Användarhandbok. SmartBand SWR10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. SmartBand SWR10"

Transkript

1 Användarhandbok SmartBand SWR10

2 Innehåll Basinformation...3 Inledning...3 Maskinvara översikt...3 Ladda ditt SmartBand...3 Montering...4 Starta och stänga av ditt SmartBand...4 Konfigurera ditt SmartBand...6 Förberedelser innan du använder ditt SmartBand...6 Ansluta ditt SmartBand igen...7 Dagläge och nattläge...7 Återställa ditt SmartBand...8 Inställningar för SmartBand...9 Använda SmartBand-appen...9 Automatiskt nattläge...9 Aviseringar...10 SmartBand-alarm...10 Utom räckhåll-aviseringar...11 Aviseringar om inkommande samtal...11 Kontrollera program från SmartBand...12 Logga dina aktiviteter med programmet Lifelog...13 Använda Lifelog-appen...13 Sätta upp mål...15 Logga sömnen med ditt SmartBand...15 Skapa Life Bookmarks...15 Viktig information...17 Använda SmartBand i våta och dammiga förhållanden...17 Juridisk information

3 Basinformation Inledning Ditt SmartBand är utformat för att du ska ha den på handleden till din dominanta hand. Det ansluts till din Android -enhet och hjälper dig att hålla ordning på dina dagliga aktiviteter. Via Lifelog-appen på Android -enheten kan du synkronisera data med ditt SmartBand och se hur många steg du har tagit, kontrollera hur du har sovit och mycket mer. SmartBand har också en vibreringsfunktion som aviserar dig om både alarm och inkommande meddelanden och samtal. Du kan till och med använda SmartBand för att styra uppspelning av media på Android -enheten. Även när SmartBand inte är anslutet till Android -enheten samlar det dels in information om hur många steg du tar och data om hur du går, springer och sover, och dels Life Bookmarks. Du kan lagra data på ditt SmartBand i upp till två veckor. Om du vill använda SmartBand med din Android -enhet ska du kontrollera att programvaruversionen på din Android -enhet är Android 4.4 eller senare och att din Android -enhet har stöd för Bluetooth 4.0 lågenergistandard. Kom ihåg att du måste ha en aktiv Internetanslutning för att synkronisera data mellan ditt SmartBand och Android enheten. Maskinvara översikt 1 Handledsband 2 Skydd för strömknapp 3 Strömknapp 4 Aviseringslampa A 5 Aviseringslampa B 6 Aviseringslampa C 7 Core 8 Mikro-USB-port 9 NFC-avkänningsområde Ladda ditt SmartBand Innan du använder ditt SmartBand för första gången måste det laddas i cirka 30 minuter. Sony-laddare rekommenderas. 3

4 Ladda ditt SmartBand 1 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren eller till USB-porten på en dator. 2 Anslut andra änden av kabeln till Micro USB-porten på ditt SmartBand. Aviseringslampa för batteristatus Aviseringslampa A blinkar oavbrutet Aviseringslampa A lyser Batteriet laddar och är inte fullt än. Batteriet är helt laddat Kontrollera batterinivån på ditt SmartBand 2 Tryck till på Enheter > SmartBand. Avisering om låg batterinivå När ditt SmartBand är på och batterinivån är lägre än 5 procent vibrerar ditt SmartBand kort två gånger och ett popup-fönster i SmartBand-appen meddelar att ditt SmartBand snart har slut på batteri. Montering Sätta ihop ditt SmartBand 1 Välj det armband som passar dig bäst. 2 Sätt in core-enheten i armbandet på så sätt att strömknappen placeras under skyddet för strömknappen. Starta och stänga av ditt SmartBand Använda ditt SmartBand Håll strömknappen intryckt tills ditt SmartBand vibrerar. När du använder ditt SmartBand för första gången öppnas det automatiskt i parkopplingsläge och aviseringslampa A blinkar tills ditt SmartBand har anslutits till en enhet. 4

5 Stänga av ditt SmartBand Håll strömknappen intryckt tills alla aviseringslampor är på samtidigt och stäng sedan av dem en i taget. 5

6 Konfigurera ditt SmartBand Förberedelser innan du använder ditt SmartBand För att ditt SmartBand ska fungera måste det anslutas till din Android -enhet och de senaste versionerna av följande appar måste installeras på Android -enheten: Smart Connect, SmartBand och Lifelog. Om du konfigurerar ditt SmartBand med hjälp av NFC hänvisas du under konfigurationen till Google Play varifrån du kan installera de nödvändiga apparna som du behöver för att använda ditt SmartBand. Om du konfigurerar ditt SmartBand med Bluetooth får du utföra några extra steg för att installera de appar som krävs från Google Play och ansluta till din Android -enhet. Appen Smart Connect är redan installerad på alla Android -enheter från Sony Mobile när du köper dem. Se till att du uppdaterar den till den senaste versionen. När appen SmartBand är installerad visas den inte på programskärmen. Du hittar den under Enheter i appen Smart Connect när du har anslutit ditt SmartBand till Android -enheten. Konfigurera ditt SmartBand med NFC 1 Se till att ditt SmartBand laddas i minst 30 minuter. 2 Android -enhet: Kontrollera att du har installerat eller uppdaterat Smart Connect till den senaste versionen från Google Play. 3 Android -enhet: Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad och att skärmen är aktiv och upplåst. 4 Placera Android -enheten över ditt SmartBand så att enheternas NFC-områden rör vid varandra och följ sedan instruktionerna på Android -enheten för att installera apparna för SmartBand och Lifelog. visas snabbt i statusfältet och permanent på meddelandepanelen när en anslutning med SmartBand är aktiv. Om du låter enheternas NFC-områden röra vid varandra när alla appar är installerade och ditt SmartBand är aktiverat och anslutet startas Lifelog-appen automatiskt. Du kan dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och få snabb åtkomst till apparna för SmartBand och Lifelog. 6

7 Konfigurera ditt SmartBand med Bluetooth 1 Se till att ditt SmartBand har laddats i minst 30 minuter. 2 Android -enhet: Kontrollera att du har installerat eller uppdaterat Smart Connect till den senaste versionen från Google Play. 3 Starta appen Smart Connect. 4 Starta ditt SmartBand. 5 Android -enhet: Aktivera Bluetooth -funktionen, sök sedan efter Bluetooth enheter och välj SWR10 i listan med tillgängliga enheter. 6 Följ instruktionerna för att installera apparna för SmartBand och Lifelog. visas snabbt i statusfältet och permanent på meddelandepanelen när en anslutning med SmartBand är aktiv. Alla appar som krävs för att SmartBand ska fungera finns tillgängliga på Google Play. Du kan dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och få snabb åtkomst till apparna för SmartBand och Lifelog. Ansluta ditt SmartBand igen Om ditt SmartBand tappar anslutningen, till exempel om den anslutna Android enheten hamnar utom räckhåll, görs ett flertal försök att ansluta igen automatiskt. Om det inte går att upprätta anslutningen under en viss tid så upphör anslutningsförsöken. När det händer kan du inleda nya anslutningsförsök genom att trycka på strömknappen. Alternativt kan du använda NFC för att ansluta de två enheterna igen. Tvinga fram nya försök att ansluta igen Tryck kort på strömknappen. Ansluta ditt SmartBand igen med NFC 1 Android -enhet: Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad och att skärmen är aktiv och upplåst. 2 Placera Android -enheten över ditt SmartBand så att enheternas NFCavkänningsområden rör vid varandra. visas snabbt i statusfältet och permanent på meddelandepanelen när en anslutning med SmartBand är aktiv. Du kan dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och få snabb åtkomst till apparna för SmartBand och Lifelog. Dagläge och nattläge Det finns två huvudlägen på ditt SmartBand: dagläge och nattläge. De olika lägena indikeras med aviseringslampornas olika mönster. I dagläge vibrerar ditt SmartBand för att avisera dig om inkommande meddelanden och samtal. Och det loggar data om dina aktiviteter, till exempel hur många steg du har tagit och hur länge du har gått eller sprungit. I nattläge loggar SmartBand din sömn och kan väcka dig om du har ställt in ett alarm. Alla andra funktioner är avstängda. Läge Dagläge Nattläge Aviseringslampornas mönster Aviseringslamporna tänds en efter en, sedan släcks alla lampor. Aviseringslamporna växlar mellan en tänd och två tända lampor. Kontrollera läget på ditt SmartBand Tryck kort på strömknappen. Aviseringslamporna blinkar i enlighet med lampmönstret för dag- eller nattläge. Växla mellan dagläge och nattläge Håll strömknappen intryckt i två sekunder. 7

8 Återställa ditt SmartBand Återställ ditt SmartBand om det inte fungerar som det ska eller om du vill ansluta det till en ny enhet. Återställa ditt SmartBand 1 Stäng av ditt SmartBand. 2 Håll strömknappen intryckt tills aviseringslampa A börjar blinka. 8

9 Inställningar för SmartBand Använda SmartBand-appen Du kan visa och ändra inställningar för ditt SmartBand från SmartBand-programmet som du hittar under Enheter i Smart Connect-appen. 1 Starta eller stäng av funktionen för automatiskt nattläge. Ange tidsperioden för när automatiskt nattläge ska vara aktiverat. 2 Starta eller stäng av aviseringsfunktionen. Välj vilka aviseringar som ska vidarebefordras till ditt SmartBand. 3 Starta eller stäng av funktionen för smart väckning. Lägg till, redigera eller ta bort smarta väckningsalarm. 4 Aktivera alarmaviseringar från Xperia -enheter. 5 Aktivera och inaktivera utom-räckhåll-funktionen. 6 Aktivera och inaktivera aviseringar om inkommande samtal. 7 Välj ett program som ska styrs av ditt SmartBand. Sök, hämta och installera nya appar från Google Play. 8 Läs tips om ditt SmartBand. Automatiskt nattläge Du kan ställa in ditt SmartBand så att det växlar automatiskt från dagläge till nattläge vid en vald tidpunkt och under en vald tidsperiod. Automatiskt nattläge aktiveras bara om ditt SmartBand inte registrerar någon rörelse under den förinställda aktiveringstiden. Om du fortfarande rör på dig aktiveras det inte förrän du har slutat att röra på dig. På samma sätt aktiveras dagläget på morgonen upp till en timme före den förinställda sluttiden för nattläget om rörelse registreras. Om den förinställda sluttiden nås utan att någon rörelse registreras förblir SmartBand i nattläge och går endast in i dagläge när rörelse registreras. Använda funktionen för automatiskt nattläge 3 Dra skjutreglaget bredvid Automatiskt nattläge till höger. 9

10 Ange ett tidsintervall för det automatiska nattläget 3 Tryck till på Automatiskt nattläge. 4 Justera inställningarna för tidsintervall och tryck till på Ställ in. 5 Tryck till på Klar. Aviseringar Alla aviseringar som visas i statusfältet på en ansluten Android -enhet kan vidarebefordras till ditt SmartBand. Vid en inkommande avisering vibrerar ditt SmartBand en gång och aviseringslampa A blinkar var sjätte sekund. Använd appen SmartBand för att välja vilka aviseringar som ska vidarebefordras till ditt SmartBand. Starta aviseringsfunktionen 3 Dra skjutreglaget bredvid Aviseringar till höger. 4 Om du startar aviseringsfunktionen för första gången följer du anvisningarna som visas på skärmen för att ge appen SmartBand tillgång till dina aviseringar. Välja vilka aviseringar som ska vidarebefordras till ditt SmartBand 3 Tryck till på Aviseringar. 4 I listan som visas markerar eller avmarkerar du önskade alternativ. SmartBand-alarm Ditt SmartBand har två olika alarmfunktioner. En är en vanlig alarmfunktion som endast fungerar när ditt SmartBand är anslutet till en Xperia -enhet. Den andra är en funktion med smart väckning som väcker dig när du har kommit in i lätt sömn, så att du känner dig utvilad. Alarmaviseringar från en Xperia -enhet Ditt SmartBand vibrerar när förinställda alarm startar på en ansluten Xperia -enhet. Aktivera alarmaviseringar från en Xperia -enhet 1 På Startskärm på din Xperia -enhet trycker du till på. Sök efter och tryck till på Smart Connect. 3 Markera kryssrutan för Alarm. Använda snooze för ett alarm när det vibrerar Tryck på strömknappen. Smart väckning Du kan ställa in ett eller flera smarta väckningsalarm i SmartBand-programmet. Smarta väckningsalarm väcker dig på den bästa tiden i förhållande till din sömncykel. Du meddelas med en vibrationssignal. Funktionen för smart väckning använder sömninformation från ditt SmartBand under en förinställd tidsperiod och väcker dig när du befinner dig i lätt sömn. Om du till exempel ställer in ett smart väckningsalarm på 06:30 07:00 och ditt SmartBand är i nattläge väcks du någon gång mellan 06:30 och 07:00, när du sover en lätt sömn. Om du inte sover lätt under den här perioden väcker dig det smarta väckningsalarmet kl. 07:00. Om ditt SmartBand är i dagläge startar alarmet kl. 07:00. 10

11 Lägga till ett smart väckningsalarm 3 Tryck till på Smart väckning och sedan på. 4 Tryck till på Tid och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att justera inställningen. Tryck sedan till på Ställ in. 5 Tryck till på Upprepa och markera sedan de dagar alarmet ska upprepas och tryck till på OK. 6 Tryck till på Väckningsintervall och välj ett alternativ. 7 Tryck till på Klar. Redigera ett befintligt smart väckningsalarm 3 Tryck till på Smart väckning och sedan på det alarm du vill ställa in. 4 Tryck till på Tid och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att justera inställningen. Tryck sedan till på Ställ in. 5 Tryck till på Upprepa och markera sedan de dagar alarmet ska upprepas och tryck till på OK. 6 Tryck till på Väckningsintervall och välj ett alternativ. 7 Tryck till på Klar. Ta bort ett smart väckningsalarm 3 Tryck till på Smart väckning och rör vid och håll kvar fingret på det alarm du vill ta bort. 4 Tryck till på och sedan på Ja. Starta ett smart väckningsalarm 3 Tryck till på Smart väckning och dra sedan skjutreglaget bredvid det smarta väckningsalarmet som du vill aktivera till höger. Stänga av ett smart väckningsalarm när det vibrerar Tryck på strömknappen. Utom räckhåll-aviseringar Du kan få en avisering när du lämnar din Android -enhet genom att aktivera funktionen för aviseringar om att du är utom räckhåll. Du får en avisering från ditt SmartBand i form av tre korta vibrationer när avståndet mellan ditt SmartBand och den anslutna Android -enheten blir för stort och anslutningen bryts. Starta funktionen för utom räckhåll-avisering. 3 Markera kryssrutan för Utom räckhåll-avisering. Aviseringar om inkommande samtal Du får aviseringar från ditt SmartBand med kontinuerliga vibrationer när du får ett samtal. 11

12 Starta funktionen för avisering om inkommande samtal 3 Markera kryssrutan för Inkommande samtal. Tysta ringsignalen för ett inkommande samtal Tryck kort på strömknappen på ditt SmartBand. Kontrollera program från SmartBand Du kan kontrollera ett angivet program på den anslutna Android -enheten med ditt SmartBand. Om du till exempel har angett musikspelaren kan du styra medieuppspelningen på den anslutna Android -enheten med hjälp av ditt SmartBand. Välja ett program du vill kontrollera med ditt SmartBand 3 Tryck till på Program och tryck sedan till på objektet under VÄLJ PROGRAM. 4 Välj ett alternativ och tryck sedan till på Klar. Styra medieuppspelning på Android -enheten från ditt SmartBand 1 Kontrollera att ditt SmartBand är anslutet till Android -enheten. 2 Välj musikspelaren som det program som ska styras med ditt SmartBand. 3 Tryck på strömknappen. 4 När du vill spela upp eller pausa mediefilen trycker du till på ditt SmartBand en gång. När du vill gå till nästa mediefil trycker du till två gånger. När du vill gå till föregående mediefil trycker du till tre gånger. 5 Om du vill avmarkera musikspelaren som den enhet som styrs av ditt SmartBand trycker du på strömknappen eller väntar i 15 sekunder utan att röra ditt SmartBand (då tillåter du att enheten avmarkeras automatiskt). 12

13 Logga dina aktiviteter med programmet Lifelog Använda Lifelog-appen Lifelog-programmet registrerar dina fysiska, sociala och nöjesrelaterade aktiviteter. Du kan till exempel se om du har promenerat eller sprungit och hur du kommunicerar med dina vänner. Du kan också se vilka bilder du har tagit och vilken musik du lyssnat på. För att börja använda Lifelog-appen måste du hämta den från Google Play och sedan konfigurera ett konto. Statistiken Lifelog-programmet tar fram utifrån dina fysiska aktiviteter, till exempel hur långt du har gått eller kaloriberäkning, baseras på den information om längd och vikt som du anger. Resultaten kan variera mellan olika användare. 1 Visa alla loggade aktiviteter och Life Bookmarks 2 Visa detaljerad information om ett Life Bookmark 3 Visa information om appanvändning 4 Visa alla loggade aktiviteter sedan dagens början 5 Lägg till ett Life Bookmark 6 Visa menyalternativ 7 Logg för fysiska aktiviteter 8 Visa alla loggade aktiviteter för den valda dagen 9 Växla mellan instrumentpanel och kartvy 10 Instrumentpanel för aktiviteter Konfigurera ett konto för Lifelog-appen 1 På Startskärm på din Android -enhet trycker du till på. Hitta sedan Lifelog och tryck till på dem. 2 Följ anvisningarna som visas på skärmen och godkänn villkoren. 3 Skapa ett nytt konto eller välj att använda ett befintligt. Sony PlayStation Network-konton kan också användas. 4 Följ anvisningarna som visas på skärmen för att skapa ett Lifelog-konto. Logga in i Lifelog-appen 1 På Startskärm på din Android -enhet trycker du till på. Hitta sedan Lifelog och tryck till på dem. 2 Följ anvisningarna som visas på skärmen och godkänn villkoren. 13

14 Justera steglängden för att promenera och springa Lifelog-programmet använder antalet steg du har tagit och din steglängd för att beräkna det avstånd du har gått eller sprungit. Den automatiska steglängden som används som standard baseras på kön och längd. Om du tycker att avstånden som mäts av Lifelogprogrammet inte är tillräckligt exakta kan du justera steglängden. Justera steglängden för att promenera 1 På Startskärm på din Android -enhet trycker du till på. Hitta sedan Lifelog och tryck till på dem. 2 Tryck till på > Inställningar > Profil. 3 Hitta och tryck till på Steglängd. 4 Avmarkera kryssrutan Automatiskt om den är markerad och bläddra uppåt eller nedåt för att justera inställningen. Tryck sedan till på Ställ in. Justera steglängden för löpning 1 På Startskärm på din Android -enhet trycker du till på. Hitta sedan Lifelog och tryck till på dem. 2 Tryck till på > Inställningar > Profil. 3 Hitta och tryck till på Steglängd för löpning. 4 Avmarkera kryssrutan Automatiskt om den är markerad och bläddra uppåt eller nedåt för att justera inställningen. Tryck sedan till på Ställ in. Översikt över aktivitetsruta 1 Visa alla loggade Life Bookmarks 2 Visa dina sovtimmar och kontrollera kvaliteten på din sömn utifrån den insamlade informationen 3 Visa mängden aktiva kalorier du har bränt under träningen och de passiva kalorier du har bränt under den tid du inte tränat 4 Visa den tid du har använt kommunikationsprogram från Google Play och vissa andra program, till exempel Telefon och Meddelanden från Sony 5 Visa hur många steg du har gått och loggat i Lifelog 6 Visa hur många foton du har tagit 7 Visa den totala tid du har gått längre än några få steg 8 Visa den tid du har lyssnat på musik med program från Google Play och vissa andra program, till exempel "WALKMAN" 9 Visa den totala tid du har sprungit med hög hastighet längre än några få steg 10 Visa den totala tid du har tittat på film, TV-program och annat videoinnehåll via program från Google Play och vissa andra program 11 Visa den totala tid du har surfat med hjälp av program från Google Play och vissa andra webbläsare 12 Visa den totala tid du har läst böcker eller serietidningar med hjälp av program från Google Play och vissa andra program 13 Visa den totala tid du har spelat spel med hjälp av program från Google Play och PlayStation Store 14

15 Aktivitetsöversikt 1 Visa information i en vy för en dag, en vecka, en månad eller ett år 2 Visa din aktuella målstatus 3 Visa aktuell aktivitet i olika enheter 4 Visa mängden aktivitet i den enhetstyp du valt 5 Information om din aktivitet Sätta upp mål Sätt upp mål för dina dagliga aktiviteter, till exempel hur många steg du ska gå, hur långt du vill gå eller hur många kalorier du vill förbruka. Sätta upp ett mål 1 I programmet Lifelog trycker du till på den aktivitet du vill sätta upp ett mål för. 2 Tryck till på Dag och tryck sedan till instrumentpanelen för mål. 3 Bläddra upp eller ned för att justera värdet för målet och tryck sedan till på Ställ in. Logga sömnen med ditt SmartBand Ett SmartBand kan logga timmarna du sover och även statusen för lätt sömn, djupsömn och för den tid du är vaken under sovtimmarna vilket kan var till hjälp för att förstå sömnkvaliteten. Informationen som spåras med ditt SmartBand loggas i programmet Lifelog. Ett SmartBand måste vara i nattläge för att sömninformation ska kunna loggas. Visa din sömninformation I programmet Lifelog trycker du till på Viloläge från instrumentpanelen för aktiviteter. Skapa Life Bookmarks Med SmartBand kan du skapa Life Bookmarks. I Life Bookmarks sparar du information om tid och plats som en hjälp att minnas särskilda tillfällen. Om platsdata ska samlas in måste du ha en aktiv Internetanslutning. Skapa ett Life Bookmark med Lifelog-appen 1 I Lifelog-appen trycker du till på. 2 Följ anvisningarna på skärmen. 3 Lägg till anteckningar om det behövs och tryck sedan till på OK. 15

16 Skapa ett Life Bookmark med SmartBand 1 Kontrollera att ditt SmartBand är aktiverat och i dagläge. 2 Tryck på strömknappen två gånger för att logga tid och plats. 3 Anslut ditt SmartBand till Android -enheten. Lägg till anteckningar i bokmärket om det behövs med hjälp av Lifelog-appen. 16

17 Viktig information Använda SmartBand i våta och dammiga förhållanden Ditt SmartBand är vattentätt och dammtåligt i enlighet med IP-klassningarna IP55 och IP58 enligt beskrivningen i tabellen nedan. Dessa specifika IP-klassningar innebär att ditt SmartBand är dammtåligt och skyddat mot vattenströmmar med lågt tryck och även mot effekterna av nedsänkning i sötvatten (ej saltvatten) upp till 3 meters djup i 30 minuter. Du kan använda ditt SmartBand: i dammiga miljöer, till exempel på en blåsig strand. när du har blöta fingrar. i vissa extrema väderförhållanden, exempelvis vid snö eller regn. i sötvatten (ej saltvatten) i djup på upp till 3 meter eller mindre, exempelvis i en insjö eller en flod. i en simbassäng med klor. Även om ditt SmartBand är damm- och vattentåligt bör du undvika att i onödan utsätta det för miljöer med mycket damm, sand och lera eller för fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Vattentätheten hos mikro-usb-porten garanteras inte i alla miljöer eller under alla förhållanden. Sänk aldrig ner SmartBand i saltvatten och låt heller aldrig mikro-usb-porten komma i kontakt med saltvatten. Om du till exempel är på stranden ska du komma ihåg att hålla ditt SmartBand borta från saltvattnet. Du ska heller aldrig utsätta ett SmartBand för flytande kemikalier. Om du till exempel diskar för hand och använder flytande diskmedel ska du undvika att ditt SmartBand kommer i kontakt med diskmedlet. Om ditt SmartBand kommit i kontakt med vatten som inte är sötvatten bör du skölja det i sötvatten. Normalt slitage i kombination med skador på ditt SmartBand kan minska beständigheten mot damm eller fukt. Efter användning av SmartBand i vatten ska du torka av områdena omkring luckan för mikro-usb-porten. Kompatibla tillbehör, inklusive batterier, batteriladdare och mikro-usb-kablar, är inte vattentäta eller dammbeständiga. Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakats av misskötsel eller felaktig användning av ditt SmartBand (inklusive användning i miljöer där relevanta IPklassningsbegränsningar har överskridits). Om du har ytterligare frågor om användningen av dina produkter kan du få hjälp från vår kundsupport. Mer specifik information om vattenbeständighet finns på IP-klassning (Ingress Protection) SmartBand har en IP-klassning, vilket betyder att den har genomgått certifierade tester för att uppmäta beständigheten mot både damm och vatten. Den första siffran i den tvåsiffriga IP-klassningen anger vilken grad av skydd som ges mot fasta föremål, inklusive damm. Den andra siffran anger telefonens beständighet mot vatten. Resistens mot fasta föremål och damm Resistens mot vatten IP0X: Inget särskilt skydd IP1X. Skyddad mot fasta föremål > 50 mm i diameter IP2X. Skyddad mot fasta föremål > 12,5 mm i diameter IP3X. Skyddad mot fasta föremål > 2,5 mm i diameter IP4X. Skyddad mot fasta föremål > 1 mm i diameter IP5X. Skyddad mot damm, begränsat intrång (ingen skadlig förvaring) IPX0. Inget särskilt skydd IPX1. Skyddad mot droppande vatten IPX2. Skyddad mot droppande vatten när den är lutad upp till 15 grader från sin normala position IPX3. Skyddad mot sprutande vatten IPX4. Skyddad mot stänkande vatten IPX5. Skyddad mot vattenstråle i minst 3 minuter 17

18 IP6X. Dammtät IPX6. Skyddad mot stark vattenstråle i minst 3 minuter IPX7. Skyddad mot effekterna av nedsänkning i upp till 1 meter vatten i 30 minuter IPX8. Skyddad mot effekterna av oavbruten nedsänkning i vatten djupare än 1 meter. De exakta förhållandena anges för varje enhet av tillverkaren. Juridisk information Sony SWR10 Innan du använder produkten bör du läsa broschyren Viktig information som tillhandahålls separat. Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Med ensamrätt Sony Mobile Communications AB. Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth -enheter varierar. Enheten har vanligtvis stöd för produkter som använder Bluetooth-specifikation 1.2 eller senare och profilen headset eller handsfree. Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth (SIG) Inc. och det används under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Med ensamrätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Mer information finns på Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret. 18

19 Declaration of Conformity We, Sony Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony type RD-0070 and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.8.1, EN :V2.2.1, EN :V1.4.1, and EN :2006 +A11:2009 +A1:2010 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, November 2013 Pär Thuresson, Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avis d industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 19

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2 Användarhandbok SmartWatch 2 SW2 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Starta och stänga av...4 Konfigurera SmartWatch 2...4 Handledsband...6 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50 Användarhandbok SmartWatch 3 SWR50 Innehåll Komma igång...4 Inledning...4 Översikt...4 Laddning...4 Starta och stänga av...5 Konfigurera SmartWatch 3...5 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7 Tona ned och

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Innehåll Inledning...4 Tillbehörsöversikt...4 Ikonöversikt...5 Basinformation...7 Ladda batteriet...7 Minneskort...7 Starta och stänga av...7 Starta displayen...8

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 130103 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...2 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 2.1 Att använda med eller utan hållare... 3 2.2 Rengör lins och spegel... 4 2.3 Knappar... 4 Slå på och

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Följa dina framsteg. Komma igång. Underhåll. Display. Ansluta till mobila enheter. överensstämmelse

Innehåll. Välkommen. Följa dina framsteg. Komma igång. Underhåll. Display. Ansluta till mobila enheter. överensstämmelse Nike+ FuelBand SE Innehåll Välkommen 03 Systemkrav 04 Förpackningens innehåll 04 Översikt Följa dina framsteg 18 Ladda upp aktivitet till nikeplus.com 19 Ändra ditt dagliga mål 20 Funktioner hos Nike+

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50 Användarhandbok SmartWatch 3 SWR50 Innehåll Komma igång... 4 Inledning... 4 Översikt...4 Laddning...5 Starta och stänga av... 5 Konfigurera SmartWatch 3... 5 Ansluta till Wi-Fi...7 Molnsynkronisering...

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmerings

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR SE Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 SVENSKA Innehåll 1 Display, knappfunktioner och navigering i översikt 3 2 Göra inställningar 8 3 Träna med PC 26.14

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP. TRAining. More RC MOVE

HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP. TRAining. More RC MOVE HEART RATE MONITOR SE SPEED distance * BLUETOOTH wireless *only available with free SIGMA MOVE APP count TRAining analysis * COACH * Control * More Information www.sigma-qr.com RC MOVE 1 SVENSKA Innehåll

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Så här använder du Intelligent VOICE

Så här använder du Intelligent VOICE Så här använder du Intelligent VOICE Innehåll 1. Innan du börjar: Kompatibilitet med smartphone... 2 2. Multimedieenhetskonfiguration: Välja Smartphone OS... 3 3. Inställningar för Bluetooth-hopparning...

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z3+ E6553

Användarhandbok. Xperia Z3+ E6553 Användarhandbok Xperia Z3+ E6553 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Skydda skärmen... 8 Montering...8 Starta enheten för första gången... 10 Varför behöver jag ett

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Användarhandbok. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Användarhandbok Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 10 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100 Bruksanvisning ProxTalker Artnr. 463100 Innehåll Tack!... 3 Snabbstartsguide... 3 Packa upp... 3 Ström... 3 Spela upp ljud... 4 Ändra volym på högtalaren... 4 Anpassa ljudbrickorna... 4 Det finns två olika

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

STOCKHOLM. användarmanual

STOCKHOLM. användarmanual STOCKHOLM användarmanual Du har gjort ett bra val Vifa Stockholm. En högtalare för dig som uppskattar exklusiv nordisk design och autentiskt ljud. Den är utformad för att vara intuitiv att använda. I denna

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok Xperia M dual C2004/C2005

Användarhandbok Xperia M dual C2004/C2005 Användarhandbok Xperia M dual C2004/C2005 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

ONLINEHANDBOK. 1 Orbit Manual

ONLINEHANDBOK. 1 Orbit Manual ONLINEHANDBOK 1 Orbit Manual SE Innehållsförteckning: Förpackningens innehåll... 3 Beskrivning av enheten... 4 Använda Runtastic Orbit... 4 Sätta fast/ta loss... 5 Komma igång... 5 Med Runtastic Me-app...

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Användarhandbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Enheten - översikt... 6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Användarhandbok. Xperia SP C5302/C5303/C5306

Användarhandbok. Xperia SP C5302/C5303/C5306 Användarhandbok Xperia SP C5302/C5303/C5306 Innehåll Xperia SP Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enhetsöversikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...11

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Läs mer

Användarhandbok. ST27i/ST27a

Användarhandbok. ST27i/ST27a Användarhandbok ST27i/ST27a go Innehåll Xperia go Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...11 Installationsguide...11

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Användarhandbok. Xperia acro S LT26w

Användarhandbok. Xperia acro S LT26w Användarhandbok Xperia acro S LT26w Innehåll Xperia acro S Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...9 Skärmlås...9 Installationsguide...10

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Användarhandbok. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Användarhandbok Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Innehåll Komma igång...7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången...10 Varför behöver jag ett Google -konto?...10

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503

Din manual SONY ERICSSON Z320I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON Z320I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Max bakom-örat (BÖ) hörapparat bruksanvisning

Max bakom-örat (BÖ) hörapparat bruksanvisning Max bakom-örat (BÖ) hörapparat bruksanvisning Tack Tack för att du väljer BÖ-hörapparater från Unitron. På Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar i nära samarbete med

Läs mer