PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skrivare SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skrivare SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren."

Transkript

1 SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/PJ- 662/PJ-663 Mobil skrivare SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

2 Introduktion Tack för att du har köpt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (kallas hädanefter skrivaren ). Denna svartvita, termiska och mobila skrivare är mycket lätt att bära med sig och kan anslutas till en mobil enhet, en Windows -dator eller en Macintosh -dator för att göra snabba utskrifter. Den dokumentation som medföljer skrivaren (Säkerhet och juridisk information och User s Guide (Bruksanvisning) som finns på installations-cd-skivan) innehåller försiktighetsåtgärder och instruktioner. För PJ-623/PJ-663 finns användningsanvisningar för P-touch Editor-programvaran i P-touch Editor Software User s Guide (Bruksanvisning för programanvändare för P-touch Editor), som också finns på installations-cd-skivan. Läs dessa dokument för information om säkerhet och korrekt användning innan du använder skrivaren Spara all dokumentation för framtida bruk. Svenska Viktigt meddelande Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Innehållet i det här dokumentet får inte dupliceras eller reproduceras, i sin helhet eller delvis, utan tillstånd. Vi tar inte något ansvar för skador som uppstår på grund av jordbävningar, brand, andra katastrofer, tredje parts åtgärder, användarens avsiktliga eller felaktiga användning, felanvändning eller drift under andra särskilda förhållanden. Vi tar inte något ansvar för skador (såsom förluster, förlust av verksamhetsvinst, utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller utebliven kommunikation) som kan uppstå som resultat av användning eller oförmåga att använda skrivaren. Om skrivaren är behäftad med fel som beror på fel vid tillverkningen byter eller reparerar vi den under garantiperioden. Vi tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av felaktig användning av skrivaren genom anslutning av utrustning eller användning av programvara som inte är kompatibel. 1

3 Säker användning av maskinen Om ett fel uppstår på skrivaren ska du genast sluta använda den och kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. Symboler som används i dokumentet Symbolerna nedan används i dokumentet. FARA VARNING VAR FÖRSIKTIG En omedelbart farlig situation som leder till dödsfall eller allvarliga skador om produkten hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner. En potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om produkten hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner. En potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller måttliga skador och/eller egendomsskador om produkten hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner. Indikerar risk för brand under vissa förhållanden Indikerar risk för elstötar under vissa förhållanden Indikerar risk för brännskador under vissa förhållanden Indikerar en åtgärd som inte får utföras Indikerar risk för antändning om det finns en öppen låga i närheten Indikerar risk för att skada uppstår om den indikerade delen av skrivaren vidrörs Indikerar risk för skada, t.ex. elstötar, om den indikerade delen av skrivaren demonteras Indikerar risk för elstötar om en åtgärd utförs när du har våta händer Indikerar risk för elstötar om skrivaren utsätts för vatten Indikerar en åtgärd som måste utföras Indikerar att nätkabeln måste kopplas ur från eluttaget 2

4 Viktiga säkerhetsföreskrifter FARA Laddningsbart Ni-MH-batteri Följ noggrant försiktighetsåtgärderna nedan för det valfria laddningsbara Ni-MH-batteriet (kallas hädanefter laddningsbart batteri ) eftersom det annars finns risk för att värme eller sprickor uppstår samt för explosioner, rök, brand eller elstötar. Ladda det laddningsbara batteriet genom att sätta det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 och använd sedan nätadaptern/likströmskabeln som är särskilt utformad för den här skrivaren. Sätt inte i och använd inte det laddningsbara batteriet i någon utrustning utöver PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Anslut det inte direkt till ett nätuttag, en cigarettändare i en bil eller ett eluttag. Utsätt inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri för tryck, värme eller elektrisk laddning (t.ex. en ugn eller mikrovågsugn, klädtork, högvoltsutrustning eller elektriska spisar). Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri i närheten av något som brinner eller på en plats som utsätts för värme och höga temperaturer (t.ex. nära en öppen låga eller ugn, i solen eller i en varm bil). Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri nära vatten eller havsvatten. Tappa dem inte heller i vatten och låt dem inte bli våta. Kortslut inte terminalerna på det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri, t.ex. med ett metallföremål. Peta eller tryck inte i hål i det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri med ett vasst föremål, t.ex. en spik. Slå inte på det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri med en hammare, kliv inte på dem och kasta, tappa eller utsätt dem inte för kraftiga stötar. Demontera eller ändra inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri. Använd inte ett laddningsbart batteri som är skadat eller deformerat. Använd inte i en frätande miljö (t.ex. i ett område med salthaltig luft eller saltvatten eller sura, alkaliska eller frätande gaser). Om vätska (elektrolyt) läcker från skrivaren eller det laddningsbara batteriet kan det tyda på att det laddningsbara batteriet är skadat. Om det laddningsbara batteriet läcker ska du omedelbart flytta skrivaren eller det laddningsbara batteriet bort från eventuella lågor. Rör inte vid elektrolyten. Om du får elektrolyt i ögonen ska du inte gnugga dig i ögonen. Skölj genast med stora mängder kranvatten eller annat rent vatten och sök medicinsk hjälp. Elektrolyten kan skada ögonen om den inte avlägsnas. Om vätskan kommer i kontakt med huden eller kläderna ska du omedelbart skölja dem med vatten. Placera skrivaren i en påse för att isolera den. Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri i en mikrovågsugn eller en högtrycksbehållare. Svenska 3

5 FARA Laddningsbart litiumjonbatteri Följ noggrant följande försiktighetsåtgärder för det valfria laddningsbara litiumjonbatteriet (kallas hädanefter laddningsbart batteri ) eftersom det annars finns risk för att värme eller sprickor uppstår samt för explosioner, rök, brand eller elstötar. Ladda det laddningsbara batteriet genom att sätta det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 och använd sedan nätadaptern/likströmskabeln som är särskilt utformad för den här skrivaren. Plocka inte isär eller ändra det laddningsbara batteriet. Säkerhetsmekanismerna och skyddskretsarna i det laddningsbara batteriet kan skadas. Låt inte ledningar eller andra metallföremål komma i kontakt med det laddningsbara batteriets terminaler. Bär eller förvara det inte med metallföremål som halsband eller hårspännen. Det kan orsaka en elektrisk kortslutning och leda till att metallföremål som ledningar, halsband eller hårspännen blir överhettade. Avyttra inte det laddningsbara batteriet i en eld och låt det inte överhettas. Det kan leda till att den invändiga isoleringen smälter, gas släpps ut och säkerhetsmekanismerna skadas. Dessutom kan elektrolyten fatta eld. Använd eller lämna inte det laddningsbara batteriet i närheten av eld, element eller andra platser med hög temperatur (över 80 C). Låt inte det laddningsbara batteriet komma i kontakt med eller sänkas ned i söt- eller saltvatten. Säkerhetsmekanismerna och skyddskretsarna i det laddningsbara batteriet kan skadas. Ladda inte det laddningsbara batteriet i närheten av eld eller i direkt solljus. Det kan leda till att skyddskretsarna, som syftar till att skydda mot riskerna med hög värme, aktiveras. Det leder till att laddningen avstannar, till att laddningen görs med för hög strömstyrka/spänning eller till onormala kemiska reaktioner i det laddningsbara batteriet. Ladda endast det laddningsbara batteriet med den nätadapter/likströmskabel som är särskilt utformad för den här skrivaren eller i enlighet med de angivna laddningsparametrarna. Laddning utanför dessa parametrar (laddning vid högre temperatur än rekommenderat, högre strömstyrka/spänning än rekommenderat, med en adapter som har ändrats osv.) kan antingen överladda batteriet, ladda det laddningsbara batteriet vid en onormal strömstyrka/spänning eller orsaka en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet. Tryck inte hål i det laddningsbara batteriet med en spik, slå inte på det med en hammare och kliv inte på det. Utsätt inte det laddningsbara batteriet för kraftiga stötar och kasta inte med det. Skador på det laddningsbara batteriets skyddskretsar kan leda till att det laddningsbara batteriet laddas vid en onormal strömstyrka/spänning eller till en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet. Använd inte det laddningsbara batteriet om det är allvarligt skadat eller deformerat. Svetsa inte några av det laddningsbara batteriets anslutningar. Det kan leda till att den invändiga isoleringen smälter, gas släpps ut och säkerhetsmekanismerna skadas. Använd inte det laddningsbara batteriet med omvänd polaritet (+) ( ). Kontrollera det laddningsbara batteriets riktning innan du sätter i det och tvinga inte in det laddningsbara batteriet i skrivaren. Om du laddar det laddningsbara batteriet med omvänd polaritet kan det leda till en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet eller till onormala strömflöden under urladdningen. Anslut inte det laddningsbara batteriet direkt till vanliga eluttag eller cigarettändare i bilar. 4

6 FARA Använd endast det laddningsbara batteriet med godkända enheter. Användning med andra enheter kan leda till försämrad batteriprestanda eller kortare batterilivslängd. Om vätska (elektrolyt) läcker från skrivaren eller det laddningsbara batteriet kan det tyda på att det laddningsbara batteriet är skadat. Om det laddningsbara batteriet läcker ska du omedelbart flytta skrivaren eller det laddningsbara batteriet bort från eventuella lågor. Rör inte vid elektrolyten. Om du får elektrolyt i ögonen ska du inte gnugga dig i ögonen. Skölj genast med stora mängder kranvatten eller annat rent vatten och sök medicinsk hjälp. Elektrolyten kan skada ögonen om den inte avlägsnas. Om vätskan kommer i kontakt med huden eller kläderna ska du omedelbart skölja dem med vatten. Placera skrivaren i en påse för att isolera den. Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri i en mikrovågsugn eller en högtrycksbehållare. Svenska VARNING Skrivare Använd inte skrivaren där det är förbjudet, t.ex. ombord på flygplan. Detta kan påverka utrustningen och leda till en olycka. Använd inte skrivaren i vissa speciella miljöer, t.ex. i närheten av medicinsk utrustning. Elektromagnetiska vågor kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska. För inte in främmande föremål i skrivaren eller dess kontakter och portar. Det kan leda till skador, bränder eller elstötar. Om ett främmande föremål hamnar i skrivaren ska du genast stänga av den, koppla bort nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget och sedan kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. Om du fortsätter att använda skrivaren kan det leda till skador, bränder eller elstötar. Använd, ladda och förvara inte skrivaren på nedanstående platser eftersom det kan medföra läckor, bränder, elstötar eller skador. I närheten av vatten, t.ex. i badrum eller i närheten av varmvattenberedare, eller på fuktiga platser. På en plats där den utsätts för regn eller fukt. På en mycket dammig plats. På en mycket varm plats, t.ex. i närheten av öppna lågor, element eller i direkt solljus. I en stängd bilen när solen skiner starkt. På en plats där kondens kan bildas. Om du ser blixtar i närheten kopplar du bort nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget. Om en blixt slår ned i närheten ska du inte röra vid skrivaren eftersom det finns risk för elstötar. Försök inte demontera eller ändra skrivaren eftersom det då finns risk för brand, elstötar eller skada. För service, justeringar eller reparationer ska du kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. (Garantin täcker inte reparation av skador som har uppstått på grund av demontering eller ändringar som görs av användaren.) 5

7 VARNING Skrivaren kan skadas om den tappas eller utsätts för kraftiga stötar, t.ex. om någon kliver på den. Om du fortsätter att använda en skadad skrivare finns det risk för brand eller elstötar. Om skrivaren är skadad ska du omedelbart stänga av den, koppla ur nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget och sedan kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. Om skrivaren inte fungerar normalt, t.ex. avger rök, en ovanlig lukt eller ett ovanligt ljud, ska du sluta att använda den eftersom det annars finns risk för skador, bränder eller elstötar. Stäng omedelbart av skrivaren, koppla ur nätadaptern/likströmskabeln ur eluttaget och kontakta sedan en säljrepresentant där skrivaren köptes för reparation. Ladda inte skrivaren med någon annan nätadapter/likströmskabel än vad som anges. Om skrivaren inte är fulladdad när den angivna tidsperioden har passerat slutar du ladda den eftersom det annars kan leda till skador, bränder eller elstötar. Placera inte produkten i närheten av kemikalier eller på en plats där kemiskt spill kan inträffa. I synnerhet kan organiska lösningsmedel eller vätskor medföra att höljet och/eller sladdarna smälter eller löses upp, vilket kan leda till bränder eller elstötar. De kan också medföra att produkten slutar att fungera som den ska eller missfärgas. Nätadapter/likströmskabel Använd endast nätadaptern/likströmskabeln som är specifikt avsedd för skrivaren eftersom det annars finns risk för skador, bränder eller elstötar. Anslut inte skrivaren till andra eluttag än de som finns i vanliga hushåll (AC V 50/60 Hz) eftersom det annars finns risk för skador, bränder eller elstötar. Rör inte vid nätadaptern/likströmskabeln eller nätkontakten med våta händer eftersom det finns risk för elstötar. Försök inte demontera, ändra eller reparera nätadaptern/likströmskabeln eftersom det då finns risk för skador, bränder eller elstötar. För service, justeringar eller reparationer ska du kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. 6

8 VARNING Spill inte vatten eller drycker på nätadaptern/likströmskabeln. Använd inte heller nätadaptern/likströmskabeln på en plats där den riskerar att bli våt eftersom det då finns risk för explosioner eller elstötar. Om nätkontakten blir smutsig (t.ex. dammig) kopplar du ur den från eluttaget och torkar av den med en torr trasa. Om du fortsätter att använda en smutsig kontakt finns det risk för brand. När du kopplar från nätkabeln ska du inte dra i själva sladden eftersom det kan leda till bränder eller elstötar. Svenska För inte in främmande föremål i nätadapterns/likströmskabelns terminaler eftersom det kan leda till brännskador eller elstötar. Använd nätadaptern/likströmskabeln på rätt sätt och följ nedanstående försiktighetsåtgärder eftersom bränder eller elstötar annars kan uppstå. Skada inte nätadaptern/likströmskabeln. Ändra inte nätadaptern/likströmskabeln. Vrid inte nätadaptern/likströmskabeln. Böj inte nätadaptern/likströmskabeln kraftigt. Dra inte i nätadaptern/likströmskabeln. Placera inga föremål på nätadaptern/likströmskabeln. Utsätt inte nätadaptern/likströmskabeln för värme. Bind inte fast nätadaptern/likströmskabeln. Låt inte nätadaptern/likströmskabeln bli klämd. Om nätadaptern/likströmskabeln skadas ska du fråga efter en ny hos en säljrepresentant där skrivaren köptes. Håll nätadaptern/likströmskabeln utom räckhåll för barn, i synnerhet spädbarn, eftersom det finns risk för skador. Använd inte nätadaptern/likströmskabeln i närheten av mikrovågsugnar eftersom det kan leda till skador på skrivaren eller nätadaptern/likströmskabeln. Använd inte nätadaptern/likströmskabeln nära en öppen låga eller ett element. Om nätadapterns/likströmskabelns hölje smälter kan det leda till bränder eller elstötar. 7

9 VARNING Innan du utför underhåll, t.ex. rengöring, på skrivaren ska du koppla bort nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget eftersom det annars kan leda till elstötar. Om skrivaren inte ska användas under en längre period ska du koppla bort nätadaptern/likströmskabeln från skrivaren och eluttaget av säkerhetsskäl. Vira inte nätadaptern/likströmskabeln kring adaptern och böj inte sladden eftersom den då kan skadas. VAR FÖRSIKTIG Skrivare Förvara skrivaren och dess tillbehör (laddningsbart batteri, förbrukningsartiklar, plastpåsar, etiketter osv.) utom räckhåll för barn, i synnerhet spädbarn, eftersom det annars finns risk för skador eller olyckor (t.ex. delar som barnet sväljer). Sluta använda skrivaren om den läcker eller blir missfärgad, deformerad eller felaktig på annat sätt. Använd inte skrivaren om du enbart håller i frigöringsluckan. Om luckan lossnar och skrivaren ramlar i golvet finns det risk för skador. Allmänna försiktighetsåtgärder Laddningsbart batteri Vid inköpstillfället är det laddningsbara batteriet något laddat så att skrivarens funktion kan verifieras, men det laddningsbara batteriet ska laddas helt med nätadaptern/likströmskabeln innan skrivaren används. Om skrivaren inte kommer att användas under en längre period tar du ut det laddningsbara batteriet ur skrivaren och förvarar det på en plats där det inte utsätts för statisk elektricitet, hög luftfuktighet eller höga temperaturer (en temperatur på mellan 15 och 25 C och luftfuktighet på mellan 40 och 60 % rekommenderas). För att upprätthålla effektiviteten och livslängden på det laddningsbara batteriet ska det laddas minst var sjätte månad. Skrivaren drivs med ett laddningsbart batteri. Om skrivaren bara kan användas under en kort period kan det laddningsbara batteriet ha nått slutet på sin livslängd trots att det är fulladdat. Byt ut det laddningsbara batteriet mot ett nytt. När du byter ut det laddningsbara batteriet täcker du batteriterminalerna som har kontakt med skrivaren med tejp så att terminalerna inte kortsluts. 8

10 Varumärken Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Apple, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder. Bluetooth-märkningen och -logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Brother Industries, Ltd. sker på licens. Adobe och Reader är antingen registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Delar av grafikfilterprogramvaran baseras delvis på arbete från Independent JPEG Group. QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN och andra länder. QR Code Generating Program Upphovsrätt 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. This product contains µdeepcore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Denna text är på engelska på AINIX Corporations begäran.) Epson ESC/P är ett registrerat varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. För alla ägare vars program omnämns i det här dokumentet finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga. All annan programvara och alla andra produktnamn som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Svenska 9

11 Bestämmelser Försäkran om överensstämmelse (endast Europa) (PJ-622 och PJ-623) Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav rörande alla relevanta direktiv och föreskrifter som tillämpas inom Europeiska gemenskapen. En försäkran om överensstämmelse kan laddas ned från vår webbplats. Besök och: Din försäkran laddas ned som PDF-arkiv. VAR FÖRSIKTIG DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT EN FELAKTIG BATTERITYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA. -> välj Europe -> välj ditt land -> välj din modell -> välj Bruksanvisningar och ditt språk, klicka sedan på Sök -> välj Försäkran om överensstämmelse -> klicka på Hämta Försäkran om överensstämmelse för R&TTE-direktivet 1999/5/EU (radio- och teleterminaldirektivet, endast Europa) (tillämpligt för modeller med telekommunikation och/eller radiogränssnitt) Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan försäkrar att de här produkterna överensstämmer med föreskrifterna i R&TTE-direktivet 1999/5/EU. En kopia av Försäkran om överenskommelse kan laddas ned genom att följa ovanstående anvisningar. 10

12 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only) Responsible Party: Product Name: Model Number: Brother Mobile Solutions, Inc th Street, Suite 300 Golden, CO 80401, U.S.A. TEL: (303) Thermal Printer PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663 Svenska This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Important The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user s authority to operate the equipment. CAUTION: To maintain compliance with FCC s RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations. 11

13 Industry Canada Compliance Statement (For Canada only) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB 003 du Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including intereference that may cause undesierd operation of the device. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Åtkomst till bruksanvisningen och bruksanvisningen för programanvändare för P-touch Editor User s Guide (bruksanvisningen) och P-touch Editor Software User s Guide (bruksanvisningen för programanvändare för P-touch Editor) (endast PJ-623/663) hittar du på installations-cd-skivan. Du når dokumenten genom att välja önskat dokument på den översta menyskärmen som visas automatiskt när du sätter i cd-skivan i datorn. 12

14 LBD102001

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Produktsäkerhetsguide

Produktsäkerhetsguide Produktsäkerhetsguide PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Läs det här dokumentet innan du börjar använda skrivaren. Vi rekommenderar att det förvaras

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Läs den här guiden noga innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. På http://solutions.brother.com/

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/ 7500/7600 SNABBGUIDE Läs denna Snabbguide innan du startar din P-touch. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns på den cd-skiva som medföljer PT-7500/7600. Förvara denna

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Produktsäkerhetsguide

Produktsäkerhetsguide Produktsäkerhetsguide RJ-2030/2050/2140/2150 Endast Europa/Turkiet Läs det här dokumentet innan du börjar använda den bärbara skrivaren. Vi rekommenderar att det förvaras på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset... 3 Inledning... 4 Funktioner översikt... 4 Maskinvara översikt... 4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Användarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen...5 Starta och stänga

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60 Användarhandbok USB Type-C laddningsdocka DK60 Innehåll Inledning...3 Om DK60 USB Type-C laddningsdocka...3 Använda DK60 USB Type-C laddningsdocka... 4 Använda tillbehören... 4 Ladda...5 Juridisk information...6

Läs mer

Guide för icube II. Trådlös programmering

Guide för icube II. Trådlös programmering Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide...3 Indikationslampor...4 Översikt...5 Installering...6 Anslut icube II till din datorn...7 Batteristatus...8 Drifttid...8 Använd

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I K

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Produktsäkerhetsguide

Produktsäkerhetsguide Produktsäkerhetsguide Etikettskrivare QL-800/QL-810W/QL-820NWB QL-800/QL-810W/QL-820NWB Endast Europa/Turkiet Läs hela guiden innan du använder produkten och spara den för senare behov. D00JBN001 SWE Inledning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Utdrag ur manual:............2 Komma igång Komponenter i kartongen...............4 Kontrollpanel..............

Utdrag ur manual:............2 Komma igång Komponenter i kartongen...............4 Kontrollpanel.............. Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BROTHER HL-2700CN. Du hittar svar på alla dina frågor i BROTHER HL-2700CN instruktionsbok

Läs mer

Försäkran av överensstämmelse

Försäkran av överensstämmelse Inledning Inledning Tack för att du valt att köpa MPrint MW-140BT (hädanefter kallad skrivaren ). Denna svartvita, termiska, bärbara skrivare är mycket lätt att ta med sig och kan anslutas till en Pocket

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1

Produktsäkerhetsguide 1 Produktsäkerhetsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs igenom den här dokumentationen innan du använder maskinen eller genomför något underhåll.

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Läs detta häfte innan du använder produkten eller utför underhållsarbete. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till ökad risk för brand, elektrisk stöt,

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD7313/SD7323 Outdoor 35x Zoom Day&Night Varning innan installation Stäng av strömmen till

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 7018156 Försiktighetsåtgärder Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

Bruksanvisning SOUNDGATE 3

Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bruksanvisning 6 Allmänna varningar 7 Varningar 7 Introduktion 10 Komma igång 13 Byta batteri 13 Statusindikator 15 Batteritid 17

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information OSLO Bruksanvisning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information 1 Read these instructions. 2 Keep these instructions. 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions. 5 Do not use this apparatus

Läs mer

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52

Användarhandbok. Smart Bluetooth Handset SBH52 Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN5 (PN-R8-1), PN-RX-MNB5 (PN-R8-2), PN-RX-MD11 (PN-R8-6), PN-RX-MN5E (PN-R8-10), PN-RX-MD11E (PN-R8-11),

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2

1 INTRODUKTION...2. 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 130103 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...2 1.1 Vad följer med vid leverans... 2 2 KOM IGÅNG...2 2.1 Att använda med eller utan hållare... 3 2.2 Rengör lins och spegel... 4 2.3 Knappar... 4 Slå på och

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 TILLÄMPNING 4 MASKINVARUINSTALLATION 5 ROUTERKONFIGURATION 6 WPS 11 CE/FCC 12

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer