HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP. TRAining. More RC MOVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP. TRAining. More RC MOVE"

Transkript

1 HEART RATE MONITOR SE SPEED distance * BLUETOOTH wireless *only available with free SIGMA MOVE APP count TRAining analysis * COACH * Control * More Information RC MOVE 1

2 SVENSKA Innehåll 1 Display, knappfunktioner och navigering i översikten 3 2 Göra inställningar 10 3 Träna med RC MOVE 17 4 Träna med RC MOVE och smartphone 24 5 PC-läge 26 6 Ta fram minnet 26 7 Avfallshantering 29 8 Garantibestämmelser 29 Förord Tack för att du har valt en sportklocka från SIGMA SPORT. Din nya RC MOVE kommer att bli en trogen följeslagare vid träning och på fritiden. RC MOVE är ett tekniskt avancerat mätinstrument. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant, så att du lär känna de många funktionerna hos din nya sportklocka. SIGMA SPORT hoppas att du kommer att få mycket glädje av din RC MOVE. Mer informationer och anvisningar Mer information och svar på vanliga frågor (FAQ) hittar du på Rådgör med din läkare innan du börjar träna särskilt om du har bakomliggande hjärt-kärlproblem. 2

3 1 Display, knappfunktioner och navigering i översikt Aktivering: SE När RC MOVE levereras befinner sig sportklockan i ett transportläge där den nästan inte förbrukar något batteri. Därför måste RC MOVE aktiveras före den första användningen. Det gör du på följande sätt: För att gå ur transportläget och aktivera RC MOVE trycker du i minst 5 sekunder på START-knappen, som bilden visar. Därefter visas Language English. Tryck på ENTER, välj önskat språk med TOGGLE/+ och bekräfta med ENTER. Synkronisering: Före den första användningen måste du synkronisera R1 BLUE-sändaren med klockan. Ta på R1 BLUE-bröstbältet och tryck på TOGGLE/+ på RC MOVE tills Pairing visas på displayen. Tryck sedan på ENTER för att börja synkroniseringen. När synkroniseringen är klar visas en sifferkombination. 1.1 Display Displayen är i princip uppdelad i tre områden: Område 1: Visning av (tränings)värden puls och träningsvarv Område 2: Visning av aktuellt valda funktioner. menyalternativ och motsvarande data Område 3: Bläddringsindikator för överskådlig menyhantering och navigering 3

4 1.2 Knappfunktioner RC MOVE har fem knappar: TOGGLE/-, TOGGLE/+, STOP, START och ENTER STOP-knappen: Denna knapp tar dig tillbaka en nivå i menystrukturen. I träningsläget avbryter du träningen genom att trycka på knappen. Nollställa träningen utan att spara: Håll STOP-knappen intryckt. Knapparna TOGGLE/- och TOGGLE/+: Med TOGGLE/+ navigerar du åt höger i huvudmenyn och TOGGLE/- tar dig på motsvarande sätt åt vänster. Om du ska konfigurera värden ställer du in ett högre värde med TOGGLE/+ och ett lägre värde med TOGGLE/-. Aktivera/avaktivera displaybelysning Tryck samtidigt på TOGGLE/- och TOGGLE/+. Trycker du igen på båda knapparna samtidigt släcks displaybelysningen. Belysningen är aktiv under ca 3 sekunder. 4

5 SE Knappen ENTER: Med den här knappen tar du fram huvudmenyn och bekräftar därmed dina inmatningar, Du navigerar i undermenyn på det aktuella menyalternativet och tar fram ytterligare underpunkter, om sådana finns. Knappen START: Du startar träningen genom att trycka på START-knappen. Om du trycker på knappen igen under träningen markerar det ett LAP (ett varv). Om du har pausat träningen med STOP-knappen kan du fortsätta tidmätningen genom att tycka på START-knappen igen. LapView/Varvvy: Håll START-knappen intryckt. Tryck på STOP-knappen för att avsluta LapView. 5

6 1.3 Navigering Nivå 0 TOGGLE Huvudmeny Användning Nivå 1 Träning PC-läge Logg Nivå 2 Fri träning + målzon Nivå 3 (zoomvy) Varvtid + stoppur Varvtid Målzon + % av maxpuls Puls Intensitetszoner Snittpuls + maxpuls Förbrukade kalorier + klocktid Varvtid Snittpuls Förbrukade kalorier Stoppur Maxpuls Klocktid 6

7 STOP ENTER DE SE + TOGGLE Minne Inställning Intervall Program Smartphone * Warm Up Intervall Inställning Med TOGGLE/+ *Genom att hålla kommer du till ENTER intryckt samma kommer du till värdevisning inställningarna för som vid Fri intervallträningen träning Uppladdning är endast möjlig med DataCenter eller SIGMA MOVE APP Sök Detaljinformation hittar du i avsnitt 5 Tryck på ENTER, för att gå till nästa djupare nivå Tryck på STOP, för att gå tillbaka en nivå 7

8 1.3 Navigering Nivå 0 Huvudmeny Administration TOGGLE Nivå 1 PC-läge Logg Minne Nivå 2 Beredd Dataöverföring till DataCenter Loggningsintervall Radera logg Träning Totalt Nivå 3 (zoomvy) 5 sek. 10 sek. 20 sek. 30 sek. Avbryt Radera Träning 1 Träning 2 Träning 3 Träning 4 Träning 5 Träning 6 Träning 7 *Syns först när träningen avslutats Hur enskilda värden kan tas fram ser du i avsnitt 4 Vecka Månad Sedan 8

9 STOP ENTER DE SE + TOGGLE Inställning Träning Användare Apparaten Träning Favoriter Kön Födelsedatum Vikt Maxpuls Språk Fri träning Träning Intervall Sida 1 Sida 2 Datum Sida 3 Sida 4 Sida 5 Klocktid Sida 6 Sida 7 Sida 8 Alarm Sida 9 Tryck på ENTER, för att gå till nästa djupare nivå Tryck på STOP, för att gå tillbaka en nivå Intensitetszoner 1 4 Synkronisering Reset allt Kontrast Knappljud Faslarm Genom att trycka på ENTER kan du ställa in målzonen Detaljinformation finns i avsnitt 2.5 Warm Up Warm Up puls Intervall Intervall puls Zonlarm Återhämtning Lås Cool Down Cool Down puls 9

10 2 Göra inställningar Som framgår av navigeringsöversikten (avsnitt 1.3) tar du fram menyalternativet Inställningar genom att trycka på ENTER, gå till punkten Inställningar med TOGGLE/+ och sedan trycka på ENTER igen. 2.1 Apparatinställningar Andra punkten i undermenyn Inställningar gäller apparatinställningarna. Med ENTER kommer du till apparatinställningarna. Du kan ställa in grundläggande konfigurationer på din sportklocka, t.ex. språk, datum och tid, ljud, kontrast etc, Välj önskad inställning med TOGGLE/+ och TOGGLE/- och bekräfta inställningen med ENTER. Tryck på STOP om du vill gå tillbaka en nivå. Efter varje inställning visas Inställn. OK på displayen. 10

11 2.2 Larmsignaler Om den inställda målzonen överskrids hörs en ljudsignal 3 gånger med 20 sekunders intervall (så länge du tränar utanför zonen). SE Om den underskrids hörs en lång ljudsignal. 2.3 Knapplås För att förhindra oavsiktlig träningsstart kan knapparna låsas. För att göra detta går du till menyn Apparat och navigerar till punkten Lås. För att aktivera knapplåset gör du så här: Tryck på valfri knapp och sedan på ENTER-knappen. 2.4 Användare Första punkten i undermenyn Inställningar är användarinställningarna. Använd ENTER för att gå till en ytterligare undermeny i användarinställningarna. Om du exempelvis vill ändra Kön från man till kvinna, så trycker du på ENTER. Alternativet man blinkar och kan nu ändras till kvinna med TOGGLE/+. Bekräfta inställningen med ENTER. 11

12 På displayen visas Inställn. OK som bekräftelse, liksom vid alla följande inställningar. Nu kan du ställa in flera personliga uppgifter, som födelsedatum, vikt, maxpuls samt din mål-träningszon. Med TOGGLE/+ navigerar du till nästa punkt, ditt födelsedatum. Här gör du på motsvarade sätt och väljer alternativ med ENTER. Först ställer du in ditt födelseår. Med TOGGLE/+ och TOGGLE/- ställer du in ett senare eller tidigare årtal än det som visas blinkande på displayen. Bekräfta med ENTER. På motsvarande sätt ställer du in månaden. Och sedan dagen på samma sätt. Du har nu ställt din födelsedag och ett motsvarande meddelande visas på displayen. 12

13 Därefter anger du din nuvarande vikt. Här använder du åter TOGGLE/+ för att navigera och bekräftar med ENTER. SE Med TOGGLE/+ och TOGGLE/- väljer du viktenhet kg eller lbs. Sedan kan du på samma sätt som tidigare ange din vikt i den enhet som du valt. Därefter anger du din personliga maxpuls. Här använder du åter TOGGLE/+ för att navigera och bekräftar med ENTER. Om du inte vet din maxpuls, kan du låta den beräknas automatiskt. För att göra detta väljer du Automatiskt. Vet du din personliga maxpuls, så väljer du Manuellt och fortsätter enligt beskrivningen i föregående punkt. Fyra olika intensitetszoner kan definieras. Dessa bygger på varandra och kan inte överlappa varandra. Först definierar du intensitetszon 1, som väljs med ENTER-knappen. Här ställer du in det nedre värdet med TOGGLE/+ eller TOGGLE/-. Bekräfta med ENTER. Med det övre värdet gör du på samma sätt. 13

14 Gör på samma sätt för att definiera intensitetszonerna 2 4. Observera: Möjligheten att avvika från standardvärdena för träningszonerna och definiera egna zoner är avsedd för användare med avancerade krav och högre intensitet i sin träning. 2.5 Träning (inställningar) För att komma till träningen kan du orientera dig i diagrammet på sidan 8, nivå 2. Under punkten Träning i undermenyn Inställningar hittar du träningsinställningarna. Använd ENTER för att gå till en ytterligare undermeny i träningsinställningarna. Här kan du ange inställningar för Träning Fri och Träning Intervall. Med ENTER kommer du till respektive undermeny. I inställningarna för Träning Fri kan du nu vilja i vilken målzon du vill träna. I FIT-zonen för att öka din fysiska kondition. I FAT-zonen för maximal fettförbränning under träningen. Den övre och undre gränsen i respektive zon visas när du väljer zon. 14

15 Du har också möjlighet att träna i en zon som du definierar själv. Här anger du själv övre och nedre gräns för pulsen. Du kan spara upp till tre olika egna zoner. SE Det är också möjligt att träna utan målzon. Om du vill göra det måste du stänga av funktionen. I inställningarna för Träning Intervall kan du definiera dina tider och pulsintervall. Du kan på vanligt sätt definiera värdena för Warm Up, Warm Up puls, intervall, pulsintervall, återhämtning, Cool Down och Cool Down puls med TOGGLE-/+ och bekräfta med ENTER. 15

16 2.6 Favoriter Under punkten Favoriter kan du själv anpassa displayvisningen med funktioner som du vill kunna se direkt, som t.ex. stoppur, varvtid, zonindikator, pulsprofil, intensitetszoner, snittpuls, maxpuls, kalorier, klocka etc. Totalt nio sidor med vardera två funktioner kan ställas in individuellt. På alla nio sidorna kan du individuellt välja hur din display ska se ut under träningen. Väljer du bara ett värde visas det automatiskt med större stil under träningen. Med Inställn. OK bekräftas inmatningen på displayen. Under träningen visas nu dessa inställningar. 16

17 3 Träna med RC MOVE Före träningen måste du ta på dig bröstbältet. För att pulsmätningen ska fungera bra måste du anpassa längden på bältet så att det sitter tätt intill kroppen, men inte för hårt. SE Bröstbältet placeras under bröstmuskeln resp. under brösten. Fukta också de räfflade ytorna som ligger an mot huden. Ta fram menyalternativet Träning på det sätt som beskrivs i avsnitt 1. Din personliga träningszon (FIT, FAT eller OWN) visas direkt. Välja/byta målzon: Tryck på ENTER-knappen och håll den intryckt för att välja önskad målzon för din träning. Träning i FIT-zonen ökar din fysiska kondition och är klart intensivare. Här stärker du din grundläggande uthållighet. Värdet bestäms utifrån din maxpuls och motsvarar % av maxpulsen. I FAT-zonen tränas den aeroba metabolismen. Vid långvarig lågintensiv träning förbränns mer fett än kolhydrater och omvandlas till energi. Träning i den här zonen underlättar viktminskning. Värdet bestäms utifrån din maxpuls och motsvarar % av maxpulsen. 17

18 Vill du träna i en individuell träningszon (OWN 1-3), så måste du tidigare ha valt OWN 1 och konfigurerat den som beskrivs i avsnitt 2.5. Totalt kan du ställa in tre olika individuella zoner. Om du vill träna utan träningszon väljer du träningszon OFF. Tryck sedan på ENTER för att komma till träningsvyn. 3.1 Börja, pausa, återuppta och avsluta träningen Varvträning (LAP) Du startar träningen genom att trycka på START-knappen. Exempel: Du löper regelbundet två varv runt en sjö och vill göra det i olika takt. Med varvträningen i RC MOVE registrerar du värdena för varje varv. 18

19 Ett nytt LAP (varv) startar du genom att trycka på START-knappen igen. SE Med STOP kan du pausa träningen. Du kan återuppta den avbrutna träningen genom att trycka på START-knappen igen. Vill du avsluta träningen helt trycker du på STOP igen. Nu visar displayen frågan om du verkligen vill avsluta träningen och därmed spara värdena (med STOP), eller om du vill fortsätta (med ENTER). Vill du avsluta din träning utan att spara den trycker du på TOGGLE/+ och väljer RESET/EXIT. Bekräfta genom att trycka på STOP-knappen. 19

20 3.2 Under träningen När träningen startar börjar tiden löpa på displayen. Under träningen kan du navigera i menyerna på det sätt som visas i översikten i avsnitt 1. Även under träningen använder du knapparna TOGGLE+/- (huvudmenyn) och trycker på ENTER för att öppna undermenyerna och de olika menyalternativen och funktionerna. Du kan alltid se de aktuella värdena för respektive funktion. Puls Målzon Intensitetszoner ENTER ZOOM 20

21 Funktioner som pulsmätning, varvräknare (upp till 99 varv), BestLap-indikator, zoom, visualisering av intensitetszonerna och kaloriräknare gör träningen mycket informativ. Displayvisningen kan du anpassa till dina individuella behov under Favoriter, så som beskrivs i avsnitt 2.6. SE Varvtid/ Stoppur ENTER ZOOM Varvtid Stoppur Observera: Stoppursfunktionen kan också användas utan bröstband ENTER ZOOM Snittpuls Snittpuls/ Maxpuls Maxpuls Kalorier Kalorier/ Klocktid ENTER ZOOM Klocktid 21

22 Pulsmätning Uppgift om snittpuls och maxpuls. Enligt de värden som registreras av ditt bröstbälte. Varvräknare Visning av antalet varv (Lap-Count), genom att du trycker på knappen LAP när ett varv avslutats. Varvtid och totaltid visas samtidigt. Best Lap-indikator Direkt information på displayen om bästa varvtid. När du har nått din bästa varvtid visas den omedelbart som Best Lap tillfälligt på displayen. Om det sista varvet inte är det bästa så anges detta med Last Lap. Zoom Med zoomfunktionen är det också möjligt att visa enstaka värdena förstorade på displayen. Här kan du till exempel genom att trycka på ENTER visa enbart funktionerna varvtid eller stoppur på displayen. Intensitetszoner I översikten över intensitetszonerna kan du snabbt se hur din löptid fördelar sig procentuellt på de definierade intensitetszonerna. På så sätt kan du hålla kontroll på din belastning och reglera den optimalt. 22

23 Kaloriräknare Här visas antalet förbrukade kalorier sedan träningen startades. SE Observera: Tänk på att kaloriförbrukningen bara beräknas om träningen har startats och om pulsen är minst Intervallträning I menyn Träning navigerar du med TOGGLE+/- till punkten Intervall och trycker på ENTER. Genom att trycka på ENTER kommer du till träningsvyn. Du startar intervallträningen med START. Genom att hålla ENTER-knappen intryckt kommer du till inställningarna för intervallträningen Håll ENTER intryckt tills meddelandet HOLD försvinner från displayen. Här kan du ange dina personliga inställningar för träningsintervaller se avsnitt 2.5. Träningsvyn startar med din förinställda intervallträning och börjar med Warm Up. Med TOGGLE+/- kan du som vanligt navigera till undermenyerna. 23

24 Du startar med Warm Up genom att trycka på START. Genom att hålla ENTER intryckt tills meddelandet HOLD slocknar på displayen startar du Intervall. Den efterföljande återhämtningen startar automatiskt. Beroende på ditt träningsval upprepar du Intervall och Återhämtning valfritt antal gånger. Du startar Cool Down genom att hålla ENTER intryckt. 4 Träna med RC MOVE och smartphone För att använda RC MOVE tillsammans med din smartphone gör på följande sätt. I menyn Träning navigerar du med TOGGLE+/- till punkten Smartphone och trycker på ENTER. Sökning efter din smartphone startas. Därefter öppnar du SIGMA MOVE APP på din smartphone. Öppna inställningsmenyn i SIGMA MOVE APP och synkronisera RC MOVE med din smartphone. När anslutningen är klar byter RC MOVE till träningsvyn. Nu kan du styra träningsfunktionerna på RC MOVE som vanligt. 24

25 Man skiljer mellan automatiska (A) och manuella träningsvarv. A-varvet utlöses av din smartphone, t.ex. efter varje kilometer. SE Om inget A syns på displayen visas antalet manuella varv.. Du kan välja mellan manuellt och automatiskt genom att trycka på TOGGLE/- och ENTER samtidigt. Data från automatiska och manuella varv sparas separat och kan tas fram och utvärderas separat i SIGMA MOVE APP. Med MOVE RC kan du även styra musiken på din smartphone. I träningsvyn navigerar du med TOGGLE/- till vyn Music Control. Du startar/pausar uppspelningen av den aktuella låten genom att trycka på START. Med STOP/ENTER kan du hoppa till nästa/ föregående låt. (Det förutsätts att en befintlig spellista har valts i smartphonen.) När du avslutar träningen kan du spara dina träningsdata. Dina träningsdata sparas på din smartphone. Du får då meddelandet Träningen sparad i smartphonen. I SIGMA MOVE APP kan du granska dina träningsdata. 25

26 5 PC-läge I PC-läget kan du ansluta RC MOVE till SIGMA DATA CENTER med SIGMA trådlösa dongel. SIGMA DATA CENTER är en programvara för analys och statistik av träningsdata från SIGMA cykeldatorer och sportklockor. För att komma till PC-läget gör du på följande sätt. I menyn Träning navigerar du med TOGGLE+/- till punkten PC Mode och trycker på ENTER. RC MOVE är nu redo att anslutas till din PC. 6 Ta fram minnet Ta fram menyalternativet Minne på det sätt som beskrivs i avsnitt 1. Du kan ta fram de träningsdata som sparats. Dessa är sorterade efter datum/aktualitet: på den första positionen står det senast sparade träningspasset. Med ENTER kan du granska sparade data i detalj enligt den navigationsprincip som beskrivs i avsnitt 1. Träningarpass som spelats in med SIGMA MOVE APP syns inte i klockans minne. Maximal inspelningstid: 260 timmar 26

27 Välj ett träningspass efter datum. Med TOGGLE+/- navigerar du till önskat träningsdatum och bekräftar med ENTER. SE Nu kan du granska de olika värdena (allmänt, varv, målzon, intensitetszon och tillhörande värden). 27

28 Du har tillgång till hela minnet. I veckoöversikten hittar du antalet träningspass under denna kalendervecka, med exakt träningstid och kaloriförbrukning. Med TOGGLE/+ och TOGGLE/- navigerar du genom de 12 senaste veckorna/månaderna under året. Detsamma gäller för månadsöversikten och den sammanfattande totalöversikten sedan sportklockan aktiverades. Observera: Du kan alltid välja en viss dag (med TOGGLE+/-) för att kolla din träning den dagen. Visa träning: Totalantalet träningspass visas. Med TOGGLE+/- kan du välja en viss dag. Med knappen ENTER får du fram data för den dagen. 28

29 7 Avfallshantering LI LI = Lithium Ionen Batterier får inte kastas tillsammans med hushållsavfall (Batteriförordningen)! Lämna batterierna till närmaste avfallsstation för återvinning. SE Elektroniska apparater får inte kastas bland hushållsavfallet. Lämna apparaten till närmaste avfallsstation. 8 Garanti För brister ansvarar vi gentemot våra avtalspartner enligt lagens föreskrifter. Batterier är undantagna från garantin. Vid garantianspråk bör du kontakta det försäljningsställe där din RC MOVE köpts, eller också kan du skicka din RC MOVE till följande adress med bifogande av inköpskvitto och alla tillbehör: SIGMA-ELEKTRO GmbH Dr.-Julius-Leber-Strasse15 D Neustadt/Weinstrasse Tel (0) E-post: Är garantianspråken berättigade får du en utbytesapparat. Garantin gäller endast den vid varje tidpunkt aktuella modellen. Tillverkaren reserverar sig för tekniska ändringar. SIGMA ELEKTRO GmbH deklarerar härmed att pulsklockorna uppfyller alla väsentliga krav och övriga relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. 8.1 Batterier Batterityp: CR2032, Batteriets livslängd: 10 månader i genomsnitt CE-deklarationen finns på 29

30 8.2 FCC Information Subpart 15A Rule Section 15.19(a)(3) requires the label of the device include the followingstatement, or where the label/equipment is too small, then the user information can contain the following statement: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Subpart 15A Rule Section requires the following: The users manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. Subpart 15B Rule section requires the following to be included in the user information: NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver isconnected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 30

31 This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. SE This Class digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 8.3 Technical specifications General: (power requirement) Battery type: CR 2032 Operation voltage: 3 V Operation temperature range: -10 C to + 60 C Radio receiver: Communication frequency: 2.4 GHz Channel: 40 channels with 2 MHz channel width Range (Nominal effective range): ~3 m/9.8 ft Memory: (assume 1 free training and no interval phase) ~43 h 34 5 s logging interval ~87 h s logging interval ~174 h s logging interval ~261 h s logging interval 31

32 RC MOVE SIGMA-Elektro GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D Neustadt/Weinstraße Tel (0) Fax (0) SIGMA SPORT USA North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel Fax Service-Tel SIGMA SPORT ASIA Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2 nd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel Fax

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR SE Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 SVENSKA Innehåll 1 Display, knappfunktioner och navigering i översikt 3 2 Göra inställningar 8 3 Träna med PC 26.14

Läs mer

RC MOVE HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM SPEED COUNT COACH TRAINING ANALYSIS CONTROL

RC MOVE HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM SPEED COUNT COACH TRAINING ANALYSIS CONTROL HEART RATE MONITOR SPEED DISTANCE * BLUETOOTH WIRELESS *only available with free SIGMA MOVE APP COUNT TRAINING ANALYSIS * COACH * CONTROL * MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM RC MOVE 1 SVENSKA Innehåll

Läs mer

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION PC 26.14

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION  PC 26.14 HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM PC 26.14 1 SVENSKA Innehåll 1 Display, knappfunktioner och navigering i översikt 1 Display, knappfunktioner och navigering i översikt

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Dansk

HEART RATE MONITOR PC 10.11. Dansk HEART RATE MONITOR FI SE DK PC 10.11 Dansk Svenska Suomi INNEHÅLL 1 Förord 32 2 Förpackningens innehåll 32 3 Säkerhetsanvisningar 33 4 Överblick 33 4.1 Aktivera pulsdatorn 33 4.2 Ta på bröstbältet 34 4.3

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Dansk

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Dansk HEART RATE MONITOR FI SE DK PC 15.11 Dansk Svenska Suomi INNEHÅLL 1 Förord 38 2 Förpackningens innehåll 38 3 Säkerhetsanvisningar 39 4 Överblick 39 4.1 Aktivera pulsdatorn 39 4.2 Ta på bröstbältet 40 4.3

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset... 3 Inledning... 4 Funktioner översikt... 4 Maskinvara översikt... 4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Användarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen...5 Starta och stänga

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

RC 14.11 RUNNING COMPUTER

RC 14.11 RUNNING COMPUTER running COMPUTER FI NO SE DK US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count www.sigmasport.com INNEHÅLL 1 Förord 100 2 Förpackningens innehåll 100 3 Säkerhetsanvisningar 101 4 Överblick 102 4.1

Läs mer

wireless wireless wireless count log ready BIKE COMPUTER

wireless wireless wireless count log ready BIKE COMPUTER SE DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless count log SPORT ready BIKE COMPUTER 5.o Innehållsförteckning ROX 5.0 Innehållsförteckning 1 Funktioner och förpackningsinnehåll... 7 1.1 Förord...

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com GB / US SE DK FI NO running COMPUTER RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE www.sigmasport.com INNEHÅLL 1 Förord 106 2 Förpackningens innehåll 106 3 Säkerhetsanvisningar 107 4 Överblick 107

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52 Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Guide för icube II. Trådlös programmering

Guide för icube II. Trådlös programmering Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide...3 Indikationslampor...4 Översikt...5 Installering...6 Anslut icube II till din datorn...7 Batteristatus...8 Drifttid...8 Använd

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I K

Läs mer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information OSLO Bruksanvisning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information 1 Read these instructions. 2 Keep these instructions. 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions. 5 Do not use this apparatus

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

SmartBand 2 (for ios) SWR12

SmartBand 2 (for ios) SWR12 Användarhandbok SmartBand 2 (for ios) SWR12 Innehåll Basinformation... 3 Inledning... 3 Maskinvara översikt...3 Ladda ditt SmartBand 2...4 Montering...4 Bära SmartBand 2... 5 Starta och stänga av... 5

Läs mer

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 130103 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...2 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 2.1 Att använda med eller utan hållare... 3 2.2 Rengör lins och spegel... 4 2.3 Knappar... 4 Slå på och

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmerings

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN5 (PN-R8-1), PN-RX-MNB5 (PN-R8-2), PN-RX-MD11 (PN-R8-6), PN-RX-MN5E (PN-R8-10), PN-RX-MD11E (PN-R8-11),

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Användarhandbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Användarhandbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innehåll Basinformation...3 Allmän översikt...3 Tangentbord översikt...3 Ladda tangentbordet...4 Starta och stänga av...5 Komma igång...6 Konfigurera tangentbordet...6

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52 Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset... 3 Inledning... 3 Basinformation...5 Komma igång...7 Använda handsetet... 8 Juridisk information...11

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/ 7500/7600 SNABBGUIDE Läs denna Snabbguide innan du startar din P-touch. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns på den cd-skiva som medföljer PT-7500/7600. Förvara denna

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch MN2

Användarhandbok. SmartWatch MN2 Användarhandbok SmartWatch MN2 Innehåll Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Komma igång...4 Starta och stänga av...4 Konfigurera...4 Installera Smart Connect...4 Koppling SmartWatch...5 Installera SmartWatch-programmet...5

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60 Användarhandbok USB Type-C laddningsdocka DK60 Innehåll Inledning...3 Om DK60 USB Type-C laddningsdocka...3 Använda DK60 USB Type-C laddningsdocka... 4 Använda tillbehören... 4 Ladda...5 Juridisk information...6

Läs mer

Bruksanvisning. April 2002/ua

Bruksanvisning. April 2002/ua Bruksanvisning April 2002/ua Inledning Vi gratulerar dig till din nya mottagare/sökare. Valet av nya SWISSPHONE DE 900, garanterar dig en produkt av högsta klass. SWISSPHONE DE 900 mottagare kännetecknas

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Läget Training / Speed and Distance. Läget Time. 2 se k. Nollställer stoppuret. Används för att starta och stoppa stoppuret

Läget Training / Speed and Distance. Läget Time. 2 se k. Nollställer stoppuret. Används för att starta och stoppa stoppuret SV Läget Time Läget Training / Speed and Distance Loggbok och träningsprogram Totalvärden för all träning Används för att starta och stoppa stoppuret Nollställer stoppuret Växlar mellan lägena 2 se k.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2 Användarhandbok SmartWatch 2 SW2 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Starta och stänga av...4 Konfigurera SmartWatch 2...4 Handledsband...6 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE Modell D-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon Zen SPECIALPROGRAM

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 TILLÄMPNING 4 MASKINVARUINSTALLATION 5 ROUTERKONFIGURATION 6 WPS 11 CE/FCC 12

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

S610i. Visar aktuell puls i slag/minut, % av HR max eller snittpuls samt träningspassets längd.

S610i. Visar aktuell puls i slag/minut, % av HR max eller snittpuls samt träningspassets längd. Covers S610i SWE A.fh8 24/7/02 14:41 Page 1 COMPLETE HR Visar aktuell puls i slag/minut, % av HR max eller snittpuls samt träningspassets längd. Snabbguide Programmering av 5 olika träningsinställningar

Läs mer

Bruksanvisning SOUNDGATE 3

Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bruksanvisning 6 Allmänna varningar 7 Varningar 7 Introduktion 10 Komma igång 13 Byta batteri 13 Statusindikator 15 Batteritid 17

Läs mer

HELSINKI Instruktionsbok

HELSINKI Instruktionsbok HELSINKI Instruktionsbok IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information 1 Read these instructions. 2 Keep these instructions. 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions. 5 Do not use this

Läs mer

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO T1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO T1 instruktionsbok (information,

Läs mer

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skrivare SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skrivare SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/PJ- 662/PJ-663 Mobil skrivare SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren.

Läs mer