Patientinformation. Radiofrekvensablation (RFA) vid atrieflimmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation. Radiofrekvensablation (RFA) vid atrieflimmer"

Transkript

1 Patientinformation se Radiofrekvensablation (RFA) vid atrieflimmer

2 Hjärtflimmer, förmaksflimmer och atrieflimmer är alla namn på samma hjärtrytmrubbning. Vid Aleris- Hamlet-sjukhusen kallar vi det för atrie flimmer. Atrieflimmer kan behandlas effektivt med så kallad ablation eller radiofrekvensablation (RFA). Med hjälp av behandlingen kan du slippa din medicin och få livskvaliteten tillbaka. Aorta Övre hålvenen Lungartärer Lungvener Pulmonalisklaff Vänster förmak Höger förmak Mitralisklaff Nedre hålvenen Muskelvägg Höger kammare Vänster kammare Hjärtats anatomi 2

3 Vad är atrieflimmer? Atrieflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen eller arytmin, som det också kallas. Omkring svenskar lider av övergående eller kroniskt atrieflimmer. Risken att drabbas av atrieflimmer ökar markant med åldern och fler än var tionde svensk över 70 år lider av sjukdomen. Atrie flimmer drabbar oftare kvinnor än män och är vanligare hos patienter med diabetes, högt blodtryck, vissa ämnesomsättningssjukdomar samt hos patienter med andra hjärtsjukdomar. Oregelbundna elektriska impulser uppstår på olika ställen i förmaket och stör den normala hjärtrytmen. Förutom att många upplever sänkt livs kvalitet ger förmaksflimmer även ökad risk för hjärtsvikt och blodproppar i hjärnan. Hur uppstår atrieflimmer? Hjärtats sammandragningar, hjärtslagen, styrs normalt av elektriska impulser från den så kallade sinusknutan i höger förmak. Hos personer som lider av atrieflimmer uppstår det dock oregelbundna elektriska impulser även på andra ställen i förmaket. Detta skapar vajsing på tråden, med oregelbunden puls och försämrad blodgenomströmning i hjärtat som följd. Atrieflimmer utlöses oftast på grund av extraslag från hjärtats förmak. Dessa extraslag uppstår vanligtvis i närheten av lungvenerna, där friskt, syresatt blod leds tillbaka in i hjärtat från lungorna. De oregelbundna elektriska impulserna kan påverka förmaket och störa de vanliga impulserna från sinusknutan. Förmaksfladder Förmaksfladder hör till samma grupp av sjukdomar som förmaksflimmer, men vid fladder går de elektriska impulserna snarare runt i cirkel i förmaket vanligtvis det högra. Pulsen blir då hög men är oftast helt regelbunden. Störningen kan innebära att hjärtats kamrar får fler impulser än normalt, vilket i sin tur leder till förhöjd puls. Symptom på atrieflimmer De vanligaste symptomen vid atrieflimmer är hjärtklappning, oregelbunden puls, andnöd, trötthet, yrsel och bröstsmärtor. Vid atrie flimmer kan hjärtat slå uppemot slag per 3

4 minut, jämfört med normalt slag per minut. Många patienter har så stora besvär att de inte klarar av att arbeta eller utföra vanliga vardagssysslor. Det finns tre typer av atrieflimmer: Relativt korta anfall: Pågår oftast i mindre än ett dygn, men kan i vissa fall vara upp till en vecka. Anfallen går alltid över av sig själva. Längre anfall: Går inte över av sig själva utan kräver behandling, vilket vanligtvis innebär elstötar som ges under bedövning (s.k. elkonvertering). Kroniskt atrieflimmer: Detta tillstånd innebär att normal hjärtrytm inte kan uppnås med vare sig medicinering eller elstötar. Hur ställs diagnosen? Läkaren ställer diagnosen atrieflimmer med hjälp av elektrokardiogram ett EKG. Om atrieflimret inte pågår vid läkarbesöket kan man välja att göra ett s.k. långtids-ekg eller ambulatoriskt EKG, där mätning sker över flera dygn (R-test eller Holter-mätning) och chansen att fånga ett anfall i mätningen ökar. Det kan vara svårt att uttyda om ett EKG verkligen visar atrieflimmer. Andra rytm rubbningar, som förmaksfladder, kan likna atrieflimmer, men kräver helt annan behandling. Därför vill våra hjärtspecialister helst se en eller flera EKG-mätningar gjorda under ett pågående atrieflimmeranfall. Behandling av atrieflimmer Vilken typ av behandling som sätts in vid atrieflimmer beror på vilken typ av flimmer det handlar om och hur svåra symptomen är. Vissa patienter kan behandlas med läkemedel men enbart medicinering hjälper långt ifrån alla. Det kan dels bero på bristande mottaglighet för läkemedlet men också på grund av att biverkningarna blir alltför påfrestande. Dessa patienter kan vi erbjuda så kallad ablationsbehandling eller radiofrekvensablation (RFA). RFA-behandling RFA har blivit en av standardbehandlingarna vid atrieflimmer. Syftet med RFA-behandlingen är att neutralisera de onormala elektriska impulserna som bildas i hjärt muskelns celler och orsakar rytmrubbningen. Många patienter är efter behandlingen helt botade från sin hjärtarytmi. Boka behandling Om du vill få behandling med RFA vid Aleris-Hamlet bör du helst få en remiss från din egen husläkare eller en specialistläkare. Du kan dock även själv ringa till oss och presentera din sjukdomshistoria för någon av våra specialutbildade läkarsekreterare. De kan sedan tala om för dig vilka ytter ligare uppgifter och undersökningsresultat vi behöver. 4

5 Våra specialister vill bland annat gärna se en eller flera EKG-mätningar gjorda under ett hjärtflimmer. Det är också till stor hjälp om vi kan begära ut kopior på dina tidigare journaler. När vi har fått alla uppgifter kan vi snabbt ge dig råd om vilken behandling vi anser passar dig bäst. Vi har kort väntetid till RFA-behandling, så det är oftast enkelt att hitta en tid som passar. Vi lägger stor vikt vid god kontakt med din vanliga läkare och berörda sjukhusavdelningar, och vi samarbetar med dem när det gäller din behandling både före och efter ingreppet. Förberedelser Medicin Du fortsätter som vanligt med all den hjärtmedicin du brukar ta. Du ska även fortsätta att ta eventuell blodförtunnande medicin (t.ex. Pradaxa, Waran, Warfarin, Marevan, Marcoumar). Rökning Du får inte röka på själva operationsdagen. Transport Om du vill får du gärna ta med dig någon som ledsagare. Vi rekommenderar övernattning på Herlev Kro Hotel, som ger 10 procents rabatt till Aleris-Hamlets patienter och deras anhöriga. Det är dock inte nödvändigt att ha en led sagare, eftersom du mycket väl själv kan bära din övernattningsväska och transportera dig på utskrivningsdagen, oavsett om du väljer att köra bil, åka kollektivt eller flyga. Rakning Dagen före inläggningen ber vi dig att raka bort eventuell kroppsbehåring i och omkring höger ljumske med Om du inte står på blodförtunnande behandling med något av dessa preparat ska sådan behandling inledas minst fyra veckor före RFA-behandlingen. Vid blodkoagulationsmätning ska INR-värdet ligga över 2 (helst mellan 2 och 3) i tre veckor före RFA-behandlingen. Övrig medicin och eventuell Trombyl eller liknande tablett ska också tas som vanligt. 3D-kartläggning av hjärtat 5

6 Ablationskateter Målområden (s.k. hot spots ) Behandlade områden kring lungvenerna RFA radiofrekvensablation Tunna katetrar förs via ett blodkärl i ljumsken upp till hjärtats vänstra förmak. Här värmebehandlas de målområden som orsakar atrieflimret. en engångsrakhyvel. Om du inte har möjlighet att göra detta hjälper vi dig med det vid inläggningen. Inläggning Fasteregler Om du har tid före klockan 9.00 ska du komma på fastande mage, d.v.s. du får inte ha ätit något sedan senast midnatt och inte druckit något annat än lite vatten eller juice. Du får inte ha ätit frukost och du får inte ha ätit eller druckit mjölkprodukter, kaffe eller te. Från och med midnatt får du heller inte röka. Om du har tid efter klockan 9.00 får du äta en lätt frukost senast klockan 7.00, dock inte mjölkprodukter, kaffe eller te. Från och med klockan 7.00 får du heller inte röka. Eftersom det är viktigt att du inte fastar onödigt länge ber vi dig att äta och dricka som vanligt fram till den rekommenderade fastetidpunkten. Saker att ta med Kom ihåg att ta med toalettartiklar, morgonrock, inneskor och lätta, behagliga kläder för ombyte. Ta dessutom med dig all din vanliga medicin och ditt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. 6

7 Ankomst När du kommer till Aleris-Hamlet möts du av din sjuksköterska, som visar dig till rätta och berättar vad du kan förvänta dig av din vistelse vid Aleris- Hamlet. Du får bland annat information om vid vilken tid behandlingen kommer att utföras och vilka särskilda förhållningsregler som gäller. Behandlingsförberedelser Före behandlingen får du en kanyl av plast inlagd i ett blodkärl på handen. Genom denna mäts blodtryck och puls samt tas blodprov och EKG. Specialistläkaren träffar dig före behandlingen och berättar mer ingående om ingreppet, bland annat om det är något särskilt med just din rytmstörning som har betydelse för behandlingsresultatet och eventuella biverkningar. Ni har gott om tid vid samtalet och eventuella anhöriga är naturligtvis välkomna att delta. Ultraljudsundersökning Innan själva kateterbehandlingen börjar gör hjärtspecialisten en särskild ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen (s.k. TEE-undersökning). Undersökningen görs under full bedövning så du känner ingenting. Undersökningen utförs i syfte att säkerställa att det trots den blodförtunnande behandlingen inte har bildats några blodproppar inne i vänster förmak. Om så skulle ha skett måste ingreppet i sällsynta fall ställas in och den blodförtunnande behandlingen ändras, annars finns det risk att blodpropparna lossnar under ablationsbehandlingen. RFA-behandlingen Efter ultraljudsundersökningen genomförs RFA-behandlingen under lokalbedövning; det tar som regel 2 3 timmar. Vi ger alltid fortlöpande smärtstillande och avslappnande medicin, så att du känner dig lite dåsig under behandlingen. Det kan låta konstigt men att genomföra behandlingen under full narkos skulle faktiskt orsaka mycket större obehag och öka riskerna, jämfört med den metod vi följer som rutin. Många av våra patienter småpratar med läkaren under större delen av behandlingen. I behandlingsrummet finns en hel del teknisk utrustning som en röntgenapparat och olika datorskärmar. Vid behandlingen förs tunna katetrar via ett blodkärl i ljumsken upp till hjärtat. Katetrarnas position kontrolleras med hjälp av så kallad fluoroskopi en genomlysnings teknik med röntgenstrålar. Man använder sig dessutom av ett särskilt kartläggningssystem som skapar en bild över hjärtats elektriska aktivitet. Katetrarna mäter det elektriska flödet i hjärtat och med hjälp av svaga elektriska impulser från utrustningen går det oftast att utlösa din rytmrubbning. 7

8 Under anfallet mäter man på olika ställen i hjärtat och när läkaren har hittat utgångspunkten för din arytmi läggs kateterns spets an mot hjärtats innervägg. Kateterspetsen värms upp till omkring 65 grader, vilket sätter de specifika hjärtmuskelceller som orsakar störningen ur spel inom loppet av några få minuter. Om du behandlas för kroniskt atrieflimmer krävs vanligtvis lite längre värmebehandling, vanligtvis runt minuter, för att neutralisera muskel fibrerna som orsakar problemet ordentligt. Du känner inte av katetrarna som sådana i hjärtat, men värmebehandlingen kan ibland ge lätt, övergående smärta. Därför ger vi dig smärtstillande medicin direkt i blodet under värmebehandlingen, så att du inte ska känna alltför stort obehag. Eftersom du kan tala med läkaren och sjuksköterskan under behandlingens gång är det enkelt att reglera läkemedelsdosen och värmeintensiteten efter hur du mår. Om du skulle drabbas av atrieflimmer under behandlingen försöker vi genast att återställa normal hjärtrytm med hjälp av elkonvertering via bröstkorgen under full bedövning. Efter behandlingen Efter behandlingen tas alla slangar ut och läkaren lägger tryck mot ljumsken för att stilla blodflödet. Sedan körs du tillbaka upp på avdelningen för observation av sjuksköterska under de närmaste 2 4 timmarna. Under den här tiden bör du ligga helt stilla i sängen för att undvika att såret i ljumsken börjar blöda. Om du vill får du dock genast äta och dricka något. Du får också gärna ringa mobilsamtal till anhöriga och berätta hur det har gått. Om du känner obehag, smärta, hög värme eller svullnad i ljumsken ska du tala om detta för sjuksköterskan. När observationen är avslutad flyttas du över till den sjuksal där du ska stanna över natten, och sjuksköterskan kan hjälpa dig att komma upp ur sängen. Du får bära en liten radio sändare med vilken vi övervakar ditt EKG till morgonen därpå (s.k. telemetri). På eftermiddagen efter behandlingen, och som regel även morgonen därpå, träffar du specialistläkaren. Här har du tillfälle att fråga om behandlingsresultatet och du får även veta vad du ska tänka på i framtiden. Utskrivning På morgonen före utskrivningen, innan du går på badrummet, kontrolleras såret i ljumsken. Du får även ett medicinkort och eventuella recept. Före utskrivningen får du som regel även en kopia på den behandlingssammanfattning (s.k. epikris) som vi skickar till den remitterande läkaren 8

9 eller mottagningen. Du har därmed tid att läsa igenom den och ställa eventuella frågor till specialistläkaren innan du skrivs ut. Därefter är det dags att åka hem. Du får gärna själv köra bil eller åka kollektivt direkt efter utskrivningen, men många tycker att det är skönt att ha med sig någon som stöd. Efter utskrivningen Blåmärke Det uppstår vanligtvis ett litet blåmärke i ljumsken där katetern fördes in. Vissa patienter får en lite större blodutgjutelse (ett s.k. hematom) som kan vara generande och ge färgförändringar i huden ett par veckor efter behandlingen, men besvären försvinner för det mesta inom kort. Smärta Många patienter upplever lite smärta, tryck och obehag i bröstet under de första dagarna efter behandlingen särskilt om de andas djupt eller när de ligger ned. I dessa fall kan vanlig Panodil eller liknande smärtstillande läkemedel hjälpa. Medicin Vi rekommenderar vanligtvis att du fortsätter oförändrat i ytterligare minst tre månader med den hjärtmedicin du fått före behandlingen. Du ska även fortsätta att ta den blodför tunnande medicinen (Pradaxa, Waran, Warfarin, Marevan, Marcoumar) i minst tre månader efter behandlingen. Medicineringen bör endast ändras i samråd med din läkare, som även är välkommen att kontakta våra specialister vid frågor. Det är särskilt viktigt att du inte slutar ta den blodförtunnande medicinen utan klartecken från din läkare. Hjärtklappning eller atrieflimmer En del patienter upplever hjärtklappning eller atrieflimmer även efter behandlingen. Det kan bero på irritation av hjärtmuskulaturen till följd av ingreppet och behöver inte innebära att behandlingen har misslyckats. Anfallen är vanligare under de första 2 3 månaderna efter behandlingen, därefter avtar oftast symptomen. Det slutgiltiga behandlingsresultatet kan därför inte bedömas förrän omkring tre månader efter ingreppet. Behandlingen kan dock behöva upprepas. Vår erfarenhet säger att omkring en tredjedel av patienterna behöver genomgå ytterligare ett behandlingstillfälle innan optimalt resultat har uppnåtts. Om du drabbas av hjärtklappning eller atrie flimmer rekommenderar vi följande: Om symptomen liknar dem du hade före behandlingen kan du vänta och se om anfallet går över av sig självt. 9

10 Om symptomen känns annorlunda rekommenderar vi att du uppsöker din läkare och gör en ny EKG-undersökning. Om anfallet är outhärdligt eller varar i mer än 24 timmar bör du läggas in på sjukhus i syfte att stabilisera hjärtrytmen med läkemedel eller elkonvertering. Kontakta din egen läkare. Vid ofta återkommande återfall kan det bli aktuellt att under en period byta till en starkare hjärtmedicin, för att komma till rätta med rytmstörningarna. Din egen läkare kan besluta om inläggning på sjukhus i syfte att prova ut ny medicinering. Vi föreslår oftast en amiodaronkur (Cordarone, Cordan) under en tremånadersperiod. Detta tål de flesta patienter utan några väsentliga biverkningar. Om du upplever våldsamma bröstsmärtor, svår andnöd eller yrsel bör du omedelbart uppsöka läkare. Det är en bra idé att alltid anteckna alla symptom du upplever, hur länge de varar och hur ofta de uppträder. Ta med listan när du kallas till rutinkontroll vid ditt hemsjukhus eller hos din hjärtläkare, ungefär tre månader efter behandlingen. Du är alltid välkommen att kontakta Aleris-Hamlet Søborg om du har några frågor eller är orolig över något. Fysisk ansträngning Du bör undvika fysisk ansträngning under de första två dygnen efter behandlingen. Arbete Du kan börja arbeta igen ungefär en vecka efter behandlingen. Möjliga komplikationer I sällsynta fall (sammanlagt mindre än 2 % risk) kan följande komplikationer tillstöta. Dessa kräver observation eller särskild behandling vid Aleris-Hamlet: Blodansamling Det kan uppstå en större blodansamling vid instickssåret i ljumsken, eventuellt i samband med bildandet av en kanal mellan blodådra och pulsådra. Blod eller vätska i hjärtsäcken Blod eller vätska kan ansamlas i hjärtsäcken, som då måste tömmas under lokalbedövning. I mycket sällsynta fall kan akut operation krävas. Luft i lungsäcken Om luft samlas i lungsäcken måste den dräneras. Mindre blodpropp Mindre blodproppar kan bildas i blodkärl, hjärta eller i andra organ (hjärna, njurar, lungor). 10

11 Skador på hjärtats retledningssystem Vid vissa typer av rytmrubbningar finns det en liten risk (mindre än 1 2 %) att man vid behandlingen oavsiktligen skadar hjärtats normala retledningssystem. Om detta skulle inträffa kan det bli nödvändigt att efter en viss tids observation sätta in en pacemaker. Även denna operation kan genomföras vid Aleris-Hamlet. Vid samtalet med specialistläkaren före ablationsbehandlingen får du ytterligare information om risken för dessa och andra komplikationer. 11

12 Aalborg Sofiendalsvej 97 DK Aalborg SV Tlf Aarhus Brendstrupgårdsvej 21 DK Aarhus N Tlf Esbjerg Bavnehøjvej 2 DK Esbjerg Tlf Herning Birk Centerpark 28 DK Herning Tlf Besøg os på København Gyngemose Parkvej 66 DK Søborg Tlf Telefon åbningstider i sekretariatet Mandag - torsdag 8-18 Fredag 8-15 Lørdag - søndag Lukket Aleris-Hamlet Hospitaler Andra utgåvan: januari Utarbetad av BIH. Nästa revidering januari Godkänd av BOJ:

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer Snabb hjärtrytm, hjärtflimmer, kammarflimmer och förmaksflimmer är alla beteckningar för samma hjärtrytmrubbning. Vi

Läs mer

Radiofrekvensablation (förmaksflimmer)

Radiofrekvensablation (förmaksflimmer) Radiofrekvensablation (förmaksflimmer) Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till Hjertecenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT)

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT) Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT) Supraventrikulär takykardi betecknar en snabb hjärtrytm som uppträder anfallsvis och involverar hjärtats

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Förmaksfladder är attacker eller långvariga perioder med snabb regelbunden hjärtfrekvens (hög puls). Hos disponerade

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksflimmer Snabb hjärtrytm, hjärtflimmer, kammarflimmer och förmaksflimmer är alla beteckningar för samma hjärtrytmrubbning. Vi

Läs mer

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i samband

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Förmaksfladder är attacker eller långvariga perioder med snabb regelbunden hjärtfrekvens (hög puls). Hos disponerade

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT)

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT) Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT) Supraventrikulär takykardi betecknar en snabb hjärtrytm som uppträder anfallsvis och involverar hjärtats

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning. Ventrikulär extrasystoli (VES) och ventrikulär takykardi (VT)

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning. Ventrikulär extrasystoli (VES) och ventrikulär takykardi (VT) Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA-behandling Ventrikulär extrasystoli (VES) och ventrikulär takykardi (VT) Ventrikulära extrasystolier (VES) och ventrakulär takykardi (VT) innebär

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Patientinformation. till Dig som skall genomgå. Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation

Patientinformation. till Dig som skall genomgå. Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation Patientinformation till Dig som skall genomgå Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation Arytmienheten Kardiologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Utarbetat den 10 april 2003

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Vad är förmaksflimmer?

Vad är förmaksflimmer? Vad är förmaksflimmer? Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig? Hur fungerar hjärtat? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen och är uppbyggt av muskelvävnad.

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och

Läs mer

Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig?

Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig? Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Stora kroppspulsådern Lungartärer Hela bröstkorgen fladdrar. Övre hålvenen Lungvener Känner du igen dig? Fickklaff Vänster förmak Höger förmak Nedre hålvenen

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om förmaksflimmer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Till dig som vill veta mer om förmaksflimmer Hur fungerar hjärtat? 4 Vad är förmaksflimmer? 6 Hur upplevs förmaksflimmer?

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

Patientinformation. miradry. Varaktig och markant reduktion av svett och kroppslukt - Aleris-Hamlet Parken

Patientinformation. miradry. Varaktig och markant reduktion av svett och kroppslukt - Aleris-Hamlet Parken Patientinformation sv miradry Varaktig och markant reduktion av svett och kroppslukt - Aleris-Hamlet Parken Ca 3 % av befolkningen lider av ökad svettendens - även känt som hyperhidros. Det påverkar i

Läs mer

Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker

Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker Leva med med implanterbar defibrillator hjärtsviktspacemaker LEVA MED hjärtsviktspacemaker 1 Leva med hjärtsviktspacemaker Den här broschyren riktar sig till dig som har hjärtsvikt och som av din läkare

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson Kondition, hjärta & blodomlopp 2016-10-25 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Hjärtat Vårt organ som håller igång vårt blodomlopp och leder ut blod till vår kropp, organ och våra muskler Fungerar som en

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har ordinerats Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har ordinerats Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har ordinerats Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp.

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Patientinformation. http://www.arytmia.se/ Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with. The Heart Rhythm Charity. www.stars.org.

Patientinformation. http://www.arytmia.se/ Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with. The Heart Rhythm Charity. www.stars.org. Patientinformation Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with The Heart Rhythm Charity www.heartrhythmcharity.org.uk www.stars.org.uk http://www.arytmia.se/ 2010 Att finna orsaken till

Läs mer

Robotassisterad radikal prostatektomi

Robotassisterad radikal prostatektomi Robotassisterad radikal prostatektomi Inskrivningsdagen Under dagen träffar du: Samordnaren som tar emot på avdelningen Sjuksköterskan som informerar dig om vad som ska ske under vårdtiden. Avdelningsläkaren

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)?

Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)? erbjuder stöd och information om synkope och refl exanoxiska anfall i samarbete med individer, familjer och vårdpersonal Drabbas du eller dina barn av oväntad medvetslöshet (blackout)? Checklista Affiliated

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med med implanterbar pacemaker defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med pacemaker För att blodcirkulationen i kroppen ska fungera måste hjärtat slå med rätt rytm. Därför opereras

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA

Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig GILENYA-information. (03/2016) Din läkare kommer att be dig att stanna kvar på

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1 FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på Ortopedmottagningen Doknr 2845 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren finner du information om hur du

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303

JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303 BARN/UNGDOMSMEDICIN Heartware Hemma med hjärtpump JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303 Patienthandbok om hjärtpumpen Heartware, med instruktioner om skötsel och alarm.

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Hjärtrytmrubbningar. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärtrytmrubbningar En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell och opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller Novartis Neuroscience Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med För fullständig information se bipacksedeln eller www.fass.se - ditt nya läkemedel En kapsel en gång om dagen

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

H Formulär Somatik H90. Probandnummer: Intervjuare: Datum (år/månad/dag): / /

H Formulär Somatik H90. Probandnummer: Intervjuare: Datum (år/månad/dag): / / -07-08 Formulär Somatik H90 Probandnummer: 85 - - 90 Intervjuare: Datum (år/månad/dag): / / 1 Namn:.. Personnummer: - 2 PSF 1. Kompletterande anamnes tagen från 0. Ej tagit kompletterande anamnes 1. Make/sambo

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012 Hjärtinfarkt Hjärtats blodförsörjning Hjärtmuskeln har en egen blodförsörjning från två kranskärl Dessa kommer direkt från stora kroppspulsådern där den lämnar vänster kammare Kranskärlen förgrenar sig

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Hjärtat är en pump (stor som en knuten hand) som försörjer kroppens organ med syrerikt blod. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt blod för sitt ständiga

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder

Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder 1 Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder Här presenteras några fallbeskrivningar. Tanken är att ta ställning vilken diagnos pat har utifrån EKG, bedöma risken för stroke samt

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) Till dig som har ordinerats Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) Till dig som har ordinerats Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) Till dig som har ordinerats Pradaxa Du har fått Pradaxa för att behandla/förebygga blodpropp. En blodpropp kan drabba vem som

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Hjärtrytmrubbningar En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytm rubbning - RFA behandling Ventrikulär extrasystoli (VES) och ventrikulär takykardi (VT)

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytm rubbning - RFA behandling Ventrikulär extrasystoli (VES) och ventrikulär takykardi (VT) Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytm rubbning - RFA behandling Ventrikulär extrasystoli (VES) och ventrikulär takykardi (VT) Ventrikulära extrasystolier (VES) och ventrakulär takykardi (VT) innebär

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Alla bidrag är välkomna

Alla bidrag är välkomna November 2010 Alla bidrag är välkomna Vill du stödja Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds verksamhet och stöd till forskningen? Sätt in ditt stöd på PlusGiro 90 10 10 9 eller direkt via vår hemsida. Tack

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Information om Bråck på stora kroppspulsådern

Information om Bråck på stora kroppspulsådern Information om Bråck på stora kroppspulsådern Society of Interventional Radiology, www.sirweb.org Vad är ett pulsåderbråck och varför måste det behandlas? Pulsåderbråck (aortaaneurysm) är en vidgning av

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Att leva med hjärtsvikt Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensiv smärta i nacken

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer