gratis Turistinformation w w w. k r o a t i e n. h r info 2010 swe.indd :08:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gratis Turistinformation w w w. k r o a t i e n. h r info 2010 swe.indd 1 24.11.2010. 13:08:40"

Transkript

1 g r a t i s Turistinformation w w w. k r o a t i e n. h r

2 Välkomna! Vi gläder oss att ni bestämt er för att besöka vårt land. Som alla andra folk tycker även vi att det är något särskilt med det här landet och det är ingen tillfällighet att nationalsången inleds med orden Lijepa nasa, Vårt vackra [land]. Republiken Kroatien är en europeisk parlamentarisk demokrati med rötter i europeisk politisk och kulturell historia. Kroatien räknas till de medelstora europeiska länderna, som t ex Danmark, Irland, Slovakien eller Schweiz. Kroatien är ett land med öppna gränser, enkla tullformaliteter; ett lugnt land som månar om sina gäster. Vår ambition är att även besökarna skall uppleva Kroatien som sitt vackra land och ta med sig underbara minnen hem. Välkomna till Kroatien! ALLMÄN INFORMATION Geografiskt läge Adriatiska havet är den del av Medelhavet som når djupast in i det europeiska fastlandet. Den största delen av dess östkust och så gott som samtliga öar ligger i Kroatien som därmed fått en utomordentligt lång kuststräcka. Dinaridernas smala men höga bergskedja avskärmar Kroatiens medelhavsdel från dess mellaneuropeiska innandöme. Landets kontinentala del sträcker sig från alpernas yttersta sluttningar i nordväst till Donaus stränder i öst och omfattar den sydliga delen av den bördiga panonska slätten. Yta Fastlandet uppgår till km 2 och territorialvattnets yta till km 2. Befolkning Kroatien har invånare. Etnisk sammansättning Majoriteten av invånarna är kroater och de största etniska minoriteterna är serber, bosniaker, slovener, ungrare, tjecker, italienare och albaner. Statsskick Kroatien är en republik med parlamentariskt flerpartisystem. Huvudstad Zagreb är med sina invånare, landets ekonomiska, trafikmässiga, kulturella och akademiska centrum. 2

3 Havskustens längd km, varav km öar, kobbar och skär. Antal öar, kobbar och skär De största öarna är Krk och Cres. Antal bebodda öar är 50. Högsta bergstopp Dinara, m över havet. Klimat I Kroatien finns tre klimatzoner: i inlandet överväger ett tempererat varmt regnklimat och på de högsta bergstopparna skogsklimat med snö, och längs den Adriatiska kusten råder behagligt Medelhavsklimat med många soliga dagar, somrarna är torra och heta och vintrarna milda och fuktiga. Genomsnittstemperaturen i inlandet: i januari från -2 C till 0 C och något lägre i de högsta områdena över havet, i augusti omkring 20 C och omkring 12 C på de högsta bergstopparna. Genomsnittstemperaturen vid kusten: i januari från 5 C till 9 C, i augusti från 22 C till 25 C. Vattentemperaturen i havet uppgår vintertid till 12 C och på sommaren kring 25 C. Valuta Kroatiens officiella valuta är kuna (1 kuna=100 lipa). Utländsk valuta kan växlas i banker, på växlingsbyråer, postkontor och de flesta resebyråerna, hotellen och campingplatserna. Kreditkort (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express och Diners) tas emot i praktiskt taget samtliga hotell, marinor, restauranger och affärer samt i bankomater. PRAKTISK INFORMATION Resehandlingar Ett giltigt pass eller annan resehandling godkänd genom internationella avtal. För vissa stater krävs dessutom ID-kort (handling som styrker innehavarens identitet och medborgarskap). Upplysningar: Republiken Kroatiens diplomatiska och konsulära representation i utlandet eller Republiken Kroatiens Ministerium för utrikes ärenden och europeisk integration (telefon: , e-post: hemsida: Tullbestämmelser Republiken Kroatiens tullbestämmelser är nästan helt samordnade med de föreskrifter och normer som gäller i Europeiska unionens medlemsländer, men när det gäller införsel av föremål av icke-kommersiell art för eget bruk, är endast föremål upp till ett värde av kuna befriade från tull- och momsavgifter. Utländsk och inhemsk valuta i kontanter och checkar kan fritt föras över gränsen av utländska och kroatiska medborgare bosatta i utlandet, men belopp som i kuna motsvarar över ,00 euro eller mer måste dock deklareras till tulltjänsteman. Yrkesmässig utrustning och teknisk apparatur av större värde måste också anmälas till tulltjänsteman vid gränsövergången. Fysiska personer som saknar permanent eller tillfällig hemvist eller vistelseort i Kroatien har rätt att få momsen (PDV) återbetald på de varor de har köpt i Kroatien om varornas värde per räkning överstiger 740,00 kuna, som framgår av blanketterna PDV-P respektive Tax cheque, som tullen bestyrker vid utförsel av varorna till utlandet senast inom 3

4 tre månader från köpdagen. Utländsk medborgare måste ansöka om skatteåterbäring inom sex månader från räkningens datum. För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Tullstyrelsen: In- och utförsel av husdjur över gränsen är endast tillåten mot uppvisande av erforderlig dokumentation från veterinär om djurens hälsotillstånd, varvid hundar och katter måste vara märkta med ett microchip. Införsel av upp till fem husdjur kan ske vid gränsövergångar som är godkända för passage av bestämda husdjur, medan införsel av större antal djur måste ske vid gränsövergångar där det finns veterinärinspektion. Reser ni med husdjur är det ni som har ansvaret för det När ni tar med er husdjur till Republiken Kroatien tar ni på er hela ansvaret för att införselbestämmelserna följs. Kontrollera att ert husdjur har vaccinerats i tid, respektive vaccinerats på nytt (återvaccinerats), att det gjorts en efterkontroll av antikroppar och att det har giltigt pass eller veterinärcertifikat. Om ert husdjur vid ankomsten till gränsövergången inte uppfyller dessa krav, kan ni nekas inresa till Republiken Kroatien, innebärande att ert djur sänds tillbaka till ursprungslandet eller sätts i karantän. Som djurägare får ni stå för alla kostnader som uppstår genom verkställande av sådana åtgärder. Enligt Regelsamlingen om veterinärvillkor gällande icke kommersiell förflyttning av husdjur avses med husdjur följande djurraser: hundar, katter, tamiller (Mustela putorius) ur mårdfamiljen (Mustelidae), ryggradslösa djur (utom bin och kräftor), tropiska prydnadsfiskar, amfibier, reptiler, all sorts fåglar (utom fjäderfän) samt gnagare och tamkaniner. Högst tillåtet antal djur Med icke kommersiell införsel av husdjur avses införsel av fem eller färre husdjur till Republiken Kroatiens territorium. Dessa måste genomgå en kontroll avseende dokumentation och identifikation som utförs av tulltjänsteman vid inresa till Republiken Kroatien. Sådana husdjur räknas inte som en vara och måste obligatoriskt åtföljas av ägaren eller den som ägaren har befullmäktigat som tar ansvar för djuret under hela resan. Villkor Allmänna villkor avseende införsel av hundar, katter och tamillrar (andra namn är husiller, vit iller, afrikansk iller, frett, amerikansk iller, tamiller, husfrett eller tamfrett (Mustela putorius) med ursprung i länder inom Europeiska Unionen eller i lågriskländer utanför Europeiska Unionen: Hundar, katter och tamillrar måste vara märkta med ett microchip. Om djuret är märkt med ett microchip som inte motsvarar ISO Standard eller utan med ett chip av annan typ, är ägaren respektive innehavaren skyldig att ombesörja motsvarande microchip-läsare som behövs för att läsa av microchipet. Djurägarens namn och adress ska alltid kunna fastställas. Veterinären måste skriva in microchipets nummer i det pass eller certifikat som ägaren respektive innehavare medför tillsammans med djuren måste åtföljas av pass eller certifikat utfärdat av auktoriserad veterinär måste vara vaccinerade mot rabies. Förflyttning är tillåten av djurarter som kommer från länder inom Europeiska Unionen eller från lågriskländer utanför Europeiska Unionen och som är yngre 4

5 än tre månader och inte vaccinerade, om ägaren eller innehavaren medför ett pass eller certifikat till dessa eller om de från födseln har vistats på samma plats och inte varit i kontakt med vilda djur som kan ha varit utsatta för infektioner, eller om de förflyttar sig i sällskap med sin mor som de fortfarande är beroende av. Hundar, katter och tamillrar som kommer från högriskländer måste vara märkta med ett microchip åtföljas av ett certifikat utfärdat av auktoriserad veterinär eller, vid upprepad inresa i Republiken Kroatien, av pass (hundar från Kroatien) vara vaccinerade mot rabies ha genomgått prov för neutralisering av antikroppar genom titrering som motsvarar minst 0,5 IJ/ml i prov som auktoriserad veterinär utfört, minst 30 dagar efter vaccineringen och tre månader före förflyttningen, vid därtill behörigt laboratorium enligt en lista som kan hämtas på hemsida: liveanimals/pets/approval_en.htm. Den föreskrivna perioden på tre månader tillämpas inte vid upprepad inresa till Republiken Kroatiens territorium av husdjur vars pass bekräftar att ett positivt titreringsprov på antikroppar har utförts innan djuret har lämnat Republiken Kroatien. Djur som införs i kommersiellt syfte och djur som reser i form av försändelse måste undersökas av veterinär före sändning. För ytterligare information, vänligen kontakta Ministeriet för jordbruk, fiskenäring och landsbygdsutveckling - Veterinärförvaltningen (telefon: , eller , hemsida: Sjukvård Sjukhus och kliniker finns i alla större städer och vårdcentraler och apotek finns även på mindre orter. Utländska turister som har socialförsäkring i sitt land, betalar inte kostnader för akut läkarvård under sin privata vistelse i Republiken Kroatien om Kroatien har ett avtal om socialförsäkring med det land de kommer från, d.v.s. under förutsättning att de kan uppvisa ett intyg om rätt till nyttjande av sjukvård. Sjukvård (inklusive transport) nyttjas i akuta fall, enligt de villkor och bestämmelser som gäller för kroatiska försäkringstagare, varvid man betalar sjukvårdskostnaderna på samma sätt (patientavgift). Personer som kommer från länder som Kroatien inte har ingått något avtal med, eller om avtalet inte förutser nyttjande av sjukvård, betalar själva sjukvårdskostnader. För ytterligare information, vänligen kontakta Kroatiska sjukförsäkringsverket (telefon: , hemsida: www. hzzo-net.hr). Veterinärservice Kroatien har ett helt nätverk av veterinärkliniker och djurvårdsmottagningar. Information: Ministeriet för lantbruk, fiskenäring och lantsbyggdsutveckling - Veterinärstyrelsen E-post: Hemsida: 5

6 Helgdagar och röda dagar: 1 januari - Nyårsdagen 6 januari - Trettondagen Påskdagen och Annandag påsk 1 maj Första maj Kristi lekamens fest 22 juni - Antifascistiska kampens dag 25 juni - Nationaldagen 5 augusti - Segerdagen och Fosterländska tacksägelsedagen 15 augusti Jungfru Mariadagen 8 oktober Självständighetens dag 1 november Alla helgons dag 25 och 26 december - Juldagen och Annandag jul Öppettider för affärer och myndigheter Under högsäsong är de flesta affärer öppna mellan 8 och 20 på vardagar, och många är öppna också på helger. Offentliga myndigheter och kontor har öppet mellan 8 och 16 måndag-fredag. Post och tele Postkontoren är öppna från 7 till 19 på vardagar, på mindre orter från 7 till 14, och i vissa förekommer två öppettider under dagen (d.v.s. stängt för siesta). I större städer och på turistorter finns det jourpostkontor som är öppna på lördagar och söndagar. I alla offentliga telefonkiosker används telefonkort som säljs på postkontor och i tidningskiosker. Det går att ringa till utlandet från alla telefoner. Hemsida: Stadsnätets elektriska spänning: 220 V, frekvens 50 Hz. Kranvattnet är drickbart i hela Kroatien. Vid olyckshändelse ring 112! Detta nummer kan anropas när som helst dygnet runt, oberoende var i Republiken Kroatien eller inom Europeiska Unionen ni befinner er. Telefonsamtalet är gratis. Samtalet kan kopplas via alla operatörer och alla telefonapparater genom att slå nummer 112 Vid olyckshändelse kan man samtala med Center 112 även på något av följande främmande språk: engelska tyska italienska ungerska slovakiska tjeckiska RING 112! Om ni behöver: akut medicinsk hjälp brandkår polis Bergsräddningstjänst hjälp av andra larmtjänster eller operativa enheter inom skydds- och räddningssystemet Om ni observerar: brand läckage av brandfarliga vätskor, förorening av drickvatten, bäckar, floder eller hav andra företeelser som utgör fara för liv och hälsa för människor eller djur, kulturminnesmärken eller miljö 6

7 När ni ringer, tala om: vad som har hänt var det har hänt när det har hänt om det finns skadade vilka skador det rör sig om vilken hjälp som behövs vem som ringer? PRAKTISKA RÅD Verksamheter i naturen Tala om för personer i er omgivning vart ni tänker bege er och hur ni planerat er resa Följ märkta stigar och vägar Ta med tillräckligt med dricksvatten Använd lämpliga kläder och skor Ta med laddad mobiltelefon Följ väderleksprognoser Handskas varsamt och enligt bestämmelser med öppen eld Kasta inte fimpar och brandfarliga föremål i naturen. Iaktta eldningsförbud som anges på särskilda skyltar! Brandskydd: Kontrollera att ni gör allt för att förhindra att brand uppstår! Kasta inte brinnande eller brandfarliga föremål i naturen! Iaktta eldningsförbud som meddelas på särskilda skyltar! Se till att ert parkerade fordon inte hindrar brandkårens tillträde och framkomst. Vad ska man göra om brand uppstår? Brand anmäls genast till brandkåren på telefonnummer 112 Använd handbrandsläckare för initialsläckning av branden men försök släcka branden bara om ni därigenom inte försätter er själv eller andra i fara Informera människorna i närheten om att brand har uppstått FÖLJ BRANDMÄNNENS ANVISNINGAR Tänk på: Om inte brandskyddsbestämmelserna följs, gör Inrikesministeriet förseelse- eller brottsanmälan. På vägar undvik under högsäsong trafikstockningar, körningar under veckoslut och helger kör utvilad anpassa hastigheten till vägförhållanden och respektera hastighetsbegränsningar vid trafikstockningar, var tålmodig och ta alltid med tillräckligt med dricksvatten. Till havs vid olyckshändelse till havs eller vattenförorening ring 155 (Nationella sök- och sjöräddningstjänsten) eller 112 innan ni seglar ut från hamn lyssna på väderleksprognosen, särskilt avseende Adriatiska havet vid simning håll er inom synhåll för andra badare tala om för släkt och vänner ungefärlig plats för dykning och markera den på föreskrivet sätt sola med måtta och använd solskyddsmedel ta med tillräckligt med dricksvatten 7

8 Miljöskydd Den biologiska mångfalden skyddas i enlighet med gällande regler inom Europeiska Unionen. Havet vid den kroatiska Adriatiska kusten har mycket hög kvalitet som badvatten och motsvarar Europeiska Unionens kriterier. Ifall det inträffar en extraordinär miljöförorening, kontakta Center 112. Viktiga telefonnummer Internationellt riktnummer för Kroatien: +385 Ambulans: 194 Brandkår: 193 Polis: 192 Räddningstjänst vägar: 1987 (Om ni ringer från utlandet eller från mobiltelefon, slå ) Sök- och sjöräddningstjänst: 155 Enhetsnummer för alla akutsituationer: 112 Bergsräddningstjänst: Allmänna upplysningar: Nummerupplysningen, lokal och riks: Nummerupplysningen, utland: Väderleks- och vägrapport: Kroatiska automobilklubben (HAK): E-post: Hemsida: Radionyheter på främmande språk under turistsäsong: Kroatiska radion sänder på flera kanaler program på främmande språk avsedda för turister i Kroatien. På Kroatiska radions kanal ett sänds varje dag kl ett engelskspråkigt program som pågår i ca 10 minuter. Kroatiska radions kanal två (98,5 MHz nordvästra Kroatien och Dubrovnikregionen; 105,3 MHz Istrien; 96.1 MHz Split; 98.9 MHz Makarskaområdet; 93.3 MHz Gorski kotar) har reguljära nyhetssändningar och rapporter från HAK på kroatiska. Under sommarsäsongen sänds trafikinformation också på engelska och tyska samt under augusti även på italienska. Avbrott för korta meddelanden om stopp i trafiken från HAK sänds på kroatiska och engelska. Under samma period på sommaren sänds nyheter från Österrikiska radions Program 3 och Bayern 3 på tyska, RAI Uno på italienska, Radio Prag på tjeckiska. Kroatiska radions utlandsprogram Glas Hrvatske (Kroatiens röst) sänder också nyheter på engelska, tyska och spanska. Journalister från Radio Prag informerar under sommaren tjeckiska turister en gång om dagen via regionala radiostationer: Radio Split, Radio Dubrovnik och Radio Rijeka. 8

9 ATT BILA I KROATIEN Handlingar För inresa till Kroatien krävs körkort, registreringsbevis och fordonsförsäkringsbevis. Det är önskvärt att inneha ett internationellt körkort om man vill hyra bil (rent-acar). Sådant körkort utfärdas av automobilklubben i hemlandet. Förare som reser in på Republiken Kroatiens territorium i en bil med utländska registreringsskyltar måste ha ett giltigt internationellt försäkringsbevis om ansvarsförsäkring som gäller inom Europeiska unionen, eller något annat bevis om att sådan försäkring finns. Som internationella handlingar och bevis anses officiell registreringsskylt på en bil som i vanliga fall är hemmahörande i ett land vars nationella försäkringsbolag har undertecknat ett multilateralt avtal, respektive giltigt grönt kort utfärdat för en bil som kommer från ett land vars nationella försäkringsbolag inte har undertecknat ett multilateralt avtal, samt andra handlingar och bevis vars giltighet erkänns av kroatiskt försäkringsbolag. Hastighetsbegränsningar i trafiken: i tätort 50 km/tim, utanför tätorter 90 km/tim, på vägar avsedda uteslutande för trafik med motorfordon och på motorleder 100 km/tim på motorvägar 130 km/tim motorfordon med släp utan bromsar 80 km/tim bussar samt bussar med lätt släpvagn 80 km/tim; på motorvägar 100 km/tim, utom bussar som i organiserad form transporterar barn. Tända halvljus krävs vid körning under vinterhalvåret. Mobiltelefon får under körning endast användas med hands-free enhet. Det är obligatoriskt för förare och samtliga passagerare att använda säkerhetsbälte. En obligatorisk del av fordonets utrustning är reflexväst, som föraren är skyldig att använda, d.v.s. ta på sig då han på vägen utför något på fordonet (byter däck, utför smärre reparationer, fyller på bensin i tanken, stoppar andra fordon för att få hjälp, m.m.). Råd för säker resa: Iaktta trafikregler och hastighetsbegränsningar; vid längre resor ta vilopauser på ordnade rastplatser; vid våt vägbana sänk fordonets hastighet allt detta bidrar till tryggheten i trafiken. Bensinstationer Bensinstationer i större städer och på motorvägar är öppna från kl. 00 till Bensinstationerna säljer: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel och i större städer och på bensinstationer på motorvägar säljs även gas. Information om bränslepriser och en förteckning över bensinstationer finns på följande hemsidor: och Vägavgifter: För motorvägar: A1 Zagreb Bosiljevo Zadar Šibenik Split Šestanovac- Ravča, A2 Zagreb Zaprešić Krapina Macelj, A3 Bregana Zagreb Slavonski Brod Županja Lipovac, A4 Zagreb Varaždin Goričan, A5 Osijek Đakovo Sredanci, A6 Bosiljevo Vrbovsko Rijeka, A7 Rijeka Rupa och A9 Kanfanar - Pula. 9

10 För motorleder: Istriens Y med avgiftsstationer vid Tunel Učka (Učkatunneln) i riktning A8 Kanfanar Matulji, viadukten Mirna i riktning A9 Kanfanar Kastel och bron Fastlandet ön Krk. Information finns på hemsidor: och Grundläggande skyldigheter vid trafikolycka: Vid trafikolycka informera först polisen (telefonnummer 192) eller slå det europeiska numret för akutsituationer 112. Detta är inte obligatoriskt vid trafikolycka med endast materiella fordonsskador. Om det finns skadade ring efter ambulans (telefonnummer 194). Säkerställ olycksplatsen, sätt på er reflexväst, sätt ut varningstriangel och vidta åtgärder för att förhindra nya faror. Invänta polisens ankomst. Vid fordonsskada måste ni, oavsett orsak, begära ett intyg av polisen om fordonsskadan, som krävs för att ni skall kunna passera statsgränsen. Om ni behöver reparera skadan eller om det är nödvändigt att bogsera bilen till en verkstad, ring Räddningstjänst vägar på telefon 1987 (för samtal från utlandet slå ). Hur undvika trafikstockningar på vägarna? För att förkorta restiden och undvika bilköer rekommenderar vi att ni planerar resan med hjälp av trafikplaneraren i broschyren Turistinformationer där man kan inhämta vilka dagar och i vilka riktningar man förväntar att trafiken kommer att bli som tätast. Om möjligt undvik att resa på lördagar. Innan ni ger er av informera er om läget i väg- och färjetrafiken hos HAK (HAK:s informationscenter: ) eller på Kroatiska radions andra kanal (98,5 MHz). FLYGTRAFIK Flygplatser för allmän flygtrafik Flygplatsen Brač Telefon: Hemsida: Flygplatsen Dubrovnik Telefon: Hemsida: Flygplatsen Mali Lošinj Telefon: Hemsida: Flygplatsen Osijek Telefon: Hemsida: Flygplatsen Pula Telefon: Hemsida: Flygplatsen Rijeka Telefon: Hemsida: Flygplatsen Split Telefon: Hemsida: Flygplatsen Zadar Telefon: Hemsida: Flygplatsen Zagreb Telefon: Hemsida: Flygplatsen Varazdin tar emot allmän flygtrafik och tidvis taxiflyg. Flygfält som i princip tar emot segelflyg och motordrivna segelflyg som inte startar av egen kraft, och vars användning kan 10

11 vidgas till att omfatta även andra typer av flygplan som används i icke-kommersiella sammanhang (art 2, avsnitt 1, punkt 32 lagen rörande flygtrafik). Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije och Sinj. Internationella flygplatser Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač och Mali Lošinj. Upplysningar: Zagreb , Split , , Dubrovnik , Pula , Rijeka , Zadar , Osijek , , Brač och Mali Lošinj Croatia Airlines: Det nationella flygbolaget, och tillika medlemmen i flyggruppen Star Alliance, förbinder Kroatien genom direktlinjer med ett stort antal europeiska städer: Amsterdam, Wien, Bryssel, Frankfurt, London, München, Paris, Rom, Sarajevo, Skopje, Zürich, Köpenhamn, Podgorica och Priština. Under högsäsong finns det förbindelser från den kroatiska kusten till ytterligare destinationer i Österrike, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I samarbete med sina partners möjliggör Croatia Airlines för sina passagerare att nå destinationer i hela världen. Kontaktcenter: Tel: Hemsida: E-post: Andra flygbolag i Kroatien: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian och SN Brussels Airlines. SJÖTRAFIK Förmedlingen för kustlinjetrafik Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Internationella färjelinjer: Zadar Ancona, Split Ancona, Split Stari Grad Pescara, Ancona Split Pescara samt Rijeka Split Stari Grad (Hvar) Korčula Sobra (Mljet) Dubrovnik Bari, Dubrovnik Bari (direkt): Vis Ancona, Stari Grad Ancona. Utom färjelinjer trafikerar även snabbåtslinjer mellan Kroatien och Italien. Färjelinje utmed kusten: Rijeka Split Stari Grad /Hvar Korčula Dubrovnik. Lokala färjelinjer som förbinder fastlandet med öarna: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, halvön Pelješac, Korčula, Lastovo och Mljet, Šipan, medan lokala fartygs- och snabbåtslinjer förbinder andra bebodda öar som saknar biltrafik. 11

12 Snabbåtslinjer (som förbinder öarna med fastlandet eller sinsemellan) Rijekaregionen Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Zadarregionen Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Splitregionen Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Dubrovnikregionen Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Šibenikregionen Žirje, Kaprije Säsongslinje: Pula Unije Mali Lošinj Ilovik Zadar Båtlinjer (som förbinder öarna med fastlandet eller sinsemellan) Rijekaregionen Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Zadarregionen Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada Šibenikregionen Prvić, Zlarin Splitregionen Drvenik Veli och Mali, Čiovo, Biševo Dubrovnikregionen Šipan, Lopud, Koločep. Jadrolinija: Det ledande kroatiska rederiet för passagerartrafik upprätthåller trafik på de flesta reguljära internationella och inhemska färje-, båt- och snabbåtslinjerna. Huvudkontoret ligger i Rijeka. Telefon: , Hemsida: Övriga rederier: Rapska plovidba d.d.: Mediteranska plovidba d.d.: Linijska nacionalna plovidba d.d.: G & V Line d.o.o.: Miatours: Kapetan Luka: SNAV: Venezia lines: Blue Line International: Emilia Romagna Lines: Tullstationer för insegling av främmande fartyg: Permanenta: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli och Dubrovnik. Under högsäsong (under sommaren): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža och Cavtat. 12

13 SEGLING I REPUBLIKEN KROATIEN Kapten på fartyg som seglar in i Republiken Kroatien skall den kortaste sjövägen bege sig till närmaste hamn öppen för internationell trafik för att där undergå gränskontroll samt vid hamnkontoret eller dess filial skaffa vinjett samt bestyrka besättnings- och passagerarförteckning eller personförteckning. Kapten på båt som förs in i Republiken Kroatien landvägen eller förvaras i hamn eller på annan godkänd plats i Republiken Kroatien är skyldig att innan seglingen påbörjas införskaffa vinjett hos behörigt hamnkontor eller lämna in besättningsoch passagerarförteckning eller personförteckning (om han önskar det). Vinjetten måste finnas på båt vars längd är 3 meter eller mer, eller på båt kortare än 3 meter om dess framdrivningsaggregat har en total kraft av 5 kw eller mer. Vinjetten behövs inte på roddbåtar oavsett deras längd (t.ex. kajak, trampbåt, pedalbåt, m.m.) Så länge båten förvaras i hamn eller på annan godkänd plats i Republiken Kroatien behöver den inte ha någon vinjett. Samma regler rörande anskaffning av vinjett gäller hjälpbåtar, liksom jet-ski. Hjälpbåtar, som tillhör huvudbåten eller yachten, måste vara märkta med dess beteckning och inskrivna i huvudbåtens handlingar och behöver i så fall inte ha någon vinjett. Vinjetten måste placeras väl synlig på fartyget. Vinjetten gäller ett år från datum för utfärdande. Vinjettens kupong ska klistras på personförteckningen. På fartyg som seglar i Republiken Kroatien måste följande originalhandlingar finnas: vinjett bestyrkt besättnings- och passagerarförteckning bestyrkt förteckning över personer som får vistas på fartyget (på fartyg där besättningen byts ut under seglingen i Republiken Kroatien) ett sjövärdighetsintyg kaptenen måste ha ett förarbevis försäkringsbevis för skadeansvar gentemot tredje man ägarbevis eller av ägaren utfärdad fullmakt för nyttjande av båten. Besättnings- och passagerarförteckning och personförteckning Besättnings- och passagerarförteckning Besättnings- och passagerarförteckning omfattar besättningen och passagerarna som befinner sig ombord och bestyrks av hamnkontoret/filialen med underskrift och stämpel. Om fartygets kapten inte har för avsikt att byta ut besättningen under vistelsen och seglingen i kroatiska farvatten under vinjettens giltighetstid, behöver inga ytterligare anmälningar göras till hamnkontoret eller dess filial. Båtar som saknar möjlighet till en längre vistelse (fartyg utan bäddar) behöver inte ha någon besättnings- och passagerarförteckning. Fartygets kapten kan i Kroatien mönstra av besättningen som han seglat med från utlandet (eller en del av den) och ta ombord ny besättning. I sådant fall måste kaptenen anmäla besättningsbytet till hamnkontoret och segla ut från Kroatien med den nya besättningen. 13

14 Personförteckning Kapten på fartyg som har för avsikt att byta ut sin besättning under seglingen i Republiken Kroatien är skyldig att vid hamnkontoret eller i dess filial skaffa en förteckning över de personer som kommer att vistas ombord under vinjettens giltighetsperiod. Det totala antalet personer på personförteckningen får inte överstiga fartygets dubbla kapacitet, med en höjning av 30 % av fartygets enhetliga kapacitet. Fartygets kapacitet fastställs i enlighet med fartygshandlingarna utfärdade av behöriga myndigheter i det land under vars flagg fartyget seglar. Om uppgiften saknas i fartygshandlingarna ska kapaciteten fastställas i enlighet med Regelsamlingen om småbåtar och yachter och Reglerna om stadgeenlig certifiering av småbåtar och yachter. Personförteckningen bestyrks genom vinjettkupongen. Personförteckningen kan ifyllas i helhet vid tidpunkten för vinjettens erhållande men den kan också fyllas i successivt, men senast då enskild person som återfinns i personförteckningen för första gången går ombord. Om nya personer tas upp på personförteckningen successivt, ska förteckningen vid varje ändring bestyrkas av hamnkontoret eller dess filial. Antalet utbyten av personer på personförteckningen är inte begränsat. I personförteckningen införs inte personer som vistas på fartyget under uppehåll i hamn eller vid ankringsplats. Barn under 12 år skrivs inte in i personförteckningen och räknas inte heller in i det högsta tillåtna antalet personer ombord. Personförteckning på båtar som anländer sjövägen behöver inte finnas vid införskaffningen av vinjetten, utan kan sammanställas även i efterhand då man byter besättning i Kroatien. Vistelseanmälan Utlänningar som anländer till Republiken Kroatien på främmande fartyg, avsedda för nöje eller sport, och som bor på dessa fartyg, anmäler sin ankomst endast i den hamn eller vid den kaj där efter att de har rest in i Republiken Kroatien utförs kontroll avseende passage över statsgränsen. Såvida utländsk person passerar statsgränsen vid någon av vägövergångarna och har båt på släp på vilken han kommer att vistas, görs anmälan av den marina där båten sjösätts. Om sjösättningen sker vid någon av småhamnarna är den utländska personen skyldig att själv uppsöka geografiskt behörig polisstation och anmäla sin vistelse. Detta avser endast de fartyg där utländska personer kommer att bo ombord under sin vistelse. Utländska personer, vars båtar är förtöjda i någon av de kroatiska marinorna, är skyldiga att själva anmäla sin ankomst till marinan. Fartygets avsegling från Republiken Kroatien Kapten är skyldig att, innan fartyget lämnar Republiken Kroatien: genomgå gränskontroll i en av de hamnar som är öppna för internationell trafik bestyrka besättnings- och passagerarförteckningen vid hamnkontoret eller i dess filial. Efter det att kaptenen har utfört sina förpliktelser är det hans skyldighet att 14

15 den kortaste vägen lämna Republiken Kroatiens inre farvatten och territorialvatten. Segling av kroatiska båtar och yachter för utländska båtförare: Grundad på ändringar av och komplement till Regelsamlingen om småbåtar och yachter av den 11 februari 2009, godkänner Republiken Kroatien ensidigt andra staters behörigheter för segling av kroatiska båtar och yachter. Uppgifter om utländska behörigheter som godkänns i Republiken Kroatien finns på Ministeriets för sjöfart, trafik och infrastruktur officiella hemsida TÅGRESOR Kroatien har direkta förbindelser med Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Ungern, Italien, Österrike, Schweiz, Tyskland och Serbien. Indirekta förbindelser med tågbyte finns med så gott som alla övriga europeiska länder. Eurocity-, Intercity- och Euronighttåg: EC Mimara : Zagreb Villach Siegen Zagreb EC Croatia : Zagreb Wien Zagreb (via Slovenien) EN Venezia : Venedig Zagreb Budapest (Moskva, Kiev, Bukarest) Venedig EN Lisinski : Zagreb - München - Zagreb IC Zagreb : Zagreb Wien (via Ungern) Zagreb IC Sava : Belgrad Zagreb Villach München Belgrad IC Kvarner : Zagreb Budapest Zagreb IC Drava : Budapest Osijek Sarajevo Budapest Snabbtåg Maestral : Zagreb Budapest Zagreb Zagreb Villach - Zagreb Belgrad Zagreb Zürich Belgrad Nikola Tesla : Zagreb Belgrad Zagreb Sarajevo Vinkovci Beograd - Sarajevo Zagreb Sarajevo Ploče Zagreb Zagreb Sarajevo Zagreb (nattåg) Ploče Sarajevo Ploče Villach Zagreb Belgrad Villach (nattåg) Opatija : Rijeka Ljubljana Rijeka (München) Ljubljana :Rijeka Ljubljana (Wien) - Rijeka Säsongståg: Ljubljana Pula Ljubljana Budapest Zagreb Split Budapest (nattåg) Särskilda tåg: Belgrad Knin Split - Belgrad (juni-september under helger, nattåg) Tel: E-post: Upplysningar: Telefon: Web: 15

16 BUSSRESOR Reguljära internationella busslinjer förbinder Kroatien med grannländerna och ett flertal länder i Mellan- och Västeuropa. Upplysningar om man ringer från Kroatien: Upplysningar om man ringer från utlandet: Internationell trafik (biljettförsäljning): Inrikestrafik (biljettförsäljning): Bussterminal Rijeka Telefon: , E-post: Hemsida: Bussterminal Split Telefon: , E-post: Hemsida: Bussterminal Šibenik Telefon: E-post: Bussterminal Zadar Telefon: Bussterminal Zagreb Telefon: Hemsida: Bussterminal Dubrovnik Telefon: E-post: Hemsida: Bussterminal Osijek Telefon: Bussterminal Pula Telefon: TAXI OCH HYRBIL Taxitjänst finns i alla städer och turistorter. Man kan hyra bil (rent-a-car) i alla städer, på turistorter och flygplatser. VIKTIGARE MUSEER: Čakovec - Muzej Medjimurja (provinsen Medjimurjes museum) Dubrovnik - Dubrovački muzej-knežev dvor (Dubrovnikmuseet-Furstepalatset), Etnografski muzej - Rupe (Etnografiska museet), Gradske zidine (Stadsmuren), Muzej Dominikanskog samostana (Dominikanerklostrets museum), Pomorski muzej (Sjöfartsmuseet), Riznica katedrale (Katedralens skattkammare), Dom Marina Držića (poeten Marin Držić hem), Akvarij biološki zavod Dubrovnik (Akvariet biologiska institutet Dubrovnik), Muzej franjevačkog samostana Mala braća (Franciskanerklostrets museum Små bröderna ), Muzej pravoslavne crkve (Den ortodoxa kyrkans museum). Gornja Stubica - Muzej seljackih buna (Bondeupprorens museum) Gospić - Muzej Like (Provinsen Likas museum), i närliggande Smiljan ligger Memorijalni centar Nikola Tesla (uppfinnaren Nikola Teslas födelsehem) Hlebine - Galleriet Hlebine och målaren Ivan Generalić museisamling Karlovac - Gradski muzej Karlovac (Karlovac stadsmuseum), Stari Grad Dubovac (Gamla staden Dubovac) Klanjec - Skulptören Antun Augustinčić galleri Krapina Museet för Neanderthalarna från Krapina, Folkbildaren Ljudevit Gajs museum 16

17 Kumrovec Staro selo unikt etnologiskt museum med ursprungliga byhus, Josip Broz Titos födelsehem Makarska - Malakološki muzej museum med fiskar, räkor och musslor, Gradski muzej (Stadsmuseet) Našice Zavičajni muzej u dvorcu Pejačević (Hembygdsmuseum i slottet Pejačević) Osijek - Muzej Slavonije (Provinsen Slavoniens museum) Pazin - Etnografski muzej Istre (Istriens etnografiska museum) och Muzej grada Pazina (Pazins stadsmuseum) Pula - Arheološki muzej (Arkeologiska museet), Povijesni muzej Istre (Istriens historiska museum), Arena Rijeka Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja (Kroatiska Primorjekustens sjöfarts- och historiska museum), Prirodoslovni muzej (Naturvetenskapliga museet) Poreč Zavičajni muzej Poreštine (Poreštinas hembygdsmuseum) Split - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (Kroatiska arkeologiska minnesmärken), Arheološki muzej Splita (Splits arkeologiska museum), Galerija Ivana Meštrovića (Skulptören Ivan Meštrović galleri), Muzej grada (Stadsmuseet), Etnografski muzej (Etnografiska museet), Prirodoslovni muzej (Naturvetenskapliga museet), Galerija umjetnina (Konstgalleriet), Pomorski muzej (Sjöfartsmuseet), Riznica katedrale (Katedralens skattkammare) Trakošćan Dvorac Trakošćan (Slottet Trakošćan) slottsmuseum med en förnämlig samling av gamla vapen Varaždin Gradski muzej u Starom gradu (Stadsmuseet i Gamla stan) historisk avdelning, Entomologiska samlingen Svijet kukaca ( Insekternas värld ) och Galerija starih i novih majstora (Gamla och nya mästares galleri) Zadar - Arheološki muzej [arkeologiska museet] - Stalna izložba crkvene umjetnosti [kyrkkonstens permanenta utställning], Narodni muzej Zadra [folkmuseum], Muzej antičkog stakla [Museum över antikt glas] Zagreb - Arheološki muzej (Arkeologiska museet), Etnografski muzej (Etnografiska museet), Hrvatski muzej naivne umjetnosti (Kroatiska museet för naiv konst), Moderna galerija (Moderna galleriet), Muzej grada Zagreba (Zagrebs stadsmuseum), Muzej Mimara (Mimaramuseet), Muzej za umjetnost i obrt (Konst- och hantverksmuseet), Muzej suvremene umjetnosti (Moderna museet), Hrvatski prirodoslovni muzej (Kroatiska naturvetenskapliga museet), Strossmayerova galerija starih majstora (Akademigrundaren Strossmayers galleri med gamla mästare), Tehnički muzej (Tekniska museet), Galerija Klovićevi dvori (Galleriet Klovićevi dvori ), Hrvatski povijesni muzej (Kroatiens historiska museum), Muzejsko memorijalni centar Dražen Petrović (Dražen Petrović minnesmuseum), Umjetnički paviljon (Konstpaviljongen). 17

18 KÄNDA VALLFÄRDSORTER: Marija Bistrica: Majka Božja Bistrička (Bistricas Kristi Moder) Trsat: Gospa Trsatska (Trsats Madonna) Sinj: Čudotvorna Gospa Sinjska (Sinjs Undergörande Madonna) Aljmaš: Gospa od Utočišta (Tillflyktens Madonna) Krasno: Gospa od Krasna (Madonna av Krasno) Karlovac-Dubovac: Sv. Josip (St. Josef) Lobor: Majka Božja Gorska (Bergens Kristi Moder) Ludbreg: Predragocjena Krv Isusova (Värdefulla Jesu Blod) Remete: Majka Božja Remetska (Kristi Moder av Remete) Solin: Gospa od Otoka (Öarnas Madonna) Trški Vrh: Majka Božja Jeruzalemska (Jerusalems Kristi Moder) Vepric: Majka Božja Lurdska (Kristi Moder av Lourdres) Voćin: Majka Božja Voćinska (Voćins Kristi Moder) Kulturminnesmärken och naturområden på UNESCO-s världsarvslista I Kroatien finns många kulturminnesmärken bland vilka särskilt kan nämnas den gamla staden Dubrovnik, Diocletianus palats i Split, den historiska stadskärnan i staden Trogir, Euphrasius basilika från tidig kristendom i Poreč, St Jacobskatedralen i Šibenik, Starigradfältet på ön Hvar, som samtliga återfinns på UNESCO-s världsarvslista. Plitvicesjöarna den vackraste och mest kända kroatiska nationalparken är det enda naturområde som finns på denna prestigefyllda lista. På UNESCO:s lista över mänsklighetens immateriella kulturarv finns Festa sv. Vlaha ( fest till St Vlahos ära), spetstillverkningen i Lepoglava, på öarna Hvar och Pag, Kastavštinaklockarnas årliga fastlagsprocession, korsprocessionen på ön Hvar, den tvåstämmiga sången och spelet från Istrien och kroatiska Primorje, den årliga processionen Ljelja eller Kraljica ( Drottningen ) från Gorjane, den traditionella konsten att tillverka träleksaker från Hrvatsko Zagorje, Sinjska alka - riddarturnering i Sinj och konsten att baka honungskakor licitari i norra Kroatien. Det traditionella musikaliska uttrycket Ojkanje har kommit in på listan över hotade immateriella kulturarv där omedelbart skydd efterlyses. Kroatien är ett av länderna med flest skyddade immateriella kulturarv i världen som finns med på UNESCO:s lista. 18

19 NATIONALPARKER Brijuni - en skärgård bestående av två större och 12 mindre öar intill Istriens västkust. Information: Adress: NP Brijuni Brionska 10, Fažana Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Kornati - den tätaste skärgården i Medelhavet med sammanlagt 89 öar, kobbar och skär. Information: Adress: NP Kornati Butina 2, Murter Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Krka - den vackraste karstfloden i Kroatien. Information: Adress: NP Krka Trg Ivana Pavla II nr 5, Šibenik Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Mljet - ön sydväst om Dubrovnik. Information: Adress: NP Mljet Pristanište 2, Goveđari Telefon: , fax: E-post: Hemsida: Paklenica - nationalpark på Velebits sydsida, det största bergsmassivet i Kroatien Information: Adress: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a, Starigrad-Paklenica Telefon: , Telefax: E-post: Hemsida: Plitvička jezera [Plitvicesjöarna] - den äldsta och mest kända kroatiska nationalparken, en del av UNESCO:s naturvärldsarv. Information: Adress: NP Plitvička jezera Plitvička jezera Telefon: , Telefax: E-post: Hemsida: Risnjak ett i huvudsak skogsbevuxet bergsmassiv norr om Rijeka där även ett fridlyst hydrologiskt naturfenomen finns floden Kupas källa. Information: Adress: NP Risnjak Bijela Vodica 48, Crni Lug Telefon: , Telefax: E-post: Hemsida: Norra Velebit - ur natursynpunkt den mest värdefulla och attraktiva delen av norra Velebits topp. Information: Adress: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, Krasno Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: 19

20 NATURRESERVAT Biokovo - berget bakom Makarskarivieran. Information: Adress: PP Biokovo Marineta mala obala 16, Makarska Telefon/Telefax: E-post: Hemsida: Kopački rit ett av de största bevarade europeiska våtmarksområdena vid floden Dravas utlopp i Donau. Information: Adress: PP Kopački rit Titov dvorac 1, Lug Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Lonjsko polje - ett av de största skyddade våtmarksområdena i Donaus bäcken Information: Adress: PP Lonjsko polje Krapje 16, Krapje Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Medvednica - bergsmassiv i närheten av Zagreb. Information: Adress: PP Medvednica Bliznec bb, Zagreb Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Papuk de slavoniska bergens vackraste del, medlem i Europeiska naturparkers nätverk och UNESCO:s världsomfattande nätverk av naturparker Information: Adress: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, Voćin Telefon: Telefax: E-post: Hemsida Telašćica på den sydöstra sidan av Dugi otok, inte långt från Nationalparken Kornati. Information: Adress: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, Sali Telefon/ telefax: E-post: Hemsida: Učka - berg på Istriens östsida, bakom Kvarnerrivieran. Information: Adress: PP Učka Liganj 42, Lovran Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Velebit omfattar den största delen av bergsmassivet med samma namn, det största fridlysta området i Kroatien och landets enda på UNESCO:s internationella lista över biosfärreservat. Information: Adress: PP Velebit Kaniža Gospićka 4b, Gospić Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: 20

* Minimal 8 personer, vid färre deltagare kan priset förändras. Vi reserverar oss mot eventuella prisändringar.

* Minimal 8 personer, vid färre deltagare kan priset förändras. Vi reserverar oss mot eventuella prisändringar. UTFLYKTER 2014 1 NAtionalParken KRKA OCH SKRADIN Denna dag organiserar vi en halvdagsutflykt till nationalparken Krka. Skradinski Buk är en av de vackraste delarna av Nationalparken Krka. Det är den största

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR ABC HAND BOK Vi på STS Språkresor hälsar dig välkommen till sommarens kurser. Vi hoppas att du har siktet inställt på en rolig och lärorik sommar! Den här boken har vi sammanställt för att du skall få

Läs mer

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012 Version II maj 2012 www.jordbruksverket.se/resameddjur Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2012 2 Innehåll Så här fungerar regelverket

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

ISLAND. Början på något storslaget

ISLAND. Början på något storslaget ISLAND Början på något storslaget Grönland/Färöarna 2015/2016 3 INNEHÅLL VÄLKOMMEN & INNEHÅLL 2 3 ISLAND & INFORMATION 4 5 PAKETRESOR 6 9 RESOR I GRUPP 10 13 BILPAKET 14 17 KARTA 18 19 DAGSTURER 20 24

Läs mer

Hit kan du resa Flygtid Transfer Tidsskillnad Valuta & kreditkort Folkmängd Huvudstad Språk Religon Pass & Visum. Vaccinationer Väder & klimat

Hit kan du resa Flygtid Transfer Tidsskillnad Valuta & kreditkort Folkmängd Huvudstad Språk Religon Pass & Visum. Vaccinationer Väder & klimat Hit kan du resa: Året runt Flygtid: Ca 3,5 timmar från Arlanda. Transfer: Flyget landar på Palmas flygplats. Transfer från flygplatsen till Playa de Palma tar ca 30 minuter med buss. Transfer ingår inte,

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Följ med oss till fantastiska Kuba, fyllt av historia, kultur, musik, dans, bad, stränder och vacker natur! Den här resan vänder sig till de lite mer

Följ med oss till fantastiska Kuba, fyllt av historia, kultur, musik, dans, bad, stränder och vacker natur! Den här resan vänder sig till de lite mer Följ med oss till fantastiska Kuba, fyllt av historia, kultur, musik, dans, bad, stränder och vacker natur! Den här resan vänder sig till de lite mer äventyrliga som förstår att vi ger oss av utanför de

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer