MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR 1 2014 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?"

Transkript

1 MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?

2 Exxact IP44 för alla slags installationer En av de största fördelarna med Exxact Samma delar kan användas för flera olika typer av jobb. Uppgradera en IP20 till IP44, bara genom att montera en extra tätningssats eller en utanpåliggande IP44-dosa. Nu är du redo för alla slags installationer! Utanpåliggande IP44-dosa, kräver igen extra tätningssats för att vara IP44-klassad. IP44 Den mjuka IP44- tätningssatsen passar alla sorters insatser. Utomhus I våtutrymmen Synlig IP44-märkning.

3 Vi vill inte skrämmas men Vi vill inte skrämmas genom att ha en bomb på framsidan av tidningen. Tror inte heller att du blev så rädd Vi skulle alla förstå att det är farligt om det ligger några bomber i en låda på arbetsplatsen eller om det på en trälår står ordet DYNAMIT. Det finns dock en risk med arbete i miljöer som man inte förväntat sig skulle vara explosiva! Vi uppmärksammar problemet på sid 4 i tidningen. Styrning av LED Många frågor som inkommer till oss på Voltimum handlar om styrning av LEDlampor. Vi har förstått att detsamma gäller till leverantörernas support. Det saknas i nuläget en enhetlig standard för styrning av LED men det finns i huvudsak två principer för ljusreglering. Du vet säkert vilka de är, en repetition av dessa finner du på sid 10. Smarta funktioner Det är många år sedan jag på en mässa visade hur EIB (nu KNX) fungerar och berättade vilka möjligheter som öppnas. Hittills har vi sett smarta installationer i företrädesvis kommersiella lokaler, vid sidan av en och annan lyxinstallation. Nu har priserna gått ner, fler installatörer vill göra smarta installationer och kunderna kräver mer och mer intelligens. Möt ett par som förverkligade sin husdröm och fick smarta funktioner inbyggda som gör livet bekvämare och sänker energikostnaderna sid 28! Seminarier Det var kul att vi nästan lyckades samla ihop 400 personer på våra tre vårsminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi har under åren frågat er besökare om ni vill ha djupare teknik inom något/några få områden, men ni gillar att vi är ytliga inom många områden. Så till hösten blir det lite belysning, lite elsäkerhet, lite om kablar dvs lite om allt möjligt. Skriv in i almanackan redan nu: 1 oktober i Kista, 8 oktober i Göteborg och 9 oktober i Malmö. Väl mött Lars Sandén Vd, Voltimum VOLTIMUM MAGAZINE NR ATEX arbete i explosionsfarlig miljö 6 Energisnål belysnings lösning med varierat ljus 8 Ljusstyrning har aldrig varit enklare Belysning har aldrig varit roligare 10 Dimring av LED 14 Rädda axlarna 18 Starka, böjliga och tåliga nödvändiga egenskaper för alla maskinkablar 21 Elsäkerhet vid arbete ett enhetligt regelverk? 25 Larmat på sjukhus 27 Minskad energiförbrukning med Tänk om! 28 Smart automation i faluröd förpackning 30 Full kontroll över anläggningens energiförbrukning Upplaga: exemplar Ansv. utgivare: Lars Sandén Chefredaktör: Björn Ahlgren Grafisk produktion: Hjalmar & Ringö Reklam Tryckt på miljövänligt papper hos Kaigan. Registrera dig för gratis nyhets brev på Webbplatser: Ladda ned gamla nummer av Voltimum Magazine:

4 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö ATEX-direktiven ställer krav på verksamhetsutövaren och arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket genom förde år en tillsynsinsats med syfte att förebygga allvarliga olyckor som följd av arbete i explosionsfarlig miljö. Ett resultat av undersökning visar ofta stora brister i anläggningar med explosionsfarlig miljö. Explosionen sker i en miljö som man inte förväntat sig skulle vara explosiv. Det visar sig ofta vara ett ingrepp i anläggningen som utlöser explosionen, arbete som normalt kräver tillstånd enligt Arbete i explosionsfarlig miljö. TEXT: LARS KILSGÅRD OCH KENTH RYESKOG, STF INGENJÖRSUTBILDNING Sedan 2003 har länderna i EU/EFTA ett gemensamt regelverk för områden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär. Regelverket är benämnt ATEX (efter det franska uttrycket ATmosfar EXplosiv). Dessa gemensamma direktiv ställer krav på såväl produkter som arbetssäkerhet. Produktdirektivet 94/9/EG (ATEX 95) och Användardirektivet 99/92/EG (ATEX 137). Sverige har valt att inarbeta dessa direktiv via Arbetsmiljöverkets och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivaren är skyldiga att åstadkomma ett förebyggande skydd mot explosioner så att arbetstagarnas hälsa och säkerhet säkerställs. Detta sker genom såväl tekniska som organisatoriska åtgärder. Explosionsskyddsdokument Explosionskyddsdokumentation ska finnas vid hantering av brandfarliga och explosiva varor där explosiv atmosfär kan uppstå och där beaktansvärd risk för brand eller explosion kan föreligga. I explosionsskyddsdokument ska det framgå vilka risker som finns, vilka områden som är Ex-klassade och hur tillräcklig säkerhet nås och upprätthålls ska återfinnas i detta dokument. Syftet med explosionskyddsdokumentationen är att i första hand förhindra att explosiv atmosfär bildas och om detta inte går undvika att explosiv atmosfär antänds samt i sista hand att begränsa skador om en explosiv atmosfär skulle antändas. Explosionsskyddsdokumentet måste åtminstone innehålla uppgifter om: att explosionsriskerna har fastställts och utvärderats, förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner, vilka områden som har delats in i zoner, rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering, arbetsplatsen och arbetsutrustningen, inbegripet varningsanordningar, utformas, används och underhålls på ett säkert sätt, rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand. Fastställande av riskområden Explosionsskyddsdokumentet ska ha utarbetats innan arbetet påbörjas. Det ska ses över när väsentliga ändringar, utvidgningar eller omvandlingar av arbetsplatsen, arbetsutrustningen eller arbetsorganisationen genomförs. 4 VOLTIMUM 1 14

5 Mina order Meddelanden & uppgifter Kontaktlista Nya 0 Prio 0 Total 0 Meddelanden 0 Uppgifter 0 Nyheter Tidsregistrering Kunder Logga ut Tidplanering Myndigheterna lägger så stor vikt vid detta dokument att även det ska återfinnas på äldre anläggningar (före 1993). En del av dokumentet är att dela in områden i zoner. Fastställande av riskområden och deras utsträckning. En verksamhetsutövare ska bedöma var riskområden för explosiv atmosfär kan uppstå. Detta ska vara dokumenterat i en klassningsplan och finnas tillgänglig vid anläggningen. Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma områden där explosiv gasatmosfär kan bildas. Klassningen möjliggör rätt val och installation av utrustning som ska användas i omgivningen. Klassningen tar även hänsyn till gasens eller ångans antändningsegenskaper till exempel antändningsenergi (explosionsgrupp) antändningstemperatur (temperaturklass). Verksamhetsutövaren När verksamhetsutövaren har fastställt klassningsplanerna, först då kan elinstallationer i explosionsfarliga områden utföras. För att välja lämplig elektrisk utrustning för riskområden erfordras följande uppgifter: klassning av riskområdet inklusive fodringar på utrustningens skyddsnivå, klassning av gas, ånga eller damm i förhållande till den elektriska utrustningens explosionsgrupp, den aktuella gasens eller ångans temperaturklass eller tändtemperatur, lägsta tändtemperatur för det brännbara dammolnet, lägsta tändtemperatur för det brännbara dammskiktet och den minsta tändenergin för det brännbara dammmolnet, yttre påverkan och omgivningstemperatur. I den tidigare refererade rapporten från Arbetsmiljöverket visar det sig att de förmodade bristerna mot främst skyldig heten att genomföra detaljerande riskbedömningar och upprätta styrande dokumentation konstateras vid cirka 70 procent av de inspekterande arbetsställena. Detta trots de relativt stora olyckskonsekvenser som antas kunna uppstå vid explosioner. Ahlsell Office Ahlsell Office din egen assistent din egen assistent Hjälper dig att öka effektiviteten och intäkterna Med Ahlsell Office samlar du all administration på ett och samma ställe. Här hanterar du enkelt din arbetsorder från kalkyl, arbetsorder och beställning till fakturering och kundreskontra direkt i ett webbaserat verktyg. Systemet är utvecklat specifikt för hantverksbranscher inom exempelvis VA, bygg, VVS, el, måleri, glas, plåt och ventilation. Se vår demonstrationsfilm via QR-koden nedan. För mer information kontakta Hantverksdata tel: e-post: Mina order Tidsregistrering Tidplanering Riskområde Indelas i zoner Zon 0: Ständigt eller långvarigt till exempel inuti cistern och kärl Zon 1: Kan förekomma tillfälligt under normal drift som pumprum och tappställen Kontaktlista Kunder Nyheter Zon 2: Förekommer ej under normal drift, om den likväl förekommer i så fall endast sällan och kort varigt till exempel runt pumpar och fjärrstyrda ventiler utomhus Motsvarande indelning i zoner ska ske även mot damm det vill säga ZON 20, 21 och 22

6 Energisnål belysnin lösning med variera FOTO: ANNELIE SUNDIN M 6 an ville inte ha en monoton kontorsmiljö, utan en dynamisk ljusmiljö med varierat ljus. Alla på kontoret ska mötas av en känsla av exklusivitet varje dag de kommer till jobbet. Vi ville ha en dynamisk ljusmiljö och en energieffektiv belysningslösning, säger Svante Pettersson som är creative director på Philips Lighting. Vi hade extremt kort tid på oss från beslutet om flytt till inflyttning, berättar Svante. Därför försökte vi tänka enkelt och lösa ljussättningen med så få armaturtyper som möjligt. Vi hade väldigt tät kontakt med elinstallatören och flera designbeslut togs på plats under projektets gång. I två mötesrum där vi har infällda LEDarmaturer, CoreView-panel och infällda LED-spotlights var det svårt att hitta symmetriska mönster i taket när armaturerna skulle monteras. Där fanns redan annan installation som sprinkler och brandlarm. Efter samråd fattade vi spontant beslut om hur armaturerna skulle installeras. I det ena mötesrummet såg vi till exempel ett mönster som påminner om en grovpixlad fjäril. arbetsområden valde vi ett ljus med K och kalla blåaktiga ytfärger som plommon och aubergine på inredningsdetaljer som skärmväggar och soffor. I caféet valde vi däremot ett varmare ljus på K och även varmare ytfärger som rött golv, röda soffor och röda inredningsarmaturer. Magin ligger i kontrasten mellan de något svalare arbetsområdena och det varmare caféet. Arbetsplatserna utmed fönstren är belysta med nedpendlade LED-armaturer, en energieffektivare belysningslösning än arbetsplatsbelysning med T5-lysrör. Golven i korridorer och gångstråk är tydligt accentuerade med ljuskäglor, säger Svante. För att ljuskäglorna ska upplevas är det viktigt att våga släppa in mörker i ljussättningen. Infällda smalstrålande LED-spotlights belyser korridorer, entrén, konferensrummen samt caféet. I receptionen bjuder de ljudabsorberande LED-ljuspanelerna i textil på dynamiska ljusupplevelser. Panelernas levande ljusspel skapar en ständigt föränderlig tavla som skiftar färg och ger rörelse i rummet. Det är en källa till inspiration och ökad trivsel. Belysningslösning Att våga arbeta med varierat ljus och främst med K var ledordet när vi ljussatte det nya kontoret, säger Svante. Dessutom valde vi medvetet ytfärger utifrån den ljusfärg vi ville ha i de olika delarna av kontoret. I alla Styrsystem All belysning styrs av det centrala styrsystemet Dynalite/ DALI. Med smarta sensorer regleras och styrs ljuset helt automatiskt. Philips använder idag funktionerna dagsljusreglering och tidsbaserad närvarokontroll. Systemet har VOLTIMUM 1 14

7 Uppdraget: Minska kontorsytan och samla alla medarbetare i samma kontorsmiljö. Belysningen i lokalen gst ljus också en funktion för individuell ljusstyrning. Med hjälp av en mjukvara har man, via datorn eller surfplattan, total övervakning över samtliga armaturer på kontoret. Man kan se hur mycket energi varje armatur förbrukar, statusen på armaturen är den tänd, släckt eller ur funktion. Man kan också se hur många timmar den varit i drift. I övervakningssystemet kan man även aktivera funktioner som skickar sms eller e-post till exempelvis vaktmästaren vid lampbortfall. Caféet har ett varmt ljus på 2700K och inredningen har varma ytfärger. skulle också anpassas efter organisationens behov. Magin ligger i kontrasten mellan de något svalare arbetsområdena och det varma caféet. Fördelar Med LED-belysningen har Philips nya kontor fått en energieffektiv belysningslösning och en varierad och stimulerande ljusmiljö med bra arbetsplatsbelysning. Med styrsystemet sparar Philips ytterligare upp till 50 procent energi. Dagsljusregleringen står för en energibesparing på 30 procent och närvarostyrningen 20 procent. Vi ville ha en dynamisk ljusmiljö och en energieffektiv belysningslösning VOLTIMUM 7

8 Ljusstyrning har aldrig varit enklare Belysning har aldrig varit roligare Man kan lätt tro att det här med att ljusstyra kontorslokaler och andra kommersiella miljöer är avancerat och tidskrävande. Men inget kan vara längre från sanningen. Allt som behövs är en smartphone eller surfplatta, internetuppkoppling och en app. Med modern ljusstyrning är både integration och drift enkelt och styrningen flexibel och bekvämt trådlös via en surfplatta. Systemet ger också en överblick över energiförbrukningen. Med ett ZigBee-baserat ljusstyrningssystem är det verkligen så enkelt att skapa energisnåla och intelligenta belysningslösningar för såväl kommersiella som privata miljöer. Steg ett är att antingen byta ut ljuskällorna till modeller som är anpassade till det system du har valt. Du kan även koppla in armaturer som är kompatibla med ljusstyrningssystemet eller rent av behålla de ljuskällor som finns idag, men komplettera med en mottagare som är anpassad till det valda systemet. I vissa system kan du välja mellan många komponenter; armaturer, styrenheter, sensorer och tryckknappskopplingar som du kan expandera till att omfatta upp till 100 ljuskällor och styrkomponenter. Därefter ansluter du systemet till nätspänningen, kopplar in den systemspecifika routern och integrerar systemet till ditt trådlösa nätverk. Ladda ner den systemanpassade appen och följ instruktionerna. Enkelt att förstå Beroende på vilket system du valt, kan funktionerna skilja sig något åt men oftast kan du med det trådlösa Zigbeesystemet skapa och spara både ljusscener och grupper och förändra belysningen beroende på vad som händer, antingen på kontoret eller beroende av årstid, dagsljus eller väder. Systemet är enkelt att förstå och du kan välja mellan olika vita ljusfärger eller spännande ljusskiftningar. Med enkla fingertryckningar kan du öka eller minska ljusmängden individuellt för utvalda ljuskällor eller för större grupper. Ljusstyrning har aldrig varit enklare. Belysning har aldrig varit roligare! 8 VOLTIMUM 1 14

9 Läs mer om vårt sortiment för larm och säkerhet. Andras kabla r för larm- oc säkerhetssys h tem jämfört m ed våra. Snabbare och säkrare. Tack vare en unik INFIT -isolering är vår brandlarmskabel ALSECURE PREMIUM både brandresistent och användarvänlig. Vid brand omvandlas isoleringen från ett flexibelt plasthölje till ett tufft, isolerande keramiskt lager som säkerställer fortsatt elektrisk funktion. Den är också enklare att skala och smidigare att förlägga. Lika omsorgsfullt tillverkad och dimensionerad som all annan utrustning som ingår i ett säkerhetssystem.

10 Det största bekymret är att det i dagsläget saknas en enhetlig standard för LED-lampor. Mattias Westerberg, Elko Dimring av Många som ringer leverantörernas kundtjänst har frågor som rör dimring av LED-lampor. Avsaknad av en enhetlig standard och att en och samma tillverkare av ljuskällor kan ha olika principer för ljusreglering bidrar till att kunderna vänder sig till supporten för råd. 10 VOLTIMUM 1 14

11 Supporten på Elko består av fem personer som årligen hanterar cirka olika ärenden. Mattias Westerberg, som arbetar på supporten, har dagligen kontakt med kunder runt om i Sverige. Den absolut vanligaste frågeställningen han stöter på i sin vardag gäller LED-lampor. Framförallt vilken slags dimmer som ska användas för att reglera ljusflödet. Det största bekymret är att det i dagsläget saknas en enhetlig standard för LED-lampor. Detta innebär tyvärr att kunden först måste inhämta information från LEDtillverkaren, vilken typ av dimringsteknik det gäller, för att först därefter kunna bestämma vilken typ av dimmer som är lämpligast. De många dagliga frågorna om LED-dimring gör att supportavdelningen bygger upp en bred kunskap för att vägleda såväl grossist som installatör och även slutanvändare i frågan, säger Mattias. Men det höga tempot i utvecklingen av nya LED-produkter, gör att vi hela tiden måste ta till oss ny kunskap. LED Två principer för ljusreglering Det finns framförallt två olika principer för ljusreglering; fram- eller bakkantsstyrning. För glödljus är den absolut vanligaste dimmern den oftast billigare framkantsdimmern. Både fram- och bakkantsdimmer kan användas för rent resistiva laster, som våra tidigare vanligaste glödljuskällor eller 230 V halogen. Vid framkantstyrning används en triac/tyristor för att ta bort den främre delen av sinuskurvan. Med en tyristordimmer styr man i sin tur en konventionell trafo. Framkantsdimmern fungerar dock oftast inte med de vanligast förekommande LED-lamporna. När man nu byter ut allt fler ljuskällor eller armaturer så behöver vi även vänja oss vid att dimmern troligen behöver bytas ut. Det är också vanligt att man använder den engelska termen leading edge för framkantsdimmer, vilket ytterligare kan bidra till förvirring och osäkerhet kring vad som gäller. Vid bakkantsstyrning innebär det att den bakre delen av sinuskurvan skalas bort med hjälp av en transistor, det vill säga en transistordimmer. Denna dimmer används i sin tur för att styra en elektronisk trafo eller olika typer av förkopplingsdon med inbyggd elektronik för reglering 1 14 VOLTIMUM 11

12 av LED. Vid användning av retrofitljuskällor till armaturer, som ursprungligen varit byggda för resistiva laster, sitter elektroniken inbyggd i lamp sockeln. För bakkantsdimring är den engelska termen trailing edge. Framkantsdimring Bakkantsdimring Universaldimrar På marknaden finns också universaldimrar som själva känner av lasttyp och automatiskt anpassar sig för att agera fram- eller bakkantsdimmer. Många tänker då att dessa ska vara det trygga valet, eftersom de har ett bredare användningsområde. Tekniken fungerar ofta bra vid dimring av lågvoltshalogen i kombination med en elektronisk eller konventionell transformator. Om vi däremot ansluter LED-belysning till en universaldimmer så är effekten betydligt lägre och dimmerns automatiska injustering får då ofta problem att ställa in sig rätt. Vi är vana vid att när vi dimrar glödljus eller halogenlampor, så kan vi i princip steglöst justera ljusstyrkan mellan 0 och 100 procent. Vid dimring av LED är det istället ofta vi får en mininivå på 25 till 30 procent av maxbelysningen. Andra fenomen som kan uppstå är att vid till exempel tre anslutna LED-ljuskällor är miniminivån 30 procent. Om vi då belastar samma dimmer med ytterligare ljuskällor sjunker den möjliga miniminivån ytterligare. Annars är flimmer på vissa dimringsnivåer det vanligaste fenomenet som kan uppstå när dimmer och ljuskälla inte anpassats till varandra på rätt sätt. En tumregel som varit vanligt förekommande vid beräkning av LED-last är att välja en dimmer som hanterar motsvarande glödljuseffekt som den är tänkt att ersätta. Tum regeln kan vara bra, men även här är det säkrast att höra med tillverkaren om hur många ljuskällor som är lämpliga att ansluta parallellt på samma dimmer. Regelbundna tester Utvecklingen går trots allt hela tiden framåt och gemensamma tester utförs kontinuerligt, redan på utvecklingsstadiet, mellan ljuskälle- och dimmertillverkare. Enligt Thomas Wahlberg som arbetar med marknadsinformation på Elko har de ett antal ledande tillverkare som samarbetspartners, där tester utförs regelbundet och där man skapar listor och tabeller för att underlätta valet av såväl dimmer som ljuskälla. Men med den snabba utvecklingen vi lever i nu måste vi också komma ihåg att dessa tester måste ses som färskvara och som hela tiden uppdateras, berättar Thomas. För att ytterligare sprida information i ämnet tar därför Elko också steget och lägger till ett antal sidor i sin kommande utgåva av Elboken som används frekvent av elfolk i alla led. Världens viktigaste hållbarhet Framtidens infrastruktur står inför stora utmaningar och avgörande förändringar. För oss på Uponor fungerar det som drivkraft och inspirationskälla när vi varje dag arbetar med lösningar för att göra livet på jorden enklare. Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar vi hållbara rörlösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Och oavsett om lösningen handlar om ett enskilt rör eller ett komplex system så kan vi alltid, med vår kunskap om människors behov och miljö, lova att vi lägger grunden för en fungerande och säker framtid. Uponor är en ledande internationell leverantör av system för infrastruktur. Uponor-koncernen har verksamhet i över 100 länder. Läs mer om våra system och produkter på uponor.se/infra simply more 12 VOLTIMUM 1 14

13 Upp till 75% energibesparing Låg underhållskostnad Enkel att installera Infälld Utanpåliggande Downlight Allmänbruksarmatur Spotlight ProSet Industriarmatur Kapslad IP65 För höga takhöjder CoreLine LED-familj Det självklara LED-valet! Den nya armaturfamiljen CoreLine LED erbjuder eleganta, energieffektiva och prisvärda lösningar som är enkla att installera. Med CoreLine kan du direkt ersätta traditionella lösningar för en mängd olika applikationer. För mer information om CoreLinefamiljen, scanna QR-koden. Eller gå in på lightcommunity/trends/coreline.wpd

14 Rädda axlarn Många elektriker drabbas av belastningsskador i axlarna. Installationsarbeten sker ofta i påfrestande arbetsställningar med armarna över axelhöjd och det sliter på både leder och muskler. Därför är det viktigt att tänka på hur man jobbar. Du kan också minska risken för problem genom att träna upp axelmuskulaturen. Elbranschens mest vältränade axlar sitter på kroppsbyggaren Mikael Gumse på Big Power Kraftinstallationer. Han rekommenderar tre bra övningar för att träna upp axlarna. För att kunna kombinera elfirman och gymmet är Micke noga med att alltid försöka ta på sig lagom stora jobb och hittills har det funkat bra. FOTO: TOMAS IVERING 14 VOLTIMUM 1 14

15 Att jobba som elektriker kan slita hårt på axlarna, därför är det viktigt att göra allt som går för att ta hand om dem. a Micke har tävlat i bodybuilding ett trettiotal gånger och nästan alltid gått till final. Han har bland annat vunnit Grand Prix flera gånger. Vid sidan av sin elinstallationsfirma driver han ett gym i Sollentuna. Redan som barn var Gumse fascinerad av den där magiska kraften el, som drev alla spännande saker. När föräldrarna byggde hus såg den då trettonårige Micke storögt på när elektrikern jobbade med alla coola installationer. Det var då han bestämde sig. Han skulle bli elektriker. Innan han ens hade gått ut elprogrammet på gymnasiet fick Micke jobb, faktiskt hos samma elektriker som hade gjort elinstallatorerna i familjens villa. Det blev nästan bara villajobb och Micke blev snabbt självgående. För att få lite mer varierande jobb bytte han till ett företag som jobbade med elinstallationer på allt ifrån sjukhus till industri startade han eget under det passande namnet Big Power Kraftinstallationer. För att kunna kombinera elfirman och gymmet är Micke noga med att alltid försöka ta på sig lagom stora jobb och hittills har det funkat bra. Slitigt för axlarna Att jobba som elektriker kan slita hårt på axlarna, därför är det viktigt att göra allt som går för att ta hand om dem, säger Micke. Det gör man dels genom att träna, men också genom att jobba så ergonomiskt som det går. När man till exempel ska borra i en vägg så är det många som inte kliver upp tillräckligt högt på stegen så att de blir tvungna att hålla borren över huvudet. Genom att bara ta ett steg högre upp, så att borren kommer i brösthöjd, kan man minska belastningen på axlarna. Ett annat exempel är när man drar kabel i undertak. Om det finns plats så ska man försöka komma upp så högt att man kan dra från midjan, där man är som starkast VOLTIMUM 15

16 När det gäller att träna upp muskulaturen i axlarna rekommenderar Mikael tre övningar: Militärpress Sidolyft och Liggande kryssdrag för axelns baksida A 1. A Militärpress 1. Håll en skivstång i övre brösthöjd med händerna lite bredare än axelbredd. 2. Pressa upp stången tills du har raka armar och sänk kontrollerat stången till utgångsläget igen. B Sidolyft 1. Sitt med armarna längs sidorna och händerna med handflatorna vända mot kroppen. 2. Lyft armarna ut åt sidorna tills händerna är i axelhöjd och sänk sedan sakta tillbaka till startpositionen. C Liggande kryssdrag för axelns baksida 1. Ligg på en bänk med handtagen fästa i kabelmaskinens övre trissor. 2. Dra med lite böjda armar i en båge utåt så djupt du kan. Gå sedan sakta tillbaka till startläget. A B 1. C 1. B 2. C 2. VOLTIMUM 1 14

17 ET RH TE E E K SÄ RB EL ID A V ) Skötsel av elanläggning Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade. Att ha färsk dokumenterad kunskap är, förutom ur ren säkerhetsaspekt, extra viktig då riskerna ökar när fler företag bedriver verksamhet på samma arbetsplats. Därför kräver många industrier att entreprenören har färsk kompetens i dessa föreskrifter och standarder. I vårt kursutbud hittar du ytterligare kurser som ger dig de elsäkerhetskunskaper du behöver för din yrkesroll. Kontroll före idrifttagning ) Elinstallationsreglerna ) Skyddsutjämning i praktiken ) Livräddning vid elskada )! NY UPPDATERAD STANDARD FÖR SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR. Alla som arbetar med driftsatta elanläggningar behöver förnya sina kunskaper vilket är möjligt på EUUs kurser som fr o m 2014 är uppdaterade med förändringarna från standarden. Läs mer på euu.se eller ring En riktig utbildare. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. Telefon: E-post : Megga med originalet Säkert Enkelt Komplett MFT1835 Installationsprovare den senaste teknologin. Något att lita på när andra litar på dig. Besök för mer information. Megger Sweden AB Meggers nya installationsprovare ger dig säkra och exakta mätningar med

18 Starka, böjliga och tåliga nödvändiga egenskaper för alla maskinkablar Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till vid valet av maskinkabel. Hur böjlig måste den vara, vilka temperaturer ska den tåla och hur mycket spill och kemikalier kommer den att utsättas för? Här guidar vi dig igenom de olika egenskaper som är avgörande för hur väl en maskinkabel kommer att fungera i drift. 18 VOLTIMUM 1 14

19 Hur böjlig bör maskinkabeln vara? Hur flexibel eller böjlig en kabel måste vara beror främst på var och hur den ska användas. Är maskinens rörelser få och små ställer det ju självklart mindre krav på kabelns böjlighet. Ska kabeln däremot binda samman två maskiner eller delar i ständig rörelse kräver det en kabel med större flexibilitet. I båda fallen är det också viktigt att säkerställa att kabeln klarar de vibrationer som uppkommer i den här typen av miljöer. Föredrar du att installera samma kabeltyp för hela förläggningen finns det ju inget som hindrar att du genomgående väljer den mest flexibla kabeln. Oavsett vilken flexibilitet du väljer är det viktigt att tänka på att person och anläggning. Väljer du, trots allt, en kabel utan UV-skydd måste du skydda den med en kanal eller slang. Finns det risk för störningar? När det finns risk för elektromagnetiska störningar från kabeln eller från omgivningen är det klokt att välja en kabel med skärm av koppar eller aluminium. Vilken typ av skärm du ska välja beror på frekvensen i kabeln och den omgivande utrustningen. En kopparfläta skärmar av samma låga frekvensområde ( Hz) som en lindad skärm. Skillnaden är att den lindade skärmen gör kabeln mer böjlig vilket gör att den lämpar sig bättre för installationer med stor rörlighet, som Halogenfria kablar ett bra val för vår hälsa och miljö. kabeln inte får böjas för mycket, eftersom det på sikt kan orsaka utmattning som gör att manteln spricker eller att det uppstår ett brott på en eller flera ledare. Vilka temperaturer måste kabeln tåla? Även temperaturen där kabelns ska installeras har betydelse för valet av kabel. Kablar av PVC och polyeten har oftast en maxtemperatur på +70 C. Behöver kabeln klara högre temperaturer än så kan du välja en tvärbunden kabel (+90 C) eller en silikonkabel (+180 C). Tänk bara på att kabelns förmåga att leda ström minskar vid rekommenderad maxtemperatur. Om kabeln ska installeras i en miljö med minusgrader ska du undvika PVC-material och i stället välja kablar med gummi (TPE) eller polyuretan. Helst även halogenfria eftersom de generellt tål kyla bättre än traditionella PVC-kablar. Du bör också värma upp kabeln till rumstemperatur innan du installerar den i köldgrader. Då blir den mycket enklare att arbeta med. Kommer kabeln att utsättas för oljespill, kemikalier eller sol? Det är materialet i yttermanteln som avgör hur väl kabeln står emot spill från oljor och kemikalier. Tåligast är en yttermantel av kloropengummi. Ska kabeln förläggas i miljöer med starkt solljus är det även viktigt att materialet är UV-resistent. Annars kan det torka och trilla av, vilket leder till en säkerhetsrisk för både exempelvis i robotar. Behöver du skärma av mot höga frekvenser, exempelvis från elektronik, väljer du i stället en skärmning av koppar eller aluminiumfolie. Välj halogenfritt det räddar liv och sparar pengar Med halogenfria och flamskyddade kablar utvecklas mindre och ljusare rök än vid en brand med PVC-kablar. Den rök som bildas innehåller dessutom mindre mängder giftiga ämnen. Sammantaget innebär det att de som befinner sig i den brinnande lokalen har bättre sikt och längre tid på sig att hitta flyktvägar, vilket ökar chansen att hitta ut och överleva. En brand kan dessutom innebära stora ekonomiska förluster i form av skador på elektronik, maskiner och byggnader. En bidragande orsak till dessa förluster är den saltsyra som bildas då traditionella PVC-kablar brinner. Saltsyran fräter sönder elektronik och får metaller att korrodera snabbt. Vid en brand där halogenfria kablar installerats bildas i stället ett vitt ofarligt pulver som minimerar skador på såväl byggnader som inventarier. Brandplatsen blir dessutom väsentligt enklare och billigare att sanera, vilket i sin tur innebär att produktionen kan komma igång fortare. Och eftersom halogenfria kablar varken innehåller ftalater eller bildar dioxiner vid förbränning är de också ett bra val för vår hälsa och miljö VOLTIMUM 19

20 20 VOLTIMUM 1 14

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val.

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val. Afumex halogenfria kablar Ett tryggt och säkert val. Halogenfria kablar kan rädda liv! Man hittar helt enkelt inte ut när det brinner i en lokal med PVC-kablar. Vi arbetar mycket fokuserat med att förespråka

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

Så programmerar du KNX för en villa

Så programmerar du KNX för en villa Så programmerar du KNX för en villa Johan Carlsson ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda Introduktion Fördelar Funktioner i en villa Uppbyggnad Programmering

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter Smart belysning i Lidköping Rörelse- och närvarovakter Belysningen i den ljusa öppna entrén styrs, liksom i övriga allmänna utrymmen, av de KNX-anslutna närvarovakterna. Närvarovakt som knappt syns Att

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips Christoph Haeberlein, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Varför ljusstyrning? Smart belysning för att uppnå energibesparing och komfort

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter Aktivt ljus i ett passivt hus Rörelse- och närvarovakter Världens första tennishall i passivhusteknik Det var med pompa och ståt som den invigdes hösten 2012. Landshövdingen var där och slog den första

Läs mer

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar OptiLine installationssystem Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar Att installera har aldrig varit enklare Mitt naturliga val Snabbkoppling: Ett nytt

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer