Exempelrapporter 2 från rapportverktyget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempelrapporter 2 från rapportverktyget"

Transkript

1 Exempelrapporter 2 från rapportverktyget

2 Innehåll Inledning... 4 Antal VRI/Antal VRI fördelat på infektionstyp... 5 Inloggning... 5 Startsidan... 5 Skapa rapport... 6 Information att följa upp (y-axel)... 7 Avgränsa uppföljningsinformation... 8 Fördela uppföljningsinformation Illustration diagram Kommentarer till diagrammet VRI som andel av antal vårdtillfällen Skapa rapport Information att följa upp (y-axel) Avgränsa uppföljningsinformation Fördela uppföljningsinformation Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare) Illustration diagram Illustration tabell Kommentarer till diagrammet Antal postoperativa infektioner/antal djupa respektive ytliga postoperativa infektioner. 27 Illustration diagram Antal Clostridium difficile Illustration diagram Antal samhällsförvärvade infektioner fördelat på infektionstyp Illustration diagram Förekomst av djup respektive ytlig postoperativ infektion per åtgärd/ingrepp Illustration diagram Förekomster av riskfaktor Illustration diagram Antal antibiotikaordinationer Illustration diagram Sid 2/56

3 Antibiotika vid behandling av pneumoni Illustration diagram Fördjupning vilka patienter har senaste veckan/månaden fått behandling mot pneumoni.. 41 Antibiotika vid behandling av UVI Illustration diagram Antibiotika vid behandling av sepsis Illustration diagram Fördjupning vilka patienter har senaste veckan/månaden fått behandling mot sepsis Antibiotikaprofylax Illustration diagram Antal ordinationer av bredspektrumantibiotika Skapa egna grupper Illustration diagram Fler rapporter Revisionshistorik 0.1 Sofia Sjölén Första version Eva Biberg Claudia Ehrentraut Första version för publicering Sid 3/56

4 Inledning Detta dokument innehåller förslag på rapporter samt beskrivning av hur man gör för att skapa dessa. Dokumentet är sammanställt efter inkomna förslag från användare. Likartade förslag nämns i samma rapport med en beskrivning om vilka inställningar som ska ändras. Inkomna förslag som inte går att ta fram i dagsläget listas tillsammans med en kommentar i ett avslutande kapitel. Tanken är att detta dokument utökas vartefter ytterligare önskemål rapporteras in. Nedan listas de rapporter som presenteras i detta dokument. De två första rapporten beskrivs mer utförligt och kan således vara till hjälp för att förstå hur man ska göra i de övriga rapporterna. Efterföljande rapporter beskrivs endast med kortfattade steg för steg-instruktioner. Antal VRI/Antal VRI fördelat på infektionstyp VRI som andel av antal vårdtillfällen Antal postoperativa infektioner/antal djupa respektive ytliga postoperativa infektioner Antal Clostridium difficile Antal samhällsförvärvade infektioner fördelat på infektionstyp Förekomst av djup respektive ytlig postoperativ infektion per åtgärd/ingrepp Förekomster av riskfaktor Antal antibiotikaordinationer Antibiotika vid behandling av pneumoni Antibiotika vid behandling av UVI Antibiotika vid behandling av sepsis Antibiotikaprofylax Antal ordinationer av bredspektrumantibiotika Andra dokument som kan vara till hjälp är Användarhandledning rapportverktyget som beskriver funktionaliteten i rapportverktyget, exempelvis hur du gör för att spara och öppna rapporter, samt Exempelrapporter från rapportverktyget. Dokumenten hittar du på Observera att rapporterna i detta dokument är skapade utifrån en testdatabas där endast slumpmässigt genererad data finns tillgängligt. Detta medför att resultatet som visas i diagrammen inte i alla fall är realistiskt. Sid 4/56

5 Antal VRI/Antal VRI fördelat på infektionstyp Här väljer vi att titta på antal vårdrelaterade infektioner inom slutenvården per månad senaste året. Vi illustrerar hur du kan visa resultatet fördelat på infektionstyp. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de infektioner där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då infektionen konstaterades. Inloggning 1. Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren och gå in på länken: 2. Välj Logga in med säkerhetstjänsterna och följ instruktionerna Startsidan Nedan visas startsidan som du kommer till när du loggat in i. Är det första gången du loggar in eller om du inte har lagt in några rapporter som förvalda på startsidan än visas endast fyra informationsrutor med Ingen rapport vald. Klicka på fliken Skapa rapport. Sid 5/56

6 Skapa rapport Nedan visas hur sidan Skapa rapport ser ut. Vi kommer nu att illustrera steg för steg hur du gör för att skapa en rapport. För varje inställning du gör kommer diagrammet att uppdateras för att spegla de val du har gjort. I de följande tre sektionerna beskrivs nedanstående tre delar som finns under Skapa rapport: Information att följa upp (Y-axel) Avgränsa uppföljningsinformation Fördela uppföljningsinformation på Sid 6/56

7 Information att följa upp (y-axel) I detta steg visar vi hur du gör för att välja vilken informationsmängd som du vill följa upp. Tryck på dropdownlistan och välj Infektioner Diagrammet visar nu antal infektioner inom din vårdgivare som finns registrerade i. Sid 7/56

8 Avgränsa uppföljningsinformation Utgångspunkt från föregående avsnitt är att vi ser en stapel som motsvarar antalet infektioner som finns registrerade i för din vårdgivare. I det här steget visar vi hur du gör för att avgränsa uppföljningsinformationen enligt olika attribut. Det spelar inte någon roll i vilken ordning vi avgränsar på dessa attribut, resultatet blir i slutändan samma. Vi vill nu göra följande inställningar: Tidsperiod Vi vill följa upp hur många infektioner som är registrerade senaste året. Detta gör vi med hjälp av attributet Tidsperiod. Vi vill följa upp de infektioner som har konstaterats på Sjukhus 01 (observera att namnen på enheterna i demomiljön är fiktiva). Detta gör vi med hjälp av attributet Organisatorisk enhet. Vi vill endast följa upp de vårdrelaterade infektionerna. Detta gör vi med hjälp av attributet Vård/samhälle. Vi vill följa upp de infektioner som upptäckts i slutenvård. I detta fall gäller att patienten har haft ett pågående vårdtillfälle vid tidpunkten då infektionen konstaterades. Detta gör vi med hjälp av attributet Vårdform. Kryssa i Tidsperiod och tryck sedan på raden till höger som blir utgråad Välj Senaste året (om du vill välja en specifik tidsperiod, kryssa istället i Välj och ange önskat start- och slutdatum i kalendrarna som visas) Organisatorisk enhet Kryssa i Organisatorisk enhet och tryck sedan på raden till höger som blir utgråad Sid 8/56

9 Kryssa i Välj Du får nu upp en ruta med ett organisationsträd. Initialt visas sjukhusnivån för din vårdgivare. Om du klickar på plustecknet till vänster visas de vårdenheter som finns under sjukhuset. Från denna nivå kan du återigen klicka på plustecknet för att se de enheter som ligger under vårdenheten 1 I exemplet väljer vi att avgränsa till Sjukhus 01 och kryssar därför i rutan vid Sjukhus 01 Tryck därefter på OK för att stänga rutan igen 1 Observera att sjukhusnivån och lägsta nivån (motsvarande enhet/avd/mott etc.) inte ser likadan ut för alla anslutna vårdgivare. Exempelvis finns det vårdgivare som inte har enheter motsvarande sjukhusnivån och då anges i denna vy istället namnet på vårdgivaren med suffix (SJH). Sid 9/56

10 Sid 10/56

11 Vård/samhälle Kryssa i Vård/Samhälle och tryck sedan på raden till höger som blir utgråad Välj Vårdrelaterad och klicka sedan utanför dropdownlistan (exempelvis på diagramytan) för att verkställa valet Vårdform Kryssa i Vårdform (detta val ligger längst ner under avgränsa) och tryck sedan på raden till höger som blir utgråad Sid 11/56

12 Välj Slutenvård och klicka sedan utanför dropdownlistan (exempelvis på diagramytan) för att verkställa valet Resultatet visar nu antalet vårdrelaterade infektioner inom slutenvård som registrerats på sjukhus 01 senaste året. Sid 12/56

13 Fördela uppföljningsinformation Utgångspunkt från föregående avsnitt är att vi ser en stapel som motsvarar antalet vårdrelaterade infektioner inom slutenvård som registrerats på sjukhus 01 senaste året. I det här steget visar vi hur du gör för att fördela uppföljningsinformationen enligt två olika attribut. Till skillnad från när vi avgränsade uppföljningsinformation har det här betydelse för i vilken ordning du gör fördelningen. Vi vill fördela uppföljningsinformationen på attributen Tid-år-månad samt Infektion. Beroende på i vilken ordning du väljer att fördela på dessa attribut kommer diagrammet att se olika ut. Vi kommer i de efterföljande stegen att visa hur resultatet illustreras om du fördelar först på Tid-årmånad och sedan Infektion. Sedan visar vi hur du gör för att byta ordning på valda fördelningar. Det slutliga diagrammet kommer således motsvara samma resultat som om du hade först valt att fördela på Infektion och sedan Tid-år-månad. Sid 13/56

14 Tid-år-månad Kryssa i Tid-år-månad Resultatet visar nu antal infektioner per månad. Sid 14/56

15 Infektion Kryssa i Infektion (detta val ligger lite längre ner under fördela). Om du är intresserad av att titta på totala antalet VRI och inte fördelat på de olika infektionstyperna hoppar du över detta steg. Resultatet visar nu antal infektioner fördelat per månad och infektionstyp. Vi kan se att respektive månad anges under x-axeln. För respektive månad anges en stapel för varje infektionstyp. Vilken infektionstyp som stapeln motsvarar kan utläsas med hjälp av färgetiketterna ovanför diagrammet. Sid 15/56

16 Ändra fördelningsordning Du kan ändra fördelningsordning på attributen genom att klicka på pilen till vänster om Infektion (under Valda fördelningar). Detta ger samma resultat som om du hade kryssat i attributen i omvänd ordning från början, dvs. först Infektion och sedan Tid-år-månad. Attributet Infektion hamnar då över Tid-år-månad. I bilden nedan visas hur resultatet nu illustreras. Vi kan se att respektive infektion anges under x-axeln. För respektive infektion anges en stapel för varje månad. Vilken månad som stapeln motsvarar kan utläsas med hjälp av färgetiketterna ovanför diagrammet. Sid 16/56

17 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. Diagrammet anger hur många vårdrelaterade infektioner som har konstaterats på sjukhus 01 under senaste året. Resultatet visas fördelat per månad och infektionstyp så att varje stapel motsvarar antal registreringar av den infektionstypen för respektive månad (månad anges under x-axeln). Du kan nu gå vidare och spara rapporten så att du enkelt kan göra samma uppföljning vid ett annat tillfälle. Sid 17/56

18 Kommentarer till diagrammet I de föregående avsnitten tog vi fram en fullständig rapport. I detta avsnitt förklarar vi diagrammet som togs fram i rapporten och som visades på föregående sida lite mer i detalj, till exempel vad vissa inställningar innebär och vad som är viktigt att veta i samband med tolkning av resultat. Avsnittet kan vara till hjälp för fler av rapporterna i detta dokument. Inställningar Avgränsning Tidsperiod Senaste året är en dynamisk tidsperiod vilket innebär att rapporten alltid kommer visa senaste året (rapporten kommer inte att visa senaste året från datumet då du skapade rapporten, utan senaste året från datumet då du tittar på rapporten). Om du exempelvis loggar in i Rapportverktyget och skapar en rapport den 15 januari 2015 kommer rapporten att visa Om du sparar rapporten och sedan tittar på rapporten den 30 januari 2015 kommer den att visa Fördelning Tid-år-månad Tid-år-månad kan bytas ut till Tid-år-kvartal om månad blir för detaljerat Fördelningsordning Beroende på hur du vill illustrera resultatet kan det vara bra att tänka på i vilken ordning du väljer attributen som du fördelar på (se utförligare förklaring i föregående avsnitt) Resultatet Tidsperioden i rapporten som vi tog fram är från januari 2014 till januari Jan visas dock inte på x-axeln även fast den ingår inom vald tidsperiod. Detta innebär att det inte finns några registrerade vårdrelaterade infektioner inom slutenvården under januari 2015 på vald enhet vid tillfället då rapportern skapades. Vidare kan vi se att samtliga vårdrelaterade infektionstyper inte finns representerade i diagrammet. Exempelvis finns det inte någon stapel för Annan VRI och inte heller för djup postoperativ infektion. Detta innebär att det inte finns några registreringar med dessa infektionstyper givet de inställningar som angetts (inom vald tidsperiod och enhet och som faller inom slutenvård). Diagramtyper I exemplet illustrerades resultatet i ett stapeldiagram. Det är även möjligt att välja andra diagramtyper, exempelvis linjediagram eller cirkeldiagram. Sid 18/56

19 VRI som andel av antal vårdtillfällen Här vill vi titta på antal vårdtillfällen där det finns en vårdrelaterad infektion konstaterad under vårdtillfället som andel av totala antalet vårdtillfällen. Den enhet vi väljer att titta på motsvarar den enhet där vårdtillfället är registrerat. Vidare innefattar den tidsperiod vi väljer att följa upp antalet vårdtillfällen som påbörjades under perioden. Resultatet visas uppdelat per månad. I denna rapport visas hur du kan använda dig av nämnare för att få fram procentuell andel. Skapa rapport Information att följa upp (y-axel) Tryck på dropdownlistan och välj Vårdtillfällen Diagrammet visar nu antal vårdtillfällen inom din vårdgivare som finns registrerade i. Sid 19/56

20 Avgränsa uppföljningsinformation Utgångspunkt från föregående avsnitt är att vi ser en stapel som motsvarar antalet vårdtillfällen som finns registrerade i för din vårdgivare. Vi vill nu avgränsa uppföljningsinformationen enligt nedan. Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Förra året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Infektion. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj följande infektionstyper: lunginflammation vård, urinvägsinfektion med feber vård, urinvägsinfektion utan feber vård, vårdrelaterad sepsis med okänt fokus, ytlig postoperativ infektion, djup postoperativ infektion, infektion med Clostridium difficile, samt annan vårdrelaterad infektion Diagrammet visar nu antal vårdtillfällen på vald enhet med startdatum under vald tidsperiod och där det finns en registrerad VRI under vårdtillfället. Sid 20/56

21 Fördela uppföljningsinformation Vi vill nu fördela uppföljningsinformationen så att vi ser antal vårdtillfällen per månad. Kryssa i Tid-år-månad Diagrammet visar nu antal vårdtillfällen som påbörjats respektive månad. Endast de vårdtillfällen där det finns en registrerad VRI under vårdtillfället visas. Sid 21/56

22 Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare) Utgångspunkt från föregående avsnitt är att vi ser antal vårdtillfällen med VRI per månad. I detta steg vill vi lägga till en nämnare för att följa upp vårdtillfällen med VRI per månad (täljare) som andel av samtliga vårdtillfällen per månad (nämnare). Hur du väljer och avgränsar nämnare beskrivs i nedanstående avsnitten. Välj nämnare Kryssa i Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare) I underliggande dropdownlistan väljs då automatiskt samma mått som nämnare som du valde under Information att följa upp (Y-axel), i detta fall Vårdtillfällen, som täljare 2. Behåll detta val. Per automatik gäller samma avgränsningar för nämnaren som vi har angett för täljaren. I detta fall är det Tidsperiod, Organisatorisk enhet och Infektion. Med samma avgränsningar får vi ett resultat som visar vårdtillfällen med VRI per månad som andel av vårdtillfällen med VRI per månad. Således visar resultatet 100% för varje månad. 2 Det går att ändra nämnaren så du har olika mått i täljaren och nämnaren. Om möjligt rekommenderas dock att du har samma mått i både täljare och nämnare. Sid 22/56

23 Avgränsa nämnare Utgångspunkt från föregående avsnitt är att vi ser en stapel för respektive månad som motsvarar antal vårdtillfällen med VRI som andel av vårdtillfällen med VRI, dvs. resultatet är 100 % för varje månad. Vi vill nu ändra nämnaren så att samtliga vårdtillfällen omfattas, dvs. inte bara vårdtillfällen med VRI. Detta innebär att vi inte får avgränsa nämnaren på attributet Infektion 3. Klicka ur checkboxen vid Infektion Resultatet visar nu vårdtillfällen med VRI som andel av samtliga vårdtillfällen fördelat på varje månad (se diagram under Illustration diagram). 3 Observera att du får samma resultat om du avgränsar till samtliga infektionstyper som om du inte gör någon avgränsning alls, dvs. du skulle kunna kryssa i även samtliga samhällsförvärvade infektioner samt valet Ingen infektion (motsvarar de vårdtillfällen där det inte finns någon infektion alls registrerad under vårdtillfället) under attributet Infektion. Sid 23/56

24 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. Observera att resultatet visas i procent när du använder dig av nämnare. Diagrammet anger vårdtillfällen med VRI som registrerats på sjukhus 01 föregående år som andel av samtliga vårdtillfällen som registrerats på sjukhus 01 föregående år. Resultatet visas fördelat per månad. Du kan nu gå vidare och spara rapporten så att du enkelt kan göra samma uppföljning vid ett annat tillfälle. Sid 24/56

25 Illustration tabell För att få en överblick över antal vårdtillfällen med VRI per månad samt alla vårdtillfällen per månad kan du använda dig av fliken Data. I denna vy visas den data som ligger till grund för diagrammet i tabellform. Observera att vi har två kolumner i detta fall som båda heter Vårdtillfällen. Den vänstra av dessa motsvarar täljaren och den högra nämnaren. Varje rad motsvarar respektive månad. Vi kan således utläsa första redan enligt nedan: Det påbörjades 199 vårdtillfällen på sjukhus 01 i januari 2014 där det finns en VRI registrerad under vårdtillfället (kolumn 2) Det påbörjades totalt 2478 vårdtillfällen på sjukhus 01 i januari 2014 (kolumn 3) Det finns en VRI registrerad under vårdtillfället för 8,03% av samtliga vårdtillfällen som påbörjades på sjukhus 01 i januari 2014 (kolumn 4) Sid 25/56

26 Kommentarer till diagrammet I de föregående avsnitten tog vi fram en fullständig rapport. I detta avsnitt förklarar vi diagrammet som togs fram i rapporten och som visades på föregående sida lite mer i detalj, till exempel vad vissa inställningar innebär och vad som är viktigt att veta i samband med tolkning av resultat. Avsnittet kan vara till hjälp för fler av rapporterna i detta dokument. Inställningar Avgränsning Tidsperiod Förra året är en dynamisk tidsperiod vilket innebär att rapporten alltid kommer visa föregående året. Om du exempelvis loggar in i Rapportverktyget och skapar en rapport den 15 januari 2015 kommer rapporten att visa Om du sparar rapporten och sedan tittar på rapporten den 1 januari 2016 kommer rapporten att visa Detta kan vara bra att tänka på när man namnger rapporten Avgränsning Organisatorisk enhet När vi utgår från måttet vårdtillfällen motsvarar den enhet vi avgränsat till den enhet där vårdtillfället finns registrerat Avgränsning Infektion När vi avgränsar på Infektion får vi endast med de vårdtillfällen där det finns en infektion av vald typ registrerad inom start- och sluttidpunkt för vårdtillfället. Infektionen i sig behöver inte vara registrerad på samma enhet som vi valt att avgränsa till under Organisatorisk enhet Fördelning Tid-år-månad Tid-år-månad kan bytas ut till Tid-år-kvartal om månad blir för detaljerat Resultatet I de fall vi skapar en rapport med nämnare kan vi ta ytterligare hjälp av fliken Data för att se den data som ligger till grund för befintligt diagram i tabellform. I denna tabell kan vi utläsa antal i täljare och antal i nämnare för sig, och sedan se den procentuella andelen. Diagramtyper I exemplet illustrerades resultatet i ett stapeldiagram. Det är även möjligt att välja andra diagramtyper. Det är dock inte möjligt att välja cirkeldiagram när du använder dig av nämnare. Sid 26/56

27 Antal postoperativa infektioner/antal djupa respektive ytliga postoperativa infektioner Här vill vi titta på antal postoperativa infektioner inom slutenvården per månad senaste året. Vi illustrerar hur du gör om du vill titta på antalet postoperativa infektioner totalt sett samt hur du gör för att visa resultatet fördelat på ytlig respektive djup postoperativ infektion. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de infektioner där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då infektionen konstaterades. Information att följa upp (y-axel): Välj Infektioner Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Infektion. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj ytlig postoperativ infektion samt djup postoperativ infektion Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Hoppa över nedanstående steg om du vill titta på postoperativa infektioner totalt sett. Kryssa i Infektion Sid 27/56

28 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan (fördelning på Infektion tas med nedan). Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. I diagrammet ser vi att det inte finns några djupa postoperativa infektioner på vald enhet under tidsperioden. Således illustreras endast en stapel per månad som motsvarar antal ytliga postoperativa infektioner. Sid 28/56

29 Antal Clostridium difficile Här vill vi titta på antal infektioner med Clostridium difficile inom slutenvården per månad senaste året. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de infektioner där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då infektionen konstaterades. I denna rapport har vi valt linjediagram som diagramtyp. Information att följa upp (y-axel): Välj Infektioner Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Infektion. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Infektion med Clostridium difficile Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Diagramtyp Välj att visa som linjediagram Sid 29/56

30 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. Sid 30/56

31 Antal samhällsförvärvade infektioner fördelat på infektionstyp Här väljer vi att titta på antal samhällsförvärvade infektioner inom slutenvården per månad senaste året. Vi illustrerar hur du gör för att visa resultatet fördelat på infektionstyp. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de infektioner där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då infektionen konstaterades. Information att följa upp (y-axel): Välj Infektioner Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Vård/samhälle. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Samhällsförvärvad Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Infektion Sid 31/56

32 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. I diagrammet ser vi hur många registrerade förekomster vi har av respektive infektionstyp för respektive månad. I demomiljön finns det uppföljningsinformation registrerat på de olika infektionstyperna. Det är dock inte alla anslutna vårdgivare som har valt att följa upp typ av infektion i de fall där det rör sig om en samhällsförvärvad infektion. I de fallen får man ingen ytterligare information när man fördelar på Infektion och kan således hoppa över detta steg. Sid 32/56

33 Förekomst av djup respektive ytlig postoperativ infektion per åtgärd/ingrepp Här vill vi titta på en viss typ av ingrepp per månad och se i hur många fall som ingreppet resulterade i en postoperativ infektion. Observera att den enhet vi väljer att titta på motsvarar den enhet som utfört ingreppet. Vi illustrerar hur du gör för att visa resultatet fördelat på djup respektive ytlig postoperativ infektion. Information att följa upp (y-axel): Välj Riskåtgärder för postoperativa infektioner Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Åtgärd/ingrepp. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad typ av ingrepp Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Postoperativ infektion Sid 33/56

34 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. I nedanstående diagram valde vi att avgränsa Åtgärd/ingrepp till Operationer på rörelseaparaten (avsnitt [KKÅ-N]). Varje stapel i diagrammet motsvarar antal utförda ingrepp av vald typ per månad under vald tidsperiod och enhet. Observera att det inte är några ingrepp som har resulterat i en postoperativ infektion i nedanstående fall, alternativt att ingen koppling skett mellan åtgärd och infektionsregistrering. Således anges endast Ingen infektion. I de fall som ingreppen resulterat i en postoperativ infektion (och koppling skett) skulle det illustreras med en separat stapel för ytlig postoperativ infektion respektive djup postoperativ infektion. Sid 34/56

35 Förekomster av riskfaktor Här vill vi titta på hur du följer upp A. samtliga förekommande riskfaktorer, där vi förklarar hur du gör för att visa resultat fördelat på typ av riskfaktor, och/eller B. en riskfaktor i taget inom slutenvård per månad senaste året. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de förekomster där det finns ett pågående vårdtillfälle vid förekomstens starttidpunkt. Information att följa upp (y-axel): Välj Förekomster av riskfaktor A. Gör nedanstående val om du vill titta på samtliga typer av riskfaktorer i samma diagram. Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Riskfaktor B. Om du istället vill följa upp en riskfaktor i taget gör du enligt nedan. Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Riskfaktor. Tryck på raden till höger som blir utråad och välj önskad typ av riskfaktor Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Sid 35/56

36 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet från fall A kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. I diagrammet illustreras antal förekomster av respektive typ av riskfaktor för respektive månad. Observera att det inte finns några registreringar av endotrakealtub för vald tidsperiod och enhet. Sid 36/56

37 Antal antibiotikaordinationer Här vill vi titta på antal antibiotikaordinationer per månad inom slutenvården. Resultatet visas fördelat på typ av antibiotika. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de ordinationer där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då antibiotikaordinationen registrerades. Vidare har vi i detta fall endast valt att titta på antibiotikaordinationer som ordinerats i behandlande syfte. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis grupperna J01A, J01C, J01D, J01E, J01F, J01G, J01M) Kryssa i Behandling/Profylax. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Behandling Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Antibiotika (ATC) Sid 37/56

38 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. I diagrammet ser vi antal antibiotikaordinationer inom de olika antibiotikagrupperna per månad. Sid 38/56

39 Antibiotika vid behandling av pneumoni I denna rapport tittar vi på vilken antibiotika som använts för att behandla pneunomi. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de ordinationer där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då antibiotikaordinationen registrerades. Både samhällsförvärvad och vårdrelaterad pneumoni tas med i rapporten. I denna rapport har vi valt att inte fördela användningen av antibiotika vid behandling av pneumoni på månad. Vidare har vi valt att cirkeldiagram som diagramtyp. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Första/efterföljande ordination 4. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Endast första ordination Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis grupperna J01A, J01C, J01D, J01E, J01F, J01G, J01M) Kryssa i Ordinationsorsak. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Lunginflammation Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Antibiotika (ATC) Diagramtyp Välj att visa som cirkeldiagram 4 Avgränsning till endast första ordination behöver endast göras i de fall som du är intresserad av att följa upp specifikt vilken antibiotika som gavs vid första ordinationstillfället i de fall som samma infektion har behandlats flera gånger. Sid 39/56

40 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan (avgränsning på antibiotikagrupper har inte tagits med). Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. I bilden nedan har vi valt att avgränsa till endast första ordination. Detta påverkar endast de fall där det finns flera ordinationer för samma ordinationsorsak. I diagrammet ser vi fördelningen mellan de olika antibiotikagrupperna som använts för att behandla pneumoni. Sid 40/56

41 Fördjupning vilka patienter har senaste veckan/månaden fått behandling mot pneumoni Om man har medarbetaruppdrag syfte kvalitetssäkring har man möjlighet att ta fram vilka patienter som ligger bakom befintligt diagram. Nedan beskrivs hur du kan få fram vilka patienter som har fått behandling mot lunginflammation A. senaste månaden, eller B. senaste veckan. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer A. Gör nedanstående val om du vill få fram vilka patienter som har fått behandling mot lunginflammation senaste månaden. Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste månaden Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Avgränsa till den vårdenhet som du har medarbetaruppdrag för Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis grupperna J01A, J01C, J01D, J01E, J01F, J01G, J01M) Kryssa i Ordinationsorsak. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Lunginflammation Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård B. Gör nedanstående val om du vill få fram vilka patienter som har fått behandling mot lunginflammation senaste veckan. Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad tidsperiod i kalendern. Tryck på OK Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Avgränsa till den vårdenhet som du har medarbetaruppdrag för Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis grupperna J01A, J01C, J01D, J01E, J01F, J01G, J01M) Kryssa i Ordinationsorsak. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Lunginflammation Sid 41/56

42 Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Resultatet visar nu antal ordinationer där lunginflammation angivits som ordinationsorsak. Resultatet anger inte unika patienter vilket innebär att det kan vara samma patient som fått flera av ordinationerna. För att få fram vilka patienter som ligger bakom befintlig diagram klickar du på fliken Data och väljer sedan funktionen Hämta patienter 5. 5 I s användargränssnitt finns en hjälpikon bredvid funktionen Hämta patienter. Där finns information om ditt medarbetareuppdrag samt förutsättningar för att kunna hämta patienter. Sid 42/56

43 Antibiotika vid behandling av UVI I denna rapport tittar vi på vilken antibiotika som använts för att behandla UVI. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de ordinationer där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då antibiotikaordinationen registrerades. Både samhällsförvärvad och vårdrelaterad UVI tas med i rapporten. Vidare tas både urinvägsinfektion med och utan feber tas med. I denna rapport har vi valt att fördela användningen av antibiotika vid behandling av UVI per månad samt valt stapeldiagram som diagramtyp. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Första/efterföljande ordination 6. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Endast första ordination Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis grupperna J01A, J01C, J01D, J01E, J01F, J01G, J01M) Kryssa i Ordinationsorsak Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Urinvägsinfektion utan feber samt Urinvägsinfektion med feber Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Antibiotika (ATC) 6 Avgränsning till endast första ordination behöver endast göras i de fall som du är intresserad av att följa upp specifikt vilken antibiotika som gavs vid första ordinationstillfället i de fall som samma infektion har behandlats flera gånger. Sid 43/56

44 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan (avgränsning på antibiotikagrupper har inte tagits med). Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. I bilden nedan har vi valt att avgränsa till endast första ordination. Detta påverkar endast de fall där det finns flera ordinationer för samma ordinationsorsak. I diagrammet ser vi antal antibiotikaordinationer inom de olika antibiotikagrupperna per månad som använts för att behandla UVI. Sid 44/56

45 Antibiotika vid behandling av sepsis I denna rapport tittar vi på vilken antibiotika som använts för att behandla sepsis Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de ordinationer där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då antibiotikaordinationen registrerades. Både samhällsförvärvad och vårdrelaterad sepsis tas med i rapporten. I denna rapport har vi valt att fördela användningen av antibiotika vid behandling av sepsis per månad samt valt stapeldiagram som diagramtyp. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Första/efterföljande ordination 7. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Endast första ordination Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis grupperna J01A, J01C, J01D, J01E, J01F, J01G, J01M) Kryssa i Ordinationsorsak. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj vårdrelaterad sepsis med okänt fokus samt samhällsförvärvad sepsis med okänt fokus Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Antibiotika (ATC) 7 Avgränsning till endast första ordination behöver endast göras i de fall som du är intresserad av att följa upp specifikt vilken antibiotika som gavs vid första ordinationstillfället i de fall som samma infektion har behandlats flera gånger. Sid 45/56

46 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan (avgränsning på antibiotikagrupper har inte tagits med). Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. I bilden nedan har vi valt att avgränsa till endast första ordination. Detta påverkar endast de fall där det finns flera ordinationer för samma ordinationsorsak. I diagrammet ser vi antal antibiotikaordinationer inom de olika antibiotikagrupperna per månad som använts för att behandla sepsis. Sid 46/56

47 Fördjupning vilka patienter har senaste veckan/månaden fått behandling mot sepsis Se fördjupningsdelen under Antibiotika vid behandling av pneumoni men ändra ordinationsorsak till vårdrelaterad sepsis med okänt fokus samt samhällsförvärvad sepsis med okänt fokus. Sid 47/56

48 Antibiotikaprofylax I denna rapport tittar vi på vilken antibiotika som använts där ordinationsorsak är profylax. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de ordinationer där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då antibiotikaordinationen registrerades. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder. (förslagsvis hela J01) Kryssa i Ordinationsorsak. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Peroperativ antibiotikaprofylax samt Annan antibiotikaprofylax Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Antibiotika (ATC) Sid 48/56

49 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan (avgränsning på antibiotikagrupper har inte tagits med). Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. I diagrammet ser vi antal antibiotikaordinationer inom de olika antibiotikagrupperna per månad som använts för att behandla UVI. Sid 49/56

50 Antal ordinationer av bredspektrumantibiotika Här vill vi titta på antal antibiotikaordinationer av några utvalda substanser per månad inom slutenvården. Resultatet visas fördelat på typ av antibiotika enligt gruppering som vi definierar i rapporten. Avgränsningen till slutenvård innebär att vi endast tittar på de ordinationer där det finns ett pågående vårdtillfälle vid den tidpunkt då antibiotikaordinationen registrerades. I denna rapport visar vi hur du gör för att skapa egna grupper med ATC-koder att fördela på. Vidare har vi valt linjediagram som diagramtyp. Information att följa upp (y-axel): Välj Antibiotikaordinationer Avgränsa uppföljningsinformation: Kryssa i Tidsperiod. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Senaste året Kryssa i Organisatorisk enhet. Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade enhet/-er Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck på raden till höger som blir utgråad och kryssa i Välj. Välj önskad/önskade ATC-koder (förslagsvis Cefuroxim J01DC02, Cefotaxim J01DD01, Ceftazidim J01DD02, Meropenem J01DH02, Piperacillin och enzymhämmare J01CR05) Kryssa i Vårdform. Tryck på raden till höger som blir utgråad och välj Slutenvård Fördela uppföljningsinformation: Kryssa i Tid-år-månad Kryssa i Antibiotika (ATC). Tryck sedan på raden till höger som blir utgråad och välj detaljnivå Grupper. Se vidare under avsnitt Skapa egna grupper nedan Sid 50/56

51 Skapa egna grupper När du fördelat på Antibiotika så som beskrevs i föregående avsnitt läggs attributet till under Valda fördelningar (se bild nedan). Som standard sker fördelningen enligt detaljnivå Terapeutiska/farmakologiska undergrupper. För att fördela på egendefinierade grupper istället för terapeutiska/farmakologiska undergrupper, klickar du på raden Antibiotika (ATC) - Terapeutiska/farmakologiska undergrupper så visas en lista med möjliga nivåer att fördela på. Välj Antibiotika (ATC) Grupper. Du kommer nu att se raden Antibiotika (ATC) Grupper under Valda fördelningar. Klicka på plustecknet till höger om raden för att skapa dina grupper. Sid 51/56

52 Du får nu upp en ruta enligt nedan där du kan skapa en eller flera grupper. I denna rapport vill vi skapa tre grupper enligt nedanstående tabell. Gruppnamn Cefalosporiner Meropenem Pip-taz Innehåll Cefuroxim J01DC02 Cefotaxim J01DD01 Ceftazidim J01DD02 Meropenem J01DH02 Piperacillin och enzymhämmare J01CR05 Sid 52/56

53 Skriv in det första gruppnamnet och tryck på Skapa grupp. Gruppen visas nu under Skapade grupper. Välj vilka ATC-koder som ska ingå i gruppen genom att markera en ATC-kod i listan och klicka på pilen enligt bilden nedan. Sid 53/56

54 I gruppen Cefalosporiner lägger vi till nedanstående tre ATC-koder. Skapa sedan ytterligare två grupper på samma sätt och lägg till ATC-koder så att resultatet motsvarar ovanstående tabell. Du kan se samtliga grupper i rullisten Skapade grupper. Rutan Övriga ska vara tom eftersom vi har lagt till alla ATC-koder som vi tidigare avgränsade till i en grupp. När du är klar med grupperna klickar du på OK för att stänga fönstret. Sid 54/56

55 Illustration diagram I bilden nedan illustreras hur resultatet kan se ut när du klickat i samtliga val enligt beskrivning ovan. Observera att avgränsning på vårdform inte syns i bilden. Vidare har det inte gjorts någon avgränsning på organisatorisk enhet i detta fall. I diagrammet ser vi antalet ordinationer för respektive grupp med antibiotika per månad. Sid 55/56

56 Fler rapporter Nedan anges ytterligare förslag på rapporter men som inte presenteras i detta dokument. Vilken antibiotikaprofylax som givits i samband med ett visst ingrepp Denna rapport går inte att ta fram i nuvarande version av Rapportverktyget (februari 2015). Vilka patienter har senaste veckan/månaden fått behandling med nebcina på sjukhuset? I är det inte möjligt att söka fram ett visst preparat utan man utgår från ATC-listan med substanser när man gör uppföljning. Det går således att följa upp specifika substanser med viss ATC-kod, men inte ett visst preparat. I detta fall skulle vi kunna följa upp behandling med Tobramycin (J01GB01). Dock ingår denna ATC-kod i fler läkemedel och således går det inte att säkerställa att man får precis det man är ute efter. Sid 56/56

Exempelrapporter från rapportverktyget

Exempelrapporter från rapportverktyget Vårt dnr RAPPORT 10/3152 Utgåva P1.1 Exempelrapporter från rapportverktyget Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@cehis.se Org nr:

Läs mer

Regelverk för uppföljning i rapportverktyget

Regelverk för uppföljning i rapportverktyget Regelverk för uppföljning i rapportverktyget Innehåll 1 Om detta dokument... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Terminologi... 6 2 Beskrivning av information att följa upp... 7 2.1 Infektioner... 7 2.2 Antibiotikaordinationer...

Läs mer

Användarhandledning rapportverktyget

Användarhandledning rapportverktyget Användarhandledning rapportverktyget Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Om detta dokument... 4 2 Översikt... 5 2.1 Funktionalitet... 5 3 Inloggning... 7 4 Start... 8 4.1 Öppna rapport... 9 4.2 Användarinställningar...

Läs mer

Starta med att välja måttet Antibiotikaordinationer. Avgränsa därefter önskad tidsperiod samt enhet.

Starta med att välja måttet Antibiotikaordinationer. Avgränsa därefter önskad tidsperiod samt enhet. Nyckelpreparat I det här exemplet presenteras hur ordinationer av några utvalda substanser fördelar sig över tid. Vi vill här följa förbrukningen av följande preparat/ preparatgrupper: Bensylpenicillin

Läs mer

Infektionsverktyget - Slutenvård

Infektionsverktyget - Slutenvård PM 1 (8) Utrednings och analysenheten Kristoffer Nielsen 2015-04-09 Infektionsverktyget - Slutenvård Detta är en lathund för att ta fram ett par rapporter i infektionsverktyget. Rapporterna är av den karaktären

Läs mer

Regelverk för uppföljning i rapportverktyget

Regelverk för uppföljning i rapportverktyget Regelverk för uppföljning i rapportverktyget Innehåll 1 Om detta dokument... 7 1.1 Inledning... 7 1.2 Terminologi... 8 1.3 Urval för överblick och hantering... 9 2 Beskrivning av information att följa

Läs mer

Infektionsverktyget - Slutenvård

Infektionsverktyget - Slutenvård PM 1 (8) Utrednings och analysenheten Kristoffer Nielsen 2014-10-31 Infektionsverktyget - Slutenvård Detta är en lathund för att ta fram ett par rapporter i infektionsverktyget. Rapporterna är av den karaktären

Läs mer

Infektionsverktyget. handledning

Infektionsverktyget. handledning Infektionsverktyget handledning Vad är Infektionsverktyget? Infektionsverktyget är ett IT-stöd för kontinuerlig registrering av: vårdrelaterade infektioner orsaker till antibiotikaordinationer. Syftet

Läs mer

Infektionsverktyget. Strama 2014-12-17. Smittskydd Värmland

Infektionsverktyget. Strama 2014-12-17. Smittskydd Värmland Infektionsverktyget Strama 2014-12-17 Infektionsverktygets olika delar En registreringsmodul kopplad till Cambio Cosmics läkemedelsmodul. En nationell databas för insamling för insamlad information, terminologin

Läs mer

Krav på nya anslutningar. Infektionsverktyget

Krav på nya anslutningar. Infektionsverktyget Innehåll 1. Inledning... 4 2. Information som ska överföras... 4 2.1 Specifika krav för funktionalitet kring ordinationsorsak... 5 3. Frivillig information som kan överföras... 5 3.1 Undergrupp Samhällförvärvad

Läs mer

Infektionsverktyget - användarhandledning

Infektionsverktyget - användarhandledning Infektionsverktyget - användarhandledning Registrering av orsak till antibiotikaordination Syfte: Att minska antalet vårdrelaterade infektioner och följa upp antibiotikaanvändning. Följ: Rekommendationer

Läs mer

FAQ Infektionsverktyget. Sammanställning av frekventa frågor och svar

FAQ Infektionsverktyget. Sammanställning av frekventa frågor och svar Sammanställning av frekventa frågor och svar Innehåll 1. Inledning... 5 2. s användargränssnitt Rapportverktyget... 6 2.1 Hur kommer man åt s användargränssnitt?... 6 2.2 Behöver man registrera något för

Läs mer

FAQ Infektionsverktyget. Sammanställning av frekventa frågor och svar

FAQ Infektionsverktyget. Sammanställning av frekventa frågor och svar Sammanställning av frekventa frågor och svar Innehåll 1. Inledning...6 2. Infektionsverktygets användargränssnitt Rapportverktyget...7 2.1 Hur kommer man åt Infektionsverktygets användargränssnitt?...7

Läs mer

Verksamhetsuppföljning med Infektionsverktyget

Verksamhetsuppföljning med Infektionsverktyget Verksamhetsuppföljning med Infektionsverktyget Introduktion Att välja mål och mått Infektionsverktyget ger möjligheter att i realtid följa på vilka indikationer antibiotika används och vilka vårdrelaterade

Läs mer

Fortbildning för infektionsambassadörer. Infektionsverktyget - rapportverktyget

Fortbildning för infektionsambassadörer. Infektionsverktyget - rapportverktyget 1 Fortbildning för infektionsambassadörer Infektionsverktyget - rapportverktyget 2 Infektionsverktyget Ett IT-stöd -Registrerar vårdrelaterade infektioner (VRI) -Registrerar orsaker till antibiotikaordinationer

Läs mer

Termer och koder Infektionsverktyget

Termer och koder Infektionsverktyget Termer och koder Termer och koder Innehåll Inledning... 3 Snomed CT... 4 NPU... 8 IV Annan... 8 IV Smittväg... 9 Revisionshistorik Version Författare Kommentar P1.0 Kristin Schoug Bertilsson, Mawell En

Läs mer

Strama Jönköping Kvartalsrapport

Strama Jönköping Kvartalsrapport Kvartalsrapport Kvartal 1 2015 Antibiotikarecept/ 1000 invånare J01 (exkl. J01XX05) Rullande 12 mån. Region Jönköpings län Riket Mål för RJL 400 350 300 250 200 150 100 50 0 200 Antibiotikarecept per 1000

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Är Infektionsverktyget ett monster? Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781

Är Infektionsverktyget ett monster? Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781 Är Infektionsverktyget ett monster? Henry Fuseli - Mardrömmen, 1781 Vad är Infektionsverktyget? en liten app i journalsystemet som tvingar antibiotika-ordinatören att registrera ordinationsorsak ett it-stöd

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Infektionsverktyget. Nationellt IT-stöd för VRI-registrering och uppföljning av antibiotikaanvändning. SFVHs studiedagar

Infektionsverktyget. Nationellt IT-stöd för VRI-registrering och uppföljning av antibiotikaanvändning. SFVHs studiedagar Nationellt IT-stöd för VRI-registrering och uppföljning av antibiotikaanvändning SFVHs studiedagar 120418 Ingemar Qvarfordt Utmaningen Vårdrelaterade infektioner (VRI) vanlig vårdskada som till minst 20%

Läs mer

Strama Jönköping Kvartalsrapport

Strama Jönköping Kvartalsrapport Kvartalsrapport Fjärde kvartalet 2014 Antibiotikarecept/ 1000 invånare J01 (exkl. J01XX05) Rullande 12 mån. Region Jönköpings län Riket Mål för RJL 400 350 300 Recept/ 1000 inv. 250 200 150 100 50 0 200

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Fear of flying Om att vara pilot i Infektionsverktyget

Fear of flying Om att vara pilot i Infektionsverktyget Fear of flying Om att vara pilot i Erfarenheter hittills i Västra Götalandsregionen 2010-10-29 Ingemar Qvarfordt Bakgrund VGR Regionalt handlingsprogram 2008-2010 Säker vård skall vara infört till utgången

Läs mer

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare Välkommen som patient till sjukhuset i Arvika och Torsby Här får ungefär var tjugonde patient en komplikation med en vårdrelaterad infektion under vårdtiden. Personalen följer de flesta hygienrutinerna.

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

VRI-registrering med IT-stöd

VRI-registrering med IT-stöd VRI-registrering med IT-stöd Rapport från ett pilotprojekt Lisbeth Karlsson Överläkare Vårdhygien SÄS Studiedagar SFVH 2009 Registrering Varför då? Inget merarbete, tack! Grundidé för en hållbar registrering

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT08

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT08 Upprättad av Kvalitetscontroller Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2008-06-26 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomi detaljer April 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Val av applikation...

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden.

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden. Energijournalen Max Energijournalen Max är en interaktiv tjänst där du enkelt kan följa din energianvändning dygn för dygn när det passar dig. Du registrerar dig genom att använda ditt kundnummer och kod

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Statistik Plus. 3FrontOffice. Statistik Plus. Statistik Plus

Statistik Plus. 3FrontOffice. Statistik Plus. Statistik Plus Logga in... 2 Skapa en rapport... 3 Läsa och skräddarsy rapporten... 5 Spara rapport och skapa automatiska utskick... 6 Exportera rapport... 8 Samtalsspecifikation... 8 Exempelrapporter... 9 Rapport för

Läs mer

Definition av vårdrelaterad infektion

Definition av vårdrelaterad infektion 2016-01-09 1 (9) Instruktion till PPM-VRI Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård v. 13-14, 2016. Instruktion till protokoll

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT10

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg VT10 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson Utvecklingsavd, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2010-06-01 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Kontaktpersoner för punktprevalensstudierna är Gunilla Skoog, Folkhälsomyndigheten och Mats Erntell, ordförande i Stramarådet.

Kontaktpersoner för punktprevalensstudierna är Gunilla Skoog, Folkhälsomyndigheten och Mats Erntell, ordförande i Stramarådet. Tidigare nationella Strama planerade och koordinerade fyra punktprevalensstudier på svenska sjukhus. Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet,

Läs mer

Infektionsverktyget Användarhandledning rapportverktyget

Infektionsverktyget Användarhandledning rapportverktyget Vårt dnr RAPPORT 10/3152 Utgåva P1.4 Infektionsverktyget Användarhandledning rapportverktyget Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@cehis.se

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK SNABB MANUAL Reviderad 2015-05-20 Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-2014 April MOBILE Manual senast ändrad 2015-05-20 Register Inloggningsuppgifter

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi

Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi 2004-11-22 Reviderad: 2005-01-07 Ewa Davidsson 2010-11-05 Vårdhygien 2013-06-20 Landstinget i Östergötland 2014-02-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Svenska Äggs produktionsuppföljningsprogram

Manual Svenska Äggs produktionsuppföljningsprogram Manual Svenska Äggs produktionsuppföljningsprogram Version 091221 Innehållsförteckning Sid. 1. Logga in och starta RegÄgg 4. Registrera och redigera Hus 5. Registrera och redigera Avdelning 6. Registrera

Läs mer

LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län

LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län LATHUND Sjukskrivningsstatistik från Inera för Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningsstatistik för intyg utfärdade inom landstinget (inklusive privata enheter inom hälsoval) finns nu att hämta från Ineras

Läs mer

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Styrande dokument Regeldokument Arbetsinstruktioner Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (9) Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Sida 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL Slutenvårdsgrupp Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget Stephan Stenmark, Strama VLL Återkoppling i Infektionsverktyget Vad ska vi följa? Hur ofta? Vem

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2009-12-15 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi 1 (28) Inledning 3 Fliken sökning... 4 Fliken Avancerad sökning... 5 Fliken Rapportutformning... 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Alla enhetens ärenden

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Infektionsverktyget. Kommande förändringar? och utvecklingsfrågor. Höstmöte läkarsektionen oktober Ingemar Qvarfordt

Infektionsverktyget. Kommande förändringar? och utvecklingsfrågor. Höstmöte läkarsektionen oktober Ingemar Qvarfordt Infektionsverktyget Kommande förändringar? och utvecklingsfrågor Höstmöte läkarsektionen 22-23 oktober 2014 Ingemar Qvarfordt Nya termer Följande finns att hämta på terminologitjänsten: Bakteriell sinuit

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Frågor och svar kring Indikator 6. Infektionsverktyget

Frågor och svar kring Indikator 6. Infektionsverktyget 2014-03-27 1 (5) Vård och omsorg Emelie Ljunggren Frågor och svar kring Indikator 6. Infektionsverktyget Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått en del frågor från landstingen om hur kraven som

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

En introduktion till Sodexo beställningsportal

En introduktion till Sodexo beställningsportal En introduktion till Sodexo beställningsportal Version 5 SLL 2009-03 Innehållsförteckning Att komma in på beställningsportalen...1 Inne i beställningssystemet...2 Beställningsstopp...3 Att beställa specerier...4

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (19) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomiapplikationen Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Söka ut information...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Om dokumentet Versionsdatum 2017-01-25 Avser programversion SAS Visual Analytics 7.3 Ansvarig för dokumentet Kerstin Högberg Målgrupp Läsanvändare SAS Visual

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror Lagerstyrning av produkter Generellt Lagerstyrning för produkter finns i Näsgård Mark versionerna ProXtra och Advicer. Den är därför inte tillgänglig för alla användare. Lagerstyrning både för insatsvaror

Läs mer