MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR 1 2014 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?"

Transkript

1 MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?

2 Exxact IP44 för alla slags installationer En av de största fördelarna med Exxact Samma delar kan användas för flera olika typer av jobb. Uppgradera en IP20 till IP44, bara genom att montera en extra tätningssats eller en utanpåliggande IP44-dosa. Nu är du redo för alla slags installationer! Utanpåliggande IP44-dosa, kräver igen extra tätningssats för att vara IP44-klassad. IP44 Den mjuka IP44- tätningssatsen passar alla sorters insatser. Utomhus I våtutrymmen Synlig IP44-märkning.

3 Vi vill inte skrämmas men Vi vill inte skrämmas genom att ha en bomb på framsidan av tidningen. Tror inte heller att du blev så rädd Vi skulle alla förstå att det är farligt om det ligger några bomber i en låda på arbetsplatsen eller om det på en trälår står ordet DYNAMIT. Det finns dock en risk med arbete i miljöer som man inte förväntat sig skulle vara explosiva! Vi uppmärksammar problemet på sid 4 i tidningen. Styrning av LED Många frågor som inkommer till oss på Voltimum handlar om styrning av LEDlampor. Vi har förstått att detsamma gäller till leverantörernas support. Det saknas i nuläget en enhetlig standard för styrning av LED men det finns i huvudsak två principer för ljusreglering. Du vet säkert vilka de är, en repetition av dessa finner du på sid 10. Smarta funktioner Det är många år sedan jag på en mässa visade hur EIB (nu KNX) fungerar och berättade vilka möjligheter som öppnas. Hittills har vi sett smarta installationer i företrädesvis kommersiella lokaler, vid sidan av en och annan lyxinstallation. Nu har priserna gått ner, fler installatörer vill göra smarta installationer och kunderna kräver mer och mer intelligens. Möt ett par som förverkligade sin husdröm och fick smarta funktioner inbyggda som gör livet bekvämare och sänker energikostnaderna sid 28! Seminarier Det var kul att vi nästan lyckades samla ihop 400 personer på våra tre vårsminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi har under åren frågat er besökare om ni vill ha djupare teknik inom något/några få områden, men ni gillar att vi är ytliga inom många områden. Så till hösten blir det lite belysning, lite elsäkerhet, lite om kablar dvs lite om allt möjligt. Skriv in i almanackan redan nu: 1 oktober i Kista, 8 oktober i Göteborg och 9 oktober i Malmö. Väl mött Lars Sandén Vd, Voltimum VOLTIMUM MAGAZINE NR ATEX arbete i explosionsfarlig miljö 6 Energisnål belysnings lösning med varierat ljus 8 Ljusstyrning har aldrig varit enklare Belysning har aldrig varit roligare 10 Dimring av LED 14 Rädda axlarna 18 Starka, böjliga och tåliga nödvändiga egenskaper för alla maskinkablar 21 Elsäkerhet vid arbete ett enhetligt regelverk? 25 Larmat på sjukhus 27 Minskad energiförbrukning med Tänk om! 28 Smart automation i faluröd förpackning 30 Full kontroll över anläggningens energiförbrukning Upplaga: exemplar Ansv. utgivare: Lars Sandén Chefredaktör: Björn Ahlgren Grafisk produktion: Hjalmar & Ringö Reklam Tryckt på miljövänligt papper hos Kaigan. Registrera dig för gratis nyhets brev på Webbplatser: Ladda ned gamla nummer av Voltimum Magazine:

4 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö ATEX-direktiven ställer krav på verksamhetsutövaren och arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket genom förde år en tillsynsinsats med syfte att förebygga allvarliga olyckor som följd av arbete i explosionsfarlig miljö. Ett resultat av undersökning visar ofta stora brister i anläggningar med explosionsfarlig miljö. Explosionen sker i en miljö som man inte förväntat sig skulle vara explosiv. Det visar sig ofta vara ett ingrepp i anläggningen som utlöser explosionen, arbete som normalt kräver tillstånd enligt Arbete i explosionsfarlig miljö. TEXT: LARS KILSGÅRD OCH KENTH RYESKOG, STF INGENJÖRSUTBILDNING Sedan 2003 har länderna i EU/EFTA ett gemensamt regelverk för områden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär. Regelverket är benämnt ATEX (efter det franska uttrycket ATmosfar EXplosiv). Dessa gemensamma direktiv ställer krav på såväl produkter som arbetssäkerhet. Produktdirektivet 94/9/EG (ATEX 95) och Användardirektivet 99/92/EG (ATEX 137). Sverige har valt att inarbeta dessa direktiv via Arbetsmiljöverkets och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivaren är skyldiga att åstadkomma ett förebyggande skydd mot explosioner så att arbetstagarnas hälsa och säkerhet säkerställs. Detta sker genom såväl tekniska som organisatoriska åtgärder. Explosionsskyddsdokument Explosionskyddsdokumentation ska finnas vid hantering av brandfarliga och explosiva varor där explosiv atmosfär kan uppstå och där beaktansvärd risk för brand eller explosion kan föreligga. I explosionsskyddsdokument ska det framgå vilka risker som finns, vilka områden som är Ex-klassade och hur tillräcklig säkerhet nås och upprätthålls ska återfinnas i detta dokument. Syftet med explosionskyddsdokumentationen är att i första hand förhindra att explosiv atmosfär bildas och om detta inte går undvika att explosiv atmosfär antänds samt i sista hand att begränsa skador om en explosiv atmosfär skulle antändas. Explosionsskyddsdokumentet måste åtminstone innehålla uppgifter om: att explosionsriskerna har fastställts och utvärderats, förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner, vilka områden som har delats in i zoner, rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering, arbetsplatsen och arbetsutrustningen, inbegripet varningsanordningar, utformas, används och underhålls på ett säkert sätt, rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand. Fastställande av riskområden Explosionsskyddsdokumentet ska ha utarbetats innan arbetet påbörjas. Det ska ses över när väsentliga ändringar, utvidgningar eller omvandlingar av arbetsplatsen, arbetsutrustningen eller arbetsorganisationen genomförs. 4 VOLTIMUM 1 14

5 Mina order Meddelanden & uppgifter Kontaktlista Nya 0 Prio 0 Total 0 Meddelanden 0 Uppgifter 0 Nyheter Tidsregistrering Kunder Logga ut Tidplanering Myndigheterna lägger så stor vikt vid detta dokument att även det ska återfinnas på äldre anläggningar (före 1993). En del av dokumentet är att dela in områden i zoner. Fastställande av riskområden och deras utsträckning. En verksamhetsutövare ska bedöma var riskområden för explosiv atmosfär kan uppstå. Detta ska vara dokumenterat i en klassningsplan och finnas tillgänglig vid anläggningen. Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma områden där explosiv gasatmosfär kan bildas. Klassningen möjliggör rätt val och installation av utrustning som ska användas i omgivningen. Klassningen tar även hänsyn till gasens eller ångans antändningsegenskaper till exempel antändningsenergi (explosionsgrupp) antändningstemperatur (temperaturklass). Verksamhetsutövaren När verksamhetsutövaren har fastställt klassningsplanerna, först då kan elinstallationer i explosionsfarliga områden utföras. För att välja lämplig elektrisk utrustning för riskområden erfordras följande uppgifter: klassning av riskområdet inklusive fodringar på utrustningens skyddsnivå, klassning av gas, ånga eller damm i förhållande till den elektriska utrustningens explosionsgrupp, den aktuella gasens eller ångans temperaturklass eller tändtemperatur, lägsta tändtemperatur för det brännbara dammolnet, lägsta tändtemperatur för det brännbara dammskiktet och den minsta tändenergin för det brännbara dammmolnet, yttre påverkan och omgivningstemperatur. I den tidigare refererade rapporten från Arbetsmiljöverket visar det sig att de förmodade bristerna mot främst skyldig heten att genomföra detaljerande riskbedömningar och upprätta styrande dokumentation konstateras vid cirka 70 procent av de inspekterande arbetsställena. Detta trots de relativt stora olyckskonsekvenser som antas kunna uppstå vid explosioner. Ahlsell Office Ahlsell Office din egen assistent din egen assistent Hjälper dig att öka effektiviteten och intäkterna Med Ahlsell Office samlar du all administration på ett och samma ställe. Här hanterar du enkelt din arbetsorder från kalkyl, arbetsorder och beställning till fakturering och kundreskontra direkt i ett webbaserat verktyg. Systemet är utvecklat specifikt för hantverksbranscher inom exempelvis VA, bygg, VVS, el, måleri, glas, plåt och ventilation. Se vår demonstrationsfilm via QR-koden nedan. För mer information kontakta Hantverksdata tel: e-post: Mina order Tidsregistrering Tidplanering Riskområde Indelas i zoner Zon 0: Ständigt eller långvarigt till exempel inuti cistern och kärl Zon 1: Kan förekomma tillfälligt under normal drift som pumprum och tappställen Kontaktlista Kunder Nyheter Zon 2: Förekommer ej under normal drift, om den likväl förekommer i så fall endast sällan och kort varigt till exempel runt pumpar och fjärrstyrda ventiler utomhus Motsvarande indelning i zoner ska ske även mot damm det vill säga ZON 20, 21 och 22

6 Energisnål belysnin lösning med variera FOTO: ANNELIE SUNDIN M 6 an ville inte ha en monoton kontorsmiljö, utan en dynamisk ljusmiljö med varierat ljus. Alla på kontoret ska mötas av en känsla av exklusivitet varje dag de kommer till jobbet. Vi ville ha en dynamisk ljusmiljö och en energieffektiv belysningslösning, säger Svante Pettersson som är creative director på Philips Lighting. Vi hade extremt kort tid på oss från beslutet om flytt till inflyttning, berättar Svante. Därför försökte vi tänka enkelt och lösa ljussättningen med så få armaturtyper som möjligt. Vi hade väldigt tät kontakt med elinstallatören och flera designbeslut togs på plats under projektets gång. I två mötesrum där vi har infällda LEDarmaturer, CoreView-panel och infällda LED-spotlights var det svårt att hitta symmetriska mönster i taket när armaturerna skulle monteras. Där fanns redan annan installation som sprinkler och brandlarm. Efter samråd fattade vi spontant beslut om hur armaturerna skulle installeras. I det ena mötesrummet såg vi till exempel ett mönster som påminner om en grovpixlad fjäril. arbetsområden valde vi ett ljus med K och kalla blåaktiga ytfärger som plommon och aubergine på inredningsdetaljer som skärmväggar och soffor. I caféet valde vi däremot ett varmare ljus på K och även varmare ytfärger som rött golv, röda soffor och röda inredningsarmaturer. Magin ligger i kontrasten mellan de något svalare arbetsområdena och det varmare caféet. Arbetsplatserna utmed fönstren är belysta med nedpendlade LED-armaturer, en energieffektivare belysningslösning än arbetsplatsbelysning med T5-lysrör. Golven i korridorer och gångstråk är tydligt accentuerade med ljuskäglor, säger Svante. För att ljuskäglorna ska upplevas är det viktigt att våga släppa in mörker i ljussättningen. Infällda smalstrålande LED-spotlights belyser korridorer, entrén, konferensrummen samt caféet. I receptionen bjuder de ljudabsorberande LED-ljuspanelerna i textil på dynamiska ljusupplevelser. Panelernas levande ljusspel skapar en ständigt föränderlig tavla som skiftar färg och ger rörelse i rummet. Det är en källa till inspiration och ökad trivsel. Belysningslösning Att våga arbeta med varierat ljus och främst med K var ledordet när vi ljussatte det nya kontoret, säger Svante. Dessutom valde vi medvetet ytfärger utifrån den ljusfärg vi ville ha i de olika delarna av kontoret. I alla Styrsystem All belysning styrs av det centrala styrsystemet Dynalite/ DALI. Med smarta sensorer regleras och styrs ljuset helt automatiskt. Philips använder idag funktionerna dagsljusreglering och tidsbaserad närvarokontroll. Systemet har VOLTIMUM 1 14

7 Uppdraget: Minska kontorsytan och samla alla medarbetare i samma kontorsmiljö. Belysningen i lokalen gst ljus också en funktion för individuell ljusstyrning. Med hjälp av en mjukvara har man, via datorn eller surfplattan, total övervakning över samtliga armaturer på kontoret. Man kan se hur mycket energi varje armatur förbrukar, statusen på armaturen är den tänd, släckt eller ur funktion. Man kan också se hur många timmar den varit i drift. I övervakningssystemet kan man även aktivera funktioner som skickar sms eller e-post till exempelvis vaktmästaren vid lampbortfall. Caféet har ett varmt ljus på 2700K och inredningen har varma ytfärger. skulle också anpassas efter organisationens behov. Magin ligger i kontrasten mellan de något svalare arbetsområdena och det varma caféet. Fördelar Med LED-belysningen har Philips nya kontor fått en energieffektiv belysningslösning och en varierad och stimulerande ljusmiljö med bra arbetsplatsbelysning. Med styrsystemet sparar Philips ytterligare upp till 50 procent energi. Dagsljusregleringen står för en energibesparing på 30 procent och närvarostyrningen 20 procent. Vi ville ha en dynamisk ljusmiljö och en energieffektiv belysningslösning VOLTIMUM 7

8 Ljusstyrning har aldrig varit enklare Belysning har aldrig varit roligare Man kan lätt tro att det här med att ljusstyra kontorslokaler och andra kommersiella miljöer är avancerat och tidskrävande. Men inget kan vara längre från sanningen. Allt som behövs är en smartphone eller surfplatta, internetuppkoppling och en app. Med modern ljusstyrning är både integration och drift enkelt och styrningen flexibel och bekvämt trådlös via en surfplatta. Systemet ger också en överblick över energiförbrukningen. Med ett ZigBee-baserat ljusstyrningssystem är det verkligen så enkelt att skapa energisnåla och intelligenta belysningslösningar för såväl kommersiella som privata miljöer. Steg ett är att antingen byta ut ljuskällorna till modeller som är anpassade till det system du har valt. Du kan även koppla in armaturer som är kompatibla med ljusstyrningssystemet eller rent av behålla de ljuskällor som finns idag, men komplettera med en mottagare som är anpassad till det valda systemet. I vissa system kan du välja mellan många komponenter; armaturer, styrenheter, sensorer och tryckknappskopplingar som du kan expandera till att omfatta upp till 100 ljuskällor och styrkomponenter. Därefter ansluter du systemet till nätspänningen, kopplar in den systemspecifika routern och integrerar systemet till ditt trådlösa nätverk. Ladda ner den systemanpassade appen och följ instruktionerna. Enkelt att förstå Beroende på vilket system du valt, kan funktionerna skilja sig något åt men oftast kan du med det trådlösa Zigbeesystemet skapa och spara både ljusscener och grupper och förändra belysningen beroende på vad som händer, antingen på kontoret eller beroende av årstid, dagsljus eller väder. Systemet är enkelt att förstå och du kan välja mellan olika vita ljusfärger eller spännande ljusskiftningar. Med enkla fingertryckningar kan du öka eller minska ljusmängden individuellt för utvalda ljuskällor eller för större grupper. Ljusstyrning har aldrig varit enklare. Belysning har aldrig varit roligare! 8 VOLTIMUM 1 14

9 Läs mer om vårt sortiment för larm och säkerhet. Andras kabla r för larm- oc säkerhetssys h tem jämfört m ed våra. Snabbare och säkrare. Tack vare en unik INFIT -isolering är vår brandlarmskabel ALSECURE PREMIUM både brandresistent och användarvänlig. Vid brand omvandlas isoleringen från ett flexibelt plasthölje till ett tufft, isolerande keramiskt lager som säkerställer fortsatt elektrisk funktion. Den är också enklare att skala och smidigare att förlägga. Lika omsorgsfullt tillverkad och dimensionerad som all annan utrustning som ingår i ett säkerhetssystem.

10 Det största bekymret är att det i dagsläget saknas en enhetlig standard för LED-lampor. Mattias Westerberg, Elko Dimring av Många som ringer leverantörernas kundtjänst har frågor som rör dimring av LED-lampor. Avsaknad av en enhetlig standard och att en och samma tillverkare av ljuskällor kan ha olika principer för ljusreglering bidrar till att kunderna vänder sig till supporten för råd. 10 VOLTIMUM 1 14

11 Supporten på Elko består av fem personer som årligen hanterar cirka olika ärenden. Mattias Westerberg, som arbetar på supporten, har dagligen kontakt med kunder runt om i Sverige. Den absolut vanligaste frågeställningen han stöter på i sin vardag gäller LED-lampor. Framförallt vilken slags dimmer som ska användas för att reglera ljusflödet. Det största bekymret är att det i dagsläget saknas en enhetlig standard för LED-lampor. Detta innebär tyvärr att kunden först måste inhämta information från LEDtillverkaren, vilken typ av dimringsteknik det gäller, för att först därefter kunna bestämma vilken typ av dimmer som är lämpligast. De många dagliga frågorna om LED-dimring gör att supportavdelningen bygger upp en bred kunskap för att vägleda såväl grossist som installatör och även slutanvändare i frågan, säger Mattias. Men det höga tempot i utvecklingen av nya LED-produkter, gör att vi hela tiden måste ta till oss ny kunskap. LED Två principer för ljusreglering Det finns framförallt två olika principer för ljusreglering; fram- eller bakkantsstyrning. För glödljus är den absolut vanligaste dimmern den oftast billigare framkantsdimmern. Både fram- och bakkantsdimmer kan användas för rent resistiva laster, som våra tidigare vanligaste glödljuskällor eller 230 V halogen. Vid framkantstyrning används en triac/tyristor för att ta bort den främre delen av sinuskurvan. Med en tyristordimmer styr man i sin tur en konventionell trafo. Framkantsdimmern fungerar dock oftast inte med de vanligast förekommande LED-lamporna. När man nu byter ut allt fler ljuskällor eller armaturer så behöver vi även vänja oss vid att dimmern troligen behöver bytas ut. Det är också vanligt att man använder den engelska termen leading edge för framkantsdimmer, vilket ytterligare kan bidra till förvirring och osäkerhet kring vad som gäller. Vid bakkantsstyrning innebär det att den bakre delen av sinuskurvan skalas bort med hjälp av en transistor, det vill säga en transistordimmer. Denna dimmer används i sin tur för att styra en elektronisk trafo eller olika typer av förkopplingsdon med inbyggd elektronik för reglering 1 14 VOLTIMUM 11

12 av LED. Vid användning av retrofitljuskällor till armaturer, som ursprungligen varit byggda för resistiva laster, sitter elektroniken inbyggd i lamp sockeln. För bakkantsdimring är den engelska termen trailing edge. Framkantsdimring Bakkantsdimring Universaldimrar På marknaden finns också universaldimrar som själva känner av lasttyp och automatiskt anpassar sig för att agera fram- eller bakkantsdimmer. Många tänker då att dessa ska vara det trygga valet, eftersom de har ett bredare användningsområde. Tekniken fungerar ofta bra vid dimring av lågvoltshalogen i kombination med en elektronisk eller konventionell transformator. Om vi däremot ansluter LED-belysning till en universaldimmer så är effekten betydligt lägre och dimmerns automatiska injustering får då ofta problem att ställa in sig rätt. Vi är vana vid att när vi dimrar glödljus eller halogenlampor, så kan vi i princip steglöst justera ljusstyrkan mellan 0 och 100 procent. Vid dimring av LED är det istället ofta vi får en mininivå på 25 till 30 procent av maxbelysningen. Andra fenomen som kan uppstå är att vid till exempel tre anslutna LED-ljuskällor är miniminivån 30 procent. Om vi då belastar samma dimmer med ytterligare ljuskällor sjunker den möjliga miniminivån ytterligare. Annars är flimmer på vissa dimringsnivåer det vanligaste fenomenet som kan uppstå när dimmer och ljuskälla inte anpassats till varandra på rätt sätt. En tumregel som varit vanligt förekommande vid beräkning av LED-last är att välja en dimmer som hanterar motsvarande glödljuseffekt som den är tänkt att ersätta. Tum regeln kan vara bra, men även här är det säkrast att höra med tillverkaren om hur många ljuskällor som är lämpliga att ansluta parallellt på samma dimmer. Regelbundna tester Utvecklingen går trots allt hela tiden framåt och gemensamma tester utförs kontinuerligt, redan på utvecklingsstadiet, mellan ljuskälle- och dimmertillverkare. Enligt Thomas Wahlberg som arbetar med marknadsinformation på Elko har de ett antal ledande tillverkare som samarbetspartners, där tester utförs regelbundet och där man skapar listor och tabeller för att underlätta valet av såväl dimmer som ljuskälla. Men med den snabba utvecklingen vi lever i nu måste vi också komma ihåg att dessa tester måste ses som färskvara och som hela tiden uppdateras, berättar Thomas. För att ytterligare sprida information i ämnet tar därför Elko också steget och lägger till ett antal sidor i sin kommande utgåva av Elboken som används frekvent av elfolk i alla led. Världens viktigaste hållbarhet Framtidens infrastruktur står inför stora utmaningar och avgörande förändringar. För oss på Uponor fungerar det som drivkraft och inspirationskälla när vi varje dag arbetar med lösningar för att göra livet på jorden enklare. Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar vi hållbara rörlösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Och oavsett om lösningen handlar om ett enskilt rör eller ett komplex system så kan vi alltid, med vår kunskap om människors behov och miljö, lova att vi lägger grunden för en fungerande och säker framtid. Uponor är en ledande internationell leverantör av system för infrastruktur. Uponor-koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på uponor.se/infra simply more 12 VOLTIMUM 1 14

13 Upp till 75% energibesparing Låg underhållskostnad Enkel att installera Infälld Utanpåliggande Downlight Allmänbruksarmatur Spotlight ProSet Industriarmatur Kapslad IP65 För höga takhöjder CoreLine LED-familj Det självklara LED-valet! Den nya armaturfamiljen CoreLine LED erbjuder eleganta, energieffektiva och prisvärda lösningar som är enkla att installera. Med CoreLine kan du direkt ersätta traditionella lösningar för en mängd olika applikationer. För mer information om CoreLinefamiljen, scanna QR-koden. Eller gå in på lightcommunity/trends/coreline.wpd

14 Rädda axlarn Många elektriker drabbas av belastningsskador i axlarna. Installationsarbeten sker ofta i påfrestande arbetsställningar med armarna över axelhöjd och det sliter på både leder och muskler. Därför är det viktigt att tänka på hur man jobbar. Du kan också minska risken för problem genom att träna upp axelmuskulaturen. Elbranschens mest vältränade axlar sitter på kroppsbyggaren Mikael Gumse på Big Power Kraftinstallationer. Han rekommenderar tre bra övningar för att träna upp axlarna. För att kunna kombinera elfirman och gymmet är Micke noga med att alltid försöka ta på sig lagom stora jobb och hittills har det funkat bra. FOTO: TOMAS IVERING 14 VOLTIMUM 1 14

15 Att jobba som elektriker kan slita hårt på axlarna, därför är det viktigt att göra allt som går för att ta hand om dem. a Micke har tävlat i bodybuilding ett trettiotal gånger och nästan alltid gått till final. Han har bland annat vunnit Grand Prix flera gånger. Vid sidan av sin elinstallationsfirma driver han ett gym i Sollentuna. Redan som barn var Gumse fascinerad av den där magiska kraften el, som drev alla spännande saker. När föräldrarna byggde hus såg den då trettonårige Micke storögt på när elektrikern jobbade med alla coola installationer. Det var då han bestämde sig. Han skulle bli elektriker. Innan han ens hade gått ut elprogrammet på gymnasiet fick Micke jobb, faktiskt hos samma elektriker som hade gjort elinstallatorerna i familjens villa. Det blev nästan bara villajobb och Micke blev snabbt självgående. För att få lite mer varierande jobb bytte han till ett företag som jobbade med elinstallationer på allt ifrån sjukhus till industri startade han eget under det passande namnet Big Power Kraftinstallationer. För att kunna kombinera elfirman och gymmet är Micke noga med att alltid försöka ta på sig lagom stora jobb och hittills har det funkat bra. Slitigt för axlarna Att jobba som elektriker kan slita hårt på axlarna, därför är det viktigt att göra allt som går för att ta hand om dem, säger Micke. Det gör man dels genom att träna, men också genom att jobba så ergonomiskt som det går. När man till exempel ska borra i en vägg så är det många som inte kliver upp tillräckligt högt på stegen så att de blir tvungna att hålla borren över huvudet. Genom att bara ta ett steg högre upp, så att borren kommer i brösthöjd, kan man minska belastningen på axlarna. Ett annat exempel är när man drar kabel i undertak. Om det finns plats så ska man försöka komma upp så högt att man kan dra från midjan, där man är som starkast VOLTIMUM 15

16 När det gäller att träna upp muskulaturen i axlarna rekommenderar Mikael tre övningar: Militärpress Sidolyft och Liggande kryssdrag för axelns baksida A 1. A Militärpress 1. Håll en skivstång i övre brösthöjd med händerna lite bredare än axelbredd. 2. Pressa upp stången tills du har raka armar och sänk kontrollerat stången till utgångsläget igen. B Sidolyft 1. Sitt med armarna längs sidorna och händerna med handflatorna vända mot kroppen. 2. Lyft armarna ut åt sidorna tills händerna är i axelhöjd och sänk sedan sakta tillbaka till startpositionen. C Liggande kryssdrag för axelns baksida 1. Ligg på en bänk med handtagen fästa i kabelmaskinens övre trissor. 2. Dra med lite böjda armar i en båge utåt så djupt du kan. Gå sedan sakta tillbaka till startläget. A B 1. C 1. B 2. C 2. VOLTIMUM 1 14

17 ET RH TE E E K SÄ RB EL ID A V ) Skötsel av elanläggning Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade. Att ha färsk dokumenterad kunskap är, förutom ur ren säkerhetsaspekt, extra viktig då riskerna ökar när fler företag bedriver verksamhet på samma arbetsplats. Därför kräver många industrier att entreprenören har färsk kompetens i dessa föreskrifter och standarder. I vårt kursutbud hittar du ytterligare kurser som ger dig de elsäkerhetskunskaper du behöver för din yrkesroll. Kontroll före idrifttagning ) Elinstallationsreglerna ) Skyddsutjämning i praktiken ) Livräddning vid elskada )! NY UPPDATERAD STANDARD FÖR SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR. Alla som arbetar med driftsatta elanläggningar behöver förnya sina kunskaper vilket är möjligt på EUUs kurser som fr o m 2014 är uppdaterade med förändringarna från standarden. Läs mer på euu.se eller ring En riktig utbildare. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. Telefon: E-post : Megga med originalet Säkert Enkelt Komplett MFT1835 Installationsprovare den senaste teknologin. Något att lita på när andra litar på dig. Besök för mer information. Megger Sweden AB Meggers nya installationsprovare ger dig säkra och exakta mätningar med

18 Starka, böjliga och tåliga nödvändiga egenskaper för alla maskinkablar Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till vid valet av maskinkabel. Hur böjlig måste den vara, vilka temperaturer ska den tåla och hur mycket spill och kemikalier kommer den att utsättas för? Här guidar vi dig igenom de olika egenskaper som är avgörande för hur väl en maskinkabel kommer att fungera i drift. 18 VOLTIMUM 1 14

19 Hur böjlig bör maskinkabeln vara? Hur flexibel eller böjlig en kabel måste vara beror främst på var och hur den ska användas. Är maskinens rörelser få och små ställer det ju självklart mindre krav på kabelns böjlighet. Ska kabeln däremot binda samman två maskiner eller delar i ständig rörelse kräver det en kabel med större flexibilitet. I båda fallen är det också viktigt att säkerställa att kabeln klarar de vibrationer som uppkommer i den här typen av miljöer. Föredrar du att installera samma kabeltyp för hela förläggningen finns det ju inget som hindrar att du genomgående väljer den mest flexibla kabeln. Oavsett vilken flexibilitet du väljer är det viktigt att tänka på att person och anläggning. Väljer du, trots allt, en kabel utan UV-skydd måste du skydda den med en kanal eller slang. Finns det risk för störningar? När det finns risk för elektromagnetiska störningar från kabeln eller från omgivningen är det klokt att välja en kabel med skärm av koppar eller aluminium. Vilken typ av skärm du ska välja beror på frekvensen i kabeln och den omgivande utrustningen. En kopparfläta skärmar av samma låga frekvensområde ( Hz) som en lindad skärm. Skillnaden är att den lindade skärmen gör kabeln mer böjlig vilket gör att den lämpar sig bättre för installationer med stor rörlighet, som Halogenfria kablar ett bra val för vår hälsa och miljö. kabeln inte får böjas för mycket, eftersom det på sikt kan orsaka utmattning som gör att manteln spricker eller att det uppstår ett brott på en eller flera ledare. Vilka temperaturer måste kabeln tåla? Även temperaturen där kabelns ska installeras har betydelse för valet av kabel. Kablar av PVC och polyeten har oftast en maxtemperatur på +70 C. Behöver kabeln klara högre temperaturer än så kan du välja en tvärbunden kabel (+90 C) eller en silikonkabel (+180 C). Tänk bara på att kabelns förmåga att leda ström minskar vid rekommenderad maxtemperatur. Om kabeln ska installeras i en miljö med minusgrader ska du undvika PVC-material och i stället välja kablar med gummi (TPE) eller polyuretan. Helst även halogenfria eftersom de generellt tål kyla bättre än traditionella PVC-kablar. Du bör också värma upp kabeln till rumstemperatur innan du installerar den i köldgrader. Då blir den mycket enklare att arbeta med. Kommer kabeln att utsättas för oljespill, kemikalier eller sol? Det är materialet i yttermanteln som avgör hur väl kabeln står emot spill från oljor och kemikalier. Tåligast är en yttermantel av kloropengummi. Ska kabeln förläggas i miljöer med starkt solljus är det även viktigt att materialet är UV-resistent. Annars kan det torka och trilla av, vilket leder till en säkerhetsrisk för både exempelvis i robotar. Behöver du skärma av mot höga frekvenser, exempelvis från elektronik, väljer du i stället en skärmning av koppar eller aluminiumfolie. Välj halogenfritt det räddar liv och sparar pengar Med halogenfria och flamskyddade kablar utvecklas mindre och ljusare rök än vid en brand med PVC-kablar. Den rök som bildas innehåller dessutom mindre mängder giftiga ämnen. Sammantaget innebär det att de som befinner sig i den brinnande lokalen har bättre sikt och längre tid på sig att hitta flyktvägar, vilket ökar chansen att hitta ut och överleva. En brand kan dessutom innebära stora ekonomiska förluster i form av skador på elektronik, maskiner och byggnader. En bidragande orsak till dessa förluster är den saltsyra som bildas då traditionella PVC-kablar brinner. Saltsyran fräter sönder elektronik och får metaller att korrodera snabbt. Vid en brand där halogenfria kablar installerats bildas i stället ett vitt ofarligt pulver som minimerar skador på såväl byggnader som inventarier. Brandplatsen blir dessutom väsentligt enklare och billigare att sanera, vilket i sin tur innebär att produktionen kan komma igång fortare. Och eftersom halogenfria kablar varken innehåller ftalater eller bildar dioxiner vid förbränning är de också ett bra val för vår hälsa och miljö VOLTIMUM 19

20 20 VOLTIMUM 1 14

EFFEKT NR 2 2014 ETT MAGASIN PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET

EFFEKT NR 2 2014 ETT MAGASIN PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET EFFEKT NR 2 2014 ETT MAGASIN PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA ETT MAGASIN PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA NR 2 2014 5 steg till förenklad vardag med jobblistor 1. Förenkla

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan ExxactMatch Ett magasin från Schneider Electric. I detta nummer: Upptäck den nya apparatserien Exxact Läs ljusdesignerns bästa tips Modernisera din elstandard Simon och Tomas berättar om inredning och

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

det effektiva kontoret

det effektiva kontoret ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Tidningar & Sånt ANNONS Medföljer som bilaga till Dagens Industri oktober 2008 det effektiva kontoret KONFERENS MÖTEN KONTORSLANDSKAP OUTSOURCING Tidstjuvar IT-effektivisering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer