INLEDNING. iloq S10 - manual, version 2.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. iloq S10 - manual, version 2.4"

Transkript

1 iloq S10 - Manual

2 INLEDNING Det här dokumentet är manualen för programmet iloq S10. Manualen är avsedd för den som sköter om låssystemet, det kan t.ex. vara låssmeden, säkerhetschefen, vaktmästaren eller systemägaren. Andra användare är exempelvis personer som programmerar cylindrar, delar ut nycklar eller tar hand om nycklar som återlämnas. Den här manualen innehåller grundläggande information om hur låssystemet administreras, vilket inbegriper underhåll av låsdata (låsdata är t.ex. uppgifter om nycklar, cylindrar, behörigheter och nyckelanvändare), utdelning och återlämning av nycklar samt programmering av cylindrar och nycklar.

3 INNEHÅLL INLEDNING... 2 INNEHÅLL... 3 ALLMÄNT OM LÅSSYSTEMET ILOQ S Ökad säkerhet... 6 Lätt att upprätthålla... 6 iloq S10 låssystemet i korthet... 6 HANTERA LÅSSYSTEMET MED HJÄLP AV ILOQ S Inloggning... 8 Kontroll av programversion... 9 Programmets huvudfönster...10 Arbeta i gränssnittet...11 Visa information om låssystemet...11 Begränsning av data...12 Redigera tabellvyn...13 Delning av arbetsfältet...15 Arbetsgång...15 Popup-meny...16 Redigering av data...16 Radera data...17 Uppgradering av data...17 Utskrift av data...17 Kopiering av data från Excel till tabell i arbetsfältet...17 Kopiering av data från en tabell i arbetsfältet till Excel...18 TILLBEHÖR FÖR PROGRAMMERING - ILOQ S Redigering av programmeringsenhetens minne...19 ADMINISTRERING AV NYCKLAR...20 Lägga till nyckel...20 Beställ och programmera nyckel...24 Beställ och programmera nyckel som separat funktion...25 Överföra programmeringsuppdrag till programmeringsenheten...25 Koppla nyckel till person...26 Radera nyckel från person...26 Lämna ut nyckel...27 Återlämna nyckel...27 Redigering av nyckelns behörigheter...28 Tidsbegränsning av nyckel...29 Överföra nyckel till svartlistan...30 Ta bort nyckel från svartlistan...30 Skapa ersättande nyckel...31 ADMINISTRERA CYLINDRAR...32 Lägga till cylinder...32 Beställ och programmera cylindrar...34 Beställa cylinder...35 Programmera cylinder...36 Automatisk programmering av cylindrar...36 Överföra uppgifter till programmeringsenheten...37 Programmering via en mobiltelefon (PDA)...37

4 Nollställa cylindrar...42 Redigering av cylinderns behörigheter...42 Byte av cylinderns zon...43 Redigera cylinderns uppgifter...43 Lägga till nya cylindrar i låssystemet...43 ÖVRIGA FUNKTIONER...45 Hantera Systemnycklar...45 Nycklarnas färgkoder...45 Koppla Systemnyckel till person...46 Ta bort Systemnyckel från person...47 Administrera låssystemets användarrättigheter med Systemnyckeln...47 Överföra formateringsdata till Systemnyckeln...47 Överföra fabriksinställningar till Systemnyckel...48 Avlägsna uppgifter från Systemnyckeln...49 Ta bort Systemnyckel...49 Hantera personregister...50 Lägga till person...50 Lägga till användar-id till person...50 Redigera en persons roller...51 Hantera behörigheter...51 Skapa behörigheter...51 Skapa individuell behörighet för cylindern...52 Redigering av behörigheter...52 Behörighet med versioner...52 Byte av behörighetens zon...53 Lägga till/ta bort cylindrar inom behörighet...53 Lägga till/ta bort nyckel inom behörighet...54 Hantera personroller...54 Lägga till personroller...54 Redigering av personrollernas behörigheter...54 Redigering av rollens personval...55 Hantera zoner...55 Skapa zoner...55 Anknyta en zon till en cylinder...55 Hantera fastigheter...55 Lägga till en ny fastighet...56 Ta bort fastigheter...56 Ändra namn på fastighet...57 Byte av fastighet...57 Filtrering av data enligt fastighet...57 Hantera användare...58 Lägga till ny användare...58 Lägg till en ny användare med användar-id...58 Redigering av användarens zonval...59 Byta användarens lösenord...59 Redigera användarens användarrättigheter...60 Redigering av låssystemets data...60 Lägga in en bild på första sidan...60 Visa sammanfattningar...60 Rapportering...61

5 Hantera planritningar...61 Importera planritning (Lägg till planritning)...62 Ersätta planritning...62 Lägg till cylinder på planritning...62 Kontrollera cylinderns egenskaper på planritningen...62 Flytta cylinder på planritningen...62 Flytta alla cylindrar på planritningen samtidigt...63 Ändra planritningens storlek...63 Byta planritningens fastighet...63 Kopiera planritning och cylinder till klippbordet...63 Skriva ut planritning...63 Ta bort planritning...64 Cylinderns händelselogg...64 Hämta händelselogg från en cylinder till Systemnyckeln...64 Bläddra i loggdata...64 Hämta händelselogg från en cylinder...65 Systemets händelseblogg...65 NÄTVERKSMODULEN ILOQ...66 Konfigurera nätverksmodulen...68 Lägg till nätverksmodul...68 Överföring av inställningar till nätverksmodulen...69 Lägg till intervaller i nätverksmodulen...69 Redigera nätverksmodulens intervaller...71 Radera intervall från nätverksmodulen...71 Skicka till nätverksmodulen...71 Ändra inställningarna för nätverksmodulen...72 Byte av licenstyp för nätverksmodulen...72 Ansluta nätverksmodul till användare...72 Ta bort nätverksmodul...72 Programmera cylinder och nycklar med hjälp av en nätverksmodul...73 Cylinderprogrammering...73 Programmera nycklar...73

6 ALLMÄNT OM LÅSSYSTEMET ILOQ S10 iloq S10 är ett elektroniskt programmerbart låssystem, som är avsett för till exempel i bostadsbolag samt i fastigheter för handel, kontor, institutioner och andra affärsrörelser. Med hjälp av detta system kan behörigheter administreras snabbt och lätt via programmering och Internet. Kärnan i iloq S10 är en elektromekanisk låscylinder, där elenergi för cylindern och nyckelns funktion skapas genom att nyckeln skjuts in. Denna lösning gör att varken låscylindern eller nyckeln behöver batterier eller andra externa energikällor. iloq S10-systemets nycklar skiljer sig inte från varandra mekaniskt, förutom att alla är helt identiska vad gäller den mekaniska funktionen. Nycklar programmeras vid överlåtelsen och nollställs vid återlämnandet. Nyckelns behörigheter programmeras in i nyckeln vid utlämningen. Utlämning av en ny nyckel kräver ingen programmering av cylindern. Återlämnade nycklar är helt tomma och kan förvaras i en låda. iloq-nycklarna används för öppning och låsning av dörrar på samma sätt som vanliga nycklar. Ökad säkerhet Låssystemet iloq S10 är lösningen på de mekaniska låsningssystemens begränsade låsserier (kombinationer) och den sänkta säkerhetsnivå detta innebär. Kopiering av nycklarna förhindras genom stabila, standardiserade krypteringssystem (SHA-1 och SSL). I iloq S10 finns inte de begränsningar som mekaniska låssystem har, serierna tar inte slut och nyckelns behörigheter kan avlägsnas lätt både från t.ex. lägenhetscylindern och från cylindrar i gemensamma utrymmen. Data om godkända öppningar sparas i cylinderns händelselogg, vilket gör det möjligt att effektivt reda ut missbruk av t.ex. gemensamma lokaler. Användning av nycklar som inte återlämnats eller som försvunnit förhindras genom att de överförs till svarta listan. Den svarta listan överförs lätt och snabbt till cylindrarna med hjälp av programmeringsenheten. Lätt att upprätthålla Låssystemet iloq S10 hålls up-to-date med hjälp av iloq S10 programmet som fungerar med Internetförbindelse, vilket gör systemet lätt att ta i bruk och använda. iloq-programmet ger alltid realtidsdata om nycklar, cylindrar och användarrättigheter. Underhållet av låssystemet kan också fördelas på olika personer, t.ex. så att låssystemets ansvarsperson bestämmer behörigheter, en assistent ansvarar för utdelning och återlämning och låssmeden eller fastighetsskötaren svarar för programmeringen av nycklarna. I systemet har varje användarnivå sina klara användargränssnitt. Behörigheterna till olika lokaler och cylindrarnas placering kan kontrolleras via en planritning av byggnaden. Cylindrarna placeras enkelt ut på ritningen via s.k. drag n drop. iloq S10 låssystemet i korthet Alla nycklar och låscylindrar är mekaniskt likadana Låscylindern är av standardformat, passar mekaniskt ihop med nuvarande låshus och är lätt att installera Systemet är självförsörjande vad gäller energi varken nyckel eller cylinder behöver batteri eller extern energikälla (inga ledningar) Nycklarna och cylindrarna programmeras med hjälp av programvara och programmeringsenheten Programvaran kräver förbindelse via Internet Utdelning av en ny nyckel kräver ingen programmering av cylindrarna 6

7 All programmering och användning av nycklar bygger till stor del på kryptering Nyckeln behörigheter programmeras in när nyckeln lämnas ut Nyckelns behörigheter nollställs vid återlämningen av nyckeln Systemet har en svart lista över försvunna nycklar Cylindern lagrar en händelselogg över godkända och nekade öppningar Behörigheterna kan begränsas med en extern brytare (s.k. villkorsintervall) 7

8 HANTERA LÅSSYSTEMET MED HJÄLP AV ILOQ S10 Låssystemet sköts med programvaran iloq S10. Klienten installeras lokalt och laddas ned från iloqs hemsida Viktigt! iloq S10 fungerar endast med Internet-webbläsaren Internet Explorer. För närvarande kan programmet inte användas med andra webbläsare. Inloggning Inloggning i iloq sker på följande sätt (när programmet redan är installerat): 1. Välj Start > Alla Program > iloq Oy > iloq S Sätt i låssystemets Systemnyckel i programmeringsenheten. När inloggningen sker med Systemnyckeln som är avsedd för ett visst låssystem, behöver man inte välja låssystem. 3. I fönstret Inloggning, välj eller skriv låssystemnamnet i fältet Servicens adress, fyll Användar-ID och Lösenord. 4. (Om du loggar in för första gången) Sök programmeringsenhet i rullgardinsmenyn i fönstrets nedre del och klicka på knappen Logga in (senare behöver detta val inte upprepas, utan programmet hittar automatiskt den programmeringsenhet som använts). Om användaren har möjlighet att logga in i låssystemet utan Systemnyckel, sker valet av låssystem i det nya fönstret efter att användaren har skrivit in servicens adress, användar-id och lösenordet och klickat på knappen Logga in. 5. Huvudfönstret för låssystemet iloq S10 öppnas. Skedde inloggningen med Systemnyckel, kontrolleras att nyckeln är rätt kopplad till programmeringsenheten (ytterligare uppgifter om programmeringsenheten, se avsnittet Periferenheter för låshantering och om Systemnyckeln i avsnittet "Underhåll av Systemnycklar ). När Systemnyckeln är rätt ansluten, hörs ett klick när nyckeln trycks på plats och på huvudfönstrets statusrad tänds en indikator för motsvarande nyckeltyp. Indikatorernas färgkoder är följande: Färgkod Förklaring Röd Blå Gul Systemnyckel Tom programmeringsnyckel Normal (iloq) nyckel 8

9 Som utloggning från systemet räcker att du stänger av programmet. Detta kan utföras på två sätt: Klicka på knappen Logga ut i verktygsraden och tryck på kommandot Stäng programmet i fönstret som öppnas. Klicka på stängningsknappen i huvudfönstrets övre högra hörn. Kontroll av programversion När en ny programversion har uppdaterats, öppnar programmet automatiskt fliken Info om programversion, efter att inloggningen lyckats. Du kan när som helst kontrollera vilken programversion som gäller under knappen Info om programversion i verktygsraden (fliken Anvisning). 9

10 Programmets huvudfönster Verktygsrad Flikar Arbetsfält Huvudfönstret i programmet iloq S10 består av följande element: Verktygsrad, som innehåller bildförsedda knappar. Med hjälp av knapparna kan du sköta låssystemets administration och underhåll. Du kan t.ex. lägga till och beställa cylindrar och nycklar; programmera, lämna ut och återlämna nycklar, bläddra i den svarta listan; få fram planritningar och definiera placeringen av cylindrar på dem osv. Knapparnas texter försvinner om du förminskar fönstret. Knapparnas texter kan alltid visas genom att kursorn förs över knappen (s.k. tool tip). Du kan också utföra de flesta funktionerna med hjälp av kommandona i popup-menyn, som öppnas genom högerklickning på arbetsfältets flik. Ett arbetsfält i tabellformat. Både verktygsradens kommandon och arbetsfältets data visas gruppvis på flikarna. Till exempel genom att klicka på rubriken Ytterligare information i verktygsraden blir det möjligt att visa, lägga till och bearbeta behörigheter, personroller och zoner. 10

11 Tips Bläddra igenom flikarna och uppgifterna på dem för att bekanta dig med systemet innan du börjar använda programmet. Arbeta i gränssnittet Visa information om låssystemet När du öppnar programmet, kommer du till fliken Inledningssida. Startsidan visar allmän information om låssystemet. Startsidan visar allmän information om låssystemet. 11

12 Exempel När du vill läsa om de cylindrar som redan finns i systemet och data om dem, klicka på knappen Visa cylindrar i verktygsraden och fliken Cylindrar öppnar sig i arbetsfältet. Fliken Cylindrar Begränsning av data Ibland kan mängden sparade data i ett system vara ansenligt, det kan t.ex. finnas hundratals cylindrar i ett bostadsbolag. För att begränsa mängden data som visas på arbetsfältet: 1. Klicka på den tomma raden under tabellens rubrikrad på den spalt, som du vill använda som kriterium för datasökningen. Cellens status ändras, så att det blir möjligt att skriva i den. 2. I cellen skriver du in något, som ingår i de data som skall visas. Vill du till exempel på fliken Cylindrar endast se de utrymmen som innehåller Kontor, skriv k i cellen. Vill du vara mer exakt skriver du hela ordet kontor. Stora eller små begynnelsebokstäver har ingen betydelse. Ett annat sätt är att välja de objekt som skall visas i en listruta. Du får fram listan genom att klicka på dropdown-pilen i tabellcellens högra kant. Då listas allt som finns i tabellen. 12

13 Du återvänder till utgångsvyn genom att klicka på tömningsknappen till vänster om raden. Du kan också välja vilka rader som visas på följande sätt: 1. Välj de rader som skall visas med kursorn (använd vid behov CTRL-knappen) 2. Klicka på höger musknapp, när kursorn befinner sig ovanför tabellens område. Välj Visa > Visa endast valda i popup-menyn öppnar sig. För att återgå till utgångsvyn, makulera valet genom att upprepa steg 2. Redigera tabellvyn Du kan omforma en tabellvy som du önskar och spara ditt val som din egen vy. Den egna vyn är personlig och kan inte ses av andra användare. Du kan när som helst förflytta dig från utgångsvyn till den egna vyn eller tvärtom genom att klicka på Standardvy eller Egen vy. När du redigerar tabellvyn kan du: Välja vilka kolumner som visas i tabellen Byta ordning på kolumnerna i tabellen Byta ordningsföljden för hur data visas enligt den valda kolumnen Byta ordningsföljden för hur data visas helt och hållet Alla de val som du gjort för din egen vy sparas genom att välja Spara inställningar i fönstret Tabellkolumner. För att öppna detta fönster, högerklicka på musen med kursorn ovanför tabellområdet och välj Ställ in kolumner i popup-menyn. Fönstret Tabellkolumner 13

14 För att välja vilka kolumner som visas i tabellen 1. Välj Ställ in kolumner i popup-menyn. 2. Välj vilka kolumner som skall visas i fönstret Tabellkolumner. 3. Klicka på knappen Spara inställningar. För att ändra kolumnernas ordningsföljd: 1. Dra kolumnen till önskat läge i tabellen. 2. Välj Ställ in kolumner i popup-menyn. 3. Klicka på Spara inställningar i fönstret Tabellkolumner. För att byta ordningsföljden för hur data visas enligt den valda kolumnen 1. Ta med kursorn tag i kolumnens rubrikbalk och dra den till det tomma området ovanför tabellens rubrikbalk. Namnlisten förflyttas till vyns vänstra kant. Observera att själva kolumnen stannar kvar. Namnlisten kopieras i vyns vänstra kant för att markera att den valda tabellkolumnen används för att omforma datavisningen i vyn. 2. Välj Ställ in kolumner i popup-menyn. 3. Klicka på Spara inställningar i fönstret Tabellkolumner. Exempel I tabellen nedan ser du cylindrarna grupperade enligt programmeringsläge. Gruppindelning enligt programmeringsläge 14

15 Du kan använda flera kriterier i indelningen av tabellen. Uppgifterna ordnas hierarkiskt så att den först valda kolumnen är hierarkins översta element. Du kan ordna tabellraderna i motsatt ordningsföljd genom att klicka på den grå triangelformade knappen i namnlistens övre högra hörn Denna knapp finns inte i alla kolumners namnlista, utan bara i vissa särskilda kolumner (vanligen i tabellens första kolumn) Om du byter ordningsföljden på hur data visas i en tabell enligt en viss kolumn på det sätt som beskrivs ovan, förses också den valda kolumnen med en triangel Delning av arbetsfältet Du kan underlätta ditt arbete genom att del in arbetsfältet i två eller flera flikar på följande sätt: 1. Öppna två eller flera flikar (t.ex. Cylindrar och Nycklar). 2. För kursorn till flikens rubrik och högerklicka. 3. Välj i vilken riktning du vill dela vyn i den meny som öppnas: Vågrätt = New Horizontal Tab Group Lodrätt = New Vertical Tab Group Du kan lämna fliken genom att välja Avsluta och återvända till utgångsvyn genom att välja Gå till nästa/föregående Tab Grupp. Arbetsgång Olika arbetsskeden går framåt i en serie fönster, som följer på varandra. Det är möjligt att förflytta sig fram- och tillbaka mellan olika arbetsskeden genom att klicka på tangenterna Nästa eller Föregående. Tips Ingångsfönstret i ett arbetsskede kan hoppas över och man kan gå direkt till arbetsgången. Klicka på rutan Hoppa över denna sida nästa gång om du vill hoppa över ingångsfönstret i fortsättningen. 15

16 Popup-meny Popup-menyn som öppnar sig genom en högerklickning på musen är ett användbart arbetsredskap i gränssnittet. Via denna kan du göra allt som har att göra med att administrera och hantera cylindrar. Förutom uppgiftsspecifika kommanden har menyerna följande standardkommandon: Kommando Förklaring Ställ in kolumner Egenskaper Lägg till Välj alla (CTRL+A) Visa Fönstret Tabellkolumner öppnas. Du kan välja vilka kolumner som visas i tabellen och spara de ändringar i vyn du gör i tabellen. Öppna fönstret Egenskaper där du kan se data om det valda objektet (cylinder, nyckel, person osv.). Öppnar ett fönster, där du kan lägga till data i systemet. Väljer alla rader i tabellen. Genom att välja Visa och undermenyn Visa endast valda syns endast de valda raderna i tabellvyn. Välj först raderna i tabellvyn med kursorn. Utskrift Med detta kommando kan data som visas i vyn skrivas ut. Se närmare information i avsnittet Skriva ut data. Obs 1 I denna handbok används termen popup-meny med syftning på den popup-meny som öppnas genom att man klickar på höger musknapp. Obs 2 I de funktionsspecifika anvisningarna i denna handbok används i regel termen popupmeny. Många uppgifter kan även utföras med hjälp av knapparna i verktygsraden. Observera att arbetsgången skiljer sig något beroende på om ett kommando i popup-menyn eller en knapp i verktygsraden används. Om du först väljer de rader som skall redigeras i tabellen och sedan ett kommando i popup-menyn, till exempel Återlämna nyckel på fliken Nycklar, behöver du inte i fortsättningen på nytt välja de rader som redan är valda. Om du i stället använder verktygsradens kommando, till exempel Återlämna nyckel, har de rader som valts i tabellen ingen betydelse utan radvalet sker senare. Redigering av data Data på tabellområdet kan redigeras på följande sätt: 1. Klicka på knappen Redigeringsläge i verktygsraden. 2. Klicka på den tabellcell, där du vill ändra data. 3. Gör de ändringar du önskar i tabellens data. 4. Klicka på Spara i verktygsraden. 5. Klicka på nytt på Redigeringsläge för gå ur redigeringsläget. 16

17 Radera data Du kan radera data i systemet på följande sätt: 1. Klicka på knappen Redigeringsläge i verktygsraden. 2. Välj den tabellrad, där du vill radera data. Klicka på radens vänstra sida på flikens kant, så att hela raden aktiveras. 3. Välj Radera med höger musknapp i popup-menyn. 4. Klicka på Ja i bekräftelsefönstret. Du kan inte radera ett objekt som används, innan du har tagit bort dess kopplingar i systemet (t.ex. så kan du inte radera en person, till vilken nycklar är anslutna, förrän du har återlämnat personens nycklar). Uppgradering av data Tabelldata kan behöva uppdateras, när ändringar görs samtidigt av någon annan i systemet, så att systemets data ändras eller om någon annan samtidigt håller på och programmerar cylindrar. Data uppdateras genom en klickning på knappen Uppdatera i redskapsraden. Utskrift av data Du kan skriva ut tabelldata i ett arbetsfält med hjälp av en skrivare eller som Excel-filer. Överföring av data till en skrivare För att du ska kunna skriva ut tabelldata med en skrivare, välj Utskrift > Cylinderlista i bläddringsvyn i popup-menyn. Välj önskade alternativ i utskriftsfönstret och klicka på OK. Överföring av data till Excel För att du skall kunna överföra tabelldata till Excel: 1. Välj Till Excel > Excel i popup-menyn 2. I dialogrutan Ge namnet på Excel-filen ger du filen ett namn och väljer mapp, där filen skall sparas, och trycker på Spara. 3. Svara på frågan Vill du öppna den fil som skapats? Ja, om du vill öppna filen i Excel. Nej, om du inte vill öppna filen. Kopiering av data från Excel till tabell i arbetsfältet Du kan kopiera data direkt från Excel till en tabell i arbetsfältet på följande sätt: 1. Välj det område du vill kopiera i Excel-tabellen och kopiera det (CTRL+C). 2. Välj den flik i arbetsfältet, där du vill klistra in uppgifterna. 3. Klicka på knappen Redigeringsläge i verktygsraden. Programmet lägger till en tom rad i slutet av tabellen. 17

18 4. Klicka på stjärnan (*) framför den tomma radens första cell och välj Klistra in i popup-menyn eller välj CTRL+V Kopiering av data från en tabell i arbetsfältet till Excel Du kan kopiera uppgifter från arbetsfältet och överföra dem till Excel på följande sätt: 1. Klicka på knappen Redigeringsläge i verktygsraden. 2. Välj de uppgifter som skall kopieras på arbetsfältet och välj Kopiera (eller CTRL+C) i popupmenyn. Tips Du kan välja alla rader i tabellen genom att välja Välj alla i popup-menyn (eller genom att trycka på CTRL+A). 3. I Excel-tabellen väljer du var du vill klistra in den första cellen i den första raden och klistra in de kopierade uppgifterna där. 18

19 TILLBEHÖR FÖR PROGRAMMERING - ILOQ S10 Förutom den Internetbaserade programvaran behövs även följande tillbehör för programmering: För programmering av cylindrar och nycklar behövs en programmeringsenhet För programmering av cylindrar kan även en Windows mobiltelefon användas i kombination med programmeringsenheten via blåtand Programmeringsenheten har öppningar både för nyckeln som skall programmeras och den Systemnyckel (ibutton ) som behövs för programmeringen. På programmeringsenhetens ovansida ansluts kontaktnyckeln. Cylindrar programmeras genom att kontaktnyckeln sätts in i cylindern. Närmare uppgifter om programmeringsenheten finns i en särskild manual. Plats för nyckel som skall programmeras Kontaktnyckel Systemnyckel (ibutton ) Plats för Systemnyckeln (ibutton ) iloq P10S.10 / 20 -programmeringsenhet med tillbehör Redigering av programmeringsenhetens minne Programmeringsenhetens minne kan laddas med programmeringsuppdrag för flera nycklar eller cylindrar. I enhetens minne finns ca 380 lediga minnesplatser. En logg kräver 13 platser i minnesutrymmet och en programmering av nyckel eller cylinder behöver en plats. Programmeringsenhetens minne kan redigeras på följande sätt: 1. Klicka på knappen Redigera adapterns minne, som finns på fliken Data i verktygsraden 2. I rutan som öppnas klickar du på knappen Redigera minnet. 3. Välj de programmeringsarbeten som skall sparas i programmeringsenheten med piltangenterna i listan till höger. Du kan också radera programmeringsuppgifter i programmeringsenheten med hjälp av piltangenterna. 4. Klicka på knapparna Nästa och Färdig. ibutton är ett registrerat varumärke från företaget Dallas Semiconductor. 19

20 ADMINISTRERING AV NYCKLAR Grundfunktioner för administrering och hantering av nycklar är följande: Lägga till ny nyckel Beställa och programmera nyckel Överföra programmeringsuppdrag till programmeringsenheten Koppla nyckel till person Ta bort nyckel från person Lämna ut nyckel Återlämna nyckel Redigera nyckelns behörigheter Tidsbegränsa nyckel Överföra nyckel till svarta listan Radera nyckel från svarta listan Skapa en ersättande nyckel Lägga till nyckel Kontrollera att behörigheter har programmerats in för en ny nyckel i systemet, innan den skapas. Du kan se behörigheterna genom att trycka på knappen Visa behörigheter på fliken Ytterligare information som finns i verktygsraden. Om en nyckel exempelvis är avsedd för bostad C3, bör det i också finnas behörighet till bostad C3 i systemet. Om inga behörigheter finns, kan du skapa dem enligt avsnittet "Utöka behörigheter." En ny nyckel kan skapas genom kopiering av en befintlig nyckel. Lägg till en ny nyckel i systemet på följande sätt: 1. På fliken Nycklar välj Lägg till i popup-menyn (eller klicka på knappen Lägg till nyckel i verktygsraden). 2. Välj något av dessa alternativ i fönstret Lägg till nyckel: Lägg till nyckel Lägg till en kopia av befintlig nyckel 3. Om du valde alternativet Lägg till kopia av befintlig nyckel, välj den nyckel som är grunden för den nya nyckeln, och klicka på knappen Nästa. 4. I fältet Nyckelns namn/beskrivning skriv nyckelns namn eller en kort beskrivning (till exempel Bostad 1) eller låt det stå. 5. Om så önskas kan återlämningsdatum för nyckeln sättas. Detta kan göras på två sätt: I rutan Planerad återlämningsdatum: klicka på pilen och välj återlämningsdatum i kalendern Skriv in återlämningsdatum i rutan. 6. Klicka på knappen Nästa. 7. Välj fastighet till nyckeln. 20

21 8. Klicka på knappen Nästa. 9. Välj person, som ska få nyckeln, i tabellvyn som öppnar sig. Eller högerklicka och välj Lägga till ny person (om personen inte finns i tabellen). Klicka på knappen Nästa. 21

22 10. Välj vilka behörigheter som skall programmeras in för nyckeln genom att välja dem i listan till vänster och flytta dem till listan i höger kant. Du kan överföra behörigheter från en lista till en annan med knapparna > och <. Du kan också ge en nyckel alla behörigheter på en gång med knappen >> och radera alla på en gång med knappen <<. Om låssystemet har fastigheter i användning, ser du fastigheten i balken i övre kanten av rutan. Genom att klicka på pilen i fastighetsbalken får du fram alla fastigheter och du kan filtrera vyn genom dina val. Om en fastighet har underfastigheter får du dem synliga genom att klicka på pilen på fastighetsnamnets högra sida. De behörigheter som bestämts för fastigheten syns i rutan som förhandsval. Du får fram alla behörigheter genom att väja fastighetsbalkens basnivå, vilket betyder minusmärket. När du har försett nyckeln med behörigheter, klicka på Nästa. 11. Om det finns en behörighet med två versioner i de valda behörigheterna, välj den ena av följande: Behörighetens nuvarande version Behörighetens version höjs med ett En nyckel kan bara ha en behörighet som har version. 12. Skriv in antalet nycklar som skall skapas i fältet (förinställt är 1). Du kan också välja antalet nycklar med piltangenten. Klicka på knappen Nästa. 13. Välj någon av följande och klicka på Nästa. 22

23 Lämna nyckeln i projekteringsläge om du vill beställa och programmera nyckeln senare Välj Beställ nyckel om du endast vill godkänna behörigheterna för nyckeln Beställ och programmera nyckeln Beställ, programmera och lämna ut nyckel 14. På sammanfattningssidan som öppnas, finns en sammanställning av nyckelns data. Kontrollera uppgifterna och klicka på Klar. På sammanfattningssidan ser du en lista på beställda nycklar. Om antalet nycklar är så stort att alla inte syns i listrutan, kan du se resten av nycklarna, om du för kursorn över knappen i fältets vänstra kant. 15. Välj en av följande åtgärder: Om du väljer alternativet Beställ och programmera nyckel i punkt 8, gå till avsnittet "Beställ och programmera nyckel". Klicka på knappen Stäng. 23

24 Beställ och programmera nyckel Obs 1 För programmering av nycklar behöver du en programmeringsenhet. Närmare uppgifter om programmeringsenheten finns i avsnittet "Tillbehör för iloq S10" och i en särskild manual. Obs 2 Utlämning av en ny nyckel kräver ingen programmering av cylindrarna. Valde du alternativet Beställ och programmera nyckel, när du lade till nyckeln och klickar på Klar, öppnas ett fönster där programmet ber dig sätta in den tomma nyckeln i programmeringsenheten. Gör så här: 1. Anslut programmeringsenheten till en dator via USB-porten. 2. Anslut Systemnyckeln (ibutton ) som finns till varje låssystem till programmeringsenheten (se nedanstående bild). 3. För in den tomma nyckeln i nyckelhålet (se nedanstående bild). Nyckel som skall programmeras Systemnyckeln Programmeringsenhet med nyckel som skall programmeras och Systemnyckel 4. Skriv in nyckelns nummer i rutan Nyckelstämpling. Alla iloq-nycklar är numrerade med ett 4-siffrigt nummer. 5. Klicka på knappen Programmera En grön lampa (Status) tänds på programmeringsenheten, om programmeringen lyckades. En röd lampa (Status) tänds, om programmeringen misslyckades. 24

25 6. Klicka på knappen Stäng. Beställ och programmera nyckel som separat funktion För programmering av nycklar behöver du en programmeringsenhet. Närmare uppgifter om programmeringsenheten finns i avsnittet "Tillbehör för iloq S10" och i en särskild manual. Att beställa och programmera nycklar som är Projekterade eller är återlämnade sker på följande sätt: 1. Välj nyckeln du vill beställa i tabellen på fliken Nycklar. 2. I popup-menyn väljer du kommandot Beställ nyckel eller klickar på knappen i verktygsraden. 3. I rutan Beställning av nycklarna välj Beställ nycklar. 4. Välj de nycklar som skall beställas och klicka på Nästa. 5. Välj rutan Beställ och programmera nyckel, om du vill både beställa och programmera nycklarna. Klicka på knappen Nästa. Om du enbart vill beställa nycklarna, låt valet stå kvar på Beställ nyckel. 6. Klicka på knappen Färdig. 7. Anslut Systemnyckeln (ibutton ) till programmeringsenheten. 8. När programmet meddelar att det hittat Systemnyckeln, sätt i den tomma iloq-nyckeln i programmeringsenheten. 9. Skriv in nyckelns nummer (eller annan teckensträng, med vars hjälp nyckeln kan identifieras) i rutan Nyckelns märkning, som öppnas. Alla iloq-nycklar är numrerade med ett 4-siffrigt nummer. 10. Klicka på knappen Programmera. En grön lampa (Status) tänds på programmeringsenheten, om programmeringen lyckades. En röd lampa (Status) tänds, om programmeringen misslyckades. 11. Klicka på knappen Stäng. Överföra programmeringsuppdrag till programmeringsenheten Uppdraget att programmera flera nycklar kan överföras till programmeringsenheten på samma gång. I enhetens minne finns ca 380 lediga minnesplatser. Programmeringen av en nyckel kräver en minnesplats. Denna funktion är endast möjlig för nycklar som redan är programmerade i låssystemet. 25

26 För programmering av nycklar behöver du en programmeringsenhet. Närmare uppgifter om programmeringsenheten finns i avsnittet "Tillbehör för iloq S10" och i en särskild manual. För att överföra en nyckels programmeringsuppgifter till programmeringsenheten: 1. Anslut Systemnyckeln (ibutton ) till programmeringsenheten. 2. I rutan Beställ nycklar: välj alternativet Beställ och överför uppgifter till programmeringsenheten, klicka på Nästa. På samma gång ser du i rutan Beställ nycklar hur mycket ledigt minnesutrymme det finns i programmeringsenheten. 3. På sammanfattningssidan ser du en sammanställning av de nycklar som skall beställas. Klicka på knappen Klar. 4. När programmeringsuppgifterna för en nyckel framgångsrikt har överförts till programmeringsenheten, klicka på Stäng. Sedan programmeras nyckeln genom att den iloq-nyckel som skall programmeras placeras i programmeringsenheten, därefter syns ett kvitteringsmeddelande om utförd programmering i programmeringsrutans nedre högra hörn. När kvitteringen är mottagen, har programmeringsuppdraget raderats ur programmeringsenhetens minne. Du kan kontrollera nyckelns programmeringsläge under fliken Nycklar. En programmerad nyckel borde ha programmeringsläget Programmerad. Om programmeringsläget fortfarande är Flyttad till Systemnyckeln, klicka på Programmera nycklar i verktygsraden. Koppla nyckel till person Vanligen görs kopplingen mellan nyckel och person i samband med att nyckeln läggs till i systemet (ytterligare uppgifter, se avsnittet Lägg till nyckel ). Nyckeln måste kopplas till en person innan den kan lämnas ut. Koppling till person sker på följande sätt: 1. Välj nyckeln du vill koppla till en person i tabellen på fliken Nycklar. 2. Välj Koppla till person i popup-menyn. 3. Klicka på knappen Koppla nycklar till person i fönstret Koppling av nycklar till person. 4. Klicka på knappen Nästa. 5. Välj i listan den person du vill anknyta nyckeln till. Klicka på knappen Nästa. 6. Klicka på Klar och Stäng. Radera nyckel från person Radera en nyckel från en person på följande sätt: 1. Välj nyckeln du vill radera från en person i tabellen på fliken Nycklar. 2. Välj Koppla till person i popup-menyn. 3. Klicka på Ta bort koppling till person från nycklarna i rutan Koppla till person. 4. Klicka på knappen Nästa. 5. Klicka på Klar och Stäng. 26

27 Lämna ut nyckel Nyckeln lämnas ut till dess innehavare, då den har beställts, programmerats och kopplats till en person. Nyckeln lämnas ut enligt följande: 1. I tabellen på fliken Nycklar väljer du den eller de nycklar som du vill lämna ut. 2. I popup-menyn väljer du kommandot Lämna ut nyckel eller klickar på knappen i verktygsraden. Om de nycklar du valt inte är färdiga för utlämning, öppnas ett fönster, som ger besked om vilka nycklar som inte är färdiga för utlämning. Stäng fönstret genom att trycka på knappen Stäng. 3. Klicka på knappen Lämna ut nyckel i fönstret Lämna ut nyckel. 4. Välj de nycklar som skall lämnas ut i listan och klicka på Nästa. 5. Du ser en sammanställning över de utlämnade nycklarnas data. Kontrollera uppgifterna och klicka på Klar. Om rutan Skriv ut utlämningskvitto är vald (Förinställning), skriver programmet ut denna för nyckeln på en egen flik. Klicka på flikens rubrik för att se blanketten. 6. Klicka på knappen Stäng. Återlämna nyckel Vid återlämning av en nyckel behöver du programmeringsenheten. Närmare uppgifter om programmeringsenheten finns i avsnittet "Tillbehör för iloq S10" och i en särskild manual. Nyckeln återlämnas på följande sätt: 1. För in Systemnyckeln i programmeringsenheten. 2. När programmet meddelar att det funnit Systemnyckeln, sätt iloq-nyckeln som skall återlämnas i programmeringsenheten. 3. På programmeringsenhetens statusrad tänds den gula lampan och den tabellrad som motsvaras av nyckeln väljs. 4. Under fliken Nycklar väljer du kommandot Överlåt nyckel eller klickar på knappen i verktygsraden. 5. Klicka på knappen Returnera nycklar i fönstret Returnering av nycklar. 6. Välj de nycklar som skall överlåtas i listan och klicka på Nästa. 7. Välj ett av följande alternativ: Returnerade nycklar bevaras i systemet, om du vill att de återlämnade nycklarnas data sparas i systemet. Detta är ett behändigt sätt att spara nyckeldata i systemet, om bostadens innehavare byts. Nyckelns uppgifter kan programmeras in på en ny nyckel, som utlämnas till bostadens nya innehavare. 27

28 Endast beställda nycklar kan programmeras. Programmeringsläget för en återlämnad nyckel är Projekterade". Vill man programmera nyckeln på nytt, måste den först beställas och då ändras dess programmeringsläge till Beställd. Använd rutan Nycklarnas kopplingar till personer bevaras, om du vill bevara nycklarnas kopplingar till personer. 8. Klicka på knapparna Nästa och Klar. 9. Du ser en sammanställning av nycklarnas data. Kontrollera uppgifterna och klicka på Stäng. Om rutan Skriv ut returneringskvitto är vald (Förinställning), skriver programmet ut denna för nyckeln på en egen flik. Klicka på flikens rubrik för att se blanketten. Redigering av nyckelns behörigheter Om nyckelns behörigheter har ändrats och denna behörighet redan finns i cylinder, behöver inte cylindern programmeras. Om det är en ny behörighet, skall de cylindrar som kommer att ha nyckelns nya behörighet, beställas och programmeras på nytt. Du kan redigera nyckelns behörigheter på följande sätt: 1. Välj nyckeln du vill beställa i tabellen på fliken Nycklar. 2. Välj kommandet Redigera nyckels behörigheter i popup-menyn, genom att högerklicka på nyckeln. 3. Välj det alternativ du önskar i fönstret Redigera behörigheter. 4. I rutan som öppnas kan du lägga till eller ta bort behörigheter. Gör de ändringar som behövs och klicka på Nästa. Närmare uppgifter om hur fönstret används finns i avsnittet Lägg till nyckel. 5. Om det finns en rättighet med två versioner i de valda rättigheterna, välj den ena på följande sätt: Lämnas som den är, inga åtgärder Ställ in nuvarande version av behörighet (1) Version av behörighet höjs med en En nyckel kan bara ha en behörighet som version. 6. Välj ett av följande alternativ: Lämna nyckeln i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i planeringsläge och beställa nyckeln senare Beställ nyckel om du vill beställa nyckeln (men inte programmera ännu) Välj rutan Beställ och programmera nyckel, om du vill både beställa och programmera nyckeln. 28

29 Beställ, programmera och lämna ut nyckel Beställ och överför uppgifter till programmeringsenheten (på samma gång ser hur många uppgifter som ryms i programmeringsenhetens minne) 7. På sammanfattningssidan ser du en sammanställning av hur nycklarnas behörigheter redigerats. Klicka på knappen Klar. 8. Om du väljer något av alternativen Beställa och programmera, öppnas sig programmeringsrutan. Sätt den nyckel som skall programmeras i programmeringsenheten och följ instruktionerna. 9. Klicka på Stäng på sammanfattningssidan. Tidsbegränsning av nyckel En nyckel kan förses med tidsbegränsning. En tidsbegränsad nyckel fungerar endast den tid som tidsbegränsningen gäller, med andra ord kan de cylindrar nyckeln ges tillträde till öppnas endast under en begränsad tidperiod. Notera att detta endast gäller för cylindrar som har tid (klocka). Tidsbegränsningen är ett praktiskt sätt att styra nycklarnas användning i lokaler, som man av någon orsak vill begränsa tillträdet till. Sådana är t.ex. gymnastik- och träningssalars bokade tider eller semesterstugor som hyrs ut till kunden för en viss tid. I rutan Redigera nyckelns behörigheter kan du bestämma tidsbegränsningar för nyckeln. Du kan välja mellan tre tidsbegränsningsalternativ: Används inte (ingen tidsbegränsning) Start- och slutdatum Veckoavgränsning I exemplet är tidsbegränsningen satt till vardagar kl. 7:00 till 16:00 fram till Om du definierar startdatumet kan du lämna avslutningsdatumet öppet, om du vill att nyckeln ska gälla för alltid. För att tidsbegränsningen skall gälla måste följande villkor uppfyllas: Cylindern måste vara försedd med klocka. Cylinderns tidsbegränsning måste vara i aktiverad. Cylinderns tidsbegränsning aktiveras i rutan Redigera cylinderns behörigheter. Se närmare uppgifter i kapitlet Redigering av cylinderns behörigheter. 29

30 Överföra nyckel till svartlistan En nyckel ska överföras till svartlistan, om den har försvunnit. Till svarta listan kan endast överföras nycklar, som har behörigheter. Överför en nyckel till svartlistan på följande sätt: 1. Välj kommandot Lägg till på svartlistan i popup-menyn på fliken Svarta listan (genom att högerklicka på nyckeln) eller klicka på knappen Lägg till på svartlistan i verktygsraden. Du kan även överföra nyckeln till svarta listan från fliken Nycklar. 2. Klicka på knappen Lägg till nyckel på svartlistan (Förinställning)} i fönstret Lägg till på svartlistan. Du kan också överföra vissa behörigheter till svartlistan genom att klicka på knappen Lägg till behörighet på svartlistan. 3. Välj den eller de nycklar på listan, som du vill överföra till svartlistan. Klicka på knappen Nästa. 4. Efter att nyckelns behörigheter har överförts till svartlistan, skall de cylindrar som har nyckelns behörigheter, beställas och programmeras på nytt. Välj ett av följande alternativ: Sätt cylindern i projekteringsläge om du vill lämna cylindern i planeringsläge och beställa cylindrarna senare Beställ cylindern om du vill beställa cylindern (men inte programmera ännu) Beställ och programmera cylindern, om du vill både beställa och programmera cylindern Beställ och överför uppgifter till programmeringsenheten (på samma gång ser du hur många uppgifter som ännu ryms i programmeringsenhetens minne) 5. På sammanfattningssidan ser du en lista över de cylindrar, som måste programmeras på nytt. Klicka på knappen Klar. 6. Om du väljer alternativet Beställ och programmera cylindern, öppnar sig programmeringsrutan. Anslut cylindern som skall programmeras till programmeringsenheten. 7. Om du valde alternativet Beställ och överför uppgifter till programmeringsenheten, anslut Systemnyckeln till programmeringsenheten. 8. När programmet på sammanfattningssidan meddelar att programmeringen av cylindern har lyckats och att kvitteringspaketet är mottaget, klicka på knappen Avsluta. Ta bort nyckel från svartlistan Du kan avlägsna en nyckel från svartlistan på följande sätt: 1. Välj kommandot Ta bort från svartlistan i popup-menyn på fliken Svartlistan (genom att högerklicka) eller klicka på knappen i verktygsraden. 2. Klicka på knappen Ta bort nycklar eller behörigheter från svartlistan (förinställning) i fönstret Ta bort från svartlistan. 30

31 3. Välj den eller de nycklar på listan, som du vill avlägsna från svarta listan. Klicka på knappen Nästa. 4. Efter att nyckelns behörigheter har raderats på svartlistan, skall de cylindrar som har nyckelns behörigheter, beställas och programmeras på nytt. Välj ett av följande alternativ: Sätt cylindern i projekteringsläge om du vill lämna cylindern i planeringsläge och beställa cylindern senare Beställ cylinder om du vill beställa cylindern (men inte programmera ännu) Beställ och programmera cylindern, om du vill både beställa och programmera cylindern Beställ och överför uppgifter till programmeringsenheten (på samma gång ser hur många uppgifter som ännu ryms i programmeringsenhetens minne) 5. På sammanfattningssidan ser du en lista över de cylindrar, som måste programmeras på nytt. Klicka på knappen Klar. 6. Om du väljer alternativet Beställ och programmera cylindern, öppnar sig programmeringsrutan. Anslut cylindern som skall programmeras till programmeringsenheten. 7. Om du tidigare valde alternativet Beställ och överför uppgifter till programmeringsenheten, anslut Systemnyckeln till programmeringsenheten. 8. När programmet på sammanfattningssidan meddelar att programmeringen av cylindern har lyckats och att kvitteringspaketet är mottaget, klicka på knappen Avsluta. Skapa ersättande nyckel Om kunden har tappat sin nyckel och en återprogrammering inte kan utföras tillräckligt snabbt till exempel för att cylindern finns på ett avlägset ställe, kan en ersättande nyckel skapas åt kunden. När kunden öppnar cylindern med den ersättande nyckeln, ger nyckeln cylindern information om den svartlistade nyckeln. På det här sättet förmedlas informationen om att den förlorade nyckeln är svartlistad till cylindrarna, även om de inte kan programmeras om direkt. En ersättande nyckel kan inte skapas för cylindern, om nyckeln är på svartlistan. När den ersättande nyckeln skapas, förses den med information om att den ursprungliga nyckeln är svartlistad. Med en ersättande nyckel kan kunden endast öppna de cylindrar den är inprogrammerad för. Informationen på svartlistan överförs inte till cylindern om nyckeln bara finns i cylindern, utan cylindern måste öppnas minst en gång med den ersättande nyckeln. Viktigt! Öppning av en cylinder med en ersättande nyckel räcker inte för att uppgradera informationen i systemet. Den är bara en tillfällig lösning för att överföra information från svar listan till cylindern innan låssystemets upprätthållare programmerar om cylindrarna. I rutan Egenskaper under fliken Nycklar kan man därför inte läsa aktuell information om en nyckels egenskaper innan den har blivit omprogrammerad. Aktuell information överförs till systemet endast i samband med programmering av cylindrarna. Skapa en ersättande nyckel på följande sätt: 1. På fliken Nycklar väljer du den nyckel, som du vill skapa en ersättande nyckel. 2. Välj Skapa en ersättande nyckel i popup-menyn (genom att högerklicka på nyckeln). 3. Klicka på knappen Skapa en ersättande nyckel i rutan Lägg till nyckel. 4. Från detta skede skapas en ersättande nyckel på samma sätt som en ny nyckel. Se vid behov i kapitlen Lägg till nyckel och Beställ och programmera nyckel. 31

32 ADMINISTRERA CYLINDRAR I administrering av cylindrar ingår följande deluppgifter: Lägg till cylinder Beställ cylinder Beställ och programmera cylindern Beställ och överför uppgift till programmeringsenheten Nollställ cylinder (ta bort cylinder) Redigering av nyckelns behörigheter Byt zon för cylindern Redigera cylinderns uppgifter Lägga till nya cylindrar i låssystemet Lägga till cylinder Kontrollera att behörigheter har programmerats in för en ny cylinder i systemet, innan den skapas. Du kan bläddra i behörigheterna genom att trycka på knappen Visa behörigheter på fliken Ytterligare information. Om en cylinder exempelvis är avsedd för bostad C3, bör det i också finnas behörighet till bostad C3 i systemet. Om inga lämpliga behörigheter finns, kan du skapa dem enligt avsnittet Utöka behörigheter. En ny cylinder kan också skapas genom kopiering av en existerande cylinder. Lägg till en ny cylinder i systemet på följande sätt: 5. På fliken Cylindrar välj Lägg till i popup-menyn (genom att högerklicka) eller klicka på knappen Lägg till cylinder i verktygsraden. 6. Välj något av dessa alternativ i fönstret Lägg till cylinder: Lägga till cylinder (Förinställning) Lägg till kopia av en befintlig cylinder Om du väljer alternativet Lägg till kopia av en befintlig cylinder, ska du välja den cylinder i listan, som den nya cylindern ska kopieras från. 7. Mata in cylinderns grunddata enligt följande: Skriv in cylinderns Märkning* i textrutan och välj Från/Till (valfri), Utrymme*, Cylinder*, Zon* och Cylindertyp* i listorna. Klicka på knappen Nästa. * = obligatoriska uppgifter. Cylinder ange artikelnummer eller skriv t.ex. Hänglås kl 2. Det går att ändra till rätt artikelnummer senare 8. Mata in de uppgifter som du önskar ha för cylindern/dörren som visas i nästa fönster. Obs det är här du kan ange om cylindern har villkorsstyrd behörighet. Klicka på knappen Nästa. 9. Välj en fastighet för cylindern (om du har skapat dessa mappar). 32

33 10. Klicka på knappen Nästa. 11. Välj de behörigheter som skall programmeras in i cylindern. Flytta från vänster i listan till höger. Om cylindern ska ha tidsbegränsning, klicka på pil-ned vid Cylinderns tidbegränsning och kryssa i checkrutan Cylinder tidsbegränsad. Klicka på knappen Nästa. 33

34 Närmare uppgifter om hur fönstret används finns i avsnittet Lägg till nyckel. Ytterligare uppgifter om tidsbegränsningen får du i avsnittet "Tidsbegränsning av nyckel. 12. Om det finns en behörighet med version i de valda rättigheterna, välj den ena på följande sätt: Ställ in nuvarande version av behörighet (1) Version av behörighet höjs med en En nyckel kan bara ha en behörighet som har version. 13. Skriv in antalet cylindrar som skall skapas (Förinställning är 1). Klicka på Nästa. 14. Välj ett av följande alternativ: Sätt cylindern i projekteringsläge Beställ cylindern Beställ och programmera cylindern 15. Du ser en sammanställning av cylinderns data. Klicka på knappen Klar. 16. Klicka på knappen Stäng. Beställ och programmera cylindrar För programmering av cylindrar behöver du programmeringsutrustning. Närmare uppgifter om programmeringsenheten finns i avsnittet "Tillbehör för iloq S10" och i en särskild manual. Att beställa en cylinder betyder att cylindern överförs till programmerarens arbetskö. Programmeringsstatus för en cylinder kan vara något av följande: Programmeringsläge Förklaring Projekterade Programmeringsläget för en ny cylinder efter att det har lagts in i systemet, eller då en ändring har gjorts i cylinderns definitioner. Obs 1. Endast cylindrar i projekteringsläge kan beställas. Obs 2. En cylinder kan komma i Projekteringsläge också om en nyckel eller behörighet som berör cylindern har hamnat på svartlistan. Beställd Cylinderns programmeringsläge efter att cylinderns beställts. Det bokade programmeringsuppdraget utförs automatiskt, om cylindern är kopplad till en nätverksmodul. Endast beställda cylindrar kan programmeras. 34

35 Programmeringsläge Programmerad Inställd för programmering Flyttad till Systemnyckeln Förklaring Cylinderns programmeringsläge efter att cylindern är programmerat och kvittering har mottagits. Cylinderns programmering har börjat, men kvittering har inte kommit. Kan betyda något av följande: Uppgiften har överförts från nätverksmodulen eller datorn till Systemnyckeln, men kvittering har inte erhållits. Uppdraget har överförts till programmeringsenhetens minne. Beställa cylinder Innan en cylinder kan programmeras, måste den vara formaterat. Det finns två sätt att beställa cylindrar: Du kan beställa cylindern redan i samband med att du lägger till cylindern, då du väljer alternativet Beställ cylinder i rutan Lägg till cylinder. Du kan beställa flera cylindrar på samma gång, om du följer det förfarande som beskrivs nedan. 1. Välj de cylindrar som skall beställas i tabellen på fliken Cylindrar. 2. I popup-menyn väljer du kommandot Beställ cylinder (genom att högerklicka) eller klicka på knappen Skapa arbetsorder i verktygsraden. 3. Klicka på knappen Beställ cylindrar i rutan Beställ cylinder. 4. Välj de cylindrar som skall beställas i listan och klicka på Nästa. 5. Välj ett av följande alternativ: Sätt cylindern i projekteringsläge om du vill lämna cylindern i planeringsläge och beställa cylindern senare Beställ cylindern om du vill beställa den (men inte programmera ännu). Beställ och programmera cylindern, om du vill både beställa och programmera den. På sammanfattningssidan ser du en sammanställning av de cylindrar som kan beställts. Om antalet cylindrar är så stort att alla inte syns i listrutan, kan du se resten av cylindrarna, om du för kursorn över knappen i fältets vänstra kant. När beställningen av en cylinder har lyckats, förändras dess programmeringsläge från Projekteringsläge till läget Beställd, dvs. cylindern har flyttats till programmerarens arbetskö. 35

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER.

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. Enkel administration av behörigheter i cylindrar och nycklar. Lätt att installera och enkel att underhålla. MILJÖVÄNLIGT LÅSSYSTEM UTAN BATTERIER Finska

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER.

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. Enkel administration av behörigheter i cylindrar och nycklar. Lätt att installera och enkel att underhålla. iloq uppfyller följande certifieringar: MILJÖVÄNLIGT

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

E-läromedel Manual Version 3

E-läromedel Manual Version 3 Manual 1 (19) E-läromedel Manual 31.08.2015 Version 3 Kirjavälitys Oy 2015 Manual 2 (19) Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Hur man använder e-läromedlen... 3 3 Hantera användarrättigheter... 3 3.1 Uppgifter om

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

KeyControl Utlämning och inlämning av nycklar

KeyControl Utlämning och inlämning av nycklar 1 Utlämning och inlämning av nycklar Detta dokument avhandlar utlämning av enskilda nycklar, nycklar kan också lämnas ut som knippor men det förfarandet beskrivs i en bilaga till manualen som heter bilaga-nyckelknippor.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

TIME CARE POOL. Användarhandledning för vikarier

TIME CARE POOL. Användarhandledning för vikarier TIME CARE POOL Användarhandledning för vikarier Allmänt De moment som du som vikarie skall göra i Time Care Pool gör du via en websida som du når via Göteborg Stadens nätverk (www.personalingangen.goteborg.se)

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

BEHÖRIGHETSHANTERING KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA. Bruksanvisning till Fastighetsdatatjänstens kontaktpersoner

BEHÖRIGHETSHANTERING KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA. Bruksanvisning till Fastighetsdatatjänstens kontaktpersoner 1 (15) Tillträdet till Lantmäteriverkets behörighetshanteringsapplikation Käyttövaltuushallinta (KVH) sker via adressen https://idmservice.nls.fi. FÖRSTA INLOGGNING BYTE AV LÖSENORD När du har fått en

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp AD-Teknik AB Bruksanvisning Logger v5 Körjournal Högerklicka på en rad och du kan: -Direkt hitta start/slutpunkt i platseditorn. -Kopiera hela körjournalen till urklipp. -Lägga till en mellanliggande resa.

Läs mer

E-läromedel Manual Version 3

E-läromedel Manual Version 3 Manual 1 (18) E-läromedel Manual 31.08.2015 Version 3 Kirjavälitys Oy 2015 Manual 2 (18) Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppgifter om organisationen... 3 2 Skapa användare... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Skapa en

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Administration av porttelefon... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Navigering i cloud.tidomat.com... 3 Navigera till olika vyer... 4 Lägga till ny lägenhet...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer