De nya tätorterna Definition Metod - Statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De nya tätorterna Definition Metod - Statistik"

Transkript

1 De nya tätorterna Definition Metod - Statistik Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö Supercrossdatabaser Jönköping SCBs gränser för koncentrerad bebyggelse Tätort Småort Fritidshusområde Arbetsplatsområde utanför tätort Handelsområde Supercrossdatabaser 1

2 Tätort (sedan 1960) Minst 200 invånare meter mellan byggnader Småort (sedan 1990) invånare 150 meter mellan byggnader Fritidshusområden (sedan 2000) Minst 50 småhus utan folkbokförda 150 meter mellan byggnader Arbetsplatsområden utanför tätort (sedan 2000) Minst 50 förvärvsarbetande 300 meter mellan arbetsställen Handelsområden (sedan 2010) Minst 100 förvärvsarbetande inom detaljhandel eller personbilshandel Avgränsning Supercrossdatabaser 2

3 Avgränsning: Uppsala kommun Avgränsning: Uppsalas tätorter Supercrossdatabaser 3

4 Avgränsning: Stockholms kommun Avgränsning: Stockholms tätort Supercrossdatabaser 4

5 2011 Avgränsning: Utanför Uppsala 2015 Avgränsning: Utanför Uppsala Supercrossdatabaser 5

6 Avgränsning: Utanför Uppsala Användning inom SCB Fördjupad statistik tätorter / Inre differentiering Befolkningsstruktur: Ålder och kön Bebyggelsestruktur: Byggnadstyper, bebyggelsens ålder, ytor Förvärvsarbetande i tätort Hushåll (data från Census 2011) Grönytor/grönområden: Tätorter med fler än invånare Underlag till uppdrag Supercrossdatabaser 6

7 Användare utanför SCB Regeringskansliet, Näringsdepartementet: Urbanisering Statskontoret: Kommunalekonomiska utjämningssystemet Lantmäteriet: Underlag till småskaliga kartor och webb karttjänster Tillväxtanalys: Tillgänglighetsanalyser Kommuner och regionala aktörer: Planeringsunderlag Forskning: Pendling, urbanisering, geografiska analyser etc Elbolag: Underlag vid förhandsreglering Länsstyrelser, PTS: Underlag vid beslut om bidrag till bredband Media och allmänhet: Stort allmänintresse Vikten av aktuell statistik Supercrossdatabaser 7

8 Tätortsarbete i Norden Danmark Gränser följer bebyggelse/topografi 200 invånare Lantmäteriet gör gränser, befolkning kopplas på färdiga gränser Delas i tät bebyggelse Norge Gränser följer bebyggelse/topografi 200 invånare 50 meter mellan hus Helt automatisk metod Finland Rutor 250x250 meter 200 invånare Helt automatisk metod Lantmäteriets tätorter Generalisering av geometri Tätortsnamn i karttext kan skilja sig från namn på SCBs tätorter Raster: SCB Blå: LMs kvalitetsområde fastighetskartan Supercrossdatabaser 8

9 Tätortsstatistikens historia Statistik på kommunindelning Tätort = Städer, köpingar, municipalsamhällen : Sammanslagning av kommuner 1971: Stadskommuner upphör Parallellt system för statistik på tätort 1920: Kluster med minst 200 invånare 1950: Tätorter sträcker sig utanför kommungränser Uppdelning av tätort i varje pastorsämbete Gemensam nordisk tätortsdefinition Tätorter ritas ut på karta Arealer SCB som nationell samordnare av arbetet Regionala lantmätare, kommuner, län Tätortsstatistikens historia, forts Arbetet centraliseras till SCB Befolkningsstatistik markanvändning Datorbaserat arbete GIS, persondatorer Fastighetskoordinater Geodatasamverkan WMS för bakgrundskartor med flygbilder De manuella momenten i arbetet dominerar fortfarande Ny metod och definition Automatiserad metod: Register, GIS Exakta mått i definitionen Ingen gräns för andel fritidshus Supercrossdatabaser 9

10 Justering av gällande gränser 2010 Stöd av ortofoton Supercrossdatabaser 10

11 Metodutveckling Modernisering av metod och indata Anpassning av definition Objektiva bedömningar Högre kvalitet per område, bättre jämförbarhet mellan områden Kortare produktionstid, tätare uppdateringar Bättre samstämmighet med våra nordiska grannländer Ny definition fritidshus Fritidshus Taxeringstypkod 120, 213, 220, 225 Utan folkbokförd befolkning Fångar tät bebyggelse oavsett typ Fritidshus kan överlappa tätorter Tätorter kan ha mer än 50 procent fritidshus Möjliggör att följa permanentning över tid Möjliggör att följa övergång till fritidshus över tid Supercrossdatabaser 11

12 Fritidshus Tätort 2010 enligt ny definition Fritidshusområde 2010 enligt ny definition 2015 års tätorter Minst 200 invånare Kärna 1 Kärna 2 Mindre grupper av bebyggelse/ andra tätortskärnor Företeelser som knyter ihop delar Max 150 m Fågelavstånd Max 200 m Vägförbindelse Max 500 m Dag + folkbokförd befolkning Idrottplatser Begravningsplatser Industrimark Koloniträdgårdar Supercrossdatabaser 12

13 Metod Data: Befolkning per fastighet Antal anställda Lantmäteriets Fastighetskarta : Byggnader, vägar, fastigheter, mark, vatten Byggnadskroppar och fastighetspolygoner buffras i flera steg, för att bilda områdesgränser. Samtliga områden skapas på nytt vid varje omgång Manuella justeringar tillåts i regel inte, men har krävts i några särskilda fall T6280 Munktorp år 2010 Supercrossdatabaser 13

14 Munktorp test 2010 Buffer vid byggnader/fastigheter Munktorp klustring av buffrar Supercrossdatabaser 14

15 Munktorp kärnor slås samman Munktorp 2015 Supercrossdatabaser 15

16 Munktorp jämförelse Detalj Munktorp test 2010 Avstånd med och utan bilväg Supercrossdatabaser 16

17 Göteborg: Ringar in bebyggelse Arbetsmaterial Tätort 2010 enligt ny metod Tätort 2010 enligt gammal metod Stråssa: Gruvområde tas bort Lindesberg Tätort 2010 enligt ny metod Tätort 2010 enligt gammal metod Supercrossdatabaser 17

18 Boholmarna: Upphör Kalmar Tätort 2010 enligt ny metod Tätort 2010 enligt gammal metod Torna Hällestad: Växer Lund Tätort 2010 enligt ny metod Tätort 2010 enligt gammal metod Supercrossdatabaser 18

19 Stavsnäs: Växer med fritidshus Värmdö Tätort 2010 enligt ny metod Tätort 2010 enligt gammal metod Borgholm: Sammanslagning 3 tätorter Tätort 2010 enligt ny metod Tätort 2010 enligt gammal metod Fritidshusområde 2010 Supercrossdatabaser 19

20 Antal tätorter 1979 tätorter 41 % har färre än 500 invånare 6 % har fler än invånare 9 stycken har fler än invånare Antal År Tätorternas areal Supercrossdatabaser 20

21 Tätorternas landyta andel av länets totala landyta Genomsnitt för hela Sverige: 1,5 % Antal invånare 2015 Typ av område Folkmängd 2015 Andel av total befolkning i Sverige I tätort, totalt Utanför tätort Totalt i Sverige Supercrossdatabaser 21

22 Befolkning i tätort Miljoner invånare I tätort År Utanför tätort Snabba slutsatser Supercrossdatabaser 22

23 Befolkningstäthet 2015 Genomsnitt för hela Sverige: inv/km 2 Supercrossdatabaser 23

24 ORSA FISKSÄTRA Befolkning Befolkning kvm/person 120 kvm/person Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata SCB Nyheter 2015 Tätare uppdateringar Nya gränser vart 3e år Ny statistik varje år Gränser som öppna data Supercrossdatabaser 24

25 statistik/regional statistik och kartor/geodata/ Supercrossdatabaser 25

26 Rutnät med Befolkning för Europa Används av EUROSTAT och OECD 2006 och 2011 års siffror Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata SCB, Eurostat Stora regionala skillnader inom Europa Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata SCB, Eurostat Supercrossdatabaser 26

27 Tack för mig Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö Supercrossdatabaser Jönköping Supercrossdatabaser 27

Statistiska centralbyråns. Tätorter Statistik, definition, metod. Karin Hedeklint, Avdelningen för regioner och miljö

Statistiska centralbyråns. Tätorter Statistik, definition, metod. Karin Hedeklint, Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyråns Tätorter 2015 Statistik, definition, metod Karin Hedeklint, karin.hedeklint@scb.se Avdelningen för regioner och miljö SCBs gränser för koncentrerad bebyggelse Tätort Småort Fritidshusområde

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Småorter; arealer, befolkning 2015 MI0811

Småorter; arealer, befolkning 2015 MI0811 Regioner och miljö 2016-12-19 1(11) Småorter; arealer, befolkning 2015 MI0811 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Statistikansvarig myndighet Handlingstyp Statistikens produktkod Sida STATISTISKA CENTRALBYRÅN SCBDOK 4.2 MI (10)

Statistikansvarig myndighet Handlingstyp Statistikens produktkod Sida STATISTISKA CENTRALBYRÅN SCBDOK 4.2 MI (10) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SCBDOK 4.2 MI0811 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Regioner och miljö Miljöekonomi och naturresurser Karin Hedeklint STATISTIKENS FRAMTAGNING

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Var bor vi Nord-sydligt 80 60 40 20 40 60 20 80 Källa: Bearbetningar SCB

Läs mer

Tätorter; arealer, befolkning

Tätorter; arealer, befolkning STATISTISKA CENTRALBYRÅN SCBDOK 4.2 MI0810 1 (11) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Regioner och miljö Miljöekonomi och naturresurser Karin Hedeklint STATISTIKENS FRAMTAGNING

Läs mer

Tätorter; arealer, befolkning 2015 MI0810

Tätorter; arealer, befolkning 2015 MI0810 Regioner och miljö 2016-10-25 1(12) Tätorter; arealer, befolkning 2015 MI0810 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Tätorter; arealer, befolkning 2015 MI0810

Tätorter; arealer, befolkning 2015 MI0810 Regioner och miljö 2016-10-25 1(13) Tätorter; arealer, befolkning 2015 MI0810 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

SCB:s geodata och e-tjänster

SCB:s geodata och e-tjänster SCB:s geodata och e-tjänster Karin Hedeklint, karin.hedeklint@scb.se Avdelningen för Regioner och miljö Markanvändning, Vatten, GIS Geodata på SCB Geodatasamverkan SCB:s geodata enligt Inspire Befolkningsfördelning:

Läs mer

Översyn av metod och definition för: SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse

Översyn av metod och definition för: SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse Rapporttitel Avsnittstitel Översyn av metod och definition för: SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse Tätorter Småorter Fritidshusområden Arbetsplatsområden utanför tätort SCB, Stockholm 08-506

Läs mer

Fritidshusområden 2015 MI0806

Fritidshusområden 2015 MI0806 Regioner och miljö 2016-12-07 1(9) Fritidshusområden 2015 MI0806 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Vad händer med marken? - Bättre markanvändningsstatistik med geodatasamverkan

Vad händer med marken? - Bättre markanvändningsstatistik med geodatasamverkan Vad händer med marken? - Bättre markanvändningsstatistik med geodatasamverkan Jerker Moström Statistiska centralbyrån, Avdelningen för regioner och miljö Vad är markanvändningsstatistik? Markanvändningsstatistik

Läs mer

Småorter; arealer, befolkning 2010 MI0811

Småorter; arealer, befolkning 2010 MI0811 RM/MN 2012-10-02 1(8) Småorter; arealer, befolkning 2010 MI0811 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Småorter; arealer, befolkning 2005 MI0811

Småorter; arealer, befolkning 2005 MI0811 Enheten för miljöräkenskaper och naturresurser 2008-10-07 1(7) Småorter; arealer, befolkning 2005 MI0811 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Kartor som verktyg i analysarbete

Kartor som verktyg i analysarbete Kartor som verktyg i analysarbete Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata SCB, Lantmäteriet Reglabs Analytikernätverk

Läs mer

Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815

Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815 Enheten för Miljöräkenskaper och naturresurser 2013-10-25 1(7) Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Geografiskt synsätt stöd i forskningen

Geografiskt synsätt stöd i forskningen Geografiskt synsätt stöd i forskningen Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö 1 Geografiskt synsätt scbid dt datum veckodag Papper Glas Metall Hplast Mplast Fimp 038011101

Läs mer

Karin Hedeklint, SCB, tfn ,

Karin Hedeklint, SCB, tfn , MI 38 SM 1601 Tätorter 2015 Befolkning och arealer Localities and urban areas 2015 I korta drag Nästan 2 000 tätorter i Sverige År 2015 var antalet tätorter 1 979 stycken. Det är en ökning med 23 områden

Läs mer

Fritidshusområden 2010 MI0806

Fritidshusområden 2010 MI0806 RM/MN 2012-02-08 1(9) Fritidshusområden 2010 MI0806 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

SCB ger tillgång till befolkningsdata

SCB ger tillgång till befolkningsdata SCB ger tillgång till befolkningsdata Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö Avgiftsfria geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter Stockholms universitet

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

SCB ger tillgång till befolkningsdata

SCB ger tillgång till befolkningsdata SCB ger tillgång till befolkningsdata Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö Avgiftsfria geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter Göteborg 2016-04-05

Läs mer

Demografiska statistikområden Ny regional indelning under kommunnivå

Demografiska statistikområden Ny regional indelning under kommunnivå Demografiska statistikområden Ny regional indelning under kommunnivå Stefan Svanström Regioner och miljö Varför behövs Demografiska statistikområden Grundstenar för regional indelningar NUTS 0 NUTS 1 NUTS

Läs mer

Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815

Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815 Enheten för Miljöräkenskaper och naturresurser 2011-06-16 1(7) Arbetsplatsområden utanför tätort 2010 MI0815 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Demografiska statistikområden - Kombinerad statistik och geodata för att beskriva Sverige

Demografiska statistikområden - Kombinerad statistik och geodata för att beskriva Sverige Demografiska statistikområden - Kombinerad statistik och geodata för att beskriva Sverige Stefan Svanström Regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Grundstenar

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Störst tillväxt utanför gamla stadskärnor

Störst tillväxt utanför gamla stadskärnor Störst tillväxt utanför gamla stadskärnor Nu förtätas storstädernas stadskärnor i jakt på effektivare samhällen där allt fler ska få plats. Men den kraftigaste befolkningstillväxten har i flera decennier

Läs mer

Vad har hänt med urbaniseringen

Vad har hänt med urbaniseringen Vad har hänt med urbaniseringen 2010-2016 Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Befolkningens spridning Norra

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand

Bebyggelsepåverkad kust och strand Bebyggelsepåverkad kust och strand Strandexploateringsseminarium Måndag den 5 december 2011 Johan Stålnacke, SCB Bebyggelsepåverkad kust och strand Dagordning Resultat Metod Exempel Ny totalundersökning

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Grönområden i tätorter: Vidareförädling och användning av data

Grönområden i tätorter: Vidareförädling och användning av data Grönområden i tätorter: Vidareförädling och användning av data Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Yrkenas geografi - Skillnader mellan stad och land. Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö

Yrkenas geografi - Skillnader mellan stad och land. Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö Yrkenas geografi - Skillnader mellan stad och land Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö Yrkesregistret traditionellt Antal yrken Vanligaste yrken och antalet yrkesanställda Yrken utifrån

Läs mer

Metodbeskrivning. Pilotstudie inom Motala ström med närområde utifrån VA-förhållanden redovisat på avrinningsnivå. PM Datum 2013-04-27

Metodbeskrivning. Pilotstudie inom Motala ström med närområde utifrån VA-förhållanden redovisat på avrinningsnivå. PM Datum 2013-04-27 PM Datum 2013-04-27 Metodbeskrivning Pilotstudie inom Motala ström med närområde utifrån VA-förhållanden redovisat på avrinningsnivå. Producent: Förfrågningar: SCB, RM/MN Miljöekonomi och naturresurser

Läs mer

Småorter; arealer, befolkning

Småorter; arealer, befolkning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Småorter; arealer, befolkning 2010 MI0811 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG?

URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG? URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG? facebook.com/statisticssweden @SCB nyheter #SCB #Almedalen #svpol #demokrati Statistiska_centralbyran_scb Källa: Bearbetningar SCB, övrig

Läs mer

Geografidatabasen. Statistiska centralbyrån SCBDOK (8) OV0100. Innehåll

Geografidatabasen. Statistiska centralbyrån SCBDOK (8) OV0100. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Geografidatabasen 2016 OV0100 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Att ge platsen ett värde

Att ge platsen ett värde Att ge platsen ett värde Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter SAMGIS Skåne - Tematisk kartografi och statistik 1 Statistik Karta Hektar åkermark

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher Förord Syftet med den här boken är att ge en sammanvägd bild av markanvändningen i Sverige samt att beskriva hur den förändras över tid. Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av

Läs mer

Nordisk pendlingskarta 2001

Nordisk pendlingskarta 2001 FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Nordisk pendlingskarta Nordisk pendlingskarta 2001 Carl-Gunnar Hanaeus 21 Mer än 55 600 personer boende i Sverige hade löneinkomst i ett annat nordiskt grannland under

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Stad, land och urbanisering via kommuner och tätorter. Stefan Svanström RM/SBT

Stad, land och urbanisering via kommuner och tätorter. Stefan Svanström RM/SBT Stad, land och urbanisering via kommuner och tätorter Stefan Svanström RM/SBT Podd om Land, stad Kommun, tätort Urbanisering, landsbygd från Statistikmyndigheten SCB https://soundcloud.com Befolkningens

Läs mer

Kust, stränder och öar

Kust, stränder och öar Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Kust, stränder och öar Basuppgifter om kust, stränder och öar, samt Öar i Sverige 2013 MI0812 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Från karta till statistik och från statistik till karta

Från karta till statistik och från statistik till karta Från karta till statistik och från statistik till karta Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö Informationsseminarium om fria geodata för forskning och utbildning

Läs mer

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Jerker Moström, Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Strukturomvandling Strukturomvandling

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2018-11-16 1 (12) KVALITETSDEKLARATION Detaljhandelns geografi Handelsområden Ämnesområde Miljö Statistikområde Markanvändning Produktkod MI0804 Referenstid 2015-12-31 2018-11-16 2 (12) Statistikens kvalitet...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Oktober Kommunbeskrivning för Norbergs kommun Översiktlig planering 2016

Oktober Kommunbeskrivning för Norbergs kommun Översiktlig planering 2016 Kommunbeskrivning för Norbergs kommun Översiktlig planering 216 1 Innehåll Inledning... 2 Befolkning... 3 Storlek och sammansättning... 3 Befolkningsutveckling och befolkningsframskrivning... 5 Utbildning

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 Jens Ingman BAKGRUND Om kartläggningen En

Läs mer

Bebyggd mark i strandskyddsområden Strandnära byggande MI0807

Bebyggd mark i strandskyddsområden Strandnära byggande MI0807 Regioner och miljö 2015-11-11 1(10) Bebyggd mark i strandskyddsområden Strandnära byggande 2010-2014 MI0807 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

ÅRE KROKOM ÖSTERSUND. Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket

ÅRE KROKOM ÖSTERSUND. Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket Jämtlandsstråket Varför då? Arbetsmarknader fungerar bättre i befolkningsmässigt större områden. Det blir lättare för företag och organisationer att

Läs mer

Så mycket bättre. Marie Haldorson

Så mycket bättre. Marie Haldorson Så mycket bättre Marie Haldorson Statistik passar bra på karta! Statistikatlasen Rutkarta: Dagbefolkning i offentlig sektor Insynsrådet 4 maj 2012 Geodata & GIS på SCB 2020 Geodata & GIS på SCB 2020

Läs mer

Fastighetsregistret BO9901. Fr.o.m Statistiska centralbyrån SCBD OK (8) Innehåll

Fastighetsregistret BO9901. Fr.o.m Statistiska centralbyrån SCBD OK (8) Innehåll Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (8) Fastighetsregistret Fr.o.m. 2007-01-01 BO9901 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Borlänge kommuns landsbygd. Jonas Fellström Plan- och markkontoret

Borlänge kommuns landsbygd. Jonas Fellström Plan- och markkontoret Borlänge kommuns landsbygd Jonas Fellström Plan- och markkontoret Ungefär 15 % av Borlänge kommuns invånare bor på landsbygden(utanför Borlänge tätort och Romme tätort). 2 Antal invånare i Borlänge kommuns

Läs mer

Demografins regionala och kommunala utmaningar

Demografins regionala och kommunala utmaningar Demografins regionala och kommunala utmaningar Sverker Lindblad, Kommunutredningen (Fi 2017:02) Kommunutredningen Fi 2017:02 1 Urbanisering och regionförstoring Befolkningsförändring i kommuner 2011-2016

Läs mer

Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade områden runt Mälaren

Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade områden runt Mälaren Bilaga 4 Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade områden runt Mälaren Ur huvudrapporten Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK Datum

Läs mer

Land- och vattenarealer

Land- och vattenarealer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Land- och vattenarealer 2013 MI0802 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. BAKGRUND Om kartläggningen En skriftlig rapport skickades till Näringsdepartementet den 28:e

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Strandnära byggande utgör 15 procent. Ytterligare 260 kilometer bebyggelsepåverkat. En tredjedel av de nya fritidshusen i strandnära läge

Strandnära byggande utgör 15 procent. Ytterligare 260 kilometer bebyggelsepåverkat. En tredjedel av de nya fritidshusen i strandnära läge MI 50 SM 1501 Strandnära byggande 2010-2014 Buildings erected close to shores 2010 2014 I korta drag Strandnära byggande utgör 15 procent Under perioden 2010-2014 färdigställdes närmare 57 000 nya byggnader

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan

Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan 1(5) Datum: 2016-12-20 Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan Avgiftsmodellen fördelar kostnaden för de geodata som ingår i Produktutbudet till årsavgifter för användarna. Genom värden på parametrarna

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Översvämningskartering och GIS-analyser

Översvämningskartering och GIS-analyser Bengt Djuvfeldt 1 Översvämningskartering och GIS-analyser 2 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2 Konsekvensanalys Arbetspaket 3 Översvämningskartering Arbetspaket 4

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Land- och vattenarealer

Land- och vattenarealer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Land- och vattenarealer 2008 MI0802 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Underlag till regionalt serviceprogram (RSP)

Underlag till regionalt serviceprogram (RSP) Samhällsanalys VGR Analys 2018:25 Västra Götalandsregionen 2018-11-06 Underlag till regionalt serviceprogram (RSP) 2019-2020 Fakta om demografi, sysselsättning, pendling och tillgång till service. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista

Närområdesprofil Område: Kista Närområdesprofil Område: Kista Aktuell kommun: Stockholm Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Utländsk Förvärvs- Köpkraft Boendetyp Hushåll/fordon Arbets- Befolkning bakgrund Hushåll arbetande

Läs mer

Uppföljning av exploatering i kustzonen.

Uppföljning av exploatering i kustzonen. Uppföljning av exploatering i kustzonen Anna.Engdahl@metria.se Greger.Lindeberg@metria.se Oscar.Tornqvist@metria.se Upplägg dagens presentation Bakgrund Metadata Förslag på hantering av variabler Rekommendationer

Läs mer

Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie

Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2003-12-22 RAPPORT 1 Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 2002. En metodstudie 0 Sammanfattning En samarbetsgrupp mellan har studerat ändrad användning

Läs mer

Land- och vattenarealer Referensår 2000 med omräkning av arealer 2012 med uppdatering av landareal 2013 MI0802

Land- och vattenarealer Referensår 2000 med omräkning av arealer 2012 med uppdatering av landareal 2013 MI0802 RM/RTI och RM/MN 2013-02-28 1(8) Land- och vattenarealer Referensår 2000 med omräkning av arealer 2012 med uppdatering av landareal 2013 MI0802 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället Almedalen 5 juli 2012 SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella

Läs mer

Jämställd regional tillväxt?

Jämställd regional tillväxt? Rapport 2016:6 Jämställd regional tillväxt? Faktaunderlag om nuläget i Västra Götaland inom befolkningsutveckling, utbildning, arbetsmarknad och ekonomiska förutsättningar. Rapporten är första delen av

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Kust, stränder och öar, Strandnära befolkning

Kust, stränder och öar, Strandnära befolkning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kust, stränder och öar, Strandnära befolkning 2013 MI0812 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Geodata till forskning, utbildning och kulturverksamheter (FUK) licensvillkor och källhänvisning

Geodata till forskning, utbildning och kulturverksamheter (FUK) licensvillkor och källhänvisning Geodata till forskning, utbildning och kulturverksamheter (FUK) licensvillkor och källhänvisning 2018-04-10 Stockholms universitet Göran Adelsköld, SLU goran.adelskold@slu.se Licensvillkor för geodata

Läs mer

Land- och vattenarealer Referensår 2000

Land- och vattenarealer Referensår 2000 Land- och vattenarealer Referensår 2000 MI0802 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljö A.2 Statistikområde Markanvändning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Markanvändningen i Sverige 2000

Markanvändningen i Sverige 2000 Markanvändningen i Sverige 2000 MI0803 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljö A.2 Statistikområde Markanvändning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik

Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik www.scb.se/hob 2011-05-05 Tomas Blomqvist FoB - Census Då: Samordnad folkräkning och bostadsräkning 1960 (1965) 1990 Statistikuppgifter blandat register

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (11) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Detaljhandelns geografi Handelsområden Ämnesområde Miljö Statistikområde Markanvändning Produktkod MI0804 Referenstid 2015-12-31 Kontaktuppgifter

Läs mer