SmartBand 2 (for ios) SWR12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SmartBand 2 (for ios) SWR12"

Transkript

1 Användarhandbok SmartBand 2 (for ios) SWR12

2 Innehåll Basinformation... 3 Inledning... 3 Maskinvara översikt...3 Ladda ditt SmartBand Montering...4 Bära SmartBand Starta och stänga av... 5 Konfigurera SmartBand 2-enheten... 7 Förbereda användningen av SmartBand Återansluta SmartBand Återställa ditt SmartBand Använda SmartBand Använda SmartBand 2-program... 8 Få aviseringar...8 Mäta stress och återhämtning...8 Smarta väckningsalarm...10 Sätt igång Utom räckhåll-aviseringar...11 Stör ej Fjärrkontroll Dela dina aktiviteter Ansluta till Hälsa...13 Aviseringslampor...13 Viktig information Använda SmartBand 2 i miljöer med vätska och damm...14 Juridisk information

3 Basinformation Inledning SmartBand 2 är en tillbehörsprodukt som ansluter trådlöst via Bluetooth till din iphone. Enheten bärs på den dominerande handens handled och kan övervaka kroppens rörelser och interagera med en iphone för att generera data om ditt dagliga liv och dina vanor. SmartBand 2 kan exempelvis räkna hur många steg du tar och registrera data om ditt fysiska tillstånd när du går eller springer. SmartBand 2 kan bäras varje dag och är utrustad med en sensor som mäter din puls och hjärtfrekvens. När den används med en kompatibel iphone-enhet kan du ta emot aviseringar och hantera dina alarm och telefonsamtal på SmartBand 2. Innan du kan börja använda SmartBand 2-enheten måste du hämta SmartBand 2- programmet och konfigurera tillbehöret så att det fungerar med din iphone. Tänk också på att din iphone måste köra ios version 8.2 eller senare. Maskinvara översikt 1 Handledsband 2 Skydd för strömknapp 3 Strömknapp 4 Aviseringslampa A 5 Aviseringslampa B 6 Aviseringslampa C 7 Core 8 Ventilationshål 9 Pulsmätare 10 Mikro-USB-port Ventilationshålet kan inte användas för att återställa enheten. För inte in ett spetsigt föremål i hålet eftersom enheten kan skadas. 3

4 Ladda ditt SmartBand 2 Innan du använder SmartBand 2 för första gången måste du ladda det i ungefär 30 minuter. Sony-laddare rekommenderas. Ditt SmartBand 2 stängs av automatiskt när du ansluter laddaren. Du kan inte sätta på enheten medan laddaren är ansluten. Ladda SmartBand 2 1 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren eller till USB-porten på en dator. 2 Anslut andra änden av kabeln till Micro USB-porten på ditt SmartBand 2. 3 När batteriet laddas ändrar aviseringslampa A färg. Aviseringslampan ändras till grön när batterinivån når 90 % Kontrollera att USB-porten är torr innan du sätter i en USB-kabel i porten. SmartBand 2-enheten stängs av när den ansluts till en laddare och återgår till sitt tidigare på/av-tillstånd när laddaren kopplas ur. Aviseringslampa för batteristatus Rött ljus Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %. Orange ljus Batteriet laddas och laddningsnivån är mellan 15 % och 90 %. Grönt ljus Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %. Kontrollera batterinivån på SmartBand 2 Sök upp och tryck på SmartBand 2 på din iphone. Batterinivån visas i procent på startskärmen för SmartBand 2-programmet. Du kan inte kontrollera batterinivån när SmartBand 2 laddas. Avisering om låg batterinivå När SmartBand 2-enhetens batterinivå sjunker till en viss nivå vibrerar enheten och den röda lampan börjar blinka var fjärde sekund tills du laddar enheten eller tills den stängs av. Aviseringen om låg batterinivå utlöses när du har ungefär 5 minuter kvar i hjärtaktivitetsläge och 75 minuter kvar i STAMINA-läge. Tiden varierar beroende på användningen. När batterinivån sjunker under 1 % stängs SmartBand 2 av automatiskt. Du måste ladda SmartBand 2 när batteriet tar slut. Om funktionen Stör ej är aktiverad får du ingen avisering om låg batterinivå. Montering Om du vill göra SmartBand 2-enheten mer personlig kan du byta armbandet mot ett band med en annan färg. Banden säljs separat. 4

5 Montera SmartBand 2 Sätt in core-enheten i armbandet på så sätt att strömknappen placeras under skyddet för strömknappen. Bära SmartBand 2 Bär ditt SmartBand 2 på den dominerande handens handled och placera enheten på handleden två fingrar ovanför handledsbenet. Se till att SmartBand 2 sitter fast ordentligt, men bekvämt, runt handleden, varken för hårt eller för löst. För att SmartBand 2 ska kunna mäta din puls är det viktigt att enheten sitter fast ordentligt och inte glider runt på handleden. Dra åt handledsbandet en aning när du tränar. Lossa bandet när du är klar. Sköta om SmartBand 2 och huden Undvik hudirritation genom att justera armbandet korrekt runt handleden och genom att regelbundet rengöra SmartBand 2. Skölj SmartBand 2 i kranvatten och torka enheten helt, särskilt efter hård aktivitet, kraftig svettning eller utomhusanvändning. Sluta använda SmartBand 2 om huden börjar bli irriterad eller om du får en allergisk reaktion. Kontakta din läkare om symptomen kvarstår. Starta och stänga av Sätta på SmartBand 2 Håll strömknappen intryckt tills ditt SmartBand 2 vibrerar. Alla aviseringslampor tänds en efter en och släcks sedan. När du sätter på SmartBand 2-enheten för första gången öppnas den automatiskt i parkopplingsläge och aviseringslampan A blinkar tills SmartBand 2 har anslutits till en enhet. 5

6 Stänga av SmartBand 2 Håll strömknappen intryckt tills ditt SmartBand 2 vibrerar. Alla aviseringslampor är på samtidigt och släcks sedan en efter en. 6

7 Konfigurera SmartBand 2-enheten Förbereda användningen av SmartBand 2 För att SmartBand 2 ska fungera korrekt måste du installera den senaste versionen av SmartBand 2-programmet på din iphone. Parkoppla och anslut sedan SmartBand 2- enheten till din iphone via Bluetooth. Konfigurera SmartBand 2 med Bluetooth 1 Kontrollera att SmartBand 2 är helt laddat och påslaget. 2 Kontrollera på din iphone att du har installerat eller uppdaterat SmartBand 2- programmet till den senaste versionen. 3 På din iphone öppnar du SmartBand 2. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Du kan behöva uppdatera den inbyggda programvaran i din SmartBand 2 när den har parkopplats med din iphone. Om du inte ser introduktionsskärmen kan du trycka på fliken SmartBand i SmartBand 2- programmet för att få hjälp med att ansluta din enhet. Återansluta SmartBand 2 Om anslutningen till SmartBand 2 bryts, till exempel om den anslutna iphone-enheten hamnar utom räckhåll, görs flera nya anslutningsförsök automatiskt. Om den automatiska återanslutningen misslyckas kan du framtvinga nya anslutningsförsök till din iphone genom att trycka på strömknappen. Framtvinga ett återanslutningsförsök på SmartBand 2 Tryck kort på strömknappen på SmartBand 2-enheten. Alternativt kan du trycka på Sök efter SmartBand på fliken SmartBand i SmartBand 2-programmet i din iphone. Om du fortfarande har problem att ansluta din iphone trycker du på hjälpknappen på fliken SmartBand i SmartBand 2-programmet och följer instruktionerna på skärmen. Återställa ditt SmartBand 2 Återställ ditt SmartBand 2 om det inte fungerar som det ska eller om du vill ansluta det till en ny enhet. Utföra en fabriksåterställning 1 Stäng av ditt SmartBand 2. 2 Håll strömknappen intryckt i 5 10 sekunder tills en grön aviseringslampa börjar blinka snabbt. Ta bort kopplingen till SmartBand 2 1 På din iphone söker du upp och trycker på Inställningar > Bluetooth. 2 Sök upp SWR12 och tryck på. Tryck sedan på Glöm den här enheten. 3 Tryck på Glöm enheten för att bekräfta. 7

8 Använda SmartBand 2 Använda SmartBand 2-program Du kan visa och ändra inställningar för SmartBand 2 via SmartBand 2-program på iphone-enheten. Du kan också visa din aktuella puls, stressnivå och fysiska aktiviteter, t.ex. steg, från SmartBand 2-program. Få aviseringar Du kan ställa in SmartBand 2 att vibrera när du får ett inkommande samtal eller en avisering från din iphone. Alla aviseringar på en ansluten iphone kan vidarebefordras till din SmartBand 2. Avisering via Vibration Lampor Inkommande samtal Vibrerar kontinuerligt Alla lampor blinkar kontinuerligt med vitt ljus Smart väckningsalarm Vibrerar kontinuerligt Inte tillgängligt Andra aviseringar Vibrerar en gång Lampa Blinkande vit lampa i fem minuter Aktivera aviseringsfunktionen 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Aviseringar och dra skjutreglagen bredvid Inkommande samtal ochandra appar till på-läget. Avvisa ett inkommande samtal Tryck kort på strömknappen. Starta funktionen Låg vibration Dra skjutreglaget Låg vibration till det aktiva läget. Mäta stress och återhämtning Stress är en naturlig del av vardagen och bidrar till individens övergripande hälsa och balans. Stress- och återhämtningsvärdena från SmartBand 2 representerar en kombination av din hjärtfrekvens och hjärtfrekvensens variabilitet (HRV). SmartBand 2 analyserar din HRV och utvärderar hur väl din kropp hanterar stress i olika situationer under dagen. SmartBand 2 kan mäta hjärtfrekvens (HR) och hjärtfrekvensens variabilitet (HRV) även om enheten inte är kopplad till din iphone. Data som samlas in med pulsmätaren lagras i upp till 72 timmar och synkroniseras med iphone-enheten när enheten ansluts via Bluetooth. Den här produkten hjälper dig att hålla koll på din träning och livsstil. Det är inte en medicinsk enhet och data från enheten ska aldrig ligga till grund för medicinska beslut (t.ex. för att förebygga, diagnostisera, övervaka eller behandla en sjukdom eller skada) eller ersätta en läkares bedömning. Sony Mobile friskriver sig från alla garantier vad gäller enhetens användning eller lämplighet för medicinska ändamål. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar en ny eller modifierad träningsrutin med den här enheten, särskilt om du använder enheten med en pacemaker eller andra medicinska enheter. Omfattande användning av puls- och stressmätningen ökar batteriförbrukningen. Pulsmätning Pulsmätning är den allmänt rekommenderade metoden för att fastställa din hjärtfrekvens, som kan vara ett grovt mått på intensiteten i din träning. Pulsen uttrycks i antalet 8

9 hjärtslag per minut (BPM, Beats Per Minute). Även om puls- och hjärtfrekvens är två olika begrepp, används de synonymt i den här användarhanboken. Stress- och återhämtningsnivåer Stress och återhämtning mäts med hjärtfrekvensens variabilitet (HRV, Heart Rate Variability). Hjärtfrekvensen är aldrig konstant och tidsskillnaden mellan två på varandra följande hjärtslag ändras från slag till slag. Variationen kallas för hjärtfrekvensens variabilitet eller HRV. Om variationen mellan hjärtats slag är hög är det ett tecken på ett avslappnat tillstånd eller återhämtning. Om variationen är låg tyder det på stress. Aktiviteter som att läsa en bok kan ge låga stressnivåer och kan till och med tolkas som återhämtning. Stressiga situationer på jobbet eller i skolan kan exempelvis ge höga stressnivåer. Det är viktigt att veta att en stressreaktion inte behöver vara negativ. Den kan också vara tecken på att du upplever något spännande eller roligt. För att balansera perioder med hög stress behöver du återhämta dig genom att koppla av och sova bra. En medelhög stressnivå kan vara tecken på en relativt bekymmerslös produktivitet, vilket är vanligt på jobbet och i samband med sociala aktiviteter. Återhämtningen sker till största delen när du sover. Det finns faktorer som kan påverka mätningen av din återhämtning. En fysiskt aktiv livsstil, hälsosam kost, lägre alkoholförbrukning och frånvaron av stressfaktorer gynnar återhämtningen under sömnen på lång sikt. Att undvika krävande fysiska aktiviteter och att dra ner på mentala aktiviteter i god tid före sänggående har också en positiv effekt på återhämtningen. Stress- och återhämtningsvärdena från SmartBand 2 är inte en tillförlitlig källa för analys av en individs fysiska form. Exempelvis kan aktiviteter med låg intensitet feltolkas som återhämtning. För att få ett bra mått på dina stress- och återhämtningsnivåer bör du bära SmartBand 2 minst en natt från det att du går och lägger dig. Så här mäter SmartBand 2 din puls och stress SmartBand 2 använder grönt ljus tillsammans med ljuskänsliga fotodioder för att känna av hur mycket blod som strömmar genom din handled vid en viss tidpunkt. Genom att blinka med ljuset flera hundra gånger i sekunden kan SmartBand 2 beräkna hur många gånger ditt hjärta slår varje minut och ge en bra uppskattning av din puls. Faktorer som kan påverka puls- och stressmätningen Många faktorer kan påverka SmartBand 2-pulsmätarens prestanda. Genomströmning i huden: hur mycket blod som strömmar genom din hud varierar i hög grad från person till person och kan också påverkas av miljön. Om du tränar i kallt väder kan det till exempel hända att genomströmningen i handleden är för låg för att pulsmätaren ska kunna få fram ett resultat. Rörelse: rytmiska rörelser som löpning eller cykling ger bättre resultat från pulsmätaren jämfört med oregelbundna rörelser som tennis eller boxning. Variationer i hudpigment: permanenta eller tillfälliga hudförändringar, till exempel vissa tatueringar. Bläcket, mönstret och mättnaden i vissa tatueringar kan blockera ljuset från mätaren och göra det svårt att få fram tillförlitliga resultat. Få ut så mycket som möjligt från pulsmätaren på SmartBand 2 Även under perfekta förhållanden är det möjligt att SmartBand 2 inte får fram tillförlitliga pulsmätningar varje gång för varje användare. Och för en liten procentandel användare gör olika faktorer det omöjligt att över huvud taget mäta pulsen. Så här kan du förbättra läsningen från pulsmätaren: Se till att SmartBand 2 sitter fast ordentligt, men bekvämt, runt handleden. Om den inte sitter fast ordentligt på handleden och pulsmätaren inte lyckas få en bra läsning provar du att dra åt handledsbandet. Du kan behöva rengöra SmartBand 2, särskilt pulsmätaren, efter träning och kraftig svettning. 9

10 Mäta puls och stress automatiskt SmartBand 2 mäter din puls och stress och återhämtningsnivå ungefär sex gånger i timmen. Mäta puls och stress manuellt Du kan befordra SmartBand 2 att mäta din puls när som helst, antingen från själva enheten eller från din iphone. För bästa pulsmätning när du tränar rekommenderar vi att du startar pulsmätaren några minuter före den fysiska aktiviteten så att sensorn kan hitta din puls. Mäta puls och stress manuellt från SmartBand 2 1 Dubbeltryck på strömknappen när du vill börja mäta din puls och stressnivå. Aviseringslamporna börjar blinka orange växelvis och sedan alla på en gång när mätningen är färdig. Resultatet visas i SmartBand 2-programmet på din iphone. 2 Dubbeltryck på strömknappen igen när du vill avsluta mätningen. Om SmartBand 2 inte kan känna av din puls vibrerar enheten tre gånger och aviseringslamporna börjar blinka växelvis med orange ljus. Om pulsmätaren inte kan göra en läsning justerar du SmartBand 2-enhetens placering på handleden eller prövar att rengöra sensorn. Mer information om hur du förbättrar pulsmätarens läsning finns i Få ut så mycket som möjligt från pulsmätaren på SmartBand 2 på sidan 9. Mäta puls och stress manuellt från iphone 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone. SmartBand 2 försöker genast att få fram en läsning av pulsmätaren och visar resultatet i SmartBand 2-programmet. 2 Om du vill stoppa mätningen avslutar du SmartBand 2-program. Visa historik för puls och stress 1 Kontrollera att låset för stående läge på din iphone är av. 2 På iphone-enheten öppnar du SmartBand 2. Tryck sedan på Puls. 3 Om du vill visa historik för din puls trycker du på Puls. Ställ sedan om din iphone till liggande riktning. 4 Om du vill visa historik för din puls trycker du på Stress och återhämtning. Ställ sedan om din iphone till liggande riktning. STAMINA-läge Du kan minska batteriförbrukningen genom att aktivera STAMINA-läge, som inaktiverar den automatiska mätningen av puls och stressnivå. Du kan fortfarande starta en mätning manuellt även om STAMINA-läget är aktiverat på SmartBand 2. Aktivera/inaktivera STAMINA-läge 1 På iphone-enheten öppnar du SmartBand 2. Tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Stamina-läge och dra sedan reglaget bredvid Stamina-läge till det aktiva läget. Du kan använda Stamina-läge automatiskt genom att välja Lågt batteriläge. Smarta väckningsalarm Du kan ställa in ett eller flera smarta väckningsalarm i SmartBand 2-program. Ett smart väckningsalarm väcker dig på den bästa tiden baserat på din sömncykel. Alarmet väcker dig med en kontinuerlig vibration. När du har ställt in ett tidsintervall då du vill bli väckt känner SmartBand 2 av när du går in i en lättare sömnfas och väcker dig. Om du till exempel ställer in ett smart väckningsalarm på 06:30 07:00 blir du väckt någon gång mellan 06:30 och 07:00:00, när du är i en lätt sömnfas. Om du inte går in i lätt sömn under den här perioden blir du väckt 07:00 av det smarta alarmet. Om du vill lägga till, ta bort eller ändra ett smart väckningsalarm måste SmartBand 2-enheten vara ansluten till din iphone. 10

11 Lägga till ett smart väckningsalarm 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck till på Smart wake up och sedan på. 3 Tryck på Väckningstid och välj relevanta värden för timme och minut. 4 Tryck på Väckningsintervall och välj relevanta värden om du vill redigera en period. 5 Tryck på Repeat och markera sedan de dagar då alarmet ska upprepas. Avsluta med att trycka på Redigera alarm. 6 Tryck på Tillbaka när du är klar. Redigera ett befintligt smart väckningsalarm 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Smart wake up och sedan på det alarm som du vill ändra. 3 Ändra alternativen efter behov. 4 Tryck på Tillbaka när du är klar. Ta bort ett smart väckningsalarm 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Smart wake up och sedan på det alarm som du vill ta bort. 3 Tryck på. Aktivera ett smart väckningsalarm 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Smart wake up. 3 Dra skjutreglaget bredvid alarmet som du vill aktivera. Använda snooze för ett smart väckningsalarm när SmartBand 2 vibrerar Tryck kort på strömknappen. Stänga av ett smart väckningsalarm när SmartBand 2 vibrerar Håll strömknappen intryckt tills SmartBand 2 vibrerar kort en gång. Starta funktionen Låg vibration Dra skjutreglaget Låg vibration till det aktiva läget. Sätt igång Om du varit stilla för länge kan ditt SmartBand 2 påminna dig om att det är dags att du reser dig och rör lite på dig. Du kan också styra intervall och tidsram för dessa påminnelser. Starta funktionen Sätt igång 1 På iphone-enheten öppnar du SmartBand 2. Tryck sedan på SmartBand 2. 2 Tryck på Sätt igång och dra sedan reglagen till det aktiva läget. Utom räckhåll-aviseringar Om du vill få en avisering när din iphone hamnar utom räckhåll kan du aktivera funktionen för utom räckhåll-aviseringar. Du får en avisering från SmartBand 2 i form av tre korta vibrationer när avståndet mellan SmartBand 2 och den anslutna iphoneenheten blir för stort och anslutningen bryts. Den här funktionen är avstängd som standard. Starta funktionen för utom räckhåll-avisering. 1 På din iphone öppnar du SmartBand 2 och trycker sedan på SmartBand. 2 Dra skjutreglaget bredvid Utom räckhåll-avisering till på-läget. 11

12 Stör ej Du kan aktivera funktionen Stör ej om du inte vill bli störd av aviseringar. När funktionen Stör ej är aktiverad är bara det smarta väckningsalarmet aktivt. Aktivera stör ej -funktionen 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Aviseringar och dra sedan reglaget bredvid Stör ej till det aktiva läget. Ställa in stör ej -intervallet 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Tryck på Aviseringar och dra sedan reglaget bredvid Stör ej till det aktiva läget. 3 Tryck på Starta och välj relevanta värden för timme och minut. 4 Tryck på Avsluta och välj relevanta värden för timme och minut. Fjärrkontroll Du kan använda SmartBand 2 för att styra uppspelningen från appen Musik på den anslutna iphone-enheten. De tre aviseringslamporna på SmartBand 2 lyser blått när du använder enheten som en fjärrkontroll. Styra appen Musik i iphone via ditt SmartBand 2 1 Öppna SmartBand 2 på din iphone och tryck sedan på SmartBand. 2 Dra skjutreglaget bredvid Musikstyrning till på-läget. Styra musikuppspelningen på iphone-enheten från SmartBand 2 1 Kontrollera att ditt SmartBand 2 är anslutet till iphone-enheten. 2 Tryck kort på strömknappen på SmartBand 2 och tryck omedelbart. De tre aviseringslamporna blinkar blått. 3 Om du vill spela upp eller pausa musikfilen trycker du på SmartBand 2 en gång. Om du vill gå till nästa musikfil trycker du två gånger. Om du vill gå till föregående musikfil trycker du tre gånger. 4 Om du vill stänga av fjärrkontrollen trycker du kort på strömknappen eller väntar tio sekunder utan att trycka på SmartBand 2. De tre blå aviseringslamporna släcks. Dela dina aktiviteter Du kan använda din enhet och dela aktiviteter under hela dagen, eller en specifik aktivitet med familj och vänner. Dela hela dagens aktiviteter 1 På iphone-enheten öppnar du SmartBand 2. Tryck sedan på. 2 Redigera meddelandet och tryck på Dela. Om du vill ta bort aktiviteter från meddelandet drar du dem åt vänster och trycker på Radera. 12

13 Dela en specifik aktivitet 1 På iphone-enheten öppnar du SmartBand 2. Tryck sedan på Aktiviteter. 2 Dra till den specifika aktivitet du vill dela och tryck sedan på. 3 Redigera meddelandet och tryck på Dela. Ansluta till Hälsa Programmet SmartBand 2 behöver åtkomst till Apples app Hälsa för att mäta dina aktiviteter och framsteg. Ge appen Apple Hälsa åtkomst till data från SmartBand 2-programmet 1 Öppna Hälsa på din iphone. 2 Tryck på Källor >SmartBand 2. 3 Dra i skjutreglaget bredvid objekten. Appen Hälsa mäter inte din stressnivå från SmartBand 2-programmet. Aviseringslampor Du kan kontrollera SmartBand 2-enhetens status via de tre aviseringslamporna på enheten. Aviseringslampa aktivitet Status för SmartBand 2 Alla lampor tänds med vitt ljus en efter en och släcks sedan samtidigt Alla lampor tänds med vitt ljus samtidigt och släcks sedan en efter en Lampa A blinkar med grönt ljus Lampa A blinkar med blått ljus Alla lampor tänds med blått ljus en efter en och släcks sedan samtidigt Alla lampor tänds med vitt ljus en efter en och släcks sedan samtidigt Alla lampor blinkar med fast orange ljus Alla lampor blinkar med fast blått ljus Alla lampor blinkar med fast rött ljus Alla lampor blinkar med fast vitt ljus Lampa Blinkande vitt ljus i fem minuter Påslagen Avstängd Återställning av fabriksdata/ uppdatering av inbyggd programvara Ansluta till en iphone Ansluten till en iphone Inte ansluten till en iphone Mäter puls, stress och återhämtningsnivå manuellt Fjärrstyrning Låg batterinivå Inkommande samtal Andra aviseringar 13

14 Viktig information Använda SmartBand 2 i miljöer med vätska och damm SmartBand 2 är vattentät och skyddad mot damm, så du behöver inte oroa dig om du är ute i regnet eller om du vill tvätta bort smuts. Men tänk på att SmartBand 2 bara är skyddad i söt- eller klorvatten upp till 3 meter i max 30 minuter. Skölj av SmartBand 2 med sötvatten under en kran och torka av enheten helt när du har simmat. Vid missbruk och felaktig användning av SmartBand 2 gäller inte garantin. Enheten har IP-klassning IP65/68. Mer information finns på support.sonymobile.com. SmartBand 2 har en USB-port utan lucka. USB-porten måste vara helt torr innan du sätter i en kabel för laddning. Om SmartBand 2 utsätts för vatten och USB-porten blir våt torkar du SmartBand 2 torr med en mikrofibertrasa och skakar den flera gånger med USB-porten nedåt. Upprepa samma steg tills du inte ser någon fukt i USB-porten. Din garanti täcker inte skada eller defekter som orsakas av misskötsel eller användning av SmartBand 2 på ett sätt som strider mot anvisningarna från Sony Mobile. Mer information om garantin finns under Viktig information, som du hittar på support.sonymobile.com. Juridisk information Sony SWR12 Den här produkten hjälper dig att hålla koll på din träning och livsstil. Det är inte en medicinsk enhet och data från enheten ska aldrig ligga till grund för medicinska beslut (t.ex. för att förebygga, diagnostisera, övervaka eller behandla en sjukdom eller skada) eller ersätta en läkares bedömning. Sony Mobile friskriver sig från alla garantier vad gäller enhetens användning eller lämplighet för medicinska ändamål. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar en ny eller modifierad träningsrutin med den här enheten, särskilt om du använder enheten med en pacemaker eller andra medicinska enheter. Innan du använder produkten bör du läsa broschyren Viktig information som tillhandahålls separat. Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Med ensamrätt Sony Mobile Communications Inc. Interoperabilitet och kompatibilitet med Bluetooth -enheter varierar. Enheten har vanligtvis stöd för produkter som använder Bluetooth-specifikationen. 1.2 eller senare och profilen Headset eller Handsfree. Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth (SIG) Inc. och det används under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Med ensamrätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Mer information finns på Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret. 14

15 Declaration of Conformity We, Sony Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony type RD-0180 and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.8.1, EN :V1.5.1, EN :V1.3.1 EN :V2.2.1, EN :V1.6.1 and EN : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, A2:2013 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, February 2015 Pär Thuresson, Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto. Alimentación: 5,0 Vcc Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avis d industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Les dispositifs fonctionnant dans la bande MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal d antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes MHz et MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d antenne permis (pour les dispositifs 15

16 utilisant la bande MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu ils ont la priorité) pour les bandes MHz et MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. 16

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Användarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen...5 Starta och stänga

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

SmartBand 2 (för ios) SWR12

SmartBand 2 (för ios) SWR12 Användarhandbok SmartBand 2 (för ios) SWR12 Innehåll Basinformation... 3 Introduktion...3 Maskinvara översikt...3 Ladda ditt SmartBand 2...4 Montering...4 Bära SmartBand 2... 5 Starta och stänga av...

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset... 3 Inledning... 4 Funktioner översikt... 4 Maskinvara översikt... 4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Användarhandbok. SmartBand Talk SWR30

Användarhandbok. SmartBand Talk SWR30 Användarhandbok SmartBand Talk SWR30 Innehåll Basinformation...3 Inledning...3 Maskinvara översikt...3 Förstå displayen...4 Interagera med SmartBand Talk...4 Ladda SmartBand Talk...4 Montering...5 Starta

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52 Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset... 3 Inledning... 3 Basinformation...5 Komma igång...7 Använda handsetet... 8 Juridisk information...11

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2 Användarhandbok SmartWatch 2 SW2 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Starta och stänga av...4 Konfigurera SmartWatch 2...4 Handledsband...6 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7

Läs mer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIC. Används tillsammans med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIC. Används tillsammans med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIC Används tillsammans med SoundGate 3 Innehåll Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 6 Introduktion 8 Översikt SoundGate Mic 9 Så fungerar SoundGate Mic 10 Bära SoundGate

Läs mer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex fjärrkontroll Innehållsförteckning din nya Dex fjärrkontroll........................ 4 TILLBEHÖR........................................... 7 Batteriet...........................................

Läs mer

Användarhandbok. SmartBand SWR10

Användarhandbok. SmartBand SWR10 Användarhandbok SmartBand SWR10 Innehåll Basinformation...3 Inledning...3 Maskinvara översikt...3 Ladda ditt SmartBand...3 Montering...4 Starta och stänga av ditt SmartBand...4 Konfigurera ditt SmartBand...6

Läs mer

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52 Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60 Användarhandbok USB Type-C laddningsdocka DK60 Innehåll Inledning...3 Om DK60 USB Type-C laddningsdocka...3 Använda DK60 USB Type-C laddningsdocka... 4 Använda tillbehören... 4 Ladda...5 Juridisk information...6

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2

Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2 Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera Telefonadapter 2 första gången 10 Anslut Telefonadapter

Läs mer

Guide för icube II. Trådlös programmering

Guide för icube II. Trådlös programmering Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide...3 Indikationslampor...4 Översikt...5 Installering...6 Anslut icube II till din datorn...7 Batteristatus...8 Drifttid...8 Använd

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Användarhandbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Användarhandbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innehåll Basinformation...3 Allmän översikt...3 Tangentbord översikt...3 Ladda tangentbordet...4 Starta och stänga av...5 Komma igång...6 Konfigurera tangentbordet...6

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch MN2

Användarhandbok. SmartWatch MN2 Användarhandbok SmartWatch MN2 Innehåll Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Komma igång...4 Starta och stänga av...4 Konfigurera...4 Installera Smart Connect...4 Koppling SmartWatch...5 Installera SmartWatch-programmet...5

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information OSLO Bruksanvisning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information 1 Read these instructions. 2 Keep these instructions. 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions. 5 Do not use this apparatus

Läs mer

RC MOVE HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM SPEED COUNT COACH TRAINING ANALYSIS CONTROL

RC MOVE HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM SPEED COUNT COACH TRAINING ANALYSIS CONTROL HEART RATE MONITOR SPEED DISTANCE * BLUETOOTH WIRELESS *only available with free SIGMA MOVE APP COUNT TRAINING ANALYSIS * COACH * CONTROL * MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM RC MOVE 1 SVENSKA Innehåll

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

Användarhandbok. Xperia SmartTags NT1/NT2

Användarhandbok. Xperia SmartTags NT1/NT2 Användarhandbok Xperia SmartTags NT1/NT2 Innehåll Inledning...3 Komma igång...4 Starta NFC-funktionen...4 Identifieringsområde för NFC...4 Hantera dina taggar med Smart Connect...4 Använda Xperia SmartTags...5

Läs mer

Pulse SVENSKA LADDNING SÖMN 12 PARKOPPLING MÅL 13 INSTÄLLNINGAR PÅMINNELSER 13 DISPLAY MEDDELANDEN 14 AKTIVITET SMS 15 PULSMÄTARE TIMER

Pulse SVENSKA LADDNING SÖMN 12 PARKOPPLING MÅL 13 INSTÄLLNINGAR PÅMINNELSER 13 DISPLAY MEDDELANDEN 14 AKTIVITET SMS 15 PULSMÄTARE TIMER Pulse SVENSKA LADDNING 05 SÖMN 12 PARKOPPLING 06 MÅL 13 INSTÄLLNINGAR 08 PÅMINNELSER 13 DISPLAY 09 MEDDELANDEN 14 AKTIVITET 10 SMS 15 PULSMÄTARE TIMER 11 11 MISSADE SAMTAL TEKNISKA DATA 15 16 ÖVERSIKT

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN5 (PN-R8-1), PN-RX-MNB5 (PN-R8-2), PN-RX-MD11 (PN-R8-6), PN-RX-MN5E (PN-R8-10), PN-RX-MD11E (PN-R8-11),

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Användarhandbok. SmartBand Talk SWR30

Användarhandbok. SmartBand Talk SWR30 Användarhandbok SmartBand Talk SWR30 Innehåll Basinformation... 3 Inledning... 3 Maskinvara översikt...3 Förstå displayen...4 Interagera med SmartBand Talk... 4 Ladda SmartBand Talk...4 Montering...5 Starta

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/ 7500/7600 SNABBGUIDE Läs denna Snabbguide innan du startar din P-touch. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns på den cd-skiva som medföljer PT-7500/7600. Förvara denna

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-XP I-örat (ITE)

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-XP I-örat (ITE) WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-XP I-örat (ITE) DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell

Läs mer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Innehåll Inledning...4 Tillbehörsöversikt...4 Ikonöversikt...5 Basinformation...7 Ladda batteriet...7 Minneskort...7 Starta och stänga av...7 Starta displayen...8

Läs mer

Bruksanvisning SOUNDGATE 3

Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bruksanvisning 6 Allmänna varningar 7 Varningar 7 Introduktion 10 Komma igång 13 Byta batteri 13 Statusindikator 15 Batteritid 17

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET

SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET 06 07 09 11 12 13 14 PULSMÄTARE HITTA MIN TELEFON KAMERA FJÄRRAN APPS MUSIK INSTÄLLNINGAR TEKNISKA DATA 14 15 15 15 16

Läs mer

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Användarhandbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Användarhandbok R300 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson R300. För extra innehåll till telefonen, gå till www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu, så får du tillgång till gratis lagringsutrymme

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I K

Läs mer

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi. LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se MagniLink Visus bruksanvisning 7942143a Första användning Vi

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios

ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios FLIR ONE SNABBSTART STEG 1 Ladda FLIR ONE TM med den medföljande USB-kabeln ansluten till en 1A-strömkälla. LED för laddningsindikatorn bredvid USB-anslutningen

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH54

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH54 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH54 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt... 3 Maskinvara översikt...3 Statusikoner översikt... 4 Basinformation... 5 Laddning...5 Starta och stänga av...

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Guide för icube. Trådlös programmering

Guide för icube. Trådlös programmering Guide för icube Trådlös programmering Innehållsförteckning Översikt...2 Installering... 3 Ansluta icube till datorn... 3 icube konfigurationsalternativ...5 Batteristatus... 6 Brukstid... 6 Använd icube

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer