Riksdag och Demokrati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdag och Demokrati"

Transkript

1 FACIT 1 Riksdag och Demokrati Instuderingsfrågor utifrån de tre serierna om Eva & Adam och foldern Riksdagen en kort vägledning. 1) Vad innebär det att demonstrera, och när kan det vara bra att användas? (se serien Adam & Eva) När du själv vill visa upp din åsikt, vad du tycker om något inför publik 2) Vad är en protestlista, och när kan det vara bra att användas? (se serien Adam & Eva) Namninsamlingar görs på listor sk protestlistor för att på så sätt få fram sin åsikt. 3) Vad har majoritet med röstning att göra? (se serien Adam & Eva), (se serien Adam & Eva) Regeringen måste stödjas av en majoritet av riksdagens ledamöter för att få igenom sitt förslag, mao flest röster. 4) Vad är en motion?, (se serien Adam & Eva) En motion är ett förslag till ett beslut som läggs av en enskild person en sk riksdagsledamot som sitter i riksdagen, eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett riksdagen, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte 5) Hur fattar man beslut i en demokrati?, (Se samhällskunskapsboken kapitel Demokrati)) Genom att alla har rätt att vara med och rösta. Direkt eller genom representanter man valt som får rösta åt en. 6) Vad är det man bestämmer i Landstinget? 2 exempel Allt om sjukvården, socialfrågor och samhällsplanerieng (tex vägar). 7) Vem bestämmer vem som får bli statsminister? (Internet: Så fungerar riksdagen) Riksdagen röstar på talmannens förslag vem som ska blir statsminister genom att säga, ja eller nej. 8) Vem bestämmer alla lagar i Sverige?, Riksdagen 9) Vad heter salen i Riksdagshuset, där alla beslut fattas?,

2 FACIT 2 Kammaren (Plenisalen) 10) Hur fattar man beslut i riksdagen?, Genom röstning, votering. 11) I EU finns det ett ministerråd, vilka personer sitter där. (Internet: Så fungerar riksdagen) Statsministrarna från respektive land i Europa Unionen. 12) Vilka är det egentligen som bestämmer i en demokrati?, (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) Folket, och genom sina representanter i de partier de röstar på. 13) Vilka är det egentligen som bestämmer i EU? (Något du bör förstå) Folket sk EU medlemarna, som genom representanter röstas fram. 14) Vad är Riksdagens viktigaste uppgift? Att komma fram till ett budgetförslag för statskassan sk statsbudgeten Hur man ska omfördela statens pengar. 15) Vilka är riksdagens arbetsuppgifter? o Beslutar om lagar, o bestämmer om statens pengar, o kontrollerar regeringens arbete, o ser till att vi följer de som bestäms i EU, o utrikespolitik. 16) Hur väljer man fram vilka partier som ska sitta i Riksdagen? Genom att rösta var fjärde år i ett val. 17) Vem bestämmer över Regeringen? (Något du bör förstå!) Riksdagen 18) Hur många procent av befolkningen måste ha röstat på partiet för att de ska få vara med i Riksdagen? (Internet: Så fungerar riksdagen), 4% av folkets röster.

3 FACIT 3 19) Vad är ett budgetunderskott? (Internet: Så fungerar riksdagen) Statens budget består av skatteinkomster och offentliga utgifter. Om skatteinkomsterna är högre än de offentliga utgifterna är det överskott i statens budget. Instuderingsfrågor Samhällskunskapsboken och Historiskt perspektiv- och begreppsdokument. 20) Ge tre olika kännetecken på demokrati. (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) eller (dokument Skillnad demokrati & diktatur) o Folket får vara med och bestämma. o Du får yttrandefrihet, tryggfrihet och religionsfrihet o Makten är delad, en rättssäker stat, jämlikhet. 21) Ge tre olika kännetecken på diktatur. (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) eller (dokument Skillnad demokrati & diktatur) Folket får inte vara med och bestämma, en person bestämmer det mesta. Det är förbjudet att kritisera regeringen, angivare rapporteras de som kritiserar till polisen. Polisen kan nästan gripa vem de vill. Tolkar lagarna som de vill. Folket från regeringen kollar vad som skrivs och sägs och bestämmer vad som är tillåtet att säga och trycka. 22) Vad är skillnaden mellan en proposition och en motion?? I många länders möteskultur brukar man göra skillnad mellan en motion, som ett förslag från en eller flera enskilda personer, och en proposition, som ett förslag från ett styrande organ, exempelvis regeringen, eller styrelsen i ett bolag eller i en förening. 23) Vad har talesmannen för uppgift?? (Internet: Så fungerar riksdagen) Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. Det innebär att talmannen har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Därtill leder talmannen kammarens sammanträden och är riksdagens främste representant. Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern.

4 FACIT 4 24) När används votering? (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) Omröstning i kammaren då partierna är oense i en fråga. 25) Varifrån kommer alla beslut/förslag som fattas i riksdagen? Regeringen och ledamöter. 26) När fick kvinnor rösträtt? (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) År 1919, beslöts det att de får rösta. År 1921 fick de rösta för första gången i ett val. 27) Beskriv skillnaden mellan direkt demokrati och representativ demokrati. (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) Representativ och direkt demokrati presenteras ofta som motsatser. I verkligheten kan de komplettera varandra. Direkt och representativ demokrati kan tillämpas på olika sätt på olika förvaltningsnivåer. De behöver inte utesluta varandra. o Representativ demokrati innebär att medborgarna genom fria val utser beslutsfattarna bland sig. Representanterna svarar inför väljarna för att de fattar beslut som är lyckade och väl avvägda. I SKOLANS VÄRLD: Ett exempel är att ni i klassen röstar fram en representant en elev som ska framföra era gemensamma åsikter i ett möte tex Gårdsrådet där andra representanter möts och diskuterar det folket/ni elever vill förändrar eller rösta fram. o Direkt demokrati innebär att medborgarna fattar beslut direkt, till exempel genom folkomröstning. Anhängare av direkt demokrati anser att medborgarna har både förmåga och vilja att självständigt fatta beslut om många samhälleliga frågor. I SKOLANS VÄRLD: Om ni ska ha ett klassråd i din klass och ni ska tillsammans fatta ett beslut om något som gäller er klass, då måste alla får alla vara med och rösta i klassen, det kallas direkt demokrati. 28) Ge MINST två exempel på vad kommunpolitikerna bestämmer om. (se dokumentet Riksdag och Regering) Grundskolan, äldreomsorgen, vatten och avlopp och bygglov mm 29) Nämn alla partier som är representerade i riksdagen. (Se i serien Adam & Eva)

5 FACIT 5 Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokrater. Miljöpartiet. 30) Vad menas med minoritet och majoritet? Majoritet är detsamma som flertal, de som utgör flest av de röstande. Motsatsen är minoritet, eller mindretal. Det finns bara en majoritet men det kan finnas flera minoriteter om det finns fler än två alternativ att rösta på. 31) Vilka brukar bilda regering? (se dokumentet Riksdag och Regering) Alliansen = Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristendemokraterna Rödgröna= Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 32) Vad heter de nuvarande statsministern parti till vilket parti hon/han? Fredrik Reinfeldt, Moderaterna. (se dokumentet Riksdag och Regering) 33) När fick alla vuxna medborgare rösträtt i Sverige? "Sverige fick allmän rösträtt" (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) Korrekt svar är: År 1919 beslutades att kvinnor fick rösta, 1921 var det val och kvinnorna fick rösta för första gången (detta skrivs oftast i skolböckerna som då vi fick allmän rösträtt), dock var det först 1945 som även de människor som fick försörjning via fattigvården fick rösta, mao är det korrekta svaret ) Vem är Nelson Mandela och vad har han gjort? (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) Nelson Mandela är en frihetskämpe för de svartas orättvisor i Sydafrika sk apartheidregimen. Han satt fängslad större deln av sitt liv, men hans kamp var enda sättet att nå jämlikhet. Han fick mycket stöd från andra länder och det behövs oftast för att lyckas störta en diktatur (där de vita bestämde). (Extra fakta om Nelson Mandela för dig som vill veta mer.)

6 FACIT 6 Han är urtypen för den godhjärtade ledargestalten som förändrade en hel värld med sin orubbliga beslutsamhet och övertygelse. Nelson arresterades 1962 för sina insatser mot apartheidregimen i Sydafrika, en kamp som Nelson Mandela brunnit för i hela sitt liv. När Nelson Mandela häktades var han ledare för en beväpnad gren av det socialdemokratiska partiet ANC, Nelson dömdes till livstids fängelse för sabotage och högförräderi. Mandela erkände också sig skyldig till de sabotage som han utfört, eftersom han ansåg att det var enda sättet att göra motstånd mot regimens orättvisor. Mandela såg bortom svart eller vitt, bortom individuella åsikter och hat. Han satte in sina drömmar i en större kontext där varken hämndbegär eller Robben Islands kalla stencell kunde rubba Nelsons övertygelse om en fri och jämlik värld. Trots rena rättsövergrepp och en uppväxt i ett samhälle präglat av öppen rasism så hade Nelson Mandela ett större mål, ett mål som bara skulle gå att uppnå genom ihärdighet och fokus. För att kunna nå det målet så var han tvungen att glömma det som varit och istället fokusera på framtiden. Nelson Mandela fick 1985 ett erbjudande om frigivning om han lade ned den väpnade kampen. Nelson avböjde, för han visste att alla år i fängelset skulle ha varit till spillo om han hade valt den falska friheten framför det som han så hårt trodde på. Nelson Mandela visade att det går att ta ifrån en man hans frihet men att man inte kan stjäla hans principer, och detta stärkte ytterligare hans position som en fullkomligt övertygad ledargestalt för motståndet mot apartheid. Nelson Mandelas använde sin övertygelse till att förbättra världen. Genom att uthärda en stor del av sitt liv i fängelse så visade han sina anhängare att apartheid skulle slås ned och att kamp var enda sättet att nå jämlikhet. Han visade också sina motståndare att de kunde göra vad de ville mot honom personligen, det spelade ingen roll. Han trodde inte på jämlikhet för att han valt att göra det, han trodde på frihet för att det är sådan han är och det var också därför hans anhängare kunde kämpa vidare. Med en ledare som har en sådan stark övertygelse så är allt möjligt. Det visade Nelson Mandela när han krossade apartheid.) 35) Vad är socialism och liberalism? (se Ideologier i Lilla So-boken) Socialism = Gemenskap, kollektivt ägande, jämlikhet mellan fattiga och rika mao inget klassamhälle, solidaritet = dela med sig av det man ha, rättvisa, högskatt, offentligt ägande, Liberalism = Frihet för individen, staten ska äga ett så litet samhälle som möjligt, låg skatt, privat ägande, folket ska ha makten genom fria val,

7 FACIT 7 ekonomisk frihet ska bidra till konkurrens och lägre priser. 36) Vad är marknadsekonomi? (se dokumentet Riksdag och Regering) Vi lever i en marknadsekonomi där marknaden styr efterfrågan och utbud eller så förklarar du det så här att där priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan Dokument Historiskt perspektiv på demokrati mm 37) Beskriv när du tycker att det varit demokrati eller diktatur styre i vårt land under de olika samhällstyperna. (Se dokumentet Historiskt Perspektiv) SVAR: Diktatur: Medeltiden = Stormännen och kungar hade makten. Det var farligt att säga vad man tyckte. Stor skillnad mellan rika och fattiga. Kvinnorna måste lyda sina pappor och bröder. Demokrati: Stenåldern det fanns hövdingar och ledare men alla viktiga beslut bestämde man ihop efter diskussioner. Både män och kvinnor var med. 39) Beskriv hur kvinnorna levt under de olika samhällstyperna. (Se dokumentet Historiskt Perspektiv) Stenåldern : Både män och kvinnor var med och bestämde. Medeltiden: Kvinnorna måste lyda sina pappor och bröder. Vasatiden: Kvinnorna ansvarade i regel för hushållet och skötte om barn och djur. Då tidens lagar satte ramar för kvinnornas liv. En ogift kvinna var vanligtvis underkastad sin fars auktoritet och som gift var hon beroende av sin make. Änkor kunde uppnå betydande självständighet i samhället om de bara hade tillräckliga ekonomiska resurser. 40) Vilken samhällstyp tycker du verkar det varit tuffast att leva som barn? (Se dokumentet Historiskt Perspektiv) Medeltiden: De fattigas och böndernas barn fick sällan gå i skolan. 41) Vad betyder ordet demokrati? (Se bildspel / Lilla SO-boken) Folkstyre

8 FACIT 8 42) Vilket år infördes allmän rösträtt i Sverige? År 1919, beslöts det att de får rösta. År 1921 fick de rösta för första gången i ett val. År 1945 fick de människor som fick försörjning via fattigvården rösta mao är det korrekta svaret ) Berätta så noga du kan om Sveriges riksdag och vad de gör: (foldern Risdagen en kort vägledning) o Beslutar om lagar; En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. o Beslutar om statsbudgeten: Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Riksdagen gör det efter att regeringen i budgetpropositionen lämnat förslag på hur staten ska använda sina pengar. o Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. o Arbetar med EU-frågor Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU. Regeringen samråder med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. o Utrikespolitiken En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken. I utrikesnämnden diskuterar och samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken. Utrikespolitiska beslut som riksdagen fattar är bland annat till vilka länder som Sverige ska skicka fredsbevarande styrkor och hur stor andel av bruttonationalinkomsten (BNI) som ska gå till biståndet. 44) Berätta så noga du kan om Sveriges regering och vad de gör: (Se (foldern Risdagen en kort vägledning) Regeringen föreslår nya lagar, lämnar förslag på nya lagar till riksdagen sk proposition. När riksdagen sagt ja, ger regeringen de statliga myndigheterna i uppdrag att genomföra förslaget. 45) Vilka beslutar om sjukvård och tandvård? (se dokumentet Riksdag och Regering)

9 FACIT 9 Landstinget 46) Nämn tre saker som kommunen beslutar om: (se dokumentet Riksdag och Regering) Det som kommunen ansvarar för är bland annat 1, grundskolan, förskolan, gymnasiet, 2, äldreomsorg, 3. vatten och avlopp. Det är även kommunen som beslutar om till exempel bygglov. Det behöver alltså inte vara samma parti som styr regeringen som styr i landsting och kommuner. 47) Vilka är de fyra grundlagarna och vad står de för? (foldern Risdagen en kort vägledning på 2 ställen), (Se Samhällskunskapsboken kapitel Demokrati) Alla grundlagar talar om hur staten ska fungera. o Regeringsformen: Talar om hur makten ska fördelas mellan riksdagen, regeringen, kommunerna, landstingen och domstolarna och hur landets ska styras, och vilka våra demokratiska rättigheter är. Det står att alla makt utgår från folket. o Successionsordningen: Innehåller reglerna för vem som kan bli kung eller drottning i Sverige. I dag saknar de politisk makt mao kungen är statschef utan makt. o Tryckfrihetsförordningen: Handlar om rätten att uttrycka sig fritt, för tidningar och böcker, o Yttranefrihetesgrundlagen: Handlar om rätten att uttrycka sig fritt i radio, tv och webben. 48). Vad är gemensamt för de borgliga partierna för? (se dokumentet Riksdag och Regering) Som borgerliga partier Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. En närmare definition kan vara svår att göra, eftersom den borgerliga delen av den politiska skalan är ganska bred.

10 FACIT 10 o Gemensamt de borgerliga partierna i Sverige förespråkar liberal ( individens frihet som grundläggande värde), o o o o västerländsk demokrati, (den vi har i Sverige) marknadsekonomi (system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan), privat äganderätt och rättsstat (självständiga domstolar och en verkställande offentlig makt ), samt motsätter sig socialism (en ideologi som har sin tilltro till att gruppen, kollektivet och ev. även staten har bäst förmåga att lösa ekonomiska och politiska problem. En grundsten i denna ideologi är att kollektivets bästa är överordnat individen.) De borgerliga har alltid förespråkat reformer framför revolution. 49). Vad är gemensamt för de socialistiska partierna? (se dokumentet Ideologier- Socialism) Svar; Solidaritet, jämlikhet, tycker att alla människor ska behandlas lika. tror på en stor offentlig sektor och vill ha kvar nuvarande eller höjda skatter, tror på ett gemensamt ägande. 50) Välj själv 2 av de 8 partier och vad de står för. (se dokumentet Riksdag och Regering) Tex Folkpartiet liberalerna (7,06 %) (Partiledare är Jan Björklund). Folkpartiet förkortas fp och deras partisymbol är blåklint. Rösta på fp om du vill ha fler lärlingsjobb för unga och fler förbättringar för småföretagen, vill ha en skola med fokus på kunskap, arbetsro och kunniga lärare, vill införa tidigare betyg och vill ha en borgerlig regering med liberala förtecken. Centerpartiet (6,56 %) (Partiledare är Annie Lööf). Centerpartiet förkortas c och deras partisymbol är fyrklövern. Rösta på c om du vill ha ett samhälle som bygger på att ge möjlighet för varje människa att växa, ett decentraliserat samhälle präglat av frihet och jämlikhet och en borgerlig regering med ett fokus på att också ta hand om vår natur.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken. Instuderingsfrågor till samhällskunskapsprov 1 Riksdagen Så styrs Sverige Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Riksdagen. en kort vägledning

Riksdagen. en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades 1. Mellan 1750 och 1850 kom Liberalism Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet kom 3. Under

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Lättläst: innehållet och språket är anpassat för att ge lite lättare texter till dem som behöver det. Sveriges riksdag Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Hur Sverige styrs. Vår demokrati bygger på att vi använder vår rösträtt

Hur Sverige styrs. Vår demokrati bygger på att vi använder vår rösträtt riksdagen regeringen Hur Sverige styrs Vår demokrati bygger på att vi använder vår rösträtt kommunen landstinget Kommunens historia Innan kommunen fanns så var byar indelade i en socken. Den viktigaste

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 Kapitel 4 Det offentligas organisation 1. Vad menas med en parlamentarisk republik? Ge exempel på en sådan. 2. Vad menas med proportionella val? 3. Ge exempel på länder, förutom

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

En guide till Sveriges riksdag

En guide till Sveriges riksdag En guide till Sveriges riksdag Riksdagshuset på Helgeandsholmen mitt i Stockholm är centrum för den svenska demokratin. Här beslutas om lagar och om statsbudgeten. Följ med på en rundtur i Riksdagshuset!

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister Riksdagens protokoll 1994/95:5 Torsdagen den Protokoll 1994/95:5 Kl. 14.00 14.17 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister

Läs mer

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen Riksdagen i samhället Studiematerial från riksdagen 2 3 Riksdagens uppgifter Vad är politik? Riksdagen är Sveriges folkvalda parlament. Här arbetar 349 politiker från åtta olika partier med ett spännande

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Hur Sverige styrs. Vår demokrati bygger på att vi använder vår rösträtt

Hur Sverige styrs. Vår demokrati bygger på att vi använder vår rösträtt riksdagen regeringen Hur Sverige styrs Vår demokrati bygger på att vi använder vår rösträtt kommunen landstinget Pedagogisk planering Ämne : Samhällskunskap Arbetsområde: Hur Sverige styrs Årskurs: 8 När

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Material till frågan om kampen för kvinnlig rösträtt

Material till frågan om kampen för kvinnlig rösträtt Material till frågan om kampen för kvinnlig rösträtt 1 Tidslinje för händelser som har med införandet av kvinnlig rösträtt att göra 1866 1902 1909 1917 17 1918 17 2 Källor B-G: Historiska källor Tillsammans

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Gemensam värdegrund för statligt anställda

Gemensam värdegrund för statligt anställda Gemensam värdegrund för statligt anställda För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som är den grundläggande utgångspunkten oavsett vilken yrkesroll du har En gemensam värdegrund bygger på

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen Riksdagen i samhället Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagens uppgifter Riksdagen är Sveriges folkvalda parlament. Här arbetar 349 politiker från åtta olika partier med ett spännande och ansvarsfullt

Läs mer

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet L Lila partiet Näringsutskottet Spelare 1: Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Ulrica Schenström Arne Modig Sven-Eric Söder Riksdagsval 2010 Sida 2 60% 3,9% -0,4% -1,3% -1,0% -4,3% -0,2% 2,1% 2,8% 1,0% -2,4% 50% 49,4% 43,6%

Läs mer

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Det korta 1900-talet HITTA HISTORIEN Elevuppgift 4:4 Grundboken s. 89, 110 111 Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Demokratins framväxt är en process som pågått under lång tid. Från slutet av 1700-talet

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Rapport från SKOP 11 januari 2016 Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra

Rapport från SKOP 11 januari 2016 Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra Rapport från SKOP uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Stefan Löfven har tappat ledningen i SKOP:s skicklighetsliga - Efter ett år som partiledare har Anna Kinberg Batra tagit över ledningen

Läs mer

En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet

En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet 1 1. Inledning En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Journalistkårens partisympatier

Journalistkårens partisympatier partisympatier 20 Kapitel 13 Journalistkårens partisympatier Kent Asp Journalister är en yrkesgrupp med makt. Det är ett skäl till varför det både ur ett vetenskapligt och i ett samhällsperspektiv är av

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

6. Att påverka i Sverige

6. Att påverka i Sverige Sveriges riksdag Foto: Melker Dahlstrand 6. Att påverka i Sverige Innehåll Vad är demokrati Demokratins utveckling Demokratins framväxt i Sverige Det demokratiska systemet i Sverige Sveriges fyra grundlagar

Läs mer

Skåneopinion. Mars 2012

Skåneopinion. Mars 2012 Skåneopinion Mars 2012 Det går bra i Skåne för S och Stefan Löfven Stefan Löfven har raskt marscherat upp till den partiledare som har näst mest förtroende efter Fredrik Reinfeldt i Skåneopinionen, liksom

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Basutbildning, dag 1 (Fm) Demokratisk organisation Kommunens styrmodell Ekonomistyrning

Basutbildning, dag 1 (Fm) Demokratisk organisation Kommunens styrmodell Ekonomistyrning Basutbildning, dag 1 (Fm) Demokratisk organisation Kommunens styrmodell Ekonomistyrning Basutbildning, dag 1 (Fm) ge en övergripande bild av uppdraget och kommunens visionsstyrningsmodell, samt att ge

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden Lärarhandledning till Demokrativerkstaden 2 Lärarhandledning Demokrativerkstaden Om lärarhandledningen I lärarhandledningens första del finns det tips, förslag och information om hur du kan förbereda eleverna

Läs mer