.4.2010 Värme i förbränning balans Värmeöverföring Temperaturer Termer och begrepp Standardbildningsentalpi Värmevärde Effektivt och kalorimetriskt

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

TENTAMEN. Material- och energibalans, KE1100/KE1120 Inledande kemiteknik, KE1010/KE1050 och 3C1451 2015-04- 08. kl 08:00 13:00 LYCKA TILL!

TENTAMEN. Material- och energibalans, KE1100/KE1120 Inledande kemiteknik, KE1010/KE1050 och 3C1451 2015-04- 08. kl 08:00 13:00 LYCKA TILL! TENTAMEN Material- och energibalans, KE1100/KE1120 Inledande kemiteknik, KE1010/KE1050 och 3C1451 2015-04- 08 kl 08:00 13:00 Maxpoäng 60 p. För godkänt krävs minst 30 p. Vid totalpoäng 27-29,5 p ges möjlighet

Läs mer

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527),

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527), Tentamen i teknik termodynamik (1FA527), 2013-12-18 VERSION A, krivtid 3 timmar Uppgift 1 En apparat betår av en värmepump kopplat till en värmemotor. Värmemotorn (VM) tar upp värmemängen Q H1 från en

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com Värmeåtervinning Serie PTG, www.kaeser.com Utnyttja värmen skona miljön och spara pengar Varför behövs värmeåtervinning? Uppvärmning med varmluft Egentligen skulle frågan formuleras: Varför behövs inte

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Dagens föreläsning. Tema 3 Indunstning

Dagens föreläsning. Tema 3 Indunstning Dagens föreläsning ema 3 Indunstning Kap 1-2 Allmänt indunstning Repetition enkeleffektsindunstare Kokpunktsförhöjning Avluftning Generella balanser för flerstegsindunstare Vad är indunstning? Indunstning

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Rening av matarvatten och rökgaskondensat vid Kraftvärmeverket i Linköping

Rening av matarvatten och rökgaskondensat vid Kraftvärmeverket i Linköping Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Rening av matarvatten och rökgaskondensat vid Kraftvärmeverket i Linköping Dan Johansson Driftteknikerutbildningen LIU-IEI-Drift--07/019--SE S-581

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

PTG 2015 övning 3. Problem 1

PTG 2015 övning 3. Problem 1 PTG 2015 övning 1 Problem 1 Vid vilket tryck (i kpa) kokar vatten ifall T = 170? Tillvägagångssätt : Använd tabellerna för mättad vattenånga 2 1 Åbo Akademi University - TkF Heat Engineering - 20500 Turku

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 5 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning Sysav ansvarar för den regionala återvinningen och avfallshanteringen i södra Skåne. Som en del av återvinningen produceras el och värme genom

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h. Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h. Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00 Grundläggande kemiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2018-05-29 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel är miniräknare, Alvarez

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Energianvändning i jordbruket 2018

Energianvändning i jordbruket 2018 Datum 1/7 2019-03-11 Energianvändning i jordbruket 2018 Logga in på www.scb.se/jordbruk med det användarnamn och lösenord som finns förtryckt på brevet du fått och lämna uppgifterna Lämnade uppgifter ska

Läs mer

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3. P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3. Luften värms nu långsamt via en elektrisk resistansvärmare

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram Energi Per Sommarin, Petter Solding Swerea SWECAST Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1999-2003 Ramprogram finansierat av Energimyndigheten 20 mindre projekt,

Läs mer

13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor

13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g Ångpannor Vattencirkulation i ångpannor; Förvärmning, magasinering, mekanisk rening

Läs mer

Förbättring av alfa-värdet på Ortvikens pappersbruk

Förbättring av alfa-värdet på Ortvikens pappersbruk Förbättring av alfa-värdet på Ortvikens pappersbruk -Optimering av elproduktionen- Jenny Persson Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas)

Läs mer

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner. Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.se Innehåll Innehåll Produkt Sida Avhärdningsfilter M9000V 2 ECO 3 Dosermedelskärl

Läs mer

SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ. Examensarbete. Patrik Österlund 2014-06- 13

SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ. Examensarbete. Patrik Österlund 2014-06- 13 SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Examensarbete Förändrat körsätt av sodapannan Patrik Österlund 2014-06- 13 Handledare: Urban Lundmark Examensarbete 7,5hp 20140505-20140608 Högskoleprogrammet för processoperatörer,

Läs mer

HUR GRÖN ÄR ER ANLÄGGNING? Energibesparande lösningar

HUR GRÖN ÄR ER ANLÄGGNING? Energibesparande lösningar HUR GRÖN ÄR ER ANLÄGGNING? Energibesparande lösningar VISSTE NI ATT? Energikostnaden är ca 70% av livscykelkostnaden för en typisk tryckluftsanläggning. Vet ni var er anläggning befinner sig i detta genomsnitt?

Läs mer

Utvärdering av biobränsletorkanläggning på Borås Energi AB. Pauline Salomonsson Handledare: Kenneth Strind

Utvärdering av biobränsletorkanläggning på Borås Energi AB. Pauline Salomonsson Handledare: Kenneth Strind Utvärdering av biobränsletorkanläggning på Borås Energi AB Pauline Salomonsson Handledare: Kenneth Strind Lund, 5 mars 2006 Sammanfattning Examensarbetet har utförts i sammarbete med Borås Energi AB och

Läs mer

Projektarbete Södra Cell Värö Richard, Tony, Mats, Ilja

Projektarbete Södra Cell Värö Richard, Tony, Mats, Ilja Projektarbete Södra Cell Värö 2014-2015 Richard, Tony, Mats, Ilja Problemdefinition Inläckage av syra vid regenerering av VKT(totalavsaltatvatten)- och Blandbäddsfilter efter regenereringsprogrammet har

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 3 2012. Ånga och Kondensat

HANDBOK UTGÅVA 3 2012. Ånga och Kondensat HANDBOK UTGÅVA 3 2012 Ånga och Kondensat h ris. FOR EVERY PROBLEM THERE IS A POSSIBLE SOLUTION. OUR MISSION IS TO FIND THAT SOLUTION. 3 Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och behandlar

Läs mer

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IBICD 7705666-1

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IBICD 7705666-1 SVERIGE (19) SE (12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IBICD 7705666-1 (51) Internationell klass* 6 21 C 15/02, 1/08 // G 21 C 7/00 PATENTVERKET (44) Ansökan utlagd och utlägg- 80-08-1 1 ningsskriften publicerad (41)

Läs mer

Konventering till bio-olja i industrin

Konventering till bio-olja i industrin Konventering till bio-olja i industrin Enertech AB TURBOFLAME 3 Mars 2015 Anders Gunnarsson Turboflame 1968 grundades företaget i Malmö av Lars Saedén. Försäljning och service av förbränningsprodukter.

Läs mer

Framtidens kretsloppsanläggning

Framtidens kretsloppsanläggning Framtidens kretsloppsanläggning Kretsloppsanläggningen i Högbytorp förvandlar det som ingen vill ha till sådant som alla behöver. Här gör vi el, värme, biogas och biogödsel av avfall. Varför bygger vi

Läs mer

HUVUD- FÖRHANDLING RÖNNSKÄRS- VERKEN

HUVUD- FÖRHANDLING RÖNNSKÄRS- VERKEN HUVUD- FÖRHANDLING RÖNNSKÄRS- VERKEN Skellefteå 20 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-12-19 1 U14 Inställning (ab 305) tillägg vid huf Naturvårdsverket har ingen erinran

Läs mer

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN 2019-09-01 NY PRISMODELL I arbetet för ett mer hållbart Kiruna inför vi nu en ny prismodell, hållbar både för miljön, för kunder och för oss. Våra kunder

Läs mer

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av Textilservice AB i Boden Februari 2007 Genomförandegrupp: Gunnar Eklund Lars-Göran Hällgren Handledare: Hassan

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset.

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset. CHALMERS 2010-08-18 1 (4) TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset. Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B: Teori och beskrivande moment Inga hjälpmedel

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015 Värme Fjärrvärme företag och flerfamiljshus Prislista 2015 Bekymmerfri och driftsäker värmeförsörjning. Det finns tre prisalternativ för dig som är fjärrvärmekund och du väljer själv det som passar dig

Läs mer

Handläggare Svante Fahlén VIKTOR RYDBERGSGATAN UPPSALA

Handläggare Svante Fahlén VIKTOR RYDBERGSGATAN UPPSALA BJÖRKLINGE ENERGIKONSULT SVANTE FAHLÉN Avdelning Marknad Handläggare ERIKSSON ANITA Svante Fahlén VIKTOR RYDBERGSGATAN 36 754 42 UPPSALA Energideklaration/analys/besiktning Jumkils-Björnarbo 1:20 I enlighet

Läs mer

Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn.

Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn. Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn. Låt oss åter titta på exemplet med Stockholm. Antag att en fastighet

Läs mer

SMURFIT KAPPA PITEÅ. Patrik Österlund Tomas Lundberg Handledare: Urban Lundmark

SMURFIT KAPPA PITEÅ. Patrik Österlund Tomas Lundberg Handledare: Urban Lundmark SMURFIT KAPPA PITEÅ Patrik Österlund Tomas Lundberg 2015-11-20 Handledare: Urban Lundmark Innehållsförteckning Förord...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Mål... 4 1.4 Hypotes... 4

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Beräkning av rökgasflöde

Beräkning av rökgasflöde Beräkning av rökgasflöde Informationsblad Uppdaterad i december 2006 NATURVÅRDSVERKET Innehåll Inledning 3 Definitioner, beteckningar och termer 4 Metoder för beräkning av rökgasflöde 7 Indirekt metod:

Läs mer

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) Förbränningsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A117TG En2 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-05-30 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling:

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Käppalaverket, Lidingö. Energieffektivitet. Upptagningsområde 2008. Käppalaverket. Käppalaverket. VA-mässan 2009 24 september Stockholm

Käppalaverket, Lidingö. Energieffektivitet. Upptagningsområde 2008. Käppalaverket. Käppalaverket. VA-mässan 2009 24 september Stockholm 1 Energieffektivitet Käppalaverket, Lidingö Torsten Palmgren VA-mässan 2009 24 september Stockholm 3 Käppalaverket Renar avloppsvatten från 11 kommuner norr och öster om Stockholm En konventionell aktivslam

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

EN SLUTEN PROCESS. Hela processen är en sluten box, som via ett effektivt vakuumfilter med tillförd värme avvattnar, torkar och hygieniserar slammet.

EN SLUTEN PROCESS. Hela processen är en sluten box, som via ett effektivt vakuumfilter med tillförd värme avvattnar, torkar och hygieniserar slammet. S3 EN SLUTEN PROCESS Hela processen är en sluten box, som via ett effektivt vakuumfilter med tillförd värme avvattnar, torkar och hygieniserar slammet. Processen roterar runt ett och samma 0,2 kg luft

Läs mer

Instuderingsfrågor Lösningar 2005

Instuderingsfrågor Lösningar 2005 Instuderingsfrågor Lösningar 2005. ÅNGPANNOR WESTER 1. Ange fem krav som styr en eldstads utformning, eller alt. Varför är det viktigt att eldstaden är tillräckligt stor? - Ge utrymme för bränslets slutförbränning

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

ÖKAD MATARVATTENTEMPERATUR VID BIOPANNAN

ÖKAD MATARVATTENTEMPERATUR VID BIOPANNAN ÖKAD MATARVATTENTEMPERATUR VID BIOPANNAN INCREASED FEEDWATER TEMPERATURE AT BIOMASS BOILER Smurfit Kappa Piteå Anton Hedström Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp Institutionen för tillämpad

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Förlustanalys av ett industriellt ångsystem

Förlustanalys av ett industriellt ångsystem AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Förlustanalys av ett industriellt ångsystem En studie vid Bomhus Energi AB Jesper Freudenthal VT 2016 Examensarbete, Grundnivå

Läs mer

Vattenskärning med Hammelmann högtryckspumpar

Vattenskärning med Hammelmann högtryckspumpar Vattenskärning med Hammelmann högtryckspumpar Nya generationens högtryckssystem Högtryckspumpar för vattenskärning HDP24 HDP44 HDP74 Vägen till sänkta energikostnader! Nuvarande högtryckssystem för skärbord

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar

Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar Nedan presenteras en enkel metod för bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar. Trots att det inte finns skäl att förbigå

Läs mer

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14. Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift

Läs mer

Kap 4 energianalys av slutna system

Kap 4 energianalys av slutna system Slutet system: energi men ej massa kan röra sig över systemgränsen. Exempel: kolvmotor med stängda ventiler 1 Volymändringsarbete (boundary work) Exempel: arbete med kolv W b = Fds = PAds = PdV 2 W b =

Läs mer

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3 Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3 Nr C 5 Reviderad oktober 2013 Rekommendation angående förebyggande

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Rapport av projektarbete Kylskåp

Rapport av projektarbete Kylskåp Rapport av projektarbete Kylskåp Klass: Mi1a Gruppnummer: Mi1a 6 Datum för laboration: 1/10 4/10 2014 Datum för rapportinlämning: 2014 10 12 Labbhandledare: Joakim Wren Namn Personnumer E postadress Taulant

Läs mer

Panntubskorrosion. Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk. Vattenfall AB

Panntubskorrosion. Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk. Vattenfall AB Panntubskorrosion Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk Nya riktvärden 2006 Handbok i vattenkemi för energianläggningar 2001 (Kap. 10) SVTF 729 Riktvärden för matarvatten,

Läs mer

kunskap till landsbygdens näringar.

kunskap till landsbygdens näringar. Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. 300 miljoner till energieffektivisering Solcellsstöd Solvärmestöd

Läs mer