Modulkomponenter. Belysningsstyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modulkomponenter. Belysningsstyrning"

Transkript

1 96

2 Modulkomponenter Belysningsstyrning 97

3 Närvarodetektor-enkelt och energisparande Närvarodetektor och konstantljusreglering i en komponent klarar att reglera belysningen, beroende på dagsljus och närvaro. Detta bidrar på ett enkelt sätt till energibesparingar. Förutom belysning kan även t ex ventilation styras via dessa intelligenta komponenter. Arbetsområde h Y Passage X Passage X Y Y X h X 2.5 m 3 m 3 5,5 3.5 m 8 Y Dimmer Ljusreglering Närvarodetektor Två driftlägen är möjliga I driftläge "Master" kan 30 st slavdimrar anslutas (30 kw) Närvardetektor EE82 har även konstantljusreglering, t ex korridorer med stora ljusinsläpp Även möjligt att sammankoppla flera närvarodetektorer för ökat bevakningsområde 98

4 Dimmer EV02 Dimmer Närvarodetektor Dimmer 200 Ljusscenario Szenenabruf E Zwangssteuerung Tvångsstyrning E2 Dimmtaste Manuell ljusreglering via tryckknapp 40% 20% Styrdon 203 Ljusrelä 204 Närvarodetektor 207 Konstant- 207 ljusreglering Radiostyrning 209 Teknik 402 Belysningsstyrning Brett sortiment för komplexa beslysningsstyrningar 99

5 Dimmer Dimmer 300 W Platssparande Manövrering via fritt antal externa tryckknappar Ljudlös reglering Minnesfunktion: Tänder på senast inställda ljusnivå Universal dimmer 600 W Automatisk inställning av belastning (induktiv eller kapacitiv) Manövrering via fritt antal externa tryckknappar eller på produktens front Elektroniskt kortslutningsoch överhettningsskydd. Max lampström i extern tryckknapp är 5 ma. Universal dimmer EV004 Display visar aktuell ljusnivåsamt anger värden vid inställning av parametrar Ljusscenario ( st) Max- och minvärden inställbara För teknisk information se sidan Produkt Beskrivning Antal moduler Förp. Ref.nr. E-nr. Dimmer Framkantsreglering Elektroniskt överhettningsskydd Typ av last: Glödljus 230 V Halogen Lågvoltshalogen via konventionell transformator Driftspänning: 230 V~ / 50 Hz Dimmerbelastning: W/VA EV EV0 Dimmer Bakkantsreglering Elektroniskt överhettningsskydd Typ av last: Glödljus 230 V Halogen Lågvoltshalogen via elektronisk transformator Driftspänning: 230 V~ / 50 Hz Dimmerbelastning: W/VA EV EV02 Universal dimmer Automatisk inställning av belastning (induktiv eller kapacitiv) Elektroniskt överhettnings/ kortslutningsskydd Manövrering via fritt antal externa tryckknappar eller på produktens front Driftspänning: V~ / 50 Hz Dimmerbelastning: W/VA EV EV002 EV004 Typ av last: Glödljus 230 V Halogen Lågvoltshalogen via elektronisk transformator Lågvoltshalogen via konventionell transformator Universal dimmer Automatisk inställning av belastning (Induktiv- eller kapacitiv) Elektroniskt överhettnings/ kortslutningsskydd Manövrering via fritt antal externa tryckknappar eller på produktens front Ljusscenario med inställbar ljusnivå Inställning av max- och minvärden Tryckknappar på produktens front för: Dimring/TILL/FRÅN Driftspänning: V~ / 50 Hz Dimmerbelastning: W/VA EV Typ av last: Glödljus 230 V Halogen Lågvoltshalogen via elektronisk transformator Lågvoltshalogen via konventionell transformator 200

6 Styrbar universal dimmer Styrbar universal dimmer, 000 W: EV00 och EV02 Automatisk inställning av belastning (induktiv- eller kapacitiv) Inställning av ljusnivå på produktens front, via extern tryckknapp eller med -0 V signal Elektroniskt kortslutningsoch överhettningsskydd Max lampström i extern tryckknapp är 5 ma Inställbart min- och maxvärde. Styrbar universal dimmer 000 W: EV02 Display visar aktuell ljusnivå samt anger värden vid inställning av parametrar. Inställbar dimningshastighet Inställbara höjnings/ sänkningstider (används t ex i barnrum sänkningstid timme, eller i sovrum höjningstid 0 min. på morgonen) Överstyrning (3 ljusnivåer) eller ljuscenarion (2 ljusnivåer) Signalkontakt För teknisk information se sidan Produkt Beskrivning Antal moduler Förp. Ref.nr. E-nr. EV00 Styrbar Universal dimmer Driftlägesomkopplare - Styrning via knappar på produktens front eller via externa tryckknappar (local) - Styrning via -0 V signal (slave) Inställning min- och max Värden LED-indikering för: V Driftspänning/ belastningsbortfall - Kortslutnings/ överhettningsidikering För styrning av: - Glödljus V Halogen - Lågvoltshalogen via konventionell transformator - Lågvoltshalogen via elektronisk transformator 2. Märksspänning: V~ / 50 Hz Belastning: W /0 V Styrspänning EV Belysningsstyrning 20

7 Styrbar universal dimmer Produkt Beskrivning Antal moduler Förp. Ref.nr. E-nr. EV02 Universaldimmer Driftlägesomkopplare - Styrning via externa tryckknappar (local) - Styrning via -0 V ingång (slave) - Styrning via -0V utgång(master) Vid ljusreglering i Master läge kan fler dimmrar eller elektroniska förkopplingsdon med -0V inkopplas parallellt. Märkspänning: V~ / 50 Hz Belastning: W -0 V ingång Hjälpkontakt 250V, 5A AC EV Display för indikering och inställning av aktuella ljusvärden samt förändring av parametrering: - Dimringshastighet - Min nivå 0.49% - Max nivå 5 99% - Reglertid UPP upp till 99 sek - Reglertid NER upp till 99 sek - Dimringshastighet för förinställda ljusnivåer (överstyrning eller ljusscenario) - Scenario eller överstyrning kan ställas in separat för resp. ingång (E och E2) Dimmern återvänder till senast inställd ljusnivå när ingångarna av aktiveras. Signalkontakt för status indikering på dimmerutgången (öppen kontakt är frånslagen dimmer, sluten kontakt är dimmer i drift) LED-indikering för: - 230V - Driftspänning/belastnings bortfall Kortslutnings/överhettningsindikering För styrning av: - Glödljus V Halogenlampor - Lågvoltshalogen via konventionell transformator - Lågvoltshalogen via elektronisk transformator 202

8 Styrdon Styrdon EV06 och EV08 För styrning av större belastningar upp till 30 st dimrar eller HF-don Display visar aktuellt ljusvärde samt anger värden vid inställning av parametrar Max lampström i extern tryckknapp är 5 ma Inställbart min- och max värde Inställbar regleringshastighet Inställbar tändnings- och släckningshastighet Signalkontakt Styrbar universal dimmer Överstyrning (3 ljusnivåer) eller ljuscenarion (2 ljusnivåer) Kontakt för statusindikering För teknisk information se sidan Produkt Beskrivning Antal moduler Förp. Ref.nr. E-nr. EV06 Styrdon För systemstyrning av EV00 och EV02 max. 30 st. För reglering av HF-don Max lampström i extern tryckknapp är 5 ma Display visar aktuellt ljusvärde samt anger värden vid inställning av parametrar - Dimmringshastighet (Vid lång knapptryckning) - Min. nivå (0 49%) - Max. nivå (5..99%) - Regler "UPP 99 sek. - Regler "NER 99 sek. - Signalkontakt för dimmer utg (0V= öppen; 0V= sluten Märksspänning: V~ / 50 Hz /0V-Styrorgan Utgång 7 max.50ma Signalkontakt: slutande 250 V~ / 0 A AC EV Belysningsstyrning Styrdon 4 EV Överstyrning (3 ljusnivåer) eller ljuscenarion (2 ljusnivåer). Ljusscenario (Tryckknapp ansluten); När tryckknappen påverkas (kontakten sluts) kommer det förinställda värdet att ställas in. Så länge tryckknappen är påverkad kan ljusnivån inte förändras, utan endast efter att tryckknappen släppts. Dimmern bibehåller det förinställda värdet. EV08 Överstyrning (strömbrytare eller reläkontakt ansluten); När strömbrytaren påverkas (kontakten sluts) kommer det förinställda värdet att ställas in. Så länge strömbrytaren eller reläkontakten är påverkad kan ljusnivån inte förändras, utan endast efter det att strömbrytaren är opåverkad. Dimmern återgår till senast inställda ljusnivå före det strömbrytaren var påverkad. 203

9 Ljusreläer Ljusrelä Belysningsstyrkan avläses med en ljussensor varefter en kontakt växlar vid inställt värde och kopplar TILL eller FRÅN artificiellt ljus. Ljusreläer används till: Programmerbart ljusrelä Med hjälp av kopplingsur kan den styrda belysningen kopplas från på valda tider. Både ljusfunktion och tidsfunktion måste vara i läge TILL för att kontakten skall växla. Skyltfönster Vägbelysning Reklamskyltar Ytterbelysning För teknisk information se sidan Produkt Beskrivning Antal Ref.nr. E-nr. moduler Ljusrelä med ljussensor utanpåliggande (EE003) Märkspänning: 230 V AC +0/ 5% 50 Hz växlande kontakt 6 A 250 V AC 3 EE Ljusinställning 2 områden: 5 00 lux lux EE00 Driftomkopplare: drift permanent TILL permanent FRÅN test (utan tidsfördröjning) LED-indikering för kontaktstatus Ljusrelä med ljussensor infälld Funktion och tekniska data lika EE00 ovan 3 EE Programmerbart ljusrelä med ljussensor utanpåliggande Funktioner och tekniska data lika EE00 och digitalt kopplingsur EG07 3 EE EE70 Ljussensor infälld För EE00, EE0, EE70, TK025 EE Ljussensor utanpåliggande För EE00, EE0, EE70, TK025 EE EE

10 Ljusreläer Produkt Beskrivning Antal moduler Förp. Ref.nr. E-nr. Ljusrelä, IP55 Spänningsförsörjning: 230 V 50/60 Hz EE Kontaktbelastning: Ej potentialfri Ljusområde: Fast: 5 Lux TILL, 0 Lux FRÅN EE70 Ljusrelä IP55 Komfort Spänningsförsörjning: 230 V 50/60 Hz EE Kontaktbelastning: 6 A/250 V Ej potentialfri Ljusområde: Lux Tidsfördröjning: -20 s Mått: (H x B x T) 95 x 80 x 40,5 mm Ljusrelä 2-kanaler, 20 klx EE200, EE202 Med dessa produkter är energikostnaderna för belysningen enkla att reducera. Till- och frånslag kan aktiveras genom olika ljusvärden. Till- och frånslagsfördröjning och 0% hysteres är intergrerade för att undvika oönskade till- och frånslag. I testläget är tidsfördröjningar bortkopplade. EE202 har även tryckknappsingång för tillslag av belysningen under inställd tid. För teknisk information se sidan Belysningsstyrning EE200 Ljusrelä 2-kanaler, upp till lux Ljusstyrkan mäts via en ljussensor. Utgången växlar i enlighet med det förinställda ljusvärdet. Möjligt att ansluta fler EE202/EE203 till samma ljussensor. Driftspänning: 4 230V 50/60Hz 2 slutande kontakter 6A 250V AC 2 driftlägen - Automatik - Test För varje kanal: 4 lägen - TILL - FRÅN Lux Lux EE Potentiometer för inställning av ljusvärde LED-indikering Utgångsstatus Till/Frånslagsfördröjning: 30 sek Hysteres: 0% 205

11 Ljusreläer Produkt Beskrivning Antal moduler Förp. Ref.nr. E-nr. Ljusrelä 2-kanaler, upp till lux, Kan kaskadkopplas Driftspänning: V 50/60Hz 2 slutande kontakter 6 A 250 V AC EE Produkten har två funktioner som kan kontrollera båda kanalerna samtidigt. Ingång E: 230 V ingång för reläkontakter (t.ex. kopplingsur, närvarodetektor) EE202. Automatikläge ( mode ) Till- och frånslag av utgången sker enligt inställd ljusnivå. Ett kopplingsur anslutet till ingång E kan användas för att styra automatikläget till och från. Ingången på E2 styrs via tryckknapp för att temporärt växla utgångarna. Exempel: Belysningen har automatiskt släckts av inställd ljusnivå. Tryckknappen slår till belysningen och belysningen släcks automatiskt när inställd ljus - nivån uppnås. 2. Halv automatik ( mode 2) Ingången på E används för att bestämma auktoriserade perioder (230 V på E betyder auktoriserad) Under auktoriseringsperioden är belysningen Till eller Från enligt inställt ljusvärde. En tryckknapp ansluten till ingången E2 manövrerar belysningen Till/Från. Utanför den auktoriserade perioden är belysningen till beroende på inställd tid. Ingång E2: 230 V ingång för tryckknapp (manuellt Till- och Frånslag av belysning) 2 Driftlägen - Automatik - Test Potentiometer för driftläge - Mode - Frånslagsfördröjning Mode 2: min., 5 min., 0 min., 30 min., 45 min., h 30min., 2 h. För varje kanal: 4 lägen - TILL - FRÅN Lux Lux Potentiometer för inställning av ljusvärde LED-indikering Utgångsstatus Till/Frånslagsfördröjning: 30 sek Hysteres: 0% Fler EE202 kan kopplas ihop med endast en ljussensor (EE002/EE003). Ljusrelä 2-kanaler, upp till lux EE203 med display Display för att visa 4 status på utgången TILL/FRÅN fördröjning: 30 s Hysteres: 0% EE

12 Närvarodetektor Närvarodetektor För styrning och kontroll av närvaro och ljusnivå. Spar energi genom till/frånkoppling av belysning och värme i t ex korridorer och kontorsrum. Levereras med kontaktblock Master/slav funktion Manuell inställning: - Ljusområde Lux - Tidsfördröjning på belysnings styrning Stort bevakningsområde: 3x7 m Bevakningsområde kan justeras med vridbara linser för optimalt täckningsområde. Mått: 0 x 3 mm EE80: kanals närvarodetektor Styrs av närvaro och ljusnivå. Kan slavstyras Tidsfördröjd eller impulsstyrd EE8: 2 kanals närvarodetektor Styrs av närvaro och ljusnivå. Styringång för kontaktväxling Kan fungera som master EE82: Närvarodetektor med konstantljusreglering -0 V för styrning av HF-don eller dimmer (t.ex. EV00/EV02) Styringång för växling av kontakt och manuell inställning av dimmer /ljusvärde Grundljusnivå Kan fungera som master För teknisk information se sidan 4-42 Produkt Beskrivning Förp. Ref.nr. E-nr. kanals närvarodetektor Funktion - TILL/FRÅN beroende av ljusnivå (5-200 Lux) och närvaro - Slav till EE8/EE82 för utvidgning av bevakningsområdet det - Frånslagsfördröjning 30 min Spänningsförsörjning 230 V~ 50 Hz Reläutgång: µ 6 A AC Master/slave utgång: 0,8 A (Triac) Färg: vit EE EE80 2 kanals närvarodetektor med insats Funktion Utgång Belysning: - TILL/FRÅN-slag beroende av ljusnivå (5-200 Lux) och närvaro - Master för EE80 via slavingång - Slavingång fungerar även som ingång för externa tryckknappar som växlar utgång - Frånslagsfördröjning 30 min Spänningsförsörjning 230 V~ 50 Hz Reläutgång belysning: µ 6 A AC Slave ingång: 230 V ~ 50 Hz EE Belysningsstyrning Utgång 2 Närvaro: - TILL/FRÅN-slag beroende på närvaro för styrning av ventilation, ljus osv - Frånslagsfördröjning 30sek. 60 min Reläutgång närvaro: µ 2 A AC Färg: vit kanals närvarodetektor/ konstantljusreglering med kontaktfunktion Spänningsförsörjning 230 V~ 50 Hz EE EE82 Tre driftlägen med ljuspotentiometer - Driftläge TILL; Närvarokontroll TILL/FRÅN (utan ljusnivå) - Driftläge 2 Närvaro och konstantljushållning. Ljusvärde inställbart på produkten ( till 5 längen: 50 till 700 Lux) - Driftläge 3 Auto: Närvaro och konstantljushållning. Ljusvärde ställs in via sep tryckknapp (slavingång) Funktion Utgång: Relä (HF-don) och /0 V (ljusreglering) - konstantljusreglering av HF-don eller dimmer (EV00, EV02) via /0 V signal vid närvaro och inställd ljusnivå (5-200 Lux) - Master för EE80 via slavingång Reläutgång (Till/Från) µ 0 A AC -0 V styrsignal: 50 ma (30 x EV00/EV02) Tryckknappsingång (slavingång): - För växling av kontakt (utgång ) - För manuell ljusreglering - För inställning / ändring av ljusvärdet (lång knapptryckning) Slavingång: 230 V~ 50 Hz - Frånslagsfördröjning 30 min Färg: vit EE83 Infällnadsdosa För montage av närvarodetektor Färg: vit Mått 70 x 42 mm EE

13 Optiska brandvarnare med processorstyrning Optiska brandvarnare - Processorstyrd med självtest - Ansluts enkel eller sammankopplad med max 40 st i slingan Version med 9 V batteri Ett alkaline batteri med ca 4 års livslängd medlevereras. Kan även bytas till ett Lithium ultralife U9V L-J batteri med ca 0 år livslängd Version för 230 V Ett alkaline batteri med ca 4 års livslängd medlevereras. Kan även bytas till ett Lithium ultralife U9V L-J batteri med ca 0 år livslängd Produkt Förp. Ref.nr. E-nr. Optisk brandvarnare med batteri Strömförsörjning: 9 V alkaline batteri Färg: Polarvit Batteri medlevereras TG500A TG500A Färg: Silver Batteri medlevereras TG500B TG500B Färg: Brun Batteri medlevereras TG500C TG500C Optisk brandvarnare, 230 V~ Strömförsörjning: 230 V x med 9 V alkaline bateri som backupp (medlevereras) Färg: Polarvit Batteri medlevereras Färg: Silver Batteri medlevereras TG50A TG50B Färg: Brun Batteri medlevereras TG50C

14 Radiostyrning Automatikprodukter Numera kan alla kontaktfun - tioner styras med radiosignaler i elinstallationen. Detta öppnar nya möjligheter att göra instal - lationer utan lednings förläg - gning. Hager fjärrkontroller kan användas både inom KNX tekniken och för konventionella installationer. Det gör systemet än mer flexibelt och mång - sidigt. Fjärrkontrollerna finns i 3 ver - sioner med endast radiostyr - ning samt en kombiversion med infraröd signal för styr ning av tex belysning och TV, ste reo, osv i samma fjärrkontroll. Radiofjärrkontrollerna sänder på 433 MHz. Varje kontroll är separat krypterad så de kan inte på verka varandra inom samma installation. För teknisk information se sidan Produkt Beskrivning Förp. Ref.nr. E-nr. Fjärrkontroller Räckvidd TU204, TU209: 00 m TU202 Räckvidd TU m Spänningsförsörjning TU202, TU204, TU209: Lithiumbatteri 3 V DC (medlevereras) TU204 Fjärrkontroll med 2 knappar mått: (HxBxD) 6x29x6 mm Batteri CR620 TU TU209 Fjärrkontroll med 4 knappar mått: (HxBxD) x5x8 mm Fjärrkontroll med 9 knappar mått: (HxBxD) x5x8 mm Batteri CR2430 Batteri CR2430 TU TU Belysningsstyrning Radiomottagare för anslutning till utgångsmoduler Spänningsförsörjning: från utgångsmodul TU TU350 Radiomottagare kanal med inbyggd slutande kontakt IP55 mått: (HxBxD) 30x60x27 mm Spänningsförsörjning: 230 V, AC, 50/60 Hz Kontakt: 6 A, AC, 250 V TU Produkt Beskrivning Moduler Ref.nr. E-nr. TU30 Utgångsmodul Funktioner: TILL FRÅN TILL/FRÅN impuls Potentialfria kontakter 6 A AC Strömförsörjning 230 V, 50/60 Hz 2 utgångar 4 utgångar 6 6 TU TU Monteras i normkapsling TU

NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus NÄRVARODETEKTORER SE PD-C360i/24 DUODIMplus NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TVÅ DIMBARA, EN LÖSNING: DUODIMplus HÖGSTA BETYG FÖR ENERGIEFFEKTIVITET DUODIMplus FRÅN ESYLUX FÖRENAR NÄRVARODETEKTOR,

Läs mer

Elektronikinsatser. För standard och utanpåliggande serier, elektronikinsatser/komponenter

Elektronikinsatser. För standard och utanpåliggande serier, elektronikinsatser/komponenter För standard och utanpåliggande serier, elektronikinsatser/komponenter Elektronikkomponenter öppnar upp nya möjligheter för moderna fastighetsinstallationer. Elektroniska apparater av hög kvalitet från

Läs mer

Rörelsevakter/ljusrelä

Rörelsevakter/ljusrelä ARGUS 110 Basic, ARGUS 220 Basic, 220 Timer, 220 Connect ELP05711 ELP05711 ARGUS 110 Basic/ ARGUS 220 Basic E-nummer ARGUS 220 Connect/ ARGUS 220 Timer E-nummer 19 043 24/25 19 043 26/27 Mått: 80x120x70

Läs mer

Dimmerlösningar DIMRA LED MED VERKLIG KOMFORT LED LEDANDE INOM STYRNING. Dimra LED med verklig komfort 1

Dimmerlösningar DIMRA LED MED VERKLIG KOMFORT LED LEDANDE INOM STYRNING. Dimra LED med verklig komfort 1 Dimmerlösningar DIMRA LED MED VERKLIG KOMFORT LEDANDE INOM LED STYRNING Dimra LED med verklig komfort 1 Belysningen blir aldrig bättre än enheten du reglerar den med Tidigare krävde många olika lampor

Läs mer

www.esylux.se...helt enkelt bättre

www.esylux.se...helt enkelt bättre ...helt enkelt bättre ...helt enkelt bättre ESYLUX NärvaroSENSorer PD-C ENERGIBESPARING PÅ ETT MODERNT SÄTT! Upp till 7 0% energibesparing Minimal egenförbrukning (Ca. 0.33 Watt) Made in Germany Modern

Läs mer

Trend Renova Senso Aqua-Trend Trend Solid

Trend Renova Senso Aqua-Trend Trend Solid Transistordimmer 3W och 630W för glödljus och elektroniska transformatorer IP20/IP44 ELP01137 ELP05500 P29070 ELP01019 P80477 Trend Renova Senso Aqua-Trend Trend Solid E-nummer E-nummer E-nummer E-nummer

Läs mer

swedish LUXOR Total kontroll

swedish LUXOR Total kontroll swedish LUXOR otal kontroll Nya möjligheter för konventionell elektrisk installation LUXOR styrenhet för din bekvämlighet! www.luxor400.com LUXOR gör livet enklare... 2 LYX för alla. Genom att använda

Läs mer

LUXCONTROL modulardim

LUXCONTROL modulardim LUXCONTROL modulardim data & instruktion 2010-04 modulardim data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd modulardim BASIC Styrmodul för 3 kanaler Styrmodulen

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

Värmefläkt Panther 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler

Värmefläkt Panther 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Värmefläkt 6 15 3 6 15 kw Elvärme 5 modeller Värmefläkt 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Användningsområden 6-15 är är en serie mycket tysta och effektiva värmefläktar för stationärt bruk.

Läs mer

Ljusstyrning Innehåll...Sida

Ljusstyrning Innehåll...Sida jusstyrning Innehåll...Sida 16A -...22 Inkopplingsexempel...23 10A - 41-054...24 Modulärt 10A med separat ljussensor 3...300 ux...25 Modulärt 10A med separat ljussensor 3...60K ux...26 jussensor 3...300

Läs mer

ARMATURER MED SENSOR

ARMATURER MED SENSOR PROFFS PÅ SENSOR-PRODUKTER ARMATURER MED SENSOR INOMHUS generalagent: Karl H Ström AB, tel 036-31 42 40 www.khs.se Ljuset tänds... automatiskt 1987 lanserade STEINEL världens första sensorarmatur. En utomhusarmatur

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar

Nya dimensioner Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla dimbara ljuskällor Då man inom EU har fastställt att man skall fasa ut*

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS . Enkel DALI-styrning av LED Styrenheter push motion scene Strömförsörjning DALI-bus Dali BUS Styrdon Ljusstyrningssystem - Enkel DALI-styrning av LED Idag blir det allt vanligare att man vill ha full

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

SE BRUKSANVISNING PD-C360i/8 KNX UP (EP10427404)

SE BRUKSANVISNING PD-C360i/8 KNX UP (EP10427404) 4 IDRIFTTAGNING Alla parameterinställningar utförs via ETS (Engineering-Tool- Software). Genom att du trycker på programmeringsknappen aktiverar du programmeringsstatusen för den fysiska adressen för PD-C360i/8

Läs mer

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1 /6 BRUKSANVISNING 4 IDRIFTTAGNING

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1 /6 BRUKSANVISNING 4 IDRIFTTAGNING CH 4 IDRIFTTAGNING Alla parameterinställningar utförs via ETS (Engineering- Tool-Software). Genom att beröra den något nedsänkta knappen, nere till höger bredvid linsen, med fingret aktiverar du programmeringsläget

Läs mer

Teknisk information. Exxact. Dimrar

Teknisk information. Exxact. Dimrar Framkantsstyrning med triac-teknik används för att reglera resistiva belastningar som glödlampor och lågvoltshalogen över järnkärnetransformatorer Bakkantsstyrning med transistorer används för att reglera

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

RIDÅSENSOR PIR PRESENCE SENSORS. Ridåsensor

RIDÅSENSOR PIR PRESENCE SENSORS. Ridåsensor RIDÅSENSOR PIR PRESENCE SENSORS Ridåsensor Ridåsensor - För port, entré Pirsensorer är oftast konstruerade för att detektera trafik som korsar sensorns detektektionszoner. E-809N är anpassad för placering

Läs mer

quicklink det smarta trådlösa systemet cfg fct

quicklink det smarta trådlösa systemet cfg fct quicklink det smarta trådlösa systemet quicklink quicklink - KNX i «easy mode» quicklink ger dig ett nytt sätt att programmera på. Det kräver ingen utbildning eller konfigurationsverktyg utan ger dig ett

Läs mer

RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER

RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER PROFFS PÅ SENSOR-PRODUKTER RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER generalagent: Karl H Ström AB, tel 036-31 42 40 Ljuset tänds... automatiskt! Vi har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla och

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Intelligent belysningsstyrning. Produktdata och produkt guider för intelligent belysningsstyrning

Intelligent belysningsstyrning. Produktdata och produkt guider för intelligent belysningsstyrning Intelligent belysningsstyrning Produktdata och produkt guider för intelligent belysningsstyrning September 2012 Innehållsförteckning elysningsstyrning utomhus... Sida 3 Produktguide Utomhus... 4-5 Minilux

Läs mer

ELJO DIMMER. Eljo Dimmerguide

ELJO DIMMER. Eljo Dimmerguide ELJO DIMMER Eljo Dimmerguide Eljo har dimrar för alla typer av laster För glödljus För halogenlampor Här finns dimrar för 300W, 600W och ända upp till 000W. De tre förstnämnda bygger på transistorteknik,

Läs mer

Strålkastare med LED GRUND- LJUS 10% NYHET

Strålkastare med LED GRUND- LJUS 10% NYHET LED-STRÅLKASTARE Strålkastare med LED NYHET GRUND- LJUS 10% XLED är en serie av strålkastare för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och

Läs mer

Närvaro- och rörelsedetektorer KATALOG 2009. Säkerhet, B.E.G. Säkerhet, B.E.G.

Närvaro- och rörelsedetektorer KATALOG 2009. Säkerhet, B.E.G. Säkerhet, B.E.G. Närvaro- och rörelsedetektorer KATALOG 009 Säkerhet, Säkerhet, komfort komfort och och energibesparing energibesparing LUXOMAT närvarodetektor för inomhus takmontering övervägande fjärrstyrbara 360 närvarodetektorer

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut.

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. användar- och kopplingsguide denna guide Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. Denna guide visar hur Helvars idimsystem används

Läs mer

Närvaro- och rörelsedetektorer SE

Närvaro- och rörelsedetektorer SE Närvaro- och rörelsedetektorer SE PD-CE- OCH MD-CE-SERIEN NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER PD-CE- OCH MD-CE-SERIEN DE NYA DETEKTORERNA FÖR INFÄLLD TAKMONTERING PD-CE OCH MD-CE: ENERGIBESPARING I DISKRET

Läs mer

SENSORSTYRD BELYSNING Närvarovakter - Rörelsevakter - Armaturer - Strålkastare

SENSORSTYRD BELYSNING Närvarovakter - Rörelsevakter - Armaturer - Strålkastare SENSORSTYRD BELYSNING Närvarovakter - Rörelsevakter - Armaturer - Strålkastare Din närvaro - är allt som behövs! Serie Control Pro är en serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Laicy LED plafond 4. Lokomo LED plafond 6. Lumina LED plafond 8. Miro LED plafond 10. Merko LED plafond 12. Lennox LED plafond 14

Laicy LED plafond 4. Lokomo LED plafond 6. Lumina LED plafond 8. Miro LED plafond 10. Merko LED plafond 12. Lennox LED plafond 14 Belysningskatalog 2015 om alento ALENTO är ett nystartat företag med målmedveten inriktning på att formge, utveckla och producera belysningsarmaturer byggda kring den allra senaste LED-tekniken. Nuvarande

Läs mer

Laicy LED plafond 4. Lokomo LED plafond 6. Lumina LED plafond 8. Miro LED plafond 10. Merko LED plafond 12. Lennox LED plafond 14

Laicy LED plafond 4. Lokomo LED plafond 6. Lumina LED plafond 8. Miro LED plafond 10. Merko LED plafond 12. Lennox LED plafond 14 BELYSNINGSKATALOG 2015 OM ALENTO ALENTO är ett nystartat företag med målmedveten inriktning på att formge, utveckla och producera belysningsarmaturer byggda kring den allra senaste LED-tekniken. Nuvarande

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio-bussystemet. Den möjliggör tändning/släckning och ljusdämpning av HF-don eller transformatorer med 1-10 V gränssnitt, så snart

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LUXCONTROL DSI V/T. data & instruktion. 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar.

LUXCONTROL DSI V/T. data & instruktion. 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar. UXCOTRO DSI V/T data & instruktion 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd DSI-V/T Styrmodul för förstärkning DSI-signalen Styrmodulen

Läs mer

Motorer & kontroller för solskydd

Motorer & kontroller för solskydd Motorer & kontroller för solskydd Tillsammans är det enklare. Elektronisk radioteknologi Rörmotor C PSF(+) Med elektroniska gränslägen och inbyggd radiomottagare Enkel Programmering Fjärrkontrollen för

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

FOR SUCCESSFUL RESULTS

FOR SUCCESSFUL RESULTS PRODUKTNYTT Mars 2016 EL GELIA SE-467 84 Grästorp Sverige Besöksadress: Industrigatan 12 Ordertfn: 0514-588 80 Orderfax: 0514-588 99 order@gelia.se Växeltfn: 0514-588 00 info@gelia.se www.gelia.se FOR

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Normkontaktorer Contax. Egenskaper och fördelar. Teknik Kontaktorer. Brytförmåga. Belastning värme och motor T4.2

Normkontaktorer Contax. Egenskaper och fördelar. Teknik Kontaktorer. Brytförmåga. Belastning värme och motor T4.2 Normkontaktorer Contax Egenskaper och fördelar Teknik Kontaktorer En kontaktor är elektromekaniskt styrd brytare som huvudsak används för att styra en eller trefas laster medan styrningen själv kan ske

Läs mer

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol P2670 Manöverenhet tan Senso Art. nr. 20 06 078 E 7 586 Färg Vit 3. Teknisk information Initiering: Telegram sänds tidigast 6 sekunder efter initiering. indikeringselement: Manöverelement: En grön LED

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth NOVA+ TM... living full of energy! 1 Roth NOVA+ TM trådlöst reglersystem är baserat på en trådlös 2-vägs-kommunikation, vilket medför

Läs mer

Elektra - C/F/V/H Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer

Elektra - C/F/V/H Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer 3 3-15 kw Elvärme 14 modeller Elektra - C/F/V/H Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer Användningsområden Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00 Art. Nr.: 0441 00 A Funktion 1x CR2032 Radio-multifunktionssändaren (fig. A: vy framifrån) är en batteridriven fyrkanals radiosändare för att utvidga en befintlig radioinstallation. Radio-multifunktionssändaren

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 NIVÅVÄLJARE Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 Beskrivning Reglerig med hjälp av ljussensor. Närvaro Reglerig av effekt Timer upp till två timmar. Ej närvaro imal belysningsnivå Vila

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator 4.04/1 R 105: Elektronisk fan-coil regulator För individuell reglering av rum och zoner, lämplig för användning i hotell, bostadhus och offentliga lokaler med krav på hög komfortstandard. Aktiverar automatiskt

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

18. Strömbrytare, Vägguttag, Lamptillbehör

18. Strömbrytare, Vägguttag, Lamptillbehör 8. Strömbrytare, Vägguttag, Lamptillbehör Infällda strömbrytare och vägguttag Optima... sid. 70-72 Beta... sid. 73 Nova... sid. 74-7 Inex... sid. 76-77 Omega, Galax, Peha... sid. 78-79 Utanpåliggande strömbrytare

Läs mer

Fastighetsautomatik Fastighets- automatik

Fastighetsautomatik Fastighets- automatik Fastighetsautomatik Fastighetsautomatik tebis, lösningar för bekväma hem Radioprodukter skapar möjligheter till mångsidiga lösningar i elinstallation. Tebissystemet öppnar för installationer som av kostnadsskäl

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Passion for KNX innovation

Passion for KNX innovation Passion for KNX innovation Touch-MyDesign 2 ZVI-TMDP4 ZN1AC-UPFRCR (122.7 x 90.2 x 12 mm.) TOUCH-MyDesign är en KNX-knappsats med kapacitiva knappar som tillgodoser alla behov, tack vare att varje design

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Ljudsensor För trådlös avlyssning av brandvarnare. Ansluts i kortänden av spisvakten och stänger automatiskt av spisen/hällen vid larm.

Ljudsensor För trådlös avlyssning av brandvarnare. Ansluts i kortänden av spisvakten och stänger automatiskt av spisen/hällen vid larm. För ännu större säkerhet och användbarhet utökar du enkelt funktionen hos Rutabs spisvakter med våra trådlösa eller fasta tillbehör. Vi förser bland annat Sveriges omsorgsenheter, bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Halogeninfra IRCF För punktuppvärmning i stora lokaler

Halogeninfra IRCF För punktuppvärmning i stora lokaler Halogeninfra Elvärme 1500-4500 W 3 modeller Halogeninfra För punktuppvärmning i stora lokaler Användningsområden är speciellt lämplig för punktuppvärmning i anläggningar med stor luftvolym, såsom kyrkor,

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Radio-universal-sladdimmer Bruksanvisning

Radio-universal-sladdimmer Bruksanvisning Version: R 2. Art. r.: 0335 0 Funktion n möjliggör en radiostyrd tändning/släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljusstyrkan kan sparas i apparaten som memory-värde. Betjäning sker med

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare Strömställare Strömställare ELP03026 E-nummer 18 213 87 Vippströmställare Trapp/1-pol (6/1) 16AX Märkspänning 250 V~ Anslutningar Skruv - Pozidrive 1 (+/-) Överkopplingsklämmor 2 st 1 x 1.5 mm 2 till 2

Läs mer

2013 l j u s k ä l l o r

2013 l j u s k ä l l o r 2013 ljuskällor LJUS KÄLLOR Idag finns -ljuskällor med eller utan standardsocklar som på ett utmärkt sätt kan mäta sig med och ersätta dom flesta halogenglödlampor och kompaktlysrör vad gäller egenskaper

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

GRAFIK Eye QS trådlösa enheter Styrning av belysning, gardiner och energi

GRAFIK Eye QS trådlösa enheter Styrning av belysning, gardiner och energi Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off GRAFIK Eye QS trådlösa enheter Styrning av belysning, gardiner och energi Foto Nic Lehoux VAD ÄR TRÅDLÖSA GRAFIK EYE QS WIRELESS? Trådlösa GRAFIK Eye

Läs mer

Karl H Ström AB Jönköping

Karl H Ström AB Jönköping Karl H Ström AB Jönköping SENSORSTYRD BELYSNING Nyheter hösten 2010 Ljuset tänds... automatiskt 1987 lanserade STEINEL världens första sensorarmatur. En utomhusarmatur försedd med IR-sensor för energibesparing,

Läs mer

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter Den nya EKC 202C MS regulatorn En universell regulator EKC 202C-MS-regulatorn är kompatibel med de flesta NTC-givare på

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler

Energieffektiv belysning. Milstolpar energibesparing med modern belysning. Belysning i offentliga verksamhetslokaler Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon

Läs mer

STEINELs impulser-system

STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINEL sensor-radio-tekniken ger nya och flexibla möjligheter för installation. Med Impulser-systemet får man säkerhet, trygghet och energibesparing för

Läs mer

NÄRVAROSTYRDA BELYSNINGSLÖSNINGAR EN Ny DIMENSION

NÄRVAROSTYRDA BELYSNINGSLÖSNINGAR EN Ny DIMENSION corridorfuctio ÄRVROSTYRD EYSIGSÖSIGR E y DIMESIO Genialiska driftdon med många fördelar Tridonictco är sedan länge känt för intelligenta lösningar med en funktionalitet i toppklass. Det visar inte minst

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Urvalstabell för universala tryckdimrar, effektutökare och 1-10V styrenhet. Universal tryckdimmer EUD61NPN nu även för 230V LED lampor

Urvalstabell för universala tryckdimrar, effektutökare och 1-10V styrenhet. Universal tryckdimmer EUD61NPN nu även för 230V LED lampor Universala tryckdimrar, effektutökare och 1-10 V styrenhet B De energisnåla Urvalstabell för universala tryckdimrar, effektutökare och 1-10V styrenhet B0 Universal tryckdimmer EUD12P nu även för 230V ED

Läs mer

Halogeninfra IRCF. Halogeninfra IRCF. För punktuppvärmning i stora lokaler

Halogeninfra IRCF. Halogeninfra IRCF. För punktuppvärmning i stora lokaler Halogeninfra 1500 3000 4500 1500-4500 W Elvärme 3 modeller Halogeninfra För punktuppvärmning i stora lokaler Användningsområden är speciellt lämplig för punktuppvärmning i anläggningar med stor luftvolym,

Läs mer