STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET"

Transkript

1 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet

2 NÅGRA FRÅGESTÄLLNINGAR Urbaniseras Sverige snabbast i Europa? Avfolkas den svenska landsbygden? Reflektioner kring regionala befolkningsförändringar Vad bestämmer lokaliseringen av service?

3 Sydsvenskan: Sverige urbaniseras snabbast i EU 1. Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast. Mer än var femte svensk bor i en storstad. 2. Det pågår en ständig folkvandring från landsbygd till stad. 3. Befolkningen i Sveriges mest tätbefolkade delar ökade med 17,3 promille under 2010, mer än tre gånger snabbare än EU-snittet. 4. Sverige har sedan 2005 varit det EU-land som haft den överlägset största tillväxten i storstäderna. Malmö, Umeå och Stockholm tillhör EU:s mest snabbväxande städer. 5. De tre storstäderna har ett stabilt överskott av inflyttande från andra svenska län. En dryg tredjedel av deras folkökning beror på inflyttningen från utlandet. 6. Malmö, Göteborg och Stockholm har ett negativt flyttnetto till det egna länet. Flyttströmmarna från Malmö till skånska orter är starkare än de i motsatt riktning. 7. Malmö och andra svenska storstäders befolkningstillväxt sker på bekostnad av en folkminskning på landsbygden. Folkmängden i fjol i 139 svenska kommuner. (SCB) De allra flesta är småkommuner på landsbygden eller i glesbygd. 8. Den som flyttar från en europeisk storstad till Malmö bidrar till urbaniseringen av Sverige.

4 Urbaniseringsgrad FN: Stad är ett stadsområde med minst invånare. SCB: Andel av befolkningen som bor i tätorter (sammanhängande bebyggelse med minst 200 personer.) Historisk forskning: Stad är 5000 invånare, Stad är invånare Landsbygd: Icke-stad? Glesbygd?

5 Procent Befolkningens fördelning mellan tätort och landsbygd År Källa: SCB tätort landsbygd

6 AVFOLKADES DEN SVENSKA LANDSBYGDEN UNDER 2010? Eurostat delar in EU-länder i tre områden (Sydsvenskan): 1. Urbana regioner består av områden med en befolkningstäthet på minst 300 invånare per kvadratkilometer med minst invånare. I EU var folkökningen här 5,2 promille, i Sverige 17,3 promille. 2. Mellanregioner (intermediate regions): Områden där invånare i mindre urbana enklaver utgör procent av folkmängden. I EU var folkökningen 2,2 promille under 2010, i Sverige 5,5 promille. 3. Landsbygd (rural regions) är områden där icke-urbana invånare utgör minst halva folkmängden. Enligt Eurostat minskade EUs landsbygd med minus 0,8 promille. Sveriges landsbygd ökade med 2,7 promille Enligt Eurostat ökar Sveriges folkmängd också på landsbygden. Men eftersom folkökningen är betydligt mindre än i storstäderna ökar urbaniseringen. (Sydsvenskan)

7 SMÅORTER OCH TÄTORTER

8 Svenskar bor längs kusten (och i fjällen)

9 GLESBYGDSVERKET/TILLVÄXTANALYS

10

11 Landsbygden existerar Koncentration av befolkning och ekonomisk aktivitet, 2010 Andel av befolkning (%) Andel av sysselsättning (%) Andel av arbetsställen (%) Andel av arbetskraften med högre utbildning* (%) Gles Landsbygd 2,97 3,72 2,69 1,64 Landsbygd 30,84 32,05 26,76 19,67 Stadskommuner 29,83 26,13 29,63 30,02 Storstadskommuner 37,08 38,10 40,93 48,66 *Avser personer i arbetskraften med minst tre års eftergymnasial utbildning. Källa: SCB, egen bearbetning

12 Landsbygden håller ställningarna Antal kommuner inom respektive kommunkategori som haft negativ eller positiv befolkningstillväxt * Antal kommuner Urbanisering Antal (forts.) som har kommuner som har växt minskat Antal kommuner Antal kommuner Med oförändrad befolkningsstorlek mellan ** Gles landsbygd Landsbygd Stadskommuner Tillväxt för hela gruppen av kommuner mellan ,35% -2,75 % 14,35% Storstadsokommu ner ,12% *Antalet kommuner summeras i tabellen till 285 vilket orsakas av de utbrytningar av kommuner som har skett under och 2000-talet såsom Trosa, Bollebygd, Knivsta, Heby och Gnesta. ** Oförändrad befolkningsstorlek innebär att befolkningen varken har ökat eller minskat mer än 3 %

13 Tillväxtanalys: SERVICETILLGÄNGLIGHET

14 Sveriges befolkningstäthet. Fast service och täthet tenderar att samvariera

15 STOCKHOLM En framgångsrik regionalpolitisk satsning Stockholmsregionen Norrland Malmöregionen Göteborgsregionen

16 Invånare Norrland: 150 år av snabb tillväxt 50 år av stagnation Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten ÅR

17 ANTAL SÅLDA MOTORSÅGAR I SVERIGE Källa: Hjelm (1991) och Helgesson m.fl.(1979)

18

19 BEFOLKNINGSDYNAMIK I VÄSTERBOTTEN ÅR Västerbotten Övriga kommuner Umeå/ Umeåregionen

20 TEORI: ÖLBRYGGERIER Bättre vägar ger färre och större bryggerier Bättre järnvägar ger färre och större godsterminaler Stora bryggerier och godsterminaler kräver städer men glesbygden vill inte ha städer!

21 Norrlands 30 GREKISKA år Befolkning Befolkning i de fyra nordligaste länen Kompetensen LÄMNAR Kompetensen LÄMNAR Lånefinansierad Offentligsektorpuckel År

22 SVERIGES STADSSYSTEM

23 Manhattan Paris city London Fisksätra Tokyo Boston Los Angeles Världen 48 (14 inkl vatten); USA 32,5; Sverige 28,3 ; Ryssland 8,3 Västerbotten 4,7; Kanada 3,3; Australien 2,7

24 Landsbygdens framtid Närhet till naturtillgångar, låga markpriser och bra transportinfrastruktur kan göra landsbygden attraktiv för råvaruproduktion, småskalig förädling, turism (service) och rekreation. Turism kräver förtätad bebyggelse och tydligt fokus på människor och service. Råvaruproduktionens infrastruktur är inte alltid optimal för turismens näringar. Råvaruproduktion som bas för arbetstillfällen är alltid riskfylld. Svag köpkraft hos lokalbefolkningen kan kompenseras av en stark besöksnäring, vilken temporärt flyttar den inhemska köpkraften från storstadsregionerna till landsbygden. Attraktiva och koncentrerade landsbygdsmiljöer är en förutsättning för en positiv landsbygdsutveckling. Från stationär service till rörliga och adaptiva distributionssystem

25

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Konsten att växa smart Tillväxt och tillväxtstrategier i Stockholm och andra snabbväxande städer i Europa 2012:2. Stockholms Handelskammares rapport

Konsten att växa smart Tillväxt och tillväxtstrategier i Stockholm och andra snabbväxande städer i Europa 2012:2. Stockholms Handelskammares rapport 2012:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Konsten att växa smart Tillväxt och tillväxtstrategier i Stockholm och andra snabbväxande städer i Europa Förord Urbanisering förknippas inte sällan

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

Fördjupningsrapport 2014:1 - Befolkningsutvecklingen i Kronobergs

Fördjupningsrapport 2014:1 - Befolkningsutvecklingen i Kronobergs Fördjupningsrapport 214:1 - Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län Innehåll Sammanfattning av resultat... 2 Analys av resultat... 3 Bakgrund... 4 Länets och kommunernas utveckling ur ett nationellt perspektiv...

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok.

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Tack också till Johan Hjelmstrand, Li Jansson, Arvid Malm, Janerik Larsson och Tino Sanandaji för

Läs mer

Sveriges nya geografi 2015

Sveriges nya geografi 2015 Sveriges nya geografi 2015 Ladda ner Sveriges Nya Geografi www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se Beställ Sveriges Nya Geografi Arena för Tillväxt Telefon: 08-452 76 80 E-post: info@arenafortillvaxt.se

Läs mer

Sveriges nya geografi 2015

Sveriges nya geografi 2015 Sveriges nya geografi 2015 Ladda ner Sveriges Nya Geografi www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se Beställ Sveriges Nya Geografi Arena för Tillväxt Telefon: 08-452 76 80 E-post: info@arenafortillvaxt.se

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 1 Innehåll Sammanfattning och SWOT-analys... 2 Demografi och befolkning... 6 Befolkningstäthet i Småland och öarna... 7 Befolkningsutveckling i Småland

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2018

Befolkningsprognos 2015-2018 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2015-03-18 Befolkningsprognos 2015-2018 Inledning Sveriges befolkning ökade med 102491 personer 2014. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

RAPPORT OM NORRLANDS TILLVÄXT. En analys av perioden 1993 till 2002

RAPPORT OM NORRLANDS TILLVÄXT. En analys av perioden 1993 till 2002 UMEÅ UNIVERSITET CERUM Centrum för regionalvetenskap UMEÅ UNIVERSITY CERUM Centre for Regional Science RAPPORT OM NORRLANDS TILLVÄXT En analys av perioden 1993 till 2002 Robert Sörensson Lars Westin 21

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer